8
1)
işleminin sonucu kaçtır?
2)
Rakamları
kümesinin elemanlarından oluşan , rakamları farklı üç
basamaklı birbirlerinden farklı tüm sayıların toplamı kaçtır ?
3)
Saat 10:26 iken akrep ile yelkovan arasındaki küçük açının ölçüsü kaç
derecedir ?
3
4)
Bir AUDİ Manisa’dan İzmir’e dogru ve bir BMW İzmir’den Manisa’ya doğru
aynı anda hareket etmeye başlıyorlar.Hareketlerinden belli bir süre sonra Manisa ile İzmir arasında bir K noktasında karşılaşıyorlar.Karşılaşmalarından sonra
AUDİ İzmir’e 12 dakikada ve BMW Manisa’ya 27 dakikada ulaşıyor. BMW,
İzmir’den Manisa’ya toplam kaç dakikada gelir?
5)
bir doğal sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi
rakamı olabilir ?
A) 266
B) 325
C) 643
D) 689
E) 725
6)
Yukarıdaki şekilde
A) 1,5 B)2 C) 2,5 D)3 E) 4
4
sayısının son üç
7)
Aşağıdaki çarpımlardan hangisi en küçüktür ?
A)
B)
C)
D)
E)
8)
sayısının bölenlerinden 24’ün katı olan ama 9’un katı olmayanların
toplamı kaçtır ?
A) 3744 B) 3756 C) 3768
D) 3800
E) Hiçbiri
9)
şartını sağlayan kaç farklı üç basamaklı
sayısı yazılabilir ?
A) 45
B) 145
C) 155
D) 165
5
E) 175
10 ) Aynı işi Ali ile Serdar 19 günde, Erdal ile Serdar 18 günde ve Ali ile Erdal 17 günde
bitirebiliyor.Ali,Serdar ve Erdal’ın çalışma hızlarını sıralayınız ?
11)
12)
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
6
E) 12
13)
Ünlü Alman Matematikçisi Gauss’a öğretmeni 1’ den 100’ e kadar olan
tamsayıların toplamını bulmasını istemiş, henüz çocuk olan Gauss kısa bir
sürede cevabı 5050 bulmuştur.
Şimdi sorumuz şu; 1’ den 100’ e kadar olan tamsayıların rakamlarının toplamını
bulunuz. (Sayıların kendilerinin toplamını değil rakamlarının toplamı sorulmuştur.)
A) 898 B) 899 C) 900 D) 901 E) 902
14)
Eğer
A) –2
ise k kaçtır ?
B) –1
C) 1
D)
E) 2
15)
şartını sağlayan kaç farklı
A) 113
B) 110
tamsayı ikilisi vardır ?
C) 107
D) 105
7
E) 103
16)
Aşağıdaki şeklin uygun şekilde katlanmasıyla bir küp oluşturuluyor.Bir köşesi
ortak olan 3 yüzdeki noktaların toplamı en fazla kaç olabilir ?
A) 15
17)
C) 13
D) 12
E) Hiçbiri
ŞEHZADEŞEHZADEŞEHZADE…………
Yazılımınında baştan 343. harf hangisi olur ?
A) Ş
18)
B) 14
B) E
C) H
D) Z
E) A
Bir gün Matematik dersinde, 21 öğrenci bulunan bir sınıfta öğretmen tahtaya
‘1’ rakamını yazdı ve sınıfın ilk öğrencisi olan Rıdvan’dan tahtaya gelip pozitif bir tam sayı yazmasını istedi.Rıdvan aklına gelen pozitif bir tam sayı yazdı.
Rıdvan’dan sonra sırasıyla gelen öğrencilerin herbiri tahtaya daha önce yazılmış
bütün sayıları toplayıp sonucu tahtaya yazdılar.Sınıfın son öğrencisi olan Rüveyda tahtaya
sayısının açılımı olan sayıyı yazdığına göre Rıdvan’ın tahtaya
yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 15 B) 16
C) 31
D) 32
8
E) 63
19)
A) 0
tamsayı ikilisi
tamsayı olmak üzere aşağıdaki denklem sistemi verilmiş
ise
20)
A) 0
21)
eşitliğini sağlayan kaç tane farklı
vardır ?
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
B) 2
C) 4 D) 6
E) 8
Boyutları 2, 3, 5 cm olan dikdörtgenler prizması biçiminde 7500 adet tuğla ile
mümkün olduğunca büyük bir küp yapılırsa kaç tuğla artar?
A) 29
B) 60
C) 200 D) 300
9
E) 804
22)
olmak üzere
ifadesinin birler basamağı kaçtır ?
A) 1
23)
B) 2
C) 4
D) 5
E) Hiçbiri
açılımından gelen
A) B)
ifadesindeki
C)
sayısı kaçtır ?
D)
E) Hiçbiri
24) Önbilgi: Basit ve kapalı bir eğrinin 3 temel özelliği vardır.
i) Devamlıdır.(El kaldırmadan çizilir.)
ii) Kendisini kesmez.
iii) Başladığı noktada sona erer.
Soru : Aşağıda görülen kare şeklindeki 10cm×10cm boyutundaki
fayansların üzerine köşe merkezli iki adet çember yayı resmedilmiştir.
Bu fayanslar kullanılarak kare şeklinde ve 40cm×40cm boyutunda bir zemin döşenmek isteniyor.Bu zeminde çember
yaylarının birleşmesinden oluşturulabilen en uzun boylu basit
kapalı bir eğrinin uzunluğu kaç cm olur?
10
25)
Yanda görülen uzunluğu 10 m olan
bir duvarın soldan 4 m uzaklıktaki bir
noktasına 8 m uzunluğunda bir iple
bağlanan bir ineğin otlayabileceği maksimum alan nedir?(Duvarın eni ve ipin
ineğin boynuna bağlı olduğu gibi detaylar
hesaba katılmamalıdır.)
ise, A sayısının rakamları toplamı kaçtır ?
26)
27)
A(ABC)=?
11
28)
144 sayısının tüm pozitif tam bölenlerinin çarpımı kaçtır?
29)
ABCD bir paralelkenar
A,K,F,E ve D,K,B doğrusal noktalar
A(ADK) = 12 cm²
A(BFE) = 9 cm² ise
A(DKFC) = ?
30)
D
4
C
ABCD bir dikdörtgen
D,B,F doğrusal noktalar
3
|AD|=3, |DC|=4
A
B
|DB| = |BF| ise |AF| = ?
F
12
Download

9. yarısma 8. sınıf