masažne kupaonske kade
Masažni sistemi u kupaonskim kadama
Vodeni masažni
sistem I.
Vodeni masažni
sistem II.
PNEUMATSKI
ELEKTRONSKI
ŠIFRA VOKEL
Relax
masažni sistem
ELEKTRONSKI
ELEKTRONSKI
ŠIFRA VOKEL
06678
06624
0403264
Alba 150/O
0403268
0403253
Allegro 140
0403224
Largo 150
Largo 150/O
ŠIFRA VOKEL
Luxus
masažni sistem
ŠIFRA VOKEL
Golden line
ŠIFRA VOKEL
Vodeni i zračni
Masažni sistem
masažni sistem
s ugrađenim
mikromlaznicama ELEKTRONSKI
0403335
Alba 150
Allegro 140/O
06640
06671
Gloriana 190
66107
66108
Gloriana 190/O
66047
0403245
Vip-S 190
Vip-S 190 -Teak /4O
Vip-S 190/4O
Vip 190
Vip 190 -Teak/3O
Vip 190/3O
Vip 180
Vip 180 -Teak/3O
Vip 180/3O
Libero 180
Libero 180/O
Samson 180
+
Samson 180/O
+
Samson 180/4O
+
Nabucco 190
Nabucco 190/O
0403258
0403216
0403226
Norma 190
Norma 190/O
06347
Armida 180
Armida 180/O
Acis 180
Acis 180/O
Venus 180
Venus 180/O
Elektra 190
Elektra 190/O
0403327
0403338
0403317
0403256
0403339
0403340
0403341
0403254
Elektra 160/O
0403342
0403343
Arabela 170
0403246
Arabela 170/O
0403296
Elektra 180
Elektra 180/O
Elektra 170x80
Elektra 170x80/O
Elektra 170x75
Elektra 170x75/O
Elektra 160
Alto 160
Alto 160/O
0403249
66032
0403281
06786
06900
06926
66019
ŠIFRA VOKEL
Vodeni masažni
sistem I.
Vodeni masažni
sistem II.
PNEUMATSKI
ELEKTRONSKI
ŠIFRA VOKEL
Green line
Loco 150
ŠIFRA VOKEL
0403344
Masažni sistem
Vodeni i zračni
s ugrađenim
masažni sistem
mikromlaznicama ELEKTRONSKI
ŠIFRA VOKEL
ŠIFRA VOKEL
0403275
Loco 150/O
Piano 145
Piano 145/O
0403282
Vanessa 180
Vanessa 180/O
Pamina 180
Pamina 180/O
Calisto 180
Calisto 180/O
Tosca 180
0403286
Tosca 180/O
06409
Carmen 180
0403279
Carmen 180/O
06426
0403248
06111
06100
06109
06475
06479
0403345
0403333
Valis 170
KP062
KP063
Valis 170/O
06909
06910
Valis 160
KP068
KP069
Valis 160/O
06785
06908
Sonata 170
06259
06261
Sonata 170/O
06603
06362
Sonata 160
06265
06267
Sonata 160/O
06431
06444
Carmen 170
Carmen 170/O
Alexandra 170/O
Lulu 170
Lulu 170/O
Romeo 155
Romeo 155/O
0403244
0403247
Voice 150
Voice 150/O
0403314
0403331
Ester 160
Ester 160/O
Cavatina 120
Cavatina 120/O
66092
Quat
Royal 130
Royal 130/O
0403346
0403347
Vodeni masažni
sistem I.
Vodeni i zračni
masažni sistem
PNEUMATSKI
ELEKTRONSKI
ŠIFRA VOKEL
ŠIFRA VOKEL
Luxus
masažni sistem
ELEKTRONSKI
ŠIFRA VOKEL
Relax
masažni sistem
ELEKTRONSKI
ŠIFRA VOKEL
Lily 150 (Lily 150/O)
150 x 150 x 49 (66)
Masažni sistem LUXUS:
vodna crpka
zračna crpka
uređaj za dezinfekciju vode
regulator protoka zraka
super vodene mlaznice
8-10 zračnih mlaznica
elektronički prekidač za vodenu i zračnu
crpku
elektronička regulacija broja okretaja
vodene i zračne crpke
intervalna regulacija za vodu, zrak i svjetlo
oscilirajuća regulacija za vodu i zrak
svjetlo
senzor za razinu vode
grijač za održavanje temperature vode
programiranje željene temperature vode
odljevno-preljevna garnitura
podnožje kade za kupanje
ugradnja armature s tuš ručkom
obloga masažne kade
BathRelax sistem
Opcija
270 l
Iris 180 (Iris 180/O)
180 x 80 x 50 (65)
Masažni sistem LUXUS:
vodna crpka
zračna crpka
uređaj za dezinfekciju vode
regulator protoka zraka
super vodene mlaznice
8-10 zračnih mlaznica
elektronički prekidač za vodenu i zračnu
crpku
elektronička regulacija broja okretaja
vodene i zračne crpke
intervalna regulacija za vodu, zrak i svjetlo
oscilirajuća regulacija za vodu i zrak
svjetlo
senzor za razinu vode
grijač za održavanje temperature vode
programiranje željene temperature vode
odljevno-preljevna garnitura
podnožje kade za kupanje
ugradnja armature s tuš ručkom
obloga masažne kade
BathRelax sistem
Opcija
280 l
Opera 180, 180t (Opera 180/O, 180t/O)
180 x 224 x 71 (71)
180 x 180 x 71 (71)
Masažni sistem LUXUS:
vodna crpka 1
vodna crpka 2
zračna crpka
grijalica za održevanje temperature vode
programiranje željene temperature
sprava za dezinfekciju masažnog sistema
regulatora protoka zraka min-max
elektronički prekidač za vodenu i zračnu crpku
elektronička regulacija broja okretaja vodne
crpke 1 i zračne crpke
svjetlo
intervalna regulacija za vodu, zrak i svjetlo
Masažni sistem Relax: Samo u kupaonski kadi s oblogom / Opis na strani 7
Vodni masažni sistem II: Opis na strani 4
Opcija
oscilirajuća regulacija vodene crpke 1 i zraka
senzor za nivo vode
11 zračnih mlaznica
6 vodnih super mlaznica
8 vodnih mlaznica
odlivno prelivna garnitura
podnožje
programirano ispuhavanje vode iz sistema
ugradnja armature s tuš ručkom
obloga masažne kade
BathRelax sistem
720 l
Gaia 160 (Gaia 160/O)
160 x 160 x 66 (85)
Masažni sistem LUXUS +:
vodna crpka 1
vodna crpka 2
zračna crpka
elektronički prekidač za vodenu i zračnu crpku,
svjetlo, chromoterapio, filtriranje i grijanje vode
grijač za održavanje temperature vode
regulatora protoka zraka min-max
programiranje željene temperature vode
ugrađen filtar za filtraciju vode
masažno vodno vrelo
svjetlo s chromoterapio
senzor za nivo vode
10 zračnih mlaznica
vodne super mlaznice
vrteče vodne mlaznice
odlivno prelivna garnitura
podnožje kade za kupanje
armatura s tuš ručkom
obloga masažne kade
stepenica
laser boja
BathRelax sistem
Opcija
550 l
Samson 180 (Samson 180/O)
180 x 160 x 49 (67)
Masažni sistem LUXUS +:
vodna crpka
zračna crpka
elektronički prekidač za vodenu i zračnu crpku,
svjetlo, chromoterapio, filtriranje i grijanje vode
grijač za održavanje temperature vode
regulatora protoka zraka min-max
programiranje željene temperature vode
ugrađen filtar za filtraciju vode
svjetlo s chromoterapio
mikro vodne mlaznice s prekidačem
12 zračnih mlaznica
8 vodnih super mlaznica
2 prekidača za mikro mlaznice
odlivno prelivna garnitura
podnožje kade za kupanje
obloga masažne kade
armatura s tuš ručkom
Relax sistem
Opcija
650 l
Vodeni masažni sistem Q line
ŠJGSB
0403353
0403355
Opis
KADA DIVANTE 140x140/O SA OBLOGOM VODENI MASAŽNI SISTEM
KADA TAMIA 170x75/O SA OBLOGOM VODENI MASAŽNI SISTEM
Masažni sistem Q line u kupaonskim kadama Divante 140 i Tamia 170.
Funkcije sistema:
• crpka za vodu P=0,55 kW
• pneumatski uređaj
• 6 mlaznica za vodenu masažu
• odljevno-preljevna garnitura
Download

KOLPA SAN MASAŽNE KADE I SISTEMI.pdf