ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
Rbr.
Alsu broj
Matični
broj
Naziv
dužnika
Auto
matsk Datum
Sud
i
pokretanja
stečaj
ST Broj
1
957
07452861
BIOINŽENJE
RING
17.05.1996 BEOGRAD
VI ST
4188/95
2
88
00000088
03.10.1996 BEOGRAD
XV-ST3022/95
3
773
07693206
UNION
COMMERCE
PO
KOLUBARA
M
03.10.1996 VALJEVO
4
77
07406231
MERKUR
PROMET
5
195
07371357
6
829
7
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
poverilačk
og ročišta
03.04.2007
Datum
zaključenj
a
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Stečajni
imenovanj
upravnik
a
24.09.2007 0
155-0047
20.03.2006 0
155-50
1001/95-9901
06.07.2007 0
155-0217
18.11.1996 ČAČAK
0
31.05.2007 0
155-0005
GLOBUS PP
21.11.1996 VALJEVO
399/95
ZORICA
DRAGOMIR
BRANKOVIĆ JEVTIĆ
27.05.2008 0
155-0131
29.08.2006 MANOJLOVI
Ć MILOMIR
PREDRAG
00000829
M&S
11.02.1997 BEOGRAD
XIII
ST,1314/96
JOVAN
KORDIĆ
16.02.2006 0
155-0040
06.02.2006 MUDREŠA
ILIJA MILAN
418
00000418
MOBI
SISTEM
19.03.1997 BEOGRAD
XII - ST 2952/96
14.07.2006 0
155-0124
8
548
06162410
ČARLI ZZ
20.03.1997 KRAGUJEVA III
C
ST.221/94
TATJAN
MARICA
VLAISAVLJE ĐUKIĐ
VIĆ
VESNA ILIĆ MILIJA
ČAVRIĆ
21.03.2008 0
155-0026
19.03.1997 VUKOSAV
JOVAN
ĐORĐO
03.05.2006 VESELINOVI
Ć ČEDOMIR
SONJA
9
478
07363001
TIHOTEKS
PP
17.09.1997 VALJEVO
ST.631/95
03.08.2006 0
155-154
10
270
07316747
ŠTITAR ZZ
04.12.1997 VALJEVO
ST 271/97
26.07.2007 0
155-0147
11
340
07168829
POLIPLASTIK
A DP
16.04.1998 VALJEVO
ST 428/98
ZORICA
DESANKA
BRANKOVIĆ PETROVIĆ
25.11.2008 1
155-154
12
947
07490747
AGROFRUKT
DOO
27.10.1998 BEOGRAD
III ST
1735/98
JOVAN
KORDIĆ
28.01.2008 0
155-0016
13
341
07273819
ŠABACPROM
ET DP
21.12.1998 VALJEVO
ST 2805/98
RADA
VULETIĆ
24.12.2009 1
155-0216
14
191
07313756
DRAČIĆ ZZ
21.01.1999 VALJEVO
2469/98
ZORICA
DRAGOMIR
BRANKOVIĆ JEVTIĆ
18.03.2009 0
155-0131
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
VULETIĆ
RADA
DESANKA
PETROVIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
19.01.1900
Rukovodila
c
17.05.2001 TADIĆ
BOGDAN
VASO
03.10.1996 KOVAČEVIĆ
ŽIVOJIN
ZORAN
21.12.2005 ADAMOVIĆ
SLAVOLJUB
LJILJANA
04.10.2005 MILOVANOV
IĆ MILORAD
IVAN
17.09.1997 JOVANOVIĆ
MILOJKO
LJILJANA
04.01.2006 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
29.09.2005 JOVANOVIĆ
MILOJKO
LJILJANA
13.06.2003 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
24.06.2008 VUKOVIĆ
ŽIVOTA
MILOVAN
21.12.2005 MANOJLOVI
Ć MILOMIR
PREDRAG
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
15
632
07033974
KOTEH
UNION
09.03.1999 BEOGRAD
VII ST
4469/97
IVANKA
SPAHOVIĆ
02.12.2008 1
155-0270
16
363
07617399
PIM GRAD
DOO
25.08.1999 UŽICE
ST 122/99
OBUĆINA
JASMINKA
28.09.2006 1
02-272
17
72
07177119
OZREMICA
ZZ
21.10.1999 KRALJEVO
II St22/98
Momir
Pešović
28.05.2009 0
155-0085
18
827
07725264
MIKS 91
25.10.1999 BEOGRAD
VI
ST.4152/98
08.03.2007 0
155-0040
19
271
17001264
27.10.1999 VALJEVO
ST 2531/99
07.06.2007 0
155-0147
20
95
07140711
DONJE
CRNJILJEVO
ZZ
OSANICA
OZZ
30.03.2009 0
155-0271
21
678
07458584
22
585
23
Zoran
Pantović
02.03.2000
SREĆKO
TIMOTIĆ
15.09.2000
01.01.2007 ŠTAVLJANIN
DUŠAN
MIRA
14.12.2005 DIVNIĆ
MILOŠ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
04.09.2006 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
16.06.2006 MUDREŠA
ILIJA MILAN
04.01.2006 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
18.01.2006 MITIĆ
SINIŠA ACA
01.06.2000 POŽAREVAC 93/99
VEROSLAVA BRANKO
SIMIĆ
MIJATOVIĆ
BEOEHPORT
29.06.2000 BEOGRAD
VIII-ST3332/00
VJERA
ĐURIŠIĆ
MILICA
LAKIĆEVIĆ
22.03.2007 0
155-0108
07013442
POLET
06.07.2000 BEOGRAD
I ST 3988/97 ŽELjKO
MUNJIZA
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
22.05.2007 1
155-0080
251
07169078
LJUBOVIJA
TRANS DP
26.07.2000 VALJEVO
ST 3310/00
RADA
VULETIĆ
26.12.2006 1
155-0089
24
991
06920900
HIDRAULIKA
ELEKTRONIK
A
PNEUMATIK
A AMD
INŽENJERIN
G DOO
14.09.2000 BEOGRAD
ST 432/02
VJERA
ĐURIŠIĆ
25.12.2008 0
155-0150
25
390
07091753
SRBIJA
HOTELSKO
UGOSTITELj
SKO
PREDUZEĆE
08.02.2001 BEOGRAD
ST 8262/00
JOVAN
KORDIĆ
28.03.2007 1
155-0020
01.02.2006 JOKIĆ
MILENKO
DRAGICA
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
26
137
08020167
MLADOST
12.03.2001 ZRENJANIN
ST. 78/01
PALINKAŠ
MIRJANA
BAKOVIĆ
JELICA
31.10.2007 1
02-261
27
339
07665601
12.03.2001 VALJEVO
ST 689/01
RADA
VULETIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
15.05.2007 1
155-0147
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
28
564
07562896
ZORKA
RAZVOJ I
INŽENJERIN
G DOO
BEGRAD
DGP
08.04.2005 KUMRIĆ
DRAGOSLAV
LJILJANA
06.10.2005 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
07.06.2001 BEOGRAD
ST 392/00
ŽELjKO
MUNJIZA
08.07.2010 1
155-0020
11.04.2006 JOKIĆ
MILENKO
DRAGICA
MILICA
BRKIĆ
28.07.2006 MRDOVIĆ
MIJAILO
BUDIMIR
11.05.2006 KOSTIĆ
BLAGOJE
MILUTIN
05.04.2005 FILIPIĆ
PAVLE
STOJANKA
14.12.2007 VUJAČIĆ
MILOŠ
ŽARKO
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
29
1007
07480504
INTER LESK
SA OO
21.08.2001 BEOGRAD
XIII-4063-99
14.05.2008 0
155-50
30
14
07113587
MILAN ŽIVIĆ
MZZ
05.10.2001 KRAGUJEVA II ST.
C
1163/01
RADOVANA
ĐURICA
31
74
07630883
VIS DP
15.10.2001 KRAGUJEVA ST. 99/05
C
32
168
07245858
OBNICA ZZ
06.11.2001 VALJEVO
ST 3489/01
MARIJANA
ĐORĐEVIĆ
22.08.2008 1
155-0004
RADOVAN
ĐURIĆ
GORICA
RAŠKOVIĆ
27.11.2009 1
155-0165
30.11.2005 JOVANOVIĆ IVAN GOJKO
TOMISLAV
VESELINOVI
Ć
ŽIVAN
SREĆKO
TIMOTIĆ
BRANKO
STANIĆ
24.12.2008 0
155-0133
14.04.2008 0
155-0037
09.11.2006 0
155-0218
30.06.2010 1
155-0264
MILOJKA
ZEKOVIĆ
18.12.2009 0
155-0062
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
JASMINA
STANOJEVIĆ
24.06.2008 0
155-0069
13.05.2009 1
155-0304
VLADIMIR
KOZAR
11.12.2007 1
155-0016
MARICA
ĐUKIĆ
23.10.2007 0
155-0258
21.12.2005 MARJANOVI
Ć MATIJA
JASMINA
09.09.2002 MARIĆ
MILOŠ
BRANKO
15.11.2001 VASILJEVIĆ
RADOVAN
MARKO
13.01.2006 JEVTIĆ
SINIŠA
SELIMIR
RADOJICA
ZVONIMIR
ALEKSANDRI
Ć
14.10.2004 ŠPADIJER
MITAR
BLAŽO
02.10.2006 ILIĆ
PREDRAG
BRANISLAV
15.11.2008 TOMIĆ
MILUTIN
JOVAN
BLAGOJE
SLOBODAN KOSTIĆ
14.05.2007 KORUGA
MILUTIN
TOMO
BLAGOJE
MIHAJLO
KOSTIĆ
14.02.2002 JOVANOVIĆ
LJUBOMIR
SVETISLAV
33
395
07005202
ANGROSIRO
VINA DD
08.11.2001 BEOGRAD
II ST6850/01 DUŠAN
MARČIĆEV
34
472
17257382
NOVACEL
15.11.2001 VALJEVO
ST. 4623/01 VULETIĆ
RADA
35
67
17286340
CENTAR ZA
ŽIVINARSTV
O
22.11.2001 POŽAREVAC 1117/2001
36
565
07455038
JUGOSTROJ
06.12.2001 BEOGRAD
I St.2430/96 ŽELjKO
MUNJIZA
37
185
17664719
STEČAJNA
MASA GOMA
11.12.2001 BEOGRAD
0
DUŠAN
MARČIĆEV
38
208
17177630
SLOGA
KOMERC DP
12.12.2001 BEOGRAD
II ST
5477/00
ŽELjKO
MUNJIZA
39
1074
07046987
BEST
26.12.2001 BEOGRAD
I ST 1104/91 ŽENjKO
MUNJIZA
40
627
06898530
STRELA
LAZAREVAC
HK
31.01.2002 BEOGRAD
I - ST 2154/00
ŽELjKO
MUNJIZA
41
1440
07018533
PAROVIĆ DP
07.02.2002 BEOGRAD
XV ST
2696/01
Gordana
Aranñelović
02.03.2010 1
155-0045
42
463
00000463
SPAS
22.02.2002 SUBOTICA
ST - 222/01 ILONA
STAJIĆ
06.10.2006 0
155-0079
43
36
07602421
KARTONKA
08.03.2002 VALJEVO
ST 572/02
SREĆKO
TIMOTIĆ
06.12.2007 1
155-0057
44
17
08374228
STARI GRAD
ADO
15.03.2002 PANČEVO
ST 1377/01
DANIJELA
JANČIĆ
SLIJEPČEVIĆ SPERANCA
26.09.2007 0
155-0088
TIMOTIĆ
BRANKO
21.02.2002
01.10.2005
01.10.2002
VEROSLAVA SINIŠA
SIMIĆ
NEDELjKOVI
Ć
ZAKIĆ
MILOVAN
31.05.2002
21.06.2002
15.03.2002
02.08.2006 KOVAČEVIĆ
ŽIVOJIN
ZORAN
26.12.2005 OGNJANOVI IVAN GOJKO
Ć MIODRAG VESELINOVI
ĐORĐE
Ć
29.01.2009 RADULOVIĆ
BUDIMIR
SAŠA
22.02.2002 ŠILJEGOVIĆ
VOJIN
RADOVAN
28.03.2005 MARKOVIĆ ĐORĐE
STANOJE
RADOVAN
DRAGICA
JOKIĆ
09.10.2002 PETKOVIĆ
TOMISLAV
MIHAJLO
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
45
625
06892876
FROZEN
FOOD
21.03.2002 BEOGRAD
46
434
07114796
PALAS SA
P.O.
47
10
08307296
48
1155
49
XIII ST
1326/01
JOVAN
KORDIĆ
JOVAN
KORDIĆ
29.03.2002 KRAGUJEVA ST.183/02
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
RAJKO
FUŠTAR
IMT FAB
OTKIVAKA
03.04.2002 ZRENJANIN
185/02
06176356
ROJAL
TREJD DOO
04.04.2002 BEOGRAD
XV ST
6572/01
381
07737556
08.04.2002 BEOGRAD
XI St.
9668/02
50
113
06682120
NARODNA
RADINOST
TRGOPROME
T
RADIŠIĆ
KOMERC
18.04.2002 BEOGRAD
VI -ST 9518/01
51
706
00000706
TVINS
18.04.2002 BEOGRAD
52
815
07470525
AGRIPRODU
KT
53
253
07134207
54
660
55
21.03.2002
05.03.2008 0
155-0146
21.03.2006 0
155-104
MIRJANA
PALINKAŠ
17.09.2008 1
155-0368
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ŽANKA
RADIĆ
12.10.2007 0
155-50
17.06.2008 1
155-54
30.12.2005 0
155-0146
V ST7647/01
01.08.2006 0
155-0028
18.04.2002 BEOGRAD
VI
ST.9688/01
05.07.2007 0
155-0104
KOLUBARA
JKP
22.04.2002 VALJEVO
ST. 1676/02
PETROVIĆ
DESANKA
31.12.2007 1
155-0126
07461879
VENERA
KOOPIT
22.04.2002 BEOGRAD
VIII ST
3364/02
MIRJANA
TRNINIĆ
24.12.2007 0
155-0045
870
17086758
24.04.2002 BEOGRAD
VI
ST.3655/96
16.08.2007 1
155-0023
56
198
08521034
RAD
INŽENJERIN
G DOO
EVROPA
2000 DOO
29.04.2002 SUBOTICA
ST 264/02
IVAN
ČELJUSKA
29.12.2006 0
155-0081
57
518
07153562
MORAVA DP
ZA PROIZ
KONFEK
29.04.2002 NIŠ
I ST.
168/2002
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
02.04.2009 1
155-0024
58
559
08222215
29.04.2002 SREMSKA
ST 658/02
MITROVICA
JEFTA
MILIĆEVIĆ
20.10.2006 1
20-32
59
236
08155194
30.04.2002 ZRENJANIN
ST 135/02
MIRJANA
PALINKAŠ
07.03.2007 1
155-0144
60
56
07626690
KRUŠEDOL
PRNJAVOR
ZZ
MLADOST
POLJOP
DRUŠTVO
CEPAK AD
07.05.2002 KRALJEVO
ST 246/02
MILEVA
GOČANIN
24.07.2007 1
155-0005
VLADIMIR
KOZAR
VJERA
ĐURIŠĆ
ILONA
STAJIĆ
24.09.2002
06.03.2006 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
29.03.2002 MIRKOVIĆ
STANIŠA
LJUBODRAG
24.01.2008 ARSIĆ
PETAR
DRAGICA
13.06.2006 KOVAČEVIĆ
ŽIVOJIN
ZORAN
30.09.2005 ARMIĆ
SINIŠA
BLAGOJE
RADOJICA
JOVAN
ALEKSANDRI
Ć
18.04.2002 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
14.06.2006 DRAKUL
LAZAR IGOR
16.06.2006 VUKOTIĆ
PETAR
STOJAN
21.06.2006 BUĆKOVIĆ
LJUBIVOJE
GORDANA
08.01.2007 RADULOVIĆ
BUDIMIR
SAŠA
10.10.2006 PERKOVIĆ
MIĆO
DRAGAN
29.04.2002 GROS ĐURO
PAVLE
05.06.2007 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
05.07.2006 RADUKIĆ
VUKAŠIN
ŽIVKO
21.03.2005 LAZIĆ
MILAN
DUŠAN
07.07.2006 MILOVANOV
IĆ MILORAD
IVAN
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
61
112
08057427
KLUPKO
08.05.2002 PANČEVO
ST 210/02
62
966
07459220
MAŠINOSER
VIS A D
09.05.2002 BEOGRAD
XV ST
5056/01
63
468
07142650
GORNJAK
OZZ
10.05.2002 POŽAREVAC 1193/02
64
593
06713017
MINEL ENIM
BEOGRAD
11.05.2002 BEOGRAD
04.04.2008 1
155-0048
07.12.2009 0
155-0046
SNEŽANA
MARIĆ
04.05.2009 0
155-0271
IVANKA
SPAHOVIĆ
BRANKICA
MEANDŽIJA
07.05.2008 0
155-0016
65
220
08081174
MITROSTAN
GP
15.05.2002 SREMSKA
ST 421/02
MITROVICA
JEFTA
MILIĆEVIĆ
DRAGICA
GAČIĆ
24.04.2009 1
155-0078
66
223
07107358
TOPLICA DP
15.05.2002 NIŠ
8.ST.1262/0 KSENIJA
ZORAN
1
SOKOLOVIĆ STOJANOVI
Ć
15.05.2009 1
02-294
67
707
00000707
SELL
PROMET
16.05.2002 BEOGRAD
V ST
8277/01
02.02.2007 0
155-0028
14.06.2006 DRAKUL
LAZAR IGOR
68
406
07638884
LIZING
PROMET
30.05.2002 VALJEVO
ST. 1524/02 VULETIĆ
RADA
10.02.2008 0
155-0089
RAD
EHPORT
IMPORT
DOO
BEOKARD
TOURS DOO
19.06.2002 BEOGRAD
III ST.
5465/01
MILA
ĐORĐEVIĆ
16.08.2007 1
155-0023
26.12.2005 FILIPIĆ
PAVLE
STOJANKA
10.10.2006 PERKOVIĆ
MIĆO
DRAGAN
69
871
17086740
70
487
07565801
24.06.2002 BEOGRAD
XI
ST.6525/02
29.09.2006 0
155-0016
NOROSA
DOO MALE
PIJACE
ASTIMBO
KNJIGA
05.07.2002 SUBOTICA
ST.262/02
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
ILONA
STAJIĆ
71
420
08174938
22.11.2007 0
155-0073
72
809
17235834
08.07.2002 BEOGRAD
VI ST.
1055/04
04.06.2007 0
155-0104
73
360
07216530
CRNI VRH
11.07.2002 UŽICE
ST 101/02
74
275
08061106
JUGOSLOVE
NSKO
KRZNARSKA
INDUSTRIJA
19.07.2002 SREMSKA
ST
MITROVICA 1166/2002
75
903
17081314
CENTRO
RIBA DOO
26.08.2002 BEOGRAD
VII ST
8990/02
MILICA
MILANOVIĆ
TRAILOVIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
VEROSLAVA
SIMIĆ
KANAČKI
ZLATIBOR
BILJANA
ŠUKOVIĆ
18.09.2007
ŽIVKOVIĆ
MILEN
IVANKA
KOZIĆ
KNEŽEVIĆ
ZAKIĆ
MILOVAN
18.09.2007
12.09.2002
13.10.2002
05.07.2002
JASMINKA
OBUĆINA
MILICA
MITROVIĆ
01.09.2006 1
155-0158
LALIĆ
DRAGAN
DRAGICA
GAČIĆPETKOVIĆ
26.06.2008 1
155-0234
IVANKA
SPAHOVIĆ
29.10.2007 1
155-0016
V ST 475/02 LEPOSAVA
MILIĆEVIĆ
19.12.2005 GLIGORIĆ
IVAN
ZDRAVKO
ĐORĐE
MIROSLAV NIKOLIĆ
06.09.2006 SELAKOVIĆ
MIHAILO
RADMILA
19.04.2006 MITIĆ
SINIŠA ACA
11.05.2006 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
14.12.2005 SMOLJANOV
IĆ JOVAN
MIODRAG
09.01.2006 MARIĆ
DRAŽA
BRANKO
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
24.06.2002 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
21.11.2005 SALATIĆ
JEFTO
STANA
16.06.2006 VUKOTIĆ
PETAR
STOJAN
19.12.2005 AVRAMOVIĆ DRAGI
SAVO
MIODRAG
BUDIMIR
STEVANOVI
Ć
21.12.2005 MITRIĆ
NEBOJŠA
PETAR
DRAGOMIR
VESNA
DAŠIĆ
23.11.2006 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
76
628
00000628
TEHNOISTO
K
28.08.2002 ZAJEČAR
ST.897/02
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
15.08.2006 0
155-76
77
73
07028024
23.09.2002 BEOGRAD
II ST
5908/02
78
108
17661680
PLITVICE
Stečajna
masa
SOBOVICA
DP
30.10.2008 1
155-0270
29.08.2008 1
155-0019
79
64
07027311
INTEREKSPO
RT
30.09.2002 BEOGRAD
VII ST.
4327/97
DELINKA
ĐUROVIĆ
16.09.2010 1
155-0008
80
179
17219324
PRIČEVIĆ ZZ
03.10.2002 VALJEVO
ST 4702/01
SREĆKO
TIMOTIĆ
17.09.2008 0
155-0086
81
775
07730713
14.10.2002 BEOGRAD
I ST 1491/02 ŽELjKO
MUNJIZA
82
311
07148852
ELEKTROPRI
VREDNI
INŽENJERIN
G
CRVENA
ZVEZDA DP
IM
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
25.09.2008 1
155-0195
RAJKO
FUŠTAR
20.02.2009 1
155-0211
IVAN GOJKO
06.06.2005 JEREMIĆ
DRAGOSLAV VESELINOVI
NENAD
Ć
83
520
07245718
VODOMONT
SA PO
24.10.2002 NIŠ
I ST 9018/02 ZORAN
ZORICA
STOJANOVI STOŠIĆ
Ć
03.09.2008 1
01-55
04.07.2006 TODOROVIĆ MILIJAN
STANISLAV LJUBOMIR
MARICA
SREDIĆ
84
1041
07469071
MAJMAR
DOO
27.10.2002 BEOGRAD
III ST
7477/98
VJERA
ĐURIŠIĆ
16.04.2008 0
155-0023
03.08.2006 1
155-0057
05.10.2007 0
155-0098
20.12.2007 1
155-0003
26.12.2006 1
155-0039
MIRJANA
JOVANOVIĆ
01.03.2007 0
23-44
KOSTA
STEFANOVIĆ
22.12.2006 1
155-0087
UROŠEVIĆ
DRAGICA
31.12.2007 0
155-0056
11.04.2007 PERKOVIĆ
MIĆO
DRAGAN
08.04.2005 MARKOVIĆ
STANOJE
DRAGICA
20.12.2005 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
20.12.2005 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
22.03.2005 STOJANOVI
Ć RADOŠ
DRAGICA
10.12.2002 SIMIKIĆ
MILORAD
LUKA
26.01.2006 RAJKOVIĆ
STANKO
STOJAN
23.12.2002 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
85
252
07116195
SOKO GRAD
DP
03.11.2002 VALJEVO
ST 4083/01
SREĆKO
TIMOTIĆ
86
98
08007004
PAHULJICA
08.11.2002 SUBOTICA
ST 589/2001 ČELJUSKA
IVAN
ZAKIĆ
MILOVAN
87
173
08046166
REFORM DP
METLARA
22.11.2002 SUBOTICA
727/2002
Čeljuska
Ivan
Zakić
Milovan
88
214
07039409
ŠUMADIJA
DRVO
09.12.2002 BEOGRAD
XII ST
7580/02
89
846
07913745
ALLIMPEH
10.12.2002 BEOGRAD
XV ST
2493/02
90
211
00000211
SRBOŠTAMP
A GIP AD
19.12.2002 BEOGRAD
I ST
10920/02
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ŽELjKO
MUNJIZA
91
22
07365411
BIROELEKTR
ONIK
23.12.2002 ČAČAK
ST. 20/06
KNEŽEVIĆ
MILKA
27.09.2002 KRAGUJEVA I ST 810/02 GORICA
C
RAŠKOVIĆ
15.10.2002 KRAGUJEVA II ST
C
1079/02
GORICA
RAŠKOVIĆ
STEVO
ĐURANOVIĆ
04.02.2003
MIRJANA
TRNINIĆ
14.02.2003
12.05.2008
28.08.2002 ILIĆ
RADIVOJ
BORISLAV
02.12.2005 ŠTAVLJANIN
DUŠAN
MIRA
10.01.2006 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
03.05.2006 BOROVČANI
N DUŠAN
MIRKO
21.12.2005 IVANOVIĆ
LJUBOMIR
PANTELIJA
28.07.2006 ALEKSANDRI
Ć RADOJICA
SINIŠA
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
SNEŽANA
MILIJE
BUJAS
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
92
393
07164025
ŽAGUBICA
ZZ
25.12.2002 POŽAREVAC 2538-02
VERICA
SMILJANIĆ
17.06.2008 0
155-0127
93
640
07600305
PROIZVODN
JA GOTOVIH
JELA
30.12.2002 KRAGUJEVA I ST 1389/02 GORICA
C
RAŠKOVIĆ
05.05.2006 0
155-0019
94
521
07285051
EKOS EI
20.01.2003 NIŠ
1. ST.
11117/02
10.10.2008 1
155-0244
95
187
06974937
PRALEKS
04.02.2003 BEOGRAD
IST
8927/2002
21.05.2008 0
155-0146
96
163
07143877
SIMAKS DD
10.02.2003 POŽAREVAC ST.2941/02
ZVEZDANA VERICA
KARAKLAJIĆ SMILJANIĆ
12.06.2008 1
155-0106
97
512
00000512
RATAR ZZ
11.02.2003 KRALJEVO
ST.2650/02
MIROSLAV ZORAN
KARAPAN?IĆ PANTOVIĆ
30.01.2007 0
23-96
98
687
07458797
11.02.2003 BEOGRAD
VIII ST
1560/01
VJERA
ĐURIŠIĆ
MIRJANA
TRNINIĆ
99
547
07399049
BELGREJD
REJSING
KLAB
SANJA PTP
08.01.2007 0
155-0192
14.02.2003 KRAGUJEVA II
C
ST.1415/02
RAOVAN
ĐURIĆ
RAJKO
FUŠTAR
31.03.2006 0
155-0055
100
824
17153463
JAVOR
ENTERIJERI
20.02.2003 BEOGRAD
XVI-ST12068/02
MARINA
TOMIĆ
101
272
17288474
05.03.2003 VALJEVO
ST 252/03
DESANKA
PETROVIĆ
102
101
17276760
VEKTOR
KOMPANIJA
MP
MLIN MLAVA
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
BRANKO
STANIĆ
02.04.2009 0
155-0124
14.11.2006 0
155-0147
19.03.2003 POŽAREVAC ST 2365/02
SNEŽANA
MARIĆ
31.05.2006 1
155-0137
103
136
17583964
28.03.2003 BEOGRAD
XI ST
10940/01
104
124
00000124
TELEVIZIJA
JUGOSLAVIJ
A
EMK
MARCIPAN
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
RADA
VULETIĆ
26.12.2006 1
155-0136
01.04.2003 VALJEVO
ST 296/03
01.09.2006 0
155-0049
105
326
07343248
SOKOBANJA
STAMBENA
ZADRUGA
07.04.2003 ZAJEČAR
ST 101/03
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
25.08.2006 0
155-0181
106
391
07916833
INŽENJERIN
G
PREDUZEĆE
BRODOTEHN
IKA DOO
08.04.2003 BEOGRAD
I ST 51/03
ŽELjKO
MUNJIZA
26.01.2010 1
155-0112
ZORAN
STOJANOVI
Ć
ŽELjKO
MUNJIZA
SINIŠA
NEDELjKOVI
Ć
OLIVERA
JOVANOVIĆ
22.04.2003
ŽOLI
ABRAVANEL
MILICA
LAKIĆEVIĆ
08.05.2003
08.05.2003
30.05.2003
22.12.2005 VUKAŠINOVI
Ć MARKO
VIDOJE
30.12.2002 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
09.07.2007 MARTINOVI
Ć ŽIVORAD
ZORAN
04.02.2003 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
21.12.2005 BOŠKOVIĆ
LAZAR
MILAN
11.02.2003 KOVAČEVIĆ
KRSTO
ZORAN
24.07.2006 RAKIĆ
MILAN
MILOŠ
14.02.2003 DAVIDOVIĆ
LJUBISAV
DRAGAN
20.02.2003 VUKOSAV
JOVAN
ĐORĐO
04.01.2006 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
08.02.2006 PETROVIĆ
RADMILO
DOBRIVOJE
21.12.2005 KARAN
NIKOLA
BRANIMIR
21.12.2005 RAJKOVIĆ
BORIVOJE
SRĐAN
20.12.2005 MILIĆEVIĆ
BOŽIDAR
LJUBIŠA
10.02.2006 GAZIVODA
SLOBODAN
JELENA
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
SNEŽANA
MILIJE
BUJAS
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
107
128
08032246
MEBLO DD
HOLDING
17.04.2003 SUBOTICA
ST 14/03
ILONA
STAJIĆ
GEZA
BABIJANOVI
Ć
MILENA
ŽIVKOVIĆ
17.10.2008 1
155-0164
108
332
07169329
STRAŽA
22.04.2003 VALJEVO
ST 290/03
SREĆKO
TIMOTIĆ
109
708
07503911
DELTOID
22.04.2003 BEOGRAD
XV ST
6036/02
GORDANA
MILEVA
ARANĐELOV MISAILOVIĆ
IĆ
15.05.2007 1
155-0089
22.02.2007 1
155-0195
110
432
06040608
LETERA
PROJEKT
23.04.2003 BEOGRAD
XI - ST 58/03
VLADIMIR
TATJANA
VLAISAVLJE KOZAR
VIĆ
MILEVA
STEVANOVI
Ć
28.05.2009 0
155-0028
10.03.2006 DRAKUL
LAZAR IGOR
111
329
07265301
ZLOT ZZ
29.04.2003 ZAJEČAR
ST 103/03
30.11.2006 0
155-0061
03.04.2006 KOSTIĆ
MILOJE
MILČA
112
378
07778031
HEPOKPROMET TP
21.05.2003 BEOGRAD
III ST
4890/01
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
ILONA
GEZA
STAJIĆ
BABIJANOVI
Ć
DELINKA
BRANKA
ĐURĐEVIĆ KRIVOKAPIĆ
MOMIROVIĆ
16.02.2007 1
155-0008
113
85
08236577
ŠUPLJAK DP
06.06.2003 SUBOTICA
ST 22/03
21.12.2007 1
155-0032
114
811
17207725
INOPRINT
GRUP
16.06.2003 BEOGRAD
VII ST.
