Download

Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost jevů