BOSNA I HERCEGOVINA
ARIZONA
BABANOVAC
BANOVIĆI
BANJA LUKA
BANJA VRUĆICA
BEGOV HAN
BJELAŠNICA
BIHAĆ
BIJELJINA
BILEĆA
BOSANSKA GRADIŠKA
BOSANSKA KRUPA
BOSANSKI BROD
BOSANSKI NOVI
BOSANSKI ŠAMAC
BRATUNAC
BRĈKO
BRIJESNICA MALA
BRIJESNICA VELIKA
BRKA
BUGOJNO
BUHINJE KUĆE
BUNA
BUSOVAĈA
CAPARDE
ĈAPLJINA
ĈEHAJE
ĈELIĆ
ĈITLUK
DERVENTA
DEVETAK
DOBOJ
DOLJANI
DOMALJEVAC
DONJE DUBRAVE
DUBRAVE GORNJE
DONJI VAKUF
DRAGALOVCI
DRAGUNJA DONJA
DRAGUNJA GORNJA
50
170
30
150
85
100
140
270
60
250
160
250
110
210
80
90
70
40
40
60
160
130
220
120
30
230
30
40
230
80
25
55
240
90
10
15
170
80
20
25
DOBOŠNICA
DOBOŠNICA GORNJA
DVOROVI
ĐURĐEVIK
FOĈA
FOJNICA
GALAXIS
GNOJNICA
GODUŠ
GORAŢDE
GRAĈANICA
GRADAĈAC
GRUDE
HADŢIĆI
HRGOVI DONJI
ILIJAŠ
JAHORINA
JABLANICA
JAJCE
JAKEŠ
JANJA
JELAH
JESENICE
KAKANJ
KIKAĈI
KEREP
KARAKAJ
KARUŠE (HIFA)
KLADANJ
KLOKOTNICA
KLJUĈ
KOKSARA
KONJEVIĆ POLJE
KONJIC
KOTORSKO
KOTOR VAROŠ
KARANOVAC
KULAŠI BANJA
LAŠVA
LISOVIĆI
25
30
65
20
160
150
25
28
45
150
35
50
240
120
40
110
130
160
180
80
60
65
25
140
13
40
40
60
45
45
220
18
70
145
70
120
40
80
120
20
DRIJENĈA
DRINJAĈA
DUBOKI POTOK
LOPARE
LUKAVAC GORNJI
LJUBINJE
LJUBUŠKI
MAGLAJ
MAHALA
MATUZIĆI
MEĐUGORJE
MEMIĆI
MIRIĈINA
MODRIĈA
MOSTAR
MRKONJIĆ GRAD
NEMILA
NEUM
NEVESINJE
ODŢAK
OLOVO
ORAHOVICA
ORAHOVICA GORNJA
ORAŠJE
ORMANICA
PAVLOVIĆA MOST
PODORAŠJE
PODPEĆ
POSUŠJE
PRIBAVA
PRIBOJ
PRIJEDOR
PRNJAVOR
RAĈA
RAHIĆ
RIBNICA
ROGATICA
30
65
25
35
45
270
230
70
25
60
220
25
25
70
200
190
100
250
210
80
65
30
35
75
40
70
20
20
230
30
25
170
100
80
60
40
120
LIVNO
LOHINJA
LONĈARI
SANSKI MOST
SAPNA
SARAJEVO preko OLOVA
SARAJEVO preko ZENICE
SEMIZOVAC
SIŢJE
SNIJEŢNICA preko PRIBOJA
SNIJEŢNICA preko SAPNE
SOKOLAC
SREBRENICA
SREBRENIK
SREDNJE
STANARI
STJEPAN POLJE
STOLAC
STANIĆ RIJEKA
STUPARI
SUHO POLJE
ŠEKOVIĆI
ŠEPAK
ŠIBOŠNICA
ŠIJE
ŠIKULJE
ŠIROKI BRIJEG
ŠPIONICA
TEOĈAK
TESLIĆ
TEŠANJ
TEŠANJKA
TRAVNIK
TREBINJE
TURBE
TURIJA
UGLJEVIK
230
30
60
190
40
110
190
90
22
30
55
100
90
30
80
70
40
230
50
30
50
45
60
35
65
20
240
35
35
75
75
65
140
290
145
20
40
VELIKA KLADUŠA
VISOKO preko SEMIZOVCA
VISOKO preko ZENICE
VIŠĆA
VIŠEGRAD
VITEZ
VITINICA
VLASENICA
VLAŠIĆ
VOZUĆA
VRANDUK
VUĈKOVCI
ZAVIDOVIĆI
ZENICA
ZLAĆA
ZUKIĆI
ZVORNIK
ŢEPĈE (preko Zavidovića)
ŢITOMISLIĆI
270
110
150
25
160
130
45
70
170
50
100
45
65
110
30
30
45
80
210
NAPOMENA : SVE VOŢNJE PREKO 30 KILOMETARA SU FIKSNE I
NE IDU NA MJERENJE TAKSIMETROM!