4595/02
26.12.2006 0
155-0122
115
151
08064890
KLAS DPP
20.06.2003 SOMBOR
157/03
17.12.2007 1
155-0128
20.12.2005 SABADOŠ
VLADIMIR
VLADIMIR
116
24
08682941
UNION
MARKET
04.07.2003 SUBOTICA
ST. 28/03
ILONA
STAJIĆ
20.02.2008 0
155-0003
31.12.2007 1
155-0218
06.10.2006 0
155-0082
28.01.2008 1
155-0196
04.07.2003 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
19.09.2005 VASILJEVIĆ
RADOVAN
MARKO
07.07.2003 JANKOVIĆ
ANDREA
ALEKSANDA
R
01.06.2007 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
117
337
07169175
IZGRADNJA
GDP
04.07.2003 VALJEVO
346/03
VULETIĆ
RADE
118
13
07274629
AIK DP
07.07.2003 KRAGUJEVA ST. 123/03
C
RAJKO
FUŠTAR
RADOVAN
ĐURIĆ
119
321
07129009
PEK DOO
09.07.2003 ZAJEČAR
ST 109/03
GORAN
KRSTIĆ
GOLUBOVIĆ
BOŽIDAR
120
174
08025827
ELITA AD
21.07.2003 SUBOTICA
390/03
14.02.2008 1
155-0003
15.06.2004
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MINJENOVIĆ
ČELJUSKA
IVAN
10.10.2003
10.10.2003
29.09.2003
13.02.2007 NOVKOVIĆ
MILAN
BOGDAN
22.12.2005 FILIPIĆ
PAVLE
STOJANKA
17.07.2006 ALEKSANDRI
Ć RADOJICA
SINIŠA
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
SNEŽANA
MILIJE
BUJAS
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
11.04.2005 BOROVČANI SNEŽANA
N DUŠAN
MILIJE
MIRKO
BUJAS
19.12.2005 MOLDOVAN NEBOJŠA
MILAN
DRAGOMIR
STEVAN
DAŠIĆ
07.07.2006 NESTOROVI
Ć MILIJA
ANDREJA
23.01.2006 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
121
224
07107285
PROKUPLJE
PROJEKT
DP
19.08.2003 NIŠ
ST. 9948/02 STOJANOVI STOŠIĆ
Ć ZORAN
ZORICA
06.04.2009 1
155-0241
09.01.2006 CVETKOVIĆ IVAN GOJKO
ILIJA ZORAN VESELINOVI
Ć
122
526
07107226
19.08.2003 NIŠ
1.ST.
1243/03
ZORAN
OLIVERA
STOJANVOV JOVANOVIĆ
IĆ
21.03.2008 1
155-0148
13.04.2006 STRUGAREVI MILIJAN
Ć ŽIVOJIN
LJUBOMIR
MILAN
SREDIĆ
123
524
07285060
TOPLIČANKA
IND
PAMUČNOG
PREDIVA
RADIO
AKUSTIKA EI
26.08.2003 NIŠ
1. ST
1232/03
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
24.09.2007 1
155-0210
11.09.2006 KOSOVAC
BRANKO
PREDRAG
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
124
797
17309188
MIHI DOO
03.09.2003 BEOGRAD
VII
ST.8635/02
DELINKA
ĐURĐEVIĆ
08.02.2007 0
155-0122
125
216
07008414
MORAVA
FILM
22.09.2003 BEOGRAD
III ST
9896/01
JOVAN
KORDIĆ
19.09.2007 1
155-0008
126
327
17273744
BOLJEVAC
ZZ
25.09.2003 ZAJEČAR
ST. 170/03
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
01.06.2007 1
155-0024
127
71
17018981
BERŠIĆI ZZ
10.10.2003 ČAČAK
ST 216/02
DUŠKA ILIĆ
25.05.2007 1
155-0085
128
313
08677077
ZORKA
KLOTID
1904 TRADE
DOO
10.10.2003 SUBOTICA
ST 704/02
IVAN
ČELJUSKA
02.07.2010 1
155-0079
15.07.2005 NESTOROVI
Ć MILIJA
ANDREJA
05.05.2005 BOROVČANI
N DUŠAN
MIRKO
20.12.2005 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
15.11.2005 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
19.12.2005 ŠILJEGOVIĆ
VOJIN
RADOVAN
SNEŽANA
MILIJE
BUJAS
IGOR
MILIVOJE
LONČAREVI
Ć
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
129
1151
07292953
RAJKOVIĆ
ZZ
10.10.2003 VALJEVO
ST 1789/03
RADA
VULETIĆ
30.08.2007 0
155-0049
130
320
07272588
BORANKA
DP
14.10.2003 ZAJEČAR
ST 296/03
MILENA
STEVANOVI
Ć
28.01.2008 1
155-0153
131
800
07531079
16.10.2003 BEOGRAD
XI St.
2218/03
ŽANKA
RADIĆ
11.03.2008 0
155-0075
21.04.2004 ĐUKIĆ ILIJA
DUŠAN
132
383
08001995
SREM
KOMERC SA
PO
BOTOŠ ZZ
24.10.2003 ZRENJANIN
ST. 34/03
PALINKAŠ
MIRJANA
07.05.2008 0
155-0029
133
409
07176970
METAL SEKO
DMP
24.10.2003 ČAČAK
27.02.2009 1
155-0084
134
81
00000081
DEMI AD
08.02.2006 0
02-206
135
508
07334222
STIM
08.05.2007 1
155-0154
24.10.2003 MIKLOŠ
LJUBOMIR
RUŽICA
06.05.2008 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
30.10.2003 NIKOLIĆ
STEVAN
RADOMIR
16.06.2006 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
LJILJAN
STOJKOVIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
RADOJČIĆ
RADOSLAV
DUŠKA ILIĆ
DANKA
MAJSTOROV
IĆ
30.10.2003 KRAGUJEVA ST. 1231/03 ĐURIĆ RADA JOVANOVIĆ
C
MILAN
30.10.2003 KRALJEVO
27.08.2003
ST 689/03
ST 915/03
MIROSLAV ĐORĐE
KARAPANĐI JOVANOVIĆ
Ć
23.01.2004
10.10.2003 RAJKOVIĆ
BORIVOJE
SRĐAN
20.12.2005 MITROVIĆ
STANOMIR
RADOSLAV
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
136
154
07384807
NELA
EKSPORT
IMPORT
BAČKA DP
07.11.2003 ČAČAK
ST. 572/03
ILIĆ DUŠKA UROŠEVIĆ
DRAGICA
30.09.2009 0
155-0072
137
317
08120510
28.11.2003 SUBOTICA
ST 780/03
ILONA
STAJIĆ
28.11.2008 1
155-0073
138
517
07185081
INIS DP SA
PO
04.12.2003 NIŠ
I ST.
4733/03
27.08.2009 1
155-0024
139
193
07098367
POLJOPRIVR
EDA ZZ
11.12.2003 VALJEVO
2015/03
RADA
VULETIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
03.06.2009 0
155-0131
140
315
08235597
PEREŠ DP
18.12.2003 SUBOTICA
ST 404/03
ILONA
STAJIĆ
29.06.2010 1
155-0073
141
318
08050988
BAČKA IGM
18.12.2003 SUBOTICA
ST 397/03
IVAN
ČELJUSKA
GEZA
BABIJANOVI
Ć
GEZA
BABIJANOVI
Ć
20.12.2007 1
155-0164
142
52
07253788
SANDŽAK
TRANS
ROBNI
SAOBRAĆAJ
24.12.2003 KRALJEVO
ST 2687/02
MILENA
GOČANIN
03.11.2006 1
23-96
143
181
06196519
TANACKOVI
Ć
20.01.2004 BEOGRAD
VII - ST 188/04
IVANKA
SPAHOVIĆ
VANJA LALIĆ
05.06.2006 0
155-0146
144
54
07153015
DEČIJE
NOVINE NIP
23.01.2004 ČAČAK
ST 3239/01
DUŠKA ILIĆ DANKA
MAJSTOROV
IĆ
07.12.2007 1
155-0005
145
26
08640599
LOMA DOO
30.01.2004 SUBOTICA
ST 608/2003 ILONA
STAJIĆ
27.01.2009 0
155-0025
146
134
17340417
AGROPLAST
20.02.2004 ČAČAK
116/02
DUŠKA ILIĆ
25.01.2008 0
155-0072
147
343
07248164
RAJAC DP
26.02.2004 VALJEVO
ST 2/04
RADA
VULETIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
22.10.2007 1
23-139
148
267
17014404
JALOVIK ZZ
03.03.2004 VALJEVO
ST. 340/04
VULETIĆ
RADA
TIMOTIĆ
SREĆKO
09.06.2004
09.06.2004
05.12.2006 0
155-0147
149
274
07658281
POCERKA
ZZ
03.03.2004 VALJEVO
ST. 2016/03 PETROVIĆ
DESANKA
TIMOTIĆ
SREĆKO
09.06.2004
09.06.2004
22.05.2007 0
155-0147
150
23
08231290
UNION
AUTO DD
12.03.2004 SUBOTICA
st 819/2003 ivan čeljuska ilona stajić
21.12.2007 0
155-0003
GEZA
BABIJANOVI
Ć
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
05.03.2004
GEZA
BABIJANOVI
Ć
27.05.2004
07.11.2003 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
19.12.2005 SALATIĆ
JEFTO
STANA
13.03.2006 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
25.11.2005 MANOJLOVI
Ć MILOMIR
PREDRAG
19.12.2005 SALATIĆ
JEFTO
STANA
26.09.2005 NOVKOVIĆ
MILAN
BOGDAN
16.06.2006 KOVAČEVIĆ
KRSTO
ZORAN
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
20.01.2004 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
17.04.2006 MILOVANOV ĐORĐE
IĆ MILORAD RADOVAN
IVAN
JOKIĆ
20.12.2005 BOŽINOVIĆ
LJUBOMIR
LJILJANA
20.02.2004 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
29.11.2005 MARTINOVI ĐORĐE
Ć MILOJKO RADOVAN
MILOVAN
JOKIĆ
03.03.2004 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
03.03.2004 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
12.03.2004 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
151
155
07182473
152
69
07211066
153
859
17178369
154
403
17115634
155
37
156
RGI PRED
ZA RUD GEO
I IND
STANDARD
EI UIT DOO
30.03.2004 ČAČAK
ST.17/06
ILIĆ DUŠKA MAJSTOROV
IĆ DANKA
30.06.2004
29.06.2009 1
155-0072
01.04.2004 NIŠ
I ST.
258/2004
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
25.06.2004
18.06.2010 1
155-0054
MIHAJLO
PUPIN
MEHATRONI
KA
HABIT STIL
AD
02.04.2004 BEOGRAD
XIII ST
889/04
JOVAN
KORDIĆ
16.10.2008 0
155-0060
31.05.2007 ĐURIĆ
SVETOZAR
SLAVKA
08.04.2004 ČAČAK
II.ST. 336/03 ILIĆ DUŠKA UROŠEVIĆ
DRAGICA
18.04.2008 0
155-0095
07157487
FROTEKS TP
13.04.2004 UŽICE
ST 238/03
JASMINKA
OBUĆINA
BRATISLAV
BJELANOVIĆ
06.11.2009 1
155-0002
150
17047183
16.04.2004 POŽAREVAC ST 273/03
SVETLANA
SAVIĆ
VERICA
SMILJANIĆ
26.10.2006 1
155-0137
157
265
07220146
JUGOVO
OPERETIVA
DOO
GRAFO
MAČVA AD
21.04.2004 VALJEVO
ST. 354/06
PETROVIĆ
DESANKA
TIMOTIĆ
SREĆKO
06.10.2006 0
155-0147
158
43
00000043
ZRNO MAG
23.04.2004 SUBOTICA
ST.345/03
ČELJUSKA
IVAN
STAJIĆ
ILONA
29.09.2006 0
155-0098
159
244
07154941
VIČA ZZ
30.04.2004 ČAČAK
15.06.2007 1
155-0084
160
543
00000543
DRAČA ZZ
23.04.2007 0
155-0019
08.04.2004 VESIĆ
SLAVOLJUB
VESNA
19.12.2005 NEŠKOVIĆ
BOGOLJUB
MILIĆ
22.12.2005 PETROVIĆ
RADMILO
DOBRIVOJE
21.04.2004 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
23.04.2004 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
19.07.2005 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
19.05.2006 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
161
620
17086634
INVEST
TURIST
17.05.2004 BEOGRAD
V ST 965/04 IVANKA
SPAHOVIĆ
13.11.2007 0
155-0100
162
206
00000206
REMONT AD
19.05.2004 SOMBOR
ST 256/04
MILOJĆIĆ
KATARINA
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MILJENOVIĆ
27.12.2007 0
155-0077
163
818
17277014
19.05.2004 BEOGRAD
VIII-ST10004/02
VJERA
ĐURIŠIĆ
MIRJANA
JOVANOVIĆ
19.03.2010 0
155-0230
19.05.2004 JOVIĆEVIĆ
VIDO
VESELIN
164
820
07584555
SARTID
DIREKCIJA
ZA
RESTRUKTUI
RANJE
SARTID
INSTITUT ZA
METALURGIJ
U
19.05.2004 BEOGRAD
VIII-ST10675/02
VJERA
ĐURIŠIĆ
JADRANKA
DOBRIJEVIĆ
03.09.2009 0
155-0230
19.05.2004 JOVIĆEVIĆ
VIDO
VESELIN
MARICA
ĐUKIĆ
IST 1351/02 DANKA
MAJSTOROV
IĆ
17.05.2004 KRAGUJEVA 2.ST.1011/0 RADOVAN
MARIJANA
C
3
ĐURIĆ
ĐORĐEVIĆ
10.09.2004
02.07.2004
16.08.2004
30.11.2005
23.04.2007
23.11.2005
17.04.2006 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
09.07.2007 PETKOVIĆ
MIODRAG
NEBOJŠA
08.02.2006 BOŽIĆ
RADOVAN
ANDREJA
21.12.2005 DMITROVIĆ
NIKOLA
DUŠAN
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
MILICA
BRKIĆ
SNEŽANA
MILIJE
BUJAS
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
165
447
06627200
KDM
EHPORT
IMPORT
DOO
SEA LEADER
DOO
26.05.2004 ČAČAK
ST 702/02
ILIĆ DUŠKA MAJSTOROV
IĆ DANKA
166
452
17167278
27.05.2004 BEOGRAD
VIII - ST 815/04
167
1092
07457693
GORIVOPRO
MET
27.05.2004 BEOGRAD
28
08759367
28.05.2004 SUBOTICA
169
55
07167172
KM
KOVAČEV
DOO
STOČAR
VI ST.930/04 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
ST 678/04
ILONA
STAJIĆ
168
11.06.2004 ČAČAK
ST 98/02
DANKA
MAJSTOROV
IĆ
170
127
08863679
VOJVODINA
UTP
11.06.2004 SUBOTICA
ST 568/04
171
415
08583277
NIKOLA I ZZ
11.06.2004 SUBOTICA
172
533
07327226
EI KKC DOO
173
379
07737505
174
784
175
09.09.2004
18.04.2006 0
155-0072
26.05.2004 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
VESNA
TODOROVIĆ
30.11.2005 0
155-0146
JASMINA
STANOJEVIĆ
04.06.2007 0
155-0075
27.05.2004 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
16.06.2006 ĐUKIĆ ILIJA
DUŠAN
GEZA
BABIJANOVI
Ć
DUŠKA ILIĆ
21.07.2006 0
155-0003
25.05.2007 1
155-0005
ILONA
STAJIĆ
IVAN
ČELJUSKA
06.06.2008 1
155-0090
ST 788/03
ILONA
STAJIĆ
IVAN
ČELJUSKA
14.08.2008 0
155-0058
11.06.2004 NIŠ
I ST.
368/2004
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
13.03.2009 1
155-0024
NARODNA
RADINOST
PRODUKT
16.06.2004 BEOGRAD
V St.
1106/04
IVANKA
SPAHOVIĆ
17.12.2007 1
155-54
17177036
TEHNOGRAD
VISOKOGRA
DNJA D O O
29.06.2004 BEOGRAD
V ST
1103/04
IVANKA
SPAHOVIĆ
25.12.2008 0
155-0016
29.06.2004 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
49
17280074
PARTIZAN
PREHRANA
06.07.2004 ČAČAK
ST.438/03
28.11.2008 1
155-152
176
522
00713386
NIŠELEKTRO
DP
06.07.2004 NIŠ
22.10.2007 1
02-279
17.04.2006 MILOŠEVIĆ
MIODRAG
ZORAN
11.09.2006 PETROVIĆ
RADOMIR
177
392
00000392
MAČVA
KLANICA DP
07.07.2004 VALJEVO
14.02.2006 0
155-0216
178
649
06031668
07.07.2004 BEOGRAD
VIII ST
1201/04
29.05.2008 0
155-0234
179
404
07314876
ENERGOPRO
JEKT
GENERALSE
RVIS
GRAFIČAR
AD
09.07.2004 ČAČAK
II St.138/02 Duška Ilić
21.12.2007 1
155-0084
01.10.2004
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
09.05.2006
DUŠKA ILIĆ DANKA
MAJSTOROV
IĆ
1.ST.1209/0 ZORAN
OLIVERA
3
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
ST. 459/04 VULETIĆ
RADA
26.01.2007
VJERA
ĐURIŠIĆ
12.12.2005
08.10.2004
BILJANA
ŠUKOVIĆ
Danka
Majstorović
09.09.2004
29.10.2004
28.05.2004 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
17.04.2006 MILOVANOV ĐORĐE
IĆ MILORAD RADOVAN
IVAN
JOKIĆ
19.12.2005 ŠOMOĐI
ŠANDOR
ŠANDOR
19.12.2005 ŽUŽIĆ
MANOJLA
VLADIMIR
09.07.2007 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
19.10.2005 ARMIĆ
BLAGOJE
JOVAN
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
07.07.2004 VUKOVIĆ
ŽIVOTA
MILOVAN
24.07.2006 MITRIĆ
PETAR
VESNA
17.04.2006 OBRADOVIĆ ĐORĐE
VELIMIR
RADOVAN
MILUTIN
JOKIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
180
534
07365969
12.07.2004 NIŠ
08312800
ALFA
CHOCOLATE
DOO
SOMEL DOO
181
205
182
256
07122306
SLATNIK ZZ
01.09.2004 VALJEVO
183
367
07642407
FAGRAM
PROIZVODN
JA
01.09.2004 POŽAREVAC ST 9/09
184
371
07637705
FAGRAM HP
01.09.2004 POŽAREVAC ST 7/04
185
467
17268651
01.09.2004 POŽAREVAC ST.10/04
186
586
07005571
FIGRAM
AGENCIJA
METALOGRA
FIJA
187
87
17071998
188
600
189
26.07.2004 SOMBOR
1 ST. 494/04 ZORAN
STOJANOVI
Ć
ST. 293/04 MILOJEVIĆ
KATARINA
ST 468/04
27.10.2008 0
155-0210
14.12.2008 0
155-0077
19.11.2007 1
155-0089
ZVEZDANA
KARAKLAJIĆ
30.06.2009 1
155-0114
ZVEZDANA SVETLANIJA
KARAKLAJIĆ SAVIĆ
30.06.2009 1
155-0114
21.12.2005 PANTIĆ
SLAVKO
RAJKO
SVETLANA
SAVIĆ
STEVO
ĐURANOVIĆ
05.12.2005 0
02-288
14.12.2006 0
155-0146
11.07.2006 0
155-50
03.05.2006 0
155-0227
01.09.2006 1
155-0089
29.08.2006 0
155-0075
01.09.2004 MIJAILOVIĆ
MILAN
10.05.2006 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
06.09.2004 KOVAČEVIĆ
ŽIVOJIN
ZORAN
10.09.2004 MILANOVIĆ
VIDOJE
DRAGAN
28.03.2005 FILIPIĆ
ĐORĐE
PAVLE
RADOVAN
STOJANKA JOKIĆ
20.09.2004 ĐUKIĆ ILIJA
DUŠAN
20.02.2008 0
155-0003
28.08.2009 0
155-0032
23.03.2006 0
155-0238
22.06.2007 1
155-0069
28.06.2007 1
155-0021
SREĆKO
TIMOTIĆ
OLIVERA
JOVANOVIĆ
15.10.2004
PANjKOVIĆ
OLIVERA
18.10.2004
MILENA
ŽIVKOVIĆ
02.09.2004 BEOGRAD
I ST 1253/04
DRINA DOO
06.09.2004 BEOGRAD
XV-ST1100/04
00000600
IMO DE
10.09.2004 PANČEVO
ST.58/04
JANČIĆ
SPERANCA
255
07833334
14.09.2004 VALJEVO
ST 439/04
SREĆKO
TIMOTIĆ
190
802
17482190
SOKO
METAL
DOO
JZV TRADE
20.09.2004 BEOGRAD
XI ST
1586/04
ŽANKA
RADIĆ
MIRJANA
JOVANOVIĆ
191
25
08338795
EUROPRODU
KT
01.10.2004 SUBOTICA
ST. 800/04
ILONA
STAJIĆ
IVAN
ČELJUSKA
192
107
08548137
KRIVAJA
AD
01.10.2004 SUBOTICA
ST. 396/03
ILONA
STAJIĆ
ČELJUSKA
IVAN
193
473
00000473
BOSTON AD
01.10.2004 VALJEVO
ST.486/04
RADA
VULETIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
194
376
07524943
SOKO DP
DOO
04.10.2004 BEOGRAD
VIII-ST1474/04
VJERA
ĐURIŠIĆ
DRAGANA
KOVAČEVIĆ
195
138
08067961
TELEČKA ZZ
05.10.2004 SOMBOR
ST 201/04
MILOJČIĆ
OLIVERA
KARTARINA PANjKOVIĆ
MILJENOVIĆ
MARICA
ĐUKIĆ
17.12.2004
03.12.2004
21.01.2005
18.01.2005
18.01.2005 KOSOVAC
BRANKO
PREDRAG
26.07.2004 DMITROVIĆ
NIKOLA
DUŠAN
05.04.2005 FILIPIĆ
PAVLE
STOJANKA
21.12.2005 PANTIĆ
SLAVKO
RAJKO
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
01.12.2004 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
01.10.2004 MOLDOVAN
MILAN
STEVAN
01.10.2004 BOŽIĆ
SPASOJE
ZORAN
02.02.2005 ILIĆ
SINIŠA
PREDRAG
RADOJICA
BRANISLAV ALEKSANDRI
Ć
21.12.2005 LJUBOVIĆ
MILUTIN
BLAGOJE
BLAGOJE
PREDRAG
KOSTIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
196
805
00000805
METALSERVI
S
KOOPERACIJ
A
MG&
METAL
11.10.2004 BEOGRAD
XIII ST
1509/04
197
664
00000664
198
178
199
12.02.2007 0
155-0110
08.06.2006 ŽIKIĆ
MILADIN
MIODRAG
13.10.2004 BEOGRAD
VIII ST
1716/04
05.04.2007 0
155-0037
25.09.2007 0
155-0086
12.05.2008 1
155-0226
24.07.2006 MARIĆ
MILOŠ
BRANKO
20.12.2005 IVANOVIĆ
LJUBOMIR
PANTELIJA
21.12.2005 VELJOVIĆ
MILUN
MILORAD
07260342
STAVE ZZ
14.10.2004 VALJEVO
512/04
307
08046921
RADEKONČA
R ELEKTRO
UREĐAJ DP
27.10.2004 SOMBOR
ST 315/04
KATARINA
MILOJEVUĆ
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
200
334
17184890
HLADNJAČA
DP
01.11.2004 VALJEVO
446/04
RADE
VULETIĆ
19.05.2008 1
155-0126
23.06.2006 1
155-0073
21.06.2006 BUĆKOVIĆ
LJUBIVOJE
GORDANA
07.12.2005 SALATIĆ
JEFTO
STANA
201
79
08711186
PAHULJICA
PROMET
05.11.2004 SUBOTICA
ST 485/04
IVAN
ČELJUSKA
VLADIMIR
ALEKSANDA
R BIOČANIN
202
257
07048538
BUDUĆNOST
PROMET
07.11.2004 VALJEVO
ST 558/04
SREĆKO
TIMOTIĆ
25.09.2006 1
155-0089
203
832
17414585
11.11.2004 BEOGRAD
VI ST
1800/04
204
172
07647310
MARIBELL
EKSPORT
IMPORT
AL BO DOO
LJILJANA
DRAGAN
PAVLOVIĆ- KOVAČEVIĆ
GLAVONIĆ
ILIĆ DUŠKA A?EMOVIĆ
MARIJA
15.12.2006 0
155-0093
12.11.2004 ČAČAK
ST. 8/04
17.06.2009 0
155-0085
205
443
17213555
ZIDAR
INVEST GP
25.11.2004 VALJEVO
ST 535/04
SREĆKO
TIMOTIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
23.02.2009 0
155-0218
206
16
00000016
VOBTOURS
DOO
26.11.2004 NOVI SAD
ST.2511/04
JASMINA
ZJALIĆ
VELIMIR
VLAJKOVIĆ
23.12.2005 0
01-17
207
474
06082050
PREHRANA
PROMET
30.11.2004 VALJEVO
ST.557/04
TIMOTIĆ
SREĆKO
ŽIVKOVIĆ
MILENA
22.03.2005
05.03.2008 0
155-0155
208
476
06231098
ŽITOKOMER
C
30.11.2004 VALJEVO
ST. 562/04
TIMOTIĆ
SREĆKO
ŽIVKOVIĆ
MILENA
22.03.2005
13.02.2006 0
155-0089
209
199
08731225
INOMAG
FALL DOO
03.12.2004 SUBOTICA
ST.830/04
ILONA
STAJIĆ
IVAN
ČELJUSKA
17.05.2005
11.12.2009 0
155-0081
210
488
07915934
J&JAN
KOMERCE
SA PO
07.12.2004 BEOGRAD
XI ST
1736/04
ŽANKA
RADIĆ
IVANKA
KOZIĆ
KNEŽEVIĆ
01.01.1999
08.09.2006 0
155-0016
VJERA
ĐURIŠIĆ
LEJLA
BRATIĆ
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MILJENOVIĆ
ILONA
STAJIĆ
18.02.2005
07.03.2005
18.03.2005
04.04.2005 FILIPIĆ
ĐORĐE
PAVLE
RADOVAN
STOJANKA JOKIĆ
14.08.2006 PETKOSKI
BOGOJE
DRAGAN
12.11.2004 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
04.10.2005 VASILJEVIĆ
RADOVAN
MARKO
26.11.2004 BANKOVAČK
I PETAR
DRAGICA
30.11.2004 MILOJEVIĆ
RAJKO
ALEKSA
30.11.2004 FILIPIĆ
PAVLE
STOJANKA
03.12.2004 GROS ĐURO
PAVLE
07.12.2004 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
211
397
07210779
ĐUKA DINIĆ
KTK
09.12.2004 NIŠ
ST. 309/04
212
516
00000516
DEAL DOO
09.12.2004 BEOGRAD
VIII-ST1906/04
213
131
06521070
AL PI DO
14.12.2004 BEOGRAD
I - ST 1917/04
214
581
07551673
PAVLOVIĆ
HK
15.12.2004 BEOGRAD
VII ST
1089/04
215
483
08676194
20.12.2004 BEOGRAD
XII ST.
1787/04
216
215
07422471
22.12.2004 BEOGRAD
VIII ST
1934/04
217
57
17262807
23.12.2004 KRALJEVO
218
491
07044844
TAM
MARKET
DOO
HIDROPROJ
EKAT,
VODOVOD I
KANALIZACI
JA PO
BETONJERK
A
KOMPANIJA
KABLAR
FILM DANAS
219
142
08028435
220
183
221
26.05.2009 1
155-0140
23.02.2006 DIMITRIJEVI MILIJAN
Ć
LJUBOMIR
ALEKSANDA SREDIĆ
R MIROLJUB
BILJANA
ŠUKOVIĆ
10.11.2005 0
155-0146
ŽELjKO
MUNJIZA
LJILJANA
STOJKOVIĆ
06.09.2006 0
155-0016
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONJIĆ
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
LJILJANA
MUJAGIĆ
05.03.2008 0
155-0146
17.02.2006 0
155-0016
BILJANA
ŠUKOVIĆ
15.09.2008 1
155-0039
09.12.2004 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
14.12.2004 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
08.05.2006 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
20.12.2004 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
26.04.2005 STOJANOVI ĐORĐE
Ć RADOŠ
RADOVAN
DRAGICA
JOKIĆ
ST.364/04
MILEVA
GOČANIN
ZORAN
PLANJANIN
17.07.2006 0
155-0005
23.12.2004 MILOVANOV
IĆ MILORAD
IVAN
24.12.2004 BEOGRAD
XV ST
1777/04
155-0121
27.12.2004 SOMBOR
ST 336/04
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
OLIVERA
PANjKOVIĆ
17.02.2010 1
MLADOST
AD
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
KATARINA
MILOJČIĆ
29.06.2007 0
155-0021
06300316
DELTIKO
30.12.2004 BEOGRAD
XVI - ST 1951/04
JOVAN
KORDIĆ
SNEŽANA
VALENTIĆ
30.03.2006 0
155-0146
188
06977456
30.12.2004 BEOGRAD
VIII - ST 1952/04
VJERA
ĐURIŠIĆ
SNEŽANA
VALENTIĆ
24.12.2007 0
155-0146
222
541
17221213
JUBANKA
NEKRETNIN
E
ALFA DOO
17.01.2005 KRAGUJEVA 2.ST.1477/0 GORICA
C
3
RAŠKOVIĆ
MILAN
JOVANOVIĆ
25.04.2005
21.03.2008 0
155-0055
223
653
07701829
PROMET
TRANS DOO
17.01.2005 KRAGUJEVA 2.ST
C
1481/03
MILAN
JOVANOVIĆ
25.04.2005
09.02.2006 0
155-0055
224
531
07108222
21.01.2005 NIŠ
10.02.2009 1
155-0027
225
504
00000504
METALAC
AD METAL
INDUST
MARELA SA
PO
21.06.2006 0
155-0017
16.06.2006 ĆIRIĆ
MILENKO
NEVENKA
27.12.2004 LJUBOVIĆ
BLAGOJE
PREDRAG
30.12.2004 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
30.12.2004 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
17.01.2005 DAVIDOVIĆ
LJUBISAV
DRAGAN
17.01.2005 DAVIDOVIĆ
LJUBISAV
DRAGAN
14.03.2006 SMILjKOVIĆ
RATKO
MILOŠ
26.01.2005 OBRENOVIĆ
JOVAN
SVETOZAR
26.01.2005 BEOGRAD
ZORAN
STOJANOVI
Ć
GORICA
RAŠKOVIĆ
1.ST. 625/04 ZORAN
STOJANOVI
Ć
VIII
VJERA
ST.104/05
ĐURIŠIĆ
20.11.2006
LJILJANA
MUJAGIĆ
OLIVERA
JOVANOVIĆ
DRAGANA
KOVAČEVIĆ
01.01.1999
15.03.2005
22.04.2005
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
226
822
17425625
SARTID
SPECIJALNA
PROIZVODN
JAI USLUGE
26.01.2005 BEOGRAD
VIII-ST105/04
VJERA
ĐURIŠIĆ
JADRANKA
DOBRIJEVIĆ
03.09.2009 0
155-0230
26.01.2005 JOVIĆEVIĆ
VIDO
VESELIN
227
454
07533837
SCANER
STUDIO MG
27.01.2005 BEOGRAD
I - ST 1810/04
ŽELjKO
MUNJIZA
DRAGAN
DRAGOVIĆ
26.02.2007 0
155-0146
228
65
07211309
FMO EI DOO
01.02.2005 NIŠ
1-ST-453/04 ZORAN
ZORICA
STOJANOVI STOŠIĆ
Ć
11.10.2007 0
155-0024
229
358
00000358
JEDINSTVO
DP
01.02.2005 NOVI SAD
ST 2518/04
16.10.2006 1
155-0303
27.01.2005 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
01.02.2005 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
22.11.2005 TOMAŠEVIĆ VLADIMIR
VUKAŠIN
ALEKSANDA
DEJAN
R BIOČANIN
230
368
07844042
01.02.2005 POŽAREVAC ST.17/04
SVETLANA
SAVIĆ
17.11.2006 1
23-94
231
241
07154925
LOVAČKI
SASTANAK
DOO
KAONA ZZ
03.02.2005 ČAČAK
561/03
DUŠKA ILIĆ MARIJA
NIKETIĆ
19.10.2009 0
155-0084
232
595
00000595
VMT DOO
03.02.2005 NOVI SAD
ST.70/05
03.02.2005 0
02-292
233
19
07849036
OMELEKTRO
04.02.2005 ČAČAK
ST. 395/03
JASMINA
ZJALIĆ
ILIĆ DUŠKA A?EMOVIĆ
MARIJA
25.09.2006 0
23-24
234
197
00000197
04.02.2005 SUBOTICA
ST. 27/05
17.11.2006 0
155-0081
235
219
07327030
TIM
PROMET
DOO
PROMET
PRED DOO
24.03.2005
30.06.2008 1
155-0267
236
233
08008230
237
97
238
27.05.2005
01.08.2005
VELIMIR
VLAJKOVIĆ
VERICA
SMILJANIĆ
10.06.2005
10.06.2005
08.04.2005
01.07.2005
ČELJUSKA
IVAN
STAJIĆ
ILONA
18.02.2005 POŽAREVAC St.3/05
Veroslava
Simić
Siniša
Nedeljković
STIL DP
21.02.2005 SOMBOR
ST. 8/05
GAJIĆ
ZDRAVKO
20.06.2005
22.12.2008 1
155-0134
07391218
MAKSIM
DOO
22.02.2005 UŽICE
ST.23/O5
POZDER
ALEKSANDA
R
OBUĆINA
JASMINKA
VUKANOVIĆ
JASMINKA
17.06.2005
08.09.2006 0
155-0176
6
06697046
MB
INTERTREJD
01.03.2005 BEOGRAD
13.02.2006
11.10.2007 0
155-0146
260
07220235
METALAC
DP
21.03.2005 VALJEVO
NATAŠA
PEJIĆKORDIĆ
ŽIVKOVIĆ
MILENA
16.03.2007
239
XV-ST-31/05 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ST. 68/05
VULETIĆ
RADA
22.06.2005
11.04.2005
06.07.2007 1
155-0089
240
261
17042254
SUVOBORKA
HLADNJAČA
DP
22.03.2005 VALJEVO
ST 70/05
DESANKA
PETROVIĆ
08.06.2005
26.04.2005
09.05.2006 1
155-0212
RADA
VULETIĆ
14.06.2005
22.12.2005 CVEJIĆ
SNEŽANA
ŽIVADIN
MILIJE
RADOJE
BUJAS
04.09.2006 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
03.02.2005 LEČIĆ
SPASOJE
04.02.2005 VUJIČIĆ
DUŠAN
TOMISLAV
04.02.2005 GROS ĐURO
PAVLE
18.02.2005 STOJIMIROV SINIŠA
IĆ ŽIVORAD RADOJICA
MIROSLAV ALEKSANDRI
Ć
21.02.2005 KABIĆ
MILUTIN
STEVAN
BLAGOJE
NENAD
KOSTIĆ
20.12.2005 DUNJIĆ
PRVOSLAV
SLAVICA
01.03.2005 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
21.03.2005 FILIPIĆ
ĐORĐE
PAVLE
RADOVAN
STOJANKA JOKIĆ
22.03.2005 RAFAILOVIĆ
CVETKO
MILIJAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
241
384
07168454
DIV
HLADNJAČA
22.03.2005 VALJEVO
ST. 64/05
VULETIĆ
RADA
TIMOTIĆ
SREĆKO
242
237
08021678
PIK AD
24.03.2005 ZRENJANIN
ST. 22/05
PALIKAŠ
MIRJANA
BAKOVIĆ
JELICA
243
226
07292481
TIMOK ZZ
28.03.2005 NIŠ
ST. 609/04
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
244
258
17714732
01.04.2005 VALJEVO
ST 4/2005
RADA
VULETIĆ
BRANKO
STANIĆ
245
515
00000515
12.04.2005 BEOGRAD
XIII ST
184/05
JOVAN
KORDIĆ
VESNA
PAVLOVIĆ
246
21
07271140
DRAGAN
SRNIĆ GIA
AD
HIDROPROJ
EKAT
HIDROTEHN
IKA DP
SOKOBANJA
GP
14.04.2005 ZAJEČAR
ST 21/05
BIOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUVOVIĆ A
VIDENOVIĆ
247
486
07767099
15.04.2005 BEOGRAD
XI ST.
157/05
ŽANKA
RADIĆ
248
96
07467796
ANT KO
KOMERC
DOO
ERMID
26.04.2005 BEOGRAD
249
192
07136773
UNIP FSH
AD
10.05.2005 VALJEVO
I-ST-144/05 TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
ST. 74/05
VULETIĆ
RADA
250
175
07710461
INTERGRAFI
K DOO
16.05.2005 ČAČAK
ST. 22/05
251
387
07283059
16.05.2005 ČAČAK
ST. 13/05
252
132
07550430
18.05.2005 BEOGRAD
I - ST 173/05
253
485
17498576
ZANAT
INŽENJERIN
G ZZ
KONTINENT
AL
TRANSPORT
DO
CRNKOVIĆ
GROUP DOO
20.05.2005 BEOGRAD
I ST 185/05 ŽELjKO
MUNJIZA
JOVAN
KORDIĆ
254
133
06544967
BUJAGIĆ I
SIN DO
24.05.2005 BEOGRAD
III - ST 121/05
MILA
ĐORĐEVIĆ
255
268
17261479
PRNJAVOR
ZZ
25.05.2005 VALJEVO
ST. 75/05
VULETIĆ
RADA
IVANKA
KOZIĆ KNEŽEVIĆ
TIMOTIĆ
SREĆKO
30.10.2009 1
155-0155
14.09.2005
25.04.2007 1
155-0263
24.06.2005
24.12.2007 1
02-81
09.07.2008 1
155-154
18.04.2006 0
155-0028
12.12.2007 1
155-0181
20.12.2005 MILIĆEVIĆ
BOŽIDAR
LJUBIŠA
22.12.2006 0
155-0016
15.12.2006 0
155-0146
15.04.2005 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
26.04.2005 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
10.05.2005 MANOJLOVI
Ć MILOMIR
PREDRAG
07.12.2005
MILA
ĐORĐEVIĆ
15.09.2005
MARICA
ĐUKIĆ
PETROVIĆ
DESANKA
07.09.2005
31.07.2009 0
155-0131
DUŠKA ILIĆ A?EMOVIĆ
MARIJA
01.07.2005
22.06.2007 0
155-0085
NIKETIĆ
MARIJA
30.01.2009 0
155-0084
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
29.02.2008 0
155-0016
28.03.2007 0
155-0016
07.12.2006 0
155-0016
13.02.2007 0
155-0147
ŽELjKO
MUNJIZA
01.01.1999
06.09.2005
05.07.2005
14.02.2006 MILOJEVIĆ
RAJKO
ALEKSA
24.03.2005 BAJIĆ
MILAN
NEBOJŠA
28.03.2005 ŽIVIĆ
ALEKSANDA
R NEBOJŠA
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
01.04.2005 JOVANOVIĆ ĐORĐE
MILOJKO
RADOVAN
LJILJANA
JOKIĆ
12.04.2005 DRAKUL
LAZAR IGOR
16.05.2005 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
12.01.2006 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
18.05.2005 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
20.05.2005 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
24.05.2005 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
25.05.2005 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
256
140
00000140
ZOŠ DOO
27.05.2005 SUBOTICA
ST.33/05
26.08.2005
257
162
17186884
DENVER OD
31.05.2005 ČAČAK
25/05
258
377
07023561
ŠTAMPA DP
02.06.2005 BEOGRAD
XV-ST1861/04
259
204
08617244
VEDUS DOO
06.06.2005 SOMBOR
ST 18/05
260
262
07261080
ŠEĆERANA
DP
06.06.2005 VALJEVO
ST. 77/05
261
480
17445782
UZOR
BERBERSKO
FRIZERSKA
ZADRUGA
07.06.2005 VALJEVO
ST.82/05
262
509
00000509
DEMING
LINE
10.06.2005 BEOGRAD
XIII ST
199/05
263
345
07853262
MINMONTAŽ
A DP
14.06.2005 KRALJEVO
ST.63/05
264
847
17240102
16.06.2005 BEOGRAD
VI St 162/05 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
TATJANA
ĐURICA
265
176
17310178
RAD ZAVOD
ZA
PROJEKTOV
ANJE
SAB DOO
17.06.2005 ČAČAK
ST. 20/05
NIKETIĆ
MARIJA
266
289
07298552
PONIŠAVLJE
DPP
20.06.2005 NIŠ
ST. 65/05
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
267
537
07109172
24.06.2005 NIŠ
1.ST
76/2005
268
33
07115725
5
DECEMBAR
AD
NISKOGRAD
NJA DP.
27.06.2005 KRAGUJEVA ST 934/04
C
ZORAN
STOJANOVI
Ć
GORICA
RAŠKOVIĆ
269
109
07713983
FLUIDI
TPM
27.06.2005 KRAGUJEVA II ST. 67/05 GORICA
C
RAŠKOVIĆ
JOVAN
KORDIĆ
20.09.2005
12.09.2005
07.04.2006 1
155-0032
27.05.2005 MOLDOVAN VLADIMIR
MILAN
ALEKSANDA
STEVAN
R BIOČANIN
26.11.2007 0
155-0084
26.12.2007 1
155-0015
22.12.2008 0
155-0077
12.01.2006 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
15.06.2005 ZEČEVIĆ
MILOVAN
ĐORĐE
21.12.2005 DMITROVIĆ
NIKOLA
DUŠAN
06.06.2005 OBRENOVIĆ
JOVAN
SVETOZAR
07.06.2005 VASILJEVIĆ
RADOVAN
MARKO
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
NASTASIĆ
BILJANA
OLIVERA
PANjKOVIĆ
VULETIĆ
RADA
STANIĆ
BRANKO
14.07.2005
10.10.2008 1
155-0017
SREĆKO
TIMOTIĆ
12.06.2005
13.02.2006 0
155-0218
JOVAN
KORDIĆ
BRANKICA
MEAN?IJA
01.01.1999
16.03.2006 0
155-0040
10.06.2005 MUDREŠA
ILIJA MILAN
MILEVA
GOČANIN
MILENA
BAKŠUNOVI
Ć
20.09.2005
18.07.2006 1
155-0105
14.06.2005 ILIĆ ZARE
NOVICA
27.11.2008 0
155-0074
22.09.2006 LAZAREVIĆ
MILIJA
MIRJANA
17.06.2005 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
20.06.2005 NIKOLIĆ
IVAN GOJKO
ĐORĐE ACA VESELINOVI
Ć
30.09.2005
16.09.2005
25.01.2007 0
155-0085
07.10.2005
19.08.2005
04.03.2009 1
155-0214
02.07.2007 0
155-0244
17.07.2006 1
155-0055
16.10.2009 0
155-0165
MOMIR
TASIĆ
RAJKO
FUŠTAR
RADOVAN
ĐUROVIĆ
09.09.2005
23.08.2005
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
11.09.2006 MARTINOVI
Ć ŽIVORAD
ZORAN
27.06.2005 DAVIDOVIĆ IVAN GOJKO
LJUBISAV
VESELINOVI
DRAGAN
Ć
10.01.2006 JOVANOVIĆ
TOMISLAV
ŽIVAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
270
386
07844328
MORAVAPLA
ST
27.06.2005 KRALJEVO
ST 65/05
MILEVA
GOČANIN
ZORAN
PANTOVIĆ
10.12.2007 0
155-0005
22.12.2005 MILOVANOV
IĆ MILORAD
IVAN
271
546
17220373
272
15
00000015
PAINT
SISTEM OD
DAMI TRADE
DOO
27.06.2005 KRAGUJEVA 1.ST.570/03 RADOVAN
C
ĐURIĆ
29.06.2005 BEOGRAD
I-ST-73/05
03.03.2006 0
02-295
10.01.2006 0
155-0008
27.02.2009 1
155-0085
02.11.2005 0
155-0146
02.09.2005
16.07.2007 1
155-0084
14.09.2005
26.09.2007 0
155-0142
27.06.2005 RADEVIĆ
VUKSAN
29.06.2005 BOROVČANI
N DUŠAN
MIRKO
05.07.2005 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
11.07.2005 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
13.07.2005 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
14.07.2005 BOŽIĆ JOVO
DRAGAN
07.11.2005
273
239
17280058
PARTIZANKA
05.07.2005 ČAČAK
ST. 29/05
15.03.2007
274
7
00675269
MIGOR DOO
11.07.2005 BEOGRAD
XVI-ST189/05
275
243
06796869
13.07.2005 ČAČAK
ST. 27/05
ILIĆ DUŠKA NIKETIĆ
MARIJA
276
11
08028613
DINAR
PROMET
DOO
SOKOLAC
14.07.2005 ZRENJANIN
ST. 26/05
PALINKAŠ
MIRJANA
BAKOVIĆ
JELICA
277
479
06264956
DAT DOO
19.07.2005 VALJEVO
ST.87/05
RADA
VULETIĆ
BRANKO
STANIĆ
06.09.2005
18.12.2007 0
23-15
278
247
07194927
KOPAONIČA
NKA ZZ
09.08.2005 KRALJEVO
ST 71/05
MILEVA
GORČANIN
ZORAN
PANTOVIĆ
18.10.2005
26.09.2005
31.01.2008 1
155-0005
279
544
17422766
RENATA
STIL OD
15.08.2005 KRAGUJEVA III.STM.79/0
C
5
RAJKO
FUŠTAR
28.12.2005
20.12.2005
03.08.2007 0
155-0019
280
104
00000104
ĐORĐE TP
05.09.2005 VALJEVO
ST 73/05
MILENA
ŽIVKOVIĆ
23.11.2005
10.10.2005
13.02.2006 0
155-0057
281
793
17170317
282
293
07133138
RIVIJERA
KLUB
INTERNACIO
NAL
1909
SVOBODA
UO DPK
13.09.2005 BEOGRAD
VI ST.139/05 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
22.11.2005
16.07.2008
23.02.2007 0
155-0093
19.09.2005 NIŠ
ST 81/05
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
02.12.2005
04.11.2005
15.07.2008 1
155-0156
19.09.2005 JOVANOVIĆ IVAN GOJKO
MILAN
VESELINOVI
DRAGOMIR Ć
283
294
07271956
MODNA FKA
DP
19.09.2005 NIŠ
ST. 89/05
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
16.12.2005
11.11.2005
09.10.2008 1
155-0214
19.09.2005 NIKOLIĆ
IVAN GOJKO
ĐORĐE ACA VESELINOVI
Ć
284
61
00000061
ZADRUŽNI
MARKETING
ZP
20.09.2005 VALJEVO
ST. 94/05
VULETIĆ
RADA
26.10.2005
19.04.2006 0
155-0049
20.09.2005 RAJKOVIĆ
BORIVOJE
SRĐAN
GORICA
RAŠKOVIĆ
RUŽICA
BANJALUČKI
Ć
ILIĆ DUŠKA NIKETIĆ
MARIJA
22.08.2005
29.09.2005
ŽELjKO
MINJIZA
PETROVIĆ
DESANKA
07.03.2007
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
19.07.2005 VUKOMANO
VIĆ
MILINKO
MILISAV
09.08.2005 MILOVANOV DRAGI
IĆ MILORAD MIODRAG
IVAN
STEVANOVI
Ć
15.08.2005 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
05.09.2005 MARKOVIĆ
STANOJE
DRAGICA
14.08.2006 PETKOSKI
BOGOJE
DRAGAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
285
538
17509829
EI KZT DOO
20.09.2005 NIŠ
1.ST.92-2005 ZORAN
STOJANOVI
Ć
VI - ST 240/05
OLIVERA
JOVANOVIĆ
286
89
07925352
NJU LAJN
DOO
23.09.2005 BEOGRAD
287
50
06101992
FAG DOO
29.09.2005 KRALJEVO
ST.75/05
MILEVA
GORČANIN
288
47
07364105
BIOPROM
BOVAN
30.09.2005 NIŠ
I ST
1991/98
289
35
17281887
FIAZ
FRIKCIJE DO
11.10.2005 NIŠ
1.
ST.91/2005
290
194
07018428
KUGLES
14.10.2005 BEOGRAD
VI ST 228/05 LJILJANA
PAVLOVIĆ GLAVONIĆ
291
330
07319576
14.10.2005 ZAJEČAR
ST 28/05
292
446
07941226
FABRIJA
VENTILA ZA
PNEUMATIK
E DOO
VIDEH DOO
18.10.2005 ČAČAK
ST - 3/05
NIKETIĆ
MARIJA
293
514
17175386
VERZALPRES
S IP
18.10.2005 BEOGRAD
I ST.241/05 ŽELjKO
MUNJIZA
JOVAN
KORDIĆ
294
106
07219636
FASAU AD
20.10.2005 UŽICE
ST.36/05
OBUĆINA
JASMINKA
295
125
07669089
FASAU
TRADE
20.10.2005 UŽICE
ST.35/05
296
115
06726534
21.10.2005 BEOGRAD
297
351
08117853
SKAJ
INTERNACIO
NAL
NAPREDAK
GDP
298
352
08189617
299
84
08030189
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ZORAN
PANTOVIĆ
23.12.2005
04.11.2005
26.02.2010 0
155-0214
20.09.2005 NIKOLIĆ
ĐORĐE ACA
22.03.2006 0
155-50
23.09.2005 KOVAČEVIĆ
ŽIVOJIN
ZORAN
29.09.2005 NOVAKOVIĆ
VIDOSAV
MILAN
30.09.2005 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
05.12.2005 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
12.03.2008 MITRIĆ
DRAGI
PETAR
MIODRAG
VESNA
STEVANOVI
Ć
14.10.2005 MITROVIĆ
DUŠAN
STANOMIR DRAGAN
RADOSLAV ANĐELKOVI
Ć
18.10.2005 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
18.10.2005 ILIĆ
PREDRAG
BRANISLAV
20.10.2005 KUBUROVIĆ
RADOŠ
RADOMIR
20.10.2005 SIMOVIĆ
MALIŠA
MILORAD
21.10.2005 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
24.10.2005 OSTOJIĆ
TATJANA
TODA
TOMISLAV
SLOBODAN LABOVIĆ
24.10.2005 KOZOMARA VLADIMIR
MILE
ALEKSANDA
MILANA
R BIOČANIN
27.12.2005
10.11.2005
13.02.2007 0
155-0053
ZORAN
MOMIR
STOJANOVI TASIĆ
Ć
23.12.2005
18.11.2005
11.06.2007 0
155-0024
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
11.10.2005
25.11.2005
15.09.2008 0
155-0024
03.09.2009 1
155-0234
22.11.2005
03.06.2008 1
155-0153
25.11.2005
23.12.2008 0
155-0056
22.12.2005
08.11.2005
23.03.2006 0
155-0069
MILOVIĆ
MANOJLE
03.03.2006
28.11.2005
25.06.2009 0
155-0042
OBUĆINA
JASMINKA
VIDIĆ
NADEŽDA
07.05.2007
28.11.2005
27.10.2009 0
155-0151
I - ST 190/05
ŽELjKO
MINJIZA
15.12.2007 0
155-0146
24.10.2005 NOVI SAD
ST 116/05
JASMINA
ZJALIĆ
AGROCENTA
R AD
24.10.2005 NOVI SAD
ST 106/05
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
PLANTEKS
DP
25.10.2005 PANČEVO
ST.30/05
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
BOJANA
BOŽIDARKA
MILJUŠPOPOVIĆ
MARTINOVI
Ć
17.02.2006
07.02.2006
05.12.2005
29.06.2008 1
155-0269
31.01.2006
05.12.2005
20.09.2006 1
01-25
28.02.2006
28.02.2005
06.11.2007 1
155-0048
25.10.2005 GLIGORIĆ
ZDRAVKO
MIROSLAV
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
300
153
06992587
EL HAUS
25.10.2005 ČAČAK
ST.31/05
ILIĆ DUŠKA A?EMOVIĆ
MARIJA
301
501
06966594
MAH TRADE
EKSPORT
IMPORT
25.10.2005 BEOGRAD
XV St-239/05 Gordana
Aranñelović
Vjera Đurišić
302
335
17680595
DRVO
FLUORIT
01.11.2005 VALJEVO
ST. 98/05
VULETIĆ
RADA
ŽIVKOVIĆ
MILENA
303
342
06222218
01.11.2005 VALJEVO
ST. 96/05
VULETIĆ
RADA
PETROVIĆ
DESANKA
304
336
17016121
SRBIJANKA
SENZAL
DOO
SRBIJANKA
AGRAR DOO
03.11.2005 VALJEVO
ST. 95/05
VULETIĆ
RADA
305
449
07954727
BOLETUS
DOO
04.11.2005 ČAČAK
ST. 35/05
306
160
07334109
BORPLAST
07.11.2005 ZAJEČAR
ST.29/05
22.11.2007 0
155-0072
07.06.2006 0
155-0034
23.01.2006
12.09.2007 1
155-0086
30.01.2006
01.12.2005
27.09.2006 1
155-0132
PETROVIĆ
DESANKA
30.01.2006
01.12.2005
26.09.2006 1
155-0132
A?EMOVIĆ
MARIJA
24.01.2006
23.12.2005
01.10.2007 0
155-0072
31.05.2006
15.12.2005
21.12.2007 1
155-0153
307
499
17297031
PHARMALAB
DOO
08.11.2005 BEOGRAD
I ST. 252/05
02.02.2006
11.04.2006 0
155-0034
308
105
17437119
DACI
14.11.2005 POŽAREVAC ST 8/05
29.05.2006 0
155-0119
309
186
00000186
JUGO
TRADE DOO
22.11.2005 SUBOTICA
ST. 51/05
07.04.2006 0
155-0098
310
70
08142394
VOS AD
23.11.2005 NOVI SAD
ST-119/05
311
490
17164635
UNION SITI
DOO
28.11.2005 BEOGRAD
VIII
ST.42/05
312
159
07622147
IZGRADNJA
DP
02.12.2005 ZAJEČAR
ST 31/05
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
313
354
00000354
AS IMPEKS
GRADNJA
08.12.2005 NOVI SAD
ST 122/05
JASMINA
ZJALIĆ
314
500
07740077
TREF ROJAL
15.12.2005 BEOGRAD
XV
ST.280/05
315
574
08835683
ITES LOLA
HEMP DOO
18.12.2005 SOMBOR
ST. 36/06
GORDANA
LJILJANA
ARANĐELOV PAVLOVIĆ
IĆ
GLAVONIĆ
ZDRAVKO
GAJIĆ
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
10.05.2007
23.02.2006
20.12.2005
ŽELjKO
MUNJIZA
VEROSLAVA
SIMIĆ
ČELJUSKA
IVAN
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
16.01.2006
29.06.2007 0
155-0068
MILA
ĐORĐEVIĆ
12.01.2006
07.05.2007 0
155-0016
11.01.2006
27.12.2006 1
155-0024
08.12.2005 1
01-17
07.02.2006
04.07.2006 0
155-0034
23.12.2005
24.04.2008 0
155-0021
29.09.2006
25.10.2005 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
25.10.2005 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
01.11.2005 IVANOVIĆ
LJUBOMIR
PANTELIJA
01.11.2005 ĆOSIĆ
RADOVANA
MIODRAG
03.11.2005 ĆOSIĆ
RADOVANA
MIODRAG
04.11.2005 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
07.11.2005 MITROVIĆ
STANOMIR
RADOSLAV
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
08.11.2005 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
21.12.2005 JOČIĆ
SPASOJE
NEBOJŠA
22.11.2005 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
23.11.2005 OTIĆ MILAN
VLADISLAV
24.01.2005 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
02.12.2005 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
08.12.2005 BANKOVAČK
I PETAR
DRAGICA
15.12.2005 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
18.12.2005 LJUBOVIĆ
BLAGOJE
PREDRAG
IGOR
MILIVOJE
LONČAREVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
316
161
53348807
317
328
07203187
318
536
07401744
319
498
320
EKO KEC
NEKRETNIN
E
PROGRES
DP
19.12.2005 BEOGRAD
VII - ST 229/05
IVANKA
SPAHOVIĆ
ŽELjKO
MUNJIZA
19.12.2005 ZAJEČAR
ST 33/05
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
PEKARA AD
21.12.2005 NIŠ
06314821
DELLI
TRADE DOO
23.12.2005 BEOGRAD
1.ST.101/05 ZORAN
STOJANOVI
Ć
XIII
JOVAN
ST.279/05
KORDIĆ
DELINKA
ĐURĐEVIĆ
203
07766475
HEMOKOME
RC
27.12.2005 BEOGRAD
VI - ST 273/05
IVANKA
SPAHOVIĆ
321
333
07135696
OBNOVA DP
29.12.2005 VALJEVO
ST 2181/03
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
RADA
VULETIĆ
322
231
07629087
INFORM
CENTAR
FASAU DOO
04.01.2006 UŽICE
ST.38/05
OBUĆINA
JASMINKA
BRAJEVIĆ
ZORICA
323
111
07630620
FENIKS DO
12.01.2006 KRAGUJEVA I ST 1/06
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
MILAN
JOVANOVIĆ
324
121
07115865
BUDUĆNOST
AD
16.01.2006 KRAGUJEVA I ST. 103/05 GORICA
C
RAŠKOVIĆ
325
263
17680587
GAJIĆA
STENA DOO
16.01.2006 VALJEVO
ST. 103/05
326
245
07100027
JEDINSTVO
DP
17.01.2006 KRALJEVO
327
164
07155697
POVLEN AD
328
510
07037180
329
171
330
442
16.03.2006
28.06.2006 0
155-0143
24.03.2006
01.02.2006
21.12.2007 1
155-0061
17.03.2006
03.02.2006
21.05.2007 0
155-0156
01.02.2006
09.11.2006 0
155-0034
07.03.2006
04.05.2007 0
155-0047
22.10.2007 1
155-0217
11.02.2006
10.08.2007 1
155-0182
30.05.2006
21.02.2006
29.01.2007 0
155-0014
RAJKO
FUŠTAR
24.04.2006
24.02.2006
03.10.2008 1
155-0055
VULETIĆ
RADA
ŽIVKOVIĆ
MILENA
26.04.2006
06.03.2006
24.09.2007 1
155-0086
ST.86/05
MILEVA
GOČANIN
MOMIR
PEŠOVIĆ
04.05.2006
06.03.2006
30.01.2007 1
155-0154
24.01.2006 UŽICE
ST 37/05
OBUĆINA
JASMINKA
JOKIĆ
DRAGANA
19.05.2006
03.03.2006
13.03.2009 0
155-0051
INOS
BEOGRAD
01.02.2006 BEOGRAD
XIII ST
267/05
JOVAN
KORDIĆ
MLADEN
NIKOLIĆ
19.04.2006
19.04.2006
27.10.2010 1
155-0304
00000171
BAJŠA DP
02.02.2006 SUBOTICA
ST.1/06
ILONA
STAJIĆ
19.05.2006
24.03.2006
10.07.2007 1
155-0032
17369717
GRADITELj
STANDARD
DOO
02.02.2006 BEOGRAD
V st 285/05
14.03.2006
14.07.2009 0
155-0016
ZORICA
STOŠIĆ
Mladen
Nikolić
07.03.2006
19.12.2005 JANKOVIĆ
PETRA
ZVONIMIR
19.12.2005 KOSTIĆ
MILOJE
MILČA
21.12.2005 JOVANOVIĆ
MILAN
DRAGOMIR
23.12.2005 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
