NLB Pla}anje na rate
www.nlb.me
Pla}ajte na rate - bez kamata i provizija!
Kupujte bijelu tehniku, namještaj, uredite stan po svojoj
želji... Odaberite garderobu za sebe i svoje najbliže,
priuštite sebi ono što ste oduvijek željeli...
Sve ovo i mnogo više, pružaju vam Visa i MasterCard
kreditne kartice NLB Montenegrobanke.
Plaćenje na rate, vrši se na način što se potrošena sredstva
rezervišu na Vašoj platnoj kartici, dok se iznos pojedinačne
rate, na mjesečnom nivou, preuzima iz rezervisanih
sredstava na koja ste oslobo|eni plaćanja kamate i provizije.
Plaćanje na rate možete vršiti u svim ovlašćenim objektima
sa istaknutom naljepnicom NLB Montenegrobanke.
Sa nama se plaća lakše!
Sve za dom
Sve za dom
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
TV Shop
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja proizvoda za
domaÊinstva
6
Studio Moderna
D`ord`a Va{ingtona bb,
Podgorica
Prodaja dušeka i
posteljine
3
Vetta Home
Rozino bb,
Budva
Prodaja namještaja i
opremanje
6
Pop Art Bar
Jovana Toma{evi}a 39,
Bar
Prodaja namještaja i
opremanje
3
Pop Art Budva
Zgrada Maxi, Rozino bb,
Budva
Prodaja namještaja i
opremanje
3
Pop Art Tivat
Trg Magnolije 1,
Tivat
Prodaja namještaja i
opremanje
3
Lijepa pri~a
Jovana Toma{evi}a 10,
Bar
Prodaja namještaja i
opremanje
3
Mondo shop
Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja namještaja i
opremanje
12
Mikrobit
Mi}a Vavi}a 3,
Herceg Novi
Prodaja kompjutera
12
Poslovni Centar
\e~evi}
Karabur{ko polje bb,
Podgorica
Prodaja kuÊanskih
aparata
12
TV Centar
\e~evi}
Novaka Milo{eva 20/A,
Podgorica
Prodaja kuÊanskih
aparata
12
Exclusive M
Moskovska 99,
Podgorica
Prodaja namještaja i
opremanje
6
Top Shop
Hercegova~ka 8,
Podgorica
Prodaja namještaja i
opremanje
3
Decordom
Mahala, Balija~e bb,
Podgorica
Prodaja namještaja i
opremanje
12
Decordom
Serdara [}epana bb,
Nik{i}
Prodaja namještaja i
opremanje
12
Decordom
Oktobarske revolucije 84/a,
Podgorica
Prodaja namještaja i
opremanje
12
Decordom
Kneza Miroslava 72,
Bijelo Polje
Prodaja namještaja i
opremanje
12
Sve za dom
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Modis
8. marta bb,
Podgorica
Prodaja namještaja i
opremanje
12
Eurotehnika
Vlada Martinovića 2G,
Podgorica
Prodaja kuÊanskih
aparata
6
LG Shop
Ivana Crnojevića 30,
Podgorica
Prodaja kuÊanskih
aparata
3
TopCom
Kralja Nikole 17,
Podgorica
Prodaja kompjutera i
kompjuterske opreme
3
Super Computer
Kralja Nikole 1,
Podgorica
Prodaja kompjutera i
kompjuterske opreme
3
ID Concept
Bal{iÊa 59,
Podgorica
Prodaja namještaja i
opremanje
3
Kips træni centar
Cijevna bb,
Podgorica
Prodaja gra|evinskog
materijala i alata
6
Kips salon keramike
Neznanih junaka 143,
Podgorica
Prodaja gra|evinskog
materijala
6
Stovari{te Kips
^eluga bb,
Bar
Prodaja gra|evinskog
materijala i alata
6
Kips
Privredna zona, RadanoviÊi,
Kotor
Prodaja gra|evinskog
materijala i alata
6
Kips
Rude{ bb,
Berane
Prodaja gra|evinskog
materijala i alata
6
Evrostil
VojislavljeviÊa bb,
Podgorica
Salon keramike
6
TehnoMarket
Josipa Broza Tita bb,
Podgorica
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Zgrada Voli, Bar
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Robna kuÊa Novljanka,
