COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008561 22.09. JOVANOVIĆ, Predrag: Radno pravo /
BJ
K
181199111
Predrag P. Jovanović. - 4. izd. 8561
Beograd : Službeni glasnik, 2002
000008562 23.09. KURTOVIĆ, Desanka: Engleski za
studente prava / Desanka Kurtović. 8562
Beograd : Centar za publikacije na
Pravnom fakultetu, 1980
BJ
K
39964423
000008563 23.09. STANKOVIĆ, Emilija: Izvori rimskog
prava : praktikum za vežbe / Emilija
8563
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Kragujevac, 2008
BJ
P
512256176
000008564 23.09. STANKOVIĆ, Emilija: Izvori rimskog
prava : praktikum za vežbe / Emilija
8564
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Kragujevac, 2008
BJ
P
512256176
000008565 23.09. STANKOVIĆ, Emilija: Izvori rimskog
prava : praktikum za vežbe / Emilija
8565
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Kragujevac, 2008
BJ
P
512256176
000008566 23.09. STANKOVIĆ, Emilija: Izvori rimskog
prava : praktikum za vežbe / Emilija
8566
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Kragujevac, 2008
BJ
P
512256176
000008567 23.09. STANKOVIĆ, Emilija: Izvori rimskog
prava : praktikum za vežbe / Emilija
8567
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Kragujevac, 2008
BJ
P
512256176
000008568 23.09. MILINKOVIĆ, Ljubo: Ruski jezik : za
pravnike / Ljubo Milinković. - 4. izd. - 8568
Beograd : Gordikom, 2006
BJ
P
512256432
000008569 23.09. MILINKOVIĆ, Ljubo: Ruski jezik : za
pravnike / Ljubo Milinković. - 4. izd. - 8569
Beograd : Gordikom, 2006
BJ
P
512256432
000008570 23.09. MILINKOVIĆ, Ljubo: Ruski jezik : za
pravnike / Ljubo Milinković. - 4. izd. - 8570
BJ
P
512256432
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Beograd : Gordikom, 2006
000008571 11.07. MILINKOVIĆ, Ljubo: Ruski jezik : za
pravnike / Ljubo Milinković. - Beograd : 8571
Savremena administracija, 1989
BJ
P
5371906
000008572 23.09. MILINKOVIĆ, Ljubo: Ruski jezik : za
pravnike / Ljubo Milinković. - 4. izd. - 8572
Beograd : Gordikom, 2006
BJ
P
512256432
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008573 07.10. JANKOVEC, Ivica: Pravo osiguranja / B J
P
131629324
Ivica Jankovec, Zoran Miladinović. - Niš 8573
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2006
000008574 24.09. KOVAÄŒEK-Stanić, Gordana: PorodiÄno
225780743
pravo : partnersko, deÄje i starateljsko 8574
pravo / Gordana KovaÄek-Stanić. - 2.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2007
BJ
R
000008575 24.09. ODGOVORNO novinarstvo - između prava B J
227770375
i politike / [priredili Dragana Ćorić, 8575
Duško Ćutilo]. - Novi Sad : Pravni
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2007
000008576 24.09. NAUČNI skup s međunarodnim
uÄešćem Jezik, obrazovanje,
8576
nauka, kultura, zaštita
ljudskih i manjinskih prava u
Vojvodini i zemljama u
tranziciji (2006 ; Novi Sad): Zbornik
radova / NauÄni skup s meÄ‘unarodnim
uÄešćem Jezik, obrazovanje, nauka,
kultura, zaštita ljudskih i manjinskih
prava u Vojvodini i zemljama u
tranziciji. - Novi Sad : VANU, 2007
000008577 24.09. PAJVANČIĆ, Marijana: Pravni okvir
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
R
R
R
225348359
230164231
ravnopravnosti polova / Marijana
8577
PajvanÄić. - Novi Sad : Pokrajinski
zavod za ravnopravnost polova, 2008
000008578 24.09. KARAMARKOVIĆ, Leposava: Solidarna
odgovornost dužnika i njihov procesni 8578
znaÄaj / Leposava Karamarković. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Monografije ; 7)
000008579 24.09. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
8579
praksu(45 ; 2008 ; Zlatibor): KriviÄno
zakonodavstvo, organizacija pravosuđa i
efikasnost postupanja u kriviÄnim
stvarima : XLV redovno godišnje
savetovanje udruženja [Zlatibor], 2008 /
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2008
BJ
BJ
P
P
147262988
512257200
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008580 24.09. SRPSKO udruženje za
BJ
P
512257200
kriviÄnopravnu teoriju i
8580
praksu(45 ; 2008 ; Zlatibor): KriviÄno
zakonodavstvo, organizacija pravosuđa i
efikasnost postupanja u kriviÄnim
stvarima : XLV redovno godišnje
savetovanje udruženja [Zlatibor], 2008 /
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2008
000008581 24.09. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
8581
praksu(45 ; 2008 ; Zlatibor): KriviÄno
zakonodavstvo, organizacija pravosuđa i
efikasnost postupanja u kriviÄnim
stvarima : XLV redovno godišnje
savetovanje udruženja [Zlatibor], 2008 /
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
512257200
teoriju i praksu. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2008
000008582 30.09. Å AMIĆ, Midhat: Kako nastaje nauÄno
djelo : uvođenje u metodologiju i
8582
tehniku nauÄnoistraživaÄkog rada : opÅ¡ti
principi / Midhat Šamić. - 9. izd. Sarajevo : Svjetlost, 2003
BJ
K
512000942
000008583 30.09. ČENGIĆ, Mustafa: Vještina pisanja /
Mustafa Čengić. - Sarajevo : DES, 2005 8583
BJ
K
512258992
000008584 30.09. ÄŒAVOÅ KI, Kosta: Kameleon / Kosta
Čavoški. - Beograd : Srpska liberalna 8584
stranka, 2008
BJ
P
151282188
000008585 30.09. SIMOVIĆ, Vladimir M.: Pravo na
slobodu i bezbednost iz Älana 5 Evropske 8585
konvencije za zaštitu ljudskih prava i
osnvnih sloboda / Vladimir M. Simović. Laktaši : Grafomark, 2008
BJ
P
512259504
000008586 10.10. SLAVNIĆ, Ljiljana: Ustavno pravo /
Ljiljana Slavnić. - Novi Sad : Privredna 8586
akademija, 2007
BJ
P
225609479
000008587 17.10. PRAVNI sistem Srbije i standardi
BJ
Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 3 / 8587
priredio Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2008
P
149792524
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008588 17.10. PRAVNI sistem Srbije i standardi
BJ
P
149792524
Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 3 / 8588
priredio Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2008
000008589 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8589
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
132591116
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
000008590 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8590
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008591 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8591
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008592 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8592
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008593 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8593
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008594 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8594
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008595 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8595
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008596 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8596
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008597 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
K
132591116
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8597
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
000008598 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8598
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008599 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8599
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008600 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8600
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008601 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8601
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008602 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8602
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008603 17.10. JANKOVEC, Ivica: Privredno pravo / B J
Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - 5. 8603
izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
K
132591116
000008604 23.10. SUZBIJANJE kriminaliteta : decenija B J
posle smrti profesora Vodinelića /
8604
priredio Branislav Simonović. Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
druÅ¡tvene nauke, Centar za kriviÄno
pravo ; Beograd : Policijska akademija ;
Zemun : Viša škola unutrašnjih poslova,
2004
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
114402316
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008605 23.10. BILANCA tranzicije : pravni vidiki B J
P
512067749
družbenih sprememb v Sloveniji in Srbiji 8605
v procesu tranzicije : zbornik
znanstvenih razprav s sreÄanja pravnih
fakulteta Univerze v Mariboru in
Univerze v Beogradu - MOST 2002 : pravni
vidici društvenih promena u Sloveniji i
Srbiji u procesu tranzicije : zbornik
nauÄnih rasprava sa susreta pravnih
fakulteta Univerziteta u Mariboru i
Univerziteta u Beogradu - MOST 2002 /
(ured.) Silvo Devetak in/i Jovica
Trkulja. - Maribor : Pravna fakulteta ;
Beograd : Pravni fakultet, 2004
000008606 23.10. KOPAONIÄŒKA Å¡kola prirodnog
prava(10 ; 1996 ; Beograd ;
8606
Kopaonik): Pravo i životna sredina :
zbornik radova / X jubilarna KopaoniÄka
Å¡kola prirodnog prava, Beograd-Kopaonik,
11-17. decembar 1996. - Beograd : Dosije
: Pravni fakultet, 1997
BJ
000008607 23.10. ANIĆ, Vladimir: Pravopisni priruÄnik B J
hrvatskoga ili srpskoga jezika /
8607
Vladimir Anić, Josip Silić. - Zagreb :
Liber : Å kolska knjiga, 1986
000008608 23.10. BUCHWALD, Wolfgang: ReÄnik grÄkih i
latinskih pisaca antike i srednjeg veka 8608
: tuskulum leksikon / Volfgang Buhvald,
Armin Holveg, Oto Pric. - [1. izd.]. Beograd : "Vuk Karadžić", 1984. - (
Biblioteka reÄnika)
P
129780231
K
BJ
31024135
K
1702407
000008609 23.10. JANJUŠEVIĆ, Milan J.: Didaktika /
Milan J. Janjušević. - Beograd : "Vuk 8609
Karadžić", 1967
BJ
K
100532999
000008610 23.10. MIĆOVIĆ, Savo M.: Pravne izreke i
citati : kratka zbirka izreka, citata, 8610
BJ
P
92864775
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
pravila i uzreÄica u pravu i u vezi s
pravom / Savo M. Mićović. - Beograd :
[s. n.], 1937
000008611 23.10. RISTIĆ, Svetomir:
BJ
Englesko-srpskohrvatski reÄnik /
8611
izradili Svetomir Ristić, Živojin Simin.
- Beograd : Prosveta, 1975
K
000008612 23.10. KOSTIĆ, Petar: Psihološka anatomija
Golog otoka : studija / Petar Kostić. - 8612
Beograd : S. Mašić, 2002. - (Nova ; 184)
116319495
BJ
K
179930631
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008613 23.10. MARJANOVIĆ, Rodoljub J.: Radikalna B J
K
25175809
teorija odgovornosti / Rodoljub J.
8613
Marjanović. - Beograd : S. Marjanović &
S. Mašić, 1989. - (Nova ; 64)
000008614 23.10. MARJANOVIĆ, Rodoljub J.: Radikalna
teorija odgovornosti / Rodoljub J.
8614
Marjanović. - Beograd : S. Marjanović &
S. Mašić, 1989. - (Nova ; 64)
000008615 23.10. POLITIÄŒKI leksikon / [leksikon
pripremili Milorad GonÄin i Dragan
8615
Vukobratović sa grupom autora]. Beograd : Udruženje publicista Beograda,
1979
BJ
BJ
K
K
000008616 24.10. STANKOVIĆ, Gordana: Arbitražno pravo B J
512291504
/ Gordana Stanković. - [1. izd.]. - Niš 8616
: Udruženje za građansko procesno i
arbitražno pravo, 2008
000008617 24.10. MARKOVIĆ, Mirjana: Ugovor o
međupovezivanju javnih
8617
telekomunikacionih mreža / Mirjana
Marković. - 1. izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta : Službeni glasnik
, 2008. - (Biblioteka Monografije ; 21)
000008618 27.10. VERONA, Albert: Pravo industrijskog
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
25175809
45367559
K
K
K
147645964
41464071
vlasništva / Albert Verona. - Zagreb :
Informator, 1978. - (Pravna biblioteka)
8618
000008619 29.10. PRIMJENA savremenih metoda i
sredstava u suzbijanju kriminaliteta : 8619
zbornik radova / [glavni i odgovorni
urednik Mile Matijević]. - Banjaluka :
Internacionalna asocijacija kriminalista
, 2008
BJ
P
512292528
000008620 30.10. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
151619340
Goran Ilić ... [i dr.]. - Beograd :
8620
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
BJ
P
000008621 30.10. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
151619340
Goran Ilić ... [i dr.]. - Beograd :
8621
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
BJ
P
000008622 30.10. OSNOVI međunarodnog javnog prava /
Vojin Dimitrijević ... [et al.]. 8622
Beograd : Beogradski centar za ljudska
prava, 2005. - (Biblioteka Udžbenici ;
1)
BJ
P
120915724
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008623 30.10. ŠOŠKIĆ, Dejan B.: Hartije od
BJ
P
144853516
vrednosti: upravljanje portfoliom i
8623
investicioni fondovi / Dejan B. Šoškić.
- 4. izd. - Beograd : Centar za
izdavaÄku delatnost Ekonomskog fakulteta
, 2007
000008624 30.10. STIGLITZ, Joseph E.: Ekonomija
BJ
javnog sektora / Džozef E. Stiglic. - 2. 8624
izd. - Beograd : Ekonomski fakultet,
2008
000008625 31.10. POPESKU, Dragica: Građanskopravna
zaštita prava privatnosti od povreda
8625
putem masmedija / Dragica Popesku. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
145756172
P
150039564
Union : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Monografije ; 8)
000008626 31.10. PRAVO radio-difuznih preduzeća /
Aleksandra Rabrenović ... [et al.]. - 8626
Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2001. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 6)
BJ
P
179940359
000008627 31.10. MOGUĆI pravci razvoja jugoslovenskog B J
kaznenog zakonodavstva i njihove osnovne 8627
karakteristike, (savetovanje, Zlatibor
23-25. septembra 1999. god.). - Beograd
: Udruženje za kriviÄno pravo i
kriminologiju Jugoslavije, 1999
P
114431244
000008628 31.10. MOGUĆI pravci razvoja jugoslovenskog B J
kaznenog zakonodavstva i njihove osnovne 8628
karakteristike, (savetovanje, Zlatibor
23-25. septembra 1999. god.). - Beograd
: Udruženje za kriviÄno pravo i
kriminologiju Jugoslavije, 1999
P
114431244
000008629 31.10. STOJANČEVIĆ, Vladimir: Iz istorije
Srpske pravoslavne crkve / Vladimir
8629
StojanÄević. - NiÅ¡ : Eparhija niÅ¡ka ;
Pirot : B. Lilić, 2006
P
132022028
BJ
000008630 31.10. JIREÄŒEK, Konstantin Josef: Istorija
Srba. Knj. 1, PolitiÄka istorija do
8630
1537. godine / Konstantin JireÄek. - 2.
Fototipsko izd. - Pirot : Pi-press, 2006
BJ
K
131472396
000008631 03.11. JIREÄŒEK, Konstantin Josef: Istorija
Srba. Knj. 2, Kulturna istorija /
8631
Konstantin JireÄek. - 2. Fototipsko izd.
- Pirot : Pi-press, 2006
BJ
K
131479308
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008632 31.10. ĆOROVIĆ, Vladimir: Istorija Srba I / B J
K
135747084
Vladimir Ćorović. - Pirot : Pi-press, 8632
2006
000008633 31.10. ĆOROVIĆ, Vladimir: Istorija Srba II
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
135751436
/ Vladimir Ćorović. - Pirot : Pi-press, 8633
2006
000008634 07.10. POLOŽAJ javnog tužilaštva u
Republici Srbiji i uporedno pravna
8634
analiza / [Goran Ilić ... i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2007
BJ
P
145538828
000008635 05.11. METODOLOGIJA empirijskog nauÄnog
istraživanja / priredio Bogoljub PejÄić. 8635
- Beograd : Defektološki fakultet, 1995
BJ
P
41593356
000008636 11.11. MEJOVÅ EK, Milko: Metode znanstvenog
istraživanja : u društvenim i
8636
humanistiÄkim znanostima / Milko
Mejovšek. - Jastrebarsko : Naklada Slap,
2008. - (Udžbenici SveuÄiliÅ¡ta u Zagrebu
)
BJ
P
516105879
000008637 11.11. HALMI, Aleksandar: Strategije
kvalitativnih istraživanja u
8637
primijenjenim društvenim znanostima /
Aleksandar Halmi. - Jastrebarsko :
Naklada Slap, cop. 2005. - (Udžbenici
SveuÄiliÅ¡ta u Zagrebu ; 2005)
BJ
000008638 11.11. PRAKSA Evropskog suda za ljudska
prava i primena evropskih standarda u 8638
upravnom pravu Srbije / [urednik Vesna
Karanović i Ljubica Pavlović]. - Beograd
: Vrhovni sud Srbije, 2007
P
BJ
6510921
P
138669580
000008639 12.11. AKTUELNI pravni problemi u medicini B J
/ M.[Marija] Draškić...[et. al.]. 8639
Beograd : Institut društvenih nauka,
Centar za pravna istraživanja, 1996
P
109276679
000008640 12.11. AKTUELNI pravni problemi u medicini B J
/ M.[Marija] Draškić...[et. al.]. 8640
Beograd : Institut društvenih nauka,
Centar za pravna istraživanja, 1996
P
109276679
000008641 12.11. BUKLIJAÅ , Boris: Kolektivno radno
pravo / Boris Buklijaš. - Split : Pravni 8641
fakultet SveuÄiliÅ¡ta, 2006
P
512297904
COBISS K o o p e r a t i v a n
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
BJ
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
21.02.2014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008642 12.11. BUKLIJAŠ, Boris: Međunarodno radno B J
P
512298160
pravo : uz poseban osvrt na Međunarodnu 8642
organizaciju rada / Boris Buklijaš,
Andrijana Bilić. - Split : Pravni
fakultet SveuÄiliÅ¡ta, 2006
000008643 07.10. STANKOVIĆ, Obren: Stvarno pravo /
Obren Stanković, Miodrag Orlić. - 9.
8643
neizmenjeno izd. - Beograd : Nomos, 2001.
- (Univerzitetski udžbenici)
BJ
K
191385351
000008644 13.11. PROKOPIJEVIĆ, Miroslav: Evropska
unija : uvod / Miroslav Prokopijević. - 8644
Beograd : Službeni glasnik, 2005
BJ
K
125352204
000008645 13.11. JANJEVIĆ, Milutin: Spoljna politika
Evropske unije / Milutin Janjević. 8645
Beograd : Službeni glasnik, 2007. - (
Edicija Evropska unija ; knj. 2)
BJ
K
141702668
000008646 13.11. JANJEVIĆ, Milutin: Spoljna politika
Evropske unije / Milutin Janjević. 8646
Beograd : Službeni glasnik, 2007. - (
Edicija Evropska unija ; knj. 2)
BJ
K
141702668
000008647 13.11. BABIĆ, Ilija: Leksikon obligacionog
prava / Ilija Babić. - 3., izmenjeno i 8647
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2008. - (Biblioteka Pravo,
zakonodavstvo i sudska praksa)
BJ
P
148260620
000008648 13.11. STANIVUKOVIĆ, Maja: Međunarodno
151712780
privatno pravo : opšti deo / Maja
8648
Stanivuković, Mirko Živković. - 3.,
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa ;
knj. 12)
000008649 13.11. BABIĆ, Ilija: Osnovi imovinskog
BJ
prava : uvod u građansko pravo i stvarno 8649
pravo / Ilija Babić. - 5. izmenjeno izd.
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska
praksa ; knj. 11)
000008650 13.11. JOVAŠEVIĆ, Dragan: Leksikon
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
K
K
148104460
K
133886988
kriviÄnog prava / Dragan JovaÅ¡ević. - 3. 8650
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Službeni glasnik, 2006
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008651 13.11. MARKOVIĆ, Ratko: Ustavno pravo i
BJ
K
146696460
politiÄke institucije / Ratko Marković. 8651
- 12. osavremenjeno izd. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta : Službeni
glasnik, 2008. - (Biblioteka Udžbenici ;
29)
000008652 13.11. STANOJEVIĆ, Obrad: Latinski za
pravnike / Obrad Stanojević, Milena
8652
Jovanović. - 10. izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta : Službeni glasnik
, 2008. - (Biblioteka PriruÄnici ; 15)
BJ
000008653 13.11. ANTIĆ, Oliver: Obligaciono pravo / B J
Oliver Antić. - 2. izmenjeno i dopunjeno 8653
izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta : Službeni glasnik, 2007. (Biblioteka Udžbenici ; 20)
000008654 08.12. ILIĆ-Popov, Gordana: Poresko pravo
Evropske unije / Gordana Ilić-Popov. - 8654
Beograd : Službeni glasnik, 2004
000008655 13.11. REFORMSKI ugovor Evropske unije iz
Lisabona / preveo s francuskog i
8655
priredio Milutin Janjević. - Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Društvena misao ; knj. 3)
BJ
K
K
145865740
K
BJ
151690508
K
117357580
149110796
000008656 14.11. KREĆA, Milenko: Praktikum za
BJ
međunarodno javno pravo / Milenko Kreća, 8656
Milan Paunović. - Beograd : Dosije, 2002
K
184112135
000008657 14.11. KREĆA, Milenko: Praktikum za
BJ
međunarodno javno pravo / Milenko Kreća, 8657
Milan Paunović. - Beograd : Dosije, 2002
K
184112135
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000008658 14.11. KREĆA, Milenko: Praktikum za
BJ
međunarodno javno pravo / Milenko Kreća, 8658
Milan Paunović. - Beograd : Dosije, 2002
K
184112135
000008659 14.11. JAKŠIĆ, Aleksandar: Praktikum za
BJ
međunarodno privatno i međunarodno
8659
građansko procesno pravo / Aleksandar
JakÅ¡ić u saradnji sa Slavkom ÄorÄ‘evićem.
- Beograd : Dosije, 2004
K
111519756
000008660 14.11. JAKŠIĆ, Aleksandar: Praktikum za
BJ
međunarodno privatno i međunarodno
8660
građansko procesno pravo / Aleksandar
JakÅ¡ić u saradnji sa Slavkom ÄorÄ‘evićem.
- Beograd : Dosije, 2004
K
111519756
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008661 14.11. KAZNENO zakonodavstvo i prevencija B J
K
148775948
kriminaliteta / priredila Leposava Kron. 8661
- Beograd : Institut za kriminološka i
sociološka istraživanja, 2008
000008662 17.11. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
8662
praksu(Beograd). Savetovanje
(44 ; 2007 ; Zlatibor): Ustav
Republike Srbije, kriviÄno zakonodavstvo
i organizacija pravosuđa / Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu, XLIV redovno godišnje
savetovanje, [Zlatibor], 2007. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Intermex, 2007
BJ
000008663 17.11. SAVETOVANJE sa međunarodnim
uÄešćem Aktuelni problemi
8663
zakonodavstva u Republici
Srbiji(10 ; 2007 ; Budva): Aktuelni
problemi zakonodavstva u Republici
Srbiji : [zbornik radova] : [X redovno]
savetovanje sa meÄ‘unarodnim uÄešćem /
[organizator savetovanja] Udruženje za
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
142920460
P
142547980
odštetno pravo, Beograd. - Beograd :
Intermex, 2007
000008664 17.11. CARL Joachim, Friedrich:
Konstitucionalizam : (ograniÄavanje i
kontrola vlasti) / Karl Joakim Fridrih.
- Podgorica : CID, 1996. - (Biblioteka
Nomos)
BJ
8664
000008665 17.11. NAUÄŒNO-struÄni skup
Usklađivanje prava SR
8665
Jugoslavije sa pravom Evropske
unije (1998 ; Niš): Usklađivanje prava
SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije
: zbornik radova sa nauÄno-struÄnog
skupa održanog na Pravnom fakultetu u
Nišu 24-25. decembra 1998. godine, u
Äast prof. dr Slavoljuba Popovića i
prof. dr Miodraga Matejića / [urednik
Milan Petrović]. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 1999
000008666 26.11. DICTA et regulae iuris : latinska
pravna pravila, izreke i definicije sa 8666
prevodom na srpskohrvatski jezik i
objašnjenjima / [priredili] Dragomir
StojÄević, Ante Romac. - Beograd :
Savremena administracija, [1969]
P
BJ
BJ
113551367
P
71926018
K
104512263
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008667 27.11. MEÄUNARODNA konferencija
BJ
P
152872716
Politika suprotstavljanja
8667
organizovanom kriminalu (2008
; Beograd): Zbornik apstrakata /
Međunarodna konferencija "Politika
suprotstavljanja organizovanom
kriminalu", Beograd, 21-22. novembar
2008. godine. - Beograd : Centar za
bezbednosne studije, 2008
000008668 27.11. MEÄUNARODNA nauÄna
konferencija Ustavne i
8668
međunarodnopravne garancije
ljudskih prava (2008 ; Niš): Ustavne i
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
152670988
međunarodnopravne garancije ljudskih
prava : zbornik radova sa međunarodne
nauÄne konferencije održane 28. maja
2008. godine na Pravnom fakultetu u Nišu
/ [urednik Zoran Radivojević]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2008
000008669 27.11. AKTUELNA pitanja građanske
kodifikacije (2008 ; Niš): Zbornik
8669
radova / Aktuelna pitanja građanske
kodifikacije, Niš, 20. maj 2008. / =
Current Issues of Civil Codification. Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2008
BJ
P
152681228
000008670 01.12. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
151619340
Goran Ilić ... [i dr.]. - Beograd :
8670
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
BJ
P
000008671 01.12. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
151619340
Goran Ilić ... [i dr.]. - Beograd :
8671
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
BJ
P
000008672 01.12. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
151619340
Goran Ilić ... [i dr.]. - Beograd :
8672
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
BJ
P
000008673 01.12. STOJANOVIĆ, Mijal: Radni sporovi :
SR NemaÄka, Austrija, Republika Italija, 8673
Republika Slovenija i Republika Srbija /
Mijal Stojanović. - Kragujevac : M.
Stojanović, 2007
BJ
P
142279180
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000008674 01.12. STOJANOVIĆ, Mijal: Radni sporovi :
SR NemaÄka, Austrija, Republika Italija, 8674
Republika Slovenija i Republika Srbija /
Mijal Stojanović. - Kragujevac : M.
Stojanović, 2007
BJ
000008675 01.12. BANOVIĆ, Božidar: KriviÄno procesno
pravo / Božidar Banović. - Beograd :
8675
Fakultet bezbednosti : Službeni glasnik,
2008. - (Biblioteka Udžbenici)
P
BJ
142279180
P
152434956
000008676 23.12. IHERING, Rudolf von: Borba za pravo
/ Rudolf Jering / Georg Jelinek. 8676
Beograd : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 1998. - (Biblioteka Prevodi
dela velikih pravnika ; knj. 4)
BJ
K
149373191
000008677 23.12. IHERING, Rudolf von: Borba za pravo
/ Rudolf Jering / Georg Jelinek. 8677
Beograd : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 1998. - (Biblioteka Prevodi
dela velikih pravnika ; knj. 4)
BJ
K
149373191
000008678 23.12. IHERING, Rudolf von: Borba za pravo
/ Rudolf Jering / Georg Jelinek. 8678
Beograd : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 1998. - (Biblioteka Prevodi
dela velikih pravnika ; knj. 4)
BJ
K
149373191
000008679
VUKADINOVIĆ, Gordana: Teorija prava. B J
[Deo] 1 / Gordana Vukadinović, Radivoj 8679
Stepanov. - Petrovaradin : Futura, 2001
P
000008680 23.12. VUKADINOVIĆ, Gordana: Teorija prava. B J
[Deo] 1 / Gordana Vukadinović, Radivoj 8680
Stepanov. - Petrovaradin : Futura, 2001
000008681 14.10. DIREKTIVE Evropske unije o javnim
nabavkama. - [S. l.] : EUPPP, [s. a.] 8681
P
BJ
000008682 23.12. ROSS, Alf: Pravo i pravda / Alf Ros. B J
- Podgorica : CID, 1996. - (Biblioteka 8682
Nomos)
168736007
P
K
168736007
512157647
107184135
000008683 23.12. HART, Herbert Lionel Adolphus: Pojam B J
prava / H. L. A. Hart. - Podgorica : CID 8683
; Cetinje : [IzdavaÄki centar], 1994. (Biblioteka Nomos)
K
164317447
000008684 23.12. HART, Herbert Lionel Adolphus: Pojam B J
prava / H. L. A. Hart. - Podgorica : CID 8684
; Cetinje : [IzdavaÄki centar], 1994. (Biblioteka Nomos)
K
164317447
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008685 26.12. Å AMIĆ, Midhat: Kako nastaje nauÄno B J
P
512000942
djelo : uvođenje u metodologiju i
8685
tehniku nauÄnoistraživaÄkog rada : opÅ¡ti
principi / Midhat Šamić. - 9. izd. Sarajevo : Svjetlost, 2003
000008686 26.12. Å AMIĆ, Midhat: Kako nastaje nauÄno
djelo : uvođenje u metodologiju i
8686
tehniku nauÄnoistraživaÄkog rada : opÅ¡ti
principi / Midhat Šamić. - 9. izd. Sarajevo : Svjetlost, 2003
BJ
P
512000942
000008687 26.12. Å AMIĆ, Midhat: Kako nastaje nauÄno
djelo : uvođenje u metodologiju i
8687
tehniku nauÄnoistraživaÄkog rada : opÅ¡ti
principi / Midhat Šamić. - 9. izd. Sarajevo : Svjetlost, 2003
BJ
P
512000942
000008688 26.12. Å AMIĆ, Midhat: Kako nastaje nauÄno
djelo : uvođenje u metodologiju i
8688
tehniku nauÄnoistraživaÄkog rada : opÅ¡ti
principi / Midhat Šamić. - 9. izd. Sarajevo : Svjetlost, 2003
BJ
P
512000942
000008689 26.12. QUINTILIANUS, Marcus Fabius:
Obrazovanje govornika : odabrane strane 8689
/ Marko Fabije Kvintilijan. - [2. izd.].
- Sarajevo : "Veselin Masleša", 1985. (Biblioteka Žarišta ; knj. 2)
BJ
P
26380039
000008690 26.12. QUINTILIANUS, Marcus Fabius:
Obrazovanje govornika : odabrane strane 8690
/ Marko Fabije Kvintilijan. - [2. izd.].
- Sarajevo : "Veselin Masleša", 1985. (Biblioteka Žarišta ; knj. 2)
BJ
P
26380039
000008691 26.12. QUINTILIANUS, Marcus Fabius:
Obrazovanje govornika : odabrane strane 8691
/ Marko Fabije Kvintilijan. - [2. izd.].
- Sarajevo : "Veselin Masleša", 1985. (Biblioteka Žarišta ; knj. 2)
BJ
P
26380039
000008692 26.12. QUINTILIANUS, Marcus Fabius:
BJ
P
26380039
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Obrazovanje govornika : odabrane strane 8692
/ Marko Fabije Kvintilijan. - [2. izd.].
- Sarajevo : "Veselin Masleša", 1985. (Biblioteka Žarišta ; knj. 2)
000008693 29.12. UPOREDNA iskustva lokalnih
samouprava / [prevodioci Branka i
8693
Charles Robertson]. - Beograd : Magna
agenda, 2002
BJ
K
178085895
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008694 29.12. UPOREDNA iskustva lokalnih
BJ
K
178085895
samouprava / [prevodioci Branka i
8694
Charles Robertson]. - Beograd : Magna
agenda, 2002
000008695 29.12. UPOREDNA iskustva lokalnih
samouprava / [prevodioci Branka i
8695
Charles Robertson]. - Beograd : Magna
agenda, 2002
BJ
K
178085895
000008696 29.12. PUSIĆ, Eugen: Nauka o upravi / Eugen B J
Pusić. - 12. izmijenjeno i dop. izd. - 8696
Zagreb : Å kolska knjiga, 2002
P
1439406
000008697 29.12. PUSIĆ, Eugen: Nauka o upravi / Eugen B J
Pusić. - 12. izmijenjeno i dop. izd. - 8697
Zagreb : Å kolska knjiga, 2002
P
1439406
000008698 29.12. PUSIĆ, Eugen: Nauka o upravi / Eugen B J
Pusić. - 12. izmijenjeno i dop. izd. - 8698
Zagreb : Å kolska knjiga, 2002
P
1439406
000008699 29.12. PEČUJLIĆ, Miroslav: Metodologija
druÅ¡tvenih nauka / Miroslav PeÄujlić, 8699
Vladimir Milić. - Beograd : Službeni
list SFRJ, 1991. - (Univerzitetski
udžbenici)
BJ
K
3985679
000008700 29.12. PEČUJLIĆ, Miroslav: Metodologija
druÅ¡tvenih nauka / Miroslav PeÄujlić, 8700
Vladimir Milić. - Beograd : Službeni
list SFRJ, 1991. - (Univerzitetski
BJ
K
3985679
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
udžbenici)
000008701 29.12. BLAGOJEVIĆ, Slobodan M.:
Metodologija prava / Slobodan M.
8701
Blagojević. - Beograd : Službeni list,
1997
BJ
K
125379335
000008702 29.12. BLAGOJEVIĆ, Slobodan M.:
Metodologija prava / Slobodan M.
8702
Blagojević. - Beograd : Službeni list,
1997
BJ
K
125379335
000008703 29.12. KENNEDY, Paul: Uspon i pad velikih
sila : ekonomska promena i ratovanje od 8703
1500. do 2000. godine / Pol Kenedi. - 2.
izd. - Podgorica : CID ; Beograd :
Službeni list SCG, 2003. - (Biblioteka
Sinteze)
BJ
K
106471692
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008704 29.12. KENNEDY, Paul: Uspon i pad velikih B J
K
106471692
sila : ekonomska promena i ratovanje od 8704
1500. do 2000. godine / Pol Kenedi. - 2.
izd. - Podgorica : CID ; Beograd :
Službeni list SCG, 2003. - (Biblioteka
Sinteze)
000008705 27.12. TRIDESET godina Zakona o
BJ
obligacionim odnosima : de lege lata i 8705
de lege ferenda : (zbornik radova) /
priredio Radovan D. Vukadinović. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
P
000008706 29.12. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
8706
Radovan D. Vukadinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Centar za
pravo Evropske unije, 2008
000008707 29.12. NAUČNI skup Kako do zaštite
154665228
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
154324748
512319920
identiteta srpskog naroda u
8707
Crnoj Gori (2008 ; Podgorica): NauÄni
skup Kako do zaštite identiteta srpskog
naroda u Crnoj Gori : zbornik radova,
Podgorica, 7. i 8. maja 2008 /
[organizator Srpsko narodno vijeće Crne
Gore. - Podgorica : Književna zadruga
Srpskog narodnog vijeća Crne Gore, 2008
000008708 30.12. PAVLOVIĆ, Marko: Pravna
BJ
evropeizacija Srbije : 1804-1914 / Marko 8708
Pavlović. - Kragujevac : Pravni fakultet
: Pogledi, 2008
000008709 31.12. TEMATSKI nauÄni skup
MaloljetniÄka delikvencija kao
8709
oblik društveno
neprihvatljivog ponašanja
mladih (2008 ; Banja Luka):
MaloljetniÄka delikvencija kao oblik
društveno neprihvatljivog ponašanja
mladih : [zbornik radova] : (Banja Luka,
19-20. novembra 2008. godine) / [glavni
i odgovorni urednik Ljubinko Mitrović].
- Banja Luka : Visoka škola unutrašnjih
poslova, 2008
BJ
P
P
153658380
512320432
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008710 31.12. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
BJ
P
512320944
skup MeÄ‘unarodno kriviÄno
8710
pravo i ljudske slobode (2008
; Tara): Tematski meÄ‘unarodni nauÄni
skup MeÄ‘unarodno kriviÄno pravo i
ljudske slobode : Tara, od 14. do 18.
maja 2008. godine / [organizator]
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
= International CriminalLaw Association.
- Beograd : Udurženje za međunarodno
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
kriviÄno pravo : Intermex, 2008
000008711 07.10. ATANACKOVIĆ, Dragoljub: Penologija / B J
Dragoljub Atanacković. - Beograd :
8711
NauÄna knjiga, 1988
P
512127381
izgubljeno
000008712 09.01. EKONOMIJA korupcije : međunarodni
priruÄnik / urednik Sjuzan Rouz-Ejkerman. 8712
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Društvena misao ; knj. 2)
BJ
P
148358668
000008713 09.01. EKONOMIJA korupcije : međunarodni
priruÄnik / urednik Sjuzan Rouz-Ejkerman. 8713
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Društvena misao ; knj. 2)
BJ
P
148358668
000008714 09.01. EKONOMIJA korupcije : međunarodni
priruÄnik / urednik Sjuzan Rouz-Ejkerman. 8714
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Društvena misao ; knj. 2)
BJ
P
148358668
000008715 09.01. PETROVIĆ, Zdravko: Naknada štete
zbog smrti, telesne povrede ili
8715
oštećenja zdravlja / Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ) : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ) : Otvoreni regionalni fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma : =
Open regional Fund for South East Europe
- Legal Reform, 2008
BJ
P
150474252
000008716 09.01. SEMIĆ, Marjana: Obrazovanje za sve / B J
Marjana Semić. - Beograd : Beoštampa : 8716
Fakultet za medije i komunikaciju
Univerziteta Singidunum, 2008
P
149987340
000008717 09.01. ANSARI, Hamid: Pripovest o buđenju : B J
osvrt na ideološku, intelektualnu i
8717
politiÄku biografiju imama Homeinija (od
rođenja do preseljenja na drugi svet) /
Hamid Asnari. - 1. izd. - Beograd :
Kulturni centar I. R. Irana, 2008
P
152084492
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--000008718 09.01. SIMOVIĆ-Hiber, Ivana: Sistem
rasprava o ideji vladavine prava,
8718
osnovama kriviÄnog zakona, pojmu
zloÄinaÄke grupe i internacionalizaciji
kriviÄnog prava / Ivana Simović-Hiber. Beograd : Institut za kriminoloÅ¡ka i
sociološka istraživanja, 2007
BJ
K
144150284
000008719 09.01. SIMOVIĆ-Hiber, Ivana: Sistem
rasprava o ideji vladavine prava,
8719
osnovama kriviÄnog zakona, pojmu
zloÄinaÄke grupe i internacionalizaciji
kriviÄnog prava / Ivana Simović-Hiber. Beograd : Institut za kriminoloÅ¡ka i
sociološka istraživanja, 2007
BJ
K
144150284
000008720 09.01. SIMOVIĆ-Hiber, Ivana: Sistem
rasprava o ideji vladavine prava,
8720
osnovama kriviÄnog zakona, pojmu
zloÄinaÄke grupe i internacionalizaciji
kriviÄnog prava / Ivana Simović-Hiber. Beograd : Institut za kriminoloÅ¡ka i
sociološka istraživanja, 2007
BJ
K
144150284
000008721 09.01. SIMOVIĆ-Hiber, Ivana: Sistem
rasprava o ideji vladavine prava,
8721
osnovama kriviÄnog zakona, pojmu
zloÄinaÄke grupe i internacionalizaciji
kriviÄnog prava / Ivana Simović-Hiber. Beograd : Institut za kriminoloÅ¡ka i
sociološka istraživanja, 2007
BJ
K
144150284
000008722 09.01. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
skup Primena međunarodnog
8722
kriviÄnog prava - organizovani
kriminal (2007 ; Tara): Tematski
meÄ‘unarodni nauÄni skup Primena
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava organizovani kriminal, Tara, od 16. do
20. maja 2007. godine / [organizator]
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
= International Criminal Law Association.
- Beograd : Udruženje za međunarodno
kriviÄno pravo : Intermex, 2007
000008723 09.01. UGOVORI građanskog prava :
objašnjenja, obrasci, sudska praksa,
8723
propisi iz stvarnog, porodiÄnog,
naslednog i autorskog prava / priredio
Milan R. Obradović. - 1. izd. - Beograd
: Poslovni biro, 2008
000008724 09.01.
BJ
BJ
KONCESIJE po BOT modelu / Branislav B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
139841548
147108620
P
146886151
Ivković ... [et al.]. - Novi Sad :
Prometej, 1999
8724
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008725 09.01. ANTEVSKI, Miroslav: Regionalna
BJ
P
145941260
ekonomska integracija u Evropi /
8725
Miroslav Antevski. - Beograd : M.
Antevski, 2008
000008726 10.01. METODOLOGIJA društvenih nauka /
uvodnu raspravu napisao i zbornik
8726
tekstova priredio Miroslav PeÄujlić. 3. izd. - Beograd : Savremena
administracija, 1980
BJ
P
47342855
000008727 10.01. METODOLOGIJA društvenih nauka /
uvodnu raspravu napisao i zbornik
8727
tekstova priredio Miroslav PeÄujlić. Beograd : Službeni list SFRJ, 1976
BJ
P
512786105
000008728 10.01. METODOLOGIJA društvenih nauka /
uvodnu raspravu napisao i zbornik
8728
tekstova priredio Miroslav PeÄujlić. Beograd : Službeni list SFRJ, 1976
BJ
P
512786105
000008729 10.01. SLAVNIĆ, Jovan: Pravni poslovi u
spoljnoj trgovini / Jovan Slavnić. 8729
2.izd. - Beograd : NauÄna knjiga : ViÅ¡a
Å¡kola za ekonomiju i informatiku, 1990
BJ
P
000008730 10.01. PARIVODIĆ, Milan S.: Pravo
BJ
međunarodnog franšizinga / Milan S.
8730
Parivodić. - Beograd : Službeni glasnik,
2003
000008731 10.01. BESAROVIĆ, Vesna: Intelektualna
svojina. Knj. 2, Međunarodni ugovori / 8731
Vesna Besarović, Blagota Žarković. Beograd : Dosije, 1999
000008733 09.01. JOVANOVIĆ, Mihajlo: Branio sam
P
BJ
000008732 10.01. MARKOVIĆ, Božidar S.: O pravednom
pravu / Božidar S. Marković. - Novi Sad 8732
: Visio Mundi Academic Press, 1993. - (
Edicija "Universitas" ; knj. 3)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
677644
107165708
P
BJ
159691783
P
P
68090887
29451532
nesrećne ljude : advokatske priÄe. Knj. 8733
2 / [Mihajlo Jovanović]-Džaril. Beograd : Srempublik, 1994
000008734 09.01. MANDIĆ, Ljubica: Neblagovremena
BJ
žalba u vanparniÄnom postupku / Ljubica 8734
Mandić. - Beograd : Zadužbina Andrejević
, 2001. - (Posebna izdanja ; 28)
P
177047303
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008735 09.01. LUKIĆ, Radomir D.: Sociologija
BJ
P
421916
morala : primljeno na XI skupu Odeljenja 8735
društvenih nauka, 6. XI 1973, po prikazu
autora / Radomir Lukić. - Beograd :
Srpska akademija nauka i umetnosti, 1974.
- (Posebna izdanja ; knj. 478 ; knj. 75)
000008736 10.01. PRŽIĆ, Ilija A.: Izdavanje krivaca u B J
međunarodnom pravu / Ilija A. Pržić. - 8736
Beograd : Jugoslovensko udruženje za
međunarodno pravo, 1934. - (Biblioteka
Jugoslovenskog udruženja za međunarodno
pravo ; 15)
P
132591367
000008737 10.01. USUD nepodobnosti : sporovi, suđenja B J
i izgoni Božidara Todorovića / priredio 8737
Jovica Trkulja. - 1. izd. - Beograd :
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2006. - (Biblioteka Dosije ; 3)
P
134927628
000008738 10.01. ÄORÄEVIĆ, Jovan: Eseji o politici i B J
kulturi / Jovan ÄorÄ‘ević. - Beograd : 8738
Savremena administracija, 1981
000008739 13.01. KOSTIĆ, Lazo M.: Ustavno pravo /
BJ
Lazo M. Kostić. - Beograd ; Zemun :
8739
Srpska radikalna stranka : ZIPS, 2000. (Sabrana dela prof. dr Laze M. Kostića ;
t. 1)
000008740 10.01.
STANDARDI i mehanizmi za postizanje B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
40864519
P
160058375
P
100706572
rodne ravnopravnosti u demokratskim
8740
zemljama / [uredila] Zorica Mršević. 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd
: OSCE - Organizacija za bezbednost i
saradnju, Misija OEBS-a pri Saveznoj
Republici Jugoslaviji, 2002
000008741 10.01. PETRUÅ IĆ, Nevena: VanparniÄni
postupak za deobu / Nevena Petrušić. - 8741
Beograd : Zadužbina Andrejević, 1997. (Biblioteka Dissertatio ; 33)
BJ
000008742 10.01. USLOVI za realizaciju prometa roba i B J
usluga u pravu Evropske unije i
8742
jugoslovenskom pravu / autori Dijana
Marković-Bajalović ... [et al.]. Beograd : Institut za uporedno pravo,
2001. - (Monografija ; 137 ; 1)
000008743 10.01. TOMIĆ, Zoran R.: Upravno pravo :
sistem / Zoran R. Tomić. - 3.,
8743
novelirano i prošireno izd. - Beograd :
Službeni list SRJ, 1998
P
122518023
P
BJ
180837383
P
138653703
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008744 10.01. MIRIĆ, Jovan: Demokracija u
BJ
P
129800455
postkomunistiÄkim druÅ¡tvima : primjer 8744
Hrvatske / Jovan Mirić. - Zagreb :
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 1996.
- (Biblioteka Politea)
000008745 10.01. BUTUROVIĆ, Jovan Lj.: Produženo
kriviÄno delo / Jovan Lj. Buturović. - 8745
Beograd : Privredna Å¡tampa, 1980
000008746 10.01. ROCA, Zoran: Demografsko-ekološki
slom : mit o demografskoj eksploziji i 8746
ekološkoj katastrofi / Zoran Roca. Zagreb : "August Cesarec", 1987. - (
Suvremene teme)
BJ
BJ
000008747 10.01. DAMJANOVIĆ, Mijat: Izazovi modernoj
upravi i upravljanju / Mijat Damjanović, 8747
Snežana ÄorÄ‘ević. - [1. izd.]. - Beograd
: Timit : Pravni fakultet : Fakultet
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
P
38583303
42798855
P
38692620
politiÄkih nauka : Institut za politiÄke
studije, 1995
000008748 14.01. IMAMOVIĆ, Mustafa: Bilješke o
razvitku i metodu historijsko-pravne
8748
nauke / Mustafa Imamović. - Sarajevo :
autor, 2008
BJ
P
17083910
000008749 14.01. DELO Slobodana Jovanovića u svom
vremenu i danas : referati sa nauÄnog 8749
skupa održanog 5. i 6. juna 1991. godine
/ urednik Stevan VraÄar. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta, 1991
BJ
P
25113100
000008750 14.10. CARBONNIER, Jean: Pravna sociologija B J
/ Žan Karbonije. - Sremski Karlovci ; 8750
Novi Sad : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića ; Titograd : CIID, 1992. - (
Biblioteka Nomos)
P
21150983
000008751 14.01. JAY, Martin: DijalektiÄka
BJ
imaginacija : povijest Frankfurtske
8751
Å¡kole i Instituta za socijalno
istraživanje : 1923-1950 / Martin Džej.
- Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Globus
, 1982. - (Biblioteka Etos ; 2)
000008752 14.01. GLENY, Misha: Balkan 1804-1999. :
nacionalizam, rat i velike sile. Deo 1 / 8752
Miša Gleni. - Beograd : B92, 2001. - (
Samizdat FreeB92 ; 14/1)
P
22832135
BJ
P
172812039
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008753 14.01. BLAGOJEVIĆ, Borislav T.: Međunarodno B J
P
9447175
privatno pravo : sukob (izbor) zakona 8753
kod građansko-pravnih odnosa sa
elementom inostranosti / Borislav T.
Blagojević. - Beograd : NauÄna knjiga,
1950
000008754 14.01. SIMIĆ, Dragan: Pozitivan mir :
BJ
shvatanja Johana Galtunga / Dragan Simić. 8754
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
66290183
- Beograd : Akademija Nova : Arhiv
Kljakić, 1993. - (Sveske Arhiva ; knj.
10)
000008755 14.01. PRAVNA država u antici : pro et
contra / [urednik Sima Avramović]. 8755
Beograd : Savet projekta Konstituisanje
Srbije kao pravne države : Centar za
publikacije Pravnog fakulteta
Univerziteta, 1998. - (Biblioteka Srbija
- pravna država ; knj. 26)
000008756 14.01. MORENO, Jakov L.: Osnovi
sociometrije / Jakov L. Moreno. 8756
Beograd : Savremena Å¡kola, 1962
000008757 21.01. COUNCIL of Europe(Strasbourg):
Zbornik pravnih instrumenata Saveta
8757
Evrope u vezi sa medijima / Council of
Europe = Conseil de l'Europe. - Beograd
: Sprint, 2002. - (Serija izdanja Saveta
Evrope o medijima ; br. 2)
BJ
P
BJ
59782914
P
BJ
133308423
P
000008758 19.01. DIGI, Leon: Preobražaji javnog prava B J
/ Leon Digi. - Beograd : IzdavaÄka
8758
knjižarnica Gece Kona, 1929. - (
Biblioteka javog prava)
28572687
P
12643591
000008759 14.01. VUKSANOVIĆ, Vladeta: O pojmu pravnog B J
poretka i države / Vladeta Vuksanović. - 8759
Beograd : Francusko-srpska knjižara,
1931
P
30180871
000008760 19.01. MARTINAC, Borivoj M.: Pravo i država B J
u normativnoj doktrini Feliksa Å omla / 8760
Borivoj M. Martinac. - Beograd :
[Å tamparija "Mlada Srbija"], 1938
P
12961804
000008761 14.01. JOVANOVIĆ, Slobodan: Ustavno pravo
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / 8761
Slobodan Jovanović. - Beograd :
IzdavaÄka knjižarnica Gece Kona, 1924
P
512160680
BJ
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008762 14.01. KOSTIĆ, Laza M.: Administrativno
BJ
P
40495111
pravo Kraljevine Jugoslavije. Knj. 2, 8762
Delatnost uprave / Laza M. Kostić. Beograd : G. Kon, 1936
000008763 19.01. ŽIVANOVIĆ, Toma: Osnovi kriviÄnog
123075079
prava Kraljevine Jugoslavije : opšti deo 8763
. Knj. 2. 2, Krivac. 3, KriviÄna
sankcija / od Tome Živanovića. - 1-3.
potpuno prerađeno i znatno dopunjeno
izd. - Beograd : [b. i.], 1937
000008764 14.10. ZLATIBORSKI pravniÄki dani ;
2009 ; Zlatibor)(12: Socijalna prava i 8764
ekonomska kriza : zbornik radova sa
Savetovanja pravnika / Dvanaesti
Zlatiborski pravniÄki dani, Zlatibor,
1.-3. oktobar 2009. - Beograd :
Udruženje za radno pravo i socijalno
osiguranje Srbije : Intermex, 2009
BJ
BJ
P
P
169756428
000008765 14.10. DOBRA praksa u radu etiÄkih odbora / B J
urednik Slobodan Janković. - Kragujevac 8765
: Medicinski fakultet, 2009
P
170138892
000008766 16.01. PRISTUP pravosuđu - instrumenti za
implementaciju evropskih standarda u
8766
pravni sistem Republike Srbije :
tematski zbornik radova. Knj. 4 /
[urednik Nevena Petrušić]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2008
P
154487564
BJ
000008767 19.01. KRIZA pravnog sistema / [urednik
BJ
Vesna Äukić]. - Beograd : Centar za
8767
marksizam univerziteta, 1990
P
422924
000008768 19.01. KOŠUTIĆ, Budimir: Sudska presuda kao B J
izvor prava / Budimir Košutić. - Beograd 8768
: Savremena administracija, 1973. - (
Monografije ; 77)
P
000008769 14.10. POÄŒUÄŒA, Milan: Naknada nematerijalne B J
147033868
Å¡tete zbog pretrpljenog straha / Milan 8769
PoÄuÄa. - Novi Sad : Privredna akademija
, 2008
000008770 21.01. IZMEÄU autoritarizma i demokratije : B J
Srbija, Crna Gora, Hrvatska. Knj. 1,
8770
Institucionalni okvir / [urednici
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
26193167
P
P
184107783
Dragica Vujadinović ... et al.]. Beograd : CEDET [Centar za demokratsku
tranziciju], 2002
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008771 21.01. MATJEZ, Alber: Francuska revolucija B J
P
41358599
/ Alber Matjez. - Beograd : Prosveta, 8771
1948
000008772 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8772
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008773 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8773
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008774 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8774
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008775 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8775
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008776 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8776
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008777 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8777
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000008778 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8778
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008779 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8779
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008780 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
K
153614348
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8780
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
000008781 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8781
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008782 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8782
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008783 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8783
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008784 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8784
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
K
153614348
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Monografije ; 1)
000008785 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8785
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008786 06.02. SOKOVIĆ, Snežana: Izvršenje
BJ
kriviÄnih sankcija / Snežana Soković. - 8786
Kragujevac : Pravni fakultet ; Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 1)
K
153614348
000008787 10.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : opšti deo / Bora
8787
Čejović. - Kragujevac : Lion Mark, 2008
BJ
K
149296140
000008788 10.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : opšti deo / Bora
8788
Čejović. - Kragujevac : Lion Mark, 2008
BJ
K
149296140
000008789 10.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : posebni deo / Bora
8789
Čejović. - 3. izd. - Kragujevac : Lion
Mark, 2008
BJ
K
149970188
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008790 10.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
BJ
K
149970188
sudskoj praksi : posebni deo / Bora
8790
Čejović. - 3. izd. - Kragujevac : Lion
Mark, 2008
000008791 10.02. PAVLOVIĆ, Marko: Pravna
BJ
evropeizacija Srbije : 1804-1914 / Marko 8791
Pavlović. - Kragujevac : Pravni fakultet
: Pogledi, 2008
000008792
PAVLOVIĆ, Marko: Pravna
BJ
evropeizacija Srbije : 1804-1914 / Marko 8792
Pavlović. - Kragujevac : Pravni fakultet
: Pogledi, 2008
000008793 10.02. PAVLOVIĆ, Marko: Pravna
BJ
evropeizacija Srbije : 1804-1914 / Marko 8793
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
153658380
153658380
P
153658380
Pavlović. - Kragujevac : Pravni fakultet
: Pogledi, 2008
000008794 10.02. PAVLOVIĆ, Marko: Pravna
BJ
evropeizacija Srbije : 1804-1914 / Marko 8794
Pavlović. - Kragujevac : Pravni fakultet
: Pogledi, 2008
000008795 12.02. KANDIKJAN, Vladimir: Ekonomika :
vtor del - makroekonomika / Vladimir
8795
Kandikjan. - Skopje : Praven fakultet
"Justinijan Prvi", 2007
P
BJ
000008796 12.02. ÄUROVIĆ, Radomir: MeÄ‘unarodno
trgovinsko pravo : opšti deo / Radomir 8796
Äurović, Aleksandar Lj. Ćirić. - 1. izd.
- Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2005
153658380
P
BJ
000008797 07.10. KORAJLIĆ, Nedžad: HeuristiÄka
kriminalistika / Nedžad Korajlić, Driton 8797
Muharremi. - Travnik : Univerzitet, 2011
512322480
K
BJ
P
121564940
18698758
000008798 13.02. PUHAN, Ivo: Rimsko pravo / Ivo Puhan. B J
- 4. izd. - Skopje : Praven fakultet
8798
"justinijan Prvi", 2008
P
512322736
000008799 02.03. VARGA, Siniša: Pravo konkurencije /
Siniša Varga. - 2. izmenjeno i dopunjeno 8799
izd. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije : Prometej, 2007
P
226005255
BJ
000008800 02.03. KRIMINAL, javni red i ljudska prava. B J
- Beograd : Fond za otvoreno društvo, 8800
2006
K
128271116
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008801 02.03. ČULINOVIĆ Herc, Edita: Ugovorno
BJ
P
512325552
osiguranje tražbina yalaganjem pokretnih 8801
stvari bez predaje stvari u posijed
vjerovnika / Edita ÄŒulinović herc. Rijeka : Pravni fakultet SveuÄiliÅ¡ta u
Rijeci, 1998
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000008802 02.03. KRIVOKAPIĆ, Boris: Zaštita manjina u B J
međunarodnom i uporednom pravu. Knj. 3, 8802
Zaštita manjina u nacionalnim porecima
država / Boris Krivokapić. - Beograd :
Ministarstvo za ljudska i manjinska
prava Srbije i Crne Gore, 2004
000008803 02.03. MIKAVICA, Dejan: Mihailo Polit
BJ
DesanÄić : voÄ‘a srpskih liberala u
8803
Austrougarskoj / Dejan Mikavica. - Novi
Sad : Stylos, 2007. - (Monografije ;
knj. 44)
000008804 02.03. HASANBEGOVIĆ, Jasminka: Topika i
pravo : znaÄaj obnove misli o topici za 8804
određivanje prirode i osobenosti pravnog
rasuÄ‘ivanja / Jasminka Hasanbegović. Beograd : VojnoizdavaÄki zavod ;
Podgorica : CID, 2005. - (Pravna
biblioteka). - (Redakcija Vojna knjiga ;
knj. 1437)
BJ
000008806 02.03. MLADENOVIĆ, SrÄ‘an: PreduzetniÄki
vodiÄ kroz pravo / SrÄ‘an Mladenović. - 8806
Kragujevac : Bussiness Start-up centre,
2008
225208839
P
BJ
BJ
512414373
P
P
BJ
000008808 02.03. MILOÅ EVIĆ-ÄorÄ‘ević, Jasna: ÄŒovek o
149237516
naciji : shvatanje nacionalnog
8808
identiteta u Srbiji / Jasna
MiloÅ¡ević-ÄorÄ‘ević. - Beograd : Institut
za politiÄke studije, 2008
COBISS K o o p e r a t i v a n
114541324
P
000008805 02.03. HASANBEGOVIĆ, Jasminka: Perelmanova
132857868
pravna logika kao nova retorika /
8805
Jasminka Hasanbegović. - 2. izd. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
2006. - (Biblioteka Monografije ; 5)
000008807 14.10. DIMITRIJEVIĆ, Vojin: Međunarodne
organizacije / Vojin Dimitrijević, Obrad 8807
RaÄić. - 5. izd. [i. e. 1. izd. u izd.
Pravnog fakulteta Univerziteta Union i
Službenog glasnika, Beograd]. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union :
Službeni glasnik, 2011. - (Biblioteka
Udžbenici ; 36)
P
150602252
P
BJ
184203788
P
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008809 03.03. ÄŒEJOVIĆ, Bora: MeÄ‘unarodno kriviÄno B J
K
136622860
pravo : opšti i posebni deo / Bora
8809
Čejović. - Beograd : Dosije, 2006
000008810 03.03. DIMITRIJEVIĆ, Duško:
BJ
Međunarodnopravno regulisanje teritorije 8810
država / Duško Dimitrijević. - Beograd :
Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
P
155334156
000008811 05.03. SIMONOVIĆ, Branislav: Kriminalistika B J
/ Branislav Simonović. - Kragujevac : 8811
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2004
K
112786188
000008812 23.03. SIMONOVIĆ, Branislav: Kriminalistika B J
/ Branislav Simonović. - Kragujevac : 8812
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2004
K
112786188
000008813 05.03. ÄORÄEVIĆ, SrÄ‘an: O Mitrovdanskom
ustavu / SrÄ‘an ÄorÄ‘ević. - Kragujevac : 8813
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2009
BJ
P
156275212
000008814 05.03. ÄORÄEVIĆ, SrÄ‘an: O Mitrovdanskom
ustavu / SrÄ‘an ÄorÄ‘ević. - Kragujevac : 8814
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2009
BJ
P
156275212
000008815 08.10. PERKO Šeparović, Inge: Izazovi
BJ
javnog menadžmenta, dileme javne uprave 8815
/ Inge Perko Šeparović. - Zagreb :
Golden marketing-TehniÄka knjiga, 2006.
- (Biblioteka Agenda Actualia ; knj. 1)
000008816 10.03. MIRJANIĆ, Željko: Socijalno pravo sa B J
osnovama prava / Željko Mirjanić,
8816
Snežana Savić. - Banja Luka : Filozofski
fakultet, 2003. - (Univerzitetska knjiga
)
000008817 10.03. MARKOVIĆ, Stojan: Administracija
Kraljevine Srbije : sa naroÄitim
8817
pogledom na nauku o državi i državnoj
upravi. Knj. 1, Opšti deo / napisao
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
2610094
K
O
471832
69675271
Stojan Marković. - U Beogradu : Štampa i
izdanje Kralj. srp. državne štamparije,
1893
000008818 10.03. GERŠIĆ, Gligorije: Priroda državine
i osnova njene pravne zaštite : sa
8818
kritiÄkim pogledom na naÅ¡ GraÄ‘anski
zakonik / napisao Gl. [Gligorije] Geršić.
- U Beogradu : Državna štamparija, 1885
BJ
O
134879751
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008819 10.03. PUSIĆ, Eugen: Upravni sistemi /
BJ
P
154417164
Eugen Pusić [i dr.]. - IV. izd. - Zagreb 8819
: "Narodne novine" : Prevni fakultet u
Zagrebu, 1988. - (Biblioteka udžbenici ;
131)
000008820 10.03. USTAVNI sud Republike Srbije
BJ
1963-2008. / priredila Bosa Nenadić. - 8820
Beograd : Ustavni sud Republike Srbije :
Službeni glasnik, 2009. - (Biblioteka
Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa ;
knj. 2)
P
155447052
000008821 10.03. RISTIVOJEVIĆ, Branislav: Odgovornost B J
za radnje potÄinjenog u meÄ‘unarodnom
8821
kriviÄnom pravu: komandna odgovornost /
Branislav Ristivojević. - Novi Sad : B.
Ristivojević, 2003
P
188029703
000008822 10.03. STOJANOVIĆ, Snežana R.: Finansiranje B J
Evropske unije / Snežana R. Stojanović. 8822
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Nauka ; knj. 13)
P
154497292
000008823 10.03. STOJANOVIĆ, Snežana R.: Finansiranje B J
Evropske unije / Snežana R. Stojanović. 8823
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Nauka ; knj. 13)
P
154497292
000008824 10.03. BRGULJAN, Vladimir: SpomeniÄko pravo B J
/ Vladimir Brguljan. - Beograd :
8824
RepubliÄki zavod za zaÅ¡titu spomenika
kulture, 2006
000008825 10.03. POVLAKIĆ, Meliha: Transformacija
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
131010828
512329904
stvarnog prava u Bosni i Hercegovini /
Meliha Povlakić. - Sarajevo : Pravni
fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2009.
- (Biblioteka Studije)
8825
000008826 10.03. IGNJATOVIĆ, Gordana: Legal English
Files 1 : intermediate Coursebook /
8826
Gordana Ignjatović. - 1. izd. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2009. - (English for Legal Purposes)
BJ
P
155192332
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008827 17.03. KA novom stvarnom pravu Srbije :
BJ
P
144786444
nacrt Zakonika o svojini i drugim
8827
stvarnim pravima : entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte. - Beograd :
Ministarstvo pravde Republike Srbije :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju ; = Belgrad : Ministerium der
Justiz Republik Serbien : Deutsche
Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, 2007
000008828 17.03. KA novom stvarnom pravu Srbije :
nacrt Zakonika o svojini i drugim
8828
stvarnim pravima : entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte. - Beograd :
Ministarstvo pravde Republike Srbije :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju ; = Belgrad : Ministerium der
Justiz Republik Serbien : Deutsche
Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, 2007
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
144786444
000008829 21.03. BEGOVIĆ, Boris: Ekonomija za
pravnike / Boris Begović, Miroljub
8829
Labus, Aleksandra Jovanović. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta, IzdavaÄki
centar, 2008. - (Biblioteka Udžbenici ;
36)
BJ
K
000008830 20.03. STANIVUKOVIĆ, Maja: Međunarodno
230778887
privatno pravo : posebni deo / Maja
8830
Stanivuković, Petar Äundić. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2008
000008831 20.03. STANIVUKOVIĆ, Maja: Praktikum za
međunarodno privatno pravo : opšti deo / 8831
Maja Stanivuković. - 4. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2007
154635276
BJ
P
BJ
P
226334471
000008832 21.03. PLANOJEVIĆ, Nina: Sticanje svojine
od nevlasnika / Nina Planojević. 8832
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
K
154715660
000008833 21.03. PLANOJEVIĆ, Nina: Sticanje svojine
od nevlasnika / Nina Planojević. 8833
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
K
154715660
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008834 21.03. PLANOJEVIĆ, Nina: Sticanje svojine B J
K
154715660
od nevlasnika / Nina Planojević. 8834
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
000008835 21.03. PLANOJEVIĆ, Nina: Sticanje svojine
od nevlasnika / Nina Planojević. 8835
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
K
154715660
000008836 21.03. PLANOJEVIĆ, Nina: Sticanje svojine
od nevlasnika / Nina Planojević. 8836
BJ
K
154715660
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
000008837 21.03. KOVAÄŒEK-Stanić, Gordana: PorodiÄno
237161991
pravo : partnersko, deÄje i starateljsko 8837
pravo / Gordana KovaÄek-Stanić. - 3.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2009
BJ
P
000008838 21.03. POPOVIĆ, Miodrag: Istorija srpske
književnosti. Knj. 1, Romantizam /
8838
Miodrag Popović. - [1. izd.]. - Beograd
: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
, 1985
BJ
P
512033173
000008839 21.03. POPOVIĆ, Miodrag: Istorija srpske
književnosti. Knj. 2, Romantizam /
8839
Miodrag Popović. - [1. izd.]. - Beograd
: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
, 1985
BJ
P
512096917
000008840 21.03. STOJANOVIĆ, Predrag Č.: Finansije
velikih gradova / Predrag Č. Stojanović. 8840
- Kraljevo : Ibarske novosti, 1989
BJ
K
512141461
000008841 21.03. STOJANOVIĆ, Predrag Č.: Finansije
velikih gradova / Predrag Č. Stojanović. 8841
- Kraljevo : Ibarske novosti, 1989
BJ
K
512141461
000008842 21.03. STOJANOVIĆ, Predrag Č.: Finansije
velikih gradova / Predrag Č. Stojanović. 8842
- Kraljevo : Ibarske novosti, 1989
BJ
K
512141461
000008843 21.03. STOJANOVIĆ, Predrag Č.: Finansije
velikih gradova / Predrag Č. Stojanović. 8843
- Kraljevo : Ibarske novosti, 1989
BJ
K
512141461
000008844 21.03. STOJANOVIĆ, Predrag Č.: Finansije
velikih gradova / Predrag Č. Stojanović. 8844
- Kraljevo : Ibarske novosti, 1989
BJ
K
512141461
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000008845 21.03. STOJANOVIĆ, Predrag Č.: Finansije
velikih gradova / Predrag Č. Stojanović. 8845
- Kraljevo : Ibarske novosti, 1989
BJ
K
512141461
000008846 21.03. INTROVIGNE, Massimo: Iluminati i
Sionski priorat : istina o tajnim
8846
druÅ¡tvima iz romana 'Da VinÄijev kod' i
'Anđeli i demoni' / Masimo Introvinje. Beograd : Narodna knjiga : Politika,
2006
BJ
P
133129996
000008847 21.03. PREÅ ERN, France: Pesmi in pisma /
France Prešern. - 1. izd. - Ljubljana : 8847
DZS, 2000. - (Zbirka Klasje ; IX)
BJ
P
512336048
000008848 21.03. MRVIĆ-Petrović, Nataša: Naknada
štete zbog neosnovanog lišenja slobode 8848
ili neosnovane osude / Nataša
Mrvić-Petrović, Zdravko M. Petrović. Beograd : Centar za mir i razvoj
demokratije, 2008
000008849 21.03. QUÈRÈ, Yves: Nauka kao uÄiteljica /
Iv Kere. - Beograd : Institut za
8849
nuklearne nauke "VinÄa", 2008
BJ
BJ
000008850 21.03. GERMINET, Robert: Inženjer kao
BJ
predvodnik demokratije / Rober Žermine. 8850
- Beograd : Institut za nuklearne nauke
"VinÄa", 2008
K
P
153123596
P
153160716
000008851 21.03. JOVAŠEVIĆ, Dragan: Pravni aspekti
izvrÅ¡enja kriviÄnih sankcija / Dragan 8851
Jovašević, Zoran Stevanović. - Beograd :
Institut za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2007
BJ
P
000008852 31.03. MIHALJČIĆ, Rade: Kraj Srpskog
carstva / Rade MihaljÄić. - Beograd : 8852
Srpska Å¡kolska knjiga : Knowledge, 2001.
- (Sabrana dela ; knj. 1)
BJ
K
140364556
000008853 31.03. MIHALJČIĆ, Rade: Lazar Hrebeljanović B J
180833031
: istorija, kult, predanje / Rade
8853
MihaljÄić. - Beograd : Srpska Å¡kolska
knjiga : Knowledge, 2001. - (Sabrana
dela ; knj.2)
000008854 31.03. MIHALJČIĆ, Rade: Junaci kosovske
legende / Rade MihaljÄić. - Beograd : 8854
Srpska Å¡kolska knjiga : Knowledge, 2001.
- (Sabrana dela ; knj. 3)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
147302412
180832775
K
K
180833287
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008855 31.03. MIHALJČIĆ, Rade: Izvorna vrednost
BJ
K
180833799
stare srpske graÄ‘e / Rade MihaljÄić. - 8855
Beograd : Srpska Å¡kolska knjiga :
Knowledge, 2001. - (Sabrana dela ; knj.
5)
000008856 31.03. MIHALJČIĆ, Rade: Vladarske titule
oblasnih gospodara : prilog vladarskoj 8856
ideologiji u starijoj srpskoj prošlosti
/ Rade MihaljÄić. - Beograd : Srpska
Å¡kolska knjiga : Knowledge, 2001. - (
Sabrana dela ; knj. 6)
BJ
000008857 31.03. MIHALJČIĆ, Rade: Srpska prošlost i
narodno sećanje / Rade MihaljÄić. 8857
Beograd : Srpska Å¡kolska knjiga :
Knowledge, 2001. - (Sabrana dela ; knj.
4)
K
BJ
180834055
K
180833543
000008858 31.03. STRATEGIJA reformi / urednici Zoran B J
Vacić, Boško Mijatović. - Beograd :
8858
Centar za liberalno-demokratske studije,
2003
K
105782284
000008859 31.03. STRATEGIJA reformi / urednici Zoran B J
Vacić, Boško Mijatović. - Beograd :
8859
Centar za liberalno-demokratske studije,
2003
K
105782284
000008860 31.03. BEGOVIĆ, Boris: Ekonomska analiza
korupcije / Boris Begović. - Beograd : 8860
Centar za liberalno-demokratske studije,
2007
BJ
K
140996620
000008861 31.03. BEGOVIĆ, Boris: Ekonomska analiza
korupcije / Boris Begović. - Beograd : 8861
Centar za liberalno-demokratske studije,
2007
BJ
K
140996620
000008862 31.03. BEGOVIĆ, Boris: Ekonomska analiza
korupcije / Boris Begović. - Beograd : 8862
Centar za liberalno-demokratske studije,
BJ
K
140996620
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
2007
000008863 31.03. REFORMA poreskog sistema / Boris
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8863
za liberalno-demokratske studije, 2003
BJ
K
109844748
000008864 31.03. REFORMA poreskog sistema. 2 / Boris B J
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8864
za liberalno-demokratske studije, 2004
K
117551884
000008865 31.03. REFORMA poreskog sistema. 2 / Boris B J
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8865
za liberalno-demokratske studije, 2004
K
117551884
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008866 31.03. KORUPCIJA u pravosuđu / Boris
BJ
K
116696588
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8866
za liberalno-demokratske studije, 2004
000008867 31.03. KORUPCIJA u pravosuđu / Boris
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8867
za liberalno-demokratske studije, 2004
BJ
K
116696588
000008868 31.03. REFORME u Srbiji : dostignuća i
izazovi / Mihail Arandarenko ... [i dr.]. 8868
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
BJ
K
150823180
000008869 31.03. REFORME u Srbiji : dostignuća i
izazovi / Mihail Arandarenko ... [i dr.]. 8869
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
BJ
K
150823180
000008870 31.03. KORUPCIJA u Srbiji pet godina
kasnije / Boris Begović ... [i dr.]. - 8870
Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2007
BJ
K
144279820
000008871 31.03. KORUPCIJA u Srbiji pet godina
kasnije / Boris Begović ... [i dr.]. - 8871
Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2007
BJ
K
144279820
000008872 31.03. POPOVIĆ, Danica: Ekonomski reÄnik za B J
novinare / Danica Popović. - 2. izd. - 8872
Beograd : Centar za
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
142069772
liberalno-demokratske studije, 2007
000008873 31.03. POPOVIĆ, Danica: Ekonomski reÄnik za B J
novinare / Danica Popović. - 2. izd. - 8873
Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2007
K
142069772
000008874 31.03. SAOBRAĆAJNE ekonomske politike /
Boris Begović ... [i dr.]. - Beograd : 8874
Centar za liberalno-demokratske studije,
2004
BJ
K
114131724
000008875 31.03. SAOBRAĆAJNE ekonomske politike /
Boris Begović ... [i dr.]. - Beograd : 8875
Centar za liberalno-demokratske studije,
2004
BJ
K
114131724
000008876 31.03. PRILOZI za javnu raspravu o
BJ
institucionalnim reformama u Srbiji / 8876
Zoran Vacić ... [i dr.]. - Beograd :
Centar za liberalno-demokratske studije,
2002
K
181364999
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008877 31.03. PRILOZI za javnu raspravu o
BJ
K
181364999
institucionalnim reformama u Srbiji / 8877
Zoran Vacić ... [i dr.]. - Beograd :
Centar za liberalno-demokratske studije,
2002
000008878 31.03. REFORMA poreskog sistema / Boris
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8878
za liberalno-demokratske studije, 2003
BJ
K
109844748
000008879 31.03. ANTIMONOPOLSKA politika u SR
Jugoslaviji : analiza postojećih
8879
tržišnih struktura i antimonopolskih
institucija / Boris Begović ... [i dr.].
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2002
BJ
P
181360903
000008880 31.03. ANTIMONOPOLSKA politika u SR
Jugoslaviji : analiza postojećih
8880
tržišnih struktura i antimonopolskih
BJ
P
181360903
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
institucija / Boris Begović ... [i dr.].
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2002
000008881 31.03. MIJATOVIĆ, Boško: Pojmovnik
liberalne demokratije / Boško Mijatović, 8881
Ilija VujaÄić, Tanasije Marinković. Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije : Službeni
glasnik, 2008. - (Biblioteka ReÄnici i
leksikografija)
BJ
K
148775180
000008882 31.03. MIJATOVIĆ, Boško: Kapitalizacija
BJ
penzijskog osiguranja / Boško Mijatović. 8882
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije : Službeni
glasnik, 2008
K
152013580
000008883 31.03. MIJATOVIĆ, Boško: Kapitalizacija
BJ
penzijskog osiguranja / Boško Mijatović. 8883
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije : Službeni
glasnik, 2008
K
152013580
000008884 31.03. MIJATOVIĆ, Boško: Pojmovnik
liberalne demokratije / Boško Mijatović, 8884
Ilija VujaÄić, Tanasije Marinković. Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije : Službeni
glasnik, 2008. - (Biblioteka ReÄnici i
leksikografija)
K
148775180
BJ
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008885 31.03. LOKALNI ekonomski razvoj / Boris
BJ
K
129297420
Begović ... [et al.]. - Beograd : Centar 8885
za liberalno-demokratske studije :
Stalna konferencija gradova i opština,
2006
000008886 31.03. LOKALNI ekonomski razvoj / Boris
Begović ... [et al.]. - Beograd : Centar 8886
za liberalno-demokratske studije :
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
129297420
Stalna konferencija gradova i opština,
2006
000008887 31.03. KRSTIĆ, Branislav: Avio-saobraćaj u
turbulencijama : neki elementi za
8887
formiranje vazduhoplovne politike /
Branislav Krstić, Ljiljana Stepanović. Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2004
BJ
K
114131980
000008888 31.03. KRSTIĆ, Branislav: Avio-saobraćaj u
turbulencijama : neki elementi za
8888
formiranje vazduhoplovne politike /
Branislav Krstić, Ljiljana Stepanović. Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2004
BJ
K
114131980
000008889 01.04. KORPORATIVNO upravljanje : pet
godina kasnije / Boris Begović ... [i 8889
dr.]. - Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
BJ
K
153213452
000008890 01.04. KORPORATIVNO upravljanje : pet
godina kasnije / Boris Begović ... [i 8890
dr.]. - Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
BJ
K
153213452
000008891 01.04. BOAZ, David: Libertarijanizam :
BJ
osnove / Dejvid Boaz. - Beograd : Centar 8891
za liberalno-demokratske studije, 2003
K
109227788
000008892 01.04. BOAZ, David: Libertarijanizam :
BJ
osnove / Dejvid Boaz. - Beograd : Centar 8892
za liberalno-demokratske studije, 2003
K
109227788
000008893 01.04. GRINFILD strane direktne investicije B J
u Srbiji / Boris Begović ... [et al.]. - 8893
Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
K
150001420
000008894 01.04. GRINFILD strane direktne investicije B J
u Srbiji / Boris Begović ... [et al.]. - 8894
Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
K
150001420
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008895 31.03. ANTIĆ, Oliver B.: PriruÄnik za
BJ
P
110436876
nasledno pravo / Oliver B. Antić, Dejan 8895
B. ÄurÄ‘ević. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 2003
000008896 31.03. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
skup - MeÄ‘unarodno kriviÄno
8896
pravo i ljudske slobode (2008
; Tara): Tematski meÄ‘unarodni nauÄni
skup - MeÄ‘unarodno kriviÄno pravo i
ljudske slobode / [organizator]
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
= International Criminal Law Association
: Tara, od 14. do 18. maja 2008. godine.
- Beograd : Udruženje za međunarodno
kriviÄno pravo : Intermex, 2008
BJ
P
148446220
000008897 31.03. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
skup Primena međunarodnog
8897
kriviÄnog prava - organizovani
kriminal (2007 ; Tara): Tematski
meÄ‘unarodni nauÄni skup Primena
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava organizovani kriminal, Tara, od 16. do
20. maja 2007. godine / [organizator]
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
= International Criminal Law Association.
- Beograd : Udruženje za međunarodno
kriviÄno pravo : Intermex, 2007
BJ
P
139841548
000008898 31.03. ILIĆ, Tomislav: Sudstvo i prava
BJ
Äoveka u Jugoslaviji / Tomislav Ilić. - 8898
Niš : Sven, 2008
000008899 31.03. JOVOVIĆ, Dejan: Međunarodne
finansijske institucije : položaj i
8899
interesi SR Jugoslavije / [autor Dejan
Jovović. - Beograd : Međunarodna
politika : Službeni list SRJ : Pravni
fakultet : Fakultet politiÄkih nauka :
Institut ekonomskih nauka : Institut za
međunarodnu politiku i privredu, 1997
P
BJ
146332172
P
121713671
000008900 01.04. VUKMIRICA, Vujo: Savremena ekonomija B J
i država / Vujo Vukmirica. - Beograd : 8900
Eksport-pres, 1980. - (Savremena
društvena misao)
P
47477255
000008901 01.04. MILISAVLJEVIĆ, Bojan: Nove mirovne
misije Organizacije ujedinjenih nacija / 8901
Bojan Milisavljević. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za publikacije :
P
142172172
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
Službeni glasnik, 2007. - (Biblioteka
Monografije ; 10)
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008902 01.04. ŽARKOVIĆ, Milan: KriviÄnoprocesni i B J
P
126861836
kriminalistiÄki aspekti uviÄ‘aja na mestu 8902
događaja / Milan Žarković. - Beograd :
M. Žarković, 2005
000008903 02.04. POLOŽAJ državnih univerziteta u
uporednom pravu / autori Boris
8903
Krivokapić ... [et al.]. - Beograd :
Institut za uporedno pravo, 2002. - (
Monografija ; 140)
000008904 02.04. POLITIÄŒKE stranke u Srbiji i
Evropska unija / Zoran Lutovac ... [et 8904
al.]. - Beograd : Friedrich Ebert
Stiftung : Fakultet politiÄkih nauka,
2007
BJ
BJ
K
P
140277772
000008905 02.04. PRIRUÄŒNIK o finansiranju na lokalnom B J
i regionalnom nivou : skup pravnih
8905
instrumenata Saveta Evrope sa uvodom
Keneta Dejvija / [prevod sa engleskog
Nada PanÄić, Mirko Lukić]. - Beograd :
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu :
Stalna konferencija gradova i opština,
2007
000008906 02.04. PARLAMENTARNI nadzor bezbednosnog
sektora : naÄela, mehanizmi i praksa / 8906
[urednik i glavni autor Hans Born]. Ženeva : Interparlamentarna unija ;
Beograd : Ženevski centar za Demokratsku
kontrolu oružanih snaga, 2003. - (
PriruÄnik za poslanike ; br. 5, 2003)
180835335
P
BJ
140822028
P
106818316
000008907 31.03. KA rodnom budžetiranju : vodiÄ /
BJ
priredila Tatjana Äurić Kuzmanović. - 8907
Novi Sad : Ženske studije i istraživanja
: Futura publikacije, 2007
P
221239303
000008908 02.04. MILETIĆ, Slobodan: Policijsko pravo
/ Slobodan Miletić. - Beograd :
8908
P
106786316
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Policijska akademija, 2003
000008909 31.03. DELIBAŠIĆ, Tomica: Pobijanje pravnih B J
radnji steÄajnog dužnika / Tomica
8909
Delibašić. - Beograd : T. Delibašić,
1999
000008910 31.03. ZAKONODAVSTVO na pragu promena :
izbor tekstova / [urednik Vesna
8910
Petrović]. - Beograd : Beogradski centar
za ljudska prava, 2001
P
BJ
143137031
P
172846343
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008911 02.04. BILANCA tranzicije : pravni vidiki B J
P
512067749
družbenih sprememb v Sloveniji in Srbiji 8911
v procesu tranzicije : zbornik
znanstvenih razprav s sreÄanja pravnih
fakulteta Univerze v Mariboru in
Univerze v Beogradu - MOST 2002 : pravni
vidici društvenih promena u Sloveniji i
Srbiji u procesu tranzicije : zbornik
nauÄnih rasprava sa susreta pravnih
fakulteta Univerziteta u Mariboru i
Univerziteta u Beogradu - MOST 2002 /
(ured.) Silvo Devetak in/i Jovica
Trkulja. - Maribor : Pravna fakulteta ;
Beograd : Pravni fakultet, 2004
000008912 02.04. PROTIĆ, Milan St.: Izneverena
revolucija : 5. oktobar 2000. / Milan 8912
St. Protić. - Beograd : Čigoja štampa,
2005
BJ
P
000008913 02.04. BATIĆ, Vladan: Dve Srbije : (Älanci, B J
komentari, politiÄka reagovanja
8913
2004-2006) / Vladan Batić. - 1. izd. Beograd : Beoštampa, 2007. - (Biblioteka
Dokumenti ; knj. 1)
000008914 02.04. VLAHOVIĆ, Dragan: Demokratska
pljaÄka Srbije : ekonomija destrukcije - 8914
primena u praksi / Dragan Vlahović. Beograd : Glas-info, 2005
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
120162828
P
136953356
P
120838412
000008915 02.04. LALIĆ, Borislav: Če Gevara : život,
smrt, legenda / Borislav Lalić. - 2.
8915
izd. - Beograd : Novosti, 2006
BJ
000008916 02.04. PERIĆ, Obrad: Zbornik radova :
BJ
kriviÄno pravo (opÅ¡ta problematika),
8916
maloletniÄko kriviÄno pravo, meÄ‘unarodno
kriviÄno pravo, privredno kriviÄno
pravo, istraživanja, autor o drugima,
drugi o autoru / Obrad Perić. - Beograd
: Dosije : Kriminološka sekcija srpskog
udruženja za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu, 2007
000008917 03.04. PEÅ IKAN, Mitar: Pravopis srpskoga
jezika / priredili Mitar Pešikan, Jovan 8917
Jerković, Mato Pižurica. - [Ekavsko]
Å¡kolsko izd. - Novi Sad : Matica srpska
; Beograd : Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, 1995
BJ
P
132230668
P
142542860
P
92081671
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008918 03.04. PEÅ IKAN, Mitar: Pravopis srpskoga
BJ
P
92081671
jezika / priredili Mitar Pešikan, Jovan 8918
Jerković, Mato Pižurica. - [Ekavsko]
Å¡kolsko izd. - Novi Sad : Matica srpska
; Beograd : Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, 1995
000008919 09.04. KOVAČEK-Stanić, Gordana: Legislativa B J
232486663
o ljudskoj reprodukciji uz biomedicinsku 8919
pomoć / Gordana KovaÄek-Stanić. - Novi
Sad : Pravni fakultet, Centar za
izdavaÄku delatnost, 2008
000008920 03.04. KLEIN, Shelley: Najveći zlotvori u
istoriji : žene / Šeli Klajn. - Beograd 8920
: Narodna knjiga - Alfa : Politika, 2004.
- (Biblioteka Posebna izdanja ; knj. br.
3)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
119017484
000008921 03.04. PRAVNI kapacitet Srbije za evropske B J
integracije : zbornik radova. Knj. 3 / 8921
priredio Stevan Lilić. - Beograd :
Pravni fakultet, IzdavaÄki centar, 2009.
- (Biblioteka Zbornici ; 8)
P
155182348
000008922 03.04. MEÄUNARODNO privatno pravo i zaÅ¡tita B J
stranih investitora : (zbornik radova) : 8922
(collection of papers) / priredila Maja
Kostić - Mandić. - Podgorica : Pravni
fakultet, 2008
P
13430032
000008923 09.04. PAJVANČIĆ, Marijana: Parlamentarno
pravo / Marijana PajvanÄić. - 2. izd. - 8923
Beograd : Fondacija Konrad Adenauer,
2008
P
154004236
BJ
000008924 09.04. ORLOVIĆ, Slobodan P.: NaÄelo podele
vlasti u ustavnom razvoju Srbije /
8924
Slobodan P. Orlović. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, IzdavaÄki centar,
2008. - (Biblioteka Monografije ; 24)
BJ
P
152224524
000008925 09.04. PAJVANČIĆ, Marijana: Pravni okvir
ravnopravnosti polova / Marijana
8925
PajvanÄić. - Novi Sad : Pokrajinski
zavod za ravnopravnost polova, 2008
BJ
P
230164231
000008926 11.04. VUJISIĆ, Dragan: Praktikum za
BJ
trgovinsko pravo / Dragan Vujisić. 8926
Kragujevac : D. Vujisić, 2004
000008927 11.04. LAZAREVSKA, Meri: Legal English :
(English in legal contexts) / Meri
8927
Lazarevska. - Skopje : Praven fakultet
"Justinijan Prvi", 2008
P
BJ
118857228
P
71490058
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008928 11.04. MICKOVIK, Dejan: Semejstvoto vo
BJ
P
1024014497
Evropa XVI-XXI vek / Dejan Mickovik. - 8928
Skopje : Blesok, 2008. - (Edicija Indra
; kn. 2)
000008929 11.04. ŽIVOJINOVIĆ, Dragica: Pravni položaj B J
156273420
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
nerođenog deteta / Dragica Živojinović. 8929
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
000008930 11.04. ŽIVOJINOVIĆ, Dragica: Pravni položaj B J
156273420
nerođenog deteta / Dragica Živojinović. 8930
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
K
000008931 11.04. ŽIVOJINOVIĆ, Dragica: Pravni položaj B J
156273420
nerođenog deteta / Dragica Živojinović. 8931
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
K
000008932 11.04. ŽIVOJINOVIĆ, Dragica: Pravni položaj B J
156273420
nerođenog deteta / Dragica Živojinović. 8932
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
K
000008933 11.04. ŽIVOJINOVIĆ, Dragica: Pravni položaj B J
156273420
nerođenog deteta / Dragica Živojinović. 8933
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
K
000008934 16.04. STOJANOVIĆ, Mijal: Radni sporovi :
SR NemaÄka, Austrija, Republika Italija, 8934
Republika Slovenija i Republika Srbija /
Mijal Stojanović. - Kragujevac : M.
Stojanović, 2007
BJ
P
142279180
000008935 16.04. STOJANOVIĆ, Mijal: Radni sporovi :
SR NemaÄka, Austrija, Republika Italija, 8935
Republika Slovenija i Republika Srbija /
Mijal Stojanović. - Kragujevac : M.
Stojanović, 2007
BJ
P
142279180
000008936 16.04. STOJANOVIĆ, Mijal: Radni sporovi :
SR NemaÄka, Austrija, Republika Italija, 8936
Republika Slovenija i Republika Srbija /
Mijal Stojanović. - Kragujevac : M.
Stojanović, 2007
BJ
P
142279180
000008937 16.04. STOJANOVIĆ, Mijal: Radni sporovi :
SR NemaÄka, Austrija, Republika Italija, 8937
Republika Slovenija i Republika Srbija /
Mijal Stojanović. - Kragujevac : M.
Stojanović, 2007
BJ
P
142279180
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008938 16.04. MIRČOV, Svetlana: Jovan N. Tomić : B J
P
139912204
bibliotekar i nauÄnik / Svetlana MirÄov. 8938
- Beograd : Narodna biblioteka Srbije,
2007. - (Edicija Teza ; knj. 2)
000008939 16.04. ŽIVKOVIĆ, Dragoljub S.: Istorija
filosofije u Srba. Knj. 1, Od Save do 8939
Dositeja / Dragoljub S. Živković. PanÄevo : Mali Nemo, 2004. - (Biblioteka
Filozofska istraživanja)
BJ
000008940 16.04. ĆURČIN, Mirjana: Sjaj građanske i
umetniÄke elite / Mirjana ĆurÄin. 8940
PanÄevo : Mali Nemo, 2003. - (Biblioteka
Kod zlatne ruže)
P
BJ
P
000008941 16.04. MILENKOVIĆ, Dragan: Japan za
BJ
poÄetnike / Dragan Milenković. - Beograd 8941
: Super Print : SJD "Beograd-Tokio",
2007. - (Biblioteka Moj Japan ; knj. 1)
000008944 21.04. IVANDA, Stipe: Javne ustanove /
Stipe Ivanda. - Osijek : Pravni fakultet 8944
SveuÄiliÅ¡ta Josipa Jurja Strossmayera,
2008
105234700
P
000008942 16.04. PERIĆ, Aleksandar: Savremena nauka o B J
jeziku : generativna sintaksa i
8942
semantika / Aleksandar Perić. - Beograd
: "Svetozar Marković", 1983
000008943 21.04. MARKOVIĆ Koder, ÄorÄ‘e: MitoloÅ¡ki
125868300
reÄnik / ÄorÄ‘e Marković Koder. 8943
Kragujevac : Narodna biblioteka "Vuk
Karadžić", 2005. - (Biblioteka Zbir ;
knj. 3)
114663692
141959180
P
18149888
BJ
BJ
P
P
512348592
000008945 22.04. KALIÄŒANIN, Predrag: Medicinska etika B J
i medicinsko pravo / Predrag KaliÄanin. 8945
- Beograd : Institut za mentalno
zdravlje, 1999
K
74132748
000008946 22.04. KALIÄŒANIN, Predrag: Medicinska etika B J
i medicinsko pravo / Predrag KaliÄanin. 8946
K
74132748
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
- Beograd : Institut za mentalno
zdravlje, 1999
000008947 22.04. KALIÄŒANIN, Predrag: Medicinska etika B J
i medicinsko pravo / Predrag KaliÄanin. 8947
- Beograd : Institut za mentalno
zdravlje, 1999
K
74132748
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008948 22.04. KALIÄŒANIN, Predrag: Medicinska etika B J
K
74132748
i medicinsko pravo / Predrag KaliÄanin. 8948
- Beograd : Institut za mentalno
zdravlje, 1999
000008949 27.04. POJEDINAC i država / [autori Veselin B J
Vukotić ... et al.]. - Beograd : Centar 8949
za ekonomska istraživanja Instituta
društvenih nauka, 2005
000008950 13.10. EVROPEIZACIJA Srbije : ljudska
BJ
prava, prava manjina i inkluzija Roma / 8950
[ureÄ‘ivaÄki odbor Jadranka JelinÄić,
Tamara LukÅ¡ić Orlandić, SrÄ‘an Äurović].
- Beograd : Fond za otvoreno društvo,
2008
000008951 29.04. KUNDAÄŒINA, Milenko: Akademsko
pisanje / Milenko KundaÄina, Veljko
8951
BanÄ‘ur. - Užice : UÄiteljski Fakultet,
2007
122691852
P
148027148
BJ
000008952 29.04. UZUNOV, VanÄo: Strategija i politika B J
na kreiranjeto konkurentnost na
8952
makedonskata ekonomija : mikro i makro
ekonomski determinanti na ekonomskiot
razvoj na Makedonija pri globalizacija
na svetskata ekonomija i integracija vo
Evropskata Unija / VanÄo Uzunov. Skopje : Praven fakultet, 2001
000008953 29.04. POLENAK-Akimovska, Mirjana: Izbor na B J
tekstovi od rimskoto pravo / Mirjana
8953
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
K
P
145336844
23097871
P
71596042
Polenak Akimovska, Vlado BuÄkovski. - 4.
izd. - Skopje : Praven fakultet
"Justinijan Prvi", 2008
000008954 06.05. NAUÄŒNI skup Od Caveat emptor
do Caveat venditor (2009 ;
8954
Kragujevac): Od Caveat emptor do
Caveat venditor : [zbornik referata sa
NauÄnog skupa održanog 7. maja 2009.
godine, na Pravnom fakultetu u
Kragujevcu u organizaciji Centra za
pravo transfera tehnologija Pravnog
fakulteta u Kragujevcu] / priredio
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Centar za pravo
transfera tehnologija, 2009
BJ
P
158309388
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008955 13.10. REFORMA sistema univerzitetskog
BJ
P
20028175
obrazovanja u Srbiji na pragu trećeg
8955
milenijuma : zbornik radova sa nauÄnog
skupa, Kragujevac, 16. i 17. maj 2000.
godine / [urednik Slobodan Tanasijević].
- Kragujevac : Univerzitet, 2000
000008956 06.05. ÄORÄEVIĆ, Nenad: Ostvarivanje
slobode veroispovesti i pravni položaj 8956
crkava i verskih zajednicau Republici
Srbiji / Nenad ÄorÄ‘ević. - Beograd :
Službeni glasnik, 2009. - (Biblioteka
Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa ;
knj. 1)
000008957 08.05. VOLONTERIZAM u sportu / Nebojša
Komnenić ... [et al.]. - Beograd :
8957
Sportski savez Srbije, 2009
000008958 11.05. PETRAŽICKIÃŽ, Lev IosifoviÄ: O
motivima ÄoveÄjih postupaka : posebno o 8958
etiÄkim motivima i njihovim podvrstama /
BJ
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
158015756
P
P
157326860
138548492
L. J. Petražicki. - Kragujevac : Pravni
fakultet, 2007
000008959 11.05. PETRAŽICKIÃŽ, Lev IosifoviÄ: O
motivima ÄoveÄjih postupaka : posebno o 8959
etiÄkim motivima i njihovim podvrstama /
L. J. Petražicki. - Kragujevac : Pravni
fakultet, 2007
000008960 11.05. LAPAŠ, Davorin: Međunarodne
nevladine organizacije kao subjekti
8960
međunarodnog prava / Davorin Lapaš. Zagreb : Pravni fakultet, 1999. - (
Monografije Pravnog fakulteta u Zagrebu)
BJ
BJ
000008961 12.05. MILENKOVIĆ-Kerković, Tamara:
Autonomni ugovori trgovinskog prava / 8961
Tamara Milenković-Kerković. - 1. izd. Niš : Ekonomski fakultet Univerziteta,
2008
000008962 12.05. DECENNIUM Moztanicense : zbornik
radova : = collected papers : deset
8962
godina rada Zavoda za kaznene znanosti
Mošćenice Pravnog fakulteta SveuÄiliÅ¡ta
u Rijeci / urednik Berislav Pavišić. Rijeka : Pravni fakultet, 2008. - (
Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti
Mošćenice)
000008963 12.05. VUJISIĆ, Dragan: Privredno pravo /
Dragan Vujisić. - Kragujevac : D.
8963
Vujisić, 2009
P
138548492
P
BJ
P
BJ
BJ
512359088
P
154486284
9158737
P
158515468
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008964 12.05. VUJISIĆ, Dragan: Privredno pravo / B J
P
158515468
Dragan Vujisić. - Kragujevac : D.
8964
Vujisić, 2009
000008965 13.05. DAVITKOVSKI, BorÄe: Upravni dogovori B J
/ BorÄe Davitkovski, Ana Pavlova-Daneva. 8965
- Skopje : Praven fakultet " Justinijan
prvi", 2009
000008966 14.05. TOMIĆ, Ivo M.: Pravno-logiÄke i
etiÄke studije / Ivo M. Tomić. 8966
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
77307402
17315334
Sarajevo : Pravni fakultet, 2009. - (
Biblioteka Studije)
000008967 15.05. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 11.
8967
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2005
BJ
P
000008968 15.05. MIJATOVIĆ, Boško: Kapitalizacija
BJ
penzijskog osiguranja / Boško Mijatović. 8968
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije : Službeni
glasnik, 2008
000008969 14.10. MILUTINOVIĆ, Milutin: Äura JakÅ¡ić Banaćanin u Å umadiji i Pomoravlju /
8969
Milutin Milutinović-Šunja. - Trstenik :
Metalograf, 1997
000008970 15.05. MIJATOVIĆ, Boško: Pojmovnik
liberalne demokratije / Boško Mijatović, 8970
Ilija VujaÄić, Tanasije Marinković. Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije : Službeni
glasnik, 2008. - (Biblioteka ReÄnici i
leksikografija)
K
BJ
BJ
000008972 15.05. PRILOZI za javnu raspravu o
BJ
institucionalnim reformama u Srbiji / 8972
Zoran Vacić ... [i dr.]. - Beograd :
Centar za liberalno-demokratske studije,
2002
K
124319239
148775180
105782284
K
BJ
152013580
P
K
000008971 31.03. STRATEGIJA reformi / urednici Zoran B J
Vacić, Boško Mijatović. - Beograd :
8971
Centar za liberalno-demokratske studije,
2003
000008973 15.05. SAOBRAĆAJNE ekonomske politike /
Boris Begović ... [i dr.]. - Beograd : 8973
Centar za liberalno-demokratske studije,
2004
127445516
181364999
K
114131724
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000008974 15.05. POPOVIĆ, Danica: Ekonomski reÄnik za B J
novinare / Danica Popović. - 2. izd. - 8974
Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2007
000008975 15.05. REFORME u Srbiji : dostignuća i
izazovi / Mihail Arandarenko ... [i dr.]. 8975
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
000008976 15.05. KORUPCIJA u pravosuđu / Boris
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8976
za liberalno-demokratske studije, 2004
000008977 15.05. KORUPCIJA u Srbiji pet godina
kasnije / Boris Begović ... [i dr.]. - 8977
Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2007
000008978 15.05. ANTIMONOPOLSKA politika u SR
Jugoslaviji : analiza postojećih
8978
tržišnih struktura i antimonopolskih
institucija / Boris Begović ... [i dr.].
