Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Šumperk 2014
1
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Okresní rada Šumperk se představuje
Okresní rada Junáka (ORJ) Šumperk je nejvyšším řídícím orgánem skautského okresu
Šumperk (pod který spadá i okres Jeseník). Volení členové rady ORJ Šumperk byli zvoleni
na Okresním sněmu Junáka 8. prosince. 2013 na tříleté období. Členové ORJ jsou dále
vedoucí středisek spadajících do skautského okresu Šumperk. Úkolem ORJ je naplňovat
smysl skautského okresu, tedy podporovat skautskou výchovu dětí a mládeže v dané oblasti,
zvyšovat její úroveň a kvalitu, poskytovat zázemí pro činnost ve střediscích a podporovat
jejich vedení a sdružovat, organizovat a řídit střediska, v příslušném okrese registrovaná.
ORJ o sobě říká:
Chceme být užiteční skautingu v okresech Šumperk a Jeseník. Vycházíme z toho, že tu nejsou
střediska a oddíly pro nás, ale my pro ně. Chceme se ale pouštět jen do toho, na co máme síly,
abychom dělali s radostí to, co nás baví. V nejbližší době se proto budeme soustředit na toto:
Chceme pomoci se vzděláváním rádců.
Chceme umožnit lidem, co vedou oddíly, aby se navzájem poznali a získali nové kontakty.
Chceme lidem ve vedení nabízet to, co jim usnadní práci, aby vedení bylo radost a ne oběť.
Chceme usnadnit přístup k užitečným informacím a naopak vědět, co trápí oddíly a střediska.
2
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Členové Okresní rady Šumperk
Pavel Fornůsek - Stopař
Předseda ORJ
[email protected]
776582696
kde se cítím doma:
Trojka Shawnee Zábřeh
Martin Večeřa
Místopředseda ORJ
Tomáš Pospíšil - Tuffy
Vedoucí střediska Ruda nad
Moravou
[email protected]
kde se cítím doma:
Středisko Ruda
Miloslav Bartoš - Prcek
Vedoucí střediska Lesnice
[email protected]
[email protected]
kde se cítím doma:
Wakan Šumperk
Petr Fornůsek - Waope
Volený člen ORJ
kde se cítím doma:
1. chlapecký oddíl, Lesnice
Tomáš Hampl - Čochtan
Vedoucí střediska Skalička
[email protected]
[email protected]
kde se cítím doma:
Trojka Shawnee Zábřeh
Miroslava Večeřová Mirabel
Hospodář ORJ
kde se cítím doma:
Skalák Skalička
Jana Kadláčková Hantewin
Vedoucí střediska Zábřeh
[email protected]
[email protected]
kde se cítím doma:
Strážkyně Přátelství Šumperk
Lada Matyášová - Laduš
Organizační zpravodajka
kde se cítím doma:
Zlatá Lilie
Jiří Kovalčík - Jirka
Vedoucí střediska Jeseník
[email protected]
[email protected]
kde se cítím doma:
Strážkyně Přátelství Šumperk
Marie Tanertová
Zpravodajka pro poděkování
[email protected]
kde se cítím doma:
Středisko Ruda
kde se cítím doma:
středisko Slunce Jeseník
Jan Juránek - Hanes
vůdce střediska Bludov
[email protected]
kde se cítím doma:
středisko Bludovit Bludov
3
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Tomáš Válka - Biff
Vedoucí střediska
Postřelmov
Petra Trojáková - Pet
Vedoucí střediska Rovensko
[email protected]
[email protected]
kde se cítím doma:
středisko Bukůvka
Postřelmov
kde se cítím doma:
Středisko Rovensko
David Faltus - Gad
vedoucí střediska Loštice
Jiří Kamp - Otazníček
vedoucí střediska Staré
Město
[email protected]
[email protected]
kde se cítím doma:
středisko Šíp Loštice
kde se cítím doma:
středisko Staré Město
4
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Základní údaje
Název:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Junáka Šumperk
Adresa:
náměstí Jana Zajíce 11, 787 01 Šumperk
IČO:
603 41 921
Bankovní spojení:
242686068/0300
Předseda:
Ing. Pavel Fornůsek, Sudkov 128, 788 21
telefon: 776 582 696
e–mail: [email protected]
Zástupce:
Ing. Martin Večeřa, Hraběšice 11, Velké Losiny, 788 15
telefon: 775 641 241
e–mail: [email protected]
Webové stránky:
http://orjspk.skauting.cz/
5
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Hospodaření
Z hospodářského hlediska funguje okres především jako subjekt, který přerozděluje
dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictví skautského
ústředí. Dále pořádá především vzdělávací akce (vůdcovský kurz, rádcovský kurz, seminář
apod.), tyto akce jsou samofinancovatelné a z okresu nečerpají žádné finanční prostředky.
Rozpočet okresu se pohybuje vždy do částky patnácti tisíc Korun českých a je
vyrovnaný. Okres hospodaří s částí registračních poplatků a pro svou činnost čerpá
maximálně stovky korun z dotací. Mezi největší výdaje patří příspěvky na pořádání okresního
kola Svojsíkova závodu či Závodu vlčat a světlušek, bankovní poplatky, cestovné delegátů
na Valný sněm či vůdcovský večírek.
Rozpočet a skutečnost za rok 2013
PŘÍJMY
Rozpočet
Registrační poplatky
14 730,00
Celkem
14 730,00
Skutečnost*
15 255,00
15 255,00
VÝDAJE
Rozpočet
Skutečnost*
Bankovní poplatky
1 500,00
200,00
Ceny SZ
3 000,00
0,00
Děkovačka – Maruška T.
2 000,00
2 926,00
Dar středisku pořádající SZ
2 500,00
2 500,00
Občerstvení okresní rady
600,00
0,00
Užší ORJ
2 000,00
2 000,00
Okresní sněm
3 000,00
3 000,00
Rezerva
130,00
0,00
Celkem
14 730,00
10 626,00
* uzávěrka okresního účetnictví je k březnu 2014, proto byl stav pouze odhadován k datu 31. prosince 2013
6
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Akce za rok 2013
Akce, které tento rok pořádala a nebo zastřešovala Okresní rada Šumperk nebylo málo. Zde je
možné si prohlédnout jejich souhrn:
Vůdcovské zkoušky ORJ Šumperk – 1. víkend
8. – 10. 2. 2013
Vůdcovské zkoušky ORJ Šumperk –2. víkend
1. – 3. 3. 2013
Svojsíkův závod – základní kolo (pořádaly oddíly z Libiny)
18. 5. 2013
Seminář o dotacích na nemovitosti
7. 9. 2013
Rádcovský kurz Šráky – 1. víkend
20. – 22. 9. 2013
Rádcovský kurz Šráky – 2. víkend
25. – 28. 10. 2013
Rádcovský kurz Šráky – 3. víkend
22. – 24. 11. 2013
7
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Střediska sdružená pod Okresní radou Šumperk
715.01 Středisko Rudy Knotka Šumperk
1. dívčí oddíl
Markéta Hamplová – Mája
1. vlčácká smečka Šumperk
Ondřej Hampl
2. chlapecký oddíl Wakan
Šimon Rozsíval
3. dívčí oddíl Strážkyně přátelství
Šárka Hnilicová
4. dívčí oddíl Libina
Lenka Nevřalová
5. chlapecký oddíl Libina
Ladislav Nevřala
715.03 Středisko Františka Pecháčka Bludov
1. oddíl Strážkyně přátelství
Jiří Znoj – Cvrček
2. oddíl Bludovic
Ondřej Daniel – Rys
3. oddíl – 469. klub KD – Střepy
Jaroslav Petřík – Australan
715.04 Středisko Bukůvka Postřelmov
Severky
Hana Uhráková – Hanýžka
Stopaři
Tomáš Válka – Biff
Klub kmene dospělých
Jiří Rýznar – Juris
715.06 Středisko Zábřeh
Zlatá Lilie
Jana Kadláčková – Hantewin
Trojka Shawnee
Slavomír Václavský – Mičkinikwa
Ti druzí
Petra Tollnerová – Tadewi
715.07 Středisko Skalička
Skalák
Josef Sitta – Smrček
Dráčata
Lukáš Skrott – Mauglí
Žáby
Martina Morávková – Magaskawin
Kopretiny
Pavlína Hamplová – Beruška
Rozrazil
Marie Skrottová – Sedmihlásek
Hledači
Luboš Skácel
Atlas
Eva Pátková – Evik
8
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
715.08 Středisko Loštice
1. koedukovaný oddíl Lesní rytíři
Hana Šimková
oddíl "STONEK"
David Faltus – Gad
smečka vlčat
Luděk Šimek
715.10 Středisko Blesk Lesnice
1. chlapecký oddíl
Miloslav Bartoš – Prcek
1. dívčí oddíl
Jitka Kulihová – Kitty
4. oddíl
Jana Nimrichtrová – Jája
715.11 Středisko Ruda nad Moravou
Chlapecký
Jan Pospíšil – Kloučí
Chlapecký
Zdeněk Dokoupil – Jaffa
Dívčí
Marie Tanertová
Roverský kmen
Petr Pospíšil – Pítrásek
Klub OS
František Osladil
715.13 Středisko Rovensko
1. oddíl
Taťána Kašparová – Vlčice
2. oddíl
Petra Trojáková – Pet
3. oddíl
Pavel Fornůsek – Stopař
65. klub OS
Jiří Krmela – Rembry (Pikaso)
715.15 Středisko Slunce Jeseník
Včelky
Dana Benčová
Wakonda
Petr Vrba – Jerry
Jesenická devítka
Jiří Kovalčík – Jirka
Jitřenka
Markéta Kovalčíková
715.18 Středisko Hanušovice
1. oddíl skautek
Marie Nejedlá
1. oddíl skautů
Jan Hutař
3. oddíl skautů
Miroslav Hédl – Punťa
9
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Členská základna
Okresní rada Junáka Šumperk se skládá z jedenácti středisek, které dohromady obsahují
čtyřicet jedna oddílů. Každý oddíl má vlastní členskou základnu, která se během let mění,
ale v posledních letech narůstá, což je pozitivní.
Počet členů okresu Šumperk (2003 - 2013)
1200
1021
Počet členů
1000
800
899
878
880
914
908
818
912
934
986
808
600
400
200
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Roky
10
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Šumperk
Výroční zpráva 2013
Obsah
Okresní rada Šumperk se představuje ........................................................................................ 2
Členové Okresní rady Šumperk ................................................................................................. 3
Základní údaje ............................................................................................................................ 5
Hospodaření ............................................................................................................................... 6
Akce za rok 2013........................................................................................................................ 7
Střediska sdružená pod Okresní radou Šumperk........................................................................ 8
Členská základna...................................................................................................................... 10
Obsah........................................................................................................................................ 11
Výroční zpráva 2013. Ses. Lada Matyášová. Šumperk: Junák – svaz skautů a skautek ČR,
ORJ Šumperk, 2014. 11. s.
11
Download

Výroční zpráva 2013