ZBRANI KONTAKTI ZBORNIC PO DRŽAVAH EX-YU:
HRVAŠKA
Hrvaška gospodarska zbornica (Hrvatska gospodarska komora)
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Tel.: +385 01 456-1555
Faks: +385 01 482-8380
e-pošta: [email protected]
url: www.hgk.hr
BOSNA IN HERCEGOVINA
Gospodarska zbornica Federacije BIH (Privredna komora Federacije BiH)
Branislava Đurđeva 10/IV
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 217 782
Faks: +387 33 217 783
url: www.kfbih.com
Zunanjetrgovinska zbornica BIH (Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora
Bosne i Hercegovine)
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 62 22
Faks: +387 33 21 42 92
url: www.komorabih.ba
SRBIJA
Gospodarska zbornica Srbije (Privredna komora Srbije)
Resavska 13-15
11000 Beograd
Tel.: +381 11 3300-900
Faks: +381 11 3230-949
e-pošta: [email protected]
url: www.pks.rs/
MAKEDONIJA
Makedonska gospodarska zbornica
Dimitrie Cupovski str. no 13
1000 Skopje
Tel.: + 389 02 3244000
Faks: + 389 02 3244088
e-pošta: [email protected]
url: www.mchamber.org.mk
ČRNA GORA
Gospodarska zbornica Črne Gore (Privredna Komora Crne Gore)
Novaka Miloševa 29-II
81000 Podgorica
Tel: +382 20 230 545
Faks: +382 20 230 493
e-pošta: [email protected]
url: www.pkcg.org
Download

ZBRANI KONTAKTI ZBORNIC PO DRŽAVAH EX