T.C。
饉
HttE皿 洲躊 蹴 棚鳳 Ⅲ
鋼
:景
GIDECEёi YER
ADIYAMAN
KOCAELI‐
AKSARAY
828
1099
345
100000 Tl
56C
60.00 TL
342
613
り′
ξυ
309
1354
つD
nン
00
●′
ξ′
399
り
0,
くυ
386
536
106
1254
341
1101
984
1701
1019
1405
490
75、
KOCAEL
KOCAEL
NIGDE
KOCAEL〕 ‐
KOCAELI¨ OSNIIANIYE
528
1071
557
229
419
935
1003
414
1340
821
66
1306
619
‐
ORDU
914
778
KOCAELI― RIZE
1034
KOCAEL]
KOCAEL] ‐SAKARYA
KOCAELI― SAMSUN
KOCAELI‐ SⅡ RT
KOCAELI― SINOP
KOCAELI― SIVAS
KOCAEL] ―SANLIURFA
KOCAEL〕 SIRNAK
KOCAELI― TEKIRDAG
37
626
1441
580
782
[―
KOCAELI― TOKAT
243
674
00 TL KOCAELI― TRABZON
80,00
110.00
80,00
110.00
60.00
TL
TL
TL
TL
TL
KOCAEL] ―TIINCELI
KOCAELI― USAK
KOCAEL〕 ¨VAN
KOCAELI¨ YOZGAT
KOCAEL〕 ‐YALOVA
20。 00T■ KOCAELI‐ ZONGULDAK
1055
388
152(
56C
65
22C
)SCrbest Piyasa Fiyatl,f1111lalarin uyguladl言 l ortalama bilet rayi9 1yatldir.Harclrah ve yolluk
)Tum■ yat
tarifelenne Katma Detter VCrgisi(K.D.V.)Dahildir.
15.00 Tl
70.00 Tl
110.00 TL
60.00
75,00
100.00
120.00
45.00
70,00
90,00
100900
60.00
110,00
70.00
20.00
35,00
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
ёdemelerinde
R ¨
・
¨
岬
一
kullanilacak olan flyattlr.
2¨
669
322
ξυ
ハン
822
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Tl
Tl
Tl
TL
TL
TL
Tl
TL
Tl
45.00 TL
110,00 Tl
45300 TL
70300 TL
40300 TL
55,00 Tl
90,00 Tl
70.00 TL
45.00 TL
65.00 TL
55.00 TL
75,00 Tl
85.00 TL
45,00 TL
110300 TL
75.00 TL
65,00 TL
100,00 TL
65300 Tl
65300 Tl
80.00 Tl
75.00 TL
90.00 Tl
ξJ
1015
25.00
60,00
20,00
40.00
55.00
60.00
60.00
25.00
110.00
55.00
100.00
80,00
90.00
35.00
85.00
―
MUS
―
NEVSEHIR
ZOD
1314
ξυ
925
1114
219
00 TL
55,00 Tl
00
132
KOCAELI KIRttHIR
65,00T■ KOCAEL ,KILIS
90.00 TL KOCAEL IKONYA
65,00 TL KOCAELl― KUTAHYA
110.00 TL KOCAELi‐ KARAMAN
80,00 TL KOCAEL] KIRIKKALE
50.00 TL KOCAEL] K.MARAS
110,00 TL KOCAEL] MALATYA
40.00 Tl KOCAELI― MANISA
25,00 Tl KOCAEL] MARDIN
MERSIN
100.00 TL KOCAEL ‐
MUGLA
110.00 TL KOCAEL ‐
40。
450
ズυ
491
KOCAELI‐ KAYSERI
SERBEST PlYASA
FiYATI
(KM)
′
∠
,υ
1302
1018
ワ′
う´
1‐
L
KARABUK
80,00 TL KOCAELI・ ‐
55,00T■ KOCAELI. KARS
65,00T■ rocaBII-TASTAMol'[uノD.UU■
1294
り
ン
ハ,
KOCAELl‐ AMASYA
KOCAELI‐ ANKARA ___
KOCAELI‐ ANTALYA
KOCAELI‐ ARTШ
Krlr-aFr i- AYDIN
KOCAELI‐ ARDAHAN
KOCAELI‐ BAYBURT
KOCAELi¨ BARTIN
KOCAELi‐ BATMAN
KOCAELl‐ BALIKESIR
KOCAELI― BILECIK
KOCAELi‐ BINGOL
KOCAELi¨ BlTLiS
KOCAELI‐ BOLU
KOCAELI― BURDUR
KOCAELl― BURSA
KOCAELI‐ CANAKKALE
KOCAELI‐ CANKIRI
KOCAELI‐ CORUNII
KOCAELI― DENIZLI
KOCAELI― DUZCE
KOCAELI― DIYARBAKIR
KOCAELI― EDIRNE
KOCAELI‐ ELAZIG
KOCAELI‐ ERZINCAN
KOCAELI― ERZURUM
KOCAELI‐ ESKISEHIR
KOCAELI― GAZIANTEP
KOCAELI― GIRESUN
KOCAELI‐ GUNIUSHANE
KOCAELI¨ HAKKARI
KOCAELI¨ HATAY
KOCAELI‐ IGDIR
KOCAELI― ISPARTA
KOCAELI― ISTANBUL
563
GIDECEGI YER
”′
nン
リ
,
ROCAELi‐
(KNII)
SERBEST PlYASA
FiYATI
Download

¨ 一岬 ・