Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín;
[email protected]
www.muzeum-zlin.cz
propagace: Hana Čubanová,
[email protected]
573 032 111; 573 032 326
Otevírací doba: út – ne 10,00 – 18,00 hodin.
STÁLÉ EXPOZICE

Expozice "Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost"
je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice,
ale též v celé Evropě.

František Bartoš...
pedagog, jazykovědec a etnograf
Na muzejní část expozice navazuje výukový a hrací prostor, jehož náplň
vychází z Bartošovy průkopnické práce o dětském folkloru. Návštěvník
vkročí do světa plného herních aktivit vycházejících z Bartošových
pramenů. Může si zahrát loutkové divadlo, pracovat s historickým
kalendářem, s lidovými příslovími, porozumět nářečním výrazům, řešit
obrázkové hádanky, skládat kostky nebo si zahrát pexeso.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
do 1. března 2015
HRAČKY DÁVNÉ A NEDÁVNÉ
Výstava Hračky dávné a nedávné představuje výběr ze sbírky Aleny a Františka
Pleslových. Jsou v ní zastoupeny hračky pro holčičky i kluky od konce 19. století až
do druhé poloviny 20. století. Alena Pleslová buduje svou sbírku už více než
pětatřicet let. Jejím základem byly, jako u řady dalších sběratelek a sběratelů,
nejdříve panenky (nejstarší z nich pochází z roku 1897), a jsou v ní cenné exempláře
kloubových panenek s hlavičkami z biskvitového porcelánu, se skleněnýma očima a
s vlásky z pravých lidských vlasů, ale i panenky z kompozitů, celuloidové panenky,
často v původním oblečení. Sběratelka však svoji sbírkovou kolekci postupně
rozšiřovala o další hračky a tak přibývaly malé i velké pokojíčky s nábytkem, postýlky,
kočárky, nádobíčko, oblečky a další podobné nezbytnosti, které patří k holčičím
hrám. A dnes si na výstavě prohlédnete i sbírku plyšových medvědů, důmyslná
vozítka či autíčka pro kluky, leporela a stavebnice.
do 1. března 2015
KAMENNÝ HERBÁŘ
Tato svým charakterem ojedinělá výstava je sestavena ze sbírek Hornonitranského
muzea v Prievidzi, autorského tandemu Ing. Kataríny Keratové a Ing. Martina
Smatany. Výstava představuje výběr třetihorních zkamenělých rostlin, starých 13 –
14 milionů let, výjimečně dobře zachovaných v podobě listů, plodů, větviček a částí
kmenů. Sbírku reprezentuje téměř 200 zástupců fosilní flóry, mezi kterými se nachází
mnoho vyhynulých či exotických druhů rostlin, jako je sekvoj, skořicovník, vavřín,
ambrovník, lotos a desítky jiných, které se dnes na území střední Evropy již
nevyskytují. Pro lepší představu jsou fosilní otisky doplněny listy a plody jejich
současných příbuzných získaných ze slovenských i zahraničních arboret,
botanických zahrad a parků. Tyto jedinečné exponáty doplňuje textová část a
obrazové rekonstrukce třetihorní krajiny.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKIA výstavy KAMENNÝ HERBÁŘ
bude v úterý 17. února 2015 v 17.00 hodin. Výstavou Vás provede geolog Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně Ludmila Nejschlebová.
12. 3. 2015 – 30. 8. 2015
PŘÍBĚH CHLEBA: OD ZRNKA K BOCHNÍKU ZA DOB NAŠICH STAŘÍČKŮ
Chléb byl základní potravinou našich předků a i dnes je nedílnou součástí našeho
jídelníčku. Způsob, jakým se dostával chléb na stůl našich předků, zůstával po staletí
prakticky nezměněn. Radikální změny nastaly až kolem poloviny minulého století.
Naše výstava chce připomenout tradiční způsoby hospodaření na polích, zpracování
obilovin a pečení chleba v dobách minulých.
Vernisáž výstavy – ve čtvrtek 12. března 2015 v 17,00 hodin 1. podlaží budovy 14 továrního areálu.

