V.1/M9800-01/15
Sadržaj |Table of Content
Τehničke informacije |Technical Information
3-6
Objašnjenje simbola|Symbol Explanation
7-8
Indeks profila|Profile Index
9-12
Profili 1:1 |Profiles 1:1
13-16
Tipologija (vidno krilo)|Typology
17-18
Presjeci |Sections
19-28
Analiza sječenja|Cutting Analysis
29-32
Deatlji|Details
33–36
Pribori-Zaptivke|Accessories-Gaskets
37-40
Opšte informacije |General Information
41-48
1
2
Τehničke informacije
Technical Information
3
Osnovne karakteristike
50 mm dubina krila
Kombinacija teflonskih točkića i šarki za vezivanje krila u jednistven
okov, sa nosivošću do 250 Kg (125 Kg po krilu)
Zaptivanje pomoću EPDM zaptivki i četkica velike gustine
Niski pragovi za olakšanu komunikaciju
Mogućnost izrade vrata koja se zaključavaju (otvaranje vani ili unutra)
Mogućnost izrade pozicija sa neograničenim brojem krila, bez ograničenja
koje imaju tradicionalni sistemi sa vanjskim mehanizmom
(npr. kratka vodilica, dodatni troškovi za svako novo krilo, itd.)
Uključujući posebne profile za nivelaciju koji omogućuju prilagođavanje
površinama objekta.
Moguće je jednostruko, dvostruko ili trostruko ostakljenje od 24 do 32 mm
Mogućnost izrade:
Harmonika vrata, počevši od trokrilnih pa do teoretski
neograničenog broja krila
Mogućnost izrade simetrične ili asimetrične pozicije uz ograničenje
neparnog broja krila na jednoj strani pozicije
Mogućnost ugradnje ON mehanizma unutar harmonika krilu
Mogućnost dijeljenja harmonika krila upotrebom “T” profila
unutar krila
Mogućnost izrade grilja
Tehničke karakteristike
Legura............................................................AlMgSi (EN AW 6060)
Čvrstoća.........................................................12 Webster ili 70 HB minimum
Minimalna debljina plastifikacije.....................75 μm minimum
Debljina stijenke profila (min-max).................1,4 – 1,8 mm
Geomoetrija profila.........................................EN DIN 12020-2
Dubina krila.....................................................50mm
Ostakljenje......................................................jednostruko, dvostruko ili trostruko od 24 do 32mm
Maksimalna težina stakla................................250 kg po točkiću ili 125 kg po krilu
Zaptivanje.......................................................dva nivoa zaptivanja pomoću EPDM zaptivki ili kombinacija EPDM/četkica
4
Tehničke informacije |Technical information
Vrijednosti u skladu sa EN ISO 717-1
Debljina stakla
Zvučna izolacija
stakla
Ukupna zvučna
izolacija
(mm)
(Rw)
(Rw)
7*
35 dB
32 dB
9*
37 dB
34 dB
11*
38 dB
35 dB
13*
39 dB
36 dB
6*/12/4
34 dB
31 dB
6*/12/6
37 dB
34 dB
8*/12/5
38 dB
35 dB
8*/12/8
40 dB
37 dB
* Akustično PVB lamelirano sigurnosno staklo
5
6
Objašnjenje simbola
Symbol Explanation
7
A = pomoćna spojnica
= pila
= zaptivna traka
C = kruta spojnica
= glodalo
= širina
N = spojnica sa klinima
= gumeni čekić
= visina
= spojnica sa promjenljivim uglom
= burgija
= vanjski obim
= spojnica za T spoj podešavajuća
= presa
= osnovni obim
= zaptivač
= moment inercije x-x
= lijepak
= moment inercije y-y
= Spojnica sa vijcima
= T spojinca
= ojačanje za ugao
= ojačanje za T spoj
Sp = specijalno
I = spojnica u paru
= završni poklopac
8
= težina
= profil
= broj strane
* = nema oznake
Indeks profila
Profile Index
9
10
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M9112
19,45
26,60
140
0,53
0,29
251
22
M9305
45,00
67,80
334
8,14
6,28
950
23
M9311
29,50
29,50
182
0,96
0,90
303
22
M9312
26,50
19,34
143
0,31
0,68
241
22
M9806
15,00
10,70
70
0,05
0,18
249
21