HRVATSKA
BAŠKE VODE
BIOGRAD (na moru)
BIZOVAĈKE TOLICE
BRELA
BREGANA
CAVTAT
DRVENIK
DUBROVNIK
GRADAC
KARLOVAC
LABIN
MAKARSKA
NAŠICE
NOVA GRADIŠKA
OMIŠ
OPATIJA
OREBIĆ
OSIJEK
PODGORA
PULA
RIJEKA
SLANO
SLAVONSKI BROD
SPLIT
ŠIBENIK
TROGIR
TUĈEPI
VARAŢDIN
VINKOVCI
VIROVITICA
VODICE
ZADAR
ZAGREB
280
440
150
280
360
330
300
330
290
360
500
320
150
180
320
480
330
140
310
530
480
340
120
350
400
360
300
360
110
280
400
500
330
ZAOSTROG
ŢUPANJA
300
85
KOSOVO
GNJILANE
KOSOVSKA MITROVICA
PRIŠTINA
PRIZREN
450
540
500
550
480
UROŠEVAC
MAĐARSKA
HARKANJ
PEĈUH
210
230
BUDIMPEŠTA
400
SRBIJA, CRNA GORA
BAĈKA PALANKA (via ŠID)
BAR
BEĈEJ
BEOGRAD AERODROM / GRAD
BUDVA
ĈAĈAK
HERCEG NOVI
IRIG
KIKINDA
KOTOR
KOVIN
KRAGUJEVAC
KRALJEVO
KRUŠEVAC
LESKOVAC
NIKŠIĆ
NIŠ
NOVI SAD
NOVI PAZAR
PANĈEVO
PETROVAC NA MORU
PIROT
PODGORICA
POŢAREVAC
RUMA
SENTA
SJENICA
SMEDEREVO
SOMBOR
SUBOTICA
ŠID - ŠABAC
TIVAT
ULCINJ
UŢICE
VALJEVO
VRANJE
VRŠAC
ZRENJANIN
MAKEDONIJA
GOSTIVAR
KUMANOVO
SKOPLJE
STRUMICA
ŠTIP
TETOVO
VELES
150
380
200
150/170
360
230
310
140
250
340
210
270
260
310
410
260
350
170
310
190
370
410
290
220
130
220
290
210
160
250
110
340
400
160
140
430
260
220
510
510
560
710
660
500
610
ANTUNOVIĆI
5
INTEREX ŠIĆKI
10
AVDIBAŠIĆI
20
JASICI
8
BAKALUŠE
10
KALESIJA
20
BARE
5-6
KALESIJA GORNJA
25
BABAJIĆI
8
KISELJAK
15
BISTARAC
10
KOLOVRAT KROZ FOĈANSKU
8
BISTARAC-JEZERO
13
KOLOVRAT KROZ KRIŢANE
5
BREZE
12
KOSCI
7
BAŠIGOVCI
20
KOZLOVAC POSLIJE ZATVORA
5
BRĐANI
6
KRIŢANI POSLIJE OKRETIŠTA
5
BREŠKE
10
KROJĈICA VRH
5
BUKINJE – POSLIJE MAIDA KAM
5
KOVAĈI
20
BUKINJE KOLONA, PJESKARA
6
LIPNICA CENTAR
10
CRNO BLATO
7
LIPNICA GORNJA
15
CILJUGE
20
LUKAVAC
15
ĈAKLOVIĆI DONJI/GORNJI
6
LUKAVAC TURSKI
17
ĈANIĆI
15
LJUBAĈE
10
ĈAJIĆI
10
LJEPUNICE
15
DISKRECIJA
10
MALA SOLINA (POSLIJE br:236)
5
DOBRNJA
15
MALINE
13
DOKANJ
8
5
DOLOVI POSLIJE STADIONA
5
MANDIĆI od okret. Prema Rasovcu i
vikendicama
MEĐAŠ RASKRŠĆE
12
DUBNICA
18
MEĐAŠ DOM
15
DUBRAVE AERODROM
(bez cekanja)
FOĈANSKA VIKENDICE
15
MIHATOVIĆI
10
5
MILADIJE POSLIJE REMEX-a
5
G. TUZLA CENTAR
10
MILJANOVCI
18
G. TUZLA N. NASELJE (Borić)
8
MOLUHE POSLIJE ĐURIĆ-a
5
G. GRABOVICA
5
MOMANOVO Ţeljezn. Stanica i dalje
5
S. GRABOVICA iznad kapele
6
MRAMOR
15
HASANBAŠIĆI
12
NIPEX
15
HIDANI (DOKANJ)
9
OBODNICA G. od BREŠKI
12
OBODNICA D. prema LIPNICI
15
ORAŠJE SELO
5
HRASNO DONJE/GORNJE
HUSINO
