Vedoucí workshopu
Krištof Hanzlík: Libor Mládek:
Osamu Okamura: Milota Sidorová: Lukáš Veverka: Jan Zdvořák: architekt, působí v platformě COLLCOLL
architekt, působí v platformě COLLCOLL
architekt, šéfredaktor ERA21
architektka, stojí za projektem reSITE
grafický a motion designér
umělec
Vedoucí workshopu
Krištof Hanzlík:
Libor Mládek:
Osamu Okamura:
Milota Sidorová:
Lukáš Veverka:
Jan Zdvořák:
architekt, působí v platformě COLLCOLL
architekt, působí v platformě COLLCOLL
architekt, šéfredaktor ERA21
architektka, stojí za projektem reSITE
grafický a motion designér
umělec
Společná prezentace Miloty Sidorové
a Osamu Okamury o veřejném prostoru
a představení reSITE.
KARLOVY
CHCETE
SE
VARY
PODÍLET
ŽIVÉVÁM
PODCHODY!
PŘIJĎTE
NENÍ
ZAŽÍT
JEDNO
NEŽIJÍ
NA
JEN
VMĚSTA
PRŮBĚHU
PODÍLEJTE
ZAŽIJTE
ZMĚŇTE
ZMĚNÍTE
JEROZVOJI
VÁM
TO
TO!
TO!
TO?
FUK?
SE!
ŽIVÉ
PODCHODY!
PODCHOD
KDE
ŽIJETE?
JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
Přednáška collcoll
o veřejném prostoru.
19. 4. 2013
CHCETE SE PODÍLET
KARLOVY
VARY
NA ROZVOJI
MĚSTA
NEŽIJÍ
JEN
V PRŮBĚHU
KARLOVY
VARY?
FESTIVALU
19. 4. 2013
Prohlídka města,
průvodce osamu Okamura.
pokračujeme v prohlídce karlových varů
mezi bezdomovce, pod most, ke starému
pivovaru a kostelu. průvodce osamu Okamura.
NENÍ
VÁM
JEDNO
KARLOVY
CHCETE
SE
VARY
PODÍLET
NENÍ
PŘIJĎTE
VÁMZAŽÍT
JEDNO
KDE
ŽIJETE?
NEŽIJÍ
NA ROZVOJI
JEN VMĚSTA
PRŮBĚHU
KDE ŽIJETE?
PODCHOD
JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
19. 4. 2013
večeře
rozdělení do týmů
párty
KARLOVY VARY
NEŽIJÍ JEN V PRŮBĚHU
FESTIVALU
20. 4. 2013
prohlídka lázeňské části
Karlových varů s osamu okamurou.
snídaně
KARLOVY
CHCETE
SE
VARY
PODÍLET
ŽIVÉVÁM
PODCHODY!
PŘIJĎTE
NENÍ
ZAŽÍT
JEDNO
NEŽIJÍ
NA
JEN
VMĚSTA
PRŮBĚHU
PODÍLEJTE
ZAŽIJTE
ZMĚŇTE
ZMĚNÍTE
JEROZVOJI
VÁM
TO
TO!
TO!
TO?
FUK?
SE!
ŽIVÉ
PODCHODY!
PODCHOD
KDE
ŽIJETE?
JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
20. 4. 2013
prezentace Jana zdvořáka
prohlídka lázeňské části
Karlových varů s osamu okamurou
snídaně
prezentace Lukáše veverky
NENÍ
VÁM
JEDNO
KARLOVY
CHCETE
SE
VARY
PODÍLET
PŘIJĎTE
ZAŽÍT
KDE
ŽIJETE?
NEŽIJÍ
NA ROZVOJI
JEN VMĚSTA
PRŮBĚHU
PODCHOD JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
20. 4. 2013
noční konzultace návrhů
realizace návrhů
KARLOVY
CHCETE SE
VARY
PODÍLET
PŘIJĎTE
NENÍ
VÁMZAŽÍT
JEDNO
NEŽIJÍ
NA
JEN
VMĚSTA
PRŮBĚHU
PODÍLEJTE
ZAŽIJTE
ZMĚŇTE
ZMĚNÍTE
JEROZVOJI
VÁM
TO
TO!
TO!
TO?
FUK?
SE!
ŽIVÉ
PODCHODY!
PODCHOD
KDE
ŽIJETE?
JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
21. 4. 2013
už od rána probíhá příprava na prezentaci
KARLOVY
CHCETE SE
VARY
PODÍLET
NENÍ VÁMZAŽÍT
PŘIJĎTE
JEDNO
NEŽIJÍ
NA ROZVOJI
JEN VMĚSTA
PRŮBĚHU
KDE ŽIJETE?
PODCHOD
JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
21. 4. 2013
závěrečná prezentace
KARLOVY
CHCETE
VARY
PODÍLET
PŘIJĎTESE
ZAŽÍT
NEŽIJÍ
NA
ROZVOJI
JEN
V
MĚSTA
PRŮBĚHU
PODCHOD JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
21. 4. 2013
fotografové: Jiřka hlasivcová, Tomáš tišler, jan kopál, ondřej kalmán, radka pitrmucová, jiří hanek
CHCETE SE PODÍLET
KARLOVY
VARY
NA ROZVOJI
MĚSTA
NEŽIJÍ
JEN
V PRŮBĚHU
KARLOVY
VARY?
FESTIVALU
19. 4. 2013
PROHLÍDKA MĚSTA,
PRŮVODCE OSAMU OKAMURA.
POKRAČUJEME V PROHLÍDCE KARLOVÝCH VARŮ
MEZI BEZDOMOVCE, POD MOST, KE STARÉMU
PIVOVARU A KOSTELU. PRŮVODCE OSAMU OKAMURA.
KARLOVY VARY
NEŽIJÍ JEN V PRŮBĚHU
FESTIVALU
20. 4. 2013
PROHLÍDKA LÁZEŇSKÉ ČÁSTI
KARLOVÝCH VARŮ S OSAMU OKAMUROU.
SNÍDANĚ
KARLOVY
CHCETE
SE
VARY
PODÍLET
ŽIVÉVÁM
PODCHODY!
PŘIJĎTE
NENÍ
ZAŽÍT
JEDNO
NEŽIJÍ
NA
JEN
VMĚSTA
PRŮBĚHU
PODÍLEJTE
ZAŽIJTE
ZMĚŇTE
ZMĚNÍTE
JEROZVOJI
VÁM
TO
TO!
TO!
TO?
FUK?
SE!
ŽIVÉ
PODCHODY!
PODCHOD
KDE
ŽIJETE?
JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
20. 4. 2013
PREZENTACE JANA ZDVOŘÁKA
PROHLÍDKA LÁZEŇSKÉ ČÁSTI
KARLOVÝCH VARŮ S OSAMU OKAMUROU
SNÍDANĚ
PREZENTACE LUKÁŠE VEVERKY
KARLOVY
CHCETE SE
VARY
PODÍLET
PŘIJĎTE
NENÍ
VÁMZAŽÍT
JEDNO
NEŽIJÍ
NA
JEN
VMĚSTA
PRŮBĚHU
PODÍLEJTE
ZAŽIJTE
ZMĚŇTE
ZMĚNÍTE
JEROZVOJI
VÁM
TO
TO!
TO!
TO?
FUK?
SE!
ŽIVÉ
PODCHODY!
PODCHOD
KDE
ŽIJETE?
JINAK!
FESTIVALU
KARLOVY VARY?
21. 4. 2013
UŽ OD RÁNA PROBÍHÁ PŘÍPRAVA NA PREZENTACI
FOTOGRAFOVÉ: JIŘKA HLASIVCOVÁ, TOMÁŠ TIŠLER, JAN KOPÁL, ONDŘEJ KALMÁN, RADKA PITRMUCOVÁ, JIŘÍ HANEK
Download

Živé podchody – prezentace z workshopu