UNIVERZITET U BEOGRADU
Fakultet organizacionih nauka
Rezultati polaganja prijemnog ispita
Studijski program: Menadžment i organizacija
Prijava
Prezime ime (ime jednog roditelja)
Bodovi
20
Božović Vukašin (Žarko)
21.60
25
Mastilović Olja (Dragan)
45.40
27
Pleskić Miljana (Stevan)
55.80
28
Jovičin Vladimir (Jovan)
35.80
32
Džolić Nataša (Nenad)
39.40
36
Glođović Milorad (Vojislav)
7.20
52
Novaković Vladan (Živan)
35.00
53
Mehmedović Zdenka (Sirih)
9.80
54
Maričić Mirjana (Milorad)
8.00
62
Stojić Stevica (Milka)
44.80
79
Avramov Tijana (Dragan)
21.40
82
Ilić Živana (Leposava)
25.20
88
Novosel Zorka (Dragiša)
12.40
108
Trtić Lazar (Anđelko)
40.40
124
Čubraković Svetomir (Dragan)
19.00
126
Protić Jelena (Dragoljub)
20.80
133
Marković Marina (Jugoslav)
42.60
139
Lazarević Ivana (Žarko)
42.60
146
Bojković Nenad (Mira)
47.00
148
Mihajlović Ana (Miroslav)
41.40
154
Milutinović Verica (Miljko)
45.80
162
Marković Miloš (Gojko)
31.80
164
Hercegovac Slađana (Neđo)
18.80
172
Vojinović Vuk (Đorđe)
49.20
174
Kostić Branislava (Marina)
46.80
175
Stojanović Boriša (Sreten)
51.80
180
Ilić Marina (Nenad)
18.60
184
Pajić Maja (Duško)
29.40
186
Ćirović Anđelka (Mladen)
27.20
187
Vasilijević Vanja (Velisav)
25.00
211
Dimitrić Dragan (Miloš)
18.20
221
Matavulj Marija (Duško)
7.60
231
Stojčetović Borko (Predrag)
19.40
236
Đurić Marko (Rašo)
49.20
240
Spasić Slavko (Manasije)
11.60
264
Živković Maja (Olivera)
38.80
268
Ćuić Vanja (Željko)
47.20
270
Vulević Branimir (Ivan)
11.60
275
Polić Dušan (Risto)
12.40
276
Kojić Miroslav (Miodrag)
16.00
287
Vojt Mlađan (Boško)
24.00
292
Sinđelić Danica (Dobrosav)
16.20
317
Babić Marko (Vladisav)
44.60
318
Žugić Jovana (Milomir)
37.00
322
Tomić Ognjen (Dragan)
51.40
326
Mirković Boris (Miodrag)
23.20
341
Milošević Mirko (Slavoljub)
40.20
354
Kitanović Saša (Rodoljub)
14.20
359
Pejić Sanja (Jeremija)
40.20
366
Tomić Senka (Slobodan)
32.40
368
Grković Aleksandar (Milan)
41.60
387
Petrović Jovana (Mirjana)
32.60
399
Šoklovački Živko (Radovan)
38.40
405
Stamatović Jelena (Milovan)
9.20
415
Ćušić Stevan (Nikola)
40.40
416
Bjelica Goran (Ljubo)
38.60
429
Čandrlić Mina (Dragan)
36.60
457
Beljkas Slobodan (Vladimir)
13.20
458
Stojanović Ivan (Dragan)
16.80
461
Pavićević Stevo (Branko)
46.80
463
Nešković Ema (Dragan)
38.20
465
Sušak Žana (Zvonimir)
27.00
473
Stanojević Branimir (Dragutin)
21.00
474
Petrović Aleksandar (Vojislav)
30.40
485
Luković Svetlana (Srećko)
45.20
495
Zadravec Iva (Valentin)
27.60
496
Mićić Filip (Miroljub)
43.00
499
Marković Aleksandar (Milojko)
39.40
509
Puljezević Nataša (Milorad)
49.60
511
Savić Milan (Nikola)
11.60
518
Marković Stefan (Radovan)
45.80
524
Bojanović Ljiljana (Milisav)
25.00
525