15/20
8
ILINCICA PIK-NIK
5
TRSTJE
15
PAR SELO
8
OSOJE
20
PASCI
12
VUKOVIJE
17
PETROVICE
12
ZELENI KAMEN
15
PLANE
8
ŢIVINICE
15
PLAŢA (MODRAC)
15
PODŠIĆI
10
POŢARNICA CRKVA
8
PRILUK
18
PROKOSOVIĆI
20
PURAĈIĆ
18
POLJICE
25
PREVILE
18
RAPAĈE
7
RASOVAC
6
RAVNA TREŠNJA
6
SARAJAC
6
SEKIN
6
SELJUBLJE
15
SIMIN HAN – poslije raskršća
5
SIPOREX
5
SMAJIĆI
8
SOLINA OKRETALJKA I DALJE
5
SUHA
13
SARAĈI
15
SVOJETINA KRAJ
6
SVOJETINA IZA CRKVE
5
ŠERIĆI
15
ŠEVAR
10
ŠIĆKI
8
TERMOELEKTRANA
6
TETIMA
10
TINJA
20
TOJŠIĆI
10
ULICE GRADA TUZLE KOJE ULAZE U CJENOVNIK POĈETNE CIJENE 4 KM DO 5
KILOMETARA.
1. Poslije ZIKOMP-a (KROJĈICA, MILADIJE)
2. Poslije praone Crvene Njive (BIME ADţAJLIĆ, G. HERMAN, B. NUŠIĆ, FRIDRIHA
KACERA)
3. ZLATANA MEŠIĆA – kapija groblja Kalebići i iznad, ulica 9 MAJ (cijela)
4. D. BRDO, G. BRDO i ulica MEJDAN (od parkinga Mali Mejdan dalje prema BrĊ.
Dţamiji)
5. AKIFA ŠEREMETA, KALDRMA
6. MERĐINA, PUT BREZA, TALIJANUŠA i iznad
7. 16. MUSLIMANSKE (od hametove ĉesme prema Medenicama)
8. MURAT-bega ZAIMOVIĆA (iznad skretanja za ulicu KULA)
9. MUSTAFE MUJBEGOVIĆA, DINE HASIĆA (gornja), VUKOVARSKA(poslije HIT
restorana)
10. VRŠANI, VAKUFSKA
11. DEBELO BRDO
12. IZETA SARAJLIĆA (poslije br. 46), raskršće iznad CZS i dalje
13. SLAVINOVIĆI – poslije mosta kod POLICIJE
14. 3 Tuzlanske – Poslije škole, MANDŢUKOVAC i poslije
15. FOĈANSKA raskršće iznad kablovske i dalje
16. BEĆAREVAC poslije EXTRA papira
17. DEDINO BRDO, PAŠANA KOVAĈEVIĆA, BADRE i MIRSADA FIDAHIĆA
18. Druga kapija KASARNE, TRNOVAC makadam (prekoputa plave bolnice)
19. BORIĆ, ADELE BER(od antene prema Bogumilskoj i Boriću), BOGUMILSKA (poslije
Arnadove praone)
20. KOJŠINO poslije Komemorativnog Centra
21. KICELJ - iznad kuće UDRUŢENJA ŢENE SREBRENICE (broj 42)
22. TUŠANJ – poslije druge kapije, PISKAVICA iznad raskršća
23. BATVA – Iznad spajanja ulice BATVA 137 i IVE ANDRIĆA 32 (raskršće iznad
Bundavice)
24. RUDOLFA VIKIĆA iznad br. 3
25. SAVE KOVAĈEVIĆA, DAMIRA HADţIBEGANOVIĆA, ADMIRA DEDIĆA,
MEME SULJETOVIĆA (raskršće kod bolnice KREKA i Šole prodavnica je 3 KM)
26. VIKALJSKA od br.
(LIJEVO UZBRDO)
27. JUSUFA I M. JAKUBOVIĆ, I MART, Iznad restorana PANORAMA
28. OD SEMAFORA SLAVINOVIĆI PREMA KRIŢANIMA
Od 23:00 do 06:00 sve voţnje su 5 KM DO 6 KILOMETARA. !!
SRETNU I UGODNU VOŢNJU ŢELI VAM TUZLA TAXI! TUZLA 01. X. 2014.
Download

ovdje