1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Aziz TORUN
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı
SİZİ GAYRİMENKULÜN ZİRVESİNE BEKLİYORUZ…
Son 12 yıldır Türkiye ekonomisi istikrarlı
büyümesini sürdürüyor. Bugün gayrimenkul
sektöründe, gelişen ülkeler arasında ülkemiz her
anlamda başı çekiyor, bölgesel güç olmaktan
çıkıp bir dünya gücüne dönüşüyor. Dolayısı ile
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden
gayrimenkul sektörü, bugün her zamankinden
daha fazla değer ve önem taşımaktadır.
Özellikle son yıllarda artan yatırımlar, dünya
ölçeğinde gerçekleştirilen projeler sektörü
daha da canlandırmış ve Türkiye’nin ekonomik
büyümesinin üzerinde bir ivme yakalamıştır. İnşaat
sektörü pek çok yan sektörü besleyen ana sektör
durumundadır. Ancak sektörü regule edecek yasal
düzenlemelerin sektörün hızına yetişemediği bir
gerçektir.
Gayrimenkul sektörünün önde gelen sivil toplum
kuruluşu GYODER olarak sektörün gelişimine
katkı sağlamak, gündemdeki sorunlara çözümler
geliştirmek ve sektöre yol göstermek amacıyla
3 Aralık 2014 tarihinde 14. Gayrimenkul Zirvesi’ni
düzenleyeceğiz.
Gayrimenkul
ve
ekonomi
alanındaki uzmanların bir araya geleceği Zirve’de,
katılımcılar sektöreki konulara ve sorunlara geniş
bir çerçeveden bakma fırsatı yakalayacaklardır.
Hem Türkiye hem dünya ekonomisinin bugünü ve
geleceğinin değerlendirileceği, sektöre ilişkin tüm
başlıkların ele alınacağı Zirve’de birçok uzman,
duayen ve profesyonel yer alacaktır. Zirve’de bu yıl
özellikle “Gayrimenkul Sektörünün Algı ve İtibarı”,
“Sektörde Balon Var Mı?”, “Doğru Bildiğimiz
Yanlışlar”, “İş Dünyası Gayrimenkul Platformunda”,
“Bina ile Güveni Birlikte İnşa Etmek” gibi konu
başlıkları, konusunda duayen olmuş birçok
konuşmacı tarafından değerlendirilecektir.
Bu kapsamda 14. Gayrimenkul Zirvesi’nde
birikimlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak
olan konuşmacı ve panelistlere, organizasyonun
gerçekleştirilmesinde büyük destek ve katkıları
olan tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza
şimdiden teşekkürlerimizi bir borç bilirim.
Türkiye gayrimenkul sektörünün gündemini
belirleyen en önemli etkinlik olan 14. Gayrimenkul
Zirvesi’nde buluşmak dileğiyle…
Aziz TORUN
GYODER
Yönetim Kurulu Başkanı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Türkiye istikrarlı ekonomisi ile 1 trilyon dolara
yaklaşan Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’yla bugün
dünyanın 16, Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi
haline gelmiştir. Küresel ekonomiyle entegre
halinde olan ülkemiz, Avrupa ile Orta Doğu, Asya
ve Afrika ülkelerini birbirine bağlayan konumu ile
Türkiye’yi uluslararası bir lojistik merkez yapmak
için ideal özelliklere sahiptir.
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
GAYRİMENKUL ZİRVESİ
--------------------2014 ---------------------
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN
ALGI VE İTİBARINI ARAŞTIRDIK!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak
ERA Research iş birliği ile 14 paydaş,
1000 denekle gerçekleştirilen algı
araştırması ile kamuoyu ve sektörün algısı
ölçümlendi. Bu araştırmanın sonuçları
14. Gayrimenkul Zirvesi’nde
katılımcılarla paylaşılacak.
PROGRAM
08:30 – 09:30 Kayıt / Kahve ikramı
09:30 – 10:30 GYODER Tanıtım Filmi Eşliğinde Zirve Açılışı
Aziz TORUN
GYODER Başkanı
ZİRVE
AÇILIŞI
Dr. Vahdettin ERTAŞ
T.C. Başbakanlık Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanı
İdris GÜLLÜCE
T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanı
10:30 – 10:45 Kahve Arası
10:45 –11:15
Konuk Konuşmacı
Hakan ATEŞ
Denizbank, Genel Müdür
Türkiye’nin Ekonomisi ve Finansal İmkanları
Bakımından Bugünü ve Geleceği
11:15 – 12:30 İş Dünyası Gayrimenkul Platformunda
Moderatör
Konuklar
Sadi ÖZDEMİR
Hürriyet Gazetesi
Ekonomi Servisi Müdür
Yardımcısı ve Editör
Vuslat DOĞAN SABANCI*
Hürriyet Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ethem SANCAK
Türkmedya Yayın Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Dünyası Gayrimenkul
Sektörünün Geleceğini Nasıl
Görüyor?
