STAV EB NÍ HR ANO LY D E KW O O D
DATUM VYDÁ NÍ
KVH – masivní
konstrukční dřevo
PROFILY KVH Z MASIVNÍHO DŘEVA
Charakteristika
Profily KVH z masivního dřeva
jsou čtyřstranně hoblované profily
z jehličnatého (převážně smrkového) dřeva se
sraženými hranami. Délkovým nastavováním
jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje
lze dosahovat délek až 16 m. Profily jsou
technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle
kvality povrchů se rozdělují na pohledové
(KVH-Si) a nepohledové (KVH-NSi) hranoly.
Možnosti použití
Masivní konstrukční dřevo KVH se nejčastěji
využívá pro nosné konstrukce dřevostaveb
a střešní konstrukce. S výhodou lze KVH
profily použít pro realizaci krovů pohledových
z interiéru.
Parametry masivního konstrukčního dřeva KVH
Základní vlastnosti KVH (dle EN 338):
Třída jakosti
S10TS
Třída pevnosti
C24
Vlhkost dřeva
15 % ± 3 %
hustota [kg/m2]
ρk
350
pevnost v ohybu
f m,k
24
pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny
f t,0,k
14
pevnost v tahu kolmo k vláknům
f t,90,k
0,4
pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny
f c,0,k
21
pevnost v tlaku kolmo k vláknům
f c,90,k
2,5
pevnost ve smyku
f v,k
4
průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny
E 0,mean
11
5% kvantil modulu pružnosti kolmo k vláknům
E 0,05
7,4
průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům
E 90,mean
0,37
průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku
G mean
0,69
Charakteristické hodnoty pevností [N/mm2]
Charakteristické hodnoty tuhostí [kN/mm2]
Sortiment běžně vyráběných KVH profilů s množstvím v jednom balení:
šířka\výška
[mm]
60
80
100
120
140
160
180
200
40
180
130
110
90
80
70
60
50
104
88
64
56
91
77
63
56
49
42
35
35
65
55
45
40
35
30
25
25
44
36
32
28
24
20
27
24
21
18
15
24
21
18
15
50
60
80
100
120
140
126
220
240
260
280
28
28
28
20
20
20
20
16
16
16
15
12
12
12
15
12
40
40
Běžně dodávané profily mají délku 13 m, vybrané profily se vyrábí i v jiných délkách. Pro bližší informace kontaktujte svého
obchodního zástupce.
2013|09
S TAVEB NÍ HR ANO LY D E KW O O D
KVH – masivní konstrukční dřevo
Masivní konstrukční dřevo KVH je dodáváno ve dvou kvalitativních třídách: pohledová – KVH-Si a nepohledová
– KVH- Nsi. Tabulka kritérií kvality povrchů udává rozdíly ve sledovaných parametrech pro tyto třídy.
Kvalita povrchů KVH
KVH-Si
(pohledová)
Pohledová kvalita je určena do míst, kde jsou na konstrukci kladeny estetické nebo architektonické
požadavky (viditelné prvky). U pohledové kvality je kontrolována barevnost dřeva, stav suků, zásmolky,
poškození hmyzem a další estetické vlastnosti.
KVH-NSi
(nepohledová)
Nepohledová, konstrukční kvalita je určena do míst, kde KVH hranoly neplní estetickou
či architektonickou funkci (skryté prvky).
Poznámka: Mechanické vlastnosti nejsou ovlivněny kvalitou povrchů. Hniloba, napadení jmelím a zárost nejsou přípustné.
Kritéria kvality povrchů
Znak výběru
Pohledová kvalita (KVH-Si)
Nepohledová kvalita (KVH-NSi)
jakostní třída
S10TS
S10TS
Poznámka
oblina
nepřípustná
max 10 % menší strany průřezu
(měřeno šikmo)
zvýšený požadavek proti
ČSN 73 2824-1:2003
suky (sukovitost)
A  2/5
A  2/5
odpovídá jakostní třídě S10TS
dle ČSN 73 2824-1:2004
stav suků
volné a vypadavé suky jsou
nepřípustné
šířka letokruhů
do 6 mm
do 6 mm
odpovídá jakostní třídě S10TS
dle ČSN 73 2824-1:2004
odklon vláken
 12 %
 12 %
odpovídá jakostní třídě S10TS
dle ČSN 73 2824-1:2004
výsušné trhliny
do 1/2
do 1/2
odpovídá jakostní třídě S10TS
dle ČSN 73 2824-1:2004
zamodrání
nepřípustné
přípustné
u KVH-NSi odpovídá výběrové
třídě dle ČSN 73 2824-1:2004
tlakové dřevo
do 2/5
do 2/5
odpovídá jakostní třídě S10TS
dle ČSN 73 2824-1:2004
poškození
hmyzem
napadajícím
čerstvé dřevo
nepřípustné
přípustné jsou otvory ve dřevě
do průměru 2 mm
u KVH-NSi odpovídá výběrové
třídě dle ČSN 73 2824-1:2004
smolníky
šířka b  5 mm
zvýšený požadavek pro masivní
konstrukční dřevo KVH-Si
Zakřivení
šroubové
max. 1mm/25 mm šířky
hranolu /2 m
max. 1mm/25 mm šířky
hranolu/2 m
podélné
při řezu mimo střed max.
4 mm/2 m délky, při řezu středem
max. 8 mm/2 m délky
při řezu středem max. 8 mm/ 2 m
délky
u KVH-NSi odpovídá výběrové
třídě dle ČSN 73 2824-1:2004
Další specifikace
povrchová úprava
4-stranně hoblované a fasetované
úprava zakončení
zaříznutá čela pod pravým úhlem
4-stranně hoblované/zarovnané a fasetované
balení
na základě poptávky jednotlivé vlisy balené
do fólie; balík čtyřstranně opatřený fólií
balík, čtyřstranně opatřený fólií
označení
na úzké straně
průběžné označení na úzké straně
Poznámky
Uváděná kvalita a kritéria kvality povrchů jsou převzaty z podkladů výrobce.
Výrobce KVH profilů:
KONTAKTY
AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
odbyt, technická podpora
BENEŠOV
BEROUN
BLANSKO
BRNO
ČESKÁ LÍPA
Č. BUDĚJOVICE – Litvínovice
Č. BUDĚJOVICE – Hrdějovice
DĚČÍN
FRÝDEK-MÍSTEK
HODONÍN
HRADEC KRÁLOVÉ
CHOMUTOV
JIČÍN
technická podpora
317 700 586
311 621 251
510 003 011
545 231 166
487 823 917
387 313 576
387 225 033
412 512 105
555 122 009
518 322 508
495 546 656
474 668 554
491 011 013
JIHLAVA
JINDŘICHŮV HRADEC
KARLOVY VARY
KARVINÁ
KLADNO
KOLÍN
LIBEREC
LOVOSICE
MOST
NOVÝ JIČÍN
OLOMOUC
OPAVA
OSTRAVA
561 010 060
384 320 619
353 579 068
555 122 001
312 661 095
321 623 249
485 134 143
411 142 001
476 700 635
556 720 322
585 311 354
553 623 833
596 618 904
PARDUBICE
PELHŘIMOV
PLZEŇ
PRAHA – MALEŠICE
PRAHA – VESTEC
PRAHA – ZLIČÍN
PRACHATICE
PROSTĚJOV
PŘEROV
PŘÍBRAM
SOKOLOV
STARÉ MĚSTO U UH
STRAKONICE
466 301 957
565 382 173
377 329 119
272 705 825
227 620 302
257 950 751
388 328 133
582 331 076
581 701 734
318 599 296
352 661 175
572 501 832
383 322 029
SVITAVY – Olomoucká
SVITAVY – Olbrachtova
ŠUMPERK
TÁBOR
TRUTNOV
TŘEBÍČ
TŘINEC
ÚSTÍ NAD LABEM
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZLÍN – PŘÍLUKY
ZLÍN – LOUKY
ZNOJMO
461 540 866
461 530 900
583 283 329
381 279 232
499 329 468
561 011 000
558 340 885
475 216 739
571 610 685
577 219 613
571 122 010
515 223 059
ATELIER DEK
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
www.atelier-dek.cz
Download

KVH – masivní konstrukční dřevo