РИТАМ РАДА У ШКОЛИ
1.ЧАС:
8:30-9:15
2.ЧАС: 9:20-10:05
3.ЧАС: 10.30-11:15
4.ЧАС: 11:20-12:05
5.ЧАС: 12:15-13:00
6.ЧАС: 13:05-13:50
7.ЧАС: 13:55-14:40
Download

Ритам рада у Школи - Gimnazija "Stefan Nemanja"