Herceg Novi
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Voja Lje{njaka bb,
Bijelo Polje
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Robna kuÊa ProljeÊe,
Pljevlja
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Mainski put bb,
Budva
Salon tehnike
10
Sve za dom
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
TehnoMarket
Bajova 72, Cetinje
Salon tehnike
10
TehnoMarket
RadanoviÊi bb, zgrada Voli,
Kotor
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Zaljevo bb, Bar
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Ibarska 2, Roæaje
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Træni centar Gintaš,
Podgorica
Salon tehnike
10
TehnoMarket
Jaz bb, Budva
Salon tehnike
10
Tehno Max
Moskovska 50, Podgorica
Salon tehnike
10
Tehno Max
Kralja Nikole 31, Podgorica
Salon tehnike
10
Tehno Max
Vladimira Rolovi}a 13, Bar
Salon tehnike
10
Tehno Max
Pete proleterske, Podgorica
Salon tehnike
10
Tehno Max
Træni centar, Budva
Salon tehnike
10
Bengal
Ilije Plamenca bb,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
12
Bengal Traditional
furniture
Delta City,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
12
Bengal Home
Dæordæa Va{ingtona bb,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
12
Oždilek
Mall of Montenegro, Ginta{,
Podgorica
Prodaja posteljine
3
Namos Dajković
Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
6
Vrtni centar Kalia
Cijevna bb,
Podgorica
Prodaja cvije}a i
pejzaæna arhitektura
5
Tehno centar
Kneæevi}
Kralja Nikole 126,
Podgorica
Prodaja kompjutera
6
Novi Volvox
Put VojislavljeviÊa,
Podgorica
Prodaja gra|evinskog
materijala
12
Top shop
Hercegova~ka 8,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
3
Robna ku}a Ze}anka Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
6
Sve za dom
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Robna ku}a Ze}anka Golubovci bb,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
6
Enter Computers
Dalmatinska bb, Podgorica
Salon tehnike
10
Enter Computers
Kralja Nikole 31, Podgorica
Salon tehnike
10
Euro Casa
Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja namje{taja
i opremanje
6
Ramond
Ozrini}i bb,
Nik{i}
Prodaja namje{taja
i opremanje
12
Horoz
V Proleterske bb,
Podgorica
KuÊni aparati i rasvjeta
4
K&K electronics
Montenegro
Zgrada Voli,
Bar
Salon tehnike
10
Icentar
TC City Kvart,
Podgorica
Prodaja kompjutera
i opreme
4
Octopus
Jovana TomaševiÊa G9,
Bar
KuÊni aparati prodaja
10
Octopus
V proleterske-zgrada
Normala, Podgorica
KuÊni aparati prodaja
10
Roba {iroke potro{nje
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Six
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja nakita
3
Tally Weijl
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja odjeÊe
3
XYZ
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja odjeÊe
3
Esprit
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja odjeÊe
3
Orsay
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja odjeÊe
3
S.Oliver Men
Cetinjski put bb
Podgorica
Prodaja odjeÊe
12
S.Oliver Women
Moskovska, zgrada Maxim,
Podgorica
Prodaja odjeÊe
12
S.Oliver Kids
Dæordæa Va{ingtona 55,
Podgorica
Prodaja odjeÊe
12
Comma
Dæordæa Va{ingtona 59,
Podgorica
Prodaja odjeÊe
12
Monte Jewerly and
watches
Hercegova~ka 1,
Podgorica
Prodaja satova
4
MTel
Slobode 74,
Podgorica
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Crnogorskih serdara 8,
Cetinje
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Nikole \uri~kovi}a 453,
Herceg Novi
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Moskovska 36,
Podgorica
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Stari Grad 453,
Kotor
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Pod Magistralom bb,
Budva
Prodaja mobilnih
telefona
12
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
MTel
24. novembar H12, Bar
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Mar{ala Tita 31, Ulcinj
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Kara|or|eva 3,
Nik{i}
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Kralja Petra bb,
Pljevlja
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Mojsija Ze~evi}a 6,
Berane
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Slobode bb,
Bijelo Polje
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Mojkova~ka bb,
Kola{in
Prodaja mobilnih
telefona
12
MTel
Mar{ala Tita bb,
Ro`aje
Prodaja mobilnih
telefona
12
Olimpik
Vladimira Rolovi}a bb, Bar
Prodaja sportske opreme
4
Olimpik
Njego{eva 10, Bar
Prodaja sportske opreme
4
Olimpik
Vu~edolska 2, Podgorica
Prodaja sportske opreme
4
Olimpik
Slobode 47, Podgorica
Prodaja sportske opreme
4
Olimpik
Trg Slobode 30, Nik{i}
Prodaja sportske opreme
4
Olimpik
Mediteranska bb, Budva
Prodaja sportske opreme
4
Bambino
Makedonska F17, Bar
Butik odje}e
3
Borsalino
Njego{eva bb, Podgorica
Butik odje}e
12
Borsalino
Jovana Toma{evi}a 59, Hotel
Princess, Bar
Butik odje}e
12
+IT
Stari Grad, Budva
Butik odje}e
6
Skandal
Dositejeva 36, Budva
Butik odje}e
6
Chic
Ivana Vujo{evi}a 13,
Podgorica
Butik odje}e
6
Be Chic
Hercegova~ka, Podgorica
Butik odje}e
6
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Paradiso
Slobode 36,
Podgorica
Butik odje}e
6
Be Happy
Ivana Vujo{evi}a 29,
Podgorica
Butik odje}e
6
Telenor
Slobode 76,
Podgorica
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Moskovska 20,
Podgorica
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Delta City, Cetinjski put bb,
Podgorica
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Njego{eva 89,
Cetinje
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Mojsija Ze~evi}a bb,
Berane
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
@ivka @i`i}a 15,
Bijelo Polje
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Makedonsko naselje G-18,
Bar
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Trg Slobode bb,
Nik{iÊ
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Mediteranska 23,
Budva
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
29. novembra, stara Jugoplastika, Ulcinj
Prodaja mobilnih
telefona
6
Uno Sport
30. septembar 42, Ro`aje
Prodaja sportske opreme
4
NV Vuk
Miloša Mali{i}a 14, Berane
Prodaja sportske odje}e
4
Montobene
Mojsija Ze~evi}a, Berane
Butik odje}e
12
P.S. Fashion
Mojsija Ze~evi}a, Berane
Butik odje}e
12
P...S...
Slobode bb, Bijelo Polje
Butik odje}e
12
P...S...
