Onduline - osnovne tehničke karakteristike
Slika proizvoda
Naziv
proizvoda
Dimenzije, težina,
pokrivna moć
Pakovanje
Pakovanje
na paleti
Valoviti krovni
Dimenzije: 200cm x
pokrivač
95cm
ONDECO
Proizvođač: Težina: 5,8 kg / ploča
Onduline
Pokrivna moć: 1,70
Zemlja
m2
porekla:
Italija
*
350 kom
Slemenjak za
Dimenzije: 90cm x 40cm
valoviti krovni
Težina: 1,4kg / kom
pokrivač
Pokrivna moć: 0,75 m
Onduline
15 kom
*
Ekseri za
pričvršćivanje
Onduline tabli
Dimenzije: 7cm x
za drvenu
0,3cm
podlogu
Potrošnja: 10-12kom /
(letve ili
m2
podaščan
krov)
200kom
400kom
1000kom
*
Page 1
Download

Dimenzije: 200cm x 95cm Težina: 5,8 kg / ploča Pokrivna moć: 1,70