Making the Most of EU Funds for Roma
Hausing Centar
Konferencija /okrugli sto
STANOVANJE ROMA U SRBIJI: OD STRATEGIJE DO PRAKSE
Finansirana od strane Foundation Open Society Institute, Budapest
organizovana od strane Hausing Centra, u saradnji sa Ligom Roma
Beograd, Hotel Park, Njegoševa 2, 13 novembar 2013.
DNEVNI RED
08:30 – 09:00 Registracija učesnika
09:00 – 09:30 OTVARANJE I POZDRAVNE REČI:
Predstavljanje ciljeva konferencije, predstavljanje učesnika
Branislava Žarković, predsednica Hausing centra, Nadir Redžepi, FOSI Budimpešta
-
Savet za integraciju Roma Vlade Republike Srbije
Srdjan Šain, predsednik Saveta za integraciju Roma i narodni poslanik
09:30 – 10:45 STRATEŠKI OKVIR UNAPREĐENJA STANOVANJA ROMA U SRBIJI:
Zakonski i politički preduslovi maksimizacije sredstava iz IPA fondova namenjenih sprovođenju
Strategije i Akcionog Plana
Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za Evropske integracije
-
Unapređenje stanovanja Roma kao deo Evropske agende Srbije
Mirjana Maksimović, zamenica menadžera Tima za socijalno uključivanje i smanjenje
siromaštva
-
Nacionalna strategija za unapređenje položaja Roma i implementacija Akcionog Plana
Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS
-
Aktivnosti Ministarstva građevinarstva i urbanizma na unapređenju stanovanja Roma
Svetlana Ristić, šefica odseka za stanovanje, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma
-
Diskusija
10:45 – 11:40 TEKUĆI I PLANIRANI PROJEKTI I INICIJATIVE:
Tekući i planirani projekti finansirani od strane EU - IPA 2012, IPA 2013, BELVILL
Luca Manunta, program menadžer, Delegacija EU u Srbiji
-
Implementacija projekta EU IPA 2012 – Tehnička podrška inkluziji Roma (TARI)
Lloyd Tudyk, menadžer projekta i Laura Carpino, koordinatorka programa za stanovanje
-
Diskusija
Pauza za kafu – 20 min
12:00 – 13:30 LEGALIZACIJA:
Novi Zakon o legalizaciji i Zakon o posebnim uslovima za upis svojine na objektima
izgrađenim bez građevinske dozvole - mogućnosti koje nude
Aleksandra Damnjanović, pomoćnik Ministra, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma
-
Uloga lokalne samouprave i romskih udruženja u procesu legalizacije; unapređenje romskih
naselja kao mogućnost za ekonomsko osnaživanje Roma
Osman Balić, Liga Roma /SKRUG
-
Plan detaljne regulacije za naselje Mala Guba u Prokuplju – participativni pristup
Prof. Vladimir Macura, Društvo za unapređenje romskih naselja
-
Diskusija
Pauza za ručak – 1h
14:30 – 15:30 UNAPREĐENJE USLOVA STANOVANJA U ROMSKIM NASELJIMA:
Poboljašnje uslova stanovanja u romskim naseljima putem samogradnje
Robert BU, zamenik direktora EHO, i predstavnici opštine Odžaci
-
Očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta Roma kroz unapređenje romskih naselja
Zoran Tairović, Interkulturalni teatar /SKRUG
-
Diskusija
15:30 – 16:30 PRISTUP SOCIJALNOM STANOVANJU:
Postojeća praksa u Srbiji i pristupačnost socijalnog stanovanja romskoj populaciji
Milena Timotijevic, Hausing Centar
-
EU/UNOPS projekat “Sagradimo dom zajedno”
Dejan Radivojević, UNOPS projekt menadžer
-
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima kao adekvatan model stanovanja za najugroženije
grupe, uključujući Rome
Vesna Jeremić, Grad Smederevo
-
Diskusija
16:30 – 17:00 ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Download

Agenda - Housing Center