Dělají nepořádek na pásmu jen začátečníci?
Tak tohle téma zajímá kdekoho. Naposledy se k němu vyjádřil OK1IF na svých stránkách
(poté, co odstranil slibované povídání na témata: Co se nám na práci ČRK líbí a nelíbí? - Je
financování ČRK průhledné? - Co dál? - Je HAM sport ohrožen ve svých základech a co proto
udělat? - Spolupracujeme dobře se světem? - Jak nás bere svět?). Nechci nikoho urazit, ale
dost mi vadily nechutné poznámky na adresu HB9YC. Tohoto OM sice neznám, ale poznámky
OK1IF mi vadily tolik, že jsem se rozhodl reagovat. A vadily mi zejména proto, že:
1. Ani OK1IF, ani nikdo jiný nemá jistotu, že se jedná o skutečného HB9YC. Kdo jednou zažil,
jaké to je, když na něj někdo černí, ví, o čem mluvím.
2. Slyšet angličtinu OK2BJJ je skutečné pošušňáníčko. Tento OM, o jehož znalostech CW
pochybuji, neb se vyskytuje pouze a výhradně na SSB, např. suverénně jezdí na 80 m na
kmitočtu VK stanic, pročež jeho jazykové znalosti jsou na tak mizerné úrovni, že ho ani
nelze poslat někam.
Komentář OK1RR je psán kurzívou.
Slyšel jsem již mnoho katastrofických scénářů o tom, co se stane, až nebude požadována CW v
přístupu na KV pásma. Sám jsem se nad tím mnoho zamýšlel a dospěl jsem k názoru, který
říká:
● HAM sport slábne
● a co je „ham sport“? Inu, předně to není sport, aspoň ne pro všechny. Nedělejme ze
sebe šašky, leckdo z nás je asi takový „sportovec“, jako závodní hráč mariáše. Např.
závody sice můžeme za sport považovat a na takový 48hodinový KV závod nebo
expedici je fyzická příprava nutná, ale lidé, kteří v těchto oblastech dosahují
nějakých výsledků, o sportu nemluví. U nás se mluví o sportu spíš kvůli tomu, aby
nějaké ministerstvo, které se zaobírá tělesnou výchovou, pustilo chlup.
● Posílení je možné jen doplňováním nových členů
● Členů čeho?
● Doba je rychlá a většina „nových“ nemá zájem o CW
● Pravdivé. Bohužel.
● Naše priorita (než umře poslední Jožo Fero, který ještě umí CW) je udržení výhradních úseků
CW pásem
● CW umím a používám, resp. nepoužívám skoro nic jiného. Přesto se necítím být
Jožem Ferem. Nevím, má-li být tento nepodařený ekvivalent Járy da Cimrmana
zároveň ekvivalentem telegrafisty, ani má-li být přirovnání k tomuto údajně
zemřelému velikánovi, který k nám přesto dodnes promlouvá z internetových
stránek, pochvalou či označením za naivního budulínka. Budulínkovské je však
takovéto stanovování priorit – nebude-li mít kdo hájit CW úseky pásem, jednoho dne
padnou. Prioritou tedy budiž udržení počtu telegrafistů, zbytek přijde sám.
● Sdružování v různých radioklubech je obrovským přínosem pro výchovu nových členů (ne jak
se ještě nedávno tvrdilo..)
● To je polopravda. Půjde-li o kluby, které mají výsledky a jsou tak trochu „elitářsky“
zaměřené, pak to jistě platí. Půjde-li o VKV kluby s převahou držitelů třídy D, je to
zkázonosné. Jsem hluboce přesvědčen, že podporovat kluby jako OK1KSO/OK5W,
OK1KQJ/OL3A, OL5Q a ještě několik dalších je nutné se stejným důrazem, jako
utahovat smyčku kolem OK1KHQ a jemu podobných, které učí mladé lidi kromě
fonického provozu na VKV také podvádět.
