Mjesec
Datum
Janua
r
KALENDAR
24-26
8 godina
10 godina
14 godina
16 godina
18 godina
Senior-i/ke
Veterani
+35/45/55
B.LUKA RS 1kat
31.1-1.2
Februar
12 godina
17.3.2015
B.LUKA RS 1kat.
7-8
14-15
RS 1kat.
21-22
RS 1kat.
Mart
14-15
21-22
28-29
B.LUKA 2kat.
Aprilil
4-5
B.LUKA 3 kat.
11-12
11 12
18-19
B.LUKA 3kat.
25-26
MLADOST 2kat.
2-3
Maj
9-10
16-17
23-24
Jun
13-14
20-21
27-28
SRBAC 4 kat.
B.LUKA RS 1kat
RS1katProhem
M.S RS 1kat.
MLADOST 2
kat.
PROHEMA 3 kat
BORAC 3kat.
AS 3KAT.
RS 1kat.
BORAC 3kat
DOBOJ 2kat.
30-31
6-7
BORAC 3kat.
MLADOST 2 kat.
LIGA
LIGA
LIGA
FOČA 4kat.
LIGA
M.S. RS 1kat.
AS 3kat
3kat
DOBOJ RS 1kat.
Mladost2 kat.
MLADOS 2 kat.
LIGA
RS 1 kat.
NOVAK 4kat.
Jul
4-5
11-12
FOČA 4. kat.
SRBAC 4. kat.
LIGA
NOVAK 4 kat.
LIGA
PROHEMA 3 KAT.
FOČA 4 kat.
18-19
TOPOLA 4 kat.
BORAC 3 kat. TINI 4 kat.
25-26
1-2
AS 3 kat.
DOBOJ 3 kat.
NOVAK 4 kat.
Avgust
8-9
3 kat.
22-23
29-30
Se
eptembar
12-13
MASTERS
DOBOJ 3kat.
MLADOST 2kat.
DOBOJ 3 kat.
DOBOJ 2kat.
MASTERS
3 kat.
M.Stojanović3kat.
4 kat.
19-20
26-27
LIGA
3kat.
15-16
5-6
LIGA
MASTERS
ELIT 3 kat.
MASTERS
Klubovi koji nisu izmmirili članarinu prema TSRS za prošlu godinu neće dobiti turnire za ovu godinu.
Oktobar
3-4
MASTERS
Liga12 i 16 godina počinje 19.06.2015
Seniori igraju ligu subotom
Download

KALENDAR 17.3.2015 Mje- sec Datum 8 godina 10 godina 12