AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
20.03.2015
SPISAK OPERATORA
Rbr Preduzeće
Adresa
Telefon
Sjedište
Rbr
unosa
Djel. Datum
broj izdavanja
1
4-0000618 Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, Podgorica
[email protected]
020/433 714;
067200858
Podgorica
1
01-943/1
03.04.09
2
5-0017124 TELENOR d.o.o
Bul. Džordža Vašingtona 83
[email protected]
020/235 000
Podgorica
2
01-944/1
03.04.09
3
5-0368574 MTEL d.o.o.
Kralja Nikole 27a, Podgorica
[email protected]
020/633-846
Podgorica
4
01-946/1
03.04.09
4
5-0342691 TELEMACH A.D.
BULEVAR REVOLUCIJE 66
[email protected]
020/247445,
247458;19860
Podgorica
6
01-1192/1
27.04.09
5
5-0521390 WIMAX MONTENEGRO d.o.o
Bulevar Revolucije 34
[email protected]
020246108;224110
Podgorica
7
01-948/5
29.05.09
6
5-0196430 RADIO-DIFUZNI CENTAR
D.O.O.
Cetinjski put bb
[email protected]
020/408-000
Podgorica
8
01-2197/1
09.07.09
7
5-0073164 Pošta Crne Gore AD
Slobode 1
020/224-405
Podgorica
10
01-1559/4
17.07.09
8
5-0458742 VOX D.O.O.
Oktobarske revolucije broj 130
[email protected]
020/601 220
Podgorica
11
01-1562/3
17.07.09
9
5-0399483 VOIP TELEKOM d.o.o.
UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE
99
Podgorica
13
01-1558/5
11.09.09
10
5-0040931 MNNEWS d.o.o
Rimski Trg br 4
Podgorica
14
01-3545/1
29.10.09
11
5-0097173 ZIREX d.o.o.
[email protected]
Njegoševa 170
20/610190,
069010414
032/301030,
067/389119
Kotor
15
01-3546/1
29.10.09
12
5-0005002 BEL PAGETTE BELL MESSAGE Mitra Bakića 2
020/ 98-00, 98-05
Podgorica
20
01-4309/1
11.12.09
13
5-0191572 Radio Euro Taxi d.o.o.
Šušanj
069 458 207
Bar
22
01-4311/1
11.12.09
14
5-0459040 ROYAL LINE d.o.o.
Vasa Raičkovića 45, dvorišna strana 069/073 494
Podgorica
23
01-4312/1
11.12.09
15
5-0406914 RED LINE CORP d.o.o.
UL. VOJISLAVLJEVIĆA 48
069/462 902
Podgorica
24
01-4331/1
11.12.09
16
5-0259422 DASTO MONTEL D.O.O.
UL. GRAHOVSKA BR. 4
+389 70 231555, 65
925313, 041/242400
Cetinje
25
01-4499/1
22.12.09
17
5-0386881 TOTAL TV MONTENEGRO d.o.o UL.KRALJA NIKOLE 323
020/ 210-062
Podgorica
26
01-4527/1
24.12.09
18
5-0141201 CABLING d.o.o.
UL.DOSITEJEVA BR.43/1 i
Mediteranska 8
033/ 451990, 401600 Budva
27
01-4528/1
24.12.09
19
5-0231293 M-KABL d.o.o
Kralja Nikole 128
020/647733, 648123
Podgorica
29
01-4624/1
30.12.09
20
5-0422372 DIMAL TELCOM d.o.o
KARAĐORĐEVA BR. 8
[email protected]
+35547420082
Podgorica
30
01-1560/3
14.01.10
21
5-0406603 MONTEKOM d.o.o.
26 NOVEMBAR BB
030/412330,069/251-741
Ulcinj
31
01-1563/3
14.01.10
22
5-0279144 VIP BROADBAND
MONTENEGRO d.o.o.
J. Piletića bb, ulaz 15
+31 6 29016763, 069 Nikšić
023856
32
0205-158/2
01.02.10
23
5-0341384 ELTA - MONT d.o.o
UL. NIKOLE TESLE 115 (Zgrada
Montex)
040/243 541
33
0404-337/1
01.02.10
Strana 1 od 3
Nikšić
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
Rbr Preduzeće
Adresa
20.03.2015
Telefon
Sjedište
Rbr
unosa
Djel. Datum
broj izdavanja
24
5-0567492 MONTENEGRO CONNECT d.o.o DŽORDŽA VAŠINGTONA 65
069/600306
Podgorica
34
0505-592/2
23.02.10
25
5-0552572 BBMI d.o.o
BUL. REVOLUCIJE BR. 66
020/247 458, 063/
200900
Podgorica
36
0505-1124/1
22.03.10
26
5-0552773 PRONTO-TEL COMPANY d.o.o
Mainski put bb
[email protected]
Budva
37
0205-815/5
06.04.10
27
5-0233884 BUM TEK d.o.o.
