Bel d.o.o. Podgorica
PRODAJA I INSTALACIJA VENDING AUTOMATA
AUTOMAT ZA PROFESIONALNU DISTRIBUCIJU NAPITAKA
Coca Cola - Technomet
Tehničke karakteristike
Tip automata
Coca Cola Technomet
Kratak opis automata
Nudi do 7 vrsta hladnih napitaka
u zavisnosti od izbora kupca.
Tastatura sa 7 tipki. Automat je
kompatibilan
sa
sistemom
naplate MDB, ICP, BDV...
Dimenzije
Visina
mm
1.829
Širina
mm
711
Dubina
mm
888
kg
311
V
220
Frekvencija u mreži
Hz
50
Instalirana snaga
kW
0,32
Masa
Priključni napon
Potrošnja i priključci
Priključak vodovodne mreže
Priključak na električnu mrežu
Temperatura hladjenja
ne
"šuko"
do +6C na 32C spoljne temp.
Proizvodi u ponudi
razne vrste limenki, sokova iz
programa Coca Cola
POZOVITE NAS!!!
BEL d.o.o.
Podgorica
Skopska 45
81000 Podgorica
Crna Gora
Kapacitet
Tel: 020 613-445
Fax: 020 613-446
Mob: 067 333-335
E-mail: [email protected]
proizvodi
kom.
336
Download

Coca Cola