OPREMA ZA KUPATILA
sanitarije
INTESI
600x530x430mm
585x390x415mm
NOVO
620x390x465mm
INTESI BIDE
585x390x415mm
2
585x390x415mm
INTESI KONZOLNI BIDE
INTESI LVB
INTESI WC ŠOLJA
INTESI LVB DUBEĆI
INTESI KONZOLNA WC ŠOLJA
INTESI MONOBLOK
3
OPREMA ZA KUPATILA
sanitarije
BIANCA
NOVO
BIANCA BIDE
BIANCA WC ŠOLJA
BIANCA LVB
BIANCA LVB DUBEĆI
BIANCA MONOBLOK
635x350x800mm
635x350x800mm
4
5
OPREMA ZA KUPATILA
sanitarije
NERO
NOVO
NERO LVB DUBEĆI
NERO BIDE
NERO MONOBLOK
6
7
OPREMA ZA KUPATILA
tuš kabine i kade
tuš kabina
FONTE sa
tuš kadom
80X80, 90X90
tuš
kabina
MALAGA
sa kadom
tuš kabina
FLORENCA
sa tuš
kadom
FEDORA
120X80
tuš kabina sa kadom
FONTE R80/R90 PLITKA
tuš kabina sa kadom
FONTE R80/R90 duboka
tuš kabina
SIDNEY sa
kadom
SERENA
LUX 160X90
saten profil
tuš
kabina
CORONA
sa tuš
kadom
CORONA
LUX
120X70
62
63
OPREMA ZA KUPATILA
tuš kabine i kade
BARCELONA SISTEM I,II 150x150
Tehnički crteži str. 88
LUNA SISTEM IIa,III 130X130
VEGAS SISTEM I,II, III 170X80
VEGAS SISTEM I,I PREMIUM,DE LUXE 180X80
MIAMI SISTEM I,III 170x83
Tehnički crteži str. 88
KADA NOVA SISTEM I,II,III180x80
Tehnički crteži str. 88
SERENA SISTEM I,IIa, III 160x90 L/D
VITRO SISTEM I,II 145x145
64
Tehnički crteži str. 88
65
OPREMA ZA KUPATILA
ASTRA LUX 120x70/ 140X70/
150X70/ 160X70 170X70
tuš kabine i kade
ASTRA 120X70/140X70
/150X70/160X70/170X70
SERENA LUX
160x90 L/D
LUNA 130X130 LUX
Tehnički crteži str. 88
MIAMI 160X83 LUX,
170X83 LUX
AURORA 150X150 LUX
66
67
Download

Untitled