Рејон
ПРОИЗВОЂАЧИ ВИНА И ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ
У ПРОИЗВОДНОЈ 2013/2014 ГОДИНИ
Р.
бр.
1.
Назив
произвођача вина
„Подрум Дајић“
Саша Дајић пр
Неготин, Михајловац
Вина
Dajićev Gamay barrique
Dajićev Cabernet Sauvignon
TIMOČKI
TABULA Sauvignon Blanc
2.
3.
NIŠAVSKO–JUŽN
OMORAVSKI
4.
1.
СЗПМР "МАТАЉ",
Младеновић Радиша
предузетник,
Неготин
Земљорадничка
задруга
„Крајинска винарска
задруга Неготин“
Рогљево
„Винарија Јовић“
Саша Јовић ПР,
Књажевац
„Рубин“ АД
Крушевац
Matalj Sauvignon Blanc
2.
3.
Подрум "Стари
дани" ДОО
Михајловачко/
Неготин
Михајловачко/
Неготин
Михајловачко/
Неготин
Михајловачко/
Неготин
KVZ Cabernet Sauvignon
KVZ Chardonnay
Chardonnay potrkanjski
VRANAC POTRKANJSKI
Рајачко/
Неготин
Џервинско/
Књажевац
Potrkanjski rajnski rizling
Terra LazaricaChardonnay
Rubin CHARDONNAY
„Топлички
виногради“ ДОО
Гојиновац
Виногорје/
Општина
EPIGENIA CHARDONNAY
EPIGENIA CABERNET SAUVIGNON
EPIGENIA PROKUPAC
EPIGENIA PROKUPAC ROSE
DERT
ABER
Ражањско/ Ћићевац
Буштрањско/
Прешево
Топличко/Белољин
Топличко/Белољин
Топличко/Белољин
Топличко/Белољин
Вртогошко/Бујановац
Вртогошко/Бујановац
1.
2.
3.
ZA PADNOMORAVSKI
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Драгомир Рајковић
предузетник,
Производно
трговинска радња
Винарија браћа
Рајковић, Горња
Злегиња
СЗР „Винарска кућа
СПАСИЋ“
Милан Спасић пр
Александровац,
Тржац
Аутопревозничка
радња „КЕНИН
ТРАНС“, Милош
Ћосић пр,
Александровац,
Витково
Драган
Милосављевић ПР,
„Винарија
Милосављевић“
Бучје
СЗТР Винска кућа
Минића
Момчило Минић пр,
Александровац,
Тржац
СЗТР Винска кућа
БЛАГОЈЕВИЋ
Благојевић Ивица пр
Александровац,
Новаци
Dina
Жупско/
Александровац
Prince
Жупско/
Александровац
ТАМЊАНИКА СПАСИЋ
Жупско/
Александровац
Тајна
Жупско/
Александровац
Баш црњак
Жупско/
Александровац
VILA VINA CABERNET SAUVIGNON
Трстеничко/Трстеник
VILA VINA SAUVIGNON BLANC
Трстеничко/Трстеник
Tamnjanika stota suza
Жупско/
Александровац
Orfej crveni
Жупско/
Александровац
СПТР „Подрум
Ботуњац“ Коста
Ботуњац, ПР,
Александровац
Pino Botunjac
Жупско/
Александровац
Rasplet
Жупско/
Александровац
„Рубин“ АД
Крушевац
Terra LazaricaSauvignon blanc
Темнићко/ Варварин
Malo belo
Жупско/Шљивово
Ivanović Zanos
Жупско/Дренча,
Александровац
Đorđević Merlo & Kaberne Sovinjon
Жупско/Александровац
Đorđević Šardone
Жупско/Александровац
Đorđević Sovinjon
Жупско/Александровац
Triada
Tamjanika Župska
Жупско/Дренча
Жупско/Дренча
СПТР „Винарија
Јотић“ Јотић Богдан,
ПР, Шљивово
СЗР „Винарија
Ивановић“
Драгослав
Ивановић, ПР,
Александровац
Далибор Ђорђевић
ПР, ПЗР „Подрум
Ђорђевић“,
Александровац,
Горњи Ступањ
„Вино Будимир“
ДОО, Александровац
13.
ŠUMADIJSKO–VELIKOMORAVSKI
1.
2.
3.
СЗУПР „Винарија
Самарџић“ Богдана
Самарџић, ПР,
Стубал
„Рубин“ АД
Крушевац
Задужбина краља
Петра I
Карађорђевић,
Топола
СЗР „МАЛИ ПОДРУМ“
Миодраг
Радовановић пр,
Крњево
Витез Бело
Жупско/ Александровац
Витез Црно
Жупско/ Александровац
Terra Lazarica Merlot
Параћинско
Напомена: Винарија се
налази у Крушевцу
Terra Lazarica-Cabernet Sauvignon
Параћинско/ Ћуприја Мућава
PINO ROSE
Sauvignon Blanc Задужбина краља Петра I
SUVEREN
Chardonnay Задужбина краља Петра I
Параћинско/ Ћуприја Мућава
Венчачко/Топола
Венчачко/Топола
Венчачко/Топола
Pinot Blanc Задужбина краља Петра I
Венчачко/Топола
CHARDONNAY RADOVANOVIĆ
CABERNET ЅAUVIGNON RADOVANOVIĆ
Крњевачко/Велика Плана
Крњевачко/Велика Плана
RAJNSKI RIЅLING RADOVANOVIĆ
Крњевачко/Велика Плана
TRIJUMF
REGENT Merlot
4.
„Подрум
Александровић“
ДОО
Винча – Топола
HARIZMA
TRIJUMF Chardonnay
RODOSLOV
SREMSKI
ПОЦЕР
СКИ
TRIJUMF NOIR
1.
Астра итб ДОО,
Београд
1.
БЕЛО БРДО,
Александар
Зеремски пр
2.
Предраг Црнковић
ПР, „Винарија Киш“,
Сремски Карловци
3.
ДОО „ВИНАРИЈА
ДУЛКА“ Нови Сад
BELLA FABULA
PINOLIBERTAS
SEMPER BENE
FABELLA
Belo Brdo Chardonnay
Belo Brdo Sauvignon Blanc
Belo Brdo Pinot Noir
Belo Brdo Cabernet Sauvignon
Belo Brdo Cabernet Franc
Kišova MISTERIJA
БЕРМЕТ
БЕРМЕТ
KARLOVAČKI AUSBRUH
QUET WINE ITALIJANSKI RIZLING
4.
„Фрушкогорски
виногради“ ДОО
QUET WINE CHARDONNAY
QUET WINE PINOT NOIR
QUET WINE PINOT BLANC
Венчачко/
Топола (К.О. Винча)
Венчачко/
Топола
Венчачко/
Топола
Венчачко/
Топола
Венчачко/
Топола
Венчачко/
Топола
Тамнавско/ Ваљево
Тамнавско/ Ваљево
Тамнавско/ Ваљево
Тамнавско/ Ваљево
Фрушкогорско
Фрушкогорско
Фрушкогорско
Фрушкогорско
Фрушкогорско
Фрушкогорско/
Сремски Карловци
Фрушкогорско/
Сремски Карловци
Фрушкогорско/
Сремски Карловци
Фрушкогорско/
Сремски Карловци
Фрушкогорско/
Беочин
Фрушкогорско/
Беочин
Фрушкогорско/
Беочин
Фрушкогорско/
Беочин
Vinum Sauvignon blanc
5.
ДОО „ВИНУМ“
Нови Сад
Vinum Frankovka
БЕРМЕТ
Vinum Italijanski rizling
MAČKOV CHARDONNAY
SUBOTIČKO–HORGOŠKA PEŠČAR
A
BANATSKI
6.
„АГРИНА“ ДОО
Руменка
7.
ДОО „Винарија
Ковачевић“, Ириг
8.
„Кућа вина Крчедин“
ДОО, Инђија
1.
„Вршачки
Виногради“- у
реструктуирању А.Д.
Вршац
2.
„Вино продукт
Чока“ ДОО, Чока
1.
2.
''МР ВИНОГРАДИ''
ДОО Палић
„Винарија Звонко
Богдан“, ДОО
Суботица
TRAMINAC MIRISAVI SVEČARSKO VINO
3.
4.
„Di Bonis“ ДОО,
Суботица
Фрушкогорско/Ириг
Фрушкогорско/Ириг
SAUVIGNON BLANC AKACIA
Фрушкогорско/Ириг
PINAR
Фрушкогорско/Ириг
БЕРМЕТ
Фрушкогорско/Ириг
ORDEN – Shiraz
ĐERDAN – Sauvignon blanc
ĐERDAN – Chardonnay
Vršački rizling
VV RIZLING RAJNSKI
VV Chardonnay
VV Rizling Italijanski
VV Burgundac Beli
VV Burgundac Sivi
VV Muskat Otonel
VV Kreazer
VV Frankovka
VV Banatski rizling
Lederer CABERNET SAUVIGNON
Фрушкогорско/Инђија
Фрушкогорско/Инђија
Фрушкогорско/Инђија
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Вршачко/ Вршац
Банатско - потиско/Чока
Lederer MERLOT
VČ MUSKAT OTONEL
Lederer CHARDONNAY
Банатско - потиско/Чока
Банатско - потиско/Чока
Банатско - потиско/Чока
Lederer SAUVIGNON BLANC
Банатско - потиско/Чока
KADARKA TONKOVIĆ
ZVONKO BOGDAN PINOT BLANC
ZVONKO BOGDAN SAUVIGNON BLANC
Zvonko Bogdan MERLOT
ŽIVOT TEČE
Zvonko Bogdan Cuvée No.1
„Вински Двор“ ОД
Фодор Е. и остали за
трг. на велико и
мало, посредништво
и услуге, Хајдуково
Фрушкогорско/Сремски
Карловци
Фрушкогорско/Сремски
Карловци
Фрушкогорско/Сремски
Карловци
Фрушкогорско/Сремски
Карловци
ITALIJANSKI RIZLING – VINSKI DVOR
CHARDONNAY – VINSKI DVOR
SAUVIGNON BLANC – VINSKI DVOR
Палићко/
Палић
Палићко/Суботица
Палићко/Суботица
Палићко/Суботица
Палићко/Суботица
Палићко/Суботица
Палићко/
Палић
Палићко/
Палић
Палићко/
Палић
Dishiraz
Палићко/Суботица
Dicabernet
Палићко/Суботица
Dimerlot
Палићко/Суботица
Difranc
Палићко/Суботица
OAZE
VOJVODINE
1.
"Винарија
Милисављевић"
ДОО,
Кула
Dinoir
Палићко/Суботица
Disauvignon
Палићко/Суботица
Dimuscat
Палићко/Суботица
Dirose
Палићко/Суботица
Misterija 5 Chardonay
Кула
Misterija 5 Merlot
Кула
Misterija 5 Pinot Noir
Кула
Misterija 5
Кула
Download

Прилог допису 320-05-894/2010