seeds&sharing
Rijk Zwaan Productmagazin | Kornišoni | 2014
Sitnobradavičasti, partenokarpni
hibridi
Krupnobrada­
vičasti, partenokarpni hibridi
Tehnologija gajenja kornišona
Sharing a healthy future
Sadržaj
3-4
Sitnobradavičasti,
partenokarpni hibridi
Seeds&Sharing
Potražnja za kornišonima raste svake godine. Ne
postoji interesovanje samo domaćih potrošača,
Krupnobradavičasti,
partenokarpni hibridi
kornišonima. Najveći nemački i austrijski kupci, vide

5-8
već i strani kupci pokazuju zainteresovanost za
Srbiju i Bosnu i Hercegovinu kao zemlje sa izvoznim
potencijalom.
Kornišoni su idelan usev za proizvođače, jer pravilnim
9
Otpornost krastavca
Preporuka za proizvodnju
kornišona
10
Najvažniji prouzrokovači
bolesti i pesticidi
izborom tehnologije i hibrida, rezultati će biti bolji.
Kornišoni su „zahvalna kultura“ jer malo boljom
tehnologijom proizvođači mogu ostvariti veći profit.
Odgovarajuća prihrana može povećati prinos.
Špalirski uzgoj kornišona u kombinaciji sa sistemom
kap-po-kap i dobrom hemijskom zaštitom rezultiraće
uspešnom proizvodnjom sa dugim periodom berbe i
prinosom većim od 10 kg/m². Ovi prinosi još uvek nisu
maksimalni, jer postavljanje malč folije nakon rasađivanja, prekrivanje biljaka agrilom u početnim fazama
dovode do dodatnog povećanja prinosa.
Kornišoni se proizvode tradicionalno na zemlji na
11
Praktični saveti
za špalirsko gajenje kornišona
Optimalno đubrenje
– špalirski tip gajenja
otvorenom polju, ovaj tip proizvodnje zastupljen
je u mnogim regionima. Visoke standarde u kvalitetu u proizvodnji na zemlji kod prerađivača mogu
zadovolja­vati samo najbolji partenokarpni hibridi.
Nijedna druga povrtarska kultura kao kornišon neće
pokazati tako dobre rezultate ako se poboljša tehnologija. To je veoma profitabilna kultura ako izaberete
dobar hibrid i primenite intezivnu tehnologiju.
Ciljna grupa su nam dobri proizvođači koji pravilnim
izborom hibrida i primenom odgovarajuće tehnologije mogu da postignu maksimalne rezultate. Mi Vam
možemo pomoći u tome.
Sharing a healthy future
2
Rijk Zwaan | Seeds &Sharing
TrilogyRZ
Sitnobradavičasti
partenokarpni hibridi
Glatki kornišon
Tip “glavno stablo”
Vegetativni tip
Trilogy RZ F1
Promissa RZ F1
Ccu/Px
CMV/ZYMV
Ccu/Px
CMV/ZYMV
•• Jedan od najpouzdanijih sitnobrada-
•• Bujni sitnobradavičasti partenokarpni
vičastih partenokarpnih hibrida
hibrid za berbu u srednjoj veličini
•• Pokožica ploda je uniformne tamnoze-
•• Ima snažan razvoj bočnih zaperaka, i
lene boje
jako male listove, biljka je otvorena i laka
•• Dužina/širina 3,2:1
za berbu
•• Zdravih listova, manje osetljivih na
•• Listovi su zdravi, nisu osetljivi na
prouzrokovača plamenjače
Didimell-u, uglastu lisnu pegavost, i
•• Preporučujemo za zaštićen prostor i za
veoma je otporan na CMV virus
otvoreno polje
•• Dužina/širina 3,0:1
•• Odlične regenerativne sposobnosti,
dobrog kvaliteta tokom duge berbe
•• Pogodan za špalirsko gajenje na otvorenom polju
Productmagazin | Kornišoni | 2014
3
Majestosa RZ
Tip “glavno stablo”
Tip “glavno stablo”
Majestosa RZ F1
Dirigent RZ F1
Ccu/Px
CMV/Pcu
Ccu/Px
CMV
•• Jedan od najpouzdanijih sitnobrada-
•• Odličan kvalitet plodova u svim
vičastih partenokarpnih hibrida
veličinama
•• Pokožica ploda je uniformne tamnoze-
•• Izvaredna hrskavost i dugotrajnost
lene boje
plodova
•• Dužina/širina 3,2:1
•• Plodovi su uniformne tamnozelene
•• Zdravih listova, manje osetljivih na
boje, ne deformišu se
prouzrokovača plamenjače
•• Hibrid koji ima brz razvoj, vrlo dobre
•• Preporučujemo za zaštićen prostor i za
ranostasnosti i pri hladnijem vremenu
otvoreno polje
•• Slab razvoj bočnih izdanaka što
smanjuje troškove zakidanja zaperaka
(pinciranja)
•• Preporučujemo uglavnom za proizvodnju u zaštićenom prostoru
Majestosa RZ
4
Rijk Zwaan | Seeds &Sharing
Kybria RZ
Krupnobradavičasti
partenokarpni hibridi
Bradavičasti kornišon
Tip “glavno stablo”
Tip “glavno stablo”
Kybria RZ F1
Motiva RZ F1
Ccu/Px
CMV
Ccu/Px
CMV
•• Visokoprinosni, multifruit (zameće
•• Plodovi nisu šuplji
•• Dobro poznati hibrid za berbu u 1. klasi
veliki broj plodova), krupnobradavičasti,
•• Visokoprinosni hibrid sa izraženom
•• Ima dobro zametanje plodova, pa
partenokarpni hibrid za profesionalne
ranostasnošću
samim tim i visok prinos
proizvođače
•• Biljka je otvorenog habitusa, što
•• Umereno bujan sa srednje izraženim
•• Tamnozelene boje plodova sa srednje
omogućava lakšu berbu, bolji prodor i
bočnim izdancima
izraženim bradavicama (bodljama)
pokrovnost pesticida i visoku efikasnost
•• Dužina/širina 3,0:1
•• Plod je cilindričnog oblika i ne defor-
•• Nema previše bočnih izdanaka, što
•• Preporučujemo ga za špalirsku proiz-
miše se zadržava visok kvalitet i u stresnim
smanjuje troškove zakidanja zaperaka za
vodnju na otvoreom polju i u zaštićenom
uslovima
15-20% u odnosu na druge hibride
prostoru
•• U optimalnim uslovima formira 2-3
•• Kybria RZ je moderan hibrid za proiz-
ploda po nodusu(kolencu) koji rastu
vođače koji nisu samo zainteresovani
ujednačeno – ne dolazi do prerastanja
za visok prinos već i za dobar kvalitet
plodova
plodova
•• Dužina/širina 3,1:1
•• Preporučujemo profesionalnim proiz-
•• Odličnog kvaliteta za svežu potrošnju,
vođačima za špalirski tip proizvodnje na
za preradu i fermentaciju od proleća do
otvorenom i u zaštićenom prostoru
kasne jeseni
Productmagazin | Kornišoni | 2014
5
Karaoke RZ
Vegetativni tip
Vegetativni tip
Vegetativni tip
Karaoke RZ F1
Componist RZ F1
Liszt RZ F1
Ccu/Px
CMV/Pcu
Ccu/Px
CMV
NOVI
CMV /Ccu/Px
•• Fleksibilan krupnobradavičasti,
•• Standardni hibrid za intezivnu proiz-
•• Obećavajući novi krupnobradavičasti
partenokarpni hibrid za svežu potrošnju i
vodnju na zemlji
hibrid za gajenje na zemlji
preradu
•• Ranostasnost i prinos ovog hibrida ne
•• Izvanredna otvorenost biljke koja
•• Srednje bujna biljka sa listovima koji
zaostaje za najboljim sitnobradavičastim
znatno smanjuje troškove berbe
nisu osetljivi na prouzrokovača plamen-
hibridima
•• Visoka sposobnost regeneracije u
jače i inzvarednom regeneracijom koja
•• Cilindrični krupnobradavičasti plodovi
kombinaciji sa visokim zdrastvenim
obezbeđuje dugu berbu
zelene boje sa dobrom unutrašnjošću
stanjem za maksimalne mogućnosti u
•• Plodovi su uniformni, tamnozelene boje
ploda
vreme nepovoljnih uslova
pokožice i ujednačenog oblika u svim
•• Componist predlažemo za berbu u 2. i
•• Perfektne spoljašnje karakteristike:
veličinama
3. klasi u proizvodnji na zemlji
(tanka pokožica, hrskava tekstura)
•• Ima tanku pokožicu ploda i veoma je
•• Dužina/širina 3,2:1
•• Liszt RZ F1 je visoko otporan na
mesnat sa izvarednom hrskavošću
bakterioze
•• Zameće 1,5-2 ploda na nodusu, i time
•• Visokoprinosan hibrid sa ujednačenim
obezbeđuje visok prinos prve klase
plodovima od početka do kraja duge
•• Dužina/širina 3,1:1
berbe
•• Preporučujemo za uzgoj na zemlji i u
•• Obezbeđuje visok kvalitet tokom
zaštićenom prostoru
obrade
•• Dužina/širina 3,1:1
•• Preporučujemo ga za gajenje na zemlji
na otvorenom polju
Liszt RZ
6
Rijk Zwaan | Seeds &Sharing
Vegetativni tip
Vegetativni tip
Wagner RZ F1
Shakthi RZ F1
Ccu/Px
CMV
NOVI
Ccu/Px
•• Krupnobradavičasti partenokarpni
CMV/PRSV/WMV/ZYMV/Pcu
hibrid za intezivnu proizvodnju na zemlji,
•• Visoko kvalitetni krupnobradavičasti
za ručnu berbu u 2. i 3. klasi
plodovi za ekstenzivno gajenje na zemlji
•• Pokožica je uniformne zelene boje
•• Cilindrični plodovi odličnog oblika i u
•• Cilindričnih plodova koji se ne
stresnim uslovima
deformišu
•• Plodovi su hrskavi, ne deformišu se,
•• Wagner RZ je srednje bujnosti, vrlo
zadržavaju isti oblik i dužinu tokom cele
dobre regenerativne sposobnosti i ima
berbe
dobro zametanje plodova tokom cele
•• Kvalitet plodova zadovoljava najviše
berbe
standarde
•• Preporučujemo ga za proizvodnju na
•• Dužina/širina 3,1:1
zemlji na otvorenom polju
•• Poseduje snažan korenov sistem, daje
profitabilan prinos i u slabijoj tehnologiji
•• Biljka je bujna i ima izvanrednu
regenerativnost
•• Listovi su otporni na plamenjaču i
visoko tolerantni na CMV virus
•• Preporučujemo za ekstenzivnu horizontalnu proizvodnju
ShakthiRZ
Wagner RZ
Productmagazin | Kornišoni | 2014
Chaikovskiy RZ
Chaikovskiy RZ
Vegetativni tip
RZ 12-302 F1
Tip “glavno stablo”
NOVI
Lenara RZ F1
Tip “glavno stablo”
NOVI
(RZ 12-77)
CMV /Ccu/Px
CMV /Ccu/Px
Chaikovskiy RZ F1 NOVI
(RZ 12-78)
CMV /Ccu/Px
•• Rodni krupnobradavičasti hibrid za
•• Partenokarpni krupnobradavičasti
•• Partenokarpni krupnobradavičasti
špalirsku proizvodnju
hibrid za proizvodnju u zaštićenom
hibrid za proizvodnju u zaštićenom
•• Listovi su mali i tamnozelene boje
prostoru
prostoru
•• Listovi nisu osetljivi na prouzrokovače
•• Lako rodni hibrid sa izraženom ranos-
•• Glavno stablo je dobro razvijeno, inter-
bolesti, pa se tako mogu smanjiti troškovi
tasnošću i visokim prinosom
nodije su srednje dužine
zaštite u odnosu na druge hibride
•• Uniformnog oblika, pokožica je
•• Bočni izdanci nisu previše razvijeni, to
•• Izvanredne otpornosti na nepovoljne
tamnozelene boje sa srednje izraženom
je razlog zašto biljka nije previše gusta
uslove i visoke regenerativne sposobnosti
bradavošću
•• U optimalnim uslovima ima 1,9-2,4
•• Ujednačeni kvalitet plodova u svim
•• Lenara ima karakterističan perfektan
plodova po kolencetu
veličinama
cilindričan oblik ploda, ne dolazi do defor-
•• Abortivnost je niska, čak i u stresnim
•• Dužina/širina 3,1:1
macija ni u stresnim uslovima
uslovima i kada se beru u veličine
•• Preporučujemo za špalirsko horizon-
•• Dužina/širina 3,3:1
12-15 cm
talno gajenje na otvorenom polju
•• Atraktivnog izgleda plodova koji ne
•• Plodovi su uniformni, tamnozelene
prerastaju, i proizvođači imaju više
boje, bradavice su istaknute (najizraženije
vremena da ih oberu i prodaju
u RZ asortimanu)
•• Ima dobro zametanje plodova, 2-2,5
•• Dužina/širina 3,4:1
ploda na nodusu i nije osetljiv na odbaci-
•• Izražen snažan korenov sistem, plodovi
vanje plodova (abortivnost)
su dobrih karakteristika koje se zadržavaju
•• Biljka je otvorenog tipa što predstavlja
za vreme leta i jeseni
lošu sredinu za gljivična oboljenja
•• Preporučujemo za proizvodnju u
•• Poseduje tolerantnost na kratak dan,
zaštićenom prostoru
hladno vreme i to su razlozi zašto je
Lenara RZ najbolji izbor za rano rasađivanje u proleće
•• Preporučujemo za proizvodnju u
zaštićenom prostoru
8
Rijk Zwaan | Seeds &Sharing
Skraćenice za
bolesti krastavca
High resistance - visoka otpornost
Intermediate resistance - umerena otpornost
Ccu: Cladosporium cucumerinurn – čađavost i gumozis
CMV: Cucumber mosaic virus – virus mozaika krastavca
Px: Podosphaera xanthi – pepelnica lubenice, krastavca i tikvice
Pcu: Pseudoperonospora cubensis – plamenjača krastavca
CVYV: Cucumber vein yellowing virus – virus žutila nerava krastavca
WMV: Watermelon Mosaic Virus - virus mozaika lubenice
PRSV: Papaya Ringspot Virus - virus prstenaste pegavosti papaje
Preporuka
za proizvodnju kornišona
Zatvoreni
prostor
Otvoreno
polje
Špalirski
uzgoj
Motiva RZ



