Milé dámy a vážení pánové,
nedávno jsem zaslechla větu adresovanou starší noblesní dámě „Kam se babi cpete?
Co nesedíte doma! Máte doma štrikovat a nezabírat v autobuse místo.“ Ohlédla jsem
se za mladíčkem, a popravdě jsem ocenila slušné oslovení. Opravdu její tvář, oblečení
i chování nedovolili ani tomuto otrlému a bez zábran se chovajícímu člověku oslovit
onu dámu jeho obvyklým, neotesaným slovníkem. „Babi“ mohla reagovat nadávkou,
nebo třeba ironickou otázkou či poznámkou mladíka urazit. Ale místo toho se jen
usmála. Její úsměv a shovívavý pohled zvětšily její šarm.
Hodně jsem přemýšlela o této příhodě. Je to o nás? Je to v nás? Kde se bere ta
graciéznost v chování, ten nenápadný a nevtíravý vkus? Čím to, že na jízlivou po‑
známku lze reagovat s elegancí a s úsměvem? Lze se této noblese naučit? Nebo buran
zůstane buranem? Nebo se jím stává v průběhu života?
Možná mnoho psychologů poskytne přehršel teorií a vysvětlení. A také dost mož‑
ná, že ani jedna z těch teorií nebude použitelná pro vysvětlení. Ušlechtilý člověk je
ctnostný, aniž na to myslí. Když jedinec chce být slušný člověk, tak je to jenom jeho
rozhodnutí. A možná ona dáma si vzpomněla (v dnešní šetřivé době ) na myšlenku
A.J. Cronina „úsměv je levnější než elektřina a přitom dává více světla.“
Přeji Vám, aby realizace obsahu tohoto katalogu, byla berličkou, která Vám bude
napomáhat v rozhodování, jak se zachovat. Přeji si, aby Váš úsměv pomohl zmenšit
vzdálenost mezi Vámi a druhým člověkem. Přeji Vám, aby účast na přednáškách U3V
FF UK i nadále rozvíjela Vaši noblesu, která se může stát pro Vaše okolí tou jiskřič‑
kou optimismu do budoucna.
A co je obsahem katalogu?
Pro akademický rok 2013/2014 pro Vás připravilo Centrum dalšího vzdělávání
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Katalog vzdělávacích programů s cel‑
kem 40­‑ti kurzy formou přednášek, seminářů, workshopů a cvičení. Kurzy jsou roz‑
děleny do zimního a letního semestru. Časově – každý kurz má 9 přednášek (18 vy‑
učovacích hodin). V zimním semestru se přednášky budou konat každých 14 dní,
v letním semestru dokonce každý týden. Způsob přihlašování a výběru vzdělávacích
programů zůstává stejný jako v minulém roce (viz Pravidla pro studium U3V FF UK).
Pracovníci Centra dalšího vzdělávání Vám rádi pomohou s výběrem vhodných vzdě‑
lávacích aktivit i v orientaci v rozvrhu přednášek. Bližší informace získáte v „Pravi‑
dlech pro studium v rámci U3V na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro
akademický rok 2013/2014“, která dostáváte současně s tímto katalogem.
Přejeme Vám, vážené dámy a vážení pánové, hodně příjemných zážitků na naší
fakultě. A dík za Váš úsměv i noblesu.
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Garant U3V na FF UK
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vzdělávací programy U3V v akademickém roce 2013/2014
Přednášky konané pouze v zimním semestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dějiny dopravy v českých zemích v moderní době – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Divadlo ve stínu: žánry, hnutí a jevy na okraji – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jazyková a etnická rozmanitost Balkánu – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mezigenerační pohledy na výchovu a vzdělávání – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Praktický kurz českého znakového jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Proměny vzdělávání dospělých, nároků na schopnosti pracovníků a jejich rozvoj
v řízení organizací od počátku 20. století do současnosti – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . 13
Recepce literatur jihovýchodní Evropy v českém prostředí – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . 14
Role knihoven a informačních institucí v informační společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slavné svatyně a kulty antického světa – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Učení se ve třetím věku – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Velké osobnosti světových dějin – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Významné osobnosti evropské a americké hudby 1. poloviny 20. století – NOVINKA . . . 23
Přednášky konané pouze v zimním semestru – 2. a 3. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Psychologie pro všední den 2. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Psychologie pro všední den 3. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Velké postavy antického světa II. – Řím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vícesemestrální kurzy – zahájení v zimním semestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Poklady českého a evropského výtvarného umění 1. ročník – OPAKUJÍCÍ SE KURZ . . . . . 30
Rukopisná kniha v proměnách staletí I. – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Shakespeare a kultura anglické renesance I. – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sociální problémy současnosti I. – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory I. (s použitím různého náčiní – overbaly,
činky, ručníky, gumy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Semináře a cvičení pouze v zimním semestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Konverzační jazykový kurz – Němčina pro seniory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Konverzační jazykový kurz – Francouzština pro seniory – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Psychologické zajímavosti – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do praktického čtení historických textů –
1. termín – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Přednášky konané pouze v letním semestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Etnologie, kultura, tradice – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kapitoly z dějin českého překladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Naše země a střední Evropa od doby halštatské do merovejského období – NOVINKA . . 46
Polozapomenuté události světových dějin – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Spisová norma v současné češtině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Společenské krize a změny: zlomová období moderních českých dějin – NOVINKA . . . . 52
Starý Egypt v českých zemích – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vícesemestrální kurzy – zahájení v letním semestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Místa české historické paměti I. – OPAKUJÍCÍ SE KURZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Psychologie pro všední den 1. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vícesemestrální kurzy pokračující v letním semestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Shakespeare a kultura anglické renesance II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sociální problémy současnosti II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory II. (s použitím různého náčiní – overbaly,
činky, ručníky, gumy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Semináře a cvičení pouze v letním semestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Jazykový kurz – Latina pro seniory – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Konverzační jazykový kurz – Angličtina pro seniory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Psychologické hry pro seniory – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do praktického čtení historických textů –
2. termín – NOVINKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Přednášky pouze v zimním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Dějiny dopravy v českých zemích v moderní době
Ústav českých dějin
Divadlo ve stínu: žánry, hnutí a jevy na okraji
Katedra divadelní vědy
Jazyková a etnická rozmanitost Balkánu
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Mezigenerační pohledy na výchovu a vzdělávání
Katedra pedagogiky
Praktický kurz českého znakového jazyka
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Proměny vzdělávání dospělých, nároků na
schopnosti pracovníků a jejich rozvoj v řízení
organizací od počátku 20. století do současnosti
Katedra andragogiky a personálního řízení
Recepce literatur jihovýchodní Evropy
v českém prostředí
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Role knihoven a informačních institucí
v informační společnosti
Ústav informačních studií a knihovnictví
Slavné svatyně a kulty antického světa
Ústav pro klasickou archeologii
Učení se ve třetím věku
Katedra andragogiky a personálního řízení
Velké osobnosti světových dějin
Ústav světových dějin
Významné osobnosti evropské a americké hudby
1. poloviny 20. století
Ústav hudební vědy
Přednášky konané pouze v zimním semestru – 2. a 3. ročník
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Psychologie pro všední den 2. ročník
Katedra psychologie
Psychologie pro všední den 3. ročník
Katedra psychologie
Velké postavy antického světa II. – Řím
Ústav řeckých a latinských studií
5
Vícesemestrální kurzy – zahájení v zimním semestru
Název programu
Poklady českého a evropského výtvarného umění
1. ročník
Rukopisná kniha v proměnách staletí I.
Shakespeare a kultura anglické renesance I.
Sociální problémy současnosti I.
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory II.
(s použitím různého náčiní – overbaly, činky, ručníky,
gumy)
Katedra/ústav FF UK
Ústav pro dějiny umění
Katedra pomocných věd historických a archivního
studia
Ústav anglofonních literatur a kultur
Katedra sociální práce
Katedra tělesné výchovy
Semináře a cvičení pouze v zimním semestru
6
Název semináře
Katedra/ústav FF UK
Konverzační jazykový kurz – Němčina pro seniory
Jazykové centrum
Konverzační jazykový kurz – Francouzština pro
seniory
Jazykové centrum
Psychologické zajímavosti
Katedra psychologie
Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do
praktického čtení historických textů – 1. termín
Katedra pomocných věd historických a archivního
studia
Dějiny dopravy v českých zemích v moderní době
Odborný garant: Ústav českých dějin (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Dějiny dopravy v českých zemí v moderní době se budou zabývat vývojem silniční,
vodní a železniční dopravy, popřípadě vývojem komunikací (telegraf, telefon, pošta)
v období 1800 až 2000. Důraz bude kladen také na socioekonomické trendy a na ci‑
vilizační důsledky zavádění moderní strojové infrastruktury. Stranou nezůstanou
ani politické a státoprávní změny, které výrazně ovlivnily provoz a výstavbu přede‑
vším železniční a silniční sítě.
Osnova přednášek:
• Počátky moderní dopravní sítě v českých zemích
• Počátky paroplavby v Čechách, výstavba prvních parostrojních železnic v habsbur‑
ské monarchii
• Vytvoření základní železniční sítě
• Kompletizace dopravní a komunikační sítě před první světovou válkou
• Vznik Československé republiky a problémy v oblasti dopravy
• Mnichovská dohoda, anexe Těšínska a Vídeňská arbitráž a jejich dopad na do‑
pravní systém
• Doprava za druhé světové války
• Doprava v letech 1945–1989
• Doprava po roce 1989: útlum železniční dopravy, změny v organizaci
Přednášející:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
7
Divadlo ve stínu: žánry, hnutí a jevy na okraji
Odborný garant: Katedra divadelní vědy (Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Přednáškový cyklus se bude věnovat divadelním jevům (hnutím, žánrům, stylům
apod.), které z různých důvodů nebývají v centru pozornosti evropské divadelní his‑
toriografie. V přednáškách budou jednak vysvětleny příčiny tohoto opomíjení, jed‑
nak budou tyto jevy zasazeny do kontextu a bude osvětlen jejich význam pro vývoj
divadelní historie a estetiky.
Osnova přednášek:
• Pantomimus aneb Tragoedia saltata
• Japonské divadlo
• Středověká moralita
• Pokusy Josefa Kajetána Tyla o tragický žánr
• Francouzský romantismus očima básníka, dramatika a kritika G. de Nerval
• Kapitoly z dějin českého kabaretu v evropském kontextu
• Severoamerické divadlo
• České herectví a jeho reflexe
• České drama v emigraci
Přednášející:
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., Mgr. Petr Christov, Ph.D.,
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D., prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.,
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D., Mgr. Dana Jará
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce:
• Srovnejte jeden z jevů, o nichž byla řeč v kurzu, s jinou tendencí v soudobé diva‑
delní kultuře
• Srovnejte některý z vybraných jevů s obdobným jevem v jiné epoše divadelní his‑
torie
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
8
Jazyková a etnická rozmanitost Balkánu
Odborný garant: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (Mgr. Lucie Gramelová)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Cílem programu je seznámit zájemce s charakteristikou starých i současných jazyků
Balkánu, včetně jazyků národnostních menšin. Úvodní přednášky jsou pojaty z obec‑
ného balkanistického hlediska, obsahují stručný úvod do dějin balkanistiky a vymezu‑
jí základní pojmy. Větší část přednášek pak představuje jednotlivé balkánské jazyky.
Osnova přednášek:
• Úvod do studia balkanistiky, vymezení pojmů Balkán a Balkánský jazykový svaz
• Jazyky starého Balkánu a etnogeneze současných balkánských národů – hypotézy
a fakta
• Kulturní specifika balkánských národů
• Srbština a chorvatština: sociolingvistická a typologická charakteristika západní
části jihoslovanských jazyků
• Úloha jazyka v procesu národní identifikace Bulharů
• Zvláštnosti současné bulharštiny
• Rumunština: sociolingvistická a typologická charakteristika
• Albánština: sociolingvistická a typologická charakteristika
• Kosovo a kosovská identita
Přednášející:
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., Mgr. Přemysl Vinš, Mgr. Jarmila Horáková,
Mgr. Karel Jirásek, Mgr. Lucie Gramelová
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
9
Mezigenerační pohledy na výchovu a vzdělávání
Odborný garant: Katedra pedagogiky (PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Nový cyklus přednášek tématizuje problémy a výzvy spojené s generačně podmíně‑
nými pohledy na výchovu a vzdělávání. Vedle reflexe obecných a filosofických otázek
plynoucích z povahy vývoje výchovně vzdělávací praxe (proměny pedagogického dis‑
kursu v průběhu dvacátého století, ideologizace a mytizace dětství a mládí, proměny
chápání vzdělanosti apod.) nabízí sondu do soudobé situace ve školách a v rodině
(kooperace a tvořivost v mezigeneračním dialogu a v kurikulární reformě, změna
v nahlížení postavení žáka, mezigenerační problémy v oblasti rodiny, motivy z ob‑
lasti OSV atd.). Nahlížet na vývoj výchovy a vzdělávání optikou mezigeneračních
vztahů bylo odjakživa přirozené, vedlo to dokonce k formulaci některých klasických
definic výchovy (É. Durkheim). Z generačních akcentů ve výchovné oblasti však často
plyne množství předsudků a obecně jde o přístup velice problematický. Tento kurz
by měl upozornit na některé obtíže, ale i nové šance ve výchově a vzdělávání, jež vy‑
plynuly z nedávných a stále probíhajících procesů transformace rodiny, školy a dis‑
kursu, v němž jsou tyto instituce vytvářeny a v němž existují.
Osnova přednášek:
• Tradice versus novátorství v pedagogickém diskursu
• Generační proměny v pojetí vzdělání a jeho smyslu
• Školní učení a očekávané proměny jeho pojetí
• Tvořivost a její podpora: od dospělých k dětem, od dětí k dospělým
• Komunikační a sociální dovednosti aneb jak předcházet mezigeneračním kon­flik­tům
• Ageing aneb proměny člověka v čase jako téma pedagogiky životních dovedností
• Proměny diskursu o patologii rodiny
• Rodinné modely v Evropě ve výchovně­‑vzdělávacím kontextu
• Závěrečné setkání s diskusí
Přednášející:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Koťa,
PhDr. Hana Krykorková, CSc., doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.,
PhDr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D., doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.,
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., Mgr. Karolína Pávková, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
10
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Proměna ideje vzdělanosti nebo její krize?
• Proměna pedagogického diskursu jako generační záležitost?
• Rodina mého dětství aneb jak se žilo a vychovávalo (esej)
• Nové podoby rodinného soužití – příležitost nebo riziko pro výchovu?
• Role mezigenerační výchovy v Evropě v 21. století
• Vývoj rodiny jako sociální instituce na pozadí evropské integrace
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
11
Praktický kurz českého znakového jazyka
Odborný garant: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
(PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy českého znakového jazyka. Praktic‑
ké lekce povede rodilý mluvčí tohoto jazyka, resp. prelingválně neslyšící lektorka.
Výuka probíhá tzv. přímou metodou, tedy bez slyšícího tlumočníka. V jednotlivých
lekcích se frekventanti kurzu – začátečníci – seznámí s úlohou manuálních i nema‑
nuálních komponentů (mimiky) v českém znakovém jazyce, s rozvrstvením jeho
slovní zásoby, osvojí si jednoruční a dvouruční prstovou abecedu.
Osnova přednášek:
• Český znakový jazyk I.
• Český znakový jazyk II.
• Český znakový jazyk III.
• Český znakový jazyk IV.
• Český znakový jazyk V.
• Český znakový jazyk VI.
• Český znakový jazyk VII.
• Český znakový jazyk VIII.
• Český znakový jazyk IX.
Přednášející:
Petra Dolejšová
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
12
Proměny vzdělávání dospělých, nároků
na schopnosti pracovníků a jejich rozvoj v řízení
organizací od počátku 20. století do současnosti
Odborný garant: Katedra andragogiky a personálního řízení
(PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz se orientuje na přiblížení významných fenoménů moderní společnosti – vzdělává‑
ní dospělých, schopnosti pracovníků a jejich rozvoj v řízení organizací. Cílem přednášek
je představit tyto oblasti v historickém vývoji od počátku 20. století do současnosti.
Sledovány jsou spojitosti s širšími společenskými změnami i proměnami individuálních
životních drah, které se v současnosti stávají těžko předvídatelnými a doprovází je roz‑
ličná sociální rizika. Současně se tyto změny vyznačují pestrostí příležitostí, s nimiž se
jedinec v průběhu různých fází dospělého života a ve svých sociálních rolích setkává.
Osnova přednášek:
• Andragogika
• Vzdělávání dospělých a společenské změny
• Vzdělávání dospělých v českých zemích od počátku 20. století
• Vývoj konceptu gramotnosti od začátku 20. století
• Vzdělávání dospělých a aktivní občanství
• Zájmové vzdělávání dospělých
• Vývoj řízení lidí v organizacích od počátku 20. století do současnosti (proměny
personální práce)
• Proměny nároků na schopnosti pracovníků a jejich rozvoj v organizacích od po‑
čátku 20. století do současnosti
• Současné trendy v řízení lidÍ
Přednášející:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.,
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
13
Recepce literatur jihovýchodní Evropy
v českém prostředí
Odborný garant: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (Mgr. Igor Mikušiak)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s úrovní české (a částečně i slovenské) re‑
cepce literatur areálu jihovýchodní Evropy, které byly od obrozeneckých časů v cen‑
tru pozornosti našich literárních vědců, komparatistů a překladatelů. Posluchačům
budou selektivně vyloženy nejzajímavější tendence v české recepci jednotlivých lite‑
ratur v 19. a především ve 20. století. Náhled do problematiky otevřou dvě přednášky
mapující méně frekventované literatury: v první půjde o panoramatický pohled na
klíčové texty albánské literatury 20. století a druhá nastíní hlavní etapy vývoje mol‑
davské literatury od 19. století do současnosti. Následovat bude přednáška o stěžej‑
ních textech bulharské literatury v českém prostředí do roku 1945. Česko­
‑rumunským vztahům budou věnovány dvě přednášky: první přiblíží česko­‑rumunské
kulturní styky v 19. a 20. století, druhá zmapuje české překlady z rumunské litera‑
tury. Empatickým přístupem k překládání slovinské literatury do češtiny se bude
zabývat přednáška o recepci slovinské literatury u nás. Překlad jako základní kate‑
gorie meziliterárního procesu a komunikace bude předmětem přednášky o chorvat‑
ské literatuře v Česku. Cyklus bude zakončen dvěma úvahami o ohlasu srbské litera‑
tury v českém a slovenském prostředí po roce 1989 a pokusem o kritickou reflexi
srbské literatury 19. století v pracích českých a slovenských komparatistů.