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2002
000008979 31.03. REFORMA poreskog sistema / Boris
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8979
za liberalno-demokratske studije, 2003
BJ
K
K
BJ
BJ
142069772
150823180
K
116696588
K
144279820
BJ
P
181360903
BJ
K
109844748
000008980 15.05. REFORMA poreskog sistema. 2 / Boris B J
Begović ... [i dr.]. - Beograd : Centar 8980
za liberalno-demokratske studije, 2004
K
117551884
000008981 16.05. KORPORATIVNO upravljanje : pet
godina kasnije / Boris Begović ... [i 8981
dr.]. - Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2008
K
153213452
BJ
000008982 16.05. POPOVIĆ, Nenad: Otvoreno o ekonomiji B J
Kosova i Metohije / Nenad Popović. 8982
Beograd : ABS fond, 2008
000008983 16.05. LOKALNI ekonomski razvoj / Boris
Begović ... [et al.]. - Beograd : Centar 8983
za liberalno-demokratske studije :
Stalna konferencija gradova i opština,
2006
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
K
149357836
129297420
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008984 16.05. VIG, Zoltan: Pravno regulisanje
BJ
P
229483783
statusa privrednih društava sekundarnim 8984
izvorima prava EU / od Zoltana Viga. Beograd : Univerzitet "Singidunum" ;
Novi Sad : Fakultet za evropske
pravno-politiÄke studije ; Sremska
Kamenica : Centar za nauÄno-istraživaÄki
rad, transfer znanja i izdavaÄku
delatnost, 2008. - (Monografije)
000008985 16.05. BOAZ, David: Libertarijanizam :
BJ
osnove / Dejvid Boaz. - Beograd : Centar 8985
za liberalno-demokratske studije, 2003
000008986 16.05. RAJOVIĆ, Veroljub: Građansko
procesno pravo / Veroljub Rajović. - 2. 8986
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Organizacija za pravnu edukaciju i
kulturu prava "Projuris" :
Multidisciplinarni centar za podsticanje
integracionih procesa i harmonizaciju
prava : Privredni savetnik, 2005. - (
PriruÄnik za polaganje pravosudnog
ispita ; 5)
000008987 16.05. NASILNO rasturanje Jugoslavije :
uzroci, dinamika, posledice : zbornik 8987
radova / priredio Miroslav Hadžić. Beograd : Centar za civilno-vojne odnose
, 2004
K
BJ
BJ
109227788
P
120786956
P
000008988 16.05. GRUBAÄŒ, MomÄilo: KriviÄno procesno
pravo. Knj. 1, Uvod i procesni subjekti 8988
/ MomÄilo GrubaÄ. - Beograd : Kultura :
Centar marketing, 1995
118382348
BJ
P
93731335
000008989 16.05. BEGOVIĆ, Boris: Ekonomska analiza
korupcije / Boris Begović. - Beograd : 8989
Centar za liberalno-demokratske studije,
2007
BJ
K
140996620
000008990 16.05. BEGOVIĆ, Boris: Ekonomska analiza
korupcije / Boris Begović. - Beograd : 8990
BJ
K
140996620
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Centar za liberalno-demokratske studije,
2007
000008991 13.10. VIĆAN, Dunja M.: Engleski za
BJ
pravnike / Dunja M. Vićan, Zlata Pavić, 8991
Branko Smerdel. - 4. izd. - Zagreb :
Narodne novine, 1988. - (Biblioteka
Udžbenici ; 132)
P
90306311
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000008992 16.05. MEÄUNARODNO kriviÄnopravna pitanja i B J
P
57787138
Haški tribunal / [urednik Svetislav
8992
Taboroši]. - Beograd : Savet projekta
Konstituisanje Srbije kao pravne države
: Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 1997. - (Biblioteka Srbija pravna država ; knj. 18)
000008993 16.05. FEUDALIZAM u novom obliÄju : ogledi B J
o klijentelizmu, korupciji,
8993
organizovanom kriminalu i pokušajima
reforme / urednici Petrus C. van Duyne i
Stefano Donati. - Beograd : Organizacija
za evropsku bezbednost i saradnju,
Misija u Srbiji ; Vienna : The
Organization for Security and
Co-operation in Europe, 2008
000008994 16.05. MEÄUNARODNA nauÄna
konferencija Ustavne i
8994
međunarodnopravne garancije
ljudskih prava (2008 ; Niš): Ustavne i
međunarodnopravne garancije ljudskih
prava : zbornik radova sa međunarodne
nauÄne konferencije održane 28. maja
2008. godine na Pravnom fakultetu u Nišu
/ [urednik Zoran Radivojević]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2008
P
BJ
000008995 15.05. BABIĆ, Ilija: Privredno pravo /
BJ
Ilija Babić. - 2. izmenjeno i dopunjeno 8995
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
153431564
152670988
146853388
izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum,
2008
000008996 15.05. JOVANČEVIĆ, Nedeljko: Pravni lek :
žalba na kriviÄnu presudu prvostepenog 8996
suda / Nedeljko JovanÄević. - Beograd :
Pravno istraživaÄki centar, 1997
BJ
000008997 18.05. LAZIN, ÄorÄ‘e: "In dubio pro reo" u B J
kriviÄnom postupku / ÄorÄ‘e Lazin. 8997
Beograd : NauÄna knjiga, 1985
000008998 16.05. KREĆA, Milenko: Izvori međunarodnog
javnog prava / Milenko Kreća, MomÄilo 8998
Ristić. - Beograd : Savremena
administracija, 1979
P
57813772
K
BJ
000008999 16.05. KO je ko u Valjevskom kraju 2008. : B J
biografije 333 liÄnosti / urednik
8999
Zdravko Ranković. - Valjevo : Kolubara,
2008
38029063
P
P
47154439
154462476
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009000 16.05. ETINSKI, Rodoljub: Međunarodno javno B J
P
225028103
pravo / Rodoljub Etinski. - 3. izmenjeno 9000
i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2007
000009001 16.05. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
[Knj.] 3, Kontrola uprave / Dragan
9001
Milkov. - (2. izmenjeno i dopunjeno
izd.). - Novi Sad : Pravni fakultet,
Centar za izdavaÄku delatnost, 2003. - (
Edicija Udžbenici)
BJ
P
188909575
000009002 18.05. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
[Knj.] 2, Upravna delatnost / Dragan
9002
Milkov. - (3. izmenjeno i dopunjeno
izd.). - Novi Sad : Pravni fakultet,
Centar za izdavaÄku delatnost, 2003. - (
Edicija Udžbenici)
BJ
P
188957959
000009003 18.05. GRUBAÄŒ, MomÄilo: KriviÄno procesno
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
K
126175756
pravo / MomÄilo GrubaÄ. - 2. dopunjeno
izd. - Beograd : Organizacija za pravnu
edukaciju i kulturu prava "Projuris",
2005
9003
000009004 18.05. KREĆA, Milenko: Prestanak dejstva
BJ
ugovora u savremenom međunarodnom javnom 9004
pravu / Milenko Kreća. - Beograd :
NauÄna knjiga, 1988
K
000009005 05.10. ARON, Raymond: Mir i rat među
nacijama : sa neobjavljenim prikazom
9005
autora / Remon Aron. - Sremski Karlovci
; Novi Sad : IzdavaÄka knjižarnica
Zorana Stojanovića, 2001
P
BJ
29657863
168486919
000009006 18.05. EPICURUS: Pismo o sreći : (poslanica B J
Menekeju) : III vek p. n. e. / Epikur : 9006
(III vek n. e.) / Diogen Laertije. Beograd : Milić & Brat, 1996
P
43488524
000009007 18.05. STOJANOVIĆ, Radomir: Pravna i
poslovna sociologija / Radomir
9007
Stojanović, Petar Stanojević. - Novi Sad
: Stylos, 2000
BJ
P
152802311
000009008 18.05. JOVANOVIĆ, Aleksandra: Uvod u
ekonomsku analizu prava / Aleksandra
9008
Jovanović. - Beograd : Savet projeka
Konstituisanje Srbije kao pravne države
: Centar za publikacije Pravnog
fakulteta Univerzteta u Beogradu, 1998.
- (Biblioteka Srbija - pravna država ;
knj. 20)
BJ
K
512018864
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009009 18.05. MEÄUNARODNI kriviÄni sud za ratne B J
P
37015820
zloÄine u bivÅ¡oj Jugoslaviji / [urednik 9009
Milan Bulajić]. - Beograd : StruÄna
knjiga, [1995]
000009010 18.05. MEÄUNARODNI kriviÄni sud za ratne
zloÄine u bivÅ¡oj Jugoslaviji / [urednik 9010
Milan Bulajić]. - Beograd : StruÄna
knjiga, [1995]
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
37015820
000009011 18.05. KONFERENCIJA o evropskoj
BJ
bezbednosti i saradnji: Dokumenti KEBS 9011
: 1975-1995 / [urednik Branislav
Milinković]. - Beograd : Međunarodna
politika [etc.], 1995
P
105983751
000009012 18.05. NEKI problemi Ustava i
BJ
konstituisanja pravne države : zbornik / 9012
urednik Stevan Lilić. - Beograd : Pravni
fakultet, 1994
P
28882444
000009013 18.05. NEKI problemi Ustava i
BJ
konstituisanja pravne države : zbornik / 9013
urednik Stevan Lilić. - Beograd : Pravni
fakultet, 1994
P
28882444
000009014 18.05. TRKULJA, Slobodan: Upravno pravo :
posebni deo : oblast unutrašnjih poslova 9014
/ Slobodan Trkulja. - Beograd :
Savremena administracija, 1993
BJ
P
000009015 18.05. AĆIMOVIĆ, Mihajlo: Pravci kriminalne B J
psihologije / Mihajlo Aćimović. 9015
Beograd : Savremena administracija, 1976
59764231
P
82111244
000009016 18.05. ALEKSIĆ, Živojin L.: Praktikum iz
kriminalistike / Živojin Aleksić. 9016
Beograd : NauÄna knjiga, 1988
BJ
P
18603276
000009017 18.05. ZAGLAVLJENI u prošlost : energija,
životna sredina i siromaštvo u Srbiji i 9017
Crnoj Gori / [priredio Aleksandar
KovaÄević]. - Beograd : Centar za
slobodne izvore i demokratiju CeSID,
2008
BJ
P
154553356
000009018 18.05. ZAGLAVLJENI u prošlost : energija,
životna sredina i siromaštvo u Srbiji i 9018
Crnoj Gori / [priredio Aleksandar
KovaÄević]. - Beograd : Centar za
slobodne izvore i demokratiju CeSID,
2008
BJ
P
154553356
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009019 18.05. DRAŠKOVIĆ, Danica: Neću da ćutim / B J
P
101725708
Danica DraÅ¡ković. - Beograd : Srpska reÄ 9019
, 2002. - (Biblioteka Srpske reÄi)
000009020 18.05. PLANOJEVIĆ, Nina: Sticanje svojine
od nevlasnika / Nina Planojević. 9020
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
000009021 18.05. SOKOVIĆ, Snežana: VeÅ¡taÄenje kao
142072071
dokaz u kriviÄnom postupku / Snežana
9021
Soković. - Kragujevac : Pravni fakultet,
1997
000009022 18.05. STOJANOVIĆ, Radomir: Sociologija sa
pravom / Radomir Stojanović. - Novi Sad 9022
: R. Stojanović, 2003
K
154715660
BJ
P
BJ
P
512364720
000009023 21.05. SUÄENJA za ratne zloÄine i etniÄki i B J
politiÄki motivisana kriviÄna dela u 9023
post-jugoslovenskim zemljama / [glavni
urednik Nataša Kandić]. - Beograd : Fond
za humanitarno pravo : = Fondi për të
Drejtën Humanitare : = Humanitarian Law
Center, 2009
P
158329612
000009024 21.05. SUÄENJA za ratne zloÄine i etniÄki i B J
politiÄki motivisana kriviÄna dela u 9024
post-jugoslovenskim zemljama / [glavni
urednik Nataša Kandić]. - Beograd : Fond
za humanitarno pravo : = Fondi për të
Drejtën Humanitare : = Humanitarian Law
Center, 2009
P
158329612
000009025 21.05. CVEJIĆ-JanÄić, Olga: PorodiÄno pravo B J
/ Olga Cvejić JanÄić. - 1. izd. - Novi 9025
Sad : Pravni fakultet, Centar za
izdavaÄku delatnost, 2009
P
000009026 21.05. ODGOVORNO novinarstvo - između prava B J
227770375
i politike / [priredili Dragana Ćorić, 9026
Duško Ćutilo]. - Novi Sad : Pravni
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2007
000009027 01.06. BALKAN u procesu evrointegracije :
koncepcije razvoja i socijalne
9027
implikacije : development strategies and
social implications / [glavni i
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
238706439
R
P
150926860
odgovorni urednik Zbornika Milorad Božić.
- 1. izd. - Niš : Filozofski fakultet,
Centar za sociološka istraživanja : =
Faculty of Philosophy, Centre for
sociological research, 2008. - (Edicija
Balkanske studije ; knj. 3)
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009028 09.06. SINGER, Mladen: Kriminalitet na
BJ
K
7800578
Å¡tetu maloljetnika / Mladen Singer,
9028
Ljiljana Mikšaj-Todorović, Zdravka
PoldrugaÄ. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb
: Školska knjiga, 1989. - (Udžbenici
SveuÄiliÅ¡ta u Zagrebu)
000009029 11.06. ŠKRBIĆ, Vojislav: Nafta : tržište i
cijene / Vojislav Škrbić. - 1. izd. - 9029
Banja Luka : Glas srpski - Trgovina,
2007. - (Edicija StruÄna knjiga)
BJ
000009030 15.06. SIMONOVIĆ, Branislav:
BJ
KriminalistiÄka tehnika : [uÄebnik] / 9030
Branislav Simonovik, Metodija Angeleski,
Duško Stojanovski. - Skopje : Služben
vesnik na Republika Makedonija, 2009
000009031 16.06. TODOROVA, Sofija: Osnovi na
marketing / Sofija Todorova. - Skopje : 9031
Todorova S. : Praven fakultet
"Justinijan prvi", 2009
481048
P
BJ
000009032 18.06. PETROVIĆ, Duško: Nacionalni adresar
sporta / [Duško Petrović]. - Beograd : 9032
Sportski savez Srbije, 2009
P
78061834
P
BJ
77717258
K
167859724
000009033 19.06. STRATEGIJA razvoja sporta u
Republici Srbiji : 2009-2013 /
9033
[pripremilo] Ministarstvo omladine i
sporta Republike Srbije. - Beograd :
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo
omladine i sporta, 2009
BJ
P
156203532
000009034 02.07. FIRA, Aleksandar: Ustavno pravo
Republike Srbije. Knj. 1, [Opšta
9034
teorijska pitanja Ustavnog prava i
istorija srpske ustavnosti] :
BJ
P
138768908
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
univerzitetski udžbenik / Aleksandar
Fira. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2007
000009035 02.07. BATAVELJIĆ, Dragan: Ustav Republike
Srbije od 08. novembra 2006. / Dragan 9035
Bataveljić. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Centar za uporedno pravo, 2007
BJ
P
141705740
000009036 07.07. BEJATOVIĆ, Stanko: Međunarodna
BJ
kriviÄnopravna pomoć i MeÄ‘unarodni
9036
kriviÄni sud / Stanko Bejatović. Beograd : Intermex, 2007. - (Biblioteka
Pravni informator)
P
512104885
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009037 07.07. BEJATOVIĆ, Stanko: Međunarodna
BJ
P
512104885
kriviÄnopravna pomoć i MeÄ‘unarodni
9037
kriviÄni sud / Stanko Bejatović. Beograd : Intermex, 2007. - (Biblioteka
Pravni informator)
000009038 07.11. INDUSTRIJSKI dizajn u funkciji
ekonomske stabilizacije, Ohrid, 3-5. 9038
oktobar 1985 g. / [organizatori]
Privredna komora Makedonije [i] Društvo
likovnih umetnika za primenjenu umetnost
Makedonije. - [S. l.] : Organizacioni
odbor Jugoslavenskog savetovanja
Industrijski dizajn '85, 1985
BJ
P
38536455
000009039 07.07. MAJSTOROVIĆ, Irena: BraÄni ugovor :
novina hrvatskoga obiteljskog prava / 9039
Irena Majstorović. - Zagreb : Pravni
fakultet, 2005. - (Monografije Pravnog
fakulteta u Zagrebu)
BJ
P
512397232
000009040 08.07. JOVAÅ EVIĆ, Dragan: KriviÄnopravna
zaštita isprava / Dragan Jovašević. - 9040
Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2009
BJ
P
167333644
000009041 17.08. SASSOLI, Marco: Kako pravo Å¡titi u
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
110787084
ratu : savremena praksa međunarodnog
9041
humanitarnog prava / Marko Sasoli,
Antoan Buvije. - Ponovljeno izd. Beograd : Međunarodni komitet Crvenog
krsta, 2003
000009042 17.08. SASSOLI, Marco: Kako pravo Å¡titi u
ratu? : sluÄajevi i dokumenta / Marko 9042
Sasoli, Antoan Buvije. - Beograd :
Međunarodni komitet crvenog krsta, 2003
000009043 17.08. ĆOSIĆ, Dobrica: Kosovo / Dobrica
Ćosić. - Beograd : Novosti, 2004. - ( 9043
Biblioteka Istine ; knj. br. 1)
BJ
P
BJ
000009044 17.08. KITANOVIĆ, Branko: Čovek koji je
uzdrmao Treći Rajh : [istorijski roman] 9044
/ Branko Kitanović. - 9. izmenjeno i
prerađeno izd. - Paraćin : "Vuk
Karadžić" ; Beograd : Nova kultura, 1990.
- (Biblioteka Savremena proza ; knj. 5)
P
BJ
000009045 17.08. OBIČAJNO međunarodno humanitarno
512152032
pravo. T. 1, Pravila / [uredili]
9045
Jean-Marie Henckaerts i Louise
Doswald-Beck. - 1. izd. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2005
111577100
117440268
P
BJ
1188876
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009046 18.08. MULINEN, Frédéric de: PriruÄnik o
BJ
P
512092087
ratnom pravu za oružane snage / Frederik 9046
de Mulinen. - [Beograd] : Društvo
Crvenog krsta SCG ; Ženeva : Međunarodni
komitet Crvenog krsta, [200-?]
000009047 19.08. CARNEGIE, Dale: Psihologija uspjeha. B J
Knj. 1, Kako steći prijatelje i
9047
naklonost ljudi / Dale Carnegie. Zagreb : M. Blažeković, 1981. - (
Biblioteka popularne psihologije)
000009048 19.08. STUDIJA Međunarodnog komiteta
crvenog krsta o obiÄajnim pravilima
9048
Međunarodnog humanitarnog prava /
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
21207559
512188343
[izradio Milan Šhović]. - [Beograd :
Beogradska kancelarija Međunarodnog
crvenog krsta], 2005]
000009049 19.08. PRIMENA međunarodnog humanitarnog
prava i osnovnih ljudskih prava u
9049
oružanim sukobima u kojima uÄestvuju
nedržavni entiteti : Berlinska
rezolucija od 25. avgusta 1999. g. Beograd : Beogradska kancelarija
Međunarodnog crvenog krsta : Fakultet
politiÄkih nauka, 1999. - (Edicija
"Rezolucije" ; no. 1)
BJ
P
000009050 19.08. STOJANOVIĆ, Snežana R.: Finansiranje B J
Evropske unije / Snežana R. Stojanović. 9050
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Nauka ; knj. 13)
000009051 20.08. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo :
posebni deo / Bora Čejović. - 7.
9051
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄno pravo, 2002
P
BJ
K
512059063
154497292
512523413
000009052 20.08. PETROVIĆ, Milena: OgraniÄenje
BJ
međunarodne sudske nadležnosti :
9052
odabrana pitanja / Milena Petrović. Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, 2009
P
168504076
000009053 20.08. PETROVIĆ, Milena: OgraniÄenje
BJ
međunarodne sudske nadležnosti :
9053
odabrana pitanja / Milena Petrović. Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, 2009
P
168504076
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009054 20.08. PETROVIĆ, Milena: OgraniÄenje
BJ
P
168504076
međunarodne sudske nadležnosti :
9054
odabrana pitanja / Milena Petrović. Kragujevac : Pravni fakultet
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Univerziteta, 2009
000009055 20.08. PETROVIĆ, Milena: OgraniÄenje
BJ
međunarodne sudske nadležnosti :
9055
odabrana pitanja / Milena Petrović. Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, 2009
P
168504076
000009056 20.08. PETROVIĆ, Milena: OgraniÄenje
BJ
međunarodne sudske nadležnosti :
9056
odabrana pitanja / Milena Petrović. Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, 2009
P
168504076
000009057 20.08. STANKOVIĆ, Emilija: O srpskom
BJ
građanskom zakoniku / Emilija Stanković. 9057
- Kragujevac : Pravni fakultet
univerziteta, 2009
P
168708108
000009058 20.08. STANKOVIĆ, Emilija: O srpskom
BJ
građanskom zakoniku / Emilija Stanković. 9058
- Kragujevac : Pravni fakultet
univerziteta, 2009
P
168708108
000009059 20.08. STANKOVIĆ, Emilija: O srpskom
BJ
građanskom zakoniku / Emilija Stanković. 9059
- Kragujevac : Pravni fakultet
univerziteta, 2009
P
168708108
000009060 20.08. STANKOVIĆ, Emilija: O srpskom
BJ
građanskom zakoniku / Emilija Stanković. 9060
- Kragujevac : Pravni fakultet
univerziteta, 2009
P
168708108
000009061 20.08. STANKOVIĆ, Emilija: O srpskom
BJ
građanskom zakoniku / Emilija Stanković. 9061
- Kragujevac : Pravni fakultet
univerziteta, 2009
P
168708108
000009062 31.08. KOVAÄŒEK-Stanić, Gordana: PorodiÄno
237161991
pravo : partnersko, deÄje i starateljsko 9062
pravo / Gordana KovaÄek-Stanić. - 3.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009063 31.08. MILKOV, Dragan: Upravno pravo. 1,
BJ
P
239620615
Uvodna i organizaciona pitanja / Dragan 9063
Milkov. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd.
- Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za
izdavaÄku delatnost, 2009. - (Edicija
Udžbenici)
000009064 31.08. KOSMET - Gordijev Ävor : tematski B J
zbornik radova / priredio Jovan Ćirić. - 9064
Beograd : Institut za uporedno pravo,
2008
P
000009065 31.08. SPORT i privatizacija / priredio
BJ
Dejan Å uput / edited by Dejan Å uput. - 9065
Beograd : Institut za uporedno pravo : =
Institute of Comparative Law ; Belgrade
: Sportski fond Zepter : = Zepter Sports
Fund, 2009
000009066 31.08. INTERNAL market for services /
Internal Jean Monnet Conference. 9066
Marobor : Faculty of Law, 2009
152934668
P
BJ
157874444
P
000009067 16.09. JAKŠIĆ, Aleksandar: Praktikum za
BJ
međunarodno privatno i međunarodno
9067
građansko procesno pravo / Aleksandar
JakÅ¡ić u saradnji sa Slavkom ÄorÄ‘evićem.
- Beograd : Dosije, 2004
000009068 16.09. RADIĆ, Aleksandar: Vazdušna moć
Rusije / Aleksandar Radić. - Beograd : 9068
Tricontinental : VojnoizdavaÄki
zavod2002, 2002. - (Vojna knjiga ; knj.
1322)
512359856
P
111519756
BJ
P
512099159
000009069 23.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Zaštita prava
potroÅ¡aÄa / Miodrag Mićović. 9069
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
BJ
P
156260876
000009070 23.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Zaštita prava
potroÅ¡aÄa / Miodrag Mićović. 9070
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
BJ
P
156260876
000009071 23.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Zaštita prava
BJ
P
156260876
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
potroÅ¡aÄa / Miodrag Mićović. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
9071
000009072 23.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Zaštita prava
potroÅ¡aÄa / Miodrag Mićović. 9072
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
BJ
P
156260876
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009073 23.09. JOVANOVIĆ, Mila: Komentar starog
BJ
P
142134284
rimskog ius civile. Knj. 2, Zakon XII 9073
tablica (I-VI) / Mila Jovanović. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2007
000009074 23.09. SRPSKO pravo i međunarodne sudske
institucije : [tematski zbornik radova] 9074
/ priredio, edited by Jovan Ćirić. Beograd : Institut za uporedno pravo ; =
Belgrade : Institute of Comparative Law,
2009
000009075 23.09. STOJANOVIĆ, NataÅ¡a: NasledniÄka
zajednica / Nataša Stojanović. - Niš : 9075
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2009
BJ
P
BJ
P
000009076 29.09. DŽEJMS, Sajmon: Stari Rim / napisao B J
Sajmon Džejms. - Beograd : Knjiga komerc 9076
: Politika NM, 2006. - (Enciklopedija DK
Sveznanje)
000009077 29.09. FILIPOVIĆ, Miroslav: Kraljevski
avioni : fabrika aviona u Kraljevu
9077
1927-1942. / Miroslav Filipović. Kraljevo : Kronos International, 1995
BJ
000009078 29.09. MARIČIĆ, Viktor: Pozdrav iz Kraljeva B J
: Kraljevo na starim razglednicama i
9078
fotografijama / MariÄić Viktor, Jemuović
Milanko. - Kraljevo : Društvo za
proizvodnju i promet DHV OD, 2005. - (
Biblioteka "Istorijske sveske" ; knj. 1)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
168871180
P
169422348
134625548
P
94473991
P
123579148
000009079 02.10. SIMIĆ, Miroljub: Uvod u pravo /
Miroljub Simić, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Dejan
Matić. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2009
BJ
9079
P
169724940
000009080 02.10. SIMIĆ, Miroljub: Uvod u pravo /
Miroljub Simić, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Dejan
Matić. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2009
BJ
9080
P
169724940
000009081 02.10. SIMIĆ, Miroljub: Uvod u pravo /
Miroljub Simić, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Dejan
Matić. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2009
BJ
9081
P
169724940
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009082 02.10. SIMIĆ, Miroljub: Uvod u pravo /
BJ
P
169724940
Miroljub Simić, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Dejan 9082
Matić. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2009
000009083 02.10. SIMIĆ, Miroljub: Uvod u pravo /
Miroljub Simić, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Dejan
Matić. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2009
BJ
9083
000009084 05.10. BIBLIOGRAFIJA Anala Pravnog
fakulteta u Beogradu : 1953-2008 /
9084
Svetlana MirÄov ... [i dr.]. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta, 2009
P
BJ
P
000009085 06.10. DAMAŠKA, Mirjan R.: Lica pravosuđa i B J
državna vlast : usporedni prikaz
9085
pravosudnih sustava / Mirjan Damaška. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2008. (Biblioteka Posebna izdanja)
000009086 06.10. LAPAÅ , Davorin: Sankcija u
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
169724940
168734220
P
P
11968826
2666539
meÄ‘unarodnom pravu / Davorin LapaÅ¡. Zagreb : [Pravni fakultet SveuÄiliÅ¡ta],
2004. - (Monografije Pravnog fakulteta u
Zagrebu)
9086
000009087 06.10. LUKOVIĆ, Miloš D.: Bogišićev Zakonik B J
168117004
: priprema i jeziÄko oblikovanje / MiloÅ¡ 9087
D. Luković. - Beograd : Balkanološki
institut SANU, 2009
P
000009088 09.10. MEDIĆ, Duško: Rasprave iz građanskog B J
i poslovnog prava / Duško Medić. - Banja 9088
Luka : Panevropski univerzitet "Apeiron"
: Fakultet pravnih nauka, 2007
000009089 09.10. MEDIĆ, Duško: Založno pravo / Duško
209653255
Medić. - Banja Luka : Udruženje sudija i 9089
tužilaca Republike Srpske, 2002
000009090 09.10. STANIŠIĆ, Slobodan: Odgovornost za
Å¡tetu od motornih vozila : (sa sudskom 9090
praksom) / Slobodan Stanišić. - Banja
Luka : Panevropski univerzitet Apeiron,
2008
000009091 09.10. STANIŠIĆ, Slobodan: Ogledi iz
građanskog prava : (odabrani autorski 9091
tekstovi sa sudskom praksom) / Slobodan
Stanišić. - 1. izd. - Banja Luka : Art
print : Udruženje pravnika Republike
Srpske, 2005
P
BJ
BJ
BJ
P
P
P
430872
787224
221723655
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009092 14.10. NAUÄŒNO-struÄna konferencija
BJ
P
1245976
Korupcija i pranje novca(3 ;
9092
2009 ; Sarajevo): Korupcija i pranje
novca : (uzroci, otkrivanje, prevencija)
: zbornik radova / [glavni i odgovorni
urednik Mile Matijević. - Banja Luka :
Internacionalna asocijacija kriminalista
, 2009
000009093 14.10. MISITA, Nevenko: Evropska unija :
institucije / Nevenko Misita. - Sarajevo 9093
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
17535238
: Revicon, 2009
000009094 15.10. POPOVIĆ, Vitomir: Nullum crimen,
nulla poena sine lege u međunarodnom
9094
pravu i pravu Bosne i Hercegovine u
kontekstu procesuiranja ratnih zloÄina i
zloÄina protiv ÄovjeÄnosti / Vitomir
Popović u saradnji sa Borisom Topićem i
Slađanom Marić. - 1. izd. - Banja Luka :
Pravni fakultet, 2008
BJ
P
722712
000009095 15.10. FIRA, Aleksandar: Ustavno pravo
Republike Srbije. Knj. 1, [Opšta
9095
teorijska pitanja Ustavnog prava i
istorija srpske ustavnosti] :
univerzitetski udžbenik / Aleksandar
Fira. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2007
BJ
P
138768908
000009096 15.10. FIRA, Aleksandar: Ustavno pravo
Republike Srbije. Knj. 1, [Opšta
9096
teorijska pitanja Ustavnog prava i
istorija srpske ustavnosti] :
univerzitetski udžbenik / Aleksandar
Fira. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2007
BJ
P
138768908
000009097 15.10. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
9097
praksu(45 ; 2008 ; Zlatibor): KriviÄno
zakonodavstvo, organizacija pravosuđa i
efikasnost postupanja u kriviÄnim
stvarima : XLV redovno godišnje
savetovanje udruženja [Zlatibor], 2008 /
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2008
BJ
P
512257200
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009098 16.10. BRKOVIĆ, Radoje R.: Radno pravo :
(novo zakonodavstvo) : sa tekstom Zakona 9098
o radu (2005) i Zakona o mirnom
rešavanju radnih sporova (2004) / Radoje
R. Brković. - 2. izmenjeno i dopunjeno
izd. - Beograd : Organizacija za pravnu
edukaciju i kulturu prava Projuris :
Multidisciplinarni centar za podsticanje
integracionih procesa i harmonizaciju
prava : Privredni savetnik, 2005. - (
PriruÄnik za polaganje pravosudnog
ispita ; 9)
BJ
000009099 15.10. STEPANOVIĆ, Željko: Suđenje Isusu pravni aspekti / Željko Stepanović. - 1. 9099
izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, IzdavaÄki centar : SG-Vili
, 2008. - (Biblioteka Rani radovi ; 1)
000009100 19.10. DIMITRIJEVIĆ, MomÄilo: Uvod u pravo
1024001953
: opšta teorija o državi i pravu : sa 9100
praktikumom / MomÄilo Dimitrijević,
Predrag Dimitrijević, Jelena
Dimitrijević. - Niš : Sven, 2008
000009101 19.10. BOGOJEVIĆ-GluÅ¡Äević, Nevenka: Iz
179908871
pravnog života srednjovjekovnih
9101
primorskih gradova / Nevenka
Bogojević-GluÅ¡Äević. - Podgorica :
Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002
000009102 19.10. RADULOVIĆ, Nikola B.: Ogledi iz
BJ
međunarodnog prava / Nikola B. Radulović. 9102
- Podgorica : P. Radulović, 2007
P
BJ
120784140
P
BJ
148061964
P
BJ
P
P
1024154017
000009103 19.10. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 9103
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
K
168594444
000009104 19.10. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 9104
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
K
168594444
000009105 19.10. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 9105
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
K
168594444
000009106 19.10. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 9106
K
168594444
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009107 19.10. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
K
168594444
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 9107
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
000009108 08.10. MODLY, DuÅ¡ko: RjeÄnik kriminalistike B J
/ Duško Modly, Marijan Šuperina, Nedžad 9108
Korajlić. - Zagreb : Strukovna udruga
kriminalista, [2008]. - (Biblioteka
Strukovna rijeÄ kriminalista ; Knj. 1)
000009109 27.10. NAUÄŒNO-struÄna konferencija
Korupcija i pranje novca(3 ;
9109
2009 ; Sarajevo): Korupcija i pranje
novca : (uzroci, otkrivanje, prevencija)
: zbornik radova / [glavni i odgovorni
urednik Mile Matijević. - Banja Luka :
Internacionalna asocijacija kriminalista
, 2009
000009110 27.10. ŠKRBIĆ, Vojislav: Nafta : tržište i
cijene / Vojislav Škrbić. - 1. izd. - 9110
Banja Luka : Glas srpski - Trgovina,
2007. - (Edicija StruÄna knjiga)
BJ
P
BJ
000009112 27.10. SPORT i privatizacija / priredio
BJ
Dejan Å uput / edited by Dejan Å uput. - 9112
Beograd : Institut za uporedno pravo : =
Institute of Comparative Law ; Belgrade
: Sportski fond Zepter : = Zepter Sports
Fund, 2009
P
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
512232387
1245976
P
000009111 27.10. BORBA protiv organizovanog kriminala B J
u Srbiji : od postojećeg zakonodavstva 9111
do sveobuhvatnog predloga reforme. Turin : UNICRI ; Firenca : Univerzitet,
Odsek za uporedno i kriviÄno pravo ;
Beograd : Institut za uporedno pravo,
2008
000009113 27.10. JOVIČIĆ, Katarina: Preispitivanje
P
481048
146472204
157874444
P
155837452
odluka međunarodnih trgovinskih
9113
arbitraža u postupku poništenja /
[Katarina JoviÄić]. - Beograd : Institut
za uporedno pravo, 2009. - (Monografija
; 162)
000009114 27.10. JAKŠIĆ, Aleksandar: Međunarodno
privatno pravo / Aleksandar Jakšić. - 9114
Beograd : DJB Dijagonale, 2008
BJ
K
150711820
000009115 27.10. JAKŠIĆ, Aleksandar: Međunarodno
privatno pravo / Aleksandar Jakšić. - 9115
Beograd : DJB Dijagonale, 2008
BJ
K
150711820
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009116 27.10. JAKŠIĆ, Aleksandar: Međunarodno
BJ
K
150711820
privatno pravo / Aleksandar Jakšić. - 9116
Beograd : DJB Dijagonale, 2008
000009117 27.10. JOVAŠEVIĆ, Dragan: Sistem ekoloških
delikata : ekološko kazneno pravo /
9117
Dragan Jovašević. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2009
000009118 31.10. PEDESET godina Evropske unije :
[tematski zbornik radova] / urednik
9118
Jovan Ćirić. - Beograd ; Institut za
uporedno pravo : Republika Srbija,
Kancelarija za pridruživanje Evropskoj
uniji, 2007
BJ
000009119 31.10. SRPSKO pravo i međunarodne sudske
institucije : [tematski zbornik radova] 9119
/ priredio, edited by Jovan Ćirić. Beograd : Institut za uporedno pravo ; =
Belgrade : Institute of Comparative Law,
2009
BJ
P
P
170062092
144945932
BJ
P
168871180
000009120 31.10. BATAVELJIĆ, Dragan: Evropski
BJ
federalizam na poÄetku XXI veka / Dragan 9120
Bataveljić, Anka Vojvodić. - Beograd :
Zadužbina Andrejević, 2009. - (
Biblioteka Educatio ; 18)
P
168804876
000009121 31.10. BATAVELJIĆ, Dragan: Evropski
P
168804876
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
federalizam na poÄetku XXI veka / Dragan 9121
Bataveljić, Anka Vojvodić. - Beograd :
Zadužbina Andrejević, 2009. - (
Biblioteka Educatio ; 18)
000009122 31.10. BATAVELJIĆ, Dragan: Evropski
BJ
federalizam na poÄetku XXI veka / Dragan 9122
Bataveljić, Anka Vojvodić. - Beograd :
Zadužbina Andrejević, 2009. - (
Biblioteka Educatio ; 18)
000009123 31.10. KA novom stvarnom pravu Srbije :
nacrt Zakonika o svojini i drugim
9123
stvarnim pravima : entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte. - Beograd :
Ministarstvo pravde Republike Srbije :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju ; = Belgrad : Ministerium der
Justiz Republik Serbien : Deutsche
Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, 2007
BJ
P
168804876
P
144786444
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009124 31.10. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
BJ
P
157967372
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 9124
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
000009125 31.10. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 9125
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
BJ
P
157967372
000009126 31.10. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 9126
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
BJ
P
157967372
000009127 31.10. TUŽILAČKI i pravosudni saveti :
primeri i rešenja iz prakse, sastav,
9127
izbor, mandat i nadležnosti saveta /
Ljubiša Dragašević ... [i dr.]. -
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
167550220
Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
000009128 31.10. JOVIĆ, Ljubomir Iv.: Parlamentarno
procesno pravo / Ljubomir Iv. Jović. - 9128
Beograd : Multidisciplinarni centar za
podsticanje integracionih procesa i
harmonizaciju prava, 2004
BJ
P
112682508
000009129 31.10. KONVENCIJA o eliminisanju svih
oblika diskriminacije žena / [urednica 9129
Jasna VujaÄić]. - Beograd : Ministarstvo
rada i socijalne politike Republike
Srbije, Uprava za rodnu ravnopravnost,
2008
BJ
P
153699340
000009130 31.10. ULOGA i mogućnosti javnog tužioca u B J
zaÅ¡titi žrtava kriviÄnog dela / Milan 9130
Škulić ... i dr. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2009
000009131 31.10. NASILJE u porodici / Milan Škulić
... [i dr.]. - Beograd : Udruženje
9131
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2009
000009132 31.10. MRŠEVIĆ, Zorica: Ka demokratskom
društvu - sloboda javnog okupljanja,
9132
pravo svih / Zorica Mršević. - Beograd :
Institut društvenih nauka, 2007
BJ
BJ
P
P
169338124
169909772
P
145365772
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009133 31.10. POPOVIĆ, Dragoljub: Evropski sud za B J
P
147762700
ljudska prava : (između 11. i 14.
9133
dodatnog protokola uz Konvenciju za
zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda) / Dragoljub Popović. - Beograd
: Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa ;
knj. 3)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009134 31.10. JAVNO tužilaÅ¡tvo, policija, kriviÄni B J
sud i suzbijanje kriminaliteta /
9134
Vojislav ÄurÄ‘ić ... [et al.]. - Beograd
: Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
P
151926284
000009135 31.10. MEÄUNARODNI nauÄni skup
KriviÄnopravna pitanja
9135
maloletniÄke delinkvencije
(2008 ; Beograd): MeÄ‘unarodni nauÄni
skup KriviÄnopravna pitanja maloletniÄke
delinkvencije, (Beograd, 21-22. marta
2008. god.) / [urednik i redaktor Stanko
Bejatović]. - Beograd : Srpsko udruženje
za kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Kultura, 2008
BJ
P
147194124
000009136 31.10. MEÄUNARODNI nauÄni skup
KriviÄnopravna pitanja
9136
maloletniÄke delinkvencije
(2008 ; Beograd): MeÄ‘unarodni nauÄni
skup KriviÄnopravna pitanja maloletniÄke
delinkvencije, (Beograd, 21-22. marta
2008. god.) / [urednik i redaktor Stanko
Bejatović]. - Beograd : Srpsko udruženje
za kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Kultura, 2008
BJ
P
147194124
000009137 31.10. STRUČNO usavršavanje : iskustva
edukatora za edukatore / prireÄ‘ivaÄi V. 9137
Dafi VanBalkom i Snežana Mijatović. - 1.
izd. - Beograd : Projekat za
usavršavanje obrazovnog kadra u Srbiji
SEDP, 2007
BJ
P
137147148
000009138 31.10. FULAN, Majkl: Sile promene :
nastavak / Majkl Fulan. - Beograd :
9138
Projekat za usavršavanje obrazovnog
kadra u Srbiji, 2005
BJ
P
127387916
000009139 31.10. FULAN, Majkl: Sile promene :
nastavak / Majkl Fulan. - Beograd :
9139
Projekat za usavršavanje obrazovnog
kadra u Srbiji, 2005
BJ
P
127387916
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009140 31.10. RESANOVIĆ, Aleksandar: Pritvor u
BJ
P
95967244
Jugoslaviji i međunarodni standardi / 9140
Aleksandar Resanović, Dragan Jovašević.
- Beograd : Centar za antiratnu akciju,
2001
000009141 31.10. MRVIĆ-Petrović, Nataša: Naknada
štete zbog neosnovanog lišenja slobode 9141
ili neosnovane osude / Nataša
Mrvić-Petrović, Zdravko M. Petrović. Beograd : Centar za mir i razvoj
demokratije, 2008
000009142 31.10. VASIĆ, Radmila: Pravna država i
tranzicija : teorijski model i
9142
kontekstualno uslovljavanje / Radmila
Vasić. - Beograd : Dosije, 2004
BJ
K
BJ
K
000009143 31.10. STATUS prigovaraÄa savesti i dvojnih B J
državljana / prireÄ‘ivaÄi Miroslav
9143
Hadžić, Aleksandar Resanović. - Beograd
: Centar za antiratnu akciju : Centar za
civilno-vojne odnose, 2003
147302412
119218956
P
104738060
000009144 31.10. PERIĆ, Obrad: Politika izricanja
BJ
kriviÄnih sankcija prema maloletnicima u 9144
Srbiji / Obrad Perić, Nikola Milošević,
Ivana Stevanović. - Beograd : Centar za
mir i razvoj demokratije, 2008
P
151497484
000009145 31.10. EVROPSKA zatvorska pravila /
[usvojio Komitet ministara Saveta
9145
Evrope]. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2006. - (
Preporuka ; Rec 2006, 2)
P
131990540
BJ
000009146 31.10. LJUDSKA prava pred sudovima u Srbiji B J
: izveštaj o posmatranju postupanja
9146
sudova prilikom suÄ‘enja za kriviÄna dela
u Srbiji u 2004. godini, sa aspekta
poštovanja ljudskih prava. - Beograd :
Centar za antiratnu akciju : Fond za
otvoreno društvo, 2005
000009147 31.10. MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub: Ljudska
prava i policija : standardi ljudskih 9147
prava za policiju : priruÄnik / Bogoljub
Milosavljević. - Beograd : Centar za
antiratnu akciju, 2004
000009148 31.10.
ŽENE i muškarci u Srbiji /
P
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
122271500
P
P
116493324
152794380
[priredio] RepubliÄki zavod za
9148
statistiku. - 1. izd. - Beograd :
RepubliÄki zavod za statistiku Srbije,
2008
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009149 31.10. ALTERNATIVNE kriviÄne sankcije i
BJ
P
169625868
pojednostavljene forme postupanja /
9149
[Zoran Stojanović ... i dr.]. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
000009150 31.10. ALTERNATIVNE kriviÄne sankcije i
pojednostavljene forme postupanja /
9150
[Zoran Stojanović ... i dr.]. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
BJ
P
169625868
000009151 31.10. ALTERNATIVNE kriviÄne sankcije i
pojednostavljene forme postupanja /
9151
[Zoran Stojanović ... i dr.]. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
BJ
P
169625868
000009152 31.10. ALTERNATIVNE kriviÄne sankcije i
pojednostavljene forme postupanja /
9152
[Zoran Stojanović ... i dr.]. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
BJ
P
169625868
000009153 31.10. TUMAÄŒENJE kaznenopravne norme i
adekvatnost njene primene / [Zoran
9153
Stojanović ... i dr.]. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
169626380
000009154 31.10. TUMAÄŒENJE kaznenopravne norme i
adekvatnost njene primene / [Zoran
9154
Stojanović ... i dr.]. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
000009155 31.10. ĆIRIĆ, Jovan: Kaznena politika
BJ
sudova u Srbiji / Jovan Ćirić, ÄorÄ‘e
9155
ÄorÄ‘ević, Robert Sepi. - Beograd :
Centar za mir i razvoj demokratije, 2006
BJ
P
P
169626380
135408140
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009156 31.10. JAVNI tužioci i njihova uloga u
BJ
P
136834060
uspostavljanju vladavine prava / Jovan 9156
Ćirić ... [et al.]. - Beograd : Centar
za mir i razvoj demokratije, 2007
000009157 31.10. NIKOLIĆ, Danilo L.: Sporazum o
priznanju krivice : u teoriji, zakonima 9157
i praksi međunarodnog i nacionalnih
prava : sa originalnim primerima iz rada
tužilaštava SAD, Haškog tribunala i
sudova sa podruÄja Bosne i Hercegovine i
obrascima Sporazuma i odluka po ZKP
Republike Srbije / [Danilo L. Nikolić].
- 2. izd. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2007
BJ
P
138820108
000009158 31.10. NIKOLIĆ, Danilo L.: Sporazum o
priznanju krivice : u teoriji, zakonima 9158
i praksi međunarodnog i nacionalnih
prava : sa originalnim primerima iz rada
tužilaštava SAD, Haškog tribunala i
sudova sa podruÄja Bosne i Hercegovine i
obrascima Sporazuma i odluka po ZKP
Republike Srbije / [Danilo L. Nikolić].
- 2. izd. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2007
BJ
P
138820108
000009159 31.10. NIKOLIĆ, Danilo L.: Sporazum o
priznanju krivice : u teoriji, zakonima 9159
BJ
P
138820108
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
i praksi međunarodnog i nacionalnih
prava : sa originalnim primerima iz rada
tužilaštava SAD, Haškog tribunala i
sudova sa podruÄja Bosne i Hercegovine i
obrascima Sporazuma i odluka po ZKP
Republike Srbije / [Danilo L. Nikolić].
- 2. izd. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2007
000009160 31.10. NIKOLIĆ, Danilo L.: Sporazum o
priznanju krivice : u teoriji, zakonima 9160
i praksi međunarodnog i nacionalnih
prava : sa originalnim primerima iz rada
tužilaštava SAD, Haškog tribunala i
sudova sa podruÄja Bosne i Hercegovine i
obrascima Sporazuma i odluka po ZKP
Republike Srbije / [Danilo L. Nikolić].
- 2. izd. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2007
BJ
P
138820108
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009161 31.10. NIKOLIĆ, Danilo L.: Sporazum o
BJ
P
138820108
priznanju krivice : u teoriji, zakonima 9161
i praksi međunarodnog i nacionalnih
prava : sa originalnim primerima iz rada
tužilaštava SAD, Haškog tribunala i
sudova sa podruÄja Bosne i Hercegovine i
obrascima Sporazuma i odluka po ZKP
Republike Srbije / [Danilo L. Nikolić].
- 2. izd. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2007
000009162 31.10. NIKOLIĆ, Danilo L.: Sporazum o
priznanju krivice : u teoriji, zakonima 9162
i praksi međunarodnog i nacionalnih
prava : sa originalnim primerima iz rada
tužilaštava SAD, Haškog tribunala i
sudova sa podruÄja Bosne i Hercegovine i
obrascima Sporazuma i odluka po ZKP
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
138820108
Republike Srbije / [Danilo L. Nikolić].
- 2. izd. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2007
000009163 31.10. NIKOLIĆ, Danilo L.: Sporazum o
priznanju krivice : u teoriji, zakonima 9163
i praksi međunarodnog i nacionalnih
prava : sa originalnim primerima iz rada
tužilaštava SAD, Haškog tribunala i
sudova sa podruÄja Bosne i Hercegovine i
obrascima Sporazuma i odluka po ZKP
Republike Srbije / [Danilo L. Nikolić].
- 2. izd. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2007
BJ
000009164 31.10. ČAVOŠKI, Aleksandra: Pravosuđe i
unutrašnji poslovi u Evropskoj uniji / 9164
Aleksandra Čavoški, Mario Reljanović. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2009. - (
Biblioteka Monografije ; 9)
000009165 03.11. POLA veka Ekonomske Å¡kole u
Kragujevcu : 1943-1993. - Kragujevac : 9165
Odbor za obeležavanje 50-godišnjice
Ekonomske Å¡kole u Kragujevcu, 1994
P
BJ
BJ
P
P
000009166 08.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 1. izd. - 9166
Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska
praksa ; knj. 13)
000009167 03.11. PRESSFIELD, Steven: Ognjena kapija / B J
Stiven Presfild. - Beograd : Laguna,
9167
2003
138820108
90892551
K
P
170345228
146999308
109172748
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009168 03.11. SEMINAR Iranski jezik i
BJ
P
91313932
kultura na jugoslovenskom
9168
prostoru (2000 ; Beograd): Persijska
kultura na prostoru Jugoslavije :
zbornik radova sa Seminara Iranski jezik
i kultura na jugoslovenskom prostoru
održanog u Etnografskom muzeju 28. 11.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
2000. / [organizatori] Filološki
fakultet Univerziteta u Beogradu [i]
Kulturni centar Irana. - Beograd :
Kulturni centar Irana : Filološki
fakultet Univerziteta, 2001
000009169 03.11. BRÄŒKO - makaze nad pupÄanikom /
[glavni i odgovorni urednik Veljko B. 9169
Kadijević. - Beograd : Institut za
geopolitiÄke studije, 1997
000009170 03.11. VELIMIROVIĆ, Nikolaj D.: Misli o
dobru i zlu / vladika Nikolaj. - Beograd 9170
: SG Vili, 2006
BJ
P
53509634
BJ
P
132704524
000009171 03.11. SIBINOVIĆ, ÄorÄ‘e D.: NeÅ¡to
BJ
poverljivo : pesme / ÄorÄ‘e D. Sibinović. 9171
- 1. izd. - Novi Sad : Svetovi, 2004. (Savremena književnost)
P
199268871
000009172 03.11. TODOROVIĆ, Nada V.: Hipotekarno
tržište i sklonost ka refinansiranju / 9172
Nada V. Todorović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2006
BJ
000009173 03.11. HAFIZ i Gete : zbornik radova /
BJ
priredila Anđelka Mitrović. - Beograd : 9173
Kulturni centar Islamske Republike Irana
, 2003
000009174 03.11. HAMNEI, Ali Huseini: Kulturološki
stavovi vođe Islamske revolucije Irana 9174
sejjida Ali Hamneija : (izbor iz dela) /
[prevela Mirjana Abdoli]. - Beograd :
Kulturni centar pri Ambasadi Islamske
Republike Irana, 2003
P
P
109696524
BJ
000009175 03.11. MATSOYKA, NÃkoy A.: Problem zla /
Nikos A. Macukas. - Kragujevac : Kalenić 9175
, 2005
P
BJ
000009176 03.11. PRAVNI fakultet u Novom Sadu :
BJ
1955-2000 / priredio Dušan Nikolić. - 9176
Novi Sad : Centar za izdavaÄku delatnost
Pravnog fakulteta, 2001
129224716
103977996
P
P
125394444
172015623
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009177 03.11. ŽUTIĆ, Nikola: 160 godina vladavine B J
P
133825292
prava : Vrhovni sud Srbije : 1846-2006. 9177
/ [autor Nikola Žutić]. - Beograd :
Vrhovni sud Srbije, 2006
000009178 03.11. VRHOVNI sud Srbije(Beograd): Vrhovni B J
sud Srbije / [priredila i uredila
9178
Ljubica Pavlović] / [prepared and edited
by Ljubica Pavlovic]. - Beograd :
Vrhovni sud Srbije, 2006
P
132705548
000009179 03.11. VLATKOVIĆ, Milan: Izazovi lokalne
samouprave u Srbiji : 1990-2006 / Milan 9179
Vlatković. - Beograd : Lokalna
samouprava Srbije, 2006. - (Biblioteka
"Samouprava u službi građana")
P
128828172
BJ
000009180 03.11. REDŽEPAGIĆ, Jašar: Iranološka
istraživanja i najistaknutiji iranolozi 9180
na teritoriji predhodne Jugoslavije /
Jašar Redžepagić. - Beograd : Kulturni
centar Islamske Republike Irana, 2001
BJ
P
93447436
000009181 03.11. PRAVNI fakultet(Kosovska
Mitrovica): Pravni fakultet
9181
Univerziteta u Prištini, sa privremenim
sedištem u Kosovskoj Mitrovici : 45
[godina postojanja Pravnog fakulteta] /
[urednik Mijal Stojanović. - Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni
fakultet, 2006
BJ
P
133651724
000009182 03.11. PRAVNI fakultet(Kosovska
Mitrovica): Pravni fakultet
9182
Univerziteta u Prištini, sa privremenim
sedištem u Kosovskoj Mitrovici : 45
[godina postojanja Pravnog fakulteta] /
[urednik Mijal Stojanović. - Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni
fakultet, 2006
BJ
P
133651724
000009183 03.11. U susret novim pravnim rešenjima / B J
priredio Miodrag Mićović. - Kragujevac : 9183
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2006
000009184 03.11. STOILJKOVIĆ, Miloje: Demografska
kriza stanovništva opštine Smederevska 9184
Palanka / Miloje Stoiljković. Smederevska Palanka : Grafos, 2006
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
127779596
P
131091980
000009185 03.11. MARKOVIĆ, Branislav: Nauka o
upravljanju / Branislav Marković. 9185
Kragujevac : Pravni fakultet, 2003
BJ
K
104471820
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009186 03.11. BRKOVIĆ, Radoje: Praktikum za radno B J
K
103960076
pravo / Radoje Brković, Bojan Urdarević. 9186
- [1. izd.]. - Kragujevac : Pravni
fakultet, 2003
000009187 03.11. PRAVNI fakultet : 1975-2000 /
BJ
[pripremili Rajko Kuzmanović ... i dr. - 9187
Banja Luka : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2000
P
159627271
000009188 03.11. PRAVNI fakultet : 1975-1998 /
BJ
[pripremili Rajko Kuzmanović ... i dr. - 9188
Banja Luka : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 1998
P
135537927
000009189 03.11. MEÄUNARODNA konferencija o
suÄ‘enjima za ratne zloÄine
9189
(1998 ; Beograd): Međunarodna
konferencija o suđenjima za ratne
zloÄine, Beograd, 7-8. novembar 1998. /
urednik Lazar Stojanović. - Beograd :
Fond za humanitarno pravo, 2000. - (Pod
lupom)
000009190 03.11. BRZEZINSKI, Zbigniew: Velika
šahovska tabla / Zbignjev Bžežinski. Podgorica : CID, 1999. - (Biblioteka
Posebna izdanja)
BJ
P
158255879
BJ
9190
P
150015751
000009191 03.11. PRIRODA firme : porijeklo, evolucija B J
i razvoj / [priredili] Oliver E.
9191
Vilijamson, Sidni G. Vinter. - Podgorica
: CID, 2000. - (Biblioteka Oikonomos)
P
156572167
000009192 03.11. NOVO privredno zakonodavstvo :
[zbornik referata sa NauÄnog skupa
9192
održanog 5. maja 2005. godine, na
Pravnom fakultetu u Kragujevcu u
organizaciji Instituta za pravne i
P
122364428
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
društvene nauke Pravnog fakulteta u
Kragujevcu] / priredio Miodrag Mićović.
- Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta u Kragujevcu : Institut za
pravne i društvene nauke, 2005
000009193 03.11. PRAKTIÄŒNO obrazovanje pravnika /
[glavni i odgovorni urednik Miroslav
9193
Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar
za publikacije, 2003
BJ
P
105495308
000009194 03.11. MEÄUODNOSI umetniÄkih svetova /
izbor i pogovor Slobodan Lazarević. - 9194
Kragujevac : FiloloÅ¡ko-umetniÄki
fakultet, 2005. - (Biblioteka Laokoon)
BJ
P
125121036
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009195 03.11. ŽIVANOVIĆ, Milorad: VanparniÄni
BJ
P
176580871
postupak : teorija, zakonodavstvo i
9195
sudska praksa sa obrascima za praktiÄnu
primjenu / Milorad Živanović, Nedeljko
Milijević. - Banja Luka : Udruženje
sudija i tužilaca Republike Srpske, 2001
000009196 03.11. OSTVARIVANJE i zaštita prava na
zakonsko izdržavanje / priredio Zoran 9196
Ponjavić. - Kragujevac : Pravni fakultet
, 2002
000009197 03.11. MEÄUNARODNATA konferencija
"Makedonsko-francuski denovi
9197
na pravoto - 200 godini od
code civil" (2004 ; Skopje): Zbornik
na trudovi od Megunarodnata konferencija
"Makedonsko-francuski denovi na pravoto
- 200 godini od code civil", Skopje,
noemvri 2004 godina / [prevod na
francuski jazik Mirjana Aleksoska
ÄŒkatroska. - Skopje : Praven fakultet
"Justinijan Prvi", 2005
000009198 03.11. SAMARE, Jadollah: Udžbenik
persijskog jezika : poÄetni kurs /
9198
Jadollah Samare. - Beograd : Kulturni
centar pri ambasadi Islamske Republike
BJ
P
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
178552839
62957578
512057262
Irana, 1999
000009199 04.11. BAZI na podatoci : vodiÄ niz
avtorskoto pravo i srodnite prava /
9199
[avtori Jadranka Dabovik - Anastasovska,
Valentin Pepeljugoski, Neda Zdraveva,
Nenad Gavrilovik]. - Skopje : Praven
fakultet "Justinijan Prvi", Centar za
obrazovanie za intelektualna sopstvenost
, 2007
BJ
000009200 04.11. KOMPJUTERSKI programi : vodiÄ niz
avtorskoto pravo / [avtori Jadranka
9200
Dabovik - Anastasovska, Valentin
Pepeljugoski, Neda Zdraveva, Nenad
Gavrilovik]. - Skopje : Praven fakultet
"Justinijan Prvi", Centar za obrazovanie
za intelektualna sopstvenost, 2007
000009201 04.11. VODIČ niz prenosot na avtorskoto
pravo i srodnite prava / [avtori
9201
Jadranka Dabovik - Anastasovska,
Valentin Pepeljugoski, Neda Zdraveva,
Nenad Gavrilovik]. - Skopje : Praven
fakultet "Justinijan Prvi", Centar za
obrazovanie za intelektualna sopstvenost
, 2007
P
68928266
BJ
BJ
P
P
68930058
68930570
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009202 04.11. MUZIÄŒKI dela : vodiÄ niz avtorskoto B J
P
68931338
pravo i srodnite prava / [avtori
9202
Jadranka Dabovik - Anastasovska,
Valentin Pepeljugoski, Neda Zdraveva,
Nenad Gavrilovik]. - Skopje : Praven
fakultet "Justinijan Prvi", Centar za
obrazovanie za intelektualna sopstvenost
, 2007
000009203 04.11. UMETNIÄŒKI dela : vodiÄ niz
avtorskoto pravo / [avtori Jadranka
9203
Dabovik - Anastasovska, Valentin
Pepeljugoski, Neda Zdraveva, Nenad
Gavrilovik]. - Skopje : Praven fakultet
"Justinijan Prvi", Centar za obrazovanie
za intelektualna sopstvenost, 2007
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
68932362
000009204 04.11. SLUŽBE za pomoć i podršku žrtvama
512287671
kriminaliteta u Srbiji. - Beograd :
9204
Viktimološko društvo Srbije, 2007
BJ
P
000009205 04.11. MILUTINOVIĆ, Ljubica: Medijacija u
Srbiji / Ljubica Milutinović. - Beograd 9205
: Publisher, 2006
BJ
P
512437936
000009206 04.11. MILUTINOVIĆ, Ljubica: Medijacija u
Srbiji / Ljubica Milutinović. - Beograd 9206
: Publisher, 2006
BJ
P
512437936
000009207 04.11. DRUÅ TVO sudija Srbije: Ustavni
BJ
položaj sudstva / [Društvo sudija
9207
Srbije]. - Beograd : Društvo sudija
Srbije, 2005
P
513223612
000009208 04.11. VREDNOVANJE rada sudija : decembar
2005 - oktobar 2007. / [urednik Ljubica 9208
Pavlović. - Beograd : Društvo sudija
Srbije, [2008]
BJ
P
512840892
000009209 04.11. VREDNOVANJE rada sudija : decembar
2005 - oktobar 2007. / [urednik Ljubica 9209
Pavlović. - Beograd : Društvo sudija
Srbije, [2008]
BJ
P
512840892
000009210 04.11. ZBORNIK dokumenata i tekstova Saveta B J
Evrope o jednakosti među polovima. - [S. 9210
l.] : Council of Europe, [s. a.]
P
512498620
000009211 04.11. ZBORNIK radova "Postupak po ustavnoj B J
žalbi", Beograd, 18. decembar 2006.
9211
godine. "Ustavna žalba", Beograd, 7-8.
april 2005. godine. - [Beograd : s. n.,
s. a.]
P
513282492
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009212 04.10. JAVNOBELEŽNIČKO pravo / priredio
BJ
P
127760908
Dragor Hiber. - 1. izd. - Beograd :
9212
Pravni fakultet, 2005. - (Biblioteka
PriruÄnici ; 2)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009213 04.11. LJUDSKA prava u Bosni i Hercegovini B J
2008 : pravo, praksa i međunarodni
9213
standardi ljudskih prava sa ispitivanjem
javnog mnenja / [autori Faris Vehabović
... [et al.]. - Sarajevo : Centar za
ljudska prava Univerziteta, 2009
P
17479942
000009214 04.11. PRAVNI fakultet : 35 godina :
BJ
1972-2007 ("na sigurnom putu") /
9214
[redakcija Zoran P. Rašović ... et al. Podgorica : Pravni fakultet, 2007
P
12205840
000009215 04.11. PRAVNI fakultet : 35 godina :
BJ
1972-2007 ("na sigurnom putu") /
9215
[redakcija Zoran P. Rašović ... et al. Podgorica : Pravni fakultet, 2007
P
12205840
000009216 04.11. SRDIĆ, Milutin: Obligacioni ugovori
: praktiÄni primeri sa sudskom praksom / 9216
Milutun Srdić, Dušan Tatić. - 3.
dopunjeno izd. - Beograd : Nova prosveta
, 1989
BJ
000009217 11.11. ANÄELKOVIĆ, Mileva: Poresko pravo
Srbije / Mileva Anđelković, Marina
9217
Dimitrijević. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije, 2009
K
BJ
000009218 11.11. IZVEÅ TAJ o toku konsultativnog
BJ
procesa o instrumentima za utvrđivanje 9218
Äinjenica o ratnim zloÄinima i drugim
teškim povredama ljudskih prava u
post-jugoslovenskim zemljama : maj
2006.-jun 2009. / [priredio Fond za
humanitarno pravo]. - Beograd : Fond za
humanitarno pravo, 2009
000009219 11.11. PRAVIÄŒNO suÄ‘enje : priruÄnik /
[prevod Marina Krstić]. - [Reprint izd.]. 9219
- Beograd : Fond za humanitarno pravo,
2001
P
P
BJ
000009220 25.11. MUJOVIĆ Zornić, Hajrija:
BJ
Farmaceutsko pravo : pravo o lekovima i 9220
štete od lekova / Hajrija Mujović Zornić.
- Beograd : Institut društvenih nauka :
Nomos, 2008. - (Biblioteka Medicinsko
pravo)
COBISS K o o p e r a t i v a n
644370
169237516
P
P
170060300
171179783
153723404
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009221 03.10. MITROVIĆ, Dobrosav M.: Klauzule
BJ
P
512665788
neodgovornosti u trgovaÄkoj kupoprodaji 9221
sa stranim elementom : doktorska
disertacija / Dobrosav M. Mitrović. Beograd : [s. n.], 1966
000009222 11.11. MILANOVIĆ, Bratislav: Poslovno pravo B J
/ Bratislav Milanović, Dragan Vujisić. - 9222
Priština [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2009
000009223 13.11. LAPAŠ, Davorin: Međunarodnopravna
zaštita izbjeglica / Davorin Lapaš. - 9223
Zagreb : Hrvatski pravni centar, 2008
P
BJ
P
170204172
513707964
000009224 13.11. ZLATIBORSKI pravniÄki dani ;
2009 ; Zlatibor)(12: Socijalna prava i 9224
ekonomska kriza : zbornik radova sa
Savetovanja pravnika / Dvanaesti
Zlatiborski pravniÄki dani, Zlatibor,
1.-3. oktobar 2009. - Beograd :
Udruženje za radno pravo i socijalno
osiguranje Srbije : Intermex, 2009
BJ
P
169756428
000009225 13.11. ZLATIBORSKI pravniÄki dani ;
2009 ; Zlatibor)(12: Socijalna prava i 9225
ekonomska kriza : zbornik radova sa
Savetovanja pravnika / Dvanaesti
Zlatiborski pravniÄki dani, Zlatibor,
1.-3. oktobar 2009. - Beograd :
Udruženje za radno pravo i socijalno
osiguranje Srbije : Intermex, 2009
BJ
P
169756428
000009226 19.11. MILADINOVIĆ, Zoran: Pravo
intelektualne svojine / Zoran
9226
Miladinović. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2009
BJ
P
170072844
000009227 19.11. MILADINOVIĆ, Zoran: Pravo
intelektualne svojine / Zoran
9227
Miladinović. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2009
BJ
P
170072844
000009228 19.11. MILADINOVIĆ, Zoran: Pravo
intelektualne svojine / Zoran
9228
BJ
P
170072844
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Miladinović. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2009
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009229 19.11. MILADINOVIĆ, Zoran: Pravo
BJ
P
170072844
intelektualne svojine / Zoran
9229
Miladinović. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2009
000009230 19.11. MILADINOVIĆ, Zoran: Pravo
intelektualne svojine / Zoran
9230
Miladinović. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2009
BJ
P
170072844
000009231 25.11. AKTUELNA pitanja građanske
kodifikacije (2008 ; Niš): Zbornik
9231
radova / Aktuelna pitanja građanske
kodifikacije, Niš, 20. maj 2008. / =
Current Issues of Civil Codification. Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2008
BJ
P
152681228
000009232 25.11. VISKOVIĆ, Nikola: Argumentacija i
pravo / Nikola Visković. - Split :
9232
Pravni fakultet, 1997
BJ
P
000009233 25.11. ZBORNIK na Pravniot fakultet
BJ
"Justinijan prvi" vo Skopje : vo Äest na 9233
Prof. d-r. Stefan Georgievski / [glaven
i odgovoren urednik Arsen Janevski]. Skopje : Praven fakultet "Justinijan
Prvi", 2009
P
000009234 02.12. ANÄELKOVIĆ, Žarko: Naknada stambene
140636684
štete uzrokovane neispravnošću
9234
zajedniÄkih delova, ureÄ‘aja i
instalacija stambene zgrade :
BZ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
14956303
80143114
P
zakonodavno-teorijski osvrt, obrasci i
poslovna praksa, odluke sudova / Žarko
Anđelković. - 1. izd. - Beograd :
Poslovni biro, 2007
000009235 02.12. ANÄELKOVIĆ, Žarko: Stambeni odnosi : B J
113566220
zakoni i drugi propisi, obrasci odluka i 9235
ugovora, sudska praksa, svojina ETAŽUM /
Žarko Anđelković. - Beograd : Poslovni
biro, 2004
P
000009236 05.12. ODJECI Sretenja : Srbija u potrazi B J
za novim ustavom : (zbornik radova) / 9236
[urednik Dragan Bataveljić]. Kragujevac : Grad Kragujevac, 2006
P
128682508
000009237 05.12. ODJECI Sretenja : Srbija u potrazi B J
za novim ustavom : (zbornik radova) / 9237
[urednik Dragan Bataveljić]. Kragujevac : Grad Kragujevac, 2006
P
128682508
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009238 07.12. PRAVNI sistem Srbije i standardi
BJ
P
171310348
Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 4 / 9238
priredio Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2009
000009239 07.12. PRAVNI sistem Srbije i standardi
BJ
Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 4 / 9239
priredio Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2009
P
171310348
000009240 07.12. ZAKONODAVNI postupak i kazneno
zakonodavstvo / [William Neilson ... i 9240
dr.]. - Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2009
BJ
P
158193932
000009241 07.12. ZAKONODAVNI postupak i kazneno
zakonodavstvo / [William Neilson ... i 9241
dr.]. - Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2009
BJ
P
158193932
000009242 07.12.
KONTROLA kriminaliteta i evropski
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
167589388
standardi : stanje u Srbiji / priredila 9242
Leposava Kron. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2009
000009243 07.12. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
9243
praksu(46 ; 2009 ; Zlatibor):
Pojednostavljene forme postupanja u
kriviÄnim stvarima i alternativne
kriviÄne sankcije : XLVI redovno
godišnje savetovanje udruženja
[Zlatibor], 2009 / Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu. Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Intermex, 2009
BJ
000009244 07.12. KELSEN, Hans: Problem suverenosti i
teorija međunarodnog prava : prilog
9244
jednoj Äistoj teoriji prava / Hans
Kelzen. - Beograd : Službeni list SRJ,
2003
P
170239244
BJ
K
000009245 07.12. ÄORÄEVIĆ, Milan: Pravo u
BJ
hermeneutiÄkom krugu : hermeneutiÄka
9245
funkcija metododologije pravnih i
druÅ¡tvenih nauka / Milan ÄorÄ‘ević. Beograd : Javno preduzeće Službeni list
SRJ, 2002
102599436
K
512016560
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009246 07.12. STAMMLER, Rudolf: Privreda i pravo : B J
K
170179591
prema materijalistiÄkom shvatanju
9246
istorije / Rudolf Å tamler. - Beograd :
Službeni list SRJ ; Podgorica : CID,
2001. - (Biblioteka Plejada)
000009247 03.10. TOLERANCIJOM protiv mržnje : borba
protiv rasizma, ksenofobije,
9247
antisemitizma i netrpeljivosti : govor
mržnje / [urednik Mirko Banjeglav]. Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za
ljudska prava, 1997. - (Biblioteka
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
140528903
Ljudska prava ; knj. 3)
000009248 07.12. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 9248
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
BJ
P
157967372
000009249 31.10. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 9249
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
BJ
P
157967372
000009250 08.12. TUMAÄŒENJE kaznenopravne norme i
adekvatnost njene primene / [Zoran
9250
Stojanović ... i dr.]. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
BJ
P
169626380
000009251 08.12. TUMAÄŒENJE kaznenopravne norme i
adekvatnost njene primene / [Zoran
9251
Stojanović ... i dr.]. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
BJ
P
169626380
000009252 10.12. ALTERNATIVNE kriviÄne sankcije i
pojednostavljene forme postupanja /
9252
[Zoran Stojanović ... i dr.]. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
BJ
P
169625868
000009253 10.12. ALTERNATIVNE kriviÄne sankcije i
pojednostavljene forme postupanja /
9253
[Zoran Stojanović ... i dr.]. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
BJ
P
169625868
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009254 09.12. DIMITRIJEVIĆ, Duško: Reforma Saveta B J
P
171046412
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
bezbednosti Ujedinjenih nacija / Duško
Dimitrijević. - Beograd : Institut za
međunarodnu politiku i privredu, 2009
9254
000009255 09.12. SAVETOVANJE pravnika Aktuelna
pitanja savremenog
9255
zakonodavstva (2009 ; Budva): Aktuelna
pitanja savremenog zakonodavstva :
zbornik radova sa Savetovanja pravnika,
8-12. jun 2009, Budva [u okviru
manifestacije] Budvanski pravniÄki dani
/ [glavni i odgovorni urednik Slobodan
Perović]. - Beograd : KopaoniÄka Å¡kola
prirodnog prava, 2009
BJ
P
000009256 10.12. BATAVELJIĆ, Dragan:
BJ
Sanitarno-ekološko zakonodavstvo i na 9256
dzor / Dragan Bataveljić, Marko Vojvodić.
- Beograd : Visoka zdravstveno-sanitarna
Å¡kola strukovnih studija "Visan", 2009
P
000009257 10.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Zakonodavstvo /
Dragan Bataveljić, Marko Vojvodić. 9257
Beograd : Visoka zdravstveno-sanitarna
Å¡kola strukovnih studija "Visan", 2009
000009258 09.12. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u
IstoÄnom Sarajevu. br. 5. - Pale :
9258
Pravni fakultet - Pale : Univerzitet
IstoÄno Sarajevo, 2009
157771276
BJ
BJ
000009259 03.10. TOLERANCIJOM protiv mržnje : borba
protiv rasizma, ksenofobije,
9259
antisemitizma i netrpeljivosti : govor
mržnje / [urednik Mirko Banjeglav]. Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za
ljudska prava, 1997. - (Biblioteka
Ljudska prava ; knj. 3)
000009260 11.12. PAVLOVIĆ, Marko: Pravna istorija
sveta / Marko Pavlović. - 5., izmenjeno 9260
izd. - Kragujevac : N. Pavlović, 2009
240092679
P
P
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
512465328
P
P
000009261 16.12. MARKOVIĆ, Dragan: Lokalna samouprava B J
143480844
: perspektive u uslovima globalizacije / 9261
Dragan Marković. - Beograd : Institut za
politiÄke studije, 2007
000009262 14.12. ZAKONSKI tekstovi starog i srednjeg B J
veka : praktikum / priredili Dragan
9262
Nikolić, Aleksandar ÄorÄ‘ević. - 1. izd.
- Niš : Bona Fides, 2002
171022604
140528903
170807052
P
P
100912140
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009263 14.12. MARKOVIĆ, Biljana: Justinijanov
BJ
P
145679884
zakon : srednjevekovna
9263
vizantijsko-srpska pravna kompilacija /
Biljana Marković. - Beograd : SANU, 2007.
- (Izvori srpskog prava ; 15)
000009264 11.12. UNIVERZITET u Novom Sadu, Pravni
fakultet / priredio Dušan Nikolić. 9264
Novi Sad : Centar za izdavaÄku delatnost
Pravnog fakulteta, 2007
BJ
P
221549831
000009265 11.12. KRUGMAN, Paul R.: Međunarodna
ekonomija : teorija i politika : osmo 9265
izdanje / Paul R. Krugman, Maurice
Obstfeld. - Beograd : Data status, 2009.
- (Edicija "Ekonomija i poslovanje
danas" ; knj. 16)
BJ
P
157928460
000009266 11.12. TOSH, John: U traganju za istorijom
: ciljevi, metodi i novi pravci u
9266
prouÄavanju savremene istorije / Džon
Toš sa Šonom Langom. - Beograd : Clio,
2008. - (Polis)
BJ
P
147992332
000009267 11.12. JOVANOVIĆ, Dragoljub: PolitiÄke
uspomene. Knj. 10, Robijo, majko! /
9267
Dragoljub Jovanović. - Beograd :
Službeni glasnik : Kultura : Pravni
fakultet Univerziteta : Arhiv Srbije i
Crne Gore : "Filip Višnjić", 2008
BJ
P
146353676
000009268 11.12. JOVANOVIĆ, Dragoljub: PolitiÄke
uspomene. [Knj.] 12, Registar liÄnih
9268
imena / Dragoljub Jovanović. - Beograd :
Službeni glasnik : Kultura : Pravni
fakultet Univerziteta : Arhiv Srbije i
Crne Gore : "Filip Višnjić", 2008
BJ
P
149482764
000009269 11.12. FAJFRIĆ, Željko: Istorija advokature B J
Vojvodine : (od poÄetaka do 1941.
9269
godine) / Željko Fajfrić. - Novi Sad :
Advokatska komora Vojvodine, 2008. - (
Posebna izdanja)
P
229697799
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009270 11.12. SENNETT, Richard: Kultura novog
kapitalizma / RiÄard Senet. - Beograd : 9270
Arhipelag, 2007. - (Biblioteka Kapital)
BJ
P
145665804
000009271 11.12. LAKIĆEVIĆ, Dragan D.: TeoretiÄari
BJ
liberalizma / Dragan D. Lakićević, Božo 9271
Stojanović, Ilija VujaÄić. - 2. izd. Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Društvena misao ; knj. 1)
P
149697548
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009272 14.12. PREVENCIJA kriminala i socijalnih B J
P
170697484
devijacija : od razumevanja ka delovanju 9272
/ [urednici Marina Blagojević, Zoran
Stevanović]. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2009
000009273 15.12. ZBORNIK posveten na poÄesni doktori, B J
doktori i magistri na nauki :
9273
(2001-2006) / [glaven i odgovoren
urednik Gale Galev]. - Skopje : Praven
fakultet "Justinijan Prvi", 2006
000009274 15.12. ZBORNIK na Pravniot fakultet
BJ
"Justinijan prvi" vo Skopje : vo Äest na 9274
Prof. d-r. Todor Džunov : = Liber
amicorum Professor Todor Dzunov /
[urednik Poliksena Gavroska]. - Skopje :
Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2009
P
67635210
P
80143882
000009275 16.12. PREGLED prakse Ustavnog suda Bosne i B J
Hercegovine. - Sarajevo : Ustavni sud 9275
Bosne i Hercegovine, 2009
P
17364998
000009276 16.12. Å EĆIBOVIĆ, Marija: VodiÄ kroz
BJ
Bolonjski proces / Marijana Šećibović, 9276
Refik Šećibović, Predrag Stojanović. Beograd : Beoštampa, 2009
P
171434252
000009277 16.12. Å EĆIBOVIĆ, Marija: VodiÄ kroz
BJ
Bolonjski proces / Marijana Šećibović, 9277
Refik Šećibović, Predrag Stojanović. -
P
171434252
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Beograd : Beoštampa, 2009
000009278 16.12. Å EĆIBOVIĆ, Marija: VodiÄ kroz
BJ
Bolonjski proces / Marijana Šećibović, 9278
Refik Šećibović, Predrag Stojanović. Beograd : Beoštampa, 2009
P
171434252
000009279 16.12. Å EĆIBOVIĆ, Marija: VodiÄ kroz
BJ
Bolonjski proces / Marijana Šećibović, 9279
Refik Šećibović, Predrag Stojanović. Beograd : Beoštampa, 2009
P
171434252
000009280 16.12. MIDŽOVIĆ, Marija: Druga strana
medalje / [Marija Midžović. - 1. izd. - 9280
Beograd : N. Dikić, 2009
000009281 16.12. VOLONTERIZAM u sportu / Nebojša
Komnenić ... [et al.]. - Beograd :
9281
Sportski savez Srbije, 2009
BJ
P
BJ
167211276
P
157326860
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009282 16.12. CONSTITUTIO Athleticae : vodiÄ kroz B J
P
171075852
sportski menadžment : zbornik radova. 9282
Knj. 1. / [priredio] RepubliÄki zavod za
sport. - Beograd : RepubliÄki zavod za
sport : Jugoslovenski pregled, 2009
000009283 16.12. CONSTITUTIO Athleticae : vodiÄ kroz B J
sportski menadžment : zbornik radova. 9283
Knj. 2. / [priredio] RepubliÄki zavod za
sport. - Beograd : RepubliÄki zavod za
sport : Jugoslovenski pregled, 2009
P
171089932
000009284 16.12. CONSTITUTIO Athleticae : vodiÄ kroz B J
sportski menadžment : zbornik radova. 9284
Knj. 3. / [priredio] RepubliÄki zavod za
sport. - Beograd : RepubliÄki zavod za
sport : Jugoslovenski pregled, 2009
P
171090444
000009285 16.12. PROÅ IRENJE Evropske unije na zapadni B J
Balkan : [zbornik radova sa međunarodne 9285
konferencije] / [organizator] Institut
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
171431948
za međunarodnu politiku i privredu. Beograd : Institut za međunarodnu
politiku i privredu, 2009
000009286 16.12. PROÅ IRENJE Evropske unije na zapadni B J
Balkan : [zbornik radova sa međunarodne 9286
konferencije] / [organizator] Institut
za međunarodnu politiku i privredu. Beograd : Institut za međunarodnu
politiku i privredu, 2009
P
171431948
000009287 16.12. "PRAVO Republike Srbije i pravo
Evropske unije - stanje i perspektive" : 9287
zbornik radova : = collection of papers.
Sv. 1. = Vol. 1 / [urednici Nataša
Stojanović, Srđan Golubović]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2009
BJ
P
170987276
000009288 17.12. "PRAVO Republike Srbije i pravo
Evropske unije - stanje i perspektive" : 9288
zbornik radova : = collection of papers.
Sv. 2. = Vol. 2 / [urednici Nataša
Stojanović, Srđan Golubović]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2009
BJ
P
170588684
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009289 16.12. OKRUGLI sto Zakonodavni i
BJ
P
171123980
institucionalni okvir
9289
nezavisnog sudstva u Republici
Srbiji (2009 ; Niš): Zakonodavni i
institucionalni okvir nezavisnog sudstva
u Republici Srbiji : zbornik radova sa
okruglog stola održanog 29. maja 2009.
godine na Pravnom fakultetu u Nišu /
[urednici Miroslav Lazić, Irena Pejić].
- Niš : Pravni fakultet ; Beograd :
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Fondacija Konrad Adenauer, 2009
000009290 16.12. KNEŽEVIĆ, Gašo: Međunarodno privatno B J
169328908
pravo / Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 9290
2. izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta : Službeni glasnik, 2009. (Edicija Udžbenici i priruÄnici ; knj.
11)
P
000009291 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Nasledno pravo B J
/ Slobodan N. Svorcan. - 6. izd. 9291
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
P
158531596
000009292 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Nasledno pravo B J
/ Slobodan N. Svorcan. - 6. izd. 9292
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
P
158531596
000009293 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Nasledno pravo B J
/ Slobodan N. Svorcan. - 6. izd. 9293
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
P
158531596
000009294 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Nasledno pravo B J
/ Slobodan N. Svorcan. - 6. izd. 9294
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
P
158531596
000009295 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Nasledno pravo B J
/ Slobodan N. Svorcan. - 6. izd. 9295
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2009
P
158531596
000009296 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Predmet
ugovora / Slobodan N. Svorcan. - 1. izd. 9296
- Kragujevac : Pravni fakultet, 2007
BJ
P
143204620
000009297 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Predmet
ugovora / Slobodan N. Svorcan. - 1. izd. 9297
- Kragujevac : Pravni fakultet, 2007
BJ
P
143204620
000009298 16.12. SVORCAN, Slobodan N.: Predmet
ugovora / Slobodan N. Svorcan. - 1. izd. 9298
- Kragujevac : Pravni fakultet, 2007
BJ
P
143204620
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009299 21.12. POSEN, Barry R.: Izvori vojne
BJ
P
52050439
doktrine / Beri R. Pouzn. - Beograd : 9299
VojnoizdavaÄki i novinski centar, 1992.
- (Biblioteka Savremena vojna misao ;
knj. 171)
000009300 21.12. ORLOVIĆ, Slobodan P.: NaÄelo podele
vlasti u ustavnom razvoju Srbije /
9300
Slobodan P. Orlović. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, IzdavaÄki centar,
2008. - (Biblioteka Monografije ; 24)
000009301 21.12. OSIGURANJE u susret procesu
pridruživanja Srbije i Crne Gore
9301
Evropskoj uniji : Savetovanje, Palić,
12-14. april 2006. : Conference, Palić,
12 and 14 April 2006 / [izbor,
recenziju, redaktorstvo i uređivanje
Zbornika i referata izvršili su Jovan
Slavnić i Predrag Šulejić]. - Beograd :
Udruženje za pravo osiguranja Srbije i
Crne Gore, 2006
BJ
BJ
P
P
152224524
129818380
000009302 21.12. KRIVOKAPIĆ, Boris: Zaštita manjina u B J
međunarodnom i uporednom pravu. Knj. 1, 9302
Zaštita manjina: istorijski razvoj,
osnovna pitanja i zaštita u okviru
Ujedinjenih nacija / Boris Krivokapić. Beograd : Ministarstvo za ljudska i
manjinska prava Srbije i Crne Gore, 2004
P
114542604
000009303 21.12. KRIVOKAPIĆ, Boris: Zaštita manjina u B J
međunarodnom i uporednom pravu. Knj. 2, 9303
Zaštita manjina u regionalnim okvirima i
putem bilateralnih međunarodnih
sporazuma / Boris Krivokapić. - Beograd
: Ministarstvo za ljudska i manjinska
prava SCG, 2004
P
114543116
000009304 21.12. KRIVOKAPIĆ, Boris: Zaštita manjina u B J
međunarodnom i uporednom pravu. Knj. 3, 9304
Zaštita manjina u nacionalnim porecima
država / Boris Krivokapić. - Beograd :
Ministarstvo za ljudska i manjinska
prava Srbije i Crne Gore, 2004
P
114541324
000009305 21.12. STRATEGIJA spoljne politike Srbije i B J
Crne Gore / [uredili Vladislav
9305
Jovanović, Dragomir VuÄićević]. Beograd : Beogradski forum za svet
ravnopravnih, 2005. - (Edicija Sveske ;
sv. br. 13)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
120903692
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009306 21.12. LUSTRACIJA u Srbiji / [uredili Oskar B J
P
114177804
KovaÄ, Ratko Marković, Ivica Stojanović]. 9306
- Beograd : Beogradski forum za svet
ravnopravnih, 2004. - (Edicija Sveske ;
sv. br. 9)
000009307 21.12. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 2. izd. 9307
- Beograd : Službeni glasnik, 2001
BJ
000009308 21.12. KRIVOKAPIĆ, Boris: Položaj etniÄkih
manjina u obrazovanju : uporedna analiza 9308
. T. 1, Pojam i definicija manjina,
opšti položaj manjina u obrazovanju,
Rumunija, MaÄ‘arska, SlovaÄka, Slovenija,
Finska, Bugarska, najnoviji bilateralni
sporazumi / Boris Krivokapić. - Beograd
: Službeni glasnik : Institut za
uporedno pravo, 2000
BJ
000009309 21.12. KLEPIĆ, Dragan: Pravna regulativa
BJ
malog biznisa / Dragan Klepić, Marina 9309
Klepić, Drašković Bojana. - Beograd :
Univerzitet Union, Fakultet za
preduzetniÄki biznis : Signature, 2009
000009310 21.12. TERORIZAM i srodna kriviÄna dela :
teorija i praksa / [glavni i odgovorni 9310
urednik Aleksandar Radovanov]. - Beograd
: Savezno ministarstvo pravde :
Udruženje za pravnu teoriju : Časopis
Pravo, 1999
P
174730759
P
P
BJ
127308300
157697292
P
71390988
000009311 21.12. PETROVIĆ, Snežana: Veliki politiÄki
sistemi / Snežana Petrović. - 1. izd. - 9311
Beograd : Dosije, 2006
BJ
P
129001484
000009312 21.12. ÄUROVIĆ, Radomir: MeÄ‘unarodno
privredno pravo : sa obrascima ugovora / 9312
Radomir Äurović. - 10. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
BJ
P
121865479
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
administracija, 1997. - (Pravna
biblioteka)
000009313 21.12. NASILJE u porodici / Milan Škulić
... [i dr.]. - Beograd : Udruženje
9313
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
000009314 21.12. ZAKONIK o kriviÄnom postupku i javno B J
tužilaštvo : (de lege lata - de lege
9314
ferenda) / Stanko Bejatović ... [i dr.].
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
169909772
P
168295692
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
87
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009315 21.12. ZAKONIK o kriviÄnom postupku i javno B J
P
168295692
tužilaštvo : (de lege lata - de lege
9315
ferenda) / Stanko Bejatović ... [i dr.].
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
000009316 22.12. GAULLE, Charles de: Ratni memoari.
[Knj. 2], Jedinstvo : 1942-1944 / Å arl 9316
De Gol. - Beograd : Prosveta ; Ljubljana
: Državna založba Slovenije, 1968
000009317 22.12. GROL, Milan: Londonski dnevnik :
1941-1945 / Milan Grol. - [1. izd.]. - 9317
Beograd : "Filip Višnjić", 1990. - (
Biblioteka Stremljenja)
BJ
BJ
000009318 22.12. GOLUNSKI, S. A.: Teorija države i
prava / S. A. Golunski, M. S. StrogoviÄ. 9318
- Beograd : Odbor za objavljivanje
predavanja na Pravnom fakultetu, 1946. (Pravna izdanja Narodnog komesarijata
pravde SSSR)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
101531911
P
BJ
000009319 22.12. JUGOSLOVENSKE manjine u susednim
zemljama i njihova prava / Lidija Basta 9319
... [et al.]. - Beograd : Institut za
uporedno pravo, 1992. - (Monografije ;
132)
000009320 22.12. NIKETIĆ, G.: Specijalni deo
P
488716
P
BJ
101480711
P
P
96685836
512317360
građanskoga prava : Obligaciono
(tražbeno) pravo : opšti deo
obligacionog (tražbenog) prava / G.
Niketić. - Beograd : Geca Kon, 1928
9320
000009321 22.12. PAVLOVIĆ, Vukašin: Savremeno društvo B J
31742727
i politika : ogledi iz politiÄke
9321
sociologije / VukaÅ¡in Pavlović. Beograd : RadniÄka Å¡tampa, 1984
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009322 22.12. REGIONALNA konferencija o
BJ
P
150199820
steÄaju "Zakonodavstvo i
9322
praksa" (2008 ; Banja Luka):
Zakonodavstvo i praksa : zbornik radova
sa regionalne konferencije o steÄaju,
Banja Luka 14. i 15. februar 2008. /
[[organizovala] NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma] : collection of reports
presented at the regional conference on
insolvency, Banja Luka 14th and 15th of
February 2008 / [[organized by] German
Organisation for Tehnical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform]. - Beograd :
Jugoslovenski pregled : NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ),
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Otvoreni regionalni fond za jugoistoÄnu
Evropu, Pravna reforma : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform, 2008
000009323 22.12. ULOGA i mogućnosti javnog tužioca u B J
zaÅ¡titi žrtava kriviÄnog dela / Milan 9323
Škulić ... i dr. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2009
000009324 22.12. GREBO, Zdravko: Marx i Kelsen :
kritiÄka analiza Kelsenove kritike
9324
nauÄne osnovanosti Marxovog shvatanja
društva, države i prava / Zdravko Grebo.
- Sarajevo : "Svjetlost" :
Novinsko-izdavaÄka organizacija Službeni
list SRBiH : RepubliÄki zavod za javnu
upravu, 1979. - (RepubliÄki pravna
biblioteka)
BJ
P
P
14025735
000009325 22.12. TOMIĆ, Mirko: Kazneno procesno pravo B J
/ M.[Mirko] Tomić, M.[Mihajlo] Ilić. - 9325
3. izd. - Mostar : M. Tomić, 2006
000009326 22.12. PRAVNA enciklopedija. 1 : A - NJ / B J
[urednik Ljiljana Marković]. - Beograd : 9326
Savremena praksa : Savremena knjiga,
1985
000009327 24.12. PRAVNA enciklopedija. 2 : O - Ž / B J
[urednik Ljiljana Marković]. - Beograd : 9327
Savremena praksa : Savremena knjiga,
1985
169338124
P
P
512502220
62677260
P
62677516
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
89
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009328 24.12. VRAÄŒAR, Danilo: PriruÄnik za primenu B J
P
37395719
propisa o izvršnom postupku : obrasci, 9328
objašnjenja, sudska praksa / Danilo
VraÄar. - Beograd : Poslovna politika,
1984. - (Biblioteka "PriruÄnici za
pravnu praksu")
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009329 24.12. CRNIĆ, Ivica: PriruÄnik za primenu
Zakona o parniÄnom postupku : obracsi, 9329
objašnjenja, sudska praksa / Ivica Crnić.
- Beograd : Poslovna politika, 1984. - (
Biblioteka "PriruÄnici za pravnu praksu"
)
BJ
P
37394183
000009330 24.12. OBRADOVIĆ, Milan: Ugovori građanskog B J
prava : priruÄnik : obrasci,
9330
objašnjenja, sudska praksa / Milan
Obradović. - Beograd : Poslovna politika
, 1991. - (Biblioteka Pravna praksa)
000009331 24.12. BESAROVIĆ, Vesna: Intelektualna
prava, industrijska svojina i autorsko 9331
pravo / Vesna Besarović. - 2. izmenjeno
i dop. izd. - Beograd : Hrast, 1993
BJ
000009332 24.12. UBAVIĆ, Milenko: Ugovori o prometu
nekretnina : priruÄnik za zakljuÄenje i 9332
izvršenje ugovora o nepokretnostima /
Milenko Ubavić. - Beograd :
GrmeÄ-Privredni pregled, 1994. - (
Biblioteka PriruÄnici)
000009335 24.12. SUBOTIĆ-Konstantinović,
Nevenka: Ugovor o doživotnom
izdržavanju / Nevenka
Subotić-Konstantinović. - Beograd :
NauÄno delo, 1968
P
BJ
000009333 24.12. JOVANČEVIĆ, Nedeljko: Pravni lek :
žalba na kriviÄnu presudu prvostepenog 9333
suda / Nedeljko JovanÄević. - Beograd :
Pravno istraživaÄki centar, 1997
000009334 24.12. FOLSOM, Ralf H.: Međunarodni
trgovaÄki poslovi / Ralph H. Folsom,
9334
Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle
Jr. - Novi Sad : Visio Mundi Academic
Press ; Budapest : Open Society
Institute, Constitutional Legislative
Policy Institute, 1997
P
BJ
BJ
67096839
P
BJ
82397447
P
K
P
3946511
57813772
130892551
157387783
9335
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009336 24.12. OSTROGORSKI, Georgije: Pronija :
BJ
P
121552903
prilog istoriji feudalizma u Vizantiji i 9336
u južnoslovenskim zemljama / Georgije
Ostrogorski. - Beograd : NauÄna knjiga,
1951. - (Posebna izdanja ; knj. 176 ;
knj. 1)
000009337 24.12. LILIĆ, Stevan: Posebno upravno pravo B J
/ Stevan Lilić. - Beograd : Pravni
9337
fakultet, 1998. - (Biblioteka Srbija pravna država ; knj. 28)
000009338 24.12. NESTOROVIĆ, ÄorÄ‘e B.: MeniÄno pravo
154969351
Kraljevine Srbije : sa Äetrnaest
9338
meniÄnih ugleda u slogu i zbirkom
meniÄno pravnih odluka srpskih i stranih
sudova / izradio Ä. [ÄorÄ‘e] B.
Nestorović. - Beograd : Štamparija
"Dositije Obradović", 1909
000009339 24.12. TASIĆ, ÄorÄ‘e: Uvod u pravne nauke :
(enciklopedija prava) / predavanja ÄorÄ‘a 9339
Tasića. - Beograd : [b.i.], 1938
P
135337991
BJ
P
BJ
P
15742983
000009340 24.12. DRAŠKIĆ, Marija: Praktikum za
BJ
porodiÄno pravo / Marija DraÅ¡kić. - [1. 9340
izd.]. - Beograd : Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, 1989
P
1764876
000009341 25.12. LUKIĆ, Radomir D.: Metodologija
prava / Radomir D. Lukić. - 5. izd. - 9341
Beograd : Justinijan, 2003
P
107537420
000009342 25.12. HUNTINGTON, Samuel P.: Vojnik i
država : teorija i politika
9342
civilno-vojnih odnosa / Semjuel P.
Hantington. - Zemun : Prometej ; Beograd
: Centar za studije JugoistoÄne Evrope :
Fakultet politiÄkih nauka : Diplomatska
akademija Ministarstva spoljnih poslova
Srbije i Crne Gore, 2004. - (Edicija
Diplomatske sveske)
BJ
BJ
P
118619148
000009343 25.12. HOBBES, Thomas: Čovek i građanin /
Tomas Hobs. - Beograd : Hedone, 2006. - 9343
(Biblioteka Agape)
BJ
P
133014796
000009344 25.12. MANOJLOVIĆ, Dragan: Organizovana
kriminalna grupa : pojam i tipologija / 9344
BJ
P
131300108
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Dragan Manojlović. - Beograd : BeoSing,
2006. - (Pravom kroz praksu ; knj. 4)
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009345 25.12. MIJALKOVIĆ, Saša: Trgovina ljudima / B J
P
122736396
Saša Mijalković. - Beograd : Beosing, 9345
2005. - (Biblioteka Pravom kroz praksu ;
knj. 2)
000009346 25.12. BOŠKOVIĆ, Goran: Pranje novca /
BJ
Goran Bošković. - Beograd : BeoSing,
9346
2005. - (Pravom kroz praksu ; knj. 3)
000009347 25.12. BLAGOJEVIĆ, Predrag: Pomilovanje u
teoriji i praksi / Predrag Blagojević. - 9347
Beograd : Beosing, 2005. - (Biblioteka
Pravom kroz praksu ; knj. 1)
000009348 03.10. VRAÄŒAR, Stevan K.: Strukturalnost
filozofije prava / Stevan K. VraÄar. - 9348
Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 1995. (Biblioteka Nomos)
P
BJ
P
BJ
P
000009349 25.12. PETROVIĆ, Pero B.: Berze i berzansko B J
poslovanje / Pero B. Petrović. - Beograd 9349
: Institut za međunarodnu politiku i
privredu : Prometej, 2009
P
000009350 25.12. TRGOVINA muškarcima u Srbiji /
BJ
urednica Vesna Nikolić-Ristanović. 9350
Beograd : Viktimološko društvo Srbije :
Prometej, 2009
P
000009351 25.12. GILMORE, William C.: Prljavi novac : B J
razvoj međunarodnih mera za borbu protiv 9351
pranja novca i finansiranja terorizma /
Vilijam S. Gilmor. - Beograd : Plus :
Signature, 2006
000009352 25.12. BURKE, Peter: Istorija i društvena
teorija / Piter Berk. - Beograd :
9352
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
125072908
121395212
83025159
157634060
168752652
130917388
180051975
Equilibrium, 2002. - (Biblioteka
Dijalozi)
000009353 25.12. HARDT, Michael: Imperija / Majkl
Hard, Antonio Negri. - 1. izd. - Beograd 9353
: IGAM, 2005. - (Biblioteka Posebna
izdanja)
BJ
P
000009354 25.12. TOÅ IĆ, Desimir: Ko je Milovan Äilas B J
: disidenstvo 1953-1995. / Desimir Tošić. 9354
- Beograd : Otkrovenje, 2003. - (
Biblioteka Svitak ; knj. 6)
000009355 25.12. ARISTOTELOVA Politika / priredio
Otfrid Hefe. - 1. izd. - Beograd :
9355
Utopija, 2009
125260556
P
BJ
105886476
P
158364684
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009356 25.12. LE Bon, Charles-Marie-Gustave:
BJ
P
123535116
Psihologija gomile / Gustav le Bon. - 9356
Beograd : Algoritam, 2005
000009357 28.12. TIMSKI doktor - karika koja
nedostaje : (medicina i doping u
9357
sportskim savezima Srbije) : bela knjiga
/ [urednik] Nenad Dikić. - 1. izd. Beograd : N. Dikić, 2009
BJ
000009358 28.12. MIDŽOVIĆ, Marija: Druga strana
medalje / [Marija Midžović. - 1. izd. - 9358
Beograd : N. Dikić, 2009
P
155064332
BJ
P
167211276
000009359 13.01. BEZBEDNOST u postmodernom ambijentu B J
: zbornik radova. Knj. 6 / editor
9359
Slobodan Nešković. - Beograd : Centar za
strateška istraživanja nacionalne
bezbednosti - Cesna B, 2009
P
171893772
000009360 13.01. BEZBEDNOST u postmodernom ambijentu B J
: zbornik radova. Knj. 6 / editor
9360
Slobodan Nešković. - Beograd : Centar za
strateška istraživanja nacionalne
bezbednosti - Cesna B, 2009
P
171893772
000009361 29.12.
JUSTINIJANOVA Digesta. Knj. 1 :
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
111224076
konstitucije / [preveo Antun Malenica]. 9361
- 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik,
2003
000009362 29.12. DIVLJAK, Drago: Pravo spoljne
trgovine / Drago Divljak. - Novi Sad : 9362
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2009
000009363 29.12. CVETIĆ, Radenka: Savremena
evidencija nepokretnosti / Radenka
9363
Cvetić. - Beograd : 3D+, 2009
BJ
243417351
P
171554572
000009364 29.12. SVENDSEN, Lars Fr. H.: Filozofija
BJ
straha / Laš Fr. H. Svensen. - Beograd : 9364
Geopoetika, 2008. - (Edicija Teorija)
K
150261004
000009365 29.12. HÖFFE, Otfried: Pravda : filozofski
uvod / Otfrid Hefe. - Novi Sad :
9365
Akademska knjiga, 2008. - (Biblioteka
Epimeleia)
K
230755335
000009366 29.12. IVANOVIĆ, Miroslav: Religioznost i
kriminalitet / Miroslav Ivanović. 9366
Beograd : Institut za kriminološka i
sociološka istraživanja, 2008
BJ
P
BJ
BJ
K
136915724
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009367 29.12. KRON, Leposava: Anatomija seksualne B J
K
157914636
agresivnosti / Leposava Kron, Zlatko
9367
Nikolić. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2009. - (Biblioteka Daimon)
000009368 08.10. NIKOLIĆ, Zlatko: Savremena
BJ
penologija : studija kazni i kažnjavanja 9368
/ Zlatko Nikolić. - Beograd : Institut
za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2009
K
155395340
000009369 29.12. BOORSTIN, Daniel J.: Svet stvaranja B J
: istorija junaka mašte / Danijel Dž. 9369
Borstin. - 2. izd. - Beograd :
Geopoetika, 2004. - (Edicija Geopoetika)
K
113423628
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009370 29.12. BOORSTIN, Daniel J.: Amerikanci.
BJ
[Tom 3], Demokratsko iskustvo / Danijel 9370
Dž. Borstin. - Beograd : Geopoetika,
2005. - (Edicija Geopoetika)
K
125441036
000009371 29.12. BOORSTIN, Daniel J.: Amerikanci.
BJ
[Tom 3], Demokratsko iskustvo / Danijel 9371
Dž. Borstin. - Beograd : Geopoetika,
2005. - (Edicija Geopoetika)
K
125441036
000009372 30.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Europäischer
Föderalismus am Beginn des 21.
9372
Jahrhunderts / Dragan Bataveljić. Kragujevac : Juristische Fakultät, 2009
BJ
P
171761164
000009373 30.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Europäischer
Föderalismus am Beginn des 21.
9373
Jahrhunderts / Dragan Bataveljić. Kragujevac : Juristische Fakultät, 2009
BJ
P
171761164
000009374 30.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Europäischer
Föderalismus am Beginn des 21.
9374
Jahrhunderts / Dragan Bataveljić. Kragujevac : Juristische Fakultät, 2009
BJ
P
171761164
000009375 30.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Europäischer
Föderalismus am Beginn des 21.
9375
Jahrhunderts / Dragan Bataveljić. Kragujevac : Juristische Fakultät, 2009
BJ
P
171761164
000009376 30.12. HAYEK, Friedrich August von: Pravo,
zakonodavstvo i sloboda : novi pogled na 9376
liberalne principe pravde i politiÄke
ekonomije / Fridrih A. Hajek. - Beograd
: Službeni list SRJ ; Podgorica : CID,
2002. - (Biblioteka Sinteze)
BJ
K
180145927
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009377 30.12. MILOVANOVIĆ, Milovan Ä.: Državno
BJ
K
121884423
pravo i druge ustavnopravne studije / 9377
Milovan Ä. Milovanović. - Beograd :
Službeni glasnik, 1997
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009378 30.12. LUHMANN, Niklas: Društveni sistemi : B J
osnovi opšte teorije / Niklas Luman. - 9378
Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001. (Biblioteka Theoria)
000009379 30.12. GRASNICK, Walter: Ka novoj teoriji
prava / Valter Grasnik. - Sremski
9379
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001
K
BJ
000009380 30.12. JUHAS, Gordana: Hipotekarno tržište
/ Gordana Juhas. - Beograd : Zadužbina 9380
Andrejević, 2008. - (Biblioteka Posebna
izdanja ; 187)
169817607
K
171729927
BJ
P
148368396
000009381 30.12. Å ANTRIĆ, Jelena: KriviÄno pravo i
zdravlje / Jelena Šantrić. - Beograd : 9381
Zadužbina Andrejević, 2009. - (
Biblioteka Posebna izdanja)
BJ
P
157971980
000009382 30.12. KARIĆ, Dušica: Rizici elektronskog
bankarstva i zaštita / Dušica Karić. - 9382
Beograd : [Zadužbina Andrejević], 2008.
- (Posebna izdanja ; 209)
BJ
P
152957708
000009383 30.12. STEFANOVIĆ, Saša: Hipotekarna
BJ
tržišta i instrumenti / Saša Stefanović. 9383
- Beograd : Zadužbina Andrejević, 2009.
- (Biblioteka Academia ; Zadužbina
Andrejević ; 217)
000009384 30.12. RAČIĆ, Ranka: Sukcesija u procesnom
odnosu / Ranka RaÄić. - Beograd :
9384
Zadužbina Andrejević, 2002. - (
Biblioteka Dissertatio ; 143)
000009385 30.12. CVETKOVIĆ, Predrag N.: Međunarodno
143969036
pravo stranih investicija / Predrag N. 9385
Cvetković. - Beograd : Zadužbina
Andrejević, 2007. - (Biblioteka
Dissertatio ; 218)
000009386 19.01. STOŠIĆ, Sanja: Privatizacija u
BJ
Srbiji / Sanja Stošić. - Beograd :
9386
Zadužbina Andrejević, 2008. - (
Biblioteka Specialis)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
BJ
157095692
P
BJ
P
180081927
P
153465612
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009387 30.12. BORANIJAŠEVIĆ, Vladimir: Presude u B J
P
169361420
parniÄnom postupku / Vladimir
9387
Boranijašević. - Beograd : Zadužbina
Andrejević, 2009. - (Biblioteka
Dissertatio ; 262)
000009388 30.12. BATLER: Tela koja neÅ¡to znaÄe : o
BJ
diskurzivnim granicama "pola" / Džudit 9388
Batler. - Beograd : Samizdat B92, 2001.
- (Edicija ReÄ ; knj. 9)
000009389 13.01. COHEN, Stanley: Stanje poricanja :
znati za zlodela i patnje / Stenli Koen. 9389
- Beograd : Samizdat B92, 2003. - (
Edicija ReÄ ; knj. 29)
K
BJ
000009390 13.01. BROWNING, Christopher R.: ObiÄni
ljudi : 101. rezervni policijski
9390
bataljon i konaÄno reÅ¡enje u Poljskoj /
Kristofer R. Brauning. - Beograd :
Fabrika knjiga, 2004. - (Edicija ReÄ ;
knj. 32)
176158471
K
BJ
000009391 13.01. CONNERTON, Paul: Kako društva pamte
/ Pol Konerton. - Beograd : Samizdat B92 9391
, 2002. - (Edicija ReÄ ; knj. 16)
108887052
K
BJ
116683020
K
180802055
000009392 13.01. DOUGLAS, Mary: Osobe koje nedostaju
: kritika društvenih nauka / Meri Daglas 9392
i Stiven Nej. - Beograd : Samizdat B92,
2003. - (Edicija ReÄ ; knj. 24)
BJ
K
107622156
000009393 30.12. BANDIĆ, Dušan: Carstvo zemaljsko i
carstvo nebesko : ogledi o narodnoj
9393
religiji / Dušan Bandić. - 3. izd. Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
Krug, 2008. - (Biblioteka XX vek ; 69)
BJ
K
145937676
000009394 13.01. TABORI, Paul: Istorija ljudske
BJ
gluposti / Pol Tabori. - 2. izd. - ÄŒaÄak 9394
; Beograd : B. Kukić, 2006. - (Alef ;
knj. 48)
000009395 13.01. POPOVIĆ, Miodrag: Vidovdan i Äasni
krst : ogled iz književne arheologije / 9395
Miodrag Popović. - 4. izd. - Beograd :
K
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
136777740
K
139370252
Biblioteka XX vek ; Beograd : Knjižara
krug, 2007. - (Biblioteka XX vek ; 101)
000009396 13.01. BILLIG, Michael: Banalni
BJ
nacionalizam / Majkl Bilig. - Beograd : 9396
Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2009.
- (Biblioteka XX vek ; 175)
K
167498252
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009397 13.01. ASSMANN, Aleida: Rad na nacionalnom B J
K
177751303
pamćenju : kratka istorija nemaÄke ideje 9397
obrazovanja / Alaida Asman. - Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : ÄŒigoja
štampa : Knjižara Krug, 2002. - (
Biblioteka XX vek ; 124)
000009398 13.01. ABÉLÈS, Marc: Antropologija države / B J
170055175
Mark Abeles. - Zemun : Biblioteka XX vek 9398
; Beograd : ÄŒigoja Å¡tampa, 2001. - (
Biblioteka XX vek ; 118)
000009399 13.01. VELIKONJA, Mitja: Evroza : kritika B J
novog evrocentrizma / Mitja Velikonja. - 9399
Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
Krug, 2007. - (Biblioteka XX vek ; 162)
000009400 13.01. DOUGLAS, Mary: ÄŒisto i opasno :
analiza pojmova prljavštine i tabua / 9400
Meri Daglas. - 2. izd. - Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : ÄŒigoja
Å¡tampa, 2001. - (Biblioteka XX vek ; 77)
K
K
BJ
000009401 14.01. JANSEN, Stef: Antinacionalizam :
BJ
etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu 9401
/ Stef Jansen. - Beograd : Biblioteka XX
vek : Krug : Beogradski centar za
ljudska prava, 2005. - (Biblioteka XX
vek ; 152)
000009402 13.01. ERIKSEN, Thomas Hylland: Etnicitet i B J
nacionalizam / Tomas Hilan Eriksen. - 9402
Beograd : Biblioteka XX vek : Krug, 2004.
- (Biblioteka XX vek ; 143)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
139373580
K
K
170055687
125504780
K
116466700
000009403 13.01. DUIJZINGS, Ger: Religija i identitet B J
na Kosovu / Ger Dejzings. - Beograd : 9403
Biblioteka XX vek : Krug, 2005. - (
Biblioteka XX vek ; 150)
K
122509580
000009404 14.01. VERDERY, Katherine: Å ta je bio
socijalizam i Å¡ta dolazi posle njega? / 9404
Ketrin Verderi. - Beograd : Fabrika
knjiga, 2005. - (Edicija ReÄ ; knj. 38)
BJ
K
124942604
000009405 13.01. ELEY, Geoff: Kovanje demokratije :
istorija levice u Evropi, 1850-2000. / 9405
Džef Ili. - Beograd : Fabrika knjiga,
2007. - (Edicija ReÄ ; knj. 41)
BJ
K
143001356
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
97
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009406 06.10. POSLE Tokvila : debata o građanskom B J
P
190543367
društvu i društvenom kapitalu u
9406
uporednoj perspektivi / preveo s
engleskog Milan Brdar. - Sremski
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2004
000009407 13.01. WALTZ, Kenneth N.: Teorija
BJ
međunarodne politike / Kenet N. Volc. - 9407
Beograd : Centar za civilno-vojne odnose
: Alexandria press, 2008. - (Biblioteka
Beogradske studije bezbednosti ; knj. 1)
000009408 15.01. MEÄUNARODNI nauÄni skup
KriviÄnopravna pitanja
9408
maloletniÄke delinkvencije
(2008 ; Beograd): MeÄ‘unarodni nauÄni
skup KriviÄnopravna pitanja maloletniÄke
delinkvencije, (Beograd, 21-22. marta
2008. god.) / [urednik i redaktor Stanko
Bejatović]. - Beograd : Srpsko udruženje
za kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Kultura, 2008
K
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
149139724
P
147194124
000009409 11.01. NAKNADA nematerijalne Å¡tete : izbor B J
radova sa savetovanja Udruženja za
9409
odštetno pravo, Beograd, 1998-2008. :
Collection of Studies from Conferences
of Damage Law Society, Belgrade,
1998-2008 / redaktori Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma : = German Organisation
for Technical Cooperation (GTZ), Open
Regional Fund for South East Europe,
Legal Reform : Jugoslovenski pregled,
2009
P
000009410 11.01. OSTOJIĆ, Siniša: Osnovi monetarne
ekonomije / Siniša Ostojić. - Beograd : 9410
Data status, 2009. - (Edicija Ekonomija
i poslovanje danas ; knj. 15)
K
BJ
000009411 13.01. BODIN, Dominique: Sport i nasilje u B J
Evropi / Domenique Bodin. - Zagreb :
9411
Knjiga Trgovina, 2007
P
000009412 12.01. FRIEDMAN, Thomas L.: Svet je ravan : B J
kratka istorija XXI veka / Tomas L.
9412
Fridman. - Beograd : Dan Graf, 2007. - (
Biblioteka Danas ; knj. 3)
169101836
154787852
512481968
P
144808460
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
98
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009413 12.01. VODIČ kroz pravo Evropske unije / B J
P
168167948
urednik Blagoje S. Babić. - Beograd : 9413
Službeni glasnik : Institut za
međunarodnu politiku i privredu : Pravni
fakultet Univerziteta, 2009. - (
Biblioteka Pravna ; knj. 4)
000009414 12.01. JELISAVAC, Sanja: Intelektualna
BJ
svojina : međunarodna trgovina pravima 9414
intelektualne svojine / Sanja Jelisavac.
- Beograd : Institut za međunarodnu
politiku i privredu, 2006
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
131684620
000009415 12.01. TOMIĆ, Zorica: Muški svet / Zorica
Tomić. - 2. izd. - Beograd : Čigoja
9415
Å¡tampa, 2007
BJ
000009416 12.01. ZDRAVKOVIĆ, Helena: Politika žrtve
na Kosovu : identitet žrtve kao primarni 9416
diskurzivni cilj Srba i Albanaca u
upornom sukobu na Kosovu / Helena
Zdravković. - Beograd : Srpski
genealoški centar, 2005. - (Etnološka
biblioteka ; knj. 17)
000009417 13.01. OSTOJIĆ, Siniša: Osiguranje i
BJ
upravljanje rizicima / Siniša Ostojić. - 9417
Beograd : Data status, 2007. - (Edicija
Ekonomija i poslovanje danas ; knj. 8)
P
BJ
139509004
P
K
125910284
140818444
000009418 12.01. ŠOŠKIĆ, Dejan B.: Finansijska
BJ
tržišta i institucije / Dejan B. Šoškić, 9418
Boško R. Živković. - 3. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Centar za
izdavaÄku delatnost Ekonomskog fakulteta
, 2009
K
158152460
000009419 12.01. ŠOŠKIĆ, Dejan B.: Finansijska
BJ
tržišta i institucije / Dejan B. Šoškić, 9419
Boško R. Živković. - 3. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Centar za
izdavaÄku delatnost Ekonomskog fakulteta
, 2009
K
158152460
000009420 12.01. VARIAN, Hal R.: Mikroekonomija :
moderan pristup / Hal R. Varijan. - 4. 9420
izd. - Beograd : Ekonomski fakultet,
2008
BJ
K
153162764
000009421 12.01. VARIAN, Hal R.: Mikroekonomija :
moderan pristup / Hal R. Varijan. - 4. 9421
izd. - Beograd : Ekonomski fakultet,
2008
BJ
K
153162764
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009422 12.01. JAKŠIĆ, Miomir: Osnovi
BJ
K
154095116
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
makroekonomije / Miomir Jakšić. - 4.
izd. - Beograd : Centar za izdavaÄku
delatnost Ekonomskog fakulteta, 2008
000009423 12.01. JAKŠIĆ, Miomir: Osnovi
makroekonomije / Miomir Jakšić. - 4.
izd. - Beograd : Centar za izdavaÄku
delatnost Ekonomskog fakulteta, 2008
9422
BJ
9423
K
154095116
000009424 12.01. ŽIVKOVIĆ, Aleksandar: Monetarna
ekonomija : teorijsko-metodološke osnove 9424
efikasne monetarne politike / Aleksandar
Živković, Gradimir Kožetinac. - 7. izd.
- Beograd : Centar za izdavaÄku
delatnost Ekonomskog fakulteta, 2009
BJ
K
154182412
000009425 12.01. ŽIVKOVIĆ, Aleksandar: Monetarna
ekonomija : teorijsko-metodološke osnove 9425
efikasne monetarne politike / Aleksandar
Živković, Gradimir Kožetinac. - 7. izd.
- Beograd : Centar za izdavaÄku
delatnost Ekonomskog fakulteta, 2009
BJ
K
154182412
000009426 13.01. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
171024396
poslovno pravo : posebni deo / Radovan 9426
D. Vukadinović. - Kragujevac : Institut
za pravne i društvene nauke : Centar za
pravo Evropske unije, 2009
K
000009427 13.01. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
171024396
poslovno pravo : posebni deo / Radovan 9427
D. Vukadinović. - Kragujevac : Institut
za pravne i društvene nauke : Centar za
pravo Evropske unije, 2009
K
000009428 06.10. SADIKOVIĆ, Lada: Ustav Bosne i
Hercegovine i Evropska konvencija za
9428
zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda / Lada Sadiković. - Sarajevo :
Centar za ljudska prava Univerziteta,
2010
BJ
P
18420742
000009429 13.01. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
171024396
poslovno pravo : posebni deo / Radovan 9429
D. Vukadinović. - Kragujevac : Institut
za pravne i društvene nauke : Centar za
pravo Evropske unije, 2009
K
000009430 13.01. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
171024396
poslovno pravo : posebni deo / Radovan 9430
K
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
D. Vukadinović. - Kragujevac : Institut
za pravne i društvene nauke : Centar za
pravo Evropske unije, 2009
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009431 13.01. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
K
171024396
poslovno pravo : posebni deo / Radovan 9431
D. Vukadinović. - Kragujevac : Institut
za pravne i društvene nauke : Centar za
pravo Evropske unije, 2009
000009432 13.01. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
171024396
poslovno pravo : posebni deo / Radovan 9432
D. Vukadinović. - Kragujevac : Institut
za pravne i društvene nauke : Centar za
pravo Evropske unije, 2009
K
000009433 13.01. ČOLOVIĆ, Ivan: Balkan - teror
kulture : ogledi o politiÄkoj
9433
antropologiji, 2 / Ivan Čolović. Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
Krug, 2008. - (Biblioteka XX vek ; 171)
BJ
K
150789900
000009434 13.01. ČOLOVIĆ, Ivan: Bordel ratnika :
folklor, politika i rat / Ivan Čolović. 9434
- 3. ilutrovano izd. - Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : ÄŒigoja
Å¡tampa, 2000. - (Biblioteka XX vek ; 78)
BJ
K
160396807
000009435 14.01. CLAUSSEN, Detlev: Granice
prosvetiteljstva : društvena geneza
9435
modernog antisemitizma / Detlef Klausen.
- Beograd : Biblioteka XX vek : Krug,
2003. - (Biblioteka XX vek ; 136)
BJ
K
000009436 14.01. KODELJA, Zdenko: LaiÄka Å¡kola : [pro B J
et contra] / Zdenko Kodelja. - Beograd : 9436
Biblioteka XX vek : Knjižara Krug :
ÄŒigoja Å¡tampa, 2002. - (Biblioteka XX
vek ; 125)
000009437 14.01. LEVI, Pavle: Raspad Jugoslavije na
filmu : estetika i ideologija u
9437
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
108503308
K
K
179184903
154545420
jugoslovenskom i postjugoslovenskom
filmu / Pavle Levi. - Beograd :
Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2009.
- (Biblioteka XX vek ; 173)
000009438 14.01. SAID, Edward W.: Orijentalizam /
Edvard V. Said. - 2. izd. - Beograd : 9438
Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2008.
- (Biblioteka XX vek ; 112)
BJ
K
145935884
000009439 14.01. TODOROVA, Maria: Imaginarni Balkan / B J
Marija Todorova. - 2. izd. - Beograd : 9439
Biblioteka XX vek : Krug, 2006. - (
Biblioteka XX vek ; 103)
K
134640140
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009440 14.01. DUBIEL, Helmut: Niko nije oslobođen B J
K
180797191
istorije : nacionalsocijalistiÄka vlast 9440
u debatama Bundestaga / Helmut Dubil. Beograd : Samizdat B92, 2002. - (Edicija
ReÄ ; knj. 15)
000009441 15.01. STOJANOVIĆ, Dubravka: Kaldrma i
asfalt : urbanizacija i evropeizacija 9441
Beograda : 1890-1914 / Dubravka
Stojanović. - Beograd : Udruženje za
društvenu istoriju, 2008. - (Biblioteka
Ideje ; 7)
000009442 14.01. DIMITRIJEVIĆ, Nenad: Ustavna
demokratija shvaćena kontekstualno /
9442
Nenad Dimitrijević. - Beograd : Fabrika
knjiga, 2007. - (Edicija ReÄ ; knj. 50)
BJ
BJ
K
K
000009443 14.01. PAVLOVIĆ, DuÅ¡an: Autonomija liÄnosti B J
u Rolsovoj teoriji pravde / Dušan
9443
Pavlović. - Beograd : Fabrika knjiga,
2005. - (Edicija ReÄ ; knj. 39)
000009444 14.01. BOUGAREL, Xavier: Bosna : anatomija
rata / Ksavije Bugarel. - Beograd :
9444
Fabrika knjiga, 2004. - (Edicija ReÄ ;
knj. 33)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
146117388
142994700
K
K
124941836
117350412
000009445 14.01. WEINRICH, Harald: Leta : umetnost i
kritika zaborava / Harald Vajnrih. 9445
Beograd : Fabrika knjiga, 2008. - (
Edicija ReÄ ; knj. 51)
BJ
000009446 15.01. KORPORATIVNO upravljanje : zbornik
radova / urednici Mirko Vasiljević, Vuk 9446
Radović. - Beograd : Pravni fakultet,
2008
000009447 14.01. OBRADOVIĆ, Dositej: Pismo
Haralampiju ; Život i prikljuÄenija / 9447
Dositej Obradović. - Beograd : Zadužbina
Dositej Obradović, 2007. - (Sabrana dela
Dositeja Obradovića ; knj. 1)
K
BJ
BJ
147980044
P
K
000009448 14.01. OBRADOVIĆ, Dositej: Basne ; Istina i B J
prelest ; Put u jedan dan / Dositej
9448
Obradović. - Beograd : Zadužbina Dositej
Obradović, 2007. - (Sabrana dela
Dositeja Obradovića ; knj. 2)
146090764
144066572
K
146769676
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009449 14.01. OBRADOVIĆ, Dositej: Sovjeti zdravago B J
K
144250636
razuma ; Etika / Dositej Obradović / [s 9449
nemeckog jezika prevedeno Dositejem
ObradoviÄem. - Beograd : Zadužbina
"Dositej Obradović", 2007. - (Sabrana
dela Dositeja Obradovića ; knj. 3)
000009450 14.01. OBRADOVIĆ, Dositej: Sobranije raznih B J
naravouÄitelnih veÅ¡tej ; Mezimac /
9450
Dositej Obradović. - 1. izd. - Beograd :
Zadužbina "Dositej Obradović", 2008. - (
Sabrana dela Dositeja Obradovića ; knj.
4)
000009451 14.01. OBRADOVIĆ, Dositej: Spisi iz
Dalmacije ; Propovedi i besede ; Zapisi 9451
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
K
149255180
148515596
i beleške ; Fragmenti iz Srbije /
Dositej Obradović. - 1. izd. - Beograd :
Zadužbina "Dositej Obradović", 2008. - (
Sabrana dela Dositeja Obradovića ; knj.
5)
000009452 14.01. OBRADOVIĆ, Dositej: Pesme ; Pisma ;
Dokumenti / Dositej Obradović. - 1. izd. 9452
- Beograd : Zadužbina "Dositej
Obradović", 2008. - (Sabrana dela
Dositeja Obradovića ; knj. 6)
BJ
K
150211340
000009453 13.01. MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o
BJ
demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 1, 9453
Pravo na otpor tiraniji / Aleksandar
Molnar. - Beograd : Samizdat B92, 2001.
- (Edicija ReÄ ; knj. 10)
K
175054599
000009454 14.01. MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o
BJ
demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 2, 9454
KlasiÄne revolucije : Nizozemska Engleska - SAD / Aleksandar Molnar. Beograd : Samizdat B92, 2001. - (Edicija
ReÄ ; knj. 10)
K
93867788
000009455 15.01. MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o
BJ
demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 3, 9455
Moderne revolucije :
Francuska,Rusija,NemaÄka / Aleksandar
Molnar. - Beograd : Samizdat B92, 2002.
- (Edicija ReÄ ; knj. 9)
K
177627143
000009456 15.01. MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o
BJ
demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 3, 9456
Moderne revolucije :
Francuska,Rusija,NemaÄka / Aleksandar
Molnar. - Beograd : Samizdat B92, 2002.
- (Edicija ReÄ ; knj. 9)
K
177627143
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009457 15.01. MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o
BJ
K
181672199
demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 4, 9457
Građanska neposlušnost / Aleksandar
Molnar. - Beograd : Samizdat B92, 2002.
- (Edicija ReÄ ; knj. 10)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009458 18.01. UGOVORNA odgovornost i naknada Å¡tete B J
: zbornik radova / redaktor Zdravko
9458
Petrović. - Beograd : Glosarijum, 2009
P
157266444
000009459 18.01. SLOVIĆ, Dragoslav: Logika pravde i
prava / Dragoslav Slović. - Beograd : 9459
Fineks, 2009
BJ
P
154638604
000009460 18.01. JANKOVIĆ, Ivan: Smrt u prisustvu
vlasti : smrtna kazna u Jugoslaviji i 9460
svetu / Ivan Janković. - Beograd :
IstraživaÄko-izdavaÄki centar, 1985
BJ
P
38579975
000009461 18.01. KRIVOKAPIĆ, Boris: Položaj etniÄkih
manjina u obrazovanju : uporedna analiza 9461
. T. 1, Pojam i definicija manjina,
opšti položaj manjina u obrazovanju,
Rumunija, MaÄ‘arska, SlovaÄka, Slovenija,
Finska, Bugarska, najnoviji bilateralni
sporazumi / Boris Krivokapić. - Beograd
: Službeni glasnik : Institut za
uporedno pravo, 2000
000009462 18.01. NOVA zakonska rešenja u oblasti
zaÅ¡tite potroÅ¡aÄa : sadržaj i
9462
pretpostavke primene novog Zakona o
zaÅ¡titi potroÅ¡aÄa, paket potroÅ¡aÄkih
zakona i propisa (sadržaj, suština,
primena), iskustva u primeni zaštite
prava potroÅ¡aÄa / [urednici Zoran
Nikolić, MomÄilo ÄorÄ‘ević]. - Beograd :
Nacionalna organizacija potroÅ¡aÄa Srbije
; Kragujevac : Ekonomski fakultet
Univerziteta, 2009
BJ
P
127308300
BJ
P
157177100
000009463 18.01. IZVORI, ostvarivanje i zaštita prava B J
iz radnog odnosa : zbornik radova /
9463
redaktor Zoran Ivošević. - Beograd :
Glosarijum, 2009
P
157269004
000009464 18.01. ALTERNATIVNE kriviÄne sankcije i
pojednostavljene forme postupanja /
9464
[Zoran Stojanović ... i dr.]. - Beograd
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
COBISS K o o p e r a t i v a n
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
BJ
P
169625868
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
21.02.2014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009465 18.01. TUMAÄŒENJE kaznenopravne norme i
BJ
P
169626380
adekvatnost njene primene / [Zoran
9465
Stojanović ... i dr.]. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
000009466 15.01. MILUTINOVIĆ, Ljubica: Medijacija u
Srbiji / Ljubica Milutinović. - Beograd 9466
: Publisher, 2006
BJ
000009467 15.01. DELIĆ, Nataša: Nova rešenja opštih
instituta u kriviÄnom zakoniku Srbije / 9467
Nataša Delić. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, 2009. - (
Biblioteka Crimen ; 7)
P
BJ
512437936
P
157592332
000009468 15.01. RAZVOJ pravnog sistema Srbije i
BJ
harmonizacija sa pravom EU : prilozi
9468
Projektu 2008. / priredio Svetislav
Taboroši. - 1. izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2009. - (
Biblioteka Zbornici ; 9)
P
167931660
000009469 15.01. RAZVOJ pravnog sistema Srbije i
BJ
harmonizacija sa pravom EU : prilozi
9469
Projektu 2008. / priredio Svetislav
Taboroši. - 1. izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2009. - (
Biblioteka Zbornici ; 9)
P
167931660
000009470 15.01. STOJIČIĆ, Radomir: Odgovornost
projektanata i izvoÄ‘aÄa za Å¡tetu po
9470
ugovoru o projektovanju i nadzoru /
Radomir StojiÄić. - Beograd :
Građevinska knjiga, 2008
BJ
P
148362508
000009471 18.01. VUČIĆ, Borka: Bankarstvo : izbor ili B J
sudbina / Borka VuÄić. - [3. izd.]. - 9471
Novi Beograd : Udruženje građana - CER,
2002
P
101417740
000009472 18.01. KRIZNI menadžment. 1, Prevencija
krize : [hrestomatija] / [priredili]
9472
Zoran Keković, Želimir Kešetović. -
P
135012364
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Beograd : Fakultet bezbednosti : =
Faculty of Security Studies, 2006
000009473 18.01. RALEVIĆ, Simo: Opravdanje bez dela
zakona : Poslanica Galatima. Deo 2 /
9473
Simo Ralević. - Aranđelovac : Dom
Molitve, 2007
BJ
P
143320588
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009474 18.01. NASILJE u porodici / Milan Škulić B J
P
169909772
... [i dr.]. - Beograd : Udruženje
9474
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2009
000009475 18.01. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Prekršajno
pravo : opšti deo : sa sudskom praksom, 9475
obrascima za primenu i registrom pojmova
/ Predrag Dimitrijević. - Beograd :
Službeni glasnik, 2001. - (Biblioteka
"Reforma državne uprave" ; knj.2)
BJ
000009476 18.01. PARLAMENTARNI nadzor bezbednosnog
sektora : naÄela, mehanizmi i praksa / 9476
[urednik i glavni autor Hans Born]. Ženeva : Interparlamentarna unija ;
Beograd : Ženevski centar za Demokratsku
kontrolu oružanih snaga, 2003. - (
PriruÄnik za poslanike ; br. 5, 2003)
P
BJ
P
000009477 18.01. ZAKON o spreÄavanju sukoba interesa B J
pri vršenju javnih funkcija u praksi / 9477
[priredili Valentina Šestović ... i dr.].
- Beograd : RepubliÄki odbor za
rešavanje o sukobu interesa, 2007
000009478 18.01. ILIĆ-Gasmi, Gordana: Reforme
Evropske unije : institucionalni aspekti 9478
/ Gordana Ilić-Gasmi. - Beograd :
Prometej, 2004
BJ
000009479 18.01. ORLOVIĆ, Slobodan P.: NaÄelo podele
vlasti u ustavnom razvoju Srbije /
9479
Slobodan P. Orlović. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, IzdavaÄki centar,
2008. - (Biblioteka Monografije ; 24)
P
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
106818316
144899852
P
BJ
174689543
115845132
P
152224524
000009480 18.01. ÄUKIĆ-Veljović, Zlatija: Ogledi o
politiÄkom predstavniÅ¡tvu i izborima. 9480
Sv. 1 / Zlatija Äukić-Veljović. Beograd : Pravni fakultet, 1995
BJ
P
103249415
000009481 18.01. POLOŽAJ javnog tužilaštva u
Republici Srbiji i uporedno pravna
9481
analiza / [Goran Ilić ... i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2007
BJ
P
145538828
000009482 13.10. POLOŽAJ javnog tužilaštva u
Republici Srbiji i uporedno pravna
9482
analiza / [Goran Ilić ... i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2007
BJ
P
145538828
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009483 18.01. CLARK, Ramsey: Kriminalitet u
BJ
P
167654668
Americi : zapažanja o njegovoj prirodi, 9483
uzrocima, prevenciji i kontroli / Remzi
Klark. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 2009. - (Biblioteka Crimen
; 8)
000009484 18.01. STANKOVIĆ, Obren: Uvod u građansko
pravo / Obren Stanković, Vladimir V.
9484
Vodinelić. - Beograd : Nomos, 1995
000009485 18.01. VELJKOVIĆ, Dragoslav: Privredno
pravo : kroz sudsku praksu privrednih 9485
sudova : sa obrazloženim odlukama /
Dragoslav Veljković. - Beograd : Mozaik,
1991. - (Biblioteka: Pravna literatura)
P
BJ
000009486 18.01. LUKIĆ, Prvoslav: Ugovori o radu i
BJ
drugim oblicima radnog angažovanja : sa 9486
pratećim propisima i primerima ugovora /
Prvoslav Lukić. - Beograd : Ekspert,
1997
000009487 06.10. ARON, Raymond: Demokratija i
totalitarizam / Remon Aron. - Sremski 9487
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
P
10938127
1544460
147720455
123445767
knjižarnica Zorana Stojanovića, 1997. (Biblioteka Elementi ; 37)
000009488 19.01. JOVIČIĆ, Katarina: Preispitivanje
odluka međunarodnih trgovinskih
9488
arbitraža u postupku poništenja /
[Katarina JoviÄić]. - Beograd : Institut
za uporedno pravo, 2009. - (Monografija
; 162)
BJ
P
000009489 19.01. ÄUROVIĆ, Ljiljana M.: PorodiÄno
pravo / Ljiljana M. Äurović. - Beograd : 9489
NauÄna knjiga, 1988
BJ
K
000009490 19.01. ŽIVKOVIĆ, Sreten: Izvršni postupak u B J
praksi : priruÄnik za primenu Zakona o 9490
izvršnom postupku u praksi : sa
registrom pojmova / Sreten Živković. Beograd : Savremena administracija, 1979
000009491 19.01. AKTUELNA pitanja spoljne politike / B J
[urednik Dragomir VuÄićević]. - Beograd 9491
: Beogradski forum za svet ravnopravnih,
2007. - (Edicija Sveske ; sv. br. 20)
155837452
445698
P
P
13467911
137748748
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009492 19.01. KOÄŒIĆ-MitaÄek, Violeta:
BJ
P
149543180
Diskriminacija osoba sa invaliditetom / 9492
Violeta KoÄić-MitaÄek. - Beograd :
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2008. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 23)
000009493 19.01. ZABRANA diskriminacije i
uznemiravanja žena : model izmena i
dopuna Ustava Republike Srbije i
pojedinih sistemskih zakona / Tanja
Drobnjak ... [et al.]. - 2. izd. Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija : Centar za mir i razvoj
demokratije, 2009. - (Biblioteka
Reagovanja ; 15)
BJ
9493
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
155595532
000009494 19.01. DOSTUPNOST objekata u posedu organa B J
javne vlasti 2007 : izveštaj Koalicije 9494
protiv diskriminacije / [urednik izdanja
Saša Gajin]. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija, 2008. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 21)
P
000009495 19.01. DRUÅ TVO sudija Srbije: Ustavni
BJ
položaj sudstva / [Društvo sudija
9495
Srbije]. - Beograd : Društvo sudija
Srbije, 2005
000009496 19.01. IZGUBLJENI identitet : Å¡ta je (u
stvari) srpski nacionalni interes? /
9496
[priredio] Nicolas Thinker. - Belgradum
: Pentagram Press, 2000
BJ
000009497 19.01. TOMIĆ, Zoran R.: Upravno pravo :
(upravna kontrola uprave) / Zoran R.
9497
Tomić. - 2. prošireno izd. - Beograd :
Savremena administracija, 1990
158060039
BJ
000009499 19.01. BAKIĆ, Vojislav S.: PorodiÄno pravo
/ Vojislav S. Bakić. - 9. dopunjeno i 9499
izmenjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 1976
513223612
P
000009498 19.01. BIRAÄŒI i apstinenti u Srbiji / Zoran B J
Stojiljković ... [et al.]. - Beograd : 9498
Friedrich Ebert Stiftung : Fakultet
politiÄkih nauka : Institut druÅ¡tvenih
nauka, 2007
000009500 19.01. KRBEK, Ivo: Pravo jugoslavenske
javne uprave. Knj. 2, Organizacija i
9500
službenici / Ivo Krbek. - Zagreb :
BirotehniÄki izdavaÄki zavod, 1961
P
P
P
BJ
BJ
146067468
144195084
K
P
233228
105520396
142293255
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 108
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009501 19.01. KRBEK, Ivo: Pravo jugoslavenske
BJ
P
142293511
javne uprave. Knj. 3, Funkcioniranje i 9501
upravni spor / Ivo Krbek. - Zagreb :
BirotehniÄki izdavaÄki zavod, 1962
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009502 19.01. PRESTANAK SFRJ : pravne posledice : B J
privatnopravne i socijalnopravne
9502
posledice prestanka SFRJ i stvaranja SRJ
/ Vesna Rakić-Vodinelić...[et al.]. Beograd : Pravni fakultet, 1995
000009503 19.01. JUGOSLAVIJA i svet / priredila
Rozita Levi. - Beograd : Institut za
9503
međunarodnu politiku i privredu, 2000
BJ
P
90942983
P
175056647
000009504 19.01. ZAKUP poslovnog prostora : rešavanje B J
sporova o zakupu poslovnog prostora,
9504
Zakon o sredstvima u svojini Republike
Srbije, aktuelna sudska praksa, primeri
ugovora o zakupu poslovnog prostora /
[priredio] Vladimir Kozar. - 1. izd. Beograd : Poslovni biro, 1998
000009505 19.01. VUJOVIĆ, Dragmila J.: Osnovi
BJ
kriviÄnog procesnog prava / Dragmila J. 9505
Vujović, Jovan VuÄković. - 5. izmenjeno
i dopunjeno izd. - Zemun : Viša škola
unutrašnjih poslova, 1998
P
63976716
P
133696775
000009506 19.01. ETNOLINGVISTIÄŒKA i istorijska
istraživanja o Bunjevcima : zbornik
9506
radova sa nauÄnog skupa održanog 25.
oktobra 2008. godine u Subotici /
[urednici Mato Pižurica, Suzana
Kujundžić-Ostojić]. - Novi Sad : Matica
srpska ; Subotica : BunjevaÄki
informativni centar, 2008
BJ
P
235579655
000009507 19.01. MEDOJEVIĆ, Mirjana: PriruÄnik za
praktiÄnu primenu propisa o hartijama od 9507
vrednosti / Mirjana Medojević. - 1. izd.
- Beograd-Železnik : Poslovni biro, 1989
BJ
P
133132
000009508 20.01. POPOVIĆ, Slavoljub: Praktikum za
upravno pravo / Slavoljub Popović,
9508
Slavka Miladinović. - Beograd : Službeni
list SFRJ, 1980
BJ
000009509 20.01. ÄORÄEVIĆ, Toma: Komunikacija i vlast B J
88 : prilog kritici politiÄke komunikacije 9509
/ Toma ÄorÄ‘ević. - Beograd : Mladost,
1988. - (Velika edicija Ideja)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
39765255
P
142850YU
5107
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009510 20.01. PAPINI, Giovanni: Istorija o Hristu B J
P
85198087
/ Äovani Papini. - Beograd : Narodno
9510
delo : Unireks, 1994
000009511 20.01. RISTIĆ, Vukašin: Praktikum za
BJ
parnicu / Vukašin Ristić, Milošin Ristić. 9511
- 4. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd : Savremena administracija, 1995.
- (Pravna biblioteka)
P
99862023
000009512 20.01. NEÅ IĆ, Ljubisav: KriviÄno pravo /
Ljubisav Nešić. - 2. izd. - Beograd : 9512
Viša škola unutrašnjih poslova, 1998
P
512490672
BJ
000009513 19.01. CVEJIĆ-JanÄić, Olga: PorodiÄno pravo B J
. Knj. 1, BraÄno pravo / Olga
9513
Cvejić-JanÄić. - Beograd : NauÄna knjiga
, 1992
000009514 19.01. PROKOP, Ana: PorodiÄno pravo :
usvojenje / Ana Prokop. - Zagreb :
9514
Školska knjiga, 1963. - (Udžbenici
ZagrebaÄkog sveuÄiliÅ¡ta)
P
BJ
000009515 19.01. DELO Slobodana Jovanovića u svom
vremenu i danas : referati sa nauÄnog 9515
skupa održanog 5. i 6. juna 1991. godine
/ urednik Stevan VraÄar. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta, 1991
P
BJ
92240903
P
000009516 23.01. ULOGA i mogućnosti javnog tužioca u B J
zaÅ¡titi žrtava kriviÄnog dela / Milan 9516
Škulić ... i dr. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2009
000009517 23.01. DIMITRIJEVIĆ, Duško:
BJ
Međunarodnopravno regulisanje teritorije 9517
država / Duško Dimitrijević. - Beograd :
Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
000009518 23.01. JEVTIĆ, Dragoš: Narodna pravna
istorija / Dragoš Jevtić, Dragoljub
9518
Popović. - Beograd : Savremena
administracija, 1997
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
52089863
25113100
P
P
169338124
155334156
P
126816263
000009519 23.01. PERIĆ, Dimšo: Crkveno pravo / Dimšo
Perić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - 9519
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
Centar za publikacije : Dosije, 1999
BJ
P
147731463
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009520 23.01. LILIĆ, Stevan: Upravno pravo :
BJ
P
114837004
usklađeno sa Ustavnom poveljom SCG :
9520
univerzitetski udžbenik / Stevan Lilić,
Predrag Dimitrijević, Milan Marković. Beograd : Savremena administracija, 2004
000009521 23.01. BERRIDGE, Geoff R.: Diplomatija :
BJ
teorija i praksa / Džof R. Beridž. 9521
Beograd : "Filip Višnjić" : Akademija za
diplomatiju i bezbednost, 2008. - (
Edicija Diplomatske sveske)
000009522 23.01. ÄURÄEVIĆ, Dejan: Osnovi porodiÄnog
prava Crne Gore / Dejan ÄurÄ‘ević. 9522
Podgorica : CID, 2008. - (Biblioteka
Universitas)
000009523 23.01. MILJKO, Zvonko: Ustavno uređenje
Bosne i Hercegovine / Zvonko Miljko. - 9523
Zagreb : Hrvatska sveuÄiliÅ¡na naklada,
2006
P
151836940
BJ
P
13224720
BJ
P
15457798
000009524 23.01. FEMINISTKINJE teoretizuju politiÄko B J
/ [priredile] Džudit Batler i Džoan Skot. 9524
- Beograd : Centar za ženske studije i
istraživanja roda, 2006. - (Biblioteka
Rod i kultura)
P
132218636
000009525 23.01. GLENY, Misha: Balkan 1804-1999. :
nacionalizam, rat i velike sile. Deo 1 / 9525
Miša Gleni. - Beograd : B92, 2001. - (
Samizdat FreeB92 ; 14/1)
BJ
000009526 19.01. BORBA protiv organizovanog kriminala B J
u Srbiji : od postojećeg zakonodavstva 9526
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
172812039
146472204
do sveobuhvatnog predloga reforme. Turin : UNICRI ; Firenca : Univerzitet,
Odsek za uporedno i kriviÄno pravo ;
Beograd : Institut za uporedno pravo,
2008
000009527 19.01. ĆIRIĆ, Jovan: Objektivna odgovornost B J
u kriviÄnom pravu / Jovan Ćirić. 9527
Beograd : Institut za uporedno pravo,
2008. - (Monografija ; 163)
000009528 19.01. MEÄUNARODNI sud pravde. 1 :
organizacija, postupak, sluÄajevi /
9528
[autori Vesna Ćorić ... et al.]. Beograd : Institut za uporedno pravo,
2008. - (Monografija ; 161)
P
BJ
152711692
P
146172172
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009529 19.01. ELSÄSSER, Jürgen: Nacionalna država B J
P
169368588
i fenomen globalizacije : kako možemo da 9529
se spasimo iz svetske ekonomske krize /
Jirgen Elzeser. - Beograd : Jasen, 2009.
- (Biblioteka Istorija)
000009530 23.01. GURVITCH, Georges: Sociologija prava B J
/ Žorž GurviÄ. - Podgorica : CID, 1997. 9530
- (Biblioteka Nomos ; 12)
000009531 23.01. STOJANOVIĆ, Zoran: Međunarodno
kriviÄno pravo / Zoran Stojanović. - 5. 9531
izd. - Beograd : Pravna knjiga, 2006
P
2384912
BJ
P
130722572
000009532 23.01. KRIVOKAPIĆ, Boris: Zaštita manjina u B J
međunarodnom i uporednom pravu. Knj. 1, 9532
Zaštita manjina: istorijski razvoj,
osnovna pitanja i zaštita u okviru
Ujedinjenih nacija / Boris Krivokapić. Beograd : Ministarstvo za ljudska i
manjinska prava Srbije i Crne Gore, 2004
P
114542604
000009533 23.01.
BILANCA tranzicije : pravni vidiki
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
512067749
družbenih sprememb v Sloveniji in Srbiji 9533
v procesu tranzicije : zbornik
znanstvenih razprav s sreÄanja pravnih
fakulteta Univerze v Mariboru in
Univerze v Beogradu - MOST 2002 : pravni
vidici društvenih promena u Sloveniji i
Srbiji u procesu tranzicije : zbornik
nauÄnih rasprava sa susreta pravnih
fakulteta Univerziteta u Mariboru i
Univerziteta u Beogradu - MOST 2002 /
(ured.) Silvo Devetak in/i Jovica
Trkulja. - Maribor : Pravna fakulteta ;
Beograd : Pravni fakultet, 2004
000009534 29.01. PETROVIĆ, Aleksandar: Međunarodni
standardi rada / Aleksandar Petrović. - 9534
Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2009
000009535 29.01. KELSEN, Hans: ÄŒista teorija prava /
Hans Kelzen. - Beograd : Gutenbergova 9535
galaksija, 2000. - (Posebna izdanja)
000009536 01.02. ISTORIJA filozofije. Tom 5,
Britanska filozofija i doba
9536
prosvetiteljstva / priredio Stjuart
Braun. - Beograd : Plato Books, 2008. (Biblioteka Kyklos)
BJ
BJ
BJ
P
P
P
172225804
157908231
152342028
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 112
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009537 01.02. SRPSKO udruženje za
BJ
P
170239244
kriviÄnopravnu teoriju i
9537
praksu(46 ; 2009 ; Zlatibor):
Pojednostavljene forme postupanja u
kriviÄnim stvarima i alternativne
kriviÄne sankcije : XLVI redovno
godišnje savetovanje udruženja
[Zlatibor], 2009 / Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu. Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Intermex, 2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009538 04.02. REGIONALNA konferencija o
steÄaju "Zakonodavstvo i
9538
praksa" (2008 ; Banja Luka):
Zakonodavstvo i praksa : zbornik radova
sa regionalne konferencije o steÄaju,
Banja Luka 14. i 15. februar 2008. /
[[organizovala] NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma] : collection of reports
presented at the regional conference on
insolvency, Banja Luka 14th and 15th of
February 2008 / [[organized by] German
Organisation for Tehnical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform]. - Beograd :
Jugoslovenski pregled : NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ),
Otvoreni regionalni fond za jugoistoÄnu
Evropu, Pravna reforma : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform, 2008
BJ
P
150199820
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009539 04.02. REGIONALNA konferencija o
BJ
P
150199820
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
steÄaju "Zakonodavstvo i
9539
praksa" (2008 ; Banja Luka):
Zakonodavstvo i praksa : zbornik radova
sa regionalne konferencije o steÄaju,
Banja Luka 14. i 15. februar 2008. /
[[organizovala] NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma] : collection of reports
presented at the regional conference on
insolvency, Banja Luka 14th and 15th of
February 2008 / [[organized by] German
Organisation for Tehnical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform]. - Beograd :
Jugoslovenski pregled : NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ),
Otvoreni regionalni fond za jugoistoÄnu
Evropu, Pravna reforma : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform, 2008
000009540 04.02. SUNDHAUSSEN, Holm: Istorija Srbije : B J
od 19. do 21. veka / Holm Zundhausen. - 9540
Beograd : Clio, 2008. - (Polis)
000009541 04.02. TOSH, John: U traganju za istorijom
: ciljevi, metodi i novi pravci u
9541
prouÄavanju savremene istorije / Džon
Toš sa Šonom Langom. - Beograd : Clio,
2008. - (Polis)
P
154767884
BJ
P
147992332
000009542 04.02. MORIS, Dejvid B.: Bolest i kultura u B J
postmodernom dobu / Dejvid B. Moris. - 9542
Beograd : Clio, 2008. - (Imago ; 3)
P
152601612
000009543 04.02. FORD, Franklin Lewis: Evropa u doba
revolucija : 1780-1830 / Frenklin L.
9543
Ford. - Beograd : Clio, 2005. - (Polis)
000009544 04.02. LAPPÉ, Frances Moore: Dvanaest
mitova o gladi u svetu / Franses Mur
9544
Lape, Džozef Kolins, Piter Roset. Beograd : Clio, 2005. - (Opstanak)
BJ
P
BJ
000009545 04.02. AVIOUTSKII, Viatcheslav:
BZ
Kontinentalne geopolitike : svet u XXI 9545
veku / VjaÄeslav Avijucki. - Beograd :
Clio, 2009
000009546 04.02. PAVLOVIĆ, Stevan K.: Srbija :
BZ
istorija iza imena / Stevan K. Pavlović. 9546
- Beograd : Clio, 2004. - (Polis)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
126164748
125918220
169783564
P
113206540
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 114
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009547 04.02. COENEN-Huter, Jacques: Sociologija B J
P
126357260
elita / Žak Koenen-Iter. - Beograd :
9547
Clio, 2005. - (Agora)
000009548 04.02. SCAMBLER, Graham: Sport i društvo :
istorija, moć i kultura / Grejam
9548
Skembler. - Beograd : Clio, 2007. - (
Agora)
BZ
000009549 04.02. SERVIER, Jean: Istorija utopije /
BJ
Žan Servije. - Beograd : Clio, 2005. - ( 9549
Agora)
P
P
144257548
126267148
000009550 04.02. BLACK, Jeremy: IzuÄavanje istorije / B Z
Džeremi Blek, Donald M. Makrejld. 9550
Beograd : Clio, 2007. - (Didacta)
P
143591692
000009551 04.02. ČEJNI, Dejvid: Životni stilovi /
BJ
Dejvid ÄŒejni. - Beograd : Clio, 2003. - 9551
(Agora)
P
109220620
000009552 16.01. HARISON, Ros: Demokratija / Ros
Harison. - Beograd : Clio, 2004. - (
9552
Agora)
P
117398540
000009553 04.02. GIULIANOTTI, Richard: Sport :
kritiÄka sociologija / RiÄard Äulijanoti. 9553
- Beograd : Clio, 2008. - (Agora)
000009554 04.02. CANFORA, Luciano: Demokratija :
istorija jedne ideologije / LuÄano
9554
Kanfora. - Beograd : Clio, 2007. - (
Agora)
BJ
BJ
P
BJ
000009555 04.02. SWIFT, Adam: PolitiÄka filozofija : B Z
vodiÄ za studente i politiÄare / Adam 9555
Svift. - Beograd : Clio, 2008. - (Agora)
000009556 16.02. ZAKONIK o kriviÄnom postupku i javno B J
tužilaštvo : (de lege lata - de lege
9556
ferenda) / Stanko Bejatović ... [i dr.].
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
151826188
P
143813644
P
149212428
P
168295692
000009557 16.02. PRISTUP pravosuđu - instrumenti za
implementaciju evropskih standarda u
9557
pravni sistem Republike Srbije :
tematski zbornik radova. Knj. 3 /
[urednik Nevena Petrušić]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2009
BJ
P
172205580
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 115
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009558 17.02. MARJANOVIĆ, Miloš: Sociologija prava B J
P
245405447
/ Miloš Marjanović. - Novi Sad : Pravni 9558
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2009
000009559 17.02. OSNOVI prava Evropske unije /
Rodoljub Etinski [i dr.]. - Novi Sad : 9559
Pravni fakultet, 2010
BJ
P
000009560 18.02. PRAVNI kapacitet Srbije za evropske B J
integracije : zbornik radova. Knj. 3 / 9560
priredio Stevan Lilić. - Beograd :
Pravni fakultet, IzdavaÄki centar, 2009.
- (Biblioteka Zbornici ; 8)
246247687
P
155182348
000009561 26.02. MILOŠEVIĆ, Goran B.: Monetarne i
javne finansije / Goran B. Milošević. - 9561
2. dopunjeno izd. - Beograd : Beogradska
poslovna Å¡kola - Visoka Å¡kola strukovnih
studija, 2009
BJ
P
167249420
000009562 26.02. MILOŠEVIĆ, Goran B.: Monetarne i
javne finansije / Goran B. Milošević. - 9562
2. dopunjeno izd. - Beograd : Beogradska
poslovna Å¡kola - Visoka Å¡kola strukovnih
studija, 2009
BJ
P
167249420
000009563 02.03. STEVANOVIĆ, Mihailo: ReÄnik jezika
Petra II Petrovića Njegoša. Knj. 1, A - 9563
O / izradili Mihailo Stevanović i
saradnici Milica Vujanić, Milan Odavić i
Milosav Tešić. - Beograd : "Vuk
Karadžić" : Narodna knjiga : Prosveta :
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
16083212
SANU : Srpska književna zadruga ;
Titograd : CANU ; Cetinje : Obod, 1983
000009564 02.03. STEVANOVIĆ, Mihailo S.: ReÄnik
jezika Petra II Petrovića Njegoša. Knj. 9564
2, P - Š/ izradili Mihailo Stevanović i
saradnici Milica Vujanović, Milan Odavić
i Milosav Tešić. - Beograd : Srpska
akademija nauka i umetnosti : "Vuk
Karadžić" : Narodna knjiga : Prosveta ;
Titograd : Crnogorska akademija nauka i
umjetnosti ; Cetinje : Obod, 1983
BJ
P
36513543
000009565 02.03. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
skup Korupcija i ljudske
9565
slobode (2009 ; Tara): Korupcija i
ljudske slobode : tematski međunarodni
nauÄni skup, Tara, od 20. do 24. maja
2009. godine / [organizator] Udruženje
za meÄ‘unarodno kriviÄno
pravo=International Criminal Law
Association. - Beograd : Intermex, 2009
BJ
P
1024112545
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 116
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009566 02.03. VRANJ, Vildana: Alternativne mjere i B J
P
17251078
sankcije u kriviÄnom zakonodavstvu i
9566
praksi u Bosni i Hercegovini / Vildana
Vranj. - Sarajevo : Pravni fakultet,
2009. - (Biblioteka Studije)
000009567 08.03. SIMONOVIĆ, Dragoljub: Naknada štete
: prema Zakonu o obligacionim odnosima / 9567
Dragoljub Simonović. - Beograd :
Službeni glasnik, 2009. - (Biblioteka
Pravna biblioteka ; knj. 8)
000009568 09.03. STOJANČEVIĆ, Vladimir: Iz istorije
Prvog srpskog ustanka 1804-1813 :
9568
odabrani radovi / Vladimir StojanÄević.
- Kragujevac : Istorijski arhiv Å umadije
, 2009
000009569 09.03. VUJISIĆ, Dragan: Poslovno pravo :
trgovinsko pravo / Dragan Vujisić. - 1. 9569
izd. - Banja Luka : Besjeda : BLC, 2009
BJ
K
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
171268108
171021580
1307416
000009570 09.03. STANKOVIĆ, Gordana: Praktikum za
graÄ‘ansko parniÄno procesno pravo :
9570
(pomoćni udžbenik) / Gordana Stanković,
Nevena Petrušić. - 3. izd. - Niš :
Udruženje za građansko procesno i
arbitražno pravo : Bona fides, 2001
000009571 09.03. TADIĆ, Ljubomir: Nauka o politici /
Ljubomir Tadić. - 1. izd. - Beograd : 9571
Zavod za udžbenike : Službeni glasnik,
2007. - (Izabrana dela Ljubomira Tadića
; tom 4)
BJ
BJ
P
K
177821447
142066188
000009572 09.03. MILINKOVIĆ, Slađana: Latinsko-srpski B J
srpsko-latinski reÄnik / SlaÄ‘ana
9572
Milinković, Piroška Segedi, Vladislav M.
Todorović. - Beograd : Službeni glasnik,
2009. - (Biblioteka Lexis)
K
170624524
000009573 09.03. VASOVIĆ, VuÄina: Savremene
BJ
demokratije. Tom 2 / VuÄina Vasović. - 9573
Beograd : Službeni glasnik, 2007. - (
Biblioteka Sinteze)
K
143745036
000009574 10.03. IVOŠEVIĆ, Borislav: Transportno
osiguranje / Borislav Ivošević. 9574
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union ; Mladenovac : Å tamparij Javorje,
2009
P
157914892
000009575 10.03. MARIĆ, Vladimir: SliÄnost žigova /
Vladimir Marić. - Beograd : Pravni
9575
fakultet Univerziteta Union, 2009
BJ
BJ
P
172236044
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 117
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009576 10.03. JOSIPOVIĆ, Ivo: Uhićenje i pritvor : B J
P
1024240545
(pravo o uhićenju i pritvoru u kaznenom 9576
procesnom pravu) / Ivo Josipović. Zagreb : Targa, 1998
000009577 11.03. Å UMADIJA, putokaz za regionalizaciju B J
i decentralizaciju Republike Srbije : 9577
zbornik radova. Knj. 5 / editor Slobodan
Nešković. - Beograd : Centar za
strateška istraživanja nacionalne
bezbednosti - Cesna B ; Kragujevac :
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
172348428
Grad Kragujevac, 2009. - (Edicija
Bezbednost u postmodernom ambijentu)
000009578 11.03. Å UMADIJA, putokaz za regionalizaciju B J
i decentralizaciju Republike Srbije : 9578
zbornik radova. Knj. 5 / editor Slobodan
Nešković. - Beograd : Centar za
strateška istraživanja nacionalne
bezbednosti - Cesna B ; Kragujevac :
Grad Kragujevac, 2009. - (Edicija
Bezbednost u postmodernom ambijentu)
P
172348428
000009579 11.03. Å UMADIJA, putokaz za regionalizaciju B J
i decentralizaciju Republike Srbije : 9579
zbornik radova. Knj. 5 / editor Slobodan
Nešković. - Beograd : Centar za
strateška istraživanja nacionalne
bezbednosti - Cesna B ; Kragujevac :
Grad Kragujevac, 2009. - (Edicija
Bezbednost u postmodernom ambijentu)
P
172348428
000009580 12.03. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 16.
9580
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2009
BJ
K
170750732
000009581 12.03. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 16.
9581
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2009
BJ
K
170750732
000009582 06.10. HUMBOLDT, Wilhelm von: Ideje za
pokušaj određivanja granica
9582
delotvornosti države / Vilhelm fon
Humbolt. - Sremski Karlovci : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića ; Novi
Sad : Dobra vest, 1991. - (Biblioteka
Elementi ; 10)
000009583 12.03. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 16.
9583
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2009
BJ
BJ
P
3993095
K
170750732
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009584 12.03. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 16.
9584
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2009
BJ
K
170750732
000009585 12.03. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 16.
9585
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2009
BJ
K
170750732
000009586 12.03. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 16.
9586
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2009
BJ
K
170750732
000009587 12.03. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 16.
9587
izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga
, 2009
BJ
K
170750732
000009588 26.03. SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana: Ubistva u B J
Beogradu : kriminološka studija /
9588
Biljana Simeunović-Patić. - Beograd :
VojnoizdavaÄki zavod : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2003. - (Redakcija "Vojna knjiga" ; knj.
1379). - (Pravna bibloteka)
P
110906892
000009589 26.03. SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana: Ubistva u B J
Beogradu : kriminološka studija /
9589
Biljana Simeunović-Patić. - Beograd :
VojnoizdavaÄki zavod : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2003. - (Redakcija "Vojna knjiga" ; knj.
1379). - (Pravna bibloteka)
P
110906892
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009590 26.03. REGIONALNA konferencija o
BJ
P
150199820
steÄaju "Zakonodavstvo i
9590
praksa" (2008 ; Banja Luka):
Zakonodavstvo i praksa : zbornik radova
sa regionalne konferencije o steÄaju,
Banja Luka 14. i 15. februar 2008. /
[[organizovala] NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma] : collection of reports
presented at the regional conference on
insolvency, Banja Luka 14th and 15th of
February 2008 / [[organized by] German
Organisation for Tehnical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform]. - Beograd :
Jugoslovenski pregled : NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ),
Otvoreni regionalni fond za jugoistoÄnu
Evropu, Pravna reforma : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform, 2008
000009591 06.04. SOKOVIĆ, Snežana: MaloletniÄko
BJ
kriviÄno pravo / Snežana Soković, Stanko 9591
Bejatović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
P
173506572
000009592 06.04. SOKOVIĆ, Snežana: MaloletniÄko
BJ
kriviÄno pravo / Snežana Soković, Stanko 9592
Bejatović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
P
173506572
000009593 06.04. SOKOVIĆ, Snežana: MaloletniÄko
BJ
kriviÄno pravo / Snežana Soković, Stanko 9593
Bejatović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
P
173506572
000009594 06.04. SOKOVIĆ, Snežana: MaloletniÄko
P
173506572
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
kriviÄno pravo / Snežana Soković, Stanko 9594
Bejatović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
000009595 06.10. GRASNICK, Walter: Ka novoj teoriji
prava / Valter Grasnik. - Sremski
9595
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001
BJ
P
171729927
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009596 06.04. PREPORUKE, mišljenja, stavovi,
BJ
P
173243916
zakonske i druge inicijative : od 23. 9596
jula 2007. do 23 jula 2009. - Beograd :
Službeni glasnik, 2009
000009597 06.04. NEMAÄŒKI ratni zloÄini 1941-1945. :
presude jugoslovenskih vojnih sudova / 9597
[priredio] ÄorÄ‘e N. LopiÄić. - Beograd :
Muzej žrtava genocida, 2009
BJ
P
000009598 06.04. PROÅ IRENJE Evropske unije na zapadni B J
Balkan : [zbornik radova sa međunarodne 9598
konferencije] / [organizator] Institut
za međunarodnu politiku i privredu. Beograd : Institut za međunarodnu
politiku i privredu, 2009
000009599 06.04. BIBLIOGRAFIJA Anala Pravnog
fakulteta u Beogradu : 1953-2008 /
9599
Svetlana MirÄov ... [i dr.]. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta, 2009
BJ
P
P
154736908
171431948
168734220
000009600 08.04. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
posebni deo / Zoran Stojanović, Obrad 9600
Perić. - 13. izmenjeno izd. - Beograd :
Pravna knjiga, 2009
BJ
K
170349324
000009601 08.04. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
posebni deo / Zoran Stojanović, Obrad 9601
Perić. - 13. izmenjeno izd. - Beograd :
Pravna knjiga, 2009
BJ
K
170349324
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009602 08.04. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
posebni deo / Zoran Stojanović, Obrad 9602
Perić. - 13. izmenjeno izd. - Beograd :
Pravna knjiga, 2009
BJ
K
170349324
000009603 08.04. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
posebni deo / Zoran Stojanović, Obrad 9603
Perić. - 13. izmenjeno izd. - Beograd :
Pravna knjiga, 2009
BJ
K
170349324
000009604 08.04. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
posebni deo / Zoran Stojanović, Obrad 9604
Perić. - 13. izmenjeno izd. - Beograd :
Pravna knjiga, 2009
BJ
K
170349324
000009605 03.10. PLESSNER, Helmuth: Granice zajednice B J
: kritika društvenog radikalizma /
9605
Helmut Plesner. - Sremski Karlovci ;
Novi Sad : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2004. - (Biblioteka
Elementi ; 54)
P
194271239
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 121
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009606 05.10. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo : B J
K
170349324
posebni deo / Zoran Stojanović, Obrad 9606
Perić. - 13. izmenjeno izd. - Beograd :
Pravna knjiga, 2009
000009607 03.10. VUJISIĆ, Dragan: Privredno pravo /
Dragan Vujisić. - Kragujevac : D.
9607
Vujisić, 2009
000009608 12.04. NOVA zakonska rešenja u oblasti
zaÅ¡tite potroÅ¡aÄa : sadržaj i
9608
pretpostavke primene novog Zakona o
zaÅ¡titi potroÅ¡aÄa, paket potroÅ¡aÄkih
zakona i propisa (sadržaj, suština,
primena), iskustva u primeni zaštite
prava potroÅ¡aÄa / [urednici Zoran
Nikolić, MomÄilo ÄorÄ‘ević]. - Beograd :
Nacionalna organizacija potroÅ¡aÄa Srbije
; Kragujevac : Ekonomski fakultet
Univerziteta, 2009
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
158515468
157177100
000009609 13.04. REHABILITACIJA i restitucija u
Srbiji : zbornik radova sa okruglog
9609
stola / priredili Jovica Trkulja, Olga
Danilović. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija : Kongres
srpskog ujedinjenja : Zadužbina
Studenica, 2009. - (Biblioteka Zbornici
; 1)
000009610 13.04. HIBER, Dragor: Svojina u tranziciji
: reprivatizacija i povratak naÄelu
9610
nepovredivosti prava svojine / Dragor
Hiber. - Beograd : Savet projekta
Konstituisanje Srbije kao pravne države
: Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 1998. - (Biblioteka Srbija pravna država ; knj. 24)
BJ
BJ
P
158137100
P
000009611 13.04. PROMENE stvarnog prava u Srbiji : B J
mogućnosti reforme u okviru regionalnog 9611
razvoja u jugoistoÄnoj Evropi / autori
Vladimir V. Vodinelić ...[et al.]. Beograd : Institut za uporedno pravo,
2005
134514695
P
123158796
000009612 13.04. BRYCE, James: Savremene demokratije. B J
Knj. 1 / Džems Brajs. - Beograd : G. Kon 9612
, 1931. - (Biblioteka javnog prava ; 4)
P
12506119
000009613 13.04. BRYCE, James: Savremene demokratije. B J
Knj. 2 / Džems Brajs. - Beograd : G. Kon 9613
, 1932. - (Biblioteka javnog prava ; 5)
P
157715975
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 122
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009614 16.04. KOSANOVIĆ, Srećko: Nedozvoljena
BJ
P
174131468
trgovina / Srećko Kosanović. - Beograd : 9614
Pravni fakultet Union Univerziteta :
Službeni glasnik, 2010. - (Biblioteka
Monografije ; 12)
000009615 19.04. JOVAŠEVIĆ, Dragan: Međunarodna
kriviÄna dela : odgovornost i kažnjivost 9615
/ Dragan Jovašević. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2010
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
173679884
000009616 19.04. GOLUBOVIĆ, Srđan: Osnovi poslovnih i B J
bankarskih finansija / Srđan Golubović. 9616
- 1. izd. - Niš : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za publikacije,
2010
P
000009617 19.04. KOSTIĆ, Miomira: Viktimitet starih B J
ljudi / Miomira Kostić. - Niš : Pravni 9617
fakultet, Centar za publikacije ;
Beograd : Socijalna misao, 2010
000009618 22.04. STOJADINOVIĆ, Slobodan: Brojanje do
jedan / Slobodan Stojadinović. - Beograd 9618
: Gramatik, 2010. - (Biblioteka Izabrane
)
P
174367244
BJ
000009619 22.04. STOJADINOVIĆ, Slavoljub D.: KrÄanov
blok / Slavoljub Stojadinović. - Beograd 9619
: Hipnos, 2009
000009620 22.04. BIJELA knjiga : referendum u Crnoj
Gori 2006. : zbornik dokumenata /
9620
[redakcioni odbor Boris Bogdanović ... i
dr. - Podgorica : IIC Narodna misao,
2007
P
BJ
BJ
169735180
P
BJ
000009623 23.04. SRPSKO pravo i međunarodne sudske
institucije : [tematski zbornik radova] 9623
/ priredio, edited by Jovan Ćirić. Beograd : Institut za uporedno pravo ; =
Belgrade : Institute of Comparative Law,
2009
173489676
P
12154896
000009621 22.04. PAJVANČIĆ, Marijana: Komentar Ustava B J
171554828
Republike Srbije / Marijana PajvanÄić. - 9621
Beograd : Fondacija Konrad Adenauer,
2009
000009622 23.04. PEDESET godina Evropske unije :
[tematski zbornik radova] / urednik
9622
Jovan Ćirić. - Beograd ; Institut za
uporedno pravo : Republika Srbija,
Kancelarija za pridruživanje Evropskoj
uniji, 2007
174133516
P
P
BJ
144945932
P
168871180
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009624 04.05. BLAŽEVIĆ, Robert: Karizma :
BJ
P
512554928
politiÄka vlast i karizmatske liÄnosti / 9624
Robert Blažević. - Rijeka : Pravni
fakultet SveuÄiliÅ¡ta, 2006. - (
Biblioteka Pravnog fakulteta SveuÄiliÅ¡ta
u Rijeci)
000009625 04.05. KUNŠTEK, Eduard: Arbitražna
BJ
nadležnost ICSID : međunarodni centar za 9625
rjeÅ¡avanje ulagaÄkih sporova izmeÄ‘u
država i državljana drugih država /
Eduard Kunštek. - Rijeka : Pravni
fakultet SveuÄiliÅ¡ta u Rijeci, 2002. - (
Biblioteka Pravnog fakulteta SveuÄiliÅ¡ta
u Rijeci)
000009626 04.05. CRNIĆ-Grotić, Vesna: Pravo
međunarodnih ugovora / Vesna
9626
Crnić-Grotić. - Rijeka : Pravni fakultet
SveuÄiliÅ¡ta, 2002. - (Biblioteka Pravnog
fakulteta SveuÄiliÅ¡ta u Rijeci)
BJ
P
P
000009627 04.05. MIROVINSKO i zdravstveno osiguranje B J
- nacionalne (re)forme u kontekstu
9627
europskih integracija / uredili,
herausgegeben Bernd von Maydell, Neda
Bodiroga-Vukobrat. - Rijeka : Digital
point, 2004
000009628 04.05. HLAÄŒA, Vinko: Hrvatsko pomorsko
pravo : izabrani radovi / Vinko HlaÄa. - 9628
Rijeka : Pravni fakultet SveuÄiliÅ¡ta u
Rijeci, 2001. - (Biblioteka Pravnog
fakulteta SveuÄiliÅ¡ta u Rijeci)
000009629 05.05. REPUBLIKA Hrvatska na putu prema
europskom pravosudnom podruÄju :
9629
rjeÅ¡avanje trgovaÄkih i potroÅ¡aÄkih
sporova / uredile Vesna Tomljenović,
Edita Čulinović Herc, Vlatka Butorac
Malnar. - Rijeka : Pravni fakultet
SveuÄiliÅ¡ta, 2009
000009630 05.05. PAVIŠIĆ, Berislav: Kazneno
postupovno pravo : autorizirana
9630
predavanja / Berislav Pavišić. - 2. izd.
- Rijeka : Pravni fakultet SveuÄiliÅ¡ta,
2008. - (Udžbenici)
512101308
2961195
P
BJ
P
BJ
BJ
000009631 05.05. METTRAUX, Guénaël: Pravo komandne
17681926
odgovornosti / Guénaël Mettraux. 9631
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
512019376
4631377
P
512555440
P
BJ
512087755
P
Sarajevo : Fond otvoreno društvo Bosna i
Hercegovina ; [Beograd] : Fond za
humanitarno pravo Srbija, 2010
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 124
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009632 05.05. METTRAUX, Guénaël: Pravo komandne
BJ
P
17681926
odgovornosti / Guénaël Mettraux. 9632
Sarajevo : Fond otvoreno društvo Bosna i
Hercegovina ; [Beograd] : Fond za
humanitarno pravo Srbija, 2010
000009633 05.05. METTRAUX, Guénaël: Pravo komandne
17681926
odgovornosti / Guénaël Mettraux. 9633
Sarajevo : Fond otvoreno društvo Bosna i
Hercegovina ; [Beograd] : Fond za
humanitarno pravo Srbija, 2010
BJ
P
000009634 08.05. NAUÄŒNI skup Liberalizam i
zaštita konkurencije (2010 ;
9634
Kragujevac): Liberalizam i zaštita
konkurencije : [zbornik referata sa
NauÄnog skupa održanog 4. maja 2010.
godine, na Pravnom fakultetu u
Kragujevcu u organizaciji Instituta za
pravne i društvene nauke Pravnog
fakulteta u Kragujevcu] / priredio
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
P
175050252
000009635 08.05. NAUÄŒNI skup Liberalizam i
zaštita konkurencije (2010 ;
9635
Kragujevac): Liberalizam i zaštita
konkurencije : [zbornik referata sa
NauÄnog skupa održanog 4. maja 2010.
godine, na Pravnom fakultetu u
Kragujevcu u organizaciji Instituta za
pravne i društvene nauke Pravnog
fakulteta u Kragujevcu] / priredio
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
P
175050252
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009636 08.05. NAUÄŒNI skup Liberalizam i
zaštita konkurencije (2010 ;
9636
Kragujevac): Liberalizam i zaštita
konkurencije : [zbornik referata sa
NauÄnog skupa održanog 4. maja 2010.
godine, na Pravnom fakultetu u
Kragujevcu u organizaciji Instituta za
pravne i društvene nauke Pravnog
fakulteta u Kragujevcu] / priredio
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
P
175050252
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009637 11.05. KRAGUJEVAC prestonica Srbije
BJ
P
138879756
1818-1841 : zbornik radova sa nauÄnog 9637
skupa održanog 20. septembra 2006.
godine u Kragujevcu / urednici Boriša
Radovanović, Predrag Ilić. - Kragujevac
: Istorijski arhiv Å umadije, 2007. - (
Å umadijski anali ; knj. 1)
000009638 12.05. KRASIĆ, Stjepan: Generalno uÄiliÅ¡te
dominikanskoga reda u Zadru ili
9638
Universitas Jadertina : 1396-1807 /
Stjepan Krasić. - Zadar : Filozofski
fakultet, 1996
BJ
P
989651
000009639 13.05. SUZBIJANJE visokotehnološkog
kriminala / Lidija Komlen Nikolić ... 9639
[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
BJ
P
172571660
000009640 13.05. SUZBIJANJE visokotehnološkog
kriminala / Lidija Komlen Nikolić ... 9640
[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
BJ
P
172571660
000009641 13.05.
BJ
P
172571660
SUZBIJANJE visokotehnološkog
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
kriminala / Lidija Komlen Nikolić ... 9641
[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
000009642 13.05. JAVNO tužilaÅ¡tvo, policija, kriviÄni B J
sud i suzbijanje kriminaliteta /
9642
Vojislav ÄurÄ‘ić ... [et al.]. - Beograd
: Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
P
151926284
000009643 13.05. JAVNO tužilaÅ¡tvo, policija, kriviÄni B J
sud i suzbijanje kriminaliteta /
9643
Vojislav ÄurÄ‘ić ... [et al.]. - Beograd
: Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
P
151926284
000009644 13.05. JAVNO tužilaÅ¡tvo, policija, kriviÄni B J
sud i suzbijanje kriminaliteta /
9644
Vojislav ÄurÄ‘ić ... [et al.]. - Beograd
: Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2008
P
151926284
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 126
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009645 14.05. ÄURÄIĆ, Vojislav: Procesni položaj B J
P
173800972
javnog tužioca i efikasnost kriviÄnog 9645
postupka / Vojislav ÄurÄ‘ić, Danilo
Subotić. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
000009646 14.05. ÄURÄIĆ, Vojislav: Procesni položaj
javnog tužioca i efikasnost kriviÄnog 9646
postupka / Vojislav ÄurÄ‘ić, Danilo
Subotić. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
BJ
P
173800972
000009647 14.05. ÄURÄIĆ, Vojislav: Procesni položaj
javnog tužioca i efikasnost kriviÄnog 9647
BJ
P
173800972
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
postupka / Vojislav ÄurÄ‘ić, Danilo
Subotić. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
000009648 14.05. TUŽILAČKI i pravosudni saveti :
primeri i rešenja iz prakse, sastav,
9648
izbor, mandat i nadležnosti saveta /
Ljubiša Dragašević ... [i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167550220
000009649 14.05. TUŽILAČKI i pravosudni saveti :
primeri i rešenja iz prakse, sastav,
9649
izbor, mandat i nadležnosti saveta /
Ljubiša Dragašević ... [i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167550220
000009650 14.05. TUŽILAČKI i pravosudni saveti :
primeri i rešenja iz prakse, sastav,
9650
izbor, mandat i nadležnosti saveta /
Ljubiša Dragašević ... [i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167550220
000009651 14.05. ZAKONIK o kriviÄnom postupku i javno B J
tužilaštvo : (de lege lata - de lege
9651
ferenda) / Stanko Bejatović ... [i dr.].
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
P
168295692
000009652 14.05. ZAKONIK o kriviÄnom postupku i javno B J
tužilaštvo : (de lege lata - de lege
9652
ferenda) / Stanko Bejatović ... [i dr.].
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
P
168295692
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 127
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009653 14.05. ZAKONIK o kriviÄnom postupku i javno B J
P
168295692
tužilaštvo : (de lege lata - de lege
9653
ferenda) / Stanko Bejatović ... [i dr.].
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009654 21.05. ULOGA javnog tužioca u pravnom
sistemu : sa posebnim osvrtom na
9654
problematiku efikasnosti kriviÄnog
postupka i maloletniÄku delinkvenciju :
zbornik / [urednik Goran Ilić]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
174322188
000009655 21.05. ULOGA javnog tužioca u pravnom
sistemu : sa posebnim osvrtom na
9655
problematiku efikasnosti kriviÄnog
postupka i maloletniÄku delinkvenciju :
zbornik / [urednik Goran Ilić]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
174322188
000009656 21.05. ULOGA javnog tužioca u pravnom
sistemu : sa posebnim osvrtom na
9656
problematiku efikasnosti kriviÄnog
postupka i maloletniÄku delinkvenciju :
zbornik / [urednik Goran Ilić]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
174322188
000009657 24.05. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
172568076
Goran Ilić ... [i dr.]. - 2. izmenjeno i 9657
dopunjeno izd. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
000009658 24.05. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
172568076
Goran Ilić ... [i dr.]. - 2. izmenjeno i 9658
dopunjeno izd. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
000009659 24.05. JAVNOTUŽILAÄŒKI priruÄnik / autori
172568076
Goran Ilić ... [i dr.]. - 2. izmenjeno i 9659
dopunjeno izd. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
000009660 24.05. POLOŽAJ javnog tužilaštva u
Republici Srbiji i uporedno pravna
9660
analiza / [Goran Ilić ... i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2007
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
145538828
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 128
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009661 24.05. POLOŽAJ javnog tužilaštva u
BJ
P
145538828
Republici Srbiji i uporedno pravna
9661
analiza / [Goran Ilić ... i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2007
000009662 24.05. POLOŽAJ javnog tužilaštva u
Republici Srbiji i uporedno pravna
9662
analiza / [Goran Ilić ... i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2007
BJ
P
145538828
000009663 24.05. MATIĆ, Marina: Evropska unija,
proces pridruživanja, treći stub i
9663
znaÄaj za javno tužilaÅ¡tvo u Republici
Srbiji / Marina Matić, Mario Reljanović.
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167386124
000009664 24.05. MATIĆ, Marina: Evropska unija,
proces pridruživanja, treći stub i
9664
znaÄaj za javno tužilaÅ¡tvo u Republici
Srbiji / Marina Matić, Mario Reljanović.
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167386124
000009665 24.05. MATIĆ, Marina: Evropska unija,
proces pridruživanja, treći stub i
9665
znaÄaj za javno tužilaÅ¡tvo u Republici
Srbiji / Marina Matić, Mario Reljanović.
- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167386124
000009666 20.05. GRAÄANSKA kodifikacija : zbornik
BJ
radova prezentovanih na međunarodnom
9666
nauÄnom skupu održanom na Pravnom
fakultetu u Nišu 21-22. maja 2003, u
okviru nacionalnog projekta "Građanska
kodifikacija". Sv. 2 / [glavni i
odgovorni urednik Radmila
KovaÄević-KuÅ¡trimović] : collection of
papers presented at the International
Conference held at the Faculty of Law in
Niš on 21-22 May 2003, within the
national project "Civil Codification" /
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
110265868
[editor in chief Radmila
KovaÄević-KuÅ¡trimović]. - 1. izd. - NiÅ¡
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
: = The Faculty of Law, Publishing
Center, 2003
000009667 24.05. ÄURÄEVIĆ, Dejan B.: Institucije
BJ
naslednog prava / Dejan B. ÄurÄ‘ević. - 9667
Beograd : Službeni glasnik, 2010. - (
Biblioteka Pravna biblioteka ; knj. 17)
P
172743180
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 129
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009668 28.05. STOJANOVIĆ, Snežana R.: NepraviÄna B J
P
175344396
poreska konkurencija u Evropskoj uniji / 9668
Snežana R. Stojanović. - Kragujevac :
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2010
000009669 28.05. STOJANOVIĆ, Snežana R.: NepraviÄna
175344396
poreska konkurencija u Evropskoj uniji / 9669
Snežana R. Stojanović. - Kragujevac :
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2010
BJ
P
000009670 28.05. STOJANOVIĆ, Snežana R.: NepraviÄna
175344396
poreska konkurencija u Evropskoj uniji / 9670
Snežana R. Stojanović. - Kragujevac :
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2010
BJ
P
000009671 28.05. STOJANOVIĆ, Snežana R.: NepraviÄna
175344396
poreska konkurencija u Evropskoj uniji / 9671
Snežana R. Stojanović. - Kragujevac :
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2010
BJ
P
000009672 28.05. STOJANOVIĆ, Snežana R.: NepraviÄna
175344396
poreska konkurencija u Evropskoj uniji / 9672
Snežana R. Stojanović. - Kragujevac :
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2010
BJ
P
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009673 10.10. LAKIĆEVIĆ, Dragan D.: Globalizam i B J
terorizam / Dragan D. Lakićević, Dušan 9673
Nikoliš. - Beograd : Institut za
evropske studije, 2007. - (Edicija
Analize)
000009674 28.05. SIMONOVIĆ, Dragoljub: Ugovorna
Äitanka. Knj. 2 / Dragoljub Simonović. - 9674
Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska
praksa ; knj. 2)
P
BJ
000009675 28.05. DIMITRIJEVIĆ, Duško: Međunarodno
144239884
pravo sukcesije država : sukcesija
9675
državne imovine s posebnim osvrtom na
sukcesiju SFR Jugoslavije / Duško
Dimitrijević. - Beograd : Institut za
međunarodnu politiku i privredu, 2007
138606860
P
BJ
148535308
K
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 130
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009676 28.05. MEÄUNARODNA nauÄna
BJ
P
152670988
konferencija Ustavne i
9676
međunarodnopravne garancije
ljudskih prava (2008 ; Niš): Ustavne i
međunarodnopravne garancije ljudskih
prava : zbornik radova sa međunarodne
nauÄne konferencije održane 28. maja
2008. godine na Pravnom fakultetu u Nišu
/ [urednik Zoran Radivojević]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2008
000009677 28.05. JANEV, Igor: Ustavno pravo i
BJ
politiÄki sistem Evropske Unije / Igor 9677
Janev. - 1. izd. - Beograd : Institut za
politiÄke studije, 2007
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
145427212
000009678 28.05. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
skup Primena međunarodnog
9678
kriviÄnog prava - organizovani
kriminal (2007 ; Tara): Tematski
meÄ‘unarodni nauÄni skup Primena
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava organizovani kriminal, Tara, od 16. do
20. maja 2007. godine / [organizator]
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
= International Criminal Law Association.
- Beograd : Udruženje za međunarodno
kriviÄno pravo : Intermex, 2007
BJ
P
139841548
000009679 28.05. USTAVNA povelja državne zajednice
Srbija i Crna Gora / [odgovorni i
9679
tehniÄki urednik Milan Mrav Äurić]. Beograd : Justinijan, 2003
BJ
P
104154636
000009680 28.05. BLAGOJEVIĆ, Miloš: Srbija u doba
Nemanjića : od kneževine do carstva : 9680
1168-1371 : ilustrovana hronika / Miloš
Blagojević. - Beograd : Vajat :
"Beograd", [1991?]. - (Hronike Srpske ;
knj. 1)
BJ
K
67555335
000009681 03.10. HRESTOMATIJA iz opšte sociologije / B J
prireÄ‘ivaÄ Gordana Mitić. - [2. izd.]. - 9681
Kragujevac : Ekonomski fakultet, 2002
P
512007260
000009682 31.05. MITROVIĆ, Čedomilj: Crkveno pravo :
kratak pregled / Čedomilj Mitrović. - 2. 9682
izd. - Beograd : Geca Kon, 1921
BJ
000009683 31.05. KANONSKO pravo : (obzirom na Codex). B J
- [Zagreb] : [s. n., s. a.]. - (
9683
PravniÄki repetitoriji)
P
P
89212423
512416933
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 131
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009684 31.05. ÄINÄIĆ, Zoran: Jugoslavija kao
BJ
P
173018380
nedovrÅ¡ena država / Zoran ÄinÄ‘ić. 9684
Beograd : Narodna biblioteka Srbije :
Fond "Dr Zoran ÄinÄ‘ić", 2010. - (
Izabrana dela Zorana ÄinÄ‘ića ; knj. 1)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009685 03.06. REFORMA kriviÄnog pravosuÄ‘a :
tematski zbornik radova / [glavni i
9685
odgovorni urednik Vojislav ÄurÄ‘ić]. NiÅ¡ : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2010
BJ
000009686 03.06. ISTRAŽIVAČKI projekat Pružanje
175047180
besplatne pravne pomoći u gradu Nišu / 9686
Iva Popović ... [i dr.]. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2010
P
175057676
BJ
P
000009687 08.06. KA novom stvarnom pravu Srbije :
nacrt Zakonika o svojini i drugim
9687
stvarnim pravima : entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte. - Beograd :
Ministarstvo pravde Republike Srbije :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju ; = Belgrad : Ministerium der
Justiz Republik Serbien : Deutsche
Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, 2007
BJ
P
144786444
000009688 08.06. KA novom stvarnom pravu Srbije :
nacrt Zakonika o svojini i drugim
9688
stvarnim pravima : entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte. - Beograd :
Ministarstvo pravde Republike Srbije :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju ; = Belgrad : Ministerium der
Justiz Republik Serbien : Deutsche
Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, 2007
BJ
P
144786444
000009689 17.06. KNEŽEVIĆ, SaÅ¡a S.: MaloletniÄko
kriviÄno pravo : materijalno, procesno i 9689
izvršno / Saša S. Knežević. - Niš :
Centar za publikacije Pravnog fakulteta,
2010
000009690 17.06. 50 godina Pravnog fakulteta u Nišu : B J
[1960-2010] / [urednici Slobodanka
9690
Konstantinović-Vilić, Dragan Nikolić]. Niš : Pravni fakultet, 2010
COBISS K o o p e r a t i v a n
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
BJ
P
P
175453964
175634700
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
21.02.2014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 132
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009691 21.06. ÄORÄEVIĆ, SrÄ‘an: Zakon o zabrani
BJ
P
176152076
diskriminacije : (pravna analiza) /
9691
SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Milan Palević. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2010
000009692 22.06. MIĆOVIĆ, Miodrag: Berzanski poslovi
i hartije od vrednosti / Miodrag Mićović. 9692
- 3. izmenjeno i dopunjeno izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2006
BJ
P
513744802
000009693 24.06. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo / Borivoje Poznić, Vesna
9693
Rakić-Vodinelić. - 16. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 2010
K
173215756
000009694 24.06. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo / Borivoje Poznić, Vesna
9694
Rakić-Vodinelić. - 16. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 2010
K
173215756
000009695 24.06. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo / Borivoje Poznić, Vesna
9695
Rakić-Vodinelić. - 16. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 2010
K
173215756
000009696 24.06. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo / Borivoje Poznić, Vesna
9696
Rakić-Vodinelić. - 16. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 2010
K
173215756
000009697 24.06. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo / Borivoje Poznić, Vesna
9697
Rakić-Vodinelić. - 16. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 2010
K
173215756
000009698 29.06. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Pravo izvrÅ¡enja
kriviÄnih sankcija / ÄorÄ‘e Ignjatović. - 9698
4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta, 2010. (Biblioteka Crimen ; 1)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
K
176150028
000009699 07.10. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Kako
usklađivati domaće propise sa pravom
9699
Evropske unije / [Radovan D.
Vukadinović]. - Kragujevac : Pravni
fakultet, 2004
BJ
P
112463884
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 133
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009700 07.10. SEIBT, Horst: Praktikum iz
BJ
P
512074695
Međunarodnog humanitarnog prava :
9700
analiza sluÄajeva / Horst Seibt. Sarajevo : MeÄ‘unarodni odbor Crvenog
križa, 2006
000009701 30.06. SAVREMENE tendencije kriviÄne
represije kao instrument suzbijanja
9701
kriminaliteta / [glavni i odgovorni
urednik Stanko Bejatović]. - Beograd :
Sezam Medico, 2010
BJ
000009702 30.06. PRAVNI fakultet ; IstoÄno
BJ
Sarajevo: Zbornik Pravnog fakulteta 9702
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu /
[glavni urednik Vladimir Čolović]. - 2.
izd. - IstoÄno Sarajevo : Pravni
fakultet, 2006
000009703 30.06. KANTAR, Mirko: PriruÄnik za
organizaciju sportskih kampova u
9703
Republici Srbije : osnovi elementi
organizacije sportskih kampova za mlade
perspektivne sportistekoji se
finansiraju iz budžeta Republike Srbije
/ Mirko Kantar. - Beograd : Jety, 2010
BJ
P
P
42264
P
000009704 30.06. DAÅ IĆ, David Ä.: Savremena
BJ
diplomatija / David Ä. DaÅ¡ić. - Beograd 9704
: Multidisciplinarni centar za
podsticanje integracionih procesa i
harmonizaciju prava : Privredni savetnik
, 2008
000009705 15.10. FIRA, Aleksandar: Ustavno pravo
Republike Srbije. Knj. 1, [Opšta
9705
teorijska pitanja Ustavnog prava i
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
174567948
173217548
151343628
P
138768908
istorija srpske ustavnosti] :
univerzitetski udžbenik / Aleksandar
Fira. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2007
000009706 15.10. FIRA, Aleksandar: Ustavno pravo
Republike Srbije. Knj. 1, [Opšta
9706
teorijska pitanja Ustavnog prava i
istorija srpske ustavnosti] :
univerzitetski udžbenik / Aleksandar
Fira. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2007
BJ
P
138768908
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 134
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009707 30.06. DEMOKRATSKA stranka(Beograd):
BJ
175712268
Istorija Demokratske stranke : 1989-2009 9707
: dokumenti / priredili Kosta Nikolić
... [i dr.]. - 2. izd. - Beograd :
Službeni glasnik : Institut za savremenu
istoriju, 2010. - (Biblioteka Svedoci
epohe ; knj. 4)
000009708 30.06. PAVLOVIĆ, MomÄilo: Istorija
Demokratske stranke : 1941-1952 /
9708
MomÄilo Pavlović. - 2. izd. - Beograd :
Službeni glasnik : Institut za savremenu
istoriju, 2010. - (Biblioteka Svedoci
epohe ; knj. 3)
000009709 30.06. TEŠIĆ, Dragan: Istorija Demokratske
stranke : 1929-1941 / Dragan Tešić,
9709
Kosta Nikolić. - 2. izd. - Beograd :
Službeni glasnik : Institut za savremenu
istoriju, 2010. - (Biblioteka Svedoci
epohe ; knj. 2)
000009710 30.06. GLIGORIJEVIĆ, Branislav: Istorija
Demokratske stranke : 1919-1928 /
9710
Branislav Gligorijević. - 2. izd. Beograd : Službeni glasnik : Institut za
BJ
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
175711756
175712012
175711500
savremenu istoriju, 2010. - (Biblioteka
Svedoci epohe ; knj. 1)
000009711 30.06. ĆUZOVIĆ, Sreten: Trgovina :
principi, struktura, razvoj / Sreten
9711
Ćuzović. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2009
000009712 30.06. ZNANSTVENI skup Ustavne
promjene Republike Hrvatske i
9712
Europska unija (2010 ; Split): Ustavne
promjene Republike Hrvatske i Europska
unija : zbornik radova / [glavni urednik
Onesin Cvitan]. - Split : Pravni
fakultet, 2010
000009713 30.06. TRIDESET godina Zakona o
obligacionim odnosima - de
9713
lege lata i de lege ferenda
(2008 ; Kragujevac): Zbornik radova /
Trideset godina Zakona o obligacionim
odnosima - de lege lata i de lege
ferenda, Kragujevac, 24-27. septembar
2008. - Beograd : NemaÄka organizacija
za tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma : Jugoslovenski pregled,
2009
BJ
P
BJ
BJ
167900940
P
1024319137
P
171234828
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 135
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009714 01.07. UPRAVNO pravo : univerzitetski
BJ
K
180080647
udžbenik / Stevan Lilić ... [et al.]. - 9714
2. izmenjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 2002
000009715 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9715
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009716 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9716
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009717 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9717
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009718 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9718
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009719 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9719
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009720 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9720
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009721 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9721
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009722 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9722
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009723 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9723
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009724 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9724
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 136
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009725 07.10. SUZBIJANJE kriminaliteta : decenija B J
P
114402316
posle smrti profesora Vodinelića /
9725
priredio Branislav Simonović. Kragujevac : Pravni fakultet
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Univerziteta, Institut za pravne i
druÅ¡tvene nauke, Centar za kriviÄno
pravo ; Beograd : Policijska akademija ;
Zemun : Viša škola unutrašnjih poslova,
2004
000009726 01.07. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo / B J
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni 9726
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
K
173990412
000009727 18.10. DRAKULIĆ, Mirjana: Osnovi
BJ
kompjuterskog prava / Mirjana Drakulić. 9727
- Beograd : Društvo operacionih
istraživaÄa Jugoslavije - DOPIS, 1996. (Biblioteka Operaciona istraživanja i
informacioni sistemi ; 24)
P
48872972
000009728 01.07. PEROVIĆ, Slobodan: Besede sa
BJ
Kopaonika / Slobodan Perović. - Beograd 9728
: KopaoniÄka Å¡kola prirodnog prava, 2010
P
248837383
000009729 01.07. PEROVIĆ, Slobodan: Besede sa
BJ
Kopaonika / Slobodan Perović. - Beograd 9729
: KopaoniÄka Å¡kola prirodnog prava, 2010
P
248837383
000009730 02.07. 50 godina Pravnog fakulteta u Nišu : B J
[1960-2010] / [urednici Slobodanka
9730
Konstantinović-Vilić, Dragan Nikolić]. Niš : Pravni fakultet, 2010
P
175634700
000009731 08.07. MUSTAFA Imamović : 45 godina nauÄnog B J
i publicistiÄkog rada : zbornik radova. 9731
- Sarajevo : Institut za istoriju :
University Press ; GradaÄac : Javna
biblioteka "Alija Isaković", 2010. - (
Posebna izdanja ; knj. 6)
P
18033670
000009732 25.08. LOVČEVIĆ, Jovan: Institucije javnih
finansija / Jovan LovÄević. - 5. izd. - 9732
Beograd : Službeni list SRJ, 1993
BJ
P
6909199
000009733 09.07. LOVČEVIĆ, Jovan: Institucije javnih
finansija / Jovan LovÄević. - 5. izd. - 9733
Beograd : Službeni list SRJ, 1993
BJ
P
6909199
000009734 06.10. ZBORNIK Pravnog fakulteta
BJ
Univerziteta u istoÄnom Sarajevu. Br. 4. 9734
- IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu, 2008
COBISS K o o p e r a t i v a n
P
512683184
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009735 17.08. SUZBIJANJE kriminala i evropske
BJ
P
1024067753
integracije : (zbornik radova) / [glavni 9735
i odgovorni urednik Željko NikaÄ]. Beograd : KriminalistiÄko-policijska
akademija : Hans Zajdel Fondacija, 2010
000009736 17.08. KOŠUTIĆ, Budimir: Uvod u pravo /
Budimir Košutić. - 3. izd. - Beograd : 9736
Viša škola unutrašnjih poslova, 1987
BJ
P
33718023
000009737 17.08. VODIČ kroz ESPB : (evropski sistem
prikupljanja i prenosa bodova) /
9737
[urednik Silvija Panović-Äurić. Beograd : Savet Evrope, 2009
BJ
P
172117772
000009738 17.08. VODIČ kroz ESPB : (evropski sistem
prikupljanja i prenosa bodova) /
9738
[urednik Silvija Panović-Äurić. Beograd : Savet Evrope, 2009
BJ
P
172117772
000009739 17.08. VODIČ kroz ESPB : (evropski sistem
prikupljanja i prenosa bodova) /
9739
[urednik Silvija Panović-Äurić. Beograd : Savet Evrope, 2009
BJ
P
172117772
000009740 17.08. KENNEDY, Declan: Pisanje i upotreba
ishoda uÄenja : praktiÄni vodiÄ /
9740
[Declan Kennedy. - Beograd : Savet
Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2009
BJ
P
172162060
000009741 17.08. KENNEDY, Declan: Pisanje i upotreba
ishoda uÄenja : praktiÄni vodiÄ /
9741
[Declan Kennedy. - Beograd : Savet
Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2009
BJ
P
172162060
000009742 17.08. KENNEDY, Declan: Pisanje i upotreba
ishoda uÄenja : praktiÄni vodiÄ /
9742
[Declan Kennedy. - Beograd : Savet
Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2009
BJ
P
172162060
000009743 17.08. LISABONSKA konvencija o priznavanju B J
i prateći dokumenti : standardi za
9743
priznavanje / [urednik Silvija
Panović-Äurić. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2009
P
171890700
000009744 17.08.
P
171890700
LISABONSKA konvencija o priznavanju B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
i prateći dokumenti : standardi za
9744
priznavanje / [urednik Silvija
Panović-Äurić. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2009
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009745 17.08. LISABONSKA konvencija o priznavanju B J
P
171890700
i prateći dokumenti : standardi za
9745
priznavanje / [urednik Silvija
Panović-Äurić. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2009
000009746 24.08. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 6.
9746
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Službeni glasnik, 2002
BJ
P
102172172
000009747 24.08. PRAKTIÄŒNO obrazovanje pravnika /
[glavni i odgovorni urednik Miroslav
9747
Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar
za publikacije, 2003
BJ
P
105495308
000009748 24.08. KARAVIDIĆ, Slavko O.: Menadžment
135387916
obrazovanja : socio-ekonomski aspekti 9748
razvoja i modeli finansiranja
obrazovanja / Slavko O. Karavidić. Beograd : Institut za pedagogiju i
andragogiju, 2006. - (Biblioteka
Andragoške studije ; 22)
BJ
P
000009749 24.08. PEJANOVIĆ, Snežana: Socijalna
BJ
politika / Snežana Pejanović. - Beograd 9749
: Defektološki fakultet, 2004
000009750 24.08. BATAVELJIĆ, Dragan: NaÄelo podele
vlasti od antiÄkog polisa do modernih 9750
država / Dragan Bataveljić. - Beograd :
Zadužbina Andrejević, 1999. - (
Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 4)
000009751 24.08.
P
BJ
VISOKO obrazovanje u Srbiji na putu B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
114050572
74899212
120307468
ka Evropi Äetiri godine kasnije :
9751
zbornik radova / [priredili Aljoša
Mimica i Zoran Grac]. - Beograd :
Alternativna akademska obrazovna mreža,
2005
000009752 24.08. RADULOVIĆ, Drago: KriviÄno procesno
pravo / Drago Radulović. - Podgorica : 9752
Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet,
2002. - (Univerzitetski udžbenici)
BJ
P
000009753 24.08. DIMITRIJEVIĆ, Dragoljub V.: KriviÄno B J
procesno pravo / Dragoljub V.
9753
Dimitrijević. - 8. dopunjeno izd. Beograd : Savremena administracija, 1982
P
6075152
41318663
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 139
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009754 24.08. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
K
146999308
pravo / Stanko Bejatović. - 1. izd. - 9754
Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska
praksa ; knj. 13)
000009755 24.08. RADULOVIĆ, Darko: Alternative
kratkotrajnoj kazni zatvora / Darko
9755
Radulović. - Podgorica : Pravni fakultet
, 2009
BJ
P
14070288
000009756 24.08. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo / Borivoje Poznić. - 5. dopunjeno 9756
izd. - Beograd : Savremena administacija
, 1976
000009757 24.08. JUGOSLAVIJA: IzvrÅ¡enje kriviÄnih
sankcija : međunarodni akti, zakoni,
9757
podzakonski propisi / [prireÄ‘ivaÄ]
Željko Tomović. - Bijelo Polje :
Libertas, 1998
000009758 24.08. Å KOLOVANJE dece sa motoriÄkim
poremećajima / Dragan Rapaić ... [et
9758
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
P
61530380
133809927
125094668
al.]. - Beograd : Defektološki fakultet,
Katedra za Somatopedijatriju, 2005
000009759 24.08. MEDENICA, Miroslav: Iznenadna srÄana B J
smrt / Miroslav Medenica. - 2. dopunjeno 9759
izd. - Podgorica : Kulli, 1995
000009760 08.07. IMAMOVIĆ, Mustafa: Zemaljski štatut
u ustavnoj historiji Bosne i Hercegovine 9760
/ Mustafa Imamović. - Sarajevo : [M.
Imamović], 2010
BJ
000009761 25.08. GRAÄANSKA kodifikacija : [zbornik B J
radova]. Sv. 4 / [urednik i rukovodilac 9761
projekta Radmila KovaÄević-KuÅ¡trimović].
- 1. izd. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije, 2004
000009762 25.08. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Pravo izvrÅ¡enja
kriviÄnih sankcija / ÄorÄ‘e Ignjatović. - 9762
4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta, 2010. (Biblioteka Crimen ; 1)
000009763 25.08. NIKITOVIĆ, Svetozar R.: KriviÄno
delo uÄestvovanje u tuÄi iz Älana 123. 9763
KriviÄnog zakonika Srbije / Svetozar R.
Nikitović. - Užice : Zov, 2010
P
1024035456
P
18105350
P
BJ
BJ
119395084
P
P
176150028
174995724
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 140
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009764 25.08. ÄORÄEVIĆ, SrÄ‘an: Zakon o zabrani
BJ
P
176152076
diskriminacije : (pravna analiza) /
9764
SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Milan Palević. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2010
000009765 26.08. ÄORÄEVIĆ, SrÄ‘an: O Mitrovdanskom
ustavu / SrÄ‘an ÄorÄ‘ević. - 2. izmenjeno 9765
i dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2010
000009766 01.09. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
BJ
P
P
176577292
154324748
institucije i pravo Evropske unije /
9766
Radovan D. Vukadinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Centar za
pravo Evropske unije, 2008
000009767 01.09. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
9767
Radovan D. Vukadinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Centar za
pravo Evropske unije, 2008
BJ
000009768 01.09. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Metodologija
istraživanja kriminaliteta : sa
9768
metodikom izrade nauÄnog rada / [ÄorÄ‘e
Ignjatović]. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 2008. - (Biblioteka Crimen
; 6)
BJ
000009769 01.09. STANJE kriminaliteta u Srbiji i
BJ
pravna sredstva reagovanja. Deo 3. Part 9769
3 / priredio, editor ÄorÄ‘e Ignjatović. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
2009. - (Biblioteka Crimen ; 10)
000009770 01.09. SZABO, Denis: Od antropologije do
komparativne kriminologije : Äetiri
9770
predavanja na Collège de France
(novembar - decembar 1990) / Deni Sabo.
- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
, 2010. - (Biblioteka Crimen ; 14)
P
154324748
K
156469260
K
BJ
168904716
K
174806028
000009771 01.09. PRADEL, Jean: Komparativno kriviÄno
pravo : sankcije / Žan Pradel. - Beograd 9771
: Pravni fakultet Univerziteta, 2009. (Biblioteka Crimen ; 11)
BJ
K
171676428
000009772 08.09. PAVLOVIĆ, Marko: Srpska pravna
istorija / Marko Pavlović. - Kragujevac 9772
: N. Pavlović, 2005
BJ
K
123919884
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 141
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009773 10.09. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
K
175495180
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 9773
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Lion Mark, 2010
000009774 10.09. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 9774
Lion Mark, 2010
K
175495180
000009775 10.09. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 9775
Lion Mark, 2010
K
175495180
000009776 10.09. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 9776
Lion Mark, 2010
K
175495180
000009777 10.09. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 9777
Lion Mark, 2010
K
175495180
000009778 14.09. DIMITRIJEVIĆ, MomÄilo: Uvod u pravo
/ MomÄilo Dimitrijević, Miroljub Simić, 9778
SrÄ‘an ÄorÄ‘ević. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2006
000009779 14.09. JOVAŠEVIĆ, Dragan: Položaj
maloletnika u kriviÄnom pravu / Dragan 9779
Jovašević. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije, 2010
BJ
P
BJ
P
134261516
176794380
000009780 14.09. CVETKOVIĆ, Predrag N.: Uvod u pravo
Svetske trgovinske organizacije :
9780
[(monografija)] / Predrag N. Cvetković.
- Niš : Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 2010
BJ
P
176286732
000009781 15.09. ĆIRIĆ, Aleksandar Lj.: Međunarodno
trgovinsko pravo : opšti deo /
9781
Aleksandar Lj. Ćirić. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2010
BJ
P
174535692
000009782 15.09. USTAVNO ograniÄenje slobode
udruživanja : zbornik radova /
9782
[prireÄ‘ivaÄi Bosa Nenadić, Ljubica
Pavlović]. - Beograd : Ustavni sud
Republike Srbije : Evropska komisija za
demokratiju putem prava, Venecijanska
komisija, 2010. - (Biblioteka Zbornici ;
2)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
175978764
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009783 15.09. USTAVNO ograniÄenje slobode
BJ
P
175978764
udruživanja : zbornik radova /
9783
[prireÄ‘ivaÄi Bosa Nenadić, Ljubica
Pavlović]. - Beograd : Ustavni sud
Republike Srbije : Evropska komisija za
demokratiju putem prava, Venecijanska
komisija, 2010. - (Biblioteka Zbornici ;
2)
000009784 15.09. USTAVNO ograniÄenje slobode
udruživanja : zbornik radova /
9784
[prireÄ‘ivaÄi Bosa Nenadić, Ljubica
Pavlović]. - Beograd : Ustavni sud
Republike Srbije : Evropska komisija za
demokratiju putem prava, Venecijanska
komisija, 2010. - (Biblioteka Zbornici ;
2)
BJ
P
175978764
000009785 15.09. USTAVNO ograniÄenje slobode
udruživanja : zbornik radova /
9785
[prireÄ‘ivaÄi Bosa Nenadić, Ljubica
Pavlović]. - Beograd : Ustavni sud
Republike Srbije : Evropska komisija za
demokratiju putem prava, Venecijanska
komisija, 2010. - (Biblioteka Zbornici ;
2)
BJ
P
175978764
000009786 15.09. USTAVNO ograniÄenje slobode
udruživanja : zbornik radova /
9786
[prireÄ‘ivaÄi Bosa Nenadić, Ljubica
Pavlović]. - Beograd : Ustavni sud
Republike Srbije : Evropska komisija za
demokratiju putem prava, Venecijanska
komisija, 2010. - (Biblioteka Zbornici ;
2)
BJ
P
175978764
000009787 21.09. KELSEN, Hans: Elementi teorije
pravnih normi : izabrani pozni spisi / 9787
Hans Kelzen. - Beograd ; Podgorica :
Ratio, 2004. - (Ratio juris)
BJ
000009788 21.09. FINNIS, John: Prirodno pravo / Džon
Finis. - Podgorica : CID, 2005. - (
9788
Biblioteka Nomos)
K
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
6531344
K
124497420
000009789 24.09. GIULIANOTTI, Richard: Sport :
kritiÄka sociologija / RiÄard Äulijanoti. 9789
- Beograd : Clio, 2008. - (Agora)
BJ
P
000009790 23.09. EKONOMIJA korupcije : međunarodni
priruÄnik / urednik Sjuzan Rouz-Ejkerman. 9790
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Društvena misao ; knj. 2)
151826188
BJ
P
148358668
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 143
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009791 23.09. RONIN, Roman: Obaveštajni rad :
BJ
K
155597836
praktiÄni priruÄnik / Roman Ronin. 9791
Beograd : Službeni glasnik :
Univerzitet, Fakultet bezbednosti, 2009.
- (Biblioteka Društvena misao ; knj. 5)
000009792 27.09. TERZIĆ, Velimir: Slom Kraljevine
Jugoslavije : 1941 : uzroci i posledice 9792
poraza. 1 / Velimir Terzić. - [1. izd.].
- Beograd : Narodna knjiga ; Ljubljana ;
Beograd : Partizanska knjiga ; Titograd
: Pobjeda, 1982
BJ
P
75223564
000009793 27.09. TERZIĆ, Velimir: Slom Kraljevine
Jugoslavije : 1941 : uzroci i posledice 9793
poraza. 2 / Velimir Terzić. - [1. izd.].
- Beograd : Narodna knjiga ; Ljubljana ;
Beograd : Partizanska knjiga ; Titograd
: Pobjeda, 1982
BJ
P
75223820
000009794 30.09. BEATOVIĆ, ÄorÄ‘e: VeleizdajniÄki
procesi Srbima u Austro-Ugarskoj / ÄorÄ‘e 9794
Beatović, Dragoljub Milanović. - Beograd
: Književne novine, 1989. - (Biblioteka
Izbornici)
BE
P
970759
000009795 30.09. STEFANOVIĆ, Mladen: Zbor Dimitrija
Ljotića : 1934-1945 / Mladen Stefanović. 9795
- [1. izd.]. - Beograd : Narodna knjiga,
1984. - (Biblioteka Studije i
monografije)
BJ
P
37749767
000009796 30.09. PAJIN, Dušan: Vrednost neopipljivog
: susret Istoka i Zapada- Nova era /
9796
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
749836
DuÅ¡an Pajin. - Gornji Milanovac : DeÄje
novine, 1990
000009797 30.09. LUBARDA, Vojislav: Pokajanje. Knj. 1 B J
/ Vojislav Lubarda. - Beograd :
9797
Književne novine, 1987. - (Biblioteka
Književne novine)
000009798 30.09. LUBARDA, Vojislav: Anatema /
Vojislav Lubarda. - Beograd : Zapis,
9798
1982. - (Biblioteka Dijalog)
BJ
000009799 28.09. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo /
Zoran Stojanović. - Beograd : Pravni
9799
fakultet Univerziteta : Službeni glasnik
, 2008. - (Edicija Udžbenici i
priruÄnici ; knj. 3)
P
42917895
P
22127623
BJ
K
151482380
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 144
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009800 28.09. Å KULIĆ, Milan: KriviÄno procesno
BJ
K
173580044
pravo / Milan Škulić. - 2., izmenjeno i 9800
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta : Službeni glasnik
, 2010. - (Edicija Udžbenici i
priruÄnici ; knj. 4)
000009801 28.09. CARIĆ, Slavoljub: Pravo na suđenje u B J
razumnom roku / Slavoljub Carić. 9801
Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska
praksa ; knj. 2)
K
147063820
000009802 28.09. POPOVIĆ, Dragoljub: Evropski sud za
ljudska prava : (između 11. i 14.
9802
dodatnog protokola uz Konvenciju za
zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda) / Dragoljub Popović. - Beograd
: Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa ;
knj. 3)
BJ
K
147762700
000009803 28.09. PAUNOVIĆ, Milan: Evropski sud za
BJ
K
143270156
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
ljudska prava : nadležnost i postupak / 9803
Milan Paunović, Slavoljub Carić. - 2.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Pravni fakultet, 2007. - (Biblioteka
Monografije ; 11)
000009804 28.09. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Pravo izvrÅ¡enja
kriviÄnih sankcija / ÄorÄ‘e Ignjatović. - 9804
2. izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 2008. - (Biblioteka Crimen
; 1)
000009805 28.09. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄnopravno
reagovanje na teške oblike kriminaliteta 9805
/ Zoran Stojanović, Dragana Kolarić. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
2010. - (Biblioteka Crimen ; 15)
BJ
K
BJ
K
000009806 28.09. JOVANČEVIĆ, Nedeljko: Podstrekavanje B J
149997068
- oblik sauÄesniÅ¡tva / Nedeljko
9806
JovanÄević. - Beograd : Službeni glasnik
, 2008. - (Biblioteka Nauka ; knj. 5)
000009807 28.09. KOLARIĆ, Dragana: KriviÄno delo
ubistva / Dragana Kolarić. - Beograd : 9807
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa ;
knj. 6)
BJ
147038732
175254028
K
K
150033420
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 145
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009808 28.09. JOVAÅ EVIĆ, Dragan: KriviÄna dela
BJ
K
169758988
korupcije / Dragan Jovašević. - Beograd 9808
: Službeni glasnik, 2009. - (Biblioteka
Pravna biblioteka ; knj. 19)
000009809 28.09. DELIĆ, Nataša: Nova rešenja opštih
instituta u kriviÄnom zakoniku Srbije / 9809
Nataša Delić. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, 2009. - (
Biblioteka Crimen ; 7)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
K
157592332
000009810 28.09. SZABO, Denis: Od antropologije do
komparativne kriminologije : Äetiri
9810
predavanja na Collège de France
(novembar - decembar 1990) / Deni Sabo.
- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
, 2010. - (Biblioteka Crimen ; 14)
BJ
K
000009811 28.09. BAJOVIĆ, Vanja: Sporazum o priznanju B J
krivice : uporedno-pravni prikaz / Vanja 9811
Bajović. - Beograd : Pravni fakultet,
2009. - (Biblioteka Crimen ; 13)
000009812 28.09. STANJE kriminaliteta u Srbiji i
BJ
pravna sredstva reagovanja. Deo 3. Part 9812
3 / priredio, editor ÄorÄ‘e Ignjatović. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
2009. - (Biblioteka Crimen ; 10)
174806028
K
K
172264972
168904716
000009813 01.10. MILAÅ , Nikodim: Pravila(Kanones)
Pravoslavne Crkve : s tumaÄenjima /
9813
radnja Nikodima, episkopa dalmatinskog.
- Beograd ; Å ibenik : Istina, 2004. - (
Dela Nikodima Milaša ; knj. 1)
BJ
P
111368716
000009814 01.10. MILAÅ , Nikodim: Pravila(Kanones)
Pravoslavne Crkve : s tumaÄenjima /
9814
radnja Nikodima, episkopa dalmatinskog.
- Beograd ; Å ibenik : Istina, 2004. - (
Dela Nikodima Milaša ; knj. 2)
BJ
P
512608176
000009815 01.10. MILAÅ , Nikodim: Slavenski apostoli
Kiril i Metodije i istina pravoslavlja : 9815
povodom rimskog pokreta u 1880-81 god.
protivu pravoslavne crkve / napisao D.r
Nikodim Milaš Arhimandrit i profesor
Bogoslovije. - Fototipsko izd. - Beograd
; Å ibenik : Istina, 2004. - (Dela
Nikodima Milaša ; knj. 3)
BJ
P
112395788
000009816 01.10. MILAÅ , Nikodim: Pravoslavna
Dalmacija / Nikodim Milaš. - Šibenik :
Istina, 2004. - (Dela Nikodima Milaša ;
knj. 4)
BJ
9816
P
118664972
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 146
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009817 01.10. NIKODIM: Pravoslavno crkveno pravo : B J
po općim crkveno-pravnim izvorima i
9817
posebnim zakonskim naredbama koje važe u
pojedinim avtokefalnim crkvama / napisao
Nikodim Milaš. - Fototipsko izd. Beograd ; Šibenik : Istina, 2004. - (
Dela Nikodima Milaša ; knj. 5)
P
119559436
000009818 01.10. MILAÅ , Nikodim: Crkveno kazneno
pravo : Po općim crkveno-pravnim
9818
izvorima i posebnim zakonskim naredbama
koje važe u pravoslavnim avtokefalnim
crkvama / napisao dr Nikodim Milaš
episkop dalmatinski. - Beograd ; Å ibenik
: Istina, 2005. - (Dela Nikodima Milaša
; knj. 6)
P
120681228
BJ
000009819 01.10. MILAÅ , Nikodim: Autobiografija ;
BJ
Studije ; Članci / Nikodim Milaš. 9819
Beograd ; Å ibenik : Istina, 2005. - (
Dela Nikodima Milaša ; knj. 7)
P
000009820 04.10. SIMONOVIĆ, Branislav: Kriminalistika B J
/ Branislav Simonović, Uroš Pena. - 2. 9820
izmenjeno izd. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2010
000009821 04.10. BAJEC, Jurij: Savremeni privredni
sistemi / Jurij Bajec, Ljubinka
9821
Joksimović. - 4. izd. - Beograd :
Ekonomski fakultet, 2002
BJ
000009822 04.10. PREVENCIJA kriminala i socijalnih
devijacija : od razumevanja ka delovanju 9822
/ [urednici Marina Blagojević, Zoran
Stevanović]. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2009
000009823 04.10. AVRAMOVIĆ, Sima: Pravna istorija
Starog veka : opšta istorija države i 9823
prava. Deo 1 / Sima Avramović. - Beograd
: Službeni list SRJ, 1992. - (
Univerzitetski udžbenici)
124825868
P
512608432
P
BJ
104562700
P
BJ
000009824 04.10. METTRAUX, Guénaël: Pravo komandne
17681926
odgovornosti / Guénaël Mettraux. 9824
Sarajevo : Fond otvoreno društvo Bosna i
Hercegovina ; [Beograd] : Fond za
humanitarno pravo Srbija, 2010
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
170697484
P
BJ
21292047
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 147
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009825 04.10. MEÄUNARODNI nauÄni skup
BJ
P
512608688
Revelantna pitanja
9825
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava(
od 13. do 14. septembra ; 2003
; Tara): Prvi meÄ‘unarodni nauÄni skup
Relevantna pitanja međunarodnog
kriviÄnog prava : uvodni referati /
[organizator Udruženje za međunarodno
kriviÄno pravo]. - [b.m.] : [b.i.], 2003
000009826 04.10. NASILNIÄŒKI kriminal : etiologija,
fenomenologija, prevencija / priredila 9826
Leposava Kron. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2010
BJ
P
175451916
000009827 04.10. ŠARKIĆ, Srđan: Istorija srpskog
pravosuđa : (XII-XX vek). knj. 1,
9827
organizacija sudova i suđenje u periodu
od XII do XVIII veka. deo 1, sudovi,
sudije i suđenje u Srbiji XIX veka. deo
2, pravosuÄ‘e u zajedniÄkoj državi
(1918-1941). deo 3 / Srđan Šarkić,
Dragoljub Popović, Dragan Nikolić. Beograd : Ministarstvo pravde Republike
Srbije, 1997
BJ
P
513287100
000009828 04.10. RIMOKATOLIÄŒKI zloÄinaÄki projekat
veÅ¡taÄke hrvatske nacije / [priredio] 9828
Vojislav Šešelj. - Beograd : Srpska
radikalna stranka, 2007. - (Sabrana dela
Vojislava Šešelja ; knj. br. 101)
BJ
P
134993676
000009829 04.10. LOPIÄŒIĆ-JanÄić, Jelena Ä.:
KriviÄnopravna zaÅ¡tita ratnih
9829
zarobljenika u jugoslovenskom kriviÄnom
pravu / Jelena Ä. LopiÄić-JanÄić. Beograd : VaÅ¡a knjiga, 2005
BJ
P
122101004
000009830 04.10. SAVANOVIĆ, Aleksandar: Etika
nevinosti : kritika hrišćanstva u
9830
filozofiji Fridriha NiÄea / Aleksandar
BJ
P
594968
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Savanović. - Banja Luka : Littera, 2008.
- (Biblioteka Posebna izdanja)
000009831 04.10. STANJE kriminaliteta u Srbiji i
BJ
pravna sredstva reagovanja. Deo 1 /
9831
priredio ÄorÄ‘e Ignjatović. - Beograd :
Pravni fakultet, 2007. - (Biblioteka
Crimen ; 2)
P
142130444
000009832 04.10. JOVANČEVIĆ, Nedeljko: Podstrekavanje B J
149997068
- oblik sauÄesniÅ¡tva / Nedeljko
9832
JovanÄević. - Beograd : Službeni glasnik
, 2008. - (Biblioteka Nauka ; knj. 5)
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 148
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009833 04.10. PETROVIĆ, Aleksandar: Međunarodni
BJ
P
172225804
standardi rada / Aleksandar Petrović. - 9833
Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2009
000009834 04.10. KRKLJUÅ , Ljubomirka: Projekti ustava B J
za Vojvodovinu Srbiju nastali u toku
9834
srpskog narodnog pokreta 1848-1849. /
Ljubomirka Krkljuš. - Novi Sad : Matica
srpska : SANU, Ogranak, 2006
000009835 04.10. ÄURÄIĆ, Vojislav: Procesni položaj
javnog tužioca i efikasnost kriviÄnog 9835
postupka / Vojislav ÄurÄ‘ić, Danilo
Subotić. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
000009836 04.10. NAUÄŒNI skup Srednjevekovno
pravo u Srba u ogledalu
9836
istorijskih izvora (2009 ;
Beograd): Srednjevekovno pravo u Srba
u ogledalu istorijskih izvora : zbornik
radova sa nauÄnog skupa održanog 19-21.
marta 2009. / urednici Sima Ćirković,
Kosta Čavoški. - Beograd : SANU, 2009. (Izvori srpskog prava ; 16)
P
BJ
BJ
000009837 05.10. TEMELJI moderne demokratije : izbor B J
deklaracija i povelja o ljudskim pravima 9837
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
211818247
P
P
P
173800972
171885068
135180
: (1215-1989) / [prireÄ‘ivaÄ DuÅ¡an
Mrđenović]. - Beograd : Nova knjiga,
1989
000009838 05.10. AKTUELNA pitanja iz međunarodnih
odnosa : bezbednost, pravo, privreda, 9838
politika, religija / priredila Nevenka
Jeftić. - Beograd : Institut za
međunarodnu politiku i privredu, 2008
BJ
P
153288716
000009839 05.10. SUZBIJANJE visokotehnološkog
kriminala / Lidija Komlen Nikolić ... 9839
[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
BJ
P
172571660
000009840 05.10. KOSANOVIĆ, Rajko: Kolektivno
pregovaranje / Rajko Kosanović, Sanja 9840
Paunović. - Beograd : Friedrich Ebert
Stiftung : RadniÄka Å¡tampa, 2010
BJ
P
175426060
000009841 05.10. KORUPCIJA na carini / Boris Begović B J
... [i dr.]. - Beograd : Centar za
9841
liberalno-demokratske studije, 2002
P
102437644
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 149
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009842 05.10. STRATEGIJA reformi / urednici Zoran B J
K
105782284
Vacić, Boško Mijatović. - Beograd :
9842
Centar za liberalno-demokratske studije,
2003
000009843 05.10. DELIĆ, Nataša: Nova rešenja opštih
instituta u kriviÄnom zakoniku Srbije / 9843
Nataša Delić. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, 2009. - (
Biblioteka Crimen ; 7)
BJ
K
157592332
000009844 05.10. DIKLIĆ, MomÄilo: Evropska unija i
BJ
srpsko-hrvatski odnosi / MomÄilo Diklić. 9844
- Beograd : Institut za evropske studije
, 2010
P
174728204
000009845 05.10. VUJADINOVIĆ-Milinković,
Dragica: PolitiÄke i pravne teorije : 9845
sa zbirkom odabranih priloga / Dragica
P
105944839
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Vujadinović-Milinković. - Beograd :
Pravni fakultet, 1996
000009846 05.10. MITROVIĆ, Milovan M.: Sociologija :
osnovni pojmovi i problemi / Milovan M. 9846
Mitrović. - 1. izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2005. (Biblioteka Udžbenici)
BJ
P
122940428
000009847 05.10. POPOVIĆ, Dragoljub M.: PrapoÄetak
srpskoga parlamentarizma : klice i
9847
preuranjen plod / Dragoljub M. Popović.
- Beograd : Savet projekta
Konstituisanje Srbije kao pravne države
u uslovima tranzicije : Centar za
publikacije Pravnog fakulteta, 1996. - (
Srbija - pravna država ; 5)
BJ
P
109113351
000009848 05.10. BEGOVIĆ, Boris: Ekonomska analiza
korupcije / Boris Begović. - Beograd : 9848
Centar za liberalno-demokratske studije,
2007
BJ
K
140996620
000009849 05.10. DELIĆ, Nataša: Psihologija iskaza
BJ
pojedinih uÄesnika u kriviÄnom postupku 9849
: (skripta) / Nataša Delić. - Beograd :
Dosije, 2003
000009850 05.10. KRSMANOVIĆ, Tomislav: Kaznena
psihijatrija : (1975-2004) : ko je ovde 9850
lud? / Tomislav Krsmanović. - Beograd :
Vedes, 2004
P
BJ
108369420
P
116954636
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 150
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009851 05.10. MARKOVIĆ, Savo D.: Testament u
BJ
P
98015751
crnogorskom obiÄajnom pravu / Savo D. 9851
Marković. - Beograd : StruÄna knjiga,
1995
000009852 05.10. POPOVIĆ, Dragoljub M.: Opšta pravna
istorija. Knj. 3, sv. 1, Stvaranje
9852
moderne države / Dragoljub M. Popović. -
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
46335500
[2. dopunjeno izd.]. - Beograd : Dosije
: Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 1996
000009853 05.10. UNAPREÄENJE korporativnog
upravljanja / Boris Begović ... [i dr.]. 9853
- Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2003
BJ
P
106501388
000009854 05.10. LUKOVIĆ, Miloš D.: Bogišićev Zakonik B J
168117004
: priprema i jeziÄko oblikovanje / MiloÅ¡ 9854
D. Luković. - Beograd : Balkanološki
institut SANU, 2009
P
000009855 05.10. GOLUBOVIĆ, Srđan: Osnovi poslovnih i B J
bankarskih finansija / Srđan Golubović. 9855
- 1. izd. - Niš : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za publikacije,
2010
P
174133516
000009856 06.10. LOVČEVIĆ, Jovan: Institucije javnih
finansija / Jovan LovÄević. - 5. izd. - 9856
Beograd : Službeni list SRJ, 1993
BJ
P
6909199
000009857 06.10. LOVČEVIĆ, Jovan: Institucije javnih
finansija / Jovan LovÄević. - 5. izd. - 9857
Beograd : Službeni list SRJ, 1993
BJ
P
6909199
000009858 06.10. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
9858
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(47 ; 2010 ;
Zlatibor): KriviÄno zakonodavstvo
Srbije i standardi Evropske unije /
XLVII redovno godišnje savetovanje
Udruženja, [Zlatibor], 2010. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Intermex, 2010
BJ
000009859 07.10. CALIC, Edouard: Himmler i njegovo
carstvo / Eduard Čalić. - Zagreb :
9859
Globus, 1982. - (Plava biblioteka)
P
BJ
000009860 07.10. EKONOMIJA korupcije : međunarodni
priruÄnik / urednik Sjuzan Rouz-Ejkerman. 9860
- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Društvena misao ; knj. 2)
177292556
P
BJ
35726599
P
148358668
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 151
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009861 07.10. DAS Budapester Symposium : Beiträge B J
P
28572431
zur Reform des Sachenrechts in den
9861
Staaten Südosteuropas : doprinos reformi
stvarnog prava u državama jugoistoÄne
Evrope / [hrsg. von] Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit. - Bremen :
Edition Temmen, 2003
000009862 07.10. ELEMENTI strategije spoljne politike B J
Srbije / priredili Edita Stojić
9862
Karanović, Slobodan Janković. - Beograd
: Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2009
P
155704844
000009863 07.10. PRIRUÄŒNIK o razvijenim sudskim
BJ
praksama MeÄ‘unarodnog kriviÄnog suda za 9863
bivšu Jugoslaviju : pripremljen u
saradnji s UNICRI-jem u sklopu projekta
oÄuvanja pravnog basljeÄ‘a MeÄ‘unarodnog
kriviÄnog suda za bivÅ¡u Jugoslaviju. Hague : International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia, 2009
000009864 07.10. TOMIĆ, Zoran R.: Upravno pravo /
BJ
Zoran R. Tomić. - Beograd : Nomos, 1991 9864
P
P
512346551
26809863
000009865 07.10. SAVREMENI međunarodni izazovi :
globalna i regionalna perspektiva /
9865
Dragan Äukanović (prir.). - Beograd :
Institut za međunarodnu politiku i
privredu, 2008
BJ
P
150208524
000009866 07.10. GUZINA, Ružica: Opština u Srbiji :
1839-1918 : pravno-politiÄka i
9866
sociološka studija / Ružica Guzina. Beograd : Rad, 1976. - (Posebna izdanja)
BJ
P
118980871
000009867 07.10. CUNOW, Heinrich: Opšta privredna
istorija : pregled privrednog razvitka 9867
od primitivne skupljaÄke privrede do
visoko razvijenog kapitalizma. Tom 1,
Privreda primitivnih i polukulturnih
naroda / Hajnrih Kunov. - Beograd :
Kultura, 1957
BJ
P
80477191
000009868 07.10. CUNOV, Heinrich: Opšta privredna
istorija : pregled privrednog razvitka 9868
od primitivne skupljaÄke privrede do
visoko razvijenog kapitalizma. Tom 2,
Privredne forme indiskih Arijaca,
BJ
P
80542727
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Italika, Kelta i Germana / Hajnrih Kunov.
- Beograd : Kultura, 1958
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009869 07.10. CUNOV, Heinrich: Opšta privredna
BJ
P
80542983
istorija : pregled privrednog razvitka 9869
od primitivne skupljaÄke privrede do
visoko razvijenog kapitalizma. Tom 3,
Srednjovekovna feudalna privreda u
srednjoj i zapadnoj Evropi / Hajnrih
Kunov. - Beograd : Kultura, 1958
000009870 07.10. CUNOW, Heinrich: Opšta privredna
istorija : pregled privrednog razvitka 9870
od primitivne skupljaÄke privrede do
visoko razvijenog kapitalizma. Tom 4,
Razvitak kapitalistiÄke privrede u
NemaÄkoj, Francuskoj, Engleskoj i
Sjedinjenim AmeriÄkim Državama / Hajnrih
Kunov. - Beograd : Kultura, 1959
BJ
P
512865703
000009871 08.10. MILIĆEVIĆ, Jovan: Društvene pojave u B J
Srbiji XIX veka / Jovan Milićević. - [1. 9871
izd.]. - Beograd : Srpska književna
zadruga, 2002. - (Srpska književna
zadruga ; knj. 622)
000009872 08.10. MARCUSE, Herbert: Prilozi za
BJ
fenomenologiju istorijskog materijalizma 9872
/ Herbert Markuze. - [1. izd.]. Beograd : "Vuk Karadžić", 1982. - (
Biblioteka Zodijak ; 54)
000009873 08.10. KUVAČIĆ, Ivan: Obilje i nasilje /
Ivan KuvaÄić. - Zagreb : Hrvatsko
9873
filozofsko društvo, 1970. - (Praxis ;
br. 4-5)
P
P
BJ
4317184
P
85607687
000009874 08.10. MARUŠIĆ, Ante: Sociologija / Marušić B J
Ante, Martić Mirko. - Zagreb : Panorama, 9874
1965. - (Å kolski leksikon)
000009875 08.10. KANGRGA, Milan: Razmišljanja o etici B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
183248135
P
P
79613959
84450823
/ Milan Kangrga. - Zagreb : Praxis, 1970 9875
000009876 08.10. GRLIĆ, Danko: Filozofija / Danko
Grlić. - Zagreb : Panorama, 1965. - ( 9876
Å kolski leksikon)
BJ
P
000009877 08.10. MATIĆ, Milan: Mit i politika :
BJ
rasprava o osnovama politiÄke kulture / 9877
Milan Matić. - Beograd : RadniÄka Å¡tampa
, 1984. - (Biblioteka "Ideje")
000009878 08.10. MEHRING, Franz: Istorija NemaÄke :
od kraja srednjeg veka / Franc Mering. - 9878
Beograd : Kultura, 1951
79623943
P
BJ
12866311
P
39551495
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009879 11.10. STOJIČIĆ, Slobodanka: Ustavni
BJ
P
38968327
razvitak Srbije : 1868-1888 / Slobodanka 9879
StojiÄić. - Leskovac : [b. i.], 1980. (Biblioteka Narodnog muzeja u Leskovcu ;
knj. 24)
000009880 11.10. LJUŠIĆ, Radoš: Kneževina Srbija :
(1830-1839) / Radoš Ljušić. - Beograd : 9880
Srpska akademija nauka i umetnosti, 1986
000009881 11.10. BARIŠIĆ, Franjo: Čuda Dimitrija
Solunskog kao istorijski izvori / Franjo 9881
Barišić. - Beograd : Srpska akademija
nauka, 1953. - (Posebna izdanja ; knj.
219 ; knj. 2)
000009882 11.10. ÄORÄEVIĆ, Dimitrije: Ogledi iz
novije balkanske istorije / Dimitrije 9882
ÄorÄ‘ević. - Beograd : Srpska književna
zadruga, 1989
BJ
P
BJ
BJ
000009883 12.10. GLIGORIJEVIĆ, Branislav: Parlament i B J
politiÄke stranke u Jugoslaviji :
9883
(1919-1929) / Branislav Gligorijević. [1. izd.]. - Beograd : Institut za
savremenu istoriju : Narodna knjiga,
1979. - (Studije i monografije)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
2527759
121567239
7435010
P
46828039
000009884 08.10. STRUGAR, Vlado: Jugoslavenske
socijaldemokratske stranke : 1914-1918 / 9884
Vlado Strugar. - Zagreb : Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, 1963. (Prilozi novijoj jugoslavenskoj
historiji ; knj. 4)
BJ
P
129372679
000009885 14.10. DILEME i izazovi parlamentarizma / B J
priredili Vukašin Pavlović, Slaviša
9885
Orlović. - Beograd : Konrad Adenauer
Stiftung : Fakultet politiÄkih nauka,
2007
P
145792524
000009886 14.10. NEŠOVIĆ, Slobodan: Svet o nama :
BJ
1941-1945. T. 1 / Slobodan Nešović. - 9886
Beograd : Rad, 1983. - (SvedoÄanstva)
000009887 14.10. TOMAŠEVIĆ, Jozo: Četnici u drugom
svjetskom ratu : 1941-1945 / Jozo
9887
Tomasevich. - Zagreb : Liber, 1979. - (
Monografije, biografije, dokumenti ; 8)
P
BJ
1409544
P
000009888 16.10. MILOVANOVIĆ, Nikola: Dragiša Vasić : B J
27788551
od građanskog buntovnika do
9888
kontrarevolucionara / Nikola Milovanović.
- Beograd : Nova knjiga, 1986. - (
Biblioteka SvedoÄanstva)
51912199
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 154
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009889 16.10. PISMO Vuka Karadžića knezu Milošu : B J
P
91931143
Vukova ruska verzija / [redakcija i
9889
predgovor Branko Pavićević]. - Beograd :
Državni arhiv SR Srbije, 1964
000009890 15.10. STRUGAR, Vlado: Socijaldemokratija o B J
stvaranju Jugoslavije / Vlado Strugar. - 9890
Beograd : Rad, 1965. - (Biblioteka
Jugoslovenski radniÄki pokret)
000009891 16.10. ZEÄŒEVIĆ, MomÄilo: Slovenska ljudska
stranka i jugoslovensko ujedinjenje
9891
1917-1921 : od Majske deklaracije do
Vidovdanskog ustava / MomÄilo ZeÄević. Beograd : Institut za savremenu istoriju
: Export-press, 1973. - (Studije i
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
BJ
92781319
P
112388615
monografije)
000009892 15.10. LOZANIĆ-Frothingham, Jelena:
Dobrotvorna misija za Srbiju u I
9892
svetskom ratu : pisma iz Amerike i
Kanade 1915-1920. godine / Jelena
Lozanić-Frotingham. - Beograd :
Udruženje nosilaca Albanske spomenice,
1970
BJ
P
000009893 16.10. PERIĆ, Živojin M.: O sukobu zakona u B J
međunarodnom privatnom pravu / od
9893
Živojina M. Perića. - 2. pregledano i
dopunjeno izd. - Beograd : G. Kon, 1926.
- (Biblioteka za pravne i društvene
nauke ; 12)
000009894 16.10. JANKOVIĆ, Dragutin: Problemi
BJ
građanskog prava. 1 / Dragutin Janković. 9894
- Beograd : G. Kon, 1926. - (Biblioteka
za pravne i društvene nauke ; 13)
000009895 16.10. ÄORÄEVIĆ, Vladimir D.: Uložni
problem i novÄana kriza / Vladimir D. 9895
ÄorÄ‘ević. - Beograd : G. Kon, 1924. - (
Biblioteka za pravne i društvene nauke ;
7)
000009897 16.10. RADOVANOVIĆ, Ljubomir: Iz
upravno-sudskog postupka / napisali
9897
Ljub. Radovanović, Božidar Protić. Beograd : G. Kon, 1928
K
P
BJ
000009896 16.10. LAZAREVIĆ, Adam P.: O državnoj
intervenciji u porodiÄnim odnosima /
9896
Adam P. Lazarević. - Beograd : G. Kon,
1927. - (Biblioteka za pravne i
društvene nauke ; 21)
99386631
P
P
99391751
99392519
K
BJ
BJ
106544135
99250183
99251975
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009898 16.10. UROÅ EVIĆ, Laza: KritiÄke studije iz B J
P
99392775
oblasti prava / Laz. Urošević. - Beograd 9898
: G. Kon, 1926. - (Biblioteka za pravne
i društvene nauke ; 14)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009899 16.10. NEDELJKOVIĆ, Milorad:
BJ
Ekonomsko-finansiske studije o državi : 9899
(teorija Äinilaca proizvodnje - teorija
poreza) / Milorad Nedeljković. - Beograd
: G. Kon, 1923. - (Biblioteka za pravne
i društvene nauke ; 5)
P
13010183
000009900 16.10. KOSTIĆ, Laza M.: Iz ÄinovniÄkog
prava : sabrani Älanci / Laza M. Kostić. 9900
- Beograd : G. Kon, 1928. - (Biblioteka
za pravne i društvene nauke ; 23)
BJ
P
99251463
000009901 16.10. TOMAŠIĆ, Dinko: Zakoni porasta
stanovništva : prilog bio-socijalnoj
9901
teoriji o razvitku naroda : 22 grafiÄke
slike, XIX tabela / Dinko Tomašić. Beograd : G. Kon, 1929
BJ
P
97734151
000009902 16.10. PETRANOVIĆ, B.: O pravu nasljedstva
kod Srba : na osnovu pravnih obiÄaja i 9902
pisanih spomenika / od B. Petranovića. Beograd : G. Kon, 1923. - (Biblioteka za
pravne i društvene nauke ; 3.)
BJ
000009903 16.10. PRŽIĆ, Ilija A.: Osnovi
BJ
vazduhoplovnog prava / Ilija A. Pržić. - 9903
Beograd : G. Kon, 1926. - (Biblioteka za
pravne i društvene nauke ; 15)
000009904 16.10. JOVANOVIĆ, Mih. P.: Pravo
reprezentacije u nasleđu / Mih. P.
9904
Jovanović. - 2. dopunjeno izd. - Beograd
: IzdavaÄka knjižara Gece Kona, 1924. (Biblioteka za pravne i druÅ¡tvene nauke
; 8)
000009906 16.10. JOVANOVIĆ, Mihailo P.: Državina.
Njena zaÅ¡tita i održaj : kritiÄki
9906
pregled doktrina da državina nije
nikakvo pravo / Mih. [Mihailo] P.
Jovanović. - Beograd : G. Kon, 1925. - (
Biblioteka za pravne i društvene nauke ;
10)
COBISS K o o p e r a t i v a n
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
P
BJ
000009905 16.10. RADOJIČIĆ, Spasoje: Prinudno
poravnjanje u steÄaju / Spas. RadojiÄić. 9905
- Beograd : "Geca Kon", 1923. - (
Biblioteka za pravne i društvene nauke ;
sv. 2)
P
99239687
P
BJ
BJ
114554375
512334512
P
1024136097
P
99390983
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
21.02.2014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009907 18.10. LUBARDA, Vojislav: Preobraženje :
BJ
P
15762695
roman / Vojislav Lubarda. - Zagreb :
9907
Naprijed, 1979. - (Jugoslavenski pisci)
000009908 18.10. LUBARDA, Vojislav: Gordo posrtanje / B J
Vojislav Lubarda. - Rijeka : "Otokar
9908
Keršovani", 1970. - (Biblioteka domaćih
pisaca)
000009909 18.10. SIGURNOST građana u nedovršenoj
državi : Srbija 2005 / [priredio]
9909
Helsinški odbor za ljudska prava u
Srbiji. - Beograd : Helsinški odbor za
ljudska prava u Srbiji, 2006
P
106533895
BJ
000009910 18.10. SIBINOVIĆ, ÄorÄ‘e D.: Protivpravnost
odlika kriviÄnog i graÄ‘anskog vida
9910
neprava / ÄorÄ‘e D. Sibinović. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union :
Å tamparija Zagorac, 2006. - (Biblioteka
Monografije ; 5)
P
BJ
130414860
P
130728204
000009911 18.10. FLEINER, Thomas: Ljudska prava i
ljudsko dostojanstvo / Tomas Flajner. - 9911
Beograd : Gutenbergova galaksija ;
Valjevo : Valjevska Å¡tamparija, 1996. (Biblioteka Traganje za mirom ; knj. 3)
BJ
P
116405511
000009912 19.10. BIKIĆ, Abedin: Naknada štete /
Abedin Bikić. - Sarajevo : Pravni
9912
fakultet, 2010
BJ
P
18201606
000009913 22.10. MILOVANOVIĆ, Milovan Ä.: Državno
121884423
pravo i druge ustavnopravne studije / 9913
Milovan Ä. Milovanović. - Beograd :
Službeni glasnik, 1997
BJ
K
000009914 22.10. STAMMLER, Rudolf: Privreda i pravo : B J
prema materijalistiÄkom shvatanju
9914
istorije / Rudolf Å tamler. - Beograd :
Službeni list SRJ ; Podgorica : CID,
2001. - (Biblioteka Plejada)
K
170179591
000009915 22.10. SRBIJE žalosno ponovno porobljenje
1813. godine : zašto i kako? : u
9915
razgovoru porobljene matere s rođenim
jedinim sinom svojim, kojemu ostavlja
P
169445132
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
poslednje svoje zaveštanje / prevod i
redakcija sa slavenosrpskog jezika
Miljenka Vitezović. - Beograd : Službeni
glasnik ; Gornji Milanovac : Muzej
rudniÄko-takovskog kraja, 2009
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009916 22.10. STOJANOVIĆ, Kosta: Govori i rasprave B J
P
57334279
: politiÄko-ekonomske. Sv. 1 / Kosta
9916
Stojanović. - Beograd : Knjižar izdavaÄ
Geca Kon, 1910
000009917 25.10. IUSTINIANI Institutiones / preveo s B J
latinskoga na srpski Lujo Bakotić. 9917
Beograd : G. Kon : Arhiv za pravne i
društvene nauke, 1912
000009918 03.10. ZBORNIK Pravnog fakulteta
BJ
Univerziteta u istoÄnom Sarajevu. Br. 4. 9918
- IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu, 2008
P
19211271
P
512683184
000009919 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9919
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
K
178312204
000009920 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9920
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
K
178312204
000009921 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9921
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
K
178312204
000009922 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9922
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
K
178312204
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
000009923 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9923
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
K
178312204
000009924 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9924
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
K
178312204
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 158
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009925 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
K
178312204
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9925
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
000009926 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9926
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
K
178312204
000009927 25.10. BEJATOVIĆ, Stanko: KriviÄno procesno B J
pravo / Stanko Bejatović. - 2.,
9927
dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2010. - (Biblioteka Pravna
biblioteka ; knj. 19)
K
178312204
000009928 26.10. STANKOVIĆ, Vladimir: Montevideo, Bog B J
te video! / Vladimir Stanković. 9928
Beograd : Intermedia Network, 2010
000009929 26.10. GIULIANOTTI, Richard: Sport :
kritiÄka sociologija / RiÄard Äulijanoti. 9929
- Beograd : Clio, 2008. - (Agora)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
174594572
151826188
000009930 26.10. SCAMBLER, Graham: Sport i društvo :
istorija, moć i kultura / Grejam
9930
Skembler. - Beograd : Clio, 2007. - (
Agora)
BJ
P
144257548
000009931 26.10. MASTERMAN, Guy: Strateški menadžment B J
152199692
sportskih događaja : međunarodni pristup 9931
/ Gaj Masterman. - Beograd : Clio, 2008.
- (Marketing)
000009932 27.10. NAUČNI skup Međunarodna i
nacionalna saradnja i
9932
koordinacija u
suprotstavljanju kriminalitetu
(2010 ; Banja Luka): Međunarodna i
nacionalna saradnja i koordinacija u
suprotstavljanju kriminalitetu : zbornik
radova, Banja Luka 22-23. oktobar 2010.
/ [glavni i odgovorni urednik Mile
Matijević]. - Banja Luka :
Internacionalna asocijacija kriminalista
, 2010
BJ
000009933 01.11. POÄŒUÄŒA, Milan: PorodiÄno pravo /
Milan PoÄuÄa. - Novi Sad : Pravni
9933
fakultet za privredu i pravosuđe, 2010
P
P
BJ
1735192
P
256758023
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009934 19.09. DAÅ IĆ, David Ä.: Diplomatija :
BJ
K
108132108
ekonomska multilaterala i bilaterala / 9934
David Dj. Dašić. - Beograd : Univerzitet
"Braća Karić" : Multidisciplinarni
centar za podsticanje integracionih
procesa i harmonizaciju prava, 2003
000009935 03.11. DAÅ IĆ, David Ä.: Diplomatija :
ekonomska multilaterala i bilaterala / 9935
David Dj. Dašić. - Beograd : Univerzitet
"Braća Karić" : Multidisciplinarni
centar za podsticanje integracionih
procesa i harmonizaciju prava, 2003
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
108132108
000009936 09.11. VARGA, Siniša: Pravo industrijske
svojine / Siniša Varga. - 3. izmenjeno i 9936
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2010
BJ
P
178467084
000009937 09.11. VARGA, Siniša: Pravo industrijske
svojine / Siniša Varga. - 3. izmenjeno i 9937
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2010
BJ
P
178467084
000009938 09.11. VARGA, Siniša: Pravo industrijske
svojine / Siniša Varga. - 3. izmenjeno i 9938
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2010
BJ
P
178467084
000009939 09.11. VARGA, Siniša: Pravo industrijske
svojine / Siniša Varga. - 3. izmenjeno i 9939
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2010
BJ
P
178467084
000009940 12.11. MITROPOLIT Irinej - Rade Neimar
BJ
slobodnog srpstva : 1914.-1999. /
9940
[prireÄ‘ivaÄi Jovan Todorović, Velibor
Džomić. - Kraljevo : V. Džomić ; Treće
Jezero : Eparhija
novograÄaniko-srednjezapadnoameriÄka,
2010
P
178214156
000009941 10.11. ZBIRKA odabranih odluka Ustavnog
suda Å panije / [urednik Isidro GarcÃa 9941
Mingo. - Beograd : Ustavni sud Republike
Srbije : International Management Group
IMG, 2010
P
178491916
BJ
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009942 10.11. ZBIRKA odabranih odluka Ustavnog
BJ
P
178491916
suda Å panije / [urednik Isidro GarcÃa 9942
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Mingo. - Beograd : Ustavni sud Republike
Srbije : International Management Group
IMG, 2010
000009943 10.11. ZBIRKA odabranih odluka Ustavnog
suda Å panije / [urednik Isidro GarcÃa 9943
Mingo. - Beograd : Ustavni sud Republike
Srbije : International Management Group
IMG, 2010
BJ
P
178491916
000009944 11.11. AKTUELNE tendencije u razvoju i
BJ
primeni evropskog kontinentalnog prava : 9944
tematski zbornik radova : Thematic
Collection of Papers. Sv. 1. = Vol. 1 /
[glavni urednik Milan Petrović. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2010
P
179096844
000009945 12.11. AKTUELNE tendencije u razvoju i
BJ
primeni evropskog kontinentalnog prava : 9945
tematski zbornik radova : Thematic
Collection of Papers. Sv. 1. = Vol. 1 /
[glavni urednik Milan Petrović. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2010
P
179096844
000009946 12.11. AKTUELNE tendencije u razvoju i
BJ
primeni evropskog kontinentalnog prava : 9946
tematski zbornik radova : Thematic
Collection of Papers. Sv. 2. = Vol. 2 /
[glavni urednik Milan Petrović. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2010
P
178930188
000009947 03.10. ZBORNIK Pravnog fakulteta
BJ
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu. Br.3 / 9947
Glavni urednik Vladimir ÄŒolović. IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu, 2007
000009948 23.11. KOSANOVIĆ, Srećko: Ekološki
kriminalitet / Srećko Kosanović. 9948
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2009. - (
Biblioteka Udžbenici ; 28)
000009949 23.11. ÄŒAVOÅ KI, Aleksandra: Osnovi
ekološkog prava Evropske unije /
9949
Aleksandra Čavoški. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2007. - (Biblioteka Udžbenici ;
24)
P
512683440
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
156034316
144291340
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009950 30.11. BARKER, Elisabeth: Britanska
BJ
P
77735943
politika prema jugoistoÄnoj Evropi u
9950
drugom svjetskom ratu / [Elisabeth
Barker. - Zagreb : Globus, 1978. - (
Plava biblioteka)
000009951 30.11. HORVAT, Marijan: Rimsko pravo /
napisao Marijan Horvat. - 3. izd. 9951
Zagreb : Å kolska knjiga, 1958
BJ
P
000009952 30.11. MESAROVIĆ, Mihajlo: ÄŒovjeÄanstvo na
48826124
raskršću : drugi izvještaj Rimskoga
9952
kluba / Mihajlo Mesarović, Eduard Pastel.
- Zagreb : Stvarnost, [1977]. - (Svijet
suvremene stvarnosti)
58092807
BJ
P
000009953 30.11. KOSANOVIĆ, Rajko: Pristojan rad /
BJ
Rajko Kosanović, Sanja Paunović, Divna 9953
Vujasinović-DuÄić. - Beograd : Savez
samostalnih sindikata Srbije : Swiss
Labor Assistance, 2009
P
155898892
000009954 26.11. DIKLIĆ, MomÄilo: Srbi u Hrvatskoj :
1945-1991. : period potiranja
9954
nacionalnog identiteta / MomÄilo Diklić.
- Beograd : Institut za evropske studije
: Udruženje Srba iz Hrvatske, 2007
P
145046284
BJ
000009955 30.11. MLADENOVIĆ, Milan: ZavrÅ¡na reÄ :
uvod u doba slovesnosti / od Slobodana 9955
VuÄitrna [tj.] Milan[a] Mladenović[a] od
Lužice. - 3. izd. - Sremski Karlovci ;
Novi Sad : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića ; Beograd : Teslijanija-Bela
golubica : Dobra knjiga, 2008. - (
Biblioteka Elementi ; 70)
BJ
P
230046471
000009956 30.11. PEROVIĆ, Latinka: Od centralizma do
federalizma : KPJ u nacionalnom pitanju 9956
/ Latinka Perović. - Zagreb : Globus,
1984. - (Biblioteka Globus)
BJ
P
30415879
000009957 30.11. JEVREMOVIĆ Petrović, Tatjana:
PrekograniÄna spajanja druÅ¡tava u pravu 9957
BJ
P
176649484
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
EU / Tatjana Jevremović Petrović. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
2010. - (Biblioteka Monografije ; 42)
000009958 26.11. TERZIĆ, Slavenko: Srbija i GrÄka : B J
(1856-1903) : borba za Balkan / Slavenko 9958
Terzić. - Beograd : SANU, Istorijski
institut, 1992. - (Posebna izdanja ;
knj. 27)
P
26943751
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 162
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009959 30.11. KOSANOVIĆ, Srećko: Nedozvoljena
BJ
P
174131468
trgovina / Srećko Kosanović. - Beograd : 9959
Pravni fakultet Union Univerziteta :
Službeni glasnik, 2010. - (Biblioteka
Monografije ; 12)
000009960 30.11. KARAMARKOVIĆ, Leposava: Solidarna
odgovornost dužnika i njihov procesni 9960
znaÄaj / Leposava Karamarković. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Monografije ; 7)
000009961 30.11. MUJKIĆ, Asim: Pravda i
BJ
etnonacionalizam / Asim Mujkić. 9961
Sarajevo : Centar za ljudska prava
Univerziteta : Fondacija Heinrich Böll,
Ured u Sarajevu, 2010
BJ
P
000009962 30.11. PRAVO i politika Evropske unije iz B J
perspektive domaćih autora : zbornik
9962
radova / Saša Gajin (ur.). - Beograd :
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2009. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 29). (Projekat Pedeset eksperata za EU)
000009963 26.11. RASTURANJE Haškog tribunala /
[priredio] Vojislav Šešelj. - 1. izd. - 9963
Beograd : Pravda Pres, 2008
000009964 29.11. PRAVO okoliša / Olivera
LonÄarić-Horvat...[et al.]. - 3.,
9964
izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb :
P
18081798
P
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
167982348
P
P
147262988
146846220
512103100
Ministarstvo zaštite okoliša i
prostornog uređenja : Organizator, 2003.
- (Biblioteka Pravo ; 37)
000009965 30.11. PANTIĆ, Dragomir: Javno mnenje :
koncept i komparativna istraživanja / 9965
Dragomir Pantić, Zoran M. Pavlović. Beograd : Friedrich Ebert Stiftung :
Institut društvenih nauka, 2007
BJ
000009966 18.12. DAS Igalo Symposium : Beiträge zur B J
Reform des Gesellschaftsreichts in den 9966
Staaten Südosteuropas : doprinos reformi
privrednog prava u državama jugoistoÄne
Evrope / (hrsg.) Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Bremen : Edition Temmen, 2004
P
K
145498636
512227749
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009967 18.12. DAS Igalo Symposium : Beiträge zur B J
K
512227749
Reform des Gesellschaftsreichts in den 9967
Staaten Südosteuropas : doprinos reformi
privrednog prava u državama jugoistoÄne
Evrope / (hrsg.) Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Bremen : Edition Temmen, 2004
000009968 18.12. DAS Igalo Symposium : Beiträge zur B J
Reform des Gesellschaftsreichts in den 9968
Staaten Südosteuropas : doprinos reformi
privrednog prava u državama jugoistoÄne
Evrope / (hrsg.) Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Bremen : Edition Temmen, 2004
K
512227749
000009969 16.12. DAS Cavtater Symposium : Beiträge
zur Reform der freiwilligen
9969
Gerichtsbarkeit in den Staaten
Südeuropas : doprinosi reformi
vanparniÄnog postupka u državama
jugoistoÄne Evrope / (hrsg.) Deutsche
P
512499877
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. - Bremen :
Edition Temmen, 2005
000009970 16.12. DAS Cavtater Symposium : Beiträge
zur Reform der freiwilligen
9970
Gerichtsbarkeit in den Staaten
Südeuropas : doprinosi reformi
vanparniÄnog postupka u državama
jugoistoÄne Evrope / (hrsg.) Deutsche
Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. - Bremen :
Edition Temmen, 2005
BJ
P
512499877
000009971 16.12. DAS Cavtater Symposium : Beiträge
zur Reform der freiwilligen
9971
Gerichtsbarkeit in den Staaten
Südeuropas : doprinosi reformi
vanparniÄnog postupka u državama
jugoistoÄne Evrope / (hrsg.) Deutsche
Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. - Bremen :
Edition Temmen, 2005
BJ
P
512499877
000009972 16.12. DAS Cavtater Symposium : Beiträge
zur Reform der freiwilligen
9972
Gerichtsbarkeit in den Staaten
Südeuropas : doprinosi reformi
vanparniÄnog postupka u državama
jugoistoÄne Evrope / (hrsg.) Deutsche
Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. - Bremen :
Edition Temmen, 2005
BJ
P
512499877
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009973 25.04. NOVA zakonska rešenja u oblasti
BJ
P
157177100
zaÅ¡tite potroÅ¡aÄa : sadržaj i
9973
pretpostavke primene novog Zakona o
zaÅ¡titi potroÅ¡aÄa, paket potroÅ¡aÄkih
zakona i propisa (sadržaj, suština,
primena), iskustva u primeni zaštite
prava potroÅ¡aÄa / [urednici Zoran
Nikolić, MomÄilo ÄorÄ‘ević]. - Beograd :
Nacionalna organizacija potroÅ¡aÄa Srbije
; Kragujevac : Ekonomski fakultet
Univerziteta, 2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009974 08.10. CIVIL Law Forum for South East
BJ
Europe. Regional Conference(1
9974
; 2010 ; Cavtat): Collection of
studies and analyses. Vol. 1 / Civil Law
Forum for South East Europe, First
Regional Conference, Cavtat, 2010. Knj.
1 / Forum za građansko pravo za
jugoistoÄnu Evropu, Prva regionalna
konferencija, Cavtat, 2010. - Beograd :
Deutche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) : = NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ)
: Offener Regionalfonds für Südosteuropa
- Rechtsreform : = Otvoreni regionalni
fond za jugoistoÄnu Evropu - Pravna
reforma : Jugoslovenski pregled, 2010
000009975 25.04. STOJANČEVIĆ, Vladimir: Iz istorije
Prvog srpskog ustanka 1804-1813 :
9975
odabrani radovi / Vladimir StojanÄević.
- Kragujevac : Istorijski arhiv Å umadije
, 2009
P
BJ
000009976 08.10. CIVIL Law Forum for South East
BJ
Europe. Regional Conference(1
9976
; 2010 ; Cavtat): Collection of
studies and analyses. Vol. 2 / Civil Law
Forum for South East Europe, First
Regional Conference, Cavtat, 2010. Knj.
2 / Forum za građansko pravo za
jugoistoÄnu Evropu, Prva regionalna
konferencija, Cavtat, 2010. - Beograd :
Deutche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) : = NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ)
: Offener Regionalfonds für Südosteuropa
- Rechtsreform : = Otvoreni regionalni
fond za jugoistoÄnu Evropu - Pravna
reforma : Jugoslovenski pregled, 2010
178579980
P
P
171021580
178582796
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 165
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000009977 25.04. STOJANČEVIĆ, Vladimir: Iz istorije
Prvog srpskog ustanka 1804-1813 :
9977
odabrani radovi / Vladimir StojanÄević.
- Kragujevac : Istorijski arhiv Å umadije
, 2009
BJ
000009978 08.10. CIVIL Law Forum for South East
BJ
Europe. Regional Conference(1
9978
; 2010 ; Cavtat): Collection of
studies and analyses. Vol. 3 / Civil Law
Forum for South East Europe, First
Regional Conference, Cavtat, 2010. Knj.
3 / Forum za građansko pravo za
jugoistoÄnu Evropu, Prva regionalna
konferencija, Cavtat, 2010. - Beograd :
Deutche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) : = NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ)
: Offener Regionalfonds für Südosteuropa
- Rechtsreform : = Otvoreni regionalni
fond za jugoistoÄnu Evropu - Pravna
reforma : Jugoslovenski pregled, 2010
P
171021580
P
178583052
000009979 16.12. DAS Ohrider Symposium : Beiträge zur B J
Reform des Insolvenzrechts in den
9979
Staaten Südosteuropas : prilozi o
reformi steÄajnog prava u zemljama južne
Evrope / Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
(Hrsg.). - Bremen : Edition Temmen, 2006
P
512109756
000009980 16.12. DAS Ohrider Symposium : Beiträge zur B J
Reform des Insolvenzrechts in den
9980
Staaten Südosteuropas : prilozi o
reformi steÄajnog prava u zemljama južne
Evrope / Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
(Hrsg.). - Bremen : Edition Temmen, 2006
P
512109756
000009981 16.12. DAS Ohrider Symposium : Beiträge zur B J
Reform des Insolvenzrechts in den
9981
Staaten Südosteuropas : prilozi o
reformi steÄajnog prava u zemljama južne
Evrope / Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
(Hrsg.). - Bremen : Edition Temmen, 2006
P
512109756
000009982 18.12. DAMNJANOVIĆ, Katarina: Unutrašnje
tržište : osnovi poslovnog prava EU / 9982
Katarina Damnjanović, Ana Knežević,
Dušan Popović. - Beograd : Institut za
ekonomska i socijalna istraživanja ESPI, 2006
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
134951948
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009983 08.10. DAMNJANOVIĆ, Katarina: Unutrašnje
BJ
P
134951948
tržište : osnovi poslovnog prava EU / 9983
Katarina Damnjanović, Ana Knežević,
Dušan Popović. - Beograd : Institut za
ekonomska i socijalna istraživanja ESPI, 2006
000009984 18.12. KA novom stvarnom pravu Srbije :
nacrt Zakonika o svojini i drugim
9984
stvarnim pravima : entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte. - Beograd :
Ministarstvo pravde Republike Srbije :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju ; = Belgrad : Ministerium der
Justiz Republik Serbien : Deutsche
Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, 2007
BJ
P
144786444
000009985 18.12. KA novom stvarnom pravu Srbije :
nacrt Zakonika o svojini i drugim
9985
stvarnim pravima : entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte. - Beograd :
Ministarstvo pravde Republike Srbije :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju ; = Belgrad : Ministerium der
Justiz Republik Serbien : Deutsche
Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, 2007
BJ
P
144786444
000009986 18.12. UNAPREÄENJE procesa reformi
BJ
ekonomskog zakonodavstva u zemljama
9986
Zapadnog Balkana / Slavica Penev ... [et
al.]. - Beograd [etc.] : Jugoslovenski
pregled : Ekonomski institut [etc.],
2010
000009987
UNAPREÄENJE procesa reformi
ekonomskog zakonodavstva u zemljama
Zapadnog Balkana / Slavica Penev ... [et
al.]. - Beograd [etc.] : Jugoslovenski
pregled : Ekonomski institut [etc.],
BJ
9987
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
174686220
174686220
2010
000009988
UNAPREÄENJE procesa reformi
ekonomskog zakonodavstva u zemljama
Zapadnog Balkana / Slavica Penev ... [et
al.]. - Beograd [etc.] : Jugoslovenski
pregled : Ekonomski institut [etc.],
2010
BJ
9988
P
174686220
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009989 18.12. REGIONALNA konferencija o
BJ
P
150199820
steÄaju "Zakonodavstvo i
9989
praksa" (2008 ; Banja Luka):
Zakonodavstvo i praksa : zbornik radova
sa regionalne konferencije o steÄaju,
Banja Luka 14. i 15. februar 2008. /
[[organizovala] NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma] : collection of reports
presented at the regional conference on
insolvency, Banja Luka 14th and 15th of
February 2008 / [[organized by] German
Organisation for Tehnical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform]. - Beograd :
Jugoslovenski pregled : NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ),
Otvoreni regionalni fond za jugoistoÄnu
Evropu, Pravna reforma : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform, 2008
000009990 18.12. REGIONALNA konferencija o
steÄaju "Zakonodavstvo i
9990
praksa" (2008 ; Banja Luka):
Zakonodavstvo i praksa : zbornik radova
sa regionalne konferencije o steÄaju,
Banja Luka 14. i 15. februar 2008. /
[[organizovala] NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
150199820
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma] : collection of reports
presented at the regional conference on
insolvency, Banja Luka 14th and 15th of
February 2008 / [[organized by] German
Organisation for Tehnical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform]. - Beograd :
Jugoslovenski pregled : NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ),
Otvoreni regionalni fond za jugoistoÄnu
Evropu, Pravna reforma : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform, 2008
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009991 18.12. REGIONALNA konferencija o
BJ
P
150199820
steÄaju "Zakonodavstvo i
9991
praksa" (2008 ; Banja Luka):
Zakonodavstvo i praksa : zbornik radova
sa regionalne konferencije o steÄaju,
Banja Luka 14. i 15. februar 2008. /
[[organizovala] NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma] : collection of reports
presented at the regional conference on
insolvency, Banja Luka 14th and 15th of
February 2008 / [[organized by] German
Organisation for Tehnical Cooperation
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform]. - Beograd :
Jugoslovenski pregled : NemaÄka
organizacija za tehniÄku saradnju (GTZ),
Otvoreni regionalni fond za jugoistoÄnu
Evropu, Pravna reforma : = German
Organisation for Technical Cooperation
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
(GTZ), Open Regional Fund for South East
Europe, Legal Reform, 2008
000009992 10.12. PREVENCIJA i tretman poremećaja
ponašanja / urednice Vesna
9992
Žunić-Pavlović, Marina
KovaÄević-Lepojević. - Beograd :
Fakultet za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju Univerziteta, 2010
BJ
000009993 13.12. KULIĆ, Živko: SlužbeniÄko pravo /
Živko Kulić. - Beograd : Megatrend
9993
univerzitet, 2009
P
BJ
K
000009994 08.10. HALILOVIĆ, Haris: Predmeti i tragovi B J
kao izvor saznanja o odluÄnim
9994
Äinjenicama u kriviÄnom postupku / Haris
Halilović. - Sarajevo : Fakultet za
kriminalistiku, kriminologiju i
sigurnosne studije, 2010. - (Editio
forensis)
000009995 14.12. PRAVNI položaj crkava i verskih
zajednica i sticanje svojstva pravnog 9995
lica / [urednik Goran Bašić]. - Beograd
: Zaštitnik građana, 2010. - (Edicija
Zbornici ; knj. 1)
BJ
178542860
169237260
P
18540550
P
000009996 15.12. ISTRAŽIVAČKI projekat Javne nabavke B J
105172492
u uporednom zakonodavstvu / autori
9996
Ljubiša Dabić ... [et al.]. - Beograd :
Institut za uporedno pravo, 2003. - (
Monografija ; 143)
178566668
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000009997 15.12. ÄURIĆ, Vladimir: Ustav i meÄ‘unarodni B J
P
139598860
ugovori / Vladimir Äurić. - Beograd : 9997
Institut za uporedno pravo : =Institute
of Comparative Law, 2007. - (Monografija
; 160)
000009998 15.12. JARIĆ, Svetislav M.: Sistem duhovne
pravne nauke : uvodna pravna nauka. T. 1 9998
/ od Svetislava M. Jarića. - Beograd :
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
168950023
Nauka, 2000
000009999 16.12. JARIĆ, Svetislav M.: Sistem duhovne
pravne nauke : uvodna pravna nauka. T. 2 9999
/ od Svetislava M. Jarića. - Beograd :
Nauka, 2000
BJ
P
168949511
000010000 16.12. JARIĆ, Svetislav M.: Sistem duhovne B J
pravne nauke : uvodna pravna nauka. T. 3 10000
/ od Svetislava M. Jarića. - Beograd :
Nauka, 2000
P
168948999
000010001 16.12. JARIĆ, Svetislav M.: Sistem duhovne B J
pravne nauke : uvodna pravna nauka. T. 4 100001
/ od Svetislava M. Jarića. - Beograd :
Nauka, 2000
P
168947975
000010002 15.12. KULIĆ, Živko: Uvod u pravo / Živko
Kulić. - Beograd : Megatrend univerzitet 10002
primenjenih nauka, 2005
BJ
000010003 16.12. JARIĆ, Svetislav M.: Osnovi
BJ
metodologije nauka / Svetislav M. Jarić. 10003
- Beograd : Nauka, 2001
000010004 16.12. KULIĆ, Živko: Radno pravo / Živko
Kulić. - Beograd : Megatrend univerzitet 10004
, 2006
P
P
P
000010006 16.12. ÄURIĆ, Vladimir: Ustav i meÄ‘unarodni B J
ugovori / Vladimir Äurić. - Beograd : 100006
Institut za uporedno pravo : =Institute
of Comparative Law, 2007. - (Monografija
; 160)
134984716
168964103
P
P
126995980
22002703
BJ
000010005 16.12. SIMIĆ, Miroljub D.: Teorija znaÄenja B J
i tumaÄenja prava / Miroljub D. Simić, 100005
Svetislav M. Jarić. - Niš [t. j.]
Beograd : Nauka, 2000
000010007 12.01. JARIĆ, Svetislav M.: Velikani
BJ
srpskog duha : Branislav Petronijević. 10007
Sv. 1, Gnoseološki, ontološki i
aksioloÅ¡ki fragmenti "NaÄela metafizike"
/ Svetislav M. Jarić. - Beograd : SANU ;
Novi Sad : Prometej, 2001
P
139598860
512640688
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 170
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010008 13.01. JARIĆ, Svetislav M.: Velikani
BJ
P
512640944
srpskog duha : Radomir Lukić. Sv. 2,
10008
SkeptiÄka ontologija i teorijsko pravna
racionalnost "Sistema filozofije prava"
: kritiÄki dijalog / Svetislav M. Jarić.
- Beograd : SANU ; Novi Sad : Prometej,
2001
000010009 13.01. JARIĆ, Svetislav M.: Velikani
srpskog duha : Toma Živanović. Sv. 3,
Dedukciona promiÅ¡ljanja sintetiÄke
pravne filozofije : utvrđivanje
pravno-logiÄkih karakteristika /
Svetislav M. Jarić. - Beograd : SANU ;
Novi Sad : Prometej, 2001
BJ
10009
000010010 13.01. JARIĆ, Svetislav M.: Velikani
BJ
srpskog duha : Slobodan Jovanović. Sv. 4 10010
, MislilaÅ¡tvo o vladanju : politiÄka
filozofija na temelju istorijskih radova
/ Svetislav M. Jarić. - Beograd : SANU ;
Novi Sad : Prometej, 2001
P
512641200
P
512641456
000010011 16.12. ÄURIĆ, Vladimir: Afirmativna akcija B J
: ustavnopravni i međunarodnopravni
10011
aspekti / Vladimir Äurić. - Beograd :
Institut za uporedno pravo : =Institute
of Comparative Law, 2007
P
141694220
000010012 16.12. ÄURIĆ, Vladimir: Afirmativna akcija B J
: ustavnopravni i međunarodnopravni
10012
aspekti / Vladimir Äurić. - Beograd :
Institut za uporedno pravo : =Institute
of Comparative Law, 2007
P
141694220
000010013 20.12. NAKNADA nematerijalne Å¡tete : izbor B J
radova sa savetovanja Udruženja za
10013
odštetno pravo, Beograd, 1998-2008. :
Collection of Studies from Conferences
of Damage Law Society, Belgrade,
1998-2008 / redaktori Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma : = German Organisation
for Technical Cooperation (GTZ), Open
Regional Fund for South East Europe,
Legal Reform : Jugoslovenski pregled,
2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
169101836
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 171
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010014 20.12. NAKNADA nematerijalne Å¡tete : izbor B J
P
169101836
radova sa savetovanja Udruženja za
10014
odštetno pravo, Beograd, 1998-2008. :
Collection of Studies from Conferences
of Damage Law Society, Belgrade,
1998-2008 / redaktori Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma : = German Organisation
for Technical Cooperation (GTZ), Open
Regional Fund for South East Europe,
Legal Reform : Jugoslovenski pregled,
2009
000010015 20.12. NAKNADA nematerijalne Å¡tete : izbor B J
radova sa savetovanja Udruženja za
10015
odštetno pravo, Beograd, 1998-2008. :
Collection of Studies from Conferences
of Damage Law Society, Belgrade,
1998-2008 / redaktori Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ), Otvoreni
regionalni fond za jugoistoÄnu Evropu,
Pravna reforma : = German Organisation
for Technical Cooperation (GTZ), Open
Regional Fund for South East Europe,
Legal Reform : Jugoslovenski pregled,
2009
P
169101836
000010016 20.12. TRADICIONALNO savetovanje
pravosuđa "Vršac 2008"(5 ;
10016
2008 ; Vršac): Pitanja i odgovori / V
tradicionalno savetovanje pravosuđa
"Vršac 2008". - [ B. m. : b. i. ], 2008
BJ
P
147574284
000010017 20.12. TRADICIONALNO savetovanje
pravosuđa "Vršac 2008"(5 ;
10017
2008 ; Vršac): Pitanja i odgovori / V
BJ
P
147574284
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
tradicionalno savetovanje pravosuđa
"Vršac 2008". - [ B. m. : b. i. ], 2008
000010018 20.12. TRADICIONALNO savetovanje
pravosuđa "Vršac 2008"(5 ;
10018
2008 ; Vršac): Pitanja i odgovori / V
tradicionalno savetovanje pravosuđa
"Vršac 2008". - [ B. m. : b. i. ], 2008
BJ
P
147574284
000010019 20.12. UNAPREÄENJE procesa reformi
BJ
ekonomskog zakonodavstva u Republici
10019
Crnoj Gori / urednik Slavica Penev. Beograd : Investment Compact for South
East Europe : Ekonomski institut, 2006
P
136441100
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010020 20.12. TRADICIONALNO savetovanje
BJ
P
147574796
pravosuđa "Vršac 2008"(5 ;
10020
2008 ; VrÅ¡ac): SteÄaj i privatizacija
/ V tradicionalno savetovanje pravosuđa
"Vršac 2008". - [ Beograd : privredni
savetnik], 2008
000010021 20.12. TRADICIONALNO savetovanje
pravosuđa "Vršac 2008"(5 ;
10021
2008 ; VrÅ¡ac): SteÄaj i privatizacija
/ V tradicionalno savetovanje pravosuđa
"Vršac 2008". - [ Beograd : privredni
savetnik], 2008
BJ
P
147574796
000010022 20.12. TRADICIONALNO savetovanje
pravosuđa "Vršac 2008"(5 ;
10022
2008 ; VrÅ¡ac): SteÄaj i privatizacija
/ V tradicionalno savetovanje pravosuđa
"Vršac 2008". - [ Beograd : privredni
savetnik], 2008
BJ
P
147574796
000010023 20.12. PETROVIĆ, Zdravko: Naknada štete
zbog smrti, telesne povrede ili
10023
oštećenja zdravlja / Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ) : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ) : Otvoreni regionalni fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma : =
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
150474252
Open regional Fund for South East Europe
- Legal Reform, 2008
000010024 20.12. PETROVIĆ, Zdravko: Naknada štete
zbog smrti, telesne povrede ili
10024
oštećenja zdravlja / Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ) : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ) : Otvoreni regionalni fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma : =
Open regional Fund for South East Europe
- Legal Reform, 2008
BJ
P
150474252
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 173
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010025 20.12. PETROVIĆ, Zdravko: Naknada štete
BJ
P
150474252
zbog smrti, telesne povrede ili
10025
oštećenja zdravlja / Zdravko M.
Petrović, NataÅ¡a Mrvić-Petrović. Beograd : NemaÄka organizacija za
tehniÄku saradnju (GTZ) : = German
Organisation for Technical Cooperation
(GTZ) : Otvoreni regionalni fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma : =
Open regional Fund for South East Europe
- Legal Reform, 2008
000010026 20.12. O javnom beležniku - notaru /
BJ
[autori Nebojša Šarkić ... i dr.]. 10026
Beograd : Glosarijum, 2004
P
112015628
000010027 20.12. O javnom beležniku - notaru /
BJ
[autori Nebojša Šarkić ... i dr.]. 10027
Beograd : Glosarijum, 2004
P
112015628
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010028 20.12. O javnom beležniku - notaru /
BJ
[autori Nebojša Šarkić ... i dr.]. 10028
Beograd : Glosarijum, 2004
P
112015628
000010029 20.12. MEÄUNARODNA konferencija
zemalja JugoistoÄne Evrope(1 ;
10029
2008 ; Beograd): Savremene tendencije
u meÄ‘unarodnom steÄajnom pravu - uloga
steÄajnog upravnika : zbornik Prve
međunarodne konferencije zemalja
JugoistoÄne Evrope, Beograd, Hotel
Continental, 9-10. decembar 2008. Beograd : Jugoslovenski pregled :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju (GTZ), Otvoreni regionalni fond
za jugoistoÄnu Evropu, Pravna reforma,
2009
BJ
P
170874892
000010030 20.12. MEÄUNARODNA konferencija
zemalja JugoistoÄne Evrope(1 ;
10030
2008 ; Beograd): Savremene tendencije
u meÄ‘unarodnom steÄajnom pravu - uloga
steÄajnog upravnika : zbornik Prve
međunarodne konferencije zemalja
JugoistoÄne Evrope, Beograd, Hotel
Continental, 9-10. decembar 2008. Beograd : Jugoslovenski pregled :
NemaÄka organizacija za tehniÄku
saradnju (GTZ), Otvoreni regionalni fond
za jugoistoÄnu Evropu, Pravna reforma,
2009
BJ
P
170874892
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 174
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010031 20.12. RIZIK, moć, zaštita : uvođenje u
BJ
P
179705868
nauke bezbednosti / priredio Vladimir N. 10031
Cvetković. - Beograd : Službeni glasnik
: Univerzitet, Fakultet bezbednosti,
2010. - (Biblioteka Društvo i nauka)
000010032 22.12. KREĆA, Milenko: Međunarodno javno
pravo / Milenko Kreća. - 4. izmenjeno i 10032
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
K
175286284
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 16)
000010033 22.12. KREĆA, Milenko: Međunarodno javno
pravo / Milenko Kreća. - 4. izmenjeno i 10033
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 16)
BJ
K
175286284
000010034 22.12. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Kriminologija /
ÄorÄ‘e Ignjatović. - 10. izmenjeno i
10034
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 30)
BJ
K
174508300
000010035 22.12. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Kriminologija /
ÄorÄ‘e Ignjatović. - 10. izmenjeno i
10035
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 30)
BJ
K
174508300
000010036 22.12. POPOVIĆ, Dejan: Poresko pravo /
BJ
Dejan Popović. - 5., izmenjeno izd. - 10036
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
Centar za izdavaštvo i informisanje,
2010. - (Biblioteka Udžbenici ; 28)
K
177257228
000010037 22.12. POPOVIĆ, Dejan: Poresko pravo /
BJ
Dejan Popović. - 5., izmenjeno izd. - 10037
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
Centar za izdavaštvo i informisanje,
2010. - (Biblioteka Udžbenici ; 28)
K
177257228
000010038 22.12. KRAGUJEVAC u drugoj polovini
devetnaestog veka : zbornik radova sa 10038
nauÄnog skupa održanog 2. decembra 2008.
godine u Kragujevcu / urednici Boriša
Radovanović, Predrag Ilić. - Kragujevac
: Istorijski arhiv Å umadije, 2010. - (
Å umadijski anali ; knj. 2)
P
178663436
BJ
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 175
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010039 22.12. KRAGUJEVAC u drugoj polovini
BJ
P
178663436
devetnaestog veka : zbornik radova sa 10039
nauÄnog skupa održanog 2. decembra 2008.
godine u Kragujevcu / urednici Boriša
Radovanović, Predrag Ilić. - Kragujevac
: Istorijski arhiv Å umadije, 2010. - (
Å umadijski anali ; knj. 2)
000010040 22.12. KONSTANTINOVIĆ-Vilić,
BJ
Slobodanka: Žene, zakoni i društvena 10040
stvarnost. Knj. 1 / Slobodanka
Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. Niš : Sven, 2010
P
175599116
000010041 22.12. KONSTANTINOVIĆ-Vilić,
BJ
Slobodanka: Žene, zakoni i društvena 10041
stvarnost. Knj. 2 / Slobodanka
Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. Niš : Sven, 2010
P
175748620
000010042 22.12. ZINDOVIĆ, Ilija: Multinacionalne
BJ
kompanije i ekonomska špijunaža / Ilija 10042
Zindović. - Kraljevo : Alisa press, 2008
K
154172172
000010043 22.12. ZINDOVIĆ, Ilija: Multinacionalne
BJ
kompanije i ekonomska špijunaža / Ilija 10043
Zindović. - Kraljevo : Alisa press, 2008
K
154172172
000010044 22.12. JANKOVEC, Ivica: Pravo osiguranja / B J
Ivica Jankovec, Zoran Miladinović. - Niš 10044
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2006
P
131629324
000010045 22.12. JANKOVEC, Ivica: Pravo osiguranja / B J
Ivica Jankovec, Zoran Miladinović. - Niš 10045
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2006
P
131629324
000010046 22.12. JANKOVEC, Ivica: Pravo osiguranja / B J
Ivica Jankovec, Zoran Miladinović. - Niš 10046
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2006
P
131629324
000010047 22.12. JANKOVEC, Ivica: Pravo osiguranja / B J
Ivica Jankovec, Zoran Miladinović. - Niš 10047
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2006
P
131629324
000010048 22.12. JANKOVEC, Ivica: Pravo osiguranja / B J
Ivica Jankovec, Zoran Miladinović. - Niš 10048
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
P
131629324
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
, 2006
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 176
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010049 23.12. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
K
171024396
poslovno pravo : posebni deo / Radovan 10049
D. Vukadinović. - Kragujevac : Institut
za pravne i društvene nauke : Centar za
pravo Evropske unije, 2009
000010050 23.12. NAUÄŒNOSTRUÄŒNI skup s
meÄ‘unarodnim uÄešćem
10050
Metodologija izgradnje sistema
integriteta u institucijama na
suzbijanju korupcije (2010 ;
Banja Luka): Zbornik radova /
NauÄnostruÄni skup s meÄ‘unarodnim
uÄešćem Metodologija izgradnje sistema
integriteta u institucijama na
suzbijanju korupcije, Banja Luka, 19.
novembra 2010. godine. - Banja Luka :
Visoka škola unutrašnjih poslova, 2010
BJ
P
1784088
000010051 23.12. OSNOVNI principi Zakona o
BJ
kompanijama za ekonomije u tranziciji / 10051
[grupa autora. - Beograd : Glosarijum,
2003
P
108172812
000010052 23.12. OSNOVNI principi Zakona o
BJ
kompanijama za ekonomije u tranziciji / 10052
[grupa autora. - Beograd : Glosarijum,
2003
P
108172812
000010053 23.12. OSNOVNI principi Zakona o
BJ
kompanijama za ekonomije u tranziciji / 10053
[grupa autora. - Beograd : Glosarijum,
2003
P
108172812
000010054 23.12. OSNOVNI principi Zakona o
BJ
kompanijama za ekonomije u tranziciji / 10054
[grupa autora. - Beograd : Glosarijum,
2003
P
108172812
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010055 23.12. ÄURIĆ, Vladimir: Ustavna žalba /
BJ
Vladimir Äurić. - Beograd : Beogradski 10055
centar za ljudska prava, 2000. - (
Biblioteka Ljudska prava)
P
177589511
000010056 23.12. ÄURIĆ, Vladimir: Ustavna žalba /
BJ
Vladimir Äurić. - Beograd : Beogradski 10056
centar za ljudska prava, 2000. - (
Biblioteka Ljudska prava)
P
177589511
000010057 28.12. PRAVNI sistem Srbije i standardi
BJ
Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 5 / 10057
priredio Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2010
P
179741964
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010058 28.12. PRAVNI sistem Srbije i standardi
BJ
P
179741964
Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 5 / 10058
priredio Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2010
000010059 28.12. PEÅ IKAN, Mitar: Pravopis srpskoga
BJ
jezika / Mitar Pešikan, Jovan Jerković, 10059
Mato Pižurica. - Izmenjeno i dopunjeno
ekavsko izd. - Novi Sad : Matica srpska,
2010
K
256189191
000010060 28.12. SRPSKA enciklopedija. Tom 1. Knj. 1, B J
A-Beobanka / [glavni urednici ÄŒedomir 10060
Popov, Dragan Stanić]. - Novi Sad :
Matica srpska ; Beograd : Srpska
akademija nauka i umetnosti : Zavod za
udžbenike, 2010
K
256236039
000010061 30.12. LJUÅ IĆ, RadoÅ¡: Knjiga o NaÄertaniju B J
: nacionalni i državni program Kneževine 10061
Srbije (1844) / Radoš Ljušić. - Beograd
: Beletra, 2004. - (Biblioteka Garašanin
)
000010062 13.01. STOJANOVIĆ, Radomir: Totalizovani
individualizam : (pravno-politiÄko biće 10062
društva) / Radomir Stojanović. -
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
115587852
256207623
Petrovaradin : R. Stojanović, 2010
000010063 13.01. CLASTRES, Pierre: Društvo protiv
BJ
države : istraživanja iz politiÄke
10063
antropologije / Pjer Klastr. - Sremski
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010. (Biblioteka Elementi ; 94)
P
255130119
000010064 15.01. CLASTRES, Pierre: Društvo protiv
BJ
države : istraživanja iz politiÄke
10064
antropologije / Pjer Klastr. - Sremski
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010. (Biblioteka Elementi ; 94)
P
255130119
000010065 13.01. KALUÄEROVIĆ, Željko: Helensko
BJ
poimanje pravde / Željko Kaluđerović. - 10065
Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010. (Biblioteka Elementi ; 96)
K
255740679
000010066 13.01. KALUÄEROVIĆ, Željko: Helensko
BJ
poimanje pravde / Željko Kaluđerović. - 10066
Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010. (Biblioteka Elementi ; 96)
K
255740679
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010067 30.12. Å IKMAN, Mile: Organizovani
BJ
P
1024121001
kriminalitet : kriviÄni, procesni,
10067
kriminalistiÄki aspekt / Mile Å ikman. Banja Luka : Defendologija centar za
bezbjednosna, sociološka i kriminološka
istraživanja, 2010
000010068 12.03. PETROVIĆ, Borislav: Međunarodno
kriviÄno pravo / Borislav Petrović,
10068
Dragan Jovašević. - Sarajevo : Pravni
fakultet, 2010. - (Manualia iuris
facultatis Sarajevo)
BJ
000010069 30.12. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u B J
Prištini [sa privremenim sedištem u
10069
Kosovskoj Mitrovici] / [glavni i
odgovorni urednik Vladan Mihajlović]. file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
18427398
180513292
Priština [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2010
000010070 30.12. DUGALIĆ, Veroljub: Narodna banka : B J
1884-1941 / Veroljub Dugalić. - Beograd 10070
: Jugoslovenski pregled, 1999. - (
Biblioteka Ekonomski signali)
P
155591687
000010071 14.01. POLOŽAJ javnog tužilaštva u
Republici Srbiji i uporedno pravna
10071
analiza / [Goran Ilić ... i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2007
P
145538828
BJ
000010072 13.01. DRAŠKIĆ, Mladen: Međunarodno
privredno ugovorno pravo : ugovorni
10072
odnosi sa elementom inostranosti /
Mladen Draškić. - 6. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 1990
000010073 19.01. KRAGUJEVAC u drugoj polovini
devetnaestog veka : zbornik radova sa 10073
nauÄnog skupa održanog 2. decembra 2008.
godine u Kragujevcu / urednici Boriša
Radovanović, Predrag Ilić. - Kragujevac
: Istorijski arhiv Å umadije, 2010. - (
Å umadijski anali ; knj. 2)
000010074 19.01. LOPANDIĆ, Duško: Regionalne
inicijative i multilateralna saradnja na 10074
Balkanu / Duško Lopandić, Jasminka
Kronja. - Beograd : Evropski pokret u
Srbiji, 2010
BJ
BJ
BJ
P
P
15695874
178663436
P
179799052
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010075 19.01. LOPANDIĆ, Duško: Regionalne
BJ
P
179799052
inicijative i multilateralna saradnja na 10075
Balkanu / Duško Lopandić, Jasminka
Kronja. - Beograd : Evropski pokret u
Srbiji, 2010
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010076 19.01. EVROPEIZACIJA Srbije : ljudska
BJ
prava, prava manjina i inkluzija Roma / 10076
[ureÄ‘ivaÄki odbor Jadranka JelinÄić,
Tamara LukÅ¡ić Orlandić, SrÄ‘an Äurović].
- Beograd : Fond za otvoreno društvo,
2008
P
148027148
000010077 20.01. ZAÅ TITA potroÅ¡aÄa i ulagatelja u
europskom i hrvatskom pravu : izazovi 10077
međunarodnog tržišta roba i kapitala /
uredile Vesna Tomljenović, Edita
Čulinović-Herc. - Rijeka : Pravni
fakultet, 2005
BJ
P
8171601
000010078 20.01. ZAÅ TITA potroÅ¡aÄa i ulagatelja u
europskom i hrvatskom pravu : izazovi 10078
međunarodnog tržišta roba i kapitala /
uredile Vesna Tomljenović, Edita
Čulinović-Herc. - Rijeka : Pravni
fakultet, 2005
BJ
P
8171601
000010079 20.01. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravna nauka :
[skripta] / Nevenka BaÄanin, Radoje
10079
Brković. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2011
BJ
P
512641712
000010080 04.10. PRAVILA međunarodnog humanitarnog
prava i druga pravila koja se odnose na 10080
oružane sukobe : zbirka međunarodnih
ugovora i drugih instrumenata. [izmjenjeno i dop. izd.]. - [Ženeva :
Međunarodni komitet Crvenog križa, 2005]
BJ
P
512935767
000010081 20.01. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravna nauka :
[skripta] / Nevenka BaÄanin, Radoje
10081
Brković. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2011
BJ
P
512641712
000010082 20.01. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravna nauka :
[skripta] / Nevenka BaÄanin, Radoje
10082
Brković. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2011
BJ
P
512641712
000010083 20.01. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravna nauka :
[skripta] / Nevenka BaÄanin, Radoje
10083
Brković. - Kragujevac : Pravni fakultet,
2011
BJ
P
512641712
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 180
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010084 10.02. VUJISIĆ, Dragan: Privredno pravo / B J
P
158515468
Dragan Vujisić. - Kragujevac : D.
10084
Vujisić, 2009
000010085 10.02. MISITA, Nevenko: Evropska unija :
osnivanje i razvoj / Nevenko Misita. - 10085
Sarajevo : Revicon, 2010
000010086 10.02. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Aktuelna pitanja u primjeni
10086
kriviÄnog zakonodavstva (2011
; Banja Luka): Zbornik radova /
MeÄ‘unarodni nauÄni skup Aktuelna pitanja
u primjeni kriviÄnog zakonodavstva,
Banja Luka, 4-5. februar 2011. godine. Banja Luka : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2011
BJ
P
BJ
000010087 10.02. PRAVO na pristup pravosuđu BJ
instrumenti za implementaciju evropskih 10087
standarda u pravni sistem Republike
Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5
/ [urednica Nevena Petrušić]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2010
18501126
P
1859096
P
000010088 11.02. GAJIĆ, Goran: Zaštita svjedoka pred B J
meÄ‘unarodnim kriviÄnim sudovima :
10088
monografija / Goran Gajić. - Banja Luka
: Internacionalna asocijacija
kriminalista, 2010
000010089 11.02. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u B J
Prištini [sa privremenim sedištem u
10089
Kosovskoj Mitrovici] / [glavni i
odgovorni urednik Vladan Mihajlović]. Priština [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2010
180887052
P
1816600
P
180513292
000010090 11.02. RADOVANOVIĆ, Boriša: Ogledi iz
arhivistike : zbornik radova / Boriša 10090
Radovanović. - 1. izd. - Kragujevac :
Istorijski arhiv Å umadije, 2010
BJ
P
180308236
000010091 11.02. RADOVANOVIĆ, Boriša: Ogledi iz
arhivistike : zbornik radova / Boriša 10091
Radovanović. - 1. izd. - Kragujevac :
Istorijski arhiv Å umadije, 2010
BJ
P
180308236
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010092 11.02. MIĆOVIĆ, Miodrag: Berzanski poslovi
i hartije od vrednosti / Miodrag Mićović. 10092
- 3. izmenjeno i dopunjeno izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2006
BJ
P
513744802
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 181
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010093 17.02. STOJANOVIĆ, Snežana: Zajednica
BJ
P
183622407
prihoda u poreskom sistemu Srbije /
10093
Snežana Stojanović. - Beograd : Želnid,
2002
000010094 17.02. STOJANOVIĆ, Snežana: Zajednica
prihoda u poreskom sistemu Srbije /
10094
Snežana Stojanović. - Beograd : Želnid,
2002
BJ
P
183622407
000010095 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : posebni deo / Bora
10095
Čejović. - 3. izd. - Kragujevac : Lion
Mark, 2008
BJ
K
149970188
000010096 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : posebni deo / Bora
10096
Čejović. - 3. izd. - Kragujevac : Lion
Mark, 2008
BJ
K
149970188
000010097 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : posebni deo / Bora
10097
Čejović. - 3. izd. - Kragujevac : Lion
Mark, 2008
BJ
K
149970188
000010098 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : opšti deo / Bora
10098
Čejović. - Kragujevac : Lion Mark, 2008
BJ
K
149296140
000010099 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : opšti deo / Bora
10099
Čejović. - Kragujevac : Lion Mark, 2008
BJ
K
149296140
000010100 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: KriviÄno pravo u
sudskoj praksi : opšti deo / Bora
10100
Čejović. - Kragujevac : Lion Mark, 2008
BJ
K
149296140
000010101 17.02. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
168594444
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 10101
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
000010102 17.02. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 10102
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
K
168594444
000010103 17.02. ČEJOVIĆ, Bora: Pretpostavka
BJ
nevinosti okrivljenog / Bora Čejović. - 10103
Beograd : Dosije studio ; Kragujevac :
Lion Mark, 2009
K
168594444
000010104 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: Principi kriviÄnog
BJ
prava / Bora Čejović. - Beograd : Dosije 10104
, 2008
K
146491148
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 182
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010105 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: Principi kriviÄnog
BJ
K
146491148
prava / Bora Čejović. - Beograd : Dosije 10105
, 2008
000010106 17.02. ÄŒEJOVIĆ, Bora: Principi kriviÄnog
BJ
prava / Bora Čejović. - Beograd : Dosije 10106
, 2008
K
146491148
000010107 18.02. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 10107
Lion Mark, 2010
K
175495180
000010108 18.02. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 10108
Lion Mark, 2010
K
175495180
000010109 18.02. ČEJOVIĆ, Bora: Anatomija jedne
BJ
optužnice / Bora Čejović. - Kragujevac : 10109
Lion Mark, 2010
K
175495180
000010110 04.10. PRAVILA međunarodnog humanitarnog
prava i druga pravila koja se odnose na 10110
oružane sukobe : zbirka međunarodnih
ugovora i drugih instrumenata. [izmjenjeno i dop. izd.]. - [Ženeva :
Međunarodni komitet Crvenog križa, 2005]
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
512935767
000010111 02.03. MILETIĆ, Slobodan: Pravo unutrašnjih B J
poslova / Slobodan Miletić, Sreten
10111
Jugović. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2009
000010112 02.03. JEVTOVIĆ, Miroslav:
BJ
Socijalnopatološke pojave / Miroslav
10112
Jevtović, SrÄ‘an MilaÅ¡inović. - 2. izd. Beograd : KriminalistiÄko-policijska
akademija, 2010
P
P
172865804
000010113 03.03. ÄORÄEVIĆ, ÄorÄ‘e M.: PrekrÅ¡ajno pravo B J
176149516
: sa osnovama privrednoprestupnog prava 10113
/ ÄorÄ‘e M. ÄorÄ‘ević. - 3., izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2010
000010114 03.03. NIKAČ, Željko: Policija u zajednici
/ Željko NikaÄ. - 3. izd. - Beograd : 10114
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2010
170843148
BJ
P
P
000010115 03.03. MILOŠEVIĆ, Goran B.: Javne i
BJ
monetarne finansije / Goran B. Milošević. 10115
- Zemun : KriminalistiÄko-policijska
akademija, 2010
P
180787724
179098380
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 183
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010116 04.10. ŽENEVSKE konvencije o zaštiti žrtava B J
P
214827
rata : od 12. avgusta 1949. godine /
10116
[redaktor Milan Bartoš ... [et al.]. Beograd : Državni sekretarijat za
inostrane poslove, 1962
000010117 03.03. SIMIĆ, Vojislav M.: Izgledi za
budućnost Srba na osnovu dokumentovane
analize njihovih stradanja u prošlosti :
studija / Vojislav M. Simić. - Beograd :
V. M. Simić, 2007
BJ
10117
000010118 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10118
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
141186828
K
180967692
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
000010119 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10119
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
000010120 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10120
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
000010121 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10121
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
000010122 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10122
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
000010123 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10123
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
000010124 10.10. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10124
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010125 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo / B J
K
180967692
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10125
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
nauke, 2011
000010126 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10126
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
000010127 03.03. PONJAVIĆ, Zoran: PorodiÄno pravo /
Zoran Ponjavić. - 3. izmenjeno i
10127
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
K
180967692
000010128 09.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10128
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010129 09.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10129
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010130 09.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10130
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010131 09.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10131
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010132 09.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10132
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010133 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10133
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
COBISS K o o p e r a t i v a n
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010134 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni B J
K
175216396
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10134
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
000010135 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10135
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010136 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10136
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010137 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10137
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010138 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10138
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010139 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10139
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010140 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10140
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
000010141 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10141
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010142 15.03. STANOJEVIĆ, Obrad: Savremeni pravni
sistemi / Obrad Stanojević, Emilija
10142
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2010
BJ
K
175216396
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 186
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010143 14.03. PRAVO informacionih tehnologija / N. B J
P
169176076
Šarkić ... [et al.]. - 2. izd. - Beograd 10143
: Pravni fakultet Univerziteta Union :
Službeni glasnik, 2009. - (Biblioteka
Udžbenici ; 20)
000010144 21.03. ŠARČEVIĆ, Edin: Ustav iz nužde :
konsolidacija ustavnog prava Bosne i
10144
Hercegovine / Edin Å arÄević. - Sarajevo
: Rabic : ECLD, 2010. - (Biblioteka
Polis)
BJ
P
000010145 21.03. POJAM granice : Sremski Karlovci, 14 B J
- 16. IX 2007. / [organizator skupa]
10145
Srpsko filozofsko društvo. - Beograd :
Srpsko filozofsko društvo ; Sremski
Karlovci : Krovovi, 2009. - (Biblioteka
Belilo ; knj. 9)
000010146 21.03. STOŠIĆ, Dušan: Nikola Milošević i
108400908
Alber Kami : eseji i prikazi / Dušan
10146
Stošić. - Beograd : Idea print, 2003. (Biblioteka Dometi ; knj. 4)
000010147 21.03. PRAVO i pravo na upotrebu jezika /
autori Lidija Basta...[et al.]. 10147
Beograd : Savremena administracija :
Institut za uporedno pravo, 1989. - (
Monografija ; 127)
156488716
BJ
BJ
000010148 21.03. KORPORATIVNO upravljanje : zbornik
radova. Deo 2 / urednici Mirko
10148
Vasiljević, Vuk Radović. - Beograd :
Pravni fakultet, 2009
P
P
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
18136582
826892
P
168377868
000010149 21.03. EKOLOÅ KI izazovi Srbije : zbornik B J
radova. Knj. 1 / priredio Dušan Torbica. 10149
- Subotica : Otvoreni univerzitet :
Festival evropskog filma "Palić", 2010.
- (Biblioteka Ekodoks ; knj. 1)
P
000010150 22.03. DRAŠKIĆ, Marija: Transseksualnost i B J
brak / Marija Draškić. - Beograd : Nomos 10150
, 1994
254021895
P
000010151 24.03. LIPOVETSKY, Gilles: Paradoksalna
BJ
sreća : ogled o hiperpotroÅ¡aÄkom druÅ¡tvu 10151
/ Žil Lipovecki. - Sremski Karlovci ;
Novi Sad : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2008. - (Biblioteka
Elementi ; 75)
32706572
P
232543495
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 187
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010152 24.03. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
BJ
P
255668487
[Knj.] 2, Upravna delatnost / Dragan
10152
Milkov. - (4. izmenjeno i dopunjeno
izd.). - Novi Sad : Pravni fakultet,
Centar za izdavaÄku delatnost, 2010. - (
Edicija Udžbenici)
000010153 24.03. BRKIĆ, Snežana: KriviÄno procesno
pravo II / Snežana Brkić. - Novi Sad : 10153
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2010
000010154 24.03. OSNOVI prava Evropske unije /
Rodoljub Etinski [i dr.]. - Novi Sad : 10154
Pravni fakultet, 2010
BJ
BJ
000010155 24.03. STAJIĆ, Ljubomir: Osnovi sistema
BJ
bezbednosti : sa osnovama istraživanja 10155
bezbednosnih pojava / Ljubomir Stajić. 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad
: Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2010
000010156 24.03. ETINSKI, Rodoljub: Međunarodno javno B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
257596935
246247687
P
248304647
P
177949452
pravo / Rodoljub Etinski. - Beograd : 10156
Službeni glasnik ; Novi Sad : Pravni
fakultet Univerziteta, 2010. - (
Biblioteka Pravna biblioteka ; knj. 18)
000010157 24.03. MALENICA, Antun: Istorijski pogled
na sistematizaciju prava u evropskom
10157
kontinentalnom pravu i na razvoj pojma
"Privatno pravo" / Antun Malenica. Novi Sad : Pravni fakultet, 2010. - (
Edicija Doktorske studije)
BJ
P
258155271
000010158 31.03. BATAVELJIĆ, Dragan: Praktikum za
ustavno pravo / Dragan Bataveljić. 10158
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2011
BJ
P
182767116
000010159 31.03. BATAVELJIĆ, Dragan: Praktikum za
ustavno pravo / Dragan Bataveljić. 10159
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2011
BJ
P
182767116
000010160 04.04. VLAŠKOVIĆ, Božin: Sadržina i povreda B J
150961415
patenta / Božin Vlašković. - Kragujevac 10160
: Pravni fakulet : Institut za pravne i
društvene nauke, 1999
P
000010161 04.04. VLAŠKOVIĆ, Božin: Sadržina i povreda B J
150961415
patenta / Božin Vlašković. - Kragujevac 10161
: Pravni fakulet : Institut za pravne i
društvene nauke, 1999
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 188
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010162 04.04. VASILJEVIĆ, Dragan: Upravno pravo / B J
P
170842636
Dragan Vasiljević. - Beograd :
10162
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2009
000010163 04.04. VASILJEVIĆ, Dragan: Upravno pravo /
Dragan Vasiljević. - Beograd :
10163
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2009
BJ
P
170842636
000010164 05.04. STEVANOVIĆ, Zoran: Otvoreni zatvori
BJ
P
146326284
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
/ Zoran Stevanović. - Beograd : Institut 10164
za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2008
000010165 05.04. STEVANOVIĆ, Zoran: Otvoreni zatvori
/ Zoran Stevanović. - Beograd : Institut 10165
za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2008
000010166 05.04. NIKOLIĆ, Zlatko: Prevencija
kriminaliteta : metodika rada
10166
savetovališta za roditelje i decu :
priruÄnik za rad struÄnih timova u
Å¡kolama i centrima za socijalni rad /
Zlatko Nikolić. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2006
BJ
BJ
000010167 05.04. KAZNENO zakonodavstvo i prevencija
kriminaliteta / priredila Leposava Kron. 10167
- Beograd : Institut za kriminološka i
sociološka istraživanja, 2008
P
P
130921228
BJ
000010168 05.04. EPISTEMOLOÅ KI problemi u nauci /
priredili Petar Grujić i Miroslav
10168
Ivanović. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2004
P
BJ
000010171 11.04. ARISTOTELQS: Aristotelov Ustav
atenski / [preveo, uvod i bilješke
10171
napisao Niko Majnarić]. - Zagreb :
IzdavaÄki zavod Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti, 1948
BJ
148775948
P
000010169 05.04. PAVIĆEVIĆ, Olivera: O negativnom
BJ
društvenom junaku / Olivera Pavićević, 10169
Biljana Simeunović-Patić. - Beograd :
Institut za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2011
000010170 11.04. JELIĆ, Rajko: Posebni oblici prava B J
svojine u SRJ / Rajko Jelić. - [3. izd.]. 10170
- Beograd : Nomos, 1999
146326284
P
P
P
112076556
181119500
150722055
9405447
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010172 11.04. ORLIĆ, Miodrag V.: ZakljuÄenje
BJ
ugovora / Miodrag V. Orlić. - Beograd : 10172
Institut za uporedno pravo, 1993
P
16681228
000010173 11.04. ORLIĆ, Miodrag V.: ZakljuÄenje
BJ
ugovora / Miodrag V. Orlić. - Beograd : 10173
Institut za uporedno pravo, 1993
P
16681228
000010174 04.10. DIREKTIVE Evropske unije o javnim
nabavkama. - [S. l.] : EUPPP, [s. a.] 10174
BJ
P
512157647
000010175 18.04. ĆUZOVIĆ, Sreten: Menadžment
kvalitetom u trgovini / Sreten Ćuzović. 10175
- Niš : Ekonomski fakultet, 2010
BJ
P
178344972
000010176 18.04. ĆUZOVIĆ, Sreten: Menadžment
kvalitetom u trgovini / Sreten Ćuzović. 10176
- Niš : Ekonomski fakultet, 2010
BJ
P
178344972
000010177 18.04. ĆUZOVIĆ, Sreten: Inovacije u
BJ
trgovinskom menadžmentu / Sreten
10177
Ćuzović, Predrag Ivanović. - 2.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš :
Ekonomski fakultet, 2010
P
172387340
000010178 18.04. ĆUZOVIĆ, Sreten: Inovacije u
BJ
trgovinskom menadžmentu / Sreten
10178
Ćuzović, Predrag Ivanović. - 2.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš :
Ekonomski fakultet, 2010
P
172387340
000010179 05.05. SPAJIĆ, Milesa: Građenje objekata i
legalizacija bespravne gradnje : sa
10179
odgovarajućim propisima / Milesa Spajić,
NataÅ¡a Äurić. - Beograd : Ekspert, 2000
000010180 05.05. AVRAMOVIĆ, Sima: Prilozi nastanku
državno-crkvenog prava u Srbiji :
10180
State-Church Law in Serbia / Sima
Avramović. - Beograd : Pravnog fakulteta
Univerziteta : Pravoslavni bogoslovski
fakultet Univerziteta : Službeni
glasnik1950-, osk710reb, bnr21, 200. - (
Biblioteka Monografije ; 9)
000010181 05.05. MARKOVIĆ, Mirjana: Ugovor o
međupovezivanju javnih
10181
telekomunikacionih mreža / Mirjana
Marković. - 1. izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta : Službeni glasnik
, 2008. - (Biblioteka Monografije ; 21)
BJ
P
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
82244876
P
P
141210124
147645964
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 190
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010182 18.01. ORLOVIĆ, Slobodan P.: NaÄelo podele B J
152224524
vlasti u ustavnom razvoju Srbije /
10182
Slobodan P. Orlović. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, IzdavaÄki centar,
2008. - (Biblioteka Monografije ; 24)
000010183 05.05. PETROVIĆ Tomić, Nataša S.:
BJ
Osiguranje robe u međunarodnom pomorskom 10183
prevozu / Nataša S. Petrović Tomić. - 1.
izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 2009. - (Biblioteka
Monografije ; 26)
P
155446796
000010184 05.05. MILISAVLJEVIĆ, Bojan: Nove mirovne
misije Organizacije ujedinjenih nacija / 10184
Bojan Milisavljević. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za publikacije :
Službeni glasnik, 2007. - (Biblioteka
Monografije ; 10)
BJ
P
142172172
000010185 05.05. MILISAVLJEVIĆ, Bojan: Nove mirovne
misije Organizacije ujedinjenih nacija / 10185
Bojan Milisavljević. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za publikacije :
Službeni glasnik, 2007. - (Biblioteka
Monografije ; 10)
BJ
P
142172172
000010186 29.04. RADOVIĆ, Vuk: Mere odbrane
BJ
akcionarskog društva od preuzimanja
10186
kontrole / Vuk Radović. - 1. izd. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
IzdavaÄki centar : Službeni glasnik,
2008. - (Biblioteka Monografije ; 20)
P
147320844
000010187 04.05. ILIĆ, Mihailo: Opšta razmatranja o B J
Društvu naroda i njegovom pravu :
10187
doktorska teza / Mihailo Ilić. - Beograd
: Pravni fakultet, 1996. - (Biblioteka
NauÄno nasleÄ‘e Pravnog fakulteta u
Beogradu ; 4)
P
104627719
000010188 29.04. ANTIĆ, Oliver B.: PriruÄnik za
BJ
nasledno pravo / Oliver B. Antić, Dejan 10188
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
155427084
B. ÄurÄ‘ević. - 2., dopunjeno i izmenjeno
izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, IzdavaÄki centar, 2009. (Biblioteka PriruÄnici ; 16)
000010189 04.05. JANKOVEC, Ivica: Ugovori u privredi
/ Ivica Jankovec. - Beograd : Centar za 10189
radniÄko samoupravljanje, 1987
BJ
P
31610887
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010190 14.05. PRAVNI kapacitet Srbije za evropske B J
P
145644812
integracije : zbornik radova. Knj. 2 / 10190
priredio Stevan Lilić. - Beograd :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2007. - (Biblioteka Zbornici)
000010191 14.05. KOSTADINOVIĆ, Danijela: Privredno
pravo / Danijela Kostadinović. - Novi 10191
Sad : Fakultet za obrazovanje
diplomiranih pravnika i diplomiranih
ekonomista za rukovodeće kadrove, 2011
BJ
000010192 14.05. NINKOVIĆ, Radoslav D.:
BJ
Medicinsko-pravni aspekti vantelesnog 10192
oplođenja / Radoslav Ninković, Zorica
Kandić-Popović. - Beograd : ICN Galenika
, 1995
000010193 14.05. IZABRANE odluke nemaÄkog Saveznog
ustavnog suda / koordinatori Å tefani
10193
Rikarda Ros, Aleksandra Popović, Nina
Katerin Å najder. - Jubilarno izd. Beograd : Fondacija Konrad Adenauer,
Program pravna država - JugoistoÄna
Evropa, 2010
000010194 16.05.
1995
POSLOVNI uspeh. - Beograd : CURO,
10194
P
P
13189647
BJ
P
BJ
000010195 14.05. KAKO do boljeg izbornog sistema / B J
Srećko Mihailović (ur.) ... [et al.]. - 10195
Beograd : Socijaldemokratski klub :
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
181506572
P
P
176793100
35415820
131692044
Centar za slobodne izbore i demokratiju,
2006
000010196 14.05. JOVANOVIĆ, NebojÅ¡a: KljuÄne razlike
engleskog i srpskog ugovornog prava / 10196
Nebojša Jovanović. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, Centar za
publikacije : Službeni glasnik, 2008. (Biblioteka Monografije ; 18)
BJ
P
000010197 12.05. DRŽAVLJANSTVO i međunarodno privatno B J
138450700
pravo ; Haške konvencije : (zbornik
10197
radova) / priredili Gašo Knežević,
Vladimir Pavić. - Beograd : Pravni
fakultet : Službeni glasnik, 2007. - (
Biblioteka Zbornici ; 5)
000010198 12.05. PAUNOVIĆ, Sanja: Siva ekonomija /
BJ
Sanja Paunović, Rajko Kosanović. 10198
Beograd : RadniÄka Å¡tampa, 2009
147691532
P
P
167337228
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010199 12.05. ISTRAŽIVAČKI projekat Pružanje
BJ
P
175047180
besplatne pravne pomoći u gradu Nišu / 10199
Iva Popović ... [i dr.]. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2010
000010200 12.05. BJELANOVIĆ, Šime: Putovanje u
inostranstvo - prijem stranca u goste : 10200
izvod iz propisa Republike Srbije i
Republike Hrvatske / Šime Bjelanović. Beograd : Poslovni biro, 2007. - (Anex G
& steÄena prava)
BJ
000010201 12.05. TASIĆ, ÄorÄ‘e: Odgovornost države :
po principu jednakosti tereta / ÄorÄ‘e 10201
Tasić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 1996. - (Biblioteka NauÄno
nasleđe Pravnog fakulteta u Beogradu ;
knj. 6)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
142018060
P
112134407
000010202 12.05. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Odgovornost
uprave za neÄinjenje : sa posebnim
10202
osvrtom na "ćutanje" uprave / Predrag
Dimitrijević. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2005. - (Edicija
Monografije)
000010203 12.05. SNAGA liÄne odgovornosti / [grupa
autora]. - 2. izd. - Beograd : Helsinški 10203
odbor za ljudska prava, 2008. - (
SvedoÄanstva ; br. 32)
BJ
P
BJ
000010204 12.05. KATIĆ, Miloš: Održivi razvoj u
gradovima i opštinama u Srbiji : status 10204
i strategije / [Miloš Katić]. - Beograd
: Stalna konferencija gradova i opština,
2008
P
BJ
154559244
P
000010205 16.05. PRADEL, Jean: Istorijat kriviÄnih
BJ
doktrina / Žan Pradel. - Beograd :
10205
Pravni fakultet Univerziteta, 2008. - (
Biblioteka Crimen ; 4)
000010206 12.05. JOVANOVIĆ, Nebojša: Berzansko pravo
/ Nebojša Jovanović. - Beograd : Pravni 10206
fakultet Univerziteta, IzdavaÄki centar,
2009. - (Biblioteka Udžbenici ; 38)
129299212
153145100
P
149837068
BJ
000010207 12.05. DUKIĆ-Mijatović, Marijana: SteÄajno B J
pravo / Marijana Dukić-Mijatović. - Novi 10207
Sad : Pravni fakultet za privredu i
pravosuđe, 2010
P
P
155435020
258112775
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010208 12.05. PEJIĆ, Irena: Parlamentarna vlada : B J
P
183002124
oscilacije u ravnoteži / Irena Pejić. - 10208
Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2011
000010209 12.05. STANJE kriminaliteta u Srbiji i
BJ
pravna sredstva reagovanja. Deo 1 /
10209
priredio ÄorÄ‘e Ignjatović. - Beograd :
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
142130444
Pravni fakultet, 2007. - (Biblioteka
Crimen ; 2)
000010210 12.05. HAYEK, Friedrich August:
BJ
Kontrarevolucija nauke : istraživanja o 10210
zloupotrebi razuma / Fridrih August
Hajek. - Podgorica : CID, 1999. - (
Biblioteka Oikonomos)
P
145955847
000010211 10.05. DAÅ IĆ, David Ä.: Savremena
BJ
diplomatija / David Ä. DaÅ¡ić. - Beograd 10211
: Multidisciplinarni centar za
podsticanje integracionih procesa i
harmonizaciju prava : Privredni savetnik
, 2008
K
151343628
000010212 10.05. DAÅ IĆ, David Ä.: Savremena
BJ
diplomatija / David Ä. DaÅ¡ić. - Beograd 10212
: Multidisciplinarni centar za
podsticanje integracionih procesa i
harmonizaciju prava : Privredni savetnik
, 2008
K
151343628
000010213 10.05. DAÅ IĆ, David Ä.: Savremena
BJ
diplomatija / David Ä. DaÅ¡ić. - Beograd 10213
: Multidisciplinarni centar za
podsticanje integracionih procesa i
harmonizaciju prava : Privredni savetnik
, 2008
K
151343628
000010214 13.05. PEJIĆ, Irena: Parlamentarno pravo / B J
Irena Pejić. - Niš : Pravni fakultet, 10214
Centar za publikacije, 2011
P
000010215 13.05. KONSTANTINOVIĆ-Vilić,
BJ
Slobodanka: Sistem izvrÅ¡enja kriviÄnih 10215
sankcija i penalni tretman u Srbiji /
Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira
Kostić. - Niš : Pravni fakultet, 2011
000010216 13.05. KLEPIĆ, Dragan: Pravna regulativa
BJ
malog biznisa / Dragan Klepić, Marina 10216
Klepić, Drašković Bojana. - Beograd :
Univerzitet Union, Fakultet za
preduzetniÄki biznis : Signature, 2009
183005196
P
P
183006988
157697292
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 194
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010217 16.05. ŠUPUT, Dejan: Kaznenopravna zaštita B J
P
182752780
sporta / Dejan Å uput. - Beograd : Pravni 10217
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2011. - (Biblioteka Monografije
; 14)
000010218 16.05. VUKANOVIĆ, Tatomir: Drenica - druga
srpska Sveta Gora : antropogeografska i 10218
etnološka razmatranja na terenu i u
narodu vršena 1934-1937. godine /
Tatomir Vukanović. - 3. izd. - Priština
: Muzej : Narodna i univerzitetska
biblioteka "Ivo Andrić" ; Beograd :
Centar za oÄuvanje nasleÄ‘a na Kosovu i
Metohiji - Mnemosyne, 2005
000010219 16.05. SIMPOZIJUM Opasna situacija i
verodostojnost nastanka
10219
saobraćajne nezgode (prevare u
osiguranju)(9 ; 2010 ;
Zlatibor): Zbornik radova / IX
simpozijum Opasna situacija i
verodostojnost nastanka saobraćajne
nezgode (prevare u osiguranju),
[Zlatibor, 2010]. - Beograd :
Saobraćajni fakultet : Traffic Safety
Group, 2010
BJ
BJ
000010220 16.05. INTERPRETATIVNA sociologija :
sociološka hrestomatija / izbor
10220
tekstova, uvodna studija i
bio-bibliografske beleške Ivana Spasić.
- [1. izd.]. - Beograd : Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, 1998. - (
Biblioteka Societas ; 11)
P
P
BJ
000010221 16.05. KRIZA i obnova prava / redaktor
BJ
Zoran Ivošević. - Beograd : Savet za
10221
saradnju nevladinih organizacija :
Centar za unapređivanje pravnih studija
: Društvo sudija Srbije : Centar za
slobodne izbore i demokratiju, 1999. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 1)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
179578124
P
P
122086668
135582471
79863820
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 195
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010222 14.05. MEÄUNARODNI nauÄni skup XXI
BJ
P
183493900
vek - vek usluga i uslužnog
10222
prava (2011 ; Kragujevac): XXI vek vek usluga i uslužnog prava : [zbornik
referata sa MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa
održanog 5. maja 2011. godine, na
Pravnom fakultetu u Kragujevcu u
organizaciji Instituta za pravne i
društvene nauke Pravnog fakulteta
Univerziteta u Kragujevcu] / urednik
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2011
000010223 16.05. MIRKOVIĆ, Zoran S.: Karađorđev
zakonik : (kriviÄno, porodiÄno i državno 10223
pravo ustaniÄke Srbije) / Zoran S.
Mirković. - 1. izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta, Centar za
publikacije, 2008. - (Biblioteka
Monografije ; 17)
000010224 16.05. BODROGVARI, Ferenc: Negacija i
humanitet / Ferenc Bodrogvári. 10224
Subotica : RadniÄki univerzitet "Veljko
Vlahović", 1977
000010225 16.05. SIMPOZIJ o sudskomedicinskim i
pravnim aktuelnostima(5 ; 1978
10225
; Opatija): Sudskomedicinske i pravne
aktualnosti : zbornik radova V.
Simpozija o sudskomedicinskim i pravnim
aktuelnostima : Opatija 19., 20. i 21. V
1978 / uredio Zvonimir Šeparović. Zagreb : Pravni fakultet, Centar za
struÄno usavrÅ¡avanje i suradnju s
udruženim radom, 1978
BJ
P
BJ
P
146071308
76561927
BJ
P
1024443553
000010226 16.05. DROGA i mladi / Milica Petrović ... B J
[et al.]. - Beograd : Privredna Å¡tampa, 10226
P
55277831
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
1980
000010227 18.05. BAÅ IĆ, Goran: PolitiÄka akcija :
BJ
romski pokret i promene / Goran Bašić. - 10227
Beograd : ÄŒigoja Å¡tampa, 2010
P
000010228 18.05. DOKIĆ, Marko: Hobsova ugovorna
BJ
teorija / Marko Dokić. - Podgorica : CID 10228
, 2006. - (Biblioteka Posebna izdanja)
180108812
P
000010229 18.05. VLAŠKOVIĆ, Božin: Pravna zaštita
BJ
slavnih žigova / Božin Vlašković. - [1. 10229
izd.]. - Beograd : Savezni zavod za
patente : Pronalazaštvo, 1992. - (
Biblioteka intelektualne svojine)
515381143
P
7957772
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 196
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010230 19.05. INNES, Brian: Prevare i falsifikati B J
P
148026380
: istinite priÄe o najvećim obmanama u 10230
istoriji : kriminalci, prevare i žrtve /
Brajan Ins. - 2. izd. - Beograd :
Mladinska knjiga, 2008
000010231 19.05. PRAVNI aspekti prekograniÄne
BJ
suradnje i EU integracija : Mađarska - 10231
Hrvatska / Mirela Župan (ur.). - PeÄuh
[etc.] : Pravni fakultet [etc.], 2011
P
1024455073
000010232 30.05. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Sistem
lokalne samouprave : [(monografija)] / 10232
Predrag Dimitrijević, Dejan VuÄetić. NiÅ¡ : Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 2011
BJ
183639564
000010233 30.05. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Sistem
lokalne samouprave : [(monografija)] / 10233
Predrag Dimitrijević, Dejan VuÄetić. NiÅ¡ : Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 2011
BJ
183639564
000010234 30.05. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Sistem
lokalne samouprave : [(monografija)] / 10234
Predrag Dimitrijević, Dejan VuÄetić. NiÅ¡ : Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 2011
BJ
183639564
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010235 30.05. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Sistem
lokalne samouprave : [(monografija)] / 10235
Predrag Dimitrijević, Dejan VuÄetić. NiÅ¡ : Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 2011
000010236 04.06. HEFE, Otfrid: Umijeće življenja i
moral ili Usrećuje li vrlina? / Otfrid 10236
Hefe. - Novi Sad : Akademska knjiga,
2011. - (Biblioteka Epimeleia)
BJ
183639564
BJ
P
262995463
000010237 04.06. VARGA, Siniša: Pravo konkurencije / B J
Siniša Varga. - 2. izmenjeno i dopunjeno 10237
izd. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije : Prometej, 2007
P
226005255
000010238 04.06. VARGA, Siniša: Pravo konkurencije / B J
Siniša Varga. - 2. izmenjeno i dopunjeno 10238
izd. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije : Prometej, 2007
P
226005255
000010239 04.06. MILANOVIĆ, Bratislav: Poslovno pravo B J
/ Bratislav Milanović, Dragan Vujisić. - 10239
Priština [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2009
P
170204172
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 197
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010240 04.06. VUJISIĆ, Dragan: Poslovno pravo :
BJ
P
1307416
trgovinsko pravo / Dragan Vujisić. - 1. 10240
izd. - Banja Luka : Besjeda : BLC, 2009
000010241 16.06. SRBI : narod koji nestaje : tematski B J
zbornik / [urednik Dragan Bataveljić]. - 10241
Beograd : Udruženje "Opstanak" za borbu
protiv bele kuge i obnavljanje
stanovništva, 2011
P
184287500
000010242 16.06. SRBI : narod koji nestaje : tematski B J
zbornik / [urednik Dragan Bataveljić]. - 10242
Beograd : Udruženje "Opstanak" za borbu
protiv bele kuge i obnavljanje
stanovništva, 2011
P
184287500
000010243 16.06. SPASIĆ, Vidoje Ž.: Autorska dela u B J
digitalnom okruženju / Vidoje Ž. Spasić. 10243
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
184088844
- Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2011
000010244 16.06. OBRADOVIĆ, Goran: Primena
BJ
međunarodnih standarda rada / Goran
10244
Obradović. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije, 2011
000010245 16.06. PAJIĆ, Ivana: Kompjuteri i pravo :
izabrana jugoslovenska bibliografija : 10245
1964-2006 / Ivana Pajić, Ljiljana
PrljinÄević. - 1. izd. - Beograd :
Službeni glasnik : Pravni fakultet
Univerziteta Union, 2011. - (Edicija
Udžbenici i priruÄnici ; Knj. 17)
BJ
P
183737868
P
182721036
000010246 14.07. NIKOLIĆ, Zoran: Uvod u sociologiju
prava / Zoran S. Nikolić. - 1. izd. - 10246
IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet, 2008.
- (Edicija Udžbenici)
BJ
P
890648
000010247 17.06. TRAGANJE za novim perspektivama :
regionalni razvoj i prekograniÄna
10247
saradnja : zbornik radova. [Knj. 1] /
[urednik Edin KalaÄ]. - Novi Pazar :
SEDA Agencija za regionalni razvoj
Sandžaka, 2011
BJ
P
183102732
000010248 17.06. TRAGANJE za novim perspektivama :
regionalni razvoj i prekograniÄna
10248
saradnja : zbornik radova. [Knj. 1] /
[urednik Edin KalaÄ]. - Novi Pazar :
SEDA Agencija za regionalni razvoj
Sandžaka, 2011
BJ
183102732
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010249 21.06. ŽIVADINOVIĆ, Bojan: VodiÄi kroz EU B J
P
181512716
politike. Poljoprivreda / [Bojan
10249
Živadinović, Miloš Milovanović]. Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2011
000010250 21.06. ŽIVADINOVIĆ, Bojan: VodiÄi kroz EU
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
181512716
politike. Poljoprivreda / [Bojan
10250
Živadinović, Miloš Milovanović]. Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2011
000010251 21.06. TODIĆ, Dragoljub: Životna sredina / B J
[Dragoljub Todić. - Beograd : Evropski 10251
pokret u Srbiji, 2011. - (VodiÄi kroz EU
politike)
P
183043084
000010252 21.06. IMOVINSKOPRAVNI aspekti razvoda
braka : hrvatski, europski i međunarodni 10252
kontekst / urednice B.[Branka] Rešetar i
M.[Mirela] Župan. - Osijek : Pravni
fakultet, 2011
BJ
P
1024484513
000010253 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10253
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010254 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10254
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010255 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10255
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010256 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10256
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010257 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10257
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
COBISS K o o p e r a t i v a n
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
21.02.2014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 199
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010258 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
BJ
K
146682636
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10258
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
000010259 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10259
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010260 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10260
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010261 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10261
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010262 28.06. STANOJEVIĆ, Obrad: Osnovni pravni
instituti / Obrad Stanojević, Emilija 10262
Stanković. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta : Institut za
pravne i društvene nauke ; Beograd :
Janus, 2008
BJ
K
146682636
000010263 27.06. POPOVIĆ, Dragoljub: Uvod u uporedno
pravo / Dragoljub Popović. - 4. izd. - 10263
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Udžbenici ; 8)
BJ
P
154569996
000010264 27.06. MEÄUNARODNA nauÄna
konferencija Pravni sistem i
10264
društvena kriza (2011 ;
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova.
Sv. 1. = Vol. 1 / MeÄ‘unarodna nauÄna
konferencija "Pravni sistem i društvena
kriza", Kosovska Mitrovica, 2011 / =
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
184243212
International Scientific Conference "The
Legal System and Social Crisis",
Kosovska Mitrovica, 2011. - Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni
fakultet, 2011
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010265 27.06. MEÄUNARODNA nauÄna
BJ
P
184243212
konferencija Pravni sistem i
10265
društvena kriza (2011 ;
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova.
Sv. 1. = Vol. 1 / MeÄ‘unarodna nauÄna
konferencija "Pravni sistem i društvena
kriza", Kosovska Mitrovica, 2011 / =
International Scientific Conference "The
Legal System and Social Crisis",
Kosovska Mitrovica, 2011. - Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni
fakultet, 2011
000010266 29.06. KARČIĆ, Fikret: Historija
BJ
Å¡erijatskog prava / Fikret KarÄić. - 3. 10266
dopunjeno izd. - Sarajevo : Fakultet
islamskih nauka, 2005. - (Hrestomatije ;
Knj. 8)
P
000010267 29.06. USUL-i fikh / priredio Enes Ljaković. B J
- Sarajevo : Fakultet islamskih nauka, 10267
2005. - (Hrestomatije ; Knj. 10)
000010268 04.07. STARI u Srbiji : problemi i izazovi B J
: zbornik radova : Problems and
10268
Challenges : Collection of Papers /
priredili, edited by Brkić Miroslav,
Mile Ilić. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije : Centar za
socijalni rad "Sveti Sava", 2011
P
P
000010269 04.07. PETROVIĆ, Milan: Industrijsko
BJ
susedstvo i odgovornost za Å¡tetu / Milan 10269
Petrović. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije, 2011
000010270 04.07. IMAMOVIĆ, Mustafa: GradaÄac :
512209867
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
512674480
184388108
P
184390156
P
18830342
1878-1941. : upravno-politiÄki položaj / 10270
Mustafa Imamović. - Sarajevo : autor,
2011
000010271 04.07. ANTIĆ, Oliver: Obligaciono pravo /
Oliver Antić. - 5. izd. - Beograd :
10271
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2010. - (
Biblioteka Udžbenici ; 20)
000010272 04.07. ÄINÄIĆ, Zoran: Jesen dijalektike :
Karl Marks i utemeljenje kritiÄke
10272
teorije druÅ¡tva / Zoran ÄinÄ‘ić. Beograd : Narodna biblioteka Srbije :
Fond "Dr Zoran ÄinÄ‘ić", 2011. - (
Izabrana dela Zorana ÄinÄ‘ića ; knj. 2)
BJ
BJ
K
P
179568652
182053132
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010273 04.07. MEÄUNARODNA nauÄna
BJ
P
184243212
konferencija Pravni sistem i
10273
društvena kriza (2011 ;
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova.
Sv. 1. = Vol. 1 / MeÄ‘unarodna nauÄna
konferencija "Pravni sistem i društvena
kriza", Kosovska Mitrovica, 2011 / =
International Scientific Conference "The
Legal System and Social Crisis",
Kosovska Mitrovica, 2011. - Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni
fakultet, 2011
000010274 04.07. MEÄUNARODNA nauÄna
konferencija Pravni sistem i
10274
društvena kriza (2011 ;
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova.
Sv. 1. = Vol. 1 / MeÄ‘unarodna nauÄna
konferencija "Pravni sistem i društvena
kriza", Kosovska Mitrovica, 2011 / =
International Scientific Conference "The
Legal System and Social Crisis",
Kosovska Mitrovica, 2011. - Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni
fakultet, 2011
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
184243212
000010275 04.07. MIRJANIĆ, Željko: Socijalno pravo sa B J
osnovama prava / Željko Mirjanić,
10275
Snežana Savić. - Banja Luka : Filozofski
fakultet, 2003. - (Univerzitetska knjiga
)
000010276 04.07. 50 godina Pravnog fakulteta
Univerziteta u Prištini : 1961-2011 /
[glavni i odgovorni urednik Zoran
Isailović]. - Priština [tj.] Kosovska
Mitrovica : Pravni fakultet, 2011
BJ
10276
000010277 05.07. MEÄUNARODNI nauÄni skup "Dani
ArÄibalda Rajsa" (2011 ;
10277
Beograd): Tematski zbornik radova
meÄ‘unarodnog znaÄaja. T. 1 / MeÄ‘unarodni
nauÄni skup "Dani ArÄibalda Rajsa",
Beograd, 3-4. mart 2011.. Vol. 1 /
International Scientific Conference
"Archibald Reiss Days", Belgrade, 3-4
March 2011. - Beograd ; = Belgrade :
KriminalistiÄko-policijska akademija : =
Academy of Criminalistic and Police
Studies, 2011
K
P
471832
184125196
BJ
P
184450828
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010278 05.07. MEÄUNARODNI nauÄni skup "Dani
BJ
P
184453900
ArÄibalda Rajsa" (2011 ;
10278
Beograd): Tematski zbornik radova
meÄ‘unarodnog znaÄaja. T. 2 / MeÄ‘unarodni
nauÄni skup "Dani ArÄibalda Rajsa",
Beograd, 3-4. mart 2011.. Vol. 2 /
International Scientific Conference
"Archibald Reiss Days", Belgrade, 3-4
March 2011. - Beograd ; = Belgrade :
KriminalistiÄko-policijska akademija : =
Academy of Criminalistic and Police
Studies, 2011
000010279 05.07. LAZAREVIĆ, Dragoljub: Ugovor o
poklonu / Dragoljub Lazarević. - 1. izd. 10279
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
176803852
- Beograd : Poslovni biro, 2010
000010280 05.07. LAZAREVIĆ, Dragoljub: Državina :
pojam, oblici i zaštita / Dragoljub
10280
Lazarević. - Beograd : Poslovni biro,
2010
BJ
P
173345804
000010281 05.07. LAZAREVIĆ, Dragoljub: Službenosti i
susedsko pravo / Dragoljub Lazarević. - 10281
1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2010
BJ
P
180501004
000010282 14.07. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj
10282
ljudskih prava i sloboda"
(2010 ; IstoÄno Sarajevo): Zbornik
radova / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj ljudskih
prava i sloboda", 29. i 30. oktobar
2010. - 1. izd. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2011
BJ
P
2058776
000010283 14.07. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj
10283
ljudskih prava i sloboda"
(2010 ; IstoÄno Sarajevo): Zbornik
radova / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj ljudskih
prava i sloboda", 29. i 30. oktobar
2010. - 1. izd. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2011
BJ
P
2058776
000010284 14.07. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj
10284
ljudskih prava i sloboda"
(2010 ; IstoÄno Sarajevo): Zbornik
radova / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj ljudskih
prava i sloboda", 29. i 30. oktobar
2010. - 1. izd. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2011
BJ
P
2058776
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010285 14.07. NAUČNI skup sa međunarodnim
BJ
P
2058776
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj
10285
ljudskih prava i sloboda"
(2010 ; IstoÄno Sarajevo): Zbornik
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
radova / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj ljudskih
prava i sloboda", 29. i 30. oktobar
2010. - 1. izd. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2011
000010286 14.07. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj
10286
ljudskih prava i sloboda"
(2010 ; IstoÄno Sarajevo): Zbornik
radova / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj ljudskih
prava i sloboda", 29. i 30. oktobar
2010. - 1. izd. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2011
BJ
P
2058776
000010287 14.07. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj
10287
ljudskih prava i sloboda"
(2010 ; IstoÄno Sarajevo): Zbornik
radova / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Aktuelnost i znaÄaj ljudskih
prava i sloboda", 29. i 30. oktobar
2010. - 1. izd. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2011
BJ
P
2058776
000010288 14.07. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u
IstoÄnom Sarajevu. br. 5. - Pale :
10288
Pravni fakultet - Pale : Univerzitet
IstoÄno Sarajevo, 2009
BJ
P
512465328
000010289 14.07. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u
IstoÄnom Sarajevu. br. 5. - Pale :
10289
Pravni fakultet - Pale : Univerzitet
IstoÄno Sarajevo, 2009
BJ
P
512465328
000010290 13.09. ORLIĆ, Miodrag: Odgovornost i
BJ
osiguranje odgovornosti advokata / [M.] 10290
Orlić, [Z.] Janjić, [J.] Slavnić. Beograd : Intermex, 2006. - (Biblioteka
Pravni informator)
000010291 14.09. MILINKOVIĆ, Igor: Mehanizmi zaštite
vladavine prava na lokalnom nivou : sa 10291
posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
/ Igor M. Milinković. - Banja Luka :
Pravni fakultet, 2011
COBISS K o o p e r a t i v a n
P
BJ
512081340
P
1856536
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010292 14.09. MILINKOVIĆ, Igor: Mehanizmi zaštite B J
P
1856536
vladavine prava na lokalnom nivou : sa 10292
posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
/ Igor M. Milinković. - Banja Luka :
Pravni fakultet, 2011
000010293 15.09. MITIĆ, Miodrag: Diplomatsko i
BJ
konzularno pravo / Miodrag Mitić, Stevan 10293
ÄorÄ‘ević. - 2. izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za publikacije :
Službeni list SRJ, 2007. - (Biblioteka
PriruÄnici ; 10)
P
140206604
000010294 15.09. MITIĆ, Miodrag: Diplomatsko i
BJ
konzularno pravo / Miodrag Mitić, Stevan 10294
ÄorÄ‘ević. - 2. izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za publikacije :
Službeni list SRJ, 2007. - (Biblioteka
PriruÄnici ; 10)
P
140206604
000010295 15.09. NIKOLIĆ, Zoran: Sociologija moći /
Zoran Nikolić. - 1. izd. - IstoÄno
10295
Sarajevo : Pravni fakultet, 2007. - (
Edicija Udžbenici)
BJ
P
000010296 15.09. MANDIĆ, Mlađen: Radno pravo / Mlađen B J
Mandić. - 2. dopunjeno izd. - IstoÄno 10296
Sarajevo : Pravni fakultet, 2009. - (
Edicija Udžbenici)
300312
P
1165336
000010297 15.09. STANOJEVIĆ, Obrad: Rimsko pravo /
Obrad Stanojević. - Srpsko Sarajevo : 10297
Pravni fakultet, 2000. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
176533767
000010298 15.09. ČOLOVIĆ, Vladimir: Praktikum za
međunarodno privatno pravo / Vladimir 10298
Čolović. - [1. izd.]. - Srpsko Sarajevo
: Pravni fakultet, 2002. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
190288647
000010299 15.09. ČOLOVIĆ, Vladimir: Praktikum za
međunarodno privatno pravo / Vladimir 10299
Čolović. - [1. izd.]. - Srpsko Sarajevo
: Pravni fakultet, 2002. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
190288647
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010300 22.09. MARKOVIĆ-Bajalović, Dijana:
Privredne organizacije : u pravu
10300
Republike Srpske i uporednom
zakonodavstvu / Dijana
Marković-Bajalović. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2005. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
129351436
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 205
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010301 22.09. NIKOLIĆ, Zoran: Sociologija sa
BJ
P
898584
elementima sociologije prava / od Zorana 10301
S. Nikolića. - IstoÄno Sarajevo : Pravni
fakultet, 2008. - (Edicija Udžbenici)
000010302 22.09. NIKOLIĆ, Zoran: Sociologija sa
BJ
elementima sociologije prava / od Zorana 10302
S. Nikolića. - IstoÄno Sarajevo : Pravni
fakultet, 2008. - (Edicija Udžbenici)
000010303 22.09. PANTIĆ, Dragan: Opšta pravna
istorija : civilizacije, države, pravni 10303
sistemi i kodifikacije / Dragan Pantić.
- 2. dopunjeno izd. - Srpsko Sarajevo Pale : Pravni fakultet, 2003. - (Edicija
Udžbenici)
P
BJ
898584
P
516731029
000010304 22.09. KNEŽIĆ-Popović, Dragana: Ugovor o
delu u rimskom pravu / Dragana
10304
Knežić-Popović. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2004. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
400408
000010305 22.09. KNEŽIĆ-Popović, Dragana: Ugovor o
delu u rimskom pravu / Dragana
10305
Knežić-Popović. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2004. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
400408
000010306 22.09. ČOLOVIĆ, Vladimir: Međunarodni
steÄaj / Vladimir ÄŒolović. - IstoÄno
10306
Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. - (
Edicija Monografije)
BJ
P
129321484
000010307 22.09. ČOLOVIĆ, Vladimir: Međunarodni
steÄaj / Vladimir ÄŒolović. - IstoÄno
10307
BJ
P
129321484
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. - (
Edicija Monografije)
000010308 22.09. NIKOLIĆ, Zoran: Uvod u sociologiju
prava / Zoran S. Nikolić. - 1. izd. - 10308
IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet, 2008.
- (Edicija Udžbenici)
BJ
P
890648
000010309 22.09. MLADENOVIĆ, Marko: PorodiÄno pravo / B J
118773004
Marko Mladenović, Stanko Stjepanović, 10309
Milorad Živanović. - Srpsko Sarajevo :
Pravni fakultet, 2003
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 206
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010310 22.09. ALAGIĆ, Dubravka: Uticaj statutarnih B J
P
190308103
teorija na uÄenje o ekstrateritorijalnom 10310
dejstvu presuda : doktorska disertacija
branjena na Pravnom fakultetu
SveuÄiliÅ¡ta u Zagrebu 1964. godine /
Dubravka Alagić. - Srpsko Sarajevo :
Pravni fakultet, 2002
000010311 22.09. ALAGIĆ, Dubravka: Uticaj statutarnih B J
teorija na uÄenje o ekstrateritorijalnom 10311
dejstvu presuda : doktorska disertacija
branjena na Pravnom fakultetu
SveuÄiliÅ¡ta u Zagrebu 1964. godine /
Dubravka Alagić. - Srpsko Sarajevo :
Pravni fakultet, 2002
P
190308103
000010312 28.09. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Odgovornost
uprave za neÄinjenje : sa posebnim
10312
osvrtom na "ćutanje" uprave / Predrag
Dimitrijević. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2005. - (Edicija
Monografije)
BJ
P
129299212
000010313 28.09. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Odgovornost
BJ
P
129299212
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
uprave za neÄinjenje : sa posebnim
10313
osvrtom na "ćutanje" uprave / Predrag
Dimitrijević. - IstoÄno Sarajevo :
Pravni fakultet, 2005. - (Edicija
Monografije)
000010314 28.09. NIKOLIĆ, Zoran: Sociologija / Zoran
Nikolić. - 2. izd. - IstoÄno Sarajevo : 10314
Pravni fakultet, 2005. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
209213959
000010315 15.09. NIKOLIĆ, Zoran: Sociologija / Zoran
Nikolić. - 2. izd. - IstoÄno Sarajevo : 10315
Pravni fakultet, 2005. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
P
209213959
000010316 15.09. MEÄUNARODNA nauÄna
konferencija "Primjena zakona
10316
o parniÄnom postupku u Bosni i
Hercegovini i regionu"(1 ;
2007 ; Pale): Zbornik radova /
MeÄ‘unarodna nauÄna konferencija
"Primjena zakona o parniÄnom postupku u
Bosni i Hercegovini i regionu", IstoÄno
Sarajevo, 1-2. jun 2007. - 1 izd. - Pale
: Pravni fakultet, 2008
000010317 15.09. NIKOLIĆ, Zoran: Sociologija moći /
Zoran Nikolić. - 1. izd. - IstoÄno
10317
Sarajevo : Pravni fakultet, 2007. - (
Edicija Udžbenici)
BJ
P
BJ
512246448
P
300312
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010318 15.09. PANTIĆ, Dragan: Pitanje unifikacije B J
P
15384
porodiÄnog, nasljednog i zadružnog prava 10318
u Kraljevini Jugoslaviji (SHS)
1919-1941. : magistarska teza odbranjena
na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Beogradu 1981.godine / Dragan Pantić. IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006.
- (Edicija Posebna izdanja)
000010319 15.09. PANTIĆ, Dragan: Pitanje unifikacije B J
porodiÄnog, nasljednog i zadružnog prava 10319
u Kraljevini Jugoslaviji (SHS)
1919-1941. : magistarska teza odbranjena
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
15384
na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Beogradu 1981.godine / Dragan Pantić. IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006.
- (Edicija Posebna izdanja)
000010320 15.09. STJEPANOVIĆ, Stanka: Sistem diobe
imovine braÄnih drugova : doktorski rad 10320
odbranjen na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Beogradu 9. marta 1989.
god. / Stanka Stjepanović. - 1. izd. IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet, 2008.
- (Edicija Monografije)
BJ
P
611096
000010321 15.09. STJEPANOVIĆ, Stanka: Sistem diobe
imovine braÄnih drugova : doktorski rad 10321
odbranjen na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Beogradu 9. marta 1989.
god. / Stanka Stjepanović. - 1. izd. IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet, 2008.
- (Edicija Monografije)
BJ
P
611096
000010322 16.09. MIJANOVIĆ, Gašo: Kontrola ustavnosti B J
zakona / Gašo Mijanović. - Srpsko
10322
Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta,
2000. - (Edicija Monografije)
P
176504839
000010323 16.09. MIJANOVIĆ, Gašo: Kontrola ustavnosti B J
zakona / Gašo Mijanović. - Srpsko
10323
Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta,
2000. - (Edicija Monografije)
P
176504839
000010324 16.09. STJEPANOVIĆ, Stanka: Praktikum iz
BJ
porodiÄnog prava / Stanka Stjepanović. - 10324
[1. izd.]. - Srpsko Sarajevo : Pravni
fakultet, 2002. - (Edicija Udžbenici)
000010325 16.09. JEKIĆ, Zagorka: KriviÄno procesno
BJ
pravo / Zagorka Jekić, Milan Škulić. - 10325
IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet, 2005.
- (Edicija Udžbenici)
P
P
190299399
128093964
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 208
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010326 16.09. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo : B J
P
176587527
posebni dio / Zoran Stojanović. - Srpsko 10326
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Sarajevo : Pravni fakultet, 2001. - (
Edicija Udžbenici)
000010327 16.09. PANTIĆ, Dragan: Srpska pravoslavna
crkva u Kraljevini Jugoslaviji :
10327
1929-1941. : s obzirom na pravni
položaj, politiÄku ulogu i meÄ‘uvjerske
odnose / Dragan Pantić. - IstoÄno
Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta,
2006
BJ
P
138561036
000010328 16.09. PANTIĆ, Dragan: Srpska pravoslavna
crkva u Kraljevini Jugoslaviji :
10328
1929-1941. : s obzirom na pravni
položaj, politiÄku ulogu i meÄ‘uvjerske
odnose / Dragan Pantić. - IstoÄno
Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta,
2006
BJ
P
138561036
000010329 19.09. KRIVIÄŒNO zakonodavstvo Srbije i
standardi Evropske unije / [urednik
10329
Stanko Bejatović]. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
P
185117708
000010330 20.09. ZAKIĆ, Milorad D.: Metodologija
BJ
nauÄno-istraživaÄkog rada : s posebnim 10330
osvrtom na pravo i ekonomiju / Milorad
D. Zakić, Ilija Zindović. - Beograd :
Poslovni biro, 2010
P
180131340
000010331 21.09. BATAVELJIĆ, Dragan: Tebi, moja
BJ
Snežana / Dragan Bataveljić. - 2. izd. - 10331
VrnjaÄka Banja : Kragujevac koncert,
2011
P
186214924
000010332 21.09. BATAVELJIĆ, Dragan: Tebi, moja
BJ
Snežana / Dragan Bataveljić. - 2. izd. - 10332
VrnjaÄka Banja : Kragujevac koncert,
2011
P
186214924
000010333 21.09. BATAVELJIĆ, Dragan: Tebi, moja
BJ
Snežana / Dragan Bataveljić. - 2. izd. - 10333
VrnjaÄka Banja : Kragujevac koncert,
2011
P
186214924
000010334 29.09. KLEPIĆ, Dragan: Hipoteka kao realno B J
sredstvo obezbeđenja tražbine prema
10334
dužniku / Dragan Klepić. - 1. izd. Beograd : Glosarijum, 2004
P
113620236
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 209
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010335 28.09. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
BJ
P
148446220
skup - MeÄ‘unarodno kriviÄno
10335
pravo i ljudske slobode (2008
; Tara): Tematski meÄ‘unarodni nauÄni
skup - MeÄ‘unarodno kriviÄno pravo i
ljudske slobode / [organizator]
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
= International Criminal Law Association
: Tara, od 14. do 18. maja 2008. godine.
- Beograd : Udruženje za međunarodno
kriviÄno pravo : Intermex, 2008
000010336 28.09. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10336
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
000010337 28.09. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10337
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
000010338 28.09. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10338
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
000010339 28.09. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10339
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
000010340 28.09. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10340
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
000010341 28.09. SPEVEC, Franjo Josip: Pravna znanost B J
: sveÄana besjeda u skupÅ¡tini
10341
pravniÄkoga druÅ¡tva ; Volja i oÄitovanje
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
1033185
volje u njemaÄkom i u naÅ¡em graÄ‘anskom
zakoniku : rasprava / Fr. J. Spevec. Zagreb : [s. n.], 1900
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010342 05.10. SRPSKO udruženje za
BJ
P
185878796
kriviÄnopravnu teoriju i
10342
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(48 ; 2011 ;
Zlatibor): Nova reÅ¡enja u kriviÄnom
procenom zakonodavstvu : teoretski i
praktiÄni aspekt / XLVIII redovno
godišnje savetovanje Udruženja,
[Zlatibor], 2011. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2011
000010343 05.10. ŽNIDARŠIĆ, Vjekoslav: Borba za
ustavnost i demokraciju u Italiji /
10343
Vjekoslav Žnidaršić. - Beograd :
RadniÄka Å¡tampa, 1979. - (Biblioteka
Ideje)
BJ
000010344 08.10. KORAJLIĆ, Nedžad: KriminalistiÄka
metodika otkrivanja, razjašnjavanja i 10344
dokazivanja eksplozija / Nedžad Korajlić.
- Sarajevo : Centar za sigurnosne
studije, 2009
P
BJ
P
000010345 10.10. KULIĆ, Mirko: Poresko procesno pravo B J
: (poreski postupak) / Mirko Kulić. - 10345
Beograd : Megatrend univerzitet, 2007
000010346 10.10. KULIĆ, Mirko: Javne finansije /
BJ
Mirko Kulić. - Beograd : Megatrend
10346
univerzitet, 2010
000010347 10.10. MILOŠEVIĆ, Goran B.: Javne i
BJ
monetarne finansije / Goran B. Milošević. 10347
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
45024775
17271046
141645068
179759116
P
179098380
- Zemun : KriminalistiÄko-policijska
akademija, 2010
000010348 10.10. ÄORÄEVIĆ, ÄorÄ‘e M.: PrekrÅ¡ajno pravo B J
176149516
: sa osnovama privrednoprestupnog prava 10348
/ ÄorÄ‘e M. ÄorÄ‘ević. - 3., izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2010
P
000010349 10.10. ŽIVKOVIĆ, Miroslav: Uvod u pravo / B J
Miroslav Živković, Radomir Zekavica. - 10349
2. izd. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2011
000010350 10.10. BOŠKOVIĆ, Goran: Organizovani
BJ
kriminal / Goran Bošković. - Beograd : 10350
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2011
P
182485772
P
185029900
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010351 10.10. NAUÄŒNI skup 120 godina OIZ-a
BJ
P
175744268
za Crnu Goru (2009 ;
10351
Podgorica): Zbornik pravnog fakulteta
u Podgorici : [NauÄni skup 120 godina
OIZ-a u Crnoj Gori] / [urednik Snežana
Miladinović]. - Podgorica : Pravni
fakultet, 2009. - (Biblioteka NauÄni
skupovi ; 2)
000010352 10.10. AKTUELNE promene u pravnom sistemu
država u regionu : [zbornik referata sa 10352
meÄ‘unarodnog nauÄnog skupa održanog od
22-24. septembra 2011. godine u
Somboru...] / priredila Marijana
Dukić-Mijatović / = edited by Marijana
Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe, 2011
BJ
000010353 10.10. BOGOJEVIĆ-GluÅ¡Äević, Nevenka:
Recepcija rimskog i vizantijskog prava 10353
na balkanskom Jugu : izabrani radovi /
Nevenka Bogojević-GluÅ¡Äević. - Podgorica
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
266198279
P
18583824
: Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet
, 2011
000010354 12.10. DERETIĆ, NataÅ¡a: ZakljuÄenje braka u B J
pravnoj istoriji / Nataša Deretić. 10354
Novi Sad : Pravni fakultet, 2011
P
000010355 12.10. MALENICA, Antun: Rimsko pravo /
BJ
Antun Malenica, Nataša Deretić. - 10. 10355
izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2011
000010356 12.10. OSNOVI prava Evropske unije /
Rodoljub Etinski [i dr.]. - Novi Sad : 10356
Pravni fakultet, 2010
BJ
000010357 12.10. ŠARKIĆ, Srđan: Istorija države i
prava I : osnovi svetske pravne istorije 10357
/ Srđan Šarkić. - Novi Sad : Pravni
fakultet, 2011
263102215
P
266175495
P
246247687
BJ
000010358 12.10. LUKIĆ, Tatjana: Dokazne radnje u
BJ
kriviÄnom postupku / Tatjana Lukić. - 10358
Novi Sad : Pravni fakultet, 2011
P
266174727
P
264990215
000010359 12.10. PAJVANČIĆ, Marijana: Ustavna zaštita B J
264105735
ljudskih prava / Marijana PajvanÄić. - 10359
Novi Sad : Pravni fakultet, 2011
P
000010360 12.10. PAJVANČIĆ, Marijana: Ustavno pravo / B J
Marijana PajvanÄić. - 2. izmenjeno i
10360
dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2011
P
260682247
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 212
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010361 12.10. Å OGOROV, Stevan: Ugovori trgovinskog B J
P
262933767
prava / Stevan Šogorov, Zoran Arsić. - 10361
Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za
izdavaÄku delatnost, 2011
000010362 12.10. MEDIĆ, Duško: Novo stvarno pravo
BJ
Republike Srpske / Duško Medić. - 1.
10362
izd. - Banja Luka : Panevropski
univerzitet Apeiron, 2011
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
1911576
000010363 19.10. DWORKIN, Ronald: Suština
individualnih prava : novo izdanje sa 10363
odgovorom kritiÄarima / Ronald Dvorkin.
- Beograd : Službeni list SRJ ;
Podgorica : CID, 2001. - (Biblioteka
Nomos)
BJ
000010364 19.10. LE Fur, Louis: Međunarodno javno
pravo / Luj Le Fir. - Beograd : Pravni 10364
fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2010. - (
Biblioteka Svetska pravna baština ; 13)
P
BJ
000010365 19.10. WOTSON, Alan: Pravni transplanti : B J
pristup uporednom pravu / Alan Votson. - 10365
2. izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Bibioteka Svetska
pravna baština ; 11)
000010366 19.10. LOW, Sidney James Mark: Engleski
BJ
parlamentarizam / Sidni Lou. - Beograd : 10366
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2010. - (
Biblioteka Svetska pravna baština ; 14)
000010367 19.10. COLE, George Douglas Howard: Osnovi
savremene politike : sistemi, pravci, 10367
naÄela / Džordž i Margaret Kol. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
Centar za izdavaštvo i informisanje,
2010. - (Biblioteka Svetska pravna
baština ; 16)
171615495
P
177942796
K
151268108
K
177942284
BJ
K
177801740
000010368 19.10. KELZEN, Hans: O granicama između
BJ
pravniÄke i socioloÅ¡ke metode ; OpÅ¡ta 10368
teorija prava i države / Hans Kelzen. 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
Svetska pravna baština ; 12)
K
177911820
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 213
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--000010369 19.10. BURNS, Cecil Delisle: PolitiÄki
BJ
ideali / S. Delajl Berns. - Beograd : 10369
Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
Svetska pravna baština ; 17)
K
000010370 19.10. MEÄUNARODNA nauÄn-struÄna
konferencija KriminalistiÄko
10370
forenziÄka istraživanja (2011
; Banja Luka): KriminalistiÄko
forenziÄka istrazivanja : zbornik radova
/ MeÄ‘unarodna nauÄno-struÄna
konferencija, Banja Luka, 14-25. oktobar
2011. - Banja Luka : Internacionalna
asocijacija kriminalista, 2011
177802508
BJ
P
1024170921
000010371 24.10. ZLATIBORSKI dani prava (2009 ;
BJ
Zlatibor): Promene u pravnom sistemu : 10371
javna svojina, intelektualna svojina,
pravosudni zakoni : zbornik radova /
Zlatiborski dani prava, Zlatibor,
16.-19. mart 2009. - Beograd : Intermex
; Novi Sad : Pravo, 2009
K
156552716
000010372 24.10. ZLATIBORSKI pravniÄki dani(14
; 2011: Socijalna prava i evropske
10372
integracije : zbornik radova sa
Savetovanja pravnika / ÄŒetrnaesti
Zlatiborski pravniÄki dani, Zlatibor,
5-8. oktobar 2011. - Beograd : Udruženje
za radno pravo i socijalno osiguranje
Srbije : Intermex, 2011
K
512277169
BJ
000010373 24.10. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Osiguranje, naknada Å¡tete i
10373
novi građanski sudski postupci
(14 ; 2011 ; Beograd): Osiguranje,
naknada štete, i novi građanski sudski
postupci / XIV MeÄ‘unarodni nauÄni skup,
Beograd, 2011. - Beograd : Intermex,
2011
BJ
000010374 24.10. ZBORNIK na Pravniot fakultet
BJ
"Justinijan prvi " vo Skopje, vo Äest na 10374
prof. d-r. Naum Grizo / [urednik Simeon
Gelevski ... i dr.] / [editor Simeon
Gelevski ... i dr.]. - Skopje : Praven
fakultet "Justinijan Prvi", 2011
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
K
512688048
88688906
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 214
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010375 24.10. MEÄUNARODNI nauÄni skup
BJ
K
1024480673
Zaštita ljudskih prava i
10375
sloboda u vreme ekonomske
krize(10 ; 2011 ; Tara): Zaštita
ljudskih prava i sloboda u vreme
ekonomske krize / X tematski međunarodni
nauÄni skup, Tara, od 08. do 12. juna
2011. - Beograd : Udruženje za
meÄ‘unarodno kriviÄno pravo : Intermex,
2011
000010376 24.10. TEŠIĆ, Milorad: Spoljnotrgovinsko
poslovanje / Milorad Tešić. - 15.
10376
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Savremena administracija, 1993
BJ
P
000010377 25.10. TRGOVINA ljudima : pravna zaštita u B J
međunarodnim i nacionalnim okvirima / 10377
[priredili Predrag Dimitrijević, Miomira
Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni
fakultet, 2011
55551751
P
000010378 27.10. POPOV, ÄorÄ‘e: Procesi u svetskoj
BJ
privredi i Srbija / ÄorÄ‘e Popov. - Novi 10378
Sad : Pravni fakultet, 2011
P
185714956
266470663
000010379 27.10. ZAGRAÄANIN, Vladan R.: Korupcija i
javne nabavke / Vladan R. Zagrađanin. - 10379
Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i
pravosuđe : Privredna akademija, 2009
BJ
P
171486220
000010380 26.12. ZAGRAÄANIN, Vladan R.: Korupcija i
javne nabavke / Vladan R. Zagrađanin. - 10380
Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i
pravosuđe : Privredna akademija, 2009
BJ
P
171486220
000010381 07.11. PRAVNI fakultet Univerziteta u
BJ
IstoÄnom Sarajevu : 1946-2011 / [glavni 10381
urednici Milan Tomić, Oliver Antić. Pale : Pravni fakultet, 2011
000010382 10.11. STAJIĆ, Ljubomir: Osnovi sistema
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
2268184
P
266726919
bezbednosti : sa osnovama istraživanja 10382
bezbednosnih pojava / Ljubomir Stajić. 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad
: Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2011
000010383 10.11. BIKIĆ, Abedin: Promjena subjekata
BJ
obligacije / Abedin Bikić. - Sarajevo : 10383
[Pravni fakultet], 2011
P
18926086
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 215
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010384 10.11. MARKOVIĆ, Slobodan M.: Autorsko
BJ
P
149815564
pravo i srodna prava / Slobodan M.
10384
Marković, Zoran Miladinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
000010385 10.11. MARKOVIĆ, Slobodan M.: Autorsko
pravo i srodna prava / Slobodan M.
10385
Marković, Zoran Miladinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
K
149815564
000010386 10.11. MARKOVIĆ, Slobodan M.: Autorsko
pravo i srodna prava / Slobodan M.
10386
Marković, Zoran Miladinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
K
149815564
000010387 10.11. MARKOVIĆ, Slobodan M.: Autorsko
pravo i srodna prava / Slobodan M.
10387
Marković, Zoran Miladinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
K
149815564
000010388 10.11. MARKOVIĆ, Slobodan M.: Autorsko
pravo i srodna prava / Slobodan M.
10388
Marković, Zoran Miladinović. - 1. izd. Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2008
BJ
K
149815564
000010389 10.11. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
184798732
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10389
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
000010390 10.11. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10390
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
000010391 10.11. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10391
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
000010392 10.11. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10392
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
BJ
P
184798732
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010393 10.11. MIADINOVIĆ, Zoran: Praktikum za
BJ
P
184798732
autorsko pravo / Zoran Miladinović. - 1. 10393
izd. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2011
000010394 11.11. TIHOMIROV, Lev AleksandroviÄ:
Monarhija / Lav Tihomirov. - Beograd : 10394
Ukronija : Logos, 2008
BJ
000010395 14.11. GAJIN, Saša: Ljudska prava :
BJ
pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - 10395
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Centar za unapređivanje pravnih
studija : Institut za uporedno pravo,
2011
000010396 14.11. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
[Knj.] 3 / Dragan Milkov. - 4.
10396
neizmenjeno izd. - Novi Sad : Pravni
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
P
153950220
186265868
P
266996743
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2011. - (Edicija Udžbenici)
000010397 16.11. RADOVANOVIĆ, Boriša: Kragujevac u
186876684
Prvom srpskom ustanku : 1804-1813. /
10397
Boriša Radovanović. - 1. izd. Kragujevac : B. Radovanović, 2011
BJ
P
000010398 18.11. JAŠAREVIĆ, Senad: Socijalno pravo /
Senad Jašarević. - Novi Sad : Pravni
10398
fakultet, 2010
BJ
K
252094983
000010399 18.11. JAŠAREVIĆ, Senad: Socijalno pravo /
Senad Jašarević. - Novi Sad : Pravni
10399
fakultet, 2010
BJ
K
252094983
000010400 18.11. KRKLJUÅ , Ljubomirka: Pravna istorija B J
srpskog naroda / Ljubomirka Krkljuš. - 10400
Novi Sad : Prometej, 2002. - (Biblioteka
Istorija)
000010401 21.11. HADŽIVUKOVIĆ, Stevan: Evropa u XIX
200372231
veku / Stevan Hadživuković. - Novi Sad : 10401
Prometej, 2005
000010402 22.11. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravno pravo.
Knj. 1, Uvodna i organizaciona pitanja / 10402
Nevenka BaÄanin. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
P
182544135
BJ
P
P
187499020
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 217
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010403 24.11. ZLI volšebnici : polemike i pamfleti B J
P
36759303
u srpskoj književnosti : 1917-1943. Knj. 10403
1, 1917-1929 / [priredio] Gojko Tešić. Beograd : Slovo ljubve : Beogradska
knjiga ; Novi Sad : Matica srpska, 1983.
- (Biblioteka Posebna izdanja)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010404 24.11. ZLI volšebnici : polemike i pamfleti B J
u srpskoj književnosti : 1917-1943. Knj. 10404
2, 1930-1933 / [priredio] Gojko Tešić. Beograd : Slovo ljubve : Beogradska
knjiga ; Novi Sad : Matica srpska, 1983.
- (Biblioteka Posebna izdanja)
P
26267399
000010405 24.11. ZLI volšebnici : polemike i pamfleti B J
u srpskoj književnosti : 1917-1943. Knj. 10405
3, 1934-1943 / [priredio] Gojko Tešić. Beograd : Slovo ljubve : Beogradska
knjiga ; Novi Sad : Matica srpska, 1983.
- (Biblioteka Posebna izdanja)
P
36759559
000010406 23.11. TEORIJE o društvu : osnovi savremene B J
sociološke teorije / Talkot Parsons ... 10406
[et al.]. - Beograd : "Vuk Karadžić",
1969
000010407 23.11. KNJAZEVA, Svetlana: Filozofija
BJ
Lavovsko-varšavske škole / Svetlana
10407
Knjazeva. - Beograd : Institut
društvenih nauka, 1964
000010408 23.11. PUPIĆ, Borivoje: Uvod u pravne nauke B J
/ Borivoje Pupić. - Beograd : Savremena 10408
administracija, 1978
000010409 23.11. NOVAKOVIĆ, Stojan: Prepiska Stojana B J
Novakovića i Valtazara Bogišića /
10409
[priredio] Branislav M. Nedeljković. Beograd : Srpska akademija nauka i
umetnosti, 1968. - (Zbornik za istoriju,
jezik i književnost srpskog naroda ;
knj. 28)
P
P
162216455
146149639
P
50319879
P
16258567
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 218
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010410 23.11. ŽIVANOVIĆ, Toma: Osnovni problemi
BJ
P
121536263
kriviÄnog i graÄ‘anskog procesnog prava 10410
(postupka) : (revizija i sintetiÄka
[bipartitna i personalistiÄka]
rekonstrukcija procesno-pravnih nauka).
II odeljak / od Tome Živanovića :
(révision et réconstruction synthétique
[bipartite et personnaliste] des
seiences juridiques procédurales).
Section II. / par Thomas Givanovitch. Beograd : Srpska kraljevska akademija,
1941. - (Posebnja izdanja ; knj. 131 ;
knj. 55). - (Izdanje Zadužbine
Dragoslava Gođevca ; 2)
000010411 23.11. RADOJKOVIĆ, Borislav M.: O
sokalnicima : rasprava iz socijalnih
10411
odnosa u staroj srpskoj državi srednjeg
veka / od Borislava M. Radojkovića. Beograd : Srpska kraljevska akademija,
1937. - (Posebna izdanja ; knj. 120 ;
knj. 48). - (Izdanje Zadužbine Natalije
Karavelove i Aksentija Aksentijevića ;
2)
BJ
P
000010412 23.11. TRIVUNAC, Miloš: Geteov "Faust" :
BJ
književna studija / od Miloša Trivunca. 10412
- Beograd : Rajković i Ćuković, 1921
000010413 29.11. ENERGIJA i razvoj / [uredniÄki
BJ
kolegija Muris Osmanagić ... et al.]. - 10413
Beograd : Jugoslovenski savez društva za
sticanje nauÄnih saznanja "Nikola Tesla"
, 1986. - (Jugoslavija u razvoju)
151864839
P
P
000010414 29.11. VODINELIĆ, Vlado: Kriminalistika : B J
udžbenik za operativne radnike službi JB 10414
i DB, vojnu policiju, javne tužioce,
istražne i raspravne sudije, advokate i
druge pravnike te studente pravnih
fakulteta / Vlado Vodinelić. - Beograd :
Prosveta, 1970. - (Zbirke propisa)
52001799
54483463
P
184558343
000010415 29.11. JOVANOVSKI, Tihomir: Devizni sistem
i devizno poslovanje / Tihomir
10415
Jovanovski. - 2. izd. - Beograd : NauÄna
knjiga, 1988
BJ
P
87993351
000010416 29.11. KEYNES, John Maynard: Opća teorija
BJ
P
36418055
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
zaposlenosti, kamate i novca / John
10416
Maynard Keynes. - [1. izd.]. - Zagreb :
Centar za kulturnu djelatnost, 1987. - (
Ekonomska biblioteka EC)
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 219
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010417 29.11. MATEJIĆ, Miodrag: Finansije. BJ
P
41996551
Beograd : Zavod za obrazovanje
10417
administrativnih kadrova SR Srbije, 1978
000010418 29.11. KONCEPCIJA dugoroÄnog razvoja SR
Srbije : prvi rezultati istraživanja / 10418
[autori Mihailo Aleksić ... i dr.]. Beograd : Ekonomski institut, 1969
BJ
000010419 29.11. VUKIĆEVIĆ, MomÄilo: EEZ i problemi
privrednog razvoja "Trećeg sveta" :
10419
(koncept savremene strategije i politike
ekonomske saradnje kapitalistiÄkih
zemalja-Älanica EEZ-a sa zemljama u
razvoju) / MomÄilo Vukićević, Miroslav
Jovanović. - Beograd : NauÄna knjiga,
1990
000010420 29.11. KANTIJON, RiÄard: Opća rasprava o
prirodi trgovine / Richard Cantillon. - 10420
Zagreb : Centar za kuilturnu djelatnost,
1982. - (Ekonomska biblioteka)
K
BJ
P
BJ
000010421 29.11. CHAMBERLAIN, Neil Wolverton:
BJ
Preduzeće: mikro-ekonomsko planiranje i 10421
akcija / Neil W. Chamberlain. - Beograd
: Savremena administracija, 1968
P
P
000010422 29.11. VOJNOVIĆ, Milan D.: Dijamantski sjaj B J
kapitalizma / Milan D. Vojnović. 10422
Beograd : NauÄna knjiga, 1990
000010423 29.11. SAVETOVANJE jugoslovenskih
pravnika(04 ; 1990 ; Kopaonik): Pravni 10423
položaj privrednih organizacija u
svojinskom pluralizmu. Tom 2 : [tema IV
tradicionalnog Savetovanja
jugoslovenskih pravnika, održanog od 17.
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
174150151
P
P
10322690
34797831
826411
1242892
19831554
do 19. decembra 1990. godine na
Kopaoniku] / [urednik Dragoslav Äekić].
- Beograd : Savez udruženja pravnika
Srbije, 1990. - (Biblioteka Pravni život
)
000010424 28.11. PAVLOVIĆ, Marko: Državnopravna
istorija sveta / Marko Pavlović. 10424
Kragujevac : Pogledi, 1993
BJ
000010425 28.11. USTAV Republike Srbije : pet godina B J
posle : (2006-2011) : zbornik radova
10425
Pravnog fakulteta u Nišu i Pravnog
fakulteta u Kragujevcu / [glavni i
odgovorni urednik Milan Petrović]. - Niš
: Pravni fakultet, 2011
P
P
87658759
187513356
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 220
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010426 28.11. USTAV Republike Srbije : pet godina B J
P
187513356
posle : (2006-2011) : zbornik radova
10426
Pravnog fakulteta u Nišu i Pravnog
fakulteta u Kragujevcu / [glavni i
odgovorni urednik Milan Petrović]. - Niš
: Pravni fakultet, 2011
000010427 28.11. DIMITRIJEVIĆ, Sergije:
BJ
Karakteristike industrije i rudarstva 10427
bivše Jugoslavije / Sergije Dimitrijević.
- Beograd : [Društvo ekonomista Srbije],
1949. - (Biblioteka Društva ekonomista
Srbije)
P
000010428 28.11. ENGELS, Friedrich: Konspekt
BJ
"Kapitala" / Fridrih Engels. - Beograd : 10428
Kultura, 1951
000010429 29.11. UDRUŽENJE za kriviÄno pravo i
kriminologiju Srbije i Crne
10429
Gore(Beograd). Savetovanje(43
; 2006 ; Zlatibor): Nova rešenja u
kriviÄnom zakonodavstvu i dosadaÅ¡nja
iskustva u njihovoj primeni / Udruženje
za kriviÄno pravo i kriminologiju Srbije
i Crne Gore, XLIII redovno godišnje
savetovanje, [Zlatibor], 2006 / =
31778055
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
25036039
P
132893196
Association for criminal law and
criminology of Serbia and Montenegro. Beograd : Udruženje za kriviÄno pravo i
kriminologiju Srbije i Crne Gore :
Intermex, 2006
000010430 29.11. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 10430
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
000010431 29.11. EVROPSKI standardi i nacionalna
kriviÄna zakonodavstva / [urednici
10431
Damjan Korošec, Ivana Simović-Hiber]. Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2011
BJ
P
BJ
P
157967372
187481356
000010432 30.11. ZAKONODAVNI postupak i kazneno
zakonodavstvo / [William Neilson ... i 10432
dr.]. - Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2009
BJ
P
158193932
000010433 30.11. ZAKONODAVNI postupak i kazneno
zakonodavstvo / [William Neilson ... i 10433
dr.]. - Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2009
BJ
P
158193932
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 221
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010434 30.11. UDRUŽENJE za kriviÄno pravo i
BJ
P
132893196
kriminologiju Srbije i Crne
10434
Gore(Beograd). Savetovanje(43
; 2006 ; Zlatibor): Nova rešenja u
kriviÄnom zakonodavstvu i dosadaÅ¡nja
iskustva u njihovoj primeni / Udruženje
za kriviÄno pravo i kriminologiju Srbije
i Crne Gore, XLIII redovno godišnje
savetovanje, [Zlatibor], 2006 / =
Association for criminal law and
criminology of Serbia and Montenegro. Beograd : Udruženje za kriviÄno pravo i
kriminologiju Srbije i Crne Gore :
Intermex, 2006
000010435 30.11. SRPSKO udruženje za
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
185878796
kriviÄnopravnu teoriju i
10435
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(48 ; 2011 ;
Zlatibor): Nova reÅ¡enja u kriviÄnom
procenom zakonodavstvu : teoretski i
praktiÄni aspekt / XLVIII redovno
godišnje savetovanje Udruženja,
[Zlatibor], 2011. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2011
000010436 30.11. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 10436
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
BJ
P
157967372
000010437 30.11. OPORTUNITET kriviÄnog gonjenja /
[Vojislav ÄurÄ‘ić ... i dr.]. - Beograd : 10437
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2009
BJ
P
157967372
000010438 30.11. SAVREMENE tendencije kriviÄne
represije kao instrument suzbijanja
10438
kriminaliteta / [glavni i odgovorni
urednik Stanko Bejatović]. - Beograd :
Sezam Medico, 2010
000010439 30.11. EVROPSKI standardi i nacionalna
kriviÄna zakonodavstva / [urednici
10439
Damjan Korošec, Ivana Simović-Hiber]. Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2011
BJ
BJ
P
P
174567948
187481356
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 222
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010440 30.11. TUMAÄŒENJE kaznenopravne norme i
BJ
P
169626380
adekvatnost njene primene / [Zoran
10440
Stojanović ... i dr.]. - Beograd :
Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu : Udruženje javnih
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2009
000010441 19.12. DEISINGER, Mitja: KriviÄna
odgovornost pravnih lica / Mitja
10441
Deisinger, Miroslav Vrhovšek. - 1. izd.
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2009. - (Biblioteka
Monografije ; 31)
BJ
P
169392908
000010442 19.12. KARANIKIĆ Mirić, Marija: Krivica kao B J
osnov deliktne odgovornosti u građanskom 10442
pravu / Marija Karanikić Mirić. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
Centar za izdavaštvo i informisanje,
2009. - (Biblioteka Monografije ; 34)
000010443 01.12. JOVANIĆ, Tatjana: Ciljevi i oblici B J
regulisanja poslovanja banaka / Tatjana 10443
Jovanić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010
000010444 15.12. MEÄUNARODNI nauÄni skup
BJ
Savremena pitanja međunarodnog
10444
privatnog prava i evropskog
privatnog prava (2011 ;
Kragujevac): Savremena pitanja
međunarodnog privatnog prava i evropskog
privatnog prava : [zbornik referata sa
MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa održanog 20.
maja 2011. godine, na Pravnom fakultetu
u Kragujevcu] u Äast dr Kriste
Jesel-Holst : in honor to Dr. Christa
Jessel-Holst / urednici, editors Milena
Petrović, Slavko ÄorÄ‘ević. - Kragujevac
: Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2011
COBISS K o o p e r a t i v a n
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
P
P
170675980
172374540
P
188105996
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
21.02.2014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 223
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010445 15.12. MEÄUNARODNI nauÄni skup
BJ
P
188105996
Savremena pitanja međunarodnog
10445
privatnog prava i evropskog
privatnog prava (2011 ;
Kragujevac): Savremena pitanja
međunarodnog privatnog prava i evropskog
privatnog prava : [zbornik referata sa
MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa održanog 20.
maja 2011. godine, na Pravnom fakultetu
u Kragujevcu] u Äast dr Kriste
Jesel-Holst : in honor to Dr. Christa
Jessel-Holst / urednici, editors Milena
Petrović, Slavko ÄorÄ‘ević. - Kragujevac
: Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2011
000010446 15.12. MEÄUNARODNI nauÄni skup
BJ
Savremena pitanja međunarodnog
10446
privatnog prava i evropskog
privatnog prava (2011 ;
Kragujevac): Savremena pitanja
međunarodnog privatnog prava i evropskog
privatnog prava : [zbornik referata sa
MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa održanog 20.
maja 2011. godine, na Pravnom fakultetu
u Kragujevcu] u Äast dr Kriste
Jesel-Holst : in honor to Dr. Christa
Jessel-Holst / urednici, editors Milena
Petrović, Slavko ÄorÄ‘ević. - Kragujevac
: Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2011
P
188105996
000010447 09.12. KULIĆ, Mirko: Poresko pravo :
BJ
teorija i praksa / Mirko Kulić, Goran 10447
Milošević. - Beograd : Marso, 2011
P
187779852
000010448 09.12. KULIĆ, Mirko: Poresko pravo :
BJ
teorija i praksa / Mirko Kulić, Goran 10448
Milošević. - Beograd : Marso, 2011
P
187779852
000010449 12.12. TADIĆ, Ljubomir: Filozofija prava / B J
Ljubomir Tadić. - 2., dopunjeno izd. - 10449
Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, 1996. - (Biblioteka Societas ;
8)
000010450 12.12. Å ERIJATSKO pravo u savremenim
druÅ¡tvima / priredili Fikret KarÄić,
10450
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
122003975
P
512069285
Enes Karić. - Sarajevo : Pravni centar
Fond otvoreno društvo BIH, 1998. - (
Pravna biblioteka)
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010451 19.12. RADOVIĆ, Vuk: Mere odbrane
BJ
P
147320844
akcionarskog društva od preuzimanja
10451
kontrole / Vuk Radović. - 1. izd. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
IzdavaÄki centar : Službeni glasnik,
2008. - (Biblioteka Monografije ; 20)
000010452 19.12. PETROVIĆ-Tomić, Nataša S.:
Osiguranje od odgovornosti direktora i 10452
Älanova upravnog odbora akcionarskog
društva / Nataša S. Petrović Tomić. Beograd : Pravni fakultet, 2011. - (
Biblioteka Monografije)
000010453 19.12. RADOVIĆ, Vuk: Naknada Älanovima
uprave akcionarskog društva : preporuke 10453
dobre prakse korporativnog upravljanja /
Vuk Radović. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2011. - (Biblioteka
Poslovno pravo)
BJ
P
BJ
P
187104268
181891852
000010454 19.12. IGNJATOVIĆ, Tanja: Nasilje prema
BJ
ženama u intimnom partnerskom odnosu : 10454
model koordiniranog odgovora zajednice /
Tanja Ignjatović. - Beograd :
Rekonstrukcija Ženski fond, 2011
P
183454988
000010455 19.12. IGNJATOVIĆ, Tanja: Nasilje prema
BJ
ženama u intimnom partnerskom odnosu : 10455
model koordiniranog odgovora zajednice /
Tanja Ignjatović. - Beograd :
Rekonstrukcija Ženski fond, 2011
P
183454988
000010456 19.12. IGNJATOVIĆ, Tanja: Nasilje prema
BJ
ženama u intimnom partnerskom odnosu : 10456
model koordiniranog odgovora zajednice /
P
183454988
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Tanja Ignjatović. - Beograd :
Rekonstrukcija Ženski fond, 2011
000010457 19.12. TEHNOLOGIJA spoljnotrgovinskih
BJ
poslova / Milorad Unković, Milorad
10457
Tešić, Stojan Dabić, Budimir Stakić,
Jevrem Gođevac. - [1. izd.]. - Beograd :
Jugoslavijapublik, 1992
P
000010458 19.12. RISTIVOJEVIĆ, Branislav: Odgovornost B J
za radnje potÄinjenog u meÄ‘unarodnom
10458
kriviÄnom pravu: komandna odgovornost /
Branislav Ristivojević. - Novi Sad : B.
Ristivojević, 2003
6508044
P
188029703
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 225
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010459 20.12. MEGUNARODNA nauÄna
BJ
P
89614602
konferencija (2011 ; Ohrid): Zbornik 10459
na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi"
vo Skopje : objaveni izlaganja od
Megunarodnata nauÄna konferencija
"Razvojni tendencii vo upravnoto
zakonodavstvo" 24-26 juni 2011, Ohrid /
[urednik BorÄe Davitkovski] : published
papers from the International Scientific
Conference "Contemorary administrative
law : trends, innovations, reforms" /
[editor Borce Davitkovski]. - Skopje :
Praven fakultet "Justinijan Prvi" ;
=Skopje : Iustinianus Primus Faculty of
Law, 2011
000010460 26.12. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
[Knj.] 2, Upravna delatnost / Dragan
10460
Milkov. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd.
- Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za
izdavaÄku delatnost, 2011. - (Edicija
Udžbenici)
BJ
000010461 26.12. RISTIVOJEVIĆ, Branislav: Međunarodna B J
kriviÄna dela. Deo 1 / Branislav
10461
Ristivojević. - Novi Sad : Pravni
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
267868935
P
266912775
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2011
000010462 26.12. MARKOVIĆ Bajalović, Dijana: Pravni
aspekti liberalizacije međunarodnog
10462
prometa usluga : sa posebnim osvrtom na
telekomunikacije / Dijana Marković
Bajalović. - Beograd : Službeni glasnik,
2011. - (Pravna biblioteka)
BJ
P
183772940
000010463 26.12. MARKOVIĆ Bajalović, Dijana: Pravni
aspekti liberalizacije međunarodnog
10463
prometa usluga : sa posebnim osvrtom na
telekomunikacije / Dijana Marković
Bajalović. - Beograd : Službeni glasnik,
2011. - (Pravna biblioteka)
BJ
P
183772940
000010464 26.12. MARKOVIĆ Bajalović, Dijana: Pravni
aspekti liberalizacije međunarodnog
10464
prometa usluga : sa posebnim osvrtom na
telekomunikacije / Dijana Marković
Bajalović. - Beograd : Službeni glasnik,
2011. - (Pravna biblioteka)
BJ
P
183772940
000010465 16.01. POPOV, ÄorÄ‘e: Osnovi ekonomije /
BJ
ÄorÄ‘e Popov, Fuada Stanković. - 3.
10465
izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2011
P
268192775
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 226
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010466 26.12. XXI vek - vek usluga i uslužnog
BJ
P
188013580
prava. Knj. 2 / urednik Miodrag Mićović. 10466
- Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2011
000010467 26.12. XXI vek - vek usluga i uslužnog
BJ
prava. Knj. 2 / urednik Miodrag Mićović. 10467
- Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2011
P
188013580
000010468 09.01. INJAC, Oliver B.: Velike advokatske
odbrane / Oliver B. Injac. - 2.
10468
izmenjeno i prošireno izd. - Beograd :
K
138399756
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Službeni glasnik, 2007. - (Edicija
Retorika ; knj. 2)
000010469 09.01. INJAC, Oliver B.: Velike advokatske
odbrane / Oliver B. Injac. - 2.
10469
izmenjeno i prošireno izd. - Beograd :
Službeni glasnik, 2007. - (Edicija
Retorika ; knj. 2)
BJ
K
138399756
000010470 09.01. MILIĆ, Dejan A.: Srpski politiÄki
BJ
govor modernog doba / Dejan A. Milić. - 10470
2. dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2011. - (Edicija Retorika)
K
186866700
000010471 09.01. MILIĆ, Dejan A.: Srpski politiÄki
BJ
govor modernog doba / Dejan A. Milić. - 10471
2. dopunjeno izd. - Beograd : Službeni
glasnik, 2011. - (Edicija Retorika)
K
186866700
000010472 10.01. MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub J.: Ustavno
pravo / Bogoljub Milosavljević,
10472
Dragoljub [M.] Popović. - 4., izmenjeno
i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2011. - (Biblioteka Udžbenici ;
25)
BJ
K
000010473 10.01. SIMEUNOVIĆ, Dragan: Državni udar ili B J
revolucija : (rekonstruktivni ogled o 10473
nasilju i revoluciji) / Dragan
Simeunović. - Beograd : Simtrade, 1991.
- (Biblioteka PolitiÄka teorija)
000010474 10.01. DUGIN, Aleksandr GelʹeviÄ:
BJ
Geopolitika postmoderne : doba novih
10474
imperija : osvrti na geopolitiku XXI
veka / Aleksandar Dugin. - Beograd :
PrevodilaÄka radionica Rosić : "Nikola
Pašić" : Srpski sabor Dveri, 2009
P
P
185104652
1492748
155152908
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010475 10.01. BEGOVIĆ, Mehmed: Nastanak i razvitak B J
P
22239244
šerijatskog prava / Mehmed Begović. - 10475
Belgrade : [s. n.], 1984
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010476 10.01. OSNOVNI principi razgraniÄenja
BJ
država : zbornik radova / [glavni i
10476
odgovorni urednik Nikolić Dragiša]. Beograd : Vojnogeografski institut, 1994
P
40006658
000010477 11.01. Å KOLA za demokratiju : zbornik
BJ
predavanja Å kole za demokratiju /
10477
priredili Bogdan Äurović, Brankica
Milosavljević. - Niš : Odbor za
građansku inicijativu, 1999
P
81352204
000010478 11.01. ČAVOŠKI, Kosta: Pravo kao umeće
slobode : ogled o vladavini prava /
10478
Kosta Čavoški. - Beograd : Politika i
društvo : "Draganić", 1994. - (Bibloteka
Politika i društvo ; br. 57)
BJ
P
000010479 11.01. JEDAN vrhovni sud za BiH? / uredio B J
Edin Å arÄević. - Sarajevo : Fondacija 10479
Centar za javno pravo, 2011. - (Javno
pravo)
P
000010480 11.01. JEVTIĆ, Atanasije: Bogoslovlje
BJ
Svetog Save / Atanasije Jevtić. 10480
VrnjaÄka Banja : Sv. Simeon MirotoÄivi,
1991. - (Biblioteka Sv. Simeon
MirotoÄivi)
19168518
P
000010481 11.01. OSTVARIVANJE i zaštita prava na
BJ
zakonsko izdržavanje / priredio Zoran 10481
Ponjavić. - Kragujevac : Pravni fakultet
, 2002
000010482 11.01. NAÄŒELA evropskog ugovornog prava i
jugoslovensko pravo : prilog
10482
harmonizaciji domaćeg zakonodavstva /
priredio Radovan D. Vukadinović. Kragujevac : Pravni fakultet, 2001
26499340
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
178552839
P
000010483 13.01. ÄŒEJOVIĆ, Bora: MeÄ‘unarodno kriviÄno B J
18131216
pravo / Bora ÄŒejović, Branko VuÄković, 10483
Vesna VuÄković. - Tivat : Fakultet za
mediteranske poslovne studije, 2011
000010484 13.01. NAUKA i tehnika u Srbiji druge
BJ
polovine XIX veka : 1854-1904 : referati 10484
sa nauÄnog skupa održanog 7. i 8. maja
1996 / [glavni i odgovorni urednik Todor
I. Podgorac]. - Kragujevac : Univerzitet
, 1998
1010956
P
177036039
P
60587266
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 228
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010485 13.01. KRIMINAL i državna reakcija :
BJ
P
184219148
fenomenologija, mogućnosti, perspektive 10485
/ priredile Leposava Kron, Branislava
Knežić. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2011
000010486 13.01. ZAKON o pomorskoj i unutrašnjoj
BJ
plovidbi : s napomenama i komentarskim 10486
bilješkama / Vladislav Brajković ... [et
al.]. - Zagreb : Narodne novine, 1981. (Zbirka pravnih propisa ; 170)
000010487 19.09. KRIVIÄŒNO zakonodavstvo Srbije i
standardi Evropske unije / [urednik
10487
Stanko Bejatović]. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
P
BJ
P
000010488 14.03. EKOLOGIJA i pravo : tematski zbornik B J
radova : Thematic Collection of Papers / 10488
[urednici Predrag Dimitrijević, Nataša
Stojanović]. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije, 2011
KANÕNNIK°. - Kragujevac : Kalenić,
10490
000010491 19.01. BASTA, Lidija R.: Politika u
BJ
granicama prava : studija o
10491
anglosaksonskom konstitucionalizmu /
Lidija R. Basta. - Beograd :
IstraživaÄko-izdavaÄki centar SSO Srbije
: Institut za uporedno pravo, 1984. - (
Biblioteka Istraživanja)
000010492 19.01. BARON, I.: Institucije rimskog prava B J
/ napisao I. Baron uz sudjelovanje F. 10492
Spevca...[et al.]. - 4. popunjeno izd. Zagreb : Bibliografski zavod D. D., 1925
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
185117708
P
000010489 13.01. JOVAÅ EVIĆ, Dragan: MaloletniÄko
BJ
kriviÄno pravo / Dragan JovaÅ¡ević. - NiÅ¡ 10489
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2011
000010490 17.01.
1983
33090316
188376844
P
BJ
187837964
P
P
46318343
36775687
P
19308807
000010493 27.01. LASKI, Harold Joseph: PolitiÄka
BJ
gramatika : s kritiÄkim razmatranjem o 10493
pluralizmu od Slobodana Jovanovića. Knj.
1 / Harold Laski. - Beograd : G. Kon,
1934. - (Biblioteka javnog prava ; 12)
P
98872071
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010494 27.01. LASKI, Harold Džozef: PolitiÄka
BJ
P
129790215
gramatika. Knj. 2 / Herold Laski. 10494
Beograd : G. Kon, 1935. - (Biblioteka
javnog prava ; 13)
000010495 27.01. LE Fur, Louis-Erasme: Međunarodno
javno pravo / Luj Le Fir. - Beograd : G. 10495
Kon, 1934. - (Biblioteka javnog prava ;
11)
000010496 27.01. SOROKIN, Pitirim: Sociologija :
savremeni pravci i teorije. Knj. 1 /
10496
Pitirim Sorokin. - Beograd : G. Kon,
1932. - (Biblioteka javnog prava ; 7)
BJ
BJ
P
P
89455367
000010497 27.01. WILSON, Woodrow: Vlada Sjedinjenih B J
AmeriÄkih Država / Vudro Vilson. 10497
Beograd : G. Kon, 1930. - (Biblioteka
javnog prava ; 3)
P
000010498 08.02. ŽIŽIĆ, Milorad A.: O državi /
BJ
Milorad A. Žižić. - Priština : Novi svet 10498
, 1996. - (Biblioteka Nauka ; knj. 3)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
12531463
P
000010499 25.01. LUKIĆ, Radomir D.: Obavezujuća snaga B J
pravne norme i problem objektivnog prava 10499
/ Radomir D. Lukić. - Beograd : Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva :
Beogradski izdavaÄko-grafiÄki zavod,
1995. - (Sabrana dela dr Radomira D.
Lukića ; t. 1)
000010500 25.01. LUKIĆ, Radomir D.: Sistem filozofije B J
prava / Radomir D. Lukić. - Beograd : 10500
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva :
13723655
119182855
P
P
103405063
103407879
Beogradski izdavaÄko-grafiÄki zavod,
1995. - (Sabrana dela dr Radomira D.
Lukića ; t. 4)
000010501 25.01. LUKIĆ, Radomir D.: Osnovi
BJ
sociologije / Radomir D. Lukić. 10501
Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva : Beogradski izdavaÄko-grafiÄki
zavod, 1995. - (Sabrana dela dr Radomira
D. Lukića ; t. 6)
000010502 25.01. LUKIĆ, Radomir D.: Formalizam u
sociologiji / Radomir D. Lukić. 10502
Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva : Beogradski izdavaÄko-grafiÄki
zavod, 1995. - (Sabrana dela dr Radomira
D. Lukića ; t. 8)
P
BJ
103408647
P
103409415
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 230
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010503 25.01. LUKIĆ, Radomir D.: Istorija
BJ
P
103409927
politiÄkih i pravnih teorija : od antike 10503
do kraja feudalizma ; Dodatak / Radomir
D. Lukić. - Beograd : Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva : Beogradski
izdavaÄko-grafiÄki zavod, 1995. - (
Sabrana dela dr Radomira D. Lukića ; t.
9)
000010504 25.01. LUKIĆ, Radomir D.: PolitiÄka teorija B J
države / Radomir D. Lukić. - Beograd : 10504
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva :
Beogradski izdavaÄko-grafiÄki zavod,
1995. - (Sabrana dela dr Radomira D.
Lukića ; t. 10)
P
103410183
000010505 14.03. EKOLOGIJA i pravo : tematski zbornik B J
radova : Thematic Collection of Papers / 10505
[urednici Predrag Dimitrijević, Nataša
Stojanović]. - Niš : Pravni fakultet,
Centar za publikacije, 2011
P
188376844
000010506 10.02. TRGOVINA ljudima pravno-bezbednosni aspekti /
BJ
10506
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
268929031
[prireÄ‘ivaÄi] Ljubomir Stajić, Tatjana
Lukić. - Novi Sad : Pravni fakultet,
2012
000010507 21.02. NAUÄŒNO-struÄni skup Suzbijanje
kriminala u okviru međunarodne
10507
policijske saradnje (2011 ;
Tara): Suzbijanje kriminala u okviru
međunarodne policijske saradnje :
zbornik radova sa nauÄno-struÄnog skupa
sa meÄ‘unarodnim uÄešćem, 28.-30. jun
2011. godine, Tara / [glavni i odgovorni
urednik Željko NikaÄ]. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija :
Fondacija Hans Zajdel, 2011
BJ
000010508 21.02. KOSANOVIĆ, Rajko: Kolektivno
BJ
pregovaranje / Rajko Kosanović, Sanja 10508
Paunović. - Beograd : Friedrich Ebert
Stiftung : RadniÄka Å¡tampa, 2010
000010509 21.02. PETKOVIĆ, Aleksandar: ForenziÄka
revizija : kriminalne radnje u
10509
finansijskim izveštajima / Aleksandar
Petković. - BeÄej : Proleter, 2010
BJ
P
187612940
P
175426060
P
251838727
000010510 21.02. SAOBRAĆAJNO pravo / Slavko Carić ... B J
[i dr.]. - Novi Sad : Privredna
10510
akademija, 2006
P
218294535
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 231
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010511 21.02. BIBLIOGRAFIJA KopaoniÄke Å¡kole
BJ
P
1024002186
prirodnog prava 1987-2009. godine /
10511
[Ratomir SlijepÄević, Javorina Beker]. Beograd : KopaoniÄka Å¡kola prirodnog
prava, 2009
000010512 21.02. BIBLIOGRAFIJA KopaoniÄke Å¡kole
prirodnog prava 1987-2009. godine /
10512
[Ratomir SlijepÄević, Javorina Beker]. Beograd : KopaoniÄka Å¡kola prirodnog
prava, 2009
000010513 21.02. IGNJATOVIĆ, Tanja: Nasilje prema
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
1024002186
183454988
ženama u intimnom partnerskom odnosu :
model koordiniranog odgovora zajednice /
Tanja Ignjatović. - Beograd :
Rekonstrukcija Ženski fond, 2011
10513
000010514 21.02. RAKIĆ-Vodinelić, Vesna: Pravosudno
organizaciono pravo / Vesna
10514
Rakić-Vodinelić. - (1. izd.). - Beograd
: Savremena administacija, 1994. - (
Pravna biblioteka)
BJ
P
70287879
000010515 21.02. RAKIĆ-Vodinelić, Vesna: Pravosudno
organizaciono pravo / Vesna
10515
Rakić-Vodinelić. - (1. izd.). - Beograd
: Savremena administacija, 1994. - (
Pravna biblioteka)
BJ
P
70287879
000010516 21.02. PRAVOSUDNO organizaciono pravo sa
pravom pravosudnih profesija : skripta 10516
[I] / Vesna Rakić-Vodinelić ... [et al.].
- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union, 2010
BJ
P
514009788
000010517 21.02. PRAVOSUDNO organizaciono pravo sa
pravom pravosudnih profesija : skripta 10517
[I] / Vesna Rakić-Vodinelić ... [et al.].
- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union, 2010
BJ
P
514009788
000010518 21.02. PRAVOSUDNO organizaciono pravo sa
pravom pravosudnih profesija : skripta 10518
[I] / Vesna Rakić-Vodinelić ... [et al.].
- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union, 2010
BJ
P
514009788
000010519 21.02. PRAVOSUDNO organizaciono pravo sa
pravom pravosudnih profesija : skripta 10519
[I] / Vesna Rakić-Vodinelić ... [et al.].
- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union, 2010
BJ
P
514009788
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010520 21.02. PRAVOSUDNO organizaciono pravo sa B J
P
514009788
pravom pravosudnih profesija : skripta 10520
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
[I] / Vesna Rakić-Vodinelić ... [et al.].
- Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union, 2010
000010521 22.02. ZAÅ TITA ljudskih i manjinskih prava B J
u evropskom pravnom prostoru : tematski 10521
zbornik radova. Knj. 1 / [urednik
Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2011
P
000010522 22.02. BLAGOJEVIĆ, Miloš: Srpska državnost
184790028
u srednjem veku / Miloš Blagojević. - 10522
Beograd : Srpska književna zadruga, 2011.
- (Srpska književna zadruga ; kolo 103,
knj. 692)
188548876
BJ
000010523 22.02. PAVLOVIĆ, Dragoljub M.: Srbija i
BJ
srpski pokret u južnoj Ugarskoj 1848. i 10523
1849. / Dragoljub M. Pavlović. - Beograd
: Srpska književna zadruga, 2009. - (
Srpska književna zadruga ; kolo 101,
knj. 679)
P
K
167951372
000010524 22.02. MILIĆEVIĆ, Jovan: Društvene pojave u B J
Srbiji XIX veka / Jovan Milićević. - [1. 10524
izd.]. - Beograd : Srpska književna
zadruga, 2002. - (Srpska književna
zadruga ; knj. 622)
K
000010525 22.02. LJUŠIĆ, Radoš: Srpska državnost 19.
147993356
veka / Radoš Ljušić. - Beograd : Srpska 10525
književna zadruga, 2008. - (Srpska
književna zadruga ; kolo 100, knj. 663)
K
000010526 22.02. RAJIĆ, Suzana: Aleksandar Obrenović
: vladar na prelazu vekova : sukobljeni 10526
svetovi / Suzana Rajić. - Beograd :
Srpska književna zadruga, 2011. - (
Posebna izdanja)
BJ
BJ
000010527 27.02. ÄORÄEVIĆ, SrÄ‘an: Dogmatske glose o B J
kosovskom ustavu / SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Jurij 10527
Toplak. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2012
000010528 28.02. MILOŠEVIĆ, Monika: Uvod u medijaciju B J
/ Monika Milošević. - Beograd : Pravni 10528
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2011. - (Biblioteka Udžbenici ;
38)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
183248135
180121612
P
P
189199884
188449036
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010529 29.02. PRIRUÄŒNIK za analizu javnih
BJ
P
185234956
finansija / urednik, editor Constantin 10529
Zaman. - Beograd : Podrška nacionalnom
investicionom planiranju i
implementaciji, 2011
000010530 29.02. PRIRUÄŒNIK za analizu javnih
finansija / urednik, editor Constantin 10530
Zaman. - Beograd : Podrška nacionalnom
investicionom planiranju i
implementaciji, 2011
BJ
P
185234956
000010531 29.02. PLANIRANJE, vrednovanje i praćenje
javnih investicija : metodološki alati / 10531
[autori Mark Baret ... et al.]. Beograd : Podrška nacionalnom
investicionom planiranju i
implementaciji, 2011
BJ
P
188296972
000010532 29.02. PLANIRANJE, vrednovanje i praćenje
javnih investicija : metodološki alati / 10532
[autori Mark Baret ... et al.]. Beograd : Podrška nacionalnom
investicionom planiranju i
implementaciji, 2011
BJ
P
188296972
000010533 29.02. PLANIRANJE, vrednovanje i praćenje
javnih investicija : metodološki alati / 10533
[autori Mark Baret ... et al.]. Beograd : Podrška nacionalnom
investicionom planiranju i
implementaciji, 2011
BJ
P
188296972
000010534 29.02. ŽIVADINOVIĆ, Bojan: VodiÄi kroz EU
181512716
politike. Poljoprivreda / [Bojan
10534
Živadinović, Miloš Milovanović]. Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2011
000010535 29.02. PRAVA deteta u međunarodnim
BJ
dokumentima / [urednica Nevena VuÄković 10535
Šahović]. - Beograd : Zaštitnik građana
: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
P
188262668
2011
000010536 29.02. PRAVA deteta u međunarodnim
BJ
dokumentima / [urednica Nevena VuÄković 10536
Šahović]. - Beograd : Zaštitnik građana
: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,
2011
P
000010537 02.03. SIMONOVIĆ, Branislav: Kriminalistika B J
/ Branislav Simonović. - 3. izmenjeno i 10537
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2012
188262668
P
189010700
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010538 02.03. KREĆA, Milenko: Praktikum za
BJ
P
188258316
međunarodno javno pravo / Milenko Kreća, 10538
Tijana Å urlan. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2011
000010539 02.03. MRVIĆ-Petrović, Nataša: Alternativne B J
kriviÄne sankcije i postupci / NataÅ¡a 10539
Mrvić-Petrović. - Beograd : Medija
centar Odbrana, 2010. - (Pravna
biblioteka)
000010540 05.03. TRGOVINA ljudima u Srbiji / Vesna
Nikolić-Ristanović ... [et al.]. 10540
Beograd : OEBS - Organizacija za
evropsku bezbednost i saradnju, Misija u
Srbiji i Crnoj Gori : Viktimološko
društvo Srbije, 2004
000010541 05.03. SAMO moj život : rehabilitacija
žrtava trgovine ljudima u cilju
10541
seksualne eksploatacije / autorke Lise
Bjerkan ... [et al.]. - Beograd :
Viktimološko društvo Srbije : Prometej,
2005
BJ
P
BJ
000010542 05.03. ZVEKIĆ, Uglješa: Žrtve kriminala u
zemljama u tranziciji : uporedna
10542
kriminološka analiza s posebnim
komentarom o stanju na podruÄju
prethodne Jugoslavije / Uglješa Zvekić.
P
115142924
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
176758796
124029196
P
172869127
- Beograd : Viktimološko društvo Srbije
: Institut za kriminološka i sociološka
istraživanja ; Zemun : Prometej, 2001
000010543 05.03. NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna: PorodiÄno B J
nasilje u Srbiji / Vesna
10543
Nikolić-Ristanović. - Beograd :
Viktimološko društvo Srbije : Prometej,
2002
P
180091399
000010544 05.03. JOVAŠEVIĆ, Dragan: Međunarodno
BJ
kriviÄno pravo / Dragan JovaÅ¡ević. - NiÅ¡ 10544
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2011
P
187840268
000010545 05.03. ÄURÄIĆ, Vojislav: Osnovi
BJ
kriminalistike / Vojislav ÄurÄ‘ić. - NiÅ¡ 10545
: Pravni fakultet, Centar za publikacije
, 2012
P
189038092
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 235
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010546 12.03. ÄORÄEVIĆ, SrÄ‘an: Dogmatske glose o B J
K
189199884
kosovskom ustavu / SrÄ‘an ÄorÄ‘ević, Jurij 10546
Toplak. - Kragujevac : Pravni fakultet,
Institut za pravne i društvene nauke,
2012
000010547 12.03. ZBORNIK Pravnog fakulteta
BJ
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu. Br.3 / 10547
Glavni urednik Vladimir ÄŒolović. IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu, 2007
000010548 12.03. BANOVIĆ, Božidar: Osnovi
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava / Božidar
Banović, Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
P
BJ
10548
000010549 13.03. PRAVNI fakultet(Priština)(
BJ
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova / 10549
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
512683440
P
P
189268236
188549388
Pravni fakultet, Univerzitet u Prištini
sa privremenim sedištem u Kosovskoj
Mitrovici. - Priština [tj.] Kosovska
Mitrovica : Pravni fakultet, 2011
000010550 13.03. LAKIĆEVIĆ, Mijat: Ispred vremena :
1963-1973, sudbonosna decenija, uspon i 10550
pad srpskih liberala, uzroci i
posledice, od tada do naših dana, kroz
prizmu Ekonomske politike, novina kakvih
više nema / Mijat Lakićević. - Beograd :
Fond za otvoreno društvo, 2011
BJ
P
187703820
000010551 13.03. LAKIĆEVIĆ, Mijat: Ispred vremena :
1963-1973, sudbonosna decenija, uspon i 10551
pad srpskih liberala, uzroci i
posledice, od tada do naših dana, kroz
prizmu Ekonomske politike, novina kakvih
više nema / Mijat Lakićević. - Beograd :
Fond za otvoreno društvo, 2011
BJ
P
187703820
000010552 14.03. MIJAČIĆ, Mirsa: Obligacioni ugovori
/ Mirsa MijaÄić. - Beograd : Savremena 10552
administracija, 1988
BJ
K
88861191
000010553 14.03. MIJAČIĆ, Mirsa: Obligacioni ugovori
/ Mirsa MijaÄić. - Beograd : Savremena 10553
administracija, 1988
BJ
K
88861191
000010554 15.03. VELIMIROVIĆ, Mihailo: SteÄajno pravo B J
/ Mihailo Velimirović. - Novi Sad :
10554
Symbol, 2004
P
199933447
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010555 15.03. MILOŠEVIĆ, Miroslav: Rimsko pravo / B J
P
124305932
Miroslav Milošević. - Beograd : Nomos, 10555
2005. - (Biblioteka Udžbenici)
000010556 15.03. PRLJA, Dragan: KriviÄna dela
visokotehnološkog kriminala / Dragan
Prlja, Zvonimir Ivanović, Mario
Reljanović. - Beograd : Institut za
uporedno pravo, 2011
BJ
10556
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
187776268
000010557 15.03. LILIĆ, Stevan: Pravna informatika - B J
veština / Stevan Lilić, Dragan Prlja. - 10557
2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd
: Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo
i informisanje, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 34)
000010558 15.03. STOJANOVIĆ, Sonja: Sloboda,
bezbednost, pravda [Elektronski izvor] / 10558
[autori Sonja Stojanović, Dražen
Maravić]. - Beograd : Evropski pokret u
Srbiji, 2011. - (VodiÄi kroz EU politike
)
P
BJ
000010559 15.03. CASSESE, Antonio: Međunarodno
kriviÄno pravo / Antonio Kaseze. 10559
Beograd : Beogradski centar za ljudska
prava, 2005. - (Biblioteka Udžbenici ;
2)
P
BJ
000010560 22.03. DAÅ IĆ, David Ä.: Istorija
BJ
diplomatije : [evolucija diplomatskog 10560
metoda] / David Ä. DaÅ¡ić. - 1. izd. Beograd : Altera, 2012. - (Biblioteka
Novija istorija)
172437004
515164604
P
123472396
P
188443148
000010561 16.03. JOVANOVIĆ, Predrag P.: Radno pravo / B J
Predrag P. Jovanović. - 5. izd. 10561
Beograd : Službeni glasnik, 2003
P
105436940
000010562 27.03. ISTORIJA srpske advokature :
BJ
biografije znamenitih advokata. Knj. 4 / 10562
Veljko Guberina ... [i dr.]. - Beograd :
Advokatska komora Srbije, 2012
P
188991500
000010563 27.03. SARTORI, Giovanni: Stranke i
BJ
stranaÄki sustavi : analitiÄki okvir. 10563
Sv. 1 / Giovanni Sartori. - Zagreb :
PolitiÄka kultura, 2002. - (Biblioteka
Minerva)
P
1024136873
000010564 27.03. SARTORI, Giovani: Demokratija : Å¡ta
je to? / Äovani Sartori. - Podgorica : 10564
CID, 2001. - (Biblioteka NaÄela
demokratije)
BJ
P
173782535
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 237
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010565 27.03. OSTROGORSKI, Georgije: Istorija
BJ
K
107089671
Vizantije / Georgije Ostrogorski. - [2. 10565
fototipsko izd.]. - Beograd : Prosveta,
1996. - (Sabrana dela Georgija
Ostrogorskog ; knj. 6)
000010566 27.03. RAKIĆ, Branko M.: Za Evropu je
BJ
potrebno vreme : o preuranjenom pokušaju 10566
uspostavljanja evropske politiÄke
integracije / Branko M. Rakić. - 1. izd.
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2009. - (Biblioteka
Monografije ; 33)
P
000010567 27.03. RAKIĆ, Branko M.: Srbija pred
BJ
svetskim sudom : povodom zahteva za
10567
davanje savetodavnog mišljenja
Međunarodnog suda pravde o legalnosti
proglašenja nezavisnosti Kosova / Branko
M. Rakić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 2009. - (Biblioteka
Monografije ; 29)
P
000010568 02.04. RANÄELOVIĆ, NebojÅ¡a: Istorija prava. B J
2, Osnovi srpske istorije prava /
10568
Nebojša Ranđelović. - 2. izd. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2012
000010569 02.04. BARTULOVIĆ, Željko: Osnovi ustavne
istorije jugoslovenskih naroda / Željko 10569
Bartulović, Nebojša Ranđelović. - 2.
izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za
publikacije, 2012
170069772
168056844
P
BJ
189776396
P
189778700
000010570 09.10. BLAGOJEVIĆ, Milan: Islamski
konstitucionalizam na iranski naÄin : 10570
(kratka analiza osnova ustavnog uređenja
Irana) / Milan Blagojević. - Banja Luka
: Službeni glasnik Republike Srpske :
Univerzitet za poslovni inženjerinig i
menadžment, 2012
BJ
P
2747928
000010571 09.10. BLAGOJEVIĆ, Milan: Islamski
konstitucionalizam na iranski naÄin : 10571
(kratka analiza osnova ustavnog uređenja
Irana) / Milan Blagojević. - Banja Luka
: Službeni glasnik Republike Srpske :
Univerzitet za poslovni inženjerinig i
menadžment, 2012
BJ
P
2747928
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 238
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010572 11.10. MILITANTNA demokratija - nekada i B J
P
198689548
sada / uredila Violeta Beširević. 10572
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2013. - (
Pravna biblioteka)
000010573 11.10. PRIMENA medijacije u Srbiji :
BJ
dostignuća i izazovi / [urednici Blažo 10573
Nedić, Ana Toskić]. - Beograd : Partneri
za demokratske promene Srbija, 2013
P
197635340
000010574 11.10. EGERSDORFER, Aleksandar: Predavanja
Dr Aleksandra Egersdorfera o rimskog
10574
građanskom postupniku. - Zagreb :
DioniÄka tiskara, 1919
BJ
P
66815495
000010575 11.10. EGERSDORFER, Aleksandar: Predavanja
Dr. Aleksandra Egersdorfera o
10575
institucijama rimskoga prava. Sv. 4. Zagreb : DioniÄka tiskara, 1919
BJ
P
68423943
000010576 14.10. MEÄUNARODNA nauÄno-struÄna
konferencija KriminalistiÄki i
10576
kriviÄno procesni aspekti
dokaza i dokazivanja (2013 ;
Sarajevo): KriminalistiÄki i kriviÄno
procesni aspekti dokaza i dokazivanja :
zbornik radova / Međunarodna
nauÄno-struÄna konferencija, Sarajevo,
10. i 11. oktobar 2013. godine. - Banja
Luka : Internacionalna asocijacija
kriminalista, 2013
BJ
P
3931160
000010577 24.10. ENCIKLOPEDIJA humora. T. 1 /
[preredio] Dragan Bataveljić. 10577
Kragujevac : Udruženje estradnih
umetnika i izvoÄ‘aÄa Å umadije :
"Kragujevac koncert", 2013
BJ
000010578 24.10. PRAVNA klinika za zaštitu prava žena B J
: norme i praksa : zbornik radova /
10578
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
201997836
P
201539340
urednica Slobodanka Konstantinović Vilić.
- Beograd : Atonomni ženski centar ; Niš
: Ženski istraživaÄki centar za
edukaciju i komunikaciju, 2013
000010579 24.10. PORODICA u lavirintu porodiÄnog
nasilja / priredili Miomira Kostić,
10579
Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet
Univerziteta : Centar za socijalni rad
"Sveti Sava", 2013
BJ
P
202145548
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 239
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010580 28.10. BASTA, Danilo N.: Mladim
BJ
P
199840268
pravoslovima saveti i poruke :
10580
filozofskopravne kristalizacije / Danilo
N. Basta. - Beograd : Draslar partner,
2013. - (Biblioteka Zavet)
000010581 28.10. KEYNES, John Maynard: Opšta teorija
zaposlenosti, kamate i novca / Džon
10581
Majnard Kejnz. - Beograd : Službeni
glasnik, 2013. - (Biblioteka Društvo i
nauka)
BJ
000010582 28.10. KROZ prozorsko okno prevođenja :
BJ
sakupljeni prevodi (1974-2013) / [preveo 10582
i priredio] Danilo N. Basta. - Beograd :
Dosije studio, 2013
P
P
000010583 28.10. PARSONS, Talcott: Društveni sistem i B J
drugi ogledi / Talkot Parsons. - Sremski 10583
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009. (Biblioteka Levijatan)
000010584 04.11. POVEST istorijske misli : od Homera B J
do poÄetka 21. veka. 1 / Oto
10584
Luthar...[et al.]. - Novi Sad ; Sremski
Karlovci : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2013. - (Istorijska
biblioteka)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
K
199137548
200156172
241290247
512936368
000010585 04.11. POVEST istorijske misli : od Homera B J
do poÄetka 21. veka. 2 / Oto
10585
Luthar...[et al.]. - Novi Sad ; Sremski
Karlovci : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2013. - (Istorijska
biblioteka)
000010586 19.11. KARANIKIĆ Mirić, Marija: Objektivna
odgovornost za štetu / Marija Karanikić 10586
Mirić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2013. - (Biblioteka
Monografije)
K
1544759295
BJ
P
201439500
000010587 21.11. RADOVANOVIĆ, Sanja: Ugovor o licenci B J
softvera / Sanja Radovanović. - Beograd 10587
: Pravni fakultet Univerziteta, Centar
za izdavaštvo i informisanje, 2012. - (
Biblioteka Monografije)
K
194285324
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010588 22.11. STRENGTHENING Consumer Protection in B J
P
202587148
Serbia : Liber Amicorum Svetislav
10588
Taboroši / editors, urednici Thierry
Bourgoignie, Tatjana Jovanić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta, Centar
za izdavaštvo i informisanje, 2013
000010589 22.11. ZAÅ TITA Roma od diskriminacije. - 1. B J
izd. - Beograd : Praxis, 2013
10589
P
201671180
000010590 22.11. ZAÅ TITA Roma od diskriminacije. - 1. B J
izd. - Beograd : Praxis, 2013
10590
P
201671180
000010591 22.11. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 1 / Borivoje
10591
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
515144892
000010592 22.11. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 1 / Borivoje
10592
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515144892
000010593 22.11. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 2 / Borivoje
10593
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515187644
000010594 22.11. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 2 / Borivoje
10594
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515187644
000010595 22.11. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 3 / Borivoje
10595
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515310780
000010596 22.11. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 3 / Borivoje
10596
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515310780
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010597 22.11. JOLDŽIĆ, Vladan: Ekološki privredni B J
P
201768716
prestupi : (specifiÄnost pravnog sistema 10597
Republike Srbije) / Joldžić Vladan&
Jovašević Dragan. - Beograd : Institut
za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2013. - (Edicija Ekološko
pravo i zakonodavstvo ; knj. 4)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010598 22.11. STEVANOVIĆ, Zoran: Socijalne
devijacije i društvena reakcija / Zoran 10598
Stevanović. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2013
BJ
000010599 06.11. SVETI Sava u srpskoj istoriji i
B
tradiciji : meÄ‘unarodni nauÄni skup / 10599
urednik Sima Ćirković. - Beograd [itd.]
: Srpska akademija nauka i umetnosti
[itd.], 1998. - (NauÄni skupovi ; knj.
89 ; knj. 8)
000010600 03.04. OSTROGORSKI, Georgije: Istorija
Vizantije / Georgije Ostrogorski. 10600
Beograd : Srpska književna zadruga, 1959
P
200954380
P
BJ
17451791
P
51044359
000010601 06.04. LABUDOVIĆ Stanković, Jasmina:
Finansijska tržišta Evrope : pregled i 10601
analiza / Jasmina Labudović, Stanković.
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
189715724
000010602 06.04. LABUDOVIĆ Stanković, Jasmina:
Finansijska tržišta Evrope : pregled i 10602
analiza / Jasmina Labudović, Stanković.
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
189715724
000010603 06.04. LABUDOVIĆ Stanković, Jasmina:
Finansijska tržišta Evrope : pregled i 10603
analiza / Jasmina Labudović, Stanković.
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
189715724
000010604 06.04. LABUDOVIĆ Stanković, Jasmina:
Finansijska tržišta Evrope : pregled i 10604
analiza / Jasmina Labudović, Stanković.
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
189715724
000010605 06.04. LABUDOVIĆ Stanković, Jasmina:
Finansijska tržišta Evrope : pregled i 10605
analiza / Jasmina Labudović, Stanković.
- Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
189715724
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010606 11.04. ETINSKI, Rodoljub: Međunarodno javno B J
P
269585159
pravo / Rodoljub Etinski, Sanja Äajić. - 10606
5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad
: Pravni fakultet, 2012
000010607 11.04. TRGOVINA ljudima BJ
pravno-bezbednosni aspekti /
10607
[prireÄ‘ivaÄi] Ljubomir Stajić, Tatjana
Lukić. - Novi Sad : Pravni fakultet,
2012
P
268929031
000010608 11.04. ŠARKIĆ, Srđan: Veliki pravni sistemi B J
i kodifikacije / Srđan Šarkić, Dragoljub 10608
Popović. - Novi Sad : Pravni fakultet,
2012
000010609 11.04. VODINELIĆ, Vladimir V.: Građansko
pravo : uvod u građansko pravo i opšti 10609
deo građanskog prava / Vladimir V.
Vodinelić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta Union : Službeni glasnik,
2012. - (Biblioteka Udžbenici ; 39)
BJ
000010610 11.04. KNEŽEVIĆ, SaÅ¡a S.: Osnovna naÄela
189755916
kriviÄnog procesnog prava / SaÅ¡a S.
10610
Knežević. - Niš : Studentski kulturni
centar, 2012
000010611 20.04. JOVAŠEVIĆ, Dragan: Politika
suzbijanja kriminaliteta / Dragan
10611
Jovašević, Miomira Kostić. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2012
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
189123084
P
P
BJ
BJ
269109767
P
BJ
000010612 25.04. STOJANOVIĆ, Dubravka: Srbija i
demokratija : 1903-1914 : istorijska
10612
studija o "zlatnom dobu srpske
demokratije" / Dubravka Stojanović. [1. izd.]. - Beograd : Udruženje za
društvenu istoriju, 2003. - (Biblioteka
Ideje ; 6)
000010613 25.04. PAMFIL, Jevsevije: Istorija crkve /
Jevsevije Pamfil. - [b.m.] : Istina - 10613
Äasopis Pravoslavne eparhije dalmatinske
, 2003. - (Istina)
P
189899020
110147084
512746928
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010614 03.05. MEÄUNARODNI nauÄni skup Pravo
BJ
P
190465292
i usluge (2012 ; Kragujevac): Pravo i 10614
usluge : [zbornik referata sa
MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa održanog 3.
maja 2012. godine, na Pravnom fakultetu
u Kragujevcu u organizaciji Instituta za
pravne i društvene nauke Pravnog
fakulteta Univerziteta u Kragujevcu] /
urednik Miodrag Mićović. - Kragujevac :
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
000010615 03.05. MEÄUNARODNI nauÄni skup Pravo
i usluge (2012 ; Kragujevac): Pravo i 10615
usluge : [zbornik referata sa
MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa održanog 3.
maja 2012. godine, na Pravnom fakultetu
u Kragujevcu u organizaciji Instituta za
pravne i društvene nauke Pravnog
fakulteta Univerziteta u Kragujevcu] /
urednik Miodrag Mićović. - Kragujevac :
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
000010616 07.05. SAVREMENE tendencije u razvoju
pravnih sistema država u regionu :
10616
[zbornik referata sa međunarodnog
nauÄnog skupa održanog od 29-31. marta
2012. godine u Novom Sadu...] /
priredila, edited by Marijana
Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe
Univerziteta Privredna akademija : =
Faculty of Law for Business and Justice
University Business Academy, 2012
BJ
P
BJ
000010617 07.05. ZBORNIK na Pravniot fakultet
BJ
"Justinijan prvi " vo Skopje, vo Äest na 10617
prof. d-r. Gorgi Marjanovik / [urednik
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
190465292
270349063
89965834
LjupÄo Arnaudovski]. - Skopje : Praven
fakultet "Justinijan Prvi", 2011
000010618 07.05. DUKIĆ-Mijatović, Marijana:
Međunarodno privatno pravo / Marijana
Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe, 2012
BJ
10618
P
270006023
000010619 07.05. GOLUBOVIĆ, Srđan: Fiskalna pravila u B J
Evropskoj monetarnoj uniji / Srđan
10619
Golubović. - 1. izd. - Niš : Studentski
kulturni centar, 2012
P
190225932
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010620 08.05. BANOVIĆ, Božidar: Osnovi
BJ
P
189268236
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava / Božidar 10620
Banović, Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
000010621 08.05. BANOVIĆ, Božidar: Osnovi
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava / Božidar
Banović, Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
BJ
10621
P
189268236
000010622 08.05. BANOVIĆ, Božidar: Osnovi
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava / Božidar
Banović, Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
BJ
10622
P
189268236
000010623 08.05. BANOVIĆ, Božidar: Osnovi
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava / Božidar
Banović, Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
BJ
10623
P
189268236
000010624 08.05. BANOVIĆ, Božidar: Osnovi
meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava / Božidar
Banović, Stanko Bejatović. - Kragujevac
: Pravni fakultet, Institut za pravne i
BJ
10624
P
189268236
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
društvene nauke, 2012
000010625 09.10. BLAGOJEVIĆ, Milan: Pravna priroda
BrÄko Distrikta deceniju poslije :
10625
(uporedni prikaz) / Milan Blagojević. Banja Luka : JU Službeni glasnik
Republike Srpske : Univerzitet za
poslovni inženjering i menadžment, 2011.
- (Edicija Pravni eseji)
BJ
P
2141720
000010626 09.10. BLAGOJEVIĆ, Milan: Pravna priroda
BrÄko Distrikta deceniju poslije :
10626
(uporedni prikaz) / Milan Blagojević. Banja Luka : JU Službeni glasnik
Republike Srpske : Univerzitet za
poslovni inženjering i menadžment, 2011.
- (Edicija Pravni eseji)
BJ
P
2141720
000010627 09.10. BLAGOJEVIĆ, Milan: Tehnologija
BJ
ohaerizma / Milan Blagojević. - Doboj : 10627
Å tampa, 2004
P
26698511
000010628 09.10. BLAGOJEVIĆ, Milan: Tehnologija
BJ
ohaerizma / Milan Blagojević. - Doboj : 10628
Å tampa, 2004
P
26698511
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 245
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010629 09.10. JUSTINIJANOVA Digesta. Knj. 9 /
BJ
P
197414924
preveo Samir AliÄić. - BaÄka Palanka : 10629
S. AliÄić, 2013
000010630 08.05. BOGOJEVIĆ-GluÅ¡Äević, Nevenka:
Reception of Roman Law in Medieval Towns 10630
of the Eastern Adriatic / Nevenka
Bogojević-GluÅ¡Äević. - Podgorica :
University of Montenegro, Law Facultu,
2011
BJ
P
18768656
000010631 08.05. BOGOJEVIĆ-GluÅ¡Äević, Nevenka:
Reception of Roman Law in the 19 th and 10631
20 th century : research essays /
Nevenka Bogojević-GluÅ¡Äević. - Podgorica
: University of Montenegro, Law Facultu,
2011
BJ
P
18837520
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010632 08.05. BOGOJEVIĆ-GluÅ¡Äević, Nevenka: La
18946832
ricezione moderna del diritto romano e 10632
le codificazioni dei secoli XIX e XX :
opere scelte / Nevenka
Bogojević-GluÅ¡Äević. - Podgorica :
University of Montenegro, Law Faculty,
2011
000010633 08.05. BOGOJEVIĆ-GluÅ¡Äević, Nevenka:
Ricezione del diritto romano nelle citta 10633
medievali dell'a adriatico orientale.
Libro 2a / Nevenka Bogojević-GluÅ¡Äević.
- Podgorica : Facoltà di Giurisprudenza,
2011
BJ
P
BJ
P
18934288
000010634 08.05. IZVEŠTAJ o suđenjima za ratne
BJ
zloÄine u Srbiji 2011. - Beograd : Fond 10634
za humanitarno pravo, 2012
P
190369804
000010635 09.05. STOJILJKOVIĆ, Zoran: Partijski
sistem Srbije / Zoran Stojiljković. - 2. 10635
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Društvena misao ; knj.18)
K
154483980
BJ
000010636 09.05. ÄURKOVIĆ, MiÅ¡a: PolitiÄka misao
BJ
Džona Stjuarta Mila / MiÅ¡a Äurković. - 10636
Beograd : Službeni glasnik, 2006. - (
Edicija NaÄela politike ; knj. 5)
000010637 09.05. CEKIĆ, Nenad: Država između anarhije B J
143355916
i utopije : etiÄke pretpostavke Nozikove 10637
teorije države / Nenad Cekić. - Beograd
: Službeni glasnik, 2007. - (Edicija
NaÄela politike ; knj. 12)
K
132203532
K
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 246
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010638 09.05. VINCENT, Andrew: Teorije države /
BJ
K
168192780
Endrju Vinsent. - Beograd : Službeni
10638
glasnik, 2009. - (Biblioteka Društvena
misao ; knj. 22)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010639 09.05. ORLOVIĆ, SlaviÅ¡a: PolitiÄki život
Srbije : između partokratije i
10639
demokratije / Slaviša Orlović. - Beograd
: Službeni glasnik, 2008. - (Biblioteka
Društvena misao ; knj. 15)
BJ
K
153851916
000010640 09.05. NEDOVIĆ, Slobodanka: Država
blagostanja : ideje i politika /
10640
Slobodanka Nedović. - 2. izd. - Beograd
: Centar za unapređivanje pravnih
studija : Centar za slobodne izbore i
demokratiju, 2005. - (Izabrani spisi ;
knj. 2)
BJ
P
119695372
000010641 09.05. NEDOVIĆ, Slobodanka: Država
blagostanja : ideje i politika /
10641
Slobodanka Nedović. - 2. izd. - Beograd
: Centar za unapređivanje pravnih
studija : Centar za slobodne izbore i
demokratiju, 2005. - (Izabrani spisi ;
knj. 2)
BJ
P
119695372
000010642 10.05. DAÅ IĆ, David Ä.: MeÄ‘unarodna
ekonomija sa osnovama diplomatije /
10642
David Ä. DaÅ¡ić, DuÅ¡ica Z. Karić. Mladenovac : Javorje, 2009
BJ
P
155075084
000010643 10.05. DAÅ IĆ, David Ä.: MeÄ‘unarodna
ekonomija sa osnovama diplomatije /
10643
David Ä. DaÅ¡ić, DuÅ¡ica Z. Karić. Mladenovac : Javorje, 2009
BJ
P
155075084
000010644 11.05. BOŽOVIĆ, Branislav: Stradanje
BJ
Jevreja u okupiranom Beogradu 1941-1944 10644
/ Branislav Božović. - 2. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Beograd : Muzej žrtava
genocida, 2012
000010645 18.05. MILOŠEVIĆ, Miroslav: Rimsko pravo / B J
Miroslav Milošević. - Beograd : Nomos, 10645
2005. - (Biblioteka Udžbenici)
000010646 18.05. MEÄUNARODNO poslovno pravo / Slavko B J
Carić, Jelena Vilus, DuÅ¡anka ÄurÄ‘ev,
10646
Drago Divljak. - Novi Sad : Univerzitet
Privredna akademija, Pravni fakultet,
2007
COBISS K o o p e r a t i v a n
P
188393228
P
124305932
P
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
220842503
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 247
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010647 18.05. STEFANOVIĆ, Zlatko: Međunarodno
BJ
P
109391628
poslovno pravo / Zlatko Stefanović. - 2. 10647
izmenjeno i dopunjeno izd. - Bor :
OÅ¡telj, 2003
000010648 21.05. IVOŠEVIĆ, Borislav: Transportno
osiguranje / Borislav Ivošević. 10648
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union ; Mladenovac : Å tamparij Javorje,
2009
BJ
P
157914892
000010649 18.05. SLAVNIĆ, Ljiljana: Ustavno pravo / B J
Ljiljana Slavnić. - Novi Sad : Privredna 10649
akademija, 2007
P
225609479
000010650 18.05. BUJUKLIĆ, Žika: Rimsko privatno
pravo / Žika Bujuklić. - Beograd :
10650
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2011. - (
Biblioteka Udžbenici)
BJ
K
187874316
000010651 18.05. EVROPSKI sud za ljudska prava(
Strazbur): Odabrane presude. 4 /
10651
Evropski sud za ljudska prava,
[Strazbur]. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2009
BJ
P
168183052
000010652 18.05. EVROPSKI sud za ljudska prava(
Strazbur): Odabrane presude. 3 /
10652
Evropski sud za ljudska prava,
[Strazbur]. - Beograd : Savet Evrope,
2008
BJ
P
149807116
000010653 18.05. ÄŒAVOÅ KI, Aleksandra: Ideja o
stvaranju kriviÄnog prava EU /
10653
Aleksandra Čavoški, Mario Reljanović. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2011
BJ
000010654 18.05. AKTUELNE promene u pravnom sistemu
država u regionu : [zbornik referata sa 10654
meÄ‘unarodnog nauÄnog skupa održanog od
22-24. septembra 2011. godine u
Somboru...] / priredila Marijana
Dukić-Mijatović / = edited by Marijana
Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe, 2011
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
182905868
P
266198279
000010655 18.05. USTAVNI sud Republike Srbije
BJ
1963-2008. / priredila Bosa Nenadić. - 10655
Beograd : Ustavni sud Republike Srbije :
Službeni glasnik, 2009. - (Biblioteka
Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa ;
knj. 2)
P
155447052
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 248
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010656 18.05. PRLJA, Dragan: KriviÄna dela
BJ
P
187776268
visokotehnološkog kriminala / Dragan
10656
Prlja, Zvonimir Ivanović, Mario
Reljanović. - Beograd : Institut za
uporedno pravo, 2011
000010657 18.05. LJUDSKA prava u Srbiji 2011 : pravo, B J
praksa i međunarodni standardi ljudskih 10657
prava / [urednik Vesna Petrović]. Beograd : Beogradski centar za ljudska
prava, 2012. - (Biblioteka Izveštaji ;
17)
P
000010658 18.05. ZAÅ TITA deteta od zlostavljanja i B J
zanemarivanja : primena Opšteg protokola 10658
/ Veronika Išpanović-Radojković ... [et
al.]. - Beograd : Centar za prava deteta
, 2011
P
000010659 18.05. ĆUK Milankov, Dragana: Zaštita
BJ
romske dece : kroz praćenje i zastupanje 10659
: monitoring and advocacy / Dragana Ćuk
Milankov. - Beograd : Centar za prava
deteta : = Child Rights Center, 2007
000010660 18.05. UČEŠĆE dece u izveštavanju pred
Komitetom za prava deteta / [autori
10660
Vukan Marković ... et al.]. - Beograd :
Centar za prava deteta, 2011
000010661 21.05. LILIĆ, Stevan: Pravna informatika - B J
veština / Stevan Lilić, Dragan Prlja. - 10661
2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd
: Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo
i informisanje, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 34)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
189770764
187409932
P
BJ
144785420
P
P
187472396
172437004
000010662 24.05. ANTIDISKRIMINACIONO pravo : vodiÄ : B J
sa prevodom na romski, albanski i
10662
mađarski jezik / [Saša Gajin ... et al.
- 3. izd. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija, 2008. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 19)
000010663 24.05. GAJIN, Saša: Ljudska prava :
BJ
pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - 10663
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Centar za unapređivanje pravnih
studija : Institut za uporedno pravo,
2011
P
P
146137612
186265868
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010664 24.05. OSNOVI međunarodnog javnog prava / B J
P
120915724
Vojin Dimitrijević ... [et al.]. 10664
Beograd : Beogradski centar za ljudska
prava, 2005. - (Biblioteka Udžbenici ;
1)
000010665 24.05. ŽARKOVIĆ, Grujica: Teror
BJ
imperijalizma u dvadesetom stoljeću / 10665
Grujica Žarković. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija : Dosije
studio, 2009. - (Biblioteka SuoÄavanja ;
28)
P
167976972
000010666 24.05. STRUÄŒNA konferencija "Pravni
aspekti invalidske zaštite"
10666
(2002 ; Beograd): Prava osoba sa
invaliditetom : [zbornik radova sa
struÄne konferencije "Pravni aspekti
invalidske zaštite", Beograd, 24. i 25.
april 2002.] / priredio Jovica Trkulja.
- Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2003. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 10)
P
104689932
000010667 24.05. MEKENZI, Dejvid: Jovan Ristić,
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
121379084
evropski državnik / Dejvid Mekenzi. Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2005. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 11)
10667
000010668 24.05. PRAVO radio-difuznih preduzeća /
Aleksandra Rabrenović ... [et al.]. - 10668
Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2001. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 6)
BJ
000010669 24.05. MACKENZIE, David: Jovan Marinović
evropski gospodin i srpski diplomata : 10669
(1821-1893) / Dejvid Mekenzi. - Beograd
: Centar za unapređivanje pravnih
studija, 2006. - (Biblioteka SuoÄavanja
; 12)
P
BJ
179940359
P
131047692
000010670 24.05. KRIZA i reforma pravosuđa / priredio B J
Jovica Trkulja. - Beograd : Centar za 10670
unapređivanje pravnih studija, 2001. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 7)
P
179951623
000010671 28.05. KUREPA, Milan: Usud otpora / Milan
Kurepa. - Beograd : Centar za
10671
unapređivanje pravnih studija :
Alternativna akademska obrazovna mreža,
2002. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 8)
P
181084167
BJ
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010672 28.05. IZVEÅ TAJ o implementaciji Zakona o B J
P
173045260
spreÄavanju diskriminacije osoba sa
10672
invaliditetom / Violeta KoÄić-MitaÄek
... [et al.]. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija, 2010. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 31)
000010673 28.05. PRAVO i politika Evropske unije iz B J
perspektive domaćih autora : zbornik
10673
radova / Saša Gajin (ur.). - Beograd :
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2009. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 29). (Projekat Pedeset eksperata za EU)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
167982348
000010674 28.05. PETOGODIÅ NJICA usvajanja Zakona o
spreÄavanju diskriminacije osoba sa
10674
invaliditetom : zbornik radova / Saša
Gajin ... [et al.]. - Beograd : Centar
za unapređivanje pravnih studija, 2011.
- (Biblioteka SuoÄavanja ; 39)
BJ
000010675 28.05. IZVEÅ TAJ o primeni Zakona o
BJ
spreÄavanju diskriminacije osoba sa
10675
invaliditetom / Violeta KoÄić-MitaÄek,
Tanja Drobnjak i grupa autora. - Beograd
: Centar za unapređivanje pravnih
studija, 2010. - (Biblioteka SuoÄavanja
; 36)
P
P
187635468
176576524
000010676 28.05. VUKASOVIĆ, Predrag: Organizacije
osoba sa invaliditetom / Predrag
10676
Vukasović, "Veliki-Mali" (PanÄevo). Beograd : Centar za unapreÄ‘ivanje
pravnih studija, 2008. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 22)
BJ
P
149456396
000010677 28.05. VUKASOVIĆ, Predrag: Organizacije
osoba sa invaliditetom. 2 / Predrag
10677
Vukasović, Jelena Kotević. - Beograd :
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2009. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 27)
BJ
P
167241228
000010678 28.05. KOÄŒIĆ-MitaÄek, Violeta:
BJ
Diskriminacija osoba sa invaliditetom / 10678
Violeta KoÄić-MitaÄek. - Beograd :
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2008. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 23)
P
149543180
000010679 24.05. KOÄŒIĆ-MitaÄek, Violeta:
BJ
Diskriminacija osoba sa invaliditetom. 2 10679
/ Violeta KoÄić-MitaÄek. - Beograd :
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2009. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 26)
P
167177740
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 251
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010680 24.05. STUDIJA o društvenom, ekonomskom i B J
P
176605452
pravnom statusu organizacija osoba sa 10680
invaliditetom / Predrag Vukasović i
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
grupa autora. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija, 2010. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 37)
000010681 24.05. STUDIJA o društvenom, ekonomskom i
pravnom statusu organizacija osoba sa 10681
invaliditetom / Predrag Vukasović i
grupa autora. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija, 2010. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 37)
BJ
P
176605452
000010682 24.05. DOSTUPNOST objekata u posedu organa B J
javne vlasti 2007 : izveštaj Koalicije 10682
protiv diskriminacije / [urednik izdanja
Saša Gajin]. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija, 2008. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 21)
P
146067468
000010683 24.05. DOSTUPNOST objekata u posedu organa B J
javne vlasti 2008 : izveštaj Koalicije 10683
protiv diskriminacije / [urednik izdanja
Saša Gajin]. - Beograd : Centar za
unapređivanje pravnih studija, 2009. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 25)
P
157594892
000010684 24.05. DISKRIMINACIJA u Srbiji 2007 :
BJ
izveštaj Koalicije protiv diskriminacije 10684
/ [urednik izdanja Saša Gajin]. Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2008. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 20)
P
146047244
000010685 24.05. DISKRIMINACIJA u Srbiji 2008 :
BJ
izveštaj Koalicije protiv diskriminacije 10685
/ [urednik izdanja Saša Gajin]. Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2009. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 24)
P
156253196
000010686 24.05. DISKRIMINACIJA u Srbiji 2010 :
BJ
izveštaj Koalicije protiv diskriminacije 10686
/ [urednik izdanja Saša Gajin]. Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2011. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 38)
P
183432972
000010687 24.05. DISKRIMINACIJA u Srbiji 2011 :
BJ
izveštaj Koalicije protiv diskriminacije 10687
/ [urednik izdanja Saša Gajin]. Beograd : Centar za unapređivanje
pravnih studija, 2012. - (Biblioteka
SuoÄavanja ; 40)
P
190317580
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010688 24.05. USTAVNOST i vladavina prava /
BJ
P
181338375
priredio Kosta Čavoški. - Beograd :
10688
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2000. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 2)
000010689 24.05. PRAVNA pomoć / Saša Gajin ... [et
al.]. - Beograd : Centar za
10689
unapređivanje pravnih studija, 2007. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 18)
BJ
P
000010690 28.05. MILANOVIĆ, Bratislav: Poslovno pravo B J
/ Bratislav Milanović, Dragan Vujisić. - 10690
Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : B.
Milanović : D. Vujisić, 2012
000010691 06.06. BOGIÅ IĆ, Valtazar: Pravni obiÄaji u
Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji :
10691
(anketa iz 1873.g.) / Valtazar Bogišić.
- Titograd : Crnogorska akademija nauka
i umjetnosti, 1984. - (Istorijski izvori
; knj. 2). - (Posebne zbirke ; knj. 2)
000010695 06.06. USTAVNO ograniÄenje slobode
udruživanja : zbornik radova /
10695
[prireÄ‘ivaÄi Bosa Nenadić, Ljubica
Pavlović]. - Beograd : Ustavni sud
Republike Srbije : Evropska komisija za
demokratiju putem prava, Venecijanska
P
179551756
P
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
190730764
37501703
P
000010693 06.06. ZBIRKA odabranih odluka Ustavnog
BJ
suda Å panije / [urednik Isidro GarcÃa 10693
Mingo. - Beograd : Ustavni sud Republike
Srbije : International Management Group
IMG, 2010
000010694 06.06. MALETIĆ, Dragana: Štrajk glađu :
pravni, etiÄki i sociomedicinski aspekti 10694
/ Dragana Maletić. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2012. - (Edicija Monografije ;
knj. 16)
P
BJ
000010692 06.06. USTAVNO sudstvo u teoriji i praksi : B J
zbornik referata. - Beograd : Fondacija 10692
Konrad Adenauer, Program Pravna država JugoistoÄna Evropa, 2010
141755404
178491916
P
P
189671180
175978764
komisija, 2010. - (Biblioteka Zbornici ;
2)
000010696 11.06. ŠKULIĆ, Milan: Maloletnici kao
BJ
uÄinioci i kao žrtve kriviÄnih dela / 10696
Milan Škulić. - Beograd : Dosije, 2003
P
103815948
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010697 11.06. SRBIJA (do 1918): Ustavi Kneževine i B J
P
4510466
Kraljevine Srbije : 1835-1903 / urednik 10697
Miodrag JoviÄić. - Beograd : Srpska
akademija nauka i umetnosti : NauÄna
knjiga, 1988. - (Izvori srpskog prava ;
8)
000010698 11.06. ZEKAVICA, Radomir: Totalitarizam / B J
Radomir Zekavica. - Beograd : Književne 10698
novine : Totall Com., 2002
P
100188940
000010699 11.06. ARENDT, Hannah: Izvori totalitarizma B J
/ Hana Arent. - [1. izd.]. - Beograd : 10699
FeministiÄka izdavaÄka kuća 94., 1998
P
173708039
000010700 11.06. POPOVIĆ, Mihailo V.: Totalitarni
BJ
sistemi : zašto se raspao socijalizam? / 10700
Mihailo V. Popović. - Beograd : Plato,
1997. - (Biblioteka "Koinonia" ; 4)
P
000010701 11.06. POPOVIĆ, Milijan: Pravna i
BJ
totalitarna država / Milijan Popović. - 10701
Novi Sad : SCI, 1998. - (Mala nauÄna
biblioteka ; knj. 2)
P
000010702 11.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Država : pravna i
19639567
totalitarna / Braco KovaÄević. - [1.
10702
izd.]. - Banja Luka : Centar za
publikacije, 1999
BJ
000010703 08.06. MEÄUNARODNO pravo i životna sredina B J
180702220
/ [Aleksandra Čavoški ... [et al.]. - 10703
Beograd : Misija OEBS u Srbiji, 2010
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
140320007
130644487
P
P
000010704 08.06. MEÄUNARODNO pravo i životna sredina B J
180702220
/ [Aleksandra Čavoški ... [et al.]. - 10704
Beograd : Misija OEBS u Srbiji, 2010
P
000010705 08.06. MEÄUNARODNO pravo i životna sredina B J
180702220
/ [Aleksandra Čavoški ... [et al.]. - 10705
Beograd : Misija OEBS u Srbiji, 2010
P
000010706 08.06. KORUPCIJA : problemi i
BJ
prevazilaženje problema / Jovan Ćirić 10706
... [et al.]. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
P
177683980
000010707 08.06. KORUPCIJA : problemi i
BJ
prevazilaženje problema / Jovan Ćirić 10707
... [et al.]. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
P
177683980
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010708 08.06. KORUPCIJA : problemi i
BJ
P
177683980
prevazilaženje problema / Jovan Ćirić 10708
... [et al.]. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
000010709 08.06. RATNI zloÄini i drugi osnovni
BJ
instituti meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava : 10709
naziv projekta - Problemi kriviÄnog
prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza,
gonjenju i suÄ‘enju za ratne zloÄine /
Milan Škulić ... [et al.]. - Beograd :
Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2011
P
184853772
000010710 08.06. RATNI zloÄini i drugi osnovni
BJ
instituti meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava : 10710
naziv projekta - Problemi kriviÄnog
prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza,
gonjenju i suÄ‘enju za ratne zloÄine /
P
184853772
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Milan Škulić ... [et al.]. - Beograd :
Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2011
000010711 08.06. RATNI zloÄini i drugi osnovni
BJ
instituti meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava : 10711
naziv projekta - Problemi kriviÄnog
prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza,
gonjenju i suÄ‘enju za ratne zloÄine /
Milan Škulić ... [et al.]. - Beograd :
Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2011
P
184853772
000010712 08.06. SUZBIJANJE visokotehnološkog
kriminala / Lidija Komlen Nikolić ... 10712
[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
BJ
P
172571660
000010713 08.06. SUZBIJANJE visokotehnološkog
kriminala / Lidija Komlen Nikolić ... 10713
[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
BJ
P
172571660
000010714 08.06. SUZBIJANJE visokotehnološkog
kriminala / Lidija Komlen Nikolić ... 10714
[et al.]. - Beograd : Udruženje javnih
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2010
BJ
P
172571660
000010715 08.06. PRIRUČNIK za zaštitu životne sredine B J
183228172
/ Marina Matić ... [et al.]. - Beograd : 10715
Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2011
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 255
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010716 08.06. PRIRUČNIK za zaštitu životne sredine B J
P
183228172
/ Marina Matić ... [et al.]. - Beograd : 10716
Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2011
000010717 08.06.
183228172
PRIRUČNIK za zaštitu životne sredine B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
/ Marina Matić ... [et al.]. - Beograd : 10717
Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2011
000010718 08.06. RELJANOVIĆ, Mario: PriruÄnik za
primenu antidiskriminacionog
10718
zakonodavstva / Mario Reljanović, Marina
Matić, Goran Ilić. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
181022476
000010719 08.06. RELJANOVIĆ, Mario: PriruÄnik za
primenu antidiskriminacionog
10719
zakonodavstva / Mario Reljanović, Marina
Matić, Goran Ilić. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
181022476
000010720 08.06. RELJANOVIĆ, Mario: PriruÄnik za
primenu antidiskriminacionog
10720
zakonodavstva / Mario Reljanović, Marina
Matić, Goran Ilić. - Beograd : Udruženje
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2010
BJ
P
181022476
000010721 08.06. PRIMENA naÄela oportuniteta u praksi B J
: izazovi i preporuke / Jasmina Kiurski 10721
... [et al.]. - Beograd : Udruženje
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2012
P
190157580
000010722 08.06. PRIMENA naÄela oportuniteta u praksi B J
: izazovi i preporuke / Jasmina Kiurski 10722
... [et al.]. - Beograd : Udruženje
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2012
P
190157580
000010723 08.06. PRIMENA naÄela oportuniteta u praksi B J
: izazovi i preporuke / Jasmina Kiurski 10723
... [et al.]. - Beograd : Udruženje
tužilaca i zamenika javnih tužilaca
Srbije, 2012
P
190157580
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 256
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010724 08.06. ŠKULIĆ, Milan: Reforma u stilu
BJ
P
190954508
"Jedan korak napred - dva koraka nazad" 10724
: novi Zakonik o kriviÄnom postupku
Srbije / Milan Škulić, Goran Ilić. Beograd : Udruženje tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije : Pravni fakultet
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2012
000010725 08.06. ŠKULIĆ, Milan: Reforma u stilu
BJ
"Jedan korak napred - dva koraka nazad" 10725
: novi Zakonik o kriviÄnom postupku
Srbije / Milan Škulić, Goran Ilić. Beograd : Udruženje tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije : Pravni fakultet
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2012
P
190954508
000010726 08.06. ŠKULIĆ, Milan: Reforma u stilu
BJ
"Jedan korak napred - dva koraka nazad" 10726
: novi Zakonik o kriviÄnom postupku
Srbije / Milan Škulić, Goran Ilić. Beograd : Udruženje tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije : Pravni fakultet
: Srpsko udruženje za kriviÄnopravnu
teoriju i praksu, 2012
P
190954508
000010727 08.06. TUŽILAČKI i pravosudni saveti :
primeri i rešenja iz prakse, sastav,
10727
izbor, mandat i nadležnosti saveta /
Ljubiša Dragašević ... [i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167550220
000010728 08.06. TUŽILAČKI i pravosudni saveti :
primeri i rešenja iz prakse, sastav,
10728
izbor, mandat i nadležnosti saveta /
Ljubiša Dragašević ... [i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167550220
000010729 08.06. TUŽILAČKI i pravosudni saveti :
primeri i rešenja iz prakse, sastav,
10729
izbor, mandat i nadležnosti saveta /
Ljubiša Dragašević ... [i dr.]. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2009
BJ
P
167550220
000010730 08.06. JOVANOVIĆ, Slađana: Zaštita žrtava
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
186192652
trgovine ljudima u kriviÄnom i
10730
prekršajnom postupku / Slađana
Jovanović, Aleksandra Galonja. - Beograd
: Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Republike Srbije, 2011
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 257
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010731 08.06. JOVANOVIĆ, Slađana: Zaštita žrtava B J
P
186192652
trgovine ljudima u kriviÄnom i
10731
prekršajnom postupku / Slađana
Jovanović, Aleksandra Galonja. - Beograd
: Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Republike Srbije, 2011
000010732 08.06. JOVANOVIĆ, Slađana: Zaštita žrtava
186192652
trgovine ljudima u kriviÄnom i
10732
prekršajnom postupku / Slađana
Jovanović, Aleksandra Galonja. - Beograd
: Udruženje tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Republike Srbije, 2011
BJ
P
000010733 08.06. MATIĆ, Marina: Pravosudni sistem EU B J
/ Marina Matić, Zvonko Marinković. 10733
Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2011
P
184128524
000010734 08.06. MATIĆ, Marina: Pravosudni sistem EU B J
/ Marina Matić, Zvonko Marinković. 10734
Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2011
P
184128524
000010735 08.06. MATIĆ, Marina: Pravosudni sistem EU B J
/ Marina Matić, Zvonko Marinković. 10735
Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2011
P
184128524
000010736 08.06. ÄŒAVOÅ KI, Aleksandra: Ideja o
stvaranju kriviÄnog prava EU /
10736
Aleksandra Čavoški, Mario Reljanović. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2011
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
182905868
000010737 08.06. ÄŒAVOÅ KI, Aleksandra: Ideja o
stvaranju kriviÄnog prava EU /
10737
Aleksandra Čavoški, Mario Reljanović. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2011
BJ
P
182905868
000010738 08.06. ÄŒAVOÅ KI, Aleksandra: Ideja o
stvaranju kriviÄnog prava EU /
10738
Aleksandra Čavoški, Mario Reljanović. Beograd : Udruženje javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije, 2011
BJ
P
182905868
000010739 08.06. USAGLAŠENOST domaćih propisa sa
183227148
institutima Evropske unije u oblasti
10739
meÄ‘unarodne pravne pomoći u kriviÄnim
stvarima i preporuke za harmonizaciju /
Radovan Lazić ... [i dr.]. - Beograd :
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2011
BJ
P
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 258
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010740 08.06. USAGLAŠENOST domaćih propisa sa
BJ
P
183227148
institutima Evropske unije u oblasti
10740
meÄ‘unarodne pravne pomoći u kriviÄnim
stvarima i preporuke za harmonizaciju /
Radovan Lazić ... [i dr.]. - Beograd :
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2011
000010741 08.06. USAGLAŠENOST domaćih propisa sa
183227148
institutima Evropske unije u oblasti
10741
meÄ‘unarodne pravne pomoći u kriviÄnim
stvarima i preporuke za harmonizaciju /
Radovan Lazić ... [i dr.]. - Beograd :
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2011
000010742 14.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Socijalna
patologija / Braco KovaÄević, Ranka
10742
Perić. - Banja Luka : Narodna i
univerzitetska biblioteka Republike
Srpske, 2009. - (Biblioteka Posebna
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
1056792
izdanja)
000010743 14.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Sociologija
BJ
naselja / Braco KovaÄević, Lazo Ristić, 10743
Marija Knežević. - Banja Luka : Narodna
i univerzitetska biblioteka Republike
Srpske, 2009. - (Biblioteka Posebna
izdanja)
P
909592
000010744 14.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Sociologija sporta B J
/ Braco KovaÄević. - [1. izd.]. - Banja 10744
Luka : Centar za struÄno obrazovanje i
usavršavanje trenera - Centar za sport,
2000
P
176539399
000010745 14.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Sociologija sporta B J
/ Braco KovaÄević. - [1. izd.]. - Banja 10745
Luka : Centar za struÄno obrazovanje i
usavršavanje trenera - Centar za sport,
2000
P
176539399
000010746 14.06. KOVAČEVIĆ, Irina: Moderni pogled na
svijet i ekološka kriza / Irina
10746
KovaÄević. - Banja Luka : Evropski
defendologija centar za nauÄna,
politiÄka, ekonomska, socijalna,
bezbjedonosna, sociološka i kriminološka
istraživanja, 2012
P
2614040
BJ
000010747 14.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Fašizam / Braco
KovaÄević. - Banja Luka : Narodna i
10747
univerzitetska biblioteka "Petar KoÄić",
1994
BJ
P
83946759
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 259
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010748 14.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Nove religije /
BJ
P
2613784
Braco KovaÄević. - Banja Luka : Evropski 10748
defendologija centar za nauÄna,
politiÄka, ekonomska, socijalna,
bezbjedonosna, sociološka i kriminološka
istraživanja, 2012
000010749 14.06. KOVAČEVIĆ, Braco: Nove religije /
BJ
Braco KovaÄević. - Banja Luka : Evropski 10749
defendologija centar za nauÄna,
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
2613784
politiÄka, ekonomska, socijalna,
bezbjedonosna, sociološka i kriminološka
istraživanja, 2012
000010750 14.06. KULIĆ, Živko: SlužbeniÄko pravo /
Živko Kulić. - Beograd : Megatrend
10750
univerzitet, 2009
BJ
K
000010751 15.06. MEDIJSKO pravo u Bosni i Hercegovini B J
/ uredili Mehmed Halilović i Amer
10751
Džihana. - Sarajevo : Internews, 2012
P
000010752 15.06. SISTEM socijalne zaštite BiH i
BJ
regija / uredio Edin Å arÄević. 10752
Sarajevo : Fondacija Centar za javno
pravo, 2012
169237260
19569670
P
19567878
000010753 27.06. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
10753
Radovan D. Vukadinović. - 3. izmenjeno
izd. (i. e. 1. izd. u izdanju autora). Kragujevac : R. D. Vukadinović, 2010
BJ
K
175006732
000010754 27.06. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
10754
Radovan D. Vukadinović. - 3. izmenjeno
izd. (i. e. 1. izd. u izdanju autora). Kragujevac : R. D. Vukadinović, 2010
BJ
K
175006732
000010755 28.06. BEZBEDNOSNI rizici u
BJ
obrazovno-vaspitnim ustanovama /
10755
urednici Branislava Popović-Ćitić,
SlaÄ‘ana Äurić, Želimir KeÅ¡etović. Beograd : Fakultet bezbednosti, 2012
000010756 28.06. TERORIZAM kao globalna pretnja /
[urednici Željko Bjelajac, Mina
10756
Zirojević Fatić]. - Novi Sad : Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe ;
Beograd : Centar za bezbednosne studije,
2012
P
BJ
190680844
P
191707404
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--000010757 05.07. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
10757
Radovan D. Vukadinović. - 5. izmenjeno i
dopunjeno izd. (i. e. 1. izd. u izdanju
Udruženja za evropsko pravo). Kragujevac : Udruženje za evropsko pravo
, 2012
BJ
P
189831692
000010758 05.07. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
10758
Radovan D. Vukadinović. - 5. izmenjeno i
dopunjeno izd. (i. e. 1. izd. u izdanju
Udruženja za evropsko pravo). Kragujevac : Udruženje za evropsko pravo
, 2012
BJ
P
189831692
000010759 05.07. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
10759
Radovan D. Vukadinović. - 5. izmenjeno i
dopunjeno izd. (i. e. 1. izd. u izdanju
Udruženja za evropsko pravo). Kragujevac : Udruženje za evropsko pravo
, 2012
BJ
P
189831692
000010760 09.07. PEROVIĆ, Jelena S.: Standardne
BJ
klauzule u međunarodnim privrednim
10760
ugovorima / Jelena S. Perović. - Beograd
: Centar za izdavaÄku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2012
P
190955788
000010761 11.07. POUKE prošlosti i budućnosti
opstanka srpskog naroda : tematski
10761
zbornik / glavni i odgovorni urednik
Dragan Bataveljić. - Beograd : Udruženje
"Opstanak" za borbu protiv bele kuge i
za obnavljanje stanovništva, 2012
BJ
P
192179724
000010762 11.07. POUKE prošlosti i budućnosti
opstanka srpskog naroda : tematski
10762
zbornik / glavni i odgovorni urednik
Dragan Bataveljić. - Beograd : Udruženje
"Opstanak" za borbu protiv bele kuge i
za obnavljanje stanovništva, 2012
BJ
P
192179724
000010763 11.07. TACITUS, Cornelius: Anali /
BJ
Kornelije Tacit. - 1. izd. - Beograd : 10763
Tema, 2006
000010764 13.07. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Uvod u
institucije i pravo Evropske unije /
10764
Radovan D. Vukadinović. - 5. izmenjeno i
dopunjeno izd. (i. e. 1. izd. u izdanju
Udruženja za evropsko pravo). file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
BJ
136324876
P
189831692
Kragujevac : Udruženje za evropsko pravo
, 2012
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 261
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010765 17.08. RODNA ravnopravnost i rodno
BJ
P
190381836
zasnovano nasilje : priruÄnik / [urednik 10765
Goran B. Milošević]. - Zemun :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2012
000010766 17.08. RODNA ravnopravnost i rodno
BJ
zasnovano nasilje : priruÄnik / [urednik 10766
Goran B. Milošević]. - Zemun :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2012
P
190381836
000010767 17.08. RODNA ravnopravnost i rodno
BJ
zasnovano nasilje : priruÄnik / [urednik 10767
Goran B. Milošević]. - Zemun :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2012
P
190381836
000010768 12.09. BLAŽIĆ, ÄorÄ‘ije: Sistem lokalne
samouprave : (teorijsko,
10768
međunarodno-pravno, komparativno i
pozitivno pravo) / ÄorÄ‘ije Blažić. Podgorica : Fakultet za državne i
evropske studije, 2011
BJ
P
18224400
000010769 12.09. BLAŽIĆ, ÄorÄ‘ije: Upravno - sudski
BJ
postupci Crne Gore / ÄorÄ‘ije Blažić. - 10769
Podgorica : Fakultet za državne i
evropske studije, 2010
P
17808912
000010770 18.09. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Kriminologija /
ÄorÄ‘e Ignjatović. - 10. izmenjeno i
10770
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 30)
BJ
K
174508300
000010771 18.09. IGNJATOVIĆ, ÄorÄ‘e: Kriminologija /
ÄorÄ‘e Ignjatović. - 10. izmenjeno i
10771
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Biblioteka
BJ
K
174508300
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Udžbenici ; 30)
000010772 18.09. SAVETOVANJE Pravne i
infrastrukturne osnove za
10772
razvoj ekonomije zasnovane na
zn anju (2012 ; Kragujevac): Pravne i
infrastrukturne osnove za razvoj
ekonomije zasnovane na znanju : [zbornik
radova sa Savetovanja održanog 13. i 14.
septembra 2012. godine na Pravnom
fakultetu u Kragujevcu] / [organizator]
Pravni fakultet u Kragujevcu. Kragujevac : Pravni fakultet, 2012
BJ
P
193258508
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 262
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010773 18.09. SAVETOVANJE Pravne i
BJ
P
193258508
infrastrukturne osnove za
10773
razvoj ekonomije zasnovane na
zn anju (2012 ; Kragujevac): Pravne i
infrastrukturne osnove za razvoj
ekonomije zasnovane na znanju : [zbornik
radova sa Savetovanja održanog 13. i 14.
septembra 2012. godine na Pravnom
fakultetu u Kragujevcu] / [organizator]
Pravni fakultet u Kragujevcu. Kragujevac : Pravni fakultet, 2012
000010774 18.09. SAVETOVANJE Pravne i
infrastrukturne osnove za
10774
razvoj ekonomije zasnovane na
zn anju (2012 ; Kragujevac): Pravne i
infrastrukturne osnove za razvoj
ekonomije zasnovane na znanju : [zbornik
radova sa Savetovanja održanog 13. i 14.
septembra 2012. godine na Pravnom
fakultetu u Kragujevcu] / [organizator]
Pravni fakultet u Kragujevcu. Kragujevac : Pravni fakultet, 2012
000010775 19.09. GOLEMAN, Daniel: Emocionalna
inteligencija u liderstvu : nauÄite da 10775
emocionalno inteligentno rukovodite /
Danijel Goleman, RiÄard Bojacis, En Maki.
- Novi Sad : Asee, 2008
000010776 19.09. JEVTIĆ, Miloš V.: Liderstvo u
BJ
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
193258508
K
K
231674631
143929612
promenama / Miloš V. Jevtić. - Beograd : 10776
Zadužbina Andrejević, 2007. - (
Biblioteka Academia ; 180)
000010777 19.09. MILIĆ, Tanja: Liderska strategija
BJ
novog doba / Tanja Milić. - Beograd : 10777
Zadužbina Andrejević, 2008. - (
Biblioteka Academia ; 201)
K
146156812
000010778 19.09. DRAÅ KOVIĆ, Slavka L.: KljuÄ uspeha : B J
put ka liÄnom napredovanju i uspehu / 19778
Slavka L. Drašković. - Beograd :
Zadužbina Andrejević, 2011. - (
Biblioteka Posebna izdanja ; 290)
000010779 19.09. NORTHOUSE, Peter G.: Liderstvo :
teorija i praksa / Peter G. Northouse. - 10779
4. izd. - Beograd : Data status, 2008
K
BJ
000010780 19.09. BUCKINGHAM, Marcus: Zaboravite
pravila : šta to najbolji menadžeri
10780
sveta rade drugaÄije od vas / Markus
Bakingem, Kurt Kofman. - Beograd :
Algoritam, 2005
K
BJ
187527692
149622796
K
126104588
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010781 19.09. BORYSENKO, Joan: Vaš duhovni kompas B J
K
168329228
: šta je duhovno vođstvo? / Džoan
10781
Borisenko i Gordon Dvirin. - Beograd :
Leo commerce, 2009. - (Biblioteka
Buđenje)
000010782 19.09. MAXWELL, John C.: Zlatna pravila
BJ
voÄ‘stva : lekcije koje sam nauÄio tokom 10782
života / Džon K. Maksvel. - Beograd :
Soteria, 2010
K
180371212
000010783 19.09. NADER, Jonar C.: Kako izgubiti
BJ
prijatelje i razbesneti Å¡efa : preuzmite 10783
kontrolu nad svojom karijerom / Džonar
S. Nejder. - Beograd : Dobar naslov,
2007. - (Biblioteka Paralele ; knj. 2)
K
144120332
000010784 19.09. NADER, Jonar C.: Kako izgubiti
BJ
prijatelje i razbesneti ljude / [Džonar 10784
K
136399372
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Nejder. - 4. izd. - Beograd : Dobar
naslov, 2006. - (Biblioteka Paralele ;
knj. 1)
000010785 19.09. LENCIONI, Patrick: Pet nedostataka u B J
radu tima : priÄa o liderstvu / Patrik 10785
Lensioni. - Novi Sad : Asee, 2008
000010786 19.09. CARNEGIE, Dale: Psihologija uspeha
za 21. vek. Postanite efikasan lider / 10786
Dejl Karnegi. - 1. izd. - Beograd :
Admiral Books, 2011
K
BJ
000010787 19.09. RISTOVSKI, Dragiša: Lider je u vama
/ D. R. Gilbert. - Beograd : Okean, 2009 10787
000010788 19.09. MAXWELL, John C.: Kako da postanete
istinski vođa / Džon K. Maksvel. 10788
Beograd : Algoritam, 2005
K
BJ
BJ
BJ
182644748
K
K
000010789 19.09. MANAS, Jerry: Napoleon o projektnom B J
menadžmentu : neprolazne lekcije o
10789
planiranju, izvršenju i liderstvu /
Džeri Manas. - Beograd : Leo Commerce,
2007. - (Biblioteka Menadžer)
000010790 19.09. BAIRD, Lloyd: Kako da postanete
lider : ekspertska rešenja za
10790
svakodnevne izazove / [Lloyd Baird,
mentor. - Beograd : Data status, 2008. (Edicija "Džepni mentor" ; knj. 6)
234363143
K
K
155452684
125009420
137151756
152263692
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010791 20.09. KNEŽEVIĆ, Gašo: Arbitraža i ADR /
BJ
P
179828492
Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 3. izd. 10791
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Edicija
Monografije)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010792 21.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo /
Miodrag Mićović. - 2. izmenjeno i
10792
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
193191692
000010793 21.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo /
Miodrag Mićović. - 2. izmenjeno i
10793
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
193191692
000010794 21.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo /
Miodrag Mićović. - 2. izmenjeno i
10794
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
193191692
000010795 21.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo /
Miodrag Mićović. - 2. izmenjeno i
10795
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
193191692
000010796 21.09. MIĆOVIĆ, Miodrag: Privredno pravo /
Miodrag Mićović. - 2. izmenjeno i
10796
dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
193191692
000010797 26.09. RADULOVIĆ, Zoran: Radni odnos
sportista : osnovne napomene o pojmu
10797
sporta, specifiÄnost radnog angažovanja
sportista, o bitnim elementima radnog
odnosa sportista, prestanak radnog
odnosa, mirno rešavanje radnog spora u
sportu / Zoran Radulović. - Beograd :
Dosije, 2012
BJ
P
192541452
000010798 26.09. RADULOVIĆ, Zoran: Radni odnos
sportista : osnovne napomene o pojmu
10798
sporta, specifiÄnost radnog angažovanja
sportista, o bitnim elementima radnog
odnosa sportista, prestanak radnog
odnosa, mirno rešavanje radnog spora u
sportu / Zoran Radulović. - Beograd :
Dosije, 2012
BJ
P
192541452
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 265
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
--Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010799 26.09. RADULOVIĆ, Zoran: Radni odnos
BJ
P
192541452
sportista : osnovne napomene o pojmu
10799
sporta, specifiÄnost radnog angažovanja
sportista, o bitnim elementima radnog
odnosa sportista, prestanak radnog
odnosa, mirno rešavanje radnog spora u
sportu / Zoran Radulović. - Beograd :
Dosije, 2012
000010800 26.09. RADULOVIĆ, Zoran: Radni odnos
sportista : osnovne napomene o pojmu
10800
sporta, specifiÄnost radnog angažovanja
sportista, o bitnim elementima radnog
odnosa sportista, prestanak radnog
odnosa, mirno rešavanje radnog spora u
sportu / Zoran Radulović. - Beograd :
Dosije, 2012
BJ
P
000010801 26.09. TAGUIEFF, Pierre-André: Kako odoleti B J
stalnoj pokretljivosti? : snažna
10801
demokratija protiv tehno-trgovaÄke
mondijalizacije / Pjer-Andre Tagijef. Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010. (Biblioteka Elementi ; 98)
000010802 26.09. DRAKIĆ, DragiÅ¡a: O kriviÄnoj
odgovornosti maloletnika / Dragiša
10802
Drakić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad :
IzdavaÄka knjižarnica Zorana Stojanovića
, 2010. - (Biblioteka Elementi ; 89)
192541452
P
256696071
BJ
P
250235655
000010803 26.09. KOJÈVE, Alexandre: Nacrt za jednu
BJ
fenomenologiju prava / Aleksandar Kožev. 10803
- Sremski Karlovci ; Novi Sad :
IzdavaÄka knjižarnica Zorana Stojanovića
, 2012. - (Biblioteka Levijatan)
P
271278343
000010804 28.09. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravno pravo.
Knj. 1, Uvodna i organizaciona pitanja / 10804
Nevenka BaÄanin. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
P
187499020
000010805 28.09. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravno pravo.
Knj. 1, Uvodna i organizaciona pitanja / 10805
Nevenka BaÄanin. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Institut za pravne i društvene
nauke, 2011
BJ
P
187499020
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010806 08.10. ŠOŠKIĆ, Dejan B.: Finansijska
BJ
tržišta i institucije / Dejan B. Šoškić, 10806
Boško R. Živković. - 4. izd. - Beograd :
Centar za izdavaÄku delatnost Ekonomskog
fakulteta, 2011
K
181040140
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 266
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010807 08.10. ŠOŠKIĆ, Dejan B.: Finansijska
BJ
K
181040140
tržišta i institucije / Dejan B. Šoškić, 10807
Boško R. Živković. - 4. izd. - Beograd :
Centar za izdavaÄku delatnost Ekonomskog
fakulteta, 2011
000010808 08.10. BARIĆ, Sanja: Zakonodavna delegacija B J
i parlamentarizam u suvremenim europskim 10808
državama / Sanja Barić. - Rijeka :
Pravni fakultet SveuÄiliÅ¡ta u Rijeci :
Organizator, 2009. - (Pravo ; 61)
000010809 08.10. KELSEN, Hans: Problem
parlamentarizma / Hans Kelzen. - [2.
izd.]. - Beograd : Dosije, 2010. - (
Biblioteka Parerga ; 21)
BJ
10809
P
P
3959339
174799628
000010810 11.10. SRETENJSKE besede 2012 / [priredili B J
Milan Palević, Dejan Matić]. 10810
Kragujevac : Regionalno društvo pravnika
"Å umadija" : Pravni fakultet
Univerziteta, 2012
P
193881868
000010811 11.10. SRETENJSKE besede 2012 / [priredili B J
Milan Palević, Dejan Matić]. 10811
Kragujevac : Regionalno društvo pravnika
"Å umadija" : Pravni fakultet
Univerziteta, 2012
P
193881868
000010812 12.10. UVOD u etiku / priredio Piter Singer. B J
- Sremski Karlovci ; Novi Sad :
10812
IzdavaÄka knjižarnica Zorana Stojanovića
, 2004. - (Biblioteka Levijatan)
000010813 12.10. PRAVNA misao u srcu Å umadije /
BJ
urednik Božin Vlašković. - Kragujevac : 10813
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
196523783
P
193770764
000010814 16.10. PRAVNA misao u srcu Å umadije /
BJ
urednik Božin Vlašković. - Kragujevac : 10814
Pravni fakultet Univerziteta, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
000010815 18.10. ROSE, Peter S.: Finansijske
institucije i tržišta / Peter S. Rose,
Milton H. Marquis. - 11. izd.
[izvornika]. - Beograd : Udruženje
banaka Srbije, 2012
BJ
10815
P
193770764
P
193243916
000010816 19.10. MEÄUNARODNO kriviÄno pravo : zbornik B J
radova / priredio ÄorÄ‘e N. LopiÄić. - 1. 10816
izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2006.
- (Edicija Udžbenici i priruÄnici ; knj.
7)
P
133129740
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010817 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Liturgija i
BJ
P
18568208
podvižniÅ¡tvo : studije, eseji, Älanci, 10817
prikazi i besjede / mitropolit
Amfilohije (Radović). - Cetinje :
Svetigora, 2011. - (Biblioteka Sveti
Petar Cetinjski). - (Izabrana djela
arhiepiskopa cetinjskog i mitropolita
crnogorsko-primorskog Amfilohija ; knj.
8)
000010818 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Liturgija i
BJ
podvižniÅ¡tvo : studije, eseji, Älanci, 10818
prikazi i besjede / mitropolit
Amfilohije (Radović). - Cetinje :
Svetigora, 2011. - (Biblioteka Sveti
Petar Cetinjski). - (Izabrana djela
arhiepiskopa cetinjskog i mitropolita
crnogorsko-primorskog Amfilohija ; knj.
8)
000010819 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Razgovori o
BJ
duhovnom životu, crkvi i društvu. Knj. 1 10819
/ mitropolit Amfilohije (Radović). Cetinje : Svetigora, 2011. - (Biblioteka
Sveti Petar Cetinjski). - (Izabrana
djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija ; knj. 26)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
18568208
P
18566928
000010820 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Razgovori o
BJ
duhovnom životu, crkvi i društvu. Knj. 2 10820
/ mitropolit Amfilohije (Radović). Cetinje : Svetigora, 2012. - (Biblioteka
Sveti Petar Cetinjski). - (Izabrana
djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija ; knj. 26)
000010821 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Ljetopis novog
Kosovskog raspeća : dnevniÄki i drugi 10821
zapisi. Knj. 1, Mart-avgust 1999 /
mitropolit Amfilohije (Radović). Cetinje : Svetigora, 2011. - (Izabrana
djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 22). - (
Biblioteka Sveti Petar Cetinjski)
BJ
P
P
512809392
267855367
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 268
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010822 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Ljetopis novog B J
P
512809648
Kosovskog raspeća : dnevniÄki i drugi 10822
zapisi. Knj. 2, Septembar-decembar 1999
/ mitropolit Amfilohije (Radović). Cetinje : Svetigora, 2012. - (Izabrana
djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 22). - (
Biblioteka Sveti Petar Cetinjski)
000010823 21.11. RADOVIĆ, Amfilohije: Tajna Svete
Trojice po svetom Grigoriju Palami :
10823
doktorska disertacija podnijeta
Teološkom fakultetu Atinskog
univerziteta / Mitropolit Amfilohije
(Radović). - Cetinje : Svetigora, 2012
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
20063248
000010824 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Nema ljepše
vjere od hrišćanske : pravoslavna
10824
vjeronauka / mitropolit Amfilohije
Radović. - Izmijenjeno i dopunjeno izd.
- Cetinje : Svetigora, 2009. - (
Biblioteka Sveti Petar Cetinjski). - (
Izabrana djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 3)
000010825 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Tajna Hrista i
tajna svijeta : eklisiološke studije, 10825
eseji, predavanja i besjede / mitropolit
Amfilohije (Radović). - Cetinje :
Svetigora, 2011. - (Biblioteka Sveti
Petar Cetinjski). - (Izabrana djela
arhiepiskopa cetinjskog i mitropolita
crnogorsko-primorskog Amfilohija ; knj.
6)
000010826 20.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Božićni
zagrljaj Boga i Äovjeka : prazniÄne
10826
poruke, besjede i razgovori / Mitropolit
Amfilohije (Radović). - Cetinje :
Svetigora, 2010. - (Biblioteka Sveti
Petar Cetinjski)
000010827 31.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Bogoslovska
slova : studije i eseji,predavanja i
10827
zapisi / mitropolit Amfilohije (Radović).
- Cetinje : Svetigora, 2012. - (
Biblioteka Sveti Petar Cetinjski). - (
Izabrana djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 8)
BJ
BJ
BJ
BJ
P
P
14505744
18567440
P
15154448
512812720
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010828 24.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Sveti Sava i
BJ
P
14785040
svetosavski zavjet : studije, eseji,
10828
besjede / mitropolit Amfilohije
(Radović). - Cetinje : Svetigora, 2009.
- (Biblioteka Sveti Petar Cetinjski). (Izabrana djela arhiepiskopa cetinjskog
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
i mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 19)
000010829 24.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Časni krst
Hristov i kosovski zavjet : predavanja, 10829
eseji i besjede o kosovskom zavjetu /
mitropolit Amfilohije (Radović). Cetinje : Svetigora, 2010. - (Biblioteka
Sveti Petar Cetinjski). - (Izabrana
djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 20)
BJ
P
15843856
000010830 24.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Vaskrs - dar
BJ
života vjeÄnoga : prazniÄne poruke,
10830
besjede i razgovori / mitropolit
Amfilohije (Radović). - Cetinje :
Svetigora, 2010. - (Biblioteka Sveti
Petar Cetinjski). - (Izabrana djela
arhiepiskopa cetinjskog i mitropolita
crnogorsko-primorskog Amfilohija
(Radovića) ; knj. 11)
P
15799568
000010831 24.10. RADOVIĆ, Amfilohije: U jagnjetu je
spas : izabrane pjesme, zapisi i
10831
putopisi / mitropolit Amfilohije
(Radović). - Cetinje : Svetigora, 2009.
- (Biblioteka Sveti Petar Cetinjski). (Izabrana djela arhiepiskopa cetinjskog
i mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija ; knj. 29)
P
14503440
BJ
000010832 24.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Sa izvora vode
žive : arhipastirske besjede na
10832
biblijske teme. Knj. 1 / mitropolit
Amfilohije (Radović). - Cetinje :
Svetigora, 2011. - (Biblioteka Sveti
Petar Cetinjski). - (Izabrana djela
arhiepiskopa cetinjskog i mitropolita
crnogorsko-primorskog Amfilohija ; knj.
16)
BJ
000010833 31.10. RADOVIĆ, Amfilohije: U poÄetku
bijaše slovo / mitropolit Amfilohije
10833
(Radović). - Cetinje : Svetigora, 2010.
- (Biblioteka Sveti Petar Cetinjski). (Izabrana djela arhiepiskopa cetinjskog
i mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 30)
BJ
P
18565904
15798800
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 270
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010834 24.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Uvod u
BJ
P
14502928
pravoslavnu filosofiju vaspitanja /
10834
mitropolit Amfilohije (Radović). Cetinje : Svetigora, 2009. - (Biblioteka
Sveti Petar Cetinjski). - (Izabrana
djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija ; knj. 4)
000010835 24.10. RADOVIĆ, Amfilohije: Kosovo je glava B J
Lazareva : predavanja, eseji i besjede / 10835
mitropolit Amfilohije (Radović). Cetinje : Svetigora, 2010. - (Biblioteka
Sveti Petar Cetinjski). - (Izabrana
djela arhiepiskopa cetinjskog i
mitropolita crnogorsko-primorskog
Amfilohija (Radovića) ; knj. 21)
000010836 29.10. KORAJLIĆ, Nedžad: Istraživanje
kriviÄnih djela / Nedžad Korajlić. 10836
Sarajevo : Pravni fakultet, 2012
P
BJ
15861008
P
19668230
000010837 29.10. STAJIĆ, Ljubomir: Kontrola policije B J
i službi bezbednosti / Ljubomir Stajić. 10837
- Novi Sad : Pravni fakultet, 2012
P
270718983
000010838 29.10. STAJIĆ, Ljubomir: Osnovi sistema
BJ
bezbednosti : sa osnovama istraživanja 10838
bezbednosnih pojava / Ljubomir Stajić. 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad
: Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2011
P
266726919
000010839 29.10. BOŠKOVIĆ, Milo: Kriminologija / Milo B J
Bošković. - Novi Sad : Pravni fakultet, 10839
2012
000010840 29.10. POPOV, ÄorÄ‘e: Osnovi ekonomije /
BJ
ÄorÄ‘e Popov, Fuada Stanković. - 4.
10840
neizmenjeno izd. - Novi Sad : Pravni
fakultet, 2012
000010841 29.10. MEÄUNARODNO privredno pravo / Jelena B J
Vilus, Slavko Carić, Stevan Šogorov,
10841
DuÅ¡anka ÄurÄ‘ev, Drago Divljak. - 2.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2012
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
274237191
274236679
P
271737607
000010842 29.10. ŠARKIĆ, Srđan: Istorija države i
prava / Srđan Šarkić. - Novi Sad :
10842
Pravni fakultet, centar za izdavaÄku
delatnost, 2012
BJ
P
272737543
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010843 29.10. MIRJANIĆ, Željko: Socijalno pravo sa B J
K
471832
osnovama prava / Željko Mirjanić,
10843
Snežana Savić. - Banja Luka : Filozofski
fakultet, 2003. - (Univerzitetska knjiga
)
000010844 29.10. MEDIJSKO pravo u Bosni i Hercegovini B J
/ uredili Mehmed Halilović i Amer
10844
Džihana. - Sarajevo : Internews, 2012
P
000010845 29.10. LAZIĆ, Viktor: Velika avantura
BJ
Viktora Lazića / Viktor Lazić. - Beograd 10845
: Press publishing group, 2010
P
000010846 29.10. KRIVIČNOPRAVNI položaj i socijalna
194201356
zaštita maloletnih prestupnika /
10846
priredili Miomira Kostić, Slobodanka
Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. Niš : Pravni fakultet Univerziteta :
Centar za socijalni rad "Sveti Sava",
2012
000010847 29.10. JOVANOVIĆ, Predrag: Radno pravo /
Predrag Jovanović. - 6. izmenjeno i
10847
dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2012
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
178572300
BJ
BJ
000010848 31.10. BORKOVIĆ, Ivo: SlužbeniÄko pravo /
Ivo Borković. - Zagreb : Informator,
10848
1999. - (Pravna biblioteka)
000010849 31.10. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
skup "Relevantna pitanja
10849
primene meÄ‘unarodnog kriviÄnog
prava u nacionalnom pravu"(XI
; 2012 ; Tara): Relevantna pitanja
19569670
P
K
BJ
273458695
P
P
1881387
512812208
primene meÄ‘unarodnog kriviÄnog prava u
nacionalnom pravu : XI tematski
meÄ‘unarodni nauÄni skup, Tara, od 06. do
10. juna 2012. godine / [organizator]
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
= International Criminal Law Association.
- Beograd : Udruženje za međunarodno
kriviÄno pravo : Intermex, 2012
000010850 31.10. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Osiguranje, naknada Å¡tete i
10850
novi zakon o parniÄnom
postupku(15 ; 2012 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknada Å¡tete i novi zakon o
parniÄnom postupku / XV MeÄ‘unarodni
nauÄni skup, Zlatibor, 2012. - Beograd :
Intermex, 2012
BJ
P
192718860
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 272
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010851 31.10. SRPSKO udruženje za
BJ
P
192714764
kriviÄnopravnu teoriju i
10851
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(49 ; 2012 ;
Zlatibor ; Beograd): Aktuelna pitanja
kriviÄnog zakonodavstva : (normativni i
praktiÄni aspekt) / XLIX redovno
godišnje savetovanje Udruženja,
[Zlatibor], 2012. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2012
000010852 31.10. ZBIRKA radova suradnika na projektu B J
Europske znaÄajke i dvojbe hrvatskog
10852
sustva izvršenja kazne oduzimanja
slobode / urednici Goran Tomašević,
Marija Pleić. - Split : Pravni fakultet,
Zavod za kaznenopravna i kriminološka
istraživanja "Ivan VuÄetić", 2012
000010853 01.11. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
10853
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(49 ; 2012 ;
Zlatibor ; Beograd): Aktuelna pitanja
kriviÄnog zakonodavstva : (normativni i
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
512812464
192714764
praktiÄni aspekt) / XLIX redovno
godišnje savetovanje Udruženja,
[Zlatibor], 2012. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu : Intermex, 2012
000010854 05.11. MEÄUNARODNA nauÄno-struÄna
konferencija
10854
KriminalistiÄko-kriviÄno
procesne karakteristike
istrage prema Zakonu o
kriviÄnom postupku u protekloj
deceniji (2012 ; Banja Luka):
KriminalistiÄko-kriviÄno procesne
karakteristike istrage prema Zakonu o
kriviÄnom postupku u protekloj deceniji
: (teorijsko-praktiÄni aspekti) :
zbornik radova / Međunarodna
nauÄno-struÄna konferencija, Banja Luka,
01. i 02. novembar 2012. godine. - Banja
Luka : Internacionalna asocijacija
kriminalista, 2012
BJ
P
3299864
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 273
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010855 06.11. RAKIĆ-Vodinelić, Vesna: Pravosudno B J
P
189641228
organizaciono pravo / Vesna
10855
Rakić-Vodinelić. - 2. izmenjeno i
dopunjeno izd. [i.e. 1. izd. u izdanju
Pravnog fakulteta Univerziteta Union]. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2012. - (
Biblioteka Udžbenici ; 41)
000010856 06.11. RAKIĆ-Vodinelić, Vesna: Pravosudno
organizaciono pravo / Vesna
10856
Rakić-Vodinelić. - 2. izmenjeno i
dopunjeno izd. [i.e. 1. izd. u izdanju
Pravnog fakulteta Univerziteta Union]. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
189641228
Union : Službeni glasnik, 2012. - (
Biblioteka Udžbenici ; 41)
000010857 06.11. RAKIĆ-Vodinelić, Vesna: Pravosudno
organizaciono pravo / Vesna
10857
Rakić-Vodinelić. - 2. izmenjeno i
dopunjeno izd. [i.e. 1. izd. u izdanju
Pravnog fakulteta Univerziteta Union]. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2012. - (
Biblioteka Udžbenici ; 41)
BJ
P
189641228
000010858 06.11. ZINDOVIĆ, Ilija: Obligaciono pravo : B J
posebni deo / Ilija Zindović. - 1. izd. 10858
- Beograd : Poslovni biro, 2010
K
179568908
000010859 06.11. ZINDOVIĆ, Ilija: Obligaciono pravo : B J
posebni deo / Ilija Zindović. - 1. izd. 10859
- Beograd : Poslovni biro, 2010
K
179568908
000010860 07.11. MANIGODIĆ, Milenko: Industrijski
dizajn : zaštita modela i uzoraka u
10860
zemlji i u inostranstvu / Milenko
Manigodić. - Beograd : Pronalazaštvo,
1988. - (Biblioteka intelektualne
svojine)
P
5754370
000010861 08.11. RICARDO, David: O principima
politiÄke ekonomije i oporezivanja /
10861
Dejvid Rikardo. - Beograd : Službeni
glasnik, 2012. - (Biblioteka Društvo i
nauka)
BJ
BJ
000010862 08.11. DEGAN, Vladimir-Äuro: MeÄ‘unarodno
kazneno pravo / Vladimir Ä. Degan,
10862
Berislav Pavišić. - Rijeka : Pravni
fakultet SveuÄiliÅ¡ta, 2005. - (
Biblioteka Pravnog Fakulteta u Rijeci)
P
BJ
192498444
P
512021187
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 274
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010863 13.11. VRAÄŒAR, Stevan K.: Socijalna
BJ
P
144436487
sadržina funkcije državnopravnog poretka 10863
: razmatranje o ulozi države i prava u
procesu politiÄkog konstituisanja
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
druÅ¡tva / Stevan K. VraÄar. - Beograd :
Savez udruženja pravnika Jugoslavije,
1965
000010864 13.11. STJEPANOVIĆ, Nikola: Opšta teorija o B J
glavnoj kontroli Kraljevine Jugoslavije 10864
: s naroÄitim osvrtom na teoriju podele
državnih funkcija i princip podele
vlasti / Nikola Stjepanović. - Beograd :
Å tamparija Soko, 1938
P
000010865 13.11. MARTINAC, Borivoj M.: Pravo i država B J
u normativnoj doktrini Feliksa Å omla / 10865
Borivoj M. Martinac. - Beograd :
[Å tamparija "Mlada Srbija"], 1938
000010866 13.11. VUKOSAVLJEVIĆ, Sreten V.: Istorija
seljaÄkog druÅ¡tva. 1, Organizovanje
10866
seljaÄke zemljiÅ¡ne svojine / Sreten V.
Vukosavljević. - Beograd : [NauÄna
knjiga], 1953. - (Posebna izdanja ; knj.
209 ; knj. 1)
P
BJ
000010867 13.11. SIMIĆ, Nikola Ä.: Smendova
BJ
integraciona teorija o državi i pravu : 10867
doktorska rasprava / [od] Nikole Ä.
Simića. - Beograd : [b. i.], 1937
12706567
P
17144327
K
BJ
000010870 19.11. KURTOVIĆ, Å efko: Studije i Älanci iz B J
opće povijesti prava i države :
10870
2002-2012 / Šefko Kurtović. - Zagreb :
[Š. Kurtović], 2012
000010871 21.11. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
193129484
poslovno pravo : opšti i posebni deo / 10871
Radovan D. Vukadinović. - Kragujevac :
Udruženje za evropsko pravo, Centar za
pravo EU, 2012
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
12961804
P
000010868 15.11. JAKŠIĆ, Aleksandar: Građansko
BJ
procesno pravo / Aleksandar Jakšić. - 6. 10868
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2012. - (Biblioteka
Udžbenici)
000010869 15.11. JOVANOVIĆ, Nebojša: Udžbenik
172532236
berzanskog prava / Nebojša Jovanović. - 10869
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta,
Centar za izdavaštvo i informisanje,
2010. - (Biblioteka Udžbenici ; 44)
44328199
192509964
K
P
12878673
K
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010872 21.11. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
K
193129484
poslovno pravo : opšti i posebni deo / 10872
Radovan D. Vukadinović. - Kragujevac :
Udruženje za evropsko pravo, Centar za
pravo EU, 2012
000010873 21.11. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
193129484
poslovno pravo : opšti i posebni deo / 10873
Radovan D. Vukadinović. - Kragujevac :
Udruženje za evropsko pravo, Centar za
pravo EU, 2012
K
000010874 21.11. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
193129484
poslovno pravo : opšti i posebni deo / 10874
Radovan D. Vukadinović. - Kragujevac :
Udruženje za evropsko pravo, Centar za
pravo EU, 2012
K
000010875 21.11. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
193129484
poslovno pravo : opšti i posebni deo / 10875
Radovan D. Vukadinović. - Kragujevac :
Udruženje za evropsko pravo, Centar za
pravo EU, 2012
K
000010876 22.11. PLANOJEVIĆ, Nina: Stvarno pravo u
praksi / Nina Planojević. - 1. izd. - 10876
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
192748300
000010877 22.11. PLANOJEVIĆ, Nina: Stvarno pravo u
praksi / Nina Planojević. - 1. izd. - 10877
Kragujevac : Pravni fakultet, Institut
za pravne i društvene nauke, 2012
BJ
P
192748300
000010878 27.11. BANOVIĆ, Božidar: MaloletniÄki
zatvor u zakonodavstvu i praksi /
10878
Božidar Banović, Ivan Joksić. - Beograd
: Univerzitet, Fakultet bezbednosti,
2012. - (Biblioteka Monografije)
BJ
000010879 28.11. GOLUBOVIĆ, Srđan: Evropska monetarna B J
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
194362380
P
139246604
unija : institucionalni aspekti / Srđan 10879
Golubović. - 1. izd. - Niš : Pravni
fakultet, Centar za publikacije, 2007
000010880 30.11. DELO Slobodana Jovanovića u svom
vremenu i danas : referati sa nauÄnog 10880
skupa održanog 5. i 6. juna 1991. godine
/ urednik Stevan VraÄar. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta, 1991
BJ
P
25113100
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 276
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010881 30.11. TASIĆ, ÄorÄ‘e: Odgovornost države : B J
P
112134407
po principu jednakosti tereta / ÄorÄ‘e 10881
Tasić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 1996. - (Biblioteka NauÄno
nasleđe Pravnog fakulteta u Beogradu ;
knj. 6)
000010882 30.11. PROTIV proizvoljnosti : Kantova
BJ
"MetafiziÄka naÄela nauke o pravu" posle 10882
dva veka / priredili Danilo N. Basta i
Peter Volf. - Beograd : Pravni fakultet
: Geteov institut, 1997
P
18025487
000010883 30.11. ÄORÄEVIĆ, ÄorÄ‘e M.: PrekrÅ¡ajno pravo B J
116826124
: (s osnovama privrednoprestupnog prava) 10883
/ ÄorÄ‘e M. ÄorÄ‘ević. - Beograd :
Policijska akademija, 2004
000010884 30.11. ŽIVKOVIĆ, Mirko: Međunarodno
privatno pravo : opšti deo / Mirko
10884
Živković, Maja Stanivuković. - 2.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Službeni glasnik, 2006
000010885 30.11. BEETHAM, David: Parlament i
BJ
demokratija u dvadeset prvom veku :
10885
vodiÄ za dobru praksu / pisac i urednik
David Beetham. - Beograd : Program
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
P
P
133886220
151931148
Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Srbija, 2008
000010886 30.11. TOMIĆ, Zoran R.: Struka i politika : B J
(1997-2003) / Zoran R. Tomić. - Beograd 10886
: Dosije, 2003
P
109235980
000010887 03.12. PIPER, Predrag: Gramatika ruskog
jezika : u poređenju sa srpskom /
10887
Predrag Piper. - 2. izmenjeno izd. Beograd : Zavet, 2005
BJ
P
125849356
000010888 03.12. PIPER, Predrag: Gramatika ruskog
jezika : u poređenju sa srpskom /
10888
Predrag Piper. - 2. izmenjeno izd. Beograd : Zavet, 2005
BJ
P
125849356
000010889 03.12. ĆIRIĆ, Aleksandar Lj.: Međunarodno
trgovinsko pravo : opšti deo /
10889
Aleksandar Lj. Ćirić. - 2. izd. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2012
BJ
P
194615820
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 277
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010890 03.12. KONSTANTINOVIĆ-Vilić,
BJ
P
194543116
Slobodanka: Kriminologija / Slobodanka 10890
Konstantinović-Vilić, Vesna
Nikolić-Ristanović, Miomira Kostić. - 5.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2012
000010891 04.12. PROBLEMI reintegracije i reforme
BJ
jugoslovenskog kriviÄnog zakonodavstva / 10891
[urednik Jovan Ćirić]. - Beograd :
Institut za kriminološka i sociološka
istraživanja, 1995
000010892 04.12. VUKIĆEVIĆ, Borivoje: Pravdu sam
delio / Borivoje Vukićević. - Beograd : 10892
Kultura, 1999
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
56886796
P
157968903
000010893 04.12. NARKOMANIJA i kriviÄna odgovornost : B J
pravno medicinski aspekt, Kopaonik
10893
23-25. mart 2000 / [priredili ÄorÄ‘e
Lazin, Jovan Marić]. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄno pravo, 2000
P
512103589
000010894 04.12. RADULOVIĆ, Ljubomir B.: Dostojevski
u nastavi i nauci / Ljubomir B.
10894
Radulović. - Beograd : Kultura, 1996
P
113418503
BJ
000010895 04.12. TRIDESET godina, pola veka : zbornik B J
radova o delu Miroslava Josića Višnjića. 10895
- Beograd : "Draganić", 1996. - (
Izabrana dela Miroslava Josića Višnjića)
P
108717319
000010896 04.12. SAVETOVANJE
BJ
"NauÄno-metodoloÅ¡ki pristup u
10896
pojedinim sudskim
veÅ¡taÄenjima" (2004 ; Palić):
Savetovanje "NauÄno-metodoloÅ¡ki pristup
u pojedinim sudskim veÅ¡taÄenjima",
[Palić], april 2004. - Subotica :
Okružni sud, 2004
P
195506951
000010897 04.12. SAVETOVANJE
BJ
"NauÄno-metodoloÅ¡ki pristup u
10897
pojedinim sudskim
veÅ¡taÄenjima" (2004 ; Palić):
Savetovanje "NauÄno-metodoloÅ¡ki pristup
u pojedinim sudskim veÅ¡taÄenjima",
[Palić], april 2004. - Subotica :
Okružni sud, 2004
P
195506951
000010898 04.12. BRKOVIĆ, Radoje R.: Radni sud /
Radoje R. Brković. - [1. izd.]. 10898
Kragujevac : Pravni fakultet, 2003
BJ
P
108303372
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 278
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010899 04.12. NASILJE u porodici / Milan Škulić B J
P
169909772
... [i dr.]. - Beograd : Udruženje
10899
javnih tužilaca i zamenika javnih
tužilaca Srbije, 2009
000010900 04.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Opstanak Srbije
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
150895628
i srpskog naroda / Dragan Bataveljić. - 10900
Beograd : Udruženje "Opstanak" za borbu
protiv bele kuge i za obnavljanje
stanovništva, 2008
000010901 04.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Opstanak Srbije
i srpskog naroda / Dragan Bataveljić. - 10901
Beograd : Udruženje "Opstanak" za borbu
protiv bele kuge i za obnavljanje
stanovništva, 2008
BJ
000010902 05.12. O demokratiji : zbornik radova /
BJ
[Božidar S. Marković glavni i odgovorni 10902
urednik]. - Beograd : Politika i društvo
, 1995. - (Biblioteka Politika i društvo
; 61)
P
P
94696199
000010903 05.12. ILIĆ, Radan: Nehat u kriviÄnom pravu B J
/ Radan Ilić. - Niš : [b. i.], 2006
10903
P
000010904 05.12. BUBNJEVIĆ, Slobodan: Izgradnja jedne B J
institucije : prvih pedeset godina
10904
Instituta za fiziku u Beogradu /
Slobodan Bubnjević, Marija Vidić. Zemun : Institut za fiziku, 2011
000010905 11.12. ŠKULIĆ, Milan: Uviđaj i
kriminalistiÄke verzije : (verzije i
10905
uviÄ‘aj u kriviÄnom postupku) / Milan
Škulić. - Beograd : Savet projekta
Konstituisanje Srbije kao pravne države
: Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 1998. - (Biblioteka Srbija pravna država ; knj. 27)
150895628
BJ
000010906 11.12. KEŠETOVIĆ, Želimir: Odnosi policije B J
sa javnošću / Želimir Kešetović. - [1. 10906
izd.]. - Zemun : Viša škola unutrašnjih
poslova, 2000
000010907 11.12. NARKOMANIJA i kriviÄna odgovornost : B J
pravno medicinski aspekt, Kopaonik
10907
23-25. mart 2000 / [priredili ÄorÄ‘e
Lazin, Jovan Marić]. - Beograd : Srpsko
udruženje za kriviÄno pravo, 2000
513695381
P
183630348
P
139302151
P
P
164462087
512103589
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 279
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010908 11.12. ALEKSIĆ, Živojin L.: Utvrđivanje
BJ
P
172880647
Äinjenica i veÅ¡taÄenja u graÄ‘anskom i 10908
kriviÄnom postupku / Živojin Aleksić. Beograd : Glosarijum, 2000
000010909 11.12. JOVANOVIĆ, LjubiÅ¡a: KriviÄno pravo : B J
opšti deo / Ljubiša Jovanović. - 3. izd. 10909
- Beograd : Savremena administracija,
1978
000010910 12.12. EUROPÄISCHE Patentamt ;
BJ
München: Europäisches
19910
Patentübereinkommen / [Herausgeber
Europäisches Patentamt und Bundes
Patentamt] / [publisht by European
Patent Office and Federal Patent Office]
/ [publication Office européen des
brevets et Office fédéral des brevets] /
[izdanje Evropskog zavoda za patente i
Saveznog zavoda za patente]. - Beograd :
Pronalazaštvo, RO za zaštitu autorskih
prava, 1988
P
512682645
P
4825858
000010911 14.12. VUKADINOVIĆ, Radovan D.: Međunarodno B J
125785612
poslovno pravo : opšti deo / Radovan D. 10911
Vukadinović. - Kragujevac : Pravni
fakultet, Centar za pravo Evropske unije
, 2005
K
000010912 14.12. MARKOVIĆ, Branislav M.: Položaj i
uloga stranke u upravnom postupku /
10912
Branislav M. Marković. - 2. izd. Beograd : StruÄna knjiga, 1995
BJ
P
102255111
000010913 14.12. ÄUROVIĆ, Radomir: MeÄ‘unarodno
privredno pravo / Radomir Äurović. - 4. 10913
dopunjeno izd. - Beograd : Savremena
administracija, 1977
BJ
P
31935500
000010914 14.12. ÄURÄIĆ, Vojislav: KriviÄno procesno
pravo : tok kriviÄnog postupka /
10914
Vojislav ÄurÄ‘ić. - NiÅ¡ : Studentski
kulturni centar, 1998
BJ
000010915 14.12. PRAVNI i ekonomski okviri
BJ
ukljuÄivanja jugoslovenskih privrednih 10915
subjekata u unutrašnje tržište Evropske
unije : Zbornik referata sa Savetovanja
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
136983047
512038576
održanog u VrnjaÄkoj Banji 24. i 25.
novembra 1994. godine / Radovan D.
Vukadinović. - Kragujevac : Pravni
fakultet u Kragujevcu : Institut za
pravne i društvene nauke, 1994
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 280
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010916 14.12. PAUNOVIĆ, Miroslav: Pravo stranih
BJ
P
37658380
ulaganja u Jugoslaviju : komentar Zakona 10916
o stranim ulaganjima / Miroslav Paunović.
- Beograd : Službeni pregled, 1995. - (
Biblioteka pozitivnih propisa)
000010917 14.12. VLAŠKOVIĆ, Božin: Deskriptivni znaci B J
109077767
u pravu o žigovima : (prilog o taÄki 4. 10917
stava I. Älana 5. Zakona o žigovima SR
Jugoslavije) / Božin Vlašković. Kragujevac : Prizma, 1996
P
000010918 14.12. VLAŠKOVIĆ, Božin: Deskriptivni znaci B J
109077767
u pravu o žigovima : (prilog o taÄki 4. 10918
stava I. Älana 5. Zakona o žigovima SR
Jugoslavije) / Božin Vlašković. Kragujevac : Prizma, 1996
P
000010919 14.12. VLAŠKOVIĆ, Božin: Deskriptivni znaci B J
109077767
u pravu o žigovima : (prilog o taÄki 4. 10919
stava I. Älana 5. Zakona o žigovima SR
Jugoslavije) / Božin Vlašković. Kragujevac : Prizma, 1996
P
000010920 17.12. PODGORAC, Todor I.: Pravna politika
L. Petražickog na osnovi
10920
iskustveno-psiholoÅ¡kog izuÄavanja prava
/ Todor I. Podgorac. - Beograd :
"Svetozar Marković", 1983
000010921 17.12. BLAGOJEVIĆ, Borislav T.:
Građansko-pravni obligacioni ugovori /
Borislav T. Blagojević. - 2. izd. Beograd : NauÄna knjiga, 1952
BJ
BJ
10921
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
K
K
35627783
24909831
000010922 17.12. ZBIRKA sudskih odluka. Knj. 14. Sv. B J
4. - Beograd : Službeni list SFRJ, 1969 10922
P
000010923 17.12. "PRAVO Republike Srbije i pravo
BJ
Evropske unije - stanje i perspektive" : 10923
zbornik radova : = collection of papers.
Sv. 2. = Vol. 2 / [urednici Nataša
Stojanović, Srđan Golubović]. - Niš :
Pravni fakultet, Centar za publikacije,
2009
000010924 18.12. KRIVIÄŒNO zakonodavstvo i pravna
država : [ Savetovanje, Budva 9.- 11. 6. 10924
1994. ]. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
1994
1024370849
P
170588684
BJ
P
13005583
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 281
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010925 18.12. TADIĆ, Ljubomir: Filozofija prava / B J
P
122003975
Ljubomir Tadić. - 2., dopunjeno izd. - 10925
Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, 1996. - (Biblioteka Societas ;
8)
000010926 18.12. STANIMIROVIĆ, Dragan: OdluÄivanje
između utopije i stvarnosti / Dragan
10926
Stanimirović. - Beograd : Kultura, 1996
000010927 18.12. ARENDT, Hannah: Istina i laž u
politici / Hana Arent. - [1. izd.]. - 10927
Beograd : "Filip Višnjić", 1994. - (
Libertas)
BJ
P
120202759
BJ
P
113723911
000010928 25.12. NAUÄŒNI skup Nasilje u porodici
BJ
(2012 ; Beograd): Nasilje u porodici : 10928
zbornik radova sa NauÄnog skupa,
Beograd, 2012. / urednici Slobodan
Panov, Marina Janjić Komar, Milan Škulić.
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2012. - (Biblioteka
P
191905292
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Zbornici)
000010929 25.12. XXI vek - vek usluga i uslužnog
BJ
prava. Knj. 3 / urednik Miodrag Mićović. 10929
- Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
P
195213068
000010930 25.12. XXI vek - vek usluga i uslužnog
BJ
prava. Knj. 3 / urednik Miodrag Mićović. 10930
- Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
P
195213068
000010931 26.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Evropski
BJ
federalizam na poÄetku XXI veka / Dragan 10931
Bataveljić, Anka Vojvodić. - Beograd :
Zadužbina Andrejević, 2009. - (
Biblioteka Educatio ; 18)
000010932 26.12. SUVREMENI pravni izazovi : EU Mađarska - Hrvatska / [autori Antal
10932
Visegrády ... et al.]. - PeÄuh : Pravni
fakultet SveuÄiliÅ¡ta ; Osijek : Pravni
fakultet SveuÄiliÅ¡ta J. J. Strossmayera,
2012
P
BJ
000010933 26.12. ŽIVANČEVIĆ, Mihailo M.: Jugoslavija
i federacija / Mihailo M. ŽivanÄević. - 10933
Beograd : Privredni pregled, 1938
168804876
P
BJ
12940113
P
12673799
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010934 10.01. SIMOVIĆ, Slobodan: Industrijska
BJ
P
188590604
špijunaža i zaštita poslovne tajne /
10934
Slobodan Simović. - Kragujevac : Simeon,
2011
000010935 10.01. SIMOVIĆ, Slobodan: Industrijska
BJ
špijunaža i zaštita poslovne tajne /
19935
Slobodan Simović. - Kragujevac : Simeon,
2011
P
188590604
000010936 10.01. SIMOVIĆ, Slobodan: Industrijska
BJ
špijunaža i zaštita poslovne tajne /
19936
P
188590604
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Slobodan Simović. - Kragujevac : Simeon,
2011
000010937 10.01. SAVIĆ, Andreja: Obaveštajne službe i B J
nacionalna bezbednost : [udžbenik] /
10937
Andreja Savić. - 1. izd. - Kragujevac :
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
P
136345612
000010938 10.01. SAVIĆ, Andreja: Obaveštajne službe i B J
nacionalna bezbednost : [udžbenik] /
10938
Andreja Savić. - 1. izd. - Kragujevac :
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2006
P
136345612
000010939 17.01. SCHUMPETER, Joseph A.: Teorija
privrednog razvoja : istraživanje
10939
profita, kapitala, kredita, kamate i
poslovnog ciklusa / Jozef Šumpeter. Beograd : Službeni glasnik, 2012. - (
Biblioteka Društvo i nauka)
BJ
P
193953036
000010940 17.01. ARISTOTEL: Nikomahova etika /
Aristotel. - Sremski Karlovci ; Novi Sad 10940
: IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2013
BJ
P
512855728
000010941 17.01. FORUM za građansko pravo za
jugoistoÄnu Evropu : izbor radova i
10941
analiza. Vol. 2 / Druga regionalna
konferencija, Skoplje, 2012. - Skoplje :
Centar SEELS-a, 2012
BJ
P
92734474
000010942 17.01. FORUM za građansko pravo za
jugoistoÄnu Evropu : izbor radova i
10942
analiza. Vol. 2 / Druga regionalna
konferencija, Skoplje, 2012. - Skoplje :
Centar SEELS-a, 2012
BJ
P
92734474
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 283
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010943 21.01. POPOVIĆ, DuÅ¡an: IskljuÄiva prava
BJ
P
193372940
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
intelektualne svojine i slobodna
10943
konkurencija / Dušan Popović. - Beograd
: Pravni fakultet, 2012. - (Biblioteka
Poslovno pravo)
000010944 23.01. EVROPSKE integracije i međunarodna
kriviÄnopravna saradnja / priredili
10944
Jovan Ćirić, Stanko Bejatović. - Beograd
: Institut za uporedno pravo : Srpsko
udruženje za kriviÄnopravnu teoriju i
praksu, 2012
BJ
P
190735884
000010945 23.01. IZBORI u domaćem i stranom pravu /
priredili, edited by Oliver Nikolić,
10945
Vladimir Äurić. - Beograd : Institut za
uporedno pravo ; = Belgrade : Institute
of comparative law, 2012
BJ
P
189726476
000010946 23.01. ÄURIĆ, Vladimir: Sloboda
veroispovesti u jurisprudenciji
10946
evropskih ustavnih sudova / Vladimir
Äurić. - Beograd : Institut za uporedno
pravo : = Institute of comparative law,
2012
BJ
000010947 30.01. EVIDENTIRANJE kriminaliteta :
iskustva iz sveta i Srbije / urednica 10947
Vesna Nikolić-Ristanović. - Beograd :
Prometej, 2012
P
BJ
191951116
P
000010948 30.01. NENADIĆ, Mile: Sociološki itinerer : B J
uvod u sociologiju / Mile Nenadić. 10948
Beograd : Prosveta, 1999
000010949 01.02. NENADIĆ, Mile: Novi duh obrazovanja
/ Mile Nenadić. - Beograd : Prosveta, 10949
1997
000010951 07.02. RADIŠIĆ, Jakov: Medicinsko pravo /
Jakov Radišić. - 2., prerađeno i
10951
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta Union : Nomos,
2008. - (Biblioteka Medicinsko pravo). (Udžbenici ; 5)
P
BJ
000010950 30.01. VISKOVIĆ, Nikola: Jezik prava /
BJ
Nikola Visković. - Zagreb : Naprijed, 10950
1989. - (Biblioteka Naprijed)
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
195629324
P
P
145626119
122201863
379145
P
145842444
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 284
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010952 07.02. RADIŠIĆ, Jakov: Medicinsko pravo / B J
P
145842444
Jakov Radišić. - 2., prerađeno i
10952
dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta Union : Nomos,
2008. - (Biblioteka Medicinsko pravo). (Udžbenici ; 5)
000010953 07.02. JERINIĆ, Jelena: Sudska kontrola
BJ
uprave / Jelena Jerinić. - Beograd :
10953
Pravni fakultet Univerziteta Union :
Službeni glasnik, 2012. - (Edicija
Monografije ; knj. 17)
P
000010954 07.02. RAKIĆ-Vodinelić, Vesna: Judicial
BJ
reform in Serbia : 2008-2012 / Vesna
10954
Rakić-Vodinelić, Ana Knežević Bojović,
Mario Reljanović. - Beograd : Center for
Advanced Legal Studies, 2012
194014476
P
195604748
000010955 07.02. VARADI, Tibor: Međunarodno privatno
pravo / Tibor Varadi, Bernadet Bordaš, 10955
Gašo Knežević. - 6. izd. - Novi Sad :
Forum, 2003
BJ
K
184450567
000010956 07.02. BAÄŒANIN, Nevenka: Upravno pravo /
Nevenka BaÄanin. - Kragujevac : Pravni 10956
fakultet, 2000
BJ
P
85438732
000010957 21.11. POPOVIĆ, DuÅ¡an: IskljuÄiva prava
intelektualne svojine i slobodna
10957
konkurencija / Dušan Popović. - Beograd
: Pravni fakultet, 2012. - (Biblioteka
Poslovno pravo)
BJ
K
193372940
000010958 08.02. AUTORSKA prava za bibliotekare :
priruÄnik / prevela i prilagodila Stela 10958
Filipi-Matutinović. - Beograd :
Univerzitetska biblioteka "Svetozar
Marković" ; = Belgrade : University
Library "Svetozar Marković", 2013
BJ
P
196295180
000010959 08.02. AUTORSKA prava za bibliotekare :
priruÄnik / prevela i prilagodila Stela 10959
Filipi-Matutinović. - Beograd :
BJ
P
196295180
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Univerzitetska biblioteka "Svetozar
Marković" ; = Belgrade : University
Library "Svetozar Marković", 2013
000010960 19.02. KALUÄEROVIĆ, Željko: Presokratsko
BJ
razumevanje pravde / Željko Kaluđerović. 10960
- Sremski Karlovci : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013. (Biblioteka Elementi ; 110)
P
276595719
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 285
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010961 21.02. MERENJE kvaliteta
BJ
P
184563468
nastavno-obrazovnog procesa na
10961
univerzitetima / [autori Slavica Jovetić
... [at al.]]. - Beograd : Institut
"Mihajlo Pupin", 2011
000010962 26.02. KOVAČEVIĆ, Irina: Ekološko pravo i
ekoloÅ¡ka politika / Irina KovaÄević. - 10962
Banja Luka : Evropski defendologija
centar za nauÄna, politiÄka, ekonomska,
socijalna, bezbjednosna, sociološka i
kriminološka istraživanja, 2012
BJ
P
3142680
000010963 26.02. KOVAČEVIĆ, Irina: Ekološko pravo i
ekoloÅ¡ka politika / Irina KovaÄević. - 10963
Banja Luka : Evropski defendologija
centar za nauÄna, politiÄka, ekonomska,
socijalna, bezbjednosna, sociološka i
kriminološka istraživanja, 2012
BJ
P
3142680
000010964 28.02. RAD Dragoslava Srejovića na
BJ
istraživanju praistorije centralnog
10964
Balkana, : Kragujevac, 27-29. novembar
1997 / [prevod rezimea Dragana Vuletić].
- Kragujevac : Centar za nauÄna
istraživanja Srpske akademije nauka i
umetnosti i Univerziteta, 1998. - (
NauÄni skupovi). - (Memorijal Dragoslava
Srejovića ; zbornik radova 1)
000010965 28.02. POPOVIĆ, Andra: Ratni album :
BJ
1914-1918 / Andra Popović. - [2.
10965
fototip. izd.]. - Beograd : Uredništvo
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
140480775
5792263
Ratnog albuma, 1987
000010966 01.03. STOJKOVIĆ, Slavko: Osnovi
međunarodnog prava : predavanje Slavka
Stojkovića. - Beograd : Ekonomski
fakultet, 1947
BJ
10966
000010967 01.03. KULIĆ, Dimitrije: Ustavno sudstvo u
svetu / Dimitrije Kulić. - Niš :
10967
Prosveta, 1969
P
BJ
P
000010968 01.03. ÄURÄIĆ, Vojislav: KriviÄno pravo : B J
posebni deo / Vojislav ÄurÄ‘ić, Dragan 10968
Jovašević. - 3. izd. - Beograd : Centar
za publikacije Pravnog fakulteta, 2013
000010969 11.03. REAGOVANJE na bezbednosne rizike u
obrazovno-vaspitnim ustanovama /
10969
urednici Boris Kordić, Ana KovaÄević,
Božidar Banović. - Beograd : Fakultet
bezbednosti, 2012
7918343
103447559
P
BJ
196153868
P
195714060
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010970 11.03. NAUČNI skup sa međunarodnim
BJ
P
194921996
uÄešćem "Pravne norme u
10970
vremenu i prostoru" (2012 ;
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova.
Sv. 1 / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Pravne norme u vremenu i
prostoru", Kosovska Mitrovica, 2012. Priština [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2012
000010971 11.03. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem "Pravne norme u
10971
vremenu i prostoru" (2012 ;
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova.
Sv. 2 / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Pravne norme u vremenu i
prostoru", Kosovska Mitrovica, 2012. Priština [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2012
000010972 03.12. OKRUGLI sto Uloga i znaÄaj
Ustavnog suda u oÄuvanju
10972
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
194922508
201352204
vladavine prava (2013 ;
Beograd): Zbornik radova / Okrugli sto
Uloga i znaÄaj Ustavnog suda u oÄuvanju
vladavine prava 1963-2013., Beograd,
2013. godine. - Beograd : Ustavni sud,
2013
000010973 14.03. RADOVIĆ, Vuk: Individualni steÄaj : B J
steÄaj nad imovinom fiziÄkog lica / Vuk 10973
Radović. - Beograd : Dosije, 2006
K
128364556
000010974 14.03. KREĆA, Milenko: Međunarodno pravo
predstavljanja : (diplomatsko i
10974
konzularno pravo) / Milenko Kreća. - 2.
izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar
za izdavaštvo i informisanje, 2012. - (
Biblioteka Udžbenici)
BJ
P
195467276
000010975 14.03. KREĆA, Milenko: Međunarodno pravo
predstavljanja : (diplomatsko i
10975
konzularno pravo) / Milenko Kreća. - 2.
izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar
za izdavaštvo i informisanje, 2012. - (
Biblioteka Udžbenici)
BJ
K
195467276
000010976 14.03. ANTIĆ, Oliver: Nasledno pravo /
Oliver Antić. - 11. izd. - Beograd :
10976
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2011. - (
Biblioteka Udžbenici)
BJ
K
183166988
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010977 14.03. ANTIĆ, Oliver: Nasledno pravo /
BJ
K
183166988
Oliver Antić. - 11. izd. - Beograd :
10977
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2011. - (
Biblioteka Udžbenici)
000010978 14.03. MEÄUNARODNI nauÄni skup (2012
; Pale): Zbornik radova Prava djeteta 10978
i ravnopravnost polova - između
normativnog i stvarnog : Međunarodni
nauÄni skup, održan 29. juna 2012. na
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
3423256
Palama / Goran Marković. - Pale IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu, 2012
000010979 18.03. LAUVAUX, Philippe: Velike savremene
demokratije / Filip Lovo. - Sremski
10979
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 1999
BJ
K
142188551
000010980 18.03. MADŽAR, Ljubomir: PolitiÄki uzroci B J
siromaštva / Ljubomir Madžar. - Sremski 10980
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2000. (Biblioteka Theoria)
K
154787591
000010981 18.03. SORMAN, Guy: Velika tranzicija / Gi B J
Sorman. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : 10981
IzdavaÄka knjižarnica Zorana Stojanovića
, 1997. - (Biblioteka Istok-istok)
K
124279559
000010982 18.03. BEÅ LIN, Branko: Evropski uticaji na B J
srpski liberalizam u XIX veku / Branko 10982
Bešlin. - Sremski Karlovci ; Novi Sad :
IzdavaÄka knjižarnica Zorana Stojanovića
, 2005. - (Istorijska biblioteka)
K
206412039
000010983 18.03. KIS, János: Neutralnost države /
BJ
Janoš Kiš. - Sremski Karlovci ; Novi Sad 10983
: IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 1996. - (Biblioteka
Istok-istok)
K
105870599
000010984 18.03. BIBÓ, István: Beda malih
BJ
istoÄnoevropskih država / IÅ¡tvan Bibo. - 10984
Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996. (Biblioteka Istok-istok)
000010985 18.03. JÃSZI, Oszkár: Budućnost Monarhije : B J
propast Dvojne monarhije i sjedinjene 10985
podunavske zemlje / Oskar Jasi. Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996. (Biblioteka Istok-istok)
K
105871879
K
105873671
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 288
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000010986 18.03. BOJANIĆ, Petar: Sila i oblici rata : B J
heroj, mesija, revolucionar,
10986
nostalgiÄar, gusar--- / Petar Bojanić. Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2012. (Biblioteka Elementi ; 108)
000010987 18.03. SCHNAPPER, Dominique: Zajednica
građana : o modernoj ideji nacije /
10987
Dominik Å naper. - Sremski Karlovci ;
Novi Sad : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 1996. - (Biblioteka
Elementi ; 34)
K
274193671
BJ
000010988 19.03. GAJIN, Saša: Ljudska prava :
BJ
pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - 10988
2. izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta Union : Centar za
unapređivanje pravnih studija : Institut
za uporedno pravo, 2012
K
102029575
P
193729292
000010989 19.03. PROCESNE mere zaštite svedoka :
priruÄnik za pripadnike policije i
10989
pravosuÄ‘a / [autori Stjepan GluÅ¡Äić ...
et al.]. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2007
BJ
P
140824332
000010990 19.03. MURDOCH, Jim: Postupanje prema
zatvorenicima : evropski standardi /
10990
Džim Murdok. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2010
BJ
P
175981836
000010991 19.03. POLA veka Udruženja za pravo
osiguranja Srbije : (1961-2012) :
10991
(1961-2012) / [izbor tekstova,
recenziju, redaktorstvo i uređenje
knjige izvršio je Jovan Slavnić =
selection, review and editorship of the
articles and book by Jovan Slavnic]. Beograd : Udruženje za pravo osiguranja
Srbije : = Association for Insurance Law
of Serbia, 2013
BJ
P
197048588
000010992 23.03. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Upravno pravo B J
: opšti deo / Predrag Dimitrijević. - 10992
Niš : Sven, 2013
K
196142860
000010993 23.03. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Upravno pravo B J
: opšti deo / Predrag Dimitrijević. - 10993
Niš : Sven, 2013
K
196142860
000010994 23.03. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Upravno pravo B J
: opšti deo / Predrag Dimitrijević. - 10994
Niš : Sven, 2013
K
196142860
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 289
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000010995 23.03. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Upravno pravo B J
K
196142860
: opšti deo / Predrag Dimitrijević. - 10995
Niš : Sven, 2013
000010996 23.03. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Upravno pravo B J
: opšti deo / Predrag Dimitrijević. - 10996
Niš : Sven, 2013
K
196142860
000010997 23.03. DIMITRIJEVIĆ, Predrag: Upravno pravo B J
: opšti deo / Predrag Dimitrijević. - 10997
Niš : Sven, 2013
K
196142860
000010998 01.04. MILENKOVIĆ, Dejan: Zaštita prava
BJ
graÄ‘ana pred upravnim sudom : vodiÄ za 10998
građane / Dejan Milenković, Aleksandar
Marićević. - Beograd : Centar za razvoj
Srbije, 2013
P
196417036
000010999 01.04. MILENKOVIĆ, Dejan: Zaštita prava
BJ
graÄ‘ana pred upravnim sudom : vodiÄ za 10999
građane / Dejan Milenković, Aleksandar
Marićević. - Beograd : Centar za razvoj
Srbije, 2013
P
196417036
000011000 01.04. DUÅ ANOV zakonik / priredio ÄorÄ‘e
Bubalo. - 1. izd. - Beograd : Zavod za 11000
udžbenike : Službeni glasnik, 2010
BJ
P
179752460
000011001 01.04. DUÅ ANOV zakonik / priredio ÄorÄ‘e
Bubalo. - 1. izd. - Beograd : Zavod za 11001
udžbenike : Službeni glasnik, 2010
BJ
P
179752460
000011002 01.04. SUPROTSTAVLJANJE savremenom
organizovanom kriminalu i terorizmu.
11002
Knj. 1 / [urednici Saša Mijalković, Dane
SuboÅ¡ić, Zorica VukaÅ¡inović-RadojiÄić].
- Beograd : KriminalistiÄko-policijska
akademija, 2011. - (Edicija Asphaleia ;
knj. 1)
BJ
P
188134156
000011003 01.04. SUPROTSTAVLJANJE savremenom
organizovanom kriminalu i terorizmu.
11003
Knj. 2 / [urednici Saša Mijalković,
BJ
P
188360204
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Dragana Kolarić, Dane SuboÅ¡ić]. Beograd : KriminalistiÄko-policijska
akademija, 2011. - (Edicija Asphaleia ;
knj. 2)
000011004 01.04. SUPROTSTAVLJANJE savremenom
organizovanom kriminalu i terorizmu. 3 / 11004
[urednici SaÅ¡a Mijalković ... i dr.]. Beograd : KriminalistiÄko-policijska
akademija, 2012. - (Edicija Asphaleia ;
knj. 4)
BJ
P
195570188
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011005 01.04. MIJALKOVIĆ, Saša: Organizovani
BJ
P
195788812
kriminal i terorizam / Saša Mijalković, 11005
Mladen Bajagić. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2012. - (Edicija Asphaleia ; knj. 3)
000011006 01.04. MEÄUNARODNI nauÄni skup NaÄela
i vrijednosti pravnog sistema
11006
- norma i praksa (2011 ; Pale):
Zbornik radova / MeÄ‘unarodni nauÄni skup
NaÄela i vrijednosti pravnog sistema norma i praksa, 29. oktobar 2011, Pale.
- 1. izd. - Pale : Pravni fakultet, 2012
BJ
000011007 01.04. RADOVANOVIĆ, Boriša: Kafane starog
194891020
Kragujevca : prilozi društvenoj istoriji 11007
grada / Boriša Radovanović. - 1. izd. Kragujevac : B. Radovanović, 2012
P
BJ
2920472
P
000011008 01.04. LOCKE, John: Dve rasprave o vladi. B J
Knj. 1 / John Locke. - Beograd : Mladost 11008
, 1978. - (Velika edicija ideja)
K
47129607
000011009 01.04. LOCKE, John: Dve rasprave o vladi. B J
Knj. 2 / John Locke : kojima prethodi 11009
Patriarcha ser R. Filmera, a sledi
Lockeovo Pismo toleranciji. - Beograd :
Mladost, 1978. - (Velika edicija ideja)
K
512563543
000011010 01.04. SAVETOVANJE pravnika Aktuelna
pitanja savremenog
11010
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
272017159
zakonodavstva (2012 ; Budva): Aktuelna
pitanja savremenog zakonodavstva :
zbornik radova sa Savetovanja pravnika,
Budva, 11-15. jun 2012. [u okviru
manifestacije] [XVIII] Budvanski
pravniÄki dani / [glavni i odgovorni
urednik Slobodan Perović]. - Beograd :
Savez udruženja pravnika Srbije i
Republike Srpske, 2012
000011011 16.04. NAUČNI skup Teški oblici
kriminaliteta i državna
11011
reakcija (2012 ; Trebinje): Zbornik
radova / NauÄni skup TeÅ¡ki oblici
kriminaliteta i državna reakcija,
Trebinje, 12-13. april 2013. godine. Banja Luka : Internacionalna asocijacija
kriminalista : Ministarstvo pravde
Republike Srpske : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2013
BJ
P
3621912
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011012 16.04. NAUČNI skup Teški oblici
BJ
P
3621912
kriminaliteta i državna
11012
reakcija (2012 ; Trebinje): Zbornik
radova / NauÄni skup TeÅ¡ki oblici
kriminaliteta i državna reakcija,
Trebinje, 12-13. april 2013. godine. Banja Luka : Internacionalna asocijacija
kriminalista : Ministarstvo pravde
Republike Srpske : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu, 2013
000011013 16.04. GOVEDARICA, Milimir: Oduzimanje
BJ
imovine steÄene izvrÅ¡enjem kriviÄnog
11013
djela : (preventivni - represivni
aspekt) / Milimir Govedarica. - Banja
Luka : Visoka škola unutrašnjih poslova,
2013
000011014 17.04. TRAJKOVIĆ, Miodrag: Međunarodno
vazduhoplovno pravo / Miodrag Trajković. 11014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
P
3617560
P
146065927
- Beograd : Pravni fakultet :
Jugoslovenski aerotransport, 1999
000011015 18.04. KNEŽEVIĆ, Miloš: Kosmetske teme. 2,
145605132
Kosovo - dan posle / Miloš Knežević. - 11015
Beograd : Rivel Ko, 2007. - (Zamisao
Zamah ; knj. 17)
000011016 18.04. KNEŽEVIĆ, Miloš: Neizvesni prelazak
193810700
: demokratija i tranzicija / Miloš
11016
Knežević. - 1. izd. - Beograd : Institut
za politiÄke studije, 2012. - (Zamisao
Zamah ; knj. 28). - (Ciklus "Smutna
vremena" ; knj. 11)
BJ
BJ
P
P
000011017 18.04. KNEŽEVIĆ, Miloš: Podeljena moć :
136860428
ogledi iz politikologije previšepartizma 11017
/ Miloš Knežević. - Beograd : Nova
srpska politiÄka misao, 2006. - (
Biblioteka PolitiÄki život)
BJ
P
000011018 19.04. KNEŽEVIĆ, Miloš: Kosmetske teme :
135940876
(1996-2006) / Miloš Knežević. 11018
Leposavić : Institut za srpsku kulturu Priština, 2006. - (Zamisao Zamah ; knj.
13). - (Edicija Geopolitika)
BJ
P
000011019 19.04. KNEŽEVIĆ, Miloš: Otmica Kosova /
Miloš Knežević. - Beograd : Institut za 11019
politiÄke studije, 2006. - (Zamisao
Zamah ; knj. 14). - (Edicija Politikon)
BJ
P
000011020 19.04. O pravdi i praviÄnosti : zbornik / B J
P
priredio Miloš Knežević. - Beograd : Dom 11020
kulture "Studentski grad", 1995
136433932
98014471
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 292
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011021 19.04. NAUÄŒNI skup Promene obrazaca
BJ
P
188592908
mišljenja u razdoblju
11021
tranzicije (2011 ; Beograd): Promena
obrazaca miÅ¡ljenja : sudbina kritiÄkog
mišljenja u razdoblju tranzicije /
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
zbornik radova sa nauÄnog skupa Promene
obrazaca mišljenja u razdoblju
tranzicije. - Beograd : Dom kulture
"Studentski grad", 2011. - (Edicija
Treći milenijum ; knj. 8)
000011022 19.04. KNEŽEVIĆ, Miloš: Evroskepticizam :
gde je Evropa : 111 evroskeptiÄkih
11022
fragmenata / Miloš Knežević. - 1. izd. Beograd : Zaslon, 2008. - (Zamisao Zamah
; knj. 21)
BJ
P
000011023 19.04. KNEŽEVIĆ, Miloš: Mozaik geopolitike
154435596
: identitet, tranzicija, srpsko pitanje 11023
/ Miloš Knežević. - Beograd : Institut
za politiÄke studije, 2008. - (Zamisao
Zamah ; knj. 20). - (Biblioteka Posebna
izdanja)
BJ
P
000011024 19.04. POPPER, Karl Raimund: Pretpostavke i B J
pobijanja : rast nauÄnog znanja / Karl 11024
R. Poper. - Sremski Karlovci ; Novi Sad
: IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2002. - (Biblioteka Theoria
)
154616332
P
178168071
000011025 22.04. LUBARDA, Branko A.: Radno pravo :
rasprava o dostojanstvu na radu i
11025
socijalnom dijalogu / Branko A. Lubarda.
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2012. - (Biblioteka
Udžbenici)
BJ
K
194956300
000011026 22.04. LUBARDA, Branko A.: Radno pravo :
rasprava o dostojanstvu na radu i
11026
socijalnom dijalogu / Branko A. Lubarda.
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2012. - (Biblioteka
Udžbenici)
BJ
K
194956300
000011027 22.04. KNEŽEVIĆ, Gašo: Arbitraža i ADR /
179828492
Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 3. izd. 11027
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Edicija
Monografije)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
BJ
K
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011028 22.04. KNEŽEVIĆ, Gašo: Arbitraža i ADR /
BJ
K
179828492
Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 3. izd. 11028
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Edicija
Monografije)
000011029 22.04. KNEŽEVIĆ, Gašo: Arbitraža i ADR /
179828492
Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 3. izd. 11029
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Edicija
Monografije)
BJ
K
000011030 22.04. KNEŽEVIĆ, Gašo: Arbitraža i ADR /
179828492
Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 3. izd. 11030
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Edicija
Monografije)
BJ
K
000011031 22.04. KNEŽEVIĆ, Gašo: Arbitraža i ADR /
179828492
Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 3. izd. 11031
- Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2010. - (Edicija
Monografije)
BJ
K
000011032 26.04. KRISTIĆ, Saša: Budžet kao instrument B J
upravljanja jedinicom lokalne samouprave 11032
/ Saša Kristić. - Beograd : Data Status,
2012
000011033 26.04. EKONOMSKA, socijalna i kulturna
prava : priruÄnik za nacionalne
11033
institucije za ljudska prava / [prevod
Dragan Božanić]. - Beograd : Kancelarija
Visokog komesara Ujedinjenih nacija za
ljudska prava, 2005. - (Ljudska prava ;
br. 12)
000011034 26.04.
PRIRUÄŒNIK o nacionalnim akcionim
BJ
P
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
192939020
212394759
P
512277175
planovima za ljudska prava : nezvaniÄni 11034
prevod izdanja Ujedninjenih Nacija /
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za
ljudska prava. - Njujork ; Ženeva :
Visoki komesarijat Ujedinjenih Nacija za
ljudska prava, 2002. - (Serija
Profesionalna obuka ; br. 10)
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011035 26.04. SUDSKA praksa u vezi sa Älanom 10 B J
P
136840204
Evropske konvencije o ljudskim pravima / 11035
[urednik Vladan Joksimović]. - 2.
dopunjeno izd. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2007. - (Dosijei
o ljudskim pravima ; br. 1a). - (Serija
Izdanja Saveta Evrope o medijima)
000011036 26.04. ZBORNIK pravnih instrumenata Saveta B J
Evrope u vezi sa medijima / [urednik
11036
Vladan Joksimović]. - 2. dopunjeno izd.
- Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u
Beogradu, 2007. - (Serija Izdanja Saveta
Evrope o medijima ; br. 2a)
P
136840716
000011037 26.04. ODLUKE i presude Evropskog suda za
ljudska prava donete u odnosu na
11037
Republiku Srbiju za period mart 2008. mart 2009.. 2 / [urednici Vanja Rodić
... [i dr.]. - Beograd : Vlada Republike
Srbije, Ministarstvo za ljudska i
manjinska prava, 2009
P
157817100
000011038 26.04. TATIĆ, Damjan: Zaštita ljudskih
prava osoba sa invaliditetom / Damjan 11038
Tatić. - Beograd : Službeni glasnik,
2008. - (Biblioteka Nauka ; knj. 7)
BJ
BJ
000011039 26.04. MARKOVIĆ, Goran:
BJ
BosanskohercegovaÄki federalizam / Goran 11039
Marković. - Beograd : Službeni glasnik ;
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
150106124
189782284
Sarajevo : University press, Magistrat,
2012. - (Biblioteka Pravna biblioteka).
- (Editio Iuristica ; knj. 32)
000011040 26.04. MRVIĆ-Petrović, NataÅ¡a: KriviÄno
pravo : opšti deo / Nataša
11040
Mrvić-Petrović. - 2. dopunjeno izd. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2011. - (
Biblioteka Udžbenici ; 29)
BJ
P
182486540
000011041 26.04. MRVIĆ-Petrović, NataÅ¡a: KriviÄno
pravo : posebni deo / Nataša
11041
Mrvić-Petrović. - 2. izmenjeno izd. Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2011. - (
Biblioteka Udžbenici ; 30)
BJ
P
182398988
000011042 26.04. HRUSTIĆ, Hasiba: Javne finansije i
poresko pravo / Hasiba Hrustić. - 2.
11042
izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta Union : Službeni glasnik,
2007. - (Biblioteka Udžbenici ; 10)
BJ
P
144543756
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 295
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011043 26.04. HRUSTIĆ, Hasiba: Javne finansije i B J
P
144543756
poresko pravo / Hasiba Hrustić. - 2.
11043
izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta Union : Službeni glasnik,
2007. - (Biblioteka Udžbenici ; 10)
000011044 26.04. STEFANOVIĆ, Zlatko: Privredno
BJ
ugovorno pravo / Zlatko Stefanović. - 4. 11044
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta Union :
Službeni glasnik, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 15)
P
179264268
000011045 26.04. STEFANOVIĆ, Zlatko: Privredno
BJ
ugovorno pravo / Zlatko Stefanović. - 4. 11045
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta Union :
Službeni glasnik, 2010. - (Biblioteka
Udžbenici ; 15)
P
179264268
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000011046 26.04. STEFANOVIĆ, Zlatko: Kompanijsko
pravo / Zlatko Stefanović. - 5. izd. - 11046
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2010. - (
Biblioteka Udžbenici ; 27)
BJ
P
180178444
000011047 26.04. STEFANOVIĆ, Zlatko: Kompanijsko
pravo / Zlatko Stefanović. - 5. izd. - 11047
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2010. - (
Biblioteka Udžbenici ; 27)
BJ
P
180178444
000011048 26.04. PARLAMENTARNA praksa : uvodni
referati, Älanci i prilozi o
11048
unapređivanju kvaliteta zakonodavnog
postupka sa težištem na inicijativi
građana, javnom slušanju i javnoj
raspravi. 2 / [urednice Marijana
PajvanÄić, Aleksandra Popović]. Beograd : Fondacija Konrad Adenauer,
Regionalni program Pravna država
JugoistoÄna Evropa, 2012
BJ
P
191031052
000011049 26.04. PARIVODIĆ, Milan S.: Pravo
BJ
međunarodnog franšizinga / Milan S.
11049
Parivodić. - Beograd : Službeni glasnik,
2003
P
107165708
000011050 26.04. MIŠIĆ, Vesna: Sudska praksa u
izvršnom postupku / Vesna Mišić. - [S.
l. : CILC, 2011]
P
512207565
BJ
11050
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 296
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011051 26.04. ŠKULIĆ, Milan: Novi zakonik o
BJ
P
194614284
kriviÄnom postupku Srbije : kako je
11051
propala reforma : Å¡ta da se radi? /
Milan Škulić, Goran Ilić. - Beograd :
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2012
000011052 26.04. KUTLEŠIĆ, Vladan: Ustavi bivših
socijalistiÄkih država Evrope :
11052
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
112864012
uporednopravna studija / Vladan Kutlešić.
- Beograd : Službeni list SCG : Fakultet
politiÄkih nauka, 2004
000011053 26.04. GAJIN, Saša: Ljudska prava :
BJ
pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - 11053
2. izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta Union : Centar za
unapređivanje pravnih studija : Institut
za uporedno pravo, 2012
000011054 26.04. MEÄUNARDNI nauÄni kongres
visokih pravoslavnih
11054
bogoslovskih Å¡kola Jedinstvo,
misija i bogoslovlje Crkve u
trećem milenijumu(5 ; 2001 ;
Beograd): Jedinstvo, misija i
bogoslovlje Crkve u trećem milenijumu :
zbornik radova sa Petog međunarodnog
kongresa visokih pravoslavnih
bogoslovskih Å¡kola (Beograd, 26. 9 - 1.
10. 2001.) / priredili Radovan Bigović,
Bogdan Lubardić, Bogoljub Šijaković. Beograd : Univerzitet, Pravoslavni
bogoslovski fakultet, Institut za
teološka istraživanja, 2012
P
BJ
193729292
P
193303308
000011055 26.04. KOSTIĆ-Mandić, Maja: Opšta klauzula
odstupanja od mjerodavnog prava : u
11055
savremenom međunarodnom privatnom pravu
/ Maja Kostić-Mandić. - Podgorica :
Pravni fakultet, 2012
BJ
P
20044560
000011056 26.04. KOSTIĆ-Mandić, Maja: Opšta klauzula
odstupanja od mjerodavnog prava : u
11056
savremenom međunarodnom privatnom pravu
/ Maja Kostić-Mandić. - Podgorica :
Pravni fakultet, 2012
BJ
P
20044560
000011057 26.04. KOSTIĆ-Mandić, Maja: Opšta klauzula
odstupanja od mjerodavnog prava : u
11057
savremenom međunarodnom privatnom pravu
/ Maja Kostić-Mandić. - Podgorica :
Pravni fakultet, 2012
BJ
P
20044560
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 297
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011058 26.04. KOSTIĆ-Mandić, Maja: Opšta klauzula B J
P
20044560
odstupanja od mjerodavnog prava : u
11058
savremenom međunarodnom privatnom pravu
/ Maja Kostić-Mandić. - Podgorica :
Pravni fakultet, 2012
000011059 26.04. KONFERENCIJA za međunarodno
privatno pravo - Proširenje
11059
"evropskog pravosudnog
prostora" na države Älanice
CEFTA(7 ; 2009 ; Novi Sad): Zbornik
radova sa Sedme konferencije za
međunarodno privatno pravo - Proširenje
"evropskog pravosudnog prostora" na
države Älanice CEFTA, održane 25.
septembra 2009. godine, [Novi Sad] /
priredile Bernadet Bordaš i Maja
Stanivuković / VIIth Private
International Law Conference Enlargement of the European Judicial
Area to CEFTA countries, September 25,
2009, [Novi Sad]. - Novi Sad : Pravni
fakultet ; = Novi Sad : Faculty of Law,
2010
BJ
P
252320263
000011060 26.04. MEÄUNARODNI nauÄni skup (2012
; Pale): Zbornik radova Prava djeteta 11060
i ravnopravnost polova - između
normativnog i stvarnog : Međunarodni
nauÄni skup, održan 29. juna 2012. na
Palama / Goran Marković. - Pale IstoÄno Sarajevo : Pravni fakultet
Univerziteta u IstoÄnom Sarajevu, 2012
BJ
P
3423256
000011061 26.04. CARIĆ, Slavoljub: Pravo na suđenje u B J
razumnom roku / Slavoljub Carić. 11061
Beograd : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska
praksa ; knj. 2)
P
147063820
000011062 26.04. KOVAÄŒEK-Stanić, Gordana: PorodiÄno
237161991
pravo : partnersko, deÄje i starateljsko 11062
pravo / Gordana KovaÄek-Stanić. - 3.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2009
BJ
P
000011063 26.04. KOVAÄŒEK-Stanić, Gordana: PorodiÄno
237161991
pravo : partnersko, deÄje i starateljsko 11063
pravo / Gordana KovaÄek-Stanić. - 3.
BJ
P
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad :
Pravni fakultet, Centar za izdavaÄku
delatnost, 2009
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 298
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011064 26.04. MILOŠEVIĆ, Goran B.: Porez i
BJ
P
125915660
izbegavanje poreza / Goran B. Milošević. 11064
- Beograd : Službeni list SCG, 2005
000011065 26.04. STANKOVIĆ, Gordana: SteÄajno
procesno pravo / Gordana Stanković,
11065
Nevena Petrušić. - Beograd : Službeni
list SCG, 2006
BJ
P
128981772
000011066 26.04. SRDANOVIĆ, Branislav R.: Međunarodni B J
183553543
terorizam, politiÄki delikt,
11066
ekstradicija / Branislav R. Srdanović. Beograd : Službeni list SRJ, 2002
000011067 26.04. ZBORNIK mišljenja, preporuka i
upozorenja Poverenika za zaštitu
11067
ravnopravnosti : 1. jul 2010 - 30.
novembar 2011. / [urednica Nevena
Petrušić]. - Beograd : Poverenik za
zaštitu ravnopravnosti, 2011
P
BJ
P
188564236
000011068 26.04. NICK, Stanko: Diplomacija : metode i B J
tehnike / Stanko Nick. - Zagreb : Visoka 11068
škola međunarodnih odnosa i diplomacije,
2010
P
513972823
000011069 26.04. MEÄUNARODNI nauÄni skup NaÄela
i vrijednosti pravnog sistema
11069
- norma i praksa (2011 ; Pale):
Zbornik radova / MeÄ‘unarodni nauÄni skup
NaÄela i vrijednosti pravnog sistema norma i praksa, 29. oktobar 2011, Pale.
- 1. izd. - Pale : Pravni fakultet, 2012
BJ
000011070 26.04. EKOLOGIJA i pravo / urednice
BJ
P
Aleksandra Čavoški, Ana Knežević Bojović. 11070
- Beograd : Institut za uporedno pravo :
Pravni fakultet Univerziteta Union, 2012
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
2920472
193378828
000011071 26.04. ŽIVKOVIĆ, Mirko: Međunarodno
privatno pravo : opšti deo / Mirko
11071
Živković, Maja Stanivuković. - 2.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Službeni glasnik, 2006
BJ
000011072 26.04. ĆERANIĆ, Jelena: Oblici povezivanja
država Älanica u Evropskoj uniji /
11072
Jelena Ćeranić. - Beograd : Službeni
glasnik : Institut za uporedno pravo,
2011. - (Pravna biblioteka)
P
BJ
P
133886220
183341068
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011073 26.04. KRIZA i obnova prava / redaktor
BJ
P
79863820
Zoran Ivošević. - Beograd : Savet za
11073
saradnju nevladinih organizacija :
Centar za unapređivanje pravnih studija
: Društvo sudija Srbije : Centar za
slobodne izbore i demokratiju, 1999. - (
Biblioteka SuoÄavanja ; 1)
000011074 26.04. USTAVNOST i vladavina prava /
BJ
priredio Kosta Čavoški. - Beograd :
11074
Centar za unapređivanje pravnih studija,
2000. - (Biblioteka SuoÄavanja ; 2)
000011075 26.04. AKTUELNA ustavna i druga pitanja
konstituisanja pravne države (II) :
11075
zbornik radova / urednik Stevan Lilić :
recueil de travaux / rédacteur Stevan
Lilić : selected articles / editor
Stevan Lilić. - Beograd : Pravni
fakultet, 1994
000011076 26.04. TAJNA prepiska Roosevelt-Staljin /
[preveo Frane Barbieri]. - Zagreb :
11076
Epoha, 1965
000011077 26.04. GAULLE, Charles de: Ratni memoari.
[Knj. 2], Jedinstvo : 1942-1944 / Å arl 11077
P
BJ
BJ
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
181338375
28884748
195439367
P
101531911
De Gol. - Beograd : Prosveta ; Ljubljana
: Državna založba Slovenije, 1968
000011078 26.04. PRIRUÄŒNIK o reparacijama. 1 /
priredio Pablo de Grejf. - Beograd :
11078
Fond za humanitarno pravo, 2011. - (
Edicija Dokumenta)
BJ
P
000011079 26.04. PRIMENA antidiskriminacionog
BJ
zakonodavstva i kriviÄnopravna zaÅ¡tita : 11079
studija sluÄaja, praksa i preporuke /
Nevena Petrušić ... [et al.]. - Beograd
: Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2012
000011080 26.04. AUTORSKA prava za bibliotekare :
priruÄnik / prevela i prilagodila Stela 11080
Filipi-Matutinović. - Beograd :
Univerzitetska biblioteka "Svetozar
Marković" ; = Belgrade : University
Library "Svetozar Marković", 2013
186004492
P
BJ
191097868
P
000011081 30.04. LGBT populacija i reforma sektora B J
bezbednosti u Republici Srbiji / Jelena 11081
Radoman ... [et al.]. - Beograd :
Organizacija za evropsku bezbednost i
saradnju, Misija OEBS u Srbiji, 2011
196295180
P
187811852
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011082 30.04. "GRAÄANSKI rat u Hrvatskoj
BJ
P
185041932
1991-1995" : zbornik radova. 7 /
11082
priredio Milojko Budimir. - Beograd :
Udruženje Srba iz Hrvatske : Signature ;
Knin [tj.] Beograd : Srpsko kulturno
društvo "Zora", 2011
000011083 07.05. NEŠOVIĆ, Slobodan: Diplomatska igra
oko Jugoslavije 1944-1945 / Slobodan
11083
Nešović. - Zagreb : Stvarnost, [1977]
BJ
000011084 30.04. SENOR, Dan: Nacija u usponu : priÄa B J
o izraelskom ekonomskom Äudu / Dan Senor 11084
i Sol Singer. - Beograd : Klub plus,
2011
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
55714316
183610380
000011085 30.04. PRILOZI SDC MHPK projekta
BJ
KopaoniÄkoj Å¡koli prirodnog prava : XIV 11085
susret / [glavni urednik Branislav
ÄŒubrilo]. - Beograd : Swiss Agency for
Development and Cooperation (SDC) : NHLO
Project, 2001
P
95291404
000011086 30.04. PRAVO medija s Modelom zakona o
javnom informisanju / Vladimir V.
11086
Vodinelić... [et al.]. - Beograd :
Beogradski centar za ljudska prava, 1998
BJ
P
68516866
000011087 07.05. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Osiguranje, naknada Å¡tete i
11087
novi zakon o parniÄnom
postupku(15 ; 2012 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknada Å¡tete i novi zakon o
parniÄnom postupku / XV MeÄ‘unarodni
nauÄni skup, Zlatibor, 2012. - Beograd :
Intermex, 2012
BJ
P
192718860
000011088 07.05. UDRUŽENJE za pravo osiguranja
Srbije. Savetovanje(9 ; 2008 ;
11088
Palić): "Evropski put" prava
osiguranja Srbije, posebno ugovora o
osiguranju : [zbornik radova] / [IX]
Savetovanje, Palić, 10-11. april 2008. :
memoir / [IX] Conference, Palić, 10 and
11 April 2008. - Beograd : Udruženje za
pravo osiguranja Srbije ; =Belgrade :
Association for Insurance Law of Serbia,
2008
BJ
P
148450060
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 301
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011089 07.05. MEÄUNARODNI nauÄni skup
BJ
K
177295628
Obavezno osiguranje, naknada
11089
štete i obezbeđenje
potraživanja(13 ; 2010 ;
Beograd): Obavezno osiguranje, naknada
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
štete i obezbeđenje potraživanja / XIII
MeÄ‘unarodni nauÄni skup, Beograd, 2010.
- Beograd : Intermex, 2010
000011090 07.05. KRSTIĆ, Branislav: Avio-saobraćaj u
turbulencijama : neki elementi za
11090
formiranje vazduhoplovne politike /
Branislav Krstić, Ljiljana Stepanović. Beograd : Centar za
liberalno-demokratske studije, 2004
BJ
K
114131980
000011091 09.05. XXI vek - vek usluga i uslužnog
BJ
prava. Knj. 3 / urednik Miodrag Mićović. 11091
- Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
P
195213068
000011092 09.05. XXI vek - vek usluga i uslužnog
BJ
prava. Knj. 3 / urednik Miodrag Mićović. 11092
- Kragujevac : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2012
P
195213068
000011093 16.05. GAJIN, Saša: Ljudska prava :
BJ
pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - 11093
2. izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta Union : Centar za
unapređivanje pravnih studija : Institut
za uporedno pravo, 2012
P
000011094 16.05. BOJANIĆ, Bojan: Regionalizacija i
BJ
regionalna država : ustavnopravni
11094
aspekti / Bojan Bojanić. - Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni
fakultet, 2013. - (Biblioteka
Monografije ; Pravni fakultet, Priština
[tj.] Kosovska Mitrovica)
000011095 16.05. MILADINOVIĆ, Snežana: Norme i
stvarnost : (ogledi iz obligacionog
11095
prava) / Snežana Miladinović. Podgorica : Pravni fakultet, 2012
COBISS K o o p e r a t i v a n
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
193729292
P
BJ
197901324
P
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
21.02.2014
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
20349712
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 302
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011096 17.05. MEÄUNARODNI nauÄni skup
BJ
P
198137100
Uslužno pravo (2013 ;
11096
Kragujevac): Uslužno pravo : [zbornik
referata sa MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa
održanog 10. maja 2013. godine, na
Pravnom fakultetu u Kragujevcu u
organizaciji Instituta za pravne i
društvene nauke Pravnog fakulteta
Univerziteta u Kragujevcu] / urednik
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2013
000011097 17.05. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Uslužno pravo (2013 ;
11097
Kragujevac): Uslužno pravo : [zbornik
referata sa MeÄ‘unarodnog nauÄnog skupa
održanog 10. maja 2013. godine, na
Pravnom fakultetu u Kragujevcu u
organizaciji Instituta za pravne i
društvene nauke Pravnog fakulteta
Univerziteta u Kragujevcu] / urednik
Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni
fakultet Univerziteta, Institut za
pravne i društvene nauke, 2013
BJ
000011098 17.05. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem "Pravne norme u
11098
vremenu i prostoru" (2012 ;
Kosovska Mitrovica): Zbornik radova.
Sv. 1 / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem "Pravne norme u vremenu i
prostoru", Kosovska Mitrovica, 2012. Priština [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2012
000011099 23.05. KO bira sudije ustavnog suda? :
regionalni bilans teorije i prakse :
11099
BiH, Srbija, Hrvatska i Makedonija /
uredio Edin Å arÄević. - Sarajevo :
Fondacija Centar za javno pravo, 2012
BJ
BJ
000011100 24.05. KOVAČEVIĆ, Ljubinka: Pravna
subordinacija u radnom odnosu i njene 11100
granice / Ljubinka KovaÄević. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta, Centar
za izdavaštvo i informisanje, 2013. - (
Biblioteka Monografije)
P
198137100
P
P
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
194921996
20123654
P
197737996
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011101 24.05. STRUKTURA i funkcionisanje
BJ
P
197510668
policijske organizacije : tradicija,
11101
stanje i perspektive. 1 / [urednici
Obrad Stevanović, Dane Subošić, Dalibor
Kekić]. - Beograd :
KriminalistiÄko-policijska akademija,
2013
000011102 30.05. DIMIĆ, Zoran: Rađanje ideje
BJ
univerziteta / Zoran Dimić. - Sremski 11102
Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013. (Biblioteka Književnost, jezik, kultura)
K
277895943
000011103 30.05. MARKOVIĆ, Saša: Manifest protiv
imperije : prilog istoriji ameriÄkog
11103
(neo)imperijalizma / SaÅ¡a Marković. Sremski Karlovci ; Novi Sad : IzdavaÄka
knjižarnica Zorana Stojanovića ; Beograd
: Akademija za diplomatiju i bezbednost,
2013. - (Biblioteka Posebna izdanja)
BJ
K
000011104 03.06. Å ARKIĆ, SrÄ‘an: Pravne i politiÄke
ideje u istoÄnom rimskom carstvu : od 11104
poÄetka Konstantinove do kraja
Justinijanove vladavine / Srđan Šarkić.
- Beograd : NauÄna knjiga, 1984
BJ
P
000011105 03.06. PRAVNI kapacitet Srbije za evropske B J
integracije : zbornik radova. Knj. 4 / 11105
priredio Stevan Lilić. - Beograd :
Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i
informisanje, 2009. - (Biblioteka
Zbornici ; 11)
000011106 03.06. PERSPEKTIVE implementacije evropskih B J
standarda u pravni sistem Srbije :
11106
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
278732551
24932103
172263948
P
188354572
zbornik radova. Knj. 1 / priredio Stevan
Lilić. - Beograd : Pravni fakultet,
Centar za izdavaštvo i informisanje,
2011. - (Biblioteka Zbornici)
000011107 06.06. SIMOVIĆ, Miodrag N.: KriviÄno
procesno pravo : uvod i opšti dio /
11107
Miodrag N. Simović. - 2. izmijenjeno i
dopunjeno izd. - Bihać : Pravni fakultet
, 2009
BJ
P
1272344
000011108 06.06. SIMOVIĆ, Miodrag N.: KriviÄno
procesno pravo. 2, KriviÄno procesno
11108
pravo - posebni dio / Miodrag N.
Simović, Vladimir M. Simović. - 2.
izmijenjeno i dopunjeno izd. - IstoÄno
Sarajevo : Pravni fakultet, 2011
BJ
P
1876760
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 304
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011109 21.06. TEMATSKI meÄ‘unarodni nauÄni
BJ
P
512769201
skup(12 ; 2013 ; Tara): Međunarodna 11109
kriviÄna dela / XII tematski meÄ‘unarodni
nauÄni skup, Tara, od 05. do 09. juna
2013. godine. - Tara [tj.] Beograd :
Udruženje za meÄ‘unarodno kriviÄno pravo
: Intermex, 2013
000011110 20.06. OBRADOVIĆ, Zoran: Uticaj vlasništva
na kvalitet korporativnog upravljanja u 11110
Srbiji / Zoran Obradović. - Beograd :
Univerzitet Singidunum, 2013
BJ
P
198397708
000011111 20.06. OBRADOVIĆ, Zoran: Uticaj vlasništva
na kvalitet korporativnog upravljanja u 11111
Srbiji / Zoran Obradović. - Beograd :
Univerzitet Singidunum, 2013
BJ
P
198397708
000011112 20.06. MARINKOVIĆ, Darko: Svet rada : stari B J
izazovi u novom dobu / Darko Marinković. 11112
- Beograd : Visoka strukovna Å¡kola za
preduzetništvo, 2012
000011113 20.06. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
[Knj.] 1, Uvodna i organizaciona pitanja 11113
/ Dragan Milkov. - (7. izmenjeno i
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
194181132
275894023
dopunjeno izd.). - Novi Sad : Pravni
fakultet, Centar za izdavaÄku delatnost,
2012. - (Edicija Udžbenici)
000011114 20.06. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
[Knj.] 2, Upravna delatnost / Dragan
11114
Milkov. - Novi Sad : Pravni fakultet,
Centar za izdavaÄku delatnost, 2013. - (
Edicija Udžbenici)
BJ
P
276291847
000011115 20.06. MILKOV, Dragan: Upravno pravo.
[Knj.] 3, Kontrola uprave / Dragan
11115
Milkov. - Novi Sad : Pravni fakultet,
Centar za izdavaÄku delatnost, 2013. - (
Edicija Udžbenici)
BJ
P
276291079
000011116 24.06. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem MeÄ‘unarodno
11116
humanitarno pravo (2013 ;
Kosovska Mitrovica): Međunarodno
humanitarno pravo : [tematski zbornik
radova] / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem, Kosovska Mitrovica, 2013. PriÅ¡tina [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2013
BJ
P
199074316
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 305
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011117 08.07. MEŠKIĆ, Zlatan: Pravo Evropske unije B J
P
20208646
. 1 / Zlatan Meškić, Darko Samardžić. - 11117
Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellshaft
für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH : Otvoreni Regionalni Fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma,
2012
000011118 12.07. STANJE i kretanje kriminaliteta u B J
Bosni i Hercegovini za punoljetne osobe 11118
u periodu od 2003. do 2012. godine /
Hajrija SijerÄić-ÄŒolić ... [et al.]. Sarajevo : Visoko sudsko i tužilaÄko
vijeće Bosne i Hercegovine, 2013
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
20530950
000011119 12.07. LIMBACH, Jutta: Savezni ustavni sud B J
NjemaÄke / Jutta Limbach. - Sarajevo : 11119
University Press, 2012. - (Edicija
NjemaÄko pravo ; knj. 2)
000011120 24.06. NAUČNI skup sa međunarodnim
uÄešćem MeÄ‘unarodno
11120
humanitarno pravo (2013 ;
Kosovska Mitrovica): Međunarodno
humanitarno pravo : [tematski zbornik
radova] / NauÄni skup sa meÄ‘unarodnim
uÄešćem, Kosovska Mitrovica, 2013. PriÅ¡tina [tj.] Kosovska Mitrovica :
Pravni fakultet, 2013
P
BJ
19688198
P
000011121 08.07. MEDIĆ, Duško: Pravo obezbjeđenja
BJ
potraživanja / Duško Medić. - 1. izd. - 11121
Banja Luka : Panevropski univerzitet
Apeiron, 2013. - (Edicija Pravna
biblioteka - Sofokles ; knj. 25)
P
199074316
3639320
000011122 08.07. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Harmonizacija građanskog prava
11122
u regionu (2012 ; Pale): Zbornik
radova / MeÄ‘unarodni nauÄni skup
"Harmonizacija građanskog prava u
regionu" održanog 26. oktobra 2012. na
Palama. - IstoÄno Sarajevo : Pravni
fakultet, 2013
BJ
P
3748888
000011123 08.07. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Harmonizacija građanskog prava
11123
u regionu (2012 ; Pale): Zbornik
radova / MeÄ‘unarodni nauÄni skup
"Harmonizacija građanskog prava u
regionu" održanog 26. oktobra 2012. na
Palama. - IstoÄno Sarajevo : Pravni
fakultet, 2013
BJ
P
3748888
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011124 12.07. JOVANOVIĆ Zatila, Milena: SteÄajno B J
P
198512140
pravo / Milena Jovanović Zattila,
11124
Vladimir Čolović. - Niš : Centar za
publikacije Pravnog fakulteta, 2013
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000011125 12.07. JOVANOVIĆ Zatila, Milena: Pravo
BJ
potroÅ¡aÄa / Milena Jovanović Zattila. - 11125
Niš : Centar za publikacije Pravnog
fakulteta, 2013
000011126 12.07. STIGLITZ, Joseph E.: Slobodan pad : B J
Amerika, slobodna tržišta i slom svetske 11126
privrede / Džozef E. Stiglic. - Novi Sad
: Akademska knjiga, 2013. - (Biblioteka
Nummus)
P
P
276834567
000011127 12.07. POJEDNOSTAVLJENE forme postupanja u B J
kriviÄnim stvarima : regionalna
11127
kriviÄnoprocesna zakonodavstva i
iskustva u primeni / urednici Ivan
Jovanović i Miroljub Stanisavljević. Beograd : Misija OEBS u Srbiji, 2013
000011128 16.07. KRIMINAL, državna reakcija i
BJ
harmonizacija sa evropskim standardima / 11128
priredili Leposava Kron, Aleksandar
Jugović. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2013
000011129 20.08. SUDSKA praksa u vezi sa Älanom 10 B J
Evropske konvencije o ljudskim pravima / 11129
[urednik Vladan Joksimović]. - 2.
dopunjeno izd. - Beograd : Savet Evrope,
Kancelarija u Beogradu, 2007. - (Dosijei
o ljudskim pravima ; br. 1a). - (Serija
Izdanja Saveta Evrope o medijima)
198511628
P
P
198898444
198666508
P
136840204
000011130 20.08. PRIMENA Paktova o ljudskim pravima u B J
Srbiji. - Beograd : Ujedinjene nacije, 11130
Kancelarija Visokog komesara za ljudska
prava, 2006
P
135968268
000011131 20.08. PRIMENA Paktova o ljudskim pravima u B J
Srbiji. - Beograd : Ujedinjene nacije, 11131
Kancelarija Visokog komesara za ljudska
prava, 2006
P
135968268
000011132 20.08. EKONOMSKA, socijalna i kulturna
prava : priruÄnik za nacionalne
11132
institucije za ljudska prava / [prevod
Dragan Božanić]. - Beograd : Kancelarija
Visokog komesara Ujedinjenih nacija za
ljudska prava, 2005. - (Ljudska prava ;
br. 12)
COBISS K o o p e r a t i v a n
BJ
P
212394759
o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 307
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011133 20.08. PRIRUÄŒNIK o nacionalnim akcionim
BJ
P
512277175
planovima za ljudska prava : nezvaniÄni 11133
prevod izdanja Ujedninjenih Nacija /
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za
ljudska prava. - Njujork ; Ženeva :
Visoki komesarijat Ujedinjenih Nacija za
ljudska prava, 2002. - (Serija
Profesionalna obuka ; br. 10)
000011134 19.08. MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub J.: Ustavno
pravo / Bogoljub Milosavljević,
11134
Dragoljub Popović. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2008. - (Biblioteka Udžbenici ;
25)
000011135 19.08. STEFANOVIĆ, Zlatko: Kompanijsko
pravo / Zlatko Stefanović. - 4.
111135
izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta Union :
Službeni glasnik, 2009. - (Biblioteka
Udžbenici ; 27)
BJ
BJ
000011136 19.08. MRVIĆ-Petrović, NataÅ¡a: KriviÄno
pravo / Nataša Mrvić-Petrović. - 2. izd. 11136
- Beograd : Fakultet za poslovno pravo,
2005. - (Biblioteka Udžbenici ; 7)
000011137 19.08. DAMNJANOVIĆ, Katarina Lj.:
Intelektualna svojina / Katarina
11137
Damnjanović, Vladimir Marić. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta Union :
Službeni glasnik, 2007. - (Biblioteka
Udžbenici ; 21)
P
P
BJ
BJ
000011138 19.08. GRUBAÄŒ, MomÄilo: KriviÄno procesno
pravo / MomÄilo GrubaÄ. - 5. izd. 11138
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta
Union : Službeni glasnik, 2008. - (
Biblioteka Udžbenici ; 12)
000011139 20.08. PRAVO informacionih tehnologija / N. B J
Šarkić ... [et al.]. - Beograd : Pravni 11139
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2007. - (Biblioteka Udžbenici ;
20)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
146927628
155791116
P
124102412
P
BJ
137591564
P
P
146998796
138189580
000011140 20.08. STEFANOVIĆ, Zlatko: Privredno
BJ
ugovorno pravo / Zlatko Stefanović. - 2. 11140
izd. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta Union : Službeni glasnik,
2007. - (Biblioteka Udžbenici ; 14)
P
143899660
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 308
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011141 20.08. STEFANOVIĆ, Zlatko: Statusno
BJ
P
121539084
privredno pravo / Zlatko Stefanović,
11141
Jelena Hrle. - Beograd : Fakultet za
poslovno pravo, 2005. - (Biblioteka
Udžbenici ; 10)
000011142 20.08. VRANJANAC, Dušan: Osnovi pravnog
sistema sa metodologijom prava / Dušan 11142
Vranjanac, Goran Dajović. - 2. izmenjeno
i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni
fakultet Univerziteta Union : Službeni
glasnik, 2007. - (Biblioteka Udžbenici ;
13)
BJ
P
144040460
000011143 20.08. SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana: Žene
žrtve ubistva u partnerskom odnosu /
11143
Biljana Simeunović-Patić, Slađana
Jovanović. - Beograd : Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja,
2013
BJ
P
197247756
000011144 20.08. JOLDŽIĆ, Vladan: EkoloÅ¡ko kriviÄno
pravo, međunarodni i ustavni osnovi,
11144
stvarnost i mogućnosti / Vladan Joldžić,
Dragan Jovašević. - Beograd : Institut
za kriminološka i sociološka
istraživanja, 2012. - (Edicija Ekološko
pravo i zakonodavstvo ; knj. 2). - (
Projekat br. 47011)
BJ
P
188769548
000011145 20.08. ANALIZA glavnih prepreka i problema B J
u pristupu Roma pravu na adekvatno
11145
stanovanje. - 1. izd. - Beograd : Praxis
, 2013
000011146 20.08. KNOPP, Guido: Hitlerovi ratnici /
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
P
198658828
123041548
Gvido Knop. - Beograd : Narodna knjiga - 11146
Alfa, 2005. - (Biblioteka Posebna
izdanja ; knj. br. 241)
000011147 22.08. ČVOROVIĆ, Zoran: Ime i sloboda : od
kosovskog zaveta do izdaje Kosova /
11147
Zoran ÄŒvorović, Vladimir Dimitrijević. ÄŒaÄak : Legenda, 2013
BJ
000011148 03.09. PAULUS, Iulius: Sentencije / Julije B J
Paulo. - Zagreb : Latina et Graeca, 1989. 11148
- (Biblioteka Latina et Graeca ; knj. 20
)
000011149 03.09. ULPIANUS, Domitius: Knjiga regula /
Ulpijan. - Zagreb : VPA, 1987. - (
11149
Biblioteka Latina et Graeca ; knj. 11)
P
P
BJ
198365196
25414145
P
502543
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 309
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011150 03.09. HART, Herbert Lionel Adolphus: Pojam B J
K
164317447
prava / H. L. A. Hart. - Podgorica : CID 11150
; Cetinje : [IzdavaÄki centar], 1994. (Biblioteka Nomos)
000011151 03.09. HART, Herbert Lionel Adolphus: Pojam B J
prava / H. L. A. Hart. - Podgorica : CID 11151
; Cetinje : [IzdavaÄki centar], 1994. (Biblioteka Nomos)
K
164317447
000011152 03.09. DAVITKOVSKI, BorÄe: Nauka o upravi / B J
BorÄe Davitkovski, Zoran LonÄar, Ana
11152
Pavlovska-Daneva. - Podgorica : Fakultet
za državne i evropske studije, 2012
P
21179408
000011153 03.09. DAVITKOVSKI, BorÄe: Nauka o upravi / B J
BorÄe Davitkovski, Zoran LonÄar, Ana
11153
Pavlovska-Daneva. - Podgorica : Fakultet
za državne i evropske studije, 2012
P
21179408
000011154 03.09. DAVITKOVSKI, BorÄe: Nauka o upravi / B J
BorÄe Davitkovski, Zoran LonÄar, Ana
11154
Pavlovska-Daneva. - Podgorica : Fakultet
za državne i evropske studije, 2012
P
21179408
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000011155 03.09. DAVITKOVSKI, BorÄe: Nauka o upravi / B J
BorÄe Davitkovski, Zoran LonÄar, Ana
11155
Pavlovska-Daneva. - Podgorica : Fakultet
za državne i evropske studije, 2012
P
21179408
000011156 03.09. DAVITKOVSKI, BorÄe: Nauka o upravi / B J
BorÄe Davitkovski, Zoran LonÄar, Ana
11156
Pavlovska-Daneva. - Podgorica : Fakultet
za državne i evropske studije, 2012
P
21179408
000011157 03.09. DAVITKOVSKI, BorÄe: Nauka o upravi / B J
BorÄe Davitkovski, Zoran LonÄar, Ana
11157
Pavlovska-Daneva. - Podgorica : Fakultet
za državne i evropske studije, 2012
P
21179408
000011158 10.09. MIHAJLOVIĆ, Milan V.: Sportske
organizacije i sportski događaji / Milan 11158
V. Mihajlović. - Beograd : Sportski
savez Srbije, 2013
BJ
000011159 16.09. MEÄUNARODNA znanstveno-struÄna
konferencija(III. ; 2013 ;
11159
Zagreb): "Nove sigurnosne ugroze i
kritiÄna nacionalna infrastruktura" /
Zbornik radova III. Međunarodne
znanstveno-struÄne konferencije. Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Hrvatske : Policijska
akademija, 2013
P
BJ
199602188
P
512918192
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 310
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011160 16.09. SRPSKO udruženje za
BJ
P
512917936
kriviÄnopravnu teoriju i
11160
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(50 ; 2013 ;
Zlatibor ; Beograd): Nova rešenja u
kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova
praktiÄna primena / L redovno godiÅ¡nje
savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2013.
- Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Intermex, 2013
000011161 16.09. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
11161
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
512917936
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(50 ; 2013 ;
Zlatibor ; Beograd): Nova rešenja u
kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova
praktiÄna primena / L redovno godiÅ¡nje
savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2013.
- Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Intermex, 2013
000011162 16.09. SRPSKO udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i
11162
praksu. Redovno godišnje
savetovanje(50 ; 2013 ;
Zlatibor ; Beograd): Nova rešenja u
kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova
praktiÄna primena / L redovno godiÅ¡nje
savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2013.
- Beograd : Srpsko udruženje za
kriviÄnopravnu teoriju i praksu :
Intermex, 2013
BJ
P
512917936
000011163 17.09. BLOCH, Marc: Feudalno društvo / Mark B J
Blok. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : 11163
IzdavaÄka knjižarnica Zorana Stojanovića
, 2012. - (Istorijska biblioteka ; 21)
000011164 30.09. MEÄUNARODNI nauÄni skup
Osiguranje i naknada Å¡tete(16
11164
; 2013 ; Zlatibor): Osiguranje i
naknada Å¡tete : [zbornik radova] : XVI
MeÄ‘unarodni nauÄni skup / [organizator]
Udruženje za odštetno pravo, Beograd. Beograd : Intermex, 2013
BJ
K
K
270821383
512923568
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 311
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011165 12.11. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo : B J
K
201327372
opšti deo / Zoran Stojanović. - 20.
11165
izmenjeno i dopunjeno izd. [i. e. 1.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
izd. u izdanju Pravne knjige i Pravnog
fakulteta Univerziteta u Beogradu]. Beograd : Pravna knjiga : Pravni
fakultet Univerziteta, 2013
000011166 12.11. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
opšti deo / Zoran Stojanović. - 20.
11166
izmenjeno i dopunjeno izd. [i. e. 1.
izd. u izdanju Pravne knjige i Pravnog
fakulteta Univerziteta u Beogradu]. Beograd : Pravna knjiga : Pravni
fakultet Univerziteta, 2013
BJ
K
201327372
000011167 12.11. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
posebni deo / Zoran Stojanović, Nataša 11167
Delić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta : Pravna knjiga, 2013. - (
Biblioteka Udžbenici)
BJ
K
196985868
000011168 12.11. STOJANOVIĆ, Zoran: KriviÄno pravo :
posebni deo / Zoran Stojanović, Nataša 11168
Delić. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta : Pravna knjiga, 2013. - (
Biblioteka Udžbenici)
BJ
K
196985868
000011169 03.12. SRETENJSKE besede 2013 / [priredili B J
Emilija Stanković, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević]. - 11169
Kragujevac : Regionalno društvo pravnika
"Å umadija" : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2013
P
202916620
000011170 03.12. SRETENJSKE besede 2013 / [priredili B J
Emilija Stanković, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević]. - 11170
Kragujevac : Regionalno društvo pravnika
"Å umadija" : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2013
P
202916620
000011171 03.12. SRETENJSKE besede 2013 / [priredili B J
Emilija Stanković, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević]. - 11171
Kragujevac : Regionalno društvo pravnika
"Å umadija" : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2013
P
202916620
000011172 03.12. SRETENJSKE besede 2013 / [priredili B J
Emilija Stanković, SrÄ‘an ÄorÄ‘ević]. - 11172
Kragujevac : Regionalno društvo pravnika
"Å umadija" : Pravni fakultet
Univerziteta, Institut za pravne i
društvene nauke, 2013
P
202916620
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011173 18.12. NACIONALNI seminar za
BJ
P
202628620
sekretare sportskih i
11173
opštinskih saveza, klubova,
udruženja i ostalih sportskih
organizacija (generalni,
tehniÄki, izvrÅ¡ni)(6 ; 2011 ;
Beograd): Constitutio Athleticae :
vodiÄ kroz sportski menadžment : zbornik
radova. Knj. 6 / Å esti nacionalni
seminar za sekretare sportskih i
opštinskih saveza, klubova, udruženja i
ostalih sportskih organizacija
(generalni, tehniÄki, izvrÅ¡ni), Beograd,
[5. decembra 2011. godine]. - Beograd :
Zavod za sport i medicinu sporta
Republike Srbije : Sportski savez Srbije
, 2013
000011174 20.12. ZABRANA diskriminacije : odabrane B J
presude Evropskog suda za ljudska prava 11174
i Evropskog suda pravde / [Ana Knežević
Bojović ... et al.]. - Beograd :
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2013
P
198726412
000011175 20.12. ZABRANA diskriminacije : odabrane B J
presude Evropskog suda za ljudska prava 11175
i Evropskog suda pravde / [Ana Knežević
Bojović ... et al.]. - Beograd :
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2013
P
198726412
000011176 20.12. ZABRANA diskriminacije : odabrane B J
presude Evropskog suda za ljudska prava 11176
i Evropskog suda pravde / [Ana Knežević
Bojović ... et al.]. - Beograd :
Udruženje javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, 2013
P
198726412
000011177 20.12. MARKOVIĆ, Slobodan: Pravo
intelektualne svojine / Slobodan M.
11177
Marković, Dušan V. Popović. - Beograd :
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za
izdavaštvo i informisanje, 2013. - (
Biblioteka Udžbenici)
P
202588172
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000011178 20.12. ALEKSIĆ, Živojin: Otkrivanje i
BJ
kažnjavanje zloÄina u Srbiji / Živojin 11178
Aleksić, Ivan Joksić. - Beograd :
Glosarijum, 2013
199866124
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 313
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011179 23.12. MEŠKIĆ, Zlatan: Pravo Evropske unije B J
P
20208646
. 1 / Zlatan Meškić, Darko Samardžić. - 11179
Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellshaft
für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH : Otvoreni Regionalni Fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma,
2012
000011180 23.12. MEŠKIĆ, Zlatan: Pravo Evropske unije B J
. 1 / Zlatan Meškić, Darko Samardžić. - 11180
Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellshaft
für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH : Otvoreni Regionalni Fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma,
2012
P
20208646
000011181 23.12. MEŠKIĆ, Zlatan: Pravo Evropske unije B J
. 1 / Zlatan Meškić, Darko Samardžić. - 11181
Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellshaft
für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH : Otvoreni Regionalni Fond za
jugoistoÄnu Evropu - Pravna reforma,
2012
P
20208646
000011182 11.01. VLATKOVIĆ, Milan: SlužbeniÄko pravo
197990668
/ Milan Vlatković, Radoje Brković, Bojan 11182
Urdarević. - Beograd : Dosije studio,
2013
BJ
P
000011183 11.01. VLATKOVIĆ, Milan: SlužbeniÄko pravo
197990668
/ Milan Vlatković, Radoje Brković, Bojan 11183
Urdarević. - Beograd : Dosije studio,
2013
BJ
P
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
000011184 11.01. VLATKOVIĆ, Milan: SlužbeniÄko pravo
197990668
/ Milan Vlatković, Radoje Brković, Bojan 11184
Urdarević. - Beograd : Dosije studio,
2013
000011185 17.01. CICERO, Marcus Tullius: Beseda za
Milona / Ciceron. - Sremski Karlovci ; 11185
Novi Sad : IzdavaÄka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 1998. - (Argo)
BJ
BJ
P
P
136636167
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 314
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011186 17.01. MEÄUNARODNA nauÄna
BJ
P
203985420
konferencija Regulisanje
11186
otvorenih pitanja između
država sukcesora SFRJ (2012 ;
Beograd): Regulisanje otvorenih
pitanja između država sukcesora SFRJ :
zbornik radova [sa meÄ‘unarodne nauÄne
konferencije, Beograd, 29-30. 11. 2012.
godine] / prireÄ‘ivaÄi DuÅ¡ko
Dimitrijević, Žaklina NoviÄić, Mihajlo
VuÄić. - Beograd : Institut za
međunarodnu politiku i privredu, 2013
000011187 17.01. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 1 / Borivoje
11187
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515144892
000011188 17.01. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 1 / Borivoje
11188
P
515144892
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
000011189 17.01. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 2 / Borivoje
11189
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515187644
000011190 17.01. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 2 / Borivoje
11190
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515187644
000011191 17.01. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 3 / Borivoje
11191
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515310780
000011192 17.01. POZNIĆ, Borivoje: Građansko procesno B J
pravo : skripta. Sv. 3 / Borivoje
11192
Poznić, Vesna Rakić-Vodinelić. - Beograd
: Pravni fakultet Univerziteta Union,
2012
P
515310780
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana: 315
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000011193 21.01. PEČUJLIĆ, Miroslav: Demokratija i
BJ
P
180399623
autoritarizam : politiÄka kultura
11193
jugoslovenskog viÅ¡estranaÄkog druÅ¡tva /
Miroslav PeÄujlić i Vladimir Milić. [1. izd.]. - Beograd : Srempublik :
Pravni fakultet : Institut za politiÄke
studije, 1994
000011194 21.01. GLIGORIĆ, Velibor: Knjiga i život :
studije, ogledi, portreti, sećanja /
11194
BJ
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
118382855
Velibor Gligorić. - Beograd : Prosveta,
1976
000011195 21.01. KOMNENIĆ, Milan: Eros i znak / Milan B J
Komnenić. - Beograd : Prosveta, 1975
11195
000011196 21.01. NASLEÄE i naslednici Jugoslavije :
problemi sukcesije i kontinuiteta /
11196
grupa autora. - Beograd : Pravni
falultet : Srempublik, 1994
000011197 18.02. SAVKOVIĆ, Vladimir: ZakljuÄenje
ugovora u elektronskoj formi : osnovi 11197
prava elektronske trgovine / Vladimir
Savković. - Podgorica : Pravni fakultet,
2013
BJ
P
P
BJ
115927815
90871303
P
23443472
000011198 18.02. USKLAÄIVANJE pravnog sistema Srbije B J
sa standardima Evropske unije. Knj. 1 / 11198
urednik Božin Vlašković. - Kragujevac :
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2013
P
203958028
000011199 18.02. USKLAÄIVANJE pravnog sistema Srbije B J
sa standardima Evropske unije. Knj. 1 / 11199
urednik Božin Vlašković. - Kragujevac :
Pravni fakultet, Institut za pravne i
društvene nauke, 2013
P
203958028
000011201 18.02. ZAÅ TITA ljudskih i manjinskih prava B J
u evropskom pravnom prostoru : tematski 11201
zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu.
Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik
Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni
fakultet, 2013
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20DOMACA.TXT[25.2.2014 16:17:03]
P
204079628
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000509 16.09. KUWAYAMA, Yasaburo: Trademarks &
BE
P
29888768
symbols. Vol. 2, symbolical design / by 509
Yasaburo Kuwayama. - New York [etc.] :
Van Nostrand Reinhold Company, 1973
020000510 16.09. THE international who's who :
BE
1966-67. - 30th ed. - London : Europa 510
Publications, 1966
020000511 16.09. COLIN, David H.: The law of
unemployment insurence in New York /
David H. Colin. - New York : New York
University Institute of Labor Relations
and Social Security, 1950
P
BE
511
020000512 16.09. O'BRIEN, Kevin P.: Criminalistics :
theory and practice / Kevin P. O'Brien, 512
Robert C. Sullivan. - 3rd ed. - London :
Allyn and Bacon, 1980
K
BE
020000513 16.09. PATENT law of the United Kingdom :
texts, commentary and notea on practice 513
: bieng a revised edition of the patents
act 1949-1961 / by The Chartered
Institute of Patent Agents. - 5th ed. London : Sweet & Maxwell, 1975
47858951
512596656
K
BE
K
020000514 17.09. LEGAL Aspects of a New International B E
Economic Order : selected report. 514
Belgrade : Institute of comparative law,
1979
020000515 17.09. ULMER, Eugen: Intellectual property
rights and the conflict of laws : a
515
study carried out for the Commission of
the European Communities,
Directorate-General for Internal Market
and Industrial Affairs / Eugen Ulmer. Deventer : Kluwer, 1978
020000516 17.09. INTERNATIONAL Conference on
Inter-Firm Comparison (1956 ;
516
Vienna): Inter-firm Comparison an
incentive to productivity [Project 379]
BE
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
512596912
P
P
512597168
60299527
512855996
P
512597936
: Papres presented at the International
Conference on Inter-firm Comparison.
Vienna, 17th-20th September, 1956. Paris : The european Productivity Agency
of the Organisation for European
Economic Co-Operation, 1957
020000517 17.09. GOLDSCHMIDT, Walter: Exploring the
Ways of Mankind / Walter Goldschmidt. - 517
New York : Holt, Rinehart and Winston,
Inc., [1960]
BE
K
15494465
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000518 17.09. DOBB, Maurice: Studies in the
BE
P
512598448
development of Capitalism / by Maurice 518
Dobb, lecturer in economics in the
University of Cambridge. - [reprinted].
- London : George Rotladge & Sons LTD,
1947
020000519 17.09. THE literature of ancient Egypt : an B E
anthology of stories, instructions, and 519
poetry / edited, with an introduction by
William Kelly Simpson. - New ed. - New
Haven ; London : Yale University Press,
1973
020000520 21.09. FELIX Frankfurter Reminisces : [An
intimate portrait as]recorder in talks / 520
with Harlan B. Phillips. - New York :
Reynal & Company, 1960
P
BE
020000521 21.09. THE World of the Engineer / edited B E
by Henry T. Heald. - Washington : Voice 521
of America Forum Lectures, 1970
P
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
512602288
P
020000522 21.09. JUGOSLAVIJA: The Constitution of the B E
Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 522
- Beograd : Secretariat for Information
of the Federal Executive Council, 1963
020000523 21.09. THE last poets of imperial Rome /
translated with introductions, notes and 523
glossary by Harold Isbell. Harmondsworth : Penguin Books, 1982. - (
The penguin Classics)
58743815
512602032
K
P
110302215
512601776
020000524 20.09. PLUTARH: Makers of Rome : nine lives B E
/ by Plutarch. - Harmondsworth : Penguin 524
Books, 1984. - (Penguin Classics)
P
512600240
020000525 20.09. PENDLE, George: A history of Latin B E
America / George Pendle. - Harmondsworth 525
: Penguin Books, 1983. - (Pelican Books)
P
512599984
020000526 20.09. LILIENTHAL, David E.: TVA :
Democracy on the march / by david E.
526
Lilienthal. - New York : Pocket Books,
Inc., 1952. - (Pocket Book ; 288)
P
512599728
BE
020000527 20.09. ECKERSLEY, C.E.: Essential English
[3] / by C.E. Eckersley. - revised
527
edition. - London ; New York ; Toronto :
Longmans, Green and Co., 1947
BE
K
512599472
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000528 20.09. TYAS, J.G.M.: Law of torts / J.G.M. B E
K
512599216
Tyas. - 3th ed. - Plymouth : Macdonald 528
and Evans, 1977. - (The M. & E. Hanbook
Series)
020000529 20.09. INTERNATIONAL trade arbitration : a B E
road to world-wide cooperation / edited 529
by Martin Domke. - New York : American
Arbitration Association, 1958
020000530 20.09. THE Cambridge ancient history. Vol. B E
2. Part 1, History of the Middle East 530
and the Aegean region c. 1800-1380 B.C.
/ edited by I. E. S. Edwards...[et al.].
- 3rd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge
University Press, 1980
020000531 21.09. BURKS, Ardath W.: The government of
Japan / Ardath W. Burks. - [2nd ed.]. - 531
London : Methuen, 1966. - (University
paperbacks ; UP 168)
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
K
K
512601264
58742023
P
35781647
020000532 09.03. YUGOSLAV Technologies Available for B E
Transfer in the Developing Countries. - 532
Belgrade : Yugoslav Association of
Innovators and Authors of Technical
Improvements, 1981
020000533 20.09. AMERICAN Society of
Interantional Law(55 ; 1961 ;
533
Washington): Procedings of the
American society of international law :
at its fifty-fifth annual meeting, held
at Washington, 1961. - Washington :
Published by the Society, 1961
BE
P
P
020000534 21.09. MISES, Ludwig von: The free and
BE
prosperous commonwealth : an exsposition 534
of the ideas of classical liberalism /
by Ludwig von Mises. - Toronto...[etc.]
: D. Van Nostrand Company, INC, 1962
512601520
K
020000535 21.09. PALMER, Alan: The Penguin dictionary B E
of Modern History 1789-1945 / Alan
535
Palmer. - 2nd [reprinted] ed. - London ;
Harmondsworth : Penguin Books, 1988. - (
Penguin reference)
020000536 21.09. CAHN, Edmond N.: The seanse of
injustice : an anthropocentric view of 536
law / Edmond N. Cahn. - New York : New
York University Press ; London : Geffrey
Cumberlege : Oxford University Press,
1949
BE
61221127
512602800
K
512778133
K
512603056
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000537 21.09. METER, Van C.H.: Principles of
BE
K
512591792
police interrogation / by C. H. Van
537
Meter. - Spingfield : Charles C Thomas,
1973
020000538 22.09. ECKERSLEY, Charles Ewart: Essential
English. Book 2 / by C. E. Eckersley. - 538
Revised ed. - London ; New York ;
Toronto : Longmans, Green and Co., 1953
020000539 22.09.
BE
ECONOMIC development in Yugoslavia / B E
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
26108
P
138191367
written by a panel of authors. - Beograd 539
: Međunarodna štampa - Interpress, 1968
020000540 22.09. HOW to become a citizen of the
BE
United States of America / by American 540
Council for Nationalities service. - New
York : American Council for
Nationalities service, 1963. - (Ocean
Legal Almanac series ; no. 8)
P
513417815
020000541 22.09. ECKERSLEY, C. E.: Essential English
: [for foreign students]. Book 1 / C. E. 541
Eckersley. - Revised ed., [new
impression]. - London [etc.] : Longmans,
Green and Co., 1952
BE
P
107069447
020000542 22.09. HOLLOWAY, Derrick Robert Le
Blond: A probate handbook / D.R. Le B. 542
Holloway. - 2nd ed. - London : Oeyz,
1967
BE
K
512603568
020000543 22.09. COURT congestion some remedial
approaches : concillation, pretrial,
543
training, use of auxiliaries and
electronic devices : papers of a
Workshop held in Venice november 12 to
november 15, 1970 / International Legal
Center. - New York : International Legal
Center, 1971
BE
P
512603824
020000544 22.09. RESPONDING to the challenges of
corruption : acts of the International 544
Conference, Milan, 19-20 November 1999 /
edited by Anna Alvazzi del Frate,
Giovanni Pasqua. - Rome : UNICRI : ISPAC
; Centro Nazionale di Prevenzione e
Difesa Sociale, 2000. - (UNICRI ;
publication no. 63)
BE
P
638798
020000545 22.09. NAMIBIA : the last colony / edited B E
by Reginald H. Green, Kimmo Kiljunen, 545
Marja-Liisa Kiljunen. - Harlow : Longman
, 1981
P
4756736
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
020000546 16.03. KALIFORNIJA: Deering's Probate code
of the State of California : adopted may 546
11, 1931 with amendments up to and
including those of the 1953 regular
session of the legislature / revised by
the publisher's staff. - San Francisco :
Bancroft-Whitney, 1953
020000547 12.03. PEFFER, Nathaniel: Basis for peace
in the Far East / Nathaniel Peffer. - 547
New York ; London : Harper & Brothers
Publishers, 1942
BE
BE
P
512647088
P
512645040
020000549 28.01. DIRECTORY of European foundations / B E
edited by Fondazione Giovanni Agnelli. - 549
Torino : Fondazione Giovanni Agnelli,
1969
P
141348103
020000550 23.09. JUGOSLAVIJA: The Yugoslav law on
general administrative procedure /
550
[translated by Leonidas Pitamic. Beograd : Institute of Comparative Law,
1961
P
107266311
BE
020000551 23.09. JUGOSLAVIJA: Law on general
administrative procedure / [translated 551
from Serbo-Croat by Leonid Pitamic]. Beograd : Institute of Comparative Law,
1969. - (Collection of Yugoslav laws ;
vol. 20)
BE
P
109968647
020000552 23.09. JUGOSLAVIJA: Constitution of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia 552
/ [translated by Petar Mijušković]. Beograd : Institute of Comparative Law,
1963. - (Collection of Yugoslav laws ;
7)
BE
P
107348743
020000553 23.09. YUGOSLAVIA'S economic cooperation
with developing countries. - Belgrade : 553
The Secretariat for Information of the
Federal Executive Council, [1974]
BE
P
155039239
020000554 23.09. SPENCER, A.J.: Death in ancient
Egypt / A.J. Spencer. - Reprint ed. - 554
London : Penguin Books, 1988
BE
P
512076951
020000555 23.09. THE epic of Gilgamesh / an English
version with an introduction by N. K. 555
Sandars. - Revised ed. incorporating new
material. - London [etc.] : Penguin
Books, 1972. - (Penguin classics)
BE
P
7734287
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000556 23.09. AUTOMATION : implications for the B E
P
7497221
future / ed. by Morris Philipson. - New 556
York : Vintage Books, 1962
020000557 23.09. WOOLMAN, Myron: A programmed text
from electrons to power : ac & dc /
557
Myron Woolman and C.Glenn Valentine. Revised ed. - Beverly Hills : Glencoe
Press, 1968
BE
P
020000558 23.09. A study of industrial growth. - New B E
York : United Nations, 1963
558
020000559 24.09. UNTER-American Development Bank. Washington : Inter-American Development 559
Bank, 1975
P
512604336
BE
P
020000560 29.09. LATIN America in the World Economy : B E
Recent developments and trends. - [s.l.] 560
: Economic and Social Development
Department : Inter-American Development
Bank, 1975
020000561 29.09. BJELIČIĆ, Sreten: Communal system in B E
107122183
Yugoslavia / Sreten BjeliÄić. - Beograd 561
: Jugoslavija, 1961
020000563 11.01. U.S. Science and Technology for
BE
Development : A Contribution to the 1979 563
U.N. Conference : Backgraound Study on
Suggested U.S. Initiatives for the U.N.
Conference on Science and Technology for
Development, Vienna, 1979. - Washington
: Superintendent of Documents, U.S.
Government Printing Office, [1980]
020000564 29.09. JUGOSLAVIJA: Joint investment and
production-technical co-operation of
564
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
512606128
K
P
P
BE
512604592
P
020000562 29.09. SWAN, Michael: Basic English usage / B E
Michael Swan. - Oxford ; New York :
562
Oxford University Press, 1984
512604080
512056758
512715184
K
136233223
Yugoslav economic organizations and
foreign firms. - Beograd : Glasnik, 1967
020000565 29.09. FEDERAL Rules of Civil Procedure for B E
the United States Discrit Courts : AS 565
Amended to April 30, 1951. - Brooklyn :
The Foundation Press, 1951
P
512606384
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000566 29.09. ŽIVANOVIĆ, Toma: System of
BE
K
512606640
Dissertations on the System of Criminal 566
Law and on its application in other
juristic and certain extrajuristic
sciens : (communication to Austrian
Academy of Sciences May 23, 1956) /
Thomas Givanovitch. - Beograd : The
Serbian Academy of Sciences et Arts,
1966. - (Monographs ; knj. 395 ; knj. 53
)
020000567 28.02. TAHER, Grace M.: University Urban
Research Centres : 1971-1972 / editor 567
Grace M. Taher. - 2nd ed. - Washington :
The Urban Institute, 1971
020000568 29.09. DALTON, James A.: The Antitrusts
Dilemma / James A. Dalton. - Lexington ; 568
Massachusetts ; London : Lexington Books
BE
BE
P
512722864
K
512606896
020000569 23.11. SCHMITTHOFF, Clive M.: Schmitthoff's B E
export trade : the law and practice of 569
international trade / Clive M.