Türkiye’nin Stratejik Konumu ve
Yabancıların Türkiye Gayrimenkul
Sektörüne Bakışı
M. Sani ŞENER*
TAV Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
GYODER Yönetim Kurulu’nun Gözünden Gayrimenkul Sektörü Video Gösterimi
13:30 –14:00
Konuk Konuşmacı
Dr. Kadir TOPBAŞ*
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Zirve’ye ve Gayrimenkule Genel Bakış
14:00 – 14:30 2014’te Gayrimenkulde Algıyı Araştırdık
GYODER, İNDER, KONUTDER iş birliğiyle ERA Araştırma Şirketi’ne yaptırılan,
14 paydaş, 1000 denekle gerçekleştirilen algı araştırması sonuçları paylaşılacaktır.
14:30 – 15:45 Bina ile Güveni Birlikte İnşa Etmek
Oturum Başkanı
Haluk SUR
Cushman&Wakefield
Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacılar
Serdar GÜÇAR
Vedat Reha MERT
IMS Proje Yönetimi
Çalışma Bakanlığı
İcra Kurulu Başkanı Eski Baş İş Müfettişi
Dr. İbrahim OĞUR
DETAM Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Güvenliği Mevzuatında
Eksiklikler
İş Güvenliğinde Daha Etkin
Uygulama Önerileri
15:45 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 16:30 Sunum: Her Şey Göründüğü Gibi Olmayabilir: Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
Ersun BAYRAKTAROĞLU
PwC Şirket Ortağı
16:30 – 18:00 Sektörde Balon Var mı?
Turgay TANES
İŞ GYO
Genel Müdürü
Konuşmacılar
Sunum
Cansel
Prof. Dr.
Ömer Faruk ÇELİK
Murat ATAY
TURGUT YAZICI Garanti Mortgage EYG Gayrimenkul Yatırım
Abdullah YAVAŞ
Eva GYD
Wisconsin-Madison
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdürü
Tüketicinin Alım Gücü
Sektör Verileri ne
Genel Müdürü
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Gayrimenkul Sektörünü
Verilerle Konuşalım
Gösteriyor?
ve Arz Talep Dengesi
Fiyat Balonu Nedir?
19:00 – 21:00 Gala Kokteyli
*Teyit edilecektir.
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Oturum Başkanı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30-10:30
Aziz TORUN
GYODER
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Vahdettin ERTAŞ
T.C. Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanı
İdris GÜLLÜCE
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Konuk Konuşmacı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
10:45 -11:15
Hakan ATEŞ
Denizbank, Genel Müdür
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ VE
FİNANSAL İMKANLARI BAKIMINDAN
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
11:15 -12:30
Moderatör
Sadi ÖZDEMİR
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi
Müdür Yardımcısı ve Editör
Ethem SANCAK
Türkmedya Yayın Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’nin Stratejik Konumu ve
Yabancıların Türkiye Gayrimenkul
Sektörüne Bakışı
Vuslat DOĞAN SABANCI*
Hürriyet Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Dünyası Gayrimenkul Sektörünün
Geleceğini Nasıl Görüyor?
M. Sani ŞENER*
TAV Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
İŞ DÜNYASI GAYRİMENKUL
PLATFORMUNDA
Konuk Konuşmacı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
13:30 - 14:00
Dr. Kadir TOPBAŞ*
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
ZİRVE’YE VE GAYRİMENKULE
GENEL BAKIŞ
14:30 -15:45
Oturum Başkanı
Haluk SUR
Vedat Reha MERT
Dr. İbrahim OĞUR
Cushman&Wakefield
Yönetim Kurulu Başkanı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Serdar GÜÇAR
IMS Proje Yönetimi
İcra Kurulu Başkanı
Çalışma Bakanlığı
Eski Baş İş Müfettişi
DETAM Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Güvenliği Mevzuatında Eksiklikler
İş Güvenliğinde Daha Etkin
Uygulama Önerileri
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
BİNA İLE GÜVENİ BİRLİKTE
İNŞA ETMEK
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
16:00 - 16:30
Ersun BAYRAKTAROĞLU
PwC Şirket Ortağı
HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ OLMAYABİLİR:
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR
16:30-18:00
Oturum Başkanı
Turgay TANES
İŞ GYO
Genel Müdürü
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Murat ATAY
Ömer Faruk ÇELİK
Garanti Mortgage
Genel Müdürü
EYG Gayrimenkul Yatırım
Yönetim Kurulu Başkanı
Sektör Verileri Ne Gösteriyor?
Tüketicinin Alım Gücü ve
Arz Talep Dengesi
Prof. Dr. Abdullan YAVAŞ
Cansel TURGUT YAZICI
Fiyat Balonu Nedir?