M9832
57,50
33,00
304
12,74 2,12
858
21
M9833
50,00
30,00
267
8,42
2,66
765
20
M9834
50,00
57,80
326
11,31
8,90
899
20
M9835
51,60
37,30
244
6,58
1,66
607
21
M9836
7,40
37,30
92
0,01
0,69
175
21
M9837
50,00
21,00
241
9,33
1,35
745
20
M9550
52,00
69,60
364
12,78 8,55
966
32
Indeks profila |Profile Index
cm4
gr/m
551
29,34 45,46
1971
20
289
14,44 1,78
885
21
mm
mm
mm
M9838
57,50
80,40
M9847
74,00
21,00
cm4
11
12
Profili 1:1
Profiles 1:1
13
ZAOBLJENO KRILO
SASH ROUND
GORNJA VOĐICA
UPPER DRIVER
W = 1971 gr/m
35,80
80,40
57,80
W = 899 gr/m
M 9838
68,50
M 9834
120-23-468-00
50,00
M 9833
ŠTOK VERTIKALE
VERTICAL FRAME
W = 765 gr/m
20,00
50,00
30,00
57,50
M 9837
DONJA VOĐICA (MALA)
LOWER DRIVER (SMALL)
W = 745 gr/m
50,00
DONJA VOĐICA
(MALA SA PERIMA)
LOWER DRIVER
(SMALL WITH ARMATURE)
M 9847
W = 885 gr/m
21,00
25,00
25,00
21,00
50,00
50,00
74,00
14
Profiles 1:1|Profilili 1:1
DONJA VOĐICA
(MALA SA PEROM)
LOWER DRIVER
(SMALL WITH ARMATURE)
M 9832
W = 858 gr/m
M 9550
W = 966 gr/m
KRILO ZAOBLJENO, MALO
SASH ROUND, SMALL
33,00
69,60
22,00
52,00
21,00
25,00
140-11-420-00
50,00
57,50
180-20-010-00
M 9835
PROFIL ZA PRIHVATANJE ŠTOKA
W = 624 gr/m
37,30
CORNICE
M 9305
W = 950 gr/m
“T” PREČKA
“T” PROFILE, SMALL
67,80
45,00
51,60
W = 178 gr/m
POKLOPAC
CORNICE CAP
7,40
37,30
M 9836
23,80
53,20
15
M 9112
W = 251 gr/m
LAJSNA ZA IZO STAKLO
GLASS HOLDER DOUBLE GLAZING
M 9806
W = 249 gr/m
NOSAČ ČETKICE
PLUG INSERT FOR BRUSHES
22,00
28,00
M 9312
W = 221 gr/m
LAJSNA ZA IZO STAKLO
GLASS HOLDER DOUBLE GLAZING
15,00
22,00
28,00
19,25
M 9311
W = 303 gr/m
LAJSNA ZA JEDNOSTRUKO STAKLO
GLASS HOLDER SINGLE GLAZING
22,00
12,00
29,50
16
10,70
19,45
Tipologija
Typology
17
1, 1a
1, 1a
1, 1a
5, 5a
8, 8a
2, 2a
2, 2a
9
6
10
2, 2a
2, 2a
4
7
3, 3a, 3b
3, 3a, 3b
3, 3a, 3b
1, 1a
1, 1a
5, 5a
8, 8a
2, 2a
2, 2a
4
5, 5a
8, 8a
4
7
7
3, 3a, 3b
3, 3a, 3b
1, 1a
2, 2a
6
4
2, 2a
4
7
7
3
1, 1a
5, 5a
8, 8a
2, 2a
4
7
3
1, 1a
1, 1a
4
4
6
2, 2a
7
3
18
6
7
2, 2a
7
3
Presjeci
Sections
19
1
POSTAVITI ZAVRTANJ NA SVAKIH 25cm
SCREW EVERY 25cm
220-60-000-00
37,30
220-60-000-00
M 9836
48,70
350-00-621-02
M 9835
6,00
250-09-834-00
M 9833
149,80
M 9838
35,80
220-00-930-00
22,00
120-23-468-00
M 9834
M 9312
200-06-860-00
200-05-304-00
8,50
28,00
13,50
50,00
20
350-00-601-00
Presjeci 1:2 |Sections 1:2
1a
POSTAVITI ZAVRTANJ NA SVAKIH 25cm
132,30
68,50
350-00-621-02
SCREW EVERY 25cm
6,00
M 9838
M 9833
250-09-834-00
35,80
220-00-930-00
22,00
120-23-468-00
M 9834
200-06-860-00
200-05-304-00
M 9312
8,50
28,00
13,50
50,00
21
3.
3
50,00
8,50
28,00
13,50
200-05-304-00
200-06-860-00
M 9312
22,00
M 9834
120-23-468-00
250-09-834-00
21,00
M 9833
350-62-301-03
526AM
M 9832
22
6,00
220-00-930-00
84,80
35,80
290-90-000-00
Presjeci 1:2 |Sections 1:2
2, 2a
2.
117,80
37,30
10,20
M 9835
12,50
57,80
8,50
220-60-000-00
210-98-000-00
220-60-000-00
120-23-468-00
M 9836 M 9833
M 9834
50,00
28,00
200-06-860-00
13,50
200-05-304-00
M 9312
350-00-601-00
2a.
100,30
30,00
12,50
57,80
8,50
210-98-000-00
50,00
28,00
200-06-860-00
13,50
200-05-304-00
120-23-468-00
M 9833
M 9834
M 9312
350-00-601-00
23
4
8,50
M 9811
M9
200
860
-00
0
0
-06-
834
-00
-468
50,0
-23
120
13,5
05-3
04-0
0
M9
-00
-000
312
-98
210
22,0
0
57,8
0
35,8
0
210
-98-
000
-00
2
31
9
M
-00
304
-05-
200
200-
24
-00
860
06-
200
0
28,0
4
83
9
M
350-00-601-00
Presjeci 1:2 |Sections 1:2
5, 5a
147,80
57,80
5.
30,00
10,20
37,30
M 9833
210-98-000-00
M220-60-000-00
9835
200-06-860-00
28,00
50,00
8,50
M 9834
12,50
13,50
440-76-513-00
200-05-304-00
M 9312
220-00-930-00
M 9836
220-60-000-00
M 9805
5a.