Crnomarković Dušan (Milan)
35.80
532
Krspogačin Nikola (Marko)
33.60
541
Đedović Dragana (Ljubo)
31.20
542
Simonović Jelena (Momir)
34.60
547
Otašević Jelena (Todorčo)
8.40
556
Kraković Tijana (Vučić)
29.80
582
Dubljević Marijana (Novica)
51.80
583
Bajić Rade (Miloš)
28.60
595
Stojčetović Bojan (Vlastimir)
37.80
596
Ćorović Jovana (Milomir)
53.80
597
Topalović Ivana (Aco)
42.80
605
Mijatović Maja (Branka)
41.40
613
Damjanović Petar (Duško)
24.80
614
Stamenković Nadežda (Dragomir)
47.80
623
Mihajlović Ivana (Zvonko)
33.80
633
Radaković Vanja (Milan)
40.20
641
Vulović Sandra (Dragiša)
49.80
651
Marjanović Ivana (Staniša)
21.60
657
Nikodijević Marija (Slobodan)
47.40
663
Golubović Gorana (Goran)
32.00
675
Jovanović Iva (Predrag)
41.00
676
Marković Golub (Vlado)
20.80
681
Maliković Marko (Zvonko)
11.60
694
Bogosavljev Mirjana (Staniša)
53.80
701
Ivanovski Mladen (Aca)
36.40
703
Knežević Jovana (Dušan)
47.60
706
Milanović Nemanja (Branko)
51.60
708
Milutinović Milena (Milosav)
27.00
710
Milutinović Radul (Milivoje)
43.20
711
Sofrić Lidija (Vlado)
39.00
712
Đajić Biljana (Milomir)
32.00
713
Mađarević Rozalia (Julijana)
51.20
714
Popovac Nenad (Čedomir)
20.40
716
Milošević Sanja (Dragiša)
46.20
717
Mihailović Jasna (Aleksandar)
42.60
718
Gazivoda Jasna (Zvonimir)
5.00
736
Marjanović Mirko (Radovan)
11.60
737
Janjić Igor (Boža)
49.00
738
Stojsavljević Milena (Đorđe)
8.00
746
Vranić Jelena (Aleksandar)
38.00
750
Raketić Ivana (Branko)
43.60
759
Dobrilović Velimir (Zoran)
15.20
761
Dinić Bojan (Vladimir)
24.00
768
Jovanović Kosta (Danijela)
9.40
772
Atanasković Marija (Ljubodrag)
38.60
779
Ilić Nikola (Petar)
18.80
785
Otašević Marko (Miloš)
36.40
803
Babić Jelena (Milan)
27.00
813
Bogojević Boro (Nikola)
9.40
818
Grekulović Sanja (Nada)
14.40
831
Damnjanović Jelena (Dragan)
15.80
833
Filipović Goran (Miroslav)
45.40
842
Radenković Maja (Zagorka)
37.00
847
Ratković Vladimir (Momir)
30.60
852
Kovačević Tanja (Vojin)
40.40
856
Knežević Radmila (Dragoljub)
40.60
862
Momčilović Iva (Đorđe)
38.80
866
Mirković Mina (Miloš)
49.00
869
Ljubisavljević Stevan (Ljubiša)
28.20
870
Ćirović Marko (Desimir)
24.00
871
Krstanović Milan (Slobodan)
22.60
879
Savić Vladimir (Dušan)
9.40
880
Fratrić Andrea (Alfred)
49.20
903
Glušac Damjana (Aleksandar)
47.00
905
Stojančević Dušan (Vojkan)
4.60
919
Mitrović Ana (Zdravko)
53.80
920
Živković Vojin (Pavle)
49.60
955
Marjanović Marko (Dragan)
31.40
959
Lojaničić Ivana (Radojko)
15.80
Ukupno je radilo test 141 kandidata
DISKVALIFIKOVANI KANDIDATI
Prijava Prezime ime (ime jednog roditelja)
747
Beksedić Jelena (Bogosav)
Ukupno je diskvalifikovano 1 kandidata
Download

FON > Prijemni - Fakultet organizacionih nauka