Karaoke RZ



Kybr ia RZ

Krupnobradavičasti hibridi
Hibrid

Sveža potrošnja


Prerada
Sitni plodovi














Shakthi RZ

Liszt RZ


Wagner RZ



Componist RZ




Krupni
plodovi


Lenara RZ


Chaikovskiy RZ

























RZ 12-302
Sitnobradavičasti
hibridi
Gajenje na
zemlji
Dirigent RZ



Trilogy RZ



Majestosa RZ





Promissa RZ
Productmagazin | Kornišoni | 2014








9
Najvažniji prouzrokovači
bolesti i pesticidi
Virusi
Pseudomonas syringae pv. lachrymans – prouzrokovač ugaone
pegavosti krastavca
•
Pseudoperoospora
Simptomi su u vidu malih žutobraon
ugaonih pega na listovima, a na naličju
pege su vodenaste, kasnije dolazi do
sušenja listova ka centralnom delu lista.
Na listu može doći i do ispadanja tog
dela na kome se nalazi pega, list postaje
Virusi
rupičast.
Listovi postaju šareni, uvijeni na dole,
Kontrola: bakarni fungicid (Champion,
naborani i slabije se razvijaju. Zaraženi
Curpoxate, Nordox,…) i zaraženo lišće
Pseudoperonospora cubensis
– prouzrokovač plamenjače
krastavca
plodovi su klobučavi, šareni i nepravilnog
treba ukloniti sa biljke.
Listovi postaju hlorotični nastaju žute
su oblika. Ovaj tip bolesti se može jedino
Pseudomonas
kontrolisati preventivno, odnosno treba
ugaone pege veličine 5-8 mm koje nikada
ne ispadaju sa lista. Na naličju lista dolazi
kontrolisati njihove vektore (vaši, trips),
do obrazovanja konidija sive boje. Za
izbacivati zaražene biljke i sprečiti dalja
infekciju je neophodno dužina vlaženja
širenja u toku vegetacije. Rijk Zwaan
lista u trajanju od 4 sata i temperature od
hibridi poseduju rezistentnost (HR ili IR)
16-170C, simptomi se pojavljuju 4-5 dana
na Virus mozaika krastvca i Virus žutog
nakon ostvarene infekcije. Za suzbijanje
mozaika cukinija, a na druge viruse su
ovog prouzrokovača treba koristiti
hibridi oslobođeni toplotnim tretmanom.
kontaktne ( Bravo 500, Champion) i
sistemične (Aliette, Curzate, Acrobat,
Didimella
Grinje
Proplant, Infinito, …) fungicide. Važno
Simptomi na listovima su u vidu
je da koristite sistemične fungicide u
bledo-žućkastih pega na listovima, koje
blokovima od 2-3 tretmana za pravilnu
podsećaju na deficit mikroelemenata.
kontrolu prouzrokovača plamenjače.
Na naličju lista se nalaze sitne grinje
veličine 0,3-0,8 mm koje su skoncentri-
Vaši
sane oko lisnog nerva. Ako je brojnost
grinja velika dolazi i do obrazovanja
paučine na naličju lista. Kontrolu grinja
Didymella bryiniae
– prouzrokovač gumonoznosti
je neophodno započeti pri pojavi prvih
Gljiva zaražava listove, dok na stablu
(Sanmite, Vertimec,...) Toplo i suvo vreme
u početnim fazama nema simptoma.
pogoduju razvoju i širenju grinja.
simptoma i za to treba koristiti akari­cide
Simptomi na listovima su u obliku
V-nekroze, smeđe boje i kreće se sa vrha
Grinje
Vaši
do centralnog lisnog nerva. Može dovesti
Listovi su uvijeni na dole, dolazi do
do uvelosti celog lista. Didimella izaziva
pojave medne rose, a na naličju lista
na stablu pukotine i obrazuje gumo-
mogu se uočiti zelene ili crne vaši veličine
nozne kapljice ćilibarne boje. Infekcija
1-2 mm.
zahvata celu biljku, dolazi do uvenuća,
