Podaci firme: Strauss Adriatic d.o.o.
Matični broj:
06299997
Registarski broj: 8231020291
Šifra delatnosti: 1083
PIB:
100001087
Šifra
Šimanovci: Miloša Obilića 41, tel: 022 40 80 00; fax : 022 40 80 67;022 40 80 68
Bar kod proizvoda
Artikal
Količina
Jedinica
mere
Komada u
pakovanju
bez PDV-a
uračunat
PDV
PDV
PMC*
M I N AS
PM5113
8600101521163
Doncafe Minas
100g
kom
60
79,73
95,68
20%
107,00
PM5114
8600101521163
Doncafe Minas
100g
kom
35
79,73
95,68
20%
107,00
PM5213
8600101521170
Doncafe Minas
200g
kom
30
155,06
186,07
20%
208,00
PM5214
8600101521170
Doncafe Minas
200g
kom
16
155,06
186,07
20%
208,00
PM5217
8600101521736
Doncafe Minas Vakuum
200g
kom
30
155,06
186,07
20%
208,00
PM5513
8600101521248
Doncafe Minas
500g
kom
12
359,25
431,10
20%
483,00
PM5514
8600101521248
Doncafe Minas
500g
kom
4
359,25
431,10
20%
483,00
M OM EN T
PC1113
8600101521613
Doncafe Moment
100g
kom
60
86,78
104,14
20%
117,00
PC1115
8600101521613
Doncafe Moment
100g
kom
30
86,78
104,14
20%
117,00
PC1213
8600101521439
Doncafe Moment
200g
kom
30
170,40
204,48
20%
229,00
PC1215
8600101521439
Doncafe Moment
200g
kom
16
170,40
204,48
20%
229,00
PC1217
8600101521606
Doncafe Moment Vakuum
200g
kom
30
170,40
204,48
20%
229,00
PC1513
8600101521675
Doncafe Moment
500g
kom
12
394,72
473,66
20%
530,00
PC1514
8600101521675
Doncafe Moment
500g
kom
4
394,72
473,66
20%
530,00
STR ON G
PS7114
8600101521781
Doncafe Strong
100g
kom
30
86,78
104,14
20%
117,00
PS7214
8600101521798
Doncafe Strong
200g
kom
16
170,40
204,48
20%
229,00
PC1438
8605006903298
Poklon pakovanje Doncafe Moment 2x200g+šolja
400g
kom
4
340,80
408,96
20%
460,08
11,5g
kom
24
13,10
15,72
20%
18,00
SR EDSTVA UN APR EĐEN jA PR ODAJE
I CE COFFEE
PI8104
8600101521835
Doncafe Ice in 1 stick
SPECI JALI TETI
PSP1011
8605006901980
Doncafe Instant 2in1
12g
kom
24
11,30
13,56
20%
15,00
PSP1012
5941623002802
Doncafe Instant 3in1
16g
kom
24
11,30
13,56
20%
15,00
PSP1013
5941623002819
Doncafe Instant 4in1
18g
kom
24
13,50
16,20
20%
18,00
PSP1014
8605006902017
Doncafe Instant 4in1 Toffee Caramel
18g
kom
24
13,50
16,20
20%
18,00
PSP1020
5941623002857
Doncafe Capucino Vanila
12.5g
kom
24
12,00
14,40
20%
16,00
PSP1021
5941623002840
Doncafe Capucino Choco
12.5g
kom
24
12,00
14,40
20%
16,00
C K AFA
PQ3113
8607100419873
C kafa
mlevena
100g
kom
60
70,48
84,58
20%
95,00
PQ3213
8607100564429
C kafa
mlevena
200g
kom
30
139,67
167,60
20%
188,00
PQ3513
8607100049087
C kafa
mlevena
500g
kom
12
336,22
403,46
20%
452,00
PQ13502
8607100049087
C kafa
mlevena
500g
kom
4
336,22
403,46
20%
452,00
PZ3111
8605006902987
Zlatna C kafa
100g
kom
60
78,00
93,60
20%
105,00
PZ3112
8605006902987
Zlatna C kafa
100g
kom
30
78,00
93,60
20%
105,00
ZLATN A C K AFA
PZ3211
8605006902994
Zlatna C kafa
200g
kom
30
156,00
187,20
20%
210,00
PZ3212
8605006902994
Zlatna C kafa
200g
kom
16
156,00
187,20
20%
210,00
PF1101
8605006901881
Fort
85g
kom
30
49,50
59,40
20%
67,00
FOR T
datum primene: 15.10.2013.
Carina i Akciza su uračunate i plaćene
Isporuka: FCO kupac
* PMC - preporučena maloprodajna cena
Download

MINAS MOMENT STRONG SREDSTVA