CENOVNIK PUNJAČA 2014/01
cenovnik se primenjuje od 25.07.2014
Punjači
akumulatora
FOREX (Hungary)
Šifra
1825
1435
1999
1436
2740
2420
2327
2640
2758
Naziv
Desulfator 12V 5A
Punjač 12V 7A IUU
Punjač 12V 12A IUUu
Punjač 12V 32A IUU
Punjač 24V 3,5A IUU
Punjač 24V 8A IUUu
Punjač 24V 15A IUU
Punjač 24V 40A IUU
Punjač 36V 2,5A IUU
VPC
MPC*
bez PDV
sa PDV (20%)
31.300,00
7052,00
16259,00
26445,00
8040,00
16259,00
26445,00
47760,00
7052,00
37.560,00
8.462,40
19.510,80
31.734,00
9.648,00
19.510,80
31.734,00
57.312,00
8.462,40
VPC
MPC*
bez PDV
sa PDV (20%)
4100,00
6360,00
19265,00
6657,00
4.920,00
7.632,00
23.118,00
7.988,40
VPC
MPC*
bez PDV
sa PDV (20%)
1284,00
1930,00
2650,00
4631,00
5533,00
1.540,80
2.316,00
3.180,00
5.557,20
6.639,60
VPC
MPC*
bez PDV
sa PDV (20%)
3727,00
18641,00
29908,00
17067,00
4.472,40
22.369,20
35.889,60
20.480,40
VPC
MPC*
bez PDV
sa PDV (20%)
7490,00
12430,00
19540,00
8.988,00
14.916,00
23.448,00
DHC (Taiwan)
Šifra
2824
2098
2146
2094
Naziv
DHC AE300 Automatski punjač akumulatora 12V 3A
DHC SC212E Automatski punjač akumulatora 12V 2/12A
DHC RC530E Automatski punjač akumulatora 12V 5/30A
DHC BB81 Razvodnik punjenja za 8 akumulatora
H-TRONIC (Nemačka)
Šifra
1955
2720
1882
2556
2553
Naziv
H-Tronic punjač AL 300 pro 2V / 6V / 12V 300mA
H-Tronic punjač AL 800 2V / 6V / 12V 800mA
H-Tronic punjač AL 600 plus 2V / 6V / 12V 600mA
H-Tronic punjač / pražnjač AR 600 plus 6V / 12V 600mA
H-Tronic punjač AL 1000 plus 2V / 6V / 12V 1000mA
INELCO (Danska)
Šifra
2633
2636
2638
2639
Naziv
KEEPOWER MICRO 12V 0.8A
KEEPOWER LARGE 12V 15A
KEEPOWER XL-pro 12V / 24V 30A / 15A
IMC 24V 8A – invalidska kolica, golf car...
EXIDE (Švedska)
Šifra
2748
2749
2750
Naziv
EXIDE PUNJAČ 12/4
EXIDE PUNJAČ 12/7
EXIDE PUNJAČ 12/15
12v 4A
12V 7A
12V 15A
novo
Download

CENOVNIK PUNJAČA 2014/01