SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UPOSLENICI U JLS KOJI SE BAVE ODNOSIMA S JAVNOSTIMA (2013)
R.BR.OPĆINA
1 BANOVIĆI
TUZLANSKI K.
TEL/FAX POZICIJA U OPĆINI
STRUČNA SPREMA e - m a i l
Sanela Ikanović
743 408
VSS
035
2 BIHAĆ
UNSKO-SANSKI K.
UNSKO-SANSKI K.
Elmedin Mehadžić
229 605
Kasim Šertović
471 083
037
471 084
Adnan Hadžić
4 BOSANSKI PETROVAC
Spoljni saradnik za informisanje i protokol
[email protected]
743 400
037
3 BOSANSKA KRUPA
UNSKO-SANSKI K.
IME I PREZIME
037
883 607
883 570
[email protected]
Savjetnik za informisanje
Stručni saradnik za poslove protokola i
informisanje
Viši stručni saradnik za informacioni
sistem
master
komunikologije
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
dipl.oec.
5 BOS. GRAHOVO
KANTON 10
034
Edin Avdukić
6 BREZA
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
786 063
[email protected]
Namještenik za informisanje
786 031
7 BUGOJNO
SREDNJOBOS. K.
030
8 BUSOVAČA
SREDNJOBOS. K.
Zorka Ljubos
030
9 BUŽIM
UNSKO-SANSKI K.
SARAJEVSKI K.
036
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
SREDNJOBOS. K.
030
SSS
Savjetnik načelnika
VSS
Stručni savjetnik za informisanje
562 325
Stručni saradnik za odnose sa javnošću
805 052
Pomoćnik načelnika za opću upravu
Nermin Okanović
668 657
Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i
menadžer Šalter sale
VSS
Željko Planinić
642 643
novinar Općine Čitluk
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Prof.historije
[email protected]
640 537
Željka Pejić
720 457
Miralem Begić
691 250
035
17 DOBRETIĆI
Službenik za informisanje
805 983
036
16 DOBOJ JUG
[email protected]
Referent za kulturu i informisanje
562 431
035
15 DOBOJ ISTOK
TUZLANSKI K.
515 325
Anđelka Udženija
14 ČITLUK
HERC.NERETVLJ. K.
Adisa Muhamedagić
Đina Crnković
13 ČELIĆ
TUZLANSKI K.
419 518
033 Salih Horozović
12 ČAPLJINA
HERC.NERETVLJ. K.
Sead Emrić
037 Šerif Kaljiković
11 CENTAR
[email protected]
Viši referent u civilnoj zaštiti
733 038
037
10 CAZIN
UNSKO-SANSKI K.
732 152
699 330
Stručni saradnik za društvene djelatnosti, VSS
odnosima sa javnostima i mlade
mr.sc
Viši samostalni referent za informisanje
VŠS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Miroslav Lucić
18 DOMALJEVAC
POSAVSKI K.
031
716 600
Šef službe za opću upravu
716 604
VSS
[email protected]
dipl.oecc.
19 DONJI VAKUF
SREDNJOBOS. K.
030
20 DRVAR
KANTON 10
Ljiljana Dodig
819 171
Mulija Alihodžić
519 400
21 FOČA - USTIKOLINA
BOSAN.PODRINJSKI K. 038
22 FOJNICA
SREDNJOBOS. K.
[email protected]
034
519 402
Viši referent za informisanje odnose sa
zajednicom i mlade
Anida Ramić
547 739
Služba za odnose s javnošću
Ermin Herak
241 450
Stručni saradnik za informisanje i PR
lok.224
Stručni saradnik za informisanje i PR
265 303
Referent za informisanje i odnose s
javnošću
030
SSS
[email protected]
[email protected]
23 GLAMOČ
KANTON 10
034
24 GORAŽDE
BOSAN.PODRINJSKI K. 038 Aida Kapo
Hidajet Redžić
25 G VAKUF - USKOPLJE
SREDNJOBOS. K.
030
26 GRAČANICA
TUZLANSKI K.
035
27 GRADAČAC
TUZLANSKI K.
035
039
SARAJEVSKI K.
033
SARAJEVSKI K.
033
SARAJEVSKI K.
HERC.NERETVLJ. K.
775 723
580 690
Omer Karić
751 312
753 215
Dijana Duzić
658 174
Evelin Memić
658 013
771 802
Mujo Tosunbegović
631 259
Sandra Galić
877 804
030
34 KAKANJ
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
35 KALESIJA
TUZLANSKI K.
035
36 KISELJAK
SREDNJOBOS. K.
37 KLADANJ
VSS
[email protected]
Viši stručni suradnik za javnu nabavku i
razvojne projekte
mag. iur
[email protected]
Stručni savjetnik za informisanje
VSS
[email protected]
Šef Odsjeka za informisanje
VSS
[email protected]
Stručni saradnik za upravno i pravno
rješavanje, informisanje i ravnopravnost
spolova
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
761 101
Adha Masnopita
036
33 JAJCE
SREDNJOBOS. K.
475 904
033
32 JABLANICA
Stručni saradnik za protokol
[email protected]
475 952
Edina Ičindić
31 ILIJAŠ
660 910
660 930
Adnan Čolo
30 ILIDŽA
369 760
Savjetnik Općinskog načelnika za odnose VSS
s javnošću
dpl. žurnalista
817 701
Josip Tomić
29 HADŽIĆI
700 802
707 000
Ramiza Karamehić
28 GRUDE
ZAPADNO-HER. K.
265 703
Azra Mustajbašić
SSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
030
Stručni savjetnik za informisanje i odnose VSS
sa javnostima
dipl.žurnalista
Viši stručni saradnik za informisanje i
protokol
Viši stručni saradnik za informisanje i
odnose s javnošću
dipl.žurnalista
VSS
Stručni saradnik za informisanje, protokol VSS
i odnose s javnošću
novinar Općine Kiseljak
[email protected]
[email protected]
VSS- bch.novinar
[email protected]
VSS
[email protected]
877 803
Fahrudin Muhić
628 478
Stručni saradnik za odnose s javnošću
TUZLANSKI K.
38 KLJUČ
UNSKO-SANSKI K.
Nevres Mešić
037
661 024
Šef Kabineta
dipl.žurnalista
dipl.iur.
[email protected]
VSS
[email protected]
661 104
Biljana Handžo
39 KONJIC
HERC.NERETVLJ. K.
Stručni saradnik za odnose s javnošću
035
036
712 215
PR
729 813
Prof.filozofije
40 KREŠEVO
SREDNJOBOS. K.
030
41 KUPRES
KANTON 10
034
Silvija Brčić
42 LIVNO
KANTON 10
034
43 LJUBUŠKI
ZAPADNO-HER. K.
VSS
[email protected]
dipl.novinar
Ankica Šaravanja
835 534
Šefica Ureda načelnika Općine
VSS
[email protected]
Aida Kavazović
553 554
Stručni saradnik za informativne poslove
VSS
Ramiza Šišić
603 635
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Miroslav Landeka
447 450
Savjetnik za odnose s javnošću
VSS
[email protected]
Stručni saradnik - novinar
VSS
[email protected]
Šef Službe za opću upravu i društvene
djelatnosti i Menadžer centra za usluge
građanima
VSS
[email protected]
Šef Odsjeka za informacioni sistem,
informisanje i odnose sa javnošću
VSS
[email protected]
035
45 MAGLAJ
Savjetnik za informiranje
200 315
039
44 LUKAVAC
TUZLANSKI K.
206 242
ZENIČKO-DOBOJSKI K.032
46 MOSTAR
HERC.NERETVLJ. K.
036
447 434
47 NEUM
HERC.NERETVLJ. K.
036
Amina Vatreš
48 NOVI GRAD
SARAJEVSKI K.
033
49 NOVI TRAVNIK
SREDNJOBOS. K.
SARAJEVSKI K.
030
795 607
795 612
Aleksandra Hasečić
033
51 ODŽAK
POSAVSKI K.
291 278
Nela Levarda
50 NOVO SARAJEVO
291 313
492 276
644 559
Marinka Pranjić
031
711 100
761 027
dipl.žurnalista
Šef odsjeka za rad sa strankama i odnosi VSS
s javnošću
[email protected]
[email protected]
52 OLOVO
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
53 ORAŠJE
POSAVSKI K.
Ilija Baotić
031
54 PALE - PRAČA
712 011
Jasmin Ferhatović
799 112
Viši referent za informisanje i
protokolarne poslove
Vedran Majić
681 035
Stručni suradnik za odnose s javnošću
039 Damir Jurišić
681 041
BOSAN.PODRINJSKI K. 038
55 POSUŠJE
ZAPADNO-HER. K.