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
ZLÍN V PROMĚNÁCH ČASU
Dlouhodobá výstava Zlín v proměnách času stručně shrnuje historii Zlína a zlínského
panství od pravěku po 19. Století. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně alespoň
touto formou představuje historii Zlína předbaťovské éry, dokumentovanou
archeologickými nálezy a historickými fakty.
***
 Oddělení muzejní pedagogiky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
NABÍDKA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
Bližší informace k připravovaným akcím jsou k dispozici na www.muzeum-zlin.cz/,
sekce: Nabídka školám. Programy i dílny je nutné objednat předem na tel. čísle
573 032 320 nebo na e-mailové adrese [email protected]
***

MUZEJNÍ ČTVRTKY
Muzejní čtvrtky se konají vždy ve čtvrtek v 17 hodin –
5. podlaží budovy 14 továrního areálu.
Vstupné: plné 30Kč, snížené 20Kč.
5. února 2015
Divočinou kanadského severu aneb 9.výprava tentokrát na řeky Flat–Nahanni
Cílem osmičlenné výpravy byla původně řeka Tsichu-Keele-Mackenzie, ale na místě
se vše ukázalo jinak. Kvůli strhlému mostu a neprůjezdné cestě se na start řeky
nedalo dostat, tak bylo nutno vymyslet jiný program. Volba padla na neznámou řeku
Flat z povodí Mackenzie, pramenící v jižní části Mackenziho hor na hranicích teritoria
Yukon a Northwest teritoria, která dále teče na východ a po 600 km vlévá do Nahanni
River. Na dataprojekci můžete obdivovat krásy severské kanadské přírody, zaujmou
jistě nádherné skalnaté hory, skalnaté kaňony i skalnaté břehy řek. Své kouzlo má i
severský jehličnatý les - tajga - domov velkých šelem. Spatříme i bizona či lebku s
mohutným parožím uhynulého samce losa. Na mnoha místech doprovázely vodáky
bobří hráze. Uvidíme také rybářské trofejní fotografie.
Výprava musela překonat těžké překážky a nástrahy kanadské divočiny než se po 20
dnech dostala do indiánské osady Nahanni Butte. Pobyt znepříjemňoval na mnoha
místech přítomný bodavý hmyz. Na řadě úseků řeky v jejím horním toku se více
přenášely lodi a zavazadla, než by se výprava plavila po vodě. Po “ztroskotání” jedné
lodi si byla nucena její posádka dokonce vyrobit v divočině náhradní dřevěná pádla,
protože ta původní jí uplavala. Přednášející přežil v těžkých severských podmínkách i
vážné zdravotní komplikace – nakonec ale vše dobře dopadlo.
Přednášející: Mgr. Ludvík Schmidt / biolog a vodák, Vsetín
12. února 2015
Japonskem s poutníky na ostrově Šikoku
Jednou ze zajímavostí japonského ostrova v Šikoku je řetěz 88 buddhistických a
šintoistických chrámů, které spojuje stezka pro poutníky. Dnes se pouť dá vykonat i
autobusem, ale stále můžete potkal poutníky, kteří 1400 kilometrů dlouhou pouť
vykonají pěšky. Stavíme se také na posvátné hoře Koya-san a dozvíme se, co to je
„Love hotel Praha“.
Přednášet bude badatel, cestovatel a dokumentarista Jiří Tesař ze Zlína.
5. 3. 2015
DIVOČINOU KANADSKÉHO SEVERU aneb jubilejní 10. výprava na jednu
z nejkrásnějších řek Tsichu-Keele-Mackenzie.
V červenci a srpnu letošního roku podnikla desetičlenná parta vodáků pod vedením
vsetínského učitele, dobrodruha, milovníka severské přírody Ludvíka Schmidta další
cestu na řeky kanadského severu. Cílem výpravy bylo splavení řek Tsichu-Keele,
které pramení v pohoří Mackenzie Mountains na hranicích Yukonu a Northwest
territoria blízko polárního kruhu a ústí do veletoku Mackenzie. Řeky nejsou dosud
popsané a prvosjezd uskutečnil právě Ludvík Schmidt s přáteli v roce 1999.
Během 700 km dlouhé plavby neobydlenou divočinou se výprava musela potýkat
s těžkými peřejemi i s nesjízdnými úseky, s extrémními klimatickými podmínkami a