Kontrola: insekticidi (Karate Zeon, Actara,
i do propadanja biljke. Izbegavati gust
Mospilan)
usev, vlaženje biljaka, sto će onemogućiti
Podsećamo Vas da je suzbijanje vaši
razvoj Didimell-e. Kontola: Bravo 500,
najvažnija mera u izbegavanju nastanka
Topas, Systhane, Duplo.
virusnih zaraza.
10
Rijk Zwaan | Seeds &Sharing
Praktični saveti
za špalirsko gajenje kornišona
Zahtevi za klimom:
Kornišoni vole toplotu, a noćne temperature ispod 50C mogu loše uticati na biljku.
Minimalna temperatura zemljišta za
direktnu setvu ili za rasađivanje je 150C.
RZ, Kybria RZ) optimalno rastojanje je
20 cm. U slučaju vegetativnog hibrida
(Promissa RZ, RZ 12-302) najbolja razda­
ljina je 23-25 cm.
razvijene bočne izdanke treba poskidati
•• Od 55-60 cm visine bočne izdanke treba
zakidati posle drugog lista na pelceru
•• Od 80-90 cm dovoljno je bočne izdanke
Optimalna temperatura zemljišta je 200C,
a optimalna temperatura vazduha je
•• Iznad 35-40 cm plodove treba ostaviti a
zakidati posle 3. ili 4. lista
Orezivanje Rijk Zwaan hibrida
između 220C i 300C.
•• Ako je biljka u dobroj kondiciji, iznad
110-120 cm Rijk Zwaan hibridima nije
Svrha orezivanja je da biljka razvije
potrebno dalje orezivanje, a biljka će biti
Zemljište:
snažno glavno stablo i optimalni broj
dobra do kraja sezone
Kornišoni se mogu gajiti u različitim tipo-
bočnih izdanaka, koji će obezbediti visok
•• Kada glavno stablo dostigne dužinu od
vima zemljišta, ocedna i plodna zemlja
prinos. Ako je biljka preopterećena na
150 cm, lišće treba ukloniti od zemlje do
najviše odgovara usevu. Usevu pogoduje
početku vegetacije i lastari i plodovi nisu
30 cm visine.
primena stajnjaka u količini od 10 kg/
uklonjeni biljka će se izboriti ali će prinos
dužnom metru.
biti znatno manji.
Skrećemo Vam pažnju da je ovaj metod
Razmak između redova: 1,4-2,2 m
orezivanja preporučen za Rijk Zwaan
Tehnička upustva za orezivanje:
hibride i da je nedovoljan u slučajevima
Međuredno i redno rastojanje
•• Do visine 35-40 cm treba poskidati sve
drugih hibrida gde može dovesti do
Razmak u redu: između biljaka: Zavisi od
male plodove i sve bočne izdanke tako da
lošeg obrazovanja bočnih izdanaka ili do
hibrida. Ako je generativni hibrid (Trilogy
na biljci ostanu samo listovi
previše guste biljke.
Optimalno đubrenje
– špalirski tip gajenja
U 1000 l vode za navodnjavanje treba ubaciti 1-1,5 kg mineralnog hraniva odgovarajuće
proporcije hraniva koje su potrebne biljci u datoj fazi razvoja.
Nekoliko vrsta mineralnih hraniva su odgovarajuće za korišćenje u usevu kornišona,
međutim najvažniji faktor je ispravan odnos hranljivih materija.
Broj nedelja
nakon
rasađivanja
N: P 2O5: K 2O
1.
litar/dan/biljci
0,2
0,2L svakog trećeg dana
1 :0 ,2 5 :1 ,2
0 ,1 2
0,4
3-4.
1 :0 ,2 5 :1
0 ,1 2
0,6
5-6.
1 ,4 :0 ,1 8 :1
0 ,1 5
0,9
7-8.
1 ,2 :0 ,1 5 :1
0 ,1 5
0,7
1 :0 ,1 :1
0,12
0,5
2.
1:3: 1
Koncentracija
rastvora (%)
Od 9 nedel j e d o
k raja ber be
Ca - dodavanje normalno; 7 kg Kalcijum-nitrata (5.000 biljaka) / nedeljno – od treće
nedelje nakon rasađivanja.
Productmagazin | Kornišoni | 2014
11
Download

Kornisoni