130,30
57,80
30,00
30,00
M 9833
210-98-000-00
200-06-860-00
440-76-513-00
28,00
13,50
50,00
8,50
M 9834
12,50
200-05-304-00
M 9312
220-00-930-00
M 9805
25
6
128,10
57,80
12,50
M 9834
210-98-000-00
200-06-860-00
200-06-860-00
50,00
28,00
8,50
M 9834
57,80
440-76-513-00
13,50
200-05-304-00
200-05-304-00
120-23-468-00
M 9312
M 9312
220-00-930-00
M 9805
7
128,10
57,80
12,50
M 9834
210-98-000-00
200-06-860-00
200-06-860-00
50,00
28,00
8,50
M 9834
57,80
13,50
200-05-304-00
200-05-304-00
120-23-468-00
120-23-468-00
M 9312
M 9312
26
350-62-200-02
Presjeci 1:2 |Sections 1:2
8, 8a
117,80
57,80
8.
12,50
210-98-000-00
200-06-860-00
28,00
8,50
37,30
M 9833 M 9835
220-60-000-00
M 9834
50,00
10,20
13,50
440-76-513-00
200-05-304-00
220-00-930-00
M 9312
M 9836
220-60-000-00
M 9805
100,30
8a.
57,80
12,50
210-98-000-00
28,00
200-06-860-00
440-76-513-00
13,50
50,00
8,50
M 9834
30,00
200-05-304-00
M 9312
220-00-930-00
M 9833
M 9805
27
9
10
9.
159,40
M 9835
220-60-000-00
12,50
57,80
5,00
36,60
M 9834
210-98-000-00
M 9550
220-00-930-00
120-23-468-00
28,00
52,00
140-11-420-00
200-06-860-00
200-05-304-00
220-60-000-00
M 9836 M 9833
180-20-010-00
220-11-001-00
M 9312
,50
350-00-601-00
,00
52
,60
95
50
20
0-0
6-8
5,0
0
99
M
60
28
,00
10
36
M
-00
22
0-0
-00
,50
34
0-9
14
0-1
1-4
20
13
M
,40
98
93
10.
57
,80
30
M
350-00-601-00
-00
93
16
12
M 9834
120-23-468-00
200-06-860-00
38
18
0-
0-2
53
0-0
10
-1
01
-0
28
2
-00
12
0-2
3-4
0-1
68
1-0
-00
01
-00
22
210-98-000-00
210-98-000-00
10,50
10,20
13,50
37,30
Analiza sječenja
Cutting Analysis
29
HORIZONTAL SECTION
HROIZONTALNI PRESJEK
12,50mm
12,50mm
W1
W
30,00
30,00
X
NOTE : always cut the last casement after measuring the last opening
NAPOMENA : uvijek sjecite posljednje krilo poslije mjerenja posljednjeg otvarajućeg polja
H1 = H - 12 mm
or
(HEIGHT SASH)
H1 = Y - 119,90 mm
TO CALCULATE THE WIDTH OF SASH (W1),
FOR INDIVIDUAL LEAVES, MEASURE THE DISTANCE FROM
FRAME INSIDE - INSIDE (W), SUBTRACT
12,5 mm TIMES EACH LEAF PLUS ONE, AND DIVIDE BY THE
NUMBER OF LEAVES.
W = X - 60 mm
Z A I Z R A Č U N AVA N J E V I S I N E K R I L A ( H 1 ) , I Z M J E R I T E
UNUTRAŠNJE RASTOJANJE IZMEĐU VOĐICA, (H) I ODUZMITE
12mm (6+6).
H1 = H - 12 mm
H1 = Y - 119,90 mm
ili
(KADA SE KORISTI M9811)
.
ZA IZRAČUNAVANJE ŠIRINE KRILA (W1),
ZA POJEDINAČNO KRILO, MJERI SE UNUTRAŠNJE
RASTOJANJE U ŠTOKU (W),
I ODUZIMA SE 12,5 mm ZA SVAKO KRILO PLUS JEDAN, I DIJELI
SE SA BROJEM KRILA.
(VISINA KRILA)
6mm
W = X - 60 mm
(WIDTH INSIDE)
(UNUTRAŠNJA ŠIRINA)
W - (12,5)(N+1)
W1
VERTICAL SECTION
VERTIKALNI PRESJEK
68,50
TO CALCULATE THE HEIGHT OF SASH (H1), MEASURE THE
DISTANCE FROM DRIVER INSIDE-INSIDE, (H) AND SUBTRACT
12 mm (6 + 6).
=
N
N - (NUMBER OF LEAVES)
(WIDTH of SASH)
W
- (12,5)(N+1)
W1 =
N
N (BROJ KRILA)
. (ŠIRINA KRILA)
EXAMPLE:
FOR FIVE-LEAVES ACCORDION DOOR
PRIMJER:
ČETVERO KRILNA HARMONIKA VRATA SA PROFILOM M9811.
(X) = 5 m
(Y) = 2,30 m
(X) = 5 m
(Y) = 2,30 m
W = 49,4 m
H = 2,20 m
HEIGHT OF SASH:
W = 4,94 m
H = 2,192 m
VISINA KRILA:
2192 mm - 12 mm = 2180 mm
2200 mm - 12 mm = 2188 mm
WIDTH OF SASH:
ŠIRINA KRILA:
4940 mm. - ( 12,5 * ( 4 KRILA + 1 ))
4 KRILA
=
4940 - 12,5*5
4
=
4940 mm - ( 12,5 * ( 5 LEAVES + 1 )) = 4940 - 12,5 *6 =
5 LEAVES
5
(4940 - 62,5) / 4 = 4865 / 4 = 1219,4 mm
(4940 - 75)/ 5= 4865/ 5= 973 mm
ŠIRINA KRILA = 1219,4 mm.
WIDTH OF SASH = 973 mm.
KOMENTAR:
1) GORNJA I DONJA VOĐICA MORAJU BITI
POTUPNO FIKSIRANA U SREDINI ANKEROM 25 cm.
2) VERTIKALNI ŠTOK (M9833) MORA BITI ČVRSTO FIKSIRAN
ZA ZID U DNU I VRHU, DOK PRIHVATNI PROFIL MORA BITI
ODSJEČEN DA POKRIJE MINIMALNO RASTOJANJE IZMEĐU
HORIZONTALNOG I VERTIKALNOG ŠTOKA.
3) ZA IZRAČUNAVANJE PROCJENJENE TEŽINE ALUMINIJUMA
ZA HARMONIKA VRATA, KORISTITE SLJEDEĆU FORMULU:
COMMENTS:
1) TOP AND BOTTOM DRIVERS MUST BE SECURELY
ANCHORED ÅVERÕ 25 cm ON CENTER.
2) THE VERTICAL FRAME (M 9833) MUST BE SECURELY
FASTENED TO WALL AT TOP AND BOTTOM, AND ADJOINING
DRIVERS CUT TO FIT WITH A MINIMAL GAP BETWEEN
VERTICAL AND HORIZONTAL FRAMES.
3) TO CALCULATE THE ESTIMATE WEIGHT OF ALUMINUM FOR
ACCORDION DOOR IN KILOGRAMS, USE THE FOLLOWING
FORMULA:
H1 H Y
PROCIJENJENA TEŽINA = 3(X) + 2,3(N)(W1) + 1,5(Y) + 2,3(N)(H1)
4)
ZA IZRAČUNAVANJE PRIBLIŽNE TEŽINE KORIŠTENIH
PROFILA M 9835+M9836, KORISTITE SLJEDEĆU FORMULU:
ESTIMATE WEIGHT =3(X) + 2,3(N)(W1) + 1,5(Y) + 2,3(N)(H1)
PRIBLIŽNA TEŽINA =3,8(X) + 2,3(N)(W1) + 3,1(Y) + 2,3(N)(H1)
4) TO CALCULATE THE ESTIMATE WEIGHT USING COVER
M9835+M9836 USE THE FOLLOWING FORMULA:
ESTIMATE WEIGHT = 3,8(X) + 2,3(N)(W1) + 3,1(Y) + 2,3(N)(H1)
LEGENDA:
X = UKUPNA ŠIRINA POZICIJE
W1 = UNUTRAŠNJA ŠIRINA U METRIMA
Y = VISINA POZICIJE U METRIMA
H1 = UNUTRAŠNJA VISINA U METRIMA
N = BROJ KRILA
39,40
6mm
LEGEND
X = WIDTH OF ROUGH OPENING IN METERS
W1 = WIDTH INSIDE IN METERS
Y = HEIGHT OF ROUGH OPENING IN METERS
H1 = HEIGHT INSIDE IN METERS
N = NUMBER OF LEAVES
30
Analiza sječenja|Cutting Analysis
ŠESTOKRILNA VRATA (3+3)
SIXFOLDING DOOR (3+3 LEAVES)
TROKRILNA VRATA (3+0)
TRIFOLDING DOOR (3+0 LEAVES)
VISINA KRILA
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12 mm
H1 = Y - 119,9 mm sa (with) M9811
H1 = Y - 101,5 mm sa (with) M9832
H1 = Y - 167,8 mm sa (with) M9847
ŠIRINA KRILA
WIDTH OF SASH
X - 110,1 mm
3
W1 = X - 36,7 mm
3
W1 =
VISINA KRILA
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12 mm
H1 = Y - 119,9 mm sa (with) M9811
H1 = Y - 101,5 mm sa (with) M9832
H1 = Y - 107,8 mm sa (with) M9847
ŠIRINA KRILA
WIDTH OF SASH
W1 =
W - 87,5 mm
6
W1 =
X - 147,5 mm
6
SEDMOKRILNA VRATA (7+0)
SEVENFOLDING DOOR (7+0 LEAVES)
CETVEROKRILNA VRATA (3+1)
FOURFOLDING DOOR (3+1 LEAVES)
VISINA KRILA
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12 mm
H1 = Y - 119,9 mm sa (with) M9811
H1 = Y - 101,5 mm sa (with) M9832
H1 = Y - 107,8 mm sa (with) M9847
ŠIRINA KRILA
WIDTH OF SASH
W1 = W- 62,5 mm
4
W1 =
X - 122,5 mm
4
VISINA KRILA
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12 mm
H1 = Y - 119,9 mm sa (with) M9811
H1 = Y - 101,5 mm sa (with) M9832
H1 = Y - 107,8 mm sa (with) M9847
ŠIRINA KRILA
WIDTH OF SASH
W - 100,0 mm
7
X - 160,0 mm
W1 =
7
W1 =
PETOKRILNA VRATA (5+0)
FIVEFOLDING DOOR (5+0 LEAVES)
VISINA KRILA
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12 mm
H1 = Y - 119,9 mm sa (with) M9811
H1 = Y - 101,5 mm sa (with) M9832
H1 = Y - 107,8 mm sa (with) M9847
ŠIRINA KRILA
WIDTH OF SASH
W1 = W - 75,0 mm
5
W1 = X- 135,0 mm
5
OSMOKRILNA VRATA (5+3)
EIGHTFOLDING DOOR (5+3 LEAVES)
VISINA KRILA
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12 mm
H1 = Y - 119,9 mm sa (with) M9811
H1 = Y - 101,5 mm sa (with) M9832
H1 = Y - 107,8 mm sa (with) M9847
ŠIRINA KRILA
WIDTH OF SASH
W - 112,5 mm
8
X - 172,5 mm
W1=
8
W1=
LEGENDA ZA INSTRUKCIJE ZA SJEČENJE
LEGEND FOR CUTTING INSTRUCTIONS
X = ŠIRINA POZICIJE U MILIMETRIMA
W1 = UNUTRAŠNJA ŠIRINA U MILIMETRIMA
Y = VISINA POZICIJE U MILIMETRIMA
H1 = UNUTRAŠNJA VISINA U MILIMETRIMA
X = WIDTH OF ROUGH OPENING IN MILLIMETERS
W1 = WIDTH INSIDE IN MILLIMETERS
Y = HEIGHT OF ROUGH OPENING IN MILLIMETERS
H1 = HEIGHT INSIDE IN MILLIMETERS
31
32
Detalji
Details
33
DETALJI ZABRAVLJIVANJA
LOCK AND HANDLE DETAIL
474-00-654-00
474-00-655-00
Detail locking device
34
Detalji |Details
DETALJI ZABRAVLJIVANJA
HANDLE AND LOCKER DETAIL
35
TOČKIĆI, DETALJI
ROLLER, DETAIL
detail
M 9838
M 9834
M 9112
36
350-00-621-02
Pribori-Zaptivke
Accessories-Gaskets
37
KAT.BR. :
ART. No :
110-23-468-00
110-23-468-00
Stock No :
KRUTA VEZA / PRESS CORNER
OPIS / DESCRIPTION :
MATERIJAL / MATERIAL :ALUMINIJUM
BOJA / COLOR :
115-23-468-00
115-23-468-00
KAT.BR. / DESCRIPTION :
Stock No :
KRUTA VEZA / PRESS CORNER
/ALUMINIUM PAKOVANJE / PACKAGE:
MATERIJAL / MATERIAL :ALUMINIJUM
SIROVO / MILL FINISH
KAT.BR. :
ART. No :
120-23-468-00
120-23-468-00
Stock No :
RASTAVLJIVA VEZA / SCREW CORNER
MATERIJAL / MATERIAL :
ALUMINIJUM /ALUMINIUM
125-23-468-00
125-23-468-00
Stock No :
RASTAVLJIVA VEZA / SCREW CORNER
OPIS / DESCRIPTION :
MATERIJAL / MATERIAL :ALUMINIJUM
BOJA / COLOR :
140-11-420-00
140-11-420-00
MATERIJAL / MATERIAL : LIVENI AL
OPIS / DESCRIPTION :
Stock No :
DIMENSION /DIMENZIJE :
/ POLYAMIDE
ALUM02
PAKOVANJE / PACKAGE :
3 - 450 m
CRNA / BLACK
KAT.BR. :
ART. No :
350-00-601-02
Stock No :
OPIS / DESCRIPTION :
ŠARKA / HINGE
MATERIJAL / MATERIAL :
ALUMINIJUM / ALUMINIUM
PAKOVANJE / PACKAGE:
4 - 140
BIJELA / WHITE, 350-00-601-03 CRNA / BLACK
KAT.BR. :
ART. No :
350-62-101-03
OPIS / DESCRIPTION :
Stock No :
MA62101
ŠARKE SA TOČKIĆIMA / WHEELS - HINGES FOR ACC.
MATERIJAL / MATERIAL : ALUMINIJUM
BOJA / COLOR :
14,3 X 40,5
PVC LETVA / PVC ROD
MATERIJAL / MATERIAL POLIAMID
:
BOJA / COLOR :
250
PAKOVANJE / PACKAGE:
SIROVO / MILL FINISH
312-00-150-00
350-00-601-02
MO4201
/ DIE CAST
KAT.BR. :
ART. No :
312-00-150-00
Stock No :
RASTAVLJIVA VEZA / SCREW CORNER
OPIS / DESCRIPTION :
BOJA / COLOR:
/ALUMINIUM PAKOVANJE / PACKAGE:
SIROVO / MILL FINISH
KAT.BR. :
ART. No :
BOJA / COLOR :
54
PAKOVANJE / PACKAGE:
SIROVO / MILL FINISH
KAT.BR. :
ART. No :
350-62-101-03
ALM2346M
OPIS / DESCRIPTION :
BOJA / COLOR :
38
PAKOVANJE / PACKAGE:
SIROVO / MILL FINISH
KAT.BR. :
ART. No :
BOJA / COLOR :
/ALUMINIUM
/ ALUMINIUM
PAKOVANJE / PACKAGE:
CRNA / BLACK, 350-00-621-02 BIJELA / WHITE
10
Pribori-Zaptivke|Accessories-Gaskets
KAT.BR. :
ART. No :
620-02-008-04
Stock No :
ČETKICA 8 mm / BRUSH 8 mm
PAKOVANJE / PACKAGE :
MATERIJAL / MATERIAL :
BOJA / COLOR :
SIVA / GREY, 620-69-008-02 BIJELA / WHITE, 620-02-008-03
CRNA / BLACK
Stock No :
KAT.BR. :
ART. No :
350-62-301-03
MA62301
TOČKIĆI SA ŠARKOM / WHEELS - HINGE FOR ACCORDION
MATERIJAL / MATERIAL : ALUMINIJUM
/ ALUMINIUM
KAT.BR. :
ART. No :
300-09-805-03
ČEP / END COVER
MATERIJAL / MATERIAL :POLIAMID
/ POLYAMIDE
CRNA / BLACK, 300-09-805-02 BIJELA / WHITE
Stock No :
MA0654
10 - 700
PROFIL / PROFIL :M980
KAT.BR. :
ART. No :
474-00-654-00
STOPER / DEAD BOLT LATCH FOR ACCORDION
PAKOVANJE / PACKAGE :
MATERIJAL / MATERIAL :
474-00-654-00
OPIS / DESCRIPTION :
150
CRNA / BLACK
Stock No :
MA0655
KAT.BR. :
ART. No :
474-00-655-00
STOPER / DEAD BOLT LATCH FOR ACCORDION
PAKOVANJE / PACKAGE :
MATERIJAL / MATERIAL :
474-00-655-00
OPIS / DESCRIPTION :
BOJA / COLOR :
PAKOVANJE / PACKAGE :
300-09-805-03
OPIS / DESCRIPTION :
BOJA / COLOR :
15
CRNA / BLACK, 350-62-301-02 BIJELA / WHITE
Stock No : 3000980503
BOJA / COLOR :
PAKOVANJE / PACKAGE :
350-62-301-03
OPIS / DESCRIPTION :
BOJA / COLOR :
620-02-008-04
OPIS / DESCRIPTION :
150
CRNA / BLACK
Stock No 21-20-00-517
:
480-01-127-00
KIT ZA ZABRAVLJIVANJE / KIT LOCKER
PAKOVANJE / PACKAGE :
MATERIJAL / MATERIAL :
480-01-127-00
OPIS / DESCRIPTION :
KAT.BR. :
ART. No :
2 - 400
BOJA / COLOR :
Stock No :
610-02-210-02
STOPER / LOCKER FOR SLIDING DOOR
PAKOVANJE / PACKAGE :
MATERIJAL / MATERIAL :
BOJA / COLOR :
KAT.BR. :
ART. No :
610-02-210-02
OPIS / DESCRIPTION :
MO2210L
20
BIJELA / WHITE, 610-02-210-03 CRNA / BLACK
Stock No :
610-09-540-00
RUČICA / PULL HANDLE ACCORDION
MATERIJAL / MATERIAL :
PAKOVANJE / PACKAGE :
BOJA / COLOR:
DIMENZIJA / DIMENSION :
610-09-540-00
OPIS / DESCRIPTION :
KAT.BR. :
ART. No :
5 mm
39
kat.br. :
ART. No :
200-05-304-00
Stock No :
TO34
ZAPTIVKA 3 - 4 mm / GLAZING GASKET 3 - 4 mm
OPIS / DESCRIPTION :
CRNA / BLACK
EPDM
KAT.BR. :
ART. No :
200-06-860-00
OPIS / DESCRIPTION :
Stock No :
ZAPTIVKA 4 mm / GLAZING GASKET 4 mm
MATERIJAL / MATERIAL :EPDM
KAT.BR. :
ART. No :
200-68-320-00
OPIS / DESCRIPTION :
MATERIJAL / MATERIAL :
BOJA / COLOR:CRNA
Stock No :
PVC
210-98-000-00
Stock No :
220-00-930-00
Stock No :
ZAPTIVKA / GASKET
MATERIJAL / MATERIAL :
EPDM
KAT.BR. :
ART. No :
220-11-001-00
/ BLACK
ÌÏ9300
BOJA / COLOR:CRNA
Stock No :
/ BLACK
ÌÏ152001
ZAPTIVKA ZA ŠTOK / GASKET FOR FRAME
EPDM
KAT.BR.:
ART. No :
220-60-000-00
BOJA / COLOR:CRNA /
Stock No :
BLACK
ÌÏ6000
ZAPTIVKA / GASKET
BOJA / COLOR:CRNA
MATERIJAL / MATERIAL : PVC
KAT.BR. :
ART. No :
250-09-834-00
40
ÌÏ158001
BOJA / COLOR:ÌCRNA
OPIS / DESCRIPTION :
OPIS / DESCRIPTION :
/ BLACK
ZAPTIVKA / GASKET FOR ACCORDION DOOR
KAT.BR. :
ART. No :
MATERIJAL / MATERIAL :
ÌÏ6832
BOJA / COLOR:CRNA
MATERIJAL / MATERIAL :EPDM
OPIS / DESCRIPTION :
/ BLACK
ZAPTIVKA 3 mm / GLAZING GASKET 3 mm
KAT.BR. :
ART. No :
OPIS / DESCRIPTION :
MO6860
Stock No :
/ BLACK
158002
OPIS / DESCRIPTION :
ZAPTIVKA / GASKET FOR ACCORDION DOOR
MATERIJAL / MATERIAL :
EPDM
BOJA / COLOR:CRNA
/ BLACK
Opšte informacije
General Information
41
1. AUTORSKA PRAVA
Alumil S.A. zadržava sva prava. Nijedan dio ovog uputstva kao infromacije date u njemu, ne mogu se koristiti bez
pismenog odobrenja Alumil grupacije. Takođe, nije dozvoljeno umnožavanje, distribucija, publikovanje,cijelog uputstva
ili njegovog dijela, u bilo kojoj formi (fizički u elektronskoj formi, štampane kopije,fotokopiran), bez pismenog odobrenja
Alumil grupacije.