Mila Peruni~iÊa bb, Pljevlja
Butik odje}e
12
Obu}a Minja
Mojsija Ze~evi}a 7, Berane
Prodaja obu}e
4
Obu}a Minja
Mojsija Ze~evi}a 1, Berane
Prodaja obu}e
4
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Paradiso
TC Ginta{, Podgorica
Butik odje}e
10
Paradiso
Slobode 35, Podgorica
Butik odje}e
10
Paradiso
Slobode 66, Podgorica
Butik odje}e
10
Paradiso
22. novembra 7, Budva
Butik odje}e
10
Unico
Hotel Splendid, Budva
Butik odje}e
10
Paradiso
Hotel Maestral, Pr`no, Budva
Butik odje}e
10
Artigli
Jadranski put 37, Budva
Butik odje}e
10
Dorabella
TC Delta City, Podgorica
Butik odje}e
10
Artigli a Morato
TC Kamelija, Kotor
Butik odje}e
5
Paradiso
TC Kamelija, Kotor
Butik odje}e
5
Bis
13. jula bb, Berane
Prodaja nakita, satova i
zlata
12
Bis
TC City Park,
Bijelo Polje
Prodaja nakita, satova i
zlata
12
Etna
Polimska 76/A, Berane
Supermarket
4
Max
Polimska bb, Berane
Butik odje}e
4
Tomos Crna Gora
Marka Miljanova 55,
Podgorica
Prodaja
motocikala
12
Evolution
Hercegova~ka 7, Podgorica
Butik odje}e
4
Dada Sport
Slobode 47, Podgorica
Butik odje}e
5
Leda
Oktobarske revolucije 84,
Podgorica
Butik odje}e
5
Sop Trg
Slobode 48, Podgorica
Butik odje}e
5
Peko
Njego{eva 8, Podgorica
Butik odje}e
5
Paradiso
Vladimira Rolovi}a 9, Bar
Butik odje}e
10
Paradiso
Obala 13. jula, Bar
Butik odje}e
10
Paradiso
Njego{eva 11, Podgorica
Butik odje}e
10
L’azarro
Miljana Vukova 45,
Podgorica
Butik odje}e
5
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Jeans Butique
Miljana Vukova 47,
Podgorica
Butik odje}e
5
Poletarac
Njegoševa 78,
Cetinje
Prodaja dječije obuće,
odjeće i igračaka
3
Prvi korak
HercegovaËka 11, Podgorica
Prodaja dječije obuće
5
Ela
[kaljari bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Stoliv bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Vezirov most bb,
Podgorica
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Zabjelo,
Podgorica
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Cetinjski put bb,
Podgorica
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Dobrota bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
PrËanj bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Stari grad bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Sveti Stasije bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
RadanoviÊi bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Ela
Risan bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
Risan bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Ela
TabaËina bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Kralja Nikole bb,
Podgorica
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Zmaj Jovina bb,
Podgorica
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Cetinjski put bb,
Podgorica
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Razino 2,
Budva
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Jadranski put bb, Grbalj,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Sava IliÊa 33, Igalo,
Herceg Novi
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
\oka Mira{eviÊa bb,
Podgorica
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
TabaËina bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Mata PetroviÊa bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Maxi
Stoliv bb,
Kotor
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
^empresi,
Budva
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
24. novembra bb,
Bar
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
MirošiÊa 3,
Sutomore, Bar
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Skenderbega bb,
Ulcinj
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Dobre vode bb,
Bar
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Maxi
Njegoševa 2,
@abljak
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Tempo
Rudo Polje bb,
NikšiÊ
Supermarket
90 dana
odloæeno
plaÊanje
Bar Kod
Hercegova~ka 14,
Podgorica
Parfimerija
6
Bar Kod
Trg Vektra bb,
Podgorica
Parfimerija
6
Bar Kod
Stari grad 48,
Kotor
Parfimerija
6
Bar Kod
Vladimira RoloviÊa bb, Bar
Parfimerija
6
Bar Kod
Ivana Vujo{eviÊa bb,
Podgorica
Parfimerija
6
Bar Kod
Obalska bb,
Budva
Parfimerija
6
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Bar Kod
26. novembra,
Ulcinj
Parfimerija
6
Bar Kod
Slobode 29,
Podgorica
Parfimerija
6
Bar Kod
Gojka Gar~eviÊa bb,
Nik{iÊ
Parfimerija
6
Bar Kod
Tr{ova bb,
Pljevlja
Parfimerija
6
Bar Kod
Delta City,
Podgorica
Parfimerija
6
M Moto
Vlada MartinoviÊa 55,
Podgorica
Prodaja
motocikala
12
Dagi
Mall of Montenegro, Ginta{,
Podgorica
Radnja intimnog rublja
3
Italiana & Berk
Mall of Montenegro, Ginta{,
Podgorica
Prodaja ~arapa
3
Codentery
Mall of Montenegro, Ginta{,
Podgorica
Butik odjeÊe
3
Ceyo
Mall of Montenegro, Ginta{,
Podgorica
Prodaja obuÊe
3
ADL
Mall of Montenegro, Ginta{,
Podgorica
Butik odjeÊe
3
Mura
Dæordæa Va{ingtona 81,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Basler
Svetog Petra Cetinjskog bb,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Max Mara
Dæordæa Va{ingtona 84,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Max Mara Weekend
Svetog Petra Cetinjskog bb,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
IN Butique
Vladimira Rolovi}a 14, Bar
Butik odjeÊe
3
Inoptic
Makedonska A1, Bar
Butik odjeÊe
3
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
PennyBlack
Dæordæa Va{ingtona 84,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Paul & Shark
Dæordæa Va{ingtona 82,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Lacoste
Dæordæa Va{ingtona 70,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Max&Co
Dæordæa Va{ingtona 16,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Liu Jo
Dæordæa Va{ingtona 90,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Ermenegildo Zegna
Svetog Petra Cetinjskog bb,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Samms
Vila Teuta, Porto Montenegro, Tivat
Butik odjeÊe
6
Samms
Hotel Splendid, Be~iÊi,
Budva
Butik odjeÊe
6
Samms
Trg Sunca, Hotel Mogren,
Budva
Butik odjeÊe
6
Bravera sport
Slobode 87,
Podgorica
Butik sportske odjeÊe
3
Bravera
@ivka @iæi}a bb,
Bijelo Polje
Butik sportske odjeÊe
3
Bravera
Mojsija Ze~eviÊa bb,
Berane
Butik sportske odjeÊe
3
Sport Vision
Delta City, lokal 213,
Podgorica
Butik sportske odjeÊe
3
Sport Vision
Hercegova~ka 42,
Podgorica
Butik sportske odjeÊe
3
Bravera
Slobode bb,
Bijelo Polje
Butik sportske odjeÊe
3
Sport Vision
Njego{eva 8,
Nik{i}
Butik sportske odjeÊe
3
Sport Vision
Vladimira RoloviÊa bb,
Bar
Butik sportske odjeÊe
3
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Sport Vision
PC Elmag, Trg Republike,
Podgorica
Butik sportske odjeÊe
3
Sport Delfin
Hercegova~ka 36, Podgorica
Butik sportske odjeÊe
5
MB Sport
Slobode 76, Podgorica
Butik sportske odjeÊe
5
K-Sport
Hercegova~ka 31, Podgorica
Butik sportske odjeÊe
5
K-Sport
Moskovska 37, Podgorica
Butik sportske odjeÊe
5
Sport S1
Hercegova~ka 35, Podgorica
Butik sportske odjeÊe
5
Jet Sport
Njego{eva 17, Nik{i}
Butik sportske odjeÊe
5
Nike shop
Njego{eva 17, Nik{i}
Butik sportske odjeÊe
5
Tempo
Bratstva i jedninstva 57,
Podgorica
Prodaja bicikala
12
VG Moto
Bla`a Jovanovi}a 33,
Podgorica
Prodaja motocikala i
opreme
12
VG Moto
^eluga bb,
Bar
Prodaja motocikala i
opreme
12
Mobil Auto
Donja Gorica BB,
Podgorica
Prodaja automobila,
servis i lizing
6
Office centar
Koste Racina 1, Podgorica