Osnova přednášek:
• Albánská literatura ve 20. století
• Moldavská literatura v zrcadle dvou staletí
• Bulharská literatura v českém prostředí
• Česko­‑rumunské kulturní vztahy v 19. a 20. století
• Rumunská literatura v českých překladech
• Podíl překladatelů na recepci slovinské literatury
• Překlady chorvatské krásné literatury do češtiny
• Rezonance srbské literatury v českém a slovenském kontextu po roce 1989
• Kritická reflexe pohledů na srbskou literaturu 19. století v textech českých a slo‑
venských slavistů a komparatistů
Přednášející:
Mgr. Přemysl Vinš, PhDr. Jiří Našinec, PhDr. Marcel Černý, Ph.D.,
Mgr. Jarmila Horáková, PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D., Mgr. Igor Mikušiak
14
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace pro volbu tématu práce/eseje:
• Ohlas konkrétních autorských strategií v českém prostředí
• Interpretace prozaických textů a básnických sbírek přeložených do češtiny
• Pozice literárních časopisů, nakladatelství a akademických institucí v recepci lite‑
ratur jihovýchodní Evropy
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
15
Role knihoven a informačních institucí
v informační společnosti
Odborný garant: Ústav informačních studií a knihovnictví (doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s hlavními problémovými okruhy infor‑
mační společnosti, informačního průmyslu a informačně­‑knihovnických služeb
v kontextu technologií 20. a 21. století. Součástí kurzu je mimo jiné představení
online databází, funkcí a služeb tuzemských a zahraničních knihoven, historických
knihovních fondů a procesů jejich digitalizace coby historického a kulturního dědic‑
tví, stejně jako současných trendů moderní vědecké komunikace. Na závěr kurzu
proběhne praktická část úvodu do služeb internetu včetně současných prostředí typu
web 2.0, neviditelného webu a sociálních sítí. Pro účast na kurzu nejsou nutné žád‑
né předchozí znalosti ani technické dovednosti.
Osnova přednášek:
• Informační společnost, informační politika státu v oblasti osobních (a biometric‑
kých) dat a další aktuální témata této oblasti
• E­‑Government – elektronická vláda (Czech pointy a EGON, Portál veřejné správy,
datové schránky)
• Knihovny a informační instituce v ČR, jejich funkce a služby
• Evropská unie: informační společnost a knihovny
• Online databáze jako nástroj vyhledávání informací
• Záležitosti elektronického publikování a současné metody vědecké komunikace
• Historické fondy a jejich využití pomocí moderních technologií
• Osobní knižní fondy a formy jejich zpřístupnění uživatelům
• Internet: jeho výhody a nevýhody, možnosti a použití (praktická výuka v počíta‑
čové učebně)
Přednášející:
PhDr. Hana Slámová, Ph.D., PhDr. Anna Stöcklová, Mgr. Blanka Vorlíčková ,
PhDr. Jitka Hradilová, PhDr. Petra Večeřová, Ph.D., Mgr. Věra Pilecká,
PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Mgr. Jan Pokorný, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
16
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Informační instituce a jejich uživatelé v 21. století: funkce knihoven a informač‑
ních institucí v minulosti a budoucnosti aneb jaké přínosy a naopak negativní
jevy přinesly změny na konci 20.stol.
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
17
Slavné svatyně a kulty antického světa
Odborný garant: Ústav pro klasickou archeologii (PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Cílem tohoto cyklu přednášek je seznámit posluchače – z pohledu klasické arche‑
ologie – s některými z nejvýznamnějších náboženských středisek a kultů antic­
kého světa. V řeckém světě jde převážně o svatyně, přesahující svým věhlasem
a vlivem své regiony a často i řecký kulturní okruh jako celek. Přednášky zaměřené
na římské kulty mají ilustrovat typické náboženské projevy v různých fázích vývo‑
je římského státu s kulty lidovými i státními. Ve výkladu bude věnován prostor
popisu vlastních chrámů i jejich zázemí a dalších souvisejících staveb, výzdobě
těchto chrámů, dedikacím ve svatyních a samozřejmě také poznatkům o vlastním
praktikování jednotlivých kultů a průběhu hlavních náboženských svátků, zasvě‑
cených daným božstvům.
Osnova přednášek:
• Olympie
• Apollónův věštný kult v Delfách
• Mystéria v Eleusíně
• Athénin kult na Akropoli a Velké Panathénaje
• Svatyně Velikých bohů na Samothráké a zdejší mystéria
• Diova věštírna v Dodóně
• Kult Minervy v Laviniu
• Proměny kultu Jupitera na římském Kapitolu
• „Vojenské“ kulty římských legionářů a jejich svatyně
Přednášející:
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.,
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., PhDr. Pavel Titz, Ph.D.,
Mgr. Lenka Vacinová
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Všeřecké hry v Olympii
• Mysterijní kult v Eleusině
• Isthmie a isthmické hry
18
• Nekromanteion
• Asklépiův kult a jeho svatyně
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
19
Učení se ve třetím věku
Odborný garant: Katedra andragogiky a personálního řízení (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Cílem kurzu je seznámení se základními aspekty vzdělávání ve třetím věku. Výchozí
tematické celky (demografická situace v České republice, postavení seniorů v současné
společnosti, meze a možnosti jejich docility, aktivní stárnutí či analýza vzdělávací na‑
bídky) budou v průběhu přednášek analyzovány v perspektivě širších socio­‑kulturních
souvislostí. Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu pochopení seniorské‑
ho vzdělávání a umožnit posluchačům zkvalitnit proces vlastního učení se.
Osnova přednášek:
• Základní terminologie: periodizace lidského věku, stáří, stárnutí, senior, třetí věk
• Demografická situace v České republice: aktuální stav, predikce socioekonomic‑
kých změn
• Sociální souvislosti stárnutí populace: postavení seniorů ve společnosti, ageismus
• Proseniorská edukace: mezigenerační komunikace a solidarita, transgenerační učení
• Koncept aktivního stárnutí: východiska, cíle, nástroje
• Vzdělávání ve třetím věku: význam, funkce, zaměření, obsah a specifika
• Docilita seniorů: psychické a fyzické aspekty stárnutí, paměť, rychlost učení
• Hlavní zásady efektivního učení se ve třetím věku
• Nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit pro seniory v České republice
Přednášející:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Třetí věk – problém nebo výzva?
(reflexe vlastního pohledu na stárnutí v současné společnosti)
• Vzdělávání seniorů nebo vzdělávání pro seniory?
(analýza osobní zkušenosti se vzděláváním ve třetím věku)
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
20
Velké osobnosti světových dějin
Odborný garant: Ústav světových dějin (doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.,
PhDr. Jaroslav Valkoun)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Přednáškový cyklus je zaměřen na velké osobnosti světových dějin, které výrazně
ovlivnily události své doby, od východořímské (Byzantské) říše přes středověké a no‑
vověké období do současnosti. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i mo‑
derních dějin z politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou
zvoleny tak, aby pokryly velké osobnosti světových dějin chronologicky, tématicky
a geograficky.
Osnova přednášek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Byzantský císař Justinián I.
Vladimír I. Svatý a pokřtění Rusi
Moskevský veliký kníže Vasilij II. Temný
Lord Cromer a jeho pohled na Orient
Harry S. Truman: muž (prezident), který se postavil komunistické hrozbě
Božská Evita Perónová
Věčný revolucionář Ernesto „Che“ Guevara
Souboj velikánů Čankajšek vs. Mao Ce­‑tung
Pol Pot: Krutý diktátor
Přednášející:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc., PhDr. Pavel Smrž, PhDr. Jaroslav Valkoun,
PhDr. Jan Koura, Mgr. Václav Kotrman, Mgr. Denisa Hilbertová, M.A.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Egypt za vlády lorda Cromera
• Orientalismus
• Byzantská říze za Justiniána I.
• Počátky Kyjevské Rusi
• Christianizace východní Evropy
• Počátky Studené války
• Evita Perónová a Argentina
21
• Amerika v éře Harry S. Trumana
• Moskevská Rus
• Kubánská revoluce a dekolonizace
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
22
Významné osobnosti evropské a americké hudby
1. poloviny 20. století
Odborný garant: Ústav hudební vědy (doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Přednáškový cyklus seznamuje posluchače s životem a dílem významných skladatelů
evropské a americké hudby 1. poloviny 20. století. Každá přednáška je věnována jed‑
nomu význačnému skladateli, který zasáhl do dynamického a velmi proměnlivého
vývoje hudební kultury mezi lety cca 1900–1960. Posluchači budou seznámeni s jeho
biografií a hlavními díly ve zvukových ukázkách a náhledech do partitur. Jednotlivé
lekce doprovodí i promítání bohaté ikonografie a krátkých filmů. Posluchači si oživí
prostřednictvím jednotlivých portrétů i obsah pojmů expresionismus, impresionis‑
mus, neoklasicismus, atonalita, dodekafonie ad. v hudbě.
Osnova přednášek:
• Gustav Mahler
• Igor Stravinskij
• Arnold Schönberg
• Maurice Ravel
• Bohuslav Martinů
• Georg Gershwin
• Richard Strauss
• Béla Bartók
• Alban Berg
Přednášející:
doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc., doc. PhDr. Eduard Douša, Ph.D.,
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc., Mgr. Jan Baťa, Ph.D., Mgr. Marc Niubo, Ph.D.,
Mgr. Tereza Havelková, PhDr. Petr Veber, Mgr. Aleš Březina
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
23
Přednášky konané pouze v zimním semestru – 2. a 3. ročník
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Psychologie pro všední den 2. ročník
Katedra psychologie
Psychologie pro všední den 3. ročník
Katedra psychologie
Velké postavy antického světa II. – Řím
Ústav řeckých a latinských studií
Podmínka: Jedná se o navazující kurzy, které jsou určeny pouze absolventům 1. nebo
2. ročníku daného kurzu v akademickém roce 2012/2013.
Psychologie pro všední den 2. ročník
Odborný garant: Katedra psychologie (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 3 semestry/3 roky
Anotace:
Pokračující cyklus přednášek je zaměřen na konkrétnější oblasti života. Posluchači
jsou seznámeni s informacemi, které mohou být užitečné v praktickém životě. Zamě‑
řujeme se na prevenci negativních jevů i na některé aspekty pomoci ve svízelných
situacích.