2. ODGOVORNOST
U izradi ovog uputstva učinjeni su maksimalni napori da informacije u njemu budu aktuelne, tačne i jasno prezentovane.
Postoji mogućnost pojave nenamjernih i slučajnih grešaka u informacijama. Alumil ne preuzima odgovornost za
nenamjerne greške i greške u kucanju, bez obzira na učinjene napore na njihovom eliminisanju. Kada se uvidi potreba
za mjenjanjem informacija u ovom uputstvu, Alumil će to učiniti bez obaveze pribavljanja saglasnosti korisnika uputstva.
Alumil i njegovi autorizovani predstavnici i dileri ne daju nikakvu garanciju ili obećanje u vezi kvaliteta, sadržaja,
kompletnosti, podobnosti, adekvatnosti, presjeka, tačnosti i trajanja informacija sadržanih u ovom uputstvu.
3. OPŠTE INFORMACIJE
3.1. Aluminijum kao materijal
Aluminijum je pogodan za ekstruziju složenih oblika sa uskom tolerancijom, i moguće ga je oblikovati u hiljade različitih
oblika profila. Ova karakteristika omogućuje njegovu upotrebu u kontekstu specifičnih strukturnih i estetskih zahtjeva.
Upotrebom aluminijumskih profila omogućuju se jednostavna i elegantna rješenja za veoma kompleksne probleme u
projektovanju, koja imaju veoma dug rok eksploatacije zbog njegovih karakteristika. Aluminijum se koristi za vanjsku
upotrebu zbog njegove čvrstoće, postojanosti na koroziju i niske specifične mase. Jedna od glavnih prednosti
aluminijuma kao materijala je odličan odnos između njegove čvrstoće i težine. Sa 2,7 g/cm3, aluminijum je 66% lakši
nego čelik. Takođe, on je daleko manje podložan lomljenju u poređenju sa čelikom. Kada se porede konstrukcije
izrađene od aluminijuma sa konstrukcijama izrađenim od čelika, aluminijum ima veći modul elastičnosti, što znači da
se uz odnos težina 1:2 postiže isti modul. Aluminijum je moguće obrađivati na mašinama koje rade na velikim brzinama
i nisu potrebna zavarivanja spojeva, što direktno utiče na brzinu u proizvodnji. Za građevinske profile Alumil koristi
leguru EN AW 6060 u skladu sa EN 755-1. Mehaničke karakteristike zadovoljavaju standard EN 755-2, sa modulom
elastičnosti 70GPa. Tolerancije su u skladu sa EN 755-3.
3.2. Kontakt sa drugim materijalima
3.2.1. Metal
Kada dva metala, sa različitim nelektrisanjem u vlažnim uslovima dođu u kontakt, formira se elektro par što za rezultat
ima stvaranje oksida, uz trošenje metala sa negativnim naelektrisanjem. Kako bi zbjegli ove efekte neophodno je
postaviti izolacionu barijeru između dva metala. Kontakt sa galvanizovanim čelikom nije štetan za aluminijum. Kontakt
sa bakrom i legurama bakra je izuzetno štetan za aluminijum. Obavezno se mora spriječiti kontakt aluminijuma i bakra.
I kontakt sa olovom mora biti spriječen.
3.2.2. Drvo
Generalno, drvo nema negativan uticaj na aluminijum. Neke vrste drveta, kao što je orah, proizvode kiselinu koja
nagriza aluminijum. Do ove pojave dolazi posebno u vlažnom okruženju ili kada drvo nije dovoljno osušeno.
Preopručljivo je izolaciju uraditi premazivanjem drveta bitumenskim bojama. Kada se drvo tretira hemikalijama za
zaštitu od vlage i insekata potrebno je provjeriti hemijski sastav sredstva (Da li postoje hemikalije koje oštećuju
aluminijum?). Proizvodi koji sadrže soli bakra, živine soli i flouridna jedinjenja su veoma štetni za aluminijum.
3.2.3. Kreč i cement
U vlažnim uslovima, kreč i cement reaguju sa aluminijumom (čak i kad je anodiziran) ostavljajući bijele tačke na profilu
i nakon čišćenja. Poželjno je zaštiti aluminijum tokom instalacije sa Alumil zaštitnom folijom.
3.3. Površinska zaštita
Za profile obezbjeđujemo sljedeće boje:
Anodizacija: nijanse od prirodne boje aluminijuma pa do tamno braon boje.
Proces anodizacije je usklađen sa EWAA-EURAS i QUALANOD regulativom.
Plastifikacija: nijanse po RAL karti.
Plastifikacija je usklađena sa QUALICOAT regulativom.
42
3.4. Skladištenje
Kako bi se izbjegla površinska oštećenja potrebno je preduzeti sljedeće mjere:
-Profile skladištiti u suvom prostoru.
-Izbjegavati svaki kontakt sa čelikom štiteći profile sa papirom za pakovanje ili plastičnom folijom. U vlažnim uslovima
rđa i čelik mogu oštetiti površinu profila.
-Profile skladištiti horizontalno tako da se eliminiše mogućnost oštećenja ili grebanja profila tokom njegovog pomjeranja.
-Profile skladištiti na regale.
3.5. Održavanje aluminijuma
I anodizirani i plastificirani profili treba da se redovno čiste i održavaju. U seoskim područjima, gdje profili nisu izloženi
agresivnim elementima (zagađen vazduh, slan vazduh), aluminijumske profile treba čisiti kada se čiste i stakla. Mlaka
voda bez agresivnih deterdženata, bez kiselih deterdženata i bez amonijaka je dovoljna za čišćenje. Nakon čišćenja,
potrebno je aluminijum isprati čistom vodom i posušiti tkaninom. U gradskim područjima i u primorju, aluminijum je
neophodno čistiti češće i detaljnije. Područja koja nisu izložena kiši potrebno je čistiti češće. Kada mlaka voda i blagi
deterdžent nisu dovoljni za otklanjanje nečistoća, potrebno je koristiti deterdžente koji su posebno namijenjeni za
aluminijum. Ovi deterdženti imaju u sebi lake abrazivne materijale i mogu se koristiti u kombinaciji sa sintetičkim
tkaninama. U svakom slučaju je neophodno je isprati površinu sa čistom vodom i pažljivo posušiti, posebno uglove i
donje profile. Imajući u vidu potrebu za zaštitom proizvoda i produženjem njegovog životnog vijeka, potrebno ga je
tretirati sa veoma tankim čistim tekstilom.
43
Evropski standardi i referentni materijali
European standards and reference material
EN 10211
Termički mostovi u garđevinskim konstrukcijama - Toplotni tokovi i površinske temperature - Detalji kalkulacije
(ISO10211:2007) Dio 1-2
EN 12020-1
Aluminijum i legure aluminijuma - Ekstrudirani precizni profili od legura EN AW-6060 i EN AW-6063 - dio 1 Tehnički
uslovi za kontrolu i isporuku
EN 12020-2
Aluminijum i legure aluminijuma - Ekstrudirani precizni profili od legura EN AW-6060 i EN AW-6063 - dio 2 Tolerancije
oblika i mjera
EN 12046
Radne sile - Metodi testiranja - Dio 1: Prozori Dio 2: Vrata
EN 12152
Ovješene fasade - Vazdušna propustljivost - Zahtjevi po pitanju karakteristika i klasifikacija
EN 12153
Ovješene fasade - Vazdušna propustljivost - Metode testiranja
EN 12154
Ovješene fasade - Vodonepropustnost - Zahtjevi po pitanju karakteristika i klasifikacija
EN 12155
Ovješene fasade - Vodonepropustnost - Laboratorijsko testiranje sa statičkim pritiskom
EN 12179
Ovješene fasade - Otpornost na udar vjetra - Metode testiranja
EN 12207
Ovješene fasade - Otpornost na udar vjetra - Klasifikacija
EN 12208
Prozori i vrata - Vodonepropustnost - Klasifikacija
EN 12210
Prozori i vrata - Otpornost na udar vjetra - Klasifikacija
EN 12211
Prozori i vrata - Vodonepropustnost - Metode testiranja
EN 12400
Prozori i pješačka vrata - Mehanička izdržljivost - Zahtjevi i klasifikacija
EN 12519
Prozori i pješačka vrata - Terminologija
EN 12567
Termičke performanse prozora i vrata - Određivanje termičke provodljivosti putem metoda tople komore - Dio 1-2
EN 13049
Prozori - Udar čvrstih i elastičnih tijela - Metode testiranja, zahtjevi bezbjednosti i klasifikacija
EN 13115
Prozori - Klasifikacija mehaničkih osobina - Istezanje, uvijanje i operativne sile
EN 13141
Ventilacija za objekte - Testiranje karakteristika dijelova/proizvoda za stambene objekte Dio 1-8
EN 13123
Prozori, vrata i roletne - otpornost na eksplozije - Zahtjevi i kalsifikacija Dio 1-2
EN 13124
Prozori, vrata i roletne - otpornost na eksplozije - Metode testiranja Dio 1-2
ENV 13420
Prozori - Ponašanje kod različitih klima - Metode testiranaja
EN 13501
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade Dio 1-5
EN 13541
Staklo u zgradama - Sigurnosno stakljenje - Testiranje i klasifikacija otpornosti na eksplozivni pritisak
EN 14351
Prozori i vrata - Standard za proizvod, karakteristike performansi
EN 14600
Vrata i otvarajući prozori sa protivpožarnim i/ili protivdinim karaketrsikama - Zahtjevi i klasifikacija
EN 14608
Prozori - Definisanje otpornosti na istezaanje
EN 14609
Prozori - Definisanje otpornosti na statičko izvijanje
44
45
46
ZAGREB
BANJA LUKA
VLASENICA
Centrala grupacije/Head office of group:
ALUMIL ALUMINIUM S.A.
Industrial Area
61100 Kilkis
tel:0030 23 41079300
www.alumil.com
[email protected]
SARAJEVO
Centrala BiH/Head office in BiH:
Njegoševa bb
75440 Vlasenica
tel: 00387 56 733750
00387 56 710571
www.alumil.ba
www.alpro-vl.com
[email protected]
PJ Sarajevo
Halilovići 6
71000 Sarajevo
tel: 00387 33 766275
00387 33 766276
PJ Banja Luka
Glamočani bb
78250 Laktaši
tel: 00387 51 508630
00387 51 508631
ALUMIL ZAGREB d.o.o.
Sarajevska cesta 52
10000 Zagreb
tel:00385 1 6607 610
www.alumil-zagreb.hr
[email protected]
GSB
EN ISO 9001
EN ISO 14001
INTERNATIONAL
ROSENHEIM
Download

M9800 Accordion