Medzinárodný festival
detských folklórnych súborov
XV. ročník
21.-24.6.2012 Bratislava
Vitajte, milí priatelia, na našom festivale!
Verím, že naše piesne, tance a radosť zo spoločenského stretnutia rozjasnia počas celého
festivalu oblohu nad Bratislavou i tváre všetkých priaznivcov folklóru.
Ako slnko rozohrieva svojimi lúčmi každý kúsok zeme,
nech lúče nášho festivalového slnka zasiahnu a potešia každého, kto festival navštívi.
Všetci sú u nás vítaní!
Naďa Čermáková
Prezidentka XV.MF DFS Bratislava 2012
Piatok 22.6.2012 10:00
Vystúpenie DFS v DK Budmerice
a DK Dunajská Lužná
15:00 – 16:30
Od 22. júna opäť ožije na tri dni historické centrum Bratislavy pestrými farbami krojov
stoviek detí, účastníkov XV. ročníka Medzinárodného festivalu detských folklórnych
súborov. Roztancované a spievajúce deti prirodzene a hravo prinesú do ulíc hlavného
mesta radosť a pôžitok, ktorý v sebe skrýva folklór. Mnohí z nás sa opäť potešia z krásy
ľudovej piesne, dynamiky tanca, pestrosti farieb ľudového odevu.
Slovenská metropola je prirodzeným miestom, kde sa usídlili a našli si domov obyvatelia z
celej našej vlasti. Preto vítam, že milovníci folklóru prostredníctvom detských folklórnych
súborov už roky oživujú ľudové tradície a kultúrne dedičstvo Slovenska. Za detskými
výkonmi – jednoduchosťou a prirodzenosťou – sa však skrýva veľa úsilia zachovať
a podporovať ľudové tradície, úsilia neustále nadchýnať novú generáciu pre folklór a
prinášať kvalitné ľudové umenie, ktoré zaujme obecenstvo. Preto patrí vďaka všetkým,
ktorí pracujú s deťmi vo folklórnych súboroch, takisto Cechu detských súborov Bratislavy
a okolia a všetkým, ktorí takýto kultúrny sviatok pripravili aj nám divákom.
Srdečne vítam v Bratislave aj hostí zo zahraničia – detské folklórne súbory z Bieloruska,
Bulharska, Českej republiky, Ruska a Srbska. Som veľmi rád, že bývalé kráľovské mesto
ožije aj folklórom iných národov Európy. Folklór je jedna z tých kultúrnych identít, ktoré
právom poukazujú na individuality národov zjednotených v Európe, preto mu treba dať
zelenú. Všetkých účastníkom festivalu želám príjemný pobyt v Bratislave a nám domácim,
ako aj turistom pekné a bohaté zážitky s detskými folklórnymi súbormi.
Milan Ftáčnik
Primátor Bratislavy
Milí účastníci detského folklórneho festivalu!
Vitajte na podujatiach festivalu, ktorý sa v Bratislave uskutočňuje už po pätnásty krát.
Som nesmierne rád, že aj v prostredí najmladšej generácie si krása ľudovej piesne a tanca
našla svojich priaznivcov a nadšencov, o čom svedčí obľuba detských folklórnych súborov.
Bratislavský samosprávny kraj výrazne podporuje podujatia, ktoré prezentujú odkaz
nášho kultúrneho bohatstva. Ochrana kultúrneho dedičstva, vrátane ľudového umenia,
tradícií a zvykov je v prostredí uponáhľaného, pretechnizovaného sveta síce zložitá,
no nepochybne obohacujúca pre celú spoločnosť.
Oceňujem, že aj detské folklórne súbory a ich pedagógovia sa významnou mierou podieľajú
na úspešnom napĺňaní tejto neľahkej úlohy. Držím Vám palce, aby Vám vydržala láska k
ľudovej tradícii, aby ste si naplno vychutnávali čaro ľudovej tvorivosti. Účastníkov festivalu
v mene bratislavskej župy pozdravujem a všetkým želám krásny pobyt v našom kraji.
Pavol Frešo
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Sprievod Starým Mestom, Námestie SNP,
Hviezdoslavovo námestie
16:30-19:00
Otvorenie Medzinárodného festivalu
detských folklórnych súborov na
Hviezdoslavovom námestí
Sobota 23.6.2012 15:00 – 18:00
Vystúpenie DFS na Hviezdoslavovom námestí
15:00 – 18:00
Vystúpenie DFS na námestí EUROVEA
Nedeľa 24.6.2012 16:00 - 18:00
Galaprogram v Dome kultúry Zrkadlový háj
Hostia festivalu
ŠTĚPNIČKA ČESKÁ REPUBLIKA
Celá ich práca sa odvíja v humornom štýle. Pásma
s ktorými vystupujú pôsobia ako hra, ktorá je
najprirodzenejším detským prejavom, ale čo najlepšie
nacvičená, aby diváka zaujala , pohltila a zanechala
príjemný zážitok. Skúšky sú zábavné, ale majú svoj
poriadok, deti z nich chodia unavené ale s dobrým
pocitom. Ich činnosť nie je len nácvik jednotlivých
tanečných krokov a pásiem, ale deti tiež chodia na
sústredenia, tábory, uskutočňujú mnohé programy.