Osnova přednášek:
• Rizikové faktory v psychickém vývoji
• Pohled na sexualitu z aspektu psychologie
• Sourozenecké konstelace
• Úzkost a deprese
• Empatie v mezilidských vztazích
• Prevence Alzheimerovy choroby
• Jak si lépe porozumět
• Zanedbávané děti
• Přestat kouřit není nikdy pozdě
Náhradní témata:
• Prarodiče a vnuci spolu ve volném čase
• Možnosti řešení konfliktů
• Alkohol v životě člověka
24
Přednášející:
PhDr. Eva Drlíková, CSc., doc. Dr.Phil. PhDr. Laura Janáčková, CSc.,
MUDr. Gabriela Šivicová, PhDr. Vendula Junková, doc. Mudr. Aleš Bartoš, Ph.D.,
PhDr. Zofia Toužimská, CSc., MUDr. Eva Králiková CSc., PhDr. Jana Vaňková, Ph.D.,
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Forma ukončení:
seminární práce v rozsahu 5 stran textu
Inspirace k volbě tématu práce/eseje:
• Můj život do 30 let
• Psychologický portrét blízké osoby
• Pohled seniora na dnešní mládež
• Smysl života – pohled zpět
• Hodnoty pro život z pohledu seniora
• Zisky a ztráty seniorského věku
• Význam manželství z pohledu seniora
• Radosti a starosti seniorského života
• Co (kdo) mi v životě pomáhalo – pomohlo (pomohl)
• a další
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky (absolvování 1. ročníku, seminární práce
ve 2. ročníku, závěrečná práce ve 3. ročníku), obdrží po absolvování 3. ročníku v aka‑
demickém roce 2014/2015 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci
Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
25
Psychologie pro všední den 3. ročník
Odborný garant: Katedra psychologie (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 3 semestry/3 roky
Anotace:
Navazující kurz psychologie se speciálním zaměřením na potřeby seniorů. Cílem je
poskytnout informace, které mohou pomoci zlepšit kvalitu života.
Osnova přednášek:
• Psychologické aspekty výživy ve vyšším věku
• Strategie úspěšného stárnutí
• Psychologie smysluplnosti života
• Psychologie moudrosti a dobrého života
• Životní spokojenost a zážitky štěstí ve vyšším věku
• Zvládání stresu ve vyšším věku
• Týrané děti a možnosti ochrany prarodiči
• Domácí násilí ve vyšším věku a jeho prevence
• Optimismus a pesimismus ve vyšším věku
Přednášející:
doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc., doc. PhDr. Jan Srnec, CSc.,
prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., MUDr. Jan Cimický, CSc,
PhDr. Zofia Toužimská, CSc., Mgr. Zdena Prokopová
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Základní otázky gerontopsychologie
• Kvalita života v seniorském věku
• Můj život od 30 let
• Jak se připravit na kvalitní stáří
• Prevence deprese v seniorském věku
• Negativní důsledky seniorského věku
• Metody cvičení paměti v seniorském věku
• Stres a senioři
• Strategie úspěšného stárnutí
• Prevence osamělosti v seniorském věku
• Názory na stáří v pracích českých psychologů
26
• Tvůrčí aktivity v seniorském věku
• Moje řešení problémů (s úřady, ve vztazích apod.)
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky (absolvování 1. ročníku, seminární práce
ve 2. ročníku, závěrečná práce ve 3. ročníku), obdrží po absolvování 3. ročníku v aka‑
demickém roce 2013/2014 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci
Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
27
Velké postavy antického světa II. – Řím
Odborný garant: Ústav řeckých a latinských studií (doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky
Anotace:
Tento kurz navazuje na loňský kurz Velké postavy antického světa I. – Řecko. Nově
koncipovaný kurz, zaměřený na antickou kulturu, si klade za cíl seznámit poslucha‑
če s významnými postavami antického Říma, jejichž činnost se zapsala nejen do řím‑
ských politických a kulturních dějin, ale i do kulturních dějin Evropy vůbec. Jde
o osobnosti z oblasti politiky, filozofie, vědy, literatury a divadla. Přednášky přinesou
výklad o jejich díle a o významu jejich odkazu.
Osnova přednášek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scipio Africký, vítěz nad Hannibalem
Plautus a jeho smích
Marcus Tullius Cicero – kulturní odkaz jako poselství a výzva
Octavianus Augustus, tvůrce „světového míru“
Vergilius, kníže básníků
Lucius Annaeus Seneca, filozof a politik na císařském dvoře
Traianus, nejlepší císař
Konstantin Veliký a počátek křesťanské říše
Cassiodorus Senator – Poslední budou prvními
Přednášející:
doc. PhDr. Václav Marek, CSc., PhDr. Jan Kalivoda, doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
V závěrečné práci je možné vyjít z hlavních bodů jednotlivých přednášek a z poznat‑
ků získaných vlastním studiem doporučené literatury. Po dohodě s přednášejícím je
rovněž možné zpracovat čtenářskou/diváckou reflexi původních děl antických auto‑
rů (např. četby historických, filozofických či básnických děl, divadelních představení
antických her) nebo moderních zpracování antických námětů, a to z hlediska někte‑
rého z přednesených témat.
28
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží v závěru 2. ročníku osvědčení
o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní
předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
29
Vícesemestrální kurzy – zahájení v zimním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Poklady českého a evropského výtvarného umění
1. ročník
Ústav pro dějiny umění
Rukopisná kniha v proměnách staletí I.
Katedra pomocných věd historických
a archivního studia
Shakespeare a kultura anglické renesance I.
Ústav anglofonních literatur a kultur
Sociální problémy současnosti I.
Katedra sociální práce
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory I.
(s použitím různého náčiní – overbaly, činky,
ručníky, gumy)
Katedra tělesné výchovy
Poklady českého a evropského výtvarného umění
1. ročník
Odborný garant: Ústav pro dějiny umění (Ing. Petr Macek, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky
Anotace:
Umění na území Čech, Moravy a Slezska vždy bylo integrální součástí evropského pro‑
storu. Pro pochopení všech podstatných souvislostí je nutné sledovat základní trendy
a umělecké směry, které určovaly charakteristické projevy i proměny v chápání umě‑
lecké tvorby. Mimo určujících oblastí, jakou je Itálie a pro nás později i Rakousko, je
třeba uvést některá fakta spojená zejména s Francií, dále pak Anglií či Německem.
I když se tvorba na území historických Čech rozvíjela v kontextu evropského umění,
reagovala současně na vnější podněty mnohdy osobitě. V několika etapách dokonce
stála v popředí dobových uměleckých snah. Výběrové přednášky věnované architektu‑
ře, sochařství i malířství se zaměří na obecnější charakteristiku tvorby v kulturně his‑
torickém kontextu a její podstatné rysy. Hlavní pozornost bude věnována nejvýrazněj‑
ším úsekům z dějin umění, ze kterých je nutno zmínit především umění gotické,
barokní a v neposlední řadě i výtvarné snažení počátku 20. století.
Osnova přednášek:
• Iluminované rukopisy
• Česká gotická nástěnná malba 14. století
• Středověké sochařství
• Česká renesance
30
•
•
•
•
•
Barokní architektura v Čechách
Pozdní baroko a klasicismus
Umění 19. století
Česká secese
Památková péče a stavebně historický průzkum
Přednášející:
PhDr. Jana Hana Hlaváčková, prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,
PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.,
Ing. Petr Macek, Ph.D., PhDr. Richard Biegel, Ph.D., prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.,
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., Ing. Petr Macek, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu ve 2. ročníku (akad. rok 2014/2015)
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
Písemnou práci/esej je možné zpracovat více způsoby. Doporučujeme vybrat a po‑
psat konkrétní umělecké dílo blízké zpracovateli. Po shromáždění relevantní litera‑
tury jej pak zařadit do širšího kontextu. Současně je možné reagovat na vybranou
teoretickou práci, či zásadnější uměnovědný článek. Práci lze pojmout i v rámci obec‑
nějších dějin kultury a historie. Další oblastí je památková péče. Zde je možné zamýš‑
let se nad přístupem k významným památkám, případně zhodnotit realizované pa‑
mátkové akce. Autor se může zamýšlet i nad obecnějším vztahem k historickému
dědictví a jeho ochraně.
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží v závěru 2. ročníku v akade‑
mickém roce 2014/2015 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci
Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
31
Rukopisná kniha v proměnách staletí I.
Odborný garant: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
(doc.PhDr. Ivana Ebelová, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky
Anotace:
Cílem přednášek je zachytit vývoj rukopisné knihy od raného středověku až do
19. století, představit kodikologii jako vědu, která se věnuje komplexnímu studiu
rukopisů (kodexů). Přednášky se zaměří na samotné rukopisy, jejich vznik a účel,
k němuž byly pořizovány. Samostatná pozornost bude též věnována osobám, které
tyto písemnosti vytvářely (písaři, malíři). Pominuty nebudou ani naše nejznámější
rukopisné sbírky. Představeny budou i mnohdy dramatické osudy nejvýznamnějších
kodexů a knihoven, jejichž součástí rukopisy od samého počátku byly. Kromě literár‑
ních kodexů budou přiblíženy i další zajímavé skupiny rukopisných pramenů, jako
např. erbovníky, památníky a další.
Osnova přednášek:
• Nauka o rukopisech (kodikologie) jako vědní obor, vznik a vývoj rukopisů
• Naše rukopisné bohatství
• Počátky a vývoj knihoven v českých zemích (do husitství)
• Středověké literární prameny
• Kroniky raného novověku (16. – 18. století)
• Památníky alias štambuchy
• Kalendáře jako historický pramen
• Rukopisy s heraldickou tématikou
• Stav poznání rukopisů v minulosti a dnes
Přednášející:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., PhDr. Marie
Tošnerová, Ph. D., PhDr. Marta Hradilová, Mgr. Stanislav Petr, PhDr. Martina
Hrdinová, Ph.D., doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
Forma ukončení:
závěrečný písemný test ve 2. ročníku (akad. rok 2014/2015)
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží na konci 2. ročníku v akade‑
mickém roce 2014/2015 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci
Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
32
Shakespeare a kultura anglické renesance I.
