Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38, 730 16 Ostrava
+420 724 798 025 +420 597 464 222
[email protected]
www.technoprojekt.cz
PROJEKTY PROJEKTY
VIZUALIZACE
VIZUALIZACE
INŽENÝRSKÁ ÈINNOST
STAVEBNÍ DOZOR
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38, 730 16 Ostrava
+420 724 798 025
[email protected]
vaše logo
název spolecnosti
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38, 730 16 Ostrava
+420 724 798 025
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
N
vašelogo
Havlíèkovo nábøeží 38, 730 16 Ostrava
)
+420 724 798 025
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
+420 724 798 025
[email protected]
www.technoprojekt.cz
vaše
logo
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38, 730 16 Ostrava
+420 724 798 025
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
VAŠE
LOGO
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
)
+420 724 798 025
+420 597 464 222
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Technoprojekt, a.s.
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
+420 724 798 025
+420 597 464 222
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38
700 30 Ostrava
a
+420 724 798 025
[email protected]
www.technoprojekt.cz
ŠE
A
V GO
LO
VAŠE
LOGO
)
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
+420 724 798 025
+420 597 646 222
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
VAŠE Název
LOGO spoleÈnosti
Technoprojekt, a.s.
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
) +420 724 798 025
[email protected]
www.technoprojekt.cz www.technoprojekt.cz
VAŠE
LOGO
Název spoleènosti
Technoprojekt, a.s.
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
Mobil: +420 724 798 025
Telefon: +420 597 646 222
E-mail: [email protected]
Web: www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Technoprojekt, a.s.
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
VAŠE
LOGO
Název spoleènosti
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Mobil: +420 724 798 025
Telefon: +420 597 646 222
E-mail: [email protected]
Web: www.technoprojekt.cz
Název firmy
Technoprojekt, a.s.
Havlíèkovo nábøeāí 38
730 16 Ostrava
Nikola Janíková
+420 724 798 025
+420 597 464 222
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
M:+420 724 798 025 E: [email protected]
T: +420 597 464 222 W: www.technoprojekt.cz
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
VAŠE
LOGO
)
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
+420 724 798 025
+420 597 464 222
[email protected]
www.technoprojekt.cz
NIKOLA JANÍKOVÁ/
E
Š
A
V
LOGO
manažerka
pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38, 730 16 Ostrava
M: +420 724 798 025
T: +420 597 464 222
E: [email protected]
W: www.technoprojekt.cz
Vaše
logo
NikolaJaníková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
T
+420 724 798 025
E
[email protected]
W
www.technoprojekt.cz
Vaše
logo
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
Mobil: +420 724 798 025
Telefon: +420 597 464 222
E-mail: [email protected]
Web: www.technoprojekt.cz
NikolaJaníková
manažerka pro marketing
Havlíèkovo nábreží 38
730 16 Ostrava
T: +420 597 464 222
M: +420 724 798 025
E: [email protected]
W: www.technoprojekt.cz
Vaše
logo
Název
spoleènosti
Vaše
logo
Havlíèkovo nábøeží 38
730 16 Ostrava
Nikola Janíková
manažerka pro marketing
+420 724 798 025
+420 597 464 222
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Download

Nikola Janíková