Podniková norma
Nákup hrubých přířezů
Závazné pokyny pro dodavatele přířezů
Originální název a cesta k dokumentu:
F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\Originální dokumenty\N030-5 Nákup hrubých přířezů.docx
Verze: N030-5
Aktualizace: 2012-10-05
Správce normy: Ing. Miroslav Roubal
•
Materiál
Materiálem pro dodávky je buk popřípadě habr.
•
Rozměry
Tloušťka: Skutečná 24+ mm max. 32 mm / fakturační 22 mm
Šířka přířezů:
Pořezová:
47 mm (maximálně 52 mm)
Fakturační:
39 mm (max. do 15 %)
55 mm (maximálně 60 mm)
47 mm
67 mm (maximálně 72 mm)
58 mm
75 mm (maximálně 80 mm)
67 mm
Přířezy šířky 39 (47) mm maximálně v množství do 15 % z dodávky na kamionu.
Délka přířezů: Řezaná minimálně 300 mm, maximálně 3 10mm/ fakturační 270 mm.
Vlhkost:
Přířezy se dodávají čerstvé s ošetřením čel, po dohodě vzduchosuché.
Jakost:
Přířezy jsou vyráběny z bočního řeziva, střed je vyloučen.
radiální průběh vláken (viz. Obr.1)
do 5 %
poloměrový průběh vláken ( viz. Obr. 2)
přípustné
dřeň (střed)
nepřípustné
jádro plamencové, černé
nepřípustné
jádro pouze světlé, čisté, téměř nerozeznatelné
do 10 %
přípustná oblina, kůra (obr. 3)
do 5 %
nepravidelný průběh vláken (svalovitost, nepravidelnost vl.)
nepřípustné
vada do 3 mm (suk, očko, zárost, jiné)
do 3 %
vada nad 3 mm (seskupení oček, suk, očko, zárost, jiné)
nepřípustné
hniloba měkká, tvrdá
nepřípustné
vady tvaru a rozměru
nepřípustné
čelní trhliny
nepřípustné
popraskané
nepřípustné
Kusy přířezů, které překročí procento dovolených vad se berou jako vady nepřípustné.
Ošetření čel: Je vyžadováno celoroční zatírání čel přířezů přípravkem Lignopol-M, po dohodě
jiným. Ošetření čel musí být provedeno optimálně, aby plnilo funkci proti prasklinám a neslepovalo
přířezy a ploklady k sobě. Věnovat maximální pozornost vzniku prasklin a trhlin. Po doskládání,
případně i nedoskládanou paletu na konci směny ihned opatřit nátěrem proti praskání čel. Palety
nevystavovat slunci, uskladňovat před nakládkou tak, aby čela palet byla dokonale zastíněna.
Ošetření proti plísni: V letním období je vyžadováno ošetření celé palety přípravkem proti plísni
DERON (zakoupíte na www.moset.cz). Při použití streč fólie pro zpevnění přepravovaných palet,
provést omotání těsně před nakládkou. Zabránit tak vzniku plísním a zapaření.
Měření:
Tloušťka, šířka, a délka přířezů se měří posuvným měřítkem na koncích i středu.
Šířka přířezů: Pokud nebude dodržena stanovená šířka přířezů, bude proveden odečet do nejbližší
nižší šířky.
Kvalita dodávek: Zjistí li se více jak 5 % nepřípustných kusů oproti kvalitě uvedené shora, má
odběratel právo uplatňovat vady - požadovat dobropis nebo náhradní plnění. Zjistíli se více jak 10 %
nepřípustných kusů oproti kvalitě uvedené shora, má právo odběratel dodávku vrátit na náklady
dodavatele.
Výpočet objemu: Objem přířezů se vypočítává s přesností na 0,001 m3.
Uložení přířezů: Uložení a proložení přířezů dle nákresu, na jednorázové smrkové palety typu EUR
(80x120 cm) na výšku 200 + 5 cm včetně palety. Na proložení přířezů použít 100% kvalitní jehličnaté
proklady o rozměrech 22x35x795 mm (maximálně 24x50x800 mm), případně po dohodě jiným.
Proklady po dohodě vracíme. Na jedné paletě jsou uloženy přířezy pouze jednoho rozměru a druhu,
proložené stejnýmy proklady.
Každá paleta je opatřena nesmazatelným popisem, totožným s dodacím listem. Při skladování před
odvozem, musí být paleta zajištěna proti povětrnostním vlivům (zastínění, zakrytí, zabránění
zatečení, apd.).
Každá paleta je pro nakládku, vykládku a přepravu řádně zatažena plastovou páskou v místech dle
nákresu, případně zajištěna fixační fólií. Nepřesné uložení je důvodem k uplatňování množstevní
náhrady.
Dodací list: Musí obsahovat pro naše potřeby: číslo balíku, druh materiálu, rozměry materiálu
(tloušťka, šířka, délka), počet kusů na paletě, kubaturu palety, celkovou kubaturu jednotlivých šířek a
počty kusů, celkovou kubaturu. Datum na dodacím listu a paletě musí být stejné.
•
Označení palet
Každá paleta, musí být jednoznačně identifikovatelná a musí být označena štítkem o formátu A5,
který je uložen v plastové kapse (možno zakoupit například na www.pasky.cz). Tento štítek bude na
každé paletě připevněn pevně do proložky ( rýsováček, hřebík, spona apod.) z čela palety cca 40 cm
od horní hrany na střed. Štítek bude vyplněn tužkou, popřípadě natištěn na tiskárně.
•
Vyplnění štítku
Číslo palety: Bude se jednat o pořadové číslo
v nekonečné řadě. To znamená, že první
dodávka od dodavatele bude mít 15 palet, tak
čísla paletu budou od 1 do 15. Druhá dodávka
bude mít 17 palet první paleta z této dodávky
bude pokračovat pořadovým číslem 16 až do
32. Dále každou další dodávku bude číslo
pokračovat. Číslo na paletě musí souhlasit
s číslem na dodacím listu. Bude prováděna
kontrola množství.
Dodavatel: Zde si každý dodavatel předtiskne
jméno své firmy
Dodavatel (B-Z): Každý dodavatel od nás
obdrží písmenko. Toto písmeno se bude
uvádět na každé kartě a bude se stříkat
sprejem na jednotlivé palety/balíky. Zároveň
toto číslo tvoří tzv. skladovou položku na
skladě v počítači. V tomto případě je skladová
položka B47H (značící, že se jedná o přířezy
habrové od dodavatele B). Pokud by stejný
dodavatel dodal bukové, bude kód B47B.
B-buk/H-habr: V tomto políčku bude uveden
druh dřeva, o jaký se jedná H – habr, B-buk.
Obr.: Štítek na paletě
Rozměr – zde se uvede jaký je fakturační rozměr přířezů na paletě.
Kusy – uvede se počet kusů přířezů na paletě. Provádíme evidenci kusech přířezů.
Vyrobil – platí pouze pro vnitřní potřebu firmy Stabila a dodavatelé nevyplňují.
Datum: Datum dodávky. Pozor datum musí souhlasit s datem na dodacím listu.
Obrázek 5: Způsob prokládání přířezů
výška palety 200 + 5 cm
14
Petra hold
67x270
Datum:
120 cm
paleta typu EUR
identifikační lístek
prokládání přířezů je nutné dodržovat s maximální přesností
použít jehličnaté proklady 100% kvality o rozměru 22x 35x 800 mm
plastová páska řádně zatažená pro přepravu
80 cm
Download

N030-5 Nákup hrubých přířezů.pdf