Фонд за младе таленте је на 50. седници одржаној 9. јула 2014. године усвојио Листу кандидата који испуњавају све услове конкурса и
Листу кандидата који не испуњавају један или више услова конкурса и/или имају непотпуну документацију по Конкурсу за доделу
награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2013.
године. Фонд је, такође, донео одлуку да се наведене листе објаве ради увида кандидата у пристигле податке и досадашње резултате по
конкурсу.
У објављеним листама представљени су обрађени подаци свих кандидата који су се пријавили на наведени конкурс. Кандидати могу
поднети примедбе на податке који се налазе у листама најкасније до 17. јула 2014. године.
Листа добитника награде биће утврђена на седници Фонда након истека рока за примедбе по конкурсу и биће објављена на
интернет страници Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs/dositeja
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ
ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ
1. Листа кандидата који испуњавају све услове конкурса
РБ
ПРЕЗИМЕ
КАНДИДАТА
1
Аврамовић
ИМЕ
ЈЕДНОГ
РОДИТЕЉА
Снежана
2
Адамовић
Горан
Гордана
3
4
5
Ајдуковић
Аксић
Александрић
Радо
Негован
Богдан
Дуња
Немања
Тијана
ИМЕ
КАНДИДАТА
Марко
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XVII Републичко такмичење и смотра ученика женских и
мушких фризера и VIII Републичко такмичење и смотра
маникира
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из биологије
ОСТВАРЕНО
НИВО/РАНГ
МЕСТО
3
републичко
2
републичко
3
3
1
републичко
републичко
републичко
1
6
7
8
9
Алексић
Алексић
Алексић
Алимпић
Бобан
Драган
Сретен
Александар
Војин
Григорије
Жељка
Милан
10
Алмаши
Ђурка
Катарина
11
Анастасијевић
Дејан
Марија
12
Ангеловски
Бранислав
Соња
13
14
Андрејић
Андрејић
Младен
Бранислав
Маринко
Никола
15
Андрејић
Александар
Урош
16
17
18
Андрић
Андрић
Андрић
Гордана
Горан
Александар
Даница
Игор
Лазар
19
Андрић
Властимир
Мина
20
Анђушић
Јован
Невена
21
Антић
Зоран
Магдалена
22
Антић
Силвија
Немања
23
Антић
Љиљана
Никола
24
Антић
Драгица
25
26
Антић
Наполитано
Антонијевић
VI Међународно такмичење гудача
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
55. Државно такмичење средњих школа из математике
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика другог разреда реалних гимназија
VI Међународно такмичење гудача
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
16. такмичење соло певача "Никола Цвејић"
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/флаута
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Геодетска мерења и рачунања
2
3
1
3
ранг 3
републичко
републичко
републичко
3
републичко
3
републичко
2
републичко
1
2
ранг 3
републичко
3
републичко
1
1
2
ранг 3
ранг 3
републичко
2
ранг 3
1
републичко
2
ранг 3
3
републичко
1
републичко
Тијана
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици/троскок
2
међународнорегионално
Алберто
Адриана
Републичко такмичење из италијанског језика
3
републичко
Зоран
Владимир
Републичко такмичење из хемије
2
републичко
2
27
Антоновић
Мирослава
Милан
2
републичко
2
републичко
2
републичко
3
1
републичко
републичко
3
ранг 3
2
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
1
ранг 3
Вилдана
Марко
Републичко такмичење из биологије
Републичко финале такмичења ученика средњих школа из
социологије на тему Интернет и друштвена
стварност/писање и представљање рада
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из хемије
Републичко такмичење из биологије
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Примена рачунара у
грађевинарству
15. републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије/аутоелектрика
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
XVII Републичко такмичење и смотра ученика женских и
мушких фризера и VIII Републичко такмичење и смотра
маникира
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
25th International Olympiad in Informatics
28
Арсеновић
Дарко
Душан
29
Арсић
Живојин
Ана
30
31
Арсић
Атанасковић
Небојша
Стевица
Наталија
Марија
32
Атељевић
Саша
Теодора
33
Аћимовић
Борика
Радош
34
Аћин
Иван
Даница
35
Аџић
Ненад
Никола
36
Бабић
Миодраг
Јелена
37
Бабић
Славко
Мирко
38
Баги
Јосип
Марина
39
Бајин
Војислав
Нина
40
Бајус
Тибор
Кристина
41
42
Бакаревић
Баковић
Дервиш
Вуле
3
3
Милан
Катарина
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
2
Мирјана
Милица
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
1
републичко
светско
међународнорегионално
републичко
43
Балтић
44
Бановић
3
45
Бањанин
Младен
Недељко
46
Бањац
Дарко
Исидора
47
Барјактаровић
Зоран
Зорана
48
Бацковић
Љиљана
Александра
49
Бачикић
Радослав
Дејан
50
Башић
Милан
Иван
51
Беговић
Небојша
Сара
52
Беретић
Иван
Нико
53
54
Берта
Бецић
Иштван
Горан
Агота
Василије
55
Бешевић
Микица
Лазар
56
Бешир
Никола
Павле
57
Бешир
Никола
Петар
58
Билибајкић
Мирољуб
Миљана
59
Бинић
Драган
Душан
60
Бирташевић
Миодраг
Милан
61
Бисерчић
Драган
Вања
Concorso Internazionale "Città di Castelfidardo" per solisti e
complessi di fisarmonica
45th International Chemistry Olympiad
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил пекар (удружење средњих
школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада
хране)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
VI Међународно такмичење гудача
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Републичко такмичење из мађарског језика
55. Државно такмичење средњих школа из математике
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Математика
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из биологије
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
XX Републичко такмичење ученика машинских школа
Србије за подручје рада машинство и обрада метала
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
2
ранг 2
2
светско
1
републичко
2
републичко
2
републичко
1
ранг 3
1
ранг 3
3
републичко
3
3
републичко
републичко
1
републичко
2
републичко
2
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
1
ранг 3
4
62
Благојевић
Зоран
Јелена
63
Благојевић
Ненад
Никола
64
Богданов
Данило
Богдан
65
66
67
Богдановић
Богдановић
Богдановић
Зоран
Саша
Драгица
Даница
Ђорђе
Михајло
68
Богосављевић
Александар
Немања
69
Бодрик
Јовица
Стефан
70
71
Божанић
Божиновић
Мирослав
Мирољуб
Спасенија
Сава
72
Божић
Раденко
Андријана
73
Божић
Предраг
Катарина
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
XVIII Републичко такмичење ученика средњих стручних
школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство за
групу графичарство/техничар за графичку припрему
Републичко такмичење из енглеског језика
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
ISF Basketball Championship
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
XIV International Guitar Festival
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
74
Божић
Јелена
Сара
Balkan Judo Championship
3
75
Божовић
Никола
Богдан
76
Бојић
Дејан
Вукашин
77
Бојичић
Александар
Катарина
78
79
Бојовић
Бојовић
Горан
Јарослав
Александра
Лука
80
Бојовић
Горан
Миљан
81
Бојовић
Горан
Никола
Републичко такмичење из историје
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из биологије
th
7 International Olympiad on Astronomy and Astrophysics
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
1
републичко
3
републичко
2
републичко
2
2
3
републичко
републичко
светско
3
републичко
1
републичко
2
3
републичко
ранг 2
2
републичко
2
1
ранг 3
међународнорегионално
републичко
1
републичко
1
републичко
3
1
републичко
светско
1
републичко
1
републичко
5
82
Бојовић
Мирослав
Павле
83
Бокић
Слободан
Стефани
84
85
Бошковић
Брадић
Александар
Дамир
Милица
Нирвана
86
Бранковић
Ратко
Милан
87
Бранковић
Драгана
Радован
88
Brindza
Роберт
Ágnes
89
Бркић
Владимир
Владимир
90
Брковић
Марија
Милица
91
Брковић
Светлана
Мина
92
93
Броња
Брујић
Раша
Драган
Катарина
Часлав
94
Будински
Звонко
Дејан
95
Буква
Милорад
Александар
96
Буквић
Зоран
Владан
97
Буквић
Владимир
Марија
98
99
100
101
Булатовић
Бунчић
Бурсаћ
Вајс
Вељко
Стево
Милан
Александар
Лука
Страхиња
Петар
Иван
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XVII Републичко такмичење и смотра ученика женских и
мушких фризера и VIII Републичко такмичење и смотра
маникира
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из енглеског језика
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Математика
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
th
10 International Competition Davorin Jenko/flute
10th International Competition Davorin Jenko/fagot
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
55. Државно такмичење средњих школа из математике
European Judo Championships Cadets
Републичко такмичење из хемије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
3
републичко
3
републичко
3
2
републичко
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
2
1
ранг 3
ранг 3
1
републичко
3
републичко
2
републичко
3
ранг 3
2
3
3
2
републичко
европско
републичко
републичко
6
102
Валент
Владимир
ВладимирВања
103
Валентировић
Миодраг
Драган
104
105
Васиљевић
Васиљевић
Станоје
Миодраг
Ивана
Миа
106
Васић
Дејан
Анђела
107
Васић
Аца
Кристина
108
Васић
Петар
Славиша
109
Васовић
Мирослав
Лазар
110
Величковић
Горан
Алекса
111
Величковић
Љиљана
Нађа
112
Величковић
Саша
Петар
113
114
115
Вељковић
Веселиновић
Веселиновић
Живојин
Јанко
Вељко
Далибор
Ђорђе
Милица
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика првог разреда филолошких гимназија и
одељења
6. Републичко такмичење ученика електротехничких школа
Србије/аутодијагностика
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из немачког језика
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
116
Весовић
Зоран
Филип
VII Junior Balkan Olympiad in informatics
117
Већкалов
Слободан
Бојана
118
Видовић
Жељко
Анте
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
1
републичко
3
републичко
2
3
републичко
републичко
3
републичко
2
републичко
2
републичко
3
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
2
2
2
републичко
републичко
републичко
међународнорегионално
3
3
републичко
3
републичко
7
119
Видовић
Жељко
Бранко
120
Видовић
Милован
Горица
121
Видовић
Душан
Ивана
122
Винцић
Сава
Весна
123
Виторовић
Славољуб
Дејан
124
Вићентијевић
Ненад
Јована
125
Вићовац
Драган
Андриана
126
Вјештица
Владимир
Јован
127
Вјештица
Ненад
Сара
128
Власоњић
Марко
Милица
129
Влашки
Ђорђе
Светислав
130
Војводић
Владимир
Јања
131
Војиновић
Перица
Милош
132
Војичић
Срђан
Ћетко
133
Војновић
Жарко
Дина
134
Војтер
Золтан
Емеше
135
Вранић
Слободан
Вељко
136
Врањеш
Зоран
Анђела
137
Врањеш
Светлана
Марина
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
XXIX Такмичење ученика пољопривредних школа из
технике и технологије биљне производње/хортикултура
10th International Competition Davorin Jenko/flute
Балкански шампионат за кадете, јуниоре и млађе сениоре у
каратеу
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XX Републичко такмичење ученика машинских школа
Србије за подручје рада машинство и обрада метала
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из мађарског језика
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
2
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
2
2
ранг 3
међународнорегионално
републичко
2
републичко
3
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
1
ранг 3
1
8
138
Врбовски
Павел
Светлана
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
3
републичко
139
Вујанић
Радивој
Кристина
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици/400 м препоне
1
међународнорегионално
140
Вујачић
Вида
Глигорије
2
републичко
141
Вујић
Радољуб
Милош
1
републичко
142
Вујичић
Бранко
Марина
1
републичко
143
Вујновић
Предраг
Марија
1
републичко
144
Вујовић
Зоран
Ана
2
ранг 3
145
Вујовић
Бранко
Љубица
3
републичко
146
Вујовић
Славко
Никола
3
републичко
147
Вујчић
Илија
Софија
3
републичко
148
Вукелић
Никола
Лука
1
међународнорегионално
149
Вукичевић
Бранислав
Исидора
3
републичко
150
Вукобрат
Зоран
Тамара
2
републичко
151
Вуковић
Младен
Јована
1
републичко
152
Вуковић
Миленко
Петар
2
републичко
153
Вукојевић
Драгана
Давид
2
републичко
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил пекар (удружење средњих
школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада
хране)
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика стручних школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
17th Junior Balkan Mathematical Olympiad
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
9
154
Вукојевић
Верољуб
Јелена
155
Вукомановић
Милинко
Милан
156
Вукосављевић
Наташа
Иван
157
158
Вулетић
Вулић
Горан
Бранислав
Огњен
Тијана
159
Вучетић
Станислав
Данило
160
Вучетић
Веран
Страхиња
161
Вучинић
Жарко
Наташа
162
Вучковић
Вук
Мираш
163
Вучковић
Миленко
Саша
164
Гавриловић
Новица
Стефан
165
Гајин
Биљана
Матеја
166
167
168
Гајић
Гвозденовић
Гегић
Зоран
Владан
Младен
Андрија
Милош
Давид
169
Гигић
Ранђел
Маја
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика трећег разреда филолошких гимназија и
одељења
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил месар (удружење средњих
школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада
хране)
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Републичко такмичење из италијанског језика
Републичко такмичење из симулације судског процеса најбољи бранилац (заједница економских, правнобиротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких
школа)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
ISF Basketball Championship
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Српска информатичка олимпијада ученика средњих школа
Србије
VI Међународно такмичење гудача
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
10th International Competition Davorin Jenko/bassoon
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
2
републичко
1
републичко
2
републичко
2
3
ранг 3
републичко
1
републичко
2
републичко
2
светско
2
републичко
3
републичко
1
ранг 3
3
републичко
3
2
2
републичко
републичко
ранг 3
1
ранг 3
10
170
Гигов
Миодраг
Николија
171
Главчић
Славиша
Невена
172
Глигоријевић
Даца
Милан
173
Глигоровски
Богдан
Војислав
174
Гогић
Драган
Анђела
175
Гогош
Нада
Вукашин
176
177
Гојковић
Голубовић
Зоран
Петар
Ђурђица
Милица
178
Горуновић
Зоран
Марко
179
Гошњић
Миле
Анастасија
180
Грбин
Арсен
Јасмина
181
Грковић
Небојша
Вукан
182
Грмача
Маринко
Јелена
183
Грубиша
Недељко
Тамара
184
Грубор
Петар
Милош
185
Грујић
Иван
Ивана
186
Грујић
Зоран
Јелена
187
Грујић
Дејан
Филип
188
Грујоски
Радисав
Хелена
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
I Републичко такмичење ученика машинских школа Србије
у техничком цртању - AutoCAD
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика стручних школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/кларинет
16. такмичење соло певача "Никола Цвејић"
Републичко такмичење из италијанског језика
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Балкана за млађе јуниоре у атлетици/препоне
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
2
ранг 3
2
републичко
1
републичко
2
републичко
2
републичко
1
ранг 3
3
1
ранг 3
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
2
републичко
1
ранг 3
1
републичко
2
републичко
3
републичко
1
међународнорегионално
3
републичко
1
републичко
11
189
Дабетић
Миодраг
Јелена
Републичко такмичење из шпанског језика
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
3
републичко
190
Давидовић
Верољуб
Тања
1
републичко
191
Дамјанов
Љиљана
Ивана
1
ранг 3
192
Дамјановић
Александар
Тамара
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици/4x100m
1
Горан
Зоран
Иван
Ивана
3
3
Дацковић
Драгослав
Дарко
3
републичко
196
Девић
Драган
Марко
2
републичко
197
Дејановић
Дејан
Бојан
2
републичко
198
Дејановић
Бобан
Младен
1
републичко
199
Дејковић
Срђан
Иван
3
републичко
200
201
Делић
Денић
Александар
Јово
Неда
Николина
3
2
републичко
ранг 3
202
Деспотовић
Божидар
Александра
2
републичко
203
204
205
Деспотовић
Дивнић
Дијаб
Гордана
Томица
Музафер
Игор
Немања
Адис
2
2
2
светско
републичко
републичко
206
Димитријевић
Драшко
Жарко
2
републичко
207
Димитријевић
Зоран
Катарина
54th International Mathematical Olympiad
10th International Competition Davorin Jenko/piano solo
6. Републичко такмичење ученика електротехничких школа
Србије/аутодијагностика
XV Републичко такмичење из анатомије и физиологије
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из основа економије (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Српска информатичка олимпијада ученика средњих школа
Србије
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
XIX Републичко такмичење ученика текстилних и
кожарских школа у знању и вештини из дисциплине
кожарски материјали
9. зимске игре специјалне олимпијаде
55. Државно такмичење средњих школа из математике
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом у категорији
туристички техничар
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
међународнорегионално
светско
ранг 3
193
194
Дамњановић
Дамњановић
195
3
ранг 3
12
208
Димитријевић
Слађан
Никола
209
210
Димовић
Динић
Зоран
Александар
Лав
Урош
211
Дичић
Добривоје
Милена
212
213
214
215
di Somma
Дмитровић
Добрић
Добрић
Злата
Данијела
Александар
Александар
Sofiа
Марко
Александра
Богдан
216
Добросављевић
Александар
Мила
217
Домоњи
Милослав
Јана
218
Дончић
Благоје
Бобан
219
Дошен
Дражен
Данијела
220
Драгић
Душан
Душанка
221
Драгић
Верица
Наталија
222
Драгићевић
Зоран
Ружица
223
224
Драшкић
Дрецун
Цвијетко
Блажо
Радоица
Иван
225
Дринчић
Бојан
Никола
226
Дробњак
Војислав
Душан
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом у категорији
кулинарски техничар
Републичко такмичење из историје
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил прерађивач прехрамбених
производа (удружење средњих школа подручја рада
пољопривреда, производња и прерада хране)
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Републичко такмичење из историје
th
10 International Competition Davorin Jenko/oboa
VI Међународно такмичење гудача
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/флаута
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
8. Републичко такмичење ученика електротехничких школа
Србије из термичких и расхладних уређаја
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Геодетска мерења и рачунања
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
1
републичко
2
3
републичко
републичко
3
републичко
1
3
1
1
ранг 3
републичко
ранг 3
ранг 3
1
ранг 3
2
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
1
2
републичко
републичко
3
републичко
1
републичко
13
227
Dudás Virág
Атила
Ервин
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
55. Ročníku Kocianovy Houslové Soutěže Ústí nad Orlicí
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
1
ранг 3
228
Дурковић
Градимир
Данило
2
републичко
229
Дурмишевић
Андрија
Андријана
3
ранг 1
230
Ђаковић
Драган
Наташа
2
републичко
231
Ђаловић
Миливоје
Ненад
1
републичко
232
Ђапа
Илија
Сара
1
републичко
233
Ђиновић
Војислав
Филип
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
1
међународнорегионално
234
Ђого
Оливера
Божица
235
Ђокић
Слађан
Вања
236
Ђокић
Веселин
Милица
237
Ђокић
Александар
Никола
238
Ђокић
Слободан
Свјетлана
239
Ђокић
Слободан
Страхиња
240
Ђорђевић
Милан
Александра
241
Ђорђевић
Саша
Анастасија
Републичко такмичење из основа економије (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из хемије
3
републичко
2
републичко
2
републичко
3
ранг 3
1
ранг 3
1
ранг 3
3
републичко
2
републичко
међународнорегионално
242
Ђорђевић
Светозар
Андреја
Balkan Junior Swimming Championship
3
243
Ђорђевић
Иван
Душан
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
3
републичко
14
244
245
246
247
Ђорђевић
Ђорђевић
Ђорђевић
Ђорђевић
Слободан
Мирослав
Ненад
Срђан
Ђорђе
Ирена
Лука
Михаило
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
55. Државно такмичење средњих школа из математике
ISF Basketball Championship
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/труба
Републичко такмичење из француског језика
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
2
2
3
2
републичко
републичко
светско
републичко
248
Ђорђевић
Драгољуб
Недељко
1
ранг 3
249
250
251
Ђорђевић
Ђорђевић
Ђорђевић
Срђан
Милисав
Драган
Немања
Светислав
Стефан
2
1
3
републичко
републичко
републичко
252
Ђорђевски
Спиро
Наталија
3
републичко
253
Ђукановић
Горан
Иван
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
1
254
255
Ђукановић
Ђукановић
Владимир
Данило
Милоје
Нина
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из биологије
1
1
256
Ђукић
Горан
Завиша
Првенство Балкана за млађе јуниоре у атлетици/скок у вис
2
257
Ђукић
Радован
Нина
258
Ђуракић
Ненад
Павле
259
Ђурђевић
Саша
Алекса
260
Ђурић
Мирослав
Маријана
261
Ђурић
Весна
Милица
262
Ђурић
Саша
Тамара
263
Ђурић
Зоран
Теодора
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика другог разреда филолошких гимназија и
одељења
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
међународнорегионално
републичко
републичко
међународнорегионално
2
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
2
ранг 3
3
републичко
3
републичко
15
264
Ђуричић
Бранислав
Емилија
265
Ђуровић
Драган
Марија
266
267
268
269
Ђуровић
Екреш
Ердељан
Ереш
Милорад
Имре
Александар
Золтан
Сара
Валентина
Димитрије
Давид
270
Ерић
Дејан
Павле
271
272
Живановић
Живановић
Драган
Славко
Анђела
Ђорђе
273
Живановић
Предраг
Немања
274
Живановић
Мирослав
Огњен
275
Живановић
Драган
Сандра
276
277
Живковић
Живковић
Драгана
Драган
Ана
Ангелина
278
Живковић
Саша
Емилија
279
Живковић
Снежана
Немања
280
Живковић
Милорад
Слободан
281
Жикелић
Ненад
Ђорђе
282
Жујовић
Влада
Драган
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/кларинет
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
ISF Basketball Championship
Републичко такмичење из мађарског језика
25th International Olympiad in Informatics
Републичко такмичење из немачког језика
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
55. Државно такмичење средњих школа из математике
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил прерађивач прехрамбених
производа (удружење средњих школа подручја рада
пољопривреда, производња и прерада хране)
Републичко такмичење из биологије
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XV републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије/аутоелектрика
3
ранг 3
3
републичко
2
1
3
3
светско
републичко
светско
републичко
2
републичко
3
3
републичко
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
3
1
републичко
ранг 3
3
републичко
1
републичко
1
ранг 3
1
републичко
3
републичко
16
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/хорна
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил прерађивач млека (удружење
средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и
прерада хране)
World Youth Chess Championship
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
283
Жунац
Сунчица
Андреја
1
републичко
284
Жунић
Драго
Стефан
1
ранг 3
285
Задравец
Томислав
Дајана
3
републичко
286
Зајић
Милутин
Милан
2
светско
287
Закић
Славољуб
Милица
3
ранг 3
288
Зарингер
Игор
Никола
3
ранг 3
289
290
Зарић
Зарубица
Дијана
Алиса
Никола
Миљан
1
3
републичко
републичко
291
Зечевић
Далибор
Гордана
3
републичко
292
Зечевић
Угљеша
Јагода
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици
3
293
294
Зима
Иваниш
Чаба
Марко
Рената
Милан
2
2
295
Ивановић
Љубиша
Александар
2
републичко
296
Ивановић
Милош
Ђорђе
3
републичко
297
Ивановић
Десимир
Јована
1
републичко
298
299
Ивановић
Ивановић
Снежана
Дејан
Марија
Марина
3
2
републичко
републичко
300
Ивановић
Станиша
Марко
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Републичко такмичење из немачког језика
Српска информатичка олимпијада ученика средњих школа
Србије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Руковолац грађевинском
механизацијом
међународнорегионално
ранг 3
републичко
2
републичко
17
301
Ивановић
Оливера
Милена
302
Ивановић
Бранислав
Никола
303
Ивашковић
Слободан
Андреј
304
305
306
307
308
Ивковић
Ивковић
Ивковић
Икановић
Иконић
Александар
Жељко
Слађана
Миомир
Миодраг
Димитрије
Милана
Милица
Теодор
Милош
309
Илибашић
Бранислав
Ђорђе
310
Илић
Дејан
Александра
311
Илић
Љубиша
Александра
312
Илић
Слободан
Александра
313
Илић
Иван
Гаврило
314
Илић
Александар
Дуња
315
316
Илић
Илић
Саша
Тања
Игор
Милош
317
Илић
Крсто
Сандра
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
55. Државно такмичење средњих школа из математике
55. Државно такмичење средњих школа из математике
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Републичко такмичење из историје
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил месар (удружење средњих
школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада
хране)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење из шпанског језика
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
ISF Basketball Championship
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом у категорији
посластичар
2
републичко
1
републичко
1
републичко
3
3
1
1
1
републичко
републичко
ранг 3
ранг 3
републичко
2
републичко
1
ранг 3
3
републичко
3
републичко
3
републичко
2
републичко
3
1
светско
републичко
2
републичко
18
318
Илић
Ранко
Срђан
319
Илић
Зоран
Стефан
320
Илић
Братислав
Тијана
321
Илкић
Бојан
Александар
322
Илкић
Миодраг
Слободан
323
Исаковић
Велимир
Вук
324
Јаковљевић
Зорица
Невена
325
Јаковљевић
Драган
Урош
326
Јанић
Мирослав
Милица
327
Јанковић
Весна
Давид
328
Јанковић
Богосав
Ксенија
329
Јанцић
Видоје
Душан
330
Јевђеновић
Слободан
Галина
331
Јевремовић
Дејан
Никола
332
Јеврић
Милан
Александра
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
ISF Basketball Championship
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
XVIII Републичко такмичење ученика средњих стручних
школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство за
групу хемија и неметали
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење из рачуноводства (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
1
републичко
2
републичко
2
републичко
3
светско
1
републичко
1
ранг 3
3
републичко
1
републичко
3
републичко
2
републичко
3
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
19
333
Јевтић
Јордан
Бранислав
334
Јевтић
Милован
Емилија
335
Јевтић
Јордан
Иван
336
Јевтић
Ненад
Тијана
337
Јелић
Горан
Богдана
338
Јелић
Драган
Давид
339
340
Јелић
Јелић
Александар
Драгиша
Марко
Немања
341
Јелић
Драгомир
Немања
342
Јеличић
Милан
Лука
343
344
Јеличић
Јендришек
Владимир
Јасмина
Милица
Горана
345
Јеремић
Микица
Александра
346
Јеринић
Дејан
Катарина
347
Јованов
Миливој
Мила
348
Јовановић
Зоран
Алекса
349
Јовановић
Драган
Александра
350
Јовановић
Срђан
Анђела
351
Јовановић
Драган
Богдан
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
7. Српска математичка олимпијада ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
55. Државно такмичење средњих школа из математике
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење из хемије
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
VI Међународно такмичење гудача
2
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
1
републичко
1
3
републичко
републичко
1
републичко
2
републичко
1
3
ранг 3
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
1
ранг 3
3
републичко
2
ранг 3
20
352
Јовановић
Драган
Даница
353
354
Јовановић
Јовановић
Жељко
Драгољуб
Ивана
Јован
355
Јовановић
Емица
Јована
356
Јовановић
Горан
Марина
357
Јовановић
Јовица
Милан
358
359
Јовановић
Јовановић
Милан
Момчило
Милица
Миљана
360
Јовановић
Марина
Никола
361
Јовановић
Миланче
Никола
362
363
364
365
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Миодраг
Верица
Слађан
Драган
Никола
Софија
Срђан
Урош
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика првог разреда филолошких гимназија и
одељења
ISF Basketball Championship
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
55. Државно такмичење средњих школа из математике
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
366
Јовановић
Градимир
Филип
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
1
367
Јовић
Душан
Вишња
368
Јовић
Саша
Ђорђе
369
Јовић
Веселин
Миона
370
Јовић
Бранко
Софија
371
Јовић
Мирко
Христина
10th International Competition Davorin Jenko/horn
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
3
републичко
2
1
светско
републичко
1
ранг 3
1
републичко
3
републичко
3
1
републичко
републичко
1
републичко
3
републичко
3
3
1
2
1
републичко
републичко
републичко
републичко
међународнорегионално
ранг 3
3
републичко
3
републичко
1
републичко
3
републичко
21
373
Јовић
Вујаковић
Јовићевић
374
Јовичић
Дејан
Душан
375
Јовичић
Бранко
Светозар
376
Јовичић
Милан
Стефан
377
Јовкић
Миливој
Јован
378
379
Јововић
Јока
Здравка
Ненад
Јована
Стефан
380
Јокић
Радош
Ана
381
382
383
Јокић
Јокић
Јоковић
Срђан
Душан
Будиша
Вукан
Стеван
Дејан
384
Јоксић
Душко
Богдан
385
Јоловић
Првослав
Ивана
386
Јончић
Слађана
Милица
387
Јордановић
Галинка
Марко
388
Јосић
Бранко
Невена
372
Славица
Ирис
Игор
Милош
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из биологије
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
ISF Basketball Championship
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XIX Републичко такмичење ученика текстилних и
кожарских школа у знању и вештини из дисциплине
моделовање и израда кројних делова модела
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из основа реторике и беседништва
(заједница економских, правно-биротехничких,
трговинских и угоститељско-туристичких школа)
10th International Competition Davorin Jenko/flute
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Medzinárodnej speváskej sút'aži Imricha Godina IUVENTUS
CANTI
2
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
2
2
светско
републичко
2
републичко
3
1
1
републичко
републичко
републичко
3
републичко
2
републичко
1
ранг 3
3
републичко
2
ранг 1
22
389
Јотић
Весна
Јелена
390
Јоцев
Синиша
Игор
391
Јошановић
Илија
Милана
392
Јошић
Драган
Наташа
393
Југовић
Славољуб
Стефан
394
Јуракић
Драган
Марко
395
396
Јуришић
Кајтез
Марија
Саша
Даниела
Немања
397
Калапиш
Милош
Реља
398
Калезић
Радован
Лука
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Републичко такмичење из руског језика
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
th
10 International Competition Davorin Jenko/oboa
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/фагот
th
10 International Competition Davorin Jenko/trumpet
399
Каличанин
Рајица
Бојана
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици
2
400
Каличанин
Његош
Маријана
401
Калман
Радица
Андреа
402
Камаси
Ференц
Атина
403
Капор
Александар
Ема
404
Капунац
Вељко
Стефан
405
Карајовић
Слободан
Ђорђе
406
Карајовић
Слободан
Никола
407
Карајовић
Миливоје
Урош
Републичко такмичење из француског језика
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Festival Internazionale della Chitarra Concorso Internazionale
"Giovani Chitarristi" Motola
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
1
републичко
3
републичко
3
републичко
1
ранг 3
1
републичко
2
републичко
1
3
ранг 3
републичко
1
ранг 3
2
1
ранг 3
међународнорегионално
републичко
1
републичко
3
републичко
1
ранг 1
2
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
23
408
Каранац
Петар
Стеван
409
Карић
Мирољуб
Лазар
410
Карна
Бранко
Ђорђе
411
Карталовић
Зоран
Сара
412
Касум
Горан
Обрад
413
Катић
Миломир
Милица
414
Квастек
Милорад
Александар
415
Килибарда
Веселин
Матија
416
Класан
Петар
Марко
417
Клашнић
Драган
Звездана
418
Клипа
Петар
Никола
419
Кљајић
Петар
Алекса
420
Кнежевић
Десимир
Балша
421
Кнежевић
Сибин
Далибор
422
Кнежевић
Десимир
Комнен
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Републичко такмичење из хемије
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика другог разреда филолошких гимназија и
одељења
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Статика и отпорност
материјала
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
1
ранг 3
3
републичко
3
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
2
републичко
2
републичко
1
републичко
3
републичко
2
републичко
3
републичко
2
републичко
2
ранг 3
24
423
Кованушић
Миле
Бранислав
424
Ковач
Иван
425
Ковач
Леонтина
Агнеш
(Ágnes)
Ирис
426
Ковачевић
Звонимир
Данило
427
Ковачевић
Слободан
Ђорђе
428
Ковачевић
Бранка
Јована
429
Ковачевић
Дивна
Милица
430
Ковачевић
Зоран
Милош
431
Ковачевић
Радован
Петар
432
Ковачевић
Бранко
Сандра
433
Ковачевић
Синиша
Филип
434
Којић
Миленко
Невена
435
Кокотовић
Јован
Сунчица
436
Колобарић
Зоран
Сандра
437
Колоски
Јован
Милица
438
Коматовић
Љубиша
Јован
XVIII Републичко такмичење ученика средњих стручних
школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство за
групу металургија/неорганске хемијске технологије
2
републичко
Републичко такмичење из мађарског језика
1
републичко
Републичко такмичење из мађарског језика
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из немачког језика
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
17. Републичко такмичење ученика средњих школа за
подручје рада шумарство и обрада дрвета
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
55. Државно такмичење средњих школа из математике
2
републичко
1
републичко
2
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
1
републичко
3
републичко
3
републичко
2
републичко
3
републичко
25
439
Комљеновић
Слободан
Бојана
440
Кондић
Горан
Мирко
441
Константинов
Бранка
Алекса
442
Коплић
Душан
Вања
443
444
Копривица
Копривица
Владимир
Веселин
Давид
Жарко
445
Косановић
Наталија
Јована
446
Костић
Зорица
Душан
447
448
449
450
451
452
453
454
Костић
Костић
Костић
Костић
Крављанац
Крагуљац
Красић
Кривокапић
Сава
Светислав
Драгомир
Јован
Ђорђе
Невенка
Слађана
Мирослав
Душан
Емилија
Матија
Милијана
Павле
Марина
Мина
Анета
455
Кривокућа
Станиша
Срђан
456
Крстевски
Слађан
Невена
457
Крстић
Никица
Кристина
458
Крстић
Небојша
Марко
459
Крстић
Аца
Миљан
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Примена рачунара у
грађевинарству
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
17. Републичко такмичење ученика средњих школа за
подручје рада шумарство и обрада дрвета
45th International Chemistry Olympiad
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
18. Међународно такмичење младих музичара "Петар
Коњовић"/Контрабас
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење из хемије
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
th
10 International Competition Davorin Jenko/piano solo
ISF Basketball Championship
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
2
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
3
2
светско
републичко
1
ранг 3
1
ранг 3
1
2
2
2
1
2
2
2
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
ранг 3
ранг 3
светско
3
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
2
републичко
26
460
Крстић
Драган
Немања
461
Крстић
Зоран
Павле
462
Круљ
Саша
Тијана
XX Републичко такмичење ученика машинских школа
Србије за подручје рада машинство и обрада метала
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
10th International Competition Davorin Jenko/flute
463
Крунић
Љубомир
Вук
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици
464
Кубат
Ђорђе
Анђела
465
Кувељић
Андрија
Тодор
466
Кузмановић
Првослав
Андријана
467
Кузмановић
Живомир
Катарина
468
Кузмановић
Велимир
Немања
469
Кузминац
Стеван
Мина
470
471
472
Кујунџић
Кујунџић
Кулишић
Сузана
Снежана
Данило
Ален
Ђина
Данило
473
Кустудић
Дамир
Лука
474
Кутлешић
Дубравко
Дубравка
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење из италијанског језика
Републичко такмичење из трговинског пословања са
практичном наставом (заједница економских, правнобиротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких
школа)
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом у категорији
угоститељски техничар
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
X Worldchampionship in bowling/single sprint U18 male
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XLVI Ročník Mezinárodní klavírní soutěže Ústí nad Labem
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
475
Лазаревић
Слободан
Александар
Balkan Junior Swimming Championship
2
476
Лазаревић
Слободан
Андрија
XIV International Guitar Festival
3
3
републичко
1
ранг 3
2
ранг 3
међународнорегионално
2
1
републичко
2
републичко
2
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
2
3
3
светско
републичко
ранг 1
3
републичко
3
републичко
међународнорегионално
ранг 2
27
477
Лазић
Миодраг
Владислав
478
Лазић
Драган
Катарина
479
Лазић
Горан
Марко
480
Лазић
Дејан
Марко
481
Лазовић
Предраг
Александар
482
Лазовић
Мирјана
Ана
483
Лакатош
Золтан
Кристиан
484
Лакушић
Дарко
Угљеша
485
Лалић
Светлана
Максим
486
Латковић
Петар
Миливоје
487
Лаћарац
Бранислав
Александра
488
489
490
Левић
Леген
Лекић
Звонимир
Мирјана
Зоран
Александар
Бојана
Анђела
491
Лековић
Саша
Јована
492
Леовац
Дејан
Луција
493
Летић
Зоран
Александра
494
Лончар
Мирко
Лука
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
th
10 International Competition Davorin Jenko/clarinet
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
VI Међународно такмичење гудача
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
XVIII Републичко такмичење ученика средњих стручних
школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство за
групу графичарство
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
3
републичко
3
републичко
1
републичко
2
републичко
2
ранг 3
1
републичко
1
републичко
3
републичко
2
републичко
3
републичко
1
републичко
3
2
1
републичко
ранг 3
ранг 3
3
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
28
495
Лончар
Мирко
Никола
496
Лончаревић
Давор
Исидора
497
Лончарић
Веско
Стефан
498
Лугић
Зоран
Мирјана
499
Лукежић
Владо
Наташа
500
501
Лукић
Лукић
Ивица
Горан
Давид
Жикица
502
Лукић
Дејан
Јелена
503
504
505
Лукић
Лукић
Љубеновић
Сретен
Драган
Братислав
Јелена
Часлав
Лазар
506
Мадић
Дејан
Алекса
507
508
509
Мадић
Маид
Мајлат
Дејан
Омо
Золтан
Немања
Емил
Едит
510
Мајор
Виолета
Лаура
511
Мајсторовић
Ђуро
Урмин Нес
512
Мајсторовић
Ђуро
Урмина Нес
513
Максимовић
Родољуб
Милош
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика четвртог разреда филолошких гимназија
и одељења
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика другог разреда филолошких гимназија и
одељења
XIV International Guitar Festival
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из мађарског језика
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
International competition of young musicians "Ohrid
pearls"/French Horn
18. Међународно такмичење младих музичара "Петар
Коњовић"/виолончело
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
1
републичко
1
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
2
1
републичко
републичко
3
републичко
2
3
2
ранг 2
републичко
републичко
1
републичко
2
3
2
републичко
републичко
републичко
3
републичко
1
ранг 2
3
ранг 3
2
републичко
29
514
515
Максимовић
Максимовић
Владан
Стана
Невена
Нина
516
Максић
Ненад
Алекса
517
Максути
Илдико
Анета
518
Малић
Александар
Јелена
519
Малков
Саша
Ања
520
Маљковић
Владимир
Марко
521
Мандић
Владимир
Никола
522
Мандић
Бранислав
Тамара
523
Манић
Јелисавета
Мила
524
Маодуш
Дубравка
Бојана
525
526
Марас
Марас
Денис
Денис
Марко
Никола
527
Марин
Ђорђе
Наталија
528
Маринковић
Стојадин
Алекса
529
Маринковић
Миливоје
Милена
530
Маринковић
Стојадин
Никола
531
Мариновић
Драган
Душанка
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Републичко финале такмичења ученика средњих школа из
социологије на тему Интернет и друштвена
стварност/писање и представљање рада
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/флаута
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење из историје
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/фагот
Републичко финале такмичења ученика средњих школа из
социологије на тему Интернет и друштвена
стварност/писање и представљање рада
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/хорна
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
1
2
ранг 3
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
1
ранг 3
3
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
2
1
републичко
републичко
2
републичко
1
ранг 3
1
републичко
3
ранг 3
3
републичко
30
532
Марић
Часлав
Душан
533
Марић
Весна
Катарина
534
Марић
Александар
Лука
535
Марић
Младен
Марко
536
Марић
Драган
Милош
537
538
Марјановић
Марков
Бранислав
Јован
Соња
Јован
539
Марков
Татјана
Лидија
540
Марковић
Мирослав
Богдан
541
Марковић
Јасминка
Божица
542
Марковић
Ненад
Дарија
543
Марковић
Александар
Драган
544
Марковић
Душан
Ђурђица
545
Марковић
Славица
Иван
546
Марковић
Зоран
Игор
547
Марковић
Жарко
Исидора
548
Марковић
Милан
Милица
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
XXI Републичко такмичење из пословне информатике
ученика економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско -туристичких школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
22. Ročníku Heranovy Violoncellové Soutěže Ústí nad Orlicí
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/кларинет
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
ISF Basketball Championship
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика стручних школа
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
10th International Dance Festival Berlin "Tanzolymp
2013"/Kategorie Klassischer/Neoklassischer Tanz
17. Републичко такмичење ученика средњих школа за
подручје рада шумарство и обрада дрвета
3
републичко
1
ранг 3
1
републичко
3
републичко
3
републичко
3
3
ранг 2
републичко
3
републичко
2
ранг 3
1
републичко
2
светско
3
републичко
1
републичко
2
међународнорегионално
3
републичко
2
ранг 2
3
републичко
31
549
Марковић
Милан
Милица
550
Марковић
Мирослав
Милош
551
552
Марковић
Марковић
Златко
Живадин
Софија
Срђан
553
Марковић
Александра
Урош
554
Марковић
Дејан
Урош
555
556
Марковић
Марошанин
Предраг
Владимир
Феђа
Лука
557
Мартиновић
Михајло
Немања
558
Марункић
Петар
Лазар
559
560
Марчетић
Маслаћ
Душан
Саша
Ана
Невена
561
Маслић
Милена
Дејан
562
563
564
Матејић
Матић
Матић
Саша
Милан
Милорад
Милош
Борисав
Зорана
565
Матић
Тихомир
Никола
566
Матић
Слободан
Оливера
567
Матић
Стојан
Саша
568
Матовић
Бранко
Алекса
569
Медан
Дарко
Деан
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из биологије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Festival Internazionale della Chitarra Concorso Internazionale
"Giovani Chitarristi" Motola
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
VI Међународно такмичење гудача
Републичко такмичење из хемије
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Републичко такмичење из биологије
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
10th International Competition Davorin Jenko/flute
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/фагот
VI Међународно такмичење гудача
4. Републичко такмичење ученика електротехничких школа
Србије/мултимедија
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
ISF Basketball Championship
1
ранг 3
1
републичко
2
3
републичко
републичко
2
ранг 1
1
републичко
1
3
ранг 3
републичко
1
републичко
1
републичко
3
2
ранг 3
републичко
1
републичко
3
3
1
републичко
републичко
ранг 3
2
ранг 3
1
ранг 3
2
републичко
3
републичко
3
светско
32
570
Месарош
Магдолна
Ангела
571
Месарош
Ђерђ
Хунор
572
573
574
575
576
Микић
Микић
Миладинов
Миладиновић
Милаковић
Јелена
Бојан
Светислав
Милан
Мирјана
Лидија
Никола
Драган
Александар
Тијана
577
Миланов
Бобан
Александар
578
Миланов
Славча
Вања
579
Миланов
Коља
Миљан
580
Милановић
Синиша
Емилија
581
582
583
Милановић
Миленић
Миленковић
Драгослав
Иван
Снежана
Селена
Магдалена
Аљоша
21. републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење из хемије
th
7 International Olympiad on Astronomy and Astrophysics
VI Међународно такмичење гудача
XII Републичко такмичење машинских школа
Србије/машински техничар за компјутерско конструисање
Републичко такмичење из немачког језика
8. Републичко такмичење ученика електротехничких школа
Србије из термичких и расхладних уређаја
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
584
Миленковић
Ивица
Андрија
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
585
Миленковић
Зоран
Лазар
586
Миленковић
Горан
Немања
587
Миленковић
Гордана
Немања
588
Миленковић
Драган
Теодора
Српска информатичка олимпијада ученика средњих школа
Србије
XVII Републичко такмичење и смотра ученика женских и
мушких фризера и VIII Републичко такмичење и смотра
маникира
29. републичко такмичење ученика образовног профила
пољопривредни техничар (Пословно удружење средњих
школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада
хране)
Републичко такмичење из историје
1
ранг 3
1
републичко
2
1
3
2
1
републичко
републичко
републичко
светско
ранг 3
3
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
3
3
1
републичко
републичко
републичко
међународнорегионално
2
2
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
33
589
590
Милетић
Милетић
Вучина
Боривој
Катарина
Филип
591
Миливојша
Милорад
Огњен
592
Милинков
Ненад
Петар
593
Милинковић
Бојан
Емилија
594
Милинковић
Зоран
Нина
595
Милисављевић
Бранислав
Милош
596
Милић
Брано
Марија
597
Милић
Драган
Милица
598
Милићевић
Добри
Дијана
599
Миловановић
Сретен
Ивана
600
Миловановић
Ивица
Магдалена
601
Миловановић
Милан
Марина
602
603
604
605
606
607
Миловановић
Миловановић
Миловановић
Миловановић
Миловановић
Милованчевић
Слободан
Душан
Мића
Милена
Горан
Петар
Марко
Марта
Немања
Оливера
Филип
Драгана
608
Миловић
Бојана
Данило
Републичко такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика четвртог разреда филолошких гимназија
и одељења
Републичко такмичење из шпанског језика
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
VI Међународно такмичење гудача
XIX Републичко такмичење ученика текстилних и
кожарских школа у знању и вештини из дисциплине
моделовање и израда кројних делова модела
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из хемије
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
1
3
републичко
републичко
1
ранг 3
1
републичко
1
ранг 3
3
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
2
републичко
2
републичко
2
ранг 3
3
републичко
2
3
2
3
2
2
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
3
републичко
34
609
Миловић
Саша
Урош
610
Милојевић
Душан
Александра
611
Милосављевић
Наташа
Алекса
612
Милосављевић
Милош
Богдан
613
Милосављевић
Драган
Дамјан
614
Милосављевић
Ранко
Лука
615
Милосављевић
Горан
Ненад
616
Милошевић
Саша
Александар
617
Милошевић
Хилда
Алиса
618
Милошевић
Саша
Валентина
619
Милошевић
Весна
Вања
620
Милошевић
Мирослав
Катарина
621
Милошевић
Драган
Марија
622
Милошевић
Дејан
Милан
623
624
Милошевић
Милутиновић
Душко
Владан
Ненад
Марија
625
Миљаковић
Милан
Филип
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење из хемије
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
VI Међународно такмичење гудача
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
3
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
1
ранг 3
1
ранг 3
1
ранг 3
3
републичко
2
ранг 3
2
републичко
1
републичко
3
републичко
2
републичко
2
републичко
3
1
републичко
републичко
3
републичко
35
626
Миљачић
Ненад
Вања
627
Миљевић
Раде
Марија
628
Миљковић
Драган
Милош
629
Минић
Радован
Александра
630
Минић
Јован
Дијана
631
Мирковић
Драго
Алекса
632
Мирковић
Јелена
Анка
633
Митић
Драган
Милорад
634
Митић
Драган
Милош
635
Митрић
Живорад
Ружица
636
Митровић
Милорад
Коста
637
Митровић
Бранислав
Никола
638
639
Митровић
Мићић
Дејан
Радо
Теодора
Вера
640
Мићовић
Бранислав
Богдан
641
Михаиловић
Марјан
Маријана
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
ISF Basketball Championship
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини техничар друмског
саобраћаја
XIX Републичко такмичење ученика текстилних и
кожарских школа у знању и вештини из дисциплине тест
знања из текстилних материјала
XV Републичко такмичење у знању, вештинама и
практичном раду за подручје рада текстилство и кожарство
(Заједница директора и наставника школа за специјалну
едукацију и рехабилитацију)
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
ISF Basketball Championship
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини возач моторних возила
"Б" категорије
10th International Competition Davorin Jenko/piano solo
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
XX Републичко такмичење ученика машинских школа
Србије за подручје рада машинство и обрада метала
Републичко такмичење из историје
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из немачког језика
1
републичко
2
светско
2
републичко
3
републичко
1
републичко
1
ранг 3
2
светско
3
републичко
3
републичко
2
ранг 3
3
републичко
2
републичко
1
1
републичко
републичко
3
републичко
2
републичко
36
642
Михаиловић
Предраг
Павле
643
Михајловић
Горан
Алекса
644
Михајловић
Зоран
Анђела
645
Михајловић
Славомир
Владимир
646
Михајловић
Мирко
Иван
647
Михајловић
Драган
Јелена
648
Младеновић
Срђан
Никола
649
Млађеновић
Љиљана
Вања
International competition of young musicians "Ohrid
pearls"/Trumpet
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
3
ранг 2
1
републичко
3
републичко
1
републичко
3
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
Раде
Војин
VI Међународно такмичење гудача
1
ранг 3
651
652
МлађеновићСтанић
Мојић
Мојсиловић
Милан
Драган
Ивана
Момчило
2
1
републичко
републичко
653
Мрђеновић
Весна
Никола
1
републичко
654
Мумин
Милан
Исидора
2
републичко
655
Мурић
Зоран
Моника
1
ранг 3
656
Мутавџић
Мирослав
Александар
1
републичко
657
Надашкић
Марија
Јелена
3
републичко
658
Нађ
Александра
Теодора
2
ранг 3
659
Наумов
Слободан
Татјана
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из италијанског језика
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Грађевинске конструкције
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
3
републичко
650
37
660
661
Недељковић
Недељковић
Мирослав
Жељко
Милица
Никола
2
3
републичко
републичко
2
ранг 3
2
републичко
2
3
2
светско
републичко
републичко
2
републичко
2
ранг 3
1
ранг 3
1
републичко
3
републичко
1
републичко
3
републичко
2
републичко
1
ранг 3
3
републичко
Марко
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
th
45 International Chemistry Olympiad
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
th
10 International Competition Davorin Jenko/flute
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Организација грађења
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом у категорији кувар
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
662
Недић
Душко
Данило
663
Недовић
Мирослав
Ђорђе
664
665
666
Нешић
Нешић
Нешовић
Горан
Љубиша
Слободан
Марко
Милош
Матија
667
Николић
Драгутин
Александар
668
Николић
Милан
Александра
669
Николић
Саша
Андреа
670
Николић
Петар
Ања
671
Николић
Владимир
Вук
672
Николић
Драган
Давид
673
Николић
Дејан
Дејана
674
Николић
Зоран
Дијана
675
Николић
Перица
Лазар
676
Николић
Миланка
Марјан
677
Николић
Предраг
1
Милан
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
1
републичко
међународнорегионално
678
Николић
Небојша
38
679
Николић
Зоран
Милена
XIX Републичко такмичење ученика текстилних и
кожарских школа у знању и вештини из дисциплине тест
знања из кожарских материјала
680
Николић
Небојша
Милица
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
1
681
Николић
Живослав
Невена
Републичко такмичење из историје
3
682
Николић
Сава
Невена
Balkan Championship/kumite
2
683
684
Николић
Николић
Раде
Горан
Немања
Радица
1
1
685
Николов
Доминика
Јована
2
ранг 3
686
687
688
Николов
Никшић
Нинковић
Доминика
Дарко
Миодраг
Леана
Владимир
Дарко
1
3
1
ранг 3
републичко
републичко
689
Ничић
Владимир
Марко
3
републичко
690
691
Ничић
Новаковић
Милан
Милан
Софија
Зорица
2
3
републичко
републичко
692
Новицки
Павле
Петар
1
републичко
693
694
695
696
Новичић
Новковић
Новковић
Нововић
Драган
Воја
Миливоје
Драган
Душан
Марко
Матија
Мина
2
2
3
1
републичко
републичко
светско
ранг 3
697
Нонковић
Драган
Марија
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Републичко такмичење из шпанског језика
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
VI Међународно такмичење гудача
Републичко такмичење из шпанског језика
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење из историје
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
ISF Basketball Championship
th
10 International Competition Davorin Jenko/oboa
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
међународнорегионално
републичко
међународнорегионално
ранг 3
републичко
1
републичко
698
Нуркић
Мирсад
Филип
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
3
699
Обрадовић
Горан
Предраг
XI Републичко такмичење из астрономије
2
1
републичко
међународнорегионално
републичко
39
700
Обрадовић
Душко
Теодора
701
Обреновић
Драган
Нађа
702
Обретковић
Бранислав
Нађа
703
Огризовић
Милан
Александар
704
Ожеговић
Милорад
Бранислав
705
Опачак
Зоран
Никола
706
Орловић
Зоран
Филип
707
Остојић
Светлана
Александар
708
Остојић
Даница
Марко
709
Оцокољић
Драган
Дејан
710
Павловић
Дејан
Александра
711
Павловић
Саша
Александра
712
713
714
715
Павловић
Павловић
Павловић
Павловић
Александар
Саша
Сретен
Драган
Кристина
Милош
Софија
Стефан
716
Павловић
Александар
Страхиња
717
Павловић
Југослав
Урош
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/саксофон
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/саксофон
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Републичко такмичење из пословне економије (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Републичко такмичење из биологије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из историје
International competition of young musicians "Ohrid
pearls"/Clarinet
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
3
републичко
2
републичко
1
ранг 3
2
републичко
1
ранг 3
2
републичко
1
ранг 3
1
републичко
1
ранг 3
1
републичко
2
републичко
3
републичко
1
3
2
1
ранг 3
републичко
републичко
републичко
1
ранг 2
1
републичко
40
718
Пајић
Драган
Милош
719
Пајовић
Срећко
Милош
720
Пајовић
Горан
Никола
721
Палковљевић
Бошко
Тамара
722
Панић
Бобан
Петар
723
724
Панић
Панић
Божидар
Божидар
Тамара
Тијана
725
Панкалујић
Славиша
Стефан
726
Пантелић
Милош
Марко
727
Пантић
Панто
Маја
728
Пантић
Петар
Марко
729
Пантић
Горан
Стефан
730
Папић
Данко
Никола
731
Паровић
Вељко
Сара
732
Патенковић
Ненад
Гала
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом у категорији
кулинарски техничар
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом (заједница економских,
правно-биротехничких, трговинских и угоститељскотуристичких школа)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из енглеског језика
3
републичко
2
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
1
2
републичко
републичко
3
ранг 3
1
ранг 3
2
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
1
републичко
41
733
Пашалић
Горан
Јована
734
Пејић
Драган
Никола
XIX Републичко такмичење ученика текстилних и
кожарских школа у знању и вештини из дисциплине израда
одевног предмета од текстилног материјала
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
735
Пејовић
Даниела
Павле
Balkan Junior Swimming Championship
736
Пејчић
Милан
Вукашин
737
Пејчић
Мирослав
Тамара
738
739
Пековић
Пепић
Миливоје
Велибор
Сара
Селена
740
Перић
Златко
Јелена
741
Перић
Златко
Милица
742
Перовић
Милорад
Ивана
743
Перовић
Слободан
Марко
744
Петковић
Дејан
Владимир
745
Петковић
Синиша
Душан
746
747
Петковић
Петковић
Радован
Срђан
Жељка
Јована
748
Петковић
Јован
Милош
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/флаута
Републичко такмичење из биологије
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из симулације судског процеса најбољи судија (заједница економских, правнобиротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких
школа)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
International competition of young musicians "Ohrid
pearls"/Clarinet
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Геодетска мерења и рачунања
ISF Basketball Championship
55. Државно такмичење средњих школа из математике
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини возач моторних возила
"Б" категорије
1
републичко
2
републичко
међународнорегионално
3
3
републичко
3
ранг 3
1
1
републичко
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
3
ранг 2
2
републичко
2
2
светско
републичко
1
републичко
42
749
Петрик
Мартин
Алена
750
Петровић
Марина
Ана Марија
751
752
753
Петровић
Петровић
Петровић
Саша
Чедољуб
Иван
Бојан
Борислав
Ивана
754
Петровић
Радомир
Ивана
755
756
Петровић
Петровић
Ненад
Небојша
Јована
Милош
757
Петровић
Милан
Мина
758
Петровић
Сретен
Сара
759
Петровић
Срђан
Софија
760
Петронијевић
Стеван
Јована
761
Пећић
Перо
Љиљана
762
763
Пешић
Пешић
Милутин
Владимир
Владимир
Ивана
764
Пешић
Слободан
Мирослав
765
Пешић
Горан
Сунчица
766
Пешић
Миомир
Филип
767
Пиља
Боро
Тамара
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
18. Међународно такмичење младих музичара "Петар
Коњовић"/Харфа
Републичко такмичење из историје
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из хемије
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
17. Републичко такмичење ученика средњих школа за
подручје рада шумарство и обрада дрвета
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
XVIII Републичко такмичење ученика средњих стручних
школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство за
групу металургија/неорганске хемијске технологије
3
републичко
3
ранг 3
2
3
3
републичко
републичко
републичко
1
републичко
2
2
републичко
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
2
републичко
2
републичко
3
3
републичко
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
43
768
Пирић
Слађана
Давид
769
Плазачић
Веселко
Иван
770
Плазинић
Игор
Наташа
771
Полетановић
Славко
Милош
772
Поломац
Драган
Алекса
773
Попадић
Ранко
Душан
774
Поповић
Драгомир
Алекса
775
Поповић
Драган
Александра
776
Поповић
Зоран
Иван
777
Поповић
Драган
Лука
778
Поповић
Милован
Марија
779
Поповић
Миољуб
Марија
780
Поповић
Драгомир
Павле
781
782
783
Прашчевић
Прековић
Прелић
Дејан
Мирослав
Горан
Миљана
Јована
Иван
784
Прибаковић
Миломир
Саша
785
Прибановић
Бобан
Андра
786
Протулипац
Весна
Ана
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/саксофон
Републичко такмичење у знању грчког језика у категорији
ученика трећег разреда филолошких гимназија
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
18. Међународно такмичење младих музичара "Петар
Коњовић"/виолончело
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
Junior & Cadet Carate World Championships
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
2
републичко
1
ранг 3
1
републичко
1
републичко
3
републичко
3
републичко
1
ранг 3
3
републичко
2
ранг 3
3
републичко
1
републичко
3
републичко
1
ранг 3
3
3
3
ранг 3
светско
републичко
3
републичко
3
републичко
1
ранг 3
44
787
Прпа
Драгана
Александра
788
Прстић
Аурел
Тамара
789
Пругинић
Јадранко
Јасмина
790
Прхић
Саво
Лука
791
Пујовић
Милан
Анка
792
Пулетић
Томо
Никола
793
Пурешић
Драган
Јана
794
Пурешић
Драган
Мина
795
Пурић
Мирољуб
Ивана
796
Пурић
Драгутин
Марко
797
Пурић
Љиљана
Тиосав
798
799
Путић
Путник
Милан
Никола
Дарко
Ана
800
Пуцаревић
Гордана
Матија
801
Пушица
Саша
Ана
802
803
Пушица
Пушкаш
Миленко
Мирослав
Милош
Александар
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика трећег разреда филолошких гимназија и
одељења
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици/2000 м стипл
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Прво републичко такмичење из здравствене неге
(Удружење медицинских школа Републике Србије)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из основа реторике и
беседништва/импровизована беседа
XV Републичко такмичење из анатомије и физиологије
10th International Competition Davorin Jenko/horn
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из историје
1
републичко
1
републичко
1
међународнорегионално
3
републичко
1
републичко
1
републичко
3
ранг 3
1
републичко
1
републичко
3
републичко
1
републичко
3
1
републичко
ранг 3
1
републичко
3
републичко
2
2
републичко
републичко
45
804
Радаковић
Петар
Миленко
805
Радановић
Радомир
Јована
806
807
808
809
Радановић
Радевски
Раденковић
Радивојевић
Ружа
Марјан
Александар
Снежана
Недељка
Ђорђе
Тамара
Александар
810
Радивојевић
Ђорђе
Бојан
811
Радивојевић
Ђорђе
Борис
812
Радин
Маја
Милош
Драган
Катарина
Горан
Роберт
Ненад
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
XLVI Ročník Mezinárodní klavírní soutěže Ústí nad Labem
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Прво републичко такмичење из здравствене неге
(Удружење медицинских школа Републике Србије)
2
републичко
1
републичко
1
1
1
2
ранг 3
ранг 1
републичко
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
2
републичко
Кристина
Дариа
Наталија
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
55. Државно такмичење средњих школа из математике
3
1
3
814
815
816
Радиновић
Капраловић
Радисављевић
Радић
Радић
817
Радичевић
Станко
Лазар
30th Balkan Mathematical Olympiad
3
818
Радишић
Рацо
Вања
2
819
Радовановић
Зоран
Вук
1
републичко
820
Радовановић
Слободан
Иван
3
републичко
821
Радовановић
Иван
Ивана
3
републичко
822
Радовановић
Тихомир
Ивана
2
ранг 3
823
Радовановић
Александар
Катарина
Републичко такмичење из биологије
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
републичко
ранг 3
републичко
међународнорегионално
републичко
1
ранг 3
813
46
824
Радовић
Милован
Михаило
825
Радовић
Зоран
Нађа
826
Радовић
Горан
Тијана
827
Радојевић
Гордан
Момчило
828
Радојковић
Јован
Милош
829
Радојчин
Славко
Станислава
830
Радосављевић
Бранислав
Иван
831
Радосављевић
Дарко
Лазар
832
Радосављевић
Анђелко
Марко
833
Радуловић
Борис
Марија
834
Рајић
Марин
Божидар
835
Рајлић
Зоран
Александар
836
Рајчевић
Слободан
Зоран
837
Рајчић
Стеван
Александра
838
Ракић
Златко
Младен
839
Ракић
Душан
Филип
840
Рамујкић
Кемал
Хана
841
Ранђеловић
Југослав
Жарко
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Организација грађења
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
10th International Competition Davorin Jenko/flute
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
XV Републичко такмичење у знању, вештинама и
практичном раду за подручје рада текстилство и кожарство
(Заједница директора и наставника школа за специјалну
едукацију и рехабилитацију)
XV Републичко такмичење из анатомије и физиологије
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
66th Coupe Mondiale (International Competition for
Accordionists)
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/тромбон
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
th
54 International Mathematical Olympiad
1
републичко
1
републичко
1
ранг 3
1
ранг 3
1
републичко
1
републичко
1
ранг 3
3
републичко
1
републичко
3
републичко
1
ранг 1
3
републичко
3
републичко
1
републичко
3
републичко
1
ранг 3
1
ранг 3
1
светско
47
842
Ранђеловић
Јасмина
Јанко
843
Ранковић
Радосав
Иван
844
Ранковић
Самур
Огњен
845
Ранковић
Самур
Олга
Антонина
846
Ранц
Зоран
Никола
847
Раовић
Љубиша
Милош
848
Рачић
Бобан
Сандра
849
850
Рашић
Рашић
Синиша
Бојан
Арсеније
Марија
851
Релић
Миленко
Марко
852
Рељин
Александар
Маја
853
Ресановић
Нада
Милан
854
Ретек
Золтан
Имре
855
Rybárová
Ján
Zuzana
856
Ристивојевић
Дејан
Урош
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
XX Републичко такмичење ученика машинских школа
Србије за подручје рада машинство и обрада метала
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Математика
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини техничар друмског
саобраћаја
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил техничар за биотехнологију
(удружење средњих школа подручја рада пољопривреда,
производња и прерада хране)
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
International Festival of Classical Guitar
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом (заједница економских,
правно-биротехничких, трговинских и угоститељскотуристичких школа)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
XX Републичко такмичење ученика машинских школа
Србије за подручје рада машинство и обрада метала
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
44th International Physics Olympiad
3
републичко
1
републичко
3
републичко
3
ранг 3
3
републичко
1
републичко
3
републичко
1
3
ранг 3
ранг 2
2
републичко
3
републичко
3
републичко
2
републичко
3
републичко
3
светско
48
857
Ристић
Драган
Данијел
858
Ристић
Саша
Душан
859
860
861
Ристић
Ристић
Ристић
Александар
Арсен
Славиша
Марина
Марко
Милица
862
Ристовски
Блажо
Дуња
863
Рсовац
Марија
Андријана
864
865
866
867
868
869
870
Рубежић
Ружичић
Сабо
Савеска
Савић
Савић
Савић
Раде
Ацо
Тибор
Зоран
Душан
Андра
Вељко
Јована
Александра
Беата
Вирџинија
Драган
Иван
Сања
871
Савић
Станко
Стефан
872
Савовић
Ненад
Мира
873
874
875
Садовек
Самарџић
Самарџић
Перо
Зоран
Виолета
Никола
Младен
Никола
876
Самарџић
Ранко
Срђан
877
Сарић
Александар
Марко
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Прво републичко такмичење из здравствене неге
(Удружење медицинских школа Републике Србије)
Републичко такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење из биологије
Републичко такмичење из мађарског језика
Републичко такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење из историје
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
55. Државно такмичење средњих школа из математике
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Статика и отпорност
материјала
2
републичко
3
републичко
3
1
3
републичко
републичко
републичко
2
републичко
1
републичко
1
2
1
3
2
2
1
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
републичко
2
републичко
1
републичко
2
2
1
републичко
републичко
републичко
3
републичко
Balkan Judo Championship Cadets and Juniors
2
међународнорегионално
49
878
Свитлица
Здравко
Милијана
879
Селаковић
Гаврило
Милош
880
Симић
Дејан
Дарко
881
Симић
Ђорђе
Душан
882
883
Симић
Симић
Драгиша
Драган
Јована
Милица
884
Симић
Снежана
Нина
885
Симић
Милан
Сања
886
Симоновић
Мишо
Милица
887
888
Синобад
Ситаш
Саша
Карољ
Соња
Ема
889
Ситаш
Карољ
Тамаш
890
Скакун
Синиша
Марко
891
Скочибушић
Љиљана
Јана
892
Славкова
Јан
Јарослава
893
Славковић
Синиша
Милан
894
Соколов
Александар
Тамара
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из основа реторике и беседништва
(заједница економских, правно-биротехничких,
трговинских и угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из симулације судског процеса најбољи судија (заједница економских, правнобиротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких
школа)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из мађарског језика
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/саксофон
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
2
републичко
1
републичко
1
републичко
2
републичко
3
1
републичко
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
3
3
републичко
републичко
2
ранг 3
1
ранг 3
3
републичко
2
републичко
2
републичко
3
републичко
50
895
Сорад
Золтан
Хенриета
896
Спасић
Срђан
Александра
897
Спасић
Драган
Милорад
898
Спасић
Ненад
Никола
899
900
Миломир
Борис
902
Спасојевић
Спасојевић
Спевак
(Spevak)
Спорић
Стефани
Димитрије
Јелица
Лидија
(Lydia)
Михајло
903
Спречаковић
Каролина
Милица
904
Сремчевић
Зоран
Јован
905
Сретеновић
Зоран
Стеван
906
Сретовић
Срећко
Душан
907
Срећковић
Горан
Марија
908
Срећковић
Љубинко
Ненад
909
Ставановић
Зоран
Александар
910
Ставрић
Јовица
Радован
911
Стакић
Милан
Нина
901
Самуел
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
XVII Републичко такмичење и смотра ученика женских и
мушких фризера и VIII Републичко такмичење и смотра
маникира
Републичко такмичење из историје
Српска информатичка олимпијада ученика средњих школа
Србије
ISF Basketball Championship
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/труба
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини возач моторних возила
"Б" категорије
Републичко такмичење из немачког језика
2
републичко
1
републичко
3
републичко
3
републичко
3
2
светско
републичко
3
републичко
1
републичко
2
ранг 3
2
републичко
1
републичко
2
ранг 3
1
ранг 3
1
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
51
912
Сталетић
Горан
Милица
913
Стамболић
Драшко
Милош
914
Стаменковић
Ненад
Александар
915
Стаменковић
Миомир
Јелена
916
Стаменковић
Саша
Маја
917
Стаменковић
Бојан
Никола
918
Стаменковић
Мирјана
Филип
919
Станаревић
Ђорђе
Јелена
920
921
922
Станимировић
Станисављевић
Станић
Милорад
Владимир
Велибор
Катарина
Огњен
Јелена
923
Станић
Јасмина
Уна
924
Станишић
Војо
Атанасија
925
Станишић
Драган
Јелена
926
Станишић
Славиша
Јована
927
Станковић
Зоран
Александар
928
Станковић
Владимир
Ана
929
Станковић
Зоран
Анђела
930
Станковић
Жарко
Катарина
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
XXIX Такмичење ученика пољопривредних школа из
технике и технологије биљне производње/пољопривредни
техничар
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из хемије
Internatiomal Competition for Violin " Szymon GoldbergAward Meissen" - Internationalne Musikakademie Meissen e.v.
VI Међународно такмичење гудача
Републичко такмичење из статистике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Грађевинске конструкције
10th International Competition Davorin Jenko/piano solo
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из историје
2
ранг 3
1
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
1
републичко
1
1
3
ранг 3
републичко
републичко
1
ранг 1
3
ранг 3
2
републичко
3
републичко
2
ранг 3
1
републичко
1
републичко
3
републичко
52
931
932
933
Станковић
Станковић
Станковић
Предраг
Милан
Воислав
Катарина
Марко
Стефан
934
Станојев
Мирјана
Немања
935
Станојевић
Млађо
Владимир
936
Станојевић
Влада
Лазар
937
Станојевић
Дејан
Милош
938
Станојковић
Горан
Бојан
939
Станојковић
Саша
Илија
940
Станчић
Миодраг
Катарина
941
Старинчевић
Горан
Јован
942
Стевановић
Анкица
Исидора
943
Стевановић
Драгослав
Милош
944
Стевановић
Михаило
Сара
945
Стевановић
Дилијан
Себастијан
946
947
948
Стевић
Степанов
Степановић
Милован
Радивој
Момчило
Наташа
Маја
Стефан
949
Стефановић
Небојша
Лазар
950
951
Стефановић
Стефановић
Слободан
Милош
Нина
Оливера
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
25th International Olympiad in Informatics
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
ISF Basketball Championship
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Математика
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
Републичко такмичење из руског језика
Републичко такмичење из биологије
2
2
3
републичко
светско
републичко
3
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
2
републичко
3
републичко
3
републичко
3
светско
1
ранг 3
2
ранг 3
2
ранг 3
1
републичко
3
3
3
републичко
републичко
републичко
3
републичко
1
3
републичко
републичко
53
952
Стефановић
Весна
Срђан
953
Стипац
Славица
Марија
954
Стоиљков
Пера
Вера
955
Стоиљковић
Горан
Александар
956
Стојаковић
Јелена
Милан
957
Стојановић
Небојша
Александар
958
Стојановић
Синиша
Александар
959
Стојановић
Александар
Ана
960
Стојановић
Звонимир
Андријана
961
Стојановић
Ђорђе
Виолета
962
Стојановић
Милисав
Ђорђе
963
Стојановић
Томислав
Марко
964
Стојановић
Миломир
Милан
965
Стојановић
Дејан
Неда
966
Стојановић
Радојица
Стефан
967
Стојановић
Саша
Стефан
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из историје
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
24. Републичко такмичење геодетских и грађевинских
школа Србије у дисциплини Статика и отпорност
материјала
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење из рачуноводства (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом (заједница економских,
правно-биротехничких, трговинских и угоститељскотуристичких школа)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
th
10 International Competition Davorin Jenko/horn
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење из хемије
1
републичко
1
републичко
1
републичко
2
републичко
2
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
3
републичко
2
републичко
1
републичко
2
ранг 3
1
ранг 3
2
републичко
2
републичко
2
републичко
54
968
Стојановски
Илија
Каролина
969
Стојилковић
Томислав
Дина
970
971
Стојиловић
Стојиљковић
Дејан
Татјана
Милена
Коста
972
Стојичић
Братислав
Стефан
973
Стојков
Ћира
Дејан
974
Стојковић
Зоран
Милутин
975
Стојковић
Светлана
Симон
976
Стокић
Предраг
Јован
977
978
Стокић
Стокић
Симо
Срђан
Максим
Марина
979
Стокић
Милан
Милош
980
Столаров
Трофим
Катарина
981
Стошић
Горан
Иван
982
Стошић
Саша
Лазар
983
Стошић
Златко
Николина
984
Суботић
Душко
Никола
985
Супић
Обрад
Бојана
986
Сусури
Тахир
Јана
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење из енглеског језика
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
th
54 International Mathematical Olympiad
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
th
54 International Mathematical Olympiad
Републичко такмичење из италијанског језика
XXIX Такмичење ученика пољопривредних школа из
технике и технологије биљне производње/технологија
биљне производње
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
th
25 International Olympiad in Informatics
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
ISF Basketball Championship
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
18. Међународно такмичење младих музичара "Петар
Коњовић"/виолончело
3
републичко
1
ранг 3
3
3
републичко
републичко
3
ранг 3
1
републичко
2
републичко
3
светско
2
републичко
2
1
светско
републичко
3
републичко
3
ранг 3
2
светско
1
републичко
2
светско
1
републичко
2
ранг 3
3
ранг 3
55
987
988
Танасијевић
Танкосић
Саша
Слободан
Иван
Андреа
989
Тарлановић
Стеван
Лепосава
990
Тасић
Предраг
Владимир
991
Тасковић
Зоран
Димитрије
992
993
994
995
996
997
Татић
Терешченко
Тешић
Тимотијевић
Тица
Тодоровић
Ненад
Игор
Љубиша
Душан
Миленко
Драган
Мина
Лариса
Урош
Исидора
Игор
Александар
998
Тодоровић
Емилија
Вук
999
Тодоровић
Владислав
Јована
1000
Тодоровић
Горан
Јована
1001
Тодоровић
Драган
Јована
1002
Тодоровић
Зоран
Марко
1003
Тодоровић
Дарко
Олга
1004
Тодоровић
Душан
Сара
7th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства и
услуживања с практичном наставом у категорији
туристички техничар
XVIII Републичко такмичење ученика средњих стручних
школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство за
групу металургија/неорганске хемијске технологије
XVII Републичко такмичење и смотра ученика женских и
мушких фризера и VIII Републичко такмичење и смотра
маникира
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
55. Државно такмичење средњих школа из математике
VI Међународно такмичење гудача
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из немачког језика
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
1
1
светско
републичко
3
републичко
1
републичко
3
републичко
3
1
3
1
2
2
републичко
ранг 3
републичко
ранг 3
републичко
републичко
1
републичко
3
републичко
3
републичко
2
републичко
3
републичко
1
републичко
1
републичко
56
1005
Тодоровић
Бранимир
Станислав
1006
Тодоровић
Бобан
Тиха
1007
Тодоровић
Љиљана
Чедомир
1008
Токовић
Радоје
Петар
1009
Томановић
Радоје
Ирена
1010
Томин
Мирослав
Милан
1011
Томић
Драган
Драгана
1012
Томић
Живко
Жељко
1013
1014
Томић
Томић
Братимир
Драган
Ивана
Јована
1015
Томовић
Милош
Милена
1016
Топаловић
Здравко
Варја
1017
Тоскић
Десимир
Предраг
1018
Тошић
Радослав
Анђела
1019
1020
Тошић
Тошовић
Бранислав
Драгиша
Марко
Данило
17th Junior Balkan Mathematical Olympiad
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика другог разреда филолошких гимназија и
одељења
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
XIV Републичко такмичење ученика из области прераде
хране за образовни профил техничар за биотехнологију
(удружење средњих школа подручја рада пољопривреда,
производња и прерада хране)
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/хорна
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
3
међународнорегионално
2
републичко
1
републичко
1
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
1
републичко
3
3
републичко
републичко
3
републичко
2
ранг 3
3
републичко
3
републичко
2
1
републичко
републичко
57
1021
Траиловић
Горан
Тодор
1022
Трескавица
Небојша
Душан
1023
Тривунчић
Љиљана
Теодора
1024
Трипковић
Адам
Душан
1025
Трифуновић
Ненад
Петар
1026
1027
Тришовић
Трнинић
Александар
Александар
Јелена
Маја
1028
Тртић
Саша
Маријана
1029
Truzsinszki
Золтан
Viktória
1030
Туловић
Александар
Стеван
1031
Ћакић
Драган
Марина
1032
Ћалдовић
Станимирка
Сања
1033
Ћелић
Мирослав
Лазар
1034
Ћирић
Слободан
Доротеја
1035
Ћирић
Дејан
Јана
1036
Ћировић
Милица
Александра
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
XVII Републичко такмичење и смотра ученика женских и
мушких фризера и VIII Републичко такмичење и смотра
маникира
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
Државно такмичење из информатике ученика средњих
школа Србије
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из шпанског језика
Републичко такмичење из пословне економије (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
17. Међународно такмичење младих пијаниста "Михаило
Вукдраговић"
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
1
републичко
2
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
3
2
републичко
републичко
1
републичко
1
републичко
3
републичко
1
републичко
2
ранг 3
1
републичко
2
ранг 3
1
републичко
1
републичко
58
1037
Ћировић
Милош
Мирјана
1038
1039
Ћорић
Ћоровић
Боро
Милица
Станислава
Павле
1040
Ћосић
Јасмина
Стеван
1041
Ћосовић
Бране
Никола
1042
Ћубрк
Стојан
Ана
1043
Ћуковић
Волођа
Ана
1044
Ћулибрк
Бранко
Милица
1045
Ћулум
Милан
Жарко
1046
Ћурковић
Милан
Александар
1047
Ури
Ласло
Аннамариа
1048
Урошевић
Славко
Урош
1049
Уршпрунг
Роберт
Дарио
1050
Ускоковић
Бранко
Александра
1051
Фабри
Паљко
Златко
1052
Fenyvesi
Арпад
Anna Zsófia
1053
Филиповић
Божо
Ана
1054
Филиповић
Горан
Анђела
Првенство Републике Србије у атлетици (школско
такмичење)
11. Међународни фестивал гудача "Стрингфест"
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Sambo World Championship among Juniors & Youth
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
4. Републичко такмичење ученика електротехничких школа
Србије/мултимедија
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини возач моторних возила
"Ц" категорије
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
17. Републичко такмичење ученика средњих школа за
подручје рада шумарство и обрада дрвета
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
2
републичко
1
2
ранг 3
републичко
3
републичко
3
републичко
3
републичко
3
ранг 3
1
републичко
3
светско
3
републичко
3
републичко
3
републичко
2
републичко
1
ранг 3
2
републичко
2
републичко
2
републичко
2
републичко
59
1055
Филиповић
Милан
Ђорђе
Републичко такмичење из историје
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
19. Републичко такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Републичко такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
11. Anna Amalia Wettbewerb für junge Gitarristen
Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха/одбојка
Републичко такмичење из мађарског језика
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење из мађарског језика
Републичко такмичење у знању латинског језика у
категорији ученика трећег разреда филолошких гимназија и
одељења
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење из историје
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
1
републичко
1056
Филиповић
Драгиша
Јована
1
ранг 3
1057
Филиповић
Радомир
Лука
1
републичко
1058
1059
1060
1061
1062
1063
Филиповић
Филиповић
Филиповић
Филиповић
Форго
Хегедиш
Саша
Ђорђе
Бојана
Зоран
Ђерђ
Ендре
Милена
Наталија
Немања
Павле
Кристина
Чонгор
2
3
3
2
1
1
републичко
републичко
републичко
ранг 1
републичко
републичко
1064
Хрубења
Звонимир
Мартина
3
републичко
1065
Хубаи
Маћаш
Дора
2
републичко
1066
Хубер
Здравко
Ана
2
републичко
1067
Цакић
Милеса
Јована
3
републичко
1068
Цакић
Дејан
Нађа
1
републичко
1069
Царевић
Милан
Ђурђица
2
републичко
1070
Цветиновић
Зоран
Ивана
1
републичко
1071
Цветковић
Драган
Анђела
Balkan Junior Swimming Championship
3
Мирољуб
Вељко
1
Цветковић
Драгољуб
Иван
2
републичко
Цвијић
Станко
Наташа
Републичко такмичење из хемије
Републичко такмичење из основа економије (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
VII Републичко такмичење из математике (удружење
медицинских школа Републике Србије)
међународнорегионално
републичко
1072
Цветковић
1073
1074
1
републичко
60
1075
Цвијовић
Милета
Комнен
1076
Цвјетићанин
Милан
Велимир
1077
Црноглавац
Ненад
Немања
1078
1079
Цукић
Чаленић
Мирослава
Игор
Тијана
Исидора
1080
Чалић
Витомир
Јована
1081
Чанић
Дејан
Никола
1082
Чарапина
Предраг
Игор
1083
1084
Чепкеновић
Чипак
Лазар
Јожеф
Богдана
Левенте
1085
Чокић
Горан
Бојан
1086
1087
1088
1089
1090
Чолић
Чорбић
Чукановић
Чулић
Чупоски
Милан
Мирослав
Милоња
Давор
Анђелка
Ана
Душан
Александар
Андреа
Марија
1091
Џамић
Славиша
Вељко
1092
Шари
Зоран
Ивона
1093
1094
Шарковић
Шекуларац
Тања
Ненад
Анђела
Тамара
Првенство Балкана за јуниоре у атлетици
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
Првенство Републике Србије у стоном тенису (школско
такмичење)
ISF Basketball Championship
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Првенство Републике Србије у стрељаштву (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из мађарског језика
XVIII Републичко такмичење ученика средњих стручних
школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство за
групу графичарство
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из историје
55. Државно такмичење средњих школа из математике
22. Ročníku Heranovy Violoncellové Soutěže Ústí nad Orlicí
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
Првенство Републике Србије у рукомету (школско
такмичење)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
55. Државно такмичење средњих школа из математике
55. Државно такмичење средњих школа из математике
2
међународнорегионално
3
републичко
1
републичко
2
2
светско
републичко
2
републичко
1
републичко
2
републичко
3
1
републичко
републичко
1
републичко
3
2
3
3
1
републичко
републичко
републичко
ранг 2
ранг 3
1
републичко
1
ранг 3
1
3
републичко
републичко
61
1095
Шестаков
Игор
Александар
Balkan Championship/kumite
2
1096
1097
1098
Шешељ
Шешеља
Шиљковић
Тихомир
Бранимир
Срђан
Вељко
Петра
Ива
3
3
3
1099
Шимович
Ана
Мирослава
1
републичко
1100
1101
1102
Шимонковић
Шиндик
Шишко
Роберт
Гордана
Снежана
Наташа
Марија
Андреа
3
1
3
светско
републичко
републичко
1103
Шовљански
Бранимир
Владимир
1
ранг 3
1104
Шолаја
Милан
Никола
2
републичко
1105
Шошкић
Наташа
Николина
3
ранг 3
1106
Штрбац
Весна
Давид
1
ранг 1
1107
Шћеповић
Милорад
Миљана
1
републичко
1108
Шудицки
Золтан
Арнолд
2
републичко
1109
Шуњка
Јово
Драган
2
републичко
1110
Шурјанац
Слободан
Николина
3
републичко
1111
Шушљик
Драгана
Анђела
3
ранг 3
1112
1113
Шушњар
Шушњар
Ђуро
Ђуро
Марко
Стефан
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
Sambo World Championship among Juniors & Youth
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/клавир
Републичко такмичење из биологије
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
Festival Internazionale della Chitarra Concorso Internazionale
"Giovani Chitarristi" Motola
Прво републичко такмичење из здравствене неге
(Удружење медицинских школа Републике Србије)
Првенство Републике Србије у гимнастици (школско
такмичење)
XX Републичко такмичење ученика машинских школа
Србије за подручје рада машинство и обрада метала
Републичко такмичење из књижевности - Књижевна
олимпијада
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина
th
10 International Junior Science Olympiad
51. државно такмичење из физике ученика средњих школа
међународнорегионално
републичко
републичко
републичко
3
1
светско
републичко
62
2. Листа кандидата који не испуњавају један или више услова конкурса и/или имају непотпуну документацију
ИМЕ
ИМЕ
ЈЕДНОГ
КАНДИДАТА
РОДИТЕЉА
Милан
Јован
РБ
ПРЕЗИМЕ
КАНДИДАТА
1
Авдаловић
2
Аврамовић
Дејан
Јована
3
Адамовић
Радосав
Стефан
4
Апро
Габор
Карољ
5
Бабић
Ђорђе
Дајана
6
Башић
Љубомир
Милана
7
Берић
Синиша
Урош
8
Бечварди
Александар
Александар
9
10
11
Бешлин
Биро
Благојевић
Милорад
Золтан
Љубиша
Маша
Доминик
Марија
12
Богићевић
Драган
Снежана
13
Бошњаковић
Драгутин
Никола
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
Отворено школско првенство Србије/џудо
X Републичко такмичење из куварства, посластичарства
и услуживања с практичном наставом у категорији
посластичар
Akorodeon Art - 4. internacionalni festival harmonike
29. републичко такмичење ученика образовног профила
руковалац-механичар пољопривредне технике
(Пословно удружење средњих школа подручја рада
пољопривреда, производња и прерада хране)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/савремена игра
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области
информатике
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/класичан балет
Hippo International English Competition
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Међународни карате турнир КУП Ниша
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
МЕСТО/
УСЛОВ/
НАГРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3
6
2
2A
1
6
2
2A, 3, 4A
1
8
3
8
3
6
2
8
*
1
1
6
13
6
1
8
1
6
63
14
Бранкован
Зоран
Петар
15
16
Буља
Великић
Драган
Андријана
Младен
Адела
17
Веља
Јован
Стефан
18
Видицки
Рада
Сава
19
Видовић
Жељко
Петра
20
Војиновић
Сања
Јулијана
21
Вујадиновић
Желимир
Маријана
22
Вујатов
Драган
Дејана
23
Вуковић
Весна
Милош
24
Вучетић
Синиша
Јована
25
Вучићевић
Милан
Јелена
26
Вучковић
Вера
Александра
27
Вучковић
Радован
Невена
28
29
Гава
Гаврић
Алексеј
Миодраг
Никола
Александар
30
Гаврић
Душко
Лука
31
Гајић
Душица
Јелена
XVII Републичко такмичење медицинских школа
Србије у пружању прве помоћи
Појединачно првенство Србије за кадете у џудоу
Кадетско првенство Србије у шаху
51. државно такмичење из физике ученика средњих
школа
th
10 International Dance Festival Berlin "Tanzolymp
2013"/Folk Dance Groups, Folklore Groups
Отворено школско првенство Србије/џудо
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
The Second European Girls' Mathematical Olympiad
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
12. интернационални фестивал гитаре
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Појединачно првенство Србије за јуниорке/бацање
копља
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Државно такмичење ученика средњих хемијских школа
"Grand prix chimique" (Српско хемијско друштво и
Хемијски факултет)
3
9
2
1
6
6
3
3
1
9
2
6
1
8
2
6
3
8
2
6
1
8
1
6
3
8
1
8
2
1
13
13
3
6
3
6
64
32
Главоњић
Дамир
Иван
33
34
35
Голубовић
Грбовић
Грбовић
Веселинка
Зоран
Зоран
Александра
Лазар
Милица
36
Грујић
Зоран
Зорана
37
Грујовић
Радољуб
Жељко
38
Димитријевић
Зоран
Данијела
39
40
Драганић
Дудаш
Миро
Силвестер
Немања
Себастиан
41
Ђокић
Ратомир
Сара
42
Ђорђевић
Драган
Анђела
43
Ђорђевић
Ивица
Анђелија
44
Ђорђевић
Дејан
Јован
45
Ђорђевић
Србољуб
Стефан
46
Ђурендић
Срђан
Никола
47
48
Ђурић
Живановић
Жељко
Миленко
Селена
Наташа
49
Живановић
Славиша
Немања
50
Жикић
Невен
Ана
51
Зарић
Драган
Немања
IIHF Светско јуниорско првенство за играче до 20
година/хокеј
Зимско првенство Србије у бацањима/пионирке/диск
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Првенство Балкана за млађе јуниоре у
атлетици/штафета
XV Републичко такмичење из анатомије и физиологије
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Међународно такмичење ударачких инструмената
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина/двогласно певање
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
XVII Републичко такмичење медицинских школа
Србије у пружању прве помоћи
Akorodeon Art - 4. internacionalni festival harmonike
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области
информатике
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење из француског језика
XVII Републичко такмичење медицинских школа
Србије у пружању прве помоћи
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Oki-Hachi-o-kai-Martial Arts Europe - Europe
Championship
3
9
1
1
3
5Б, 6
13
13
1
9
4
4Б
1
8
2
3
13
6
1
9
3
8
1
13
3
9
2
6
1
6
3
3
13
8
3
9
3
8
1
15
65
52
Зец
Радован
Катарина
53
Златић
Милорад
Лазар
54
Золотић
Горан
Дарја
55
Иванковић
Слободан
Марко
56
Илић
Слободан
Борисав
57
Јанковић
Живана
Никола
58
Јанчић
Зденко
Стефан
59
60
61
Јевтић
Јеленковић
Јовановић
Иван
Иван
Градимир
Милан
Немања
Тамара
62
Јовинов
Недељко
Јелена
63
64
65
Јовић
Јовић
Калаба
Слободан
Небојша
Драган
Александар
Матеа
Драгица
66
Катанић
Драган
Александра
67
Катанић
Драган
Весна
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у пливању (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
29. републичко такмичење ученика образовног профила
пољопривредни техничар (Пословно удружење средњих
школа подручја рада пољопривреда, производња и
