Matice Křemešnická o.p.s.
vás zve
na „Křemešnické léto 2014“
začátek programu vždy v pátek 18:00
v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku
4. července*
11. července
18.července*
25. července
1.srpna*
8.srpna
15.srpna*
22.srpna
29. srpna**
26.září
P. ThLic. David Henzl
Přednáška : Stanislav ze
Znojma a Mistr Jan Hus
Skupina „Labyrint“
Spirituály a rytmické
písně
P. Mgr. Jan Hamberger
Přednáška: Jan Valerián
Jirsík
Skupina „Řekni všem“
Vokální vícehlasé písně
P. Mgr. Jaromír Stehlík
Přednáška: Význam
poutních míst
K. Paclíková, V. Škoda,
Koncert Vážné hudby:
E. Matějková
housle, varhany, zpěv
P. ThDr. Prokop Patrik
Přednáška: Panna Maria
Maturkanič PhD., CFSsS
vzor našeho putování na
cestě k věčnosti
„ Musica Siloensis“ - Želiv Duchovní skladby
P. Mgr. Vojtěch Vágai
Mše svatá pro děti a
rozloučení s prázdninami
Bc. Marie a MgA. Václav
Koncert vážné hudby:
Zajíc, A. Vargová, T. Vargová
housle, příčná flétna
*V 18:00 začíná mše svatá, po ní bude následovat přednáška
*, **přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření
vstupné dobrovolné
Matice Křemešnická o.p.s,.
Pod Náspem 641, Pelhřimov 39301
www.matice-kremesnicka.cz
[email protected]
Download

Křemešnické léto 2014