ETF analiza lanca vrijednosti u
sektoru mljekarstva: ciljevi, logika
i očekivani rezultati
Ummuhan Bardak
European Training Foundation (ETF)
Podgorica, 15. jun 2012.
1
Ciljevi i očekivani rezultati
ƒ Zašto kvalitetni mliječni proizvodi sa sjevera ne mogu da dopru do domaćeg
tržišta, a naročito do turističkog sektora na jugu?
ƒ Kako otvoriti više radnih mjesta i/ili veće prihode za proizvođače/prerađivače
mlijeka na sjeveru povezivanjem sa turističkim sektorom na jugu?
ƒ Što treba poboljšati u lancu vrijednosti u mljekarskom sektoru (specijalni
proizvodi, subjekti) da bi se otvorilo više radnih mjesta na sjeveru?
ƒ Koje su konkretne vještine i obuka potrebni za ovakva radna mjesta da bi ona
bila održiva i profitabilnija?
¾Identifikovanje izazova i mogućnosti u svakom segmentu mljekarskog
lanca vrijednosti od sjevera ka jugu (od poljoprivrednika do prerađivača,
trgovaca i potrošača)
¾Izrada preporuka politike sa ciljem da se poveća dodata vrijednost koja se
dobija u lancu mljekarstva, a i prihodi i zapošljavanje na sjeveru
2
Obrazloženje za ETF prijedlog (1)
ƒ
Crna Gora ima privredu koja se bazira na uslugama (70% BDP-a i 73%
ukupne zaposlenosti), i naročito se oslanja na turističke djelatnosti
ƒ
Procvat turističkog sektora sa godišnjim rastom od 12,4% godišnje – 2009.
godine, ukupan prihod od turizma i putovanja od 730 miliona EUR (20,8%
BDP-a)
ƒ
Očekuje se da 2011. godine Crnu Goru posjeti 1,12 miliona stranih turista,
što će dovesti do stvaranja direktnog prihoda od 634 miliona EUR
ƒ
14.700 direktnih radnih mjesta otvoreno je u ovom sektoru (9% ukupne
zaposlenosti), dok je to indirektno 29.300 radnih mjesta (17,8% ukupne
zaposlenosti) u hotelima, restoranima i turističkim agencijama
ƒ
Otvaranje dodatnih 25.000 novih radnih mjesta tokom narednih 10 godina,
što znači da će ih do 2012. godine biti 62.000 (33,2% ukupne zaposlenosti)
ƒ
Turizam je skoncentrisan na jugu (primorje) Crne Gore gdje je i najviše
stranih direktnih investicija, dok sjever zemlje ima potencijal za agro-turizam
3
Obrazloženje za prijedlog ETF-a (2)
ƒ
Otvaranje radnih mjesta u turističkom sektoru dešava se na jugu, čime se dugoročno
nezaposlenima na sjeveru pruža malo mogućnosti ako se ne presele
ƒ
U poljoprivrednom sektoru zaposleno je ukupno 17.000 lljudi (oko 7% ukupne
zaposlenosti), a doprinos poljoprivrede BDP-u je 15%
ƒ
Poljoprivreda i stočarstvo naročito su važni na sjevero-istoku Crne Gore: 70% svih
poljoprivrednika ima i stoku
ƒ
Ovo je sektor sa potencijalom što se radnih mjesta tiče za dugoročno nezaposlene, ali
radna mjesta nisu zadovoljavajuća, jer su prihodi mali, a uslovi rada loši
ƒ
Crna Gora je neto uvoznik poljoprivrednih i mliječnih proizvoda (godišnje>20 miliona
eura se troši na uvoz mliječnih proizvoda, posebno iz Srbije)
ƒ
Turistički sektor na jugu ne koristi lokalne mliječne proizvode u velikoj mjeri – npr.
Problemi sa higijenom, standardima bezbjednosti hrane (a možda i marketing?)
