Slijedom programa cjeloživotnog obrazovanja
Društvo građevinskih inženjera Rijeka
organizira seminar: Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada
"Viševac" i izgradnja Županijskog centra za
gospodarenje otpadom ŽCGO Marišćina
kojega će održati stručni voditelji: Eddy Ropac, Dario Bagić i Zoran
Mladenić
u restoranu Ronjgi, Ronjgi bb, Viškovo
dana 13.09.2014. god. u 10,00 h Raspored seminara:
9.45 – 10.00 sati Registracija, prijave
10.00 – 10.30 sati Prezentacija – Proširenje i sanacija Viševca i izgradnja Faze 0-1
ZCGO Marišćina /od projekta do gradnje/
10.30 – 11.00 sati Prezentacija – ŽCGO Marišćina /strategija, projektiranje/
11.00 – 11.15 sati Pauza
11.15 – 11.45 sati Prezentacija – Izgradnja proširenja i sanacija Viševca i ZCGO
Marišćina
12.15 – 12.45 sati Obilazak gradilišta – Viševac
13.00 – 13.30 sati Obilazak gradilišta – Faza 0-1
13.45 – 15.00 sati Obilazak gradilišta – ŽCGO Marišćina
15.30 – 17.00 sati Radionica i diskusije po pitanjima
*NAPOMENA: - Polaznici seminara koji su popunili prijavu i uplatili
kotizaciju, a nisu prisustvovali seminaru, neće dobiti bodove, te će im
novac biti vraćen. Sve obavijesti o seminaru, radu društva i akcijama koje planiramo možete
pratiti na našoj WEB stranici: www.dgir.hr.
Download

Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada "Viševac" i