Ref.:5858
SR
Kućni modulator
Modulator za video nadzor
Uputstvo za upotrebu
[email protected]
Modulator
n
O
Test
(On/Off)
st
Te
ff
O
A
230V~
U
IO
h.
C
D
ef
R
h.
8
85
.5
C
VH
U
H
T
U F
O R
L
VE
LE
Video ulaz
F
z
H x.
M a
00 m
24 A
5- 0m
30
IN F
R
z.
V
L
0H
: A
/6
se 0m 50
Fu 80
~
F
4V A
26 m
- 26
6 .:
19 ax
Im
F&
A
Audio ulaz
RF ulaz
DC prolaz: 300 mA
RF prolaz: 5 - 2400 MHz
RF + 1Ch. V/UHF izlaz
za propertlavanje antenskog signala
Ispisivanje
kanala na
displeju
Regulisanje
audio nivoa
On
Ref. 5858 - VHF&UHF
Off
Biranje kanala
Test
Ch.
AUDIO
5-2400MHz
300mA max.
A V IN
Fuse: RF
F 800mA L
Ch.
196 - 264V~ - 50/60Hz.
Imax.: 26mA
OUT
RF
LEVEL
Podešavanje
izlaznog nivoa
modul.kanala
Pritisnite gore-dole za izbor kanala
n
O
st
Te
ff
O
A
U
h.
IO
C
D
ef.
R
C
58
58
h.
VH
U
H
z
H .
M ax
50 m
21 A
5- 0m
30
IN F
z.
V R
L
0H
: A
/6
se 0m 50
Fu 80
~
F
4V A
26 m
- 26
6 .:
19 ax
Im
F&
A
L
VE
LE
T
U
O RF
Kontinuiranim pritiskanjem,postiže se
indikacija premene frekventnog
opsega
Pokazuje aktivaciju test signala,
ispisivanjem reči "test"
Automatski označava radni opseg
Primeri
C5 (VHF)
BIII (VHF)
VHF band
UHF band
S band (VHF)
Ch. RF
Ch. RF
Ch. RF
Ch. RF
RF
+ Kanal Modul.
Ch. RF
Ch. RF
Ch. RF
Ch. RF
Ch. RF
Ch. 5858
Ch. RF
Modulator
Standard
Band
Izlazni nivo
Regulacija
Video
Audio
Prolazni signal
Opseg
Prolazno slabljenje
DC prolaz
Generalno
Napajanje
Potrošnja
Radna temperatura
Nivo zaštite
Ch. 5858
Ch. RF
Ch. RF
SR
NIVO RF
5858
PAL B/G
VHF/S/UHF
dBμV typ
90
dB
> 15
Vpp
Hz
1 (o/75ohm)
50 - 15000
MHz
5 - 2400
dB
mA
<2
300 max.
V~
mA / W
196 - 264
26/2,5
-5 ... +45
IP 20
ºC
VAŽNE BEZBEDONOSNE INSTRUKCIJE
• Omogućite strujanje vazduha oko uređaja.
• Ne ometajte sistem ventilacije na opremi.
• Ne ostavljajte opremu blizu izvora toplote ili u preterano vlažnim uslovima.
• Oprema ne sme doći u kontakt sa vodom. Ne ostavljajte opremu blizu posude sa vodom,
ako nije adekvatno zaštićena.
• Utikač koji će se korisiti za napajanje opreme, trebalo bi da bude u blizini, i lako dostupan.
SR
• Nemojte uključivati opremu, dok svi uređaji ne budu povezani.
• Da bi isključili opremu iz električne mreže, izvucite iz konektora, a nikada povlačenjem iz
kabla.
Značenje električnih simbola:
• Da bi ste izbegli rizik od strujnog udara, ne otvarajte opremu.
• Ovaj simbol označava da oprema ispunjava bezbedonosne
zahteve za opremu klase II.
• Ovaj simbol označava da je oprema CE kompatibilna.
• Prevashodno za kućnu upotrebu.
25
Download

Uputstvo sa tehničkim karakteristikama