● HAMspirit se musí udržet
● Nemusí, pokud se obecně nebude vědět, co to je. Téměř 80 let stará definice Paula
M. Segala, W9EEA, je dávno vyčpělá – vznikla v jedné z nejdemokratičtějších zemí v
době, kdy ještě neexistovalo všeobecné volební právo. V zemi s dosud živou totalitní
tradicí, kde panuje všeobecný volební nezájem, je neaplikovatelná.
Jinými slovy... nevidím nic nenormálního, pokud zájemce o HAM sport bude mít přístup na KV.
Jde mi spíš o kvalitu onoho člověka.
Zabývat se kvalitou člověka je chvályhodné, byť by byl jeden. Zabývat se kvalitou celé
komunity je ovšem chvályhodnější. Zabývat se kvalitou jednotlivce nebo i komunity a přitom
prohlašovat, že „sdružování v různých radioklubech je obrovským přínosem pro výchovu
nových členů“ je schizofrenie.
Přitom podotýkám, že na rozdíl od jiných propagátorů CW, já tu telegrafii zbožňuji a používám.
Veškeré řeči o neukázněnosti nových hamů.... No co k tomu dodat. Totiž chovat se neukázněně
dokáže i zkušený kozák. Nevím jestli sledujete dění v DX okénku pásma 80m. Velice často tam
pracuje Jenda OK2BJJ, jehož antény zaručují úspěch. Poslední dobou však je úmyslně rušen
stanicí HB9YC. Pokud to bylo poprvé... (každý se jednou opijeme, někdo v Holicích, někdo
doma...) Vždy je z toho ostuda. Ale co říkáte následujícím zvukovým ukázkám: (vynecháno)
Je to hnus prvního kalibru.
● Ano, skutečně to hnus je. Hnusné je především obvinit někoho, aniž bychom měli
jistotu že skutečně on je pachatelem.
Kdo je HB9YC? Zkuste si to najít vyhledávačem:
Zjistíte, že se jedná o velice zkušeného DXmana a závodníka. Co k tomu dodat...
● Nezjistíte. Google vám dá necelých 60 odkazů, což je na aktivního hama proklatě
málo (na mě jich najdete kolem 1000). Lze odtušit, že jde o SSB telefonistu, který tu
a tam jede závod, tu a tam se snaží na 6 m.
Na místě OK1IF bych tedy raději nic nedodával...
Na svém místě dodám snad jedinou věc: je nutné vyhlásit válku přístupu, preferujícímu
kvantitu na úkor kvality. Najděme odvahu říci, že mladí, kteří jsou produktem „rychlé“ doby,
mezi námi nemají co dělat. Potřebujeme mladé lidi, kteří jsou inteligentní, vzdělaní a
svědomití. A to nejsou všichni. Najděme odvahu říci, že velká část těch, kteří se věnují
„výchově mládeže“, jsou ve skutečnosti nevzdělaní a hloupí lidé, kteří vychovávají jen proto,
aby si před mladými upevnili své ego a od ČRK získali nějaký ten drobek z panského stolu.
Sami by se měli stát žáky a nejdřív se něčemu naučit, mělo by se jim zabránit kazit mladé lidi
a dělat z nich individua, která nám komplikují život svým řevem po ještě snadnějších koncesích
a otravují atmosféru mezi námi svým napadáním a obviňováním. Najděme odvahu říci, že
povedeme-li mladé lidi k lokálnímu fonickému provozu na VKV, škodíme jak sami sobě, tak
těm mladým – ono totiž velmi rychle omrzí tohle podivné mobilní telefonování, kterým si mladí
získají stejně málo sympatií, jako svými rychlokvašenými koncesemi. A konečně najděme
odvahu přiznat si, že nám život komplikují především odchovanci kolektivek (chcete-li klubů),
za jejichž další vývoj si nikdo nevzal osobní odpovědnost.
OK1RR
Download

Dělají nepořádek na pásmu jen začátečníci?