Odborný garant: Ústav anglofonních literatur a kultur (prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry
Anotace:
Čtení a interpretace díla Williama Shakespeare (sonety a básně, komedie, tragédie,
historické hry, romance) v kontextech anglické renesance.
Osnova přednášek:
• Shakespearovy Sonety: geneze, italský sonet, anglický sonet
• Shakespearovy Sonety: kniha zvaná Q, texty Shakespearových sonetů
• Shakespearovy Sonety: čtení a interpretace
• Shakespearovy Sonety: čtení a interpretace
• Shakespearovy Sonety: čtení a interpretace
• Shakespearovy Sonety: problémy překladu
• Shakespearovy Sonety: problémy překladu
• Venuše a Adonis, Znásilnění Lukrécie
• Fénix a hrdlička, Milenčin nářek
Přednášející:
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu ve 2. semestru (letní semestr)
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Vlastní interpretace Shakespearova sonetu (případně sonetů) dle vlastního výběru
• Vlastní interpretace Shakespearovy komedie. Práce může být zaměřena na posta‑
vy nebo skupiny postav, řeč (verš, próza, slovní hříčky, metafory), strukturu ko‑
medie (začátek hry, konec hry, hra ve hře), vybranou scénu, vybraný monolog či
dialog, celkovou interpretaci hry apod. Témata budou upřesněna na první před‑
nášce letního semestru.
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží v závěru 2. semestru v akade‑
mickém roce 2013/2014 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci
Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
33
Sociální problémy současnosti I.
Odborný garant: Katedra sociální práce (PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry
Anotace:
Kolektivní přednáška, jejímž cílem je poskytnout posluchačům základní přehled
o aktuálních sociálních problémech v současné společnosti, s nimiž se sociální pra‑
covník ve své praxi setkává (u různých cílových skupin), a o metodách práce s nimi.
Osnova přednášek:
• Možnosti a meze sociální práce
• Změny v evropských pravidlech pro sociální ochranu
• Změna přístupu státu při vyplácení sociálních dávek
• Kdo jsou to tzv. vyloučené osoby a jejich perspektivy
• Platové nerovnosti mužů a žen a jejich důsledky
• „Zavřít až zčerná“ nebo snad existuje lepší recept na pachatele trestných činů?
• Spravedlnost pro oběti a pachatele – jak toho dosáhnout?
• Skončí děti z DD opravdu na ulici aneb reforma sociálně právní ochrany
• Dospívání v postmoderní společnosti
Přednášející:
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.,
PhDr. Pavel Pěnkava, PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.,
prof. JUDr. Helena Válková, CSc., PhDr. Andrea Matoušková, PhDr. Hana Pazlarová,
doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.,
PhDr. Vendula Probstová, CSc. nebo MUDr. Ondřej Pěč, CSc.,
PhDr. Anna Šabatová, Ph.D., PhDr. Olina Havránková,
PhDr. Daniela Vodáčková
Forma ukončení:
závěrečný písemný test ve 2. semestru
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží na konci 2. semestru osvědčení
o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní
předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
34
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory I.
(s použitím různého náčiní – overbaly,
činky, ručníky, gumy).
Odborný garant: Katedra tělesné výchovy (Mgr. Zdeňka Hrazdírová)
Počet semestrů: 2 semestry
Anotace a osnova přednášek :
Teorie významu cvičení pro seniory, praxe posilovacích a protahovacích cvičení od‑
straňující svalovou dysbalanci, cvičení na zlepšení svalové pružnosti, fyzické kondice,
oběhového a dýchacího aparátu. Zdravotní cvičení není rehabilitace, ale pohybová
aktivita vyrovnávacích, posilovacích a protahovacích cviků ve stoji, sedu a lehu s ná‑
ročnější intenzitou.
Max. počet účastníků kurzu je 50 osob.
Podmínka:
Žádáme všechny účastníky kurzu, aby na první hodině předložili lékařské potvrzení, že
nemají žádné zdravotní omezení /srdeční vady, těžší oční vady apod./ pro zdravotní cvi‑
čení (platnost potvrzení je 2 roky, účastníci loňského kurzu ho již nemusí předkládat).
Teorie:
• Význam zdravotního cvičení pro seniory
• Svalová dysbalance – hyperaktivní a ochabující svalové skupiny
• Zásady posilovacích a protahovacích cvičení
• Technika dýchání při cvičení
• Význam relaxace
• Pokyny ke cvičení
Praxe:
• Cvičení pro celkové zlepšení fyzické kondice
• Cvičení na odstranění svalové dysbalance – protahovací cvičení, posilovací cvičení
• Vyrovnávací cvičení s použitím různého náčiní
• Dechová a relaxační cvičení
Lektorka:
Mgr. Zdeňka Hrazdírová
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
35
Semináře a cvičení pouze v zimním semestru
Název semináře
Katedra/ústav FF UK
Konverzační jazykový kurz – Němčina pro seniory
Jazykové centrum
Konverzační jazykový kurz – Francouzština
pro seniory
Jazykové centrum
Psychologické zajímavosti
Katedra psychologie
Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do
praktického čtení historických textů – 1. termín
Katedra pomocných věd historických
a archivního studia
Konverzační jazykový kurz – Němčina pro seniory
Odborný garant: Jazykové centrum (PhDr. Libuše Drnková)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů
(na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybraných textů, na procvičení
porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování,
resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jed‑
notek nezbytných pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově
věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti
(historie, reálie, klima, společnost, kultura, apod.). Kurz není určen pro začátečníky.
Max. počet účastníků kurzu je 20 osob.
Osnova přednášek:
• Die Rolle der Kultur
• Die Kunst in der heutigen Zeit
• Literaturangebot
• Eine Einladung zum Feiern (Feste)
• Kein Appetit auf Fleisch
• Gesunde Lebensweise
• Rechtsformen und Unternehmen
• Firnem auf dem Weltmarkt
• Marketing und Werbung
Přednášející:
PhDr. Libuše Drnková, PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.
36
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Podmínka: Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají gramatická pra‑
vidla a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích, rozumí větám a často po‑
užívaným výrazům, vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají.
Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují
přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
37
Konverzační jazykový kurz –
Francouzština pro seniory
Odborný garant: Jazykové centrum (PhDr. Dana Slabochová, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů
(na samostatný ústní projev, vedení dialogu, psaní vybraných textů, porozumění psa‑
nému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování
a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbytných
pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Zájemci si mohou vyzkoušet interak‑
tivní gramatická a lexikální cvičení na počítači (ve studovně pro seniory, případně
z domova přes internet). Kurz se obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům
s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, média, histo‑
rie, klima, apod.). Kurz není určen pro úplné začátečníky, předpokládá se základní
konverzační úroveň – viz níže uvedený popis. Max. počet účastníků kurzu je 20 osob.
Osnova seminářů:
• Cocktail de bienvenue
• Destination Paris
• Vivre au quotidien
• Destination Bruxelles
• Communiquer en ligne
• Destination Genève
• Manger et boire : gourmand ou gourmet?
• Destination Prague
• Au choix: étudier ou travailler
Přednášející:
PhDr. Dana Slabochová, CSc.
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla
a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumí větám a často používa‑
ným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina,
nákupy, bydlení, zaměstnání). Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých
38
úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Umí používat
základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o záležitos‑
tech týkajících se jejich nejnaléhavějších potřeb. Mají základní jazykový repertoár,
který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních předvídatelných situa‑
cí jednoduchou formou.
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
39
Psychologické zajímavosti
Odborný garant: Katedra psychologie (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Seminář je určen všem posluchačům U3V, kteří se zajímají o psychologii. Jde o pilot‑
ní specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce
na jednotlivých tématech. Posluchači budou (po konzultaci s lektorem) prezentovat
doma připravené domácí úkoly na dopředu domluvená témata. Je také možné zvolit
si vlastní témata, která jsou v centru jejich zájmu. Na seminář se může přihlásit
každý posluchač U3V FF UK (bez omezení).
Obsah semináře:
• Moje místo v rodině
• Psychologický profil – temperament
• Rodinná terapie – Satirová
• Hlubinná psychologie – psychoanalýza
• Význam otce, dědečka ve výchově dětí
• Komunikace – Transakční analýza
• Struktura osobnosti
• Politická psychologie
• Psychologie moci
Přednášející:
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
40
Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do
praktického čtení historických textů – 1. termín
Odborný garant: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
(doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Seminář je prioritně určen absolventům Semináře k regionálním a osobním dějinám
v akademickém roce 2012/2013. Cílem je, aby si posluchači formou praktických cvi‑
čení osvojili základy čtení paleografických textů z období především od přelomu 15.
a 16. století do počátku 20. století. Cvičení budou probíhat na ukázkách písemných
pramenů vztahujících se k regionálnímu a genealogickému výzkumu (urbáře, měst‑
ské knihy, matriky, katastry…). V rámci jednoho cvičení budou posluchači rovněž
seznámeni se základy datování podle křesťanského kalendáře, které bylo užíváno
v historických pramenech v daném období. Jedná se o totožný seminář, který probíhá
v letním semestru. Posluchači, kteří mají o tento seminář zájem, se přihlašují pouze
na jeden termín dle svého uvážení. Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.
Osnova cvičení:
• Praktické čtení ukázek doprovázených základním výkladem k danému typu písma
i předmětných písemností, převádění chronologických údajů na dnešní datování.
Přednášející:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.,
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., PhDr. Mlada Holá, Ph.D.,
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., PhDr. Mgr. Klára Woitschová, Ph.D.