ƒ
Kvalitetno i sigurno snabdijevanje mliječnim proizvodima neophodno je za uspjeh
hotela i restorana i za veću dodatu vrijednost u turističkom sektoru
4
Obrazloženje za prijedlog ETF-a (3)
ƒ
Prehrambeno-prerađivačka industrija: 6% BDP-a, 3,6% ukupne zaposlenosti: uglavnom
napici, nakon kojih slijedi meso i mliječni proizvodi
ƒ
Sektor mljekarstva: 8% bruto dodate vrijednosti, 9% ukupne zaposlenosti u
prehrambenoj industriji, samo mlijeko predstavlja 25% bruto poljoprivrednog proizvoda
ƒ
Stado u mljekarstvu: 78.000-100.000 krava, 200 miliona litara mlijeka se proizvede na
26.300 mljekarskih gazdinstava (uglavnom mala porodična imanja, 2-3 krave po
porodici)
ƒ
76% proizvodnje mlijeka ostaje na imanjima, nešto se proda na lokalnom tržištu nakon
prerade na imanju, a samo 15% ukupne proizvodnje mlijeka šalje se prerađivačkim
preduzećima
ƒ
Preduzeća za preradu mlijeka: ukupno 15-19 preduzeća, uglavnom malih dimenzija, sa
dnevnom preradom 1-20 tona mlijeka, ‘jogurt’ najznačajniji proizvod
ƒ
Problemi sa prikupljanjem mlijeka sa imanja, higijenskim standardima i standardima za
bezbjednost hrane, marketingom prerađenih proizvoda i lokalnih specijaliteta
ƒ
Više pažnje treba posvetiti distribuciji prerađenog mlijeka i mliječnih proizvoda:
veleprodaji, lancima maloprodajnih objekata, supermarketima, specijalizovanim
prodavnicama, turističkom sektoru
5
Povezivanje mljekarske proizvodnje sa turističkim
sektorom
Ukoliko proizvodnja mlijeka na sjeveru zadovolji komercijalne potrebe i
ukuse turističkog sektora na jugu, benefiti turizma mogli bi se osjetiti i
kod proizvođača/prerađivača u mljekarstvu:
¾(i) da se ispitaju “obrnutim redom” veze od turističkog sektora (hoteli i
restorani) na jugu prema proizvođačima/prerađivačima mliječnih
proizvoda (mlijeko i sir) na sjeveru
¾(ii) da se identifikuju ograničenja i mogućnosti za proizvođače i
prerađivače u proizvodnji, skladištenju, preradi, marketingu i distribuciji
proizvoda u njihovom povezivanju na ‘lanac vrijednosti’ turizma
¾(iii) da se utvrdi uloga ljudskih resursa, znanja i vještina u cjelokupnom
lancu vrijednosti, i vrsta ulaganja u razvoj ljudskog kapitala sa ciljem da
se poveća broj mogućnosti za dugoročno nezaposlene da nađu posao i
zarađuju
6
Metodologija i pokrivenost
Studija koja uključuje i analizu i preporuke kroz:
•Analizu dokumentacije: analizu postojećeg znanja o mljekarskom
sektoru u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na sjeverni region
•Prikupljanje novijih statističkih podataka o mljekarskom sektoru:
njegove stvarne i potencijalne dimenzije u nacionalnoj i regionalnoj
privredi
•Detaljni razgovori (intervjui) sa svakim segmentom lanca vrijednosti u
mljekarskom sektoru: poljoprivrednici, prerađivači, trgovci i potrošači u
turizmu
•Ključni fokus: položaj sjevera (11 opština) u ovom sektoru, i mlijeko i sir
(ali ne isključujući jogurt i kajmak)
•Stavke djelovanja za otvaranje novih radnih mjesta, povećanje prihoda i
potrebe za vještinama/obukom, bazirane na trgovinskim vezama od
7
sjevera ka jugu
Koraci i vremenski raspored
• Izabran ekspertski tim: Vanredni profesor Liesbeth Dries (Wageningen
University), Dr. Milan Marković (Biotehnički fakultet, Podgorica), eksperti ETFa
• Analitički okvir usaglašen: Nacrt studije koji pokriva svaki segment lanca
vrijednosti u mljekarstvu (od poljoprivrednika do prerađivača, trgovaca i
potrošača)
• Početni seminar koji se organizuje 15. juna sa ciljem da se prezentuje i
diskutuje o analitičkom okviru, metodologiji i preliminarnim nalazima intervjua
• Analizu treba završiti do septembra i poslati na komentare nacionalnim
akterima
• Seminar potvrde treba da se organizuje u novembru da bi se prezentirali
rezultati i razgovaralo o nalazima analize (22. novembar, četvrtak?)
• Uključenost nacionalnih aktera (tj. radnika, poljoprivrednika i agencije za razvoj
malih i srednjih preduzeća) i koordinacija sa međunarodnim donatorima
8
Nacrt ETF analize lanca vrijednosti
• Pregled strane potrošača u mljekarskom lancu vrijednosti u
maloprodajnom sektoru na jugu i najznačajniji akteri u pružanju
prehrambenih usluga u turizmu
• Pregled strane proizvođača/prerade lanca vrijednosti u mljekarstvu sa
fokusom na sjever (u poređenju sa nacionalnim kontekstom)
• Pregled pod-sektora sira i lokalnih specijaliteta sa potencijalom za
‘niše’ na tržištu
• Ključni akteri i organizacije uključeni u mljekarski sektor (i na
nacionalnom nivou i na nivou sjevernog regiona) i odnosi moći
• Vizija za rast mljekarskog sektora na nacionalnom nivou i na nivou
sjevernog regiona: analiza mogućnosti i ograničenja
• Preporuke za poboljšanje uloge/pozicije mljekarskog lanca vrijednosti
na sjeveru tako da se poveća zaposlenost i prihodi
9
Početni seminar i prezentacije eksperata
•
Cilj početnog seminara: prezentirati/ razgovarati o analitičkom
okviru, metodologija i preliminarni nalazi prvih intervjua, dobiti
povratne informacije od učesnika o fokusu analize i sugestije za
poboljšanja
•
Prezentacija Liesbeth Dries: Kako izvršiti ‘analizu lanca vrijednosti’:
definicija, metodologija i očekivani benefiti? Koje su prednosti ove
analize na strani tražnje za povećanje zaposlenosti i prihoda?
•
Prezentacija Milana Markovića: Lanac vrijednosti u mljekarskom
sektoru na sjeveru Crne Gore i u turističkom sektoru na jugu: koji su
najznačajniji izvori informacija i lista ispitanika? Koji su preliminarni
rezultati prvih intervjua obavljenih sa lokalnim akterima?
10
Download

ETF analiza lanca vrijednosti u sektoru mljekarstva: ciljevi, logika i