прерада хране)
Смотра знања ученика средњих пољопривредних школа
из области пољопривредне технике и хортикултуре
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина/двогласно певање
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Првенство Србије за кадете у џудоу
Републичко такмичење из симулације судског процеса најбољи судија (заједница економских, правнобиротехничких, трговинских и угоститељскотуристичких школа)
Отворено школско првенство Србије/џудо
Национално такмичење из социјалног предузетништва
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Европско првенство у ракетном моделарству
1
8
2
8
1
8
2
2A
2
6
3
6
1
9
2
2
3
13
13
6
3
11
2
2
2
6
6
13
1
8
1
9
66
68
Киш
Сава
Милош
69
Ковач
Наташа
Дејан
70
Ковачић
Предраг
Игор
71
Којић
Илија
Милош
72
Којичић
Тамара
Наталија
73
Коларевић
Срећко
Јанко
74
75
Колунџија
Котур
Тања
Ивана
Милица
Сара
76
Крстић
Милованка
Јован
77
Лазић
Слободан
Никола
78
Лукинић
Иван
Невена
79
Лукић
Здравко
Дејан
80
Лукић
Јовица
Катарина
81
Лукић
Миливоје
Катарина
82
Љатифи
Имер
Енес
83
Мајера
Јарослав
Јарослава
XXXV Математички турнир (првенство средњих школа
Републике Србије у математици) математичко друштво
"Архимедес"
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
XII World Cup in bowling/single U23 2013
Републичко такмичење из математике средњих школа
Србије за подручје рада пољопривреда, производња и
прерада хране
th
10 International Competition Davorin Jenko/flute
Државно првенство у сноубордингу/дисциплина Slope
Style, Big Air
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
th
10 International Competition Davorin Jenko/trombone
1st Olympics in technical creativity of young people in
Southeastern Europe
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области историје
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области српског
језика
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Републичко такмичење из биологије
Републичко такмичење из словачког језика и језичке
културе
3
6
1
6
1
14
2
6
2
5Б
1
6
1
1
13
5Б
3
6
3
6
3
6
3
6
3
8
1
6
1
8
2
11
67
84
Максимовић
Новица
Стефан
85
Малетић
Драган
Радмила
86
Мандић
Ненад
Сања
87
Марковић
Слађана
Кристина
88
Марковић
Милентије
Никола
89
Марковић
Милан
Тамара
90
Мартиновић
Милан
Мила
91
Миладиновић
Александар
Милица
92
Миленковић
Горан
Вања
93
Милић
Звонко
Никола
94
Милићевић
Небојша
Гаврило
95
Милићевић
Славица
Давид
96
Миловановић
Душко
Маријана
97
Миловановић
Синиша
Марко
98
Милошевић
Горан
Милош
99
Миљковић
Драган
Марија
XVII Републичко такмичење медицинских школа
Србије у пружању прве помоћи
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини возач моторних
возила "Б" категорије/такмичарски парови
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Републичко такмичење из математике (заједница
економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа)
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Српска информатичка олимпијада за ученике основних
школа Србије
XVII републичко такмичење медицинских школа
Србије у реалистичком приказу повреда, обољења и
стања
Међуокружно првенство / Крост РТС-а кроз Србију
Међународно отворено првенство Велес опен/кајак
слалом категорија Ц1
Отворено школско првенство Србије/џудо
3
9
1
8
1
8
1
8
3
9
2
13
3
6
3
2
3
13
3
6
1
13
2
6
1
9
1
6
2
6
2
6
68
100
Миљковић
Горан
Тина
101
Мирилов
Живко
Сања
102
Мириловић
Жељко
Невена
103
104
Мисић
Митић
Бошко
Хранислав
Ненад
Никола
105
Митровски
Миодраг
Марија
106
Мићевић
Дејан
Тијана
107
Михић
Војислав
Ђурђа
108
Мишић
Стојан
Анђела
109
Мишић
Драган
Милица
110
Младеновић
Саша
Ђорђе
111
Нешић
Слободан
Сара
112
Николић
Миланко
Александар
113
Николић
Слободан
Марија
114
Николић
Драган
Марина
115
Ницић
Ненад
Ђорђе
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење из математике средњих школа
Србије за подручје рада пољопривреда, производња и
прерада хране
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Летње државно првенство Републике Србије у
конкуренцији од 15 до 16 година у дисциплини 800 м
слободним стилом и 1.500 м слободним стилом
Првенство Републике Србије у одбојци (школско
такмичење)
Републичко такмичење из француског језика
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области руског
језика
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области историје
19. регионално такмичење ученика електротехничких
школа Србије
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
63rd Trophée Mondial (Confédération Mondiale de
l'Accordéon)
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/соло певање
XIV Републичко такмичење ученика из области
производње и прераде хране/пекар
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
3
8
2
13
2
6
3
2
13
13
1
6
3
3
2
8
1
6
1
6
2
6
1
8
1
5Б
2
7
1
2A
3
13
69
116
Новаковић
Перица
Ивана
117
Остојић
Драган
Маја
118
Павловић
Дарко
Јелена
119
Павловић
Жарко
Јелица
120
Павловић
Дејан
Оливера
121
122
123
Палуровић
Patyi
Patyi
Татјана
Тибор
Тибор
Софија
Gábor
Éva
124
Перовић
Смиљка
Вишња
125
Петровић
Драган
Ленка
126
Петровић
Славиша
Милица
127
Пешић
Дејан
Христина
128
Пуђа
Предраг
Милица
129
Раденковић
Мирољуб
Милена
130
Радисављевић
Миломир
Давид
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Републичко такмичење одржано на IX светосавском
сабору младих пољопривредника Србије/техничар
хортикултуре
IX Naissus Guitar Festival
Републичко такмичење из пословне економије
(заједница економских, правно-биротехничких,
трговинских и угоститељско-туристичких школа)
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области енглеског
језика
3. Concorso Internazionale Milano Piano talents
Државно мађарско Кирии такмичење
Балкански шампионат/четверац скул за јуниорке
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
18. Међународно такмичење младих музичара "Петар
Коњовић"
Републичко такмичење ученика музичких и балетских
школа Србије/вокално-инструментални дуо
XVII Републичко такмичење медицинских школа
Србије у пружању прве помоћи
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области хемије
Републичко такмичење из основа реторике и
беседништва/беседа на изабрану тему
XXXV Математички турнир (првенство средњих школа
Републике Србије у математици) математичко друштво
"Архимедес"
3
8
3
6
1
6
1
8
3
6
1
1
3
6
6
9
3
8
3
12
2
8, 9
3
9
1
6
1
11
3
6
70
131
Радишић
Радислав
Мирослав
132
Радовановић
Дејан
Никола
133
Радојевић
Дејан
Сандра
134
135
136
137
Радосављевић
Раичевић
Ристић
Рошко
Зоран
Милутин
Предраг
Зоран
Марко
Никола
Милан
Бојан
138
Савић
Јовица
Милица
139
Савовић
Адам
Сара
140
Салапура
Драган
Ђорђе
141
Симоновић
Владан
Марија
142
Солдатовић
Виолета
Кристина
143
Спасић
Јовица
Никола
144
Станковић
Југослав
Тамара
145
Станојковић
Саша
Лука
146
Станојчић
Бранислав
Никола
147
Стафановић
Иван
Ива
XVII републичко такмичење медицинских школа
Србије у реалистичком приказу повреда, обољења и
стања
7. кадетски фестивал ШСС / Кадетско првенство Србије
у групи дечака до 18 година у шаху
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области енглеског
језика
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Отворено школско првенство Србије/џудо
Отворено школско првенство Србије/џудо
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области географија
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина/двогласно певање
Youth World Cup 2013 - Grand final/karate
21. Републичко такмичење из солфеђа, теорије музике и
турнира музичких вештина/двогласно певање
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области енглеског
језика
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области енглеског
језика
XVIIIth Annual Youth Bios Olympiad
1
9
1
6
3
6
3
2
3
1
7, 13
6
6
13
1
6
1
9
1
6
1
9
3
6
1
13
2
6
3
13
1
6
1
6
71
148
Степановић
Наташа
Олга
149
Стојанов
Саша
Никола
150
Стојановић
Милан
Ана
151
Стојановић
Зоран
Даница
152
Стојиљковић
Ивана
Милица
153
Стојчевић
Нико
Александра
154
Стошић
Владан
Анђела
155
156
157
Страхинић
Тодоровић
Тодоровић
Томица
Зоран
Иван
Милица
Биљана
Миљан
158
Топољанац
Аница
Неда
159
Трифуновић
Емилија
Петар
160
Ћирић
Милета
Јелена
161
Ћуковић
Ђорђе
Дуња
162
Хаџић
Биљана
Филип
163
Цветковић
Драган
Милијана
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
XXXV Математички турнир (првенство средњих школа
Републике Србије у математици) математичко друштво
"Архимедес"
XX Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
Србије у такмичарској дисциплини возач моторних
возила "Б" категорије/такмичарски парови
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области енглеског
језика
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
th
10 International Competition Davorin Jenko/chamber
music
Такмичење соло певача "Лазар Јовановић"
45. смотра рецитатора Србије "Песниче народа мог"
55. Државно такмичење из математике
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Првенство Србије у дворани у категорији млађи јуниори
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
European Student Conference in Mathematics EUROMATH 2013
Републичко такмичење лингвистичких секција основих
и среедњих школа
11th International Competition Davorin Jenko/piano solo
1
8
3
6
1
9
1
6
3
8
1
8
3
9
3
1
1
2A
6
7
2
6
1
6
1
8
3
6
2
6
2
8
72
164
Чалмић
Ержебет
Срђан
165
166
Чукаловић
Чукић
Војислав
Живорад
Предраг
Андрија
167
Шаула
Илија
Сања
168
Шобот
Борис
Бранислав
169
Шоњић
Озренка
Тијана
170
Шош
Тамаш
Нора
171
Шубашић
Драган
Јована
Државно такмичење ученика средњих хемијских школа
"Grand prix chimique" (Српско хемијско друштво и
Хемијски факултет)
Међународно такмичење "Кенгур без граница"
Лига Србије "Награда Краљева" 2013
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
55. Државно такмичење средњих школа из математике
Републичко такмичење талената по научним областима
и смотри истраживачких радова из области математике
Републичка смотра знања младих пољопривредника из
области пољопривредне производње и хортикулуре
Првенство Републике Србије у кошарци (школско
такмичење)
2
6
2
1
13
6
3
8
3
5Б*
3
6
2
6
1
8
73
ОЗНАКА
1
1А
1Б
1Ц
2
2А
2Б
3
3А
3Б
4
4А
4Б
5
5А
5Б
5 Б*
6
7
8
ЛЕГЕНДА
Недостављен образац за пријаву
Непотписан образац за пријаву
Непотпун образац за пријаву
Кандидат доставио неодговарајући образац за пријаву на конкурс
Недостављено Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
Уверење о држављанству старије од 6 месеци
Кандидат није држављанин РС/ нема статус избеглице
Недостављена важећа лична карта/избегличка легитимација
Неважећа лична карта
Кандидат нема пребивалиште/боравиште на територији РС
Недостављена оригина или оверена фотокопија дипломе са такмичења,
потврда организатора или матичне школе о оствареном успеху на
такмичењу
Фотокопија дипломе, потврда матичне школе или организатора
такмичења није оригинал/оверена
Кандидат није освојио једну од прве три награде/места на признатом
такмичењу
Недостављена оригинал или оверена фотокопија потврде школе о
статусу кандидата у време освајања награде
Потврда средње школе да је кандидат за време освајања награде/места
на такмичењу за које се подноси пријава био ученик те школе није
оригинал/оверена
Кандидат у време освајања награде није имао статус ученика средње
школе
Затражено додатно појашњење матичне школе због нејасног статуса
кандидата
Наведено такмичење није предвиђено условима конкурса
Неблаговремена пријава
Такмичење није одржано током 2013. године
74
9
10
11
12
13
14
15
Такмичење није у појединачној конкуренцији
Није јасно одређен статус ученика у потврди средње школе
На потврди школе/дипломе са такмичења није наведено време
одржавања такмичења
Кандидат доставио неваљану диплому са такмичења, односно потврду
школе или организатора такмичења
Наведено такмичење није вишеетапно, већ једнокружно тест
такмичење
Кандидат обухваћен програмом категорисаних спортиста
Спортски савез није признат од стране Савеза са спорт Србије и
Министарства омладине и спорта
Примедбе се подносе Фонду за младе таленте Републике Србије најкасније до 17. јула 2014. године препорученом поштом или
непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа искључиво на следећу адресу:
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД
На коверти испод адресе министарства обавезно написати:
„Фонд за младе таленте Републике Србије – примедбе на податке у листама кандидата пријављених на конкурс за награђивање ученика
средњих школа“
Примедбе које буду упућене Фонду за младе таленте Републике Србије после 17. јула 2014. године неће бити разматране.
Све додатне информације могу се добити до 17. јула 2014. године путем имејл адресе: [email protected] и на телефон 011/3112761 сваког радног дана искључиво у периоду од 09 до 12 часова
75
Download

Lista – preliminarni rezultati