Forma ukončení:
Praktický přepis paleografického textu + převod dat
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
41
Přednášky pouze v letním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Etnologie, kultura, tradice
Ústav etnologie
Kapitoly z dějin českého překladu
Ústav translatologie
Naše země a střední Evropa od doby halštatské
do merovejského období
Ústav pro archeologii
Polozapomenuté události světových dějin
Ústav světových dějin
Spisová norma v současné češtině
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Společenské krize a změny: zlomová období
moderních českých dějin
Ústav hospodářských a sociálních dějin
Starý Egypt v českých zemích
Český egyptologický ústav
Vícesemestrální kurzy – zahájení v letním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Místa české historické paměti I.
Ústav českých dějin
Psychologie pro všední den 1. ročník
Katedra psychologie
Vícesemestrální kurzy pokračující v letním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Shakespeare a kultura anglické renesance II.
Ústav anglofonních literatur a kultur
Sociální problémy současnosti II.
Katedra sociální práce
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory II.
(s použitím různého náčiní – overbaly, činky,
ručníky, gumy)
Katedra tělesné výchovy
Semináře a cvičení pouze v letním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Jazykový kurz – Latina pro seniory
Jazykové centrum
Konverzační jazykový kurz – Angličtina pro seniory
Jazykové centrum
Psychologické hry pro seniory
Katedra psychologie
Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do
praktického čtení historických textů – 2. termín
Katedra pomocných věd historických a archivního
studia
42
Etnologie, kultura, tradice
Odborný garant: Ústav etnologie (doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz je volným navázáním na předchozí etnologické kurzy. Předkládá širší spektrum
oborových témat v podání jednotlivých vyučujících. Kontinuitu s předešlými před‑
náškami představuje vystoupení prof. PhDr. Leoše Šatavy, CSc., zaměřené na analýzu
soudobé Srbské Lužice v etnickém, jazykovém, politickém a kulturním kontextu.
Teoreticky a metodologicky je pojata přednáška PhDr. Miloše Tomandla, zachycující
problematiku etnické identity a migrantů na základě terénních výzkumů v ČR
a Chorvatsku. Vystoupení je doplněno autentickými nahrávkami. Mgr. Daniel Dě‑
dovský se zaměří na česko – německé vztahy v Podkrkonoší od druhé poloviny
20. století do současnosti. PhDr. Tereza Hejzlarová vystoupí s exkursem do materiál‑
ní kultury a lidového umění, tradiční i novodobé výšivky a šperku Střední Asie. I zde
se jedná o prezentaci výsledků vlastního výzkumu. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. předsta‑
ví na základě výstupů dlouhodobého výzkumu soudobý, velmi aktuální, český folklór
s autentickými ukázkami.
Osnova přednášek:
• Lužičtí Srbové v současnosti I.
• Lužičtí Srbové v současnosti II.
• Etnologická percepce etnické identity:
a) etnologický výzkum;
b) imigranti v ČR (emická dimenze)
• Češi a Němci v Podkrkonoší 1945 – 1989
• Češi a Němci v Podkrkonoší 1989 – 2012
• Šperk Střední Asie
• Výšivka Střední Asie
• Soudobý český folklór I.
• Soudobý český folklór II.
Přednášející:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc., PhDr. Miloš Tomandl, Mgr. Daniel Dědovský,
PhDr. Tereza Hejzlarová, PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
43
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Lužice: Boj Slovanů s Germány, či poklidná symbióza? Češi a Lužice
• Vědomí českosti a příslušnosti k českému národu
• Komparace sociálních poměrů českého a německého obyvatelstva v západním
Podkrkonoší do r. 1945
• Rozdíly technologie, používaného materiálu a podoby šperků mezi usedlou a no‑
mádskou společností Střední Asie
• Politická anekdota ve 2. pol. 20. stol. Dětské hry a dětský folklór ve 2. pol. 20. stol.
Úloha a funkce folklóru v současné české společnosti – přežitek z dob dávno mi‑
nulých?
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
44
Kapitoly z dějin českého překladu
Odborný garant: Ústav translatologie (Mgr. David Mraček)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími kapitolami dějin českého
(nejen) uměleckého překladu. Na převodech stěžejních děl anglicky, německy, fran‑
couzsky, španělsky a rusky píšících spisovatelů do češtiny kurz ukáže obecnější
trendy překládání platné v různých obdobích, připomene významné osobnosti
českého uměleckého překladu a jejich roli v komunikaci českých zemí s jinými vý­
znamnými kulturami a v přednášce o moderních metodách překládání se dotkne
současnosti i budoucnosti překladatelské profese.
Osnova přednášek:
• Jak Češi znají francouzskou literaturu
• Cenzura a ideologie v překladu
• Jungmannův překlad Miltonova Ztraceného ráje
• Od Popelky k Vernovi
• Velké osobnosti pražského německého literárního života v českých překladech:
Gustav Meyrink, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Franz Werfel
• Gogolova Ženitba v českých překladech (a inscenacích)
• Rekviem Anny Achmatovové v českých překladech
• Moderní metody překládání (strojový a počítačem podporovaný překlad)
• Jak se překládalo z latinskoamerických literatur ve druhé polovině 20. století
Přednášející:
PhDr. Jovanka Šotolová, PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D., Mgr. Šárka Tobrmanová, D.Phil.,
PhDr. Šárka Belisová, prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.,
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., PhDr. Anežka Charvátová
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
45
Naše země a střední Evropa
od doby halštatské do merovejského období
Odborný garant: Ústav pro archeologii (doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Archeologický a historický obraz vývoje našich zemí a střední Evropy od doby hal‑
štatské do merovejského období. Počátek doby železné, šíření železné metalurgie.
Vývoj ve střední Evropě – halštatský kulturní okruh (rozšíření kultur, jejich charak‑
teristika, pohřebiště, sídliště, hospodářství). Konec starší doby železné a nástup tzv.
historických Keltů. Sklonek doby laténské, první Germáni. Reakce na historické udá‑
losti, úpadek ve střední Evropě. Konec laténského osídlení. Původ a raná expanze
germánských kmenů. Jastorfská kultura. Archeologické doklady elit, římské impor‑
ty. Archeologický odraz života germánské společnosti – zemědělství a řemesla, domy
a sídliště, pohřební ritus a náboženství, zbraně a válečnictví, tělesný vzhled a oděv,
umění. Příchod Markomanů, raný kulturní vzestup, pozdější změny v osídlení a rázu
kultury v Čechách, kontakty s okolím, otázka vlivů a migrací. Nástin historie a ar‑
cheologie merovejské říše. Vznik a rozmach říše Franků, Centra moci a vesnice, hro‑
by králů a velmožů, etnické a společenské poměry v odrazu řadových pohřebišť.
Osnova přednášek:
• Starší doba železná – charakteristika halštatského období a jeho starší část
• Mladší doba halštatská – svět elit
• Počátek doby laténské a keltská „expanze“
• Hospodářský vývoj a mladší doba laténská
• Germáni a římská říše
• Germánská společnost a každodenní život
• České země a Slovensko v době římské
• Doba stěhování národů
• Merovejské období v západní části střední Evropy
Přednášející:
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D., Mgr. Daniel Bursák, doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
46
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Antické importy v Čechách v mladší době halštatské/časné době laténské a jejich
interpretace
• Keltové a Germáni. O etnicitě a jejím zneužívání
• Dálkový obchod a vývoj kontaktů v době železné
• Oppida na území Čech / střední Evropy
• Archeologie a duchovní svět Keltů. Možnosti poznání
• a další
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
47
Polozapomenuté události světových dějin
Odborný garant: Ústav světových dějin (doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.,
PhDr. Jaroslav Valkoun)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Přednáškový cyklus je zaměřen na polozapomenuté události světových dějin, které
výrazně ovlivnily události své doby, od temných dob středověku přes novověké obdo‑
bí do současnosti. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin
z politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby
pokryly vybrané polozapomenuté události světových dějin.
Osnova přednášek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Bojarské republiky“ Veliký Novgorod a Pskov
Život německých kupců v ruských městech ve středověku
Papežské volby
Britská východoindická společnost v dějinách: Konsekvence britských obchodních
zájmů v Asii
Éra generálů: Jihoafrická unie na cestě k apartheidu
Polozapomenutá diktatura: Salazarovo Portugalsko
Zápas o východní Středomoří: Americká zahraniční politika vůči Řecku a Turecku
1945–1953
Americko­‑kubánské vztahy ve 20. století
Severní Korea: Nejizolovanější režim na světě
Přednášející:
PhDr. Pavel Smrž, PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.,
Mgr. Denisa Hilbertová, M.A., PhDr. Jaroslav Valkoun, Mgr. Václav Kotrman,
PhDr. Jan Koura
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Vzestup Velikého Novgorodu
• Kupectví ve středověku
• Papežské volby
• Obchod mezi Asii a Evropu v novověku
• Britové v Asii
48
•
•
•
•
•
•
Jihoafrická unie a apartheid
Rasová diskriminace v Jižní Africe
Portugalsko za Antonia Salazara
Americká zahraniční politika během Studené války
Kubánská revoluce a dekolonizace
Kubánská raketová krize
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
49
Spisová norma v současné češtině
Odborný garant: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti o současném čes‑
kém jazyce, prohloubit si komunikační, stylizační a jiné dovednosti a zároveň vypěs‑
tovat kritický přístup k hodnocení jevů z hlediska jazykové kultury. Účastníky se‑
známí s problematikou spjatou s vymezením pojmu „spisovná čeština“, s jejím
utvářením od doby národního obrození a s principy uplatňovanými při její kodifika‑
ci. Poskytne jim odborné základy nejen při posuzování spisovnosti a nespisovnosti,
ale i při hodnocení verbálních komunikátů z hlediska jazykové kultury. Teoretické
poznatky budou aplikovány při praktických analýzách.
