Stalo se...
Setkání s opatrovníky
a rodinnými příslušníky
2. číslo | březen 2014
Úvodník
Je důležité dívat se stále dopředu. Nový rok je opět plný výzev a pro nás čím dál
víc provázán s nadcházející změnou – transformací Domova Pístina.
5. října 2013 proběhlo v Domově Pístina společné
setkání opatrovníků, rodinných příslušníků a přátel
klientek Domova Pístina.
Hlavním tématem tohoto setkání byla transformace naší sociální služby, zejména podrobnější informace
o bydlení pro jednotlivé klientky. Velice zajímavá byla
i bouřlivá diskuse, která proběhla mezi opatrovníky.
Z ní vyplynulo, že většina z nich si přeje lepší životní
podmínky pro obyvatelky Domova, než ty, které jim
dokážeme nabídnout v hromadném bydlení dnes.
Pro klientky to bude znamenat víc příprav a podpory ze strany zaměstnanců. Také bude úplně jasné, kde a s kým budou v budoucnu žít, i když to většina
z nich ví už teď a připravuje se na to. Pro opatrovníky, příbuzné, budoucí sousedy
i partnery Domova chystáme různé aktivity – od společenských setkání, po různé
informační materiály. Pro zaměstnance bude rok nejen ve znamení širší podpory
klientů, ale i podpory jich samotných formou vzdělávání a sdílení zkušeností jiných
poskytovatelů sociálních služeb. I oni by se v tomto roce měli dozvědět, v jaké lokalitě
a s kým budou nově pracovat. A pro Domov Pístina, jeho vedení, to znamená veliký
závazek – řídit a organizovat celý proces změny tak, aby byl pro všechny přehledný,
srozumitelný a bezpečný.
Těším se na další setkání a spolupráci.
Aleš Adamec
Zdislavská pouť 2014
POZOR!!! Tradiční Zdislavská pouť Domova Pístina se
blíží! A tentokrát bude již naposledy. Poznamenejte si
tedy do svých diářů termín:
29. dubna 2014 od 13.00 do 19.00 h
Bližší informace naleznete včas na našich webových stránkách nebo Facebooku, případně na plakátech
a pozvánkách, které budeme rozesílat.
Zároveň pro tuto akci sháníme podporu – finanční
i materiální. Pokud máte zájem nás podpořit nebo víte
o někom, koho byste nám mohli doporučit, kontaktujte nás na e-mailu [email protected] nebo telefonu
384 389 004. Děkujeme!
Vánoční setkání
Další akcí, o které stojí za to se zmínit a které se zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé klientek, bylo tradiční
Vánoční setkání. Uskutečnilo se 22. prosince 2013 přímo v Domově Pístina.
Bylo to jedno z nejkrásnějších vánočních setkání, už jen pro to, že se sešlo hodně lidí. Vánoční atmosféru skvěle podtrhly kapela Vojtěchomor z Příbrazi a Chrámový sbor ze Stráže nad Nežárkou. A samozřejmě, že i klientky
Domova Pístina na závěr zazpívaly několik vánočních písní. Myslíme si, že toto setkání se opravdu povedlo: pil se
punč, jedlo se cukroví a kdo chtěl, tak si domů odnesl i Betlémské světlo.
(Martina Zemanová)
Povídání se zaměstnanci
Aktuality z transformace Domova Pístina
Tento rozhovor s kolegy jsem dělala víceméně jako debatu o transformaci. Položila jsem otázku a nechala dotazované, ať sami rozvinou téma a jen jemně je posouvala k dalším tématům. Většinou mluvili o aktuálních věcech,
které teď tak nějak prožívají a řeší. Konkrétně jsem se ptala vedoucích domácností Heleny Blažkové, Jiřího Vevery
a jedné z pracovnic v sociálních službách Lenky Havlíčkové. S jejich názory na transformaci se nyní můžete prostřednictvím našeho Občasníku seznámit i Vy.
Půlroční novinky v transformaci Domova Pístina
• 1. Jaký význam pro Vás má transformace sociálních služeb obecně? • 2. Je něco, čeho se bojíte v souvislosti s transformací Domova Pístina? • 3. Těšíte se, až nastane změna a na co? • 4. Zapojujete se nějakým způsobem (osvětou)
do změny postojů společnosti, zaměstnanců směrem k transformaci obecně nebo konkrétně u Domova Pístina? •
H. B.: „Pro mě osobně má transformace význam, je to změna směrem dopředu a věřím, že i pro klientky. Už teď
je vidět velký posun. Když to srovnám s minulostí, co klientky mohly? Nic. Třeba jen to, že kafe měly jednou denně,
a to po obědě a všechny. Kdo nestihl donést hrnek, kafe neměl třeba vůbec. Dneska si uvaří kafe, kdy chtějí, mají
větší volnost v rozhodování. Ale určitý řád tady pořád cítím. Řeknu příklad. Klientka má drobnou virózu, nechce jít
k doktorovi. Ale zaměstnanci si myslí, že by měla jít. Kdo z nás hned letí se zvýšenou teplotou k lékaři? Proč to
nenecháme na jejím rozhodnutí? Proto já chci transformaci. Nebo třeba byly doby, že klientky nevěděly, že chleba se
prodává jako bochník. Samozřejmě ty, co žily v rodině, to věděly, ale ty, co celý život strávily v ústavu, tuhle informaci
neměly.“
L. H.: „Ale ona má přece právo odmítnout lékaře. Já si od transformace slibuji, že tohle v chráněném bydlení
skončí. Doufám, že klientky budou o sobě rozhodovat více samy. Ale je fakt, že je v tom taky musíme podporovat.“
H. B.: Já se taky těším na to, že budou mít více volnosti a prostoru v rozhodování. Ale to záleží hlavně na nás,
jak se k tomu postavíme.“
J. V.: „No jasně, to jak to celý dopadne, myslím
transformaci, záleží hlavně na lidech, myslím tím zaměstnance. Když ve změnu nebudou věřit zaměstnanci, tak
si ústav přeneseme do chráněných bydlení. Když bude
silný tým, je menší riziko, že vznikne takový malý ústav.
Lidi musí být o transformaci přesvědčeni, pak to bude
dobrý. A tak se snažíme zaměstnance pozitivně motivovat. Jak? No, musíš jim vysvětlovat výhody a srovnávat
život klientek s jejich životy. Jiná cesta není.“
L. H.: „Já třeba přesvědčuji i lidi z venku. Ptám se
jich, co si o transformaci myslí nebo co o ní ví. Když jsou
proti nebo neví, tak jim to vysvětluju tak dlouho, až je
přesvědčím. Jestli se mi to daří? Většinou ano.“
H. B.: „Fakt? Já se taky snažím, ale zkušenosti
mám horší a někdy ani už nemám sílu…“ (smích)
J. V.: „Jo, taky o tom mluvím, ale někteří lidi už
mají ten „svůj názor“ a nechtějí ho měnit. To je běh na
dlouhou trať, přesvědčit je.“
(Martina Zemanová)
Stavební pozemky – Jihočeský kraj postupně získává do svého majetku jednotlivé pozemky, na kterých snad již na podzim začnou růst nové domy pro chráněné
bydlení Domova Pístina. Do současnosti tak již byly převedeny pozemky v Třeboni i Lomnici nad Lužnicí. Pozemek v Lišově je v majetku kraje již od počátku a v Jindřichově Hradci
je převod pozemku zajištěný smlouvou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Z tohoto pohledu tedy budoucí výstavbě nic nebrání.
Stavební povolení – během celého podzimu a zimy pracoval Jihočeský kraj na přípravě a podání podkladů pro vydání stavebních povolení pro výstavbu nových domů chráněného bydlení. V současnosti tato práce finišuje.
Po vydání stavebních povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele staveb. Pokud se nic zásadního nestane, tak by stavební práce měly začít již letos na podzim.
Patrový dům v Lomnici nad Lužnicí – v rámci příprav stavební dokumentace chráněného bydlení
v Lomnici nad Lužnicí došlo ke změně v případě dvou uvažovaných přízemních domků. Nakonec na jejich místě
vyroste dům patrový, který bude mít stejnou podobu, jako druhý lomnický dům na pozemku blíže k náměstí.
Složení nových domácností – od společného setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientek průběžně přehodnocujeme zamýšlené složení obyvatel nových domácností. Snažíme se co nejvíce vyjít vstříc
připomínkám samotných klientek nebo jejich blízkých, které se nám postupně sešly. Není to vůbec jednoduchý úkol,
protože změna bydliště jedné klientky ihned ovlivňuje názory ostatních, takže je to někdy o složitém vyjednávání.
Přesto se nám do současnosti podařilo uspokojit většinu požadavků a několik posledních bychom měli vyřešit do
června 2014.
Letošní kurzy praktických dovedností – od dubna 2014 začneme v Domově Pístina opět pořádat kurzy praktických dovedností pro klientky. Během posledních třech měsíců jsme postupně všechny loňské kurzy
zhodnotili a snažili jsme se získané zkušenosti využít ke zlepšení těch letošních.
(Martin Holub)
Veřejné projednávání komunitního plánu v Třeboni
V úterý 11. února 2014 se v sále třeboňského městského úřadu konalo veřejné projednávání komunitního plánu
sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností (ORP) Třeboň pro období 2015–2018.
Na jednání byli pozváni všichni, kdo využívají nebo se chystají využívat sociální služby, anebo se jen zajímají
o sociální problematiku. Stejně tak se mohli zúčastnit i ti, kdo se chtějí do procesu komunitního plánování aktivně
zapojit a ovlivňovat tak směřování a rozvoj sociálních služeb na Třeboňsku. Na setkání kromě jiného představily svou
činnost také Oblastní charita Třeboň, Pečovatelská služba Ledax, Domov Pístina, Hospicová péče sv. Kleofáše a Fokus
České Budějovice.
Domov Pístina na tomto setkání prezentoval především svůj záměr blízké budoucnosti na Třeboňsku – tedy
podobu chráněného bydlení v Třeboni a v Lomnici nad Lužnicí. Zároveň jsme zde veřejně otevřeli i důležitou otázku
možného vzniku návazných sociálních služeb, především sociální rehabilitace nebo sociálně terapeutické dílny. Tedy
služeb, které budou potřebné nejen pro stávající klientky Domova Pístina, které se do lokality Třeboňska přestěhují,
ale také pro další občany, kterým dosud tato nabídka služeb chybí.
V obou případech se jedná o služby ambulantní, které aktivně napomáhají klientovi řešit svou vlastní nepříznivou sociální situaci, umožňují mu doplňování chybějících dovedností nebo zkušeností v oblastech běžného živo-
ta. V případě sociálně terapeutické dílny mohou být i určitou alternativou smysluplného využití času, který člověk
v pruduktivním věku naplňuje v zaměstnání.
Zda některá ze zmíněných nových služeb v Třeboni nakonec vznikne, je ještě předčasné odhadovat. V každém
případě je to ale jeden z úkolů, který si do komunitního plánování za Domov Pístina neseme.
(Martin Holub)
Setkání s obyvateli Pístiny
Nad otázkami k probíhající změně Domova Pístina (transformaci sociální služby) se ve čtvrtek 13. 2. 2014 na
mimořádné schůzce sešli obyvatelé obce Pístina se zástupci Krajského úřadu a Centra sociálních služeb Jindřichův
Hradec. Pan starosta krátce uvedl celé setkání a předal slovo Mgr. Pavle Doubkové z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje. Ta krátce doplnila pana starostu a předeslala, že je velmi ráda, že je setkání uskutečněno.
Celá diskuze pak měla dvě zásadní linie. Tou první byly přirozené otázky a odpovědi k procesu transformace obecně, k rozhodnutí o transformaci, ke klientům – jak se s nimi pracuje, jaká bude jejich podpora, jaká jsou rizika celého
procesu apod. Obecně je velmi dobře, že obyvatelům obce záleží na životě jejich sousedů.
Druhou linii, a domnívám se, že stěžejnější, byly otázky vztahující se k objektu Domova Pístina – co s ním bude,
až se služba přestěhuje, jaká jsou řešení, jaký to bude mít dopad na obec, návaznost na čističku, návaznost na rozpočet apod. Současně se řešilo, do jaké míry pro to něco může udělat obec a její zástupci, a do jaké míry kraj a jeho
představitelé.