Prodaja automobila,
opreme i namje{taja
12
Telenor
TC Kamelija,
Kotor
Prodaja mobilnih
telefona
6
Telenor
Dalmatinska bb,
Podgorica
Prodaja mobilnih
telefona
6
Prestige D
PC Evropa, Mojsija Ze~evi}a
5, Berane
Butik odjeÊe
12
IN Max
Vladimira Rolovi}a - Tri Kule,
Bar
Butik odjeÊe
3
Sara Accessories
Hercegova~ka 37, Podgorica
Butik obu}e
4
Gerry Weber
Slobode 1, Podgorica
Butik odjeÊe
6
Paradiso
TC Voli, Podgorica
Butik odjeÊe
8
Paradiso
Delta City, Podgorica
Butik odjeÊe
8
HIT
Moskovska 35, Podgorica
Butik odjeÊe
6
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Firma
Moskovska 31, Podgorica
Butik odjeÊe
6
Grazia
Balšića 35, Podgorica
Butik `enske odjeÊe
3
Cezar
Slobode 49, Podgorica
Butik odjeÊe
6
Opera
Hercegovačka 26/a,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Nicola’s
Marka Miljanova 17,
Podgorica
Butik odjeÊe
6
Milano Outlet
Njegoševa 26, Podgorica
Butik odjeÊe
6
Bravera
Trg od oružja,
Kotor
Butik sportske odje}e
3
Telenor
Njegoševa 92,
Herceg Novi
Prodaja telefona
12
Monte jewelry
and watches
Delta City, Podgorica
Prodaja satova
4
S.Oliver
TQ Plaza, Budva
Butik odje}e
12
Kidsland
Mall of Montetegro,
Podgorica
Butik dje~ije odje}e
12
Kidsland
PC Kamelija, Kotor
Butik odje}e
12
Butik Idexe
Delta City, Podgorica
Butik odje}e
12
Kidsland
Hercegovačka 49,
Podgorica
Butik odje}e
12
Oviesse
Delta city, Podgorica
Butik odje}e
12
OVS kids
Trg Magnolije bb, Tivat
Butik odje}e
12
Baby trend
Nika Miljanića, Nikšić
Butik odje}e
12
Enci menci
Delta City, Podgorica
Butik odje}e
12
Marella
Džordža Vašingtona bb,
Podgorica
Butik odje}e
4
Outlet
Njegoševa 29, Podgorica
Butik odje}e
4
Marina Rinaldi
Džordža Vašingtona bb,
Podgorica
Butik odje}e
4
Iblues
Džordža Vašingtona bb,
Podgorica
Butik odje}e
4
Roba {iroke potro{nje
NAZIV LOKACIJE
Luxury Store
ADRESA
Hotel Splendid, Be~iÊi,
Budva
DJELATNOST
Butik odje}e
BROJ RATA
6
Ljepota i zdravlje
Ljepota i zdravlje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Samsara
Trg Nikole Kova~evi}a 1,
Podgorica
Zdravstvena ustanova i
spa centar
7
Centar za implantologiju i estetsku
stomatologiju
Hotel Maestral, Pr`no,
Budva
Stomatolo{ka
ordinacija
3
Turizam
Turizam
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Montenegro terra
travel doo
Jovana Toma{evi}a 15,
Podgorica
Turisti~ka agencija
12
Il Sole
Polimska 76/A, Berane
Hotel
4
Superior travel
Vladimira Rolovi}a F42B,
Bar
Turisti~ka agencija
3
Osiguranje
Osiguranje
NAZIV LOKACIJE
ADRESA
DJELATNOST
BROJ RATA
Lovćen auto
13, jula bb,
Nik{i}
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Vuka Mi}unovi}a 3,
Nik{i}
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Prijepoljska bb,
Pljevlja
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Save Kova~evi}a bb,
Pljevlja
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Kali{iÊi bb,
Pljevlja
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
M. Tomi~i}a bb,
Berane
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Milorada Jovan~eviÊa bb,
Berane
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Du{ana Vujo{eviÊa 14-16,
Berane
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
BakoviÊi bb,
Kola{in
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
VojislavljeviÊa 79,
Podgorica
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Kodre bb,
Ulcinj
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
@ivka @iæi}a 1,
Bijelo Polje
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Industrijska bb,
Bijelo Polje
Registracija i
osiguranje vozila
8
Lovćen auto
Ibra~ka bb,
Roæaje
Registracija i
osiguranje vozila
8
Bulevar Stanka Dragojevića 46
402 127
Download

NLB Pla}anje na rate