RASPORED SEKCIJA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU
SEKCIJA
Muzička sekcija – hor
Sport – odbojka, dječaci
Prva pomod
Informatička sekcija
Engleski jezik
Folklor
Hifz
Hifz
Sport – odbojka, dječaci
Ekološka sekcija
Likovna sekcija
Mladi geografi
Mali hor
Sport - fudbal
Mladi tehničari
Mladi umjetnici
Matematika
Folklor
Hifz
Hifz
Školska saobradajna
patrola
Pedagoška sekcija
Muzička sekcija – orkestar
Historijska sekcija
Literarno – novinarska
NASTAVNIK
Eldin Bihorac
Đenan Alidžiković
Amila Palić Nazak
Fatima Šadinlija
Anida Višća
Emina Amin
Ammar Bašić
Suriza Beganović-Babalija
Ammar Bašić
Suriza Beganović-Babalija
Đenan Alidžiković
Amila Palić Nazak
Amela Ajanović
Emir Prljača
Eldin Bihorac
Đenan Alidžiković
Aida Hadžić
Amela Ajanović
Veldina Dugalić Delić
Emina Amin
Ammar Bašić
Suriza Beganović-Babalija
Ammar Bašić
Suriza Beganović-Babalija
Aida Hadžić
(vannastavna aktivnost)
Lejla Švraka
Eldin Bihorac
Berina Alihodžić
Aida Čaušević
DAN
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Ponedjeljak
VRIJEME ODRŽAVANJA
8. i 9. ČAS (14:15-15:45)
8. ČAS (14:15-15:00)
8. ČAS (14:15-15:00)
8. ČAS (14:15-15:00)
8. ČAS (14:15-15:00)
8. ČAS (14:15-15:00)
8:00-8:45
RAZRED
Od V DO IX
V,VI,VII,VIII
Od V DO IX
Od V DO IX
Od V DO IX
II, III, IV
VI,VII,VIII,IX
Ponedjeljak
10:30-11:15
III,IV,V
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Ponedjeljak
Utorak
Utorak
Utorak
Utorak
Srijeda
Srijeda
Četvrtak
9. ČAS (15:00-15:45)
9. ČAS (15:00-15:45)
9. ČAS (15:00-15:45)
9. ČAS (15:00-15:45)
7. ČAS (13:30-14:15)
8. ČAS (14:15-15:00)
8. ČAS (14:15-15:00)
8. ČAS (14:15-15:00)
8:00-8:45
8. ČAS (14:15-15:00)
8:00-8:45
VIII i IX
V,VI,VII,VIII
Od V DO IX
Od V DO IX
III, IV
V, VI, VII
V, VI, VII
V, VI, VII
VII, VIII, IX
II, III, IV
VI,VII,VIII,IX
Četvrtak
10:30-11:15
III,IV,V
Četvrtak
9. ČAS (15:00-15:45)
VI
Četvrtak
Petak
Petak
Petak
9. ČAS (15:00-15:45)
9. ČAS (15:00-15:45)
9. ČAS (15:00-15:45)
9. ČAS (15:00-15:45)
VI
Od V DO IX
Od V DO IX
Od V DO IX
Download

raspored sekcija za školsku 2014/2015. godinu - OŠ El