Osnova přednášek:
• Formování spisovné češtiny od doby národního obrození
• Spisovný jazyk – vymezení pojmu
• Problematika českého pravopisu
• Výslovnostní norma v současné spisovné češtině
• Popis tvarosloví v současných mluvnicích spisovné češtiny
• Popis syntaxe v současných mluvnicích spisovné češtiny
• Lexikologie a lexikografie
• Jazyková kultura; analýza verbálních komunikátů z hlediska jazykové kultury
• Jazyková poradna AV ČR
Přednášející:
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D., prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.,
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D., Mgr. Veronika Štěpánová, Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.,
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., PhDr. Ivana Svobodová
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Užívání obecné češtiny v současné publicistice nebo reklamě
• Čeština v televizi, resp. rozhlase
• Proměny současné slovní zásoby češtiny: neologismy, prvky z cizích jazyků (ang‑
licismy, internacionalismy)
• Jazyková variantnost: bohatství jazyka, bariéra v komunikaci, nebo…?
50
• Potřebuje čeština regulaci?
• Vývojové tendence v češtině mýma očima
• Syntaktická analýza konkrétního verbálního komunikátu
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
51
Společenské krize a změny:
zlomová období moderních českých dějin
Odborný garant: Ústav hospodářských a sociálních dějin
(prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Krize a změny zasahují nejen oblast politiky, ale jsou důležitou součástí společenské‑
ho vývoje. Klíčová zlomová období českých dějin – revoluce 1848, rozpad Rakousko­
‑Uherska roku 1918, nacistická okupace, stalinský utopismus, reformní projekt praž‑
ského jara i listopad roku 1989 – dokládají, že nejdůležitějším politickým změnám
můžeme porozumět pouze na pozadí krizí a změn na poli kultury, hospodářství
a společnosti. Jak se klíčové společenské změny v českých dějinách projevovaly? Kde
vedly k zásadním změnám v myšlení a jednání lidí a kde se naopak jednalo pouze
o překódování starších vzorců? Lze historicky postihnout obecnější mechanismy
konsensu a konformity?
Osnova přednášek:
• Revoluce 1848/49 jako středoevropský vícevrstevnatý konflikt
• Cesty hospodářské emancipace českého národa v 19. stol.
• Směrem k samostatnému státu – národní emancipace a sociální spravedlnost
v roce 1918
• Velká hospodářská krize ve světě a v Československu: ekonomické deprese, spo‑
lečenské důsledky a hledání post­‑liberálního řádu
• Okupace a podřízení: hospodářství českých zemí 1939–1945
• Od národní „očisty“ k diktatuře. Etnická jednota a sociální harmonie jako základ
nového řádu (1945–1950)
• Velké ideály a „obnovení pořádku“: Československo 1968–1970
• „Konec experimentu“ a hledání nového konsensu (1987–1990)
• Sociálně – ekonomická transformace a formování nových elit po listopadu 1989
Přednášející:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.,
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.,
Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D., Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.,
PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
52
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Jaké nejvýznamnější historické změny přinesl podle vás revoluční zvrat v letech
1848–1849?
• Faktory ovlivňující hospodářskou emancipaci českého etnika
• Směřovalo Československo po svém vzniku k sociálnímu státu?
• Příčiny propuknutí hospodářské krize 30.let v Československu
• Arizace, germanizace českého hospodářství (vybrané aspekty)
• a další
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
53
Starý Egypt v českých zemích
Odborný garant:Český egyptologický ústav (doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.,
od října prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Série přednášek přibližuje jak počátky vědního oboru egyptologie v českých zemích
a zvláště na pražské univerzitě, tak odkaz civilizace starého Egypta v umění, kultuře
a vzdělanosti dodnes. Cyklus navazuje na 100. výročí zahájení výuky egyptologie na
pražské univerzitě a na výstavu, která bude zahájena na podzim roku 2013.
Osnova přednášek:
• Počátky egyptologie na pražské univerzitě
• Počátky české egyptologie
• J. Černý – Písař Místa pravdy
• Egypt očima renesančních Čech
• Odkaz starého Egypta v architektuře českých zemí a střední Evropy
• Odkaz Egypta v umění
• Starověký Egypt v české a slovenské literatuře
• Příběh opavské kolekce egyptských nálezů z vykopávek Flinderse Petrieho
• Odkaz egyptských učenců
Přednášející:
doc. Wolf Burkhard Oerter, Dr., prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.,
PhDr. Jiřina Růžová, Mgr. Lucie Vendelová Jirásková, doc. PhDr. Jaromír Krejčí, Ph.D.,
PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D., prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.,
Mgr. et Mgr. Martin Odler, Mgr. Veronika Dulíková,
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdě‑
lávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční
ve velké aule Karolina.
54
Vícesemestrální kurzy – zahájení v letním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Místa české historické paměti I.
Ústav českých dějin
Psychologie pro všední den 1. ročník
Katedra psychologie
Místa české historické paměti I.
Odborný garant: Ústav českých dějin (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky
Anotace:
Termín místa paměti evokuje představu, že kolektivní paměť sociální skupiny, spo‑
lečnosti či celého národa krystalizuje na určitých místech, přičemž slovo místo lze
různým způsobem interpretovat. Většinou se pod ním skrývá geografické místo, mý‑
tická postava, událost, instituce, například muzeum, umělecké dílo apod. Tato místa
vlastní velkou symbolickou hodnotu, která je pro společnost (národ) či sociální sku‑
pinu základem pro vytváření identity. Ještě donedávna věnovali v rámci humanitních
a společenských věd pozornost fenoménu paměti pouze filozofové, psychologové
a částečně i sociologové. Nyní se ho zmocňují historici, publicisté a politici. Tento
dvousemestrální cyklus přednášek přiblíží některá z „míst“, která mají velkou sym‑
bolickou hodnotu pro českou společnost. Kurz bude pokračovat 2. ročníkem v aka‑
demickém roce 2013/2014 pod názvem Místa české historické paměti II.
Osnova přednášek:
• Místa paměti a jejich „místo“ v historiografii: koncept a realizace
• Hora Říp jako místo paměti
• Kresčak 1346: místo hrdinské smrti nenáviděného „krále cizince“ či našeho „krále
diplomata“?
• Katedrála sv. Víta v české historické paměti
• Kostnice – Konstanz: město u Bodamského jezera. Symbol nebo turistická atrakce?
• Bílá hora – mýtus, tradice, stereotyp
• Selské bouře jako místo paměti
• Bojiště u Slavkova a Mohyla míru: „místo (čí) paměti“?
• Matice česká: tvůrce paměti národa
55
Přednášející:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.,
doc. Mgr. Marie Š. Koldinská, Ph.D., doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.,
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.,
PhDr. Martin Holý, Ph.D., PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží v akademickém roce 2014/2015
osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku.
Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
56
Psychologie pro všední den 1. ročník
Odborný garant: Katedra psychologie (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 3 semestry/3 roky
Anotace:
Cyklus přednášek je rozdělen do několika na sebe navazujících semestrů. První se‑
mestr je obsahově zaměřený na základní informace o psychologii, jako vědní disci‑
plíně, seznamuje posluchače s některými významnými představiteli české psycholo‑
gie a jejich odborným přínosem pro psychologickou teorii i praxi. Na několika
příkladech ukazuje možnosti využití psychologických poznatků v běžném životě.
Osnova přednášek:
• Kde psychologie pomáhá
• Osobnosti české psychologie
• Psychologie pomáhá poznávat lidi
• Zajímavosti z klinické psychologie
• Nové pohledy na výchovu z pohledu pedagogické psychologie
• Nové poznatky o psychickém vývoji dětí
• Psychologie ve forenzní praxi
• Psychoterapie a její možnosti
• Poradenská psychologie pomáhá zlepšovat kvalitu života
Náhradní témata:
• Psychologie spotřebního chování
• Sociální psychologie a všední život
• Prosociální chování a agresivita
• Sociálně patologické jevy
• Politická psychologie
Přednášející:
PhDr. Eva Drlíková CSc., PhDr. Katarína Lomeková, Ph.D., PhDr. Václav Mertin,
PhDr. Jaroslav Šturma, CSc., PhDr. Miluše Urbanová, CSc., PhDr. Vendula Junková
Forma ukončení:
50% účast pro postup do 2. ročníku
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky (absolvování 1. ročníku, seminární prá‑
ce ve 2. ročníku, závěrečná práce ve 3. ročníku), obdrží po absolvování 3. ročníku
v roce 2015/2016 osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzi‑
ty třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
57
Vícesemestrální kurzy pokračující v letním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Shakespeare a kultura anglické renesance II.
Ústav anglofonních literatur a kultur
Sociální problémy současnosti II.
Katedra sociální práce
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory II.
(s použitím různého náčiní – overbaly, činky,
ručníky, gumy)
Katedra tělesné výchovy
Shakespeare a kultura anglické renesance II.
Odborný garant: Ústav anglofonních literatur a kultur (prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry
Anotace:
Čtení a interpretace díla Williama Shakespeare (sonety a básně, komedie, tragédie,
historické hry, romance) v kontextech anglické renesance.
Osnova přednášek:
• Shakespearovy komedie v kontextech anglické renesance
• Rané komedie (Dva páni z Verony, Zkrocení zlé ženy, Komedie omylů)
• Sváteční komedie (Marná lásky snaha, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí, Večer
tříkrálový, Mnoho povyku pro nic, Kupec benátský)
• Hořké komedie (Troilus a Kressida, Něco za něco, Dobrý konec všechno spraví)
• Sen noc svatojánské: čtení a interpretace
• Sen noci svatojánské: čtení a interpretace
• Sen noci svatojánské: čtení a interpretace
• Kupec benátský: čtení a interpretace
• Kupec benátský: čtení a interpretace
Přednášející:
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Forma ukončení:
závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
• Vlastní interpretace Shakespearova sonetu (případně sonetů) dle vlastního vý‑
běru
58
• Vlastní interpretace Shakespearovy komedie. Práce může být zaměřena na posta‑
vy nebo skupiny postav, řeč (verš, próza, slovní hříčky, metafory), strukturu ko‑
medie (začátek hry, konec hry, hra ve hře), vybranou scénu, vybraný monolog či
dialog, celkovou interpretaci hry apod. Témata budou upřesněna na první před‑
nášce letního semestru.
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží na konci 2. semestru osvědčení
o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní
předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
59
Sociální problémy současnosti II.
Odborný garant: Katedra sociální práce (PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry
Anotace:
Kolektivní přednáška, jejímž cílem je poskytnout posluchačům základní přehled
o aktuálních sociálních problémech v současné společnosti, s nimiž se sociální pra‑
covník ve své praxi setkává (u různých cílových skupin), a o metodách práce s nimi.
Osnova přednášek:
• Ústavy v českých zemích aneb co dnes s rakousko­‑uherským dědictvím
• Reforma psychiatrické péče
• Ochrana práv seniorů v ústavech sociální péče
• Domácí násilí
• Romové a Cikáni dnes
• Uprchlíci/ migrace
• Jedinec a společnost. Co to znamená zdravá občanská společnost? Jak a proč o ni
usilovat?
• Život lidí se zdravotním postižením v současné společnosti
• Současné možnosti pro osoby v psychosociální krizi
Přednášející:
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.,
PhDr. Pavel Pěnkava, PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.,
prof. JUDr. Helena Válková, CSc., PhDr. Andrea Matoušková,
PhDr. Hana Pazlarová, doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.,
PhDr. Vendula Probstová, CSc. nebo MUDr. Ondřej Pěč, CSc.,
PhDr. Anna Šabatová, Ph.D., PhDr. Olina Havránková, PhDr. Daniela Vodáčková
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží na konci 2. semestru osvědčení
o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní
předání se uskuteční ve velké aule Karolina.
60
Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory II.
(s použitím různého náčiní – overbaly, činky,
ručníky, gumy)
Odborný garant: Katedra tělesné výchovy (Mgr. Zdeňka Hrazdírová)
Počet semestrů: 2 semestry
Anotace a osnova přednášek :
Teorie významu cvičení pro seniory, praxe posilovacích a protahovacích cvičení od‑
straňující svalovou dysbalanci, cvičení na zlepšení svalové pružnosti, fyzické kondice,
oběhového a dýchacího aparátu. Zdravotní cvičení není rehabilitace, ale pohybová
aktivita vyrovnávacích, posilovacích a protahovacích cviků ve stoji, sedu a lehu s ná‑
ročnější intenzitou. Max. počet účastníků kurzu je 50 osob.
Podmínka:
Žádáme všechny účastníky kurzu, aby na první hodině předložili lékařské potvrzení, že
nemají žádné zdravotní omezení /srdeční vady, těžší oční vady apod./ pro zdravotní cvi‑
čení (platnost potvrzení je 2 roky, účastníci loňského kurzu ho již nemusí předkládat).
Teorie:
• Význam zdravotního cvičení pro seniory
• Svalová dysbalance – hyperaktivní a ochabující svalové skupiny
• Zásady posilovacích a protahovacích cvičení
• Technika dýchání při cvičení
• Význam relaxace
• Pokyny ke cvičení
Praxe:
• Cvičení pro celkové zlepšení fyzické kondice
• Cvičení na odstranění svalové dysbalance – protahovací cvičení, posilovací cvičení
• Vyrovnávací cvičení s použitím různého náčiní
• Dechová a relaxační cvičení
Lektorka:
Mgr. Zdeňka Hrazdírová
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
61
Semináře a cvičení pouze v letním semestru
Název programu
Katedra/ústav FF UK
Jazykový kurz – Latina pro seniory
Jazykové centrum
Konverzační jazykový kurz – Angličtina pro seniory
Jazykové centrum
Psychologické hry pro seniory
Katedra psychologie
Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do
praktického čtení historických textů – 2. termín
Katedra pomocných věd historických a archivního
studia
Jazykový kurz – Latina pro seniory
Odborný garant: Jazykové centrum (PhDr. Dana Slabochová, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz se zaměří na rozvoj receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění
psanému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování zá‑
kladních gramatických struktur a lexikálních jednotek, dále pak na systematickou
práci se slovníkem. Zájemci si mohou vyzkoušet interaktivní gramatická a lexikální
cvičení na počítači (ve studovně pro seniory, případně z domova přes internet). Vy‑
brané jednoduché texty různých žánrů se obsahově týkají všeobecných tematických
okruhů (historie, společnost, apod.), zahrnují latinská rčení a přísloví, zkratky, nápi‑
sy, aj. Kurz není určen pro úplné začátečníky, obrací se k těm, kteří se latinsky
kdysi učili a nyní by si své vědomosti z nejrůznějších důvodů rádi osvěžili. Max. po‑
čet účastníků kurzu je 20 osob.
Osnova seminářů:
• Lingua Latina et linguae modernae – internacionalismy
• Latinská konjugace
• Verba alata – živá slova
• Latinská deklinace
• Sigla Latina – zkratky
• Vybraná nepravidelná slovesa
• Inscriptiones – nápisy
• Adjektiva a adverbia, participia
• Cantiones – písně
62
Přednášející:
PhDr. Dana Slabochová, CSc.
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
63
Konverzační jazykový kurz – Angličtina pro seniory
Odborný garant: Jazykové centrum (PhDr. Libuše Drnková)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů
(na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybraných textů, na procvičení
porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování,
resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jed‑
notek nezbytných pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově
věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti
(historie, reálie, klima, společnost, kultura, apod.). Kurz není určen pro začátečníky.
Max. počet účastníků kurzu je 20 osob.
Osnova přednášek:
• My favourite leisure time activities
• Travelling, commuting, means of transport
• European capitals
• English as a means of communication (American and British English)
• PC, mobiles, GPS, e­‑books
• Shopping and making claims
• Culture
• Sports
• English or Czenglish?
Přednášející:
Mgr. Helena Fikarová
Forma ukončení:
závěrečný písemný test
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
64
Psychologické hry pro seniory
Odborný garant: Katedra psychologie (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Seminář je určen všem posluchačům U3V, kteří se zajímají o obor psychologie. Jde
o pilotní specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do
práce v semináři. Obsah budou tvořit různé zábavné psychohry, ve kterých se poslu‑
chači můžou poučit i pobavit, ale také vyzkoušet svou pohotovost i smysl pro humor.
To bude také záležet na aktivitě a zájmu posluchačů. Na seminář se může přihlásit
každý posluchač U3V FF UK (bez omezení).
Obsah semináře:
• Hry budou zaměřené na relaxování, vytváření pozitivní nálady, podporu pozitiv‑
ního myšlení, vytváření pozitivních sociálních vztahů
Přednášející:
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
65
Seminář k novověké paleografii
aneb Úvod do praktického čtení
historických textů – 2. termín
Odborný garant: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
(doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr
Anotace:
Seminář je prioritně určen pro absolventy Semináře k regionálním a osobním ději‑
nám. Cílem je, aby si posluchači formou praktických cvičení osvojili základy čtení
paleografických textů z období především od přelomu 15. a 16. století do počátku
20. století. Cvičení budou probíhat na ukázkách písemných pramenů vztahujících se
k regionálnímu a genealogickému výzkumu (urbáře, městské knihy, matriky, kata‑
stry…). V rámci jednoho cvičení budou posluchači rovněž seznámeni se základy da‑
tování podle křesťanského kalendáře, které bylo užíváno v historických pramenech
v daném období. Jedná se o totožný seminář, který probíhá v zimním semestru. Po‑
sluchači, kteří mají o tento seminář zájem, se přihlašují pouze na jeden termín dle
svého uvážení. Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.
Osnova cvičení:
• Praktické čtení ukázek doprovázených základním výkladem k danému typu pís‑
ma i předmětných písemností, převádění chronologických údajů na dnešní dato‑
vání.
Přednášející:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.,
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., PhDr. Mlada Holá, Ph.D.,
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., PhDr. Mgr. Klára Woitschová, Ph.D.
Forma ukončení:
Praktický přepis paleografického textu + převod dat
Osvědčení o absolvování:
Bez osvědčení.
66
Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání
Praha 1, Jindřišská 27, 5. patro
tel: 221 619 811, e­‑mail: [email protected]
Konzultační hodiny: úterý 09:00 – 12:00 hod.
středa 14:00 – 17:30 hod.
čtvrtek 14:00 – 16:00 hod.
Centrum dalšího vzdělávání
nabízí v rámci Univerzity třetího věku
Psychologickou poradnu pro seniory
Poradíme Vám
s problémy v osobním životě
se vztahy mezi generacemi
s partnerskými vztahy
s otázkami kvality života
a zodpovíme mnoho Vašich dalších otázek.
Podmínky
poradna je určena pouze pro aktivní posluchače U3V na FF UK
při konzultaci je nutno prokázat se platným indexem
Sídlo:
Centrum dalšího vzdělávání FF UK, Praha 1, Jindřišská 27, 5. patro
Konzultace
každé úterý od 14:00 do 16:00 hod.
objednávka nutná předem telefonicky nebo e­‑mailem:
kontaktní osoba: Jana Havelková, CDV, Jindřišská 27
tel: 221 619 801, e­‑mail: [email protected]
Poradnu vede:
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Poplatek:
první konzultace Kč 100,­‑
každá další konzultace Kč 50,­‑
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Nabídka vzdělávacích programů pro akademický rok 2013/2014
Redakce: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Vytiskla tiskárna Nakladatelství Karolinum
Náklad 2000 ks
Download

Katalog vzdělávacích programů pro akademický rok 2013/2014