Sunum: Gayrimenkul Sektörünü
Verilerle Konuşalım
Wisconsin-Madison Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Eva GYD Genel Müdür
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
SEKTÖRDE BALON VAR MI?
ZİRVE
----------------------- 2013 -----------------------
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
13. GAYRİMENKUL ZİRVESİ’NDE NELER YAŞANDI?
GELİN BİR HATIRLAYALIM...
‘13. Gayrimenkul Zirvesi’, yerli ve yabancı birçok
önemli ismin katılımıyla Astay Gayrimenkul ve Four
Seasons The Bosphorus’un ev sahipliğinde 10 Aralık
2013’de sektörün önemli temsilcilerini bir araya
getirdi. 1200 kişilik katılımıyla kendi rekorunu kıran
Zirve’ye Çevre ve Şehircilik eski Bakanı
Sn. Erdoğan Bayraktar canlı yayınla bağlanarak açılış
konuşmalarını yaptı. Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul
Konut Piyasası Saha Araştırma Raporu açıklandı…
Sektör temsilcilerine bilgi yüklü, geniş perspektifli,
interaktif ve keyifli bir program sunan zirvenin konu
başlıkları arasında “Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve
Geleceğinin Değerlendirilmesi, Gayrimenkul Sektörüne
Yabancı Yatırımcının Bakışı, Oyunun Yeni Kuralları ile
Sürdürülebilirlik, Mega Projelerden Marka Şehirlere ve
Gayrimenkulde Pazarlama konularına yönelik keyifli bir
“Burada Çok Laf Var” özel oturumu gerçekleştirildi.
ZİRVE
----------------------- 2013 -----------------------
GYODER
----------------------- 2014 -----------------------
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
GELİŞEN KENTLER ZİRVESİ İLE BU KEZ KAYSERİ’DEYDİK.
GYODER, gelişen kentlerin yatırım fırsatlarını sektör
temsilcileri ile buluşturmak ve bu kentlerin sesini ulusal ve
uluslararası alanlarda duyurmak, gelişmeye açık, vizyon
sahibi ve önemli potansiyel barındıran kentlere yatırım
yapılmasına ön ayak olmak amacıyla “Gelişen Kentler
Zirveleri” düzenlemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda sırasıyla Bursa, Konya, Gaziantep,
İzmir ve Samsun’da düzenlenen Gelişen Kentler
Zirvesi’nin altıncısı bu yıl 4-5 Eylül tarihlerinde Kayseri
Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Kayseri’de düzenlendi.
Gelişen Kentler Zirvesi’ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sayın Taner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris
Güllüce ve TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu teşrif
ettiler ve açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.
GYODER
----------------------- 2014 ----------------------BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE
GAYRİMENKUL ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ İLK VE TEK
MBA PROGRAMI’NI BAŞLATTIK!
GYODER Kurumsal “MBA in Real Estate”
programında öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü MBA (İşletme - Türkçe/ Tezsiz)
programı müfredatı uyarınca 6 zorunlu ders, 4 seçmeli
ders ve bir proje dersini başarı ile tamamladıkları ve
Bahçeşehir Üniversitesi mezuniyet kriterlerini
yerine getirdikleri takdirde MBA (İşletme
- Türkçe/Tezsiz) diploması almaya hak
kazanacaklar. Kayıtlarımız önümüzdeki
dönemde devam edecektir.
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile birlikte kuruma özel
ilk “MBA in Real Estate” programını başlattık. Böylece
Türkiye’de ilk defa gayrimenkul sektörüne yönelik
işletme yüksek lisans programı hayata geçirildi.
GYODER
----------------------- 2014 -----------------------
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE
SEKTÖREL VERİ İŞ BİRLİĞİMİZ!
GYODER tarafından
sağlanacak veriler İTÜ
Çevre ve Şehircilik
Uygulama Araştırma
Merkezi Gayrimenkul
Geliştirme Birimi tarafından
derlenip, GYODER ile
paylaşıldıktan sonra yine
GYODER tarafından
sektörün ve kamuoyunun
bilgisine çeyrek dönemlik
raporlar halinde
sunulacaktır.
GYODER
----------------------- 2014 ----------------------2014 YILINDA
DÜZENLENEN EĞİTİM
SEMİNERLERİ
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Kentsel Dönüşüm, Konut Üretimi ve Satımında Tüketici
Mevzuatının Etkileri, Durgunluk Dönemlerinde Satış ve
Pazarlama, Tesis Yönetimi, Gayrimenkul Projesi
Geliştirmede Alternatif Hukuki Yollar, Varlık Yönetimi,
Gayrimenkul Sektöründe Sosyal Medya, Yeşil Binalar,
Ön Ödemeli Konut Satışları, Yeni Nesil Marka,
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Stratejileri
düzenlediği eğitim seminerlerinden bazılarıdır.
GYODER 2015 İlkbahar-Yaz dönemi
eğitim seminerleri çalışmalarını da
itinayla sürdürüyor.
GYODER
----------------------- 2014 ----------------------ULUSLARARASI PLATFORMDA GYODER
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
GYODER kuruluşundan bu yana ulusal ve
uluslararası tartışma platformları yaratıyor
ve MIPIM, Barcelona Meeting Point, REAL
VIENNA, ULI, EPRA, Nareit ve Cityscape
gibi gayrimenkulün uluslararası markaları
arasında ülkemizin ismini başarıyla temsil
etmeye devam ediyor.
Dünyanın en büyük ve prestijli
gayrimenkul fuarı MIPIM’de her sene
olduğu gibi yer alarak düzenlediğimiz
oturumla Türkiye gayrimenkul sektörünü
bir kez daha başarıyla temsil ettik.
Dubai’de düzenlenen Cityscape Global
2014 Fuarı’nda oluşturduğumuz
standımızda ülkemizi temsil ederek,
düzenlenen oturumlara konuşmacı
desteği sağladık.
Rusya gayrimenkul sektörünün önde
gelen kuruluşlarından RGMD (Russian
Guild of Managers
and Developers)
ile bir iş birliği
anlaşması imzaladık.
GYODER
----------------------- 2014 ----------------------GYODER YAYINLARI
“How to Buy Property in Turkey?” isimli
bireysel yatırımcı kitapçığını gördüğü yoğun
ilgi ve talep sebebiyle revize ederek tekrar
kamuoyunun bilgisine sunduk.
GYODER olarak, çevre ve sürdürülebilirlik
konusundaki hassasiyetimiz ve vizyonumuz
paralelinde ‘Bir Değerleme Yaklaşımı: Yeşil
Bina Sistemlerinin Gayrimenkul Değerine
Etkisi’ raporunu hazırladık. GYODER
Araştırma ve Rapor Üretimi Komitesi
tarafından hazırlanan bu rapor ile değerleme
uzmanlarına yeşil binaların değerlemesi
konusunda bir bakış açısı kazandırılması
hedeflendi.
Kayseri Konut Satın Alma ve Tüketici
Tercihleri Araştırması yaptırılarak Gelişen
Kentler Zirvesi’nde araştırmanın sonuçları
paylaşıldı.
Türkiye Gayrimenkul Sektörü Temel
Göstergeleri 2013 raporu her yıl olduğu
gibi bu yıl da nisan ayında sektörün bilgisine
sunuldu.
Tüm bu yayınlarımıza www.gyoder.org.tr web
sitemizden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Kayseri Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme
ve Öngörüler isimli raporu Gelişen Kentler
Zirvesi Kayseri kapsamında Ankara
Üniversitesi iş birliğiyle hazırlayarak,
kamuoyunun bilgisine sunduk.
GYODER
----------------------- 2014 ----------------------ENDEKS ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
GYODER, dünyanın lider online bilgi servis
sağlayıcısı olan REIDIN.com ile birlikte konut ve
ofis sektörlerine ilişkin farklı tip ve içeriklerde
özel gösterge endekslerinin oluşturulmasına
yönelik iş birliği yapıyor.
Reidin.com – GYODER Yeni Konut Fiyat
Endeksi’nin sonuçları, 2011 yılının ocak
ayından bu yana aylık periyotlarda kamuoyuyla
paylaşılıyor. Reidin.com – GYODER Ofis Fiyat
Endeksi’nin çalışmaları ise devam ediyor.
İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA GYODER
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Yenilikleri ve Dünyayı takip eden GYODER
sektöre daha kolay ve hızlı ulaşmak,
takipçi ağını genişletmek amacıyla sosyal
medyaya da büyük önem veriyor.
GYODER’i Facebook, Twitter, Linkedin ve
web sitesi kanallarıyla takip edebilir, tüm
soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya
aracılığıyla GYODER ile paylaşabilirsiniz.
GYODER
----------------------- 2014 -----------------------
KOMİTELERİMİZ ÇALIŞMALARINA
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Eğitim ve Yayın Komitesi
Doç. Dr. Feyzullah Yetgin
Gayrimenkul Araştırma ve Rapor Üretimi Komitesi
Neşecan Çekici
Kanun, Mevzuat ve Sektörel Bilgi Komitesi
Dr. M. Emre Çamlıbel
Organizasyon, İletişim ve Üyelik Geliştirme Komitesi
Füsun Yılmaz Phillipson
Sürdürebilirlik ve Yeşil Binalar Komitesi
Abdurrahman Arıman
Uluslararası İlişkiler Komitesi
Gülfem Tandoğan
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
GYO Komitesi
Haluk Sur
GYODER’İN ZENGİN PLATFORMU
YÖNETİM KURULU
Aziz TORUN
Yönetim Kurulu
Başkanı
Ersun
BAYRAKTAROĞLU
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
(TORUNLAR GYO)
(PwC)
-Mali İşler-
Füsun
YILMAZ PHILLIPSON
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Haluk SUR
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
(FYP PROJE GELİŞTİRME)
(CUSHMAN&WAKEFIELD)
-Organizasyon, İletişim,
Üyelik Geliştirme-
-Kamu İlişkileri-
Turgay TANES
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
(İŞ GYO)
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
-Uluslararası İlişkiler-
Doç. Dr.
Feyzullah YETGİN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
(ÇALIK GYG)
-Eğitim ve Yayıncılık-
Dr. M. Emre ÇAMLIBEL
Yönetim Kurulu
Üyesi
Neşecan ÇEKİCİ
Yönetim Kurulu
Üyesi
(SOYAK HOLDİNG)
(EPOS GAYRİMENKUL DEĞERLEME)
-Kanun Mevzuat ve
Bilgi Üretimi-
-Gayrimenkul Araştırma ve
Rapor Üretimi-
Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu
Üyesi
Murat AYSAN
Yönetim Kurulu
Üyesi
(ÖZAK GYO)
(DD MORTGAGE)
Salih ÇEÇEN
Yönetim Kurulu
Üyesi
Ömer Faruk ÇELİK
Yönetim Kurulu
Üyesi
(IC HOLDİNG)
(EYG GAYRİMENKUL YATIRIM)
Uğur
DUMANKAYA
Yönetim Kurulu
Üyesi
Özlem GÖKÇE
Yönetim Kurulu
Üyesi
(EXTENSA)
(DUMANKAYA)
Işık GÖKKAYA
Yönetim Kurulu
Üyesi
Metehan KAVUK
Yönetim Kurulu
Üyesi
(YEŞİL GYO)
(KAVUKLAR İNŞAAT)
Ceyda ÇARMIKLI
KILIÇASLAN
Yönetim Kurulu
Üyesi
Murat KURUM
Yönetim Kurulu
Üyesi
Özcan TAHİNCİOĞLU
Yönetim Kurulu
Üyesi
Mesut TOPRAK
Yönetim Kurulu
Üyesi
(TAHİNCİOĞLU HOLDİNG)
(ASTAY GAYRİMENKUL)
Mithat YENİGÜN
Yönetim Kurulu
Üyesi
(YENİGÜN İNŞAAT)
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
(EMLAK KONUT GYO)
(NUROL GYO)
GYODER’İN ZENGİN PLATFORMU
YÖNETİM KURULU
Melda
BAYRAKTAROĞLU
Yönetim Kurulu
Üyesi
(SERVOTEL)
Serkan GÜL
Yönetim Kurulu
Üyesi
(HERGÜNER BİLGEN ÖZEKE)
Cansel
TURGUT YAZICI
Yönetim Kurulu
Üyesi
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
(EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME)
Gökhan ÇETİNSAYA
Yönetim Kurulu
Üyesi
(ARTAŞ GAYRİMENKUL)
Pınar
ERSİN KOLLU
Yönetim Kurulu
Üyesi
(İŞ GYO)
GYODER’İN ZENGİN PLATFORMU
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU - 2014
Aziz Torun
(GYODER Başkanı) Torunlar GYO
Hamdi Kınaş
Kınaş Yapı
Avni Çelik
(Yüksek İstişare Kurulu Başkanı) Sinpaş GYO
Şükrü Kızılot
Hürriyet Gazetesi
Prof. Dr. Ali Alp
TOBB Üniversitesi
Nahit Kiler
Kiler GYO
Prof. Dr. İbrahim Baz
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Hakan Binbaşgil
Akbank
Can Berk Bingöl
MESA
Süleyman Çetinsaya
Artaş Grup
Nuri Çolakoğlu
NMC
Durmuş Döven
Reysaş GYO
Ömer Egesel
Tekfen Emlak Geliştirme
Altan Elmas
Sur Yapı
Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding
Vahdettin Ertaş
SPK
Işık Gökkaya
Yeşil GYO
Tankut Gündoğar
Yurtdışı Müteahhitlik
Selim Kervancı
HSBC Bankası
Hakan Kodal
Krea
Hüseyin Özkaya
Odeabank
Ali Saydam
Bersay İletişim Grubu
Haluk Sur
Cushman & Wakefield
Dr. Ahmet Şahin
TOKİ
Turgay Tanes
İş GYO
Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
Ankara Üniversitesi
Mesut Toprak
Astay Gayrimenkul
Kürşat Tuncel
Satış Küpü
Mithat Yenigün
Yenigün İnşaat
Ziya Yılmaz
DAP Yapı
Ufuk Yılmaz
TÜRSAB MTM İş Ortaklığı
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
Ozan Balaban
EMAAR Türkiye
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
ÜYE ŞİRKET LİSTESİ
A ve B GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞ. YAT. A.Ş.
AAREAL BANK AG TURKEY
ABC GAYRİMENKUL VE DANIŞMANLIK A.Ş.
ADASON GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.
AECOM TURKEY DANIŞMANLIK VE MÜH. LTD. ŞTİ.
AEH ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
AGK HUKUK BÜROSU
AĞAOĞLU - AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİT. HİZM. A.Ş.
AKFEN GYO A.Ş.
AKİŞ GYO A.Ş.
AKMERKEZ GYO A.Ş.
AKOL AVUKATLIK BÜROSU
AKŞAN YAPI - AKŞAN ETÜD MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK A.Ş.
AKTÜEL EMLAK DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.
AKBANK
AKSOY İNŞAAT VE TİC. A.Ş.
ALARKO GYO AŞ.
ALTINOK İNŞAAT A.Ş.
AMPLIO REAL ESTATE INVESTMENTS
ANKA YAPI TURİZM ORG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ANREVA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DAN. A.Ş.
ANT YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.
AREMAS GAYRİMENKUL PAZARLAMA VE DAN. HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
ARKİTERA MİMARLIK MERKEZİ
ARKON İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
ARTE-KA PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK
ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş.
ASTAY GAYRİMENKUL İNŞAAT YAT. TURİZM A.Ş.
ATA HOLDİNG A.Ş.
ATAKULE GYO A.Ş.
AVRUPA HOLDİNG A.Ş.
AVRUPA KONUTLARI - AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş
BDO TURİZM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
BETA YAPI SAN. LTD. ŞTİ.
BODUR PROJE GELİŞTİRME GAYRİMENKUL İNŞ. A.Ş.
BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
CAPITAL PARTNERS GGY A.Ş.
CITY’S GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT A.Ş.
COLLIERS RESCO - RESCO TAŞINMAZ YAT. VE DAN. HİZ. TİC. A.Ş.
CUSHMAN AND WAKEFIELD GAYRİMENKUL DAN. MÜM. VE TİC. A.Ş.
ÇALIK GAYRİMENKUL TİC. A.Ş.
ÇUKUROVA GAYRİMENKUL İNŞ. A.Ş.
ÇUKUROVA İNŞAAT A.Ş.
DAP YAPI İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DD KONUT FİNANSMAN A.Ş.
DEKAR YAPI VE YATIRIM A.Ş.
DELOITTE - DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
DEMA GAYRİMENKUL YATIRIM GELİŞTİRME İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
DEVRES GAYRİMENKUL YÖNETİM GELİŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞLETME A.Ş.
DOĞUŞ GYO A.Ş.
DONATI GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
DTZ PAMİR&SOYUER
DUMANKAYA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
DY DOĞA GAYRİMENKUL YATIRIM VE PROJE GELİŞTİRME A.Ş.
EA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞ. YAT. A.Ş.
ECE GAYRİMENKUL İNŞAAT VE GEL. A.Ş.
ECZACIBAŞI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.
ECZACIBAŞI-İNTEMA
EEC ENTEGRE BİNA KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
EFEKTİF GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAT. A.Ş.
EGE GAYRİMENKUL YATIRIM VE İNŞAAT A.Ş.
EKOL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.AKZİRVE GAYRİMENKUL
EMAAR PROPERTIES GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
EMLAK KONUT GYO A.Ş.
EMLAKPROJE.COM
EMLAX EMLAK BİLGİ BANKASI
ENSAR İNŞAAT MİMARLIK PLANLAMA GAYR. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ENTEGRE PROJE YÖNETİM DAN. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş.
ERA GAYRİMENKUL HİZ. A.Ş.
EROĞLU YAPI A.Ş.
ESİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI
ESKİDJİ MÜZAYEDECİLİK TİC. İTH. İHR. A.Ş.
ETNA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş.
EVRENOL MİMARLIK
EXTENSA İSTANBUL EMLAK A.Ş.
FER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT A.Ş.
FİBA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş.
FOLKART YAPI SAN. TİC. A.Ş.
FYP PROJE GELİŞTİRME PAZARLAMA SATIŞ
GARANTİ KONUT FİNANSMANI DAN. HİZ. A.Ş.
GARANTİ KOZA GAYRİMENKUL GEL. VE TİC. A.Ş.
GARANTİ KOZA İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.
GAYA GAYRİMENKUL YATIRIM LTD. ŞTİ.
GMT GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
GÜLMAN GROUP
GÜRALLAR YAPI MALZEMELERİ VE KİMYA SAN. A.Ş.
GÜRŞEN GAYRİMENKUL A.Ş.
HALDIZ İNŞAAT OTOMOTİV VE TİC. LTD. ŞTİ.
HALK GYO A.Ş.
HANSU AVUKATLIK BÜROSU
HASOĞLU YAPI TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HERGÜNER BİLGEN ÖZEKE AVUKATLIK ORTAKLIĞI
HİMERPA A.Ş.
HOCHTIEF GAYRİMENKUL GELİŞTİRME LTD. ŞTİ.
HÜRRİYET EMLAK & OTO
IC HOLDİNG A.Ş.
IMS PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.
IŞIK YAPI DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
İBRAHİM DUMANKAYA HOLDİNG
İDEALİST GYO A.Ş.
İMPO İMAR PLANLAMA LTD. ŞTİ.
İMTAŞ İNŞAAT ENERJİ TURİZM SAN. TİC. A.Ş.
İSKAN GAYRİMENKUL YAT. VE GELİŞTİRME A.Ş.
İPEKAR İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
İŞ GYO A.Ş.
JONES LANG LASALLE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ TİC. A.Ş.
KANTAŞI İNŞAAT PROJE VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
KARDEN İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
KAVİ YAPI İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
KAVUKLAR İNŞAAT
KENTSEL STRATEJİ LTD. ŞTİ.
KINAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
KİLER GYO A.Ş.
KİNESİS İNŞAAT A.Ş.
KOLEKSİYON TASARIM MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş.
SELÇUKER GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
SELİN İNŞAAT TİC. A.Ş.
SERKA İNŞAAT VE TİC. A.Ş.
SERVET GYO A.Ş.
SERVOTEL CORPORATION
SERVUS INTERNATİONAL
SİNPAŞ GYO A.Ş.
SODEXO ENTEGRE HİZMET YÖNETİMİ A.Ş.
SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞ. VE DAN. HİZ. A.Ş.
SOYAK HOLDİNG A.Ş.
SOYAK YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
SPOT BLUE OVERSEAS PROPERTY
STS GROUP ÇELİK YAPI SİS. LTD. ŞTİ.
ŞEKER MORTGAGE FİNANS A.Ş.
T. VAKIFLAR BANKASI A.Ş.
TACH GAYRİMENKUL DIŞ TİC. VE DANIŞMANLIK A.Ş.
TADEM TAŞINMAZ DEĞERLEME MÜŞ. A.Ş.
TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞ. VE TURZ. A.Ş.
TEKFEN EMLAK GELİŞTİRME YATIRIM VE TİCARET A.Ş.
TEKFEN TURİZM VE İŞLETMECİLİK A.Ş.
TEKNİK YAPI TEKNİK YAPILAR SAN. VE TİC. A.Ş.
TEKNODEN PROJE YÖNETİM DAN. LTD. ŞTİ.
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI YATIRIM A.Ş.
TORTİ GALLAS&PARTNERS INC.
TORUNLAR GYO A.Ş.
TOYA GAYR. YAT. İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
TSKB GYO A.Ş.
TSP DENETİM EĞİTİM ORGANİZASYON A.Ş.
TURKEY SOTHEBY’S INTERNATİONAL REALTY
TURKMALL MARKET YAT. İNŞ. VE TİC. A.Ş.
TURKMALL REAL ESTATE YATIRIM İNŞ. A.Ş.
UKRA İNŞAAT TAAH. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
URANSAN A.Ş.
VAA GAYRİMENKUL İNŞAAT DAN. TURİZM EĞİTİM VE TİC. LTD. ŞTİ.
VARYAP
VEGA GAYRİMENKUL DN. TİC. LTD. ŞTİ.
VIA DEVELOPEMENT&MANAGEMENT CO.
VIATRANS A.Ş.-MEYDANBEY ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKLIĞI
VIZZION EUROPA GAYRİMENKUL GEL. HİZM. İNŞ. VE SAN. A.Ş.
YAPI KONUT İNŞAAT VE SAN. A.Ş.
YAPI KREDİ KORAY GYO A.Ş.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YENİGÜN İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
YEŞİL GYO A.Ş.
YILMAZ İNŞAAT TAAH. VE TİC. A.Ş.
YKS TESİS VE YÖNETİM HİZ. A.Ş.
YORUM İNŞAAT A.Ş.
YUVATAŞ İNŞAAT A.Ş.
ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş.
1/100.000’den 1/1000’e Gayrimenkul Sektörü
KORAY İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
KORAY SİGORTA ARACILIK HİZ. A.Ş.
KÖRFEZ GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
KREA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPIM VE YATIRIM A.Ş.
KURTULUŞ & PARTNERS HUKUK DANIŞMANLIĞI
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
KUZEYBATI GAYRİMENKUL HİZMETLERİ DAN. TİC. A.Ş.
LAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞ. A.Ş.
LEO A DALY
MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
MAR YAPI TURİZMİNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
MARE REAL ESTATE
MARİF UĞURLU HUKUK BÜROSU
MARTI GYO A.Ş.
MAYA HOLDİNG A.Ş.
MEE ENTERTAINMENT DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş.
MESA MESKEN SAN. A.Ş.
METRO PROPERTİES GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
MİMARLAR İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
NAR YATIRIM A.Ş.
NB YAPI PROJE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NİSSA İNŞAAT TAAHHÜT VE GAYRİMENKUL DAN. SAN. TİC. A.Ş.
NOLTE MUTFAK VE MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
NUHOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
NUROL GYO A.Ş.
OFLAZ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
OMURGA YAPI YATIRIMLARI A.Ş.
OVO İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖDÜL YAPI TEKNİK İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖNGÖREN HUKUK BÜROSU
ÖZAK GYO A.Ş.
PALMİRA TURİZM TİC. A.Ş.
PAKSOY ORTAK AVUKAT BÜROSU
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş.
PEGA TİCARİ GAYRİMENKUL HİZMETLERİ A.Ş.
PEKDEMİR İNŞAAT TAAH. VE TİC. A.Ş.
PERA GYO A.Ş.
PİYALEPAŞA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM TİC. A.Ş.
PKF HOTEL EXPERTS
PRIME GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DAN. A.Ş.
PRIMUS FİNANSAL DAN. HİZM. LTD. ŞTİ.
PROJE BEYAZ GAYRİMENKUL
PROJE YÖNETİM A.Ş.
PROJECT PARTNERS
PROPİN GAYR. YAT. VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ.
PwC - BAŞARAN NAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
REIDIN
RE/MAX JOKER
RE/MAX PARTNER - PARTNER LTD. ŞTİ.
REAL HİPERMARKETLER ZİNCİRİ A.Ş.
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
REMAX KALİTE GAYRİMENKUL
REMAX TÜRKİYE
REVAK&BLB YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş.
REYSAŞ GYO A.Ş.
RGM TURKEY GAYR. YÖN. VE İŞL. A.Ş.
RÖNESANS GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.
SABA ÖZMEN AVUKATLIK BÜROSU
SAF GYO A.Ş.
SEHA İNŞ. MÜH. MAD. SAN. TİC. A.Ş.
Firma Adı
Adres
Posta Kodu, İlçe, Şehir
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-Posta Adresi *
Web Sitesi
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
ZİYARETÇİ İSMİ
FİRMADAKİ GÖREVİ
Formu doldurduktan sonra
0212 355 83 93 nolu faksa
veya [email protected]
adresine gönderiniz.
E-POSTA ADRESİ
Kayıt
GYODER ÜYESİ
Etkinlik Günü
(Kapıdan giriş)
670,00 TL
800,00 TL
780,00 TL
890,00 TL
670,00 TL
800,00 TL
GYODER ÜYESİ OLMAYANLAR
ÜÇ KİŞİ VE ÜZERİ
Fiyatlara KDV dahil değildir.
ARA TOPLAM:
+18 % KDV
TOPLAM:
ÖDEME ŞEKLİ
Banka Havalesi İle
ISTEKSPO FUARCILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
GARANTİ BANKASI (TL Hesabı)
GAYRETTEPE ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 236
HESAP NO: 6296354
IBAN: TR83 0006 2000 2360 0006 2963 54
Kredi Kartı ile
Mastercard
Kart Sahibi:
Kart Numarası:
Son Kullanma Tarihi:
Güvenlik Numarası:
Yer, Tarih
Visa
Amex
/
/
/
/
Firma Kaşesi / İmza
* Ziyaretçi kendisi tarafından kayıt formunda verilmiş olan (ziyaretçi bilgileri) bilgilerin ISTexpo Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından
kullanılarak veri bankasında söz konusu şirket tarafından düzenlenen diğer etkinliklerin tanıtımı amacı ile kullanılmasına izin vermiş
sayılır. Bu sözleşme herhangi bir zamanda iptal edilebilinir ve bu tip bilgilerin ileride kullanılmasını önler.
ISTexpo Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Yıldız Posta Cad. No: 36/27 34394 Gayrettepe - İstanbul | Tel: 0212 275 82 83 | Faks: 0212 355 83 93 | [email protected]
GYODER - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No: 48 Zemin Kat C Elmadağ - Taksim - İstanbul
T. 0212 282 53 65 | F. 0212 282 53 93 | www.gyoder.org.tr | [email protected]
Download

gayrimenkul sektörünün algı ve itibarını araştırdık!