183
Akumulacioni bojler pre
svega preporučujemo na
takvim mestim gde sistem
grejanja ne obezbeđuje u
opšte ili u nedovoljnim
količinama toplu sanitarnu
vodu.
218
min:500
GASNI BOJLERI DUNA 60, 90, 120 L
736(936,1136)
Gasni akumulacioni bojleri
značajnije manje troše
energije u odnosu na
električne bojlere.
DUNA bojleri 60, 90, 120 se
mogu montirati na zid.
Svaki uređaj poseduje
zaštitu.
U slučaju neadekvatnog
sastava vazduha u prostoriji,
uređaj se sam isključuje.
100
100
300
490
Download

GASNI BOJLERI DUNA 60, 90, 120 L