Obsah ročenky
obsah
kontakty
zápis ze schůze výboru dkčr 30.11.2011
zápis ze schůze výboru dkčr 11.1.2012
zápis ze schůze výboru dkčr 17.3.2012
zápis ze schůze výboru dkčr 30. 3. 2012
zápis ze schůze výboru dkčr 27. 4. 2012
zápis ze schůze výboru dkčr 6. 6. 2012
zápis ze členské schůze dkčr
zpráva redakce zpravodaje
zpráva pokladníka za rok 2011
zpráva předsedy z výroční členské schůze dne 17. 3. 2012
zpráva jednatele za rok 2011
zpráva předsedy rk dkčr
jarní svod dobrmanů sadská 21.4.2012
podzimní svod dobrmanů klánovice 22.9.2012
nejlepší jedinci svodů 2012
tabulka kódů, které najdete ve svodové kartě
jedinci uchovněni v roce 2012 - sadská 22.4. 2012
jedinci uchovněni v roce 2012 - klánovice 23.9. 2012
výsledky ztp 9. 9. 2012 praha 9 - klánovice
přehled chovných psů dkčr
oznámení úpch dkčr
žádost o schválení krytí
inzerce
výsledky speciální výstavy dobrmanů 8. 9. 2012
vítězové speciální výstavy
klubová výstava dkčr
mr dobrmanů 2012
ms dobrmanů 2012
pozvánka na výroční členskou schůzi dkčr
informace pro členy
oznámení členům dkčr
evidenční list člena dkčr
přihláška do dkčr
dogdancing
zápis ze schůze výboru dkčr 5.9.2012
zápis ze schůze výboru dkčr 17.10.2012
foto reprezentace
inzerce
1
2
3
4
6
6
9
11
13
16
17
19
21
22
23
25
27
28
29
33
39
40
52
53
55
56
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
73
75
77
78
Titulní stranu zpravodaje a PF 2012 připravila Jitka Stöhrová, děkujeme.
1
Kontakt na předsednictvo, KRK a redakce webu DKČR
Předsedkyně klubu
MUDr. Renata Bočanová
Lesní 224, 252 06 Petrov-Chlomek
mob:+420 602 150 287, e-mail: [email protected]
Místopředseda klubu
František Dočekal
Mozartova 484, 251 01 , Říčany u Prahy
tel: 323 604 640
Ústřední poradkyně chovu
Kateřina Michalová
Alšova 545, 250 92 Šestajovice
mob:+420 724 424 964 e-mail : [email protected]
Jednatel
JUDr. Zdeňka Pokorná
Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
mob: 603 290 628, e-mail: [email protected]
Pokladník
Michaela Králová
17.listopadu 1133, 250 01 Stará Boleslav
mob: 606758247, e-mail: [email protected]
Hlavní výcvikář
Zdeněk Saska
Přehvozdí 59, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
mob: 723 273 279, e-mail: [email protected]
Člen předsednictva
Daniela Sklenářová
Za Rokytkou 37, 198 00 Praha 9 - Kyje
mob: 602 380 818
Předseda KRK
Václav Sklenář
Za Rokytkou 37, 198 00 Praha 9 - Kyje
mob: +420 602 441 932, e-mail: [email protected]
Členové KRK
Mgr. Jana Houdková
mob:736 630 209, [email protected]
Petra Hejnová
mob:739 612 207 e-mail: [email protected]
Redakce webu
Kateřina Michalová
Alšova 545, 250 92 Šestajovice
mob:+420 724 424 964 e-mail : [email protected]
2
Zápis ze schůze výboru DKČR 30. 11. 2011 v Novém Vestci
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, MVDr. Marie Brožová, Kateřina Michalová, Božena
Ranglová, František Dočekal, Zdeněk Saska
Omluveni: Libuše Lásková,
Kontrola předešlých zápisů - TRVÁ
Bod 7. /13.7.11/ B.Ranglová vyzvedla z klubové místnosti čtečku čipů (KV v Sadské) –
čtečka vrácena do klubové místnosti 30.11.11.
Bod 2. /14.9.11/ Rozhodčí na Speciální výstavu a ZTP 22.+23.9.2012 – částečně splněno.
Podána na D.V. žádost o chráněný termín na ZTP. Dále nutno zaslat zvací dopis. Zodpovídá:
R.Bočanová, F.Dočekal.
Bod 4. /19.10.11/ Příspěvek ČKS: podklady zaslány na sekretariát ČKS.
Bod 11. /19.10.11/ Klubová agenda 2008/2009: R.Bočanová vyzvedla z klub.místnosti
pořadač s písemnostmi klubu z uvedeného období.
NOVÉ ÚKOLY a KONSTATOVÁNÍ
Bod 1. Plenární zasedání ČKS a schůzka zástupců chovatelských klubů ČKS 6,12,11:
za DKČR se zúčastní R.Bočanová
Bod 2. Školení nových adeptů rozhodčích ČMKU 24.11.11: za DKČR se zúčastnila
K.Michalová
Bod 3. Žádost o rozšíření aprobace rozhodčího pro exteriér: pan Ladislav Kukla (
plemena I.a II.sk.) požádal o rozšíření aprobace na plemeno dobrman. Souhlasné stanovisko
za předpokladu absolvování předepsaných hospitací u specialistů na dobrmany –
min.1xMVDr.Brožová, 1xMVDr.Lupečková
Bod 4. Kluboví šampioni:
Kl. šampion mladých – Agamba Anibag majitelky Karolina a Dagmar Shrbená
Klubový šampion práce – Iris z Danova majitel Alfréd Gutter
***Gratulujeme***
Konec schůze 16.40 hod
Příští schůze : 11. 1. 2012 od 14.30hod.
zapsala R. Bočanová
3
Zápis ze schůze výboru DKČR 11. 1. 2012 v Novém Vestci
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, MVDr. Marie Brožová, Kateřina Michalová, Božena
Ranglová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Václav Sklenář /za KRK/
Omluveni: Libuše Lásková,
Kontrola předešlých zápisů - TRVÁ
Bod 11. /19.10.11/ Klubová agenda 2008/2009: R.Bočanová vyzvedla z klub.místnosti
pořadač s písemnostmi klubu z uvedeného období – vráceno do klubové místnosti.
NOVÉ ÚKOLY a KONSTATOVÁNÍ
Bod 1.Informace ze zasedání Pléna ČKS a schůzky zástupců chovatelských klubů ČKS
6.12.11: za DKČR se zúčastnila R.Bočanová (příprava nové směrnice ČMKU pro příjímání
nových subjektů, nová směrnice o delegování rozhodčích na výstavy, otázky reprezentace
ČR v r 2012 - zejm.problematika finančního zajištění, nová smlouva s PK – dodatek
v souvislosti s vyšší sazbou DPH).
Bod 2. Přiznání k dani z příjmu a přiznání k dani „srážkové“: připraví a odevzdá na FÚ
Brandýs n.Labem do 31.1.2012 B.Ranglová.
Bod 3. Evropská výstava 2014 v ČR: návrhy rozhodčích H.Wiblishauser, I.Eberstaller
Bod 4. MR dobrmanů 2012: návrh delegace rozhodčích /R.Machová-Angelovová,
K.Nedvěd/ a figurantů /V.Křeček a J.Mach/. S VK ČKS projedná Z.Saska.
Bod 5. Klubová výstava 12.5.2012 Sadská: účast potvrdil rozhodčí A.Polgár.
Bod 6. Karta chovného psa: dr.Brožová předala K.Michalové podklady pro kartu chovného
psa – Sylvester Halit Paša
Bod 7. Žádost o schválení krytí: K.Michalová předala dr.Brožové žádost o schválení krytí
od pí.Pačesové.
Bod 8. Platba: K.Michalová předala hospodáři klubu B.Ranglové platbu od M.Klvaňové
(400Kč inzerce zpravodaj 3/11+100Kč aktualizace webu)
4
Bod 9. Žádost o uznání plnochruposti: žádost K.Pokorné majitelky psa Amos Wachter
Winces o uznání plnochruposti. Zamítnuto. Nesplňuje podmínky přílohy chovatelského řádu
DKČR.
Bod 10. Klubový šampion mladých 2011 !
Kl. šampion mladých – Cheef Jumper majitelky Dagmar Chmelíkové
***Gratulujeme***
Bod 11. Noví členové: Štěpánka Hostovská, Claudia Brezina, Klára Pokorná.
Konec schůze 17.40 hod
Příští schůze : 29.2. 2012 od 14.30hod.
zapsala R. Bočanová
5
Zápis ze schůze výboru DKČR 17.3.2012 v Šestajovicích
Přítomni: MUDr.Renáta Bočanová, MVDr.Marie Brožová, Kateřina Michalová, Božena
Ranglová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Libuše Lásková, Václav Sklenář a Mgr. Hana
Houdková /za KRK/
Kontrola předešlých zápisů – TRVÁ
Bod 7. /ze dne 29.2.2012/ vše ostatní splněno.
NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ:
Bod 1. K.Michalová předala hospodářce klubu B.Ranglové 400Kč – platba M.Klvaňové
inzerce web /tábor Švábov/.
Bod 2. Noví členové: Šárka Vlková, Pavla Šebková
Konec schůze 9.30hod
zapsala: R.Bočanová
Příští schůze se bude konat 30.3.2012 od 16 hod.
Zápis ze schůze výboru DKČR 30. 3. 2012 v Novém Vestci
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, MVDr. Marie Brožová, Kateřina
Michalová, Božena Ranglová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Libuše
Lásková, JUDr.Zdenka Pokorná, Michaela Králová, Daniela Sklenářová, Václav
Sklenář /za KRK/
Kontrola předešlých zápisů
Bod 7. /ze dne 29.2.12/ splněno 9. 3. 12. Kopie protokolu založena v klub.
agendě „dle laického pohledu předsedy KRK jsou psi i feny v dobrém
výživovém stavu“
NOVÉ ÚKOLY a KONSTATOVÁNÍ
Bod 1. Plenární zasedání ČKS a schůzka zástupců chovatelských klubů
ČKS 27. 3, 12: za DKČR se zúčastnila R.Bočanová. Informace z jednání:
směrnice ČMKU o přijímání nových klubů, změny VŘ ČMKU – plánování
výstav, řád pro delegování rozhodčích na výstavy, rozdělení plán. příspěvku
6
ČKS na činnost kolektivních členů – dle počtu členů, počtu zapsaných štěňat,
účasti zástupců na jednáních ČKS, účasti členů klubů na MVP pořádaných ČKS,
výběrové soutěže klubu a reprezentace kolektivních členů, informace PK.
Bod 2. Plnění povinností kolektivního člena ČKS: R.Bočanová 25.3. zaslala
e-mailem na ČKS aktualizaci údajů a jmenný seznam členů DKČR, 26.3.
R.Bočanová podala příkaz k úhradě na účet ČKS – částka 4.950,-Kč poplatek
za kolektivní členství /165x á 30Kč/.
Bod 3. Plán klubových akcí MSDK 2013: p.Růžička na schůzce zástupců
chovatelských klubů informoval R.Bočanovou o plánovaných termínech:
Speciální výstava 18.5.2013, Klubová výstava se zadáním titulu KV 6.10.2013,
MR dobrmanů 5.10.2013.
Bod 4. Předání agendy ÚPCH: MVDr.Brožová předala K.Michalové aktuální
část agendy ÚPCH. Rozsáhlý archiv převezme K. Michalová dodatečně v místě
bydliště dr.Brožové.
Bod 5. Předání agendy pokladníka: B.Ranglová předala M.Králové daňovou
evidenci r.2009, 2010, 2011, 1-3/2012 a pokladnu s finanční hotovostí
18.746,-Kč+9EUR. Samostatný předávací protokol založen do agendy klubu.
Bod 6. Předání agendy jednatele: K.Michalová předala dr.Pokorné agendu
jednatele klubu.
Bod 7. Změna předsednictva a KRK DKČR: aktuální přehled s kontakty
nutno nahlásit na ČKS a ČMKU, zveřejnit na webu DKČR Zodpovídá:
R.Bočanová, K.Michalová. Termín: do týdne.
Bod 8. Změna přístupu k BÚ: Přístup k BÚ pro nově zvoleného hospodáře
klubu M.Královou, zánik podpisového práva B.Ranglové. Jednání v bance
naplánováno na 2.4.2012 v 13.30 hod. Zúčastní se R.Bočanová, F.Dočekal
(nutná účast dvou osob se stávajícím přístupem k účtu), M.Králová.
Bod 9. Kvalifikační závod DKČR 21. 4. 2012: na návrh výcvikáře vedoucím
akce schválena R.Bočanová. R.Bočanová převzala z pokladny 5.000,-Kč jako
zálohu na náklady spojené s konáním akce.
7
Bod 10. MS IDC 25.-27.5.2012: informace o ubytování zjistí F. Dočekal,
jednáním o účasti figuranta pověřen Z.Saska. Dále bude řešeno operativně
telefonicky. Zodpovídá: R.Bočanová, Z.Saska, F.Dočekal.
Bod 11. Zprávy z výroční schůze: dodat v elektronické podobě pro zveřejnění
na webu – Z.Saska, B.Ranglová, dr.Brožová, L.Lásková, V.Sklenář. Zodpovídá:
jmenovaní, K.Michalová (administrátor webu).Termín: do 14 dnů.
Bod 12. Usnesení předsednictva k autorským právům: Při zveřejňování
fotografií ve Zpravodaji DKČR a na webových stránkách DKČR,
v materiálech na výstavy, svody a bonitace pořádané DKČR bude žadatel o
zveřejnění povinen doložit čestné prohlášení, že je majitelem fotografie nebo
že od autora fotografie vlastní licenci na šíření díla. Bez tohoto prohlášení
nebude fotografie zveřejněna. Veškeré následky s uvedením nepravdivých či
nesprávných informací nese žadatel o zveřejnění (ochrana klubu před
případným soudním sporem a finančními sankcemi). Uveřejnit na webu DKČR:
Termín: co nejdříve. Za zveřejnění zodpovídá: K.Michalová. Za dodržování
zodpovídá: předsednictvo a pověření organizátoři jednotlivých akcí.
Bod 13. Klubový šampion mladých: Kelly Grace od Dvou lvů majitel –
Ladislav Patěk. . ***Gratulujeme***
Bod 14. Noví členové: Lenka Davídková, Jindra Lefnerová.
Bod 15. R.Bočanová za účelem provedení úhrady převzala od B.Ranglové fa
5233826426 na 78,-Kč a fa 5134618779 na 93,60 Kč obě od České pošty a.s.za
zpracování pk A. Termín: okamžitě (2.4.12 předat doklady nové hospodářce)
Konec schůze 19.00
Příští schůze: 27.4.2012 od 15.00 v sídle klubu.
8
Zapsala: R. Bočanová
Zápis ze schůze výboru DKČR 27. 4. 2012 v Novém Vestci
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Kateřina Michalová, František Dočekal,
Zdeněk Saska, JUDr.Zdenka Pokorná, Michaela Králová Omluvena: Daniela
Sklenářová
Kontrola předešlých zápisů
Bod 11 /ze dne 30.3.12/ částečně splněno. Zprávu z výroční členské schůze
v elektronické podobě k dnešnímu dni nedodalaI !!! B.Ranglová, Dr.Brožová,
L.Lásková, V.Sklenář.
Bod 12 /30.3.2012/usnesení předsednictva k autorským právům. Uveřejnit na
webu v sekci upozornění !!!
NOVÉ ÚKOLY a KONSTATOVÁNÍ
Bod 1.Plán klubových akcí 2013: budou pořádány tyto akce – jarní svod a
bonitace, podzimní svod a bonitace (při nízkém počtu přihlášených budou tyto
akce jednodenní), KV se zadáním titulu „Klubový vítěz“ (event. KV bez
zadání titulu). Co nejdříve umístit výzvu na web pro zájemce o uspořádání akcí
pod záštitou DKČR. Uzávěrka nabídek: 5.6.2012 Zodpovídá: R. Bočanová, K.
Michalová.
Bod 2. Evropská výstava psů 2014: se bude konat 23.-26.10.2014 v Brně.
Dobrmani budou posouzeni v sobotu 25.10.14. V rámci této výstavy proběhne
Národní výstava psů , kdy dobrmani budou posouzeni v neděli 26.10.12.
ČMKU nabídlo klubům možnost uspořádání mimořádné speciální výstavy
v tomto termínu, s tím, že pro dané plemeno se musí konat v jiný den, než ve
který proběhne posuzování v rámci EV či NV. Vzhledem k tomu, že pro
plemeno dobrman by se tato mimořádná speciální výstava musela konat ve
všední den, P DKČR na tuto nabídku nebude reflektovat.