27.12.2005 TADIĆ
BOGDAN
VASO
21.12.2006 ADAMOVIĆ
SLAVOLJUB
LJILJANA
04.01.2006 JOVANOVIĆ
MILISAV
SLOBODAN
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
12.01.2006 PERIĆ
DUŠAN
BRANKO
16.01.2006 DAVIDOVIĆ IVAN GOJKO
LJUBISAV
VESELINOVI
DRAGAN
Ć
16.01.2006 IVANOVIĆ
LJUBOMIR
PANTELIJA
17.01.2006 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
24.01.2006 STOJANOVI
Ć ŽIVAN
MILAN
23.04.2008 TOMIĆ
JOVAN
SLOBODAN
02.02.2006 MOLDOVAN
MILAN
STEVAN
02.02.2006 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
SNEŽANA
MILIJE
BUJAS
VLADIMIR
ALEKSANDA
R BIOČANIN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
331
787
07749775
SIMA TRADE
DOO
13.02.2006 BEOGRAD
XIII
ST168/05
332
426
17610473
16.02.2006 BEOGRAD
I ST 284/05 ŽELjKO
MUNJIZA
333
568
06591183
17.02.2006 ZAJEČAR
ST - 2/06
334
401
07349009
GRADITELj GRAĐEVINS
KA I
ZANATSKA
OPERATIVA
MILICAN
KOMERS
DOO
DRUGOVAC
ZZ
335
410
17366410
EFA AD
23.02.2006 BEOGRAD
336
451
17379682
KUZMAN
KUZMANOVI
Ć MIODRAG
I OSTALI
23.02.2006 BEOGRAD
337
511
07667540
VRGANj
DOO
338
497
06204688
339
407
340
21.02.2006 POŽAREVAC ST.10/05
JOVAN
KORDIĆ
VLADIMIR
KOZAR
ŽANKA
RADIĆ
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
SVETLANA
VERICA
SAVIĆ
SMILJANIĆ
25.05.2007 0
155-0110
16.05.2006
23.03.2006
16.09.2009 0
155-0146
29.09.2006
06.04.2006
29.02.2008 0
155-0061
15.12.2006
05.06.2006
12.03.2008 0
155-0137
29.03.2006
12.05.2009 0
155-0028
03.04.2006
16.10.2006 0
155-0146
23.02.2006 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
27.02.2006 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
01.03.2006 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
06.03.2006 VESELINOVI IVAN GOJKO
Ć ČEDOMIR VESELINOVI
SONJA
Ć
TATJANA
VLAISAVNJE
VIĆ
V - ST - 2/06 IVANKA
SPAHOVIĆ
LJILJANA
MILOVANOV
IĆ
ŽELjKO
MUNJIZA
27.02.2006 ČAČAK
ST.4/06
MARIJA
NIKETIĆ
28.03.2006
15.04.2008 0
155-0056
MC TRADE
DOO
01.03.2006 BEOGRAD
VIII
ST.15/06
10.04.2006
26.06.2006 0
155-0034
07113188
NAPREDAK
AD
ŠTAMPARIJA
06.03.2006 KRAGUJEVA ST.07/06
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
RAJKO
FUŠTAR
17.04.2006
25.02.2008 1
155-0026
408
17009672
KRON
06.03.2006 KRAGUJEVA I ST 4/06
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
RAJKO
FUŠTAR
30.01.2007 0
155-0030
341
424
08250227
13.03.2006 NOVI SAD
ST -4/06
429
08250294
13.03.2006 NOVI SAD
ST. 3/06
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
342
343
423
17036572
POBEDA
ARMATURE
AD
POBEDA
MAŠINAC
AD
NEGOTINSK
A
ŠTAMPARIJA
DP
GRAFIČKO
PREDUZEĆE
15.03.2006 ZAJEČAR
ST.5/06
344
555
07660782
15.03.2006 ČAČAK
ST.6/06
9 MAJ
PROMET
XII - ST 200/05
30.06.2006
VJERA
ĐURIŠIĆ
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
MARIJA
A?EMOVIĆ
25.05.2006
09.06.2006
13.02.2006 ŽIKIĆ
MILADIN
MIODRAG
16.02.2006 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
17.02.2006 KOSTIĆ
MILOJE
MILČA
21.02.2006 PETROVIĆ
RADMILO
DOBRIVOJE
23.02.2006 DRAKUL
LAZAR IGOR
27.10.2006 JOVANOVIĆ
MILIVOJE
SAŠA
13.03.2006 MORAČA
PAJA JOVAN
29.05.2006
20.04.2006
27.08.2007 0
155-0096
29.05.2006
20.04.2006
27.08.2007 0
155-0096
13.03.2006 MORAČA
PAJA JOVAN
10.08.2006
18.05.2006
23.11.2007 1
155-0153
15.03.2006 MITROVIĆ
STANOMIR
RADOSLAV
18.04.2006
22.12.2006 0
155-0085
15.03.2006 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
345
440
08512574
PLASTIKA
AD
22.03.2006 ZRENJANIN
ST. 3/06
346
437
07345666
23.03.2006 UŽICE
ST.5/06
347
439
17190342
ZLATAR
PRODUKT
DP
UVAC DP
23.03.2006 UŽICE
ST.7/06
348
571
00000571
VOŽDOVAC
UP
24.03.2006 BEOGRAD
349
579
07511329
RSD CROVN
31.03.2006 BEOGRAD
XI ST 101/05
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
350
460
08805474
VOB CIT
03.04.2006 NOVI SAD
ST 7/06
JASMINA
ZJALIĆ
22.05.2006
351
570
17289438
17.04.2006 VALJEVO
ST.4/06
RADA
VULETIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
22.12.2006
352
621
07790406
VELIKI
MAJDAN
RUDNIK
TRIKO
IMPEH
17.04.2006 BEOGRAD
VIII
ST.40/06
VJERA
ĐURIŠIĆ
353
569
07340109
AUTOREMO
NT DP
19.04.2006 VALJEVO
ST.5/06
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
354
575
08163618
ALKROJ
MODNA
KONFEKCIJA
19.04.2006 PANČEVO
VI ST 5/06
355
456
07383754
MIP
GREJANJE
DP
356
572
08121923
357
573
358
359
ST 27/06
STOILjKOVS
KI
ALEKSANDA
R
BRATISLAV
BjELANOVIĆ
RADOJČIĆ
RADOMIR
12.01.2007
08.06.2010 0
155-0033
22.03.2006 VUKOLIĆ
ŽIVOJIN
JELICA
DRAGANA
JOKIĆ
12.05.2006
25.12.2009 1
155-0159
23.02.2006 VASILIĆ
LJUBOMIR
PETRAŠIN
23.03.2006 SIMOVIĆ
MALIŠA
MILORAD
24.03.2006 RADOVANOV
IĆ MILADIN
MIRJANA
BRATISLAV MANOJLE
BJELANOVIĆ MILOVIĆ
14.07.2006
12.05.2006
25.01.2008 1
155-0151
JOVAN
KORDIĆ
24.05.2006
24.05.2006
25.07.2006 1
23-27
06.12.2007 0
155-0070
15.05.2006
30.11.2006 1
155-0164
24.05.2006
30.03.2010 1
155-0132
26.05.2006
12.12.2006 0
155-0047
24.05.2006
18.04.2007 1
155-0155
STEVO
ĐURANOVIĆ
UNČEVIĆ
NENAD
STOŠIĆ
LJILJANA
25.08.2006
16.06.2006
23.11.2007 0
155-0088
26.04.2006 KRAGUJEVA I.ST 13/06
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
DANIJELA
MARIĆ
21.07.2006
29.05.2006
17.08.2007 1
155-0082
TRUDBENIK
PDP
26.04.2006 PANČEVO
UNČEVIĆ
NENAD
12.09.2007 1
155-0048
07394420
MIP MERILA
DP
26.04.2006 KRAGUJEVA I ST.14/06
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
MILAN
JOVANOVIĆ
29.05.2006
24.04.2009 1
155-0064
614
08115770
KOOPERATI
VA AD
26.04.2006 NOVI SAD
ST.11/06
JASMINA
ZJALIĆ
11.06.2006
20.05.2009 1
155-0152
639
17122347
PRO GALAN
28.04.2006 KRALJEVO
ST.6/06
MILEVA
GOČANIN
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
ZORAN
PLALJANIN
15.06.2006
20.02.2007 0
155-0005
ST 6/06
21.07.2006
07.08.2006
31.03.2006 DESPOTOVI
Ć-ROŽA
MILORAD
GORDANA
03.04.2006 NOVKOVIĆ
MILAN
BOGDAN
17.04.2006 ĆOSIĆ
RADOVANA
MIODRAG
17.04.2006 TADIĆ
BOGDAN
VASO
19.04.2006 MILOJEVIĆ
RAJKO
ALEKSA
19.04.2006 PETKOVIĆ
TOMISLAV
MIHAJLO
26.04.2006 JANKOVIĆ
ANDREA
ALEKSANDA
R
26.04.2006 GLIGORIĆ
ZDRAVKO
MIROSLAV
26.04.2006 JOVANOVIĆ
TOMISLAV
DRAGANA
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
26.04.2006 PROTIĆ
TATJANA
ANTUN
TOMISLAV
JADRANKO LABOVIĆ
28.04.2006 MILOVANOV
IĆ MILORAD
IVAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
360
605
08022445
PANONIJA
FILM DP
03.05.2006 ZRENJANIN
ST.1/06
361
584
07149298
ALMAC
INDUSTRIAD
15.05.2006 KRAGUJEVA I ST.19/06
C
362
612
06852254
VELELIP
DOO
18.05.2006 ZAJEČAR
ST. 13/06
363
648
08743231
EURODEL
19.05.2006 SUBOTICA
ST 3/06
364
603
08117845
22.05.2006 NOVI SAD
ST.12/06
365
607
17217151
METALOGRA
DNJA DP
VRBAS
MONDO FIŠ
DOO
366
610
00000610
367
638
07008996
368
762
17555901
369
633
08044716
370
782
00000782
371
623
17116282
372
651
17211757
RAJAČKE
PIVNICE ZZ
31.05.2006 ZAJEČAR
373
779
00000779
JUGOSTAN
01.06.2006 BEOGRAD
374
658
08056765
BAJŠA
SGOFF
02.06.2006 SUBOTICA
22.05.2006 KRAGUJEVA I ST.15/06
C
STOILjKOVI
Ć
ALEKSANDA
R
GORICA
RAŠKOVIĆ
RADOJČIĆ
RADOMIR
MILAN
JOVANOVIĆ
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
26.06.2006
12.12.2008 1
155-0190
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
16.05.2008 0
155-0024
15.05.2006 MARINKOVI
Ć VOJISLAV
DRAGAN
18.05.2006 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
19.05.2006 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
22.05.2006 CICMIL
DANILO
MIROLJUB
22.05.2006 VESELINOVI
Ć ČEDOMIR
SONJA
19.05.2006
09.02.2007 0
155-0003
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
GORICA
RAŠKOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
10.07.2006
03.07.2006
29.07.2008 1
155-0208
RAJKO
FUŠTAR
02.10.2006
04.08.2006
25.01.2008 0
155-0026
04.06.2006
19.10.2006 0
155-0062
26.06.2007 1
155-0270
ŽELjKO
MUNJIZA
DRAGAN
DRAGOVIĆ
23.05.2006 BEOGRAD
VII ST
259/05
IVANKA
SPAHOVIĆ
JOVAN
KORDIĆ
TESLALAB
INTERACTIV
E
VRŠAC AD
LIVNICA
23.05.2006 BEOGRAD
XIII ST
17/06
JOVAN
KORDIĆ
31.05.2006 VALJEVO
03.05.2006 BAJIĆ
MILAN
NEBOJŠA
30.06.2006
I ST 69/06
29.05.2006 BEOGRAD
155-0263
IVAN
ČELJUSKA
23.05.2006 BEOGRAD
PAJEMA
TREJD D O
O
ISTRAŽNI
RADOVI DP
02.04.2008 1
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
DIJAMANT
ABC
KOMERC
SLOGA AD
25.05.2006 PANČEVO
04.09.2006
14.06.2006
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
ST 8/06
POPOVIĆ
BOJANA
BOŽIDARKA MILJUŠ
MARTINOVI
Ć
XV ST 36/06 GORDANA
VJERA
ARANĐELOV ĐURIŠIĆ
IĆ
ST.11/06
RADA
MILENA
VULETIĆ
ŽIVKOVIĆ
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
VI ST 47/06 LJILJANA
JOVAN
PAVLOVIĆ- KORDIĆ
GLAVONIĆ
ST-6/06
ILONA
ČELJUCKA
STAjIĆ
IVAN
26.06.2006
26.06.2006
07.03.2009 0
155-0122
03.07.2007
03.07.2006
21.05.2010 1
155-0048
07.09.2006
07.09.2006
29.09.2006 0
155-0034
06.09.2006
07.07.2006
29.01.2007 1
155-0057
29.12.2008 0
155-0061
ST 12/06
03.10.2006
03.10.2006
31.10.2006 0
155-0038
06.10.2006
11.08.2006
10.07.2007 0
155-0032
23.05.2006 ŠPADIJER
MITAR
BLAŽO
23.05.2006 ŠTAVLJANIN
DUŠAN
MIRA
23.05.2006 NESTOROVI
Ć MILIJA
ANDREJA
03.10.2006 GLIGORIĆ
ZDRAVKO
MIROSLAV
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
29.05.2006 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
31.05.2006 MARKOVIĆ ĐORĐE
STANOJE
RADOVAN
DRAGICA
JOKIĆ
31.05.2006 KOSTIĆ
MILOJE
MILČA
01.06.2006 SRDANOVIĆ
IVAN
MILORAD
02.06.2006 MOLDOVAN
MILAN
STEVAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
375
634
08036993
ELEKTRON
AD
07.06.2006 ZRENJANIN
7/06
STOILjKOVS
KI
ALEKSANDA
R
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
RADOMIR
RADOJČIĆ
13.09.2006
16.08.2006
05.03.2008 1
155-0003
08.06.2006 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
376
642
17436155
HINARIS
07.06.2006 ZAJEČAR
ST.14/06
377
694
20013770
ITES INTEL
DOO
07.06.2006 SOMBOR
ST 9/06
KOŠTARINA OLIVERA
MILOJČIĆ
PANjKOVIĆ
378
457
07245076
MALA
BANjSKA DP
09.06.2006 ČAČAK
ST - 8/06
A?EMOVIĆ
MARIJA
ILIĆ DUŠKA
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
22.11.2006
07.07.2006
17.10.2007 0
155-0196
07.06.2006 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
29.12.2008 0
155-0226
04.04.2007
05.05.2008 1
155-0161
24.08.2006
29.01.2007 0
155-0075
11.04.2007 VELJOVIĆ
MILUN
MILORAD
09.06.2006 ĐUROVIĆ
ĐORĐE
MILUN
RADOVAN
RADOVAN
JOKIĆ
09.06.2006 ĐUKIĆ ILIJA
DUŠAN
379
644
07461143
09.06.2006 BEOGRAD
I ST 76/06
ŽELjKO
MULJIZA
JOVAN
KORDIĆ
380
636
07340117
13.06.2006 VALJEVO
ST 14/06
381
710
07410034
ALARM
INŽENJERIN
G
LOZNICA
PREVOZ
DASP
JUGOFUNGH
I DOO
14.06.2006
29.01.2007 1
155-0057
13.06.2006 KRALJEVO
ST 10/06
04.07.2008 0
155-0154
382
814
08513694
SLOBEK
383
656
07712308
384
766
17717464
385
657
17338366
386
655
387
MILENA
ŽIVKOVIĆ
26.01.2007
06.09.2006
MILEVA
GOČANIN
ZORAN
PLANJANIN
16.06.2006 SREMSKA
ST-11/06
MITROVICA
DARGAN
LALIĆ
LJILJANA
KOMŠIĆ
ACO
KOMERC
20.06.2006 ČAČAK
11/06
DUŠKA ILIĆ MARIJA
NIKETIĆ
Stečajna
masa AD
RADAN
ELEKTRONČ
EK
21.06.2006 LESKOVAC
4/06
VESELIN
SAVIĆ
22.06.2006 BEOGRAD
V-ST-70/06
IVANKA
SPAHOVIĆ
07274424
ZLATAR
23.06.2006 UŽICE
ST-11/06
BRATISLAV ZORICA
BJELANOVIĆ BRAJOVIĆ
06.10.2006
690
17007491
PIONIR
RETEKS
23.06.2006 UŽICE
ST-12/06
BRATISLAV MANOJLE
BJELANOVIĆ MILOVIĆ
388
778
06217907
TOPČIDER
AD
23.06.2006 BEOGRAD
389
697
07208600
OGLED DPP
27.06.2006 VALJEVO
VI ST 60/06 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
ST 10/07
RADA
VULETIĆ
390
652
08041423
MATICA
SRPSKA DIP
30.06.2006 NOVI SAD
ST 14/06
28.09.2006
26.07.2006
12.06.2008 0
155-0078
13.11.2006
10.07.2006
18.06.2009 0
155-0072
STANIMIR
MARKOVIĆ
28.05.2009 0
155-0213
ŽELjKO
MUNJIZA
28.09.2006 0
155-0034
25.08.2006
07.11.2008 0
155-0042
07.05.2007
08.09.2006
12.03.2009 1
155-0002
07.11.2006
07.11.2006
15.05.2007 0
155-0047
28.07.2006
28.02.2008 1
155-0216
09.08.2006
28.09.2007 1
23-119
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
JASMINA
JASMINA
DANILOVIĆ- ZJALIĆ
STOJKOVIĆ
18.09.2006
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
13.06.2006 MARKOVIĆ ĐORĐE
STANOJE
RADOVAN
DRAGICA
JOKIĆ
30.11.2006 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
16.06.2006 SMOLJANOV
IĆ JOVAN
MIODRAG
01.03.2007 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
21.07.2006 MILIĆ PETAR
MIROSLAV
22.06.2006 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
23.06.2006 KUBUROVIĆ
RADOŠ
RADOMIR
23.06.2006 NEŠKOVIĆ
BOGOLJUB
MILIĆ
23.06.2006 TADIĆ
BOGDAN
VASO
27.06.2006 VUKOVIĆ
ŽIVOTA
MILOVAN
30.06.2006 STEFANOVIĆ
LJUBAN
RADMILA
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
391
840
08284440
MBG KOLOR
03.07.2006 SREMSKA
ST 24/06
MITROVICA
DRAGAN
LALIĆ
392
748
08707995
G I D TRADE
DOO
04.07.2006 NOVI SAD
ST 23/06
JASMINA
ZJALIĆ
393
701
08579385
OBNOVA DP
05.07.2006 NOVI SAD
ST 16/06
394
704
08132895
PROGRES
AD
05.07.2006 SUBOTICA
8/06
395
721
17485016
06.07.2006 BEOGRAD
I ST 143/06 ŽELjKO
MUNJIZA
396
722
07460279
DON
KUBANO
DOO
ABS TIM
06.07.2006 BEOGRAD
I ST 156/06 ŽELjKO
MUNJIZA
397
732
07166338
NAPREDAK
PP ZZ
07.07.2006 KRAGUJEVA 1.ST 46/06
C
398
733
08669155
ILIJA NEŠIN
ZZ
07.07.2006 NOVI SAD
ST 32/06
399
724
06996329
DUVAN
KOMERC
13.07.2006 VALJEVO
400
727
07098359
MILORCI ZZ
401
728
07647590
402
729
403
LJILJANA
KOMŠIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
JASMINA
DANILOVIĆ- ZJALIĆ
STOJKOVIĆ
ILONA
IVAN
STAJIĆ
ČELJUSKA
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
19.09.2006
04.02.2009 0
155-0078
28.09.2006
05.09.2006
17.01.2007 0
155-0254
28.09.2006
15.08.2006
14.02.2008 1
155-0208
06.10.2006
11.08.2006
20.12.2007 0
155-0003
22.08.2006
13.11.2006 0
155-0028
03.10.2006
29.08.2006
19.02.2008 0
155-0092
GORICA
RAŠKOVIĆ
DANIJELA
MARIĆ
06.10.2006
04.09.2006
30.07.2008 0
155-0190
26.09.2006
17.08.2006
21.02.2008 0
155-0254
ST 22/06
RADA
VULETIĆ
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
24.10.2006
21.08.2006
31.01.2007 0
155-0212
13.07.2006 VALJEVO
ST 19/06
RADA
VULETIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
24.10.2006
21.08.2006
16.04.2008 0
155-0238
SVILEUVA
PDP
13.07.2006 VALJEVO
ST 25/06
RADA
VULETIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
22.08.2006
11.08.2008 1
155-0216
07647603
DRAGINJE
PDP
13.07.2006 VALJEVO
ST 16/06
RADA
VULETIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
22.08.2006
09.04.2009 1
155-0216
730
00070132
13.07.2006 VALJEVO
ST 18/06
RADA
VULETIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
21.08.2006
25.12.2006 0
155-0218
404
955
07653603
14.07.2006 NIŠ
ST 23/06
30.09.2009 0
155-0266
703
08235899
17.07.2006 NOVI SAD
21/06
ZORAN
STOJANOVI
Ć
JASMINA
ZJALIĆ
ZORICA
STOŠIĆ
405
NEŠO MAKS
DRUŠTVO
ZA USLUGE I
PROMET
DOM
OMLADINE
DOO
ŠAJKAŠ ZZ
02.10.2006 1
155-0253
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
02.10.2006
28.08.2006
03.07.2006 SMOLJANOV
IĆ JOVAN
MIODRAG
04.07.2006 MARČIĆ
BOŽO LAZAR
05.06.2007 CICMIL
TATJANA
DANILO
TOMISLAV
MIROLJUB
LABOVIĆ
05.07.2006 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
06.07.2006 DRAKUL
LAZAR IGOR
06.07.2006 POPOVIĆ
VLASTIMIR
ŽARKO
07.07.2006 MARINKOVI
Ć VOJISLAV
DRAGAN
07.07.2006 MARČIĆ
BOŽO LAZAR
13.07.2006 RAFAILOVIĆ
CVETKO
MILIJAN
13.07.2006 BOŽIĆ
SPASOJE
ZORAN
13.07.2006 VUKOVIĆ
DUŠAN
ŽIVOTA
DRAGAN
MILOVAN
ANĐELKOVI
Ć
13.07.2006 VUKOVIĆ
DUŠAN
ŽIVOTA
DRAGAN
MILOVAN
ANĐELKOVI
Ć
13.07.2006 VASILJEVIĆ
RADOVAN
MARKO
06.03.2008 RAJKOVIĆ
B0ŽIDAR
BRATISLAV
04.07.2006 NESTOROVBIZONj
STEVAN
JELENA
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
406
736
07124155
KUŠILJEVO
ZZ
17.07.2006 KRAGUJEVA I ST 47/06
C
407
740
08731381
SAVA
PILANA DOO
17.07.2006 NOVI SAD
ST 44/06
408
739
08124604
1 OKTOBAR
AD
18.07.2006 NOVI SAD
ST 60/06
409
744
08686351
POBEDA
SIGURNOST
18.07.2006 NOVI SAD
ST- 61/06
410
747
08033951
21.07.2006 NOVI SAD
ST 63/06
411
750
08032181
AGROVOJVO
DINA
REZERVNI
DELOVI
SREM ŠID
AD
412
874
08027862
413
757
08686343
414
758
08670315
415
759
08604827
416
760
08792895
417
769
418
GORICA
RAŠKOVIĆ
RAJKO
FUŠTAR
17.11.2006
20.09.2006
16.01.2009 0
155-0019
17.07.2006 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
JASMINA
ZJALIĆ
19.09.2006
29.08.2006
23.10.2006 0
155-0228
VELIMIR
VLAJKOVIĆ
02.10.2006
28.08.2006
26.11.2007 0
155-0228
JASMINA
ZJALIĆ
05.10.2006
28.08.2006
28.12.2006 0
155-0096
17.07.2006 STOJKOVIĆ
STEVA
PREDRAG
18.07.2006 STOJKOVIĆ
STEVA
PREDRAG
18.07.2006 MORAČA
PAJA JOVAN
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
VELIMIR
VLAJKOVIĆ
26.09.2006
29.08.2006
23.05.2008 0
155-0031
21.07.2006 ŠIMIĆ RUDO
NINOSLAV
21.07.2006 SREMSKA
ST 30/06
MITROVICA
DRAGAN
LALIĆ
MILIČEVIĆ
JEFTA
09.05.2007
30.08.2006
10.09.2008 0
155-0083
PRVI MAJ
MLIN PEKAR
AD
POBEDA
PREHRANA
DOO
DOO AM
EKSPORT
IMPORT
DOO
GRAFOHOSP
ITALIJA
NOVI SAD
DOO LUKA
AN
24.07.2006 SOMBOR
ST 12/06
MILOJČIĆ
KATARINA
GAJIĆ
ZDRAVKO
16.10.2006
18.09.2006
22.09.2008 0
155-0021
25.07.2006 NOVI SAD
ST 62/06
03.09.2006
05.09.2006
17.01.2007 0
155-0096
25.07.2006 NOVI SAD
ST 20/06
28.09.2006
05.09.2006
17.01.2007 0
155-0254
25.07.2006 MARČIĆ
BOŽO LAZAR
25.07.2006 NOVI SAD
ST 24/06
JASMINA
DALINOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
21.07.2006 DOSTANIĆ
DRAGORAD
MILORAD
24.07.2006 LJUBOVIĆ
BLAGOJE
PREDRAG
25.07.2006 MORAČA
PAJA JOVAN
20.09.2006
05.09.2006
17.01.2007 0
155-0254
25.07.2006 MARČIĆ
BOŽO LAZAR
25.07.2006 NOVI SAD
ST 22/06
28.09.2006
05.09.2006
19.03.2007 0
155-0254
25.07.2006 MARČIĆ
BOŽO LAZAR
08358389
PREMIS
DOO
26.07.2006 NOVI SAD
ST 53/06
JASMINA
ZJALIĆ
07.09.2006
21.12.2006 0
155-0152
770
08539910
26.07.2006 NOVI SAD
ST 47/06
JASMINA
ZJALIĆ
28.09.2006
07.09.2006
29.05.2007 0
155-0152
419
765
08313105
28.07.2006 NOVI SAD
ST 51/06
12.10.2006
07.09.2006
27.02.2007 0
155-0031
420
804
07310285
OBOD
KOMMERCE
DOO
INTERNATIO
NAL PSV
DOO
DOM
PRODUKT
26.07.2006 PROTIĆ
ANTUN
JADRANKO
26.07.2006 PROTIĆ
ANTUN
JADRANKO
28.07.2006 ŠIMIĆ RUDO
NINOSLAV
28.07.2006 KRALJEVO
ST-43/06
MILEVA
GOČANIN
02.10.2006
06.09.2006
05.09.2008 0
155-0154
421
755
07128991
POREČ AD
31.07.2006 ZAJEČAR
ST 28/06
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
25.07.2008 0
155-0196
JASMINA
ZJALIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
MOMIR
PEŠOVIĆ
28.07.2006 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
19.09.2006 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
422
768
08532958
AGROSISTE
M AD
03.08.2006 NOVI SAD
ST 37/06
JASMINA
ZJALIĆ
18.09.2006
06.11.2006 0
155-0152
423
771
08172200
PANONIJA
INŽENJERIN
G DP
03.08.2006 NOVI SAD
ST 41/06
JASMINA
ZJALIĆ
424
767
07631642
ZASTAVA
TRANSPORT
04.08.2006 KRAGUJEVA I ST 69/06
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
DANIJELA
MARIĆ
425
749
08707634
SPORT DOO
DD
15.08.2006 NOVI SAD
ST 31/06
JASMINA
ZJALIĆ
10.10.2006
20.09.2006
07.12.2006 1
155-0152
30.10.2006
26.09.2006
22.05.2009 1
155-0019
04.08.2006 DIMITRIJEVI IVAN GOJKO
Ć SVETOMIR VESELINOVI
Ć
SNEŽANA
17.10.2006
25.09.2006
22.01.2007 0
155-0152
17.10.2006
25.09.2006
25.09.2007 0
155-0254
15.08.2006 PROTIĆ
ANTUN
JADRANKO
15.08.2006 MARČIĆ
BOŽO LAZAR
426
754
08745684
RATAR
SISTEM
15.08.2006 NOVI SAD
ST 35/06
427
799
08741735
BANAĆANKA
ZZ
15.08.2006 ZRENJANIN
11/06
08.11.2006
04.10.2006
15.08.2007 0
155-0250
15.08.2006 SUDAROV
STEVAN
SLOBODAN
428
745
08071918
KUĆNA
RADINOST
21.08.2006 NOVI SAD
ST 45/06
28.11.2006
02.10.2006
26.08.2008 1
155-0253
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
30.10.2006
02.10.2006
08.05.2008 0
155-0253
30.11.2006
09.10.2006
24.03.2008 1
155-0152
ZLATIBOR
KANAČKI
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
SPERANCA
JANČIĆ
08.12.2006
06.10.2006
05.05.2008 0
155-0262
21.08.2006 NESTOROV- TATJANA
BIZONj
TOMISLAV
STEVAN
LABOVIĆ
JELENA
23.08.2006 NESTOROVBIZONj
STEVAN
JELENA
11.09.2006 PROTIĆ
TATJANA
ANTUN
TOMISLAV
JADRANKO LABOVIĆ
30.08.2006 STEFANOVIĆILIĆ PETAR
NEVENA
429
751
08584737
TRGOFLEKS
DOO
23.08.2006 NOVI SAD
ST.54/06
JASMINA
ZJALIĆ
430
774
08599220
CIGLANA
DOO
28.08.2006 NOVI SAD
65/06
ZJALIĆ
JASMINA
431
788
08684332
CENTAR
DOO
30.08.2006 PANČEVO
ST 9/06
432
858
07099959
BEMIH AD
05.09.2006 KRALJEVO
ST 17/06
MILEVA
GOČANIN
ZORAN
PLANJANIN
02.11.2006
17.10.2006
25.12.2007 1
155-0154
433
1138
17305379
DELO
BROKER AD
07.09.2006 BEOGRAD
XIII ST
1626/04
JOVAN
KORDIĆ
DRAGANA
KOVAČEVIĆ
02.07.2007 0
155-0020
434
875
07163215
ELITE MTK
AD
12.09.2006 POŽAREVAC St.20/06
Svetlana
Savić
Verica
Smiljanić
20.10.2006
17.07.2009 0
155-0267
435
900
17377949
EKO INVEST
DOO
20.09.2006 BEOGRAD
XIII ST
231/05
JOVAN
KORDIĆ
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
24.01.2007
24.10.2007 0
23-73
436
850
17430530
TOBAKO
TEAM DOO
21.09.2006 BEOGRAD
XII ST
114/06
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
25.10.2006
21.02.2008 0
155-0034
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
JASMINA
ZJALIĆ
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
STOILjKOVS RADOMIR
KI
RADOJČIĆ
ALEKSANDR
A
JASMINA
JASMINA
ZJALIĆ
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
14.12.2006
03.08.2006 PROTIĆ
ANTUN
JADRANKO
03.08.2006 PROTIĆ
ANTUN
JADRANKO
VLADIMIR
ALEKSANDA
R BIOČANIN
05.09.2006 OBRADOVIĆ LJILJANA
LAZAR ILIĆ
OBRAD
HRANISLAV
05.10.2006 JOKIĆ
MILENKO
DRAGICA
12.02.2006 STOJIMIROV
IĆ ŽIVORAD
MIROSLAV
20.09.2006 MANDIĆ
GVOZDEN
STANOJE
21.09.2006 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
437
852
07326483
LIPOLIST ZZ
29.09.2006 VALJEVO
ST 33/06
438
862
08141665
04.10.2006 NOVI SAD
ST 69/06
439
872
07131097
05.10.2006 NIŠ
1.ST 43/06
440
861
08170843
AGROVOJVO
DINA
RIMSKI
ŠANČEVI
LJUBOMIR
KRTALJEVIĆ
DP
BELFRUT AD
06.10.2006 PANČEVO
ST 22/06
441
863
08126054
06.10.2006 SUBOTICA
442
895
08582386
19.10.2006 ZRENJANIN
443
880
17310429
444
883
07417845
AGRO
UNIVERZAL
AD
AGROSERVI
S AD ZA
REMONT
SERVIS I
PROMET
AUTO
CENTAR
MEHANIKA
AC
MILOSAVLJE
VIĆ
MILORANKA
I DR.
MORAVA
DRVO
445
890
07656602
446
891
07269587
447
906
448
449
RADA
VULETIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
02.11.2006
14.10.2008 0
155-0147
29.09.2006 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
29.06.2007 MORAČA
PAJA JOVAN
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
20.12.2006
14.11.2006
19.05.2008 0
155-0096
ZORICA
STOŠIĆ
10.01.2007
04.12.2006
02.07.2008 1
155-0273
SPERANCA
JANČIĆ
02.02.2007
17.11.2006
29.02.2008 0
155-0227
ST 19/06
IVAN
ČELJUSKA
09.03.2007
29.12.2006
17.10.2008 1
155-0003
ST 18/06
STOILjKOVS RADOMIR
KI
RADOJČIĆ
ALEKSANDA
R
09.03.2007
09.12.2009 1
155-0003
30.07.2009 0
155-0076
04.12.2006 VRAČEVIĆ
ZDRAVKA
MIĆA
ZORAN
STOJANOVI
Ć
KANAČKI
ZLATIBOR
20.10.2006 KRAGUJEVA 1. ST. 56/06 VESNA ILIĆ
C
DEJANA
ĐORĐEVIĆ
26.10.2006 KRAGUJEVA I ST 72/06
C
VESNA ILIĆ
DEJANA
ĐORĐEVIĆ
METALOGRA
DNJA
INŽENJERIN
G
FABRIKA
ABRAZIVA
DOO
27.10.2006 ZAJEČAR
ST 16/06
02.11.2006 ZAJEČAR
06047319
KREDO DOO
998
08610738
930
08021767
05.10.2006 NIKOLIĆ
VIDEN
PAVLE
06.10.2006 MILANOVIĆ
VIDOJE
DRAGAN
06.10.2006 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
01.03.2007 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
15.12.2006
24.11.2006
14.07.2009 1
155-0030
26.10.2006 JOVANOVIĆ IVAN GOJKO
MILIVOJE
VESELINOVI
SAŠA
Ć
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
09.02.2007
08.12.2006
27.06.2007 0
155-0260
27.10.2006 MIHAJLOVIĆ
BRANISLAV
BOBANA
ST 30/06
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
22.02.2006
12.12.2006
21.04.2008 1
23-93
02.11.2006 ŽIVKOVIĆ
MLADEN
MILOSAV
08.11.2006 BEOGRAD
VIII ST
243/06
VJERA
ĐURIŠIĆ
14.12.2006
07.06.2007 0
155-0080
TRIKOTAŽA
KULA
13.11.2006 SOMBOR
ST 14/06
ALEKSANDR GAJIĆ
A POZDER
ZDRAVKO
15.01.2007
18.12.2006
17.03.2008 0
155-0261
KIKINDA ZZ
14.11.2006 ZRENJANIN
ST.20/06
STOILjKOVS RADOMIR
KI
RADOJČIĆ
ALEKSANDA
R
07.03.2007
17.01.2007
02.12.2009 1
155-0263
08.11.2006 KOSTIĆ
BLAGOJE
MILUTIN
13.11.2006 ĆOPIĆ
JOVAN
BRANKA
14.11.2006 BAJIĆ
MILAN
NEBOJŠA
IVANKA
SPAHOVIĆ
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
450
902
08063672
ELAN DP
ČURUG
15.11.2006 NOVI SAD
ST 73/06
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JOVAN
KORDIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
01.02.2006
21.12.2006
15.01.2008 1
155-0257
451
926
17166492
15.11.2006 BEOGRAD
XIII ST
89/06
452
936
08014604
RIKO
HEMIJA
DOO
MAČVA DPP
453
911
07782527
454
912
ŽELjKO
MUNJIZA
27.03.2007
19.02.2007
04.12.2007 0
155-0295
20.11.2006 SREMSKA
ST 37/06
MITROVICA
JEFTA
MILIČEVIĆ
DRAGAN
LALIĆ
29.07.2008 1
155-0177
HERMES
DOO
23.11.2006 BEOGRAD
XII ST
153/06
28.12.2006
27.02.2007 0
155-0240
20009888
ENJOJ D
BJUTI DOO
23.11.2006 BEOGRAD
XIII ST
236/06
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
JOVAN
IVANKA
KORDIĆ
SPAHOVIĆ
21.12.2006
05.09.2007 0
155-0069
455
921
07148879
NIKOLA
NIKOLIĆ
ŠIP
23.11.2006 BEOGRAD
VI ST 242/06 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
10.11.2009 1
155-0019
456
967
00000967
DM TOURS
24.11.2006 SUBOTICA
ST 23/06
IVAN
ČELJUSKA
26.01.2007
19.01.2007
02.03.2007 0
155-0261
457
907
17547453
HEMIPAP
DOO
27.11.2006 KRAGUJEVA I ST 76/06
C
VESNA ILIĆ
DEJANA
ĐORĐEVIĆ
22.01.2007
25.12.2006
26.04.2007 0
155-0165
458
923
06699774
POP TRADE
DOO
28.11.2006 BEOGRAD
XII ST
227/06
10.01.2007
20.02.2008 0
155-0046
915
17047744
MIROČ
BILJE DP
04.12.2006 ZAJEČAR
ST 32/06
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
10.01.2007
459
TATJANA
VLAISAVLJE
VIĆ
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
12.04.2007
17.01.2007
17.01.2007 1
23-120
460
916
08898006
MV
AGRORUMA
- stečajna
masa AD
04.12.2006 SREMSKA
ST 41/06
MITROVICA
MILIČEVIĆ
JEFTA
LALIĆ
DRAGAN
21.12.2006
09.12.2009 0
155-0083
04.12.2006 DOSTANIĆ
DRAGORAD
MILORAD
461
1036
08153655
MONTAŽA
AD
06.12.2006 SOMBOR
ST. 22/06
NASTASIĆ
BILJANA
GAJDIĆ
ZDRAVKO
15.01.2007
24.12.2007 0
155-0226
462
970
07371411
EUROTRANS
DOO
13.12.2006 ZAJEČAR
ST 33/06
12.12.2008 0
155-0061
463
941
17614576
INKA DOO
14.12.2006 VALJEVO
ST 42/06
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
RADA
DESANKA
VULETIĆ
PETROVIĆ
22.01.2007
15.07.2009 0
155-0217
464
942
17051873
MEDIFARM
INŽENJERIN
G
15.12.2006 BEOGRAD
V ST 82/05
23.01.2007
10.10.2007 0
155-0039
06.12.2006 VELJOVIĆ
MILUN
MILORAD
13.12.2006 KOSTIĆ
MILOJE
MILČA
14.12.2006 ADAMOVIĆ
SLAVOLJUB
LJILJANA
15.12.2006 STOJANOVI
Ć RADOŠ
DRAGICA
IVANKA
SPAHOVIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
13.02.2007
26.02.2007
27.02.2007
15.11.2006 KIĆANOVIĆ
SAVA
MIRJANA
15.11.2006 MIRKOVIĆ
MILOSAV
SLAVA
01.05.2007 ZORAN
MILOVAN
BORISLAV
23.11.2006 ANĐELKOVI
Ć TRAJKO
NEBOJŠA
23.11.2006 ILIĆ
PREDRAG
BRANISLAV
21.06.2007 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
24.11.2006 ĆOPIĆ
JOVAN
BRANKA
27.11.2006 JOVANOVIĆ
TOMISLAV
ŽIVAN
28.11.2006 SELAKOVIĆ
MIHAILO
RADMILA
04.12.2006 ŠĆEKIĆ
RADISAV
VULKO
IGOR
MILIVOJE
LONČAREVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
465
943
07034547
KOŠUTNJAK
FP
18.12.2006 BEOGRAD
V-ST
248/2006
466
931
17208888
KTITOR N
DOO
25.12.2006 NIŠ
1.ST.57/06
467
949
17149245
25.12.2006 BEOGRAD
468
1525
08024634
STEEL
PRODUKT
DOO
EKSPORT
IMPORT
MONT AD
25.12.2006 NOVI SAD
ST 78/06
469
951
17090216
AD ASTRA
DOO
27.12.2006 BEOGRAD
470
958
07076509
ŠEPŠIN ZEM
ZADRUGA
27.12.2006 BEOGRAD
471
1050
07525486
REPREK
DOO
28.12.2006 BEOGRAD
472
953
07202504
BAKAR AD
ŠTAMPARIJA
29.12.2006 ZAJEČAR
VI ST 264/06 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
VI ST 245/06 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
VI ST 278/06 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
ST 34/06
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
473
954
06632912
29.12.2006 VALJEVO
ST 43/06
474
959
08641129
RADOVIĆ
KOMPANI
LTD DOO
LALENA
DOO
29.12.2006 SUBOTICA
ST 25/06
475
917
17006762
03.01.2007 ČAČAK
ST 29/06
MARIJA
AĐEMOVIĆ
DUŠKA ILIĆ
476
960
08261776
11.01.2007 SREMSKA
ST 34/06
MITROVICA
MILIĆEVIĆ
JEFTA
DRAGAN
LALIĆ
477
1033
07748825
15.01.2007 BEOGRAD
XV ST
281/06
478
975
17523694
METRO
MARKETING
STUDIO
JOVAN A
DOO
16.01.2007 UŽICE
ST.37/06
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
BRATISLAV
BJELANOVIĆ
479
973
06962173
PIK SERVIS
PROJEKT
29.01.2007 ČAČAK
ST 33/06
MARIJA
A?EMOVIĆ
480
983
07601310
ŠPEDICIJA
RAKOVIĆ
DOO
29.01.2007 ČAČAK
ST 32/06
DUŠKA ILIĆ MARIJA
A?EMOVIĆ
MDN
SENZAL
INVEST OD
INGRAP
DOO
IVANKA
SPAHOVIĆ
ZORAN
STOJANOVI
Ć
V ST 137/06 IVANKA
SPAHOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
RADA
VULETIĆ
MLADEN
NIKOLIĆ
26.02.2007
26.01.2007
01.04.2009 0
155-0278
ZORICA
STOŠIĆ
11.05.2007
02.02.2007
26.11.2007 0
155-0210
VJERA
ĐURIŠIĆ
17.04.2007
17.04.2007
25.11.2008 0
155-0209
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
16.04.2007
05.03.2007
21.04.2008 0
155-0303
12.04.2007
10.05.2010 0
155-0094
08.05.2007
12.03.2008 0
155-0146
31.05.2007 0
155-0074
03.02.2007
20.02.2008 0
155-0196
12.04.2007
BORKA
PANTIĆ
20.06.2007
07.02.2007
11.12.2008 0
155-0212
IVAN
ČELJUSKA
02.03.2007
16.02.2007
23.03.2007 0
155-0098
02.02.2007
24.10.2008 0
155-0072
12.04.2007
14.02.2007
30.12.2008 0
155-0177
IVANKA
SPAHOVIĆ
16.04.2007
16.04.2007
12.10.2009 0
155-0028
MILOVIĆ
MANOJLE
12.04.2007
12.03.2007
30.06.2010 0
155-0182
DUŠKA ILIĆ
01.06.2007
09.03.2007
22.10.2007 0
155-0072
01.06.2007
09.03.2007
29.05.2009 0
155-0084
18.12.2006 RISTIĆ
MILORAD
RAJKO
25.12.2006 KOSOVAC
BRANKO
PREDRAG
25.12.2006 LABAN
MILORAD
GORAN
25.12.2006 TOMAŠEVIĆ
VUKAŠIN
DEJAN
27.12.2006 PEŠUT ĐURA
ŽELjKO
27.12.2006 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
28.12.2006 LAZAREVIĆ
MILIJA
MIRJANA
29.12.2006 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
29.12.2006 RAFAILOVIĆ
CVETKO
MILIJAN
29.12.2006 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
03.01.2007 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
11.01.2007 ZORAN
MILOVAN
BORISLAV
15.01.2007 DRAKUL
LAZAR IGOR
16.01.2007 JOVANOVIĆ
MILISAV
SLOBODAN
29.01.2007 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
29.01.2007 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
481
986
17255452
FLUORIT
RAVNAJA
31.01.2007 VALJEVO
ST.1/07
RADA
VULETIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
482
996
00000996
12.02.2007 SUBOTICA
ST 5/07
ILONA
STAJIĆ
ČELJUSKA
IVAN
483
1006
07376090
1 MAJ
CIGLANA
HOLDING
DOO
UNIPROM
DOO
28.02.2007 VALJEVO
ST 5/07
484
1010
20059117
BORA KOM
DOO
28.02.2007 VALJEVO
ST 2/07
485
1012
17423347
D MARKET
12.03.2007 KRALJEVO
486
1015
07176759
INOSIROVIN
A AD
13.03.2007 BEOGRAD
487
1018
17212168
21.03.2007 KRAGUJEVA I ST 4/07
C
488
1020
17381997
DM
DOKUMENT
MANAGEME
NT
AERO GRUP
DOO
21.03.2007 BEOGRAD
XIII ST
228/06
489
1031
08012105
ZVEZDA AD
21.03.2007 PANČEVO
490
1025
07298374
KRAJINA AD
GP
02.04.2007 ZAJEČAR
491
1034
07621833
DIS DOO
02.04.2007 KRAGUJEVA
C
492
1028
17253697
DRVOPRODU
KT - RADIĆ
03.04.2007 VALJEVO
ST 6/07
493
1042
06202683
AS PROTECT
03.04.2007 BEOGRAD
V ST 144/06 IVANKA
SPAHOVIĆ
494
1038
08667853
BANE MPI
HK
05.04.2007 SOMBOR
ST. 3/07
495
1022
08783578
AUTO STIL
DOO
13.04.2007 NOVI SAD
6/07
496
1044
08689466
ZORKA TRGOVINA
13.04.2007 SUBOTICA
ST 11/07
10.05.2007
07.03.2007
28.11.2007 1
155-0086
09.03.2007
13.03.2007 1
155-0081
31.01.2007 IVANOVIĆ
LJUBOMIR
PANTELIJA
12.02.2007 GROS ĐURO
PAVLE
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
13.06.2007
04.04.2007
28.05.2008 0
155-0131
28.02.2007 MANOJLOVI
Ć MILOMIR
PREDRAG
RADA
VULETIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
27.06.2007
04.04.2007
29.10.2008 0
155-0212
ST 4/07
MILEVA
GOČANIN
MOMIR
PEŠOVIĆ
23.04.2007
20.06.2007
30.12.2008 1
23-96
VIST 16/07
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
VESNA ILIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
10.12.2009 0
155-0074
28.02.2007 RAFAILOVIĆ
CVETKO
MILIJAN
12.03.2007 KOVAČEVIĆ LJILJANA
KRSTO
LAZAR ILIĆ
ZORAN
07.12.2007 LAZAREVIĆ
MILIJA
MIRJANA
21.03.2007 JOVANOVIĆ
ŽIVADIN
GVOZDEN
DEJANA
ZEČEVIĆ
27.04.2007
16.04.2007
28.09.2007 0
155-0291
JOVAN
KORDIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
20.09.2007
20.09.2007
26.03.2008 0
155-0038
ST 3/07
KANAČKI
ZLATIBOR
SPERANCA
JANČIĆ
05.09.2007
20.06.2007
21.10.2008 1
155-0114
ST 5/07
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
16.05.2007
31.08.2007 0
155-0196
I ST. 2/07
ILIĆ VESNA
ZEČEVIĆ
DEJAN
07.05.2007
23.04.2007
31.05.2010 0
155-0014
RADA
VULETIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
04.07.2007
10.05.2007
04.09.2008 1
155-0057
VJERA
ĐURIŠIĆ
05.09.2007
19.06.2007
24.12.2007 0
155-0016
ALEKSANDR OLIVERA
A POZDER
PANjKOVIĆ
09.07.2007
14.05.2007
27.06.2008 0
155-0021
JASMINA
ZJALIĆ
17.07.2007
24.05.2007
30.04.2009 0
155-0068
13.07.2007
04.05.2007
22.05.2009 1
155-0097
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
ČELJUSKA
IVAN
21.03.2007 SRDANOVIĆ
IVAN
MILORAD
21.03.2007 PANTIĆ
IVAN
SLAVKO
ĐORĐE
RAJKO
NIKOLIĆ
02.04.2007 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
02.04.2007 PERIĆ
DUŠAN
BRANKO
03.04.2007 MARKOVIĆ ĐORĐE
STANOJE
RADOVAN
DRAGICA
JOKIĆ
03.04.2007 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
05.04.2007 LJUBOVIĆ
BLAGOJE
PREDRAG
13.04.2007 OTIĆ MILAN
VLADISLAV
19.04.2007 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
497
1046
06505856
PRNJAVOR
MAČVANSKI
19.04.2007 VALJEVO
ST 8/07
RADA
VULETIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
498
1070
17381334
SANIKOL 02
26.04.2007 BEOGRAD
XV ST
262/06
GORDANA
IVANKA
ARANĐELOV SPAHOVIĆ
IĆ
499
1224
08243093
ULjMA DP
26.04.2007 PANČEVO
ST 4/07
500
1052
08081085
7 JULI
ELEK.DD
27.04.2007 NOVI SAD
ST 14/07
501
1054
08056803
NJEGOŠEVO
DP
04.05.2007 SUBOTICA
ST 16/07
IVAN
ČELJUSKA
502
1082
06021441
SANA SZ
04.05.2007 BEOGRAD
XV ST
142/06
503
1168
07348215
JUGOPREVO
Z AD
07.05.2007 KRAGUJEVA ST. 6/07
C
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
VESNA ILIĆ
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONJIĆ
DEJANA
ZEČEVIĆ
504
1062
07447817
PAPAK DOO
08.05.2007 BEOGRAD
I ST 39/07
ŽELjKO
MUNJIZA
IVANKA
SPAHOVIĆ
505
1055
07177062
ŠUMADIJA
AD
09.05.2007 ČAČAK
ST 3/07
506
1058
06117058
26
SEPTEMBAR
METAL DP
15.05.2007 VALJEVO
507
1079
17401866
EBS TRADE
DOO
508
1060
07128797
509
1063
510
511
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
ILONA
STAJIĆ
21.08.2007
29.05.2007
21.09.2007 1
155-0147
26.06.2007
26.06.2007
28.12.2007 0
155-0034
18.06.2009 1
155-0102
19.07.2007
05.06.2007
17.05.2008 0
155-0303
31.07.2007
18.05.2007
26.06.2009 1
155-0232
18.09.2007
18.09.2007
20.02.2008 0
155-0046
27.07.2007
02.07.2007
30.10.2008 1
155-0055
29.06.2007
07.06.2007
25.12.2008 0
155-0038
MARIJA
DUŠKA ILIĆ
ADŽEMOVIĆ
07.09.2007
29.06.2007
24.06.2009 1
155-0085
ST 11/07
RADA
VULETIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
08.08.2007
08.08.2007
19.06.2008 1
155-0057
16.05.2007 BEOGRAD
XII ST
154/06
JOVAN
KORDIĆ
MARINA
TOMIĆ
11.09.2007
11.09.2007
11.09.2007 0
155-0279
BELI TIMOK
UTT DP
18.05.2007 ZAJEČAR
14/07
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENKOVIĆ
21.11.2008 1
155-0260
07108974
KRZNO AD
18.05.2007 NIŠ
II ST 7/07
ZORICA
STOŠIĆ
ZORAN
STOJANOVI
Ć
04.09.2007
03.07.2007
20.11.2008 1
155-0268
1104
08185069
18.05.2007 PANČEVO
ST 9/07
KANAČKI
ZLATIBOR
SPERANCA
JANČIĆ
07.09.2007
22.06.2007
29.12.2008 0
155-0048
1077
08708312
GRAĐA
PROMET
DOO
AUTOPREVO
Z AD
21.05.2007 PANČEVO
ST 5/07
LJILJANA
STOŠIĆ
ZLATIBOR
KANAČKI
07.08.2007
04.06.2007
11.04.2008 1
155-0102
19.04.2007 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
26.04.2007 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
26.04.2007 ŽIVKOVIĆ
MILAN
STEVAN
27.04.2007 TOMAŠEVIĆ
VUKAŠIN
DEJAN
04.05.2007 STOJANOVI
Ć NOVICA
ZORAN
04.05.2007 SELAKOVIĆ
MIHAILO
RADMILA
07.05.2007 DAVIDOVIĆ
LJUBISAV
DRAGAN
08.05.2007 SRDANOVIĆ
IVAN
MILORAD
09.05.2007 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
15.05.2007 MARKOVIĆ
STANOJE
DRAGICA
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
16.05.2007 PETROVIĆ
BORIVOJE
DRAGAN
18.05.2007 MIHAJLOVIĆ DUŠAN
BRANISLAV DRAGAN
BOBANA
ANĐELKOVI
Ć
18.05.2007 ĐOŠIĆ
IVAN GOJKO
STANISLAV VESELINOVI
VESNA
Ć
18.05.2007 GLIGORIĆ
ZDRAVKO
MIROSLAV
21.05.2007 ŽIVKOVIĆ
MILAN
STEVAN
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
512
1068
07128819
DIB DP
25.05.2007 ZAJEČAR
ST 13/07
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
19.07.2007
21.11.2008 1
155-0260
513
1095
06173047
GRAFOBIRO
30.05.2007 BEOGRAD
XIII ST
246/06
JOVAN
KORDIĆ
MLADEN
NIKOLIĆ
10.09.2007
10.09.2007
15.11.2007 0
155-0020
514
1087
07365144
GRAFIČAR
KOMERC
08.06.2007 ČAČAK
ST 5/07
MARIJA
A?EMOVIĆ
DUŠKA ILIĆ
28.09.2007
13.07.2007
17.03.2009 0
155-0072
515
1090
00001090
KONIKA
08.06.2007 ČAČAK
ST 2/07
UROŠEVIĆ
DRAGICA
ADŽEMOVIĆ
MARIJA
12.10.2007
06.07.2007
31.03.2008 1
155-0056
516
1113
17730908
08.06.2007 ČAČAK
ST 6/ 7
517
1081
08639744
POLJOPROM
ET
STEČAJNA
MASA ZZ
GALKI DP
DUŠKA ILIĆ MARIJA
A?EMOVIĆ
12.10.2007
06.07.2007
30.01.2009 0
155-0084
11.06.2007 NOVI SAD
ST 22/07
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
24.08.2007
07.08.2007
21.04.2008 1
155-0254
518
1101
08071462
IGMA AD
11.06.2007 NOVI SAD
ST 6/08
25.09.2007
20.08.2007
04.11.2008 0
14-25
VJERA
ĐURIŠIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
519
1105
07066872
BUDUĆNOST
TERMOVOD
DP
12.06.2007 BEOGRAD
VIII ST
42/07
11.09.2007
05.08.2007
14.10.2008 1
155-0304
520
1098
17068679
13.06.2007 BEOGRAD
521
1099
07146523
FORMA D
EKSPORT
IMORT
DRAGAČEVO
DP
XIII ST
34/07
JOVAN
KORDIĆ
DRAGANA
KOVAČEVIĆ
21.09.2007
21.09.2007
16.09.2009 0
155-0020
18.06.2007 ČAČAK
ST 4/07
DUŠKA ILIĆ MARIJA
A?EMOVIĆ
19.10.2007
07.09.2007
29.04.2009 1
155-0084
522
1093
17082884
POKO A
POKO DOO
20.06.2007 BEOGRAD
V ST 50/07
SPAHOVIĆ
IVANKA
06.09.2007
06.09.2007
15.01.2008 0
155-0016
523
1094
07564937
TEOS PRO
AD
20.06.2007 BEOGRAD
V ST 51/07
SPAHOVIĆ
IVANKA
03.10.2007
05.09.2007
16.04.2009 0
155-0016
524
1096
08000506
OTPAD
29.06.2007 PANČEVO
VI ST 6/07
29.10.2007
23.08.2007
11.08.2009 1
155-0088
525
1100
07147520
KUČAJ
TRANS DP
06.07.2007 ZAJEČAR
ST 10/07
MILJUŠ
MARTINOVI
Ć BOJANA
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
24.10.2008 1
155-0324
526
1108
08656525
TRANSPORT
PANČEVO
DP
09.07.2007 PANČEVO
ST 11/07
08.09.2008 1
155-0102
SPERANCA
JANČIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
VJERA
ŠURIŠIĆ
STOŠIĆ
LJILJANA
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
ZLATIBOR
KANAČKI
12.10.2007
07.09.2007
25.05.2007 MIHAJLOVIĆ DUŠAN
BRANISLAV DRAGAN
BOBANA
ANĐELKOVI
Ć
30.05.2007 JOKIĆ
MILENKO
DRAGICA
08.06.2007 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
08.06.2007 ŠKILJEVIĆ
ĐORĐE
OBRAD
RADOVAN
DANILO
JOKIĆ
08.06.2007 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
11.06.2007 MARČIĆ
TATJANA
BOŽO LAZAR TOMISLAV
LABOVIĆ
11.06.2007 DŽARIĆ
OBREN
RADOJICA
12.06.2007 TOMIĆ
MILUTIN
JOVAN
BLAGOJE
SLOBODAN KOSTIĆ
13.06.2007 JOKIĆ
MILENKO
DRAGICA
18.06.2007 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
20.06.2007 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
20.06.2007 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
29.06.2007 PETKOVIĆ
TOMISLAV
MIHAJLO
06.07.2007 TODOROVIĆ
MILORAD
DANIJELA
09.07.2007 ŽIVKOVIĆ
MILAN
STEVAN
ĐORĐE
RADOVAN
JOKIĆ
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
527
1112
07204230
FABRIKA
OBOJENIH
METALA
DOO
PANONIJA
GRADNJA DP
13.07.2007 NIŠ
II ST 12/07
ZORICA
STOŠIĆ
ZORAN
STOJANOVI
Ć
06.11.2007
11.09.2007
25.12.2008 1
155-0210
13.07.2007 KOSOVAC
BRANKO
PREDRAG
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
528
1106
08121877
16.07.2007 NOVI SAD
ST 23/07
JASMINA
ZJALIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
01.10.2007
27.08.2007
30.12.2008 1
155-0312
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
00001111
ALTA SAUT
IST EUROPE
DOO
18.07.2007 BEOGRAD
V ST
23/2007
IVANKA
SPAHOVIĆ
26.11.2007
19.09.2007
15.12.2008 0
155-0278
16.07.2007 DRAGIĆ
EKREM
DERVIŠA
18.07.2007 RISTIĆ
MILORAD
RAJKO
529
1111
530
1114
17184938
KOMBI
TRANS DOO
23.07.2007 VALJEVO
ST 21/07
RADA
VULETIĆ
26.10.2007
29.08.2007
16.04.2008 0
155-0217
531
1120
07627688
TRGOVINA I
HLADNJAČA
17.08.2007 ZAJEČAR
ST. 24/07
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
05.10.2007
31.07.2009 1
155-0196
532
1122
17445138
FARMA
SVINJA DOO
17.08.2007 ZAJEČAR
ST. 26/07
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
05.10.2007
25.12.2008 1
155-0196
533
1125
17257943
GLOBAL
MEDIA DOO
27.08.2007 NIŠ
II ST 18/07
ZORICA
STOŠIĆ
ZORAN
STOJANOVI
Ć
11.12.2007
02.10.2007
26.08.2008 0
155-0024
534
1304
08031274
STENA
WELD AD
28.08.2007 PANČEVO
ST 10/07
06.11.2007
09.10.2007
06.11.2009 1
155-0088
535
1126
17107453
VOĆE
PROMET
03.09.2007 VALJEVO
ST 23/07
BOŽIDARKA BOJANA
POPOVIĆ
MILJUŠ
MARTINOVI
Ć
RADA
DESANKA
VULETIĆ
PETROVIĆ
05.12.2007
26.09.2007
05.11.2008 0
155-0162
536
1128
00001128
IBIS
04.09.2007 BEOGRAD
XIII ST
55/07
JOVAN
KORDIĆ
VLADIMIR
KOZAR
02.10.2007
02.10.2007
02.10.2007 0
23-73
537
1148
17318918
18.09.2007 BEOGRAD
VI ST 65/07 JOVAN
KORDIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
19.02.2008
15.11.2007
14.10.2008 0
155-0016
538
1130
00001130
PLASTIK
PRODUKT
INŽENJERIN
G
MLEKARA DP
21.09.2007 ZAJEČAR
ST 23/07
29.04.2008 1
155-0196
539
1452
00001452
GRANDEX
doo
24.09.2007 SUBOTICA
ST 25/2007
IVAN
ČELJUSKA
22.12.2009 0
155-0269
540
1134
00001134
LAVIRINT
D&D DOO
28.09.2007 SUBOTICA
ST 24/07
IVAN
ČELJUSKA
20.03.2008 0
155-0097
DESANKA
PETROVIĆ
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
14.12.2007
23.07.2007 ADAMOVIĆ
SLAVOLJUB
LJILJANA
17.08.2007 TODOROVIĆ DUŠAN
SLOBODAN DRAGAN
DRAGANA
ANĐELKOVI
Ć
17.08.2007 TODOROVIĆ DUŠAN
SLOBODAN DRAGAN
DRAGANA
ANĐELKOVI
Ć
27.08.2007 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
23.12.2008 PETKOVIĆ
TOMISLAV
MIHAJLO
03.09.2007 KOVAČEVIĆ
MILOŠ
DUŠICA
04.09.2007 MANDIĆ
GVOZDEN
STANOJE
18.09.2007 KORUGA
TOMO
MIHAJLO
21.09.2007 TODOROVIĆ DUŠAN
SLOBODAN DRAGAN
DRAGANA
ANĐELKOVI
Ć
24.09.2007 OSTOJIĆ
TODA
SLOBODAN
28.09.2007 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
541
1141
17383256
542
1142
17236865
543
1146
07133103
544
1165
06871461
545
1152
17346016
546
1154
547
LOLA
INVEST
INŽENJERIN
G
MINI
KOMPANI
DOO
METALAC
AD
03.10.2007 BEOGRAD
XIII ST
48/07
JOVAN
KORDIĆ
LJILJANA
MILOVANOV
IĆ
14.11.2007
14.11.2007
26.12.2007 0
155-0110
03.10.2007 ŽIKIĆ
MILADIN
MIODRAG
03.10.2007 BEOGRAD
XIII ST
67/07
JOVAN
KORDIĆ
14.11.2007
14.11.2007
12.03.2008 0
155-0279
12.10.2007 NIŠ
ST. 21/07
ZORICA
STOŠIĆ
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
STOJANOVI
Ć ZORAN
15.01.2008
27.11.2007
30.10.2008 1
155-0229
SVEĆE ERA
KOMERC
15.10.2007 UŽICE
ST 8/07
NADEŽDA
VIDIĆ
MANOJLE
MILOVIĆ
25.09.2009 0
155-0182
26.10.2007 POŽAREVAC ST 5/07
ZVEZDANA SVETLANA
KARAKLAJIĆ SAVIĆ
10.02.2009 0
155-0264
07594518
RADISAVLJE
VIĆ I SINPALAS
EI PAK
31.10.2007 NIŠ
2.ST. 22/07
ZORICA
STOŠIĆ
15.07.2009 1
155-0024
1153
08643334
DANJI DOO
02.11.2007 SUBOTICA
ST 26/07
IVAN
ČELJUSKA
18.04.2008 0
155-156
03.10.2007 PETROVIĆ
BORIVOJE
DRAGAN
12.10.2007 DINIĆ
DANILO
MILAN
15.10.2007 JOVANOVIĆ
MILISAV
SLOBODAN
26.10.2007 JEVTIĆ
SELIMIR
ZVONIMIR
08.04.2008 MILOSAVLJE
VIĆ
BOGOMIR
ZORAN
02.11.2007 LIČINAGAJIŠIN
PETAR VERA
548
1174
08220174
REMONT
STR AD
02.11.2007 SREMSKA
ST 14/07
MITROVICA
KATARINA
MILOJČIĆ
25.11.2008 0
155-0236
549
1158
08141436
UTVA
ALUMINIJUM
06.11.2007 PANČEVO
ST. 15/07
06.04.2010 1
155-0088
550
1161
07351569
MLADOST
SRC
07.11.2007 ZAJEČAR
ST. 28/07
MILJUŠ
MARTINOVI
Ć
VIDENOVIĆ
SLOBODANK
A
29.12.2008 1
23-93
551
1181
07107030
POMORAVLJ
E ZZ
07.11.2007 NIŠ
1.ST 45/06
ZORAN
ZORICA
STOJANOVI STOŠIĆ
Ć
24.03.2008
21.12.2007
01.03.2010 1
155-0327
552
1164
09039317
GAPOS AD
09.11.2007 NIŠ
ST. 23/07
STOŠIĆ
ZORICA
29.01.2008
19.12.2007
04.03.2009 0
155-0148
553
1198
08008841
LIVNICA AD
20.11.2007 SUBOTICA
ST 32/07
16.01.2009 0
155-0081
20.11.2007 GROS ĐURO
PAVLE
554
1170
07396546
ELEKTRORE
MONT DP
26.11.2007 NIŠ
II ST 8/07
555
1178
08596697
ZANATSTVO
DOO
14.12.2007 SUBOTICA
ST 30/07
26.11.2007 JOVIĆ
BORIVOJE
DRAGAN
14.12.2007 BOŽINOVIĆ
LJUBOMIR
LJILJANA
ZORICA
STOŠIĆ
25.01.2008
04.12.2007
ZORAN
STOJANOVI
Ć
18.01.2008
POPOVIĆ
BOŽIDARKA
04.03.2008
07.12.2007
18.12.2007
GOLUBOVIĆ
BOŽIDAR
STOJANOVI
Ć ZORAN
ZORAN
STOJANOVI
Ć
ILONA
STAJIĆ
04.03.2008
08.01.2008
06.11.2009 1
155-0248
24.01.2008
21.02.2008
18.12.2009 1
155-0025
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
02.11.2007 LUKAČ
BRANKO
ŽIVAN
06.11.2007 PETKOVIĆ
TOMISLAV
MIHAJLO
07.11.2007 ŽIVKOVIĆ
MLADEN
MILOSAV
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
07.11.2007 GLIGORIJEV DUŠAN
IĆ
DRAGAN
RADOSLAV ANĐELKOVI
MARINA
Ć
09.11.2007 STRUGAREVI
Ć ŽIVOJIN
MILAN
MILIJAN
LJUBOMIR
SREDIĆ
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
556
1182
17572032
BEO
STRONG
KOMPANI
TATRAN KDP
14.12.2007 BEOGRAD
557
1179
08054657
558
1183
08589259
GMD
KOMPANI
TREJD
HELMUT
METH
PROZORI I
VRATA
METAL DOO
21.12.2007 SUBOTICA
559
1199
20217189
560
1196
17540564
561
1517
17357689
562
1195
563
17.12.2007 NOVI SAD
XV ST 78/07 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ST 38/07
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
ST 33/07
IVAN
ČELJUSKA
26.02.2008
28.02.2008
27.06.2008 0
155-0034
03.03.2008
11.02.2008
05.12.2008 1
14-27
14.02.2008
18.01.2008
19.06.2008 0
155-0097
14.12.2007 PAVLOVIĆ
SLOBODAN
ZORAN
17.12.2007 KARABASIL TATJANA
MILUTIN
TOMISLAV
RADOSAV
LABOVIĆ
21.12.2007 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
28.12.2007 POŽAREVAC ST 9/07
RADMILA
ZVEZDANA
RADISAVLJE KARAKLAJIĆ
VIĆ
23.04.2008
06.02.2008
18.09.2008 0
14-41
28.12.2007 RANKOVIĆ
DRAGOLJUB
ĐORĐE
25.01.2008 KRAGUJEVA II ST 27/07
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
18.04.2008
07.03.2008
26.12.2008 0
155-0014
TAAG STEEL
DOO
28.01.2008 BEOGRAD
XV ST
99/2007
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
17.04.2008 0
155-0150
04018117
PRILEP
TABAK DOO
30.01.2008 BEOGRAD
I ST 2/08
1197
08026009
KVALITETa.d
.
31.01.2008 SUBOTICA
ST 3/08
564
1529
07566662
ŽIVINO
KLAS
31.01.2008 BEOGRAD
565
1200
17099787
L D L DOO
566
1204
07335938
567
1214
08228809
568
1215
569
25.01.2008 PERIĆ
DUŠAN
BRANKO
28.01.2008 VUJAČIĆ
MILOŠ
ŽARKO
30.01.2008 ZEČEVIĆ
MILOVAN
ĐORĐE
31.01.2008 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
31.01.2008 ZLATANOVIĆKOSTIĆ
VOJISLAV
GORDANA
02.02.2008 ILIĆ
PREDRAG
BRANISLAV
11.02.2008 PETKOVIĆ
PETAR
RADOVAN
14.02.2008 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
14.02.2008 SALATIĆ
JEFTO
STANA
19.02.2008 MAŠULOVIĆ
MILOSAV
JASMINA
20.02.2008 SALATIĆ
JEFTO
STANA
27.02.2008 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
DANIJELA
MARIĆ
ŽELjKO
MUNJIZA
25.03.2008
06.03.2008
15.05.2008 0
155-0015
IVAN
ČELJUSKA
18.04.2008
06.03.2008
29.12.2008 0
155-0003
VI ST 1/2008 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
JOVAN
KORDIĆ
14.05.2008
20.03.2008
30.07.2008 0
155-0345
02.02.2008 BEOGRAD
I ST 3/08
ŽELjKO
MUNJIZA
20.05.2009 0
155-0069
VISKOZA
STAMBENA
ZADRUGA
DEMACO
11.02.2008 VALJEVO
ST 2/08
14.02.2008 SUBOTICA
20103647
AKVA
RIMONA
1209
08636745
570
1210
571
1217
ILONA
STAJIĆ
RADA
VULETIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
07.05.2008
19.03.2008
17.03.2009 0
155-0123
ST9/08
IVAN
ČELJUSKA
06.06.2008
27.03.2008
17.10.2008 0
155-0003
14.02.2008 SUBOTICA
ST 8/08
IVAN
ČELJUSKA
06.06.2008
27.03.2008
17.10.2008 0
155-0073
DRAMAH
DOO
19.02.2008 NOVI SAD
ST 2/08
21.04.2008
27.03.2008
19.06.2008 0
155-0251
08719047
PETROVIĆ I
DR
20.02.2008 SUBOTICA
ST 28/2008
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
ILONA
STAJIĆ
08.05.2008
20.03.2008
27.11.2008 0
155-0073
07705743
EKOTUR ING
27.02.2008 ČAČAK
ST 3/08
11.06.2008
27.03.2008
27.02.2009 0
155-0056
DUŠKA ILIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
572
1219
00001219
27.02.2008 PANČEVO
54931905
ALIBUNAR
AD
IND.FARMAC
.PLAST.
