Technická specifikace ČAAS pro odtahové služby
Standard – minimum závazné pro smluvní dodavatele ČAAS
Zákonné:
§
Platnou koncesní listinu, nebo živnostenský list.
§
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při podnikatelské činnosti, na min.
částku 500.000,- CZK s max. výší spoluúčasti 10.000,- CZK nebo obdobná pojistka.
§
Školení řidičů - doprava, BOZP - autodopravci, jeřábnické zkoušky, vazačské
zkoušky, pokud to vyžaduje používaná technika. Pro dálnice povinné vybavení,
pokud na nich partner působí podle specifického předpisu.
Technické:
§
Odtahové vozidlo musí být vybaveno přenosným světelným výstražním zařízením
(zábleskovým majákem) oranžové barvy v minimálních rozměrech výška 155 mm,
průměr 160 mm. Jiné doplňující výstražné zařízení jako jsou majákové světelné
rampy nebo stroboskopy nejsou vyloučeny. V případě, kdy dodavatel využívá na
odtahovém vozidle majákovou světelnou rampu, není zapotřebí využívat souběžně
přenosné výstražné zařízení.
§
Definované ceny za služby a jejich respektování i vůči konečnému klientovi při
překročení limitů asistenční služby.
§
Používat pracovní oděv, pomůcky a vybavení dle BOZP a nařízení ŘSD na
dálnicích, pokud na nich partner působí.
§
Dodání VTP od techniky (nebo doklad o právu provozovatele).
Jednání a komunikace:
§
Dodržování Kodexu kvality a profesní etiky asistenčních činností definovaných
standardem objednavatele.
§
Dodavatel umožní zástupci ČAAS jednou ročně osobní návštěvu techniky partnera
na jeho stanovišti, po předchozí dohodě -> následuje certifikace ČAAS.
Parametry provozu:
§
24 hodinová dosažitelnost.
§
Maximálně 2 relevantní stížnosti na dodavatele.
§
Schopnost pořízení fotografií (fotografie z protilehlých rohů a SPZ + detaily
poškození) z místa pojistné události a jejich přenos elektronickou cestou
k objednavateli.
§
Dodržovat dojezdové doby asistenčních společností.
Strana 1 / 1
Download

Technická specifikace ČAAS pro odtahové služby Standard