Schmitthoff. - 6th ed. - London :
Stevens $ Sons, 1980
020000570 13.01. CHARVAT, Frank J.: Supermarketing /
Frank J. Charvat. - New York : The
570
MacMillan Company, 1961
020000571 11.01. STRAUS, Richard: Coal, steel, atoms
K
BE
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
P
512691632
512715952
512715440
and trade : The challenge of Uniting
571
Europe / Richard Straus. - New York :
Coward-McCann, Inc., 1962
020000572 23.11. ASTOR, Viscount: British agriculture B E
: the principles of future policy / a 572
report of an inquiry organized by
Viscont Astor and B. Seebohm Rowntree. [New up-to-date ed.]. - Harmondsworth :
Penguin Books, 1939. - (Pelican special
; 538)
020000573 23.11. BUSH, Vannevar: Science Is Not
Enough : Reflections for the present and 573
future / by Vannevar Bush. - Bombay :
Vakils, Flffer : Simons Private LTD,
1969. - (Perspective Series ; 1)
020000574 24.06. LAB, Steven P.: International
Perspectives on Community Policing and
Crime Prevention / Steven P. Lab. - New
Jerey : Prentice Hall, 2003
P
BE
BE
574
14028039
P
15275020
P
512221360
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000575 02.09. CIVIL Society and Good Governance in B E
P
133644556
Societies in Transition / Wolfgang
575
Benedek (Ed.). - Vienna : Neuer
Wissenschaftlicher ; Belgrade : Belgrade
Centre for Human Rights, 2006
020000576 25.09. KEENAN, Denis: English Law / Denis
Keenan, Keneth Smith. - 14th ed. 576
London[etc] : Longman, 2004
020000577 28.02. NATIONALITY & Statelessness : a
collection of national laws. - [s.l.] : 577
Independent Bureau for Humanitarian
Issues, 1997. - (IBHI Humanitarian
Series ; Vol. III)
BE
K
BE
020000578 28.02. ON the Road to the EU : Monitoring B E
equal opportunities for women and men in 578
South Eastern Europe : [október 6. u
12., Budapest]. - [S. l.] : Open Society
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
P
512258224
512722608
512066492
Institute, Network Women's Program, 2006
020000579 17.12. MERON, Theodor: Investment insurance B E
in international law / Theodor Meron. - 579
New York : Oceana Publication, INC, 1976
020000580 15.03. CLARKE, Malcolm A.: International
carriage of goods by road : CMR / by
580
Malcolm A. Clarke. - 2nd ed. - London :
Sweet & Maxwell, 1991
BE
020000581 12.03. MORGENSTERN, Oskar: International
financial transactions and business
581
cycles / Oskar Morgenstern. - Princetion
: Princetion University Press, 1959. - (
National bureau of economic research)
020000582 12.03. ULLRICH, Hanns: Standards of
patentability for European inventions : 582
should an inventive step arvance the
art? / Hanns Ullrich. - Weinheim ; New
York : Verlag Chemie, 1977. - (Studies
in industrial property and copyright law
; Vol. 1)
K
BE
BE
020000583 12.03. MORELAND, Carroll C.: Equal justice
under law : the American legal system / 583
by Carroll C. Moreland. - New York :
Ocean Publications, 1957
K
BE
512646064
P
P
512638896
512645808
512645552
P
512645296
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000585 12.03. KIM, Il Sung: The new-emerging
BE
P
157526023
forces should unite under the banner of 585
independence against imperialism :
speech at the Pyongyang Mass Rally to
welcome President of the Republic of
Zaire Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa
Za Banga, December 15, 1974 / Kim Il
Sung. - Pyongyang : Foreign Languages
Publising House, 1974
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
020000586 12.03. KIM, Il Sung: The new-emerging
forces should unite under the banner of 586
independence against imperialism :
speech at the Pyongyang Mass Rally to
welcome President of the Republic of
Zaire Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa
Za Banga, December 15, 1974 / Kim Il
Sung. - Pyongyang : Foreign Languages
Publising House, 1974
BE
020000587 21.03. FARRIER, David: Environmental law
handbook : planning and land use in New 587
South Wales / by David Farrier. Redfern : Redfern Legal Centre
Publishing, 1988
BE
020000588 15.03. SAYERS, Richard Sidney: Lloyds Bank
in the history of English banking / R. 588
S. Sayers. - Ofxors : Oxford University
Press, 1957
020000591 15.03. KITTO, Humphrey Davy Findley: The
Greeks / H. D. F. Kitto. - [Reprinted 591
ed.]. - Harmondsworth : Penguin Books,
1971. - (Pelican Original)
157526023
P
BE
020000589 28.01. LASOK, K. P. E.: Law and
BE
institutions of the European Communities 589
/ K. P. E. Lasok and J.W. Bridge. - 4th
ed. - London : Butterworths, 1987
020000590 15.03. LAWS and regulations regarding
diplomatic and consular privileges and 590
immunities. - New York : Nations Unites,
1958. - (United Nations legislative
series ; Vol. 7)
P
P
P
BE
BE
512648368
512646576
512989872
P
512646320
P
512402581
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000592 16.03. THIRTY Years of the Law on
BE
P
171527948
Obligations - de lege lata and
592
de lege ferenda (2008 ;
Kragujevac): Collection of Reports /
Thirty Years of the Law on Obligations de lege lata and de lege ferenda,
Kragujevac, 24th-27th September 2008. Belgrade : German Organisation for
Technical Cooperation (GTZ), Open
Regional Fund for South East Europe,
Legal Reform : Jugoslovenski pregled,
2009
020000593 16.03. THIRTY Years of the Law on
Obligations - de lege lata and
593
de lege ferenda (2008 ;
Kragujevac): Collection of Reports /
Thirty Years of the Law on Obligations de lege lata and de lege ferenda,
Kragujevac, 24th-27th September 2008. Belgrade : German Organisation for
Technical Cooperation (GTZ), Open
Regional Fund for South East Europe,
Legal Reform : Jugoslovenski pregled,
2009
BE
020000594 21.03. ELLISON, John: Business law / John
Ellison, Tom Harrison. - 5th ed. 594
Durham City : Harrison Law Publishing,
2000
P
BE
171527948
K
512648624
020000595 18.03. DEAKIN, Simon: Labour law / Simon
Deakin, Gillian S. Morris. - London ; 595
Dublin ; Edinburgh : Butterworths, 1995
BE
K
512648112
020000596 21.03. BERCUSSON, Brian: European labour
law / Brian Bercusson. - London [etc.] : 596
Butterworths, 1996. - (Law in context)
BE
K
3680081
020000597 18.03. BUTTERWORTSH company law handbook / B E
512647600
consultant editor Keith Walmsley. - 12th 597
ed. - London : Butterworths, 1998
P
020000598 18.03. BRAZIER, Margaret: The law of torts
/ Margaret Brazier. - 9th ed. - London : 598
Butterworths, 1993
BE
P
512647856
020000599 17.03. CARD, Richard: Law for accountancy
students / Richard Card, Jennifer James. 599
- 2nd ed. - London : Butterworths, 1982
BE
P
512647344
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
020000600 16.03. KEIR, David Lindsay: Cases in
constitutional law / D. L. Keir, F. H. 600
Lawson. - 5th ed. - Oxford : Clarendon
Press, 1967
BE
P
512646832
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000601 26.10. CANE, Peter: Atiyah's accidents,
BE
P
512612528
compensation and the law / Peter Cane. - 601
4th ed. - London : Weidenfeld and
Nicolson, 1987. - (Law in context)
020000602 26.10. JOHNSON, David W.: Reaching out
interpersonal effectiveness and
602
self-actualization / David W. Johnson. 3rd ed. - New Yersey : Prentice-Hall :
Englewood Cliffs, 1986
BE
K
512612272
020000603 26.10. OUGHTON, David: Textbook on consumer B E
law / David Oughton, John Lowry. 603
London : Blackstone Press Limited, 1997
020000604 01.11. CARLEN, Pat: Magistrates' juistce / B E
Pat Carlen. - London : Martin Robertson, 604
1976. - (Law in Society)
020000605 01.11. THE Experience of work / edited by
Craig R. Littler. - Aldershot : Gower in 605
association with The Open University,
cop. 1985. - (Open University set book)
020000606 01.11. BENN, S. I.: Social principles and
the democratic state / S.I. Benn, R.S. 606
Peters. - [9th ed.]. - London : George
Allen & Unwin LTD, 1973
K
K
512615344
P
518048919
BE
BE
K
020000607 02.11. JONES, Michael A.: Textbook on torts B E
/ Michael A. Jones. - 4th ed. - London : 607
Blackstone Press, 1993
020000608 02.11. SLOANE, Leonard: The New York times
book of personal finance / by Leonard 608
Sloane. - New York : Times Books, 1985
020000609 02.11. FREEDLAND, M. R.: The contract of
employment / M. R. Freedland. - Oxford : 609
Clarendon Press, 1976
512615600
K
BE
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
512612784
512615856
P
K
512616112
512616368
020000610 21.02. MICHAELS, Regini Elizabeth:
Facticity : a door to mental health and 610
beyond / Ragini Elizabeth Michaels. Washington : Facticity Trainings, 1991
BE
P
512643248
020000611 02.12. ALDRIDGE, Trevor M.: Questions law : B E
homes : buying, selling, owning, renting 611
/ Trevor M. Aldridge. - [Feltham] :
Hamlyn Paperbacks, 1982
K
512631472
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000612 02.12. MINORITIES in Serbia / [authors Jan B E
P
84308748
Briza, Safeta Biševac, Tomislav
612
Žigmanov, Vladimir Ilić, Sonja Biserko.
- Belgrade : Helsinki Committee for
Human Rights in Serbia, 2000
020000613 02.12. INDIVIDUAL and collective rights of B E
minorities / [translated by Ivana
613
Damjanović, Dragan Novaković]. Belgrade : Helsinki Committee for Human
Rights in Serbia, 2001. - (Helsinki
files ; 4)
020000614 02.12. INGRAO, Charles: Unlearnt lesson :
Central-European idea and Serb national 614
program / [authors Charles Ingrao, Lazar
Vrkatić. - Belgrade : Helsinki Committee
for Human Rights in Serbia, 2001. - (
Helsinki files ; no. 10)
BE
020000615 21.02. SANDERS, Andrew: Criminal justice / B E
Andrew Sanders and Richard Young. - 3rd 615
ed. - Oxford ; New York : Oxford
University Press, 2007
020000616 21.02. BLACKSTONE'S statutes company law : B E
2006-2007 / edited by Derek French. - 616
10th ed. - Oxford : Oxford University
Press, 2007. - (Blackstone's statutes)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
174674439
P
173764871
K
512643504
K
512643760
020000617 15.11. BLACKSTONE'S statutes company law : B E
2007-2008 / edited by Derek French. - 617
11th ed. - Oxford : Oxford University
Press, 2007. - (Blackstone's statutes)
K
020000618 15.11. INTERNATIONAL Law Documents / edited B E
170802188
by Malcolm D. Evans. - 8th ed. - Oxford 618
: Oxford University Press, 2007. - (
Blackstone's statutes series)
020000619 28.01. HARTLEY, Trevor C.: The foundations
of European community law : an
619
introduction to the constitutional and
administrative law of the European
Community / by T.C. Hartley. - 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 2007
020000620 28.01. POLLOCK, Joycelyn M.: Ethical
Dilemmas and Decisions in criminal
620
Justice / Joycelyn M. Pollock. - 6th ed.
- [s.l.] : Thomson Higer Education, 2007
K
BE
BE
512618672
P
P
512658007
512987568
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000621 18.03. BLACKSELL, Mark: Political geography B E
K
512054359
/ Mark Blacksell. - London : Routledge, 621
2006. - (Routledge contemporary human
geography series)
020000622 29.09. MENSKI, Werner: Comparative law in a B E
global context : the legal systems of 622
Asia and Africa / Werner Menski. - 2nd
ed. - Cambridge ; New York : Cambridge
University Press, 2008, cop. 2006
020000623 15.11. EUROPEAN Patent Convention : a
commentary. Vol. 1, Substantive patent 623
law - preamble : article 1 to 89 /
edited by Margarete Singer, Dieter
Stauder. - 3rd ed. - Cologne (Germany) :
C. Heymanns ; [London] : Sweet & Maxwell
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
K
K
9557329
512618928
, cop. 2003
020000624 29.09. EUROPEAN Patent Convention : a
commentary. Vol. 2, Procedural patent 624
law : article 90 to article 178 / edited
by Margarete Singer, Dieter Stauder. 3rd ed. - Cologne (Germany) : C.
Heymanns ; [London] : Sweet & Maxwell,
cop. 2003
020000625 29.09. SIEGEL, LarryJ.: Criminology :
theories, patterns, and typologies /
625
Larry J. Siegel. - 9th ed. - Belmont :
Thomson Wadsworth, 2007. - (
International student edition)
020000626 29.09. KEENAN, Denis: Smith & Keenan's
company law / Denis Keenan. - 13th ed. - 626
Harlow...[etc.] : Pearson Longman, 2005
020000627 30.09. THOMAS, Meryl: Property law :
2006-2007 / edited by Meryl Thomas. - 627
14th ed. - Oxford : Oxford University
Press, 2006. - (Blackstone's statutes)
BE
BE
K
K
512607152
BE
BE
020000628 30.09. PUBLIC law & human rights :
BE
2006-2007 / edited by Peter Wallington, 628
Robert G. Lee. - 16th ed. - Oxford [UK]
; New York : Oxford University Press,
2006. - (Blackstone's statutes)
020000629 30.09. CRIMINAL law / edited by P.R.
BE
Glazebrook. - 17th ed. - Oxford : Oxford 629
Universiry Press, 2007. - (Blackostone's
statutes)
215265
K
K
K
K
512607408
512074908
8199505
512607664
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000630 30.09. EDWARDS, Richard: Trusts and equity B E
K
512607920
/ Richard Edwards, Nigel Stockwell. - 630
8th ed. - Harlow : Pearson Longman, 2007
020000631 28.01. THE European Union, an ongoing
process of integration : liber amicorum 631
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
512555696
Alfred E. Kellermann / edited by Jaap W.
de Zwaan, Jan H. Jans, Frans A. Nelissen.
- The Hague : T.M.C. Asser Press, 2004
020000632 30.09. BOAS, Gideon: The Milošević Trial :
lessons for the conduct of complex
632
international criminal proceedings /
Gideon Boas. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2007
BE
K
020000633 30.09. PIRIS, Jean-Claude: The constitution B E
for Europe : a legal analysis /
633
Jean-Claude Piris. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2006. - (
Cambridge studies in European law and
policy)
020000634 30.09. HAYEK, Friedrich August:
Constitution of liberty / F. A. Hayek. - 634
New ed. - London : Routledge, 2006. - (
Routledge classics)
K
BE
153077260
8495953
K
25563741
020000635 15.01. TOMAÅ EK, Michal: European Law and
National Criminal Legislation : sbornik 635
/ Michael Tomašek (ed.). - Praha ;
Ljubljana : Pravnicka fakulta Univerzita
Karlova v Praze : Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani, 2007. - (Sbornik ;
33)
BE
P
512084400
020000636 06.02. ALEXANDER, Nađa: Global Trends in
Mediation / Nađa Alexander. - Köln :
636
Centrale für Mediation, 2003. - (
Mediations - Praxis)
BE
P
512085936
020000637 31.10. DEVELOPING a Harmonized Information B E
and Communication Law in Europe : the 637
challenges of the Republic of Serbia /
editors Elda Brogi, Vladimir Vodinelic,
Sasha Gajin. - Belgrade : Centar za
unapređivanje pravnih studija ; Florence
: Media Integration and Communication
Centre of Florence University, 2005. - (
Edition Deliberations ; 12)
P
122716684
020000638 01.12. PITAMIC, Leonidas: A treatise on the B E
state / by Leonidas Pitamic. - Reprint 638
on the 1st ed. - Ljubljana : Ministry of
Justice, 2008
P
512303024
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
15
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000639 12.12. TOMAÅ EK, Michal: European Law and
BE
P
512084400
National Criminal Legislation : sbornik 639
/ Michael Tomašek (ed.). - Praha ;
Ljubljana : Pravnicka fakulta Univerzita
Karlova v Praze : Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani, 2007. - (Sbornik ;
33)
020000640 18.12. TRANSFORMATIONAL Governance: The
512313008
Collision of Policy intentions, The Rule 640
of Law and Reality : A report from The
center for International Research,
Education and Development / Proceedings
of the Fourth International Symposium. Arlington : School of Urban and Public
Affairs University of Texas at Arlington
, 2004
020000641 13.01. ADELMAN, Martin J.: Patents and
Technological Progress in a Globalized 641
World / Martin J. Adelman (editor). Munich ; Washington : Springer, 2009. (MPI Studies on Intellectual Property,
Competition and Tax Law ; vol. 6)
BE
BE
P
P
512321200
020000642 29.04. VASILESKI, Voislav: International
humanitarian law in armed conflicts : 642
[with special view to the contemporary
armed conflicts in the Balkans / Voislav
Vasileski. - Skopje : Military academy
"General Mihailo Apostolski", 2003
BE
P
512352432
020000643 12.05. INTERNAL market for services /
Internal Jean Monnet Conference. 643
Marobor : Faculty of Law, 2009
BE
P
512359856
020000644 21.05. MALENICA, Antun: The history of
BE
Roman law / Antun Malenica. - Novi Sad : 644
Faculty of Law, The Faculty of Law
Publishing Center, 2009
P
237844743
020000645 19.08. RESPONSIBILITY for war crimes :
croatian perspectives - selected issues 645
/ Ivo Josipović, ed. - Zagreb : Faculty
of law, 2005. - (Monografije Pravnog
fakulteta u Zagrebu)
P
512008387
020000646 15.10.
INTERNAL market for services /
BE
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
512359856
Internal Jean Monnet Conference. Marobor : Faculty of Law, 2009
646
020000647 21.12. AGGRESSION against Yugoslavia
correspondence / [prepared by] Faculty 647
of Law, University of Belgrade. Belgrade : Faculty of Law, 2000
BE
P
159704583
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000648 21.12. TRATNIK, Matjaž: EU Competition Law B E
P
154316556
/ Matjaž Tratnik, AleÅ¡ FerÄiÄ. 648
Belgrade : University, Faculty of Law ;
Niš : University, Faculty of Law ; Novi
Sad : University, Faculty of Law ;
Maribor : University, Faculty of Law,
2008. - (POGESTEI Editions)
020000649 21.12. TRATNIK, Matjaž: EU Competition Law
154316556
/ Matjaž Tratnik, AleÅ¡ FerÄiÄ. 649
Belgrade : University, Faculty of Law ;
Niš : University, Faculty of Law ; Novi
Sad : University, Faculty of Law ;
Maribor : University, Faculty of Law,
2008. - (POGESTEI Editions)
BE
P
020000650 21.12. JOVANOVIĆ, Miodrag: Democracy and
human rights in the European Union /
650
Miodrag Jovanović, Dragica Vujadinović,
Rodoljub Etinski. - Belgrade : Faculty
of law ; Maribor : Faculty of law ; Niš
: Faculty of law ; Novi Sad : Faculty of
law, 2009
BE
P
168599820
020000651 21.12. JOVANOVIĆ, Miodrag: Democracy and
human rights in the European Union /
651
Miodrag Jovanović, Dragica Vujadinović,
Rodoljub Etinski. - Belgrade : Faculty
of law ; Maribor : Faculty of law ; Niš
: Faculty of law ; Novi Sad : Faculty of
law, 2009
BE
P
168599820
020000652 21.12. ETINSKI, Rodoljub: EU Law on the
Elimination of Discrimination / Rodoljub 652
Etinski, Ivana Krstić. - Belgrade :
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
157620492
Faculty of Law ; Niš : Faculty of Law ;
Novi Sad : Faculty of Law ; Maribor :
Faculty of Law, 2009
020000653 21.12. ETINSKI, Rodoljub: EU Law on the
Elimination of Discrimination / Rodoljub 653
Etinski, Ivana Krstić. - Belgrade :
Faculty of Law ; Niš : Faculty of Law ;
Novi Sad : Faculty of Law ; Maribor :
Faculty of Law, 2009
BE
020000654 23.12. LAW on the Constitutional Court and B E
Rules of Procedure of the Constitutional 654
Court / [editor Jovica Trkulja]. Beograd : Constitutional Court of the
Republic of Serbia : Službeni glasnik,
2009. - (Library Law, Legislation and
Court Practice ; vol. 3)
P
P
157620492
168720908
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000655 30.12. RUSSIA lost or found? : Patterns and B E
P
512476848
Trajectories / edited by Hisiki Haukkala 655
and Sinikukka Saari. - Helsinki : Edita
: Ministry for Foreign Affairs of
Finland, 2009
020000656 30.12. RUSSIA lost or found? : Patterns and B E
Trajectories / edited by Hisiki Haukkala 656
and Sinikukka Saari. - Helsinki : Edita
: Ministry for Foreign Affairs of
Finland, 2009
P
512476848
020000657 30.12. RUSSIA lost or found? : Patterns and B E
Trajectories / edited by Hisiki Haukkala 657
and Sinikukka Saari. - Helsinki : Edita
: Ministry for Foreign Affairs of
Finland, 2009
P
512476848
020000658 30.12. RUSSIA lost or found? : Patterns and B E
Trajectories / edited by Hisiki Haukkala 658
and Sinikukka Saari. - Helsinki : Edita
: Ministry for Foreign Affairs of
Finland, 2009
P
512476848
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
020000659 11.01. GOOD Faith in European Contract Law B E
/ edited by Reinhard Zimmermann and
659
Simon Whittaker. - Cambridge ; New York
: Cambridge University Press
020000660 12.01. ADMINISTRATIVE Law in a Changing
State : Essays in Honour of Mark Aronson 660
/ edited by Linda Pearson, Carol Harlow
and Michael Taggart. - Oxford : Hart
publishing, 2008
020000661 11.01. TRECHSEL, Stefan: Human Rights in
Criminal Proceedings / Stefan Trechsel. 661
- Oxford ; New York : Oxford University
Press, 2006. - (The collected courses of
the Academy of European Law)
K
BE
K
BE
020000662 11.01. DENZA, Eileen: Diplomatic Law :
BE
commparaty on the Vienna Convention on 662
Diplomatic Relations / Eileen Denza. 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford
University Press. - (Oxford comentaries
on international law)
513329596
K
K
020000663 11.01. THE EU and Human Rights / edited by B E
Philip Alston. - Oxford : Oxford
663
University Press, 1999
512481712
512478384
512479408
K
21071631
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000664 11.01. MACQUEEN, Hector: Contemporary
BE
K
512478640
Intellectual Property : Law and Policy / 664
Hector MacQueen, Charlotte Waelde,
Graeme Laurie. - New York : Oxford
University Press, 2008
020000665 11.01. BAINBRIDGE, David I.: Intellectual
Property / David I. Bainbridge. - 6th 665
ed. - London [etc.] : Pearson Longman,
2007
BE
K
512478896
020000666 11.01. DAVIES, Howard: Global Financial
Regulation / Howard Davies and David
666
BE
K
512479152
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
Green. - 2nd ed. - Cambridge : Polity,
2008
020000667 13.01. BARTH, James R.: Rethinking Bank
Regulation : till Angels Govern / James 667
R. Barth, Gerard Caprio, Jr., Ross
Levine. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2008
BE
020000668 12.01. MARKESINIS, Basil Sir: Engaging with B E
Foreign Law / Sir Basil Markesins, Jörg 668
Fedtke. - Oxford ; Portland : Hart
publishing, 2009
K
K
512483504
512480176
020000669 12.01. GARDNER, Ross M.: Pratical Crime
Scene Processing and Investigation /
669
Ross M. Gardner. - Boca Raton [etc.] :
CRC Press, 2005. - (CRC series in
pratical aspects of criminal and
forensing investigations)
BE
K
512480432
020000670 12.01. PARKIN, Michael: Microeconomics /
Michael Parkin. - 9th global ed. 670
Boston [etc.] : Pearson Education, cop.
2010
BE
K
512480688
020000671 12.01. NICHOLAS, Barry: An Introduction to
Roman Law / Barry Nicholas. - Oxford : 671
Clarendon Press, 1975
BE
K
512480944
020000672 12.01. MISTAKE, Fraud und Duties to Inform B E
in European Contract Law / edited by
672
Ruth Sefton-Green. - Cambredge ; New
York : Cambridge University Press, 2005.
- (The common core of European private
law)
K
512479920
020000673 12.01. GERHARD, Robbers: An introduction to B E
German law / Gerhard Robbers. - 4th ed. 673
- Baden-Baden : Nomos, 2006. - (The
legal systems of the European states ;
Vol. 2E ; Bd. 2E)
K
512119964
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000674 12.01. GLICK, Leonard: Criminology /
BE
K
512481200
Leonard Glick, Mitchell J. Miller. - 2nd 674
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2008
020000675 12.01. GARDNER, Thomas J.: Criminal Law /
Thomas J. Gardner, Terry M. Anderson. - 675
10th ed. - Belmont : Thomson/Wadsworth,
2009. - (International student edition)
BE
K
020000676 13.01. COMPARATIVE law / edited by Mathias B E
Reimamnn and Reinhard Zimmermann. 676
Oxford : Oxford University press, 2008
512481456
K
512483248
020000677 13.01. JANIS, Mark W.: European Human
Rights Law : text and materials / Mark 677
W. Janis ... [et al.]. - Oxford : Oxford
University Press, 2008
BE
K
152995340
020000678 13.01. SMITH, Kenneth: Company Law /
Kenneth Smith, Denis Keenan. - 13. izd. 678
- Edinburgh : Pearson Education Limited,
2005
BE
K
512482992
020000679 13.01. BARNETT, Hilarie: Constitutional and B E
administrative law / Hilarie Barnett. - 679
17. izd. - London ; New York : Routledge
- Cavendish Publishing Limited, 2009
K
512482736
020000680 13.01. HAAN, Jakob de: European financial
markets and institutions / Jakob de Haan. 680
- [1. izd.]. - Cambridge (UK) ; New York
: Cambridge University Press, 2009
K
512482480
BE
020000681 13.01. BRADLEY, Anthony W: Constitutional
and administrative law / A W Bradley and 681
K D Ewing. - 14th edition. - Harlow :
Pearson, 2007
020000682 13.01. HELD, David: Models of Democracy /
David Held. - 3. izd. - Stanford :
682
Stanford University Press, 2006
BE
BE
020000683 12.01. ISAHY, Micheline R.: The History of B E
Human Rights : From Ancient Times to the 683
Globalization Era : With a New Preface /
Micheline R. Ishay. - [2. izd.]. Berkeley ; Los Angeles ; London :
University of California Press, 2008
020000684 20.01. INTERNATIONAL Law Concerning the
Conduct of Hostilities : collection of 684
Hague conventions and some other
international instruments. - Geneva :
International Committee of the Red Cross
- ICRC, 1989
K
512119383
P
512482224
K
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
512479664
P
512092855
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000685 20.01. TRATNIK, Matjaž: EU Competition Law B E
P
154316556
/ Matjaž Tratnik, AleÅ¡ FerÄiÄ. 685
Belgrade : University, Faculty of Law ;
Niš : University, Faculty of Law ; Novi
Sad : University, Faculty of Law ;
Maribor : University, Faculty of Law,
2008. - (POGESTEI Editions)
020000686 20.01. TRATNIK, Matjaž: EU Competition Law
154316556
/ Matjaž Tratnik, AleÅ¡ FerÄiÄ. 686
Belgrade : University, Faculty of Law ;
Niš : University, Faculty of Law ; Novi
Sad : University, Faculty of Law ;
Maribor : University, Faculty of Law,
2008. - (POGESTEI Editions)
020000687 20.01. ETINSKI, Rodoljub: EU Law on the
Elimination of Discrimination / Rodoljub 687
Etinski, Ivana Krstić. - Belgrade :
Faculty of Law ; Niš : Faculty of Law ;
Novi Sad : Faculty of Law ; Maribor :
Faculty of Law, 2009
BE
BE
020000688 20.01. JOVANOVIĆ, Miodrag: Democracy and
human rights in the European Union /
688
Miodrag Jovanović, Dragica Vujadinović,
Rodoljub Etinski. - Belgrade : Faculty
of law ; Maribor : Faculty of law ; Niš
: Faculty of law ; Novi Sad : Faculty of
law, 2009
P
P
157620492
BE
020000689 27.01. ORBIS Ivris Romani : journal of
BE
ancient law studies. 3. - Brno :
689
Masarykova universita Brno ; Bratislava
: Univerzita Komenského Bratislava, 1997
P
P
168599820
512494000
020000690 22.04. BATAVELJIĆ, Dragan: European
Federalism at the Beginning of the 21st 690
Century / Dragan Bataveljić, Anka
Vojvodić. - Kragujevac : Law Faculty,
2010
BE
P
174198028
020000691 22.04. BATAVELJIĆ, Dragan: European
BE
P
174198028
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
Federalism at the Beginning of the 21st 691
Century / Dragan Bataveljić, Anka
Vojvodić. - Kragujevac : Law Faculty,
2010
020000692 22.04. BATAVELJIĆ, Dragan: European
Federalism at the Beginning of the 21st 692
Century / Dragan Bataveljić, Anka
Vojvodić. - Kragujevac : Law Faculty,
2010
BE
P
174198028
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000693 05.05. LEGAL translation : preparation for B E
P
2290219
accession to the European Union / edited 693
by Susan Å arÄević. - Rijeka : Faculty of
Law, University of Rijeka, 2001
020000694 05.05. ŠARČEVIĆ, Petar: Essays in private
international law and comparative law / 694
Petar Å arÄević. - Rijeka : Pravni
fakultet, 2004
020000695 30.06. THIRTY Years of the Law on
Obligations - de lege lata and
695
de lege ferenda (2008 ;
Kragujevac): Collection of Reports /
Thirty Years of the Law on Obligations de lege lata and de lege ferenda,
Kragujevac, 24th-27th September 2008. Belgrade : German Organisation for
Technical Cooperation (GTZ), Open
Regional Fund for South East Europe,
Legal Reform : Jugoslovenski pregled,
2009
BE
BE
P
P
2960939
171527948
020000696 03.11. BERGER, Adolf: Encyclopedic
dictionary of roman law / Adolf Berger. 696
- [3. izd.]. - Philadelphia : The
American philosophical society, 1991. (Transactions of the American
philosopuical society ; Vol. 43, part 2)
BE
K
512616624
020000697 03.11. BERGER, Adolf: Encyclopedic
dictionary of roman law / Adolf Berger. 697
BE
K
512616624
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
- [3. izd.]. - Philadelphia : The
American philosophical society, 1991. (Transactions of the American
philosopuical society ; Vol. 43, part 2)
020000698 11.11. JOVANOVIĆ, Predrag: Serbia / by
BE
Predrag Jovanović. - Alphen aan den Rijn 698
: Kluwer Law International, 2009
020000699 22.11. APPLIED computing conference(
october 21-23 ; 2010 ;
699
Timisoara): Selected topics in applied
computing / Applied computing conference
2010 (ACC'10). - Timisoara : Politehnica
University, 2010
BE
020000700 01.12. RABRENOVIĆ, Aleksandra: Financial
Accountability as a Condition for EU
700
Memebrship / Aleksandra Rabrenović. Beograd : Institut za uporedno pravo : =
Institute of comparative law, 2009
P
246853639
P
512623024
BE
P
170236172
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000701 01.12. "PRIVATE Law Reform in South East B E
P
178106380
Europe" : liber amicorum Christa Jessel 701
Holst / editors Mirko Vasiljević ... [et
al.]. - Beograd : Pravni fakultet
Univerziteta, 2010. - (Biblioteka
Zbornici)
020000702 01.12. INTERNATIONAL Conference on
the Jasenovac Concentration
702
Camps(1 ; 1997 ; New York): Jasenovac
: proceedings of the First International
Conference and Exibit on the Jasenovac
Concentration Camps, October 29-31,
1997, Kingsborough Community College of
the City University of New York / edited
by Wanda Schindley, Petar Makara. - 1st
ed. - Mt. Pleasant : Dallas Publishing,
cop. 2005
020000704 12.02. LAW on bankruptcy proceedings in
Serbia : theory and practice : summary 704
BE
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
P
513067415
514277308
of discussions from the Round Tables
organized in the course of 2006, Vršac,
hotel "Villa breg", 2006, April 3rd-5th,
Novi Sad, hotel "Park", 2006, June
27th-29th, hotelsko naselje Babe, 2006,
October 16th-18th, Novi Sad, hotel
"Park", 2006, December 4th-6th. - [S. l.
: s. n., [2007?]
020000705 12.02. LAW on bankruptcy proceedings in
Serbia : theory and practice : summary 705
of discussions from the Round Tables
organized in the course of 2006, Vršac,
hotel "Villa breg", 2006, April 3rd-5th,
Novi Sad, hotel "Park", 2006, June
27th-29th, hotelsko naselje Babe, 2006,
October 16th-18th, Novi Sad, hotel
"Park", 2006, December 4th-6th. - [S. l.
: s. n., [2007?]
BE
P
514277308
020000706 12.02. LAW on bankruptcy proceedings in
Serbia : theory and practice : summary 706
of discussions from the Round Tables
organized in the course of 2006, Vršac,
hotel "Villa breg", 2006, April 3rd-5th,
Novi Sad, hotel "Park", 2006, June
27th-29th, hotelsko naselje Babe, 2006,
October 16th-18th, Novi Sad, hotel
"Park", 2006, December 4th-6th. - [S. l.
: s. n., [2007?]
BE
P
514277308
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000707 14.03. WATER policy and law : an evolving B E
P
261515527
nexus / editor Slavko Bogdanović. - Novi 707
Sad : Faculty of Law of the University
Business Academy : Faculty of Sciences,
2011
020000708 19.05. JAKŠIĆ, Aleksandar: NATO
intervention in the Former Yugoslavia : 708
individual damage compensation claims :
jurisdiction and applicable law /
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
147068940
Aleksandar Jaksic. - Belgrade : Faculty
of Law : Sluzbeni glasnik, 2008. - (
Library Monographs ; 19)
020000709 05.07. MICHAELS, Amanda: A pratical
approach to trade mark law / Amanda
709
Michaels, Andrew Norris. - 4th ed. Oxford ; New York : Oxford University
Press, 2010
BE
K
512675760
020000710 28.09. CRIMINALISTICS/CRIMINAL
investigation in Europe: state of the 710
art and challenges for the future :
conference proceedings, Ljubljana,
September 22-23, 2011 / [editors Darko
Maver, Bojan Dobovšek, Danijela Frangež].
- Ljubljana : Faculty of Criminal
Justice and Security, 2011
BE
P
257634304
020000711 30.09. EMILIANIDES, Achilles C.: Reliogion
and Law in Cyprus / Achilles C.
711
Emilianides. - Alphen : Wolters Kluwer,
2011
BE
K
512682928
P
512688304
020000712 25.10. STRACHAN-Davidson, James Leigh:
Problems of the Roman criminal law. Vol. 712
I / by James Leigh Strachan-Davidson. Amsterdam : Rodopi, 1969
020000713 26.10. ROBINSON, O.F.: Penal practice and
penal policy in ancient Rome / O.F.
713
Robinson. - Oxon ; New York : Routledge,
2007
BE
BE
P
512688560
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
--020000714 31.10. INTERNATIONAL Scholastic
Conference Law as a unifying
714
of Europe - jurisprudence and
practice(21-23. october ; 2010
; Bratislava): Perspectives for the
development of constitutional law in the
conditionsof integrating : section of
constitutional law English part :
collection of Papers from the
International Scholastic Conference Law
as a Unifying Feactor of Europe Jurisprudence and Practice organised by
the Comenius University in Bratislava,
Faculty of Law on 21st - 23rd. of
october 2010 / under the auspices of
Ivan GaÅ¡paroviÄ, J.E. Jerzy Buzek, J.M.
František Gahér. - Bratislava : Comenius
University Faculty of Law, 2011
BE
020000715 24.11. MEREDITH, H.O.: Economic history of
England : a study in social development 715
/ by H.O. Meredith. - 4th ed. (War
Reprint). - London : Sir Isaac Pitman &
Sons, LTD, [s.a.]
P
BE
020000716 26.12. VI. International Symposium on
BE
Ecology and Environmental Problems :
716
17-20 Novembar 2011 Antalya, Turkey. Antalya : ISEEP, 2011
512688816
P
P
512691888
512710320
020000717 19.01. UITDEHAAG, Jos: Civil enforcement in B E
the Western Balkans : an overview of the 717
present situation and future
developments in the various legal
systems in the Western Balkans / Jos
Uitdehaag, Eric Vincken. - Tirana :
Balkans Enforcement Reform Project, 2011
P
512294833
020000718 28.02. JOYCE, Joseph A.: A treatise on the B E
Law of Insurance of every kind / Joseph 718
A. Joyce. - 2nd ed. - Rochester : The
Lawyears Cooperative Publisching, 1917.
- (The Law Insurance ; vol. 1)
P
512721840
020000719 28.02. JOYCE, Joseph A.: A treatise on the B E
Law of Insurance of every kind / Joseph 719
A. Joyce. - 2nd edition. - Rochester :
The Lawyear Co-operative Publisching,
1917. - (The Law of Insurance ; vol. II)
P
512722096
020000720 28.02. JOYCE, Joseph A.: A teratise on the B E
Law of Insurance of every kind / Joseph 720
A. Joyce. - 2nd ed. - Rochester : The
P
512722352
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
Lawyer Co-operative Publisching, 1917. (The Law of Insurance ; vol. III)
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000721 29.02. LAW on the Constitutional Court and B E
P
168720908
Rules of Procedure of the Constitutional 721
Court / [editor Jovica Trkulja]. Beograd : Constitutional Court of the
Republic of Serbia : Službeni glasnik,
2009. - (Library Law, Legislation and
Court Practice ; vol. 3)
020000722 29.02. LAW on the Constitutional Court and B E
Rules of Procedure of the Constitutional 722
Court / [editor Jovica Trkulja]. Beograd : Constitutional Court of the
Republic of Serbia : Službeni glasnik,
2009. - (Library Law, Legislation and
Court Practice ; vol. 3)
020000723 29.02. CANADA Year Book 2006. - Ottawa :
Statistic Canada, 2006
723
P
BE
168720908
P
512723120
020000724 29.02. FACT about Germany / editors Peter
Hinterede, Janet Schayan, Sabine Gichte. 724
- Frankfurt ; Berlin : Societals-Verlag
Frankfurt/Maine in colaboration with
Germany federal Office, 2007
BE
P
512723376
020000725 29.02. FACT about Germany / editors Peter
Hinterede, Janet Schayan, Sabine Gichte. 725
- Frankfurt ; Berlin : Societals-Verlag
Frankfurt/Maine in colaboration with
Germany federal Office, 2007
BE
P
512723376
020000726 08.03. VANBALKOM, Duffie W.: Professional
Development : Experiences from educators 726
for educators / W. Duffie VanBalkom. 1st. edition. - Calgary : EDP, 2006
020000727 08.03. ENVIRONMENTAL Protection and Small
Island States : Papers presend during 727
the course of the Project NIREAS
realised under the auspices of Hellenic
Aid. - [1st. ed.]. - London : Esperia,
2009. - (European Environmental law
BE
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
512728752
P
512729008
Series & Biblioteque de Droit Européen
de l'Environnement ; No. 1)
020000728 09.03. NASSIS, Constantino: Good
BE
Administration in the European Union: 728
The Role of the European Ombudsman and
the European network of Ombudsmen /
Costantino Nassis. - [1st ed.]. - London
: Esperia Publication Ltd., 2009. - (
Academy of European Public Law Series
and Biblioteque de l'Académie de Droit
Public Européen ; No. 1)
P
512729264
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000729 20.03. ECONOMICS, Managment and Otimization B E
K
512735920
in Sports : With 33 Figures and 70
729
Tables / editors Sergiy Butenko, Jaime
Gil-Lafuente, Panos M. Pardalos. Berlin ; Heidelberg ; New York :
Springer, 2004
020000730 27.03. NODA, Yosiyuki: Introduction to
Japanese Law / Yosiyuki Noda. - 10th
730
printing. - Tokyo : University of Tokyo
Press, 1997
BE
020000731 09.04. JURIĆ, Dušan: State and social
BE
system of Yugoslavia / Dušan Jurić,
731
Siniša Pudar. - Beograd : "Jugoslavija",
1960
P
P
020000732 28.05. DEVELOPING a Harmonized Information B E
and Communication Law in Europe : the 732
challenges of the Republic of Serbia /
editors Elda Brogi, Vladimir Vodinelic,
Sasha Gajin. - Belgrade : Centar za
unapređivanje pravnih studija ; Florence
: Media Integration and Communication
Centre of Florence University, 2005. - (
Edition Deliberations ; 12)
020000733 18.06. ODA, Hiroshi: Japanese law / Hiroshi B E
Oda. - 1st. ed. - Oxford [England] ; New 733
York : Oxford University Press, 2009
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
512392871
126983687
P
K
122716684
512767152
020000734 06.09. CONSTITUTIONAL law / Geoffrey R.
Stone ... [et al.]. - 2nd ed. - Boston 734
[etc.] : Little, Brown and Co., 1991
BE
P
514142908
020000735 06.09. STEINER, Thomas: Advertising in
BE
Online Games and Cultural Diversity : An 735
EC and International Media Law Enquiry /
Thomas Steiner. - Bern : Stämpfli ;
Brussels : Bruylant, 2010
P
514856380
020000736 06.09. LAW on the Constitutional Court and B E
Rules of Procedure of the Constitutional 736
Court / [editor Jovica Trkulja]. Beograd : Constitutional Court of the
Republic of Serbia : Službeni glasnik,
2009. - (Library Law, Legislation and
Court Practice ; vol. 3)
P
168720908
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000737 26.09. MEÄUNARODNI nauÄni skup "Dani
BE
P
192446220
ArÄibalda Rajsa" (2012 ;
737
Beograd): Tematski zbornik radova
meÄ‘unarodnog znaÄaja. T. 1 / MeÄ‘unarodni
nauÄni skup "Dani ArÄibalda Rajsa",
Beograd, 1-2. mart 2012.. Vol. 1 /
International scientific Conference
"Archibald Reiss Days", Belgrade, 1-2
March 2012. - Beograd :
Policijsko-kriminalistiÄka akademija ; =
Belgrade : Academy of Criminalistic and
Police Studies, 2012
020000738 26.09. MEÄUNARODNI nauÄni skup "Dani
ArÄibalda Rajsa" (2012 ;
738
Beograd): Tematski zbornik radova
meÄ‘unarodnog znaÄaja. T. 2 / MeÄ‘unarodni
nauÄni skup "Dani ArÄibalda Rajsa",
Beograd, 1-2. mart 2012.. Vol. 2 /
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
192447500
International Scientific Conference
"Archibald Reiss days", Belgrade, 1-2
March 2012. - Beograd :
Policijsko-kriminalistiÄka akademija ; =
Belgrade : Academy of Criminalistic and
Police Studies, 2012
020000739 18.12. SUMMER academy "Rule of law, human
rights and European union", 25th and
739
26th June 2012, BeÄići - Montenegro :
book of proceedings / [editorial board
Hans-Joachim Heintze ...[et al.]. Skopje : Centre for South East European
law school network, 2012
BE
P
91984906
020000740 18.12. SUMMER academy "Rule of law, human
rights and European union", 25th and
740
26th June 2012, BeÄići - Montenegro :
book of proceedings / [editorial board
Hans-Joachim Heintze ...[et al.]. Skopje : Centre for South East European
law school network, 2012
BE
P
91984906
020000741 24.12. SUMMER academy "Rule of law, human
rights and European union", 25th and
741
26th June 2012, BeÄići - Montenegro :
book of proceedings / [editorial board
Hans-Joachim Heintze ...[et al.]. Skopje : Centre for South East European
law school network, 2012
BE
P
91984906
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000742 17.01. CIVIL law forum for South East
BE
P
92734218
Europe : collection of studies and
742
analyses. Vol. 1 / Second regional
Conference, Skopje 2012. - Skopje :
Centre for South East European law
school network, 2012
020000743 17.01.
CIVIL law forum for South East
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
92734218
Europe : collection of studies and
analyses. Vol. 1 / Second regional
Conference, Skopje 2012. - Skopje :
Centre for South East European law
school network, 2012
743
020000744 18.01. NEW perspectives of South East
European private law : South East
744
European post-doctoral colloquium in
private law : proceedings / [editorial
board Christa Jessel-Holst ... i dr.]. Skopje : Centre for South East European
law school network, 2012
BE
P
92600586
020000745 18.01. NEW perspectives of South East
European private law : South East
745
European post-doctoral colloquium in
private law : proceedings / [editorial
board Christa Jessel-Holst ... i dr.]. Skopje : Centre for South East European
law school network, 2012
BE
P
92600586
020000746 18.01. LEGAL perspectives of gender
equality in South East Europe /
746
[editorial board Veronika Efremova ... i
dr.]. - Skopje : Centre for South East
European law school network, 2012
BE
P
92657674
020000747 18.01. LEGAL perspectives of gender
equality in South East Europe /
747
[editorial board Veronika Efremova ... i
dr.]. - Skopje : Centre for South East
European law school network, 2012
BE
P
92657674
020000748 30.01. SMITS, Jan: The Making of European
Private Law : Toward a Ius Commune
748
Europaeum as a Mixed Legal System / Jan
Smits. - Antwerp...[etc.] : Intersentia,
2002
BE
020000749 04.03. THE evolution of EU law / edited by B E
Paul Craig and Gráinne de Búrca. - 2nd 749
ed. - Oxford ; New York : Oxford
University Press, 2011
K
P
512859312
11522641
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000750 19.03. HOLSINGER, Ralph L.: Media Law /
BE
P
14272783
Ralph L. Holsinger. - 2nd ed. - New York 750
: McGraw-Hill, 1991
020000751 08.04. EUROFUNDING public sector guide :
2012. - Paris : Welcomeurope, cop. 2012 751
BE
K
020000752 08.04. EUROFUNDING education, training,
research guide : 2012. - Paris :
752
Welcomeurope, cop. 2012
BE
P
512879792
020000753 08.04. EUROFUNDING private sector guide :
2012. - Paris : Welcomeurope, cop. 2012 753
BE
P
512880048
020000754 08.04. EUROFUNDING 2012 : Comprehensive
guide. - Paris : Welcomeurope, 2012
754
BE
P
020000755 08.04. EUROFUNDING Non-profit sector guide B E
: 2012. - Paris : Welcomeurope, cop.
755
2012
020000756 08.04. EUROFUNDING International
cooperation guide : 2012. - Paris :
756
Welcomeurope, cop. 2012
445763
P
512880304
512880560
BE
P
512880816
020000757 08.04. THE 2012 guidelines for European
BE
Project Leaders : 2012 : Complete method 757
for preparing your project, organising
your application file___ : 3 steps - 29
chapters, 140 pages of practical
guidance. - Paris : Welcomeurope, cop.
2012
P
512881072
020000758 08.04. LOBBYING the European Union :
institutions, actors, and issues /
758
edited by David Coen and Jeremy
Richardson. - Oxford ; New York : Oxford
University Press, 2009
020000759 08.04. BUTTTRICK, Robert: The Project
Workout : The ultimate handbook of
759
project and programme management /
Robert Buttrick. - 4th ed. - London [et
al.] : FT Prentice Hall, 2009
020000760 08.04. VERZUH, Eric: The fast forward MBA
in project management / Eric Verzuh. - 760
4th ed. - Hoboken (N.J.) : J. Wiley,
cop. 2012. - (The portable MBA)
BE
BE
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
28515421
P
512881328
P
21169894
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000761 09.04. ETINSKI, Rodoljub: EU Law on the
BE
P
157620492
Elimination of Discrimination / Rodoljub 761
Etinski, Ivana Krstić. - Belgrade :
Faculty of Law ; Niš : Faculty of Law ;
Novi Sad : Faculty of Law ; Maribor :
Faculty of Law, 2009
020000762 10.04. GREENWOOD, Justin: Interest
representation in the European Union / 762
Justin Greenwood. - 3th ed. Basingstoke ; New York : Palgrave
Macmillan, cop. 2011. - (The European
Union series)
BE
020000763 10.04. BARKER, Stephen: Project management
: What the best project managers knoe, 763
do and say / Stephen Barker and Rob Cole.
- 3rd ed. - London : Pearson, 2012. - (
The brilliant series)
020000764 07.05. HUMAN Rights : a compilation of
international instruments. Vol. 2,
764
Regional Instruments / Office of the
United Nation High Commissioner for
Human Rights. - New York ; Geneva :
United Nations, 1997. - (United Nations
Publication)
P
26401629
BE
BE
020000765 22.05. AVRAMOV, Smilja: Genocide in
Yugoslavia / Smilja Avramov. - Belgrade 765
: BIGZ, 1995
BE
020000766 22.05. ADMINISTRATIVITE barriers to
business activities / George Stoev et 766
al. - Sofia : Inst. for market economics
, 2000
BE
020000767 08.07. ANDREAU, Jean: Banking and business
in the Roman world / Jean Andreau. 767
Cambridge : Cambridge University Press,
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
P
512882352
512096183
93440775
P
1038021860
K
512910512
1999
020000768 12.07. SIMPLIFIED Forms of Procedure in
Criminal Matters : regional criminal
768
procedure legislation and experiences in
application / editors Ivan Jovanović and
Miroljub Stanisavljević. - Belgrade :
OSCE Mission to Serbia, 2013
BE
020000769 12.07. NEW trends in serbian criminal
BE
procedure law and regional perspectives 769
: normative and practical aspects /
editors Ana Petrović and Ivan Jovanović.
- Beograd : OSCE Mission to Serbia, 2012
P
198969868
P
13258065
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000770 10.09. KASER, Max: Roman private law / Max B E
P
512915376
Kaser. - 2. - London : Butterworths,
770
1968
020000771 11.09. THE new faces of victimhood :
globalization, transnational crimes and 771
victim rights / edited by Rianne
Letschert, Jan van Dijk. - Dordrecht
[etc.] : Springer, cop. 2011. - (Studies
in global justice ; vol. 8)
BE
P
11852881
020000772 20.09. TSUNO, Guido: Liber Amicorum / Guido B E
Tsuno. - Frankfurth am Main : Vico
772
Verlag, 2013
020000773 26.12. MEDZINÃRODNEJ vedeckej
konferencie Právo ako
773
zjednocovatel' Európy - veda a
prax(21-23. október ; 2010 ;
Bratislava): Prà vo ako zjednocovatel'
Európy : veda a prax : zbornik
abstraktov z medzinárodnej vedeckej
konferencie organizovanej Univerzitou
Komenského v Bratislave, Právnickou
fakultou v dňoch 21. až 23. októbra 2010
: jurisprudence and practice :
collection of abstracts from the
International Scholastic Conference
organised by the Comenius University in
BE
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
P
P
512921264
512616880
Bratislava, Faculty of Law on 21 - 23.
of october 2010 / pod záštitou Ivana
GaÅ¡paroviÄa, J.E. Jerzyho Buzeka, J.M.
Františka Gabéra. - Bratislava :
Univerzita Komenského Právnická fakulta,
2010
020000774 10.01. INTERNATIONAL conference on
human rights(12 ; 2012 ;
774
Bratislava): Communication as a
measure of protection and limitation of
human rights : information in relation
to human rights : collection of papers
from 12th International conference on
human rights on june 1-2, 2012 in
Bratislava / editors Lenka
Dufalová...[et al.]. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulteta, 2013
020000775 10.01. JUSTINIAN: The Digest of Justinian.
- Revised English-language ed. 775
Philadelphia : University of
Pennsylvania Press, cop. 1998
BE
BE
P
P
512942256
10567249
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020000776 10.01. JUSTINIAN: The Digest of Justinian. B E
P
10567249
- Revised English-language ed. 776
Philadelphia : University of
Pennsylvania Press, cop. 1998
020000777 10.01. JUSTINIAN: The Digest of Justinian.
- Revised English-language ed. 777
Philadelphia : University of
Pennsylvania Press, cop. 1998
BE
P
10567249
020000778 10.01. JUSTINIAN: The Digest of Justinian.
- Revised English-language ed. 778
Philadelphia : University of
Pennsylvania Press, cop. 1998
BE
P
10567249
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20ENGLESKA.TXT[25.2.2014 16:17:15]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
6.08.2013
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2013 - Sva gradaFrancuska knjiga
Strana:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a d e
Signatura
N Dobav. Br.racuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------030000101 08.06. SAVKOVIC, Miloš: La Littérature
BF
K
11517959
yougoslave moderne / par Miloš Savkovic. 101
- Belgrade : Bureau central de presse,
1936
030000102 06.06. AUBERT, Jean-Luc: Introduction au
droit / Jean-Luc Aubert. - 5e éd. mise à 102
jour. - Paris : Presses universitaires
de France, 1988. - (Que sais-je?)
BF
P
512902576
030000103 06.06. BAECHLER, Jean: Précis de la
démocratie / Jean Baechler. - Paris : 103
Calmann-Lévy : Éd. Unesco, 1994. - (
Liberté de l'esprit)
BF
K
512902832
030000104 06.06. VINCENT, Jean: Procédure civile /
Jean Vincent, Serge Guinchard. - 20 éd. 104
- Paris : Dalloz, 1981. - (Précis Dalloz
)
BF
K
512902320
030000105 24.04. VÉRITÉ scientifique, vérité
psychique et droit de la filiation :
105
actes du colloque IRCID-CNRS des 9, 10
et 11 février 1995... / sous la dir.
Lucette Khaïat. - Toulouse : Érés, 1995.
- (Actes)
BF
K
512887728
030000106 17.01. PARETO, Vilfredo: Traité de
sociologie générale. Vol. 1 / Vilfredo 106
Pareto. - Paris : Payot, 1917
BF
P
512717232
030000107 17.01. PARETO, Vilfredo: Traité de
sociologie générale. Vol. 2 / Vilfredo 107
Pareto. - Paris : Payot, 1919
BF
P
512717488
030000122 25.04. BERGEL, Jean-Louis: Traité de droit
civil. Les biens / Jean-Louis Bergel, 122
Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti. - Paris
: LGDJ, 2000
030000123 24.04. COUCHEZ, Gérard: Procédure civile /
Gérard Couchez. - 12e éd. - Paris :
123
Armand Colin, 2002. - (Série Droit privé
)
BF
BF
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20FRANCUSKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
K
K
512888240
512887984
030000124 25.04. PIEDELIÉVRE, Stéphane: Traité de
droit civil. La publicité fonciére /
124
Stéphane Piedeliévre. - Paris : LGDJ,
2000
BF
K
030000125 25.04. QUELLE prison pour demain : colloque B F
du 26 avril 2001 / [organisé par] Droit 125
et démocratie. - Paris : La
Documentation française, 2002. - (Droit
et démocratie)
P
512888496
512888752
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
6.08.2013
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2013 - Sva gradaFrancuska knjiga
Strana:
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a d e
Signatura
N Dobav. Br.racuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------030000136 08.06. BUFFELAN-Lanore, Yvaine: Droit civil B F
K
512905392
: deuxiéme année / par Yvaine
136
Buffelan-Lanore. - 8e éd. - Paris : A.
Colin, 2002
030000137 06.06. BACH, Louis: Droi civil. Tom 2,
BF
Régimes matrimoniaux, successions,
137
libéralités, droit privé notarial /
Louis Bach. - 5e éd. - Paris : Sirey,
1998. - (Cours élémentaire
droit-économie)
K
512902064
030000138 06.06. L'UNION européenne / Louis Cartou
... [et al.]. - 4e éd. - Paris : Dalloz, 138
2002. - (Précis)
BF
K
512431135
030000139 25.04. GASSIN, Raymond: Criminologie /
Raymond Gassin. - 5e éd. - Paris :
139
Dalloz, 2003. - ( Précis)
BF
K
512889008
030000150 16.05. GRAPPIN, Pierre: Dictionnaire
BF
moderne français-allemand / par Pierre 150
Grappin. - Paris : Librairie Larousse,
1963. - (Collection Jupiter)
030000151 25.04. PLURIDICTIONNAIRE Larousse :
dictionnaire encyclopédique de
151
l'enseignement. - Paris : Librairie
Larousse, 1977
030000152 25.04. BAILLY, René: Dictionnaire des
synonymes de la langue française / par 152
René Bailly. - Paris : Librairie
K
BF
BF
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20FRANCUSKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
512038064
K
K
512036784
15144711
Larousse, 1947
030000153 26.04. THOMAS, Adolphe V.: Dictionnaire des B F
difficultés de la langue français / par 153
Adolphe V. Thomas. - Paris : Librairie
Larousse, 1971
K
030000154 25.04. GUILLIEN, Raymond: Lexique de termes B F
juridiques / Raymond Guillien et Jean 154
Vincent. - 7e éd. - Paris : Dalloz, 1988
K
030000155 25.04. DICTIONNAIRE pratique du français. - B F
[Paris] : Hachette, 1987
155
030000156 24.04. LITTRÉ, Émile: Dictionnaire de la
langue française / abrégé du
156
dictionnaire de [Émile] Littré. [Paris] : Gallimard : Hachette, 1971
K
BF
K
512037552
512036528
444943
512036272
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
6.08.2013
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2013 - Sva gradaFrancuska knjiga
Strana:
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a d e
Signatura
N Dobav. Br.racuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------030000157 17.05. PERRAUD-Charmantier, A.: Petit
BF
K
512038320
dictionnaire de droit / A.
157
Perraud-Charmantier. - Paris : Librairie
générale de droit et de jurisprudence,
[s.a.]
030000171 18.12. LE contract Dans Tous ses états : B F
Résumés des communications / [Comité
171
directeur Constantinos Pitsakis... et
al.]. - Fribourg : [s.n.], 2008
P
030000172 18.12. 58ÈME Session de la Société "fernand B F
De Visscher" pour l'historie des droits 172
de l'Antiquitè / [Comite Directeur Sara
Corèa Fatteri]. - Sao Paolo ; Rio de
Janeiro : [s.n.], 2004
030000173 29.09. LE grand atlas de l'astronomie /
sous la responsabilité scientifique de 173
Jean Audouze et de Guy Israël. - [Paris]
: Encyclopaedia Universalis, 1986
BF
512313520
P
P
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20FRANCUSKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
512313264
3441423
030000174 28.05. JOVICIC, Miodrag: L'Etat régional /
Miodrag Jovicic. - Belgrade : Centre de 174
promotion d'études juridiques ; Fribourg
: Institut du fédéralisme, 2003. - (
Bibliothèque Confrontations ; 11)
030000194 13.06. WIELING, Hans Josef: Sachenrecht /
Hans Josef Wieling. - 4. Aufl. - Berlin 194
[ect.] : Spinger, 2001
BF
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20FRANCUSKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
107571468
K
512006832
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000535 23.04. GESCHMACKSMUSTER : Designschutz in B N
K
512350896
Deutschland und Europa / Alexander
535
Bulling. - 2, vollständing überarbeitete
und erweiterte Auflage. - Köln ; Berlin
; München : Carl Heymanns Verlag, 2006
040000536 18.12. BATAVELJIĆ, Dragan: Europäischer
Föderalismus am Beginn des 21.
536
Jahrhunderts / Dragan Bataveljić. Kragujevac : Juristische Fakultät, 2009
040000537 13.01. SCHLÜTER, Wilfried: BGB Familienrecht / Wilfried Schlüter. - 12 537
Auf. - Heidelberg : C.F. Müller Verlag,
2006
040000538 29.03. INTERNATIONALES Sommerseminar
in Antiker Rechtsgeschichte
538
(2005 ; Sarajevo): "Imperium und
Provinzen" : (Zentrale und Regionen) /
Internationales Sommerseminar in Antiker
Rechtsgeschichte, Sarajevo, 30. April
-04. Mai 2005. - Sarajevo : Pravni
fakultet, 2006
BN
BN
P
K
171761164
512483760
BN
P
15075078
040000539 07.04. HORNER, Daniela: Grundeigentum und
Registrierung von Liegenschaften in
539
Serbien : Eigentumsschutz in der Praxis
/ Daniela Horner. - Frankfurt am Main :
Peter Lang, 2010. - (Studien des
Instituts Fur Ostrecht Munchen ; 65)
BN
P
512539824
040000540 07.04. HORNER, Daniela: Grundeigentum und
Registrierung von Liegenschaften in
540
Serbien : Eigentumsschutz in der Praxis
/ Daniela Horner. - Frankfurt am Main :
Peter Lang, 2010. - (Studien des
Instituts Fur Ostrecht Munchen ; 65)
BN
P
512539824
040000541 30.08. BATAVELJIĆ, Dragan: Grundsatz der
Gewalteneinteilung ab der antiken Police 541
bis zu den modernen Staaten / Dragan
Bataveljić. - [S. l. : s. n.], [2002]. -
BN
P
98268684
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
(Besondere veröffentlichungen)
040000542 12.02. PAUL, Thomas: Das deutsche
BN
investmentrecht. German investment law : 542
an introduction to the Investment
companies act and the Foreign investment
act inculding acts and materialis in the
German and English languages / Thomas
Paul, Rüdiger H. Päsler. - 2. rev. ed. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag,
2003
P
512642992
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000543 18.02. PAUL, Thomas: Das deutsche
BN
P
512642992
investmentrecht. German investment law : 543
an introduction to the Investment
companies act and the Foreign investment
act inculding acts and materialis in the
German and English languages / Thomas
Paul, Rüdiger H. Päsler. - 2. rev. ed. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag,
2003
040000544 01.06. INTELLECTUAL property in the global B N
arena : jurisdiction, applicable law, 544
and the recognition of judgments in
Europe, Japan and the US / edited by
Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono, and Axel
Metzger. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop.
2010. - (Materialien zum ausländischen
und internationalen Privatrecht ; 49)
040000545 03.06. HARTENSTEIN, Olaf: Die
Privatautonomie in Internationalen
545
Privatrecht als Störung des europäischen
Entscheidungseinklangs : neueste
Entwicklungen in Frankreicht,
Deutschland und Italien / Olaf
Hartenstein. - Tübingen : Mohr Siebeck,
cop. 2000. - (Studien zum ausländischen
und internationalen Privatrecht ; 81)
BN
040000546 01.06. FREITAG, Robert: Der Einfluß des
BN
Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das 546
internationale Produkthaftungsrecht /
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
P
11482961
512665520
P
512665008
Robert Freitag. - Tübingen : Mohr
Siebeck, 2000. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 83)
040000547 01.06. SONNENTAG, Michael: Der Renvoi im
Internationalen Privatrecht / Michael 547
Sonnentag. - Tübingen : Mohr Siebeck,
2001. - (Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 86)
040000548 01.06. FETSCH, Johannes: Eingriffsnormen
und EG-Vertrag : die Plifcht zur
548
Anwendung der Eingriffsnormen anderer
EG-Staaten / Johannes Fetsch. - Tübingen
: Mohr Siebeck, 2002. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 91)
BN
BN
P
4437585
P
512664752
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000549 01.06. KLAUER, Stefan: Das europäische
BN
P
512665264
Kollisionsrecht der Verbraucherverträge 549
zwischen Römer-EVŰ und EG-Richtlinien /
Stefan Klauer. - Tübingen : Mohr Siebeck
, 2002. - (Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 99)
040000550 03.06. WURMNEST, Wolfgang: Grundzüge eines
europäischen Haftungsrecht : eine
550
vergleichende Untersuchung des
Gemeinschaftsrechts / Wolfgang Wurmnest.
- Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2003. (Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 102)
040000551 03.06. SPRENGER, Carsten: Internationale
Expertenhaftung : die Dritthaftung von 551
Experten im Internationalen Privat-und
Zivilverfrensrecht / Carsten Sprenger. Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2008. - (
Studien zum ausländischen und
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
BN
P
P
5779025
512665776
internationalen Privatrecht ; 199)
040000552 03.06. BROKAMP, Arno: Das Europäische
BN
Verfahren für geringfügige Forderungen / 552
Arno Brokamp. - Tübingen : Mohr Siebeck,
cop. 2008. - (Studien zum ausländischen
und internationalen Privatrecht ; 207)
P
9644113
040000553 01.06. FUNKEN, Katja: Das
BN
Anerkennungsprinzip im internationalen 553
Privatrecht : Perspektiven eines
europäischen
Anerkennungskollisionsrechts für
Statusfragen / Katja Funken. - Tübingen
: Mohr Siebeck, cop. 2009. - (Studien
zum ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 218)
P
9861969
040000554 03.06. BITTER, Anna-Kristina:
BN
Vollstreckbarerklärung und
554
Zwangsvollstreckung ausländischer Titel
in der Europäischen Union /
Anna-Kristina Bitter. - Tübingen : Mohr
Siebeck, cop. 2009. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 220)
P
9861713
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000555 03.06. JANKÖSTER, Jens Peter:
BN
P
512666032
Fluggasterechte im international
555
Luftverkehr : Verspätung von Fluggästen,
ŰBerbuchung und Annullierung von Flügen
/ Jeans Peter Janköster. - Tübingen :
Mohr Siebeck, cop. 2009. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 227)
040000556 03.06. SEIBL, Maximilian: Die Beweislast
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
10612305
bei Kollisionsnormen / Maximilian Seibl. 556
- Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2009. (Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 231)
040000557 04.06. LEIFELD, Janis: Das
BN
Anerkennungsprinzip im
557
Kollisionsrechtssystem des
internationalen Privatrechts / Janis
Leifeld. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop.
2010. - (Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 241)
P
040000558 04.06. LAMSA, Michael: Die Firma der
BN
Auslandsgesellschaft : Bildung, Führung 558
und Schutz der Firma von
Auslandsgesellschaften in Deutschland
unter besonderer Berücksichtigung des
Europäischen Gemeinschaftsrechts /
Michael Lamsa. - Tübingen : Mohr Siebeck
, cop. 2011. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 257)
040000559 04.06. REUSS, Philipp M.: "Forum Shopping"
in der Insolvenz : Missbräuchliche
559
Dimension der Wahrnehmung
unionsrechtlicher
Gestaltungsmöglichkeiten / Philipp M.
Reuss. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop.
2011. - (Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 259)
040000560 04.06. ABBAS, Raya: Die
BN
Vermögensbeziehungen der Ehegatten und 560
nichtehelichen Lebenspartner im
serbischen Recht : Eine Untersuchung des
Sach-und Kollisionsrechts unter
Berücksichtigung der Staatensukzession
im IPR / Raya Abbas. - Tübingen : Mohr
Siebeck, cop. 2011. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 260)
11239505
P
BN
P
512666288
P
512666544
512666800
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
--040000561 04.06. NETZER, Felix: Status qui und
BN
Konsolidierung des Europäischen
561
Zivilverfahrensrechts : Vorschlag zum
Erlass einer EuZPO / Felix Netzer. Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2011. - (
Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 261)
040000562 07.06. STEINBRÜCK, Ben: Die Unterstützung
512667312
ausländischer Schiedsverfahren durch
562
staatliche Gerichte : Eine
rechtsvergleichende Untersuchng des
deutschen, österreichischen, englischen,
schweizerischen, französischen und
US-amerikanischen Schiedsrechts / Ben
Steinbrück. - Tübingen : Mohr Siebeck,
cop. 2009. - (Studien zum ausländischen
und internationalen Privatrecht ; 221)
040000563 07.06. LÃœTTRINGHAUS, Jan D.:
Grenzüberschreitender
563
Diskriminierungsschutz - das
internationale Privatrecht der
Antidiskriminierung / Jan D.
Lüttringhaus. - Tübingen : Mohr Siebeck,
2010. - (Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 234)
040000564 07.06. HENKE, Matthias Felix: Enthält die
Liste des Anhangs der Klauselrichrlinie 564
93/13/EWG Grundregeln des Europäischen
Vertragsrechts / Matthias Felix Henke. Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2010. - (
Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 247)
BN
P
512667056
BN
P
P
BN
P
514172860
512667568
040000565 07.06. SPELSBERG-Korspeter, Ullrich:
BN
Anspruchskonkurrenz im internationalen 565
Privatrecht : ein Beitrag zur Diskussion
um die akzessorische Anknüpfung /
Ullrich Spelsberg-Korspeter. - Tübingen
: Mohr Siebeck, cop. 2009. - (Studien
zum ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 225)
P
10504017
040000566 17.06. GÖSSL, Ulrich: Die Satzung der
BN
Euroäischen Aktiengesellschaft (SE) mit 566
Sitz un Deutschland / Ulrich Gößi. Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2010. - (
Studien zum ausländischen und
internationalen Privatrecht ; 239)
P
512672432
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000567 07.06. KLINGEL, Katharina: Die Principles B N
P
512667824
of European Law on Personal Security als 567
neutrales Recht für internationale
Bürgschaftsverträge : Ein Vergleich mit
dem französischen und dem deutschen
Recht / Katharina Klingel. - Tübingen :
Mohr Siebeck, cop. 2009. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 222)
040000568 16.06. GIESEN, Reinhard: Die Anknüpfung des B N
Personalstatuts im norwegischen und
568
deutschen internationalen Privatrecht /
Reinhard Giesen. - Tübingen : Mohr
Siebeck, cop. 2010. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 235)
040000569 17.06. CHMEHL, Christine: Parallelverfahren B N
und Justizgewährung : Zur
569
Verfahrenskoordination nach europäischem
und deutschem Zivilprozessrecht am
Beispiel taktischer "Torpedoklagen" /
Christine Schmehl. - Tübingen : Mohr
Siebeck, cop. 2011. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 256)
040000570 16.06. WEPPNER, Simon: Der
BN
gesellschaftsrechtliche
570
Minderheitenschutz bei
grenzüberschreitender Verschumelzung von
Kapitalgesellsaften : Eine Untersuchung
zum Spruchverfahrensrecht unter
besonderer Berücksichtigung
internationalzverfahreschtlicher Aspekte
/ Simon Weppner. - Tübingen : Mohr
Siebeck, cop. 2010. - (Studien zum
ausländischen und internationalen
Privatrecht ; 251)
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
P
P
512670384
512672176
512670640
040000571 21.06. WILHELM, Jan: Sachenrecht / von Jan
Wilhelm. - 3., völlig neu bearbeitete 571
Aufl. - Berlin : De Gruyter Recht, cop.
2007
040000572 22.06. WESSELS, Johannes: Strafrecht :
besonderer Teil. 1, Straftaten gegen
572
Persönlichkeits und Gemeinschaftswerte /
Johannes Wessels, Michael Hettinger. 31., neu. bearb. Aufl. - Heidelberg : C.
F. Muller, 2007. - (Schwerpunkte)
BN
P
BN
513570936
P
512672944
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000574 22.06. REITHMANN, Christoph:
BN
P
512673200
Internationales Vertragsrecht : das
574
internationale Privatrecht der
Schuldverträge / hrsg. von Christoph
Reithmann, Dieter Martiny. - 6. neu
bearb. Aufl. - Köln : Otto Schmidt, 2004
040000575 13.07. RISCH, Mandy: Eventrecht kompakt :
Ein Lehr- und Praxisbuch mit Beispelen 575
aus dem Konzert- und Kulturbetrieb /
Mandy Risch, Andreas Kerst. - 2. neu
bearb. und erw. Aufl. Heidelberg...[ect.] : Springer, 2011
BN
040000576 05.10. POSER, Ulrich: Konzert- und
BN
Veranstaltungsverträge / Ulrich Poser. - 576
München : Verlag C.H. Beck, 2007. - (
Beck'sche Mustervertäge ; Bd. 57)
K
512677040
P
512684208
040000577 17.01. VERSICHERUNGSGESCHICHTE Österreichs. B N
512716208
Bd. 7, Die altösterreichischen Regionen 577
Zentral- und (Süd) Osteuropas : Gestern
- Heute - Morgen. Teil 1 / [herausgeber
Wolfgang Rohrbach]. - Wien : Holzhausen
Verlag GmbH, 2004
P
040000578 17.01. VERSICHERUNGSGESCHICHTE Österreichs. B N
512716464
Bd. 8, Die altösterreichischen Regionen 578
P
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
Zentral- und (Süd) Osteuropas : Gestern
- Heute - Morgen. Teil 2 / [herausgeber
Wolfgang Rohrbach]. - Wien : Holzhausen
Verlag GmbH, 2004
040000579 17.01. VERSICHERUNGSGESCHICHTE Österreichs. B N
512716720
Bd. 9, Österreich über alles, wann es 579
nur will / [herausgeber Wolfgang
Rohrbach]. - Wien : Holzhausen Verlag
GmbH, 2008
P
040000580 17.01. VERSICHERUNGSGESCHICHTE Österreichs. B N
512716976
Bd. 10, Paradigmenwechsel in stürmischen 580
Zeiten / [herausgeber Wolfgang Rohrbach].
- Wien : Holzhausen Verlag GmbH, 2011
P
040000581 15.05. GAUCH, Peter: Schweizerisches
Obligationenrecht Allgemeiner Teil :
581
ohne ausservertragliches
Haftpflichtrecht : Band I / Peter Gauch.
- 3. Aufl. - Zürich : Schulthess
Polygraphischer Verlag, 1983
BN
P
512757936
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000582 15.05. GAUCH, Peter: Schweizerisches
BN
P
512758192
Obligationenrecht Allgemeiner Teil :
582
ohne ausservertragliches
Haftpflichtrecht : Band II / Peter Gauch.
- 3. Aufl. - Zürich : Schulthess
Polygraphischer Verlag, 1983
040000583 15.05. JESCHECK, Hans-Heinrich: Lehrbuch
des Strafrechts : Allgemeiner Teil / Von 583
Hans-Heinrich Jescheck. - 3.vollständig
neubearbeitete und erweiterte Aufl. Berlin : Duncker und Humbolt, 1978
BN
P
512757680
040000584 15.05. HUBMANN, Heinrich: Gewerblicher
Rechtsschutz : (Patent-,
584
BN
P
512757424
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
Gebrauchsmuster-, Gechmacksmuster-,
Warenzeichen-und Ewttbewerbsrecht) / Ein
studienbuch von Heinrich Hubmann. - 3.
neubearbeitete Aufl. - München :
C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1974.
- (Juristiche Kurz-Lehrbücher)
040000585 15.05. INTERNATIONALEN Kongreß für
512757168
Rechtsvergleichung(X. ; 1978 ;
585
Budapest): Deutssche strafrechtliche
Landesreferate zum X. Internationalen
Kongreß für Rechtsvergleichung Budapest
1978 : Beiheft zur Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft /
Herausgegeben von Hans-Heinrich Jascheck.
- Berlin ; New York : Walter de Gruyter,
1978
BN
040000586 15.05. KLEINKNECHT, Theodor: Das Recht der
Untersuchungshaft / Theodor Kleinknecht. 586
- [1. Aufl.]. - München : C.H.Beck'sche
Verlagsbuchhandlung, 1977. - (
NJW-Schriftenreihe)
BN
P
P
512756912
040000587 23.04. KUMMER, Heinz: Das recht der
Glücksspiele und der
587
Unterhaltungsautomaten mit
Gewinnmöglichkeit in der Bundesrepublik
Deutschland / Heinz Kummer. - 1. Auf. Heidelberg ; Hamburg : Kriminalistik
Verlag, 1977. - (Kriminologische
Schriftenreihe)
BN
P
512746416
040000588 17.04. GREGER, Reinhard: Beweis und
Wahrscheinlichkeit : Das beweiskriterium 588
im allgemeinen und bei den sogenannten
beweiserleichterungen / Reinhard Greger.
- Köln : Carl Heymanns Verlag KG, 1978.
- (Erlanger Juristische Abhandlungen ;
band 22)
BN
P
512745648
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000589 17.04. DREHER, Eduard: Strafgesetzbuch und B N
P
512745392
Nebengesetze / Eduard Dreher. - 38.
589
neubearbeitete Auflage. - München :
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
C.H.Beck'sche Verlagsbuchhundlung, 1978.
- (Beck'sche kurz Kommentare ; Band 10)
040000590 22.05. SCHWANDER, Ivo: Das internationale
Familienrecht der Schweiz : unter
590
besonderer Berücksichtigung des Entwurfs
des Bundesrates vom 10. 11. 1982, 1. 2.
1983 zu einem Bundesgesetz über das
internationale Privatrecht. Bd. 2 / von
Ivo Schwander. - St. Gallen : Dike
Verlag, 1985
BN
P
515190716
040000591 23.05. SEILER, Hansjörg: Einführung in das
Recht / Hansjörg Seiler. - Zürich :
591
Schulthess, 2000
BN
P
512759984
040000592 23.05. GESCHICHTE der KKJPD : 1905-2005 :
Konferenz der Kantonalen Justiz- und
592
Polizeidirektorinnen und -direktoren :
Festgabe zum hundertjährigen Bestehen :
1905-2005 : Conférence des directrices
et directeurs des départements cantonaux
de justice et police : Å“uvre
commémorative à l'occasion du centième
anniversaire : 1905-2005 : Conferenza
delle direttrici e dei direttori dei
dipartimenti cantonali di giustizia e
polizia : volume commemorativo per i
cento anni di esistenza / Lukas Gschwend
... [et al.]. - Zürich [etc.] :
Schulthess, 2005
BN
P
515145148
040000593 23.05. RAAPE, Leo: Internationales
BN
Privatrecht. Bd. 1, Allgemeine Lehren / 593
von Leo Raape. - 6. neubearb. Aufl. München : Franz Vahlen, 1977
P
512400549
040000594 15.06. LAREDO, Guido: Der markenrechtliche B N
Schutz berühmter Marken in der Shweiz / 594
Guido Laredo. - Bern : Stämpfli Verlag
AG, 2006. - (Schriften zum Medien - und
Immaterialgüterrecht ; 79)
K
512765616
040000595 23.08. WINKHAUS, Amelie: Der Begriff der
Zeichenähnlickhkeit beim Sonderschutz 595
bekannter Marken : Ein Analyse unter
besonderer Berücksichtigung ökonomischer
Markenfunktionen / Amelie Winkhaus. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH,
2010. - (Europäische Hochschulschriften)
K
512774832
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000596 23.08. REHBINDER, Manfred: Schweizerisches B N
P
514748860
Presserecht / von Manfred Rehbinder. - 596
Bern : Stämpfli, 1975. - (Stämpflis
juristische Lehrbücher)
040000597 23.08. KIRILOVA Eriksson, Maja: Das
aufenthaltsrecht von auslandern : Die 597
Regelung der Einreise und des
Aufenthaltes von Ausländern nach
geltendem Völkerrecht und Recht
Schwedens, der Schweiz und der
Bundesrepublik Deutschland / Maja
Kirilova Eriksson. - Stockholm :
Almqvist & Wiksell International, 1984.
- (Studies in International law ; vol. 8
)
BN
P
512775088
040000598 24.08. STREBEL, J.: Kommentar zum
BN
bundesgesetz über den motorfahrzeug- und 598
fahrradverkehr : unter mitarbeit von
bundes- gerichtssekretar Dr. Huber / J.
Strebel bundesrichter. - 1. lieferung. Zurich : Polygraphischer verlag, 1933
P
512775344
040000599 24.08. STREBEL, J.: Kommentar zum
BN
bundesgesetz über den motorfahrzeug- und 599
fahrradverkehr / J. Strebel. - 2.
lieferung. - Zurich : Polygraphischer
verlag, [1933]
P
512775600
040000600 24.08. STREBEL, J.: Kommentar zum
BN
bundesgesetz über den motorfahrzeug- und 600
fahrradverkehr / J. Strebel. - 3.
lieferung. - Zurich : Polygraphischer
verlag, [1933]
P
512775856
040000601 24.08. STREBEL, J.: Kommentar zum
BN
bundesgesetz über den motorfahrzeug- und 601
fahrradverkehr : unter mitarbeit von
bundesrichter Dr. H. Huber / J. Strebel.
- 4. lieferung. - Zurich :
Polygraphischer verlag, 1936
P
512776112
040000602 24.08. STREBEL, J.: Kommentar zum
BN
bundesgesetz über den motorfahrzeug- und 602
fahrradverkehr : unter mitarbeit von
P
512776112
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
bundesrichter Dr. H. Huber / J. Strebel.
- 4. lieferung. - Zurich :
Polygraphischer verlag, 1936
040000603 24.08. STREBEL, J.: Kommentar zum
BN
bundesgesetz über den motorfahrzeug- und 603
fahrradverkehr / J. Strebel. - 5.
leferung. - Zurich : Polygraphischer
verlag, [1936]
P
512776368
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000604 24.08. LOCHER, Peter: System des
BN
P
512776624
Steuerrechts : von Professor Dr. Ernst 604
Blumenstein / Peter Locher. - 4. neu
bearbeitete Auflage. - Zürich :
Schulthess Polygraphischr Verlag, 1992.
- (Handbibliothek Regierungsgebäude)
040000605 11.10. SERKE, Jürgen: Strafverteidiger in B N
Deutschland : Acht Porträts / Jürgen
605
Serke. - Hamburg : Hermann Luchterhand
Verlag GmbH & CoKG, 1976. - (Sammlung
Luchterhand ; 228)
040000606 14.11. DISSMANN, Richard: Der Schutz der
bekannten Marken : eine Untersuchung des 606
$ 14 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz / Richard
Dissmann. - 1. Aufl. - Baden-Baden :
Nomos, 2009
040000607 12.12. FERID, Murad: Das Französische
Zivilrecht / von Murad Ferid. 607
Frankfurt am Main ; Berlin : A. Metzner,
1971
BN
BN
040000608 12.12. WESTPHALEN, Friedrich Graf von: Die
Bankgarantie im internationalen
608
Handelsverkehr / Friedrich Graf von
Westphalen. - Heidelberg :
Verlagsgsgesellschaft Recht und
Wirtschaft, 1982. - (Schriftenreihe
recht der Internationalen Wirtschaft ;
Band 21)
P
512796336
K
249668103
P
8457809
BN
P
512830384
040000609 12.12. KROPHOLLER, Jan: Europäisches
BN
Zivilprozessrecht : Kommentar zum EuGVÜ 609
P
515043260
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
/ von Jan Kropholler. - 1. Aufl. Heidelberg : Verlagsgesellschaft Recht
und Wirtschaft, 1983. - (Schriftenreihe
Recht der Internationalen Wirtschaft ;
Bd. 22)
040000610 11.12. MEDICUS, Dieter: Schuldrecht. 1,
Allgemeiner Teil : ein Studienbuch / von 610
Dieter Medicus. - 6. neubearb. Aufl. München : C. H. Beck, 1992
BN
P
512829104
040000611 11.12. MEDICUS, Dieter: Schuldrecht. 2,
Besonderer Teil : ein Studienbuch / von 611
Dieter Medicus. - München : C. H. Beck,
1983. - (Juristische Kurz-Lehrbücher)
BN
P
512828848
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000612 11.12. DÃœRKOP, Marlis: Der Angeklagte /
BN
P
512828592
Marlis Dürkop : Eine
612
sozialpsychologische Studie zum
Verhalten vor Gericht. - München :
Wilhelm Fink Verlag, 1977
040000613 11.12. KÖNIG, Detlef: Der
BN
Bereicherungsanspruch gegen den
613
Drittempfänger einer vertragsleistung
nachfranzösischem Recht / Detlef König.
- Frankfurt am Main ; Berlin : Alfred
Metzner Verlag, 1967. - (Arbeiten zur
Rechtsvergleichung ; band 33)
P
512828336
040000614 10.12. LÃœKE, Gerhard: Lexikon des Rechts :
Zivilverfahrensrecht / Gerhard Lüke. - 614
Luckhterhand : Herman Luckhterhand
Verlag, 1989
BN
P
512828080
040000615 10.12. KRAMPE, Christoph: Die Konversion
des Rechtsgeschäfts / Christoph Krampe. 615
- Frankfurt Am Maine : Vittorio
Klostermann, 1980. - (Juristische
Abhandlungen ; Band XVI)
BN
P
512826800
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
040000616 10.12. BEILHARZ, Manfred: Der
BN
Bühnenvertriebsvertrag als Beispiel ein 616
urheberrechtlichen Wahrnehmungsvertrages
/ Manfred Beilharz. - München : Beck,
1970. - (Urheberrechtliche Abhandlungen
des Max-Planck-Instituts für aus ländisches und internationales Patent-,
Urheber und Wettbewerbsrecht, München ;
Heft 9)
P
040000617 10.12. SCHUBARTH, Martin: Zur Tragweite des B N
Grundsatzes der Unschuldsvermutung /
617
Martin Schubarth. - Stuttgart : Heilbing
& Lichtenhahn, 1978. - (Basler Studien
zur Rechtswissenschaft ; Heft 120)
040000618 10.12. MÜLLER, Kay: Die rechte der Käufer : B N
Qualitätsmängel, Reklamationen,
618
Garantie, Nachbesserung, oder
Kaufpreiserstattung, Zusatzgarantie,
Schadenersatz und vieles mehr / Kay
Müller, Hans-Werner Teige. - 10.
überarbeitete Auflage. - berlin : Verlag
die Wirtschaft, 1977
87159042
P
512826032
P
512825776
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000619 10.12. MIKINOVIC, Stephan: Strafprozess und B N
P
512261553
Herrschaft : eine empirische
619
Untersuchung zur Korrektur richterlicher
Entscheidung / Stephan Mikinovic,
Wolfgang Stangl. - Neuwied ; Darmstadt :
Luchterhand, 1978. - (Demokratie und
Rechtsstaat ; bd. 40)
040000620 10.12. TASCHENBUCH für Kriminalisten : Bd. B N
512825264
19. - Hilden : Verlag Deutsche Polizei, 620
1969
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
040000621 10.12. TASCHENBUCH für Kriminalisten : Bd. B N
512825008
23. - Hilden : Verlag Deutsche Polizei, 621
1973
P
040000622 17.12. STAUDER, Dieter: Patentverletzung im B N
grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr 622
/ Dieter Stauder. - Köln ; Berlin ; Bonn
; München : Carl Heymanns Verlag KG,
[1976]. - (Schriftenreihe zum
gewerblichen Rechtsschutz ; Band 32)
P
040000623 10.12. TASCHENBUCH für Kriminalisten : Bd. B N
512824752
27. - Hilden : Verlag Deutsche Polizei, 623
1977
040000624 14.12. BENKARD Europäisches
BN
Patentübereinkommen. - München : Verlag 624
C.H. Beck, 2002. - (Beck'sche Kurz
Kommentare ; Band 4a)
P
P
040000625 12.12. SINGER, Margarete: Europäisches
BN
Patenübereinkommen : Kommentar /
625
Margarete Singer. - 4. vollständig
überarbeitete und erweiterte Auflage. Köln ; Berlin ; München : Carl Heymanns
Verlag, 2007. - (Heymanns
Taschenkommentare zum gewerblichen
Rechtsschutz)
040000626 12.12. SCHULTE, Rainer: Patentgesetz mit
BN
Europäischem Patentübereinkommen :
626
Kommentar auf der Grundlage der
deutschen und europäischen
Rechtsprechung / von Rainer Schulte. 7. neubearb. und erweit. Aufl. - Köln
[etc.] : C. Heymann, cop. 2001. - (
Heymanns Taschenkommentare zum
gewerblichen Rechtsschutz)
512837552
512835248
P
P
512831152
512831408
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
--040000627 12.12. KRAßER, Rudolf: Patentrecht : Ein
BN
Lehr - und Handbuch zum deutschen Patent 627
- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen
und Internationalen Patentrecht / von
Rudolf Kraßer. - 5., völlig neu
bearbeitete Auflage. - München : C. H.
Beck, 2004
P
512831920
040000628 19.12. DIETZ, Adolf: Das Droit moral des
BN
Urhebers im neuen französischen und
628
deutschen Urheberrecht : Eine
rechtsvergleichende Untersuchung / Adolf
Dietz. - München : C.H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung, 1968. - (
Urheberrechtliche Ahandlungen des
Max-Planck-Instituts für ausländisches
und internationales Patent-, Urheberund Wettbewerbsrecht, München ; Bd. 7)
P
512838832
040000629 19.12. WIECZOREK, Reinhard: Die
Unionspriorität im Patentrecht :
629
Grundfragen des Artikels 4 der Pariser
Verbandsübrerinkunft / von Reinhard
Wieczorek. - Köln...[etc] : Heymann,
1975. - (Schriftenreihe zum gewerblichen
Rechtsschutz ; Bd. 31)
P
512838320
BN
040000630 19.12. LIATOWITSCH, Peter: Stoffschutz oder B N
Verfahrensschutz für Pharmazeutika? / 630
Peter Liatowitsch. - Bern : Stämpfli,
1973. - (Bhandlungen zum schweizerischen
Recht ; H 424)
P
512838576
040000631 30.01. EUV/AEUV : das Verfassungsrecht der B N
Europäischen Union mit Europäischer
631
Grundrechtecharta : Kommentar /
herausgegeben von Christian Calliess,
Matthias Ruffert. - 4. Aufl. - München :
C. H. Beck, 2011
P
11740497
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000632 30.01. PALANDT Bürgerliches Gesetzbuch : B N
P
512859056
Mit Nibengesetzen insbesondere mit
632
Einführungsgesetz (Auszug)
einschließlichRom I-, Rom II- und Rom
III-Verordnungen sowie dem Haager
Unterhaltsprotkoll, Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (Auszug), Wohnund Betreuungsvertagsgesetz,
BGB-Informationspflichten-Verordnung,
Unterlassungsklagengesetz,
Produkthaftungsgesetz,
Erbbaurechtsgesetz,
Wohnungseigentumsgesetz,
Versorgungsausgleichsgesetz,
Lebenspartnerschaftsgesetz,
Gewaltschutzgesetz / bearbeitet von
Peter Bassenge...[et al.]. - 72.
neubearb. Aufl. - München : Beck, 2013.
- (Beck'sche Kurz - Kommentare ; Bd. 7)
040000633 30.01. SCHOTTEN, Günther: Das
internationale Privatrecht in der
633
notariellen Praxis / von Günther
Schotten und Cornelia Schmellenkamp. 2., neu bearbeitete und ergänzte Aufl. München : C. H. Beck, 2007
BN
040000634 30.01. LANGE, Knut Werner: Erbrecht :
BN
Lehrbuch für Studium und Praxis / von 634
Knut Werner Lange. - München : Beck,
2011. - (Studium und Praxis)
040000635 30.01. BAR, Christian von: Internationales
Privatrecht / von Christian v. Bar und 635
Peter Mankowski. - 2. Aufl. - München :
C. H. Beck, 2003040000636 30.01. WOLF, Manfred: Allgemeiner teil des
bürgerlichen rechts / Manfred Wolf. - 636
10. vollständing neu berbeitete Auflage
des von Karl Lareny begründeten Werkes.
- München : Verlag C.H. Beck, 2012
BN
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
P
P
512386507
512442289
6857041
P
512858800
040000637 30.01. BROX, Hans: Allgemeiner Teil des BGB B N
/ begründet von Hans Brox. - 36., neu 637
bearb. Aufl. - München : F. Vahlen, 2012.
- (Academia Iuris)
040000638 30.01. SCHRÖDER, Christian: Richtiges
Zitieren : Ein Leiftaden für Jurastudium 638
und Rechtspraxis / von Christian
Schröder, Marcus Bergmann, Michael Sturm.
- München : F. Vahlen, 2010
P
BN
P
512859568
512859824
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000639 30.01. SCHIMMEL, Roland: Jurische Klausuren B N
P
512860080
und Hasarbeiten richtig formulieren / 639
von Roland Schimmel. - 10. überarb. und
erweit. Aufl. - München : F. Vahlen,
2012
040000640 31.01. MEYER-Goßner, Lutz:
Strafprozessordnung :
640
Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze
und ergänzende Bestimmungen / erl. Lutz
Meyer-Goßner. - 55., berbeitete Aufl. München : Beck, 2012. - (Beck'sche
Kurz-Kommenntare ; Bd. 6)
BN
P
512860336
040000641 31.01. MEYER-Goßner, Lutz:
Strafprozessordnung :
641
Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze
und ergänzende Bestimmungen / erl. Lutz
Meyer-Goßner. - 55., berbeitete Aufl. München : Beck, 2012. - (Beck'sche
Kurz-Kommenntare ; Bd. 6)
BN
P
512860336
040000642 31.01. SCHLOSSER, Peter:
BN
EU-Zivilprozessrecht : EuGVVO, AVAG,
642
VTVO, MahnVO, BagatellVO, HZÜ, EuZVO,
HBÜ, EuBVO / Kommentar von Peter F.
Schlosser. - 3., erweiterte Aufl. München : Beck, 2009
P
040000643 31.01. JARASS, Hans D.: Grundgesetz für die B N
Bundesrepublik Deutschland : Kommentar / 643
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
3888171
P
4184107
von Hans D. Jarass und Bodo Pieroth. 12. Aufl. - München : C. H. Beck, 2012
040000644 31.01. SCHÖNFELDER, Heinrich: Deutsche
Gesetze : Gebundene Ausgabe II/2012 / 644
begründet von Heinrich Schönfelder. München : C. H. Beck, 2012
BN
040000645 31.01. JAYME, Erik: Internationales
BN
Privat-und Verfahrensrecht / Erik Jayme. 645
- 16. neuberbeitete und erweiterte Aufl.
- München : Beck, 2012. - (Beck'sche
textausgaben)
040000646 31.01. JUNKER, Abbo: Internationales
Zivilprozessrecht / von Abbo Junker. - 646
München : Beck, 2012. - (Grundrisse des
rechts)
040000647 31.01. EISENHARDT, Ulrich: Deutsche
Rechtsgeschichte / Ulrich Eisenhardt. - 647
5., überarbeit. Aufl. - München : Beck,
2008. - (Grundrisse des Rechts)
P
P
BN
512860592
P
BN
1960785
512860848
P
512861104
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000648 31.01. PUTZKE, Holm: Juristisvhe Arbeiten B N
P
512861360
erfolgreich schreiben : Klausuren,
648
hausarbeiten, Seminare Bachelor und
Masterabeiten / Holm Putzke. - 4. Aufl.
- München : Beck, 2012. - (Jurakompakt)
040000649 31.01. PETERS, Anne: Europäische
Menschenrechtskonvention : Mit
649
rechtsvergleichenden Bezügen zum
deutschen Grundgesetz / Anne Peters,
Tilmann Altwicker. - 2. Aufl. - München
: Verlag C.H. Beck, 2012. - (
Schriftenreihe der Jurisstischen
Schulung ; Bd. 161)
BN
040000650 01.02. LECHELER, Helmut: Einführung in das
Europarecht / Helmut Lecheler. - 2., neu 650
bearbeitete Aufl. - München : Beck, 2003.
- (Schriftenreihe der Juristischen
Schlung ; band 147)
P
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
512861616
P
512863152
040000651 31.01. KOCH, Harald: IPR und
BN
Rechtsvergleichung : Ein Studien - und 651
Å°bungsbuch zum Internationalen Privatund Zivilverfahrensrecht und zur
Rechtsvergleichung / von Harald Koch,
Ulrich Magnus und Peter Winkler von
Mohrenfels. - 4. neu bearb. Aufl. München : Verlag C.H. Beck, 2010. - (
Schriftenreihe der Jurisstischen
Schulung ; Bd. 106)
P
512861872
040000652 01.02. WEBER, Hansjörg:
BN
Kreditsicherungsrecht / von Hansjörg
652
Weber. - 9., neu bearb. Aufl. - München
: C. H. Beck, 2012. - (Schriftenreihe
der Juristische Schulung ; Bd. 13)
P
512862640
040000653 01.02. PRÃœTTING, Hanns: Sachenrecht : ein
studienbuch / Hanns Prütting. - 34.,
653
neubearbeitete Aufl. - München : Beck,
2010. - (Juristiche Kurz-Lehrbücher)
040000654 01.02. SIMON, Heike: Einführung in das
deutsche Recht ind die deutsche
654
Rechtssprache / von Simon und Dr. Gisela
Funk-Baker. - 5., neuberbeitete Aufl. München : Beck ; Warschau : Beck ;
Kopenhagen : DJØF ; Basel : Helbing
Lichtenhahn, 2013
BN
BN
P
P
512862384
512862128
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000655 01.02. PFUNDSTEIN, Tobias: Pflichtteil und B N
P
512862896
ordre public : Angehörigenschutz im
655
internationalen Erbrecht / von Tobias
Pfundstein. - München : Beck, 2010. - (
Münchener Universitätsschriften ; Band
231)
040000656 20.02. ADAMOVICH, Ludwig: Grundriss des
österreichischen Verfassungsrechts /
656
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
73659904
Ludwig Adamovich. - 4. neubearbeitete
Aufl. - Wien : Springer, 1947. - (
Rechts- und Staatswissenschaften ; 3)
040000657 20.02. POSCH, Martin: Allgemeines
Vertragsrecht / von Martin Posch. - 2., 657
durchgesehene Aufl. - Berlin :
Staatsverlag der Deutschen
Demokratischen Republik, 1979. - (
Grundriß Zivilrecht ; H. 3)
BN
P
12958033
040000658 20.02. MÖLLER, Ilse: Hamburg / Ilse Möller. B N
- 1. Aufl. - Sttutgart : Ernst Klett, 658
1985
P
040000659 21.02. REINKING, Kurt: Der Autokauf :
Rechtsfragen beim Kauf neuer und
659
gebrauchter Kraftfahrzeuge / von Kurt
Reinking, Christoph Eggert. - 2.,
neubearb. u. erw. Aufl. - Düsseldorf :
Werner-Verlag, 1984
BN
K
040000660 23.02. FISCHLER, Josef: Schwedisches
Handels- und Wirtschaftsrecht mit
660
Verfahrensrecht / von Josef Fischler. 3., neubearb. u. erw. Aufl. - Heidelberg
: Verlgsgesellschaft Recht u. Wirtschaft
, 1978. - (Schriftenreihe Recht der
internationalen Wirtschaft ; Bd. 5)
BN
P
040000661 21.02. LARENZ, Karl: Lehrbuch des
Schuldrechts. Bd. 1, Allgemeiner Teil / 661
von Karl Larenz. - 11. Aufl. - München :
C. H. Beck, 1976
040000662 25.02. BURGBACHER, Hans-Gerwin:
Warenzeichenlizenverträge im Recht der
Wettbewerbsbeschränkungen / von
Hans-Gerwin Burgbacher. - Frankfurt am
Main : Athenäum Verlag, 1972. - (
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik
; Bd. 33)
BN
BN
542052
512864944
512865200
P
512188837
P
512865968
662
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000663 25.02. MUELLER, Robert K.: Das Menagment
BN
P
512866480
der Innovation / Robert K. Muller.
663
Anhang Die Rolles des Venture-Kapitals
in Europa / Arno Morenz. - Frankfurt ;
New York : Herder und Herder
040000664 25.02. GIGER, Hans: Schriftenreihe zum
Konsumentenschutzrecht. Bd. 1,
664
Entwicklungstendenzen im schweizerischen
Konsumentenkreditrecht / Hans Giger,
Walter R. Schluep. - Zürich : Schulthess
, 1979
BN
P
512866736
040000665 25.02. SCHMIDT, Walter: Staats- und
BN
Verwaltungsrecht : Pflichtfachstoff für 665
Å°bung und Examen / Walter Schmidt. - 2.,
überarb. Aufl. - Neuwied ; Kriftel ;
Berlin : Hermann, 1994. - (Juristische
Lernbücher ; Bd. 27)
P
512866224
040000666 26.02. WELSER, Rudolf: Die Haftung für Rat, B N
Auskunft und Gutachten / Rudolf Welser. 666
- Wien : Manzsche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung, 1983. - (Recht
Wirtschaft Aussenhandel)
040000667 26.02. KUBE, Edwin: Beweisverfahren und
Kriminalistik in Deutschland : Ihre
667
geschichtliche Entwicklung / Edwin Kube.
- Hamburg : Kriminalistik Verlag, 1964.
- (Kriminologische Schriftenreihe ; Bd.
13)
BN
040000668 25.02. CLAUDIUS Ficker, Hans: Die
BN
Schadensersatzpflicht des Verkäufers und 668
senier Vormänner bei Sachmängeln in der
französischen Rechtsprechung / von Hans
Claudius Ficker. - Berlin ; Frankfurt :
Alfred Metzner Verlag, 1962. - (Arbeiten
Zur Rechtsvergleichung ; 13)
040000669 25.02. RICHTER, Ingo: Die Grundlagen der
haftung für "faute de service" im
669
französischen Staatshaftungsrecht : Ein
Beitrag zur Umbildung des deutschen
Rechts / von Ingo Richter. - Frankfurt ;
Berlin : Alfred Metzner Verlag, 1965. (Arbeiten Zur Rechtsvergleichung ; 27)
P
BN
file:///E|/Biblioteka%20inventarna/INVENTARNA%20NEMACKA.TXT[25.2.2014 16:17:16]
P
P
2821390
512868272
961761
P
512865456
COBISS K o o p e r a t i v a n o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i s e r v i s i COBISS
70492 Pravni fakultet, Kragujevac
21.02.2014
INV003 Inventarna knjiga za godinu 2014 - Sva građa
Strana:
20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv.br. Datum O p i s g r a Ä‘ e
Signatura
N Dobav. Br.raÄuna/Datum/Cena
ID/Napom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040000670 25.02. WASSNER, Fernando: Kunst, Geschmack B N
P
512865712
und unlauterer Wettbewerb : Der Schutz 670
der Form im Urheber-,
Geschmacksmuster-und Wettbewerbsrecht /
Dr. jur. Fernando Wassner. - Berlin : J.
Schweitzer Verlag, 1975. - (
Schriftenreihe der UFITA ; Helft 52)
040000671 26.02. ENGELS, Friedrich: Herrn Eugen
Dührings Umwälzung der Wissenschaft :
(Anti-Dühring) / Friedrich Engels. Berlin : Dietz, [s.a.]
BN
671
P
040000672 26.02. GERTEIS, Klaus: Die deutschen Städte B N
in der frühen Neuzeit : zur
672
Vorgeschichte der "bürgerlichen Welt" /
Klaus Gerteis. - Darmstadt :
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986
040000673 26.02. ALEXANDER von Humboldt-Stiftung. Bonn : Humboldtiana, 1982
673
BN
512868016
P
P
145965
235695367
040000674 26.02. ENGELS, Thomas:
BN
Wirtschaflichkeitsprinzip und
674
Rationalisierung in der öffentlichen
Verwaltung / Thomas Engels. - Regensburg
: S. Roderer Verlag, 1994. - (Theorie
und Forschung ; Bd. 290)
P
512866992
040000675 26.02. KORIATH, Gerold:
BN
Betäubungsmittelrecht : Texte und
675
Erläuterungen fÃ&frac1