Na klíčové otázky k transformaci reaguje materiál – Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina.
Dokument je umístěný na webových stránkách Domova Pístina a několik jich bylo zanecháno i na obci.
(Aleš Adamec)
Mít zaměstnání je
IN
Velká část klientek Domova Pístina má své pravidelné
zaměstnání na pracovní smlouvu. Osm z nich tak od pondělí do
pátku dojíždí do Knoflíkářského průmyslu v Žirovnici, kde dělají
různé montážní a kompletační práce a také pomáhají s úklidem
vnitřních i venkovních prostor. V minulém týdnu jsme je v práci
navštívili, a tak můžete jejich práci vidět i Vy v tomto albu.
Dalších sedm klientek pracuje díky chráněným místům
KP Žirovnice přímo v dílně v Domově Pístina, kde kompletují čaje
pro českobudějovickou firmu Biogena. Práce zde mají až nad
hlavu - zejména kolem vánočních svátků, kdy má Biogena veliký odbyt svých výrobků a hotové krabičky skoro nestíháme ani
dodávat. Do práce tak klientky někdy nechodí jen dopoledne,
ale i v odpoledních hodinách. Žádné z nich to ale nevadí, práce
je moc baví. Jak by také ne, je u toho zábava a navíc je to moc
voňavá práce. Takže až si koupíte v obchodě tohle balení čaje,
tak si vzpomeňte, že je pro Vás s pečlivostí sobě vlastní možná
zabalily právě klientky z Domova Pístina.
Mezi další pracoviště, kde pracují dvě klientky na dohodu
o provedení práce, patří H-farma pana Ing. Houšky v Pístině.
Klientky zde dělají řadu pomocných prací, uklízí a starají se
o drobné zvířectvo.
Kromě toho dalších šestnáct klientek pracuje přímo v Domově Pístina na dohodu o provedení práce v kuchyni, v prádelně,
na ranči při zahradnických pracích nebo v úklidu.
Prostými počty tak můžeme dojít k tomu, že více jak polovina stávajících klientek Domova Pístina chodí do práce a dostává
za ní výplatu.
Máme zkušenost, že díky tomu zažívají nejen skutečný
pocit seberealizace a potřebnosti druhým, ale také větší motivaci a sebejistotu pro samostatnější život. Díky tomu se vlastně
stávají nezávislejšími na naší pomoci.
A právě tak to má být!
(Martin Holub)
Olga
Co přinesl nový rok Domovu Pístina
Nový sazebník za poskytované sociální
služby od 1. 2. 2014
a její
běžný
život
V Sazebníku došlo v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách
a jeho prováděcí vyhláškou k úpravě částky za stravování. Ta se zvýšila z dosavadních 160 Kč na 170 Kč (ve všech variantách stravy, včetně dietní).
Dále se opět upravil výčet fakultativních služeb. Zcela byla zrušena fakultativní služba „používání vlastních elektrospotřebičů“, místo toho se zavedly dvě nové: „kopírování a tisk dokumentů“ a „úschova cenných věcí malých
rozměrů“. Zvýšila a sjednotila se také sazba za fakultativní službu „soukromá
doprava automobilem“. Nadále je zpoplatněna částkou 6 Kč/km bez ohledu
na druh použitého vozidla (tzn. za pěti- i devítimístné).
Olgo, jak se ti tady u nás žije?
A co kamarádi nebo přátelé?
„Jde to, někdy je tady velký hluk, ale zatím to musíme vydržet, než se budeme stěhovat do chráněného
bydlení.
„Moje nejlepší kamarádka je Věra. Bydlíme spolu
a hodně jsme se spřátelily. S dalšíma pár lidma
v Domově si ráda popovídám, ale nejdůležitější je pro
mne můj přítel Luboš.
Chodím ven na procházky, zajdu si nakoupit do
místního obchodu.
Hodně si vaříme, jezdíme do kina a na výlety.
V létě je v Pístině na vsi taneční zábava a v zimě
masopustní průvod, to si užívám, ale během roku musíme za zábavou do města.
Úplně nejdůležitější je pro mě práce. Uklízím kanceláře a také pracuji na ranči, takže si dobře přivydělám.“
Luboš bydlí v Pacově a navštěvuje denní stacionář
v Ladě Pacov. Seznámili jsme se na dovolené na Klepákově mlýně a od té doby si pravidelně píšeme, občas
telefonujeme nebo Luboš pošle mail.
Asi tak jednou za čtyři měsíce jedu do Pacova
na návštěvu. Spím u známé a den trávím s Lubošem
procházkami, pouštíme si filmy a hodně si povídáme
o všem, co se stalo a taky plánujeme, co budeme dělat.
Tenhle rok jsme si řekli, že zase strávíme dovolenou
společně na Klepákově mlýně. Znám se i s Lubošovou
mamkou, když přijela na návštěvu za námi na dovolenou, tak nás Luboš představil a také jsme společně s ní
byli na plese, který pořádal Domov Pístina.
Je pro mne důležité mít někoho, komu se můžu se
vším svěřit a kdo je se mnou rád.“
(Ivana Mládková)
Změny v poskytování ošetřovatelské péče
Od ledna 2014 působí v Domově Pístina už jen dvě všeobecné sestry. S ohledem na to jsou zde k dispozici pouze
od pondělí do pátku v době od 6.00 do 14.30 h. V jinou dobu jsou k dispozici na telefonu.
Neznamená to pochopitelně, že bychom přestali klientkám zajišťovat nezbytnou ošetřovatelskou péči. Ta se jen
ve větší míře přesunula na pracovníky v sociálních službách na jednotlivé domácnosti. Navíc jsme si ověřili, že řadu
běžných úkonů dokážou s vhodně nastavenou asistenci zvládat samy i některé klientky. Bereme to jako dobrou
přípravu na budoucnost v chráněném bydlení.
Nový vedoucí 6. domácnosti
6. domácnost má od začátku února nového vedoucího, a to pana Jiřího Veveru, který v této funkci nahradil paní
Petru Rodovou. Ta je v současné době v dlouhodobé pracovní neschopnosti, ze které se – a v to doufáme – vrátí zase
zpátky mezi nás za nějaké tři roky :-)
Kolegyni přejeme dvojitou dávku zdraví a novému vedoucímu hodně pracovního elánu.
Nový občanský zákoník a řízení k posouzení svéprávnosti
Rok 2014 s sebou přinesl i dlouho očekávaný nový občanský zákoník. Se změnami, které zavádí se budeme
seznamovat zřejmě ještě postupně. Jednu změnu jsme ale začali řešit ihned na začátku ledna. Nový občanský zákoník totiž zcela mění přístup k dosavadnímu zbavování nebo omezování způsobilosti k právním úkonům.
Zavádí zpět do užívání termín „svéprávnost“ a nově stanovuje, že žádný člověk už nemůže být plně zbaven svéprávnosti. Tu lze pouze omezit v konkrétně vymezených úkonech, a to ještě jen tehdy, pokud není možné využít
nějaké mírnější opatření. Navíc, omezení svéprávnosti je možné vždy jen na dobu max. 3 let, poté musí být znovu
soudem přezkoumáno, zda důvody takového opatření zůstávají platné. Nový občanský zákoník také zavádí možnost uzavření smlouvy s podpůrcem, který dotyčné osobě pomáhá při rozhodování, zastoupení členem rodiny nebo
i ustanovení opatrovníka ke konkrétnímu úkonu bez předchozího omezení svéprávnosti.Všechny dosavadní rozsudky
o zbavení způsobilosti k právním úkonům tak musí soudy do 3 let přezkoumat, zrušit je nebo vydat nové rozsudky
o omezení svéprávnosti. Jindřichohradecký soud s tím začal neprodleně, proto již řada klientek Domova Pístina
v tuto chvíli prochází soudním řízením, ve kterém se o výše uvedeném rozhoduje.
(Martin Holub)
Občasník Domova Pístina • 2. číslo | březen 2014 • www.domovpistina.cz
© Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina, Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Texty: Aleš Adamec, Martin Holub, Ivana Mládková, Lucie Nováková a Martina Zemanová
Sazba a tisk: Martin Holub, Domov Pístina – vlastním nákladem
Download

Zdislavská pouť 2014