ARGUS SUR
573
1220
574
ST 2/08
29.02.2008 KRAGUJEVA I ST 1/08
C
VESNA ILIĆ
1221
07172605
VIDLIČ
06.03.2008 NIŠ
5. ST 5/08
ZORICA
STOŠIĆ
575
1231
00001231
17.03.2008 BEOGRAD
V ST 104/07 IVANKA
SPAHOVIĆ
576
1228
00001228
BM
INŽENJERIN
G
USLUŽNA
DELATNOST
20.03.2008 SUBOTICA
ST 12/08
ILONA
STAJIĆ
577
1229
00001229
PROJEKT
20.03.2008 SUBOTICA
ST 13/08
ILONA
STAJIĆ
578
1230
08107874
OMLADINAC
ZADRUGA
20.03.2008 SUBOTICA
ST 14/08
579
1227
17544608
MPK 3 DOO
21.03.2008 BEOGRAD
I ST 15/08
ŽELjKO
MUNJIZA
580
1233
20180285
NEO FINAL
COMMERCE
02.04.2008 BEOGRAD
VST 16/08
IVANKA
SPAHOVIĆ
581
1244
07274378
BELA REKA
ZZ
09.04.2008 UŽICE
ST 3/08
NADEŽDA
VIDIĆ
582
1237
17360205
17.04.2008 ČAČAK
7/08
DUŠKA ILIĆ SONJA
ĐORĐEVIĆ
12.09.2008
583
1238
17368281
ITI
POLJOPRIVR
EDA
LIONS
PROMET
17.04.2008 UŽICE
ST 1/08
NADEŽDA
VIDIĆ
DRAGANA
JOKIĆ
584
1243
08720436
Mary blue
doo
18.04.2008 SUBOTICA
ST 17/2008
585
1258
08650527
JUGOMARKE
T AU
11.06.2008 NOVI SAD
ST. 11/08
586
1259
08649600
VITANELA
DOO
11.06.2008 NOVI SAD
10/08
587
1269
17257234
DEČJE
NOVINE IZDAVAČKA
DELATNOST
NIP DOO
30.06.2008 ČAČAK
ST 8/08
SONJA
ĐORĐEVIĆ
BOJANA
MILJUŠ
MARTINOVI
Ć
DEJANA
ZEČEVIĆ
21.05.2008
16.04.2008
24.12.2008 0
155-0088
27.02.2008 PETKOVIĆ
TOMISLAV
MIHAJLO
31.03.2008
24.04.2008 0
155-0019
29.02.2008 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
SNEŽANA
ILIĆ
07.07.2008
18.04.2008
27.10.2009 0
155-0244
24.06.2008
22.04.2008
26.02.2009 0
155-0062
IVAN
ČELJUSKA
11.07.2008
18.04.2008
23.04.2009 1
155-0232
IVAN
ČELJUSKA
11.07.2008
18.04.2008
23.04.2009 1
155-0232
ILONA
STAJIĆ
05.06.2008
08.05.2008
30.10.2008 0
155-0097
06.03.2008 MARTINOVI
Ć ŽIVORAD
ZORAN
17.03.2008 ŠPADIJER
MITAR
BLAŽO
20.03.2008 STOJANOVI
Ć NOVICA
ZORAN
20.03.2008 STOJANOVI
Ć NOVICA
ZORAN
20.03.2008 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
18.09.2009 0
155-0087
14.07.2010 0
155-0038
28.08.2009 0
155-0151
30.05.2008
30.12.2008 1
155-0056
29.08.2008
26.05.2008
09.07.2009 0
155-0176
ČELJUSKA
IVAN
11.07.2008
06.06.2008
17.10.2008 0
155-0098
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
DUŠKA ILIĆ
05.08.2008
29.07.2008
15.10.2008 0
14-8
05.08.2008
29.07.2008
23.06.2009 0
14-8
25.09.2009 0
155-0161
GORDANA
ARAN
ĐELOVIĆ
24.06.2008
07.05.2008
ZORICA
BRAJOVIĆ
21.03.2008 RAJKOVIĆ
STANKO
STOJAN
02.04.2008 SRDANOVIĆ
IVAN
MILORAD
09.04.2008 SIMOVIĆ
MALIŠA
MILORAD
17.04.2008 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
17.04.2008 DUNJIĆ
PRVOSLAV
SLAVICA
18.04.2008 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
11.06.2008 BALAĆ
JOVAN
MIROSLAV
11.06.2008 BALAĆ
JOVAN
MIROSLAV
30.06.2008 ĐUROVIĆ
MILUN
RADOVAN
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
588
1268
07428464
PROIZVODK
OP DOO
01.07.2008 BEOGRAD
I ST 34/08
ŽELjKO
MUNJIZA
IVANKA
SPAHOVIĆ
589
1270
08711364
ŠTIT DOO
09.07.2008 NOVI SAD
ST 14/08
ST.15/08
RADA
VULETIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
590
1271
06952542
JUGOMETAL JM
10.07.2008 VALJEVO
591
1272
08464456
BONITO-KOP
14.07.2008 SOMBOR
ST 6/08
KATARINA
MILOJIČIĆ
BOŽIDARKA
RAJIĆ
592
1277
08455805
DAMIT DOO
16.07.2008 SOMBOR
ST 5/08
ALEKSANDR OLIVERA
A POZDER
PANjKOVIĆ
MILJENOVIĆ
593
1276
17507273
MULTIGRAF
PRESS DOO
25.07.2008 KRAGUJEVA I ST 11/08
C
594
1279
08242844
25.07.2008 SUBOTICA
ST B25/2008
IVAN
ČELJUSKA
595
1291
08810427
26.08.2008 NOVI SAD
ST 17/08
596
1290
08740747
DAN DOO
EKSPORT IMPORT
CALČO
CENTAR
DOO
ORION DOO
EKSPORTIMPORT
05.09.2008 NOVI SAD
597
1294
06626734
598
1299
06969763
599
1296
07664486
ŽIVMIOCOMERC
DOO
EKSPRES
DOO GP
BEOGRAD
JEZAVA
600
1321
06049907
601
1301
07418957
BALOG CO
EXPORTIMPORT
SUNCE DOO
602
1302
07126514
ZANAT
PRODUKT ZZ
603
1314
08812462
OR NBA CO
BIBIĆ
FARAGO
25.09.2008
18.09.2008
05.05.2009 0
155-0146
17.06.2009 0
20-39
22.10.2008
06.08.2008
08.06.2010 0
155-0162
23.07.2008
01.09.2008
01.09.2008 0
155-0226
24.11.2008 0
155-0077
15.08.2008
03.04.2009 0
155-0255
31.10.2008
05.09.2008
03.04.2009 0
155-0003
Jasmina
Zjalić
02.10.2008
02.10.2008
30.10.2008 0
155-0312
ST 18/08
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
05.11.2008
29.10.2008
25.11.2008 0
155-0096
15.09.2008 ČAČAK
ST 9/08
DUŠKA ILIĆ
17.12.2008
02.10.2008
11.11.2008 0
155-0056
15.09.2008 BEOGRAD
XIII St 77/08 JOVAN
KORDIĆ
15.01.2009
24.12.2008
24.12.2008 0
155-50
18.09.2008 VALJEVO
IV ST 19/08
MILENA
ŽIVKOVIĆ
15.12.2008
27.10.2008
06.04.2009 0
155-0089
26.09.2008 BEOGRAD
VI ST
21/2008
JOVAN
KORDIĆ
10.02.2009
11.11.2008
29.04.2009 0
155-0075
IVANKA
SPAHOVIĆ
18.11.2008
18.11.2008
24.07.2009 0
155-0039
DEJANA
ZEČEVIĆ
22.12.2008
07.11.2008
28.08.2009 0
155-0030
IVAN
ČELJUSKA
23.01.2009
29.12.2008
29.04.2009 0
155-0073
VESNA ILIĆ
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
02.10.2008 BEOGRAD
XV ST 81/08 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
10.10.2008 KRAGUJEVA I ST 15/08
VESNA ILIĆ
C
21.11.2008 SUBOTICA
ST 29/08
DEJANA
ZEČEVIĆ
01.07.2008 ZEČEVIĆ
MIOMIR
BUDIMIR
09.07.2008 ŠUMAR
PERO
NIKOLA
10.07.2008 KOVAČEVIĆ
MILOŠ
DUŠICA
14.07.2008 VELJOVIĆ
MILUN
MILORAD
16.07.2008 DMITROVIĆ
NIKOLA
DUŠAN
25.07.2008 JANKOVIĆ
MILIJA
PREDRAG
25.07.2008 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
26.08.2008 DRAGIĆ
EKREM
DERVIŠA
05.09.2008 MORAČA
PAJA JOVAN
15.09.2008 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
15.09.2008 KOVAČEVIĆ
ŽIVOJIN
ZORAN
18.09.2008 FILIPIĆ
PAVLE
STOJANKA
26.09.2008 ĐUKIĆ ILIJA
DUŠAN
02.10.2008 STOJANOVI
Ć RADOŠ
DRAGICA
10.10.2008 JOVANOVIĆ
MILIVOJE
SAŠA
21.11.2008 SALATIĆ
JEFTO
STANA
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
604
1320
17406370
COBRA 01
27.11.2008 BEOGRAD
XV ST 93/08 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ST 4/08
MILEVA
GOČANIN
605
1364
07619120
TEHNIČAR
DOO
05.12.2008 KRALJEVO
606
1331
07688709
22.12.2008 ČAČAK
I ST 11/08
607
1350
20349425
MIM
PROMET
DOO
RIBICE DOO
06.02.2009 SUBOTICA
st 3/09
608
1355
08778124
PARTNER SZ
12.02.2009 UŽICE
ST 2/09
609
1356
06341659
13.02.2009 KRAGUJEVA I ST 3/09
C
610
1433
06254098
KOBIS DOO
EKSPORT
IMPORT
FARMAKOP
DOO
611
1378
06083404
612
1371
613
JOVAN
KORDIĆ
29.01.2009
29.01.2009
14.05.2009 0
155-0101
ZORAN
PLAVLJANIN
12.03.2009
13.01.2009
20.11.2009 0
155-0154
23.03.2009
30.01.2009
17.06.2009 0
155-0084
IVAN
ČELJUSKA
22.05.2009
20.03.2009
12.08.2009 0
155-0098
JASMINA
ZJALIĆ
14.05.2009
31.03.2009
25.03.2010 0
14-31
DEJANA
ZEČEVIĆ
03.04.2009
13.03.2009
05.03.2010 0
155-0055
DUŠKA ILIĆ SONJA
ĐORĐEVIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
VESNA ILIĆ
18.02.2009 NIŠ
9 ST
19/2008
KSENIJA
SNEŽANA
SOKOLOVIĆ PANTIĆ
04.09.2009
19.06.2009
10.12.2009 0
155-0210
KREČANA
PROMET
DOO
26.02.2009 BEOGRAD
XV ST
115/08
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
13.05.2009
28.04.2009
27.05.2009 1
155-0180
07707738
DUGA DOO
23.03.2009 ČAČAK
II ST 2/09
SONJA
ĐORĐEVIĆ
DUŠKA ILIĆ
23.06.2009
15.05.2009
30.11.2009 0
155-0056
1450
20131551
MAXYSTIL
doo
03.04.2009 KRALJEVO
I ST 1/2009 MILEVA
GOČANIN
ZORAN
PLANJANIN
03.07.2009
08.05.2009
20.10.2009 0
155-0154
614
1385
00001385
MOBILE
07.04.2009 BEOGRAD
28.05.2009
26.08.2009 0
155-0124
1380
08786976
08.04.2009 NOVI SAD
16.06.2009
18.05.2009
22.07.2009 0
20-42
616
1383
20064854
08.04.2009 BEOGRAD
XIII ST
110/08
VJERA
ĐURIŠIĆ
02.09.2009
24.06.2009
30.12.2009 0
155-0362
617
1406
08178119
DIJAMANT
TRGOVINA
DOO
ENIGMA
MULTIMEDIJ
SKA
LABORATOR
IJA DOO
ADIMMO
DOO
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
14.07.2009
615
XV ST 15/09 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ST 5/09
14.04.2009 NOVI SAD
ST 6/09
25.06.2009
17.06.2009
23.07.2009 0
20-43
618
1533
17360213
ITI KOMERC
21.04.2009 ČAČAK
ST 210409
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
DUŠKA ILIĆ
12.09.2009
30.05.2009
24.06.2009 1
155-0084
619
1424
17182803
IRON
KOMERC
DOO
20.05.2009 ČAČAK
II ST5/2009 SOLJA
ĐORĐEVIĆ
DUŠKA ILIĆ
07.09.2009
03.07.2009
25.12.2009 0
155-0072
JOVAN
KORDIĆ
SONJA
ĐORĐEVIĆ
27.11.2008 KRSTIĆ
RADIVOJE
NOVICA
05.12.2008 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
22.12.2008 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
06.02.2009 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
12.02.2009 SAMARDŽIĆ
SVETKO
NADA
13.02.2009 DAVIDOVIĆ
LJUBISAV
DRAGAN
18.02.2009 KOSOVAC
BRANKO
PREDRAG
26.02.2009 ŽIVANOVIĆ
RADOVAN
ANDRIJANA
23.03.2009 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
03.04.2009 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
07.04.2009 VUKOSAV
JOVAN
ĐORĐO
08.04.2009 ŠPARAVALO
SLAVKO
ZVEZDANA
08.04.2009 PROŠIĆ
PERO
SLAVKO
14.04.2009 BATINICA
RADOSLAV
ZORICA
21.04.2008 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
20.05.2009 VULOVIĆ
RAJKO
PETAR
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
620
1414
17033069
ČISTOĆA UP
22.05.2009 UŽICE
ST 8/2009
ZORICA
BRAJOVIĆ
MANOJLE
MILOVIĆ
03.09.2009
19.06.2009
26.07.2010 1
155-0002
621
1503
07974329
AGROPRODU
KT DOO
26.05.2009 KRALJEVO
ST 4/2009
MILEVA
GOČANIN
04.09.2009
03.07.2009
29.01.2010 0
155-0154
622
1416
08314012
04.06.2009 SUBOTICA
ST 14/09
03.09.2009
25.06.2009
27.10.2009 0
155-0081
623
1490
07156685
VELLA
COMMERCE
DOO
ZLATIBORKA
AD P
MILjKICA
RADOVANOV
IĆ
ILONA
STAJIĆ
04.09.2009 UŽICE
I ST 17/2009 ZORICA
BRAJOVIĆ
BRATISLAV
BJELANOVIĆ
14.12.2009
15.10.2009
09.07.2010 1
155-0194
624
1497
07277083
KOŽAKOMER
C DP P
04.09.2009 NIŠ
X ST
32/2009
SNEŽANA
ILIĆ
ZORICA
STOŠIĆ
05.02.2010
16.10.2009
19.05.2010 1
155-0327
625
1817
08061904
VOJVODINA
UGOSTITELj
SKO
PREDUZEĆE
P
16.09.2009 ZRENJANIN
ST 11/2009
MILAN
PAJTAŠEV
ALEKSANDA
R
STOILjKOVS
KI
23.12.2009
28.10.2009
21.04.2010 1
155-0256
626
1530
17122355
FEŠ AD P
17.09.2009 KRALJEVO
ST 17/2009
MILEVA
GOČANIN
ZLATAN
DIMITRIĆ
23.12.2009
23.10.2009
30.11.2009 1
155-0005
17.09.2009 MILOVANOV
IĆ MILORAD
IVAN
627
1602
20059389
TIRKI ŠPED
DOO
25.09.2009 KRALJEVO
I ST 41/2009 MILEVA
GOČANIN
ZORAN
PLANJANIN
30.12.2009
02.11.2009
15.06.2010 0
155-0154
628
1740
08020175
1 MAJ AD
ŠTAMPARIJA
P
07.10.2009 ZRENJANIN
III ST 14/09 PAJTAŠEV
MILAN
21.01.2010
25.11.2009
14.07.2010 1
20-31
629
1747
07375034
BALKANKOM
ERC AD P
13.10.2009 KRALJEVO
I ST 14/09
15.01.2010
17.11.2009
13.01.2010 1
155-0154
630
1724
08175292
INVESTKOP
P
26.10.2009 SOMBOR
III ST
12/2009
KATARINA
MILOJIČIĆ
21.12.2009
30.11.2009
19.01.2010 1
20-37
631
1792
08230471
DUNAV TISA
DUNAV
02.11.2009 NOVI SAD
ST 21/09
JASMINA
ZLAJIĆ
22.12.2009
22.12.2009
30.03.2010 1
155-0251
632
1575
07018207
EVROPA
JUGOINSPEK
TP
23.11.2009 BEOGRAD
VIII ST
62/2009
VJERA
ĐURIŠIĆ
13.04.2010
21.01.2010
29.10.2010 1
155-0028
25.09.2009 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
07.10.2009 DOROSLOVA
ČKI
BORIVOJ
BORIVOJ
13.10.2009 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
02.11.2009 JELIĆ
SVETOZAR
LJUBIŠA
02.11.2009 MAŠULOVIĆ
MILOSAV
JASMINA
23.11.2009 DRAKUL
LAZAR IGOR
633
1743
17119427
ALUMIN AD
P
11.12.2009 KRALJEVO
II ST 16/09
16.03.2010
20.01.2010
26.03.2010 1
155-0154
LJILJANA
PETROVIĆ
MIROSLAV
KARAPANDŽI
Ć
22.05.2009 NEŠKOVIĆ
MILICA
BOGOLJUB BRKIĆ
MILIĆ
26.05.2009 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
04.06.2009 GROS ĐURO
PAVLE
04.09.2009 ĐOKIĆ
VELIZAR
LJUBIŠA
04.09.2009 GLIGORIJEV
IĆ
RADOSLAV
MARINA
16.09.2009 SAVIĆ
MILIVOJ
RADOVAN
11.12.2009 OBRADOVIĆ
OBRAD
HRANISLAV
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
634
1681
20148489
DISTRIBUTE
R 018 NI
DOO
10.03.2010 NIŠ
ST 63/2010
SNEŽANA
VUKOSAVLJE
VIĆ
OBRADOVIĆ
635
2177
07422792
09.07.2010 BEOGRAD
2 ST 280/10
MILIVOJE
IKONIĆ
636
772
08180270
HIDROPROJ
EKTHIDROTEHN
IČKE
KONSTRUKC
IJE AD
ENERGOMET
AL PP
17.08.1995 SREMSKA
ST 482/95
MITROVICA
637
946
07423340
JU PRIM DD
13.02.1997 BEOGRAD
VI ST
4355/95
638
278
07207786
GUMOPLAST
IKA DP reo.bankrotstvo
16.04.1998 LESKOVAC
ST 299/97
639
807
06029043
24.02.2000 BEOGRAD
VI ST
3897/98
640
844
06925308
13.09.2000 BEOGRAD
I ST 1774/97 ŽELjKO
MUNJIZA
641
1455
07316810
ALOMA
PROMET
HOLDING
ALOMA
MACRIMA
MEDICINA
MEDICAL
ŠEVARICE
ZZ
05.12.2000 VALJEVO
ST 3057/00
RADA
VULETIĆ
642
129
08863652
08.12.2000 SUBOTICA
st 10/97
ILONA
STAJIĆ
643
413
08647186
ZADRUGA
ČANTAVIR
DD
GAZ IM CO
16.03.2001 SUBOTICA
st 974/00
ILONA
STAJIĆ
644
445
17713868
03.10.2001 BEOGRAD
II ST
3987/2000
DUŠAN
MARČIĆEV
645
464
08176388
VOĆAR
UNION
STEČAJNA
MASA
BIBO
PROMET
22.02.2002 SUBOTICA
ST 816/01
ILONA
STAJIĆ
ZAKIĆ
MILOVAN
646
344
07170629
LJUBOVIJA
ZZ
05.03.2002 VALJEVO
187/02
Srećko
Timotić
Milena
Živković
647
626
17070240
MABAR DOO
15.05.2002 BEOGRAD
III ST
MIRA
4425/4425/0 ĐURĐEVIĆ
1
30.06.2010
15.04.2010
21.05.2010 0
155-0210
10.03.2010 KOSOVAC
BRANKO
PREDRAG
25.10.2010 1
155-46
09.07.2010 BOŠNJOVIĆ
VOJISLAV
MARINA
DUŠANKA
PETAKOVIĆ
06.12.2010 0
155-0189
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
VESELIN
SAVIĆ
08.12.2008 0
155-0108
25.01.2007 1
155-0187
20.06.2006 RISTIVOJEVI
Ć MARKO
SAŠA
06.07.2006 MRDOVIĆ
MIJAILO
BUDIMIR
14.12.2005 TAŠKOVIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
SLAVKA
MIROSLAV Ć
30.06.2009 0
155-0092
14.08.2006 POPOVIĆ
VLASTIMIR
ŽARKO
05.10.2009 0
155-0023
25.01.2011 0
155-0147
SABO JOŽEF
03.04.2009 1
155-0164
MILOVAN
ZAKIĆ
10.12.2009 0
155-0058
23.03.2010 0
155-0069
19.11.2007 PERKOVIĆ
MIĆO
DRAGAN
29.05.2009 RADLOVIĆ
CVIJO
BOGDANA
13.02.2007 NOVKOVIĆ
MILAN
BOGDAN
19.12.2005 ŽUŽIĆ
MANOJLA
VLADIMIR
21.03.2008 ILIĆ
PREDRAG
BRANISLAV
25.02.2010 0
155-0097
19.12.2005 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
23.02.2010 0
155-0132
01.09.2009 0
155-0015
03.08.2006 ĆOSIĆ
RADOVANA
MIODRAG
08.05.2006 ZEČEVIĆ
MILOVAN
ĐORĐE
DRAGOLJUB
MLADENOVI
Ć
SVETLANA
SLIJEPČEVIĆ
LUKIĆ
TATJANA
VLAISAVNJE
VIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
RUŽICA
BANJALUČKI
Ć
11.06.2002
15.06.2007
NEBOJŠA
DRAGOMIR
DAŠIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
648
396
08026181
FRUŠKA
GORA AD
06.09.2002 SREMSKA
ST 1359/02
MITROVICA
MILIČEVIĆ
JEFTA
DRAGAN
LALIĆ
649
929
07463910
KOMPANIJA
ŽIVKOVIĆ
12.09.2002 BEOGRAD
BRANKICA
MEANDŽIJA
650
78
07308272
PALANKA DV
HP
30.09.2002 POŽAREVAC 1377/2002
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
Veroslav
Savić
651
309
08004803
DOM
GRAĐEVINS
KO DP
21.10.2002 SOMBOR
717/02
652
273
17758705
13.11.2002 BEOGRAD
653
350
08005605
MLINTEST
DOO
STEČAJNA
MASA
MEGAL AD
654
1582
07507968
655
373
656
XV ST
3417/02
16.01.2003
Snežana
Marić
20.12.2002
BILJANA
NASTASIĆ
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MELJENOVIĆ
20.01.2003
VII
ST4903/02
DELINKA
ĐURĐEVIĆ
VANA LALIĆ
15.11.2002 NOVI SAD
ST 5273/02
VELIMIR
VLAJKOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
MDR sa oo
13.05.2003 BEOGRAD
XV ST
8918/02
DRAGANA
KOVAČEVIĆ
07159536
GOŠA
JEDINSTVO
DOO
30.09.2003 POŽAREVAC ST.17/03
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
SINIŠA
NEDELjKOVI
Ć
718
08866970
AZOTARA DP
10.10.2003 SUBOTICA
ST 208/95
657
405
07192495
VESNA DP
04.11.2003 KRALJEVO
ST 2872/02
658
18
08171190
PIVNICE
OZZ
16.06.2004 NOVI SAD
659
62
07135548
KAČER ZZ
660
299
08046697
661
310
662
235
VEROSLAVA
SIMIĆ
06.09.2002
12.07.2002
11.03.2003
25.04.2007
IVAN
ČELJUSKA
14.08.2009 0
155-0078
24.12.2009 0
155-0100
30.09.2008 1
155-162
24.12.2007 1
155-0208
09.07.2010 0
155-0037
15.03.2005 MARIĆ
MILOŠ
BRANKO
03.04.2007 1
155-0208
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
08.07.2010 0
155-0150
30.06.2009 1
155-0106
29.06.2005 CICMIL
DANILO
MIROLJUB
05.05.2010 VUJAČIĆ
MILOŠ
ŽARKO
23.12.2005 BOŠKOVIĆ
LAZAR
MILAN
25.11.2010 1
155-0079
20.02.2009 1
155-0231
08.12.2008 ARSIĆ
PETAR
DRAGICA
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
MIROSLAV
KARAPANDŽI
Ć
ST. 1743/04 JASMINA
ZJALIĆ
ĐORĐE
JOVANOVIĆ
VELIMIR
VLAJKOVIĆ
19.10.2004
19.04.2005
16.10.2006 1
155-0160
16.07.2004 VALJEVO
ST.2014/03
VULETIĆ
RADA
PETROVIĆ
DESANKA
21.03.2007
28.10.2004
18.11.2010 0
155-0049
GRADITELj
AD
23.07.2004 SOMBOR
ST 264/04
ALEKSANDR
A POZDER
24.12.2007 1
155-0286
07124287
KOMPO AD
17.01.2005 KRAGUJEVA II ST.
C
987/04
GORICA
RAŠKOVIĆ
RADOSLAV
OBRADOVIĆ
12.10.2010 1
155-0026
08744424
MMS SLOGA
IN AD
14.03.2005 ZRENJANIN
PALIKAŠ
MIRJANA
BAKOVIĆ
JELICA
17.06.2009 1
155-0368
ST.7/05
18.04.2005
06.09.2002 SMOLJANOV
IĆ JOVAN
MIODRAG
14.06.2006 BOŽIĆ
RADOVAN
ANDREJA
01.03.2006 ALEKSIĆ
SINIŠA
ALEKSANDA RADOJICA
R SAŠA
ALEKSANDRI
Ć
05.06.2007 CICMIL
VLADIMIR
DANILO
ALEKSANDA
MIROLJUB
R BIOČANIN
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
05.07.2006 ŠILJEGOVIĆ NEBOJŠA
VOJIN
DRAGOMIR
RADOVAN
DAŠIĆ
19.04.2006 MIJANAC
LJILJANA
VASILIJE
LAZAR ILIĆ
BRANKO
22.11.2005 SEVERINJI TATJANA
SEVERINJI TOMISLAV
PAVEL
LABOVIĆ
16.07.2004 RAJKOVIĆ
BORIVOJE
SRĐAN
20.12.2005 ERIĆ
MILUTIN
VASILIJE
BLAGOJE
RAJO
KOSTIĆ
26.12.2005 VESELINOVI IVAN GOJKO
Ć ČEDOMIR VESELINOVI
SONJA
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
663
234
08259135
RASTINA ZZ
15.03.2005 SOMBOR
ST. 20/05
POZDER
ALEKSANDA
R
1.ST.1245/0 ZORAN
3
STOJANOVI
Ć
664
291
07131127
POLET
DRVNI
KOMBINAT
28.03.2005 NIŠ
665
227
07215347
UNIVERZAL
PROMET DP
18.05.2005 NIŠ
1.ST. 49-05
666
481
06639038
TRIOMONT
DOO
30.05.2005 VALJEVO
76/05
667
455
07664133
LAMINAT
AD
22.07.2005 UŽICE
ST 33/05
JASMINKA
OBUĆINA
668
399
06005721
BRODOTEHN
IKA
BRODOPLAS
TIKA DOO
22.10.2005 BEOGRAD
ST 2429/01
TATJANA
ŽELjKO
VLAISAVLJE MUNJIZA
VIĆ
669
505
06006256
MLADOST
MARKETING
DOO
23.11.2005 BEOGRAD
XIII ST
204/05
JOVAN
KORDIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
670
82
08700419
STEP TRADE
DOO
07.12.2005 SUBOTICA
st 48/05
IVAN
ČELJUSKA
ILONA
STAJIĆ
671
264
07128894
RUDAR DP
ŠTAMPARIJA
10.02.2006 ZAJEČAR
ST 36/05
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
672
513
07202849
KRAJINA
VINO AD
15.03.2006 ZAJEČAR
ST.6/06
673
556
07163690
VOĆAR
PALANKA AD
14.04.2006 POŽAREVAC 2/06
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
Verica
Smiljanić
674
561
07219504
RADNIK GP
19.04.2006 UŽICE
ST 9/06
BRATISLAV DRAGANA
BJELANOVIĆ JOKIĆ
675
594
17280066
17.05.2006 ČAČAK
ST.9/06
DUŠKA ILIĆ MARIJA
AĐEMOVIĆ
23.01.2007
676
637
07199287
PARTIZAN
METALPROM
ET AD
DESETI
OKTOBAR
DP
ŠTAMPARIJA
SINIŠA
VEROSLAVA
NEDELjKOVI SIMIĆ
Ć
02.10.2006
08.06.2006 POŽAREVAC ST 6/06
PANjKOVIĆ
OLIVERA
OLIVERA
JOVANOVIĆ
17.06.2005
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVI JOVANOVIĆ
Ć
18.05.2005
06.09.2005
14.03.2005 DMITROVIĆ
NIKOLA
DUŠAN
28.03.2005 MARTINOVI
Ć ŽIVORAD
ZORAN
MILUTIN
BLAGOJE
KOSTIĆ
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
02-294
18.05.2005 MARIĆ
DRAŽA
BRANKO
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
23.08.2010 0
23-15
01.10.2010 1
155-0158
MILICA
BRKIĆ
01.10.2010 1
155-0112
30.05.2005 VUKOMANO
VIĆ
MILINKO
MILISAV
03.01.2007 AVRAMOVIĆ
SAVO
BUDIMIR
10.02.2006 GAZIVODA
SLOBODAN
JELENA
24.04.2009 0
155-0022
23.11.2005 GOLUBOVIĆ
RADOVAN
ČEDOMIR
10.12.2009 0
155-0058
21.12.2007 1
02-275
09.01.2006 ŽUŽIĆ
MANOJLA
VLADIMIR
10.02.2006 IVANOVIĆ
DRAGUTIN
MIJOMIR
19.05.2006
30.06.2010 0
155-0153
23.05.2006
17.06.2010 0
155-0137
16.05.2008 1
155-0231
25.01.2007
02.06.2010 1
155-0056
06.07.2006
13.09.2010 1
155-162
04.05.2005
05.07.2005
BRATISLAV
BJELANOVIĆ
13.02.2006
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
Svetlana
Savić
08.06.2006
13.02.2006
15.10.2007 1
155-0077
23.01.2010 1
155-0244
07.12.2010 1
15.03.2006 MITROVIĆ
STANOMIR
RADOSLAV
14.04.2006 PETROVIĆ
RADMILO
DOBRIVOJE
31.10.2006 MIJANAC
VASILIJE
BRANKO
17.05.2006 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
08.06.2006 ALEKSIĆ
ALEKSANDA
R SAŠA
LJILJANA
LAZAR ILIĆ
DUŠAN
DRAGAN
ANĐELKOVI
Ć
MILICA
BRKIĆ
GORDANA
LJUBIVOJE
BUĆKOVIĆ
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
677
705
08176744
GASTROMAT
GMBH DOO
05.07.2006 SUBOTICA
ST 7/06
ILONA
STAJIĆ
ČELJUSKA
IVAN
06.10.2006
11.08.2006
07.10.2010 0
155-0063
05.07.2006 DOKO RAFO
MIROSLAV
678
720
17148966
DINAMIK
AUTO DOO
06.07.2006 BEOGRAD
I ST 182/06 ŽELjKO
MUNJIZA
VJERA
ĐURIŠIĆ
28.09.2006
22.08.2006
27.04.2010 0
155-0100
BRATISLAV JASMINKA
BJELANOVIĆ VUKANOVIĆ
11.05.2007
01.09.2006
03.09.2010 0
155-0158
06.07.2006 BOŽIĆ
RADOVAN
ANDREJA
11.07.2006 AVRAMOVIĆ
SAVO
BUDIMIR
679
780
07294433
11.07.2006 UŽICE
ST 10/06
680
876
20069406
KADINJAČA
PREDUZEĆE
ZA PROIZ
TRGO I
USLUGE
TRIKOTA.
TURUL
20.10.2006 SUBOTICA
ST 21/06
IVAN
ČELJUSKA
19.01.2007
29.12.2006
11.12.2009 0
155-0003
681
964
07106475
UKRAS AD
12.01.2007 NIŠ
II ST 66/06
ZORICA
STOŠIĆ
OLIVERA
JOVANOVIĆ
25.04.2007
21.02.2007
13.07.2010 1
155-0273
682
992
06087086
JEDINSTVO
HOTEL
SMEDEREVO
PUT stečajna
masa
31.01.2007 POŽAREVAC ST.2/07
VEROSLAVA SINIŠA
SIMIĆ
NEDELjKOVI
Ć
27.06.2007
05.03.2007
07.10.2010 1
155-0114
31.01.2007 PANTIĆ
SLAVKO
RAJKO
683
999
08835659
ITES
FOPLAST
DOO
08.02.2007 SOMBOR
ST.28/06
BOŽIRADKA OLIVERA
RAJIĆ
PANjKOVIĆ MILJENOVIĆ
14.05.2007
12.03.2007
28.09.2010 0
155-0118
08.02.2007 VESELINOVI
Ć MARKO
DRAGAN
684
1002
07204329
POBEDA ZZ
19.02.2007 NIŠ
II ST 60/06
ZORICA
STOŠIĆ
ZORAN
STOJANOVI
Ć
30.05.2007
28.03.2007
20.08.2010 0
155-0148
30.10.2008 STRUGAREVI
Ć ŽIVOJIN
MILAN
685
1129
07322267
RAZVOJ GP
27.04.2007 UŽICE
ST 4/07
VIDIĆ
NADEŽDA
JOKIĆ
DRAGANA
13.07.2007
08.06.2007
05.03.2009 0
155-0158
686
1056
08071101
11.05.2007 SREMSKA
ST 6/07
MITROVICA
MILIČEVIĆ
JEFTA
LALIĆ
DRAGAN
09.08.2007
05.06.2007
24.04.2009 1
155-0200
687
1075
07307373
STEČAJNA
MASA
PROVAMIN
FSH
14 AVGUST
27.04.2007 AVRAMOVIĆ
SAVO
BUDIMIR
11.05.2007 VUKOVIĆ
NEBOJŠA
BORIVOJE
DRAGOMIR
VESNA
DAŠIĆ
11.05.2007 ZAJEČAR
ST 15/07
12.06.2007
24.12.2008 1
155-0181
688
1078
08036691
TRIKOTAŽA
DP
21.05.2007 ZRENJANIN
ST 6/07
19.08.2007
18.06.2007
28.05.2008 1
155-0256
689
1076
08006105
PANČEVO
AD
IND.OBUĆE
23.05.2007 PANČEVO
ST 8/07
BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
ALEKSANDA RADOMIR
R
RADOJČIĆ
STOILjKOVS
KI
SPERANCA UČEVIĆ
JANČIĆ
NENAD
17.09.2007
22.06.2007
26.12.2008 1
155-0048
20.10.2006 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
12.01.2007 NIKOLIĆ
VIDEN
PAVLE
IVAN GOJKO
VESELINOVI
Ć
SINIŠA
RADOJICA
ALEKSANDRI
Ć
11.05.2007 MILIĆEVIĆ
BOŽIDAR
LJUBIŠA
21.05.2007 SAVIĆ
MILIVOJ
RADOVAN
TATJANA
TOMISLAV
LABOVIĆ
23.05.2007 GLIGORIĆ
ZDRAVKO
MIROSLAV
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
690
1088
17188267
POĆUTA ZZ
18.06.2007 VALJEVO
13/07
RADA
VULETIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
13.07.2010 0
155-0212
691
1159
20078332
BEUKS
24.10.2007 BEOGRAD
XIII ST
62/07
JOVAN
KORDIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
692
1150
07153589
MORAVATEK
S AD
29.10.2007 NIŠ
2.ST 24/07
ZORICA
STOŠIĆ
ZORAN
STOJANOVI
Ć
693
1156
20227354
29.10.2007 BEOGRAD
VIII ST
84/07
VJERA
ĐURIŠIĆ
ŽELjKO
MUNJIZA
694
1160
08035717
MIHAJLOVIĆ
TRANS
KOMERC
SLOGA
12.11.2007 PANČEVO
ST. 14/07
DENČIĆ
MILJUŠ
BJELANOVIĆ MARTINOVI
SVETLANA
Ć BOJANA
695
1173
08448884
ETA DOO
30.11.2007 SUBOTICA
ST 27/07
696
1274
17072919
KOMETAL
DOO
25.12.2007 BEOGRAD
IV ST.
7/2007
697
1205
07279469
SLOGA ZEM
ZADRUGA
31.01.2008 ZAJEČAR
ST 1/08
698
1086
07332874
PAUNE ZZ
01.02.2008 VALJEVO
ST 15/07
24.12.2007
05.07.2010 0
155-0036
22.01.2008
11.12.2007
18.12.2009 1
155-0181
26.02.2008
10.12.2007
28.12.2009 0
155-0023
20.03.2008
19.12.2007
02.10.2010 1
155-0114
ČELJUSKA
IVAN
01.02.2008
27.12.2007
05.06.2009 0
155-0097
30.11.2007 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
JOVAN
KORDIĆ
21.02.2008
09.04.2008
04.02.2010 0
155-0345
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
RADA
VULETIĆ
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
07.08.2009 0
20-22
25.12.2007 ZLATANOVIĆKOSTIĆ
VOJISLAV
GORDANA
31.01.2008 IVAŠKOVIĆ
SINIŠA
DEJAN
01.02.2008 RAFAILOVIĆ
CVETKO
MILIJAN
12.02.2008 LJUBOVIĆ
BRANKICA
BLAGOJE
BRANKO
PREDRAG
TODORIĆ
699
1212
08063141
ISTRA DP
12.02.2008 SOMBOR
ST 10/07
700
1207
07134711
METAL AD
18.02.2008 VALJEVO
ST 3/08
701
1223
00001223
TRANŠPEDTRANS
12.03.2008 BEOGRAD
I ST 9/08
702
1261
08583323
PLAY OFF
DOO
13.06.2008 SUBOTICA
703
1306
06028594
ALO ŠER
DOO
704
1315
17038800
ORCA DOO
DESANKA
PETROVIĆ
18.07.2007 RAFAILOVIĆ
CVETKO
MILIJAN
15.07.2009 GOSPIĆ
DRAGO
RAŠKO
29.10.2007 MILIĆEVIĆ DUŠAN
BOŽIDAR
DRAGAN
LJUBIŠA
ANĐELKOVI
Ć
29.10.2007 PERKOVIĆ
MIĆO
DRAGAN
12.11.2007 PANTIĆ
IVAN
SLAVKO
ĐORĐE
RAJKO
NIKOLIĆ
14.05.2008
27.02.2008
30.03.2010 0
155-0212
12.05.2008
17.03.2008
28.09.2010 1
155-0021
28.05.2008
26.03.2008
15.12.2009 0
155-0258
18.02.2008 JOVANOVIĆ
LJUBOMIR
SVETISLAV
IVANKA
SPAHOVIĆ
24.02.2008
22.04.2008
14.05.2010 0
155-0150
22/08
ČELJUSKA
IVAN
05.09.2008
03.07.2008
07.10.2010 0
155-0063
12.03.2008 VUJAČIĆ
MILOŠ
ŽARKO
13.06.2008 DOKO RAFO
MIROSLAV
19.09.2008 BEOGRAD
VI ST 36/08 LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
03.02.2009
28.10.2008
21.06.2010 0
155-0345
23.09.2008 ČAČAK
ST 10/08
DUŠKA ILIĆ
20.09.2010 0
155-0161
BOŽIDARKA OLIVERA
RAJIĆ
PANjKOVIĆ
MILJENKOVI
Ć
RADA
DESANKA
VULETIĆ
PETROVIĆ
ŽELjKO
MUNJIZA
SONJA
ĐORĐEVIĆ
19.09.2008 ZLATANOVIĆKOSTIĆ
VOJISLAV
GORDANA
23.09.2008 ĐUROVIĆ
MILUN
RADOVAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
705
1303
20218819
REKLAN
08.10.2008 BEOGRAD
XV ST 74/08 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
25.11.2008
25.11.2008
17.06.2010 0
155-0070
706
1308
20364483
27.10.2008 SOMBOR
ST 7/08
BOŽIDARKA KATARINA
RAJIĆ
MILOJIČIĆ
22.12.2008
22.12.2008
15.03.2010 0
23-151
707
1310
20023902
DEKORDEKORČIĆ
DOO
ROYAL
STANDARD
10.11.2008 BEOGRAD
VIII ST
99/08
VJERA
ĐURIŠIĆ
JOVAN
KORDIĆ
04.02.2009
18.12.2008
25.05.2009 0
155-0234
708
1317
07397615
MOZAIK
28.11.2008 KRAGUJEVA I ST 19/08
C
VESNA ILIĆ
DEJANA
ZEČEVIĆ
16.01.2009
22.12.2008
12.03.2010 0
155-0026
709
1336
07607687
LAV IMPEKS
DOO
28.11.2008 KRAGUJEVA II ST
C
18/2008
BRANISLAV
JOVOVIĆ
13.03.2009
16.01.2009
03.09.2010 0
155-0350
710
1343
06158072
KONFEKCIJA
DOO
28.11.2008 ZAJEČAR
13.02.2009
29.12.2008
31.05.2010 0
155-0377
711
1326
08320926
STOMES
DOO
05.12.2008 SUBOTICA
27.02.2009
29.12.2008
05.02.2010 0
155-0097
712
1339
17205994
DITROS
DOO
25.12.2008 BEOGRAD
XV ST
105/08
28.01.2009
28.01.2009
15.01.2010 0
155-0200
713
1349
08563047
FIPEL DOO
06.02.2009 SUBOTICA
st 47/2008
22.05.2009
20.03.2009
07.10.2010 0
155-0063
714
1353
08714053
NT TRAVEL
DOO
10.02.2009 SUBOTICA
ST 38/2008
ILONA
STAJIĆ
09.04.2009
09.03.2009
16.09.2010 0
155-0025
715
1365
17142941
AUTO MAJKL
DOO
10.02.2009 BEOGRAD
VI ST
112/2008
SVETISLAV
VUČETIĆ
10.06.2009
19.03.2009
13.04.2010 0
155-0103
716
1354
08558221
SI PARTNER
DOO
12.02.2009 NOVI SAD
ST 1/09
29.04.2009
30.03.2009
30.04.2010 0
155-0113
717
1363
07201834
06.03.2009 ZAJEČAR
ST 4/09
31.03.2010 0
155-0377
718
1366
06134114
TIMOK
NEMETALI
AD
DADEH DOO
10.03.2009 ČAČAK
I ST 1/09
719
1381
08169152
PROGRES
AD
08.04.2009 PANČEVO
VI ST 2/09
720
1387
08526575
AGROPROM
DOO
09.04.2009 SUBOTICA
ST 8/2009
IX ST 11/08 BOŽIDAR
SLOBODANK
GOLUBOVIĆ A
VIDENOVIĆ
ST 33/08
IVAN
ČELJUSKA
GORDANA
LJILJANA
ARANĐELOV PAVLOVIĆ
IĆ
GLAVONIĆ
IVAN
ČELJUSKA
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
DUŠKA ILIĆ SONJA
ĐORĐEVIĆ
NENAD
UNČEVIĆ
16.04.2009
16.04.2009
25.11.2010 0
155-0161
LJILJANA
STOŠIĆ
25.08.2009
25.05.2009
14.09.2010 0
155-0088
ILONA
STAJIĆ
25.06.2009
07.05.2009
25.02.2010 0
155-0097
08.10.2008 DESPOTOVI
Ć-ROŽA
MILORAD
GORDANA
27.10.2008 IVANČIĆ
ILIJA
VOJISLAV
10.11.2008 MITRIĆ
PETAR
VESNA
28.11.2008 VESELINOVI
Ć ČEDOMIR
SONJA
28.11.2008 MARKOVIĆ
SVETOZAR
MIHAILO
28.11.2008 STOJKOVIĆ
MIRKO
IVICA
05.12.2008 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
25.12.2008 VUKOVIĆ
BORIVOJE
VESNA
06.02.2009 DOKO RAFO
MIROSLAV
10.02.2009 BOŽINOVIĆ
LJUBOMIR
LJILJANA
10.02.2009 VUČETIĆ
VUKADIN
SVETISLAV
12.02.2009 PAVLIĆ
BRANKO
BRANKA
06.03.2009 STOJKOVIĆ
MIRKO
IVICA
10.03.2009 ĐUROVIĆ
MILUN
RADOVAN
08.04.2009 PETKOVIĆ
TOMISLAV
MIHAJLO
09.04.2009 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
721
1394
08049645
PUTEVI
09.04.2009 ZRENJANIN
III ST 3/09
ALEKSANDA
R
STOILjKOVS
KI
Ivan
Čeljuska
22.07.2009
27.05.2009
26.01.2010 1
155-0368
09.04.2009 ARSIĆ
PETAR
DRAGICA
722
1390
08264830
AGENCIJA
ZA
MARKETING
FK SPARTAK
29.04.2009 SUBOTICA
ST 9/09
26.06.2009
05.05.2009
05.02.2010 0
155-0097
29.04.2009 MIŠČEVIĆ
ILIJA MILAN
723
1396
08607672
07.05.2009 SUBOTICA
ST 10/2009
724
1403
07331185
MARKET
TRADE MOL
DOO
ZAJEČAR
OMLADINSK
A ZADRUGA
ILONA
STAJIĆ
25.06.2009
04.06.2009
03.09.2009 0
155-0003
30.03.2010 0
20-22
07.05.2009 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
22.05.2009 IVAŠKOVIĆ
SINIŠA
DEJAN
22.05.2009 ZAJEČAR
ST 10/09
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
725
1417
20150572
09.06.2009 ČAČAK
I ST 10/09
DUŠKA ILIĆ SONJA
ĐORĐEVIĆ
16.10.2009
726
1418
07335652
GRM
TELEVIZIJA
AD
PUTNIK AD
14.07.2009
07.09.2010 0
155-0085
09.06.2009 VALJEVO
ST 5/09
RADA
VULETIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
02.09.2009
20.07.2009
10.02.2011 0
155-0218
727
1611
17236466
DELFIN AG
doo
02.07.2009 BEOGRAD
VI ST
28/2009
728
1448
06971598
06.07.2009 BEOGRAD
VIII ST
41/09
729
1447
20302593
RATKO
MITROVIĆ
PROJEKTOV
ANJE doo
GEPETTO
WOOD doo
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
03.11.2009
10.09.2009
20.09.2010 0
155-0038
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
10.11.2009
07.09.2009
26.08.2010 0
155-0233
25.09.2009
24.08.2009
23.09.2010 0
155-0026
10.07.2009 VESELINOVI
Ć ČEDOMIR
SONJA
730
1451
20095776
16.07.2009 SUBOTICA
ST 18/2009
731
1706
08058911
BRANKO
TRGOVINA
doo
ZENIT AD P
ILONA
STAJIĆ
03.09.2009
28.07.2009
10.12.2009 0
155-0125
23/2009
JASMINA
ZJALIĆ
25.01.2010
02.12.2009
25.02.2010 1
155-0254
16.07.2009 SUBAŠIĆ
MILE
KRSTAN
21.07.2009 MARČIĆ
BOŽO LAZAR
21.07.2009 NOVI SAD
732
1791
08068658
AUTOMATIK
A AD
12.08.2009 NOVI SAD
ST 24/09
25.01.2010
02.12.2009
15.03.2010 1
155-0312
ELTEK AD P
01.09.2009 PANČEVO
ST 18/2009
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
NENAD
UNČEVIĆ
733
1475
08155534
13.01.2010
08.10.2009
23.07.2010 1
155-0048
734
1478
08055980
UČA AD P
01.09.2009 PANČEVO
ST 22/2009
12.01.2010
08.10.2009
14.06.2010 0
155-0206
10.07.2009 KRAGUJEVA II ST
C
13/2009
MILAN
PAJTAŠEV
BRANISLAVA DEJAN
JOVOVIĆ
ZEČEVIĆ
BOJANA
MILJUŠ
MARTINOVI
Ć
BOJANA
NENAD
MILJUŠ
UNČEVIĆ
MARTINOVI
Ć
09.06.2009 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
09.06.2009 VASILJEVIĆ
RADOVAN
MARKO
02.07.2009 SRDANOVIĆ
IVAN
MILORAD
06.07.2009 PETROVIĆ
ĐORĐE
MIODRAG
12.08.2009 DRAGIĆ
EKREM
DERVIŠA
01.09.2009 GLIGORIĆ
ZDRAVKO
MIROSLAV
30.09.2009 MEDAKOVIĆ
NIKOLA
BRANISLAV
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
735
1411
17150502
NEOFARMIS
DOO
02.09.2009 BEOGRAD
VIII ST
33/09
736
1588
08063133
IDEAL DP u
likvidaciji
06.09.2009 SOMBOR
II ST
18/2009
737
1493
07245777
07.09.2009 VALJEVO
ST 23/2009
RADA
VULETIĆ
738
1494
06974287
RADNIK
KOMERC GP
P
BAND
TRADE DOO
07.09.2009 BEOGRAD
VIII ST
37/2009
VJERA
ĐURIŠIĆ
739
1509
07201753
MLINPEK AD
P
14.09.2009 ZAJEČAR
ST 21/2009
740
1510
07253311
PROJEKTNI
BIRO P
14.09.2009 ZAJEČAR
ST 18/2009
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
741
1516
08714568
17.09.2009 SUBOTICA
ST 22/2009
ILONA
STAJIĆ
IVAN
ČELJUSKA
22.01.2010
742
1536
08043248
SENTA
TRGOVINA
AD P
POBEDA DP
P
01.10.2009 PANČEVO
II ST
10/2009
NENAD
UNČEVIĆ
LJILJANA
STOŠIĆ
743
1550
08130230
BIM AD
VRBAS P
21.10.2009 NOVI SAD
ST 20/2009
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
744
1553
17171194
22.10.2009 VALJEVO
ST 38/2009
745
1628
20228369
29.10.2009 BEOGRAD
746
1580
17512200
WIZARD
INTERNATIO
NAL DOO
IMMO
INDUSTRY
DOO
DOMECO
DOO
747
1568
17235150
748
1570
06819397
749
1984
08320276
BRAVES
FARM
INTERNACIO
NAL doo
INTERFRIGO
DOO
VICTORY
automat.
A
VJERA
ĐURIŠIĆ
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
ALEKSANDR OLIVERA
A POZDER
PANjKOVIĆ
MILJENOVIĆ
29.12.2009
12.10.2009
15.10.2010 0
155-0233
26.10.2009
05.10.2009
24.12.2009 1
155-0021
24.12.2009
15.10.2009
28.12.2010 1
155-0216
22.12.2009
12.10.2009
27.04.2010 0
155-0233
27.12.2010 0
155-0260
26.08.2010 1
155-0260
14.09.2009 MIHAJLOVIĆ PANTELIJA
BRANISLAV LJUBOMIR
BOBANA
IVANOVIĆ
27.10.2009
15.04.2010 0
155-0003
26.01.2010
11.11.2009
25.11.2010 1
155-0114
JASMINA
ZJALIĆ
25.01.2010
17.12.2009
10.03.2010 1
155-0357
17.09.2009 ŠARNJAI
BELA
RUDOLF
01.10.2009 PANTIĆ
SLAVKO
RAJKO
21.11.2009 KNEŽEVIĆ
STEVAN
DRAGOLJUB
RADA
VULETIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
23.02.2010
01.12.2009
30.09.2010 0
155-0049
VI ST
76/2009
IVANKA
SPAHOVIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
30.03.2010
22.12.2009
29.07.2010 0
155-0234
04.11.2009 BEOGRAD
XIII ST
77/2009
JOVAN
KORDIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
10.03.2010
23.12.2009
22.07.2010 0
155-0233
10.11.2009 BEOGRAD
XV ST
96/2009
GORDANA
IVANKA
ARANĐELOV SPAHOVIĆ
IĆ
04.02.2010
23.12.2009
15.09.2010 0
155-0231
13.11.2009 ČAČAK
II ST
19/2009
SANJA
ĐORĐEVIĆ
19.03.2010
22.01.2010
15.11.2010 0
155-0084
19.01.2010 ZRENJANIN
0
15.10.2010
11.08.2010
11.08.2010 0
155-0029
SREĆKO
TIMOTIĆ
LJILJANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
SLOBODANK BOŽIDAR
A
GOLUBOVIĆ
VIDENOVIĆ
DUŠKA ILIĆ
02.09.2009 PETROVIĆ
ĐORĐE
MIODRAG
07.09.2009 LJUBOVIĆ
BLAGOJE
PREDRAG
07.09.2009 VUKOVIĆ
GORDANA
ŽIVOTA
LJUBIVOJE
MILOVAN
BUĆKOVIĆ
07.09.2009 PETROVIĆ
ĐORĐE
MIODRAG
14.09.2009 MIHAJLOVIĆ
BRANISLAV
BOBANA
22.10.2009 RAJKOVIĆ
BORIVOJE
SRĐAN
29.10.2009 MITRIĆ
PETAR
VESNA
04.11.2009 PETROVIĆ
ĐORĐE
MIODRAG
10.11.2009 MIJANAC
VASILIJE
BRANKO
13.11.2009 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
19.01.2010 MIKLOŠ
LJUBOMIR
RUŽICA
IVAN
ĐORĐE
NIKOLIĆ
MARIJA
MILE
VESELINOVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
750
1641
08244731
DINAMOREM
ONT doo
05.02.2010 SUBOTICA
ST 72/2010
IVAN
ČELJUSKA
27.05.2010
12.03.2010
08.12.2010 0
155-0098
751
1839
07487703
AUTOPRESS
DOO
19.02.2010 BEOGRAD
ST 178/2010
14.05.2010
31.03.2010
09.07.2010 0
155-0376
752
1790
07090781
ELEKTROMO A
NT AD
autom
05.03.2010 BEOGRAD
10.ST
212/2010
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
14.05.2010
31.03.2010
01.10.2010 1
155-0231
753
1686
08002215
22.03.2010 ZRENJANIN
1 ST
32/2010
14.09.2010
28.04.2010
12.04.2010 1
155-0368
22.03.2010 ARSIĆ
PETAR
DRAGICA
754
1741
07051212
RADNIČKI
UNIVERZITE
T DP u
likvidaciji
MIMOZA DP A
P autom
25.03.2010 BEOGRAD
15 ST 52/09
22.09.2010
20.05.2010
20.05.2010 1
155-0180
25.03.2010 ŽIVANOVIĆ SNEŽANA
RADOVAN
MILIJE
ANDRIJANA BUJAS
755
1676
08759600
FIVE STARS
DOO
26.03.2010 SUBOTICA
ST 93/2010
IVAN
ČELJUSKA
10.06.2010
27.05.2010
09.12.2010 0
155-0098
756
1678
20171260
26.03.2010 KRAGUJEVA ST 48/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
11.05.2010
05.05.2010
01.07.2010 0
20-41
757
1692
17442856
DRVO
INTEREKSPO
RT DOO
TOP SPEED
1 DOO
758
1771
17021664
26.03.2010 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
26.03.2010 KOCIĆ
BOŽIDAR
SLOBODAN
09.04.2010 MARKOVIĆ
SVETOZAR
MIHAILO
12.04.2010 KOSTIĆ
ĐORĐE
LJUBOMIR
759
1708
760
STOILjKOVS
KI
ALEKSANDA
R
GORDANA
ARANjĐELO
VIĆ
05.02.2010 KUJUNDŽIĆ
MIHAJLO
ZVONKO
19.02.2010 RADOVIĆ
HRANISLAV
MIROSKA
05.03.2010 MIJANAC
VASILIJE
BRANKO
09.04.2010 KRAGUJEVA II ST
C
51/2010
TATJANA
TODOROVIĆ
09.07.2010
14.05.2010
14.05.2010 0
155-0350
9 GLAVA
DOO
12.04.2010 NIŠ
ST 65/2010
SNEŽANA
VUKOSAVLJE
VIĆ
OBRADOVIĆ
01.07.2010
21.05.2010
21.05.2010 0
155-0065
20025166
ARTESKA
EKSPORT
IMPORT doo
22.04.2010 SUBOTICA
100/2010
ILONA
STAJIĆ
16.09.2010
27.05.2010
04.11.2010 0
155-0269
04.05.2010 OSTOJIĆ
TODA
SLOBODAN
1818
07913672
MILOŠ
ČULjKOVIĆ
05.05.2010 BEOGRAD
ST
3064/2010
ZLATAN
DIMITRIĆ
14.09.2010
14.06.2010
10.11.2010 0
155-0200
761
1808
17042777
HOD DOO
autom
26.05.2010 NIŠ
1 ST
158/2010
LJILJANA
PEJIĆ
14.10.2010
29.06.2010
03.09.2010 0
155-0214
01.07.2010 VUKOVIĆ
BORIVOJE
VESNA
26.05.2010 NIKOLIĆ
ĐORĐE ACA
762
1865
20308303
04.06.2010 BEOGRAD
ST
3891/2010
VERA TEŠIĆ
21.10.2010
09.09.2010
21.10.2010 0
155-0236
763
1831
08786500
DEVELOPME
NT TEAM
doo
KONSTRUKT
OR INVEST
DOO
16.06.2010 NOVI SAD
0
Vladislav
Kurtek
28.09.2010
12.08.2010
18.11.2010 0
155-0222
764
1840
08674841
22.06.2010 NOVI SAD
ST 405/2010
VLADISLAV
KURTEK
28.09.2010
12.08.2010
10.11.2010 0
20-43
A
AGROCOMP A
ANY S&M
autom
11.06.2010 LUKAČ
BRANKO
ŽIVAN
18.08.2010 GULAN
MILOVAN
JADRANKA
22.06.2010 BATINICA
RADOSLAV
ZORICA
DRAGI
MIODRAG
STEVANOVI
Ć
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
765
1841
08645892
766
2390
08706697
767
1873
20234318
768
1879
07672586
769
2034
07614420
770
2035
20199105
771
2037
772
LIBERTY
FASHION
autom
GROUP TGI
automat.
A
22.06.2010 NOVI SAD
ST 367/2010
VLADISLAV
KURTEK
12.10.2010
12.08.2010
20.12.2010 0
155-0096
22.06.2010 MORAČA
PAJA JOVAN
A
28.06.2010 NOVI SAD
ST 151/2010
SLOBODANK
A KOMŠIĆ
15.12.2010
23.11.2010
15.12.2010 0
155-0208
30.06.2010 ČAČAK
ST 190/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
06.10.2010
22.07.2010
22.06.2010 0
155-0085
30.06.2010 ČAČAK
ST 241/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
06.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0085
30.06.2010 ČAČAK
ST 100/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
04.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0056
SRBILEND
A
DOO autom.
30.06.2010 ČAČAK
ST 191/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
04.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0056
17362992
LIGAR PTPU A
autom.
30.06.2010 ČAČAK
ST 322/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
06.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0056
1907
17576607
01.07.2010 ČAČAK
ST 104/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
08.10.2010
21.07.2010
08.10.2010 0
155-0085
773
2015
06626238
TAKOVO
A
VUJAN DOO
autom
COMPANY
A
NIKOLIĆ
DOO autom.
01.07.2010 ČAČAK
ST 75/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
08.10.2010
21.07.2010
21.07.2010 0
155-0084
28.06.2010 CICMIL
DANILO
MIROLJUB
30.06.2010 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
30.06.2010 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
30.06.2010 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
30.06.2010 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
30.06.2010 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
01.07.2010 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
01.07.2010 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
774
2036
06994091
M.T.F.COMP A
ANY autom.
01.07.2010 ČAČAK
ST 103/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
08.10.2010
21.07.2010
21.07.2010 0
155-0056
775
1908
17279980
ANEM
autom
A
02.07.2010 ČAČAK
ST 49/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
13.10.2010
27.07.2010
27.07.2010 0
155-0085
776
2020
17265407
DMG
A
FASHION
LINE autom.
02.07.2010 ČAČAK
ST 63/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
14.10.2010
27.07.2010
24.08.2010 0
155-0084
777
2033
17223623
02.07.2010 ČAČAK
ST 119/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
15.10.2010
27.07.2010
23.11.2010 0
155-0056
778
2130
08782334
BK
A
JUGOPLASTI
KA autom.
SREMPAK
A
DOO autom.
02.07.2010 SREMSKA
ST 395/2010
MITROVICA
KATICA
POPOVIĆ
22.10.2010
26.07.2010
09.11.2010 0
155-0289
779
1888
20185864
05.07.2010 ČAČAK
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
13.10.2010
27.07.2010
30.09.2010 0
155-0002
780
1917
06459455
TOMISLAV
ŽIVKOVIĆ
22.10.2010
12.08.2010
12.08.2010 0
155-0264
COLOSEUM A
GRAND
automat.
POLJE
A
PEKARA
autom
BSN TEHNIC A
autom.
VIDAKOVIĆ A
KOMERC
autom
MILAN DOO A
autom.
ST 231/2010
05.07.2010 POŽAREVAC ST 78/2010
01.07.2010 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
02.07.2010 HADŽIĆ
VLADAN
GORDANA
02.07.2010 OBRADOVIĆ
VELIMIR
MILUTIN
02.07.2010 ŠKILJEVIĆ
OBRAD
DANILO
26.07.2010 DUNJIĆ
MILETA
VLADETA
05.07.2010 NEŠKOVIĆ
BOGOLJUB
MILIĆ
05.07.2010 JEVTIĆ
SELIMIR
ZVONIMIR
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
781
2064
06857132
RADOVANJE A
EKSPORT
autom.
06.07.2010 POŽAREVAC st 296/2010
RADMILA
RADISAVLJE
VIĆ
15.12.2010
16.09.2010
24.09.2010 0
155-0267
06.07.2010 STOJIMIROV
IĆ ŽIVORAD
MIROSLAV
782
2076
07691351
JUPI
A
KOMERC
DOO autom.
06.07.2010 POŽAREVAC IV ST 133/10
RADMILA
RADISAVLJE
VIĆ
15.12.2010
16.09.2010
16.09.2010 0
155-0372
06.07.2010 LIČINIĆ
SAVA PETAR
783
1960
07659148
07.07.2010 KRALJEVO
1 ST 285/10
MILEVA
GOČANIN
22.10.2010
27.08.2010
28.01.2011 0
155-0231
784
1986
08278598
ZRNOPRODU A
KT DOO
autom.
CITY COOP A
DS DOO
autom.
07.07.2010 ZRENJANIN
2 ST 398/10
RADOMIR
RADOJČIĆ
10.11.2010
01.09.2010
01.09.2010 0
155-0142
07.07.2010 MIJANAC
VASILIJE
BRANKO
07.07.2010 BOŽIĆ JOVO
DRAGAN
785
2078
07404395
AGROPRO
A
DOO autom.
07.07.2010 POŽAREVAC IV ST 303/10
23.12.2010
23.09.2010
14.12.2010 0
155-0372
07.07.2010 LIČINIĆ
SAVA PETAR
786
1990
20171880
MARIA S
A
DREAM
DOO autom.
08.07.2010 ZRENJANIN
2 ST 153/10
RADMILA
RADISAVLJE
VIĆ
RADOMIR
RADOJČIĆ
10.11.2010
01.09.2010
01.09.2010 0
155-0368
08.07.2010 ARSIĆ
PETAR
DRAGICA
787
1985
08823685
BIOLOGIC
autom.
A
09.07.2010 ZRENJANIN
1 ST 152/10
15.10.2010
11.08.2010
11.08.2010 0
155-0029
09.07.2010 MIKLOŠ
LJUBOMIR
RUŽICA
788
2103
17273329
A
09.07.2010 VALJEVO
ST 339/10
26.10.2010
18.08.2010
10.12.2010 0
155-0123
789
2152
17209213
MITROVIĆ
PAN DOO
autom.
GUGA DOO
autom.
A
09.07.2010 ZAJEČAR
ST 403/2010
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
26.11.2010
13.08.2010
16.08.2010 0
155-0153
790
2368
08812519
BAGATELA
DOO
automat.
A
09.07.2010 PANČEVO
ST 413/2010
SPERANCA
JANČIĆ
15.10.2010
29.09.2010
29.09.2010 0
155-0374
791
2417
08641552
GREBENAC A
ZZ automat.
09.07.2010 PANČEVO
ST 204/2010
SPERANCA
JANČIĆ
15.10.2010
29.09.2010
29.09.2010 0
155-0048
792
2442
17451057
12.07.2010 BEOGRAD
ST 434/2010
BILJANA
SUBOTIĆ
26.10.2010
18.08.2010
25.10.2010 0
155-0275
793
1967
17019244
AUTO
A
CENTAR
MIJA DOO
automat.
BADNJEVAC A
autom.
09.07.2010 PETKOVIĆ
PETAR
RADOVAN
09.07.2010 MITROVIĆ
STANOMIR
RADOSLAV
09.07.2010 KONSTANTI
NOVIĆ
BRANKO
DUŠAN
09.07.2010 GLIGORIĆ
ZDRAVKO
MIROSLAV
12.07.2010 BAKIĆ
MILOVAN
DRAGOSLAV
13.07.2010 KRAGUJEVA II ST 132/10
C
TATJANA
TODOROVIĆ
10.11.2010
02.09.2010
13.12.2010 0
155-0099
794
2087
07562519
13.07.2010 BEOGRAD
14 ST
4098/10
25.10.2010
19.08.2010
08.10.2010 1
155-0305
795
1997
08776008
14.07.2010 NOVI SAD
ST 246/2010
LJILJANA
MILOVANOV
IĆ
VLADISLAV
KURTEK
08.10.2010
22.09.2010
02.02.2011 0
155-0228
PALILULA
DP u
likvidaciji
YUPEL AD
NOVI SAD
autom.
A
ALEKSANDA
R
STOINjKOVS
KI
SREĆKO
TIMOTIĆ
13.07.2010 POPOVIĆ
DOBROSAV
MIROSLAV
13.07.2010 MALIVUKOVI
Ć JOVAN
ANA
14.07.2010 STOJKOVIĆ
STEVA
PREDRAG
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
796
2010
06357555
DAMINEKS A
DOO autom.
15.07.2010 KRAGUJEVA ST 168/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
01.11.2010
30.08.2010
12.11.2010 0
155-0099
797
1987
07987498
A
16.07.2010 UŽICE
MANOJLE
MILOVIĆ
23.12.2010
20.08.2010
20.08.2010 0
155-0042
798
2008
07699247
BS
KOMMERCE
autom.
STIL DOO
autom.
A
16.07.2010 KRAGUJEVA ST 116/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
12.11.2010
09.09.2010
15.10.2010 0
155-0026
799
2021
08757399
EURO AUTO A
DOOEKSPOR
T-IMPORT
autom.
16.07.2010 NOVI SAD
ST 351/2010
VLADISLAV
KURTEK
26.10.2010
21.08.2010
08.12.2010 0
155-0208
16.07.2010 CICMIL
DANILO
MIROLJUB
800
2023
17350536
NETA
A
COMMERCE
DOO autom.
19.07.2010 KRAGUJEVA ST 579/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
02.11.2010
01.09.2010
23.09.2010 0
155-0291
19.07.2010 JOVANOVIĆ
ŽIVADIN
GVOZDEN
801
2099
17129384
MB A
PROMET
DOO autom.
19.07.2010 KRAGUJEVA 1 ST 271/10
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
02.11.2010
01.09.2010
23.09.2010 0
155-0019
19.07.2010 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
802
2201
07837976
CENTRUM
ZZ autom.
19.07.2010 NIŠ
2 ST 139
SNEŽANA
VUKOSAVLJE
VIĆ
OBRADOVIĆ
04.10.2010
25.08.2010
01.02.2011 0
155-0266
19.07.2010 RAJKOVIĆ
B0ŽIDAR
BRATISLAV
803
2645
08707260
19.07.2010 NOVI SAD
2 ST
1013/10
SLOBODANK
A KOMŠIĆ
23.02.2011
03.02.2011
03.02.2011 0
155-0312
804
2119
20058790
A
NIRVANA
DOO
automat.
NIGMATA
A
DOO autom.
20.07.2010 KRAGUJEVA ST 280/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
03.11.2010
10.09.2010
23.09.2010 0
155-0190
805
2122
07244410
20.07.2010 KRAGUJEVA ST 78/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
03.11.2010
13.09.2010
12.11.2010 0
155-0030
19.07.2010 DRAGIĆ
EKREM
DERVIŠA
20.07.2010 MARINKOVI
Ć VOJISLAV
DRAGAN
20.07.2010 JOVANOVIĆ
MILIVOJE
SAŠA
806
2125
17046438
20.07.2010 KRAGUJEVA ST 441/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
03.11.2010
10.09.2010
12.10.2010 0
155-0055
807
2202
17209914
20.07.2010 NIŠ
LJILJANA
PEJIĆ
11.11.2010
03.09.2010
19.01.2011 0
155-0266
808
2061
17496743
AUTOMEHA
NIKA DOO
21.07.2010 KRAGUJEVA ST 852/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
17.11.2010
14.09.2010
26.11.2010 0
155-0235
809
2063
07856474
JUGOŽIVINA A
RSTVO DOO
autom.
21.07.2010 KRAGUJEVA ST 405/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
15.11.2010
10.09.2010
14.10.2010 0
155-0265
A
PETAR
A
JOKIĆNENAD
autom.
INTERŠPED A
66 DOO
autom.
BT
A
COMMERCE
DOO autom.
ST 87/10
1 ST 257/10
15.07.2010 POPOVIĆ
DOBROSAV
MIROSLAV
16.07.2010 KUBUROVIĆ
RADOŠ
RADOMIR
16.07.2010 VESELINOVI
Ć ČEDOMIR
SONJA
20.07.2010 DAVIDOVIĆ
LJUBISAV
DRAGAN
20.07.2010 RAJKOVIĆ
B0ŽIDAR
BRATISLAV
21.07.2010 PETKOVIĆ
MILAN
DUŠAN
21.07.2010 STOJANOVI
Ć STOJAN
DOBROSLAV
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
810
2111
17126199
ZVEZDAA
MESOPROM
ET DOO
autom.
JARUŠICE
A
ZZ autom.
21.07.2010 KRAGUJEVA ST 433/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
04.11.2010
13.09.2010
29.11.2010 0
155-0265
21.07.2010 STOJANOVI
Ć STOJAN
DOBROSLAV
811
2116
07295103
22.07.2010 KRAGUJEVA ST 164/2010
C
ŽIVAN
JOVANOVIĆ
05.11.2010
14.09.2010
28.09.2010 0
155-0165
22.07.2010 JOVANOVIĆ
TOMISLAV
ŽIVAN
812
2153
07588577
RADUL
A
KOMERC PP
autom.
MILANO
A
DOO autom.
22.07.2010 ZAJEČAR
ST 392/2010
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
18.11.2010
31.08.2010
31.08.2010 0
155-0181
23.07.2010 KRAGUJEVA 1 ST 562/10
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
08.11.2010
17.09.2010
29.11.2010 0
155-0019
22.07.2010 MILIĆEVIĆ
BOŽIDAR
LJUBIŠA
23.07.2010 DIMITRIJEVI
Ć SVETOMIR
SNEŽANA
813
2108
17256882
814
2117
17427431
PROMEDI TEMPO
autom.
A
23.07.2010 KRAGUJEVA ST 134/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
05.11.2010
16.09.2010
18.10.2010 0
155-0026
23.07.2010 VESELINOVI
Ć ČEDOMIR
SONJA
815
2123
06067557
ŠLJIVOVAC
ZZ autom.
A
23.07.2010 KRAGUJEVA ST 625/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
08.11.2010
17.09.2010
17.09.2010 0
155-0291
06955606
FER PLEJ
MIP DOO
autom.
A
26.07.2010 ZAJEČAR
4 ST 328/10
MILANA
STEVANOVI
Ć
11.01.2011
25.08.2010
24.11.2010 0
155-0196
23.07.2010 JOVANOVIĆ
ŽIVADIN
GVOZDEN
26.07.2010 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
816
2110
817
2118
20043032
JOVILEND
A
DOO autom.
26.07.2010 KRAGUJEVA ST 762/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
08.11.2010
17.09.2010
29.11.2010 0
155-0265
26.07.2010 STOJANOVI
Ć STOJAN
DOBROSLAV
818
2151
06832121
DRAGOCVET A
autom.
26.07.2010 KRAGUJEVA ST 619/2010
C
BRANISLAV
JOVANOVIĆ
09.11.2010
21.09.2010
18.10.2010 0
155-0165
26.07.2010 JOVANOVIĆ
TOMISLAV
ŽIVAN
819
2170
07676425
EKA DOO
autom.
26.07.2010 NIŠ
ST 256/2010
SNEŽANA
VUKOSAVLJE
VIĆ
OBRADOVIĆ
08.10.2010
31.08.2010
24.09.2010 0
155-0268
26.07.2010 ĐOŠIĆ
STANISLAV
VESNA
820
2128
17475703
FABRIKA
A
STOČNE
HRANE MAG
DOO autom.
27.07.2010 KRAGUJEVA ST 240/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
19.11.2010
17.09.2010
22.12.2010 0
155-0350
27.07.2010 MARKOVIĆ
SVETOZAR
MIHAILO
821
2143
20065397
AGRO ŠILE
autom.
A
29.07.2010 KRAGUJEVA ST 335/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
22.11.2010
21.09.2010
21.09.2010 0
155-0350
822
2144
20143886
OPTIMUM
A
SISTEM
DOO autom.
29.07.2010 KRAGUJEVA ST 729/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
23.11.2010
22.09.2010
22.09.2010 0
155-0014
29.07.2010 MARKOVIĆ
SVETOZAR
MIHAILO
29.07.2010 PERIĆ
DUŠAN
BRANKO
A
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
823
2147
17427709
KUTINSKA
A
VINARIJA
DOO autom.
29.07.2010 KRAGUJEVA ST 285/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
23.11.2010
24.09.2010
21.09.2010 0
155-0211
29.07.2010 JEREMIĆ
DRAGOSLAV
NENAD
824
2282
06017428
29.07.2010 BEOGRAD
LJILJANA
MILOVANOV
IĆ
10.11.2010
10.09.2010
17.12.2010 0
155-0043
29.07.2010 ĐORĐEVIĆ
TOMISLAV
BOBAN
825
2142
17359819
A
KVIT
PODIUM
DOO
automat.
SINHRO
A
DOO autom.
30.07.2010 KRAGUJEVA ST 328/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
24.11.2010
23.09.2010
08.12.2010 0
155-0235
826
2190
17173375
PARTIZAN
A
SHOOTING
TRADE DOO
auiom.
30.07.2010 BEOGRAD
14 ST
3330/10
LJILJANA
MILOVANOV
IĆ
22.11.2010
20.09.2010
22.11.2010 0
155-0280
30.07.2010 PETKOVIĆ
MILAN
DUŠAN
30.07.2010 MIMIĆ
JELISIJE
DANKO
827
2286
06470327
EMPRO DOO A
automat.
05.08.2010 NIŠ
ST 460/2010
SNEŽANA
VUKOSAVLJE
VIĆ
OBRADOVIĆ
14.10.2010
13.09.2010
13.09.2010 0
155-0266
25.08.2010 RAJKOVIĆ
B0ŽIDAR
BRATISLAV
828
2171
06397379
BORA
A
PROMET
DOO eksport
import
autom.
06.08.2010 KRAGUJEVA 0
C
TATJANA
TODOROVIĆ
26.11.2010
30.09.2010
26.11.2010 0
155-0099
06.08.2010 POPOVIĆ
DOBROSAV
MIROSLAV
829
2206
07162383
09.08.2010 POŽAREVAC 3 ST 55/10
ZVEZDANA
KARAKLAJIĆ
10.12.2010
17.09.2010
17.09.2010 0
155-0114
830
2218
17507087
A
NIKOLA
KRGA AD
autom.
ŠULEJIĆ
A
DOO autom.
09.08.2010 POŽAREVAC 3 ST 239/10
ZVEZDANA
KARAKLAJIĆ
10.12.2010
17.09.2010
17.09.2010 0
155-0115
831
2222
08609373
MIHALJEV
A
DOO autom.
11.08.2010 ZRENJANIN
23.11.2010
22.09.2010
22.09.2010 0
155-0144
832
2226
06665942
BIGA DOO
autom.
11.08.2010 SREMSKA
ST 454/10
MITROVICA
ALEKSANDA
R
STOILjKOVS
KI
GINA
TAŠANOVIĆ
09.08.2010 PANTIĆ
SLAVKO
RAJKO
09.08.2010 RISTOVIĆ
DESIMIR
DRAGAN
11.08.2010 LAZIĆ
MILAN
DUŠAN
19.11.2010
20.09.2010
01.12.2010 0
155-0299
11.08.2010 MATIĆ IVAN
IVANA
833
2197
17425196
834
2208
17483587
NEPTUNA
INŽENJERIN
G DOO
autom.
M.V.
A
TEHNOKS
DOO autom.
835
2235
06343228
VUK DOO
autom.
A
A
ST
3081/2010
1 ST 80/10
17.08.2010 UŽICE
4 ST 255/10
JASMINA
OBUĆINA
22.10.2010
01.10.2010
01.10.2010 0
155-0042
17.08.2010 KUBUROVIĆ
RADOŠ
RADOMIR
17.08.2010 BEOGRAD
16 ST
288/10
BILJANA
SUBOTIĆ
13.12.2010
18.10.2010
13.12.2010 0
155-0130
17.08.2010 VUČKOVIĆ
MILENKO
BRANKO
TATJANA
TODOROVIĆ
25.11.2010
04.10.2010
30.12.2010 0
155-0211
24.08.2010 JEREMIĆ
DRAGOSLAV
NENAD
24.08.2010 KRAGUJEVA II ST 638/10
C
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
836
2237
06387276
INŽENJERIN A
GPROMETSVILAJNAC
DOO autom.
25.08.2010 KRAGUJEVA II ST 614/10
C
TATJANA
TODOROVIĆ
01.12.2010
05.10.2010
01.12.2010 0
155-0350
25.08.2010 MARKOVIĆ
SVETOZAR
MIHAILO
837
2238
17128655
INDUSTRIJA A
TRIKOTAŽE
AD autom.
25.08.2010 UŽICE
2 ST 56/10
DRAGANA
JOKIĆ
28.10.2010
07.10.2010
07.10.2010 0
155-0182
25.08.2010 JOVANOVIĆ
MILISAV
SLOBODAN
838
2285
17333135
25.08.2010 BEOGRAD
ST
3898/2010
LEPOSAVA
MILIĆEVIĆ
08.12.2010
14.10.2010
14.10.2010 0
155-0234
839
2265
17284797
A
ALFA
INVEST AD
automat.
SLAVATEKS A
KOMERC
DOO autom.
26.08.2010 ČAČAK
2 ST316/10
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
09.12.2010
14.10.2010
15.12.2010 0
155-0002
25.08.2010 MITRIĆ
PETAR
VESNA
26.08.2010 NEŠKOVIĆ
BOGOLJUB
MILIĆ
840
2259
17262947
EVRO-KOOP A
DOO autom.
27.08.2010 KRAGUJEVA 1 ST 341/10
C
BANISLAV
JOVOVIĆ
08.12.2010
07.10.2010
07.10.2010 0
155-0190
841
2252
07399685
KARLO DOO A
autom.
30.08.2010 UŽICE
2 ST 92/10
BRATISLAV
BJELANOVIĆ
19.11.2010
22.10.2010
22.10.2010 0
155-0194
842
2379
08783144
DABAR DOO A
automat.
31.08.2010 NOVI SAD
ST
1321/2010
VLADISLAV
KURTEK
26.10.2010
04.10.2010
26.11.2010 0
20-39
843
2284
08406758
LINDA DOO A
automat.
02.09.2010 NOVI SAD
ST 245/2010
VLADISLAV
KURTEK
02.11.2010
06.10.2010
18.01.2011 0
155-0313
844
2303
17308033
03.09.2010 BEOGRAD
ST
3981/2010
LEPOSAVA
MILIĆEVIĆ
09.12.2010
28.10.2010
09.12.2010 0
155-0036
845
2299
07629907
13.09.2010 KRAGUJEVA ST 226/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
28.12.2010
26.10.2010
11.11.2010 0
20-41
846
2334
08832803
SPIRITCLAS A
SICS DOO
automat.
AUTOŠUMAD A
IJA
EKSPORT
IMPORT
DOO
automat.
IDOL DOO
A
automat.
14.09.2010 NOVI SAD
ST 181/2010
VLADISLAV
KURTEK
26.01.2011
26.10.2010
04.02.2011 0
155-0068
14.09.2010 OTIĆ MILAN
VLADISLAV
847
2553
17322150
14.09.2010 BEOGRAD
ST
1029/2010
RUŽICA
BANJALUČKI
Ć
25.01.2011
25.10.2010
23.11.2010 0
155-0236
14.09.2010 LUKAČ
BRANKO
ŽIVAN
848
2394
17311336
16.09.2010 ČAČAK
ST 331/2010
MARIJA
ADŽEMOVIĆ
28.01.2011
19.10.2010
06.12.2010 0
155-0002
849
2362
17142437
MICHAEL
A
ENTERPRISE
S ST
automat.
KIMČETIĆ I A
OSTALI OD
automat.
RASNO DOO A
automat.
17.09.2010 BEOGRAD
ST
3848/2010
LJILJANA
PAVLOVIĆ
18.01.2011
02.11.2010
02.11.2010 0
155-0129
16.09.2010 NEŠKOVIĆ
BOGOLJUB
MILIĆ
17.09.2010 JANKOVIĆ
MOMIR
MILOVAN
27.08.2010 MARINKOVI
Ć VOJISLAV
DRAGAN
30.08.2010 ĐOKIĆ
VELIZAR
LJUBIŠA
31.08.2010 ŠUMAR
PERO
NIKOLA
02.09.2010 ČOBRDA
JANKO
JANKO
03.09.2010 GOSPIĆ
DRAGO
RAŠKO
13.09.2010 KOCIĆ
BOŽIDAR
SLOBODAN
ZAKLJUČENI STEČAJNI POSTUPCI - stanje na dan 01.03.2011.
850
2375
08812667
IT
A
COMPUTERS
DOO
automat.
TEHNOREM A
ONT
PROMET
DOO
automat.
ŽIVINOPROD A
UKT DOO
automat.
24.09.2010 NOVI SAD
ST
1204/2010
VLADISLAV
KURTEK
26.01.2011
02.11.2010
26.01.2011 0
155-0312
24.09.2010 DRAGIĆ
EKREM
DERVIŠA
851
2632
20027177
11.10.2010 BEOGRAD
4195/10
BILJANA
SUBOTIĆ
28.01.2011
15.12.2010
28.01.2011 0
155-0060
11.10.2010 ĐURIĆ
SVETOZAR
SLAVKA
852
2415
17022997
18.10.2010 KRAGUJEVA ST59/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
24.01.2011
23.11.2010
23.11.2010 0
155-0026
18.10.2010 VESELINOVI
Ć ČEDOMIR
SONJA
853
2546
06963315
TIMI DOO
automat.
A
20.10.2010 BEOGRAD
7 ST
1387/10
LJILJANA
SUBOTIĆ
09.12.2010
09.12.2010
27.12.2010 0
155-0233
A
21.10.2010 BEOGRAD
st 2885/2010
28.01.2011
10.12.2010
28.01.2011 0
155-0008
A
21.10.2010 BEOGRAD
ST
2488/2010
28.01.2011
17.12.2010
17.12.2010 0
155-0376
A
21.10.2010 NIŠ
2 ST 840/10
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
NATALIJA
PEJIĆ
KORDIĆ
SNEŽANA
VUKOSAVLJE
VIĆ
01.02.2011
29.11.2010
29.11.2010 0
155-0266
20.10.2010 PETROVIĆ
ĐORĐE
MIODRAG
21.10.2010 BOROVČANI
N DUŠAN
MIRKO
29.10.2010 RADOVIĆ
HRANISLAV
MIROSKA
21.10.2010 RAJKOVIĆ
B0ŽIDAR
BRATISLAV
854
2488
06194796
855
2501
17239660
856
2522
20020156
857
2476
06124712
858
2547
06418139
GRAZIJA
PLUS DOO
automat.
CAPELA
DOO
automat.
NAVI
INVEST IJC
DOO
automat.
SVETI
NIKOLA
DOO
automat.
DALE DOO
automat.
A
22.10.2010 ZAJEČAR
ST 82/2010
MILENA
STEVANOVI
Ć
16.03.2011
30.11.2010
14.12.2010 0
155-0377
22.10.2010 STOJKOVIĆ
MIRKO
IVICA
A
27.10.2010 BEOGRAD
27 ST
2310/10
VESNA
ČEBEDŽIĆ
11.04.2011
13.12.2010
12.01.2011 0
155-0233
POLJOCOOP A
DOO
automat.
STRAUSS
GROUP NS
DOO
BATA DOO A
automat.
02.11.2010 NOVI SAD
ST 150/2010
VLADISLAV
KURTEK
02.02.2011
14.12.2010
07.02.2011 0
155-0208
11.11.2010 NOVI SAD
ST
1719/2010
ALOBODANK
A KOMŠIĆ
03.02.2011
17.01.2011
17.01.2011 0
155-0031
27.10.2010 PETROVIĆ
ĐORĐE
MIODRAG
02.11.2010 CICMIL
DANILO
MIROLJUB
11.11.2010 ŠIMIĆ RUDO
NINOSLAV
859
2493
08304343
860
2510
20450304
861
2555
08279187
25.11.2010 NOVI SAD
ST 221/2010
SLOBODANK
A KOMŠIĆ
23.02.2011
03.02.2011
03.02.2011 0
155-0113
862
2629
17264818
10.12.2010 KRALJEVO
169/2010
MILEVA
GOČANIN
21.04.2011
21.01.2011
21.01.2011 0
155-0231
DMB
PETROL
DOO
automat.
A
25.11.2010 PAVLIĆ
BRANKO
BRANKA
10.12.2010 MIJANAC
VASILIJE
BRANKO
Download

zakljuceni_stecajni_..