prezentace
9/2014
PRO SUMAVSKO
PROJEKT DESTINAČNÍHO
MANAGEMENTU
02
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
SITUACE A NÁVRH ZMĚNY
Místní akční skupina (MAS)
Změna názvu
SUMAVSKO
Místní akční skupina
Dlouhodobá podpora podnikání
a cestovního ruchu.
Destinační management
Spolupráce s obcemi i městy
Vzdělávací akce pro podnikatele v cestovním ruchu
Propagace akcí na území MAS
Hmm....tady je dobře.
03
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ZAKLADATELÉ DESTINAČNÍHO
MANAGEMENTU
Šumavsko MAS
Obce a města
Instituce a spolky
Podnikatelské subjekty
Hmm....tady je dobře.
04
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
KOMUNIKAČNÍ LOGOTYP
Produktový název Pro Šumavsko evokuje žadoucí pospolitost
a zdravý regionální patriotismus.
Typografie zdůrazňuje tradice
a základní charakteristiku lokality.
Hmm....tady je dobře.
Komixová bublina odkazuje
na cílenou systémovou komunikaci
formou osobního doporučení.
Emociální slogan vyjadřuje
hodnotící hledisko produktu.
05
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ÚZEMNÍ VYMEZENÍ
Hoštice
Litochovice
Čepřovice
Vacov
Čkyně
Bohumilice
Tvrzice
Zálezly
Ujezdec
Bošice
Svatá Maří
53
Předslavice
Malenice
Dub
Lipovice
Vlachovo Březí
Radhostice
Chlumany
Vimperk
Budkov
Strunkovice nad Blanicí
44 000
Pěčnov
Husinec
Lažiště Dvory
Těšovice
Drslavice
Buk
Borová Lada
OBCÍ
Kratušín
Zábrdí
OBYVATEL
Žemovice
Kubova Huť
Prachatice
Nebahovy
Záblatí
Horní Vltavice
1 100
Volary
KM2 ROZLOHA ÚZEMÍ
Zbytiny
Chroboty
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Stožec
Největší města v regionu
Hmm....tady je dobře.
Prachatice
Vimperk
Volary
06
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
INFRASTRUKTURA
CESTOVNÍHO RUCHU
9000
15
LŮŽEK V REGIONU
11
MUZEÍ
8
INFOCENTER
KOUPALIŠŤ
Hmm....tady je dobře.
07
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
CÍLE DESTINAČNÍHO
MANAGEMENTU
Centrum
Propojení
ucelených informací
na jednom místě
a propagace Šumavy
s krajem pod Šumavou
Prodloužení
doby pobytu návštěvníků
Spolupráce
s infocentry (NPŠ,
Vimperk, Prachatice ...)
Hmm....tady je dobře.
08
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
CÍLE DESTINAČNÍHO
MANAGEMENTU
Nabídka
Vytváření
ucelených balíčků s cílem
zprostředkovat návštěvníkům zajímavá místa,
památky a akce na
území ŠUMAVSKA
Aktivitou a pestrostí nabídek
posilovat v návštěvnících
touhu po opakovaných
návratech do regionu
celoročních programů
pro návštěvníky všech
věkových skupin a specifických požadavků (sportovci, handicapovaní ...)
Hmm....tady je dobře.
09
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ATRAKTIVITY
V CESTOVNÍM RUCHU
čistá příroda
Národní park Šumava,
přírodní zahrady
síť stezek
Pro pěší, cyklisty,
hipoturistiku
pozůstatky
železné opony
Král Šumavy, pašeráci
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
10
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ATRAKTIVITY
V CESTOVNÍM RUCHU
poutní
a magická místa
Léčivá přírodní energie
filmová místa
Hoštice, Helfenburk, Malenice, Kvilda
houbařský ráj
Poklady lesů a strání
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
11
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ATRAKTIVITY
V CESTOVNÍM RUCHU
malebný venkov
Bursovo baroko, volarské domy
zemědělství
Agroturistika, prodej ze dvora, trhy
tradice a zvyky
Lidové události Slavnosti
Zlaté stezky, Slavnosti dřeva
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
12
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ATRAKTIVITY
V CESTOVNÍM RUCHU
sportovní vyžití
historická místa
technické
památky
Cyklistika, koloběžky, koně,
zimní sporty
Zámky, hrady, židovské památky
Přehrada, rozhledny, viadukt
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
13
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ATRAKTIVITY
V CESTOVNÍM RUCHU
osobnosti
regionu
Režiséři, herci, spisovatelé
regionální
speciality
Gastronomie, farmářské produkty
řemesla
Kovářství, řezbářství, košíkářství
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
14
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ČASOVÝ HARMONOGRAM
09 – 10/2014
Spuštění Pro Šumavsko
10/2014 – 03/2015
Vytvoření prvních balíčků
03/2015 +
Distribuce a propagace
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
15
20
prezentace
Projekt destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO
ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ
2014
100 000 Kč
rozpočet
2015
500 000 Kč
rozpočet
PLÁN FINANCOVÁNÍ
Rok 2014 80% MAS CHANCE IN NATURE, 20 % členské příspěvky
ROK 2015 33 % MAS CHANCE IN NATURE, 33 % členské příspěvky, 33 % dotace Jihočeský kraj, ČR/EU
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
16
20
prezentace
3 DŮVODY PROČ SE STÁT SOUČÁSTÍ
destinačního managementu PRO ŠUMAVSKO
PRO OBCE
info
ZDROJ
ucelené informace na
jednom místě
Propagace
centrální nabídka akcí pro
obyvatele i návštěvníky
v širším regionu
AKTUALNOST
jednotná propagace
akcí obcí v území
navenek (veletrhy,
czechtourism...)
PUBLICITA
zajištění informací
a publicita obcí
vytváření a správa
kalendáře akcí
(s důrazem na
aktuálnost)
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
17
20
prezentace
3 DŮVODY PROČ SE STÁT SOUČÁSTÍ
destinačního managementu PRO ŠUMAVSKO
PRO UBYTOVATELE
info
programy
ucelené informace na
jednom místě
nabídka a vytváření
programů pro ubytované
hosty (balíčky)
Propagace
REKLAMA
jednotná propagace
ubytovacích kapacit
v rámci destinace
doporuceni
systém doporučení
pro provozovatele
ubytovacích služeb
propagační materiály
pro individuální
cestovní ruch
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
18
20
prezentace
3 DŮVODY PROČ SE STÁT SOUČÁSTÍ
destinačního managementu PRO ŠUMAVSKO
PRO STRAVOVÁNÍ
ZACILENI
marketing pro dobré
jídlo v regionu (včetně
místních produktů)
SYNERGIE
napojení stravovacích
kapacit na stezky
v regionu
doporuceni
systém doporučení
pro provozovatele
stravovacích služeb
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
19
20
prezentace
3 DŮVODY PROČ SE STÁT SOUČÁSTÍ
destinačního managementu PRO ŠUMAVSKO
PRO DALŠÍ PODNIKATELE
NAVSTEVNOST
zvýšení tržeb
prostřednictvím
nárůstu návštěvníků
SPECIALITY
využití místní produkce
v cestovním ruchu
(potraviny, místní
výrobky)
PROPOJENI
získání nových
kontaktů
a propojení
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
20
20
prezentace
PRO ŠUMAVSKO
VÁM DĚKUJE
ZA POZORNOST
KONTAKT
Ivana Vlková tel. 720 233 455
e-mail [email protected]
Ing. Jaromír Polášek tel. 607 955 600
e-mail [email protected]
e-mail [email protected]
Vimperk
Chráněná krajinná
oblast Šumava (CHKOŠ)
Národní park
Šumava (NPŠ)
Volary
Prachatice
Hmm....tady je dobře.
Download

PROJEKT DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU