Václav Fiala
a to je vše co zbylo z anděla
and that is all that remains of an angel
Funerální socha na čestné pohřebiště Ústředního hřbitova města Brna
Funeral statue of the honorable necropolis in the Central cemetery in Brno, Czech Republic
kámen, výška 465 cm
stone, height 465 cm
2011
Jan Skácel
Co zbylo z anděla
Ráno,
pokud jsou všechny stromy
ještě obvázané
a věci nedotknuty,
mezi dvěma topoly
anděl se vznáší,
v letu dospává.
V trhlinách spánku zpívá.
Kdo první na ulici vyjde,
tím zpěvem raněn bývá,
snad něco tuší,
ale nezahlídne.
Je zeleno,
a to je vše co zbylo z anděla.
model, 2010
návrh, 2010
realizace, 2011
Zde stála do roku 1990 socha M. Axmana určená zasloužilým členů KSČ
Foto: P. Daniel, J. Pulicar, V. Fiala
www.vaclav-fiala.cz
Download

a to je vše co zbylo z anděla