Vranjske Njive b.b. Podgorica
067833962,
063210732,
069455919
069 356 777
Podgorica
38
0205-1482/1
14.04.10
28
5-0571704 VOIP d.o.o
Pristan bb
030/401 753,
069649188
Ulcinj
39
0205-1406/2
04.05.10
5-0575198 W-NET d.o.o
[email protected]
Vladimir bb
069/596303
Ulcinj
40
0205-1549/4
09.06.10
30
5-0509301 FIBERNET d.o.o
[email protected]
KRALJA NIKOLE 27A
Podgorica
41
0205-2039/4
14.06.10
31
5-0581417 IPMONT d.o.o
MITRA BAKIĆA BB.
Podgorica
42
0902-2650/2
01.07.10
32
[email protected]
4-0008972 CRNOGORSKI
SV.PETRA CETINJSKOG BR. 18
ELEKTOPRENOSNI SISTEM AD [email protected]
020 407 604, 067 512 Podgorica
500
45
0205-3719/2
07.10.10
33
5-0596834 SKYLINKS TELECOM d.o.o
HERCEGOVAČKA BR. 12
[email protected]
068/011-105,
067/200-400
Podgorica
46
0205-599/2
23.02.11
34
5-0605631 MEDIA NET d.o.o
Kralja Nikole br.124
[email protected]
068680000
Podgorica
47 0205 - 2241/4
02.06.11
35
5-0556510 SBS NETWORK MONTENEGRO Kralja Nikole br.202
d.o.o
[email protected]
020/609220,069/300-301
Podgorica
48 0205 - 2444/3
13.06.11
36
50606642
Cvijetna bb
[email protected]
069/062 869
Podgorica
50 0205–4119/72
30.06.11
37
5-0607964 TOWERS NET d.o.o.
V proleterske br.52
[email protected]
020/633-384
Podgorica
51
0205-2958/4
18.08.11
38
5-0511821 IT-DESK d.o.o
Kralja Nikole 27
[email protected]
020/444-406; 068 888 Podgorica
807
52
0205-94/2
19.01.12
39
069/069-305
5-0619703 WIRELESS MONTENEGRO d.o.o II Crnogorskog bataljona 2/4
[email protected]
Podgorica
53
0502-1066/2
01.03.12
40
5-0610706 SIOL d.o.o
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog
br.106
067/606 333
Podgorica
54
0205-1558/3
27.03.12
41
8-0014402 JP KOMUNALNE USLUGE
PODGORICA
Zetskih Vladara bb
[email protected]
020/621-550
Podgorica
55 0205 - 3549/2
28.06.12
42
5-0623001 MONTEINFORM d.o.o.
Mainski put bb
[email protected]
+382 67 833 962
Budva
56 0205 - 3484/4
05.07.12
43
1-0435046 Igraonica Vjolca
Mala plaza bb
[email protected]
069/351 999
Ulcinj
57
0205-4616/2
13.08.12
44
5-0599628 M - ONLINE d.o.o
Tuzi bb
[email protected]
069/866 447
Podgorica
58
0205-1395/4
23.04.13
45
50645606
MAJOR - COMS d.o.o
Sutomore,Brca, Nova ulica bb
[email protected]
067 539494; 069
129424
Bar
59
0205-2177/4
27.05.13
46
800134444
JP Reginonalni vododovod
Crnogorsko primorje
Trg Sunca bb
[email protected]
033/451 460
Budva
60
0205-4763/2
07.10.13
29
TELEINFO.ME d.o.o
Strana 2 od 3
020/624338,
067/241003
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
Rbr Preduzeće
Adresa
Telefon
20.03.2015
Sjedište
47
5-0675174 COGENT COMMUNICATIONS
MONTENEGRO d.o.o
48
5-0526354 LONA TRADE d.o.o.
MOSKOVSKA 89/V
020/512-629,067/537 Podgorica
[email protected]; dj.ivano309,:+352 691 250
284
Ulcinj
069/412 787
SELO SELITA
49
5-0627652 DIGITAL INTERIORS d.o.o
[email protected]
8. marta br.68/a
50
5-0641099 VICTORIA GROUP d.o.o.
51
5-0709321 ROYAL PLUS d.o.o.
52
53
Rbr
unosa
Djel. Datum
broj izdavanja
61
0205-6206/2
11.12.13
62
0205-6134/2
16.12.13
Podgorica
63
0205-792/2
17.02.14
067655554,02022349 Podgorica
3
64
020-4091/4
28.07.14
Iva Andrića bb
[email protected]
068/009 704 020/245 Podgorica
- 535
65
0205-6577/2
08.12.14
5-0605809 CPA d.o.o
Bul. Džordža Vašingtona 312
[email protected]
020/268 567 067/258 Podgorica
489
66
0205-6640/4
24.12.14
5-0700893 NETVORK d.o.o
Ul.Branka Ćopića br.1
[email protected]
020/660 382, 067/909 Podgorica
2002
67
0205-355/2
02.02.15
[email protected]
TUŠKI PUT, BRACANA
BRACANOVIĆA BR.84
[email protected]
Strana 3 od 3
020/662060,068/
867921
Download

spisak operatora - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku