Број 36 - Страна 24
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
(zimska sezona)", zamjenjuju se riječima: "do 30.09.2014. g.
(ljetna sezona)".
U stavu (2) riječ "ljetni" zamjenjuje se riječju "zimski".
Član 2.
Sastavni dio ovog Pravilnika je Tabela broja uzoraka za
ljetni period.
Član 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-17-173/14
Ministar
29. aprila 2014. godine
Mostar
Erdal Trhulj, s. r.
Сриједа, 14. 5. 2014.
12
ALMY ZENICA
0
13
ALMYTRANSPORT ZENICA
/
/
/
/
14
AM ĐUZELIĆ CAZIN
/
1
0
1
15
AME BREZA VOGOŠĆA
1
2
0
16
AMOX TREDY KALESIJA
/
1
2
1
17
AMSTERDAM TUZLA
/
/
/
/
18
ANTEBAU GRUDE
/
/
/
/
19
ANTONIOBENZ PROZOR
/
/
/
/
20
ANTUNOVIĆ ORAŠJE
1
33
107
36
21
APS LIVNO
/
/
/
/
22
ART BUSOVAČA
/
/
/
/
Na temelju članka 23. stavak 3. Odluke o kakvoći tekućih
naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02, 28/04, 16/05,
14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10) i članka 7. stavak 2.
Pravilnika o utvrđivanju kakvoće tekućih naftnih goriva
("Službene novine Federacije BiH", br. 29/04, 58/04, 28/05,
59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08, 69/08, 34/09, 71/09,
28/10, 68/10, 31/11, 76/11, 48/12, 94/12, 39/13 i 82/13), federalni
ministar energije, rudarstva i industrije donosi
23
ASD BP BIHAĆ
/
1
0
/
24
ASFALTGRADNJA VISOKO
/
/
/
/
25
ASTERIX SARAJEVO
/
/
/
/
26
AT KERAMETAL LJUBUŠKI
0
2
4
0
27
ATEA KLJUČ
/
/
/
/
28
AURO LJUBUŠKI
/
/
/
/
PRAVILNIK
29
AUTO DESIGN LJUBUŠKI
/
0
1
0
30
AUTOANA GRUDE
/
/
/
/
31
AUTOCENTAR USKOPLJE
/
/
/
/
32
AUTOCOMMERC GORNJI
VAKUF
/
1
1
0
33
AUTOMOTOR TUZLA
/
/
/
/
34
AVANGARDE
TOMISLAVGRAD
/
1
1
/
35
AZ-EN PETROL TEŠANJ
/
/
/
/
36
B1 KOMPANI SAPNA
/
1
1
/
37
BABIĆ-TOIRS ZENICA
/
1
2
/
38
BAGARIĆ ŠIROKI BRIJEG
/
1
2
2
39
BALIĆ JABLANICA
/
1
0
/
40
BANJAC CAZIN
/
/
/
/
41
BARABAN BENZ PROZOR
/
1
0
/
42
BARAĆ CO ČITLUK
1
/
1
0
43
BARBARIĆ BENZ ČITLUK
/
1
0
0
44
BAREL CAZIN
/
1
1
1
45
BAREL TRAVNIK
/
1
0
/
46
BAŠIĆ BENZ POSUŠJE
/
/
/
/
47
BAVIPP POSUŠJE
/
1
/
2
48
BC&J KISELJAK
/
/
/
/
49
BE- BE SARAJEVO
/
/
/
/
50
BEEF PROM GRADAČAC
/
/
/
/
51
BEHA GRIMEX SARAJEVO
/
/
/
/
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU
KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA
Članak 1.
U Pravilniku o utvrđivanju kakvoće tekućih naftnih goriva
("Službene novine Federacije BiH", br. 29/04, 58/04, 28/05,
59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08 i 69/08, 34/09, 71/09,
28/10, 68/10, 31/11, 76/11, 48/12 i 94/12 - u daljnjem tekstu:
Pravilnik), u članku 7. stavak 1. Pravilnika riječi: "do 30.04.2014.
g. (zimska sezona)", zamjenjuju se riječima: "do 30.09.2014. g.
(ljetna sezona)".
U stavku (2) riječ "ljetni" zamjenjuje se riječju "zimski".
Članak 2.
Sastavni dio ovog Pravilnika je Tabela broja uzoraka za
ljetni period.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-17-173/14
Ministar
29. travnja 2014. godine
Erdal Trhulj, v. r.
Mostar
Red.br
.
DOBAVLJAČ
BMB- BMBTERMIED LUEL MAZUT
98
95
NALI
2
15
5
1
3B OIL SARAJEVO
/
/
/
/
2
A3 PROMET KALESIJA
0
1
1
/
3
AA ŽITO VELIKA KLADUŠA
/
/
/
/
4
ABC PETROL ŠIROKI
BRIJEG
/
1
1
0
5
ADA BENZ LJUBUŠKI
/
1
0
/
52
BEKOPETROL GRADAČAC
/
1
1
/
6
AGRO DG CAZIN
/
/
/
/
53
BELAMIONIX GRADAČAC
0
1
4
0
7
AHMETSPAHIC PETROL
SARAJEVO
/
2
7
0
54
BENS-ES CAZIN
/
0
1
/
55
BERUT-EX HADŽIĆI
/
/
/
/
8
AJAN TRAVNIK
/
/
/
/
56
BES CO SANSKI MOST
/
1
1
/
9
ALBIN HADŽIĆI
/
/
/
/
57
BEST NOVI TRAVNIK
/
0
2
/
10
ALIOS BIHAĆ
/
/
/
/
58
BGL COMMERCE POSUŠJE
1
0
1
1
11
ALMAR VISOKO
/
0
1
/
0
1
1
Сриједа, 14. 5. 2014.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Број 36 - Страна 25
59
BH PETROL VOGOŠĆA
/
/
/
/
104 ČOVIĆ BENZ CAZIN
/
0
1
/
60
BIDŽO PROMET ZVORNIK
/
/
/
/
105 ČULE-PROMET MOSTAR
/
1
3
0
61
BILETIĆ VITEZ
/
/
/
/
/
1
1
0
62
BINELA KOMERC VITEZ
/
/
/
/
ĆEMAN-ENERGOPROM
106
TEŠANJ
63
BM-COMMERC KISELJAK
1
1
3
1
107 ĆENDO POSUŠJE
/
/
/
/
108 ĆUĆA KLJUČ
/
/
/
/
109 ĆURIĆ ŽEPČE
/
/
/
/
110 ĆURKOVIĆ KUPRES
/
1
0
/
111 ĆURKOVIĆ S BUGOJNO
/
1
0
0
ĆURKOVIĆ
TOMISLAVGRAD
/
/
/
/
113 DAG-COM GRADAČAC
/
/
/
/
114 DEJ PROM GRADAČAC
/
/
/
/
115 DELTA PETROL KAKANJ
/
1
1
0
64
BOĆE BENZ ČELIĆ
/
/
/
/
65
BOH PETROL ROSULJE
JELAH
/
/
1
/
66
BOJANIĆ JAJCE
/
1
2
/
67
BOŽIĆ TOMISLAVGRAD
/
1
1
0
68
BRAĆA DURIĆ CAZIN
/
2
3
/
69
BRAĆA MUJIĆ SARAJEVO
/
1
5
/
70
BRAĆA MURATOVIĆ/BM
PROMET BREZA
/
71
BRAMIX LIVNO
/
72
BRANIKOM ORAŠJE
/
73
BRAOVAC BENZ LIVNO
/
74
BRKIĆ BENZ TEŠANJ
75
BRKIĆ PETROL SARAJEVO
76
BRKIĆ PETROL ZENICA
1
77
B-TANK POSUŠJE
/
/
78
BTG TOMISLAVGRAD
/
1
79
BTS VISOKO
/
/
/
/
80
BUBA COMMERC VITEZ
/
1
1
0
81
BUCO MERC KISELJAK
/
/
/
/
1
112
1
/
/
/
/
116 DEMIROVIĆ JABLANICA
/
/
/
/
1
1
/
117 DERIVAT GRUDE
/
/
/
1
/
/
/
118 DIJAMANT POSUŠJE
/
/
/
/
/
1
0
/
119 DILAVER BENZ ŽEPČE
/
1
2
0
0
2
2
/
120 DIMTRADE GRUDE
/
1
0
/
2
6
0
121 DM BENZ ZENICA
/
/
/
/
/
/
122 DOKSO VISOKO
/
0
1
/
0
1
DRAGIĆ DONJA MAHALA123
ORAŠJE
/
0
1
/
124 DRAGOJA BENZ POSUŠJE
/
/
/
/
125 DRAVEL POSUŠJE
/
0
1
1
/
1
2
1
82
BUDEŠ JAJCE
1
3
1
0
DRVOPROMET VELIKA
126
KLADUŠA
83
BUDIĆ TOMISLAVGRAD
/
/
/
/
127 DURIĆ CAZIN
/
1
3
1
84
BUKOVICA PETROL
BUGOJNO
/
/
/
/
128 DVA LAVA KALESIJA
/
1
2
0
85
BULIĆ COMPANY ILIDŽA
/
/
/
/
129
/
1
1
/
86
BUSHEL BIHAĆ
/
1
2
1
130 DŽINO MAGLAJ
1
2
/
87
BUTMIR OIL SARAJEVO
/
1
1
0
131 ĐOTLO TRAVNIK
/
/
/
/
88
CAT SANSKI MOST
1
2
3
0
132 EA-COMMERC BIHAĆ
/
/
/
/
89
CENTAR-ŠPAR GRADAČAC
/
/
/
/
133 ECOTOK TRAVNIK
/
1
2
0
90
CENTRUM MOSTAR
/
1
2
1
134 ECOVAL TRAVNIK
/
/
/
/
91
CIRCLE INTERNATIONAL
MEĐUGORJE
/
0
1
0
135 EĆO KOMERC BIHAĆ
/
1
1
/
92
CMA POSUŠJE
/
/
/
/
136 EKO PANDA VISOKO
/
/
/
/
/
/
/
/
DŽANANOVIĆ PETROL
GRAČANICA
93
COOL VISOKO
/
/
/
/
EKO PETROL GORNJI
137
VAKUF
94
COOP BENZ ŠIROKI BRIJEG
/
/
/
/
138 EKOSTAN FOJNICA
/
1
0
/
95
COP COMPANY ZENICA
/
/
/
/
139 EL TARIK OIL SARAJEVO
1
4
10
0
96
CRO HERC BENZ UUBUŠKI
/
/
/
/
140 ELEKTROBOSNA JAJCE
/
/
/
/
97
CURIĆ KISELJAK
/
/
/
/
141 ELEKTROVOD FOJNICA
/
0
1
/
98
ČAGO KOMERC ZENICA
/
1
2
1
142 ELIDENI BENZ BANOVIĆI
/
0
2
/
99
ČAKIN COMERC VELIKA
KLADUŠA
/
/
/
/
143 ELING ZL JAJCE
/
/
/
/
144 ELKATEH ŠIROKI BRIJEG
/
/
/
/
145 ELMONT ŽEPČE
/
/
/
/
100 ČALJKUŠIĆ BUSOVAČA
101 ČAVKUNOVIĆ-BP BIHAĆ
102
ČAVKUNOVIĆ-TRADE
BIHAĆ
103 ČEČURA LIVNO
1
1
1
1
1
3
9
3
0
1
1
/
/
/
/
/
146
ENERGOINŽENJERING
BIHAĆ
/
/
/
/
147
ENERGOPETROL
SARAJEVO
1
35
104
2
Број 36 - Страна 26
148
ENERGY COMMERC
MOSTAR
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
191 GMB SUHAČA LIVNO
/
/
/
/
192 GOJAN LJUBUŠKI
/
193 GORJE POSUŠJE
/
/
/
/
/
1
/
GRADINA PETROL GORNJI
194
VAKUF
/
/
/
/
/
/
/
195 GRAFOTISAK GRUDE
1
1
3
1
/
/
196 GRAKOP KISELJAK
/
1
2
0
0
/
GRANDBENZ VELIKA
197
KLADUŠA
/
2
5
1
GRANDPETROL BOSANSKI
PETROVAC
/
/
/
/
199 GRATEX TOMISLAVGRAD
/
/
/
/
200 GREENOIL SARAJEVO
/
1
4
0
201 GRGIĆ-PROMET TEŠANJ
/
/
/
/
202 GRIČ NOVI TRAVNIK
/
/
/
/
203 GRIN ENERGY SARAJEVO
/
/
/
/
204 GRIZELJ ILIDŽA
/
/
/
/
GROUP COP COMPANY
205
ZENICA
/
/
/
/
/
1
0
1
0
2
2
0
149 ENOL GORAŽDE
/
0
1
1
150 EOL PETROL SARAJEVO
1
5
31
14
151 EROL BENZ KALESIJA
/
0
1
152 ESKIMO S2 TRAVNIK
/
/
153 ESSO BOSANSKA OTOKA
/
/
ESSO PETROL GORNJI
154
VAKUF
/
155 EURO BISER PROZOR
/
/
/
/
156 EURO KANTIĆ TEŠANJ
/
1
3
/
157 EURO ODŽAK
0
1
2
5
158 EURO PLIN ORAŠJE
/
/
/
/
159 EURO PULS USORA
/
1
/
/
/
160 EURO STAR LIVNO
/
/
/
/
161 EUROAGENT MAGLAJ
/
/
/
/
EUROANDI VELIKA
KLADUŠA
/
EUROBENZ VELIKA
163
KLADUŠA
/
164 EUROCOMMERC TEŠANJ
/
/
2
/
165 EUROJET CAZIN
1
2
6
0
162
1
/
1
/
1
206
/
1
0
/
167 EUROTRANS GRADAČAC
1
1
3
/
168 EXBABILON LIVNO
/
/
/
/
169 EXICON BIHAĆ
/
/
/
/
170 EXON KISELJAK
/
1
1
/
171 F1 POSUŠJE
/
1
1
0
/
/
/
/
173 FAMICOOP ORAŠJE
/
1
0
/
174 FASOGAS ČELIĆ
/
0
1
/
175 FER COMPANY GRADAČAC
/
/
/
/
176 FEROTOM KISELJAK
/
/
/
/
177 FINVEST TANK DRVAR
/
/
/
/
/
/
/
/
179 FRAN-SLI BUSOVAČA
/
/
/
/
G PETROL SARAJEVO
(OMV)
/
24
56
4
178
180
FLUID POWER NOVI
TRAVNIK
181 G TANK VITEZ
198
/
166 EUROPETROL PROZOR
172 FAGAT PETROL TEŠANJ
Сриједа, 14. 5. 2014.
GROUP PAUK
DOMALJEVAC
207 GUDELJ VITEZ
/
/
/
/
208 HAMSEL VISOKO
0
1
1
0
209 HANOMAG ROZIĆ ČITLUK
/
/
/
/
210 HARMOLES JAJCE
/
/
/
/
211 HASANAL ILIJAŠ
/
1
1
1
212 HB SINPRO GRAČANICA
/
0
1
/
213 HD BIKAN CAZIN
/
/
/
/
214 HERMES UUBUŠKI
/
/
/
/
215 HIDANI SALKIĆ KALESIJA
/
1
1
1
216 HIFA BENZ TEŠANJ
0
1
3
/
217 HIFA OIL TEŠANJ
1
61
217
40
218 HIFA OKTAN TEŠANJ
/
/
/
/
219 HIFA PETROL VOGOŠĆA
1
17
91
32
220 HIFA TEŠANJ
1
8
31
3
221 HMH GOSTELJA KLADANJ
/
/
/
/
30
131
111
100
223 HR COMERC SANSKI MOST
/
0
1
/
224 IBEM KALESIJA
/
0
1
/
IBRAHIMOVIĆ BOSANSKA
225
OTOKA
/
1
4
0
226 IGO BENZ NOVI TRAVNIK
/
/
1
/
227 IGO COMPANY TRAVNIK
/
/
/
/
IMZIT COMMERC
228
SARAJEVO
/
1
0
/
229 INGCOMM ODŽAK
/
/
/
/
230 INOVERONIKA POSUŠJE
/
/
/
/
INTER BENZ NOVI
231
TRAVNIK
/
/
/
/
222 HOLDINA SARAJEVO
/
/
/
/
/
/
/
/
183 GANJGO-PETROL DOBOJ
/
1
3
0
GAPA GAGRO BENZ
MOSTAR
/
1
2
0
185 GAS BENZ ŠIROKI BRIJEG
0
1
1
1
186 GAS PETROL TEŠANJ
/
1
1
/
/
/
/
/
188 GAZ GABELA POUE
/
0
1
/
232 INTER BUTAN CAZIN
/
/
/
/
GERMANY VELIKA
KLADUŠA
/
/
/
/
233 INTERINA MOSTAR
/
/
/
/
/
/
/
/
234 INTEROIL SREBRENIK
/
/
/
/
182
184
187
189
GALE & CO
TOMISLAVGRAD
GASOLINE COMPANY
TUZLA
190 GIVA KISELJAK
5
3
3
29
Сриједа, 14. 5. 2014.
235 INTERSOLDEX ČITLUK
236
IRFAN KADIĆ BOSANSKA
KRUPA
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
/
/
/
/
/
/
/
/
Број 36 - Страна 27
281 LEŠIĆ ODŽAK
/
1
1
/
282 LHEPROM GRADAČAC
/
/
/
/
283 LIQUINGAS LJUBUŠKI
/
/
/
/
284 LIQUIVEX USORA
/
/
/
/
285 LIV JAJCE
/
/
/
/
286 LODACOM ŠIROKI BRIJEG
/
/
/
/
287 LOVAC PROM ZENICA
/
/
/
/
288 LOV-COMMERC KISELJAK
/
/
/
/
289 LUKOIL SARAJEVO
/
/
/
/
290 LUŠIJA VISOKO
/
/
/
/
291 LX PUMPA TRAVNIK
/
/
/
/
/
/
1
1
237 ITALIMPEX SARAJEVO
/
/
/
/
238 IZVOR BENZ POSUŠJE
/
1
1
0
239 J&B LJUBUŠKI
/
/
/
/
240 JAK OIL USORA
/
/
/
/
241 JAMBENZ ŠIROKI BRIJEG
/
1
1
0
242 JASKO TREND ČELIĆ
/
0
1
/
243 JATA SREBRENIK
/
/
/
/
244 JATINA OIL SREBRENIK
/
1
2
2
245 JAVOR ZENICA
/
/
/
/
246 JELAVIĆ BENZ LJUBUŠKI
/
/
/
/
247 JERRY TRADE VITEZ
/
0
1
/
293 M ARALL SARAJEVO
/
/
/
/
248 JESS BUSOVAČA
/
/
/
/
294 M.I. IVANOVIĆ ORAŠJE
/
0
1
/
249 JIM-BENZ POSUŠJE
/
/
/
/
295 MAC ECO OIL VOGOŠĆA
/
0
1
/
250 JOKOHAMA POSUŠJE
/
/
/
/
296 MAC OIL ZENICA
/
/
/
/
251 JOZO BENZ ŠIROKI BRIJEG
/
1
1
0
297 MAGPETROL MAGLAJ
/
/
/
/
252 JUGOVIĆ VISOKO
/
/
/
/
298 MAHIR VISOKO
1
1
2
/
253 JUHIĆ BUSOVAČA
/
/
/
/
299 MAKA BENZ ŠIROKI BRIJEG
/
/
/
/
/
1
2
0
292
LJUBIJANKIĆ S COMERC
BUŽIM
JUNUZOVIĆ KOPEX
254
LUKAVAC
1
2
15
0
MAKSUMIĆ OIL KOMERC
300
JABLANICA
255 JUSUFOVIĆ ZAVIDOVIĆI
/
/
/
/
301 MALIŠIĆ ČITLUK
0
1
3
0
256 KADENA/FORCE MMI JAJCE
/
1
0
/
302 MANDI CO MOSTAR
/
1
1
0
257 KAKANJ PETROL KAKANJ
/
1
9
/
303 MANTASAPNA
/
1
0
/
258 KALEN ZENICA
/
/
/
/
304 MARAL MOSTAR
/
/
/
/
259 KALEX VITEZ
/
/
/
/
305 MARIĆ ŽEPČE
/
/
/
/
260 KAMASS CAZIN
/
1
1
1
306 MARINČIĆ ČITLUK
0
1
2
1
261 KAMENI PETROL KAKANJ
/
/
1
/
307 MARIUS ORAŠJE
/
0
1
/
262 KARAMUJIĆ KALESIJA
/
/
1
0
308 MARK BENZ STOLAC
/
1
2
1
263 K-BENZ LJUBUŠKI
1
1
2
1
309 MASAR COMPANY JAJCE
/
1
0
/
264 KG OIL TOMISLAVGRAD
/
/
/
/
310 MATKIĆ GRADAČAC
/
/
/
/
265 KIŠIĆ VD POSUŠJE
/
/
/
/
/
/
/
/
266 KLIS KONJIC
0
1
0
1
MATO COMMERCE
311
KREŠEVO
267 KONI KONJIC
/
/
/
/
312 MATOŠEVIĆ VITEZ
/
/
/
/
313 MB IVANIĆ LJUBUŠKI
/
0
2
1
314 MEGA BENZ POSUŠJE
/
/
/
/
315 MEGA BUGOJNO
/
0
1
/
316 MELLAIN SARAJEVO
/
/
/
/
317 MEPAS ŠIROKI BRIJEG
0
/
/
/
318 MEPROMEX TEŠANJ
/
1
1
/
319 MERIS BENZ CAZIN
/
/
/
/
/
1
1
/
268 KONZUM SARAJEVO
1
3
18
3
269 KOPAČEVIĆ BENZ ODŽAK
/
0
1
/
270 KOPIKO ŽIVINICE
/
0
3
/
271
KOSOVČIĆ COMERC
TEŠANJ
/
1
1
/
272
KOTURIĆ TONI
DOMALJEVAC
/
1
1
2
273 KREPO & GRĐAN KISELJAK
/
1
0
/
274 KULAK BREZA
/
/
/
/
MERKEZ OIL NOVI
320
TRAVNIK
275 KUNA LIVNO
/
/
/
/
321 MEROL ILIJAŠ
0
1
3
0
276 LAGER POSUŠJE
1
1
5
3
322 MEŠIĆCOM GRADAČAC
/
1
7
/
277 LALAX GRADAČAC
/
/
/
/
323 METALNO ZENICA
/
1
0
/
278 LAMINA MOSTAR
1
2
4
1
324 MEVA KOMERC TEŠANJ
/
0
1
/
279 LEON BIHAĆ
/
/
/
/
325 MGM BUGOJNO
/
/
/
/
280 LESNA SARAJEVO
/
/
/
/
MIKULIĆ KOMPANY
326
GRUDE
/
/
/
/
Број 36 - Страна 28
327
MIL EXPORT NOVI
TRAVNIK
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
3
2
/
/
/
0
1
/
26
35
24
/
1
1
/
378 PETROL LJUBUŠKI
/
13
10
/
379 PETROL P BIHAĆ
/
2
6
2
380 PETROL ZEČEVIĆ FOJNICA
/
1
0
/
381 PETROMAR SARAJEVO
/
/
/
/
382 PILIPOVIĆ CAZIN
/
/
/
/
383 PIROPROMET TEŠANJ
/
1
1
/
384 PLIN COMERC TEŠANJ
/
/
/
/
385 POLO JUNIOR
/
/
/
/
386 POLO KALESIJA
1
2
9
12
387 POTOCI BENZ MOSTAR
/
1
1
0
388 PPT TOMISLAVGRAD
/
1
0
/
389 PRANT ŠIROKI BRIJEG
/
0
1
/
390 PRESTIŽ POSUŠJE
/
/
/
/
391 PRODIST SANSKI MOST
/
/
/
/
392 PRODUKT ŠEER ŽEPČE
/
/
/
/
PROFIL BOSANSKI
PETROVAC
/
/
/
/
/
394 PROGAS LJUBUŠKI
/
1
2
/
2
PROMET ŠARAC
395
TOMISLAVGRAD
/
/
1
/
396 PROMING BUGOJNO
0
6
29
6
397 PROTEKT PROM KREŠEVO
/
/
/
/
398 PROZOR-BENZ RAMA
/
/
/
/
PUĐIĆ-BENZ
399
TOMISLAVGRAD
/
/
/
/
400 PVC ZOVKO ŠIROKI BRIJEG
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
328 MILANO BENZ KALESIJA
/
0
1
/
329 MIMAR CAZIN
/
/
/
/
330 MINA GRUDE
/
1
1
/
331 MIRABEL VISOKO
/
1
0
/
332 MISAL BUŽIM
/
0
1
/
333 MIS-BENZ POSUŠJE
/
0
2
1
334 MM KALESIĆ ŽIVINICE
1
2
5
/
335 MM-BB ŠUICA
/
/
/
/
336 MO COMPANY MOSTAR
/
/
/
/
337 MOBILEX SARAJEVO
/
/
/
/
338 MON BENZ ČAPLJINA
/
/
/
/
339 MONZA ČITLUK
/
/
/
/
340 MOS GROUP GRADAČAC
/
/
/
/
341 MOTOR OIL TEŠANJ
/
/
/
/
342 MS JAPIĆ CAZIN
/
/
/
/
343 MTS EXCEL VITEZ
/
/
/
/
344 MUSTAPIĆ FRIGO MOSTAR
/
1
1
/
345 MUŠINBEGOVIC VISOKO
/
0
1
1
346 NAFTA MOSTAR
/
/
/
/
347 NAFTOL BUŽIM
/
/
/
/
348 NAHONAL GAS BREZA
/
1
1
349 NASKO GRAČANICA
/
1
2
350 NESTRO BANJA LUKA
/
/
/
/
351 NG-COMMERC LJUBUŠKI
/
/
/
/
352 NM NUKI TEOČAK
/
0
1
/
353 NN COMPANY ZENICA
354
OBNOVA PROMET
DOMALJEVAC
/
/
/
Сриједа, 14. 5. 2014.
/
373 PERIŠIĆ BENZ GRUDE
0
374 PETROKERN ČAPLJINA
/
375 PETROL AG ZENICA
/
376 PETROL BH OIL SARAJEVO
1
377 PETROL LINE SARAJEVO
393
1
/
1
1
0
355 OIL AC MOSTAR
1
4
8
4
356 OIL MEĐUGORJE
1
1
3
1
401
357 OILMER SARAJEVO
/
/
1
/
402 RADIĆ COMPANY JAJCE
/
/
/
/
358 OKV OIL ZENICA
/
/
/
/
403 RAMIĆ BOSANSKA KRUPA
/
/
/
/
ORAŠČANIN BOSANSKA
359
KRUPA
/
/
/
/
404 RASMIN BOSANSKA KRUPA
/
/
/
/
405 REBAC BENZ ČAPLJINA
0
2
4
3
406 RELI POSUŠJE
/
/
/
/
407 REUNION ZENICA
/
1
0
/
408 REWEUS LUKAVAC
/
/
/
/
409 REZ CAZIN
/
1
4
1
410 RIMCO-SANT SREBRENIK
/
/
/
/
411 ROADING GRAČANICA
/
/
1
0
412 RONDELA MOSTAR
/
/
/
/
413 ROX ORAŠJE
0
1
1
/
414 RUBIKON POSUŠJE
/
/
/
/
415 SAB BUSOVAČA
/
/
/
/
360 ORHIMA CAZIN
/
/
/
/
361 ORMAN KISELJAK
0
2
8
2
362 ORVAS SEMIZOVAC
/
/
/
/
363 OS PETROL SREBRENIK
/
/
/
/
364 OVNAK VITEZ
/
0
1
/
365 PALADIJ VITEZ
/
/
/
/
366 PAM GRUPA ČITLUK
/
1
0
/
367 PANIK TRANS SREBRENIK
/
0
1
/
QVATROINDAG
GRADAČAC
368 PAPIĆ TOMISLAVGRAD
1
2
3
4
PARTNER COMERC
BOSANSKA KRUPA
/
1
2
/
370 PAŽIN STOLAC
0
1
1
8
416 SADEX ILIJAŠ
/
0
1
/
371 PEĆANKA CAZIN
/
1
1
0
417 SAGA ENERGY SARAJEVO
/
1
3
2
372 PERIĆ LJUBUŠKI
/
1
5
2
418 SALVIS TRANS KISELJAK
/
1
0
/
369
4
0
Сриједа, 14. 5. 2014.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
419 SAMN-TUZLA
/
/
/
/
420 SAMPEX HADŽIĆI
/
/
/
/
421 SANPRO ŽIVINICE
/
/
/
/
/
/
/
/
423 SAX GRAČANICA
/
1
3
/
424 SCHMOCKEL LIVNO
/
/
/
/
425 SELAK ČITLUK
/
1
2
1
468
426 SELEX SARAJEVO
1
3
5
0
427 SESTRE VELIKA KLADUŠA
/
1
2
/
428 SETING ŽEPČE
/
/
/
/
/
0
1
1
430 SIČAJA USKOPLJE
/
/
/
/
431 SILOS ŠIROKI BRIJEG
/
/
/
/
432 SILVEROST GORNJI VAKUF
/
1
1
/
433 SINBRA TUZLA
/
0
1
/
434 SISKO TRADE GRAČANICA
/
/
/
/
435 SJAJ MAGLAJ
/
1
1
/
436 ŠUŠKO ŽEPČE
/
0
1
/
437 SLOGA S ŽEPČE
/
/
/
/
438 SONY LUX TUZLA
/
/
/
/
439 SP TRANS POSUŠJE
/
/
/
/
440 SSCOMPANY JELAH
/
/
1
/
441 STIL-BENZ CAZIN
/
1
2
/
442 STM COMPANY ŽIVINICE
/
0
1
/
422
429
SAŠ COMMERCE
GRAČANICA
SHEL ELEKTRON
GRAČANICA
Број 36 - Страна 29
TANK KOMERC SANSKI
MOST
/
/
/
/
464 TDIZEL NOVI TRAVNIK
/
/
/
/
465 TEHNOPETROL TUZLA
/
1
1
/
TERMOGLAS VELIKA
466
KLADUŠA
/
0
1
/
467 TI OIL VITEZ
1
4
10
4
/
/
/
/
469 TRANSSIT RAMA
/
/
/
/
TRGOSANTOVAC
470
SREBRENIK
/
0
1
1
471 TRGOŠPED KAKANJ
1
1
6
1
472 TRGOTANK FOJNICA
/
1
1
0
473 TRGOTRANŠPED ČELIĆ
/
/
/
/
TRGOVIR PETROL
474
GRAČANICA
1
0
3
/
475 TRGOZAD BUŽIM
/
1
3
/
/
1
1
/
477 TURKOIL SARAJEVO
/
/
/
/
478 UBC GRUDE
/
/
/
/
479 UNIKOMERC GRADAČAC
0
1
4
/
480 UNITRADE LJUBUŠKI
/
1
1
/
481 VAL BH TEŠANJ
/
1
1
/
482 VASKE ŠIROKI BRIJEG
/
0
1
1
483 VEA VIDOVIĆ TUZLA
/
/
/
/
484 VEJINAC VELIKA KLADUŠA
/
/
/
/
VEKTOR INTEGRA
485
SARAJEVO
1
2
20
3
/
1
1
1
487 VIBOK BOSANSKA KRUPA
/
1
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
463
476
TOURS COMPANY
SREBRENIK
TRI BRATA VELIKA
KLADUŠA
STUDEN & CO AREX
443
GRADAČAC
0
1
7
2
SUDO LUKA VELIKA
KLADUŠA
/
1
2
/
445 SULTAN LUKAVAC
/
0
1
/
446 SURIA SARAJEVO
/
/
/
0
447 SUŠA COMERC VISOKO
0
2
5
/
VIBOP BOSANSKI
488
PETROVAC
448 SUŠAK ČAPLJINA
1
1
2
/
489 VIDRA VITEZ
/
ŠABANOVIĆ BENZ
ŽIVINICE
0
1
1
/
490 VIGMA FOJNICA
/
/
/
491 VINKOVIĆ JUNIOR ORAŠJE
/
1
0
/
450 ŠAŠKUR ŠIROKI BRIJEG
/
/
/
/
492 VISOKA GRUDE
/
1
2
0
ŠEFKIJA 1 SINOVI
451
BOSANSKA KRUPA
/
/
/
/
493 VIVA'S HADŽIĆI
/
/
/
/
494 VUJEVA GMB LIVNO
/
/
/
/
495 WALLMART BUŽIM
/
1
4
/
444
449
452 ŠEVIGON KLJUČ
/
0
1
/
453 ŠKALJIĆ ŽIVINICE
/
/
/
/
454 ŠKREBO DOBOJ
/
0
1
/
486
VERDIĆ-COMMERC
POSUŠJE
496 ZAANER ŽEPČE
/
/
0
/
497 ZABRIŠĆE B&M LIVNO
1
4
7
4
498 ZAIMOVIĆ KAKANJ
/
1
2
/
499 •ZAMBAK VITEZ
/
/
/
/
455 ŠPEDPETRO SARAJEVO
/
1
0
1
ŠPEDTRANS VELIKA
456
KLADUŠA
/
/
/
/
457 ŠVABO BENZ GRUDE
0
1
1
0
500 ZDB ŠIROKI BRIJEG
/
0
1
1
458 T&M COMPANY VISOKO
/
/
/
/
501 ZEDINA MALA BRIJESNICA
/
1
3
0
459 T&P KREŠEVO
/
/
/
/
502 ZEJNIĆ CAZIN
/
0
1
/
460 TADIĆ-CO RAMA/PROZOR
/
/
/
/
503 ZEKAKOMERC GRAČANICA
/
1
3
1
461 TALIĆ TANK SANSKI MOST
/
/
/
/
504 ZEKO PROMET ODŽAK
1
2
2
1
462 TALJANOVIĆ SARAJEVO
/
/
/
/
505 ZIBLIN LJUBUŠKI
/
1
1
0
5
Број 36 - Страна 30
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
506 ZIJO AB COMERCE CAZIN
/
/
/
/
507 ZLATA TRANS SARAJEVO
/
/
1
/
ZLATNA DOLINA GORNJI
508
VAKUF
/
/
/
/
509 ZOIMPEX ŠIROKI BRIJEG
/
0
1
/
510 ZOVKO AUTO ŽEPČE
0
6
18
1
511 ZOVKO ŽEPČE
/
/
/
/
5
LEGENDA za oznake u Monitoringu:
1.
a. / - nema podataka o količinama/utvrditi na licu mjesta i
uzeti uzorak.
b. 0 - ne uzimati uzorak.
c. 1 ili više - raspored broja uzoraka, zavisno od utrošenih
količina tečnih goriva.
d. - ne postoje podaci o funkcionisanju firme, provjeriti na
terenu i postupiti po članu 6. Pravilnika.
2.
l. d. se ne odnosi na uzorke mazuta i terminale.
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
- ФЕРК
1048
На основу члана 37. и члана 51. Закона о електричној
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 66/13), члана 12. став (1) и
члана 14. став (1) Статута Регулаторне комисије за енергију
у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 13/04), као и члана 31. став (2) и
члана 37. став (4) Пословника о раду Регулаторне комисије
за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 59/04), те члана
65., члана 70. став (2) и члана 78. Правилника о јавним
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби
("Службене новине Федерације БиХ", број 57/12) и члана 23.
Општих услова за испоруку електричне енергије ("Службене
новине Федерације БиХ", број 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 и
57/12), поступајући по Жалби на Претходну електроенергетску сагласност за произвођача електричне енергије број:
24444/2013 од 03.10.2013. године која је директно
достављена ФЕРК-у 09.10.2013. године, под бројем 04-051205/13, подносиоца жалбе ЕЛЕКТРО ГРУПА д.д. Јајце, Ул.
Хрвоја Вукчића Хрватинића бр. 68, Јајце, Регулаторна
комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ФЕРК је, на V редовној сједници одржаној у Мостару дана
26.03.2014. године, донијeла
1.
РЈЕШЕЊЕ
Поништава се Претходна електроенергетска сагласност
за произвођача електричне енергије број: 24444/2013 од
03.10.2013. године, коју је издало Јавно предузеће
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево,
и предмет враћа на поновни поступак.
2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доношења, те се диспозитив овог рјешења објављује у
"Службеним новинама Федерације БиХ", на огласној
табли и web страници ФЕРК-а.
Број 04-05-1205-08/13
26. марта 2014. године
Предсједник ФЕРК-а
Мостар
Ристо Мандрапа, с. р.
Federacije BiH", broj 66/13), člana 12. stav (1) i člana 14. stav
(1) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/04),
kao i člana 31. stav (2) i člana 37. stav (4) Poslovnika o radu
Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/04), te
člana 65., člana 70. stav (2) i člana 78. Pravilnika o javnim
raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene
novine Federacije BiH", broj 57/12) i člana 23. Opštih uslova za
isporuku električne energije ("Službene novine Federacije BiH",
broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12), postupajući po Žalbi na
Prethodnu elektroenergetsku saglasnost za proizvođača električne
energije broj: 24444/2013 od 03.10.2013. godine koja je direktno
dostavljena FERK-u 09.10.2013. godine, pod brojem 04-051205/13, podnosioca žalbe ELEKTRO GRUPA d.d. Jajce, Ul.
Hrvoja Vukčića Hrvatinića br. 68, Jajce, Regulatorna komisija za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na V
redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.03.2014. godine,
donijela
1.
RJEŠENJE
Poništava se Prethodna elektroenergetska saglasnost za
proizvođača električne energije broj; 24444/2013 od
03.10.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, i
predmet vraća na ponovni postupak.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se dispozitiv ovog rješenja objavljuje u "Službenim
novinama Federacije BiH", na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a.
Broj 04-05-1205-08/13
Predsjednik FERK-a
26. marta 2014. godine
Risto Mandrapa, s. r.
Mostar
Na temelju članka 37. i članka 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/13), članka 12. stavak (1) i članka 14.
stav (1) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak (4)
Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te članka 65., članka 70. stavak (2) i članka 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i članka 23.
Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/08. 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12),
postupajući po Žalbi na Prethodnu elektroenergetsku suglasnost
za proizvođača električne energije broj: 24444/2013 od
3.10.2013. godine koja je izravno dostavljena FERK-u 9.10.2013.
godine, pod brojem 04-05-1205/13, podnositelja žalbe
ELEKTRO GRUPA d.d. Jajce, Ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića
br. 68, Jajce, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine - FERK je, na V. redovitoj sjednici održanoj u
Mostaru 26.3.2014. godine, donijela
1.
2.
Na osnovu člana 37. i člana 51. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Сриједа, 14. 5. 2014.
RJEŠENJE
Poništava se Prethodna elektroenergetska suglasnost za
proizvođača električne energije broj: 24444/2013 od
3.10.2013. godine, koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, i
predmet vraća na ponovni postupak.
Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja,
te se izreka ovog rješenja objavljuje u "Službenim
Download

36/14 - uip