Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga FBiH
Seminar za muzičke/glazbene i pedagoge,
direktore škola i predstavnike službi za obrazovanje
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE
Pošalji Email-om
Printaj Formular
Informacije
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga FBiH
Josipa Štadlera 1/11,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
INFORMACIJE O UČESNIKU
Ime i prezime
Tel/Fax: +387 33 233 400
Mob: +387 61 15 11 77
Zanimanje / titula
[email protected]
Ustanova/Institucija
BANKOVNI DETALJI
Adresa ustanove
Grad
Zip
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
Država
Broj računa:
Telefon/Fax
161-000000-612-0032
E-mail
Poreski broj:
4200347340000 - 01847157
Osoba u pratnji
INFORMACIJE O SPONZORU - ukoliko ne plaća učesnik
Na ime:
UMPUFBiH
Sponzor
Telefon/Fax
E-mail
PRIJAVLJUJEM SE NA UČEŠĆE ZA
KLAVIR
VIOLINA
GITARA
HARMONIKA
FLAUTA
TRUBA
SOLFEGGIO
OPŠTE TEME
KLARINET
HORSKO DIRIGOVANJE I ARANŽIRANJE
VIOLONČELO I KAMERNA MUZIKA
MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
NAPOMENA
·
·
·
·
Seminar za određene discipline će se organizovati ako ima najmanje 6 kotizanata.
Aktivni učesnici seminara trebaju sa sobom ponijeti instrumente radi formiranja ansambla.
Uplatom jedne kotizacije dobiva se jedna potvrda za učešće
Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 25.12.2012
KOTIZACIJA ZA
UPLATE IZVRŠITI NAJKASNIJE DO 25.12.2012
100 KM
Učesnike
KONTAKT OSOBA ZA KOTIZACIJE: Ms. Minka Bešić, mob: +387 61 81 77 55
NAČIN PLAĆANJA - Bankovna uplata
Plaćanje izvršiti unaprijed u navedenoj valuti u korist UMPUFBiH sa naznakom za Seminar 2013
1. Naknada banke za plaćanje registracije i smještaja iz inostranstva je odgovornost sudionika kongresa i treba biti dodatno plaćena.
2. Bankarske troškove za smještaj i registraciju iz inostranstva snosi sudionik kongresa i u slučaju neplaćanja, isti će biti naplaćeni na registracij. desku.
3. Molimo da prilikom plaćanja naglasite naziv seminara kao i ime učesnika na bankovnoj uplatnici.
Radi evidentiranja Vašeg učešća na seminaru, svaki učesnik seminara ispunjava ovaj obrazac koji treba
poslati elektronskom poštom na slijedeću adresu:
e-mail: [email protected] ili na fax: 033 715 690
Download

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga