SPISAK STUDENATA
JAVNA USTANOVA
Studentski dom
STUDENTSKI CENTAR
PAL E
Redni
broj
Ime i prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ANDRIJAŠEVIĆ MILICA
MIČETA DAJANA
VASILJEVIĆ SLOBODAN
GLUŠAC MELANIJA
RUPAR SANJA
ANDRIJAŠEVIĆ JELICA
PETER DRAGANA
DELIĆ NATAŠA
DURIĆ ALEKSANDAR
PUŠKIĆ JELENA
BUKVIĆ LJUBIŠA
KLISURA JOVANA
PERUNIČIĆ SNEŽANA
BOJKOVIĆ BOJANA
ILIĆ DRAGANA
RADIĆ DAJANA
KAKUĆA MILICA
KIJAC TANJA
VIDAČIĆ SANJA
TOŠIĆ SUZANA
KRNJEVIĆ ČEDOMIRKA
VIDAKOVIĆ BOŽANA
TOŠIĆ DRAGANA
VIDAKOVIĆ MARKO MARI
NEDIMOVIĆ BRANKA
CVIJETINOVIĆ DANKA
ĐURICA DRAGANA
NOVAKOVIĆ BLAGOJE
MILOŠEVIĆ RATKO
JOVANOVIĆ BOBANA
GRAHOVAC B. MILICA
LAZIĆ JAVORKA
STANIŠIĆ SLAĐANA
BAĆINA GORDANA
MILANOVIĆ DANICA
DŽOMBETA DRAŠKO
SIMIĆ ŽIVAN
OGNJENOVIĆ GORDANA
BABIĆ KATARINA
PEJIČIĆ SUZANA
STOJKIĆ MILKA
IVKOV SAVO
MILETIĆ NATAŠA
BEGOVIĆ VOJISLAV
01-Nov-14
KORAN
ID
Broj
Godina
studija
Fakultet
668 MASTER FILOZOFSKI FAKULTET
658 MASTER FILOZOFSKI FAKULTET
55 MASTER FILOZOFSKI FAKULTET
1005ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
251ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
1255 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
902ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1273 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1585 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
238 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
111 MASTER FILOZOFSKI FAKULTET
783
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1479 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1188 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1506 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1519 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
951ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1549 DRUGA PRAVNI FAKULTET
1167 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1444 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1022 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
898ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1443 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
899ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1491 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
750 MASTER FILOZOFSKI FAKULTET
1174 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1548 DRUGA PRAVNI FAKULTET
1173 TREĆA EKONOMSKI FAKULTET
705
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
247ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
996ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1172 TREĆA EKONOMSKI FAKULTET
1569 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1257 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1570 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1581 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
609 MASTER FILOZOFSKI FAKULTET
1576 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1484 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1120 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1216 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1231 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1567 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
Broj bodova
74.65
73.05
71.85
71.20
69.24
68.45
68.24
67.95
65.55
65.55
64.88
64.45
63.75
63.65
63.64
63.20
62.65
62.50
62.48
62.25
62.05
61.80
61.40
61.40
61.05
60.90
60.80
60.50
60.35
60.27
60.18
60.07
59.82
59.55
59.44
59.15
58.90
58.90
58.78
58.55
58.45
58.28
58.25
58.08
Strana 1 od 4
Redni
broj
Ime i prezime
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
RADIĆ DEJAN
PANTIĆ MILICA
JOLIČIĆ VESNA
BATINIĆ DRAGANA
TADIĆ SRĐAN
BRADONJIĆ ALEKSANDA
OBRADOVIĆ MARIJANA
ZUBAC ANĐELA
KRSMANOVIĆ LJUBOMIR
LAZAREVIĆ NIKOLA
VUKALOVIĆ MILOŠ
MAČAR OLIVER
JOVIĆ MILICA
KRSTIĆ JELENA
GAVRILOVIĆ LAZAR
BAKOVIĆ DEJAN
MILIDRAG JELENA
MIJATOVIĆ MIROSLAVA
JOVANOVIĆ DRAGOSLA
BATINIĆ VESNA
VIDAČIĆ VANJA
BOŽIĆ OGNJEN
MILIĆ DUŠKO
PETKOVIĆ LUKA
GRBOVIĆ DEJANA
PRODANOVIĆ IVANA
GOJKOVIĆ DUŠAN
DRAGAŠ MARINA
GRAHOVAC N. MILICA
SIKIRAŠ SLOBODAN
PECIKOZA JELENA
SARIĆ ZORA
STANOJEVIĆ DANIJELA
VUKOJE TAMARA
GLIŠIĆ ANA
PETRONIĆ DRAGO
DURIĆ VEDRAN
JAGAJIĆ SRĐAN
KANDIĆ PREDRAG
DRAŠKIĆ IVANA
NOVOVIĆ DRAGAN
ĐUROVIĆ ALEKSANDAR
MILIDRAGOVIĆ ŽELJKA
RADOJIČIĆ ANA
ZARIĆ DRAGIŠA
DUKANIĆ DIJANA
POPOVIĆ DRAGAN
KNEŽEVIĆ VANJA
KREZOVIĆ MILOŠ
KOVAČEVIĆ IGOR
01-Nov-14
ID
Broj
Godina
studija
Fakultet
1559 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1260 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1370ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
882ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
1281 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1165 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1536 DRUGA PRAVNI FAKULTET
1457 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
628
APSOLVENTEKONOMSKI FAKULTET
955ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1470 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1372 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1467 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1515 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1166 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1000ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1456 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
918ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1488 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1146 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
692
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1203 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1134 TREĆA EKONOMSKI FAKULTET
956ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
1462 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
804
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1235 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
988ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1145 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1295
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1236 TREĆA PRAVNI FAKULTET
1498 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1486 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
752
APSOLVENTEKONOMSKI FAKULTET
1500 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1472 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1450 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1512 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1144 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
641ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
243 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1179 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1278 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1365 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1432 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
982ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
632
APSOLVENTPRAVNI FAKULTET
1505 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1156 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
666
APSOLVENTPRAVNI FAKULTET
Broj bodova
58.05
57.83
57.59
57.54
57.29
56.95
56.50
56.00
55.99
55.65
55.60
55.40
55.33
55.15
55.14
54.94
54.65
54.63
54.57
54.40
54.27
53.85
53.79
53.69
53.57
53.43
53.42
52.96
52.50
52.46
52.19
52.08
51.69
51.25
51.07
51.07
51.05
51.02
50.90
50.79
50.65
50.50
50.33
50.25
50.15
50.15
49.86
49.57
49.30
49.27
Strana 2 od 4
Redni
broj
Ime i prezime
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
VUKOVIĆ GORICA
SARIĆ BOJANA
SAMARDŽIĆ NEBOJŠA
CEROVINA MIRJANA
MRKAJIĆ DIMITRIJE
MILIDRAGOVIĆ IVANA
VASIĆ JOVAN
RATKOVIĆ SANJA
IVANOVIĆ MILICA
LALOVIĆ VESELIN
BAKOVIĆ HRISTINA
TANASILOVIĆ DRAGANA
ĐOKIĆ JELENA
ŽUŽA NATAŠA
MIJIĆ MARIJA
NOSOVIĆ ĐORĐE
ŽARKOVIĆ SLAVIŠA
STEVANOVIĆ IVANA
ILIĆ SVETLANA
KOVAČEVIĆ RADE
ŠKIPINA DRAGANA
FILIPOVIĆ SANJA
JANJIĆ MIROSLAV
BUNIJEVAC MILENKO
ASANOVIĆ ALEKSANDAR
BOZALO SARA
TOŠIĆ MARIJA
MRŠEVIĆ DEJAN
MILIĆ SLAĐAN
SEKULIĆ LJUBOSAVA
KOSTIĆ VESNA
LUKIĆ MAJA
ZUBAC SANJA
FRGANJA NIKOLIJA
NINKOVIĆ MILICA
TABAKOVIĆ JELENA
ĐOKOVIĆ NIKOLA
DUBLJEVIĆ BOŽICA
IVKOVIĆ MILICA
JEVĐEVIĆ SANJA
ZUBAC RADOŠ
MIOVČIĆ MILJANA
RAJKOVIĆ DIJANA
RADOJIČIĆ DEJAN
PJEŠČIĆ MITAR
NOVAKOVIĆ KATARINA
TRIVUN DRAGAN
VUKOJE ŽELJKO
PERIŠIĆ SVETLANA
VIDAKOVIĆ MARIJA
01-Nov-14
ID
Broj
Godina
studija
Fakultet
255ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
656ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1359 DRUGA PRAVNI FAKULTET
901ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1253 TREĆA FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU
1573 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1117 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1504 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
825ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
822ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1197 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1072
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1530 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
952 TREĆA EKONOMSKI FAKULTET
1215 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
256 TREĆA EKONOMSKI FAKULTET
1544 DRUGA PRAVNI FAKULTET
1503 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1018 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
637 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
727
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
922ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
669ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
1439 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1489 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1524 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1563 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
680ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1483 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1193 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
671ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
969ČETVRTA PRAVNI FAKULTET
1475 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
729
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1490 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
245ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
697
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1461 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1507 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
914ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1312ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
937ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
701
APSOLVENTEKONOMSKI FAKULTET
638ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
1459 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1455 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1556 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1121 TREĆA EKONOMSKI FAKULTET
681ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
780
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
Broj bodova
49.27
49.22
49.05
48.90
48.75
48.65
48.65
48.57
48.29
48.18
48.00
47.96
47.75
47.67
47.65
47.62
47.59
47.50
47.15
47.03
47.03
46.84
46.83
46.65
46.55
46.55
46.33
46.19
46.15
46.05
45.83
45.83
45.74
45.72
45.70
45.19
45.09
45.09
45.05
45.03
44.74
44.67
44.28
44.23
44.07
43.78
43.50
43.33
43.18
42.98
Strana 3 od 4
Redni
broj
Ime i prezime
145
VELJO NEVENA
146
ĐURIĆ MILOŠ
147
IVANOVIĆ MILAN
148
SPAIĆ SLAĐANA
149
TADIĆ BOJANA
150
VUKOVIĆ SNEŽANA
151
NIKOLIĆ BOJAN
152
MUNJIĆ NEVENA
153
TIMOTIJA JOVAN
154
BUNIJEVAC VINKA
155
SAMARDŽIĆ ALEKSANDA
156
VOJNOVIĆ ĐORĐE
157
MARKOVIĆ IVAN
158
TEPAVČEVIĆ TAMARA
159
UKROPINA DUŠAN
160
PLJEVALJČIĆ NEMANJA
161
SOKNIĆ JOVICA
162
SAVIĆ NEBOJŠA
163
RADIĆ NEMANJA
164
BLAŽEVIĆ BORIS
165
DENDA OBRAD
166
MANDIĆ STEFAN
167
PAREŽANIN NIKOLA
168
PILJEVIĆ MARKO
169
GAVRILOVIĆ MILORAD
170
VASIĆ BOJANA
171
RAKIĆ MARKO
Ukupan broj studenata: 171
01-Nov-14
ID
Broj
Godina
studija
Fakultet
896ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
812
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1027 TREĆA PRAVNI FAKULTET
790ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1319ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
267 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1502 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
642
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
881ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
1487 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
1535 DRUGA PRAVNI FAKULTET
633ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
714
APSOLVENTPRAVNI FAKULTET
756
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
1560 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1574 DRUGA EKONOMSKI FAKULTET
1180 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
691ČETVRTA FILOZOFSKI FAKULTET
1537 DRUGA PRAVNI FAKULTET
1012 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
246 DRUGA FILOZOFSKI FAKULTET
117
APSOLVENTPRAVNI FAKULTET
1249 DRUGA PRAVNI FAKULTET
720 TREĆA EKONOMSKI FAKULTET
685 TREĆA FILOZOFSKI FAKULTET
1317ČETVRTA EKONOMSKI FAKULTET
711
APSOLVENTFILOZOFSKI FAKULTET
Broj bodova
42.92
42.86
42.51
42.22
42.18
42.13
42.07
42.04
41.70
41.57
39.74
39.54
39.28
38.88
38.65
38.65
38.22
37.87
37.74
37.05
36.95
36.01
35.84
35.62
34.88
34.69
32.56
Strana 4 od 4
Download

Koran - Studentski centar Pale