také s přítomností divokých zvířat – medvědů a vlků. Právě s těmi, či s jejich kousky,
se museli vodáci občas vypořádat. Samozřejmě nechyběl excelentní rybolov či
narozeninová oslava s dortem typu „co jídelní vaky a příroda dala“. Navíc si této
cesty mohla užít i nastupující generace vodáků-dobrodruhů, čtrnáctiletí Erika a
Kryštof, kteří veškeré nástrahy divoké přírody včetně přežití v drsných podmínkách
zvládli na jedničku .
Přednášející: Mgr. Ludvík Schmidt / biolog a vodák, Vsetín
26. února 2015
Poctivá výroba a řemesla
9.00 – 18.00
14|15 BAŤŮV INSTITUT | Zlín
Program:
Ukázky tradičních řemesel a prodej regionálních výrobků (9.00 – 18.00)
Tradiční gastronomické speciality, tradiční výrobky a zabijačkové pochoutky (9.00 –
18.00)
Tvořivá dílna pro veřejnost v muzeu a galerii (15.00 – 16.00, 35,- Kč/osobu)
Ukázka masopustní obchůzky v podání národopisného souboru Klobučan (v 11.00,
14.00, 16.30 hod)
Vystoupení folklorního souboru Vonička (v 16.00 hod)
Výstava o historii masopustních obchůzek v regionu (9. 2. – 1. 3. 2015)
Edukační programy pro školy v muzeu a galerii (8.30 – 9.30, 9.45 – 10.45, 12.45 –
13.45, cena 35 Kč/dítě, doprovod zdarma)
18. – 20. 3. 2015
MUZEUM A ŠKOLA
sedmý ročník konference
Hlavním tématem bude filmová a audiovizuální tvorba jako specifická forma
poznávání a zkoumání předmětů jak v muzejní edukaci, tak ve školních aktivitách.
Uskuteční se ve spolupráci s Národním ústav pro vzdělávání v Praze.
Konference potrvá 3 dny, z toho teoretická část (včetně aktivních bloků) první dva
dny, v pátek 20. 3. 2015 se uskuteční workshop klasické filmové animace s lektorem
M. Carringtonem. V průběhu konference navíc proběhne pro všechny účastníky
workshop historických promítacích přístrojů a techniky s Romanem Prokešem.
21. 3. – 22. 3. 2015
Interaktivní výstava KINEMATOGRAF
– ze soukromé sbírky Romana Prokeše
KINEMATOGRAF je interaktivní výstava historie promítacích přístrojů. Zahrnuje
desítky exponátů od optických hraček, jako jsou zootropy a praxinoskopy, přes
promítací přístroje 19. století – laterny magiky, až k promítačkám z konce století
dvacátého. První část výstavy se zabývá „pravěkem“ kinematografie. Návštěvníci si
mohou sami rozpohybovat první film od Eduarda Muybridge. Podívají se na vzácné
ručně kolorované obrázky z 19. století a prohlédnou si je pomocí
nejjednoduššího promítacího přístroje, kouzelné lucerny- laterny magiky. V následují
části zhlédnou ještě živé projektory z 20. století na 8; 9,5; 16 a 35 mm film. V
kinematografické dílně si mohou vyrobit optickou hračku Thaumatrop. Autor výstavy
Roman Prokeš nasbíral, zprovoznil či vyrobil většinu přístrojů a přispěl svými
znalostmi z oboru a zkušenostmi s muzejní prací. Během víkendu 21. – 22. 3. 2015
bude výstava přístupna veřejnosti, celý den budou připraveny dílny pro děti a
rodiče.
***
26. 3. 2015
HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ!
9.00 – 17.00 hodin, 5. podlaží budovy 14 továrního areálu.
ukázky zdobení kraslic
netradiční vrtané (zdobené voskem a ruční malbou), batikované, vykládané slámou,
háčkované, drátované, děrované zdobené bílým voskem, škrabané aj.
ukázky
pletení tatarů, výroby hrkačů, výroby velikonočního vizovického pečiva, výroby
šitých velikonočních ozdob , výroby slamněných ošatek, zdobení velikonočních
perníčků, výroby suché vazby aj.
 velikonoční předvádění je doprovázeno drobným prodejem
změna programu vyhrazena
vstupné: dospělí 40Kč, děti 6-15 let, studenti, senioři 20Kč, děti do 6-ti let
zdarma.
Download

Program muzea (PDF) - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně