Praga Magna
2) Confitebor tibi Domine in toto corde
meo quoniam audisti verba oris mei
In conspectu angelorum psallam tibi.
Adorabo ad templum sanctum tuum
et confitebor nomini tuo.
Super misericordia tua et veritate tua
quoniam magnificasti super omne nomen
sanctum tuum.
Chválím tě, Hospodine, celým svým srdcem,
žes vyslyšel slova mých úst.
Budu ti hrát před anděly.
Vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému
chrámu a slavit budu tvé jméno
pro tvou dobrotu a tvou věrnost,
neboť nade vše jsi zvelebil své jméno
a své zaslíbení.
5) Langue al vostro languir l’anima mia
e dico: „Ah, forse a sì cocente pena
sua ferità la mena.”
Ma dite, Alma d’amor troppo rubella,
quanto meglio vi fora provar?
Quel caro ardor che vi fa bella
che quel che vi scolora?
Deh, potess’io cangiar fiamma con voi se
ben morissi poi.
Poi che non piace a la mia stella ch’io arda
del vostro foco, e voi del mio.
Při vaší trýzni i moje duše zmírá.
A pravím: “Ach, snad ta velká muka ji před
další ranou ochrání.”
Povězte však, vy, duše v lásce tak odmítavá,
co by vás mohlo více potěšit?
Milý žár snášet, jenž krásy vám dodává,
anebo ten, co spíš ji ubírá?
Ach, kéž bych mohl sdílet tuto vášeň s vámi,
kdyby měla následovat smrt.
Neb nelíbí se mojí štastné hvězdě, že já bych
vaším ohněm plál, a vy mým.
10) Gia fu chi m’hebbe cara
e volentieri, giovinetta mi prese
nelle sue braccia e dentro a suoi pensieri;
E de miei occhi si tutto s’accese.
Chel tempo, che leggieri s’en vola tutto in
vagheggiarmi spese.
Už jeden byl, co měl mě za svou drahou
a rád mladičkou si mě vzal
do náručí svého i mysli své,
a z pohledu mých očí všecek vzplál,
že všechen čas, jenž s lehkostí letí,
obletováním trávil milostným.
Et io come cortese di me lo feci degno,
ma hor ne son dolente.
Ohime privata! ne una sconsolata
da doler s’ha quant’io.
Che’n van sospiro lasso, innamorata.
Ne una sconsolata da doler s’ha quant’io.
Che’n van sospiro lasso, innamorata.
A já jako zdvořilá
sebe hodnou jsem jej učinila,
lituji však toho nyní,
ach běda, láskou zkoroušená.
Neb marně vzdychám, běda, zamilovaná!
Žádná nešťastnice nemá bolest jako já,
neb marně vzdychám, běda, zamilovaná!
O caro amante dal qual prima mosso
fu’l misero mio core,
A seguir il tuo amore
Mentre che tu il gradisti
e nel diletti tuoi meco t’unisti,
fui piu ch’altra contenta.
Deh, pietoso di me hormai diventa,
che per altrui te obliar non posso.
Ach, milenče drahý, tys pohnul první
ubohým srdcem mým,
k tvé lásky následování.
Když ty ses těšil z ní
a v potěšeních svých se mnou ses spojil,
já byla šťastnou víc než vrchovatě.
Och, měj se mnou slitování teď,
když pro jiné nemohu na tebe zapomnět.
Amor, deh, fa ch’io senta,
che quella fiamma spenta non sia
Lásko, och, učiň ať pocítím,
že nezhasl onen plamen,
che per me t’arse.
E costassu t’impetri la tornata!
Ne una sconsolata
Che’n van sospiro lasso, innamorata.
Ne una sconsolata da doler s’ha quant’io.
Che’n van sospiro lasso, innamorata.
jenž pro mě spaloval tě,
a vzývat k návratu mě budeš!
Žádná nešťastnice.
Neb marně vzdychám, běda, zamilovaná!
Žádná nešťastnice nemá bolest jako já
neb marně vzdychám, běda, zamilovaná!
13) Litaniae Deiparae Mariae Virginis
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe audi nos. Christe exaudi nos. Pater
de coelis Deus. Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus.
Miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus. Miserere nobis.
Pane smiluj se,
Kriste smiluj se,
Pane smiluj se.
Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás.
Bože, nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Sancta Maria. Ora pro nobis.
Sancta Dei genitrix. Ora pro nobis.
Sancta Virgo Virginum. Ora pro nobis.
Mater Viventium. Ora pro nobis.
Mater pulchrae dilectionis. Ora pro nobis.
Mater Sanctae spei. Ora pro nobis.
Paradisus voluptatis. Ora pro nobis.
Lignum vitae. Ora pro nobis.
Domus sapientiae. Ora pro nobis.
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno Panen, oroduj za nás.
Matko žijících, oroduj za nás.
Matko krásného milování, oroduj za nás.
Matko svaté naděje, oroduj za nás.
Ráji potěšení, oroduj za nás.
Dřevo života, oroduj za nás.
Dome moudrosti, oroduj za nás.
Porta coeli. Ora pro nobis.
Desiderium collium aeternorum.
Ora pro nobis.
Civitas refugii. Ora pro nobis.
Civitas Hierusalem. Ora pro nobis.
Sanctuarium Dei. Ora pro nobis.
Tabernaculum foederis. Ora pro nobis.
Altare Thymi amatis. Ora pro nobis.
Scala Jacob. Ora pro nobis.
Speculum sine macula. Ora pro nobis.
Lilium inter spinas. Ora pro nobis.
Rubus ardens incombustus. Ora pro nobis.
Vellus Gedeonis. Ora pro nobis.
Thronus Salomonis. Ora pro nobis.
Turris eburnea. Ora pro nobis.
Favus distillans. Ora pro nobis.
Hortus conclusus. Ora pro nobis.
Fons signatus. Ora pro nobis.
Puteus aquarum viventium. Ora pro nobis.
Navis institoris de longe portans panem.
Ora pro nobis.
Stella matutina. Ora pro nobis.
Aurora consurgens. Ora pro nobis.
Pulchra ut Luna. Ora pro nobis.
Electa ut Sol. Ora pro nobis.
Castrorum acies ordinata. Ora pro nobis.
Solium gloriae Dei. Ora pro nobis.
Bráno nebes, oroduj za nás.
Touho pahorků věčnosti,
oroduj za nás.
Město útočiště, oroduj za nás.
Město Jeruzaléme, oroduj za nás.
Svatostánku Boží, oroduj za nás.
Stánku úmluvy, oroduj za nás.
Oltáři mateřídoušky milovaný, oroduj za nás.
Žebříku Jakubův, oroduj za nás.
Zrcadlo bez poskvrny, oroduj za nás.
Lilie mezi trním, oroduj za nás.
Keři ohněm nespálený, oroduj za nás.
Rouno Gedeonovo, oroduj za nás.
Trůne Šalamounův, oroduj za nás.
Věži z kosti slonové, oroduj za nás.
Mede tekoucí, oroduj za nás.
Zahrado uzavřená, oroduj za nás.
Prameni jistý, oroduj za nás.
Studánko vody živé, oroduj za nás.
Lodi zdaleka chléb přivážející,
oroduj za nás.
Hvězdo jitřní, oroduj za nás.
Jitřenko vycházející, oroduj za nás.
Čistá jako Měsíc, oroduj za nás.
Zářivá jako Slunce, oroduj za nás.
Záštito hradů pevná, oroduj za nás.
Slunce slávy Boží, oroduj za nás.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Miserere nobis.
Překlad: Marie Kronbergerová, Pavla Semerádová
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,
vysvoboď nás Pane.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,
vyslyš nás Pane.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Download

Praga Magna - Cappella Mariana