Bod 3. 20.výročí ČMKU: při příležitosti tohoto jubilea bude vydána limitovaná
edice pamětních bronzových medailí pro ocenění kynologických osobností
uplynulých let. Výběr z návrhů provede P ČMKU. Za DKČR na ocenění
navržena a jednomyslně schválena MVDr.Brožová. Na ČMKU nahlásí do 15.5.
R.Bočanová.
Bod 4. Vyúčtování kvalifikačního závodu: R.Bočanová předložila vyúčtování
akce. Celkové náklady činily 7.357 ( z toho 3000,-Kč pokryto startovným od
9
závodníků, 4.357,-Kč dotace klubu) R.Bočanová předala hospodářce klubu
643,-Kč (vyúčtování zálohy). Srážková daň za DPP – rozhodčí, figuranti,
kladeči – v celkové výši 198,- Kč byla 25.4.12 uhrazena bankovním převodem
na běžný účet FÚ Brandýs n.Labem.
Bod 5. MS dobrmanů 2012 Maďarsko: vedoucím družstva navržena a
schválena R.Bočanová, která převzala z klubové místnosti státní vlajku, CD
s hymnami, 5xreprezentační bundu a 5xtričko s logem DKČR. (1xpřevzal
F.Dočekal, 1xpřevzal Z.Saska) R.Bočanová převzala zálohu ve výši 10.000,-Kč
na nutné výdaje spojené s reprezentací klubu. Figurant reprezentace R.Fagoš.
Reprezentace: F.Dočekal+Efrita Brynal Gold, Z.Saska+Avertin Sheridano le
Fano, A.Jun+Kessidy Gold Mičer (?? dle výsledků na VS). Náklady na cestu a
ubytování nese startující. Ubytování v místě zarezervováno.Uzávěrka přihlášek
7.5.2012. Startovné ve výši 90E uhradí klub. Za odeslání přihlášek a
startovného zodpovídá. R.Bočanová.
Bod 6. Změna termínu konání Speciální výstavy a ZTP 2012: Speciální
výstava se bude konat 8. 9.2012, ZTP 9. 9.2012 v Praze Klánovicích. Na
ČMKU změna termínu nahlášena. Žádost o nový chráněný termín ZTP na D.V. odeslána, zatím bez odezvy, telefonický dotaz na sekretariátě D.-V. vznese
F.Dočekal.
Bod 7. Pojištění: P DKČR uzavřelo pojistnou smlouvu s pojišťovnou
Kooperativa. Jde o zákonné pojištění pracovníků vykonávající činnost na
dohody o provedení práce na akcích DKČR (figuranti, rozhodčí atp). Vztahuje
se na tzv. „pracovní úraz“. Pojistné činí 100Kč kvartálně. Zřízen trvalý příkaz
k úhradě z BÚ DKČR. Vzhledem k formě pracovních smluv (DPP) a rozdílným
informacím některých pracovníků Kooperativy (nabízeno komerční pojištění)
jednatelka klubu vznese písemný dotaz na MPSV.
Bod 8. Zpravodaj DKČR: Na základě usnesení členské schůze ze dne
17.3.2012 bude vycházet 1xročně na konci kalendářního roku. Zpravodaj 2012
z předaných podkladů od předsednictva připraví K.Králková. Příspěvky členů
ev. inzerci zasílat na e-mail: zpravodaj.dkcr @gmail.cz. Pro inzerci platí
stávající pravidla včetně cen.
Bod 9. Klubový šampion mladých: Valeria Halit Paša majitelky Mgr. Jany
Čechové
. ***Gratulujeme***
Bod 10. Uznání plnochruposti:. Caro Extra Elite (traumatická ztráta I1 vpravo
10
nahoře) bude v souladu s podmínkami CHŘ DKČR i nadále posuzován jako
plnochrupý.
Bod 11. Cestovní náhrady: bude postupováno v souladu s metodikou ČKS
platnou od 1.1.2012 uveřejněnou v Infu 2012
Bod 12. Nový člen: Hana Jirsová. Člen.průkazku zašle jednatelka klubu.
Konec schůze 18.00
Příští schůze: 6.6.2012 od 15.00 v sídle klubu.
Zapsala: R. Bočanová
Zápis ze schůze výboru DKČR 6. 6. 2012 v Novém Vestci
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Kateřina Michalová, František Dočekal, Zdeněk Saska,
JUDr.Zdenka Pokorná, Michaela Králová Omluvena: Daniela Sklenářová
Kontrola předešlých zápisů
Bod 11 /ze dne 30.3.12/ částečně splněno. Zprávu z výroční členské schůze v elektronické
podobě k dnešnímu dni nedodali: L.Lásková, V.Sklenář, MVDr.Brožová.
NOVÉ ÚKOLY a KONSTATOVÁNÍ
Bod 1. MS dobrmanů Maďarsko: provedeno vyúčtování akce (dodatečně odsouhlasena
úhrada ubytování 3+1x75E). R.Bočanová odevzdala do klubové místnosti 5ks
reprezentačních bund, vlajku a CD s hymnami.
Bod 2. Plán klubových akcí 2013: návrhy uspořádání akcí - ZKO Sadská a ZKO Klánovice:
jarní svod a bonitace ZKO Klánovice, podzimní svod a bonitace ZKO Sadská, Klubová
výstava bez zadání titulu Klubový vítěz (jaro) ZKO Sadská, Klubová výstava se zadáním
titulu Klubový vítěz (podzim) ZKO Klánovice.
Přesné termíny akcí a delegace rozhodčích (výstavy i svody) budou s organizátory sjednány
písemně (nelze měnit bez předchozího písemného souhlasného stanoviska P DKČR)
Bod 3. ZTP: dosud ze strany D.V. nebyla vyřízena žádost o změnu chráněného termínu ZTP
(žádáno e-mailem 18.4.12) na neděli 9.9.2012. S tajemnicí D.V. se telefonicky spojí
F.Dočekal. K. Michalová připravila propozice ZTP, po kontrole a doplnění ceny za povinnou
11
analýzu DNA uveřejnit na webu DKČR. Uzávěrka příhlášek 20.7.2012,
Bod 4. Kvalifikační závody na MS: dochází k úpravě - nově se nebudou započítávat VS
MSKS !!! (požadavek ČKS, neposuzují rozhodčí ČKS). Mezi kvalifikační závody přidány
závody se zadáním titulu CACT - aktuálně v r 2012 *** 7.7. Pištín u Českých Budějovic, ***
11.-12.8.2012 Březnice u Příbrami, *** 23.9.12 Horní Suchá na Moravě. V platnosti zůstávají
- MS dobrmanů, MR dobrmanů, CACIT (nově pouze v ČR), VS a MR FCI, kvalifikační
závod DKČR.
Bod 5. MR dobrmanů 2012: projednány základní okruhy organizace závodu (kategorie,
startovné, ohlášení akce, vlastní organizace závodu - kladeči stop, skupinka, střelec.....), nutno
projednat s pí.Černou za Beauceron klub a s pány Holcem a Šmatlákem za pořádající ZKO.
Za DKČR za přípravu zodpovídá výcvikář klubu Z.Saska
Bod 6. Čtečka čipů: K.Michalová převzala z klubové mistnosti čtečku čipů.
Bod 7. Kluboví šampioni: Mladých - Grynia Black Sagita majitelky Luďky Kadeřábkové,
Veterán - Amor Extra Moravák majitelky Blaženy Ströerové. ****Gratulujeme***
Bod 8. Noví členové: ing.Eva Šmídová, Leona Sosnová, Kateřina Nováková, Beáta
Šimůnková, Ivana Domincová, Anna Serdyuk
Konec schůze 17.30
Příští schůze: 5.9.2012 od 15.00 v klubovně ZKO Klánovice.
12
Zapsala: R. Bočanová
ZÁPIS
ZE ČLENSKÉ SCHŮZE DKČR
Šestajovice 17. 3. 2012
Zahájení schůze v 10:15 hod., přítomno 45 členů.
Seznam členů dle prezenční listiny.
1. Zahájení schůze a schválení programu schůze DKČR.
Schváleno jednomyslně.
2. Volba a schválení mandátové a návrhové komise ve složení: J. Mikulecká,
H. Staropražská, M. Aronová.
Schváleno jednomyslně.
3. Volba a schválení volební komise ve složení:
L. Lásková, T. Hubka,
Schváleno jednomyslně.
4.
Zpráva předsedy klubu DKČR – Mudr. R.Bočanové
5.
Zpráva jednatele - K. Michalové
6. Zpráva ÚPCH - MVDr. M. Brožové
7.
Zpráva pokladníka - B. Ranglové
8. Zpráva výcvikáře - Z. Sasky
9. Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise - V. Sklenáře
10. Zpráva redakce zpravodaje - L. Láskové
11. Diskuze k předneseným zprávám - bez připomínek
12. Přestávka 25 minut
13.
Vyhlášení Klubových šampiónů a předání pohárů
13
V.Brunát.
14. Volby do předsednictva: Návrhy - F.Dočekal, Z. Saska, K. Michalová, Mudr.
R. Bočanová, Judr. Z. Pokorná, M. Králová, D. Sklenářová, V. Gschwindl
15. Volby do kontrolní a revizní komise : Návrhy - V. Sklenář, Mgr. H.
Houdková, ing. V. Petrboková, P.Hejnová
16. Přestávka cca 30 minut - sčítání volebních lístků
17. Vyhlášení výsledků voleb - krátká porada nového výboru DKČR a kontrolní a
revizní komise
18. Představení nového výboru DKČR ve složení :
Předseda - Mudr.R. Bočanová
Místopředseda
- F. Dočekal
ŮPCH - K. Michalová
Jednatel - Judr. Z. Pokorná
Pokladník - M. Králová
Výcvikář - Z. Saska
Člen - D. Sklenářová
19. Představení nové kontrolní a revizní komise ve složení:
Předseda - V. Sklenář
Člen - Mgr.H.Houdková
Člen - P. Hejnová
20. Všeobecná diskuze :
Návrh na udělení čestného členství pro MVDr. M. Brožovou, schváleno
jednomyslně.
Návrh na snížení počtu zpravodajů DKČR: 2 krát ročně – pro 15 hlasů
1 krát ročně - pro 27 hlasů
14
Návrh ŮPCH na poplatek ve výši 1000 Kč za expresní vystavení krycího listu
do 5 dnů, schváleno.
Pro – 28
Proti - 7
Zdrželo se - 4
Návrh V. Gschwindl ohledně možnosti vyšetření EKG Holter a poplatků za
krytí – nebylo hlasováno z důvodů volební schůze
Příspěvek Mgr.J. Čechové – vyjádření nespokojenosti s opakovanou
nominací p.Bechta na posuzovaní ZTP a Klubové výstavy.Odpověď p.Z.Saska.
Příspěvek p. A.Jůna – dotaz na společné termíny svodů a bonitací a
výběrových soutěží. Odpověď p.Z.Saska.
Dotaz na možnost pořádání společného MR ve výkonu s Kluby boxerů a
rotwajlerů. Odpověděli p.Z.Saska a Mudr.R.Bočanová.
21. První schůze nového výboru DKČR se bude konat 30. 3. 2012 od 16:00 hodin
v sídle klubu.
22. Ůčastníkům členské schůze byl přečten obsah návrhu usnesení, který byl
jednomyslně schválen.
23. Členská schůze byla ukončena ve 14:00 hodin.
V Šestajovicích 17. 3. 2012
Mandátova a návrhová komise
Sepsala : Hana Staropražská
Jaroslava Mikulecká
Martina Aronová
15
Zpráva redakce Zpravodaje
Členská schůze DKČR 2012
Vážení!
Loni vyšel Zpravodaj dle plánu 3x. Snad s malým zpožděním,ale snad v pořádku i k vám. Zvláště
bohužel poslední, vánoční číslo, vyšlo se zpožděním a to i přesto, že tiskárna měla 3. číslo k dispozici
pro zpracování již před Vánoci. Ke všemu se nepodařilo vytisknout titulku dle dodaných dispozic a tak
byla tiskárna vyzvána k poskytnutí slevy, což akceptovala a sleva bude poskytnuta z dalšího čísla.
Nadále připomínám, že v případě, že vám Zpravodaj nepřijde, je třeba kontaktovat jednatele, který
ověří vaši platbu a zařadí vás do seznamu členů a chybějící výtisk vám bude doposlán.
Co se týče dalšího vývoje Zpravodaje: vzhledem k dobře fungujícímu webu Dobrman klubu se
přimlouvám za vydávání Zpravodaje 2x ročně, stejně tak jako bych ráda navrhla snížení cen inzerce
ve Zpravodaji a třeba i zavedení nějakého jednoduchého bonusového programu pro členy a podpořit
tak inzerování členské základny, neboť lépe pro klub i pár levných inzerátů, než žádný, což byl
v podstatě příklad vánočního čísla a vůbec: celkový zájem inzerentů je rok od roku nižší.
Letošní rok je rokem volebním a já bych chtěla místo redakce Zpravodaje po téměř 7mi letech
působení na tomto postu nabídnout některému ochotnému nástupci řad členů. Pro práci redaktora,
stejně jako pro jakýkoliv post ve výboru klubu, je třeba mít časové, případně pak materiální možnosti,
ale především hlavně elán a chuť k dobrovolné práci. Technické zpracování Zpravodaje- alespoň
podle mého postupu, který je na velmi laické úrovni, není obtížné, stačí běžné vybavení fungujícího
počítače s internetem. Poslední půlrok nemám doma stálé připojení internetu, ale jen nespolehlivé
mobilní a tak jsem byla nucena poslední dvě čísla tvořit u kamarádů a příbuzných nárazově a doslova
po nocích.
Dále vzhledem k mým rodinným poměrům, kdy mám školou povinné dvě děti, mimino na cestě a
zároveň zaměstnání na plný úvazek, se mé časové možnosti rok od roku tak nějak krátí a s tragickou
ztrátou mojí jediné mladé chovné feny odešlo i hodně z mého elánu. Oslovila jsem několik členů
DKČR a i přesto, že nemá zájem se mně jako nejvhodnější kandidát jeví slečna Karolina Shrbená
anebo někdo podobného „ražení“. Po předběžné domluvě s naší předsedkyní je ochotná ke spolupráci
Jana Horová. Prostě ideální pro tuto práci je někdo, kdo má dostatek elánu i času věnovat se našemu
plemeni, zároveň technické a grafické vybavení a aktivně se účastní většiny dobrmaních akcí
s foťákem na krku. Myslím, že toto dělá ideálního redaktora a reportéra pro budoucí Zpravodaj.
Samozřejmě jsem připravena i nadále mému nástupci vypomoci jakkoli to bude možné, například
s přepisováním svodů a bonitací od poradce chovu atd. a v budoucnu nevylučuji v případě potřeby
znovu se ujmout přípravy Zpravodajů bude-li třeba, nicméně vzhledem k výše uvedenému se
v současné době tohoto postu vzdávám. (poznámka: vydávání Zpravodaje bylo členskou schůzí
odhlasováno pouze 1x ročně: za těchto podmínek se zpracování do budoucna ujme Katka Králková,
t.č. také na mateřské - díky!)
Ráda bych poděkovala dosavadnímu výboru DKČR za bezproblémovou spolupráci, pomoc i
pochopení a věřím, že i nově zvolený výbor dosáhne či ještě lépe předčí kvality toho stávajícího.
V nastávající sezóně přeji hodně úspěchů našim dobrmanům, zdraví a radost jejich majitelům.
Díky za pozornost. Líba Lásková
16
Zpráva pokladníka za rok 2011
Banka: poč.stav na účtu ke dni 1.1.2011 činil
248.032,39 Kč
konečný stav k 31.12.2011
260.985,28 Kč
rozdíl od poč.roku
+12.953,89 Kč
Kontrola dle peněžního deníku: poč.stav k 1.1.2011
16.302 Kč
příjem do pokladny vč.výběru z banky
68.220 Kč
výdaje
72.012 Kč
zůstatek ke dni 31.12.2011
12.510 Kč
kontrola správnosti:
poč.stav
+
příjem
=
výdaje
+
zůstatek
16.302
+
68.220
=
72.012
+
12.510
84.522
=
84.522
Dne 29.2.2012 byla provedena kontrola dokladů a zápisů v pokladní knize. Kontrolu provedl na schůzi
výboru DKČR předseda KRK Václav Sklenář. Zároveň proběhla kontrola stopu stavu pokladny.
Částka v pokladně souhlasila se zápisy v peněžním deníku.
Platby ZKO Klánovice v roce 2011 do pokladny DKČR:
Platby ZKO Sadská v roce 2011 do pokladny DKČR:
2.100 Kč
2.350 Kč
V tomto roce činily platby za Zpravodaj:
11.232 Kč
8. 856 Kč
10.296 Kč
celkem
Platba za poháry pro Šampiony DKČR (placeno 2/2012)
30.384 Kč
3.132 Kč
Značná část příjmů i v tomto roce byla za krytí a kontroly vrhů více než 12.000 Kč
Dalším příjmem je položka za inzerci
7.000 Kč
Největším příjmem jsou platby členů klubu – členské poplatky.
Značným příjmem pro klub je tak jako každý rok, bezplatné užívání kanceláře a zasedací místnosti ve
firmě manželů Sýkorových. Děkujeme.
17
Dne 30.1.2012 bylo podáno daňovépřiznání k dani z příjmů a srážkové dani na FÚ v Brandýse n./l.
Ke dni 10.3.2012 je
v bance částka:
295.918,08 Kč
v pokladně hotovost:
10.256, 00 Kč
celkem:
306.174,08 Kč
Dne 10.3.2012 B.Ranglová /pokladník DKČR/
Dne 27.10.2012 přepsala R.Bočanová /“ze strojopisu“/
18
Zpráva předsedy z výroční členské schůze dne 17. 3. 2012
Vážené dámy a pánové,
po dobu mé služby se v posledním roce nic mimořádného nestalo. Konečně bych snad mohla použít
zlidovělé slovní spojení ze známého českého filmu. Patrně se ode mne ale očekává trochu podrobnější
zhodnocení uplynulého období. Tak tedy, od poslední členské schůze, která se konala dne 26. 2. 2011,
se výbor klubu sešel celkem 10x.
Výbor DKČR pracoval v této části funkčního období ve složení předseda Renáta Bočanová,
místopředseda František Dočekal, jednatelka Kateřina Michalová, ÚPCH MVDr. Marie Brožová,
výcvikář Zdeněk Saska, pokladník Božena Ranglová a jako člen výboru Libuše Lásková zodpovědná
za tvorbu a distribuci Zpravodaje klubu. Vy, kteří jste přítomni zde v sále, kteří jste dnes přijeli
naplnit své členské právo, právo volit, jistě sledujete průběžně dění v klubu. Nyní, v čas, kdy
současnému výboru končí mandát, mi přesto dovolte krátce bilancovat. Není žádným tajemstvím, že
v období 2008/2009 panoval ve výboru silný názorový rozkol mezi bývalým předsedou panem Jáskem
a ostatními členy výboru, který vedl ke značným problémům ve společné práci výboru a přispěl
k napjaté atmosféře uvnitř klubu. Po odchodu Miroslava Jáska z výboru jsme se „těšili krátkému
bezproblémovému období“. V první polovině roku 2010 pozbyla bývalá jednatelka slečna Haiderová
určité zodpovědnosti k plnění své práce a později rezignovala na funkci ve výboru. Následně řadu
měsíců urgoval výbor ve spolupráci s KRKem předání části agendy jednatele. Vzhledem k tomu, že
práce jednatele vyžaduje systematičnost, trvalo řadu měsíců odstranit chaos v evidenci členů. Díky
pozdnímu předání celé agendy, absenci seznamu členů s evidenčními čísly, nebylo možno již dále
přidělovat novým členům klubu evidenční čísla průkazek. O právě probíhajícím odstraňování tohoto
nedostatku budete informováni ve zprávě jednatelky. V této souvislosti mi dovolte vyzdvihnout
vytrvalou, svědomitou práci Kateřiny Michalové, která navíc k činnosti jednatele vykonává
i administraci webových stránek. Její entusiasmus pro klubovou práci a spolehlivost, se myslím, staly
významným pilířem práce předsednictva jako celku. S osobním prožitkem zmiňovaných personálních
problémům a z toho rezultujících potíží, kterými jsme museli v první polovině volebního období
projít, si dovoluji nynější činnost výboru hodnotit jako harmonickou. Členové současného
předsednictva se průběžně spolehlivě věnují správě svěřených agend a vstřícně mezi sebou kooperují
při plnění společných úkolů. Proto mám z práce ve výboru za posledních 20 měsíců uspokojivý pocit
a z mého úhlu pohledu je škoda, že dnešním dnem asi nezvratně končí jeho činnost v tomto složení.
I v uplynulém roce se uskutečnily každoroční klubové chovatelské akce – svody, bonitace a klubové
výstavy. Organizace se ujali tradiční, osvědčení organizátoři z řad členů ZKO Sadská za přispění
Boženky Ranglové a ZKO Klánovice opět z iniciativy Kateřiny Michalové. Vytrvalý, aktivní přístup
našich členů sdružených v těchto základních kynologických organizacích si jistě zasluhuje poděkování
nás všech. Pravidelně v 1. pololetí roku jsou zveřejňovány plány klubových akcí na další rok spolu
s výzvou pro potencionální zájemce o jejich uspořádání. Škoda, že se v průběhu posledních let
neutvořilo podobné aktivní sdružení, jako je tomu ve dvou jmenovaných případech. Jedinou světlou
výjimkou byl zdárný průběh MR dobrmanů 2010, který za vydatného přispění Františka Matějka
uspořádala ZKO Jihlava. V tomto kontextu nás pak o to více mrzí, mnohdy anonymní kritika těch,
kteří se na klubovém dění aktivně nepodílejí vůbec a kteří nemají nejmenší potuchu o tom, kolik práce
a času za uspořádáním jednotlivých akcí stojí. Dne 7. 5. 2011 se konala v Klánovicích KV se zadáním
titulu Klubový vítěz, kterou posuzovala předsedkyně rakouského dobrman klubu paní rozhodčí Inge
Eberstahler. 10. 9. 2011 se v Sadské uskutečnila KV bez zadání titulu Klubový vítěz, kde předvedené
jedince posoudila RNDr. Helena Grocholová. O výsledcích obou akcí jste byli informováni na
klubovém webu a ve zpravodaji. Jarní svod a bonitace proběhly 30. 4. 2011 v Sadské. Vzhledem
19
k tomu, že zde byl v praxi uveden nový bonitační řád, měli zájemci o účast možnost dvou tréninků,
kde byl kladen důraz na nácvik provedení jednotlivých úkolů povahové části za přispění rozhodčí pro
povahy Jaroslavy Mikulecké. Ve dnech 22. a 23. 10. 2011 se konal podzimní svod a bonitace
v Klánovicích. Výsledky byly zveřejněny a podstatné informace z těchto chovatelských akcí jistě dnes
ještě zazní ve zprávě ústřední poradkyně chovu.
I v loňském roce proběhly různé sportovní akce, podrobně o nich bude ve své zprávě hovořit výcvikář
klubu Zdeněk Saska. Vrcholem sezóny bylo MS IDC, které se konalo 13. - 15. 5. 2011 v italském
městě Castano Primo. Nad výsledky nebylo bohužel tentokrát mnoho důvodů k radosti, přesto bych
všem členům naší výpravy ráda poděkovala za důstojné vystupování a sportovní chování v průběhu
celé akce. Vrcholem tuzemské dobrmankářské sportovní sezóny bylo MR konané 1. října 2011 ve
Velkých Němčicích. Zde píli věnovanou přípravě zúročila ziskem 268mi bodů a mistrovského titulu
Marie Klvaňová se svoji Sárou, k čemuž jí gratuluji.
Závěrem bych ještě jednou chtěla poděkovat všem těm, kteří v průběhu minulého období „přiložili
ruku k dílu a přispěchali na pomoc při organizaci klubových akcí“. Finanční či materiální podporu
poskytly firmy Royal Canin, Billa, Salač – krmiva a Mgr.Houdková. Slova díků patří manželům
Sýkorovým, kteří po několik let poskytují bezplatně klubovou a jednací místnost, což znamená
nemalou úsporu společných finančních prostředků. Úplným závěrem bych chtěla poděkovat mým
kolegům ve výboru. Přínos Kateřiny Michalové pro činnost klubu jsem již vyzdvihla v úvodu zprávy.
Upřímně děkuji kolegům ve výboru a také členům KRKu, kteří pracovali po celé volební čtyřleté
období za jejich osobní přínos a čas, který pro činnost klubu ochotně investovali.
Děkuji za pozornost
V Praze dne 17.3.2012
Renáta Bočanová
20
ZPRÁVA JEDNATELE ZA ROK 2011
Dovolte mi přivítat Vás na dnešní Členské schůzi.
Minulou členskou schůzi jsem Vás již informovala o značném chaosu v agendě členů, kterou jsem
převzala od bývalé jednatelky, z tohoto důvodu jsem musela přistoupit k určitým změnám a to k
přidělení nových registračních čísel členů. Nyní má každý člen nové číslo, které je pětimístné a při
všech platbách ho používejte jako variabilní symbol. Jmenný seznam včetně přidělených registračních
čísel bude uveřejněn ve zpravodaji č.1. 2012 a trvale bude tento seznam na webu DKČR. Tato čísla
mám pro vás připravené jako přelepky Vašeho starého čísla na průkazce člena DKČR, o přestávce si je
můžete u mne vyzvednout.
Chtěla bych apelovat na všechny členy ke včasným platbám příspěvků.
Pokud se stane, že z nějakého důvodu zašlete platbu na daný rok později, informujte o Vaší platbě
jednatelku, abychom předešli nesrovnalostem v seznamu členů.
Dále se množí případy kdy nejde platbu přes účet identifikovat, protože za dotyčného člena zaplatí
přítel přítelkyně a jeho či její jméno není v seznamu členů. Tomuto bychom se měli vyhnout, pokud
budete vyplňovat zprávu pro příjemce, ale hlavně variabilní symbol, což je nyní nové registrační číslo.
Při změně adresy prosím zasílejte evidenční list nebo informujte jednatelku, pokud tak neučiníte, může
se stát, že Vám zpravodaj nedorazí a vrátí se zpět.
Členská základna
V roce 2011 měl Dobrman klub ČR 157 členů z toho bylo přijato 28 nových členů.
Výborové schůze
Za rok 2010 se předsednictvo Dobrman Klubu sešlo celkem 10x.
Všechny zápisy z těchto schůzí jsou průběžně uveřejňovány na webových stránkách klubu a ve
zpravodajích, kde si je můžete přečíst.
Šampioni Dobrman Klubu ČR
Podmínky pro udělování klubových šampionů jsou uvedeny na webových stránkách
Loňský rok bylo přiděleno 16 Klubových šampionů
7 Klubových šampionů Mladých
7 Klubový šampioni Dospělých
1 Klubový šampioni Práce
1 Klubový Šampion Veteránů
Všem Klubovým Šampionům gratuluji a jmenovitě budou vyhlášeni a oceněni na dnešní členské
schůzi. Jmenný seznam všech Klubových šampionů naleznete na webu Dobrman klubu ČR.
21
Webové stránky klubu
adresa je www.dobermannclub.cz
Administrátorem webových stránek byl předsednictvem ustanoven jednatel klubu.
Vaše požadavky zasílejte na e – mail jednatele.
Podmínky inzerce - prezentace psů základní prezentace zdarma, každá další aktualizace 100,- kč
Inzerce štěňat členů chovající na DKČR zdarma
Inzerce štěňat členů nechovající na DKČR - 1000,- kč za jeden vrh
Komerční inzerce a inzerce nečlenů (v případě zaplacené inzerce ve zpravodaji) - zdarma
Komerční inzerce a inzerce nečlenů (pouze na internetu) - sleva o 50% proti základní sazbě
/tzn.strana 400Kč/
Poplatky za inzerci zasílejte na číslo účtu DKČR.
Pro prezentace psů jsou na webu ke stažení vzorové tabulky, tyto tabulky řádně vyplňte a fota zasílejte
ve formátu JPG. Prezentace v jiné podobě nebo formátu nebudou přijaty!
Karty chovných psů jsou uveřejňovány po dohodě s ÚPCH MVDr. Brožovou až po zaslání kopie
knihy krytí a všech potřebných dokladů o chovném psu k jejím rukám.
Všechna pravidla inzerce a prezentace jsou uveřejněna na webu dobrman klubu.
Webmasterem klubových stránek jsou manželé Střechovi, kteří spolupracují s administrátorem,
případně s vedením klubu.
Děkuji za pozornost.
Jednatelka Kateřina Michalová
Zpráva předsedy RK DKČR
RK se v minulém roce nebyla nucena sejít k řešení žádné mimořádné události. Osobně jsem
se zúčastnil řady schůzí předsednictva, což je zřetelné ze zápisů z jednotlivých zasedání.
Několika jednání se zúčastnila i Mgr. Houdková, paní Hanko byla s ostatními členy RK
v kontaktu prostřednictvím e-mailu. Byli jsme nuceni reagovat na nedůsledné a liknavé
předání materiálů i majetku DKČR paní Ivou Haiderovou. Tu jsem telefonicky 3x kontaktoval
bezvýsledně. K liknavé reakci došlo až na písemné upozornění na případné možné kroky ze
strany klubu směrem k ČKS, případně ČMKU.
Finanční hospodaření jsem kontroloval 2x během roku a 1x před členskou schůzí. Klubové
účetnictví bylo vždy v pořádku.
Václav Sklenář
Předseda RK DKČR
22
JARNÍ SVOD DOBRMANŮ SADSKÁ 21.4.2012
Alex Walentein *17.3.2010
5A
Atos Montana Fay *14.6.2010
5A
Benjamin in Stile Nero *30.7.2011
5A
Betty-Be Walentein *18.3.2011
5A
Cája z Podolánky *26.3.2011
4AMU
Cinta z Podolánky *26.3.2011
5CU
Cora von Spellen *28.9.2010
4AMYX
Cyril z Podolánky *26.3.2011
5AU
Grof Rodšvéd *16.3.2011
5B, NEJLEPŠÍ PES
( Jack Abba-Sonia x Fráze Zkanape )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
( Jack Abba-Sonia x I´Sheena od Dvou Lvů )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
( Icon od Dvou Lvů x Ambra in Stile Nero )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
( El Cid Extra Elite x Fráze Zkanape )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
( Orthos vom Aurachgrund x Basta z Podolánky )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
( Orthos vom Aurachgrund x Basta z Podolánky )
Pohlaví: Fena, Barva: hnědá
( Eick von der Wudritz x Nira vom Burgwald )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
( Orthos vom Aurachgrund x Basta z Podolánky )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
( Avertin Sheridano le Fano x Dara Rodšvéd )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
23
Karol z Danova *30.10.2010
5A
Megi Abba-Sonia *13.12.2009
5C
Nadine Halit Paša *20.11.2009
5AV
Valeria Halit Paša *7.9.2010
5C
Yorika Halit Paša *11.11.2010
5A, NEJLEPŠÍ FENA
( Chester von der Töpferstadt x Iris z Danova )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
( Energy Extra Moravák x Iris Abba-Sonia )
Pohlaví: Fena, Barva: hnědá
( Batler de Grande Vinko x Princezna Halit Paša )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
( Batler de Grande Vinko x Fantasia Betelges )
Pohlaví: Fena, Barva: hnědá
( Batler de Grande Vinko x Queen Halit Paša )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
PODZIMNÍ SVOD DOBRMANŮ KLÁNOVICE 22.9.2012
Achita Serapion * 14.6.2011
5 AM
(Urian Miratio x Frederica Alary Aslar )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
Amok Dlouhá Louka * 29.8.2011
4 AX
(Avertin Sheridano Le Fano x Avertin Sheridano Le Fano )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Anomis Wächter Vinces * 24.4.2011
5A
(Leo vom Märkischen Land x Leo vom Märkischen Land )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
24
Ares Wächter Vinces * 24.4.2011
5A
(Leo vom Märkischen Land x Leo vom Märkischen Land )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Ascha Wächter Vinces * 24.4.2011
5A
(Leo vom Märkischen Land x Leo vom Märkischen Land )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
Athena Wächter Vinces * 24.4.2011
5A
(Leo vom Märkischen Land x Leo vom Märkischen Land )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
Athos Atila Beauty of Black * 18.4.2011
5A
(Hiddo Od Dvou Lvů x Kinga Z Padoku )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Bagheera In Stile Nero * 30.7.2011
5 AMU
( Icon Od Dvou Lvů x Ambra In Stile Nero )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
Baltazar In Stile Nero * 30.7.2011
5A
( Icon Od Dvou Lvů x Ambra In Stile Nero )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Baxter In Stile Nero * 30.7.2011
5A
( Icon Od Dvou Lvů x Ambra In Stile Nero )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
25
Black In Stile Nero * 30.7.2011
5A
( Icon Od Dvou Lvů x Ambra In Stile Nero )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Borgia In Stile Nero * 30.7.2011
5A
( Icon Od Dvou Lvů x Ambra In Stile Nero )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
Briketka In Stile Nero * 30.7.2011
5A
( Icon Od Dvou Lvů x Ambra In Stile Nero )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
Catty Z Dobříšské Obory * 18.3.2011
5 A NEJLEPŠÍ FENA
(Chester v. d. Töpferstadt x Bendží Z Dobříšské Obory )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
Cewin Z Dobříšské Obory * 18.3.2011
5A
(Chester v. d. Töpferstadt x Bendží Z Dobříšské Obory )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Coudy Z Dobříšské Obory * 18.3.2011
5 A NEJLEPŠÍ PES
(Chester v. d. Töpferstadt x Bendží Z Dobříšské Obory )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Cowley Z Dobříšské Obory * 18.3.2011
6A
(Chester v. d. Töpferstadt x Bendží Z Dobříšské Obory )
Pohlaví: Pes, Barva: černá
Isis Gumby * 10.3.2011
5A
(Floyd von Utgard x Dafné Gumby )
Pohlaví: Fena, Barva: černá
26
Persya Pola Akagera * 25.11.2011
5 CZI
(Elton Extra Moravák x Nevskiy Tserber Russkaya Krasavitsa )
Pohlaví: Fena, Barva: hnědá
27
Tabulka kódů, které najdete ve svodové kartě:
28
JEDINCI UCHOVNĚNI V ROCE 2012 – SADSKÁ 22.4. 2012
PSI :
Kessidy Gold Mičer - narozen: 5.07.2008, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5A, Povaha A
Výstavy – výborný 2
Zkoušky - BH, IPO1, IPO 2, IPO 3, FPr 1, FPr 2, účastník MS DOB., účastník MR DOB., účastník Výběrových závodů FCI
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Antonín Jun, Havlíčkova 697, Třebechovice, 50346
Ford Extra Elite - narozen: 20.05.2009, Barva: černá, Bonitace – základní DKČR 5 AV, Povaha A
Výstavy – V2 r. CAC
Zkoušky - BH, IPO1,
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Markéta Houšková, Na Hrádku 46, Kralupy nad Vltavou, 278 01
29
Cheef Jumper - narozen: 21.05.2010, Barva: černá, Bonitace – základní DKČR 5 A, Povaha A
Výstavy – Junioršampion ČR, Klubový Vítěz, Národní Vítěz, Klubový Šampion Mladých DKČR, CAC, CACIB, BOB
Zkoušky - BH, ZVV1, ZOP
Zdravotní testy – RTG 0/0
Kontakt na majitele – Dagmar Chmelíková, Benátecká Vrutice 176, Milovice
FENY :
Ambrosia Halit Paša - narozen: 13.05.2008, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5A, Povaha A
Výstavy – V1 CAC, Klubový Vítěz
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Mgr. Jana Čechová, Hradišťko 102, Sadská, 289 12
30
Arwen Halit Paša - narozen: 13.05.2008, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5AJ, Povaha A
Výstavy – V1 CAC, CAJC
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Mgr. Jana Čechová, Hradišťko 102, Sadská, 289 12
Dhilaya Coldplay - narozen: 07.03.2010, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 6A, Povaha A
Výstavy – V1 VT, Krajský Vítěz
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Vojtíšková Marcela, Bílý Kostel Nad Nisou, 463 32
31
Melinda Abba - Sonia - narozen: 13.12.2009, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5AJ, Povaha A
Výstavy – V1 VT, Krajský Vítěz
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Miloslav Mareš, Benátky nad Jizerou
Megi Abba - Sonia - narozen: 13.12.2009, Barva: hnědá, Bonitace – Základní DKČR - 5CJ, Povaha B
Výstavy – CAJC, CAC, CACIB
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Dagmar Malá, Hlavní 12, Přímětice, Znojmo, 669 04
32
Sandra Halit Paša - narozen: 19.03.2010, Barva: hnědá, Bonitace – Základní DKČR - 5CV, Povaha B
Výstavy – V2 r. CAC
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Pavel Musil, K. H. Borovského 1670, Pelhřimov, 393 01
JEDINCI UCHOVNĚNI V ROCE 2012 – KLÁNOVICE 23.9. 2012
PSI :
Bob Z Lanštorfa - narozen: 23.4.2008, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5A, Povaha C
Výstavy – výborný 1 CAC
Zkoušky - BH, FPr 1, ZM
Zdravotní testy - RTG DKK 1/1
Kontakt na majitele – Josef Dohnal, Žižkova 367, Veselí N/ Lužnicí
33
Cewin Z Dobříšské Obory - narozen: 18.03.2011, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 6A, Povaha A
Výstavy – výborný 1 CAC
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Václav Sklenář, Za Rokytou 37, Praha 9, 198 00
Clif Z Avarku - narozen: 13.04.2010, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5A, Povaha A
Výstavy – výborný 1 CAC, V2 r. CAC
Zkoušky – BH, ZOP
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Ing. Tomáš Matoušek, Sokolovská 232/1253, Praha 9
34
Cowley Z Dobříšské Obory - narozen: 18.03.2011, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 6A, Povaha A
Výstavy – VD 4
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Daniela Sklenářová, Za Rokytou 37, Praha 9, 198 00
Korbon Od Dvou Lvů - narozen: 6.02.2010, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5AXV, Povaha C
Výstavy – výborný 1 CAC, Vítěz Třídy, Krajský Vítěz, Junioršampion ČR, Nejlepší Mladý BOJ, BIS III.
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Soňa Háková, Narysov 11, Příbram, 261 01
35
FENY :
Arka Třemšínský Poklad - narozen: 11.06.2010, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5A, Povaha C
Výstavy – č. Šampiona ČR, 2 x CAC
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Lenka Burdová, Čimelice 159, 398 04
Catty Z Dobříšské Obory - narozen: 18.03.2011, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 6A, Povaha A
Výstavy – výborný 1 CAC
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Daniela Sklenářová, Za Rokytou 37, Praha 9, 198 00
36
Debbe Di Brittasgang - narozen: 10.07.2010, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5AU, Povaha A
Výstavy – výborný 1 CAC
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Alena Zívalová, Husova 132, Benešov N/PL., 407 22
Josslyn Joyce Alary Aslar - narozen: 22.11.2009, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5AYU, Povaha A
Výstavy – výborný 3
Zkoušky - BH, IPO V, ZM, ZVV1, FPr 1
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – MVDr. Olga Janouchová, Zlivice 9, Písek, 397 01
37
Karis Od Dvou Lvů - narozen: 06.02.2010, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5A, Povaha A
Výstavy – výborný 2 CAC
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Hana Kellnerová, Kunice 1, Praha Východ, 251 63
Katy Od Dvou Lvů - narozen: 06.02.2010, Barva: černá, Bonitace – Základní DKČR - 5A, Povaha A
Výstavy – Šampion ČR, MLTI CAC, r. CACIB
Zkoušky - BH, IPO – ZTP, ZM, ZVV 1, FPr 1
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Otto Gudas, Maškova 87, Liberec 25, 463 12
38
Comtessa Donsa from 14th Meridian – narozena: 12.08.2009, Barva: černá, Bonitace Výběrová DKČR - V 1A
Výstavy – Junioršampion ČR, Šampion ČR, Grandšampion ČR, Klubový Šampion Mladých DKČR, Klubový Šampion DKČR,
Klubový Vítěz, Národní Vítěz, Vítěz Střední a Východní Evropy, Multi CAC, CAJC, r. CACIB, CACIB, BOJ, BOB
Zkoušky - BH, ZM, IPO 1, SPr 1
Zdravotní testy - RTG DKK 0/0
Kontakt na majitele – Petra Hejnová, K Nádraží 218, Dochov,
Frida Halit Paša - narozen: 11.12.2008, Barva: černá, Bonitace –Výběrová DKČR - ODKLAD
VÝSLEDKY ZTP 9. 9. 2012 PRAHA 9 – Klánovice
Rozhodčí Thomas Becht (D)
PSI:
1. Andy z Pampy (Elton Extra Moravák x Scarlett Halit Paša) – V 1A
2. Grand Brynal Gold (Bojan v.Havelland x Bora Belníčko) – V 1A
3. Indian od Dvou lvů (Nitro del Riobianco x Carys od Dvou lvů) – V 1A
4. Noris Halit Paša (Batler de Grande Vinko x Princezna Halit Paša) - SG 1A
FENY:
5. Azumi Melero (Conall Moravia Heart x Felicita Passo Dobla) - SG 1A
6. C´Victoria Donsa from 14th Meridian (Don Diego vom Harten Kern x A´Sara from 14th Meridian) - V 1A
7. Gina Brynal Gold (Bojan v.Havelland x Bora Belníčko) - V 1A
8. Kelly Grace od Dvou lvů (Chester v.d. Töpferstadt x Gabby od Dvou lvů) - V 1A
39
PŘEHLED CHOVNÝCH PSŮ DKČR
Aggrenox Sheridano Le Fano - narozen: 26.11.2006, Barva: černá, Bonitace – Prvotní DKČR,
Výstavy – CAC, CACIB, BOB
Zkoušky - BH, IPO1, IPO2, SPr 1,
Zdravotní testy - RTG DKK – 1/1,
Kontak na majitele – Jitka Janichová, Dobrovského 331, Rychnov nad Kněžnou
Achninn Aam Ebony Queen - narozen: 13.06.2009, Barva: hnědá, Bonitace – Prvotní DKČR, D ZTP – Sg 1A
Výstavy - Šampion ČR, Klubový šampion DKČR, Junior šampion ČR
Zkoušky - BH, IPO1, FPr 1, FPr 2, FPr 3, SPr 1, IPO V, ZVV1, ZPS 1, ZM
Zdravotní testy - RTG HDA (Německo), RTG DKK ½, DKL 0/0 (ČR), 2010 -natriuretické peptidy, normální hladina,
2011- 15 minutové EKG-bez nálezu, 2012-15 minutové EKG – bez nálezu
Kontak na majitele - Michaela Králová, 17. Listopadu 1133, 250 02 Stará Boleslav
40
Amor Extra Moravák - narozen: 24.04.2002, Barva: hnědá, Bonitace – D ZTP – V 1A
Výstavy – Interšampion, Šampion a Junioršampion ČR, A, SK
Zkoušky – BGH 1, IPO1, IPO2
Zdravotní testy - HD – free (Germany), PHTVL/PHPV – free, PRA – free, Katarakt – free, Cardio - free (EKG – Holter 24 hour,
LMU Munich/Germany), von Willebrand – free (Genotyp N/N), DNA - test
Kontak na majitele - Blazena Ströerová, Merhautova 111, 613 00 Brno
Andy z Pampy - narozen: 21.10.2009, Barva: černá, Bonitace – Základní MSDK - V 1A, D ZTP - V 1A
Výstavy – Šampion ČR, Klubový Vítěz, Vítěz Spec. V, Národní Vítěz, CAJC, CAC, CACA, CACIB, BOB
Zkoušky - BH, IPO1, APr 1, APr 2
Zdravotní testy – RTG DKK 0/0, HD A - frei
Kontak na majitele – Jan Musil, Nepecká 341, Praha 9, 190 16
41
As Gorm Coldplay- narozen: 6.8.2007, Barva: černá, Bonitace – Prvotní DKČR, D – ZTP Sg 1A
Výstavy - Český Junioršampion, Český šampion, Klubový šampion, Národní vítěz, res. CACIB, Oblastní a krajský vítěz,
Vítěz třídy
Zkoušky - ZZO, ZM, ZVV1, BH,
Zdravotní testy - HDA, PHTVL/PHTV (oční vyšetření)-negativní, vyšetření srdce - Doppler 2009 neg.
Kontak na majitele - Mgr. Jana Kausková, Ohnišťovice 2, Poběžovice, okr. Domažlice,
Avertin Sheridano Le Fano - narozen: 26.11.2006, Barva: černá, Bonitace – D ZTP - Sg 1A
Výstavy – 2 x Výborný 2. r. CAC,
Zkoušky - BH, IPO1, IPO2, IPO3, účastník MS DOB., účastník MR DOB.
Zdravotní testy – HD A - frei
Kontak na majitele – MUDr.Renáta Bočanová, Lesní 224, Petrov – Chlomek, 252 06
42
Caesarion Halit Paša -
narozen: 27.05.2008, Barva: hnědá, Bonitace – DKČR Prvotní
Výstavy - Junioršampion ČR, Klubový šampion mladých, CAJC, CAC, res.CACIB, Nejlepší mladý,
Zkoušky – ZVV1
Zdravotní testy - DKK 0/0, DLK 0/0 (2009 MVDr. Ekr), 24h Holter EKG neg., Echokardio, Sono, Farbdopler neg. (10/2010 LMU
Mnichov)
Kontak na majitele – Mgr. Jana Konečná, Rabštejnská 43, Plzeň, 323 00
Caro Extra Elite-
narozen: 12.04.2006, Barva: černá, Bonitace – Prvotní DKČR
Výstavy – Šampion ČR, Šampion A, Šampion SK, č. INTERŠAMPIONa, Národní Vítěz 2007, Národní Vítěz 2008, Krajský Vítěz
Zdravotní testy - HD – A (RTG kyčlí - negativní), vyšetření srdce - negativní (24 hod. EKG – Holter, VES = 0, Echo, barevný
Doppler, LMU Mnichov 2010), PHTVL/PHPV – 0, PRA – neg., Katarakt – neg., všechny ostatní oční testy – negativní
von Willebrand – negativní (Genotyp N/N), Wobbler – negativní (RTG)
Kontak na majitele - Blažena Ströerová, Merhautova 111, Brno 613 00
44
Drink Jumper - narozen: 27. 12. 2003, Barva: černá, Bonitace – Prvotní DKČR,
Výstavy - Výborný
Zdravotní testy - RTG DKK – 0/0,
Kontak na majitele - Josef Goč, Krátká ul., Praha,
El Cid Extra Elite -
narozen: 15.04.2008, Barva: hnědá, Bonitace – Prvotní DKČR
Výstavy - Šampion Rak., Šampion SK, Šampion ml. Rak., Šampion ml. ČR, ček. ICH, ček. CH ČR, ček. Grand CH SK, DKČR Klubový vítěz mladých, DKČR - Klubový Šampion mladých, DKSR – Vítěz Speciální klubové výstavy, MULTI CAC, CACA,
CAJC, CACIB, r. CACIB, 2 x nominace na Cruft´s (Birmingham, England)
Zdravotní testy - RTG - negativní (HD - A), Cardio - negativní (04/2010, MVDr. P.Scheer), PHTVL/PHPV - 0, PRA – neg.,
Katarakt – neg.,všechny ostatní oční testy – negativní
Kontak na majitele - Blažena Ströerová, Merhautova 111, Brno 613 00
45
KLUBOVÉ ŠAMPIONÁTY DKČR
/ Klubové šampionáty DKČR jsou platné od 28.2.2009 /
KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH DKČR
Od 28. 02. 2009 je zadáván titul Klubový šampión mladých pro jedince, který:
■ Získal 3 x CAJC, nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.
□ Minimálně od 2 rozhodčích.
■ Byl v době získání všech CAJC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.
■ Jeden CAJC může být nahrazen CAC do věku 24 měsíců jedince. Tento CAC nemůže být, potom použit při žádosti
…o udělení titulu Klubový šampión DKČR.
KLUBOVÝ ŠAMPION DKČR
Od 28. 02. 2009 je zadáván titul Klubový šampión pro jedince, který:
■ Získal 3 x CAC nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.
□ Minimálně od 2 rozhodčích.
□ Úspešně absolvoval takovou zkoušku z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní .
■ Byl v době získání všech CAC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION DKČR
Od 28. 02. 2009 je zadáván titul Klubový veterán šampión pro jedince, který:
■ Získal 3 x V1 ve třídě veteránů na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.
□ Minimálně od 2 rozhodčích.
■ Byl v době získání všech V1 v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.
KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE DKČR
Od 28. 02. 2009 je zadáván titul Klubový šampión práce pro jedince, který:
■ Splnil 3 x limit zkoušky na vrcholových závodech ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ / Výběrové závody, MR, MS /
■ Byl v době absolvování všech závodů v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.
KOMBI KLUBOVÝ ŠAMPION DKČR
Od 28. 02. 2009 je zadáván titul Kombi klubový šampión pro jedince, který:
■ Má uděleny tituly Klubový šampión DKČR & Klubový šampión práce DKČR
■ Byl v době získání obou titulů v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.
Po splnění podmínek k získání některého z uvedených titulů, zašlete doporučeně níže uvedené doklady na adresu :
JUDr. Zdeňka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Potřebné doklady :
■ Žádost o přidělení titulu
■ Kopie průkazu původu
■ Kopie posudků z výstav
■ Kopie certifikátu o splněné zkoušce, nebo kopii dokladu o splněné zkoušce / při žádosti o titul Klubový šampión DKČR /
■ Kopie výsledkových listin / při žádosti o titul Klubový šampión práce DKČR /
43
Elton Extra Moravák -
narozen: 13.12.2003, Barva: černá, Bonitace – ZTP-D V1A
Výstavy - Interšampion, Šampion PL
Zkoušky - IPO 3, ZVV 1 (SchH 1), ZPS 1 (FH 1), BH, BgH 2, ZM-T,T-1, RH - E, ZZZ, ZLP 1 (RH L-A), ZZP 1 (RH T-A), ZZP 2
(RF T-B) = Rettungshunde-Pr
Zdravotní testy - HD - frei (D), PHTVL/PHPV - frei, PRA - frei, Katarakt - frei,, Cardio-frei (07/2007 - Farbdoppler & 24-hod EKG
- Holter), Wobbler - frei, DNA – getestet
Kontak na majitele - Zuzana Ludvíková, Turistická 285, 463 34 Hrádek nad Nisou
Fénix Jumper -
narozen: 18.12.2005, Barva: černá, Bonitace – D. ZTP - Sg 1A
Výstavy - CAC, 2 x R. CAC, Výborný
Zkoušky - BH, ZOP, ZZO, ZPU1
Zdravotní testy - HD A, EKG ( 15 min. ) Neg.
Kontak na majitele - Václav Špaček, Okružní 2713, 413 01 Roudnice nad Labem
46
Frank Brynal Gold -
narozen: 06.08.2007, Barva: černá, Bonitace – D. ZTP - V 1A
Výstavy - Šampion ČR, Klubový Šampion DKČR, 4 x CAC, 3 x r. CAC, r. CACIB
Zkoušky – ZM, BH, IPO 1, IPO 2, IPO 3, VPG 1, FPr 1, MR DOB. 2010 ( IPO 1 ) – 3. Místo ( Nejlepší Stopa ), MR DOB. 2011 (
IPO 1 ) – 2. Místo, MR DOB. 2012 ( IPO 3 ) – 4. Místo
Zdravotní Testy - HD A
Kontakt na majitele – Vladimír Bohaboj, Parmská 355, Praha 10, 109 00
Gaston od Dvou lvů - narozen: 10.2.2006, Barva: černá, Bonitace – MSDK : V 1A
Výstavy - č. Šampiona SK, PL, multi CWC, CAC, r. CAC
Zkoušky - BH, IPO 1, IPO 2
Zdravotní testy - RTG DKK – 0/0, EKG ( 15 min. ) . negativní
Kontak na majitele - Hana Kellnerová, Kunice č.1, 251 63 okr. Praha-Východ
47
Get Lucky Od Dvou Lvů- narozen: 10.2..2006, Barva: hnědá, Bonitace – Prvotní DKČR,
Výstavy - Junioršampión ČR, ček. Šampiona ČR
Zdravotní testy - RTG DKK – 0/0,
Kontak na majitele - Richard Deja, Lipová 204, 330 11 Třemošná
Hiddo od Dvou Lvů - narozen: 16.12.2006, Barva: černá, Bonitace –
D-ZTP V1A ( Mnichov),MSDK - V 1A
Výstavy - Grandšampion ČR,Šampión ČR, Klubový Šampión DKČR,Klubový Šampion MSDK, Šampión SK, .Šampión
Rakouska , č.Interšampióna, Junioršampion ČR, Junioršampion SK, Klubový Vítěz DKČR, Klubový Vítěz MSDK
Vítěz Speciální Výstavy DKČR, Klubový Vítěz Mladých DKČR, Best Junior, III. BIS Junior, IV. BIG, Nominace CRUFT 2008,
2009, 2010, 6 x CAJC, MULTI CAC, CACA, r. CACIB, 6 x CACIB, 8 x BOB
Zkoušky - BH, VPG1, IPO 1, SPr 1
Zdravotní testy - RTG DKK + DKL– 0/0, HD-Frei, Echokardio+ Doppler- neg. DCM (2009,10,11), Kompletní oční vyšetření,
Genotyp N/N, DNA profil( D), v. Willebrandt- negativ, štítná žláza- tyroxin- normal., Genotyp B/B, D/D- dominant pro černou
barvu.
Kontakt na majitele – Jitka Stöhrová, Hálkova 444, 250 92 Šestajovice- Praha východ
48
Charm Antis - narozen: 26.5.2005, Barva: hnědá, Bonitace – D – ZTP : Sg 1B
Výstavy - CAJC, CAC
Zkoušky BH, FPr 3, SVV1, ZVV1
Zdravotní testy - HD frei, oční vyš. – neg., štítná žláza, celk. tyroxin - normální hladina, natriuretické peptidy - normální hladina,
von Willebrandova nemoc - negativní
Kontak na majitele - Michaela Hořejší, Nám. 1.Máje 10, 270 62 Rynholec
Chriss z Padoku - narozen: 31.5.2006, Barva: černá, Bonitace - MSDK : V 1A, D - ZTP : V 1B
Výstavy - Mezinárodní šampion krásy(C.I.B), Mezinárodní výstavní šampion ( C.I.E.), Šampion Rakouska, Slovenska, Polska,
Maďarska,Junioršampion Slovenska, Polska, Grandšampion SK, Junior Klubový vítěz DKSR, Vítěz speciální výstavy DKSR
Klubový šampion DKČR,Klubový šampion MSDK, IDC 2010 – Vítěz třídy čestné, Multi CAJC, CAC, CWC, CACA, r. CAC,
Multi CACIB, r. CACIB, Multi BOB, BOS
Zkoušky - BH,SVV1,IPO3,SchHA, ADPr
Zdravotní testy - HDA, PHTVL/PHPV , KATARAKT - PRA/CEAVER - vWD - narcolepsy: Clar, EKG ( 15 min.) Negativní
Kontak na majitele - Mgr. Jana Houdková, Broncova 1050, 252 30 Řevnice
49
Icon od Dvou lvů - narozen: 16.5.2007, Barva: černá, Bonitace – D ZTP V1B, DKČR Prvotní
Výstavy - CIB - Interšampion, Šampion ČR, Grandšampion ČR, Junioršampion ČR, Klubový vítěz DKČR,Klubový šampion
DKČR, Národní Vítěz,č. Šampiona Rakouska + Slovenska, IDC 2010- tř.šampionů – V, č. CIE, Multi CAC, Multi CACIB, Multi
BOB, BIG. III.
Zkoušky - ZM, ZVV1, ZPU1, BH, IPO 1, IPO 2
Zdravotní testy – HD-A, RTG DKL 0/0, DNA – Genotyp B/B, D/D- Dominant pro černou barvu, EKG ( 15 min. ) . negativní
Kontakt na majitele – Vít Steinbauer, Husova 91, České Budějovice , PSČ 370 05
Iddo od Dvou lvů - narozen: 16.5.2007, Barva: černá, Bonitace – DKČR Prvotní
Výstavy – Junior Šampion ČR, MULTI CAJC, MULTI CAC
Zkoušky - BH, ZZO
Zdravotní testy – RTG DKK 0/0,
Kontakt na majitele – Michaela Sedláčková, Nad Mlýnským Potokem 508, Praha 10, 107 00
50
Indian od Dvou lvů - narozen: 16.5.2007, Barva: černá, Bonitace – D ZTP V 1A,
DKČR Prvotní
Výstavy – č. Interšampiona, č. Šampiona ČR, MULTI CAC, CACIB, BOB
Zkoušky - BH, ZZO, SPr 1
Zdravotní testy – RTG DKK 0/0, RTG DKL 0/0, HD A
Kontakt na majitele – JUDr. Zdeňka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, Praha 5, 150 00
Jack Abba-Sonia - narozen: 01.01.2006, Barva: černá, Bonitace – D. ZTP - V 1A
Výstavy - Šampión Slovenska, 2x CAC, Res. CACIB, Res. CAC
Zkoušky - IPO 1, BgH 1,
Zdravotní testy - HD - A, ED - A, vyšetření srdce - negativní (LMU Mnichov, 24 hod. EKG - Holter, Echo, barevný Doppler)
Kontak na majitele - Dagmar Malá, Přímětice 12, 669 04 Znojmo
51
Jastin Abba-Sonia -
narozen: 01.01.2006, Barva: černá, Bonitace – D. ZTP - V 1A
Výstavy - Šampion Slovenska, čekatel Šampiona Rakouska, 2x CAC, 2x CACA, Res. CACIB, Res. CACA, IDC 2009 - výborný
/třída pracovní/, IDC 2010 - výborný /třída pracovní/
Zkoušky - IPO1, BgH2
Zdravotní testy - HD - A, PHTVL/PHPV - 0, PRA - neg., Katarakt - neg., MPP - neg.,15ti minutové EKG - neg. (MVDr. Scheer),
DNA - test
Kontak na majitele - Dagmar Malá, Přímětice 12, 669 04 Znojmo
Jerry od Dvou lvů - narozen: 5.8.2007, Barva: černá, Bonitace – Prvotní DKČR,
Výstavy - Šampión ČR, Grand Šampion ČR, mnohonásobný Národní Vítěz, Vítěz plemene, Vítěz třídy, Krajský Vítěz, Oblastní
Vítěz, BOB, CACIB, r. CACIB, CAJC, MULTI CAC, r. CAC
Zdravotní testy - RTG DKK – 0/0, DLK 0/0,
Kontak na majitele - Irena Kriegsmannová, Komenského 827, Polná, 588 13
52
OZNÁMENÍ ÚPCH DKČR
Máte chovného psa, jste členem DKČR a Váš pes není uveden v přehledu chovných
psů.
Zašlete kopii knihy krytí ke kontrole ÚPCH a to i v případě, že pes zatím nekryl.
Kontakt ÚPCH – Kateřina Michalová, tel. 724 424 964
Kniha krytí bude vydána na základě přeregistrace Vašeho psa na Plemenné knize –
ČKS.
Kontakt ČKS – 266 722 235
53
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ KRYTÍ
ÚDAJE O FENĚ
Jméno feny : …………………………………………...….číslo zápisu : ……………..…………
Datum narození :………………..…RTG : ………..……..bonitace : …… …………….…...
Výstavní hodnocení : ………………………………...…. zkoušky : ………….……….…….
Otec (feny) : …………………………………………….….číslo zápisu : ……….……………
Matka (feny) : ………………………………………...…....číslo zápisu : ………….…………….
Chovatel : …………………………………………………………………………………..…………
Majitel : ……………………………………………………………………………………………......
Chovatelská stanice (jméno), ve které bude fena kryta: ………………………………….….
Druh chovu : ………………………………………………………………………………………....
Datum posledních tří hárání : ……………………………………………………………….…….
Datum posledních dvou vrhů : …………………………………………………………..……….
Předpokládané hárání : …………………………………………………………………………….
ÚDAJE O KRYCÍM PSU
1.jméno psa : ………………………………….……..……číslo zápisu : ……………………..…
Datum narození :………………...…RTG : ……………..bonitace : ……………………..…
Výstavní hodnocení : ……………………………....….. zkoušky : ….…………...……………..
Otec (psa) : ………………………………………….…….číslo zápisu : …………..………...….
Matka (psa) : …………………………………………..…..číslo zápisu : ……………...….….….
Chovatel : …………………………………………………………………………………………..…
Majitel,adresa,tel.kontakt : ……………………………………………………………………..….
2.jméno psa: ………………………………………………číslo zápisu : ……………………..…
Datum narození :……………..….…RTG : ……………..bonitace : ………………………..
Výstavní hodnocení : ……………………………….….. zkoušky : ….…………..……………..
Otec (psa) : ………………………………………….……..číslo zápisu : ………………….…....
Matka (psa) : ………………………………………….…...číslo zápisu : ………………………..
Chovatel : ………………………………………………………………………………………..……
Majitel,adresa,tel.kontakt : ……………………………………………………………………..….
3.jméno psa :………………………………………..……číslo zápisu : ……………………..….
Datum narození :………………...…RTG : ……..……..bonitace :….………………………
Výstavní hodnocení : ……………………………...….. zkoušky : ….…………………………..
Otec (psa) : …………………………………………...…..číslo zápisu : …………………………
Matka (psa) : ……………………………………………...číslo zápisu : …………………..…….
Chovatel : ……………………………………………………………………………………..………
Majitel,adresa,tel.kontakt : ……………………………………………………………………..….
54
Jméno,adresa a telefon žadatele :……………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………..…
Datum : …………………………………
Podpis : …………………………………
VYJÁDŘENÍ PORADCE CHOVU
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ADRESA PORADCE CHOVU …………………………………………………………………………………
E-MAIL……………………………………… TELEFON …………………………………………..................
DATUM VYHOTOVENÍ…………………………………………………………………………………………
PODPIS A RAZÍTKO
Zde nalepte potvrzení o zaplacení
( fotokopie složenky ) poplatku
( žádosti o schválení krytí ) DKČR.
Výše poplatku činí 100,- kč.
55
Kdy:
Kde:
22.- 29. června 2013
ZATAVÍ u Písku
www.rancesadera.cz
Za kolik:
2.600,- Kč (výcvikový týden)
Program výcvikových dní :
1.den-sobota –příjezd
2.den-neděle-trénink poslušnosti a obran
3.den-pondělí-trénink stop,svod+výstavy+ZTP,trénink obran
4.den-úterý-trénink poslušnosti a obran
5.den-středa-trénink stop,svod+ výstavy+ZTP,trénink obran
6.den-čtvrtek-trénink poslušnosti a obrany
7.den-pátek-zkoušky IPO
8.den-sobota-volný program
OBRANY POD VEDENÍM JOSKY KUBCE
Stopy a poslušnost……………………….František Matějek
Výstavy, příprava na svod a ZTP… …..Marie Klvaňová
Cena za ubytování včetně plné penze + pes je 490,- Kč za osobu na 1 noc/ubytování je
v chatkách. Nádherná příroda, na samotě u lesa
Nezapomeňte s sebou: psa, řetízkový obojek, postroj na obrany, dlouhé a krátké
vodítko, 2 míčky na šňůrce, stopovací šňůru, pamlsky na stopy, výstavní obojek a
hlavně dobrou náladu.
!!! TĚŠÍME SE NA VÁS – NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE VŠICHNI !!!
Klvaňová Marie, tel:774729387
mail:[email protected]
www.doberman.cz
VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY DOBRMANŮ 8. 9. 2012 PRAHA 9 – Klánovice
Rozhodčí Thomas Becht (D)
Psi černí
Třída štěňat
VN1 Apollo od Novomlýnských jezer
( Amor Extra Moravák x Xantin Pasecké údolí )
VN2 - Bob Two Lions House
( Pride of Russia Odin x Imma od Dvou Lvů )
VN3 - Amor od Novomlýnských jezer
( Amor Extra Moravák x Xantin Pasecké údolí )
Třída dorostu
VN1 - Lamont od Dvou lvů
( Orson von Nemesis x Gabby od Dvou Lvů )
Třída mladých
V1 CAJC VSVml. BOJ - Coudy z Dobříšské obory
( Chester von der Töpferstadt x Bendží z Dobříšské obory )
V2 - Bastien Valentein
( El Cid Extra Elite x Fráze Zkanape )
V3 - Grof Rodšvéd
( Avertin Sheridano le Fano x Dara Rodšvéd )
V4 - Floren Halit Paša
( A´Condor vom Residenzschloss x Cheyenne Halit Paša )
VD - Ares vom Stahlberg
( Bosz vom Burghof x Kylie von Utgard )
VD - Flash Halit Paša
( A´Condor vom Residenzschloss x Cheyenne Halit Paša )
Mezitřída
V1 CAC - Cewin z Dobříšské obory
( Chester von der Töpferstadt x Bendží z Dobříšské obory )
Třída otevřená
V1 CAC - Grand Brynal Gold
( Bojan vom Havelland x Bora Belníčko )
VD2 - Hero Jumper
( Gaston od Dvou Lvů x Guta Jumper )
VD3 - Bob z Lanštorfa
( Amor Extra Moravák x Ally Rod-Ne )
VD4 - Cowley z Dobříšské obory
( Chester von der Töpferstadt x Bendží z Dobříšské obory )
- Kliff od Dvou lvů
( Chester von der Töpferstadt x Gabby od Dvou Lvů )
Třída pracovní
V1 CAC - Icon od Dvou lvů
( Nitro del Rio Bianco x Carys od Dvou Lvů )
Třída vítězů
V1 CAC VSV - Andy z Pampy
( Elton Extra Moravák x Scarlett Halit Paša )
Třída čestná
V1 - Caro Extra Elite
( Energy Extra Moravák x Ira Extra Moravák )
57
Feny černé
Třída štěňat
VN1 - Bea Two Lions House
( Pride of Russia Odin x Imma od Dvou Lvů )
VN2 - Bonny Two Lions House
( Pride of Russia Odin x Imma od Dvou Lvů )
Třída dorostu
VN1 - Latifa od Dvou Lvů
( Orson von Nemesis x Gabby od Dvou Lvů )
VN2 - Lamiah od Dvou lvů
( Orson von Nemesis x Gabby od Dvou Lvů )
VN3 - Borgia Anibag
( Zamu Les Deux Peupliers x Isména Halit Paša )
Třída mladých
V1 CAJC - Betty Bee Valentein
( El Cid Extra Elite x Fráze Zkanape )
V2 - Zoe Pasecké údolí
( Caro Extra Elite x Ramya Pasecké údolí )
V3 - Isis Gumby
( Floyd von Utgard x Dafné Gumby )
Mezitřída
V1 CAC - Catty z Dobříšské obory
( Chester von der Töpferstadt x Bendží z Dobříšské obory )
Třída otevřená
V1 CAC VSV BOB - Kelly Grace od Dvou lvů
( Chester von der Töpferstadt x Gabby od Dvou Lvů )
V2 - Cortina Donsa from Fourteenth Meridian
( Don Diego vom Harten Kern x A´Sara Nigre from Fourteenth Meridian )
V3 - Karis od Dvou lvů
( Chester von der Töpferstadt x Gabby od Dvou Lvů )
V4 - Arka Třemšínský poklad
( Gaston od Dvou Lvů x Enigma Restless Heart )
neposouzen - Axa Třemšínský poklad
( Gaston od Dvou Lvů x Enigma Restless Heart )
Třída pracovní
V1 CAC - Comtessa Donsa from Fourteenth Meridian
( Don Diego vom Harten Kern x A´Sara Nigre from Fourteenth Meridian )
Třída vítězů
V1 CAC - Hekaté Gumby
( Kravallo vom Schmiedbauergut x Dafné Gumby )
V2 - Bonaira Black Dancer
( Tahi Réme Diablo x Assunta Black Dancer )
V3 - Baby Brittanica di Brittasgang
( Elton Extra Moravák x Brittanica Halit Paša )
Třída veteránů
V1 BOV - Deborah Paso Doble
( Tahi Réme Nubira x Ina Gujar of Gudas )
V2 - Dafné Gumby
( Coop Gumby x Indiana Bohemia Gotika )
58
Psi hnědí
Třída dorostu
VN1 - Olero Abba- Sonia
( Elton Extra Moravák x Iris Abba-Sonia )
Třída otevřená
VD1 - Athos Třemšínský poklad
( Gaston od Dvou Lvů x Enigma Restless Heart )
Třída čestná
V1 Fire Fox Extra Elite
( Ascomannis Gitano x Bess Extra Moravák )
Feny hnědé
Třída mladých
V1 CAJC VSV ml. - Persya Pola Akagera
( Elton Extra Moravák x Nevskiy Tserber Ruskaya Krasavica )
Mezitřída
V1 CAC - Grynia Black Sagita
( Dirk-Swanko de la Villa de Channes x Era Black Sagitta )
Třída otevřená
V1 CAC - Ashley Třemšínský poklad
( Gaston od Dvou Lvů x Enigma Restless Heart )
V2 - Atarei Black Dancer
( Gex Agent Arnak x Assuria Goldest Diamond )
V3 - Imperritteli Restless Heart
( Urian Miratio x Ardens Stonerose )
Třída vítězů
V1 CAC - Caramella Coldplay
( Pako Daker x Kelly Černý Trůn )
Třída čestná
V1 - Fatima Extra Elite
( Ascomannis Gitano x Bess Extra Moravák )
- Eimy Gumby
( Nathan z Cyklonu Silesia x Indiana Bohemia Gotika )
Soutěž "Nejlepší pár": Cewin + Catty z Dobříšské obory
Soutěž "Nejlepší chovatelská skupina": CHS od Dvou lvů
59
60
Klubová výstava DKČR
Sadská, 12.5.2012
Posuzoval pan Andraš Polgár
Dobrman černý s pálením
Psi
Třída štěňat
VN1 Floren Halit Paša /A´Condor vom Residenzschloss x Cheyenne Halit Paša/
Třída dorostu
VN1 Collin Halit Paša /Sylvester Halit Paša x Arwen Halit Paša/
- vyloučen Caro Ebony Queen /Amor Extra Moravák x Hermína Zkanape/
Třída mladých
V1 CAJC, Klubový vítěz mladých Baltazar In Stile Nero /Icon od Dvou lvů x Ambra In Stile Nero/
V2 Baxter In Stile Nero /Icon od Dvou lvů x Ambra In Stile Nero/
VD3 Grof Rodšvéd /Avertin Sheridano le Fano x Dara Rodšvéd/
VD4 Brutus In Stile Nero /Icon od Dvou lvů x Ambra In Stile Nero/
VD Cyril z Podolánky /Orthos vom Aurachgrund x Basta z Podolánky/
D Ares vom Stahlberg /Bosz vom Burghof x Kylie von Utgard/
Mezitřída
V1 CAC, Klubový vítěz Cheef Jumper /Jack Abba-Sonia x Guta Jumper/
V2 r. CAC Agrias Anibag /Addi vom Neuland x Isména Halit Paša/
Třída otevřená
VD1 Korbon od Dvou lvů /Chester von der Töpferstadt x Gabby od Dvou lvů/
VD2 Maxmilián Halit Paša /Batler de Grande Vinko x Cheyenne Halit Paša/
VD3 Al-Samir Avašír /Chriss z Padoku x Graciella Halit Paša/
VD4 Grand Brynal Gold /Bojan vom Havelland x Bora Belníčko/
D Atos Montana Fay /Jack Abba-Sonia x I´Sheena od Dvou lvů/
Třída pracovní
VD1 Ford Extra Elite /Ascomannis Gitano x Bess Extra Moravák/
Třída vítězů
V1 CAC Andy z Pampy /Elton Extra Moravák x Scarlett Halit Paša/
- odstoupil Sylvester Halit Paša /Ramounburg´s Chinji x Britannica Goldest Diamond/
Třída veteránů
- Drink Jumper /Drink Zkanape x Creda Abba-Sonia/
Třída čestná
V1 Caro Extra Elite /Energy Extra Moravák x Ira Extra Moravák/
Feny
Třída štěňat
VN1 Sant Kreal Parida /Sant Kreal Zeus x Sant Kreal Uslada/
VN2 Freya Halit Paša /A´Condor vom Residenzschloss x Cheyenne Halit Paša/
Třída mladých
V1 CAJC, Kubový vítěz mladých, BOJ, BOB Zoe Halit Paša /Chester von der Töpferstadt x Ježibaba Halit Paša/
V2 Bagheera In Stile Nero /Icon od Dvou lvů x Ambra In Stile Nero/
VD3 Achita Serapion /Urian Miratio x Frederica Alary Aslar/
VD4 Bibiana Ebony Queen /Ascomannis Gitano x Jixa od Dvou lvů/
VD Briketka In Stile Nero /Icon od Dvou lvů x Ambra In Stile Nero/
Mezitřída
V1 CAC Arka Tremšínský poklad /Gaston od Dvou lvů x Enigma Restless Heart/
V2 r. CAC Yorika Halit Paša /Batler de Grande Vinko x Queen Halit Paša/
V3 Riccarda Rozázka /Icon od Dvou lvů x Balalaika Honey Hooligan/
Třída otevřená
V1 CAC Kelly Grace od Dvou lvů /Chester von der Töpferstadt x Gabby od Dvou Lvů/
V2 r. CAC Krystal Kasey Alary Aslar /Hudson Hawk von Jahrenstal x Dangerous Lady Alary Aslar/
V3 Dhilaya Coldplay /Bentley od Dvou Lvů x Afrika Coldplay/
VD4 Hester Jumper /Gaston od Dvou Lvů x Guta Jumper/
VD Kiss Kirké Alary Aslar /Hudson Hawk von Jahrenstal x Dangerous Lady Alary Aslar/
- neposouzena Hellen Gumby /Kravallo vom Schmiedbauergut x Dafné Gumby/
61
Třída pracovní
V1 CAC C´Victoria Donsa from Fourteenth Meridian /Don Diego v,Harten Kern x A´Sara Nigre from Fourteenth Meridian/
V2 r. CAC Haya Jumper /Gaston od Dvou Lvů x Guta Jumper/
Třída vítězů
V1 CAC, Klubový vítěz Comtessa Donsa from Fourteenth Meridian /Don Diego v. Harten Kern x A´Sara Nigre from
Fourteenth Meridian/
V2 r. CAC Bonaira Black Dancer /Tahi-Réme Diablo x Assunta Black Dancer/
V3 Baby Brittannica di Brittasgang /Elton Extra Moravák x Brittanica Halit Paša/
Třída veteránů
V1, Nejlepší veterán Deborah Passo Doble /Tahi-Réme Nubira x Ina Gujar of Gudas/
- neúčast Dakota Jumper /Drink Zkanape x Creda Abba-Sonia/
Dobrman hnědý s pálením
Psi
Třída otevřená
VD1 King Diamond Restless Heart /Urian Miratio x Cassia Goldest Diamond/
Třída vítězů
V1 CAC, Klubový vítěz Fire Fox Extra Elite /Ascomannis Gitano x Bess Extra Moravák/
Feny
Třída štěňat
VN1 Fran Halit Paša /A´Condor vom Residenzschloss x Cheyenne Halit Paša/
Třída dorostu
VN1 Eternity Halit Paša /A´Condor vom Residenzschloss x Graphic Line Aerola/
Třída mladých
V1 CAJC, Klubový vítěz mladých Grynia Black Sagitta /Dirk-Swanko de la Villa de Channes x Era Black Sagitta/
VD2 Milady Magiore Alary Aslar /Dirk-Swanko de la Villa de Channes x Dangerous Lady Alary Aslar/
Mezitřída
V1 CAC Agamba Anibag /Addi vom Neuland x Isména Halit Paša/
Třída otevřená
V1 CAC Fatima Extra Elite /Ascomannis Gitano x Bess Extra Moravák/
VD2 Atarei Black Dancer /Gex Agent Arnak x Assuria Goldest Diamond/
VD3 Iceflower Alary Aslar /Urian Miratio x Dangerous Lady Alary Aslar/
Třída pracovní
V1 CAC Cherryl Halit Paša /Batler de Grande Vinko x Sonique de Grande Vinko/
Třída vítězů
V1 CAC, Klubový vítěz Caramella Coldplay /Pako Daker x Kelly Černý trůn/
Třída čestná
V1KellyČernýtrůn/NathanzCyklonuSilesiaxJillyČernýtrůn/
62
Mistrovství České republiky dobrmanů a beauceronů
Volenice 13.10.2012
Kategorie
start.č.Příjmení a jméno
FPr1
Jméno psa
Plemeno Stopa Posl.
1
Kuthan Milan
Capri vom Schattenfell
DB
97
97
1
3
Černá Dagmar
D´Roii des Matins de l´Abbé Rozier
BC
78
78
2
2
Gudas Otto
Katy od Dvou lvů
DB
75
75
3
Kategorie
SPr1
start.č.Příjmení a jméno
Obrana Celkem Pořadí
Jméno psa
Plemeno Stopa Poslušnost
Obrana Celkem Pořadí
1
Mgr.Cáhová Daniela
Dirk-Swanko de la Villa de Channes
DB
90
90
2
Vostřáková Štěpánka
Aron Genexxa
BC
0
0
3
Elsinger Věra
Bart Elydon
DB
0
0
Kategorie
IPO1
DB
start.č.Příjmení a jméno
3
1
Jméno psa
Plemeno Stopa Poslušnost
Obrana Celkem Pořadí
Hejnová Petra
Comtessa Donsa from 14th Meridian
DB
Kategorie
IPO1
BC
start.č.Příjmení a jméno
14
53
80
1
147
Jméno psa
Plemeno Stopa Poslušnost
Obrana Celkem Pořadí
4
Relichová Petra
Anubis L´Ami Noir
BC
82
66
70
218
1
1
Drncová Kateřina
Barbareé L´Ami Noir
BC
66
60
73
199
2
2
Čechová Zuzana
Esso z Kotrčova mlýna
BC
90
75
0
165
3
5
MUDr.Cabalková Milena
Camarade L´Ami Noir
BC
47
48
0
95
4
Kategorie
IPO3
DB
start.č.Příjmení a jméno
9
Mgr.Krejčí Kateřina
Jméno psa
Plemeno Stopa Poslušnost
Obrana Celkem Pořadí
Abba z Lanštorfa
DB
93
93
92
Titul
1 CACT
278
1
Klvaňová Marie
C´Victoria Donsa from 14th Meridian
DB
92
91
88
271
2 Res.CACT
5
Dočekal František
Efrita Brynal Gold
DB
95
93
77
265
3
6
Bohaboj Vladimír
Frank Brynal Gold
DB
98
84
82
264
4
12
Jun Antonín
Kessidy Gold Mičer
DB
99
73
88
260
5
4
Kremlová Hana
Gentleman Gill Alary Aslar
DB
82
87
90
259
6
7
Saska Zdeněk
Avertin Sheridano le Fano
DB
90
74
86
250
7
14
Brtníková Marta
Felicita Passo Doble
DB
85
57
73
215
8
10
Šišmová Vladislava
Igor Antis
DB
83
80
46
209
9
11
Macounová Gabriela
Ismena Halit Paša
DB
0
92
96
188
10
0
3
Řepa Miroslav
Eirin Passo Doble
DB
52
80
8
Tkačuk Roman
Harras Haico Alary Aslar
DB
95
87 odst.
2
Janichová Jitka
Aggrenox Sheridano le Fano
DB
Kategorie
IPO3
BC
start.č.Příjmení a jméno
13
Šinko Vladimír
132
11
182
12
13
disk.
Jméno psa
Plemeno Stopa Poslušnost
Obrana Celkem Pořadí
Atilla z Podzámeckých zahrad
BC
63
53
81
78
212
1
MS IDC dobrmanů, Budapešť-Halásztelek Maďarsko
26.-27.května 2012
Psovod
Pes
Stát
A
B
C
Celkem Poř.
Soprani Giuseppe
Ottomac
ITA
99
91
97
287
1
Roman Schneider
Oscar vom Aurachgrund
GER
97
95
95
287
2
Foroni Sandra
Otamac
ITA
99
87
88
274
3
Lizzery Michele
Ebibi del Bosco del Buren
ITA
96
82
94
272
4
Luděk Šilhavý
Alexa Sheridano le Fano
CZ 1
94
85
92
271
5
Gabriele Grundmann
Dexter vom Maindreieck
GER
92
85
93
270
6
Tommy Andersson
Dobfancier's Vizir
SWE
89
90
90
269
7
Martin Kruiss
Beast vom Elbenwald
AUS
92
84
92
268
8
Mr. Petri Aalto
Dinico Unico del Conte Drago
FIN
91
92
84
267
9
Alice Bøgh
Grusholm Kuba
DEN
94
81
87
262
10
Norbert Hartmann
Enrico vom Ferrenberg
GER
85
87
89
261
11
Frida Doggsen
Dobfancier's Vimza
SWE
92
87
81
260
12
Tatiana Smirnova
Atoris Sheridano le Fano
RUS
90
87
82
259
13
Adam Jansen
Don vom Burghof
HOL
94
71
93
258
14
Rosemarie Backes
Ron v. Edertal
GER
93
88
76
257
15
John Asbjörn Warmestad
Supreme Guardians Black Eros
NOR
88
84
83
255
16
Irmgard Steinberg
Falco von der Burgstätte
GER
97
80
78
255
17
Tom Michael Hansen
Alteana Sheridano le Fano
DEN
93
76
84
253
18
Emelie Löwstedt
Diragos in Flames
SWE
89
88
76
253
19
Daniela Cahová
Urian Miratio
CZ 1
93
77
78
248
20
František Dočekal
Efrita Brynal Gold
CZ 2
86
74
83
243
21
Draxler Gerhard
Amin von Rebell
AUS
77
76
88
241
22
Laine Löfman
Dobfancier's Ruzka
SWE
88
82
71
241
23
Viano Giulia
Brista Della Maschera di
Tutankhamon
ITA
96
90
51
237
24
Elly Elsenaar
Briska's Zabar
HOL
55
79
96
230
25
Bene Mihály
Portonicos di Altobello
HUN
84
71
72
227
26
Zambini Fausto
Pippy di Casa Giardino
ITA
57
81
73
211
27
Morten Larsen
Briska's Alex
NOR
31
87
85
203
28
Gráf Gabriella
Julia Dimodello
HUN
75
62
58
195
29
Antonín Jun
Kessidy Gold Mičer
CZ 2
17
80
96
193
30
Bas de Rijk
Arrow van het Wantij
HOL
17
81
95
193
31
Zdeněk Saska
Avertin Sheridano le Fano
CZ 2
18
87
86
191
32
Valenti Barbara
Uranianking di Casa Rioda
ITA
11
85
90
186
33
Gabriela Macounová
Ismena Halit Paša
CZ 1
0
91
91
182
34
Trojovsky Helmut
Citta de la Casa Alina
AUS
11
89
72
172
35
64
Mr. Jari Laakso
Brückendorfer Kastra
FIN
7
80
83
170
36
Attila Rácz
Paradise King of Darkness
HUN
7
82
76
165
37
Catrinoiu Molnar Ovidiu
Babylon Von Gini House
ROM
79
70
13
162
38
Camilla Rönnqvist
Mezzrow's Pushkin
SWE
72
64
16
152
39
Marta Brtniková
Felicita Passo Doble
CZ 1
70
60
17
147
40
Dora Carmen Correa
Eenzo vom Warringhof
HOL
64
78
-
142
41
Darina Miklášová
Charisma Nuova Dolce Vita
SK
-
83
38
121
42
Slawomir Malyska
Kartagina Keris Tromelin
PL
5
76
13
94
43
Mag. Markus Totz
Quito von der Goldschmiedau
AUS
-
80
Disk.
-
Sebastian Schauermann
Diragos Idol
SWE
-
67
disk
-
65
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI DKČR
Místo konání: KUŽELNA BAR Šestajovice Revoluční 408 (u fotbalového hřiště) okr. Praha - Východ
Čas: 02. 03. 2013 od 10.00 hodin
GPS: 50.10524°, 14.68088°
PROGRAM SCHŮZE:








Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu členské schůze
Zpráva předsedy
Zpráva jednatele
Zpráva ÚPCH
Zpráva pokladníka
Zpráva výcvikáře
Zpráva KRK
Diskuse k předneseným zprávám

Přestávka





Vyhlášení klubových šampionů
Aktualizace klubových normativů
Všeobecná diskuse
Návrh usnesení a jeho schválení
Závěr
UPOZORNĚNÍ: návrhy členů k aktualizaci normativů nutno zaslat jednatelce klubu JUDr. Zdeně
Pokorné do 31. 1. 2013 nejlépe na e-mailovou adresu [email protected] event. poštou na
adresu Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5.
66
67
Oznámení členům DKČR
Oznámení členům DKČR
Vážení členové Dobrman klubu ČR,
Vážení členové Dobrman klubu ČR,
na webových stránkách našeho klubu naleznete nový formulář Evidenčního listu, o
jehož vyplnění Vás zdvořile žádáme.
na webových stránkách našeho klubu naleznete nový formulář Evidenčního listu, o
jehož vyplnění Vás zdvořile žádáme.
Součástí tohoto nového formuláře je i nový text prohlášení ohledně zpracování a
uchování Vašich osobních údajů. Toto prohlášení současně reflektuje platnou právní
Součástí tohoto nového formuláře je i nový text prohlášení ohledně zpracování a
úpravu.
uchování Vašich osobních údajů. Toto prohlášení současně reflektuje platnou právní
úpravu.
DKČR jako člen ČKS má povinnost uvádět u svých členů i datum narození, popř.
další údaje, které jsou nutné k získávání dotací ČKS z MŠMT a samozřejmě i dotací
DKČR jako člen ČKS má povinnost uvádět u svých členů i datum narození, popř.
DKČR.
další údaje, které jsou nutné k získávání dotací ČKS z MŠMT a samozřejmě i dotací
DKČR.
Pokud se jedná o uvedení Vašich emailových adres a telefonického spojení, tyto
údaje dle našeho názoru budou sloužit i k lepší komunikaci předsednictva a
Pokud se jedná o uvedení Vašich emailových adres a telefonického spojení, tyto
jednotlivých členů, neboť není vždy nutné vše posílat poštou (v současné době se
údaje dle našeho názoru budou sloužit i k lepší komunikaci předsednictva a
jedná o nemalé výdaje Vás i DKČR).
jednotlivých členů, neboť není vždy nutné vše posílat poštou (v současné době se
jedná o nemalé výdaje Vás i DKČR).
Doufáme, že pochopíte stávající situaci a zašlete tyto dokumenty dle pokynů tam
uvedených v co nejkratší době.
Doufáme, že pochopíte stávající situaci a zašlete tyto dokumenty dle pokynů tam
uvedených v co nejkratší době.
Děkujeme za pochopení
Děkujeme za pochopení
V Praze dne 22.10.2012
V Praze dne 22.10.2012
MUDr. Renáta Bočanová
JUDr. Zdenka Pokorná
předsedkyně
MUDr.
Renáta Bočanová
jednatel
JUDr.
Zdenka Pokorná
předsedkyně
jednatel
Dobrman klub ČR o.s.
IČ: 43500412
Dobrman klub ČR o.s.
se sídlem Vestecká 999
IČ: 43500412
(areál SYVA Intertransport)
se sídlem Vestecká 999
250 01 Brandýs nad Labem/Stará Boleslav
(areál SYVA Intertransport)
č.ú. 1141468349/0800
250 01 Brandýs nad Labem/Stará Boleslav
č.ú. 1141468349/0800
68
Evidenční list člena DKČR
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………………………………………………
Adresa bydliště ………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………….
Telefon 1 ………………………………….
E-mail
………………………………….
Telefon 2 ……………………………….....
www
………………………................
Název chovatelské stanice …………………………………………….............................
Člen ZKO - ANO / NE - v místě ……………………………………………………………
Vlastním tyto jedince
Jméno a chovatelská stanice
Pohlaví
Datum narození
Číslo zápisu
V DKČR bych mohl(a) vypomoci v této oblasti
Př. právní poradna, překladatelství, tlumočení, doprava, účetnictví
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Dne…………………
Podpis člena……………………………………..
Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: [email protected]
Děkujeme výbor DKČR
Strana 1 (celkem 2)
Evidenční list člena DKČR
Písemné prohlášení
Vyplnění níže uvedeného prohlášení jsme povinni od Vás vyžadovat na základě
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jehož uplatnění v praxi se
bezprostředně týká veškerých občanských sdružení v tělovýchově a sportu. Uvádění
výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro získávání dotací od ČKS a MŠMT.
Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence
členů občanského sdružení a dále v souvislosti s členstvím občanského sdružení
v dalších organizacích a poskytování těchto informací v souvislosti s žádostmi o
dotace a příspěvky.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
obsažených v tomto formuláři správcem Dobrman klub ČR o.s., IČ: 43500412, se
sídlem Vestecká 999, (areál SYVA Intertransport), 250 01 Brandýs nad Labem/Stará
Boleslav pro účel zde stanovený. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené
v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň
jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž
byly shromážděny. Členové výboru správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po skončení funkčního období.
Já níže podepsaný souhlasím s tím, aby v evidenci DKČR a ČKS bylo uvedeno mé
jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště.
V ………………………………………….......... dne ……………………….. …………….
podpis člena.. ………………..……………………
Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: [email protected]
Děkujeme výbor DKČR
Strana 2 (celkem 2)
Dobrman klub ČR o.s.
Přihláška
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………………………………………………
Adresa bydliště ………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………….
Telefon 1 ………………………………….
E-mail
………………………………….
Telefon 2 ……………………………….....
www
………………………................
Člen ZKO - ANO / NE - v místě ……………………………………………………………
Vlastním tyto jedince
Jméno a chovatelská stanice
Pohlaví
Datum narození
Číslo zápisu
V DKČR bych mohl(a) vypomoci v této oblasti
Např. právní poradna, překladatelství, tlumočení, doprava, účetnictví
…………………………………………………………………………………………………..
Zápisné (jednorázové) 100,- Kč
Roční členský příspěvek
řádný člen .………………….. 500,- Kč
čestný člen …………………...... 0,- Kč
Poplatek, prosím, uhraďte na č.ú. 1141468349/0800.
Dne…………………
Podpis člena……………………………………..
Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: [email protected]
Děkujeme výbor DKČR
Strana 1 (celkem 3)
Dobrman klub ČR o.s.
Přihláška
Písemné prohlášení
Vyplnění níže uvedeného prohlášení jsme povinni od Vás vyžadovat na základě
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jehož uplatnění v praxi se
bezprostředně týká veškerých občanských sdružení v tělovýchově a sportu. Uvádění
výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro získávání dotací od ČKS a MŠMT.
Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence
členů občanského sdružení a dále v souvislosti s členstvím občanského sdružení
v dalších organizacích a poskytování těchto informací v souvislosti s žádostmi o
dotace a příspěvky.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
obsažených v tomto formuláři správcem Dobrman klub ČR o.s., IČ: 43500412, se
sídlem Vestecká 999, (areál SYVA Intertransport), 250 01 Brandýs nad Labem/Stará
Boleslav pro účel zde stanovený. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené
v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň
jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž
byly shromážděny. Členové výboru správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po skončení funkčního období.
Já níže podepsaný souhlasím s tím, aby v evidenci DKČR a ČKS bylo uvedeno mé
jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště.
V ………………………………………….......... dne ……………………….. …………….
podpis člena.. ………………..……………………
Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: [email protected]
Děkujeme výbor DKČR
Strana 2 (celkem 3)
Dobrman klub ČR o.s.
Přihláška
Vyplněnou přihlášku a kopii zaplacené složenky zašlete na adresu jednatele klubu:
JUDr. Zdenka Pokorná
Fráni Šrámka 1918/36
150 00 Praha 5
mob: 603 290 628, e-mail: [email protected]
Po projednání Vaší přihlášky předsednictvem DKČR nazpět obdržíte členský průkaz.
Číslo členského průkazu uvádějte vždy při jakékoliv další platbě, i převodu z účtu
uvádějte jako variabilní symbol! 1x ročně obdržíte od redakce klubový Zpravodaj
s informacemi o plemeni a o ostatních akcích.
Přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů s Vaším psem.
!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze!!! Veškeré platby zasílejte na
číslo účtu klubu. Číslo účtu: 1141468349/0800
Adresa sídla klubu:
Dobrman klub České republiky,
SYVA INT. TRANSPORT,
Vestecká 1
250 01 Brandýs n/L. – Stará Boleslav
K přihlášce přiložte !!! kopii !!! dokladu o zaplacení čl. příspěvků ve výši 500,Kč a zápisného ve výši 100,- Kč, t.j. celkem 600,- Kč.
Bez dokladu o zaplacení není možné přihlášku přijmout.
Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: [email protected]
Děkujeme výbor DKČR
Strana 3 (celkem 3)
Dogdancing
V dnešní době mají pejskaři a jejich psi na výběr celou škálu psích sportů, kterým se mohou společně
věnovat. A dobrman to je jedno z nejvšestrannějších plemen. Vyberte si kynologický sport a dobrman
z něj bude jistě nadšený, snad až na pasení na to pravděpodobně nebude mít vlohy :-).
Co ale dobrmanovi rozhodně nesedí, je nuda a nic nedělání. To víme asi všichni, kdo dobrmana máme
doma.
Dobrman je v intelogenci TOP 5
Sport, který vám chci přiblížit je můj milovaný sport a je to dogdancing. Moc nechápu proč se lidé tak
diví, když vidí mého dobrmana na závodech dogdancingu. Ale samozřejmě mě těší, když pak od nich
slyším, že je neuvěřitelné co všechno se může tohle plemeno naučit, že to tedy nečekali. Takže na
úvod bych ještě připomněla, že dobrman je podle studie Stanley Corena na 5. příčce v žebříčku
pracovní inteligence psů. Takže v inteligenci rozhodně nemá žádný handicap.
Zábava na doma i vrcholový sport
A teď zpátky k dogdancingu. Jaká je jeho definice? Něco jako: pes pod vedením psovoda předvádí
sestavu cviků do rytmu hudby. A teď konkrétněji. Dogdancing je plnohodnotný kynologický sport.
Můžete se mu věnovat jen tak čistě pro domácí využití. Učit psa za dlouhých zimních večerů
nejrůznější cviky a triky jako je proplétání mezi nohama, couvání, křížení tlapek a další. A ty pak
předvádět svým známým a rodině. Když po čase dostanete chuť změřit síly na závodech, můžete
vymyslet sestavu do hudby a vyrazit na regionální či neoficiální závody. Těch je pořádáno během roku
docela dost. A nebo lze dogdancing vnímat jako sport se vším všudy a s ambicemi mířit výš. Oficiální
závody mají u nás zatím dvě výkonnostní kategorie v zahraničí to bývají i tři až čtyři. Každý rok je
pořádáno Mistrovství republiky v tomto sportu. Dále existují vrcholové soutěž jako Mistrovství světa a
Mistrovství Evropy a také prestižní závod při světoznámé Cruftově výstavě v Anglii. Takže jednotlivé
republikové kluby pořádají též kvalifikační závody na tyto mistrovské soutěže.
Heelwork x Freestyle
Dogdancing se dělí na dvě základní divize. Divize se neliší ve smyslu výkonnostním, nýbrž ve svém
obsahu. Heelwork to Music je založen na pozicích psa u nohy psovoda. Těchto pozic je celkem 10. (viz
obrázková příloha) a pes se může pohybovat ve všech směrech, tedy jít dopředu, couvat či jít do
boku. A nebo provádět tak zvaný pivot, cvik kdy přední packy má pes téměř na jednom místě a zadní
nohy se pohybují do kruhu, jako by psovo tělo bylo osou toho pomyslného kruhu. Takže když si to
spočítáte 10 pozic a 4 směry plus pivot na obě strany, to už je pěkný výčet kombinací. Jednotlivé
pozice pak propojují přechodové prvky jako otočky, zacouvání mezi nohy apod. Pro zpestření bývá
choreografie doplněna i několika freestylovými cviky, ale základ musí být heelwork a pes se nesmí od
psovoda vzdálit více jak metr a půl. Heelwork se hodí pro psy co jsou schopni naučit se přesné pozice
a psovody, kteří mají smysl pro preciznost. Dobrman se svým elegantním tělem se v heelworkových
sestavách krásně vyjímá.
Druhou divizí je Freestyle a jak už sám název napovídá, nejsou tu téměř žádná omezení. Jediná dvě
kritéria, která musí freestylová choreografie dodržet je: žádné nebezpečné pohyby, které by mohli
vést ke zranění psa a minimum heelworku. Takže jednoduše řečeno to co už není heelwork je
freestyle.
Připravují se nejen psi, ale i psovodi
Sestavy psovodů, kteří patří mezi světovou elitu jsou precizně propracované do nejmenších detailů, od
hudby přes kostým, až po dokonalé pohyby psovoda, ze kterých není rozpoznatelná žádná pomoc
psovi. Mnoho psovodů, kteří jsou na vrcholu vyhledává pomoc choreografů a tanečníků a nebo se
sami tomuto oboru věnují. V dnešní době už nestačí mít skvěle připraveného psa. Připraven musí být i
psovod. Hodnotí se totiž nejen technika provedených cviků, ale i umělecký dojem, do kterého spadá i
sám psovod.
74
Zkouška a závod není to samé
Pokud máte dojem, že vymýšlení choreografií není váš šálek kávy, tak stále ještě není třeba
dogdancing zavrhnout. Mimo soutěží totiž existují i dogdancingové zkoušky. Avšak oproti jiným
kynologickým odvětvím, v dogdancingu spolu tyto dvě věci vůbec nesouvisí. Závod a zkouška spolu
mají společného jen velmi málo.
Ve zkouškách máte přesně zadané jaké cviky má pes předvést a máte též časový limit do kterého se
sestava musí vejít. Na zkoušky není potřeba žádný kostým, jen hudební doprovod, který odpovídá
temperamentu vašeho psa. Dogdancingových zkoušek je celkem 12.
4 divize – tedy 4 odlišné styly. Mimo již zmíněného Heelworku a Freestylu je to navíc Musical
dressage, který vychází z drezůry koní a taneční divize, kde jsou od psovoda požadovány taneční
pohyby.
A každá divize má ještě 3 výkonnostní stupně. Na první pohled to možná zní složitě, ale je to zcela
jednoduché. Je to něco na způsob nového dělení IPO zkoušek. Můžete skládat zkoušky stopařské
z poslušnosti i čistě obranu. Kdo chce může složit zkoušky všechny a nebo se věnovat třeba pouze
stopám. A zrovna tak to chodí v dogdancingu. Kdo má všestranného psa a sám je tanečně nadaný,
může skládat zkoušky všech 4 divizí, ovšem komu vyhovuje zůstat u jedné divize skládá třeba jen
freestylové zkoušky.
Úroveň jedna zvládne každý
Obtížnostní úrovně se od sebe velmi liší. První úroveň je schopen složit každý tým (psovod a pes).
Někomu bude stačit krátká příprava, jiný na tom bude pracovat rok, ale je to v silách každého.
Posuďte sami pro příklad zkouška Heelwork To Music první úrovně obsahuje pohyb u nohy v rovném a
kruhovém tvaru, pivot u nohy psovoda, slalom mezi nohama, otočky psa kolem své osy a práci
(zvedání) tlapek psa.
Druhá úroveň je už o poznání těžší a navíc je zde bodově penalizována jakákoliv fyzická pomoc psu.
Tedy povely musí být pouze slovní. Zkouška freestylová druhé úrovně obsahuje prvky jako obíhání
psovoda v dalekých kruzích (minimálně ve vzdálenosti metr a půl od psovoda) couvání od psovoda.
Otočky kolem své osy na dálku a jiné.
Třetí úroveň už je skutečně náročná. Krom toho, že je zde požadován i pohybový projev psovoda jsou
zde zařazeny náročné cviky jako: slalom mezi nohama psovoda, ovšem pes u toho musí couvat,
odcouvání od psovoda a následné přicouvání k němu zpět a další.
Motivace psovodů
Velmi motivující je možnost získat tituly za složené zkoušky. A to za splnění jedné celé úrovně. Tedy
například za všechny 4 zkoušky nejnižšího stupně je psu přiznán titul Master of Dogdancing 1.úrovně.
Zkráceně MOD1. A dále za splnění všech zkoušek jedné divize tedy například splněné freestylové
zkoušky úrovně 1,2 i 3 získává pes titul Master of Dogdancing divize C (freestyle) zkráceně MODC.
Při splnění všech 12 zkoušek se pak pes stává Championem of Dogdancing. CHOD. Tento titul mají u
nás zatím pouze 3 psi. To svědčí o jeho náročnosti.
Za každou splněnou zkoušku si psovod odnáší kokardu. Za zmíněné tituly pak klub každoročně na MR
předává psovodům talíře se štítkem na kterém je vyryto jméno psovoda i psa, kteří titul získali.
V dogdancingu je kladen důraz nejen na motivaci psů, ale motivováni jsou i psovodi k tomu, aby se
psy pracovali 
Velkou výhodou dogdancingových zkoušek je naprostá volnost v povelech a slovní motivaci psa. Na
psa můžete mluvit po celou dobu zkoušek. Jen by jste neměli být slyšet víc než hudba. Hračky a
pamlsky samozřejmě při zkouškách povoleny nejsou.
A ke splnění zkoušky je nutné, aby pes předvedl všechny cviky. Pokud byť jen jeden cvik pes
nezvládne, zkouška mu není uznána i když ostatní cviky provedl bez ztráty kytičky. To je naopak na
zkouškách v tomto sportu obtížné.
Dobrmani v Dogdancingu
Tímto článkem jsem vám chtěla nastínit o čem je sport zvaný Dogdancing. Bohužel občas slýchám, že
dogdancing je cirkus. Tak vězte že s cirkusem má společného přesně tolik co IPO, o kterém se také
75
někdy hovoří v této souvislosti. A pokud by jste měli dojem, že dogdancing je sport který ovládají
border kolie a dobrman se jim nemůže rovnat tak i z tohoto omylu vás vyvedu. Letos získalo titul Mistr
Evropy v týmech České družstvo. Skládalo se ze 4 psů a to border kolie, australského ovčáka,
dobrmana a čivavy. Do celkového hodnocení se však započítávaly jen tři nejlepší výsledky. Tedy o
tento titul se zasloužila čivava, AUO a dobrman. Tím dobrmanem byla moje fena Frederica Alary Aslar.
Letos získala též 5. místo na MS v jednotlivcích, 13.místo na ME, titul mistra Rakouska a titul
vicemistra ČR. Vyhrála zlatou medaili na Dog Olympic games, v zahraničí závodí v nejvyšší třídě a
velmi často vyhrává. Ano můžete namítnout, že je to výjimečný dobrman. Ale věřte není. Dobrmanka
jména Sára (Axa Quick Benas) už běhá za duhovým mostem, avšak v dobách kdy byla mezi námi
svým nadšením pro tento sport bavila tisíce lidí a na soutěžích bylo téměř nemožné ji porazit. Sára a
Frederica spolu mají pokrevně společného jen tolik, že jsou to dobrmani a obě jsou moje.
Dogdancingové zkoušky v ČR podle mých informací skládalo nebo skládá 6 dobrmanů. Na světových
soutěžích se kromě mé feny objevuje ještě dobrmanka ve Švédském týmu a také hnědá fena
s majitelkou z USA, toho času žijící v Belgii.
Tak co bude u nás ještě víc tancujících dobrmanů ? 
Pokud vás článek zaujal a máte jakékoliv dotazy, můžete mne kontaktovat na emailu:
[email protected], či si mě najít na FB a poslat mi zprávu. Velmi ráda vám s čímkoliv poradím.
Informace o tomto sportu najdete na www.dogdancingclubCR.cz
Šimona Drábková a Frederica Alary Aslar
76
77
Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne 5. 9. 2012 v Klánovicích
Přítomni: MUDr.Renáta Bočanová, Kateřina Michalová, František Dočekal, Zdeněk Saska,
JUDr.Zdenka Pokorná, Michaela Králová, Daniela Sklenářová
Kontrola předešlých zápisů:
Bod 11 /ze dne 30.3.2012/ částečně splněno. Zprávu z výroční členské schůze v elektronické
podobě k dnešnímu dni nedodali: V. Sklenář, MVDr. Brožová.
NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ:
Bod 1. Výcvikový víkend Volenice 15. - 17.6.2012
I přes finanční podporu klubu pro členy DKČR se přihlásilo pouze 6 účastníků (z toho 5 členů
výboru). Akce byla proto zrušena a vybrané zálohy vráceny.
Bod 2. Klubové akce 2013
KV bez zadání titulu klubový vítěz 11.5.2013 Sadská
KV se zadáním titulu klubový vítěz 28.9.2013 Klánovice
Jarní svod a bonitace Klánovice, termín duben/květen, bude upřesněno poč.roku 2013
Podzimní svod a bonitace Sadská 21.-22.9.2013
Termíny výstav byly nahlášeny na ČMKU 15.8.2012
Bod 3. Jednotné chovatelské podmínky pro plemeno dobrman
Kontrolou plnění usnesení VH ze dne 2.5.2005 revizním orgánem ČMKU zjištěna absence
písemné dohody mezi kluby v archívu ČMKU. Na základě výzvy P ČMKU nutno doložit
písemnou dohodu ve smyslu přílohy 1/ tohoto usnesení do 30.11.2012. Pověření:
K.Michalová, R.Bočanová
Bod 4. MR dobrmanů
Vzhledem ke změně termínu MR BO, které se nově bude konat 6.10.2012 požádalo P DKČR
o změnu termínu mistrovství našeho plemene na jiný termín. Nový termín 13.10.2012.
Rozhodčí zůstávají (K.Nedvěd, Vl.Nedvěd). Změna figuranta (původně delegovaný Vl.Křeček
v tomto termínu nemůže), technická část V.Kuncl, kontrolní výkon J.Mach (zůstává). Vedoucí
stop R.Fagoš. Propozice a přihlášky jsou t.č. ke stažení na stránkách klubu. Jsou vypsány
obvyklé kategorie IPO 1 (Junior Cup) a IPO 3. Nově jsou vypsány kategorie FPr 1 (stopa), SPr
1 (obrana), APr 1 (poslušnost a obrana). Minimální počet 3 přihlášek (souhrnně z DKČR a
Beauceron klubu) pro uskutečnění těchto kategorií.
Bod 5. Dotace ČKS na organizaci sportu
Písemný příslib dotace až do výše 19.500Kč dle skutečných nákladů. Dotaci z prostředků
MŠMT lze čerpat pouze na finanční zajištění sportovních akcí (MS, MR atp) Vyúčtování
78
doložené originály účetních dokladů nutno předat do 9.11.2012 na sekretariát ČKS.
Zodpovídá: M.Králová, R.Bočanová.
Bod 6. Klubové výstavy
Vzhledem k uvolněným prostředkům na sportovní činnost (viz výše) a positivní ekonomické
bilanci klubu bude z prostředků klubu finančně podporována organizace klubových výstav.
V roce 2012 nebudou vybírány od organizátorů odvody ve výši 50Kč za každého účastníka.
Vzhledem k tomu, že KV v Sadské proběhla již 12.5.2012 a odvod v úhrnné výši 2.200Kč je již
evidován v účetnictví klubu, bude po zjištění bankovního spojení převeden na účet ZKO
Sadská. Vzhledem k okolnostem byla schválena dotace ZKO Klánovice na organizaci Speciální
výstavy a ZTP 8.-9.9.2012 ve výši 5000Kč (účast zahraničního rozhodčího delegovaného
DKČR, absence plnohodnotného sponzoringu – firmou Royal Canin zamítnuto těsně před
akcí).
Bod 7. Bonitační komise 23.9.2012 Klánovice
ÚPCH Kateřina Michalová. Schváleni další členové – rozhodčí pro exteriér MVDr. Brožová,
rozhodčí pro povahu Jaroslava Mikulecká. Figurant Robert Fagoš.
Bod 8. Kluboví šampióni
Hekaté Gumby majitelky Jaroslavy Mikulecké
Jack Abba Sonia majitelky Dagmar Malé
Mona Extra Moravák (veterán šampión) majitelky Vladimíry Gschwindl
*****GRATULUJEME*****
Bod 9. Noví členové
Dominika Marhoulová, Tamara Holásková, Tomáš Matoušek, Jaroslav Zub.
Konec schůze: 17.15
Příští schůze: 17.10.2012 od 15,00 v sídle klubu
79
zapsala: R.Bočanová
Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne 17. 10. 2012 ve Vestci
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Kateřina Michalová, František Dočekal, Zdeněk Saska,
Michaela Králová
Omluveni: JUDr. Zdenka Pokorná, Daniela Sklenářová
Kontrola předešlých zápisů :
Bod 11 /ze dne 30.3.2012/ částečně splněno. Zprávu z výroční členské schůze v elektronické
podobě k dnešnímu dni nedodali: MVDr. Brožová.
Bod 3 /ze dne 5.9.2012/ jednotné chovatelské podmínky pro plemeno dobrman
Kontrolou plnění usnesení VH ze dne 2. 5. 2005 revizním orgánem ČMKU zjištěna absence
písemné dohody mezi kluby v archívu ČMKU. Na základě výzvy P ČMKU nutno doložit
písemnou dohodu ve smyslu přílohy 1/ tohoto usnesení do 30. 11. 2012. Pověření:
K.Michalová, R.Bočanová
Bod 5 /ze dne 5.9.2012/ dotace ČKS na organizaci sportu. Vyúčtování nutno předat do 9. 11.
2012 na sekretariát ČKS. Zodpovídá: M.Králová, R.Bočanová.
NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ:
Bod 1. MR dobrmanů
Dne 13. 10. 2012 se v areálu Dog Ajax centrum ve Volenici u Příbrami uskutečnilo MR
dobrmanů a beauceronů. Vzhledem k počtu přihlášených byla VK ČKS požádána o schválení
dodatečné delegace 3. rozhodčího – Bc. St. Beníška. Hlavní rozhodčí V. Nedvěd – oddíl A,
Bc.St.Beníšek – oddíl B, K.Nedvěd – oddíl C.
Organizačně ve spolupráci se zástupci klubů závod připravili členové ZKO Rožmitál p.Tř.
Provedeno vyúčtování akce. Celkové náklady cca 20. 000 Kč (poháry 6.500, ceny 3.000, ½
částky za pronájem kynologického areálu 1.800, předměty na stopy 1.000, činky 500, cca
7.000,- poměrná část nákladů na rozhodčí, figuranty a šlapače vč. cestovného a ubytování).
Sada činek (650g+2kg) uložena do klubové místnosti.
Bod 2. Zpravodaj
Započala příprava klubového zpravodaje „Ročenky 2012“. Dodané podklady zpracuje,
tiskovou verzi připraví Kateřina Králková /DPP/. Cenová nabídka tiskárny v Říčanech
(F.Dočekal) bude porovnána s náklady na tisk v K+B tiskárně Most. Vytištěné zpravodaje
nutno převzít z tiskárny a předat se jmenným seznamem České poště k distribuci (F.Dočekal,
Z.Saska). Uzávěrka 15. 11. 12. Titulní strana DKČR. Ceník inzerce beze změn. Ročenka bude
obsahovat zápisy ze schůzí P DKČR (R.Bočanová), zápis z výroční členské schůze 2012 a
zprávy funkcionářů (R.Bočanová), pozvánku na členskou schůzi 2013 (R.Bočanová), sdělení
ÚPCH (K.Michalová), nový evidenční list člena DKČR a přihlášku do klubu (Z.Pokorná),
80
informace k HD (Z.Pokorná, K.Michalová), podmínky pro udělování Klubových šampionátůshrnutí (Z.Pokorná, R.Bočanová).
Bod 3. Klubová místnost
Kateřina Michalová uložila zpět do klubové místnosti čtečku čipů. Dále uložena sada činek –
viz bod 1. MR. Zdeněk Saska vyzvedl z klubové místnosti 5ks videokazet s „historickými“
záznamy sportovních akcí /do klubového archivu předala dr.Brožová spolu s agendou ÚPCH/.
Bod 4. CHS Abba Sonia
Žádost majitelky CHS paní Dagmar Malé o chov pod záštitou DKČR (dosud chov pod MSDK).
Chovatelská činnost je vykonávána ve Znojmě, provádění úkonů ve smyslu chovatelského
řádu by bylo pro P DKČR/ÚPCH obtížně realizovatelné. Naproti tomu CHS je v regionální
působnosti Moravsko-slezského dobrman klubu, pod jehož záštitou byly realizovány
dosavadní odchovy, žádosti nevyhověno.
Bod 5. Rozloučení s kynologickou sezonou
Předběžný návrh výcvikáře klubu na uspořádání víkendové společensko – výcvikové akce
s finanční podporou klubu (příspěvek na figuranta). Z. Saska zjistí zájem ze strany členů
klubu, v kladném případě zajistí v listopadovém termínu figuranta a cvičební plochu. Dále
bude řešeno operativně. Zodpovídá: Z.Saska
Bod 6. Kluboví šampióni
Klubový šampión mladých: Sant Kreal Parida majitelky Mgr. Houdkové. *GRATULUJEME*
Další 2 podané žádosti nesplňovaly formální náležitosti pro zadání titulu Klubového
šampiona. Žadatelé budou vyrozuměni.
Bod 7. Noví členové
Mgr. Kateřina Krejčí
Konec schůze: 17.15
Příští schůze: 28. 11. 2012 od 15,00 v Šestajovicích
81
zapsala: R.Bočanová
MS IDC 2012 úvodní ceremoniál zleva: Robert Fagoš (figurant reprezentace), Renáta Bočanová
(vedoucí družstva), Zdeněk Saska a Avertin Sheridano le Fano, František Dočekal a Efrita Brynal
Gold a Antonín Jun a Kessidy Gold Mičer.
MR 2012 stupně vítězů: 1.místo Mgr.Kateřina Krejčí a Abba z Lanštorfa, 2.místo Marie Klvaňová a
C´Victoria from 14th Meridian, 3.místo František Dočekal a Efrita Brynal Gold
82
Poznámky:
83
CHS BLACKFREMAK
GCH. Comtessa Donsa from 14th Meridian
* 12.8. 2009
ICH. A‘Sara Nigre from 14th Meridian
X
CH. Don Diego V. Harten Kern
DKK 0/0
1.místo MČR dobrmanů 2012
Junior Cup IPO 1
Grand Šampion
Šampion ČR
Junioršampion ČR
Klubový šampion DKČR
Klubový junioršampion DKČR
IPO 1
Národní vítěz
SPR 1
Vítěz střední a východní Evropy
BH
Klubový vítěz 2012
ZM
Vítěz speciální výstavy
Výběrová bonitace DKČR-V1A
Nominace na Cruft 2013
Nejkrásnější fena svodu - 5A
č. Interšampiona
www.blackfremak.webnode.cz
►► pravidelně aktualizované novinky
►výsledky z výstav, závodů a soutěží
►►zdravotní výsledky dobrmanů
►►prezentace dobrmanů z našeho klubu
►►pozvánky nejen na klubové akce naše i zahraniční
►►přihláška pro nového člena klubu
►inzerce štěňátek
►a mnoho dalšího….
Srdečně zveme do našich řad nové členy!
Download

dobrman 2012 - Dobrman Club ČR