MU Game Studies, o.s.
http://gamestudies.cz
Tisková zpráva:
Na mezinárodní konferenci v oboru herních studií CEEGS 2014
přijedou významní odborníci a vývojáři
Brno, 22. září 2014 – studijní skupina MU Game Studies ve spolupráci s partnerskými
univerzitami[1] pořádá první ročník konference Central & Eastern European Game Studies
(#CEEGS2014). Konference se uskuteční 10. – 11. října na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně se záměrem vytvořit prostor pro setkání akademiků, vývojářů a
veřejnosti, aby společně diskutovali o fenoménu digitálních her v regionu střední a východní
Evropy. [2]
Cílem dvoudenního setkání je překonat bariéry mezi herními odborníky v jednotlivých
zemích regionu, stejně jako odstranit překážky mezi akademickou obcí a průmyslem.
Hlavním hostem a řečníkem bude Espen Aarseth (IT University of Copenhagen), světově
proslulý odborník a jeden z otců-zakladatelů oboru herních studií.[3] Na konferenci zároveň
přivítáme i další akademické řečníky z více jak deseti zemí světa. Mezi další hosty se řadí
zástupci vývojářských studií, jako například jsou Sos Sosowski (McPixel), Petra
Opělová (Square Enix), Jan Kavan (CBE Software), Jiří Zlatohlávek (Bohemia
Interactive), Jaroslav Kolář (Blizzard/EA ČR) a další…
Early-bird registrace byla pro návštěvníky prodloužena do 26. září! „Nepropásněte výhodnější
vstup a buďte mezi prvními,“ láká jeden z organizátorů Jan Miškov. Konference je studentům
partnerských univerzit přístupná zdarma a jejím jazykem je angličtina.[4]
První den konference bude probíhat řada odborných přednášek zaměřených na studenty a
akademické pracovníky. Příspěvky se věnují specifikům her v kontextu střední a východní
Evropy. Přes regionální zaměření je konference otevřená odborníkům z dalších zemí, a to
zejména kvůli usnadnění mezinárodní spolupráce.
Druhý den se program soustředí na vývoj a obchodní stránku her, přičemž zahrnuje
přednášející z větších i nezávislých vývojářských studií. „Poprvé můžeme studentům a
zájemcům umožnit setkání se zástupci zahraničních i lokálních vývojářských studií na
společné půdě univerzity,“ dodává programový koordinátor Jaroslav Švelch.[5]
Díky jejich společné historii mají hry ze zemí střední a východní Evropy řadu společných
rysů a vlastností. Staly se nedílnou součástí hlavního kulturního proudu posledního desetiletí.
Velké množství vývojářských studií (více než 30 jen v České republice) soutěží v
globalizovaném herním průmyslu, zatímco reflexe herního média vstupuje do hlavního
proudu akademického výzkumu.
Součástí celé události je i část oficiální herní výstavy Retrogaming zapůjčená z Regionálního
muzea Litomyšl, sada praktických workshopů a dokumentární promítání filmu o LARP hrách.
Kontakt
Dominik Jícha, média a komunikace, 733 342 020, [email protected]
MU Game Studies, o.s.
Otevřená skupina neziskové organizace MU Game Studies, o.s. (zkratka MU v názvu odkazuje na naši alma
mater Masarykovu univerzitu) se zabývá herní kulturou, herními studii, výukou herních předmětů, akademickým
výzkumem v oblasti digitálních her a propojením univerzitní obce s vývojářskou. Organizujeme každoroční
konference dedikované herním studiím. Mezi naše projekty patří workshopy Game Making University,
populárně naučné pořady či setkání na téma Digitální hry a vzdělávání. Dále pořádáme pravidelné tematické
srazy studentů a členů skupiny či herní happeningy. Naši členové publikují v odborných periodicích (př.
Iluminace, Game Studies). Konzultujeme diplomové práce a odkazujeme studenty na odbornou literaturu.
V neposlední řadě provozujeme gamestudies.cz – jediný web věnovaný herním studiím v ČR a na Slovensku.
Poznámky pro editory
[1] Organizující instituce:
 občanské sdružení MU Game Studies, Brno, Česká republika
 Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika
 Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,
Praha, Česká republika
 Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
 School of Media and Audiovisual Culture, University of Łódź, Poland
[2] Facebook událost: https://www.facebook.com/events/282252535301810/
[3] Espen Aarseth je hlavní výzkumný pracovník v Centru pro výzkum počítačových her na
IT univerzitě v Kodani. Dříve spoluzakládal a byl profesorem na Katedře humanitní
informatiky univerzity v Bergenu. Aarsethova vlivná práce zahrnuje knihu Cybertext:
Perspectives on Ergodic Literature (1997), jež stanovila řadu teoretických otázek, kterým pak
čelila herní studia. Po vydání této knihy se stal jednou z klíčových postav při etablování
herních studií coby vědní disciplíny. V roce 2001 spoluzaložil vědecký časopis Game Studies
a od té doby je jeho šéfredaktorem.
[4] Early-bird za 10 EUR / 270 pro studenty* (pro studenty z organizujících institucí je vstup
ZDARMA), 25 EUR / 690 CZK pro pracující, více na webu konference: http://ceegs.cz
[5] Program konference:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ReIo9yc8Yh_Nf2C60FcOYIxHemVQKPkhKczLCp
jX9Ns/edit?usp=sharing
Download

MU Game studies, o - Central and Eastern European Game Studies