56 PROZOR-RAMA
HERC.NERETVLJ. K
[email protected]
712 322
Kristina Kuraja
036
799 100
771 910
771 342
[email protected]
VSS
VSS
[email protected]
57 RAVNO
HERC.NERETVLJ. K.
036
58 SANSKI MOST
UNSKO-SANSKI K.
59 SAPNA
TUZLANSKI K.
Amer Mezetović
689 126
Fatima Gušić
599 552
037
035
599 555
60 SARAJEVO GRAD
Jasminka Čalo
SARAJEVSKI K.
033 Meliha Osmanagić
61 SREBRENIK
TUZLANSKI K.
62 STARI GRAD
SARAJEVSKI K.
63 STOLAC
HERC.NERETVLJ. K.
ZAPADNO-HER. K.
Esad Dedić
645 762
Službenik za odnose sa javnošću u općini
Srebrenik
Almedina Porča
282 385
Šef odsjeka za odnose s javnošću
853 229
Drago Martinović
039
035
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
KANTON 10
034
SREDNJOBOS. K.
030
SARAJEVSKI K.
TUZLANSKI K.
[email protected]
Referent za kancelarijsko posovanje i
arhivu, službenik za informisanje
SSS
[email protected]
Viši stručni savjetnik za informisanje i
odnose sa javnošću
VSS
[email protected]
Koordinator Centra za usluge građanima
VSS
[email protected]
Stručni savjetnik za informisanje i odnose VSS
sa javnošću
[email protected]
[email protected]
439 113
Stručni savjetnik za informisanje i odnose VSS
sa javnošću
Političke nauke
307 329
Stručni savjetnik za protokolarne poslove VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
511 790
511 146
Emina Korać
033
Boris Nikolić
70 TUZLA
356 456
Savjetnik Općinskog načelnika za odnose mr. Sc.
s javnošću
356 444
Suada Karajko
69 TRNOVO
650 075
650 416
Iva Krajina
68 TRAVNIK
755 318
755 319
Edina Kadušić
67 TOMISLAVGRAD
702 811
702 801
Besim Horić
66 TEŠANJ
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
217 916
853 101
036
65 TEOČAK
TUZLANSKI K.
Odjeljenje za odnose sa javnošću
033
64 ŠIROKI BRIJEG
Menadžerica centra za pružanje usluga VSS
građanima
mr.ekonomskih nauka
221 145
035
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Savjetnik Općinskog načelnika
035 Edina Atić
586 708
307 301
Asja Redžić
Viši str.saradnik za međunarod.saradnju Mr.sc.
Str.savjet.za društ.djelat. i međunar.saradnjuVSS
71 USORA
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
72 VAREŠ
Nikola Jačimovski
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
73 VELIKA KLADUŠA
UNSKO-SANSKI K.
848 150
Veldina Kajdić
037
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
SREDNJOBOS. K.
030
[email protected]
namještenik
[email protected]
770 030
738 455
[email protected]
Službenik/volonter za odnose s javnošću
738 330
Kristijan Kulić
75 VITEZ
Viši samostalni referent za odnose sa
javnošću i informatičar
775 272
Naim Kavazić
74 VISOKO
848 113
718 203
713 939
Viši stručni saradnik za informatiku
VSS
[email protected]
76 VOGOŠĆA
SARAJEVSKI K.
Kenan Alikadić
586 412
033
77 ZAVIDOVIĆI
Amir Tursić
878 327
878 316
TUZLANSKI K.
ROGATICA
Stručni saradnik za poslove OV i Radnih VSS
tijela
[email protected]
401 215
Viši stručni saradnik za informisanje i
odnose s javnošću
VSS
Damir Jukić
888 615
Menadžer centra za usluge građanima
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stručni saradnik za odnose sa javnošću
VSS
[email protected]
Stručni savjetnik za odnose sa javnošću
VSS
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
80 ŽIVINICE
[email protected]
Enisa Kovačević
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
79 ŽEPČE
VSS
dipl.iur.
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
78 ZENICA
Stručni saradnik za pravne poslove
880 325
Alma Suljkanović
035
743 307
772 125
Zoran Janković
066 379 602
dipl.žurnalista
[email protected]
Download

Opcinski PR-vi.pdf - Savez općina i gradova Federacije BiH