Tak ako kedysi tak aj dnes najväčší dôraz v činnosti
súboru je kladený na vytváranie kamarátskej
atmosféry, vďaka ktorej sa deťom lepšie vystupuje.
JUNOST BIELORUSKO
Vznikol v roku 1983, v súčasnosti v
kolektíve tancuje takmer 200 dievčat
a chlapcov milujúcich tanec.
Do súboru prichádzajú ako 5-6 ročné
deti a zostávajú do dospelosti.
Ich vystúpeniam tlieskali
diváci miest Ruska, Gruzínska,
Poľska, Česka, Nemecka, Bulharska,
Belgicka. Vo svojom repertoáre majú
viac ako 80 rôznych úprav tanečných
choreografií. Právom súbor Junosť
prezývajú akadémiou detskej
choreografie.
Vedúci súboru
Natalia Litvinenka
Kontakt
Junost, 220050 Respublika Belarus,
g.Minsk, prospekt Partizanski, 117a
ČUKARICA SRBSKO
Bol založený v roku 1997 v Belehrade.
Napriek tomu, že pri svojom vzniku mal
okolo 20 členov, dnes má súbor takmer 120
aktívnych členov, spevákov, tanečníkov a
muzikantov od päť do šesťdesiatpäť rokov.
Snažia sa o prezentáciu neobmedzeného
folklóru Srbska, tradícií jednotlivých
regiónov krajiny aj prostredníctvom krojov
jednotlivých regiónov, autentických choreografií. Veľkoleposť, animácia, temperament, pôvab štýlu a vystúpenia v malebnom národnom kroji, je to, čím sa folklórny
tanečný súbor “Čukarica” predstavuje
v Srbsku aj na celom svete rovnako, už
pätnásť rokov. Súbor sa zúčastnil na
festivaloch v Taliansku, Poľsku, Grécku,
Maďarsku, Bulharsku, Macedónsku a Bosne
a Hercegovine.
Vedúci súboru
Albet Hauptmann, Eva Machu
Kontakt
Detský folklórny súbor Štěpnička, Komenského 753,
698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika
Telef. : +420 775873343, +420 737961115
e-mail: [email protected],
[email protected]
KRUPICA RUSKO
Ruská pieseň, láska k histórii a kultúre svojho národa spája členov tohto
folklórneho súboru. Vznikol v septembri v r. 1994 v škole No1268 v Moskve.
Jeho členmi ja takmer 100 detí vo veku od 6 do 17 rokov, skupina absolventov,
skupina rodičov a pedagógov. Už 15 rokov je s nami riaditeľka školy Vasiľčenko
Larisa Semenovna. Krupica – po slovensky zrná – zrniečka - presne tak sme
ako zrniečka začali zbierať národnú múdrosť - piesne, tance, obyčaje, aj keď
my sami sme zrnkami v nekonečnom oceáne kultúry. Vystúpenia súboru
mohli vidieť diváci v rôznych častiach Moskvy, ale aj v rôznych mestách
Ruska, v ruskom rozhlase i televízii. Je víťazom mnohých súťaží a festivalov
doma i v zahraničí. Navštívili Grécko, Francúzsko, Fínsko, Česko, Taliansko,
Nemecko.
Vedúci
Bogdan Irina Nikolaevna
Kontakt
Škola No1268 BAO, Moskva, 105212 Moskva, ul. 11. Parkovaja, d.50,
AGLIKA BULHARSKO
Vedúci súboru
Srdjan Zdravkovic, Marko Jovanov
Kontakt
„ČUKARICA“, Pozeska 4111000 Belgrade, Serbia
Telef. : +381 63 279 168, + 381 64 200 68 55
Tel/fax: (495) 468 8334,
mob.: 8 916 169 48 26
mail: [email protected]
Vznikol v roku 1995 pri XI. SOU „ Konstantin Konstantinov“ v Slivene v
Bulharsku. Viac ako 100 detí pôsobí v rôznych tanečných formáciách,
v ktorých predstavujú rôznorodý repertoár všetkých etnografických
oblastí Bulharska. Autentické kroje, emocionálne vystúpenie, precízna
tanečná a hudobná technika, originálne tanečné kompozície vyvolávajú
búrku potlesku medzi divákmi pri každom vystúpení mladých tanečníkov.
Vo svojej existencii má súbor niekoľko úspešných vystúpení na Cypre, v
Gruzínsku, Ukrajine, Grécku,Turecku, na Slovensku a v Čechách.
Vedúci súboru
Magdaléna, Tončo a Borislav Kisjovi
Kontakt
8800 Sliven, kv. Družba, XI.SOU „Konstantin Konstantinov“, Bulgaria
Telef. : 00359 878 302769
e-mail: [email protected]
Domáce súbory
Ľudová hudba
Bazička
Vedúci: Peter Obúch
Hradné údolie 1
811 01 Bratislava
+421 905 213 640
[email protected]
Čunovský kŕdel
Vedúca: Blanka Maászová
Hrnčiarska 144
8501 Bratislava
+421 904 644 521
[email protected]
Čečinka
Vedúca: Beáta Čečková
Tranovského 8
841 02 Bratislava
+421 903 031 450
[email protected]
Dolina
Vedúca: Naďa Čermáková
Lachova 23
851 03 Bratislava
+421 903 115 065
[email protected]
Hájenka
DĽH Jarabinka
Vedúci: Michal Štefanovič
Rovniankova 3
851 02 Bratislava
+421 918 181 672
[email protected]
Gerulata
Vedúca: Alžbeta Uhráková
Balkánska 12
851 10 Bratislava
+421 904 556 402
[email protected]
Kobylka
Vedúca: Miroslava Šimeková
Hradištná 43
841 07 Bratislava
+421 905 904 644
[email protected]
Klnka
Vedúca: Ingrid Saňková
Kpt. Rašu 10
841 02 Bratislava
+421 905 936 001
[email protected]
Kremienok
Vedúca: Katarína Baginová
Andreja Mráza 17
821 03 Bratislava
+421 903 821 321
[email protected]
Leváranek
Vedúca: Svetlana Valachovičová
ZŠ a MŠ Melíškova 650
908 73 Veľké Leváre
+421 905 810 268
[email protected]
Madovec
Vedúca: Jana Verešová
Pražská 5
811 04 Bratislava
+421 903 712 292
[email protected]
Malíček
Vedúca: Jana Verešová
Pražská 5
811 04 Bratislava
+421 903 712 292
[email protected]
Magdalénka
Trávniček
Vedúca: Alžbeta Vozárová
Vedúca: Zdenka Vaňová
Chorvátska 177
900 81 Šenkvice
+421 908 731 225
[email protected]
SD Prievoz-Cultus
Kaštielska 30
821 05 Bratislava
+421 908 228 128
[email protected]
Prvosienka
Vedúci: Maroš Červenák
Spoločenský dom Nivy
Súťažná 18
821 08 Bratislava
+421 903 238 038
[email protected]
Vienok
Vedúca: Dana Blahová
Račianska 53
831 02 Bratislava
+421 907 117 773
[email protected]
Pripravili
Prvosienka Šamorín
Vedúca: Ľudmila Jáchimová
Dunajská 12
931 01 Šamorín
+421 905 507 722
[email protected]
Danka Blahová, Beáta Čečková, Naďa Čermáková,
Maroš Červenák, Judita Dózsová, Jaroslav Gajdoš,
Ľudmila Jáchimová, Pavol Kollárik, Tomáš Kubla,
Darina Mladenovová, Marián Moravčík, Alžbeta Uhráková,
Jana Verešová, Alžbeta Vozárová, Štefan Zima
1997
15
rokov
2012
Organizátor
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia
Spoluorganizátori
Hlavné mesto SR, Bratislavský samosprávny kraj,
MČ Bratislava – Staré Mesto, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Spoločenskú záštitu prevzali
Minister kultúry SR Marek Maďarič, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo, Primátor Hlavného mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik a
Predseda Folklórnej únie na Slovensku Štefan Zima
Finančne podporili
Ministerstvo kultúry SR, Hlavné mesto SR Bratislava,
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre,
MČ Bratislava Nové Mesto, MČ Bratislava Petržalka,
MČ Bratislava Staré Mesto, MČ Bratislava Rača
Ďakujeme za spoluprácu
Malokarpatskému osvetovému stredisku v Modre, Hotelom Plus v Bratislave, BKIS,
KZ Petržalky, OÚ Budmerice , ZŠ Budmerice, OÚ Dunajská Lužná, ZŠ Dunajská
Lužná, ŠJ Dunajská Lužná, Miestnemu kultúrnemu stredisku v Dunajskej Lužnej,
Tlačiarni Neumahr
Mediálny partner
Rozhlas a televízia Slovenska
Download

Bulletin - Cech detských folklórnych súborov